Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Embargo tot 4 juni Onderwerp Museumzone, tijdelijke kunst. BW-nummer BW-00938

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Embargo tot 4 juni 2010. Onderwerp Museumzone, tijdelijke kunst. BW-nummer BW-00938"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Embargo tot 4 juni 2010 Onderwerp Museumzone, tijdelijke kunst Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer BW Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting In het door de Raad vastgestelde beleidsplan INBeelden (kunstopdrachtenbeleid ) zijn tijdelijke kunstwerken opgenomen; werken die voor een beperkte periode worden gerealiseerd. Deze tijdelijkheid biedt kansen om autonome projecten te realiseren die meer gewaagd zijn, meer visueel extreem zijn en de discussie over kunst aanwakkeren. Als eerste tijdelijke kunstopdracht is gekozen voor een werk met een grootse impact: het werk van gerenommeerd kunstenaar Florentijn Hofman is een circa 11 meter hoog konijn met uitkijkpost in het Valkhofpark. Het opdrachtproces kwam tot stand onder begeleiding van de Commissie Beeldende Kunst voor de gelegenheid aangevuld met de conservator moderne kunst van Museum Het Valkhof. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. G280, Maerle Snabel, 9709 Datum ambtelijk voorstel Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. De tijdelijke kunstopdracht uitkijkkonijn van Florentijn Hofman uit te voeren. Paraaf akkoord Datum Aan de Raad voor te stellen 1. Ten behoeve van het project 'uitkijkkonijn' een bedrag van ,- uit de Reserve Percentageregeling Beeldende Kunst te onttrekken en dit te dekken door van het begrote bedrag van De Waterkering' (60337) ,- terug te storten in de reserve (61074), waarna er 25770,- overblijft. 2. De begrotingswijziging BW vast te stellen. Leidinggevende K. Zoon, G250 Programmamanager D. Leenders Programmadirecteur M. Wetzels Ter besluitvorming door de Raad Besluit B&W d.d. 25 mei 2010 nummer: 2.1 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris (waarnemend) Portefeuillehouder CV_Museumzone_25-05.doc

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Het door de Raad vastgestelde beleidsplan INbeelden (kunstopdrachtenbeleid ) kent twee sporen. Het eerste spoor is het realiseren van autonome kunstwerken: kunstwerken die volstrekt eigenzinnig zijn en geen ander doel hebben dan zelf alle aandacht op te eisen. Het tweede spoor is het mogelijk maken van kunstprojecten die vanuit de omgeving (ondernemers, organisaties, bewoners) tot stand komen. Binnen het spoor autonome kunstwerken zijn tijdelijke kunstwerken opgenomen; werken die voor een beperkte periode worden gerealiseerd. Deze tijdelijkheid biedt kansen om projecten te realiseren die meer gewaagd zijn, meer visueel extreem zijn en de discussie over kunst aanwakkeren. In 2010 wordt een start gemaakt met tijdelijke kunstopdrachten, met de bedoeling dat Nijmegen in de loop der jaren hierin een traditie kent. Voor een eerste tijdelijke kunstopdracht is het van belang om te kiezen voor een werk met een grootse impact. Als eerste opdrachtlocatie is gekozen voor een koppeling met Museum Het Valkhof. Niet alleen vanwege de inspirerende locatie waar groen grenst aan stad, stuwwal, water en verkeer, maar ook vanwege de wisselwerking die kan ontstaan met de museumcollectie. De kunstenaar Florentijn Hofman kreeg de opdracht om een ontwerp te maken voor een tijdelijk kunstwerk in de Museumzone, als opdrachtlocatie heeft hij het Valkhofpark geselecteerd. Het opdrachtproces kwam tot stand onder begeleiding van de Commissie Beeldende Kunst voor de gelegenheid aangevuld met de conservator moderne kunst van Museum Het Valkhof. Voor het tijdelijke kunstproject Museumzone waren in oorsprong twee projecten gepland. Onvoorziene omstandigheden hebben er echter toe geleid dat nu gestart wordt met één spraakmakend project. In de loop van 2010 zal het tweede project worden voorgelegd. 2 Juridische aspecten Dit plan maakt deel uit van het beleidsprogramma, dat door de Raad werd vastgesteld met de notitie INbeelden (kunstopdrachtenbeleid voor ). 3 Doelstelling Met dit project voert ons College de ambities van het beleidsplan INbeelden uit. 4 Argumenten De kunstopdracht voor het tijdelijk werk uitkijkkonijn past binnen de gestelde beleidskaders. Dit kunstwerk zal bijdragen aan de (inter)nationale presentatie van Nijmegen als stad waar ruimte is voor het culturele en kunstzinnige experiment. Het is van belang om met een eerste tijdelijk kunstproject groots uit te pakken en niet te bescheiden voor de enkeling aan de slag te gaan. Het werk van Florentijn Hofman heeft naast de gewenste artistieke inhoud ook de gewenste grootse visuele impact. 5 Financiën Het beleidsplan INbeelden is voor een groot deel uitgevoerd. Voor het onderdeel de Museumzone is echter nog geen realisatie; hiervoor was ,- gereserveerd. Voor het project van Florentijn Hofman is ,- begroot. honorarium kunstenaar ,- realisatie kunstwerk ,- voorbereiding en coördinatie ,- plaatsing, verwijdering ,- leges 1.500,-

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 onvoorzien 3.500, TOTAAL ,- Voor een tweede project resteert nog ,- Het project uitkijkkonijn wordt betaald uit de Reserve Percentageregeling Beeldende Kunst. In 2009 is via een begrotingswijziging ,- aan de reserve onttrokken ten behoeve van het kunstproject Waterkering. Een herberekening heeft uitgewezen dat een bedrag van ,- teruggestort kan worden. Voor de uitvoering van uitkijkkonijn zal ,- worden onttrokken aan de reserve en toegevoegd worden aan het Werkbudget Beeldende Kunst. Uit het werkbudget wordt de uitvoering van de lopende projecten (na goedkeuring van de Raad) bekostigd. Na de toevoeging van ,- voor de uitvoering van het uitkijkkonijn bevat het werkbudget ,-. Na de onttrekking van ,- ten behoeve van het kunstwerk uitkijkkonijn bevat de Reserve Percentageregeling Beeldende Kunst ,-. Gedurende het jaar worden nog extra middelen verwacht. Zo verwachten wij nog een bijdrage van het Waterschap Rivierenland, als medeopdrachtgever van het kunstwerk Waterkering. 6 Communicatie Vanwege de grootse visuele impact die het werk heeft en vanwege de grote aandacht die Nijmegen zal krijgen van binnen-en buitenland worden extra inspanningen geleverd op het gebied van de communicatie door middel van (pers)presentaties en persberichten. De eerste publiekspresentatie over dit voorstel zal de dag na een positief besluit van ons College plaatsvinden. De kunstenaar Florentijn Hofman zal hierbij uitgenodigd worden. Het collegevoorstel is tot dat moment onder embargo. 7 Uitvoering en evaluatie Na beschikbaarstelling van het budget door de Raad zal de uitvoeringsopdracht aan de kunstenaar worden verstrekt. Vanwege de ligging in het Valkhofpark zal naast een bouwvergunning ook een monumentenvergunning worden aangevraagd. De verwachting is dat het kunstwerk bij de start van het UITfestival in het tweede weekend van september gereed is. Met de organisatoren van het UITfestival en het gebroeders van Limburgfestival, dat eind augustus plaats vindt, zal de planning worden afgestemd. Het kunstwerk zal voor minimaal 6 maanden te bezichtigen zijn. Uitbreiding naar een langere periode, tot maximaal één jaar, zal pas in en na overleg met diverse partijen binnen en buiten de gemeente plaats kunnen vinden. 8 Risico In het door de Raad vastgestelde beleidsplan INBeelden (kunstopdrachtenbeleid ) zijn tijdelijke kunstwerken opgenomen. Indien geen uitvoering wordt gegeven aan het kunstproject Museumzone, voldoet ons College niet aan de ambities van dit beleidsplan. Bijlage(n): Tijdelijke kunst in Nijmegen

4 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 16 juni 2010 / 88/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Museumzone, tijdelijke kunst Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 Portefeuillehouder H. Beerten Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 25 mei 2010 Samenvatting In het door de Raad vastgestelde beleidsplan INBeelden (kunstopdrachtenbeleid ) zijn tijdelijke kunstwerken opgenomen; werken die voor een beperkte periode worden gerealiseerd. Deze tijdelijkheid biedt kansen om autonome projecten te realiseren die meer gewaagd zijn, meer visueel extreem zijn en de discussie over kunst aanwakkeren. Als eerste tijdelijke kunstopdracht is gekozen voor een werk met een grootse impact: het werk van gerenommeerd kunstenaar Florentijn Hofman is een circa 11 meter hoog konijn met uitkijkpost in het Valkhofpark. Het opdrachtproces kwam tot stand onder begeleiding van de Commissie Beeldende Kunst voor de gelegenheid aangevuld met de conservator moderne kunst van Museum Het Valkhof. Voorstel om te besluiten 1. Ten behoeve van het project 'uitkijkkonijn' een bedrag van ,- uit de Reserve Percentageregeling Beeldende Kunst te onttrekken en dit te dekken door van het begrote bedrag van De Waterkering' (60337) ,- terug te storten in de reserve (61074), waarna er 25770,- overblijft. 2. De begrotingswijziging BW vast te stellen. Opgesteld door, telefoonnummer, Maerle Snabel, 9709, RV_Museumzone doc

5 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Het door de Raad vastgestelde beleidsplan INbeelden (kunstopdrachtenbeleid ) kent twee sporen. Het eerste spoor is het realiseren van autonome kunstwerken: kunstwerken die volstrekt eigenzinnig zijn en geen ander doel hebben dan zelf alle aandacht op te eisen. Het tweede spoor is het mogelijk maken van kunstprojecten die vanuit de omgeving (ondernemers, organisaties, bewoners) tot stand komen. Binnen het spoor autonome kunstwerken zijn tijdelijke kunstwerken opgenomen; werken die voor een beperkte periode worden gerealiseerd. Deze tijdelijkheid biedt kansen om projecten te realiseren die meer gewaagd zijn, meer visueel extreem zijn en de discussie over kunst aanwakkeren. In 2010 wordt een start gemaakt met tijdelijke kunstopdrachten, met de bedoeling dat Nijmegen in de loop der jaren hierin een traditie kent. Voor een eerste tijdelijke kunstopdracht is het van belang om te kiezen voor een werk met een grootse impact. Daarnaast is als eerste locatie gekozen voor een koppeling met Museum Het Valkhof. Niet alleen vanwege de inspirerende locatie waar groen grenst aan stad, stuwwal, water en verkeer, maar ook vanwege de wisselwerking die kan ontstaan met de museumcollectie. De kunstenaar Florentijn Hofman kreeg de opdracht om een ontwerp te maken voor een tijdelijk kunstwerk in de Museumzone. Het opdrachtproces kwam tot stand onder begeleiding van de Commissie Beeldende Kunst voor de gelegenheid aangevuld met de conservator moderne kunst van Museum Het Valkhof. Het werk van Hofman is groot. Groot van formaat en groot van impact. Hofman is geen typische galerie kunstenaar. Zijn werk is bijna altijd locatie gebonden en bestaat vaak uit tijdelijke objecten of schilderingen. De plek vormt het uitgangspunt voor het werk. Door te spelen met uitvergrote dieren en objecten maakt hij een plek die confronteert en reacties los roept. Een plek die als oriëntatiepunt werkt. Hofman overschrijdt met zijn projecten vaak letterlijk de grenzen van het bestaande. Hij zoekt in zijn werk naar mogelijkheden om mensen hun dagelijks omringende omgeving opnieuw en anders te laten ervaren. Hij heeft een sterke wens een ieder te verwonderen en zo het leven een beetje leuker te maken. Deze wens is zeker terug te vinden in het werk uitkijkkonijn dat hij voor Nijmegen wil maken. Hij selecteerde als opdrachtlocatie het Valkhofpark; aan de noordrand van het park wordt een circa 11 meter hoog konijn gerealiseerd. De visuele impact van het konijn is groots en zal zeker niet onopgemerkt blijven. Het konijn is in zijn vorm eigenwijs en nieuwsgierig, monumentaal én toch aaibaar. Het werk heeft niet alleen een enorme impact op de directe omgeving, maar zal ook tijdelijk het stadsaanzicht beïnvloeden. Het konijn met rode neus kijkt onbevreesd tussen de kruinen van de bomen naar de overzijde van de Waal. Het geheel levert een surreëel beeld op voor wie de stad vanuit het noorden bereikt. Wie wil weten waar het konijn naar kijkt, kan in het konijn gaan; via een trap is een platform te betreden met uitzicht over de Waal. Het project zal voor de duur van minimaal 6 maanden tot maximaal 1 jaar gerealiseerd worden. Voor het tijdelijke kunstproject Museumzone waren in oorsprong twee projecten gepland. Onvoorziene omstandigheden hebben er echter toe geleid dat nu gestart wordt met één spraakmakend project. In de loop van 2010 zal het tweede project worden voorgelegd. RV_Museumzone doc

6 Voorstel aan de Raad Vervolgvel Wettelijk- of beleidskader Dit plan maakt deel uit van het beleidsprogramma, dat door de Raad werd vastgesteld met de notitie INbeelden (kunstopdrachtenbeleid voor ). 1.2 Relatie met programma Dit onderwerp maakt onderdeel uit van het Programma Cultuur. 2 Doelstelling Met dit project voert Nijmegen de ambities van het beleidsplan INbeelden uit. Er wordt ruimte gegeven aan eigenzinnige, autonome kunst. Het zal de discussie over kunst aanwakkeren en Nijmegen (inter)nationaal profileren als een stad waar ruimte is voor het experiment en voor nieuwe dwarsverbanden. Dit tijdelijke project zal bovendien een nieuw en verrassend stadsgezicht opleveren. Tenslotte beantwoordt dit werk aan de behoefte om met een spraakmakend project het spits af te bijten voor de traditie van tijdelijke kunst in Nijmegen. 3 Argumenten Deze kunstopdracht past binnen de gestelde beleidskaders. Het kunstwerk zal bijdragen aan de (inter)nationale presentatie van Nijmegen als stad waar ruimte is voor het culturele en kunstzinnige experiment. Het is van belang om als eerste tijdelijk kunstproject groots uit te pakken en niet te bescheiden voor de enkeling aan de slag te gaan. Het werk van Florentijn Hofman heeft naast de gewenste artistieke inhoud ook de gewenste grootse impact. 4 Risico s Het Valkhofpark is niet alleen decor voor diverse evenementen, maar is ook een beschermde plek en plek waar mogelijk een Donjon wordt gebouwd. Het konijn neemt circa 40 m2 in beslag. Met de initiatiefnemers van de Donjon is besproken dat het konijn de voortgang voor de plannen niet zal frustreren. De locatie van het konijn is zodanig gekozen dat het de overige evenementen niet frustreert. Bij de uitvoering van het werk zal contact worden gezocht met de organisatie van de diverse evenementen. Het park als archeologisch monument wordt niet aangetast, aangezien het werk niet in de bodem wordt gefundeerd, maar een bovengrondse fundering kent. Dit is als zodanig met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed besproken en akkoord bevonden. Aangezien de aanleg van het park ook beschermd is zal een monumentenvergunning worden aangevraagd. Aangezien de aanleg van het park niet onaanvaardbaar aangetast wordt, het gebruik van het padenstelsel behouden blijft en de mogelijke verstoringen worden hersteld, is het de verwachting dat een monumentenvergunning zal worden verleend. Voor het werk wordt een bouwvergunning aangevraagd. Tenslotte, het werk zal volgens de veiligheidsvoorschriften van brandweer en bouw- en woningtoezicht worden gemaakt en levert op deze punten geen extra risico s op. RV_Museumzone doc

7 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 5 Financiën Het beleidsplan INbeelden is voor een groot deel uitgevoerd. Voor het onderdeel de Museumzone is echter nog geen realisatie; hiervoor was ,- gereserveerd. Voor het project van Florentijn Hofman is ,- begroot honorarium kunstenaar ,- realisatie kunstwerk ,- voorbereiding en coördinatie ,- plaatsing, verwijdering ,- en evt. herstel park leges 1.500,- onvoorzien 3.500, TOTAAL ,- Voor een tweede project resteert nog ,- Het project uitkijkkonijn wordt betaald uit de Reserve Percentageregeling Beeldende Kunst. Uitgangspunt Reserve Percentageregeling Eindstand reserve ,- Bijdrage directie DWS ,- beschikbaar d.d ,- Onttrekkingen aan reserve 2010 t.b.v. Werkbudget Beeldende Kunst Hessenberg ,- Beeldentuin ,- Onderhoud en werkbudget ,- Waterkering ,- Totaal onttrekkingen d.d ,- Restant Reserve Percentageregeling ,- d.d Na akkoord van dit voorstel Reserve Percentageregeling beginstand d.d ,- Terugstorting Waterkering ,- Onttrekking uitkijkkonijn ,- Restant Reserve Percentageregeling ,- na verwerking BW Werkbudget Beeldende Kunst beginstand d.d ,- terugstorting Waterkering ,- toevoeging uitkijkkonijn ,- Totaal Werkbudget BK ,- RV_Museumzone doc

8 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 4 na verwerking BW In 2009 is via een begrotingswijziging ,- aan de reserve onttrokken ten behoeve van het kunstproject Waterkering. Een herberekening heeft uitgewezen dat een bedrag van ,- teruggestort kan worden. Voor de uitvoering van uitkijkkonijn zal ,- worden onttrokken aan de reserve en toegevoegd worden aan het Werkbudget Beeldende Kunst. Uit het werkbudget wordt de uitvoering van de lopende projecten (na goedkeuring van de Raad) bekostigd. Na de toevoeging van ,- voor de uitvoering van het uitkijkkonijn bevat het werkbudget ,-. Na de onttrekking van ,- ten behoeve van het kunstwerk uitkijkkonijn bevat de reserve ,-. Gedurende het jaar worden nog extra middelen verwacht. Zo verwachten wij nog een bijdrage van het Waterschap Rivierenland, als medeopdrachtgever van het kunstwerk Waterkering. 6 Communicatie Vanwege de grootse visuele impact die het werk heeft en vanwege de grote aandacht die Nijmegen zal krijgen van binnen-en buitenland wordt extra inspanningen geleverd op het gebied van communicatie door middel van (pers)presentaties en persberichten. 7 Uitvoering en evaluatie Na beschikbaarstelling van het budget door de Raad zal de uitvoeringsopdracht aan de kunstenaar worden verstrekt. Vanwege de ligging in het Valkhofpark zal naast een bouwvergunning ook een monumentenvergunning worden aangevraagd. De verwachting is dat het kunstwerk bij de start van het UITfestival in het tweede weekend van september gereed is. Met de organisatoren van het UITfestival en het gebroeders van Limburgfestival, dat eind augustus plaats vindt, zal de planning worden afgestemd. Het kunstwerk zal voor minimaal 6 maanden te bezichtigen zijn. Uitbreiding naar een langere periode, tot maximaal één jaar, zal pas in en na overleg met diverse partijen binnen en buiten de gemeente plaats kunnen vinden. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De waarnemend Secretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA Bijlage(n): Tijdelijke kunst in Nijmegen RV_Museumzone doc

9 .<v^^ TIJDELIJKE KUNST IN NIJMEGEN MUSEUMZONE: 'UITKIJKKONUN' FLORENTIJN HOFMAN BIJLAGE

10 IVIUSEUMZONE In het door de Raad vastgestelde beieidsplan INBeelden (kunstopdrachtenbeleid ) zijn tijdelijke kunstwerken opgenomen; werken die voor een beperkte periode worden gerealiseerd. Deze tijdelijkheid biedt kansen om autonome projecten te realiseren die meer gewaagd zijn, meer visueel extreem zijn en de dlscussie over kunst aanwakkeren. Er is al veel 'beredeneerde' kunst in Nijmegen. Vaak ligt de aanleiding buiten het kunstwerk zelf (omgeving, historie, betekenis en functie van de plek). Reden temeer om nu lets tot stand te brengen dat zo bijzonder is, dat je het wel moet onthouden: een kunstwerk dat zo krachtig is dat het op zichzelf kan staan en geen verklaring nodig heeft. Juist tijdelijke kunstwerken maken krachtige uitspraken mogelijk. Ze kunnen worden ingezet om een plek te markeren, een nieuwe inrichting voelbaar te maken en in ieder geval pittige gespreksstof op te leveren. TIJDELIJKE KUNST IN DE IVIUSEUMZONE Het is gepast om bij het eerste tijdelijke kunstproject te denken aan een koppeling met IVIuseum Het Valkhof. Want wat is er mooier dan de dynamiek, die moderne kunst teweegbrengt, aan te spreken in de buurt van het museum. De museumomgeving leent zich uitstekend voor een eigentijds kunstproject dat opzien baart en dlscussie opievert. Niet alleen vanwege de inspirerende locatie waar groen grenst aan stad, stuvra/al, water en verkeer, maar ook vanwege de wisselwerking die kan ontstaan met de museumcollectie. Voor de Museumzone zijn de volgende gebieden in beeld: Valkhofpark, omgeving Waalbrug, Waalpark (bij het bloemenwapen en kanon), Kelfkensbos, Hunnerpark. Richtlijnen voor het ontwerp Het is de bedoeling te komen tot een kunstproject van tijdelijke aard, dat het gebied als uitgangspunt neemt, dat vooruitloopt op ontwil^kelingen of dat aansluiting vindt in het museumprogramma (tijdelijke bruggen, tijdelijke panoramapunten, etc.). De kunsttoepassing zou loopstromen kunnen stimuleren en dode hoeken verlevendigen. Kunst kan het sociaal gebruik van een plek beinvloeden. IVlet visuele accenten zou het gebied beter berelkbaar kunnen worden en uitzichten benadrukt. De gelegenheid moet worden aangegrepen om door toedoen van een tijdelijk project nieuwe stadsgezichten te beleven. Denk aan de nieuwe Fietsbrug en Donjon, vanwaar je ineens foto's kunt/kon maken die nog nooit waren gemaakt. Het zai van belang zijn groots uit te pakken en niet te bescheiden voor de enkeling aan de slag te gaan. Het resultaat zal weliswaar tijdelijk zijn, maar moet ook onvergetelijk blijken! De museumomgeving kenmerkt zich door deelgebieden, die niet overai logisch met elkaar verbonden zijn en niet overai een sterke belevingskwaliteit hebben. Het zou goed zijn vanuit het verloop van het landschap te kijken en de glooiingen te benutten. FLORENTIJN HOFIVIAN In 2010 wordt een start gemaakt met tijdelijke kunstopdrachten, met de bedoeling dat Nijmegen in de loop der jaren hierin een traditie kent. Voor een eerste tijdelijke kunstopdracht is het van belang om te kiezen voor een werk met een grootse impact. De kunstenaar Florentijn Hofman kreeg de opdracht om een ontwerp te maken voor een tijdelijk kunstwerk in de iviuseumzone. Het opdrachtproces kwam tot stand onder begeleiding van de Commissie Beeldende Kunst voor de gelegenheid aangevuld met de conservator moderne kunst van Museum Het Valkhof. De kunstenaar Hofman verbaast en confronteert onze dagelijkse beleving met ongewoonlijke, opvallende en opzienbarende kunstwerken. Het werk van Hofman is groot. Groot van formaat en groot van impact. Hofmans werk heeft een sterk speels karakter. Door bijvoorbeeld in Rotterdam tweeentwintig huizen helemaal van top tot teen in de blauwe latex te zetten lijken de huizen groot speelgoed te zijn geworden. Speelgoed voor hem en van hem. De wereld als grote zandbak.

11 Hofman is geen typische galerie kunstenaar. Zijn werk is bijna altijd locatie gebonden en bestaat vaak uit tijdelijke objecten of schiideringen. De plek vormt het uitgangspunt voor het werk. Door te spelen met uitvergrote dieren en objecten geeft hij een non-plek een herkenbaar gezicht. Vaak wordt het een piek die confronteert en reacties los roept. Een plek die als orientatiepunt werkt. Een gemarkeerde plek met zijn eigen verhalen, bezoekers, passanten en bewoners. Hofman overschrijdt met zijn projecten vaak letterlijk de grenzen van het bestaande. Hij zoekt in zijn werk naar mogelijkheden om mensen hun dagelijks omringende omgeving opnieuw en anders te laten ervaren. Hij vraagt in zijn werk wat het functioneren van de kunst nu precies inhoud, los gezien van diens erkenning als zodanig in musea of galeries. Hiermee is de kern van de hedendaagse kunst blootgesteld, de kern namelijk van diens functioneren en niet van diens 'institutionele' erkenning. Iemand als Hofman, die met duidelijk plezier wisselt tussen performatieve (publieke) kunst en het domein van de sculptuur (om slechts een miniem aantal van de door hem ingezette media te noemen) heeft een sterke wens een ieder te verwonderen en zo het leven een beetje leuker te maken.

12 UITKIJKKONUN NIJIVIEGEN De behoefte om te verwonderen en het leven een beetje leuker te maken is zeker terug te vinden in het werk 'UITKIJKKONUN' dat Florentijn Hofman voor Nijmegen wii maken. Locatie i<unstweri< Vaii<iiofpari< Hofman selecteerde als opdrachtlocatie het Valkhofpark. Aan de noordrand van het park wordt een circa 12 meter hoog konijn gerealiseerd. Het konijn kijkt uit over de Waal. De visuele impact van dit kunstwerk is groots en zal zeker met onopgemerkt blijven. Het konijn is in zijn vorm eigenwijs en nieuwsgierig, monumentaal en toch aaibaar. Het werk heeft niet alleen een enorme impact op de directe omgeving, maar zal ook tijdelijk het stadsaanzicht bemvloeden. Het beest met rode neus kijkt onbevreesd tussen de kruinen van de bomen naar de overzljde van de Waal. Het geheel levert een surreeel beeld op voor wie de stad vanuit het noorden bereikt. Wie wil weten waar het konijn naar kijkt, kan in het konijn gaan; via een trap is een platform te betreden met uitzlcht over de Waal. Nog een verdieping hoger kan men echt letterlijk 'door de ogen van het konijn' kijken. Het project zal voor de duur van minimaal 6 maanden tot maximaal 1 jaar gerealiseerd worden. Voor het tijdelijke kunstproject 'Museumzone' waren in oorsprong twee projecten gepland. Onvoorziene omstandigheden hebben er echter toe geleid dat nu gestart wordt met een spraakmakend project. In de loop van 2010 zal het tweede project worden voorgelegd.

13 Schetsontwerp F. i-iofman voor Nijmegen, gezien vanaf het noorden Schetsontwerp F Hofman voor Nijmegen, gezien vanaf het zuiden.

14 Aanleveren begrotingswijziging Steller Maerle Snabel BW BW Museumzone Soort wijziging Begrotingswijziging Soort besluit BESL-RAAD Besluitperiode Omschrijving Museumzone Verrekeningen debet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrekeningen credit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal credit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kostensoort wijk functie Deb / Omschrijving product specificatie Cred Soort mutatie EM Eenmalig Document soort WYZ-EM D D D ,00 1 Onttrekking en storting t.b.v. H F D C ,00 1 Onttrekking en storting t.b.v. H 0520 F D C ,00 1 Onttrekking en storting t.b.v. H 0712 D D D D ,00 1 Onttrekking en storting t.b.v. H D D D ,00 1 Onttrekking en storting t.b.v. H F D D ,00 1 Onttrekking en storting t.b.v. H 0520 F D C ,00 1 Onttrekking en storting t.b.v. H 0712 D D D D ,00 1 Onttrekking en storting t.b.v. H Pagina 1 van 1

Openbaar. Kredietaanvraag Strategisch Huisvestingsplan. Ter besluitvorming door de Raad

Openbaar. Kredietaanvraag Strategisch Huisvestingsplan. Ter besluitvorming door de Raad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kredietaanvraag Strategisch Huisvestingsplan Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Momenteel wordt het Strategisch Huisvestingsplan

Nadere informatie

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Voorstel aan de Raad Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Klik hier voor het collegevoorstel/-besluit d.d. 16 januari 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

Nadere informatie

Embargo tot donderdag 9 oktober 11.30 uur. Stadsbegroting 2015-2018. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Embargo tot donderdag 9 oktober 11.30 uur. Stadsbegroting 2015-2018. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Collegevoorstel Embargo tot donderdag 9 oktober 11.30 uur Onderwerp Stadsbegroting 2015-2018 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De Stadsbegroting

Nadere informatie

Begeleidingsformulier raadsvoorstel

Begeleidingsformulier raadsvoorstel Begeleidingsformulier raadsvoorstel Forum Datum Agendapunt Corsanummer 14.048658 Collegebesluit d.d. 27 mei 2014 N. Dierdorp - Financiën, Onderwijs, Personeel en Organisatie Redacteur A.L.J. Tilli Doorkiesnummer

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Communicatieplan Peelnetwerk

Communicatieplan Peelnetwerk Communicatieplan Peelnetwerk Transformatie van: Peelnetwerk. Er gebeurt meer dan je ziet naar: Peelnetwerk. Je ziet wat er gebeurt Loos Projectmanagement Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding. 3 1 Doelstelling

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 23 januari 2008 / 13/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 23 januari 2008 / 13/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 23 januari 2008 / 13/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp afvalwatersanering woonboten Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Voortgang medische heroïne behandeling Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V..

Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V.. No. 251619-1 Emmeloord, 20 juni 2014. Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V.. Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2

Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2 Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Met bijgaande brief willen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Strategisch Informatiebeleid 2012-2015

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Strategisch Informatiebeleid 2012-2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Strategisch Informatiebeleid 2012-2015 Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Door de veelheid van

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding 1 zaak_zaaknummer Projectplan ontwerp en voorbereiding zaak_id bericht_nummer VenloVerbindt bericht_id Decentralisatieopgaven in het sociale domein MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOONT steller drs.

Nadere informatie

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB.

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst met ROC Nijmegen Educatiemiddelen 2014 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010 INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving 21 juni 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en relatie met andere projecten en ontwikkelingen...3 1.1

Nadere informatie

1 Inleiding. Aanleiding. 1.1 Aanleiding

1 Inleiding. Aanleiding. 1.1 Aanleiding 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Per januari 2003 is de gewijzigde Woningwet in werking getreden. In de Woningwet is vastgelegd dat bouwaanvragen getoetst moeten worden aan redelijke eisen van welstand. Gemeenten

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716. 1. Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716 1. Inleiding In november 2011 is, als vervolg op een burgerinitiatief, raadsbreed de Motie 9 Glashelder aangenomen (veranderd in

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen Embargo (tot een week na besluitvorming) Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der

Nadere informatie

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners Voorwoord Collega s, dienaars van de publieke zaak, Trots bieden wij u deze gezamenlijke BZK-VNG-productie aan.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP conform artikel 39 - Wmo-voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2012.0009999 Park21: haalbaarheid, voortgang en kredietaanvraag

Raadsvoorstel 2012.0009999 Park21: haalbaarheid, voortgang en kredietaanvraag Raadsvoorstel 2012.0009999 Park21: haalbaarheid, voortgang en kredietaanvraag Portefeuillehouder J.J. Nobel en drs. M.J. Bezuijen Steller Suzanne de Groot Collegevergadering 13 maart 2012 Raadsvergadering

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, Tel: 0485-494141, Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep Internet:

Nadere informatie