Resultaten van de KeFiK-enquête KMO-Financiering 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten van de KeFiK-enquête KMO-Financiering 2008"

Transcriptie

1 Resultaten van de KeFiK-enquête KMO-Financiering 2008 Persconferentie 3 december 2008 Johan Bortier Voorzitter sturingscomité KeFiK Frédéric Lernoux Vice-voorzitter sturingscomité KeFiK Prof. dr. Eddy Laveren Hoogleraar Financieel management en ondernemerschap, Universiteit Antwerpen Kristien Van Sweevelt Economist, KeFiK 1

2 Overzicht van de presentatie Doel en methodologie van het onderzoek Deel 1: Profiel en resultaten van de 651 respondenten uit de schriftelijke bevraging Deel 2: Profiel en resultaten van de 306 respondenten uit de telefonische bevraging - Deel 3: Aanbevelingen voor de overheid, de banken en de ondernemers Deel 4: Vergelijking van een aantal resultaten uit de julienquête met de resultaten van een opvolgingsenquête uitgevoerd in november

3 Doel van het onderzoek De toestand inzake financiering voor KMO s en zelfstandigen in het Vlaamse, Waalse en Brusselse gewest in kaart brengen. Behandelde thema s: - Investeringen en beschikbaarheid van financiering - Kredietverlening en dienstverlening - Overheidstegemoetkomingen - Rating van een onderneming - Financiering van de vennootschap 3

4 Methodologie Enquêteformulier met 36 vragen (vorig jaar 37 vragen) Schriftelijke bevraging van ondernemingen met personeel Telefonische bevraging van zelfstandigen en ondernemingen zonder personeel Ad random selectie van adressen op gestratificeerde basis Gehanteerde criteria: - ondernemingen hebben max. 250 werknemers - procentuele verdeling van KMO s volgens gewest - een aantal sectoren werden uitgesloten: land- en bosbouw, financiële - en verzekeringsinstellingen, onderwijs, gezondheidszorg, afvalverwerking, huishoudens - enkel BVBA, NV, EVBA en CVA werden weerhouden 4

5 Methodologie Voor de schriftelijke enquête werden ad random KMO-vennootschappen met personeel geselecteerd op basis van de Belfirst-databank Voor de telefonische enquête werden 601 KMOvennootschappen zonder personeel geselecteerd op basis van de Belfirst-databank en zelfstandigen op basis van Infobel. 5

6 Methodologie - In november 2008 werd een opvolgingsenquête verstuurd naar de 651 respondenten van de KMOenquête Inhoud van de opvolgingsenquête: 6 vragen - Aantal verwerkte antwoorden in dit rapport: KMO s met personeel (deel 1) Zelfstandigen en 79 KMO s zonder personeel (deel 2) KMO s met personeel (opvolgingsenquête) 6

7 Deel 1: Schriftelijke bevraging Resultaten van de schriftelijke bevraging bij 651 ondernemingen (KMO s met personeel) 7

8 Profiel van de respondenten Tabel 1: Aantal verstuurde enquêtes en antwoordpercentages Verzonden enquêtes Retourenquêtes Verzonden retourenquêtes Ontvangen enquêtes (in totaal) Antwoordpercentage (ontvangen enquêtes/ (verzonden retourenquêtes)) Bruikbare enquêtes voor het opmaken van het onderzoeksverslag Vlaams Gewest ,2% 449 Waals Gewest ,2% 153 Brussels Gewest (FR) % 41 Brussels Gewest (NL) ,3% 8 Totaal ,3% 651 8

9 Profiel van de respondenten - Verdeling per gewest: Vlaams gewest (69%) Waals gewest (23,5%) en Brussels gewest (7,5%) - BVBA s (44%) en NV s (56%) - Leeftijd: 6,3% is minder dan 4 jaar oud 53,2% is tussen 4 en 20 jaar oud. - Verdeling per sector: nijverheid (21%) bouw (18,6%) diensten (15,4%) kleinhandel (14,9%) groothandel (14%) transport (8,3%) horeca (4%) - andere (3,8%) 9

10 Profiel van de respondenten - 33,2% van de respondenten zijn micro-ondernemingen (minder dan 10 werknemers en omzet kleiner dan 2 miljoen euro) - 67,7% van de respondenten zijn KMO s (tussen 10 en 250 werknemers en/of omzet tussen 2 en 50 miljoen euro) - Bijna 40% van de respondenten heeft in de laatste 3 jaar een jaarlijkse omzetgroei van minder dan 5% behaald 40,6% heeft een omzetgroei tussen 5 en 15% behaald. - 78,6% van de respondenten geven aan dat zij hun onderneming beschouwen als een familiebedrijf 10

11 Profiel van de respondenten Hoe ervaart u het huidige ondernemingsklimaat? (Figuur 9) 40% 37,1% 35% 30% 30,5% 25% 21,7% 20% 15% 10% 8,2% 5% 2,5% 0% Zeer ongunstig Ongunstig Neutraal Gunstig Zeer gunstig 11

12 Profiel van de respondenten - Het ondernemersklimaat wordt ongunstiger ervaren door micro-ondernemingen. - Ondernemingen in het Waals Gewest ervaren het ondernemersklimaat relatief ongunstiger dan ondernemingen uit het Vlaams Gewest. 12

13 Investeringen en beschikbaarheid van financiering - 81,7% van de respondenten heeft investeringsprojecten uitgevoerd in de voorbije 12 maanden - 71,5% van de respondenten geeft aan investeringsplannen te hebben voor volgend jaar - 31,6% van de respondenten heeft een nieuw bankkrediet aangevraagd ter financiering van investeringen en 20,6% van de respondenten hebben een bestaand bankkrediet uitgebreid. 13

14 Investeringen en beschikbaarheid van financiering Figuur 14: Hebt u tijdens de voorbije 12 maanden alle investeringen kunnen uitvoeren? Alle ondernemingen (N=584) Kleine en middelgrote ondernemingen (N=399) 5,7% 7,5% 8,6% 5,8% 5,5% 6,8% 78,3% 82,0% icro-ondernemingen (N=184) 4,9% 12,0% 12,5% 70,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Neen,wegens slechte economische situatie Neen, wegens financieringsmoeilijkheden Neen, wegense slechte situatie in de sector 14

15 Investeringen en beschikbaarheid van financiering Figuur 17: In welke mate hebt u problemen ondervonden bij het aantrekken van bankfinanciering? Alle ondernemingen (N=566) 2,5% 6,4% 8,0% 12,6% 70,7% Kleine en middelgrote ondernemingen (N=391) Micro-ondernemingen (N=173) 1,3% 5,4% 7,4% 13,8% 5,2% 8,7% 9,2% 9,8% 67,1% 72,1% zeer veel veel matig weinig geen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15

16 Investeringen en beschikbaarheid van financiering Weigering van een kredietaanvraag en goedkeuring door een andere bank Ondernemingen Weigering Goedkeuring door andere bank Verschil Alle 6,4% 4,3% 2,1% KMO s 4,7% 3,9% 0,8% Micro 10,1% 5,2% 4,9% 16

17 Investeringen en beschikbaarheid van financiering Figuur 20: Reden van de weigering van een bankkrediet Onvoldoende waarborgen Onvoldoende terugbetalingscapaciteit Slecht businessplan Te weinig Eigen Vermogen Niet realistisch project Gevolgen Bazel II Weet het niet Andere 2,8% 2,8% 8,3% 16,7% 19,4% 30,6% 36,1% 44,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 17

18 Investeringen en beschikbaarheid van financiering Verschillen tussen micro-ondernemingen en andere KMO s -Ongeveer 30% van de micro-ondernemingen heeft zijn geplande investeringen niet kunnen uitvoeren tegenover 18% van de KMO s - Verder blijkt dat micro-ondernemingen meer problemen ondervinden bij het aantrekken van bankfinanciering dan KMO s. Bij microondernemingen worden meer bankkredieten geweigerd dan KMO s. -De voornaamste reden voor de weigering is dat micro-ondernemingen onvoldoende waarborgen kunnen voorleggen aan de bank. Bij KMO s zijn de redenen vooral onvoldoende terugbetalingcapaciteit en te weinig eigen vermogen. 18

19 Investeringen en beschikbaarheid van financiering Verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië - Ondernemingen uit het Vlaams Gewest hebben meer investeringen gedaan dan de ondernemingen uit het Waals Gewest. Zij hebben ook meer investeringsplannen. -In het Waals Gewest investeert men meer in het opstarten van een zaak en O&O dan in het Vlaams Gewest. De Vlaamse respondenten investeren op hun beurt dan weer meer in materieel/ uitrusting en rollend materieel dan de Waalse respondenten. - De ondernemingen uit het Waals Gewest kennen meer problemen bij het aantrekken van bankfinanciering dan diegene uit het Vlaams Gewest. Ondernemingen uit het Waals Gewest werden in hogere mate geconfronteerd met een weigering van het aangevraagde bankkrediet dan de Vlaamse ondernemingen. 19

20 Kredietverlening en dienstverlening - 23,8% van de respondenten zegt dat de toegang tot bankkrediet tijdens de voorbije 12 maanden moeilijker is geworden. Voor microondernemingen is dit cijfer 29,6%. - Vooral de kostprijs van het krediet (58%), de gevraagde waarborgen (29,7%) en de bankeisen (29,1%) zijn voor heel wat ondernemingen gestegen. De dienstverlening is eerder gelijk gebleven (74%) of gedaald (18%). - De meest gebruikte waarborgen zijn: pand op handelsfonds (18,9%), hypothecair mandaat (15%), persoonlijke borgstelling (14,2%). De micro-ondernemingen moeten veel meer persoonlijke borgstellingen geven (24,9%) dan KMO s (9%). 20

21 Kredietverlening en dienstverlening - 74,6% van de respondenten heeft voldoende informatie en raad verkregen van de bank inzake financiering - 78,2% van de respondenten stelt dat de kwaliteit van het bankadvies niet veranderd is en 12,4% van de respondenten dat de kwaliteit verbeterd is. - 77,1% van de respondenten stelt geen kennis te hebben van het contactpunt voor klachten inzake bankkredieten. Vorig jaar was dit cijfer slechts 64,3%. 21

22 Kredietverlening en dienstverlening Verschillen tussen micro-ondernemingen en andere KMO s - KMO s hebben bij meer banken krediet aangevraagd dan micro-ondernemingen. - Meer micro-ondernemingen (in vergelijking met KMO s) menen dat de geëiste waarborgen gestegen zijn, dat de dienstverlening erop achteruit is gegaan en dat het bankadvies verslechterd is de voorbije 12 maanden. 22

23 Overheidsmaatregelen - De meest gekende en gebruikte overheidsmaatregelen zijn: de notionele interestaftrek, de investeringsreserve, de overheidssubsidies - Minder gekende en gebruikte overheidsmaatregelen zijn: overheidswaarborgen, leningen van het participatiefonds, financiering met risicokapitaal, de win-winlening 23

24 Overheidsmaatregelen Figuur 28: Overheidsmaatregelen in het Vlaams Gewest 24 9,6% 3,8% 10,1% 8,4% 2,0% 6,2% 61,2% 61,8% 75,4% 41,7% 44,6% 48,5% 19,6% 32,3% 28,0% 4,0% 3,6% 10,4% 1,5% 2,2% 12,0% 6,3% 1,4% 8,3% 51,7% 48,5% 62,5% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kennis Gebruik Toekomst Participatiefonds Arkimedes Notionele interestaftrek Investeringsreserve Andere fiscale maatregelen Overheidssubsidies Overheidswaarborg Vlaams Innovatiefonds Winwinlening

25 Overheidsmaatregelen Figuur 29: Overheidsmaatregelen in het Waals Gewest 100% 90% Kennis 25 12,9% 6,3% 13,5% 23,2% 15,7% 22,3% 45,5% 45,7% 62,7% 30,5% 26,9% 32,0% 13,0% 21,1% 42,5% 45,7% 58,3% 61,9% 15,2% 9,8% 16,8% 13,8% 7,3% 12,6% 8,7% 0,8% 8,3% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gebruik Toekomst Participatiefonds Sowalfin Notionele intrestaftrek Investeringsreserve Andere fiscale maatregelen Overheidssubsidies Overheidswaarborg Capital à risque des Invests Capital à risque de la SRIW

26 Overheidsmaatregelen Figuur 30: Overheidsmaatregelen in het Brussels Gewest 13,3% 11,9% 15,4% 36,4% 45,2% 66,7% 27,9% 38,1% 51,4% 5,3% 17,6% 37,9% 33,3% 41,9% 56,4% 9,1% 7,5% 27,3% 6,8% 0,0% 24,2% 8,9% 2,5% 23,5% Participatiefonds Notionele Intrestaftrek Investeringsreserve Andere fiscale maatregelen Overheidssubsidies Overheidswaarborg GIMB/SRIB leningen GIMB/SRIB kapitaalparticpaties 00% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 10% Kennis Gebruik Toekomst 26

27 Rating van een onderneming - 81,2% van de respondenten weet niet of heeft geen idee of de onderneming een rating heeft bij de bank - Van de ondernemingen die aangeven een rating te hebben bij de bank, weet 90,9% niet welke de rating is. - 87,9% van de respondenten kent de criteria niet die banken hanteren bij het opstellen van een rating. Vorig jaar was dit cijfer 91,1%. - 91,7% van de respondenten geeft aan nog niet aangesproken te zijn over zijn rating. Toch wensen 77,4% van de respondenten meer informatie vanwege hun bank 27

28 Financiering van de vennootschap - 46,8% van de respondenten wenst minstens 75% van de finanieringsbehoefte te financieren met interne middelen. 56% van de respondenten wenst minstens de helft van de financieringsbehoefte te financieren met interne middelen. - De meest gebruikte financieringsvormen zijn: investeringskredieten, kaskredieten, straight loans en leasing. - Bij 48,6% van de respondenten is het eigen vermogen gestegen het voorbije jaar. - Ongeveer een kwart van de respondenten plannen een versterking van het eigen vermogen, hoofdzakelijk via een inhouding van winsten. 28

29 Deel 2: Telefonische bevraging Resultaten van de telefonische bevraging bij 306 ondernemingen, waarvan 227 zelfstandigen en 79 ondernemingen zonder personeel 29

30 Zelfstandigen en ondernemingen zonder personeel - De resultaten van de telefonische enquête bevestigen in de meeste gevallen de bekomen vaststellingen in de schriftelijke enquête. - De respondenten van de telefonische enquête zijn meer vertegenwoordigd in de dienstensector en de horeca en zijn uiteraard kleiner in vergelijking met de respondenten uit de schriftelijke enquête. 30

31 Zelfstandigen en ondernemingen zonder personeel Figuur 45: Beoordeling ondernemersklimaat (N= 300) 35% 31,7% 30% 25% 26,3% 23,7% 20% 15% 10% 10,0% 8,3% 5% 0% Zeer ongunstig Ongunstig Neutraal Gunstig Zeer gunstig 31

32 Zelfstandigen en ondernemingen zonder personeel - 31,7% van de respondenten zegt dat de toegang tot bankkrediet tijdens de voorbije 12 maanden moeilijker is geworden. - Vooral de kostprijs van het krediet (44%), de gevraagde waarborgen (43%) en de bankeisen (36%) zijn voor heel wat ondernemingen gestegen. De dienstverlening is eerder gelijk gebleven (46%) of gedaald (30%). De kwaliteit van het bankadvies is voor 64% van de respondenten onveranderd gebleven. 15% van de respondenten geeft aan dat de kwaliteit gestegen is. Slechts 16% van de respondenten heeft een krediet aangevraagd ter financiering van investeringen en 9,5% van de respondenten voor de financiering van lopende zaken. 32

33 Zelfstandigen en ondernemingen zonder personeel Figuur 53: Hebt u problemen ondervonden bij het aanvragen van een Krediet? (N=70) 70% 60% 61,4% 50% 40% 30% 20% 10% 18,6% 5,7% 11,4% 2,9% 0% Helemaal geen problemen Weinig problemen Neutraal Problemen Heel veel problemen 33

34 Deel 3: Conclusies en aanbevelingen Aanbevelingen voor de banken: De banken kunnen meer informatie verschaffen over de financieringsmaatregelen van de overheid en ook over de praktische impact van Bazel II. Zelfstandigen en micro-ondernemingen ervaren meer problemen inzake het aantrekken van financiering. De banken zouden hiervoor meer oog kunnen hebben. De banken zouden minder beroep moeten doen op persoonlijke borgstellingen. Banken zouden kunnen meewerken aan meer transparantie en openheid omtrent statistieken over kredietverlening. 34

35 Deel 3: Conclusies en aanbevelingen Aanbevelingen voor de overheid: De overheid zou een betere informatievoorziening kunnen organiseren (b.v. Bazel II, notionele intrestaftrek) voor ondernermers en intermediaire actoren. Ook dient gewerkt te worden aan een vereenvoudiging van de beschikbare maatregelen De overheid dient mee ervoor te zorgen dat het contactpunt voor klachten inzake financiering beter bekend geraakt bij de ondernemers. Heel wat ondernemingen hebben geen zicht op hun rating en de gehanteerde criteria. De overheid zou het verschaffen van informatie kunnen stimuleren of opleggen. 35

36 Deel 3: Conclusies en aanbevelingen Aanbevelingen voor de ondernemers: De ondernemers dienen hun financiële kennis te versterken. Dit geeft eveneens een positief signaal naar de banken. De ondernemers dienen accurate informatie te verstrekken aan de banken inzake de financiële situatie van de onderneming en de inhoud van het te financieren project, zodat de banken beter kunnen inspelen op de noden. Het gebruik van achtergestelde leningen (bij participatiefonds, Sowalfin, GIMB/SRIB) en overheidswaarborgen kan worden verhoogd. 36

37 Methodologie In november 2008 werd een opvolgingsenquête verstuurd naar de 651 respondenten van de KMO-Enquête Inhoud van enquête: 6 vragen uit de KMO-financiering 2008 enquête (juli 2008) Aantal respondenten in de opvolgingsenquête: 248 KMO s met personeel 37

38 Deel 4: Opvolgingsenquête November 2008 Hoe ervaart u het ondernemingsklimaat? N= 248 KMO s Juli 2008 November 2008 (zeer) ongunstig 49% 71,8% neutraal 26,1% 21% (zeer) gunstig 22,9% 7,3% 38

39 Deel 4: Opvolgingsenquête November 2008 Heeft u in de voorbije maanden alle geplande investeringen kunnen uitvoeren? N= 248 KMO s Juli 2008 November 2008 ja Nee, vanwege slechte economische situatie Nee, vanwege financieringsmoeilijkheden Nee, vanwege slechte situatie in de sector 76% 10% 6,5% 7% 67% 18,3% 4,8% 10% 39

40 Deel 4: Opvolgingsenquête November 2008 Hebt u in de voorbije maanden problemen ondervonden bij het aantrekken van bankfinanciering? N= 248 KMO s Juli 2008 November 2008 Weinig of geen 83,2% 78,9% matig 8,2% 10,5% Veel of zeer veel 8,9% 10,7% 40

41 Deel 4: Opvolgingsenquête November 2008 Werd in de voorbije maanden reeds een aangevraagd bankkrediet geweigerd? N= 248 KMO s Ja Juli ,1% November ,9% 41

42 Deel 4: Opvolgingsenquête November 2008 Gemakkelijker Gelijk gebleven Moeilijker Evolutie bankkrediet in de voorbije maanden juli 2008 (N= 651 KMO s) 4,2% 72% 23,8% Evolutie bankkrediet in de volgende maanden nov 2008 (N= 248 KMO s) 1,3% 35,4% 63,3% 42

43 Deel 4: Opvolgingsenquête November 2008 In welke mate zijn de volgende aspecten gestegen? N= 248 KMO s Bankeisen Geëiste waarborgen Behandelingstermijn Dienstverlening Kostprijs investeringskrediet Kostprijs kaskrediet Juli % 27% 16,8% 10,7% 56,5% 62,3% November ,4% 34,6% 26,4% 5,2% 51,6% 57,5% 43

44 Deel 4: Opvolgingsenquête November 2008 In welke mate zijn de door de bank gehanteerde beoordelingscriteria in de voorbije 3 maanden geëvolueerd? N= 248 KMO s Gestegen Onveranderd Gedaald Gehanteerde beoordelingscriteria 42,5% 57,5% 0% 44

45 Q & A

46 Contact Departement Accounting en Financiering, Universiteit Antwerpen Prof. Dr. Laveren Kenniscentrum voor Financiering van KMO, KeFiK Kristien Van Sweevelt 46

Voorstelling van het onderzoeksrapport KMO-FINANCIERING 2014

Voorstelling van het onderzoeksrapport KMO-FINANCIERING 2014 Voorstelling van het onderzoeksrapport KMO-FINANCIERING 2014 Prof.dr. Eddy Laveren, Professor Financieel Management en ondernemerschap, Universiteit Antwerpen & Academic director Competence Center Familiebedrijven,

Nadere informatie

Kmo-financiering 2014

Kmo-financiering 2014 Kmo-financiering 2014 Opdrachtgever: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Kmo-observatorium Uitvoerder: UNIZO vzw (m.m.v. Universiteit Antwerpen) Dit verslag werd opgesteld door UNIZO in samenwerking

Nadere informatie

Kmo-financiering 2014

Kmo-financiering 2014 Kmo-financiering 2014 Opdrachtgever: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Kmo-observatorium Uitvoerder: UNIZO vzw (m.m.v. Universiteit Antwerpen) Dit verslag werd opgesteld door UNIZO in samenwerking

Nadere informatie

Kenniscentrum voor Financiering van KMO Centre de Connaissances du Financement des PME VZW. KeFiK-rapport

Kenniscentrum voor Financiering van KMO Centre de Connaissances du Financement des PME VZW. KeFiK-rapport Kenniscentrum voor Financiering van KMO Centre de Connaissances du Financement des PME VZW KeFiK-rapport KMO-financiering 2011 Inhoudstafel Voorwoord 4 Executive summary 6 Inleiding 10 Deel 1: Evolutie

Nadere informatie

Kredietverlening in tijden van financiële crisis Cijfermatig overzicht in het kader van de rondetafel: Banken en Bedrijven

Kredietverlening in tijden van financiële crisis Cijfermatig overzicht in het kader van de rondetafel: Banken en Bedrijven Kredietverlening in tijden van financiële crisis Cijfermatig overzicht in het kader van de rondetafel: Banken en Bedrijven oktober/november 29 Jan van Nispen Inleiding Eén van de cruciale elementen om

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

De verschillende financieringskanalen en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen

De verschillende financieringskanalen en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen De verschillende financieringskanalen en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen Iris Detavernier Greenbridge, 11 december 2014 Programma Algemene voorstelling AO Subsidiedatabank Overzicht

Nadere informatie

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011 FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact

Nadere informatie

FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015

FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015 FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015 PLAATS VAN PMV IN HET VLAAMSE INVESTERINGSLANDSCHAP PUBLIEK & INSTITUTIONELE INVESTEERDERS VLAAMS GEWEST 100 % 100 % 100 % 2 VPM LRM GIMV

Nadere informatie

INHOUD. Beknopte biografie van de auteurs. HOOFDSTUK 1 Draagwijdte van het financieel beheer 1. HOOFDSTUK 2 Inleiding tot de jaarrekening 19

INHOUD. Beknopte biografie van de auteurs. HOOFDSTUK 1 Draagwijdte van het financieel beheer 1. HOOFDSTUK 2 Inleiding tot de jaarrekening 19 INHOUD Beknopte biografie van de auteurs v HOOFDSTUK 1 Draagwijdte van het financieel beheer 1 1.1. Het financieringsvraagstuk 1 1.2. Draagwijdte, organisatie en stijgend belang van de financiële functie

Nadere informatie

1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact. Agentschap Ondernemen

1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact. Agentschap Ondernemen FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 Agentschap Ondernemen Ondernemingen actief informeren en adviseren over overheidsmaatregelen en stimuli, complementair

Nadere informatie

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014?

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 470 van PAUL VAN MIERT datum: 23 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Microkredieten - Stand van zaken De laatste jaren is het

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

Maak kennis met de verschillende financieringsinstrumenten van de overheid

Maak kennis met de verschillende financieringsinstrumenten van de overheid Maak kennis met de verschillende financieringsinstrumenten van de overheid Iris Detavernier, Agentschap Ondernemen Kris Honraet, Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen Programma Voorstelling Agentschap Ondernemen

Nadere informatie

Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen - Stand van zaken

Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 751 van WILLEM-FREDERIK SCHILTZ datum: 31 augustus 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen

Nadere informatie

1. Hoeveel bedraagt de totale beheersvergoeding die PMV ontvangt? Graag een overzicht per jaar voor de periode

1. Hoeveel bedraagt de totale beheersvergoeding die PMV ontvangt? Graag een overzicht per jaar voor de periode SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 399 van GÜLER TURAN datum: 27 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vlaams Participatiefonds - Activiteiten Ingevolge de zesde

Nadere informatie

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011 FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact

Nadere informatie

Gezond advies bij de overname van een officina

Gezond advies bij de overname van een officina Gezond advies bij de overname van een officina Inhoud Waardering van een apotheek Financiering van een overname 2 Uitbating apotheek Als fysieke persoon Als vennootschap Apotheker 3 Waardering handelsfonds

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,5 % 5,7 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,5 % 5,7 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens augustus 215 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 214-8 215-8 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 6.243.845

Nadere informatie

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro.

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 579 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 juni aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Winwinlening - Stand van zaken De winwinlening werd in 2006

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Welk krediet heeft u nodig? dossier. 1. Enkele vuistregels... 2. 2. Meest courante kredietvormen... 10

Inhoudstafel. Deel I - Welk krediet heeft u nodig? dossier. 1. Enkele vuistregels... 2. 2. Meest courante kredietvormen... 10 Inhoudstafel Deel I - Welk krediet heeft u nodig? 1. Enkele vuistregels... 2 1.1. Kortetermijnkredieten voor kosten... 2 1.1.1. Wat is uw behoefte aan bedrijfskapitaal?... 2 1.1.2. Ook uw dienstenbedrijf

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE WERELD VAN STEUNMAATREGELEN

WEGWIJS IN DE WERELD VAN STEUNMAATREGELEN WEGWIJS IN DE WERELD VAN STEUNMAATREGELEN Julie Pieters Federatie Vrije Beroepen (aangesloten bij UNIZO) 3 pijlers Belangenbehartiging Informatie & advies Netwerken 5 paradigma s van naar Korte termijn

Nadere informatie

Behoefteonderzoek MKB Financiering. 22 maart 2016 BCDN Werner Käller

Behoefteonderzoek MKB Financiering. 22 maart 2016 BCDN Werner Käller Behoefteonderzoek MKB Financiering 22 maart 2016 BCDN Werner Käller Inhoud Pitch 1. Het behoefteonderzoek 2. Financieringsbehoefte Zzpér / Klein MKB 3. Bekendheid en gebruik financieringstypen 4. Opmerkelijke

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens oktober 212 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 211-1 212-1 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 5.462.345 6.223.412

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Barometer 17: toegang van KMO's tot bankfinanciering - Maart

Barometer 17: toegang van KMO's tot bankfinanciering - Maart Barometer 17: toegang van KMO's tot bankfinanciering - Maart 2013 - Methodologie De KeFiK-barometer peilt naar de toegang tot bankkredieten voor kleine ondernemingen, zowel op korte als op lange termijn.

Nadere informatie

De Solidaire Lening voor ondernemers

De Solidaire Lening voor ondernemers De Solidaire Lening voor ondernemers Gebruiksaanwijzing voor de aanbrengers van de Solidaire Lening Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld ter informatie van de aanbrengers, die in contact komen met het doelpubliek

Nadere informatie

Familiebedrijven en de crisis

Familiebedrijven en de crisis Onderzoeksrapport Oktober 2009 Familiebedrijven en de crisis Prof. Dr. Johan Lambrecht Prof. Dr. Vincent Molly Familiebedrijven en de crisis 1. Inleiding Naar aanleiding van de huidige financiële-economische

Nadere informatie

PMV Vitamines voor Vlaamse Ondernemingen WORKSHOP ITB 22 OKTOBER 2010

PMV Vitamines voor Vlaamse Ondernemingen WORKSHOP ITB 22 OKTOBER 2010 PMV Vitamines voor Vlaamse Ondernemingen WORKSHOP ITB 22 OKTOBER 2010 PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen PUBLIEK & INSTITUTIONELEN VLAAMSE GEWEST 100% 100% 100% VPM LRM 73% 27% GIMV

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Een praktische kijk op. KMO financiering

Een praktische kijk op. KMO financiering Een praktische kijk op KMO financiering PMV nv is een Vlaamse investeringsmaatschappij PLAATS VAN PMV IN HET VLAAMSE INVESTERINGSLANDSCHAP PUBLIEK & INSTITUTIONELE INVESTEERDERS VLAAMS GEWEST 100 % 100

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,2 % 5,4 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,2 % 5,4 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens augustus 213 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 212-8 213-8 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 6.216.65 6.242.148

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE WERELD VAN STEUNMAATREGELEN

WEGWIJS IN DE WERELD VAN STEUNMAATREGELEN WEGWIJS IN DE WERELD VAN STEUNMAATREGELEN Julie Pieters Federatie Vrije Beroepen (aangesloten bij UNIZO) 3 pijlers Belangenbehartiging Informatie & advies Netwerken 5 paradigma s van naar Korte termijn

Nadere informatie

PMV, uw gids in bedrijfsfinanciering. Waarborgen. De beste manier om uw bankier te overtuigen. Informatiebrochure voor ondernemers

PMV, uw gids in bedrijfsfinanciering. Waarborgen. De beste manier om uw bankier te overtuigen. Informatiebrochure voor ondernemers PMV, uw gids in bedrijfsfinanciering Waarborgen De beste manier om uw bankier te overtuigen Informatiebrochure voor ondernemers Als ondernemer stapt u voor de financiering van uw investeringen doorgaans

Nadere informatie

PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen

PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen PUBLIEK & INSTITUTIONELEN VLAAMSE GEWEST 100% 100% 100% VPM LRM 73% 27% GIMV 50% 50% XL-FONDS 2009 1 Missie Stuwkracht geven aan projecten die belangrijk

Nadere informatie

Participatiefonds. sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : openbare federale kredietinstelling

Participatiefonds. sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : openbare federale kredietinstelling Participatiefonds openbare federale kredietinstelling sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : Kredieten Dienstverleningsactiviteiten kredieten voor wie zelfstandige ondernemers,

Nadere informatie

Afbrokkeling van het ondernemersvertrouwen in augustus

Afbrokkeling van het ondernemersvertrouwen in augustus 26-8-24 Links: NBB.Stat Algemene informatie Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven - augustus 26 Afbrokkeling van het ondernemersvertrouwen in augustus De conjunctuurbarometer van de Nationale

Nadere informatie

De verschillende financieringsinstrumenten en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen

De verschillende financieringsinstrumenten en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen De verschillende financieringsinstrumenten en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen Iris Detavernier Gent, 21 maart 2014 Wat doet het Agentschap Ondernemen? De drijvende kracht achter

Nadere informatie

Het ondernemersvertrouwen neemt in november verder toe

Het ondernemersvertrouwen neemt in november verder toe 27--23 Links: NBB.Stat Algemene informatie Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven november 27 Het ondernemersvertrouwen neemt in november verder toe Na een fors herstel in oktober is de conjunctuurbarometer

Nadere informatie

FINANCIEEL BEHEER VOOR KMO S

FINANCIEEL BEHEER VOOR KMO S FINANCIEEL BEHEER VOOR KMO S FINANCIEEL BEHEER VOOR KMO S Eddy Laveren Peter-Jan Engelen Antwerpen Cambridge Financieel beheer voor KMO s Eddy Laveren en Peter-Jan Engelen 2014 Intersentia Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november 25--24 Links: NBB.Stat Algemene informatie Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven - november 25 Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november Na de aanmerkelijke stijging in oktober, is

Nadere informatie

PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS. Wilfried Vermariën, Manager Front Office

PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS. Wilfried Vermariën, Manager Front Office PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS Wilfried Vermariën, Manager Front Office STARTLENING+ : DOELPUBLIEK (1) - bestemd voor alle natuurlijke

Nadere informatie

Fostering gender equality:

Fostering gender equality: Fostering gender equality: Impact van microfinanciering in België ONDERSCHEID MAN VROUW gebaseerd op enquête M.A.S. Participatiefonds Departement Studies -Maart 2007- Fostering gender equality: Impact

Nadere informatie

Resultaten Investeringsbarometer 2016

Resultaten Investeringsbarometer 2016 WELKOM! Resultaten Investeringsbarometer 2016 Bevraging bij Ondernemers, gepresenteerd bij BAN Vlaanderen sinds januari 2013 Business Angels, lid bij BAN Vlaanderen Resultaten 2016 Ondernemers Algemeen

Nadere informatie

Informatie voor financiële instellingen

Informatie voor financiële instellingen Informatie voor financiële Hoe werkt de Waarborgregeling? Figuur 1: mechanisme oproep Op voorstel van Waarborgbeheer nv doet de Vlaamse minister van Economie een oproep om te achterhalen welke financiële

Nadere informatie

EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen)

EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen) BIJLAGE A1: VRAGENLIJST BANKEN EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen) 1 Hoeveel aanvragen voor bedrijfskrediet (dus niet consumentenkrediet of persoonlijke leningen) tot 25.000

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

TOEGANG TOT FINANCIERING

TOEGANG TOT FINANCIERING TOEGANG TOT FINANCIERING Opzet van de enquête De toegang tot financiering is essentieel voor het welslagen van een onderneming en een belangrijke factor voor economische groei in Europa na de economische

Nadere informatie

Trends Gazellen 2014. Maart, 2014

Trends Gazellen 2014. Maart, 2014 Trends Gazellen 2014 Maart, 2014 In welke regio is de hoofdzetel van uw bedrijf gevestigd? WEST-VLAANDEREN LIMBURG WAALS-BRABANT OOST-VLAANDEREN VLAAMS-BRABANT NAMEN ANTWERPEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Nadere informatie

CONNECT-project van de Federatie Vrije Beroepen. Julie Pieters, Projectmedewerker FVB

CONNECT-project van de Federatie Vrije Beroepen. Julie Pieters, Projectmedewerker FVB CONNECT-project van de Federatie Vrije Beroepen Julie Pieters, Projectmedewerker FVB 3 pijlers Belangenbehartiging Informatie & advies Netwerken 5 paradigma s van naar Korte termijn denken Lineair

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon:

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon: aangeboden door www.boekhouder.be Trouwe lezers van onze website weten dat we enthousiast zijn over het systeem van de Winwinlening dat in 2006 boven de doopvont werd gehouden door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

nr. 587 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Participatiefonds Vlaanderen - Kmo-cofinanciering

nr. 587 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Participatiefonds Vlaanderen - Kmo-cofinanciering SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 587 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Participatiefonds Vlaanderen - Kmo-cofinanciering Het Participatiefonds

Nadere informatie

Groei en aanwervingen bij de Vlaamse ondernemingen en organisaties

Groei en aanwervingen bij de Vlaamse ondernemingen en organisaties Groei en aanwervingen bij de Vlaamse ondernemingen en organisaties Delagrange, H. (2014). Groei en aanwervingen in de Vlaamse ondernemingen en organisaties. Cijfers over groeibedrijven en moeilijkheden

Nadere informatie

INANCIERING VAN EEN KMO

INANCIERING VAN EEN KMO Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. INANCIERING VAN EEN KMO MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN Financiering van een KMO: mogelijke problemen en

Nadere informatie

1 van 7. Externe FAQ voor de waarborghouders

1 van 7. Externe FAQ voor de waarborghouders Externe FAQ voor de waarborghouders 1 van 7 Wat is een onderneming in het kader van de Waarborgregeling?... 2 Zijn vzw s toegelaten?... 2 Wat is een onderneming in moeilijkheden in het kader van de generieke

Nadere informatie

ING steunt de groei van uw onderneming

ING steunt de groei van uw onderneming ING steunt de groei van uw onderneming Als u groot wil worden hebt u een bank nodig die u niet klein houdt Als ondernemer spant u zich dagelijks in voor de groei van uw onderneming. Wat wil ik doen? En

Nadere informatie

Bedrijven: financiële ondersteuning en toekomstplannen. Resultaten uit de enquête 2016 oktober 2016

Bedrijven: financiële ondersteuning en toekomstplannen. Resultaten uit de enquête 2016 oktober 2016 Bedrijven: financiële ondersteuning en toekomstplannen Resultaten uit de enquête 2016 oktober 2016 Het onderzoek Telefonische bevraging, vragenlijst gemiddeld 14,9 minuten (VEAgedeelte 2 minuten) Herhalingsonderzoek:

Nadere informatie

Trends Gazellen Survey 2013. Maart, 2013

Trends Gazellen Survey 2013. Maart, 2013 Trends Gazellen Survey 2013 Maart, 2013 Inhoudstafel Introductie Onderzoeksresultaten Identificatie Verwachtingen voor de toekomst Fiscaliteit en financiering Vrouwenparticipatie Sociale media Gelukkig

Nadere informatie

Willemstad, mei Resultaten Conjunctuurenquête 2016

Willemstad, mei Resultaten Conjunctuurenquête 2016 Willemstad, mei 2017 Resultaten Conjunctuurenquête 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Methodologie... 3 Resultaten conjunctuurenquête... 5 1.1 Investeringsbelemmeringen en bevorderingen... 5 1.2 Concurrentiepositie...

Nadere informatie

Kamer van de Middenstand. Regionalisering van het Participatiefonds

Kamer van de Middenstand. Regionalisering van het Participatiefonds Kamer van de Middenstand Regionalisering van het Participatiefonds Reflectienota van 18 maart 2008 REGIONALISERING VAN HET PARTICIPATIEFONDS REFLECTIENOTA VAN DE KAMER VAN DE MIDDENSTAND 18 maart 2008

Nadere informatie

Private Company barometer

Private Company barometer Private Company barometer Inhoud Achtergrond Private companies en economische omstandigheden Private companies en wet- en regelgeving / vestigingsklimaat Private companies en kredietverlening / financiering

Nadere informatie

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen .lnstituut der Bedrijfsrevisoren ~!"~.. ~:~e urs d'enlreprises.-ri...--::i... _~Fe~be~lfin~ De BVB is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, november 2013 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

Alternatieve projectfinanciering

Alternatieve projectfinanciering Alternatieve projectfinanciering 2 december 2013 Peter Van Heukelom Eric Van Herzele Financiering: algemeen Eigen middelen: Beperkt aanwezig Kostprijs Fiscaal Overheidssteun/subsidies: VIPA Serviceflats

Nadere informatie

kortlopende kredieten langlopende kredieten buitenlandse banken1

kortlopende kredieten langlopende kredieten buitenlandse banken1 Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 26 99 Fax +32 2 221 31 97 BTW BE 0203.201.340 RPM Brussel 2010-05-20 Links: kredietobservatorium

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

EWI Open Bedrijvendag

EWI Open Bedrijvendag EWI Open Bedrijvendag Niet-deelnemende bedrijven Roland Van Gompel & Sandra Jansen Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (Indigov) 1 Inhoud Methodologie Steekproef (Niet-)deelname

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit Hasselt RCEF

Nadere informatie

Evaluatie actie Winterwandelboek Scheldeland. Kenniscel Toerisme Oost-Vlaanderen, April

Evaluatie actie Winterwandelboek Scheldeland. Kenniscel Toerisme Oost-Vlaanderen, April Evaluatie actie Winterwandelboek Scheldeland Kenniscel Toerisme Oost-Vlaanderen, April 2016 1 Doelstelling campagne Winterwandelboek Scheldeland Scheldeland positioneren als aantrekkelijke wandelbestemming

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Met de helpende hand van de overheid meer kans van slagen Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

Het Participatiefonds Vlaanderen biedt vanaf 1 juli 2014 volgende kredietformules aan:

Het Participatiefonds Vlaanderen biedt vanaf 1 juli 2014 volgende kredietformules aan: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 244 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 januari aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Participatiefonds Vlaanderen - Starteo ParticipatieMaatschappij

Nadere informatie

11/7/2011. Vitamines voor de Vlaamse economie. www.pmv.eu

11/7/2011. Vitamines voor de Vlaamse economie. www.pmv.eu Vitamines voor de Vlaamse economie www.pmv.eu Vitamines voor ondernemers Ondernemersbeurs Unizo 26 oktober 2011 1 PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen PUBLIEK & INSTITUTIONELEN VLAAMSE

Nadere informatie

EWI Dag van de Klant. Zelfstandige ondernemers. Roland Van Gompel & Sandra Jansen Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (Indigov)

EWI Dag van de Klant. Zelfstandige ondernemers. Roland Van Gompel & Sandra Jansen Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (Indigov) EWI Dag van de Klant Zelfstandige ondernemers Roland Van Gompel & Sandra Jansen Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (Indigov) 1 Inhoud Methodologie Populatie Steekproef Deelname

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 2011 : MEER FAILLISSEMENTEN, MINDER JOBVERLIES In 2011 gingen in België in totaal 10.224 bedrijven failliet, een stijging van 6,8% in vergelijking met 2010. Het aantal

Nadere informatie

Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet

Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet 28/03/2013 P11905 FEB177194 Published Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet Aan de hand van onderstaande checklist kan de ondernemer aftoetsen of hij op een correcte manier gebruik

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met maart 2011

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met maart 2011 Collectief ontslag in de periode van januari 211 tot en met maart 211 Terminologie In het kader van onder staande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

Investeringsaftrek 2014: percentages zakken opnieuw

Investeringsaftrek 2014: percentages zakken opnieuw Investeringsaftrek 2014: percentages zakken opnieuw Ondernemingen die investeren in nieuwe materiële vaste activa hebben recht op een fiscaal voordeel. De sommen die besteed worden aan nieuwe investeringen,

Nadere informatie

Curatoren middag 2015

Curatoren middag 2015 Curatoren middag 2015 Alternatieve financieringsvormen Wat zijn de mogelijkheden in het huidige financieringslandschap 11 november 2015 Spreker: Onderwerpen 1. Financieringsbehoefte bedrijfsleven 2. Veranderende

Nadere informatie

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

Krediet en risico. Risicoprofiel van de onderneming. 1. Wat is de betekenis van krediet? 2. Hoe komt een krediet tot stand? 3. Wat is kredietrisico?

Krediet en risico. Risicoprofiel van de onderneming. 1. Wat is de betekenis van krediet? 2. Hoe komt een krediet tot stand? 3. Wat is kredietrisico? Krediet en risico Risicoprofiel van de onderneming 1. Wat is de betekenis van krediet? Van Dale: krediet = vertrouwen dat gesteld wordt in het vermogen tot betalen van een persoon of een onderneming, bereidwilligheid

Nadere informatie

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN Financiering (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden Financiering - MCN De kapitaalmarkt in Beweging Toegang tot bancaire financiering meer onder druk Investeerders schuiven op in het gat dat banken

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Mei 212 Jan van Nispen Inleiding De start van de financiële crisis ligt nu al enkele jaren achter ons, maar in 211 voelden we nog steeds de

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Behoefte aan financiering in het MKB

Behoefte aan financiering in het MKB M200909 Behoefte aan financiering in het MKB Ontwikkelingen van december 2008 tot april 2009 Lia Smit Joris Meijaard Zoetermeer, 20 mei 2009 MKB iets minder pessimistisch over financiering Het algemene

Nadere informatie

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06 UNIZO KMO-BAROMETER UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be Voor resultaten van vroegere edities van de KMO-barometer en andere KMO-statistieken zie: www.unizo.be/statistieken

Nadere informatie

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven.

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Infosessie Crowdfunding 14 november 2013 Dames en heren, Totnogtoe

Nadere informatie

Update Financieringsmonitor MKB September 2009

Update Financieringsmonitor MKB September 2009 Update Financieringsmonitor MKB September Lia Smit Joris Meijaard Johan Snoei Pim van der Valk Zoetermeer, 10 september Financieringssituatie MKB blijft zorgelijk De vierde meting van de MKB-Financieringsmonitor

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Evaluatie Odysseusinitiatief Evaluatie Odysseusinitiatief Het Odysseusinitiatief is bedoeld als een startfinanciering om uitstekende Vlaamse onderzoekers

Nadere informatie

Gegevens over het jaar 2013

Gegevens over het jaar 2013 Jaarverslag over de toepassing van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun voor de bevordering van de economische expansie (BS van 10/01/2008) Gegevens over het jaar 2013 betreffende

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22. Brussel, 19 december 2006 De resultaten van een grootschalige enquête over de rookgewoonten in 2006. Drie vierde van de bevolking is voorstander van rookvrije restaurants. Het percentage rokers blijft

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek: Diversificatiestrategieën van accountantskantoren

Samenvatting onderzoek: Diversificatiestrategieën van accountantskantoren UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2010 2011 Samenvatting onderzoek: Diversificatiestrategieën van accountantskantoren Frederik Verplancke onder leiding van Prof. dr. Gerrit

Nadere informatie