Typering van de living lab gemeenten. d.d. 4 februari Leeuwarden Zaanstad Utrecht Eindhoven Enschede CATEGORIEËN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Typering van de living lab gemeenten. d.d. 4 februari 2014. Leeuwarden Zaanstad Utrecht Eindhoven Enschede CATEGORIEËN"

Transcriptie

1 Typering van de living lab gemeenten d.d. 4 februari 2014 ASPECTEN 1. Focus /doelgroep Jongeren Volwassenen Ouderen Alle Alle doelgroepen. Experiment met apart jeugd- en gezinteam Alle doelgroepen. Apart team voor Jeugd Alle doelgroepen ingedeeld naar twee soorten buurtteams: Sociaal en Jeugd & Gezin Alle doelgroepen Alle doelgroepen (criterium is of er kinderen inwonend zijn) 2. Zelfredzaamh eid doelgroep Zelfredzaam Beperkt zelfredzaam Niet zelfredzaam : Beperkt zelfredzaam Niet zelfredzaam Overall aanpak Zelfredzaam (stimuleren zelfredzaamheid door informatie en advies, vraagverheldering en tools met oplossingsmogelijkhede n in burgerportaal ) Beperkt zelfredzaam: Beperkt zelfredzaam Niet zelfredzaam Zelfredzaamheid burgers/gezinnen is belangrijkste doelstelling, maar er wordt geen vaste/bewuste indeling naar de klanten gehanteerd. Impliciet is die er wel: Zelfredzaam = Spoor 1, Beperkt zelfredzaam = Spoor 2 (begeleiding door buurtteams, Niet zelfredzaam = Spoor s (inschakelen specialistische hulp). Beperkt zelfredzaam Niet zelfredzaam Zelfredzaam Beperkt zelfredzaam Niet zelfredzaam

2 doorverwijzing wijkteam Niet zelfredzaam: doorverwijzing wijkteam 3. Integraal / niet-integraal Eén leefgebied / domein Drie leefgebieden / domeinen Alle leefgebieden / domeinen Integrale sociale wijkteams en afzonderlijk jeugd- en gezinteam Onderscheid tussen Jeugdzorg en Volwassen problematiek Maar wel voor beide integraal voor alle leefgebieden (zie Utrecht). Integrale buurtteams Sociaal en Jeugd & Gezin Integrale sociale wijkteams inclusief zorgtaken Integrale sociale wijkteams exclusief (1) de uitvoering van zorg taken (WMO) en (2) eerste contact en toegang tot werk en werkgeversbenadering via stedelijk loket 4. Burger Gemeente Zorgaanbieder Anderen, nl (outreachend werken, registreren signaal en opvolgen) Anderen, nl Burger Jeugdteam Corporaties, etc. Buurtteam: Outreatchend werken, onder meer door laagdrempelige toegang, meelopen op basisscholen, nauwe contacten met spoor 3 instellingen, etc. Eneco wanbetalers etc. Burger Gemeente Zorgaanbieder Anderen, nl Gemeente (KCC) Anderen, nl woningbouwcorpor aties, maatschappelijk werk, jeugdzorg, zorgaanbieders, gezondheidsinstelli ngen, burgers 5. Alleen via Via centraal Alleen via wijkteam Via buurtteams, Alleen via wijkteam Via gemeenteloket

3 Vraagverheld ering gemeenteloket Alleen via wijkteam Via Zorgaanbieder Via gemeenteloket en wijkteam gemeenteloket (KCC) en wijkteam (eenduidige routing binnen gemeente samen met zo snel mogelijke doorverwijzing vanuit de partners daar omheen) naar het wijkteam (meervoudige problematiek) Via webportale (combinatie Sociale kaart / Zaanwijzer) eventueel doorverwezen door bestaande loketten en instellingen. (KCC) en wijkteam, maar ook scholen, politie, welzijnswerk, woningcorporaties, partners in de wijk. 6. Toegang Wel indicatie via gemeente, wijkteam, indicatieorgaan, zorgaanbieder Geen indicatie Indicatie via indicatieorgaan, zorgaanbieder, op lange termijn via wijkteam Bij eenvoudigeenkelvoudige cases: Gemeente Bij complexe of meervoudige cases: wijkteam Geen toegangscriteria: Iedereen kan bij het buurtteam terecht. Snelheid gesprek is belangrijker Wel indicatie via gemeente, wijkteam, indicatieorgaan, zorgaanbieder Indicatie via gemeente () Jeugdzorg toegang via wijkteams. WMO wordt stedelijk aangepakt. 7. Regierol uitvoering (wie) Gemeente Uitvoerder Jeugdteam Burger/gezin zelf! olv gemeente 8. Welke mandaat (regisseur) Vollledig Geclausuleerd Beperkt (voor bepaalde wettelijke taken) Geen Geen Volledig mandaat (al dan niet via digitale toegang Zaanwijzer) Voorzover wettelijk toegestaan. Bijv.: Toegang WWB formeel bij gemeente, zeer sterke adviesrol Geen mandaat: De buurtteammedewerker treedt op als begeleider om het gezin weer in eigen kracht te zetten. Indien gedwongen kader of risico voor gezondheid/veiligheid Volledig mandaat Beperkt mandaat ligt bij de wijkcoach (voor de overgang van frontlijn naar backoffice) Wijkcoach heeft zwaarwegend advies

4 wijkteam wordt gezin toegeleid naar spoor 3 instelling (specialistische zorg) die de vereiste mandaten hebben. 9. Taken: wie voert welke taken uit Informatie en advies Vraagverhelderi ng Levering Levering (lichte ondersteuning) /Jeugdtea m /Jeugdtea m (neem aan dat het om opvolging signalen gaat?) /Jeugdtea m /Jeugdtea m Levering (naar schatting 80% van de vragen) Begeleiding Levering Levering 7. Expertise uitvoering Generalist Specialist Nu specialisten. Volgt een selectieprocedure en op basis van een nieuw functie-profiel sociaal werker (generalist) Generalist (conform nieuw functieprofiel) Sociaal : De generalist voert de integrale intake uit en waar mogelijk een (klein) deel van de dienstverlening. In Specialisten (nu nog gedetacheerd vanuit de zorginstellingen) Generalist Generalist (conform T- profiel: specialist in het team, generalist naar de burger)

5 principe zet de generalist taken uit naar de 2 e lijn. Eerste prioriteit is burger in eigen kracht zetten en omgeving mobiliseren. Jeugdteams: Verzameling specialisten die gezamenlijk de intake doen en zelf het grootste deel van de hulpverlening uitvoeren. 9. Samenwerkin g in de uitvoering Voor jeugd, zorg, werk:welke taken Lokaal Bovenlokaal Regionaal Landelijk Nog uitwerken Nog invullen (volgt) Is in eerste instantie gericht op het zelfredzaam maken van de burgers (toeleiding naar bestaande loketten en voorzieningen, spoor 1); Daar waar meer problemen spelen wordt ondersteuning spoor 2 geboden: de regiefunctie in het sociale domein; En daarmee de integrale Lokaal Bovenlokaal Regionaal Wettelijk verplichte regionale taken jeugdhulp binnen de bestaande intergemeentelijke regeling (Regio Twente) Jeugdbescherming en jeugdreclassering zo dicht mogelijk bij de wijkteams

6 afstemming tussen de diverse hulpverleners; Ondersteunt niet de feitelijke uitvoering van de diverse hulpverleners (spoor 3); En is daarmee dus ook geen vervanging van de huidige systemen van de uitvoering in de verschillende domeinen in spoor Monitoring op.. Resultaat Kwaliteit Uitputting budget Nog verder uitwerken: Resultaat Kwaliteit Uitputting budget Doelstellingen integrale aanpak Productie (aantal casussen, doorlooptijd, etc.). Intensiteit van begeleiding Resultaat in relatie tot doelen Mate van toeleiding naar werk/ activeringstaken. Mate van toeleiding naar spoor 1. Mate van toeleiding naar spoor 2. Mate van overname Resultaat Kwaliteit Uitputting budget Aan de hand van indexen (participatie, ZR, opleiding) Resultaat Kwaliteit

7 begeleiding door informeel netwerk. Verloop van aantal begeleiders per gezin. Klanttevredenheid Feedback van samenwerkende instellingen Kosten in relatie tot uitputting budget. 12. ICT Doorontwikkele n bestaande oplossing(en) Aanschaffen nieuwe oplossing(en) Bestaande en nieuwe oplossingen KT oplossing: keuze uit twee bestaande aanwezige paketten LT: orientatie op ontwikkelingen Enschede KT: Doorontwikkelen bestaande oplossing(en) LT: Op basis van in KT opgehaalde specs LT-oplossing aanschaffen KT oplossing: maatwerkoplossing (of een bestaand pakket dat sterk geconfigureerd kan worden). LT: specificaties later op te stellen KT oplossing: opstellen specificaties en keuze doorontwikkeling huidige WIJportaal of aanbesteding Accent op keteninformatisering Bestaande en nieuwe oplossingen KT:- LT: Ontwikkeling 4 modules met IT Bedrijf Topicus. Primair gericht op ondersteuning wijkteams, in toekomst bredere inzet mogelijk. De te ontwikkelen applicatie is eigenaar van de marktpartij. Data en benodigde infrastructuur niet. Gebruik instrumentariu m Eigen kracht wijzer Sociale kaart Berekenjerecht Zelfredzaamheidsm atrix BUUV.nu Sociale kaart (JALP) Activering buurtbewoners Actief in mijn Zelfredzaamheidsmatrix ICF (nader te bepalen ) Ecogram/sociogram Participatieladder? Zelfredzaamheidsmatrix Digimap Wijkwatcher, verder te ontwikkelen in Verantwoordingsen effectiviteitsmodule

8 Vraagroutering in ontwikkeling Oriëntatie op digitale informele zorgdiensten buurt ) Social brokers Vrijwilligersplatform Big Data Zelfredzaamheidsm atrix Mens Centraal: 1- Gezin-1-Plan Mens Centraal: Zaakafhandeling Zaaksysteem (Mozard) QlikView WeHelpen.nl 13. Organisatie van de uitvoering Door gemeente Uitbesteed Ingehuurd Nu samenwerkingsverband welzijngsinstellingen en gemeente Uitbesteed (wijken als kavels aanbesteed) Niet gemeentelijk, nader te bepalen. Uitbesteed (WIJcooperatie) Ingehuurd (Aparte entiteit met wijkcoaches die worden ingehuurd door de gemeente) Uitbesteed ( cooperatie in oprichting, raadsbesluit moet nog volgen)

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Lokale structuur 3 decentralisaties Gemeente Brummen

Lokale structuur 3 decentralisaties Gemeente Brummen Lokale structuur 3 decentralisaties Gemeente Brummen I. Aanleiding Op 1 januari 2015 moet de gemeente Brummen gereed zijn om de nieuwe taken rond zorg en ondersteuning uit te voeren. Vanaf de zomer van

Nadere informatie

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Inleiding Binnen de gemeente Diemen worden op allerlei manieren en door verschillende afdelingen klanten te woord gestaan en geholpen. Toch

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Deltaplan Toegang tot het Sociaal Domein

Deltaplan Toegang tot het Sociaal Domein Deltaplan Toegang tot het Sociaal Domein Gemeente Rijswijk Corsanr. 14.072006 Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Inleiding...4 2. Toegang tot het Sociaal Domein...5 3. Entiteiten en functionaliteiten

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam Doorontwikkeling

Nadere informatie

Programmaplan. Decentralisaties

Programmaplan. Decentralisaties Programmaplan Decentralisaties Opsteller: Ambtelijk opdrachtgever: Betrokken collegelid: Kitty Schijven Theo van Waes Willy Evers Datum: 28 november 2013 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Decentralisaties

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

De gemeente als nuchtere noaber

De gemeente als nuchtere noaber De gemeente als nuchtere noaber Beleidsplan sociaal domein 2015-2016 gemeente Borger-Odoorn 2 Inhoud Inleiding.................................................. 3 Visie.....................................................

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Jeugd, Onze Zorg. Beleidsplan Jeugdhulp. IJmondgemeenten

Jeugd, Onze Zorg. Beleidsplan Jeugdhulp. IJmondgemeenten Jeugd, Onze Zorg Beleidsplan Jeugdhulp IJmondgemeenten 2015 2018 Concept, 26 november 2013 2 Inhoudsopgave 0. Samenvatting 1. Inleiding 2. Voorlopig wettelijk kader 3. Toelichting op het beleidsplan Waarom

Nadere informatie

EFFECTIEVE DECENTRALISATIE? Onderzoek ten behoeve van advies RVZ gemeenten, gezondheid en zorg

EFFECTIEVE DECENTRALISATIE? Onderzoek ten behoeve van advies RVZ gemeenten, gezondheid en zorg EFFECTIEVE DECENTRALISATIE? Onderzoek ten behoeve van advies RVZ gemeenten, gezondheid en zorg EFFECTIEVE DECENTRALISATIE? Onderzoek ten behoeve van advies RVZ gemeenten, gezondheid en zorg - eindrapport

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Architectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING

Nadere informatie

Colofon. Pagina 2 van 71. Uitgave Gemeente Leeuwarden Dienst Welzijn. Datum 12 november 2014. Behandeling in college 18 november 2014

Colofon. Pagina 2 van 71. Uitgave Gemeente Leeuwarden Dienst Welzijn. Datum 12 november 2014. Behandeling in college 18 november 2014 Beleidsregels Wmo 2015 vs 12 nov 2014 Colofon Uitgave Gemeente Leeuwarden Dienst Welzijn Datum 12 november 2014 Behandeling in college 18 november 2014 Pagina 2 van 71 INHOUDSOPGAVE Beleidsregels Wmo 2015

Nadere informatie

Integrale toegang drie decentralisaties gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

Integrale toegang drie decentralisaties gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond Integrale toegang drie decentralisaties gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Proces 2 1.3 Inhoud notitie 2 1.4 Leeswijzer 2 2 2 Kaders 3 2.1 Visie

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden Afdeling Stadsontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Leeswijzer...3 2 Doel van deze notitie:

Nadere informatie

Dienstverlening in het Sociale Domein: regierol gemeente Lingewaard en de uitvoeringsvarianten

Dienstverlening in het Sociale Domein: regierol gemeente Lingewaard en de uitvoeringsvarianten Dienstverlening in het Sociale Domein: regierol gemeente Lingewaard en de uitvoeringsvarianten Datum: 9 juli 2014 Auteur: Marcel Schuur A. Inleiding In deze notitie is toegelicht welke regierol de gemeente

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Juni 2014 Kadernota: Wet WMO 2015 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo 2015 1. Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent de

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie