DE UNIVERSELE DAG VAN HET KIND. Lessuggesties voor de midden- en bovenbouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE UNIVERSELE DAG VAN HET KIND. Lessuggesties voor de midden- en bovenbouw"

Transcriptie

1 DE UNIVERSELE DAG VAN HET KIND Lessuggesties voor de midden- en bovenbouw

2 DE UNIVERSELE DAG VAN HET KIND Lessuggesties voor de midden- en bovenbouw INLEIDING Elk jaar wordt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Op die dag zijn er allerlei activiteiten om in herinnering te brengen dat kinderen speciale rechten hebben. UNICEF en de Verenigde Naties hebben hiervoor op 20 november 1989 een verdrag aangenomen, waarin de basisrechten van alle kinderen ter wereld zijn vastgelegd. Natuurlijk zijn er ook de algemene rechten van de mens, die ook voor kinderen gelden. Maar omdat kinderen extra kwetsbaar zijn, hebben zij recht op extra bescherming en bijzondere zorg en bijstand. Zo staat er in deze verklaring bijvoorbeeld dat kinderen recht hebben op onderwijs en op hulp wanneer zij ziek zijn, dat kinderarbeid verboden is, dat ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen, dat kinderen vrijheid van meningsuiting hebben en dat zij beschermd moeten worden tegen oorlogsgeweld. Kinderen zijn de toekomst van de wereld. Een oud Indiaans gezegde is: Wij erven de aarde niet van onze ouders. Wij krijgen haar in bruikleen van onze kinderen. De eerste tien basisrechten van het kind zijn: 1. Recht op onderwijs 2. Recht op eigen geloof en cultuur 3. Recht op bescherming tegen kinderarbeid 4. Recht op een eigen mening 5. Recht op goede gezondheidszorg 6. Recht op spelen 7. Recht op bescherming bij een oorlog 8. Recht op veilig drinkwater 9. Recht om op te groeien bij je familie 10. Recht op zorg bij een handicap DOELSTELLING De leerlingen leren dat rechten voor het kind belangrijk zijn met het oog op de toekomst van de wereld. De leerlingen leren dat kinderrechten universeel zijn en voor iedere cultuur en godsdienst gelden. Leerlingen leren dat het recht op eerste levensbehoeften voorwaarde is voor de andere kinderrechten. INTRODUCTIE We geven drie mogelijkheden: 1. Neem een koker mee, waarin een opgerold document (door de leerkracht gemaakt) zit waarop de tien basisrechten voor kinderen geschreven zijn. Laat één van de leerlingen het document eruit halen en voorlezen. Vraag aan de leerlingen of ze het belangrijk vinden dat kinderen rechten hebben. Vertel van de speciale dag van de Verenigde Naties (Unicef) op 20 november; dat het op 20 november jaar geleden was dat de kinderrechten werden vastgelegd in een verdrag; en dat er deze week in het openbaar onderwijs op de scholen speciale aandacht geschonken wordt aan de rechten van kinderen. 2. Maak een mind map / woordspin. De vraag is: Waar heb je recht op, wat heb je nodig? Bij de inventarisatie leren de leerlingen nadenken over wat echt nodig is. Er is veel dat vanzelfsprekend lijkt (mobiele telefoon, spelcomputer, tablet, enz.), maar wat zijn de basisbehoeften?

3 3. Vanuit het gedachtegoed van de islam zijn de volgende teksten een mogelijkheid om het onderwerp kinderrechten mee ter sprake te brengen: Kinderen zijn een godsgeschenk. Hierbij is ook het woord van de profeet bepalend: Behandel kinderen overeenkomstig hun ontwikkeling: speel met het kind de eerste zeven jaar, breng het discipline bij de tweede zeven jaar, trek samen met het kind op de laatste zeven jaar en laat het kind dan los en geef het ruimte een eigen leven te gaan leiden. Er is ook een uitspraak van één van de schriftgeleerden waarin juist opgeroepen wordt kinderen kennis bij te brengen over de wereld van vandaag. Leer uw kinderen dingen die u zelf niet geleerd hebt toen u net zo oud was, want zij leven in een tijd die anders is dan de uwe. De gezamenlijke verantwoordelijkheid komt onder meer tot uitdrukking in de uitspraak van de profeet: Ieder van u is een herder en ieder van u is verantwoordelijk voor zijn of haar kudde. KERN Suggestie 1: Geef de leerlingen een A4 met daarop de volgende rechten van het kind: Recht 1: Leven op een plek waar lucht, water en aarde schoon zijn. Recht 2: In vrede leven met de mensen waar ik van houd en die voor me zorgen. Recht 3: Naar een school kunnen gaan om te leren en om vooruit te komen in het leven. Recht 4: Gezond zijn en goed te eten hebben. Recht 5: Spelen, ontspannen en samen zijn met andere jongens en meisjes. Recht 6: Kunnen zeggen wat ik denk en voel; en dat anderen naar me luisteren. Recht 7: Beschermd worden tegen mishandeling, misbruik, verwaarlozing,... Recht 8: Niet te hoeven werken als dat nog niet mag van de wet. Recht 9: Net zo eerlijk behandeld worden als andere kinderen, met respect voor onze verschillen. De leerlingen geven nu een waardering aan de rechten. Het recht dat ze het belangrijkst vinden, krijgt een 1, het op één na belangrijkste een 2, het derde een 3, enz. Hierna kunnen de waardecijfers per recht opgeteld worden en wordt duidelijk welk recht de klas het belangrijkst vindt, nl. dat met de minste punten. Hierna volgt een gesprek met de leerlingen over hun keuzen. Waarom vinden ze een bepaald recht heel belangrijk? En waarom een ander recht juist minder belangrijk? Suggestie 2: Leerlingen maken in groepjes van drie of vier een mind map of collage om mensen op het onderwerp kinderrechten te attenderen. Wanneer deze opdracht af is, presenteren ze hun resultaten aan de groep. Suggestie 3: Vertel het verhaal: De school van Pedro. Suggestie 4: Vertel het verhaal: Het recht om naar school te gaan. Suggestie 5: Vertel het verhaal uit Marcus 9: Suggestie 6: Vertel het verhaal: Krishna en de herderinnen.

4 DE VERHALEN 1. De school van Pedro Dit verhaal is echt gebeurd in La Paz, de belangrijkste stad van Bolivia. De eigenaar van de school wil zijn gebouw terug hebben, de school moet dicht. En de leerlingen? Negenenveertig jongens kijken gespannen naar hun onderwijzer. Señor Fernandez staat tegen het bord geleund. Hij heeft het kleine dunne aanwijsstokje in zijn hand en dat draait hij om en om tussen zijn vingers. Pedro voelt dat er iets niet in orde is. Señor Fernandez kijkt zijn leerlingen niet aan, hij schraapt zijn keel en zegt dan: Jongens, vandaag zijn we voor de laatste keer op school. Dit huis moet worden afgebroken, dat heeft de eigenaar gezegd. We moeten ons lokaal uit en ik weet niet waar we anders naar toe moeten... Jullie kunnen nu naar huis gaan.... Snel draait hij zich om en loopt naar buiten, zijn hoofd gebogen, maar met driftige passen. De jongens blijven zitten. Sprakeloos kijken ze elkaar aan. Na een poosje staat de één na de ander op en verslagen gaan ze naar de deur. Pedro is de laatste. Het huilen staat hem nader dan het lachen. Hij was zo verschrikkelijk blij dat hij naar school kon, want hij weet maar al te goed dat iemand die niets geleerd heeft altijd straatarm blijft, net als zijn vader en al die andere mensen bij hen uit de buurt, die in krotten wonen en haast niets te eten hebben. Hij had zich zichzelf al voorgesteld als een man met een mooi wit pak, die op een goede dag zomaar een stapel bankbiljetten op tafel zou leggen en zou zeggen: Hier mama, die zijn voor jou, ik werk bij een bank! Maar hoe kan je nu bij een bank gaan werken als je nauwelijks hebt leren lezen en schrijven? Pedro loopt doelloos de straat door. De wind doet het droge stof opwaaien en papiersnippers vliegen door de lucht. Het is koud, Pedro knoopt zijn jack dicht. Ineens dwarrelt er een blad uit een tijdschrift voor hem op de grond. Vlug zet Pedro zijn rechtervoet erop. Hij gaat op de stoeprand zitten en strijkt het verfomfaaide papier glad. Nu heeft hij wat te lezen! Aan de ene kant staat een moeilijk verhaal over computers, met kleine lettertjes. Pedro draait het blad om. Op een grote foto ziet hij een groep mensen lopen, dicht bij elkaar, in een lange rij. Ze dragen borden waarop geschreven staat: GEEF ONS WERK, ONZE KINDEREN HEBBEN HONGER! Pedro houdt de pagina in de lucht, niks aan, hij zal hem weer lekker met de wind mee laten zeilen. Hij gaat staan: één, twee... dan bedenkt hij zich. Hij vouwt het blad dubbel en zet het op een lopen, terug, in de richting van de school. Hij gaat de hoek om, botst haast tegen een paar vrouwen op, rent een steegje en een poortje door en staat hijgend stil op een binnenplaats. Hier woont Señor Fernandez. Pedro aarzelt. De planken deur staat op een kier. Pedro gluurt naar binnen. Achter de tafel ziet hij hem zitten, hij heeft nog steeds het aanwijsstokje in zijn hand. Señor..., zegt Pedro. De onderwijzer staat op. De deur klemt en piept. Wat is er Pedro? Pedro houdt hem de foto voor en zegt verlegen: Señor, dat moeten wij ook doen, we moeten ook borden maken en ermee op straat gaan lopen! De onderwijzer bekijkt het blad aandachtig. Dan klopt hij Pedro op zijn schouder en zegt: Heel goed Pedro, ik ga mee! Pedro straalt: Ik ga meteen mijn vrienden halen! zegt hij en weg is hij weer, het poortje door. Al snel zijn er twee borden klaar. Op houten paaltjes hebben Pedro, Paco, Chico en Manuel een paar oude planken (die ze hebben gepikt bij een bouwerij) getimmerd en daarop met grote letters geschreven: NUESTRA PROBLEMA! ONS PROBLEEM! WE HEBBEN EEN SCHOOLLOKAAL NODIG! De volgende dag marcheren 48 jongens door de straten van La Paz. (Alleen Carlos is er niet, die helpt zijn oom in de winkel.) Pedro loopt voorop. Hij draagt één van de borden en Manuel loopt helemaal achteraan met het andere bord. Naast de jongens wandelt de onderwijzer. De mensen blijven staan, ze lezen de tekst, sommigen schudden hun hoofd, niemand lacht. De volgende dag trekken ze weer door straten en stegen, over pleinen en door parken. En de dag daarna wéér. Er gebeurt niets. Het is mislukt, zegt Chico mistroostig. Ik ga niet meer mee.

5 Op de vierde dag komt een man hen tegemoet. Hij houdt zijn hand omhoog en zegt: Wacht eens, ik wil met jullie praten. Ze blijven staan. De man zegt: Ik heb een schuur van leem, die mogen jullie wel gebruiken als klaslokaal, hij moet alleen helemaal leeggeruimd worden. Kom maar mee, dan laat ik hem meteen zien. Op een binnenplaatsje staat de schuur, propvol met oude rommel, maar een flinke ruimte! Pedro glundert: het is te mooi om waar te zijn! Ze gaan onmiddellijk aan de slag en tot laat in de avond zijn ze bezig om het gebouwtje leeg te krijgen en de vloeren en muren schoon te maken. De volgende ochtend halen ze met een handkar de banken en de tafels op. Señor Fernandez zegt plechtig: Jongens, vandaag is het 1 december, morgen beginnen we weer met de lessen! Met toestemming van de uitgever overgenomen uit Verhalen om nooit te vergeten. Bij de feesten en gedenkdagen van het gehele jaar door Baukje Offringa Sikma, Uitgeverij Meinema 2002, 2. Het recht om naar school te gaan Uit de krant van Tanzania. Asma nam vandaag afscheid van de hoogste klas van de lagere school. Ze had ook examen moeten doen om te kijken of ze naar het vervolgonderwijs mocht. Het liep goed af, ze was geslaagd. Het was een feestelijke dag en toch gaat Asma niet vrolijk naar huis. Ze wil heel graag naar het vervolgonderwijs en verder studeren om een vak te leren, maar ze is er niet zeker van of haar ouders dat wel willen. Haar vriendin Winnie mocht niet, haar ouders zeiden: De lagere school is genoeg voor een meisje. Asma verzamelde al haar moed toen ze thuiskwam. Zouden haar dromen uitkomen? Asma had geluk. Haar ouders zagen hoe graag hun dochter verder wilde leren en ze gaven haar de kans. Het zou duur worden voor vader en moeder. In plaats van dat Asma geld zou kunnen verdienen, moesten ze nu veel schoolgeld betalen. Asma beloofde heel hard te studeren, dat begrijp je wel. Tanzania is een arm land. In 2013 hadden mensen uit Tanzania gemiddeld maar vijf jaar school gehad. Van de mannen hadden er ongeveer negen van de 100 verder geleerd na de basisschool; en van de vrouwen zelfs nog geen zes van de 100. Met name veel meisjes van het platteland verlaten in Tanzania vroegtijdig de school. De gezinnen hebben daar weinig geld en geven de voorkeur aan onderwijs voor hun zonen. Gelukkig gaat de situatie iets vooruit: kleine kinderen in Tanzania hebben nu een goede kans dat ze negen of tien jaar naar school kunnen. Natuurlijk is dat nog niet genoeg om kinderen in Tanzania dezelfde kansen te geven als kinderen hier. Hopelijk verbetert de situatie in Tanzania snel verder, want als er veel mensen een goede opleiding hebben, gaat het hele land vooruit. geraadpleegd op 6 februari Marcus 9:33-37 Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: Wie in mijn naam één zo n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. 4. Krishna en de herderinnen Sri Krishna is de belichaming van de Liefde. Liefde is goddelijk en wordt op vele wijzen tot uitdrukking gebracht. Voor Yasoda was haar eigen kind Krishna de God van Liefde; voor de herdersjongens was Krishna hun dierbare vriend en speelmakker; en voor de herderinnetjes was Krishna hun geliefde vriend, minnaar en genoot. Wanneer Sri Krishna op zijn fluit speelde, vergaten de herderinnetjes alles; onbewust zelfs van hun eigen lichaam vlogen zij naar hem toe, aangetrokken door zijn grote liefde. Eens wilde Krishna hen op de proef stellen en sprak hij tot

6 hen: O gij zuivere meisjes, uw eerste plicht is bij uw echtgenoot en kinderen. Gaat terug naar uw huis en leeft daar om hen te dienen. Gij hebt het niet nodig bij Mij te komen. Want alleen al door over Mij te mediteren zult ge uw heil vinden. Doch de herderinnen antwoordden: O gij wrede minnaar, wij wensen alleen U te dienen! Gij kent de waarheid waar de geschriften over spreken; en gij raadt ons om onze mannen en kinderen te dienen. Wel, het zij zo: wij zullen ons aan Uw lering houden. Daar Gij in alles aanwezig zijt, ja, alles zijt, zullen wij door U te dienen ook hen dienen. VERWERKING Bij de verhalen: De school van Pedro en Het recht om naar school te gaan Voer met de leerlingen een gesprek over de vraag: waarom is onderwijs zo belangrijk en een recht voor kinderen? Bij het verhaal over de school in Tanzania zijn de volgende vragen te stellen: 1. Kijk naar de plaatjes met de Swahilizinnen. Wat leert Asma op school? 2. Wat zou Asma op school moeten leren om zo goed mogelijk in Tanzania te kunnen leven? 3. En hoe zit dat voor ons, op onze Nederlandse school?

7 Bij Marcus 9:33-37 Maak twee hoeken in het lokaal, één voor Groot en één voor Klein. Laat de leerlingen op de juiste plek gaan staan tussen groot en klein als (bijvoorbeeld) de volgende woorden worden genoemd: tor, wolkenkrabber, baby, kano, luipaard, schildersezel, kind, luchtballon, vader. Een werkblad maken en uitdelen kan ook, waarbij de leerlingen de woorden op de juiste plek tussen Groot en Klein moeten zetten. Voer hierna een gesprek over de vraag of mensen ook op een andere (lees: figuurlijke) manier groot kunnen zijn. Bijvoorbeeld: de oma van Mark is een kleine vrouw, maar Mark vindt haar groots om wat ze allemaal voor hem heeft gedaan. Kennen de kinderen meer mensen die groot zijn om hun daden? En kunnen kinderen ook groot zijn om wat ze doen? Hoe keek Jezus naar kinderen volgens het verhaal? Vond hij ze belangrijk of niet? Bij Krishna en de herderinnen Voer met de leerlingen een gesprek over de volgende vragen: 1. Wie is Krishna en wat doet hij voor de mensen? 2. Er wordt gezegd: Door u te dienen, zullen we anderen dienen. Wat wordt hiermee bedoeld? 3. Wat betekent het verhaal van Krishna voor de rechten van kinderen? Algemene verwerkingsopdrachten Laat de leerlingen de belangrijkste rechten op een groot stuk kartonpapier plakken, met tekeningen, foto s en afbeeldingen die erbij passen. Laat de leerlingen een bericht meenemen uit een krant of tijdschrift, dat met de rechten van het kind te maken heeft. Voer met de leerlingen een gesprek over de vraag, waarom ze dit artikel gekozen hebben. Over welk probleem gaat het en waarom is dat zo belangrijk voor kinderen? Wat kunnen ze veranderen en wie moet daarbij helpen? De leerlingen kunnen nu bijvoorbeeld een ingezonden stuk naar de krant sturen of een brief naar een instantie of bedrijf. Laat de leerlingen een verhaaltje schrijven over hoe de wereld er morgen uit zou zien wanneer kinderen het voor het zeggen zouden hebben. Verdeel de leerlingen in groepjes van twee of drie. Ieder groepje beeldt één van de kinderrechten uit. Hierbij wordt niet gesproken. De anderen mogen raden om welk recht het gaat. In het nagesprek kan gevraagd worden of het leuk was om te doen; hoe de samenwerking verliep; en of het recht gemakkelijk of moeilijk was om te raden. Speel met de leerlingen één van de spellen die te vinden zijn op de website van Defence For Children: De leerlingen spelen een taboe-spel aan de hand van de PowerPoint presentatie (bijgevoegd bij de digitale versie van deze lesbrief). Bij deze werkvorm is het de bedoeling, dat een leerling met de rug naar het SMART Board toe komt te staan met zijn / haar rug tegen het bord. De rest van de klas helpt deze leerling om het woord te raden dat boven de streep (titel) op het SMART Board te lezen is. Eén voor één proberen de leerlingen het woord te beschrijven dat geraden moet worden. Onder de streep staan de taboewoorden. Dit zijn de woorden die de leerlingen niet mogen gebruiken. Er kunnen ongeveer 10 woorden gebruikt worden voor deze taboe werkvormen. Leerlingen maken een vredeslied, dat aan het eind van de les gezongen kan worden. De leerlingen bedenken in groepjes van vier een regel en de docent maakt er een passende volgorde van. Voorbeeld van een nieuw lied: Vrede draait om kleine dingen. Vrede maak je met elkaar. Boze woorden gaan soms over met een woord of een gebaar. Vrede draait om kleine dingen. Met een lach of met een zoen kan een ruzie zomaar stoppen. Zoiets kleins kan heel veel doen.

8 Zingen en uitbeelden van het lied Groot is de wereld. De leerlingen nemen elkaar bij de hand en vormen een rij. Ze zingen het lied en bij het zetten van de kleine stappen vertellen ze waar ze naar toe gaan met het oog op de toekomst van kinderen in onze wereld! Groot is de wereld tekst: Huub Oosterhuis muziek: Bernard Huijbers uit: Liturgische Gezangen nr. 161, Geroepen om te zingen nr. 252 Gooi & Sticht %%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%^^ %%%%%%%%% : L N E E < E E E E E E E Q E Groot is de we-reld en lang duurt de tijd, maar klein zijn de %%%%%%%%%%^ %%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%^\ : L E E E E E E EI E E E E E QI * A I A S voe-ten die gaan waar geen we-gen gaan, o - ver-al heen. Q Q Q.) ACHTERGRONDINFORMATIE, WEBSITES EN ANDERE LESSUGGESTIES Op internet is veel lesmateriaal en achtergrondinformatie beschikbaar: Op de website voor de kinderen van UNICEF: Op Defence For Children: Het HIVOS (Humanistisch Instituut Voor Ontwikkelingssamenwerking) heeft een lespakket gemaakt aan de hand van de film: Onderweg met Ramadhani. De film is op YouTube te vinden, de link is: com/watch?v=axbcuqhocvw. Het is het verhaal van Ramadhani, een straatjongen uit Tanzania. Het is geschikt voor jongeren van ca. 10 tot 14 jaar. Het volledige lespakket bestaat uit o.m.: Twee handleidingen met achtergrondinformatie en informatie om de lessen te kunnen geven. Een film Een vloerspel Een memory-spel De legenden van Krishna zijn te vinden op de website: Hier staan meerdere gedeelten die zich lenen voor gesprekken over kinderrechten, zoals bijvoorbeeld hoofdstuk VI waar Krishna gaat studeren bij een leermeester.

9 COLOFON Deze lesbrief is tot stand gekomen met medewerking van de volgende personen en organisaties: Hetty van de Laar (RK GVO) Barbara Bas-Douw (PC GVO) Ram Ramsahai (HIN VO) Mesut Disli (SPIOR) Marja Severs (HVO) Pieter Witteveen (IKOS - GVO-plein - Centrum Voor Levensbeschouwing) Eindredactie: Pieter Witteveen

10 Stichting Dienstencentrum GVO en HVO Postadres: Postbus AL Utrecht Bezoekadres: Zwarte Woud SJ Utrecht Telefoon: Website:

Groep 7/8 Rechten van het kind

Groep 7/8 Rechten van het kind Groep 7/8 Rechten van het kind Rechten van het kind GROEP 7/8 Instructie lesmateriaal Het gedicht vormt een goede introductie voor het thema Kinderrechten. Gebruik de achtergrondinformatie om meer te vertellen

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

LESPAKKET KINDErrEchTEN 1

LESPAKKET KINDErrEchTEN 1 LESPAKKET KINDerrechten 1 Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen zij inzicht

Nadere informatie

LESPAKKET KINDErrEchTEN 1

LESPAKKET KINDErrEchTEN 1 LESPAKKET KINDerrechten 1 Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen zij inzicht

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

LESPAKKET KINDERRECHTEN

LESPAKKET KINDERRECHTEN LESPAKKET KINDERRECHTEN 1 schrijf op Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen

Nadere informatie

UNICEF en kinderrechten

UNICEF en kinderrechten UNICEF en kinderrechten Informatie voor een gastles Leerdoelen (groep 7 & 8) Leerlingen weten waar UNICEF voor staat en wat UNICEF doet Leerlingen weten dat zij rechten hebben en kunnen een aantal rechten

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

Handleiding. UNICEF Handleiding lessuggestie Gedicht groep 7-8. Gedicht

Handleiding. UNICEF Handleiding lessuggestie Gedicht groep 7-8. Gedicht UNICEF Handleiding lessuggestie Gedicht groep 7-8 Handleiding Gedicht In het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties zijn de rechten voor het kind opgenomen. U maakt deze rechten concreet en zichtbaar,

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 7 Delen maakt blij. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 7 Delen maakt blij. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 7 Delen maakt blij Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 7 blz. 1 Als je niet wilt delen krijg je ruzie.

Nadere informatie

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij?

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij? Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl R O S A D E D I E F Arco Struik Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl In de winkel 3 Bart 5 Een lieve dief 7 De telefoon 9 Bij de dokter 11 De blinde vrouw 13 Een baantje 15 Bijna betrapt

Nadere informatie

Dichter bij Vrijheid. Docentenhandleiding Boek 3. www.dichterbijvrijheid.nl

Dichter bij Vrijheid. Docentenhandleiding Boek 3. www.dichterbijvrijheid.nl Dichter bij Vrijheid Docentenhandleiding Boek 3 Dichter bij Vrijheid Een onderwijsproject van Amnesty International Dit is boek 3 uit de docentenhandleiding Dichter bij Vrijheid. Op de boekenplank staan

Nadere informatie

Welkom thuis! Gezinsdienst

Welkom thuis! Gezinsdienst Welkom thuis! Gezinsdienst Orde van dienst voor de gezinsdienst op 6 maart 2016 in de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk. Voorganger: ds. C.A. van Eck Organist: Cor den Haan Met medewerking van kinderkoor

Nadere informatie

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar!

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar! Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 12 september Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

Zondag 18 oktober 2015 ZWO-dienst. Welkom in De Regenboog!

Zondag 18 oktober 2015 ZWO-dienst. Welkom in De Regenboog! Zondag 18 oktober 2015 ZWO-dienst Welkom in De Regenboog! Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Lector: Koster: ds. Barry Kriekaard Anke Bosch Rien Hoekjen Jenny Senkeldam Dirk Slooijer Op weg in

Nadere informatie

Kom op, Maarten, je moet naar school! Moeder geeft haar jongen een duwtje. Even later loopt Maarten door de straten van Mansfeld. Dat is de stad waar

Kom op, Maarten, je moet naar school! Moeder geeft haar jongen een duwtje. Even later loopt Maarten door de straten van Mansfeld. Dat is de stad waar 6 Het is een jongen! Blij kijkt vader Hans Luther naar zijn zoon. De kleine jongen ligt tevreden bij zijn moeder in de armen. Het is 10 november. Buiten is het koud, maar binnen is het warm. Dat is goed

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken.

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken. Spekkoek Oma heeft de post gehaald. Er is een brief van de Sociale Werkplaats. Snel scheurt ze hem open. Haar ogen gaan over de regels. Ze kan het niet geloven, maar het staat er echt. Igor mag naar de

Nadere informatie

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 9 juni. Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks ook

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Lucas 2:25-35 Heb je geduld?

Lucas 2:25-35 Heb je geduld? Lucas 2:25-35 Heb je geduld? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel!

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Kinder Woord Dienst van Oase Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Openingsgebed Met mijn handen samen en mijn ogen dicht, kom ik met U praten, Vader

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Lesbrief Leeslicht Het gouden uur Karin Giphart

Lesbrief Leeslicht Het gouden uur Karin Giphart Lesbrief Leeslicht Het gouden uur Karin Giphart Over het boek Bekijk en lees de voorkant, de achterkant en de inhoud.. Hoe heet het boek?.2 Hoe heet de schrijver van het boek?. Hoeveel verhalen staan er

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus!

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Jongens en meisjes! Hebben jullie vanmorgen de kerkklok gehoord? Ja, vanmorgen hoorden we ook een klok luiden in de kerk. Maar

Nadere informatie

Hoofddoel Bewustwording: Leraren en leerlingen worden zich bewust van het energieverbruik op school.

Hoofddoel Bewustwording: Leraren en leerlingen worden zich bewust van het energieverbruik op school. Startactiviteit groep 1/2 Hoofddoel Bewustwording: Leraren en leerlingen worden zich bewust van het energieverbruik op school. Subdoelen 1. Leerlingen en leraren worden zich bewust van welke apparaten

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

wie ben k? Ik ben... Samen aan de slag met de Ik ben teksten van Jezus

wie ben k? Ik ben... Samen aan de slag met de Ik ben teksten van Jezus wie ben k? Ik ben... Samen aan de slag met de Ik ben teksten van Jezus COLOFON ISBN 9789033832932 NUR 224 WIE BEN IK? 2015 Ark Media Donauweg 4, 1043 AJ Amsterdam www.arkmedia.nl Geschreven door Nieske

Nadere informatie

A. Jouw rechten! Kinderrechten

A. Jouw rechten! Kinderrechten Dit werkblaadje is van... A. Jouw rechten! Kinderrechten Je hebt ongetwijfeld al gehoord van de Rechten van het Kind. De koningen, presidenten en andere leiders van over de hele wereld hebben gezegd dat

Nadere informatie

Benodigdheden: A. Inleiding: kringgesprek 15 minuten.

Benodigdheden: A. Inleiding: kringgesprek 15 minuten. Handleiding Groep Les Thema Wat zie je en wat vind je ervan? Weet wat je ziet Welkom bij de eerste les van het Nationaal Media paspoort voor uw groep! De kinderen (en u als leerkracht) worden zich in deze

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Aan de poort van de stad der geletterdheid

Aan de poort van de stad der geletterdheid Aan de poort van de stad der geletterdheid Wij hebben besloten om eindelijk onze stem te laten horen. Samen met de cursisten en docenten. Omdat je als laaggeletterde geen toegang krijgt tot de stad. Met

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

10. Het laatste woord

10. Het laatste woord 10. Het laatste woord DOELSTELLINGEN De kinderen maken kennis met de zeven kruiswoorden: Jezus laatste woorden vóór Zijn kruisdood. De kinderen leren dat de kruiswoorden een soort samenvatting van Jezus

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

De viering kan geopend worden met het aansteken van een kaars en een gezamenlijk gebed:

De viering kan geopend worden met het aansteken van een kaars en een gezamenlijk gebed: Viering De viering kan geopend worden met het aansteken van een kaars en een gezamenlijk gebed: Grote God, geef ons goede ogen, geef ons ogen die de ander zien: mensen dichtbij, mensen ver weg, kinderen

Nadere informatie

Hosanna. Hosanna! Hosanna! De Heer komt voorbij. Zwaai met de takken en zing nu blij.*

Hosanna. Hosanna! Hosanna! De Heer komt voorbij. Zwaai met de takken en zing nu blij.* & speelblad Hosanna Hosanna! Hosanna! De Heer komt voorbij. Zwaai met de takken en zing nu blij.* Hosanna! Hosanna! Hij is onze Heer. Leg alle jassen maar voor Hem neer. ** * Doe of je een palmtak in je

Nadere informatie

Een tijger in het donker?

Een tijger in het donker? Een tijger in het donker? Devi, je hebt de pannen nog niet gedaan, zei haar moeder. Maar ik wilde net naar Asha toe. Haar moeder keek alleen maar. Devi zuchtte. Ze wist heel goed dat ze niet naar haar

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Mijn computer is leuk

Mijn computer is leuk Handleiding Mijn computer is leuk Ouders praten samen over computers, kinderen en opvoeding Pharos, 2014 Marjolijn van Leeuwen INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 De themabijeenkomst blz. 5 Thema 1, oefeningen

Nadere informatie

Luisteren: muziek (A2 nr. 2)

Luisteren: muziek (A2 nr. 2) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Framing the Other. Opdrachtenblad

Framing the Other. Opdrachtenblad Framing the Other Ilja Kok & Willem Timmers 2013 25 minuten (film), 13 minuten (interview) http://framingtheother.wordpress.com/ 1 Kijkopdracht 1. Titel hoofdstuk Toeriste Nell maakt foto van Mursi Nadonge

Nadere informatie

Liturgie voor de Gezinsdienst. Thema: In de wolken!

Liturgie voor de Gezinsdienst. Thema: In de wolken! Liturgie voor de Gezinsdienst op 26 oktober 2014 om 10,00 uur in De Ark Thema: In de wolken! Met medewerking van: Elly Maarsingh Renny Post Leden van de KiWi Voor de dienst zingt Ludgrut: Wees welkom allemaal

Nadere informatie

Hiervoor zet ik me in! in klas

Hiervoor zet ik me in! in klas Hiervoor zet ik me in! in klas Ik ben voorzichtig met de spullen van een ander. Ik kom altijd op tijd op school. In de klas praat ik zachtjes met andere leerlingen. Ik behandel anderen zoals ik zelf behandeld

Nadere informatie

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER UNICEF Kinderrechten INFORMATIE EEN EIGEN MENING SPORT EN VRIJE TIJD FAMILIE GELIJKE BEHANDELING Patricia Willocq VOEDING GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

Nadere informatie

Van nodig of leuk? tot kinderrechten in de krant

Van nodig of leuk? tot kinderrechten in de krant Van nodig of leuk? tot kinderrechten in de krant (Uit: Recht in de roos) (Uit: het land van Kwien: educatief pakket 2 de en 3 de graad) Doel Kennismaken met kinderrechten. Het onderscheid begrijpen tussen

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

LES 2 THEMA S UIT DE FILM GODS LAM EN PANTOMIME

LES 2 THEMA S UIT DE FILM GODS LAM EN PANTOMIME LES 2 THEMA S UIT DE FILM GODS LAM EN PANTOMIME Algemene opzet van de les Doelen: - Kinderen kunnen gedachten, gevoelens en houdingen bij thema s uit de film Gods Lam uitdrukken in dramavorm. - Kinderen

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Gedichten werkboekje. Naam: Groep:

Gedichten werkboekje. Naam: Groep: Gedichten werkboekje Naam: Groep: Gedichten lezen 1. Wat valt je als eerste op bij dit gedicht? Bang Bang, dat ik het nooit vergeten zal. Ik zal het nooit vergeten. Ik zag hem daar voor het laatst in de

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Benodigdheden: A. Inleiding: voorbeeld 5 minuten. B. Spel: wat klopt wel, wat klopt niet? 15 minuten.

Benodigdheden: A. Inleiding: voorbeeld 5 minuten. B. Spel: wat klopt wel, wat klopt niet? 15 minuten. Handleiding Groep 2 Les Thema Wat klopt wel en wat klopt niet? Weet wat je ziet Om mediabeelden goed op hun betrouwbaarheid te kunnen beoordelen is het belangrijk onderscheid te maken tussen feit en fictie.

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Het is woensdagmiddag. Hij heeft alle tijd. Wat zal hij

Het is woensdagmiddag. Hij heeft alle tijd. Wat zal hij DUBBEL Eerst merkt TimTom niets bijzonders. Hij zit gewoon op zijn plaats in de klas. Iedereen weet nu dat hij Daan heet. Juf noemt hem niet Daan. Ze zegt ook niet TimTom. Ze is aardig tegen hem. Dat wel.

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja Zondag 25 oktober 205 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Gezinsdienst Thema: Ja is ja Voorganger: ds. Sifra Baayen - Op t Land Meevoorbereid door WJV Muzikale medewerking: True Colors Welkom - door de

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

De kinderen zitten in een hoefijzeropstelling, omdat er iets gaan gebeuren vooraan in de klas. Iedereen moet dat goed kunnen zien.

De kinderen zitten in een hoefijzeropstelling, omdat er iets gaan gebeuren vooraan in de klas. Iedereen moet dat goed kunnen zien. Foto s uitbeelden 1 Doel: de leerlingen kunnen een eenvoudige handeling uitbeelden in houding en mimiek Benodigdheden: een fototoestel De kinderen zitten in een hoefijzeropstelling, omdat er iets gaan

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Brandweerman. 1 Brandweerman, brandweerman. Red die kat, als je kan. Zet je ladder neer en draag snel die kat omlaag.

Brandweerman. 1 Brandweerman, brandweerman. Red die kat, als je kan. Zet je ladder neer en draag snel die kat omlaag. vanaf 4 jaar tekst: Marian van Gog muziek: Ton Kerkhof ouplet Brandweerman Intro D7 G man, Refrein brand -weer - man. Red die kat, Brand-weer Œ Œ Œ G Œ Ó als je kan. Zet je lad - der neer en draag snel

Nadere informatie

LESBRIEF. De Kartonbewoners

LESBRIEF. De Kartonbewoners LESBRIEF De Kartonbewoners 1 Inleiding Op het epitaaf van het grafmonument van de negentiende- eeuwse spiritist Allan Kardec op Père Lachaise in Parijs staat:«naître, mourir, renaître encore et progresser

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Verhaal- en kleurboek voor kinderen. Instituut voor Islamitische Studies en Publicaties

Verhaal- en kleurboek voor kinderen. Instituut voor Islamitische Studies en Publicaties Verhaal- en kleurboek voor kinderen Instituut voor Islamitische Studies en Publicaties In naam van Allâh, de Weldadige, de Genadige 3 Het is half acht s avonds. Fazilah en Djamiel dekken samen de tafel.

Nadere informatie

Kinderdienst met doop. Thema: Water - daar zit leven in!

Kinderdienst met doop. Thema: Water - daar zit leven in! Kinderdienst met doop. Thema: Water - daar zit leven in! Leeftijd: alle leeftijden, 8-12 Soort bijeenkomst: viering Soort werkvorm: vieren Thema: Dopen Tijdsduur: 60 min. Bron: Protestantse Gemeente Soest

Nadere informatie

2 > Kerndoelen 11. 4 > Aan de slag 15. 5 > Introductie van de manier van werken 22. 6 > Mogelijke werkvormen en de plaats op het rooster 27

2 > Kerndoelen 11. 4 > Aan de slag 15. 5 > Introductie van de manier van werken 22. 6 > Mogelijke werkvormen en de plaats op het rooster 27 Inhoud 1 > Uitgangspunten 9 2 > Kerndoelen 11 3 > Materialen 12 4 > Aan de slag 15 5 > Introductie van de manier van werken 22 6 > Mogelijke werkvormen en de plaats op het rooster 27 7 > Waarom samenwerkend

Nadere informatie

Stem dan ChristenUnie. André Rouvoet ChristenUnie

Stem dan ChristenUnie. André Rouvoet ChristenUnie Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 22 november. Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

lesmateriaal Taalkrant

lesmateriaal Taalkrant lesmateriaal Taalkrant Toelichting Navolgend vindt u een plan van aanpak en 12 werkbladen voor het maken van de Taalkrant in de klas, behorende bij het project Taalplezier van Stichting Wereldleren. De

Nadere informatie

Het is nog in de Paastijd - maar met de schriftlezing uit Johannes zijn we weer terug in de geschiedenis van Jezus vóór zijn lijden en sterven.

Het is nog in de Paastijd - maar met de schriftlezing uit Johannes zijn we weer terug in de geschiedenis van Jezus vóór zijn lijden en sterven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Het is de vijfde zondag van Pasen. Zondag Cantate -oftewel: Zing! Dat hebben we gedaan, met Psalm 98 die ons daartoe oproept, met andere liederen. Dat doen we graag

Nadere informatie

De bruiloft van Simson

De bruiloft van Simson De bruiloft van Simson Weet je nog waar de vertelling de vorige keer over ging? Over Simson, de nazireeër. Wat is een nazireeër? Een nazireeër is een bijzondere knecht van God. Een nazireeër mag zijn haar

Nadere informatie

Doel. Doelgroep. Een film in je hoofd

Doel. Doelgroep. Een film in je hoofd Doel Het op gang brengen of houden van leesplezier! Van wat voor soort boeken houden de kinderen en waarom? Zouden ze zelf graag de hoofdpersoon zijn in één van hun lievelingsboeken? Welke omslagen spreken

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie