47 e Jaargang Augustus Het dorpsblad voor en door mensen van Oosteind

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "47 e Jaargang Augustus 2013. Het dorpsblad voor en door mensen van Oosteind"

Transcriptie

1 47 e Jaargang Augustus 2013 Het dorpsblad voor en door mensen van Oosteind

2 ACTIVITEITENKALENDER 6 t/m 8 sept. Oosteinds Spektakel 21 september: Jeu de Boules: Landelijke Burendag 7 oktober: 25 oktober: 28 oktober: VBO: de Schakel: KVO: Vergadering Uiterste inleverdatum kopij Jaarvergadering 2-3 november: Heemkunde: Tentoonstelling, Heiligen in Oosteind 23 november: Sinterklaas: Intocht Oosteind 27 november: Sinterklaas: 30 november: Sinterklaas: bezoek de Baanbrekers bezoek O.V.V. 2 december: 2 december: 3 december: 4 december: 5 december: 16 december: 18 december: bezoek de Omloop Vergadering bezoek de provkes bezoek t Horstje bezoek KBS Sint Jan Kerstviering Kerstviering Sinterklaas: VBO: Sinterklaas: Sinterklaas: Sinterklaas: KVO: KBO: Denkt u aan de uiterste inleverdatum van de kopij voor de volgende Schakel Uiterlijk vrijdag 25 oktober

3 DE SCHAKEL 47e Jaargang, augustus 2013, 4e uitgave REDACTIE: Provincialeweg AN OOSTEIND Tel Rekeningnummer de Schakel Berkenstraat BG OOSTEIND Tel OOSTEINDS WEL EN WEE In juni is door het bestuur van de Catharinaparochie aangekondigd dat de komende jaren 5 van de 7 kerkgebouwen in de gemeente Oosterhout moeten sluiten, waaronder onze Oosteindse kerk per 1 januari Dit bericht kwam bij vele mensen van ons dorp aan als een donderslag bij heldere hemel. Vorig jaar vierden we nog het 160 jarig bestaan van onze kerk. Heel de buitenboel is toen nog opgeschilderd, daarnaast zijn de mensen op dit moment druk bezig om een urnenmuur te realiseren. toekomst open te houden. Ondertussen is er een werkgroep opgericht met als taak, na te gaan of te roepen. Het kan toch niet waar zijn dat dit gebouw voor onze gemeenschap op korte termijn verloren zal gaan. Wat reeds verloren was gegaan, is in alle glorie hersteld: de Jaarmarkt van Oosteind. Na een afwezigheid van enkele jaren is sinds een paar jaar de draad weer opgepakt en met succes. Voor de derde keer in successie werd deze op zondag 11 augustus gehouden. Twee, niet meer uit onze dorpsgemeenschap weg te denken, meerdaagse evenementen zijn het Oosteinds Spektakel. Beiden worden dit jaar voor de 10 e maal op rij georganiseerd. Gefeliciteerd met deze mijlpaal! Later is er binnen het VBO een aparte werkgroep hiervoor in het leven geroepen. Deze werkgroep is tot bloei gekomen en is jaren mede onder bezielende leiding van Annie van Dongen, verder uitgebouwd tot Nog een week of anderhalf en het is weer september. Twee derde van het jaar 2013 is dan alweer achter Maar goed ook want dat houden we per slot van rekening toch maar het langst vol. Dorpsblad de Schakel, 47e jaargang, augustus

4 St. Johannes de Doperkerk Provincialeweg 84, 4909 AL Oosteind Tel: Rabobank Jubilea 22 juni 2013 vierden Leo en Riet de Wit-Brokx hun gouden huwelijksfeest Overleden Dat hij moge rusten in vrede Vormsel in de Catharinaparochie Iedereen die gedoopt is kan gevormd worden. Doop, eerste communie en vormsel horen bij elkaar. Bij de doop zijn het de ouders die in naam van hun ze dat zelf. Alle kinderen van groep 8 die zijn gedoopt, zijn uitgenodigd om op vrijdag 8 november in de H. Johannes de Doperkerk hun vormsel te doen. Voorbereiding voor kinderen en ouders. Het vormsel is een belangrijke stap in de geloofsontwikkeling van kinderen. Aan die stap gaat dan ook enige voorbereiding vooraf. Een van de ouders en de vormeling worden verwacht op een vormselmiddag waarop zij samen ontdekken wat het betekent om je te laten vormen en hoe dat gaat. In verschillende werken samen aan een grote collage en nog veel meer. Deze vormselmiddag is gepland op zaterdag 26 oktober van uur uur in de Verrijzeniskerk, Vondellaan 43 in Oosterhout. Kloosterbezoek voor kinderen. De kinderen komen ook een middag bij elkaar zonder ouders. Zij bezoeken dan een van de kloosters in de Heilige Driehoek. Even stap je in het leven van de zusters. In een gesprek met een van de zusters zal zij vertellen wat ze doen en waarom. Op woensdag 23 oktober worden de vormelingen uit Oosteind, Dorst en Den Hout verwacht en op woensdag 30 oktober de vormelingen uit de stad Oosterhout. Je komt op eigen gelegenheid naar Catharinadal, Kloosterdreef 3. We verwachten je daar om Het bezoek duurt ongeveer tot uur. Bij 20 vormelingen of minder vervalt het bezoek op 23 oktober en wordt iedereen verwacht op 30 oktober. Hierover krijgen de vormelingen een bericht. Inschrijven U kunt uw kind voor het vormsel inschrijven via het secretariaat van de Catharinaparochie. U kunt dat bij ons bekend zijn, krijgen een dezer dagen een inschrijfformulier toegestuurd. Mocht uw kind geen formulier hebben gekregen dan kunt u dit opvragen bij het secretariaat van de Catharinaparochie, Markt 17 te Oosterhout. Wij vragen u alle gegevens op het formulier in te vullen en terug te sturen. U kunt uw kind inschrijven tot en met 5 oktober Daarna is inschrijving en deelname dit jaar niet meer mogelijk. Voor de bijdrage in de kosten geldt de bisdommelijke regeling die een bijdrage van 112,-- vraagt per gezin. De parochiebijdrage van dit jaar wordt daarop in mindering gebracht. U ontvangt een nota. Voor Catharinaparochie Markt 17, 4901 EP Oosterhout telefoon , 2 Dorpsblad de Schakel

5 De viering De vormselviering vindt dit jaar plaats op vrijdag 8 november in H. Johannes de Doperkerk, Provincialeweg 84, Oosteind. De viering begint om uur. Bij de inschrijving kunt u het aantal personen opgeven waaruit uw gezin bestaat, inclusief de vormeling, dat naar de viering komt. Voor u als gezin worden plaatsen gereserveerd. Kinderkerk Misschien heb je hem al voorbij zien komen: de nieuwsbrief Kinderkerk najaar Er staan een aantal leuke dingen op stapel. Allereerst het kampvuur Vuur voor Vrede op 20 september, we hopen nu op beter weer als met Pinksteren. Op vrijdag 4 oktober is het dierendag, de verjaardag van Sint Franciscus, een heilige die met dieren spreken kon. Heb je een lievelingsdier? Kom om uur naar de Basiliek in Oosterhout en breng je huisdier mee, je hond, poes, cavia, vis. Grote huisdieren mogen ook, maar die blijven dan buiten de kerk. Op zaterdag 5 oktober om uur is er een gezinsviering in de Johannes de Doperkerk over de Ark van Noah. Engeltjes maken. Op woensdag 23 oktober van tot uur gaan we engeltjes maken in de Vinder en wordt er gelezen uit de Bijbel over engelen. Op zondag 3 november bij de Allerzielenviering met engelen in de Antoniuskerk geven we de engeltjes een plek. Lees het allemaal in de volledige nieuwsbrief. Heel veel kinderen krijgen hem thuis, maar hij ligt ook op school en in de kerk om mee te nemen of kijk op de website van de Catharina parochie Mededelingen vanuit de St. Johannes de Doperkerk Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de urnenmuur gestart. De vrijwilligers voor de bouw hiervan, kunnen hun hulp bij jan Simons aanmelden of zullen binnenkort worden benaderd. Op zondag 3 november a.s. zal pastoor Ronald van Bronswijk, samen met pastor Marion Corvers het monumentje voor de ongedoopt gestorven kinderen inwijden. Dit zal na de Allerzielenviering van uur plaatsvinden op het kerkhof. Het kinderkoor De zingende Nootjes zal het muzikaal begeleiden. Wij heten iedereen van harte welkom om deze inwijding met ons mee te vieren. in te wijden. Ook hiervoor bent u allen van harte uitgenodigd. U bent elke woensdagochtend van harte welkom tussen 9.30 uur en uur in de pastorie voor een kopje koffie en/of een gesprek met pastor Marion Corvers. Houd u de ontwikkelingen voor het behoud van onze kerk in de gaten in het infobord op het kerkplein, achter in de kerk en op de website van Oosteind-nb.nl? 47e jaargang, augustus

6 4 Dorpsblad de Schakel

7 PERSBERICHT De Catharinaparochie spreekt over de toekomstplannen Voor alle parochianen en belangstellenden Na de algemene bekendmaking van de toekomstplannen met betrekking tot de kerkgebouwen in juni van dit jaar, worden in september in alle kernen gesprekken georganiseerd over die toekomstplannen. Zes gespreksmomenten De plannen voor de herbestemming van 5 kerken raken alle parochiekernen en hebben een grote impact op vrijwilligers, parochianen en omwonenden. In september en oktober zullen bestuur en team met elke kern -parochianen en belangstellenden- apart in gesprek gaan. Zowel parochianen als belangstellenden zijn van harte welkom. Waar en wanneer Op dinsdag 10 september om uur vindt het eerste gesprek plaats in de Antoniuskerk, in Antoniushuis De Vinder (gebouw achter de kerk). Op woensdagavond 11 september om uur wordt er gesproken over de Corneliuskerk in Den Hout in Dorpshuis de Brink. Maandag 16 september om uur komen we bij elkaar in Oosteind, in de Johannes de Doperkerk, Provincialeweg 84. Op maandagavond 30 september om uur zijn belangstellenden en parochianen welkom in de Verrijzeniskerk, Vondellaan 43 in Oosterhout. Op maandag 23 september om uur vindt het gesprek plaats in Dorst, in het dorpshuis De Klip. Voor de Basiliek St. Jan en de Mariakerk is een bijeenkomst gepland op vrijdagmiddag 25 oktober om uur in de Mariakerk, Wilhelminalaan 63 in Oosterhout. Het bestuur en pastoresteam van de Catharinaparochie hopen u op een van deze bijeenkomsten te mogen verwelkomen om te spreken over de toekomst van het kerkgebouw en het pastoraat in uw kern. 47e jaargang, augustus

8 PERSBERICHT PAROCHIEBLADEN juli 2013 Toekomst voor de kerk(en) Op maandag 17 juni presenteerde de Catharinaparochie de hoofdlijnen van het beleid voor de nabije toekomst. Zo n 140 parochianen en belangstellenden waren daarbij aanwezig. De pers was er. Er verschenen stukken in de kranten. Na een periode van betrekkelijke rust gebeurt er nu ineens heel antwoord te geven. Sommige misverstanden kunnen worden rechtgezet. Alle kerkgebouwen blijven Kerkgebouwen vormen het hart van het dorp of de wijk en van een gemeenschap. Als je een foto ziet lijkt de conclusie snel getrokken: mijn kerkgebouw gaat eraan. Het beleidsplan van de Catharinaparochie zegt echter iets anders: geen van de kerkgebouwen wordt gesloopt! Als het aan de Catharinaparochie ligt, gaan de kerken niet dicht, maar worden ze her bestemd. We zoeken voor vijf kerken naar een nieuwe eigenaar en een nieuwe bestemming. En dat doen we samen en niet voor de vijf kerken allemaal tegelijk. Herbestemmen betekent de realiteit, zo kan het niet langer doorgaan onder ogen zien en op zoek gaan naar een goede en geloofwaardige nieuwe functie voor de kerkgebouwen. Het kerkgebouw gaat niet verloren voor het dorp of de wijk maar krijgt een nieuwe eigenaar en een nieuwe functie. Daarmee blijft het gebouw open of het gaat opnieuw open en blijft zo behouden voor de toekomst. Zo kan het niet doorgaan een duidelijke taal. We geven meer uit dan dat er binnenkomt en dat kan niemand volhouden. We moeten 7 kerken onderhouden die met de andere gebouwen (o.a. 4 pastorieën) die we hebben per jaar kosten. In die 7 kerken komen per weekend gemiddeld nog 569 gelovigen bij elkaar. Op pastoraal personeel is al bezuinigd. We moeten de realiteit onder ogen zien en concluderen dat onze gebouwen in gebruik, in onderhoud te duur zijn. We kunnen ze niet meer betalen en we hebben ze ook voor het aantal mensen dat naar de kerk gaat, niet allemaal nodig. We moeten ervoor waken dat we niet met de stenen ten ondergaan, zei pastoor Kamps in 2010 in een interview met BN de Stem. Het beleidsplan van 2013 neemt deze uitspraak serieus. Hoe kunnen we dan wel doorgaan? 6 Afscheid nemen van wat je kent en zoeken naar een nieuwe passende bestemming voor een kerkgebouw dat je na aan het hart ligt, vraagt tijd. Die tijd nemen we met elkaar. In september en oktober komen bestuur en team voor gesprek naar elke parochiekern waarvan de kerk in 2015 of 2017 wordt her bestemd. We starten met een open avond voor u en alle belangstellenden (kerkelijk of op een andere manier Dorpsblad de Schakel

9 betrokken) waarin alles wat er leeft aan vragen, emoties en visie op de toekomst op tafel kan komen. Per kern richten we een Commissie Herbestemming op die zich gaat bezighouden met het gebouw. Welke mogelijkheden zijn er? Wat heeft kans van slagen in onze kern? Aan wie gunnen we het gebouw? We starten een creatief proces met elkaar met de bedoeling om een realistisch plan te ontwikkelen voor de herbestemming waar de kern trots op kan zijn. De genoemde termijnen zijn geen harde sluitingsdagen maar de termijnen waarbinnen een perspectief op toekomst zichtbaar moet worden. We werken daarnaast aan een Catharina tuin, een hof en een school waar u en nieuwe groepen welkom zijn. Kan de gemeenschap dan blijven kerken in een her bestemde kerk? Een volledig helder antwoord op deze vraag is helaas nog niet te geven. Wat wel duidelijk is: het kerkgebouw wordt voordat het in andere handen overgaat aan de eredienst onttrokken. Er worden dus geen kerken verkocht maar gebouwen. We gaan per kern en met elke kern onderzoeken of het mogelijk is dat een deel van het herbestemde gebouw in gebruik genomen wordt als gebedsruimte of kapel voor de gemeenschap. Op de vele vragen of het vieren van de eucharistie of woord- en communiediensten dan mogelijk blijft en of dat door de week is of in het weekend, is op dit moment geen eenduidig antwoord te geven. Veel hangt af van de nieuwe bestemming en de bisschop van Breda heeft wat dit betreft in veel zaken het laatste woord. Bestuur en team hebben in de gesprekken over de plannen tot nu toe, gehoord hoe belangrijk het is zo veel mogelijk in de eigen kern eucharistie en/of woord en communiediensten te kunnen vieren. De ruimte die daarvoor binnen het kerkelijke regels te vinden is, zal zo breed mogelijk worden ingezet. Is alles nu al beslist? besproken met de bisschop en zijn staf en er is informeel goedkeuring aan verleend. Formeel spreken in september de 12 priesters uit de Priesterraad zich uit over het plan. Zij adviseren de bisschop en hij beslist. Is daarmee alles gezegd? Nee, zeker niet. We gaan een proces aan met elkaar. We vertrekken vanuit de realiteit dat we niet door kunnen gaan op de oude voet. Er moeten dingen veranderen en er gaan dingen veranderen. Maar een We realiseren ons dat we door een proces van afscheid nemen en rouw heen zullen gaan. Uit dit proces kan echter vanuit de vitaliteit in de kernen ook iets nieuws voortkomen. Het proces dat bestuur, Onverwachte misschien, maar uiterst welkom! Op de website van de Catharinaparochie (www.catharina-parochie.nl) staat het beleidsplan. We nodigen tegemoet op de bijeenkomsten in september en oktober. 47e jaargang, augustus

10 8 Dorpsblad de Schakel

11 Oosteind gaat voor het behoud van haar kerk In het afgelopen voorjaar is door het bestuur van de Catharinaparochie aangekondigd, dat in de komende jaren 5 van de 7 kerkgebouwen moeten sluiten. Ook de kerk in Oosteind zal volgens deze plannen per 2017 sluiten. We hebben het idee dat een groot aantal mensen in Oosteind deze plannen niet wenselijk vindt. toekomst open te houden. In het verleden hebben we als gemeenschap de kerk in stand kunnen houden en zelfs kunnen restaureren. Dan moet het ook mogelijk zijn om de kerk in de komende decennia te behouden! Hiervoor zijn we een paar keer bijeen geweest en hebben we een werkgroep voor het uitvoeren van deze taak samengebracht. De leden van de werkgroep zijn bereid gevonden om deze taak op te pakken. van de kerk ten behoeve van de liturgie. Dus het behoud van de kerk, het kerkhof en de pastorie bijeengebracht. In de afgelopen week is er een vragenlijst rondgestuurd. De uitkomsten van deze vragenlijstzijn, op het wel beschikbaar en de uitkomsten worden zo snel mogelijk via de website van Oosteind: bekend gemaakt. Daarnaast komen deze uitkomsten ook in de volgende Schakel. Als laatste punt valt te melden, dat er in onze kerk op 16 september om uur een Algemeen Overleg staat gepland. In dit overleg wil het bestuur van de Catharinaparochie de plannen met de bevolking van Oosteind bespreken. Als werkgroep zijn wij daar natuurlijk aanwezig, maar het is de bedoeling dat er ook een groot deel van de Oosteindse bevolking komt. U bent dus van harte uitgenodigd om te komen. Claude van Dongen Pacco van Dongen Ton van Oijen Joke Schoenmakers Jan Simons Namens het Rode Kruis wil ik iedereen, inwoners en collectanten hartelijk danken voor het behaalde resultaat van de collecte in juni. Hopelijk mogen we volgend jaar weer op jullie rekenen. Ria van Dongen Maas 47e jaargang, augustus

12 10 Dorpsblad de Schakel

13 47e jaargang, augustus

14 12 Dorpsblad de Schakel

15 Hartelijk Bedankt. 22 Juni voor ons een onvergetelijke dag geworden. Leo en Riet de Wit- Brokx Overweldigend en hartverwarmend waren de vele blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van Toon Verbunt Wij willen daarvoor onze oprechte dank betuigen. Dongen, augustus 2013 Anny Verbunt en familie Denkt u aan de uiterste inleverdatum van de kopij voor de volgende Schakel Uiterlijk vrijdag 25 oktober 47e jaargang, augustus

16 14 Dorpsblad de Schakel

17 Oosteinds Spektakel 10 jaar. Dat moet gevierd worden! dat wordt dan ook groots gevierd. Drie dagen lang feest en gezelligheid op het spektakelterrein in de Maalderijstraat, op 6, 7 en 8 september! Houdt deze dagen dus zeker vrij in je agenda! Vrijdagavond Hollandse Avond, met de DJ s van Radio Puur FM Roadshow en om helemaal in de sfeer te Mathijs Koning uit Oosterhout, die met o.a. Dans met mij, Gewoon genieten, Hallo hallo en Drink nog wat van mij, in de Nederlandstalige Top 20 haalde en Stef Ekkel, die met we hebben een woonboot en ik heb je sleutel weggesmeten grote hits scoorde in Nederland. Kortom een avondje puur genieten. (Kaarten vvk 5,- / aan de tent 7,50) Zaterdagavond wordt supervet. 10 Jaar Oosteinds Spektakel vieren we groots met twee superbands uit Brabant. WC Experience en BZB (Kaarten vvk 15,- / aan de tent 20,-) De Eerste Brabantse Auto Blubbering Kampioenschappen. De ingrediënten voor dit nieuwe spektakel zijn simpel: men nemen een auto, een aanloop en een bak met modder, geef een spurt met gas en kijk hoever je komt. Dat is in een notendop de sport Auto Blubbering. Denk je dat jij met een auto door de met originele Oosteindse Blubber gevulde bak kan rijden? Heb je een pick-up of toevallig een Golf met tractor banden? Dan kun je je aanmelden via de website van het Oosteinds Spektakel. Hier staan ook de spelregels uitgebreid beschreven. KidzSpektakel op zondagmiddag. Zo kunnen de allerkleinsten zich laten schminken en leuke ballonfiguren knopen of kunnen ze deelnemen aan het Spektakel-Speelplein waar ze leuke prijzen kunnen winnen. Natuurlijk hebben we ook aan de grotere kinderen gedacht, jullie kunnen over de survivalbaan of lekker skelteren in de mini-blubberbaan. Laarzen zijn verplicht, maar ik zou ook maar oude kleren aan doen. Nieuw dit jaar is de passe-partout, deze kost 20,-. Bij binnenkomst krijg je een speciaal VIP bandje, wat 47e jaargang, augustus

18 16 Dorpsblad de Schakel

19 De passe-partout is alleen via de website verkrijgbaar. De overige kaartjes zijn verkrijgbaar bij onderstaande voorverkoop adressen. Bakker Polak Provincialeweg 203 Oosteind Kwekerij Loonen Ekelstraat 10 A Oosteind Van Dongen Oosteind B.V. Provincialeweg 30 Oosteind VVV/ANWB Oosterhout Bouwlingplein 1 Oosterhout Cafe de Salamander Belgiëlaan 2a Dongen Partycentrum t Maoske Middelstraat 24 De Moer oosteindsspektakel.nl. Meld je dan aan als vrijwilliger bij Frodo, tel of via 10 Jaar Oosteinds Spektakel, dat wil je niet missen! Presentatie cursus en workshop programma Tineke s Tuin Thema: 50 tinten. Herfst! Iedereen is van harte welkom op Vrijdag 30 augustus van 9 tot uur Zaterdag 31 augustus van 9 tot uur Tineke s Tuin Provincialeweg AJ Oosteind Tel e jaargang, augustus

20 18 Dorpsblad de Schakel

21 47e jaargang, augustus

22 20 Dorpsblad de Schakel

23 uit Waspik. 47e jaargang, augustus

24 22 Dorpsblad de Schakel

25 47e jaargang, augustus

26 24 Dorpsblad de Schakel

27 47e jaargang, augustus

28 26 Dorpsblad de Schakel

29 47e jaargang, augustus

30 28 Dorpsblad de Schakel

31 47e jaargang, augustus

32 30 Dorpsblad de Schakel

33 Dorpsfeest 2013 Na een geweldig, gezellig vriendenweekend kunnen we terugkijken op een geslaagd Dorpsfeest The voice of Oosteind: Een gedeelde eerste plaats ging naar: Femke, Janneke & Mijntje en Kim & Maud Spectaculaire zeskamp op zondag: 1e plaats: Hoekske 2e plaats: Omloop 3e plaats: t Horsje 4e plaats: Baanbrekers 6e plaats: Provkes Via deze weg willen we dan ook onze sponsors bedanken die dit feest mede mogelijk hebben gemaakt: en Waterspeelpark Splesj! 47e jaargang, augustus

34 32 Dorpsblad de Schakel

35 47e jaargang, augustus

36 34 Dorpsblad de Schakel

37 47e jaargang, augustus

38 36 Dorpsblad de Schakel

39 TENNISVERENIGING TCDHO OOSTEIND OOSTEIND-OPEN 2013 WEDEROM EEN GROOT SUCCES! Oosteinds Open genoemd, wat dit jaar gehouden werd van 3 tot 9 juni is ook dit jaar weer een succes Er werd in 9 categorieën met alle inzet om de prijzen gestreden, vele mooie tenniswedstrijden waren het inwendige mens gezorgd werd. De ondertussen beroemde aardbeien met slagroom (wimbledon eat your heart out) die jaarlijks door trouwe deelnemers gedoneerd worden (Tinus bedankt) vielen weer goed in de smaak van zowel deelnemers als toeschouwers. Dit jaar gingen de volgende koppels er met het kampioenschap in hun klasse vandoor: HD5+ Rik Loonen en Bram van der Zande, de HD6 werd gewonnen door Ralph Geers en Mark Kloos, in de HD7 werden dit jaar Wim Caron en Ad Raaijmakers kampioen en de HD8 werd gedomineerd door Anton Klaassen en dubbels werden de prijzen binnen gehaald door Janneken Visser en Ralph Geers in de GD6 en door vader en dochter René en Daphne Jacobs in de GD7. Namens tennisvereniging TCDHO willen we alle deelnemers bedanken voor hun deelname en enthousiasme en we zien jullie graag volgend jaar in grote getale weer terug. 47e jaargang, augustus

40 38 Dorpsblad de Schakel

41 Verrassingsfietstocht van de KVO 2013 Donderdag 27 juni stonden om 9.30 uur 12 dames klaar om zich te laten verrassen. ons uit te storten het bleef droog gelukkig. Zelfs de hele dag!!!! Achter Kaatsheuvel door gingen we naar Het Galgenwiel waar de koffie geserveerd werd. Langs Waalwijk door de dorpen Drunen, Nieuw-Cuyck op naar Vlijmen het eind doel voor vandaag. In het mooiste en oudste boerderijtje in Brabant werden we ontvangen door mevrouw Kievits alias Marie van de Middelhaai. 47e jaargang, augustus

42 40 Dorpsblad de Schakel

43 Onze lunch aten we in een passend bijgebouwtje met verse koffie of thee van verse kruiden. Alle 14 de dames vonden dit al enorm en toen moest de rondleiding door het huisje nog beginnen. Marie spaart voor een nieuw rieten dak en door het bezoek Ze vertelde zo boeiend over vroeger. Van werk, geboorten, kleding gebruiken en gewoontes dat de 3 uren om vlogen. Tot slot werden we nog getrakteerd op koffie met Arkes Cake. Hier de ingrediënten van die crisis koek: Grote bus poeier suiker, flinke lepel cacao, stokske 2 rollen Mariekuukskes.hoe je deze koek kunt klaarmaken staat op de web-site Heerlijk die koek!!!!!! Daarna zong Marie eigen geschreven liedjes voor ons. Gezellig werden we uitgezwaaid. En wij over de dijk naar Drunen voor een sanitaire stop in het café achter de molen. Over het Halve Zolenpad naar Waspik en dan snel naar De Bourgondiër in Dongen waar we lekker gegeten hebben. Voldaan keken we met 14 terug op deze gezellige tocht. Foto s zijn onderweg genomen. Nell 47e jaargang, augustus

44 Lodewijk Napoleonlaan LH Oosterhout (0162) Landelijk wonen is voor veel mensen een droom, de rust en ruimte in het buitengebied zijn aantrekkelijke factoren. Dankzij de praktische know-how en groene inslag van onze medewerk(st)ers kunnen we u deskundig adviseren. Advies en begeleiding bij: * Aan- en verkoop van uw woning, bedrijf en/of grond * Onteigeningszaken * Wet Voorkeursrecht Gemeente * Verkoop aan projectontwikkelaars en overheidsinstanties * Beheer van pachtzaken * Taxaties van onroerend goed. Tevens fiscale en WOZ-taxaties * Hypotheekzaken * Kavelruil en landinrichting * Totaaladvies op landelijk gebied Specialisten in het buitengebied 42 Dorpsblad de Schakel

45 47e jaargang, augustus

46 Belangrijke telefoonnummers: - Meld misdaad anoniem Meldpunt openbare ruimten - Huisartsenpost - brandweer Oosterhout VBO & Werkgroepen: - V.B.O. Johan Oomen C.V. Uilendonck - Dorpsfeest - Heemkunde Ulendonc Esther van Dongen Benjamin Roeland Piet van Gorp Oranjecomité - de Schakel - WAKO - Werkgroep BOLD Margriet van Rooden Wil van Nunen Anneke Emmen Anny van Dongen Werkgroep R.O. - Werkgroep Sinterklaas Judith den Boer Buurtverenigingen: - t Horstje Kees Leltz - de Provkes Huub Rombouts Verenigingen: - Biljartvereniging de Beurs - Jeu de Boulesclub Oosteind - KBO Oosteind - K.P.J. Oosteind - K.V.O. Oosteind - PC de Trouwe Vriendjes - Rijvereniging de Eendracht - Tennisvereniging TCDHO - O.V.V Wielertrimclub Tandje Bij Basisschool St. Jan - Blaaskapel de Schuimkoppen - Bridgeclub Oosteind - Buurtcoördinator Corné Dielissen Piet Rombouts Jan van Dongen Bibi Schuurs Dameskoor Oosteind - Eige-Wijs Oosteind - de Ladykantjes - Kinderkoor de zingende Nootjes - Molen Victoria Oosteind - Bestellen wijn molen Victoria - Oosteinds Spektakel - Parochie H. Johannes de Doper - Contactpersoon kerk Riet van den Hoek Anita van Dongen Sylvia de Brouwer Lian van Strien Jos Ligtvoet Rene Louwet Vincent Zijlmans - Verkeersregelaars - ZLTO afdeling Oosterhout - Website Oosteind Kees van Gool Piet van der Pluijm René de Bresser Jan Simons Sjef Martens Piet Schoenmakers Hans de Blok Arjan Timmermans Martha Leltz Diana Haagh Petro Trommelen Jacqueline van Gelderen Gertjan Priest Jan-Willem Westerbeek Overig: Dorpsblad de Schakel

47

hakel rpsblad steind

hakel rpsblad steind S hakel D rpsblad O steind 47 e Jaargang April 2013 Het dorpsblad voor en door mensen van Oosteind ACTIVITEITENKALENDER 2 mei: KVO: Bloesemwandeltocht 10 mei: OVV 67: Afsluing senioren 11 mei: OVV 67:

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 1, JANUARI 2014, JAARGANG 4 Kerkbalans Spreekwoorden Bijzondere beelden Pelgrimeren Colofon

Nadere informatie

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 JAARGANG 43- NR. 374 COLOFON Het parochieblad is een uitgave van de St.Augustinusparochie te Vijfhuizen. Het boekje verschijnt 7 keer per jaar. REDACTIE Dalva Marçal

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1

Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 Christus Koning Advent Lourdes Koren Colofon Inhoudsopgave

Nadere informatie

DE WEG NAAR PASEN. Beeld van nieuw leven

DE WEG NAAR PASEN. Beeld van nieuw leven DE WEG NAAR PASEN Beeld van nieuw leven Pasen roept het beeld op van het nieuwe leven. Op een of andere manier heb ik dit al vroeg thuis meegekregen. Mijn vader ging ieder jaar vanuit de parochie mee met

Nadere informatie

NOVITAS VITAE VIERT 35-JARIG BESTAAN MET MUZIEKFESTIVAL

NOVITAS VITAE VIERT 35-JARIG BESTAAN MET MUZIEKFESTIVAL Dorpsblad Jaa rgang 3 numm e r 5-30 mei 2007 NOVITAS VITAE VIERT 35-JARIG BESTAAN MET MUZIEKFESTIVAL Den Hout - Op 23 mei 2007 is het precies 35 jaar geleden dat de eerste repetitie van (toen nog drumband)

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen

INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen schappen 6 Emmaus gaat ECO 7 Aktie Kerkbalans 2015: Mijn

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie?

Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? ZOMER 2012 Ontmoeting 2 Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? Die vraag komt de komende periode nadrukkelijk aan de orde. Op het eerste gezicht lijken die twee dingen hetzelfde, maar er is denk ik

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

Voorwoord. René. Colofon 34 e jaargang nr. 208, september 2014 verschijnt elke twee maanden

Voorwoord. René. Colofon 34 e jaargang nr. 208, september 2014 verschijnt elke twee maanden Wijkblad De Blaak nummer 208 september 2014 blz 2 Voorwoord Het zit er weer op. De zomer van 2014. En die hebben we helaas niet helemaal droog gehouden. Tijdens de mooiste vakantieweken zat ik zelf in

Nadere informatie

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 Parochiesecretariaat Weesp/Muiden/Muiderberg: Herengracht 17, 1382 AE Weesp, tel. 0294 412530 E-mailadres: info@mwmparochies.nl Website: www.mwmparochies.nl

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik 1973-2013 foto 35 jarig KBO feest Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 uitgave: december 2013 Artikelen in dit afdelingsnieuws - Een zalig

Nadere informatie

DE HERAUT. deheraut1963@gmail.com. Nieuws en Advertentieblad. Sinds 31 oktober 1963 51e Jaargang no. 1247 2 september 2014

DE HERAUT. deheraut1963@gmail.com. Nieuws en Advertentieblad. Sinds 31 oktober 1963 51e Jaargang no. 1247 2 september 2014 DE HERAUT Nieuws en Advertentieblad Sinds 31 oktober 1963 51e Jaargang no. 1247 2 september 2014 Uitgave: Stichting en Wester-Koggenland. Drukkerij: Gerja, Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland telefoon 0226-421520

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 Adressenlijst: R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Grotestraat 21 4064 EC Varik tel. 0345-512660 (secretariaat Suitbertusparochie)

Nadere informatie

PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept)

PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) Catharinaparochie, Oosterhout December 2014 VOORWOORD In deze decemberversie van het Parochieplan presenteren we als bestuur en team van de Catharina-parochie het

Nadere informatie

BRON VAN INSPIRATIE. 11 januari 7 februari 2014 www.sintjandedoper.nl P A R O C H I E S T. J A N D E D O P E R

BRON VAN INSPIRATIE. 11 januari 7 februari 2014 www.sintjandedoper.nl P A R O C H I E S T. J A N D E D O P E R BRON VAN INSPIRATIE 11 januari 7 februari 2014 www.sintjandedoper.nl P A R O C H I E S T. J A N D E D O P E R GEDICHT Een nieuw jaar, een nieuw begin, een nieuwe start, een schone lei Nieuwe kansen en

Nadere informatie

BERT EN JANUS EERSTE NARREN KLUIVENDUIKERS

BERT EN JANUS EERSTE NARREN KLUIVENDUIKERS Dorpsblad Jaargang 3 nummer 10-28 november 2007 BERT EN JANUS EERSTE NARREN KLUIVENDUIKERS Bert van Dongen (71) en Janus van Genk (68) waren de eerste narren van de Kluivenduikers. Samen met Prins Kluif

Nadere informatie

Dorpsblad NIEUWS VAN FANFARE AMICITIA FILMGALA OPEN ATELIER YVONNE VAN DE GEVEL IN BED & BREAKFAST HILL10. Aansluiten. Andere onderwerpen

Dorpsblad NIEUWS VAN FANFARE AMICITIA FILMGALA OPEN ATELIER YVONNE VAN DE GEVEL IN BED & BREAKFAST HILL10. Aansluiten. Andere onderwerpen Dorpsblad Jaargang 3 nummer 7-29 augustus 2007 Discussie start op vergadering 10 september LEEFBAARHEIDSWERKGROEP WIL NIEUW DORPSPLAN VOOR DEN HOUT! Den Hout - Op de openbare vergadering van maandag 10

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd

Nadere informatie

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag.

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag. Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2 Startzaterdag 20 september Startzondag 21 september K E R K B R I E F I N F O R M A T I E 1 De kerkbrief is een

Nadere informatie

Pasen 2015. nummer 266 29 maart 2015

Pasen 2015. nummer 266 29 maart 2015 Pasen 2015 nummer 266 29 maart 2015 Adressenlijst Locatie H. Willibrordus Kerkgebouw: Willibrorduskerk, Westerweg 265, Heiloo Locatiesecretariaat: Willibrordushuis Westerweg 267, 1852 AG Heiloo openingstijden:

Nadere informatie