Overdrachts-ALV 14 september Bestuur Schoep Reinier Schoep Bas Teunissen Igor Damen Vera Beuke Eline Kuin Marieke de Vries

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overdrachts-ALV 14 september 2015. Bestuur Schoep Reinier Schoep Bas Teunissen Igor Damen Vera Beuke Eline Kuin Marieke de Vries"

Transcriptie

1 Overdrachts-ALV 14 september 2015 Bestuur Schoep Reinier Schoep Bas Teunissen Igor Damen Vera Beuke Eline Kuin Marieke de Vries

2 Agenda 1. Opening 5 min. 2. Vaststellen Agenda 5 min. 3. Mededelingen 5 min. 4. Ingekomen stukken 15 min. 5. Notulen JALV 5 min. 6. Jaarverslagen 50 min. a. Bestuursjaarverslagen b. Commissiejaarverslagen Pauze 15 min 7. Verslag kascommissie 15 min. 8. Financieel jaarverslag 30 min. 9. Uithameren kascommissie 5 min. 10. Stemming uithameren huidig bestuur 5 min. 11. Stemming inhameren kandidaatsbestuur 5 min. 12. WVTTK 5 min. 13. Rondvraag 10 min. 14. Uithameren bestuur Schoep min. Pauze 15 min. 15. Hameringsprocedure bestuur De Vrijer 10 min. 16. Vaststellen agenda 5 min. 17. Mededelingen 5 min. 18. Ingekomen stukken 15 min. 19. Stemming technisch voorzitter 5 min. 20. Bespreken beleidsplan 60 min. Pauze 15 min. 21. Stemming beleidsplan 5 min. 22. Bespreken begroting 30 min. 23. Stemming begroting 5 min. 24. Voorstel HR-wijziging 10 min. 1

3 25. Stemming HR-wijziging 5 min. 26. Stemming kascommissie 10 min. 27. Inhameren kascommissie 5 min. 28. WVTTK 10 min. 29. Rondvraag 10 min. 30. Sluiting 5 min. 2

4 Inhoudsopgave Agenda 1 Inhoudsopgave 3 1. Voorwoord 4 2. Notulen Bijzondere ALV 23 april Bestuursjaarverslagen Voorzitterschap Vicevoorzitterschap Secretariaat Penningmeesterschap Commissariaat extern Commissariaat intern Commissariaat public relations (PR) Commissiejaarverslagen Acquisitiecommissie Activiteitencommissie Almanakcommissie Archiefcommissie Carrièrecommissie Congrescommissie C.U.T.!-commissie Digicie Eerstejaarscommissie Excursiecommissie Feestcommissie Lezingencommissie Mastercommissie Studiecommissie Theatercommissie Ubdatecommissie Zwemfestcommissie 65 Bijlagen: I. Financieel jaarverslag 66 II. Voorstel technisch voorzitter 82 III. Beleidsplan kandidaatsbestuur De Vrijer 83 IV. Begroting kandidaatsbestuur De Vrijer 85 V. Voorstel kascommissie 87 VI. Voorstel HR-wijziging 88 3

5 1. Voorwoord Beste Ubboianen, Welkom op de Overdrachts-Algemene Ledenvergadering (OALV) van bestuur Schoep. Vanavond hoopt bestuur Schoep na een spannend, fantastisch en vooral leerzaam jaar te worden uitgehamerd. Wij zullen het functioneren van het bestuur en van de commissies bespreken op deze vergadering. In bijlage I zijn de financiële stukken te vinden. Bestuur De Vrijer hoopt vanavond te worden ingehamerd als het 79 e bestuur van de vereniging. Bijlage II en III bestaan uit het beleidsplan en de begroting. In bijlage IV kunt u het voorstel voor de kascommissie van bestuur De Vrijer vinden. Ik wil jullie alvast namens het gehele bestuur Schoep bedanken voor het afgelopen jaar en wij hopen op een constructieve algemene ledenvergadering. Met Ubboiaanse groet, Reinier Schoep Voorzitter

6 2. Notulen JALV 22 juni 2015 NOTULEN JUNI ALGEMENE LEDENVERGADERING GHD UBBO EMMIUS 22 JUNI :00 UUR CAFÉ DE WOLTHOORN Aanwezig: Reinier Schoep, Bas Teunissen, Igor Damen, Vera Beuke, Eline Kuin, Marieke de Vries, Rikst van der Schoor, Frerick Althof, Warda El Shafiy, Rosa van Dusseldorp, Stef Bekhuis, Lazlo Oegema, Kathelijne de Vrijer, Christiaan Brinkhuis, Karst Schuil, Willemien Groot, Sam Lansink, Margot Diederix, Wieger Krämer, Myrte Brander, Milan Bos, Dániel Moerman, Jelle Posthuma, Lotte Heldoorn, Marit Berends, Bas Hulshof, Anne Zwart, Hidde Wedman, Wiek van Gemert, Pieter Boonstra, Fleur Albers, Erik Doorn, Martijn van Dussen, Kayleigh Aalderink, Maaike Jongema, Hilde Lavell, Lennart Steenbergen, Eva van Kemenade, Jan Adriaanse, Mirjam de Boer, David Hoogland, Tim Welleweerd, Klaske Berger, Anna Silvius, Ramon Vulink, Michiel Sebel, Anne van Boven. 1. Opening Reinier: Dames en heren, we gaan beginnen. Ik open bij dezen de vergadering. 2. Vaststellen agenda Reinier: We beginnen met het vaststellen van de agenda, zijn er op- of aanmerkingen? Nee? Dan is de agenda bij dezen goedgekeurd. 3. Mededelingen Reinier: Dan nu de mededelingen. Wil iedereen die aanwezig is de presentielijst tekenen? Die ligt bij Hidde als het goed is, geef dan ook je voorkeur voor drankje aan. Dat krijgen jullie dan in de tweede pauze. Als je iets wilt zeggen, steek dan je hand op. Igor en Marieke houden voor mij bij wie er aan de beurt is. Zoek contact met hen als je denkt dat je niet gezien bent. Als je vragen of opmerkingen hebt, probeer die dan zo goed mogelijk te plaatsen waar ze relevant zijn. Probeer zo verstaanbaar mogelijk te praten want alles wordt ook opgenomen. Rikst is de tweede notulist. Als je naar de wc moet, ga dan door die deur en ga zo stil mogelijk. Als je iets te drinken wilt halen kan dat ook, maar wacht dan tot de pauze voor je weer naar binnen komt. Als we gaan stemmen, steek dan duidelijk je vinger op en als je een machtiging hebt, steek dan twee vingers op. De Wolthoorn wil niet al te laat dicht dus laten we snel en constructief vergaderen. Dat waren mijn mededelingen. Jan Adriaanse komt binnen om 19:02 uur. 4. Ingekomen stukken Reinier: Dan nu de ingekomen stukken. Bas? Bas T. leest de ingekomen stukken voor. Roos Kuijper machtigt Kathelijne de Vrijer. David Hoogland machtigt Reinier Schoep tot hij zelf binnenkomt. Nienke Hidding machtigt David Hoogland (machtiging vervalt tot David binnenkomt). 5

7 5. Notulen BALV Reinier: Dan gaan we nu door naar de notulen van de BALV. De notulen zitten niet in de TIM die nu voor jullie ligt. Pieter nog bedankt voor de spellingscheck. Zijn er nog opmerkingen over? Zo niet, dan zijn ze bij dezen goedgekeurd. 6. Driekwartjaarverslagen Reinier: We gaan door naar de driekwartjaarverslagen Bestuursdriekwartjaarverslagen Reinier: De bestuursdriekwartjaarverslagen bespreken we per alinea Voorzitterschap Maaike: Ik zie hier Bob staan, ik mis een beetje de achternaam van mensen. Wij weten nu allemaal wie het zijn, maar later weten mensen dat niet meer. Voor later is het wel handig als mensen er helemaal in staan. Reinier: Heb je gelijk in we zullen het in het vervolg anders doen. Jan: Maar nu die chick, Erika, weg is, Charlene zich ook niet meer met de eerstejaars bezig houdt en Bob er alleen voor staat, ben ik benieuwd hoe dat contact gaat. Reinier: Er komt een nieuwe Erika en de inschrijvingen voor de opleiding gaan weer via Charlene. Het is nu een allemaal een beetje stress voor Bob. Kayleigh: Je hebt nu een jaar met studentenambassadeurs gewerkt. Wat is je mening hierover? Reinier: Er zit er toevallig eentje in de zaal [Anne Jansen, red.]. Ik vind het goed dat ze zijn aangesteld omdat zij zich constant bezig zijn met voorlichtingsactiviteiten. Voor ons is dat heel handig. Zij zijn een extra aanspreekpunt. Zoals ik ook in mijn vorige stuk heb genoemd, zit ik in de voorlichtingscommissie. Het contact verloopt goed. Erik: Die matchingsdag, hoe ging dat? Ik weet niet of iedereen weet wat het is. Reinier: Het was een leuke, maar wel een lange dag. Is vorig jaar ingesteld om extra voorlichting te geven en om ervoor te zorgen dat mensen de goede studie kiezen. Het is door de overheid opgelegd aan de universiteit om mensen voor een laatste keer te laten checken of de studie bij hen past. Er wordt aandacht besteed aan inhoudelijke dingen. De deelnemers hebben een hoorcollege lijkend op Inleiding en een aansluitend werkcollege gevolgd. Het is allemaal om een beeld krijgen van de opleiding. Ik denk zelf dat het nuttig is. De opleiding twijfelt daar nog over omdat zij nog geen effecten in minder uitval van eerstejaars zien. We hebben studenten geleverd die geholpen hebben en aansluitend hebben we een pubquiz georganiseerd. Erik: Hoeveel eerstejaars waren er? Reinier: Bob van der Borg zei dat het er 110 waren. Er zijn er ongeveer 25 meegegaan naar de pubquiz. Dat kwam doordat de dag erg lang duurde, zeker als je van ver moest komen. Jan: Ik zie hier een mooi woord: het Ubbo couch surfconcept, hoeveel hebben jullie nodig? Reinier: Het is lastig in te schatten voor hoeveel mensen dit nodig is omdat we niet weten hoeveel mensen het nodig hebben. Wat vroeg je daarna nog? 6

8 Jan: Dat weet ik niet meer, maar het lijkt me een leuk idee. Kun je ook een voorkeur uitspreken voor wie er komt? Erik: Waarom is die introdag weer losgekoppeld van het eerstejaarskamp? Reinier: Bommen Berend valt op die vrijdag en dan is de Harmonie gesloten. Dat gebeurt een keer in de zoveel jaar. Ze draaien het niet terug. Christiaan: Wat moet ik me eigenlijk voorstellen bij de Ubbo couch surf? Reinier: Mensen die meegaan op kamp maar niet in Groningen wonen maar juist ver weg, hoeven dan niet naar huis na de introdag. Ze kunnen dan slapen in Groningen. De drempel om mee te gaan op kamp is dan kleiner. Dat is een beetje het idee. Hoe het er praktisch uit gaat zien, weten we nog niet. Maaike: Hoe is het bevallen dat je geen voorzitter meer bent van de stuco? En doe jij het contact met de opleiding of doet Frerick dat? Reinier: Ik vind het heel fijn, het geeft mij meer ruimte om andere dingen op te pakken en het zorgt voor minder stress. Het contact met Frerick verloopt goed. Het contact met de opleiding ligt bij mij en soms helpt Frerick daarbij. De commissie mailt wel zelfstandig docenten over de stof. Erik: Je hebt overleg gehad met Clio en dergelijke, hebben jullie nog goede en bruikbare tips gekregen van verenigingen nu de basisbeurs is afgeschaft? Reinier: We moeten afwachten wat er gaat gebeuren met ledenaantallen en actieve leden. De effecten zullen pas vanaf komende september zichtbaar worden. We hebben het er wel over gehad, maar er is niet echt iets uit gekomen. Jan: Ik kreeg laatst een mailtje dat het concept minoren binnen de opleiding gaat veranderen. Hebben jullie daar ook inspraak in? Reinier: We zijn ervan op de hoogte van dat dit stelsel gaat veranderen. Het is nog onduidelijkheid over hoe en wanneer. De invulling ligt bij opleidingscommissie (OC). We hebben hierover ook contact met Bob. We hebben inspraak via Network of Arts (NWA), maar niet heel veel. Jan: Kunnen we hier op de volgende ALV meer over horen? Reinier: Ja, ik zal erachteraan gaan. Sam: Ik denk dat het handig is om naar alle meetings van NWA te gaan. Als je meer wilt weten, dan is dat de goede manier. Blijf er goed in zitten zodat je je leden kunt voorlichten. Bij Esperia hebben ze een platform van de OC en het bestuur die dan met elkaar praten. Dan ben je goed op de hoogte van wat je wilt en hoe je elkaar kunt helpen. Misschien is dat ook iets voor Ubbo. Marit: Wat betreft de OC, in het najaar komt er een definitief plan dus dan is er meer duidelijkheid Vicevoorzitterschap Reinier: Marieke, heb je hier nog iets op aan te vullen? Marieke: Nee. Reinier: Zijn er over dit stuk vragen of opmerkingen? Martijn: Vorig jaar viel er wat te winnen tijdens het dictatorkwartiertje, is dat dit jaar ook zo? Marieke: Ik ben er nog over aan het nadenken. 7

9 Kayleigh: Je zegt in je stukje: Er is geen klap te doen. Dat is goed om te horen. Hebben jullie ook gesprekjes samen over Reiniers functioneren? Marieke: We hebben evaluatieavonden gehad en de gesprekken vinden wel plaats. Het gaat prima. Hij heeft zijn vleugels helemaal uitgeslagen Secretariaat Reinier: Bas, heb je hier een aanvulling op? Bas T.: Nee. Sam: Ik zag dat je wat problemen hebt gehad met Studystore en dat je een nauwere samenwerking met de opleiding wilt aangaan met de opleiding. Hoe wil je dat gaan doen? Hoe zie je dat zo voor je? Bas T.: Wat ik het liefste zou doen is naar het Afdelingsbestuur (AB) gaan en dan vertellen dat de Studystorewinkels per oktober uit het straatbeeld verdwijnen. Ik zou met het AB afspraken willen maken dat de docenten voor de boeken die zij in hun colleges gebruiken naar ons toe komen zodat wij die kunnen aanbieden. Erik: Ja, ten eerste, wie is STT? Bas T.: Dat ben ik. Erik: Ten tweede, waarom staat de Batavierenrace erin? Want dit is niet van Ubbo en dit is de ALV van Ubbo en dan kunnen we ook de Lauwersloop wel noemen. Sorry, ik vind dit een beetje raar. Als het geen Ubbo-activiteit is, moet het er niet in staan. Igor: Ik denk dat het erin kan omdat het een activiteit van Ubbo kan worden. Reinier: Ik denk dat het relevant is omdat het KB kan uitzoeken of dit iets kan worden. Lazlo: Je hebt weinig tijd gehad voor vrienden en reünisten, ga je daar wel meer voor doen? En wat? Bas T.: Op 19 september willen we een reünistenborrel houden. Milan en ik hebben de reünisten en oud-besturen aangeschreven van wie we de adressen hebben. We hopen wel genoeg aanmeldingen te krijgen voor de borrel. Jan: Vera zegt dat Studystore is veranderd. Nu we nieuwe minoren gaan krijgen, zou het een beetje jammer zijn als we geen boeken kunnen aanleveren. Marit: Dat met die minoren gebeurt pas in Dan wordt het gefaseerd ingevoerd. Sam: Jullie hadden toch zo n mooi plan voor vrienden? Wat is daarvan gekomen? Bas T.: We zijn bij de docenten langs geweest, maar die zijn vaak niet aanwezig. Op dit moment hebben we zeven docentvrienden erbij gekregen. Jan: Ik kreeg laatst een mailtje over de reünistendag en ik kreeg meer de indruk dat het was om reünisten te werven. Misschien kun je er meer iets van maken dat je gezellig een biertje gaat drinken. Bas T.: Dat zullen we meenemen. Erik: Nog steeds voer die reünisten trouwens. Zijn er na de BALV meer mensen uitgeschreven dan normaal met die contributieverhoging? Bas T.: We hebben tot nu toe één iemand gehad die zich uitschreef om die reden. Verder niet, maar dat is twee maanden geleden. Reinier: Verder nog vragen over het secretariaat? Nee? Dan gaan we door naar Penningmeester. 8

10 19:30 Mirjam de Boer komt binnen Penningmeester Igor: Ik heb wel een aanvulling. In mijn stuk zeg ik dat de facultaire subsidie gestegen is, maar die is in mijn jaar gedaald. Martijn: Hoe gaat het met het SEPA-systeem en de batches? Igor: Ik kan alleen innen bij mensen die een doorlopende machtiging hebben. Anders moet ik mensen vragen het over te maken, dat kan soms best lang duren. Anders moet je bij contributie zeggen dat je in feite daarvoor een doorlopende machtiging hebt getekend. Dániel: Ja ik heb een vraag. Ik ben er net ook achter gekomen dat het contract met Studystore achteruit gaat. Hoe gaat dat dan met het boeken leveren aan de eerstejaars? Igor: Ik denk dat dat meer een vraag voor Bas is. Bas T.: Studystore verdwijnt alleen uit het straatbeeld. Het blijft wel bestaan, maar meer op de achtergrond. Wij als studievereniging worden naar voren geschoven. Maaike: Je hebt een achternaam in je stuk staan, dat vond ik heel leuk. Heb jij nou heel weinig batches dat wij zelf geld moeten overmaken, Igor? Igor: Als ik een batch moet aanmaken voor een activiteit waarvan de deelnemers niet allemaal een doorlopende machtiging hebben, ben ik direct twee of drie batches kwijt zijn. Het zou goed werken als iedereen een doorlopende machtiging heeft. Maaike: Als er te weinig batches zijn, kun je dan niet het contract uitbreiden? Igor: Er zijn precies genoeg batches als het niet zo met die machtigingen zou zijn. Maaike: Kun je er niet meer krijgen dan? Igor: De bank vond het huidige contract al heel risicovol. Als ik een batch aanmaak, heel veel geld in en dat doorsluis naar een andere rekening, is het geld weg. Dan is de bank de pineut. Martijn: Voorgaande jaren kregen we een bijdrage van mensen die alleen meegaan op de eerste avond van EJK. Hoe zit dat nu? Igor: Ik heb met Frido gezeten voor begroting, die wordt krap als we helemaal geen bijdrage krijgen. Morgen ga ik met Jolanda Oosterheert spreken. Zij wil ons wel een bijdrage geven. Martijn: Mag ik vragen ho duur het kamp wordt? Igor: Zoals het er nu naar uit ziet, wordt het 30,- voor eerstejaars en 35,- voor de begeleiding. Reinier: Zijn er verder nog vragen voor Igor? Nee? Dan gaan we door naar Commissaris Extern Commissaris extern Martijn: Laatst is hier in Groningen ook de Nacht van de Geschiedenis geweest. Waarom heeft Ubbo zich daar niet meer bij geprofileerd? Marieke: Ik heb contact gehad, het viel samen met een activiteit van ons. Met het programma en de invulling die zij wilden van ons, kon het allemaal niet. Wij konden niet schuiven met de borrels. Lotte: Hebben jullie voor volgend jaar jezelf op de kaart gezet? Igor: Vroeger was de Nacht van Ubbo en het Forum. Nu is het door een genootschap van A.S.V. Dizkartes georganiseerd. Je moet je afvragen of je je hieraan wilt koppelen of dat je zelf iets organiseert. 9

11 Marieke: Ik heb contact met een van die jongens, je kunt vragen wat er allemaal mogelijk is. En dan kijken we volgend jaar wel weer. Lotte: Ik denk dat het een beetje onzin is om twee Nachten van de Geschiedenis te organiseren. Dan krijg je gewoon een tweede congres. Het is wel leuk om een andere samenwerking aan te gaan. Reinier: Er zal zeker naar gekeken kunnen worden. Erik: Wat is de voornaamste reden voor Studystore om ons met 2400,- te korten? Vera: Het vorige contract is afgesloten in een goede periode, toen de markt heel anders was. Dat contract is nu achterhaald, geen enkele aanbieder geeft dat meer, dat werd al snel duidelijk. Dit was de beste deal die we konden krijgen. Christiaan: De beste deal? Waarom waren andere deals niet toereikend? Vera: Andere partijen boden minder geld. We hebben contact gehad met Boekenservice. Zij konden ons ten eerste minder sponsorgeld bieden en ten tweede zijn ze ook nog niet bekend in Groningen. Daarom hadden we geen vergelijkingsmateriaal. Tijdens de gesprekken maakten zij ook een matige indruk. Het contact is met Studystore wel heel goed. Mirjam: Je zegt dat het contact met Studystore goed is, maar Bas zegt net van niet. Bas T.: Het ging erom dat de overgang van contactpersoon niet goed gecommuniceerd werd bij mij. Verder is het contact prima. Wieger: Voor hoe lang is dat contract? Vera: Nu moet ik het goed zeggen. We hebben een contract voor drie jaar en dat kan vijf jaar worden. Over drie jaar wordt het geëvalueerd. Karst: Het bedrag dat we krijgen is afhankelijk van de hoeveelheid boeken die we verkopen? Vera: Ja. Lotte: Wat is het mooie bedrag dat je al hebt opgehaald? Vera: Ik heb nu 1878,33 opgehaald. Jan: Er staat hier dat het contact met het Pakhuis goed verloopt, daar ben ik het niet mee eens. Onze DJ werd kort van tevoren gecanceld, de beerpongtafels voor de American Toga Frat Party stonden niet klaar en de DJ van het Pakhuis was te laat. Bovendien moesten we twee weken wachten op de prijs van een fust. Wij als [feest]commissie hebben daar veel problemen mee gehad. Eline: Ik ben het helemaal met je eens dat het niet altijd goed is, maar ik merk wel een goede wil bij Kai, als is hij soms wat chaotisch. We hebben er wel duidelijke communicatie over. We hebben extra bier gekregen om het goed te maken. In die zin ben ik wel tevreden over het contact met het Pakhuis. Ik merk een goede wil. Jan: Dat is prima. Voor het volgende feest moet het direct goed gaan. Heb je via de mail contact? Eline: We bellen. Jan: En dan kan hij niet direct de prijs van een fust geven? Eline: Nee, dat wist hij niet. Jan: En verder de contractverlenging, hoe is dat gesprek gegaan? Vera: Dat contact was met Henrik. Dat is prima gegaan. Henrik merkt dat de feesten bij alle verenigingen minder goed lopen. Het ligt dus niet aan Ubbo maar het is een algemene trend. Jan: Hoe staat het met de verbouwing? Ik geloof dat het goed is want we kunnen zelfs een schuimparty organiseren volgend jaar. 10

12 Vera: Ja, dat verloopt goed. Sam: Henrik zei dat hij op een hele lange vakantie gaat. Vera: Voordat hij gaat, neemt hij nog contact met ons op. Hilde: Er was iets met de almanakcommissie, een fout in de gebruikelijke constructie? Igor: De commissieacquisitie was bedoeld met korting door middel van een advertentie. Die korting is relatieve acquisitie en daarom is het lastig om op een eindafrekening te zetten. Komend jaar moet op een andere manier acquisitie gelopen worden, bij de almanakcommissie of bij een andere commissie. Reinier: Het verschil tussen relatieve acquisitie en de andere is dat relatieve alleen korting is, geen echt geld. Lotte: Misschien is het een foutje van mij in de overdracht. Volgens mij krijgen we 75 of 100 euro korting. Vera: Dat is dus geen acquisitie. Lotte: Dat heb ik bij de overdracht gezegd, dus dat wisten jullie toch van tevoren? Waar is dat misgegaan? Igor: Als je het alleen als korting krijgt, kun je het niet als commissieacquisitie zetten. Lotte: Ja, dat was een boekhoudkundig trucje. Kayleigh: Ik lees dat Lex weer gaat sponsoren, ook de StudieStartWeken. Hoeveel krijgen jullie hiervoor? Zit dat hier ook bij in? Vera: Nee, dat staat er los van. Voor de StudieStartWeken krijgen we 200,-. Martijn: Nog even over het Pakhuis, de borrel na Mystery March is al twee jaar een deceptie. Schaf dat alsjeblieft af en zoek er iets anders voor. Vera: Dat nemen w mee. Christiaan: Ja, jullie hebben dus die 1400,- van t Gat van Groningen. Het piekuur is ingekort en we hebben maar twee fusten in plaats van drie. Blijft de schade hierbij beperkt? Vera: Ja, dat blijft hierbij beperkt. Erik: De bierprijs is nu 2,-, verandert dat ook? Vera: Volgens mij staat er gewoon 1,80. Dat verandert volgens mij niet. Jan: Ik had laatst een mooi bericht gestuurd. Was dat iets? Vera: Sponsorkliks, dat was zeker iets. Jan: Nu moet je opletten hoor. Mirjam: Ja, dat ken ik! Vera: Dat gaat in september in gebruik worden genomen. Als Ubboianen in een webwinkel iets kopen en je doet dat via de link op de Ubbowebsite, dan krijgt Ubbo daar commissie over. Vanaf september of oktober gaat dat los. Dus stel je aankopen bij Zalando of Bol.com nog even uit. Reinier: Door naar SGN. Zijn daar vragen over? Zo niet, dan gaan we door naar Galant Gala. Sam: Je schrijft dat de kaartverkoop tegenviel in vergelijking met vorig jaar, is hier een verklaring voor? Vera: Nee, het was ook niet dramatisch veel minder. Het waren maar 30 of 35 kaarten minder. Als het meer was geweest, hadden we wel een verklaring bedacht. Jelle: Op het Galant Gala waren ook twee strippers. Buiten dat dat de esthetiek van de avond niet ten goede kwam, kwamen er klachten. 11

13 Vera: Ten eerste wil ik zeggen dat het geen strippers waren maar burlesquedancers, zo hebben we ze in ieder geval geboekt. Ik heb de klachten ook gehoord. We hebben binnen de commissie en met de besturen besproken of we dit moesten doen. We hebben andere acts gecontacteerd, maar die waren duur of konden niet. We hebben op voorwaarde dat ze niet volledig naakt zouden gaan gekozen voor deze act. Je kunt zeggen wat je wilt, maar ze waren niet volledig naakt. Lotte: Heeft VIP dit jaar wel geflyerd bij het Heymansgebouw? Vera: Ja. Lotte: Oké, want dat wilden ze vorig jaar niet. Jan: Klopt het dat er voor die burlesquedancers mensen van de Usva zijn gevraagd? Vera: Nee, dat waren gewone danseressen. Jan: Ik hoorde dat het een geschiedenisstudent was, dat leek me enigszins frappant. Vera: Naar mijn weten waren dat geen mensen van geschiedenis. We zijn lang bezig geweest met danseressen te regelen. Reinier: Zijn er verder nog vragen over het Galant Gala? Nee? Dan gaan we door naar FVOG. Christiaan: Er staat dat er het afgelopen halfjaar wat problemen bij het FVOG waren, waar moet ik dan aan denken? Vera: Dat waren interne problemen. Er viel een bestuurslid weg en er waren problemen met de Kamer van Koophandel. Jan: Ik zie de KEI-week staan, gaan jullie daar weer met een standje staan? Marieke: Het was vorig jaar best gezellig Jan: Ja, maar we hebben toen twee mensen gehad. Vera: De FVOG realiseerde zich ook dat dat niet werkte. We zijn bezig met een nieuwe opzet. Reinier: Verder geen vragen? Dan gaan we door naar de alumnivereniging. Erik: Er waren twintig man. Dat waren jij, het bestuur en de rest was alumni? Vera: Ja, dat waren allemaal alumni. Erik: Niet dat de rest wordt opgevuld door anderen ofzo, maar dat is geen hoge opkomst. Reinier: Verder nog vragen over dit stuk? Lotte: Ik wil nog even terug naar Galant Gala. Hebben jullie ook contact gehad met andere verenigingen die misschien mee wilden doen? Vera: Dat gebeurde aan het begin van het jaar, toen was niemand geïnteresseerd. Er is nu contact met Sociëtas [studievereniging Sociologie], die doen het nu met IK [studievereniging Kunst, Cultuur & Media], zij stonden er niet negatief tegenover. Nu ligt het stil, iedereen is op vakantie. Ik weet niet hoe dat in september gaat. Christiaan: Ik had eigenlijk toch nog even een vraagje over het FVOG: wat is de meerwaarde van zo n standje voor KEI-lopers? Reinier: Het is een verenigingenmarkt. Het idee is dat er een standje is waar het concept studievereniging wordt uitgelegd. Daar wordt verteld dat er grote verenigingen zijn die je hele leven overnemen en dat er daarnaast studieverenigingen zijn. Vera: Wij gaan niet Ubbo promoten of de JFV, we promoten studieverenigingen. Kathelijne: Ik heb daar ook met Anton, de voorzitter van Clio, over gesproken. Hij had het over workshops, maar dat is allemaal nog heel vaag. Hilde: Is dit in samenwerking met het KEI-bestuur? 12

14 Reinier: Ja. Vorig jaar was in Martiniplaza een hoek waar alle studieverenigingen stonden. Verder nog vragen over Commissaris Extern? Nee? Dan gaan we door naar Commissaris Intern Commissaris Intern Jan: Over het voorzittersoverleg. Hier staat: Op verzoek van de voorzitters heb ik het overleg aangepast wat betreft opzet en frequentie. De voorzitters konden u namelijk zelf een punt insturen. Wat hebben de voorzitters ingestuurd? Eline: Ik moet nu even in mijn geheugen graven want het vorige overleg was in januari. Er waren verschillende punten, onder andere het inplannen van vergaderingen, het erbij betrekken van alle commissieleden, zorgen dat leden hun taken doen en omgaan met verschillende karakters binnen de commissie. Jan: Waren er ook voorzitters die dezelfde punten instuurden? Is het misschien een idee om dit dan in het overdrachtsdocument neer te zetten als het bij meerdere commissies problemen geeft? Eline: Ja, dat is wel een idee. Jan: Het stukje over eerstejaarsdag, de vrijdag wordt anders ingevuld dan andere jaren. Hoe wordt het nu ingevuld? Eline: De fietstocht naar Westernieland wordt iets uitgebreid. De afstand blijft hetzelfde maar er worden opdrachtjes toegevoegd, een soort crazy 88. Jan: Ik wil benadrukken dat de intern bij het café met bitterballen moet zitten. Wat gaan jullie met het eten doen? Eline: Dat doen we zelf. Jan: Die couchsurfers, gaan die mee op kamp? Eline: Ja, die blijven slapen na de introdag en gaan dan mee op kamp. Jan: En de docenten komen niet meer? Dus dan is er ook niet iets van een historische Masterchef? Eline: Nee. Jan: Misschien staan de recepten nog in de mail. De historische Masterchef is wel een waardevolle toevoeging aan je eerstejaarskamp. Kijk daar even naar. Kayleigh: Vorig jaar was er ook een feest met EPU [E Pluribus Unum, studievereniging American Studies], dit jaar is dat niet doorgegaan. Zijn jullie van plan om het volgend jaar wel weer met hen te doen? Eline: Met ZaZa was het gezellig, EPU hadden we nu te laat benaderd, zij konden niet op de datum van het feest. Ik kan wel aanraden om meer verenigingen te vragen. Mijns inziens is het hoe meer zielen hoe meer vreugd. Hilde: Hier staat nog dat Anna Postma UVD namens Ubbo doet, maar ik heb besloten dat ik het van haar overneem omdat zij niet bij de UVD kan zijn. Jan: Nog steeds even over die vrijdag van het introkamp. De opleiding is er niet bij betrokken, zij regelde altijd bussen. De mensen die nu gaan couch surfen hebben misschien geen fietsen. Reinier: De Ubbo couch surf is extra service. De eerstejaars die willen blijven slapen zouden ook in een hotel kunnen gaan zitten. Maar nu kunnen ze bij Ubboianen blijven. Margot: Er zullen geen studenten meer één dag mee kunnen. Reinier: De opleiding geeft de introdag wel meer body en maakt het ook wat langer. 13

15 Margot: Hebben studentmentoren daar ook iets mee te maken? Reinier: Op de donderdag wel. Dan is er een soort bondingmoment, samen uit eten bij de Chinees ofzo. Klaske: Die mensen komen uit het hele land. Hebben zij wel een fiets hier? Marieke: Je kunt altijd nog een OV-fiets huren. Kathelijne: Je moet met de fiets, behalve als je een gebroken been hebt. Jan: Verwachten jullie dat er minder mensen mee gaan omdat kamp niet direct op de introdag aansluit? Eline: Nee, dat verwachten we niet. Erik: Het is vast hetzelfde als de vorige keer dat we een dergelijke switch maakten. Het viel hartstikke mee toen. Reinier: Verder vragen over intern? Nee? Dan gaan we door naar Commissaris PR Commissaris PR Marieke: Ik heb verschillende aanvullingen op mijn stukje: In mijn stukje staat dat ik hoopte dat de nieuwe website deze week al online zou zijn. Dat is nog niet gebeurd. Congressus was vergeten een SSL-certificaat aan te vragen. Dit kostte mij mijn vrijdag en halve weekend. Jochem Pastoor heeft vanochtend het certificaat aangevraagd, het duurt minimaal 24 uur voor hij dat heeft. Ik ga ervan uit dat de site deze week nog online gaat. Daarnaast heb ik ook een prettige mededeling: we hebben een contract met Congressus. We kunnen dat elke maand opzeggen, behalve onze hosting, die koop je per twaalf maanden. Ook zal ik nu even ingaan op de vragen die Nienke in haar brief stelde. Over de lay-out van de Ubdate. Ik weet niet waar Nienke dat gehoord heeft, maar ik doe alleen de rubriek Memory Lane omdat dat handig is met de foto s die ik allemaal op de computer heb staan. Verder doen Wiek [van Gemert] en Marleen [Brinkhuis] de lay-out zelf. Wat betreft de camera: ik vind het fijn dat ze medelijden heeft. Niets ten nadele van alle knappe Ubboianen, maar op de borrel sta je toch niet zo heel mooi op de foto. De kleine camera, de foto s zijn op borrel of feesten zijn toch nooit zo goed. Martijn: Dat filtertje is wel heel kut. Marieke: Dat moet er wel overheen, anders zie je helemaal niks. Mirjam: Dus eigenlijk is de camera best wel kut, als je er een filtertje overheen moet doen om goede foto s te krijgen. Marieke: Ja, ik kan ook de grote camera meenemen, maar dan moet ik ten eerste de hele tijd met dat grote ding om mijn nek rondlopen terwijl ik af en toe ook wel even pasjes wil maken. Daarnaast vind ik het niet heel prettig als er bier overheen gaat komend, ondanks de verzekering die we hebben afgesloten. Lotte: Maar daar ben je wel PR voor. Ik snap dat het vervelend is, maar misschien kun je met Lex afspreken dat je hem rond een bepaalde tijd even een halfuurtje achter de bar legt. Hij heeft zat van die plekjes. Dus ik vind het geen goed excuus. Je bent PR. Het is vervelend, maar het is geen excuus. Marieke: Het is ook geen excuus, ik vind het alleen onhandig. Ik kan inderdaad aan Lex vragen of hij achter de bar mag liggen. Maar ik ben verantwoordelijk voor dat ding en ik vind het niet prettig als ik het ergens neerleg en er worden drie flessen cola overheen gegooid. Ik wil de camera altijd bij me kunnen dragen. Ik vind persoonlijk dat de kleine camera nog steeds prima foto s levert voor een borrel of een feest. 14

16 Martijn: Andere verenigingen hebben ook een grote camera op feesten en borrels. Daar gaat het goed. Ik zou zeggen, probeer het gewoon eens. Sam: GLV Idun [studievereniging Biologie/Life Science & Technology] fotografeert met een vergelijkbare camera. Maar zij hebben een PR-commissie, die heeft meerdere mensen die op borrels en feesten foto s kunnen maken. Martijn: Bij IK doen ze het ook, en daar is maar één persoon die de camera draagt. Mirjam: Ik zou zeggen: gebruik die grote overal of koop een nieuwe kleine voor de borrels en feesten. Marieke: Ik denk dat het absoluut een keer mogelijk is om uit te proberen. Als het mij niet bevalt, geef ik het mee aan mijn opvolger. Dan kan ze ermee doen wat ze wilt. Dan nog even over het boekje van het GUT en de logo s van de Usva. Dit stond ook in Elines stuk gemeld. Nienke vroeg ernaar in haar brief. Laat duidelijk wezen dat ik het vervelend vind dat het is gebeurd [De logo s van de Usva misten op het boekje, zouden we misschien subsidie mislopen. Is uiteindelijk niet gebeurd, red]. Ik kreeg het boekje van het GUT tijdens het carrièrecongres. Ik moest het toen direct toesturen aan de repro, anders was het niet op tijd af. Uiteindelijk hebben we kunnen regelen dat we het over het weekend tilden. Door de stress rondom het boekje zag ik dat Ubbo en het Pakhuis erop stonden. Ik wist niet dat het logo van de Usva erop moest. We hebben er allemaal overheen gekeken. We vinden het heel vervelend dat het is gebeurd. Erik: er stonden helemaal geen logo s op. Marieke: Mijn fout, ik dacht dat die er wel op stonden. Het ging allemaal een beetje rommelig. Het is jammer dat dat dit tot gevolg heeft gehad. Sam: Ik heb een aantal dingetjes. Ik keek op de Facebookpagina van Ubbo, niet de groep maar de pagina. Deze wordt nog steeds niet heel regelmatig gebruikt. Deze pagina kan een grotere rol gaan spelen omdat je nu niet meer iedereen uit de groep kunt uitnodigen voor evenementen. Dan kun je de pagina uitbreiden, dingen erop pompen, likes krijgen. Je krijgt dan wel geen melding, maar toch krijgt iedereen dan iets te zien. En vergeet de StudieStart- Wekenpagina niet te gebruiken. Martijn: Mag ik heel even snel iets zeggen? Ubbo heeft op dit moment zoveel pagina s waar ze om moet denken. Is het niet te veel? Overal staan de activiteiten wel. Misschien moet je er een aantal afschaffen. Marieke: Ik heb het idee dat mensen via de Facebookgroep en de nieuwsbrief al genoeg op de hoogte zijn. Dat is de reden waarom ik ervoor gekozen heb de vind-ik-leukpagina niet te gebruiken. Met de groep bereik je veel meer mensen. Ik kon iedereen uitnodigen. Ik gebruik Twitter niet zoveel, niemand kijkt erop. Als je erop kijkt, krijg je geen melding. Dat is wel zo in de Facebookgroep. Dat vind ik een beter kanaal. Met Willemien wil ik ernaar kijken hoe we het probleem dat ik niet meer iedereen kan uitnodigen gaan oplossen. ODIOM [studievereniging Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde en de Academische Pabo] heeft een persoon aangemaakt op Facebook; Tom van Odiom. Wij kunnen bijvoorbeeld Ubbo Emmius aanmaken, die moet vrienden worden met iedereen en dan nodigt hij iedereen uit voor de evenementen. De vind-ik-leukpagina kan inderdaad meer gebruikt worden. Sam: Zo zou je de promotie kunnen centraliseren. Dat is in verband met veranderingen binnen Facebook iets goeds. Goed dat je dat meeneemt. Dan iets anders: ik wil graag weten hoe jij en de rest van het bestuur de toekomst van de digicie voor jullie zien aangezien het gamecafé 15

17 Tournement failliet is. Er was de spelletjesavond en dat vond ik zelf heel leuk, maar voor de computers is er nu niemand. Is het nodig om geld naar de commissie toe te schuiven? Marieke: We hebben het hier over gehad met de Digicie. Björn vindt dat de commissie een grotere rol moet krijgen bij de PR, dat zij bijvoorbeeld de posters maken. Qua werkdruk kan de commissaris PR het prima zelf met de commissies doen. Bovendien is het veel te leuk om te doen en zo ook de contacten te onderhouden. Zeker nu de gameavond een andere invulling heeft gekregen, moeten we daarover praten, ook met het KB. Ik heb nog geen concrete plannen van wat ik met de Digicie zou willen doen. Ik zou de commissie ook niet zo snel afschaffen, maar om er 60,- naar te doen, daar kun je je vraagtekens zetten. Sam: Denk je ook zo over de vraagtekens bij LinkedIn? Het is nonsens, je accepteert alleen maar verzoeken, verder heb je er niks aan. Voel je niet verplicht, maar kijk er echt naar. Marieke: Ik heb laatst zelf weer het wachtwoord opgevraagd. Toen ik daarnaar keek, wist ik niet wat het allemaal was. Door Congressus ben ik er niet aan toegekomen om dit allemaal uit te zoeken. De bedrijvenpagina vind ik een goed idee. Maar, hoe slap het ook klinkt, ik wil het doorschuiven naar mijn opvolger of er van de zomer naar kijken. Sam: Tot slot wil ik nog zeggen dat ik het heel goed vind hoe jullie dat met Congressus hebben aangepakt. Ik vind het ook heel chill dat je met het overzetten kijkt naar de inhoudelijke opschoning. Supergoed, dat ligt er al heel lang en moest echt even gebeuren. David Hoogland komt om 20:20 uur binnen Marieke: Daar wil ik zelf nog iets aan toevoegen. De foto s staan nog niet op de site, want het is allemaal veel omslachtiger dan op de huidige site. Je krijgt nu rijen met foto s onder elkaar in plaats van mapjes met foto s. Daarom staan alleen de foto s van de meest recente activiteiten op de website. Jan: Je zei dat niemand Twitter meer volgt. Zit er misschien een verband tussen het niet gebruiken en het weinig volgers hebben? Kun je het niet koppelen aan Ubbo s vind-ikleukpagina van Facebook? Dat is misschien een optie. Sam: Dat hebben we al en dat is heel kut. Jan: Misschien kun je een kopje meet tweets op de site zetten. Marieke: Dat kan niet op de nieuwe site. Onderaan staan wel links naar de Ubbopagina s van die dingen. Erik: Misschien kan er gewerkt worden aan het bereik van alle leden. Een WhatsAppgroep is misschien een goed idee. Zaal lacht [kortgeleden is er een hele grote groep aangemaakt met bijna 100 gebruikers die allemaal door elkaar heen spraken, die mensen snel weer verlaten hebben, waarna sommigen direct weer zijn toegevoegd. Dit alles had chaos in WhatsApp tot gevolg.]. Kayleigh: Ik heb even een opmerking over de carrièreposters. Ik heb vorig jaar een contract getekend waarin staat dat er bij de carrière-activiteiten een logo van NEXT op de posters moet staan. Is er dit jaar iets gewijzigd? Vera: Ik heb echt helemaal geen idee. Marieke: Dit is voor mij echt totaal nieuwe informatie. Marit: wij hebben vanuit de carrièrecommissie een contract met Esther Haag. 16

18 Vera: Dit is iets anders. Ik weet wel welk contract je bedoelt, Kayleigh, maar ik weet niet welke voorwaarden erin staan. Kayleigh: Het is wel een voorwaarde. We hebben dat contract met NEXT vorig jaar met alle verenigingen ondertekend. Maaike: De nieuwe site komt er dus aan. Ik ben benieuwd wat wij daarvan gaan merken. Marieke: Van het een op andere moment verandert er iets. Je gaat gewoon naar ubboemmius.nl en dan is heb je het idee van Hee, wat is dit? Het is voornamelijk heel veel lichter. Ook kunnen mensen zich nu online kunnen inschrijven. Mirjam: Oh, dat is chill voor Bas. Marieke: De SEPA-machtiging moet dan nog wel worden ingevuld en worden opgestuurd. Als je op kopjes klikt, blijft links het menu staan. Verder hebben we hier en daar wat nieuwe informatie gezet. Er staan leuke vrijeruimtestukjes op. Als je nog iets wilt insturen, mag dat altijd! Dat moet dan een stukje zijn van ongeveer 250 woorden. Verder kun je grotendeels hetzelfde doen op de website. De shoutbox moet ik hierbij wel teniet verklaren. Bij het laatste gesprek met Jochem bleek dat de shoutbox niet in het pakket zou zitten. Dat was van tevoren anders gecommuniceerd. Hij heeft nog andere dingen voorgesteld zoals een forum met Facebookaccounts ofzo. Maar het leuke aan de shoutbox was dat je anoniem kon roepen. Dat kan niet met Facebookaccounts. Reinier: Zijn er verder nog vragen over PR? Nee? Dan gaan we door naar de commissiedriekwartjaarverslagen Commissiedriekwartjaarverslagen Acquisitiecommissie Reinier: Vera, heb je nog een aanvulling op je stukje? Vera: Nee. Lazlo: Als fanatiek shopper van winkelcentrum Paddepoel vraag ik me af wat ik me moet voorstellen bij die loterij. Vera: Over de invulling kan ik nog niet zo heel veel zeggen omdat dat nog niet vast ligt. Maar er worden bijvoorbeeld kappersbezoeken geveild en producten die door verschillende winkeliers worden verkocht. Lazlo: Ik wacht met spanning af. Sam: Was het nou zo dat je ook als commissie dingen kunt veilen? Vera: Ja, we hebben waarschijnlijk ruimte voor een Ubbo-uur, waarin we bijvoorbeeld een etentje met de voorzitter kunnen verloten. Christiaan: Jullie hebben verschillende telecombedrijven en uitzendbureaus benaderd, is daar nog iets uit gekomen.? Vera: Tot nu toe heeft iedereen negatief gereageerd. Christiaan: Wat zouden jullie ermee willen dan? Vera: Wij zouden graag willen dat zij ergens een advertentie plaatsen. Hilde: Wat doen jullie met Korre Wiekt? Vera: Korre Wiekt plaatst een advertentie in de Ubdate. De eigenaar wil nog even afwachten of daar mensen op af komen en misschien dat hij dan meer met ons wil doen. Erik: Je zei dat er spullen van Ubbo verloot worden? 17

19 Vera: Nee, niet zozeer spullen maar andere dingen, diensten. Het zal niet alleen maar bestaan uit spullen. Erik: Ja, want bijvoorbeeld bij de lustrumcommissie, dan heb je een benefietavond waarop je ook zoiets doet, een veiling met spullen van Ubbo. Dat moet dan niet door elkaar gaan lopen. Vera: Er zitten niet alleen maar spullen tussen die geveild worden. Erik: Komend jaar gaat die lustrumcommissie weer van start. Als je halverwege het jaar deze loterij doet en dan een halfjaar later de veiling van de commissie, dan zit dat wel erg dicht op elkaar. Marit: De loterij is in september. Erik: Maar je snapt wat ik bedoel. Pieter: Wat staat er op de pagina die Ubbo heeft gekregen in dat boekje? Vera: Dat is puur reclame voor de vereniging. Reinier: Zijn er verder nog vragen voor de acquisitiecommissie? Nee? Dan gaan we door naar de activiteitencommissie Activiteitencommissie Reinier: Wieger, heb jij nog een aanvulling op je stukje? Wieger: Ja, het zeilen is niet doorgegaan. Het weer was te mwah en de kans op zeer matig weer was groot. We zijn blij met de keuze, wat we met het geld gaan doen, weten we nog niet. Lazlo: Ik wil daar nog even op inhaken, het zou mij wel leuk lijken om een sportactiviteit te organiseren. Reinier: Zijn er vragen voor de activiteitencommissie? Nee? Dan gaan we door naar de almanakcommissie Almanakcommissie Reinier: Warda, heb jij nog een aanvulling op je stukje? Warda: Ja, Kom allemaal morgenavond naar t Gat van Groningen! Dan is de uitreiking van de almanak. Om één uur is er een gratis fust! Reinier: Zijn er vragen voor de almanakcommissie? Nee? Dan gaan we door naar de archiefcommissie Archiefcommissie Reinier: Bas, heb jij nog een aanvulling op je stukje? Bas T.: Nee. Martijn: Props voor de superontnieter. Jan: Wat is de Lotte-Heldoornkast? Bas T.: Dat is die kast links van de deur als je het hok binnenkomt. Jan Waarom heet die zo? Bas T.: Omdat Lotte een keer binnenkwam, hoorde over de Karin Mastkast en ook wel en kast naar zich vernoem wilde hebben. Reinier: Zijn er verder nog vragen voor de archiefcommissie? Carrièrecommissie Reinier: Fleur, heb je nog een aanvulling op je stukje? 18

20 Fleur: Nee. Reinier: Zijn er vragen voor Fleur? David: Hebben jullie er nog over nagedacht, aangezien het zo snel vol zat, om dat anders te doen? Bijvoorbeeld dat een deel van het bestuur meegaat en dat het kandidaatsbestuur niet direct wordt ingeschreven en dat je zo die ruimte gunt aan andere leden? Reinier: Ja, dat was ook het punt dat Nienke maakte in haar brief. De commissie moet natuurlijk sowieso mee. Wij vonden het belangrijk dat het KB mee ging omdat zij zich moest presenteren en de leden moet leren kennen. Als bestuur wilden wij verantwoordelijkheid nemen, zeker omdat dit een activiteit in het buitenland is met een overnachting. Mocht er iets fout gaan, dan kunnen we met zijn zessen hierop reageren. Mirjam: Het is maar net hoe je het bekijkt. Reinier: Zijn er verder nog vragen? Nee? Dan gaan we door naar de congrescommissie Congrescommissie Reinier: Laure [Postma, voorzitter congrescommissie] kon niet aanwezig zijn vanavond. Igor, heb je een aanvulling op het stukje? Igor: Nee. Reinier: Zijn er vragen over de congrescommissie? Nee? Dan gaan we door naar de C.U.T.!- commissie C.U.T.!-commissie Reinier: Kayleigh, jij bent hier even de spreker voor de commissie omdat Anne [Jansen, voorzitter] en Ramon [Vulink, vicevoorzitter] er vanavond niet konden zijn. Heb jij nog een aanvulling op het stukje? Kayleigh: Nee. Reinier: Zijn er vragen voor de C.U.T.!-commissie? Geen vragen? Dan gaan we door naar de digicie Digicie Reinier: Marieke, heb je nog een aanvulling op je stukje? Marieke: Ja, de digicie is een fantastische commissie. Verder heb ik nog wel een aanvulling: we hebben afscheid moeten nemen van onze eerstejaars, Sam van Putten heeft ons verlaten. Nu is de digicie een senatorencommissie met alleen senatoren en een bestuurslid. Jan: Ik ben enigszins verbaasd over de quote. Hoezo hebben wij niet gewonnen? Marieke: In de zin van dat er geen gameavond was. We hebben het probleem goed opgelost, daarmee hebben we gewonnen. Reinier: Zijn er verder nog vragen voor de digicie? Nee? Dan gaan we door naar de eerstejaarscommissie Eerstejaarscommissie Reinier: Kathelijne, heb je nog een aanvulling op je stukje? Kathelijne: Ja, ik zie nu dat ik er nog een quote boven had moeten zetten, nu we het toch over quotes hebben. Ik zou willen doen: Bier zonder schuim is ook bier. 19

21 Martijn: Ik heb gehoord dat er vier mensen niet op het kamp zijn van de commissie, hoe gaan jullie dit opvangen? Kathelijne: De commissie is iets gehalveerd. Als begeleiding heb je KB, HB en de commissie. Ik heb met Eline besloten om het bestuur ook als commissie in te zetten. We zullen de taken verdelen. Zoals het er nu uitziet, is het prima te doen. Rosa: Is het een idee om een stuk of drie, vier vrijwilligers mee te vragen? Zo kunnen HB en KB de sociale contacten doen. Als extra steun. Kathelijne: Dat is ter sprake gekomen. Veel mensen hebben zich hiervoor al aangemeld. We hebben dat uitgebreid besproken. Toen hebben we er wel voor gekozen om te zeggen dat we het op de huidige begeleiding houden. De vrijwilligers hebben het denkproces van tevoren niet meegemaakt. Zij moeten ook de kosten betalen. Het is lastig om op zo n laat moment mensen te gaan vragen. Het is een eerstejaarskamp, als je met vrijwilligers gaat werken, begint het meer op commissieweekend te lijken. Eline: Wanneer het intern kan worden opgelost, moet je dat doen. Dat doen we nu dus. Erik: Het is dan ook onduidelijk voor de eerstejaars als je ook nog vrijwilligers gaat inzetten: wie is dan wie? Wie is KB, wie is HB en wie zit er in de commissie? Eline: We zien verder geen problemen bij de organisatie. Jan: Kathelijne, hoe zie je je rol als voorzitter en als KB er op het kamp? Kathelijne: Boven alles ben ik na de zomer KB, dus ik zal me daar ook als KB presenteren. Maar daarbij ben ik ook nog heel betrokken bij de EJC, vooral ook omdat we zo gekelderd zijn in leden. Ik zal wel als KB-voorzitter naar voren treden. Kayleigh: Als voormalig chef versiering van de EJC vraag ik me af hoe jullie het met versieren gaan doen. Hebben jullie leuke versieringen bedacht voor het thema? Kathelijne: Ja. Morgen gaan we schilderen en we gaan onder andere biermerken schilderen en ook komen de panterprintjes tevoorschijn. Onesies van de Primark komen er ook bij. Als het maar binnen het thema past en als het er maar goedkoop uit ziet. De versiering komt vooral uit de kleding van de eerstejaars. Jan: Staat Barak 8 dit jaar weer leeg? Eline: Dat weten we nog niet. Reinier: Verder nog vragen voor de EJC? Nee? Dan gaan we door naar de excursiecommissie Excursiecommissie Renier: Stef, heb je nog een aanvulling op je stukje? Stef: Nee. David: Wanneer zijn de inschrijvingen voor de Kleine Excursie? Stef: Dat zal na de vakantie zijn. Zaal lacht. David: Wel voor de kerst? Stef: Jawel, maar de precieze datum weet ik nog niet. Pieter: Mooie quote! Reinier: Verder nog vragen voor de excursiecommissie? Nee? Dan gaan we door naar de feestcommissie Feestcommissie 20

22 Reinier: Rosa, heb jij nog een aanvulling? Rosa: Het enige wat ik heb is dat ik wil benadrukken dat de communicatie met het Pakhuis ook prima door iemand van de commissie zelf gedaan kan worden en het niet door de intern gedaan hoeft te worden. Eline: Daar wil ik op reageren. Ik snap je punt. Ik heb er over nagedacht. Ik ben een extra schakel. Maar ook de theatercommissie heeft contact met het Pakhuis en als de feestcommissie een eigen contactpersoon krijgt, wil de theatercie dat ook. Om het contact met het Pakhuis overzichtelijk te houden, wil ik alles zo veel mogelijk inperken. Vera heeft ook contact met het Pakhuis. Voor het overzicht moet je het aantal contactpersonen minimaal houden. Rosa: Aan de intern van volgend jaar moet dan worden gezegd dat hij actiever achter het Pakhuis aan moet gaan. De communicatie kan beter. David: Dit is nu het tweede jaar dat de feestcommissie geld krijgt. Hoe kijkt de feco ertegenaan en hoe kijkt het bestuur er tegenaan? Is dit nodig voor de commissie? Rosa: Voor de feco is het alleen maar fijn. Omdat de opkomst voor feesten ook niet altijd hoog is, is dit geld ook fijn. Het geld is niet nodig. Dan worden de feesten toch wel veredelde borrels. Met het geld kun je de extra dingen doen. Lazlo: En het is een financieel vangnet. Eline: Ik ben het met Rosa eens. Ik denk dat het prettig is voor de feco. Zeker gezien de opkomst is het een pré als je een drankje kunt aanbieden. Als het mogelijk is, moet je het geld geven, maar het is niet noodzakelijk. David: Dat je een drankje aanbood, had dat ook effect op de opkomst? Eline: Het fust was wel echt een lokkertje, daardoor kwamen er wel twintig mensen meer naar het feest. Jan: Het feest met het fust was wel dermate drukker. Rosa: Bij ander feest boden we Flügel aan, daar waren meer mensen. Dus als er een drankje wordt aangeboden, komen er wel meer mensen. Igor: Ik denk dat de Flügels niet heel veel uit maakten. Zeker met het fust, toen heb ik bij de deur gestaan, kon je tien tot twintig mensen voor soms wel 2,50 [toegangsprijs voor nietleden] naar binnen praten omdat er gratis bier was. Martijn: Mogen ze dat gratis bier drinken? Eline: Ja. Martijn: Dat is dan wel nadelig voor je leden. Reinier: zijn er verder nog vragen voor de feestcommissie? Nee? Dan gaan we door naar de lezingencommissie Lezingencommissie Reinier: Anna, heb je nog een aanvulling op je stukje? Anna: Donderdag was onze lezing Gouden Jaren met Annegreet van Bergen. Daar waren 44 mensen. Dat was iets minder dan verwacht, zeker na alle promotie. Er waren opvallend weinig eerstejaars. De lezing was heel leuk. Wie er niet was, heeft heel veel gemist! Reinier: Zijn er vragen voor de lezingencommissie? Nee? Dan gaan we door naar de mastercommissie. 21

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Ledenaantal: 802 Aanwezig: Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Eva Bassa Puck van den Bosch Marja Erisman Sanne Dirkse Lara Fennema Maarten de Groen Joris Harteveld Saskia de Jong

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 1 1 1 1 0 1 0 1 0 Notulen Woensdag 1 januari 0 om 1:00 uur Locatie: Prof. Speelmanzaal F- Aanwezigen (=) Jojanneke van Amesfoort (O.T.), Pepijn Bakker (O.T., KCC, Ouderdag), Laura de Bever (O.T., CoRaad),

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013. Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur

Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013. Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur Aanwezig: (38 leden)sjoukje de Boer, Piter Sybesma, Tom

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur Algemene Leden Vergadering 0-1-01 1.00 uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Aanwezig: Bestuur 01-01: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld Bestuur

Nadere informatie

Heel erg zenuwachtig, praat snel. Observatieaantekeningen (verbaal, non-verbaal, storingen tijdens het gesprek, etc.).

Heel erg zenuwachtig, praat snel. Observatieaantekeningen (verbaal, non-verbaal, storingen tijdens het gesprek, etc.). Voor de diepte-interviews is de volgende topiclijst gebruikt: 1. Persoongegevens. 2. Social media. 3. Behoefte. 4. Zoekgedrag. 5. Beleving vooraf. 6. Beleving achteraf. Formulier persoonsgegevens Naam

Nadere informatie

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering 15 oktober 2013 5 10 15 Aanwezig: Willemijn Bouchier, Sjeng van Heemst, Bart Vroom (bestuur), Ludo Bolling, Stijn Foppen, Fleur Gommers, Frances van Tilborg

Nadere informatie

Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht

Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht 1. Opening 19.15 uur Aanwezigen: Laurens van Noord, Stéphanie de Lange, Marjolein Langenberg, Robert de Haas, Rutger Katz, Christien Slofstra,

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering. MotorSportGroep Universiteit Twente

Jaarlijkse Algemene Vergadering. MotorSportGroep Universiteit Twente Jaarlijkse Algemene Vergadering Van de MotorSportGroep Universiteit Twente Dinsdag 2 maart 2010 De kleine zaal, Vrijhof UT Aanvang 20:00 uur Inhoudsopgave Pagina Agenda Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 0 1 0 1 Notulen Woensdag 1 oktober 0 te Prof. Speelmanzaal Aanwezigen (= 1): Jojanneke van Amesfoort (OT, Bandjescommissie), Gwen Andriessen (Diesgalacommissie), Coen Boerhout (SpoCo), Vera Bongaerts (Liftweekendcommissie),

Nadere informatie

Saren. Ada. Ada. 23, vrouw. Student

Saren. Ada. Ada. 23, vrouw. Student PERSOONSGEGEVENS Naam interviewer Naam respondent Pseudoniem respondent Saren Datum interview 4-12-2012 Plaats interview Amsterdam, op haar stageplek Begintijd interview 15:03 Eindtijd interview 16:10

Nadere informatie

Secretarieel en Financieel Jaarverslag 2011-2012

Secretarieel en Financieel Jaarverslag 2011-2012 Secretarieel en Financieel Jaarverslag 2011-2012 Faculteitsvereniging Voorwoord Groningen, juni 2012 Voor je ligt het secretarieel en financieel jaarverslag van faculteitsvereniging., opgericht op 19

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl Gratis website maken Auteur Rob Dennissen www.maakjegratiswebsite.nl Voorwoord Allereerst wil ik je bedanken en feliciteren met de aanschaf van dit E-book gratis website maken. Je hebt namelijk vertrouwen

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Bijlagen. 1. Topic list interviews 2. Diepte-interview 1 3. Diepte-interview 2 4. Diepte-interview 3 5. Diepte-interview 4 6. Diepte-interview 5

Bijlagen. 1. Topic list interviews 2. Diepte-interview 1 3. Diepte-interview 2 4. Diepte-interview 3 5. Diepte-interview 4 6. Diepte-interview 5 Bijlagen 1. Topic list interviews 2. Diepte-interview 1 3. Diepte-interview 2 4. Diepte-interview 3 5. Diepte-interview 4 6. Diepte-interview 5 1. Topic list interviews 1. Korte in leiding algemeen over

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Ik wil een kapsalon!

Ik wil een kapsalon! Ik wil een kapsalon! Da Vinci International Ik wil een kapsalon! Praktisch verhaal voor het opzetten van een eigen kapsalon Uitgeverij Walburg, Zutphen 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Een gewone werkdag..

Nadere informatie

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord Voorwoord Je hebt net een spik splinter nieuwe WP opengeslagen. Vers van de pers. Alle ouwe trouwe leden en abonnees weten inmiddels al wat het inhoud, maar voor al onze nieuwe leden een korte uitleg:

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Rapport Dedemsvaart LLL Online

Rapport Dedemsvaart LLL Online Rapport Dedemsvaart LLL Online Sybren Bouwsma en Leo Verkaik april 2013 1 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage van een serie focusgroepgesprekken die vanuit het project LLL Online Dedemsvaart zijn gehouden.

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Jaarverslag. Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten 2013-2014

Jaarverslag. Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten 2013-2014 Jaarverslag Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten 2013-2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Algemeen beleid... 5 Formeel... 5 Informeel... 5 Financieel... 6 Extern... 7 Driejarenplan...

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie