2SL ^o. Academie. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. fs/zoim /SO(S. Zilvermeeuw 1, Almelo. Postbus SZ Almelo. zgt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2SL ^o. Academie. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. fs/zoim /SO(S. Zilvermeeuw 1, Almelo. Postbus 7600 7600 SZ Almelo. zgt."

Transcriptie

1 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. fs/zoim /SO(S Academie 2SL ^o D JL 2 5 SEP 2014 WtlLV.. Routing a.d. Bijl.: BEZOEKADRES Zilvermeeuw 1, Almelo POSTADRES Postbus SZ Almelo INTERNET zgt.nl/academie UW KENMERK ONS KENMERK DOORKIESNUMMER vsigaca2013 vslgaca ONDERWERP Jaarverslag ZGT P academie DATUM 23 september 2014 Geachte heer, mevrouw, Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden professionals in de zorg op en deskundigheid is voor ons van het grootste belang. Opleiding, onderwijs en onderzoek zij voor ZGT een tweede kerntaak, naast patiëntenzorg. We scholen onze medewerkers bij en na om kwaliteit van zorg te garanderen en te verbeteren. De ZGT Academie coördineert, verzorgt en ondersteunt al deze activiteiten. Er is ruimte voor het ontwikkelen van vaardigheden en het toepassen van creativiteit voor beroepen in de verpleging, verzorging, medisch en paramedische beroepen en natuurlijk ook de ondersteunende beroepen op facilitair gebied is een productief jaar geweest voor de ZGT Academie. Met trots presenteren wij u dan ook het jaarverslag van de ZGT Academie. Hierin vindt u alle (kern)gegevens met betrekking tot de activiteiten van de ZGT Academie. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn omtrent ons jaarverslag, dan zijn wij uiteraard bereid deze te beantwoorden. U kunt uw vraag of opmerkingen stellen via academiecazat.nl. Met vriendelijke groet, Arend Jan Woittiez, Medisch Manager ZGT Academie Arjan Miltenburg, Bedrijfskundig Manager ZGT Academie

2 Gastvrij en deskundig Jaarverslag ZGT Academie 2013 zgt.nl/academie

3 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina Onderwerp 3 Voorwoord 4 ZGT Academie 6 Opleidingen voor (toekomstige) artsen 9 Opleidingen voor zorgprofessionals 11 Ontwikkeling, bij- en nascholing 13 Wetenschap 15 Mediatheek BIJLAGEN Kerngegevens 16 A Opleidingssubsidies 17 B Medische vervolgopleidingen 18 C Programma wetenschapsdag D Opleidingen voor zorgprofessionals 21 E Bij- en nascholing 23 F en voordrachten

4 Pagina 3 Voorwoord Voorwoord ZGT is een opleidingsziekenhuis. We leiden professionals in de zorg op, omdat deskundigheid voor ons van het grootste belang is. Naast patiëntenzorg zijn opleiding, onderwijs en onderzoek voor ZGT een tweede kerntaak. We scholen onze medewerkers bij en na om kwaliteit van zorg te garanderen en te verbeteren. ZGT Academie coördineert, verzorgt en ondersteunt al deze activiteiten. Er is ruimte voor het ontwikkelen van vaardigheden en het toepassen van creativiteit bij beroepen in de verpleging en verzorging, bij medisch en paramedische beroepen en natuurlijk ook bij de ondersteunende beroepen op facilitair gebied. Op deze wijze investeren we continu in het creëren van een stevige leercultuur en structuur. Uitgebreide informatie over de activiteiten die ZGT Academie in 2013 heeft verricht met betrekking tot dit streven, vindt u terug in dit jaarverslag. Management ZGT Academie Arend Jan Woittiez, medisch manager Arjan Miltenburg, bedrijfskundig manager

5 Pagina 4 1. ZGT Academie 1. ZGT Academie ZGT Academie opereert als Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) binnen ZGT, met als doel optimale Organisatie en Ondersteuning te bieden op het gebied van Opleiden, Onderwijs, Ontwikkeling en Onderzoek (de 6 O s). doelstelling nastreven om aan de eis van de STZ te voldoen. Dit betekent zowel landelijk als regionaal een voortrekkersrol vervullen op het gebied van onderwijs, opleiden en wetenschappelijk onderzoek. Zorg is mensenwerk. De werkcultuur is dus heel belangrijk. ZGT Academie voorziet in de inbedding van een werkcultuur waarin leren, opleiden en onderzoek centraal staan. Dit gebeurt onder andere door het aanbieden van een breed palet aan opleidingen en onderwijs met de bijbehorende ondersteuning. Waar de Academie zelf geen opleidingen aanbiedt, treedt zij op als makelaar tussen interne afnemers en externe leveranciers. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden bij het doen van wetenschappelijk onderzoek. De Academie werkt samen met andere opleidingsinstituten en ziekenhuizen. Door de coöperatievorming tussen ZGT en Medisch Spectrum Twente (MST) is in het bijzonder de samenwerking tussen ZGT Academie en de Medical school (leerhuis MST) geïntensiveerd. Als bekrachtiging van het ingezette meerjarenbeleid op het gebied van onderwijs, opleiden, onderzoek en topklinische zorg heeft er in oktober 2013 een visitatie plaats gevonden binnen ZGT teneinde het lidmaatschap van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ) te verkrijgen. Tijdens de visitatie werd er getoetst of ZGT een voortrekkersrol vervult op het gebied van medisch, verpleegkundig en zorggerelateerd onderwijs, topklinische patiëntenzorg en medisch onderzoek. In de terugkoppeling was de visitatiecommissie zeer te spreken over het opleidingsen wetenschappelijke klimaat binnen ZGT. Dit bleek onder meer uit de zeer positieve gesprekken met een groot aantal deelnemers van opleidingen die ZGT aanbiedt. Ook over het wetenschappelijke onderzoek en de ondersteuning daarvan binnen ZGT was de commissie erg enthousiast. Met name doordat de IC op het moment van visiteren niet aan de eis voldeed die STZ daar aan stelt, was lidmaatschap toen nog niet mogelijk. ZGT Academie blijft echter ongewijzigd haar

6 Pagina 5 1. ZGT Academie Dr. Arend Jan Woittiez: opleiden zit in mijn bloed Medisch manager van ZGT Academie is internist-nefroloog dr. A.J. Woittiez: ZGT is een algemeen opleidingsziekenhuis waar veel studenten, arts-assistenten, coassistenten en verpleegkundigen leren en werken en waar een groep van ruim 3200 gepassioneerde medewerkers onze patiënten van de best mogelijke zorg voorziet. Maar zorg kan altijd beter. Als medisch manager probeer ik hier richting aan te geven. In mijn werk als medisch manager van de Academie ben ik wekelijks met onderwijs bezig. Ik teach dan de teachers. Dat wil zeggen: ik leid onze medisch specialisten op om op te leiden. Het is bijzonder leuk om te doen, het opleiden zit nu eenmaal in mijn bloed. Ik probeer laagdrempelig te zijn voor iedereen binnen maar ook buiten de Academie. Dat doe ik door de studenten bij te brengen dat ze fouten mogen maken. Omdat ze daar van leren. Studenten en collega s moeten in een veilige omgeving kunnen leren en werken. Ik vind het belangrijk dat ze weten dat er iemand achter hen staat. Als opleider fungeer je als rolmodel, dus is het van groot belang om het goede voorbeeld te geven. Als ZGT Academie werken we er continu aan om mede door onderwijs, opleiding en onderzoek onze patiëntenzorg naar een nog hoger niveau te tillen. Op een gastvrije en deskundige manier. Want daar staan we voor binnen de Academie en binnen ZGT.

7 Pagina 6 2. Opleidingen voor (toekomstige) artsen 2. Opleidingen voor (toekomstige) artsen Kwaliteitcyclus Ten aanzien van de kwaliteitscyclus van de medisch vervolgopleidingen is een subsidie vanuit de onderwijs- en opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland (OOR N&O) ingezet ten behoeve van het ontwikkelen van een handleiding voor ziekenhuizen die de kwaliteitscyclus vorm willen geven. Deze handleiding is gemaakt door medewerkers van ZGT Academie in samenspraak met medewerkers van het Van Swieteninstituut (leerhuis Martini Ziekenhuis). In de zomer van 2013 is het resultaat gepresenteerd in het onderwijskundig netwerk overleg van het OOR N&O en in de regionale Centrale OpleidingsCommissie (COC) van het OOR N&O. De handleiding is uitgedeeld tijdens de presentatie en digitaal geplaatst op de website van het OOR N&O. De handleiding is voor ZGT specifiek gemaakt; de richtlijnen van kwaliteitzorg met betrekking tot de medische vervolgopleiding binnen ZGT zijn benoemd. In de COC vergadering van juni 2013 zijn deze richtlijnen aangenomen. Dit betekent dat alle opleiders van medische vervolgopleidingen in ZGT de interne kwaliteitscyclus op een eenduidige wijze uitvoeren. Voortvloeiend uit deze eenduidige aanpak hebben in 2013 de drie grote vakgroepen, Heelkunde, Interne Geneeskunde en Radiologie, onder begeleiding van ZGT Academie, de enquête SetQ uitgezet. De SetQ meet opleiderskwaliteiten van individuele opleiders op basis van een zelfevaluatie van de opleidingsgroep en evaluatie van de opleiders door de A(N)IOS. De uitkomsten van de SetQ zijn in de opleidingsgroep gedeeld met alle leden. Daarna zijn er onder leiding van een coach voor iedere vakgroep avonden georganiseerd waarbij de goede punten maar ook de verbeterpunten van de opleidingsgroep en individuele opleiders aan de orde kwamen. Dit heeft geleid tot het opstellen van verbeterplannen zowel voor het individu als de groep. De verbeterplannen worden geëvalueerd en gevolgd in de opleidingsvergaderingen en gedeeld met de COC. Hervisitaties m.b.t. MSRC-visitatie medische vervolgopleidingen in 2013 Specialisme Einddatum nieuwe erkenning Urologie 2018 Psychiatrie 2018 Huisartsenopleiding 2018 Klinische Farmacie 2018 Teach the Teacher Ter bevordering van de didactische vaardigheden van opleiders en andere bij de medische opleidingen betrokken specialisten, nemen alle leden van de opleidende vakgroepen deel aan het Teach the Teacher programma. Ook in 2013 zijn binnen ZGT vier Teach the Teacher -cursussen gegeven, waaraan 41 medewerkers deelnamen. Teaching on the run De medisch manager van ZGT Academie, dr. AJ. Woittiez, en dr. C.H. Lunter, Psychiater, zijn opgeleid als Teacher en bieden sinds einde 2013 de training Teaching on the Run aan. Dit is een kortdurende training. Teaching on the Run is een afgeleide van de Teach the Teacher cursus en wordt ingezet ten behoeve van bijscholing van alle leden van de opleidende vakgroepen met betrekking tot aantoonbare professionalisering van het opleiderschap. In 2013 zijn er voor de volgende vakgroepen een Teaching on the Run georganiseerd: Heelkunde, Urologie, Dermatologie, medische laboratoriumdiagnostiek, Radiologie en Klinische farmacie. Arts-assistenten De art- assistenten worden opgeleid conform de gemoderniseerde opleidingseisen. Een overzicht van de medische vervolgopleidingen en de bijbehorende aantallen artsassistenten is terug te vinden in bijlage B. Maandelijks ontvangen alle belanghebbenden binnen ZGT een actueel formatieschema waarin inzichtelijk is welke arts-assistent er op dat moment werkzaam is binnen ZGT en wie men kan verwachten.

8 Pagina 7 2. Opleidingen voor (toekomstige) artsen Er zijn afspraken gemaakt tussen de CTMS en de Raad van Bestuur inzake het aantal arts-assistenten en de financiering hiervan. Deze liggen vast in een convenant. Deze afspraken worden continue bewaakt door bureau arts-assistenten. In totaal biedt ZGT onderdak aan 94 arts-assistenten, van wie gemiddeld 50 assistenten in opleiding (AIOS). Ondersteunende activiteiten ten behoeve van de arts-assistenten In 2013 is het coachtraject verankerd binnen ZGT en hebben 8 arts-assistenten een coachtraject gevolgd. Er werd gewerkt vanuit een concreet stappenplan, waarin het aantal gesprekken dat plaats zou vinden van te voren afgesproken werd. De coachtrajecten besloegen gemiddeld vier tot zes gesprekken. Elke arts-assistent heeft na het afronden van het traject een evaluerende vragenlijst ingevuld. Daarnaast heeft er met de betrokken opleiders een eindevaluatie plaatsgevonden. Geconcludeerd kan worden uit de evaluaties dat het traject tegemoet komt aan de huidige vraag van zowel opleider als arts-assistent. Daarnaast is er in 2013 gestart met een praktijkgerichte agressietraining. Het doordachte maatwerk door middel van meespeeltheater van eigen ingebrachte casuïstiek, stelde de arts-assistenten in staat hun competenties op dit gebied te ontwikkelen en uit te bouwen. De traning is drie keer georganiseerd en 58 arts-assistenten hebben de training gevolgd. Leren reflecteren op dagelijkse praktijksituaties met als doel het vergroten van de competenties communicatie, samenwerking en professionaliteit, is het doel van het opzetten van intervisiegroepen voor arts-assistenten. In 2013 is een start gemaakt met intervisiegroepen voor de arts-assistenten interne geneeskunde. De bijeenkomsten worden ieder kwartaal gepland en in 2014 worden ook de andere arts-assistenten ZGT breed in de gelegenheid gesteld te participeren. Om te onderzoeken wat een arts-assistent nodig heeft om snel van aan de slag te gaan in een ziekenhuis, is er een subsidieaanvraag ingediend bij het OOR Noord en Oost-Nederland in samenwerking met het Medisch Spectrum Twente. Het resultaat is een handleiding voor ziekenhuizen die de introductie van de arts-assistent nog verder vorm kan geven. In de uitwerking van deze aanvraag zal ook de verdere ontwikkeling van de introductie van arts-assistenten in ZGT zijn beslag krijgen. Het OOR N&O heeft positief gereageerd op deze subsidieaanvraag.

9 Pagina 8 2. Opleidingen voor (toekomstige) artsen Coassistenten Eind 2013 vond er een wisseling van de wacht plaats bij het Bureau Coassistenten. Drs. P.J.H. Smits, affiliatiecoördinator, legde zijn functie neer. Hij werd opgevolgd door drs. S.G. Sicco Smit, psychiater. Het aantal van 53 coassistenten, dat in 2012 was bereikt, is ook in 2013 ontvangen. Besloten is niet meer coassistenten te accepteren, aangezien voor hen dan onvoldoende stageplaatsen ter beschikking staan. Hierdoor kan geen kwaliteit van opleiding/ begeleiding worden gegarandeerd. De coassistenten zijn voor hun verschillende coschappen zowel in Almelo als in Hengelo ingedeeld. Deze vijfdejaars studenten doen onderzoek bij de vakgroepen reumatologie, chirurgie, nucleaire geneeskunde en urologie. Specialist van het jaar Traditiegetrouw hebben de coassistenten aan het einde van 2013 de specialist, de vakgroep, de arts-assistent en de ondersteuner van het jaar gekozen. Onderstaand de namen van de winnaars. Specialist Vakgroep Arts-assistent Drs. Danny Jagernath (internist-intensivist) Chirurgie Hengelo Marloes Stam (interne geneeskunde) Ongeveer 15 coassistenten bleef ook voor het M3 jaar (= zesde studiejaar) in ZGT om hun semi-arts stage, hun wetenschappelijk onderzoek of beide te doen. Bij de maandelijkse buluitreikingen heeft de affiliatiecoördinator 41 coassistenten toegesproken. Zes jonge dokters zijn daarna in ZGT als artsassistent aan het werk gegaan. Ondersteuner Jaap van Netten (wetenschapscoördinator, ZGT Academie) In het kader van hun opleiding tot basisarts zijn de coassistenten actief betrokken bij het werk op de verpleegafdelingen, zoals het voorbereiden van patiëntenbespreking voor de visite en deelnemen aan de grote visite. Zij ontvangen hun eigen patiënten op de poli, doen bij een aantal vakken avond- en weekend diensten en nemen deel aan multidisciplinaire overleggen waar zij hun eigen patiënten presenteren. De woensdagmiddag staat geheel in het teken van het onderwijs. Van twee coaches hebben wij in 2013 afscheid moeten nemen: mevr. C. Lunter en de heer S.F. Lindeboom. Zij zijn opgevolgd door de heer W. Biewenga, huisarts, en mevr. H. Baan, reumatoloog. Evenals in voorgaande jaren werd de kwaliteit van onderwijs en begeleiding regelmatig door de totale groep coassistenten geëvalueerd. Hun bevindingen werden teruggekoppeld aan de affiliatie coördinator. Slechts een enkele maal heeft er naar aanleiding van de evaluaties een gesprek met een vakgroep plaatsgevonden. In gezamenlijk overleg werd dan tot verbeteringen van het betreffende coschap gekomen. Technische Geneeskunde In 2013 heeft ZGT naast tien eerstejaars en vijf derdejaars TG-studenten een groeiend aantal vijfdejaars studenten voor een wetenschappelijke stage van tien weken mogen ontvangen.

10 Pagina 9 3. Opleidingen voor zorgprofessionals 3. Opleidingen voor zorgprofessionals Erkenningen ziekenhuisopleidingen in ZGT Het College Ziekenhuisopleidingen (CZO) is het landelijke orgaan voor het accrediteren van zorgopleidingen. Het CZO beoordeelt het opleidingsprogramma en verleent hiervoor een erkenning aan de zorginstelling. Een erkende zorginstelling heeft dan, samen met het opleidingsinstituut, het recht zijn cursisten een nationaal erkend diploma te verstrekken. In 2013 heeft ZGT de erkenning gekregen voor de opleiding Ziekenhuishygiënist, in samenwerking met het Wenckebach instituut UMCG. Daarnaast ontving ZGT op 10 januari de erkenning voor de opleiding MBRT duale opleiding voor Radiodiagnostisch Laborant. Beide opleidingen zijn door het CZO positief beoordeeld en geaccrediteerd voor een periode van vijf jaar. Werving en selectie activiteiten Om de interesse van mensen op te wekken voor ziekenhuisopleidingen en beroepen binnen ZGT, neemt ZGT Academie actief deel aan een groot aantal wervingsactiviteiten, namelijk: Open dag ROC van Twente Beroepenmarkt te Rijssen Open dag Zorginstellingen ZGT Almelo en Hengelo Praktijkleerplaatsenmarkt Hogeschool Saxion te Enschede Banenbeurs in het Expo te Hengelo Voorlichtingscarrousel voor eerstejaars verpleegkunde studenten ROC van Twente Beroepenvoorlichting voortgezet onderwijs te Hengelo VMBO Carrousel: VMBO leerlingen bezochten ZGT om zich te oriënteren op de sector, de beroepen en de opleidingsmogelijkheden. Minor High Care moeder en kind In 2013 heeft ZGT voor het eerst een stageplek geboden aan een HBO Verpleegkunde (HBO-V) student die de minor High Care moeder en kind deed. De minor geeft HBO-V studenten de mogelijkheid om zich te verdiepen in dit specialisme. Deze verdieping bestaat uit een theoretisch voorbereidingsprogramma dat zeven weken duurt. De tien weken die er op volgen loopt men stage binnen een zorgsetting. Hierdoor krijgt de student de mogelijkheid om een kijkje te nemen of dit specifieke werkveld iets voor hem/ haar is. Deze minor kan een mogelijke opstap zijn naar een vervolgopleiding.

11 Pagina Opleidingen voor zorgprofessionals Chanine Goselink heeft in 2013 haar minor High Care moeder en kind in ZGT, op afdeling C0 gedaan. In een interview vertelt Chanine over haar ervaringen. Hoe kwam je tot de keuze om de minor High Care moeder en kind te gaan volgen? Tijdens mijn HBO-V opleiding heb ik een eerdere stage in ZGT gedaan. Tijdens die stage kwam ik de informatie tegen over de minor. Om in aanmerking te komen voor deze minor was het een vereiste om zelf een stageplek te vinden, omdat dit vanuit een andere hogeschool werd georganiseerd dan Saxion. Men had in ZGT geen ervaring met dit soort stages, maar na een aantal gesprekken bood men mij de kans. Vertel eens meer over de minor High Care moeder en kind De minor die je moet volgen tijdens je HBO-V opleiding mag je ook volgen bij een andere hogeschool. Je mag kiezen of je je wilt verbreden of verdiepen. De minor die ik heb gevolgd was bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Deze was specifiek gericht op intensieve zorg voor zwangere vrouwen, neonaten en kinderen op de intensive care. In de eerste fase krijg je veel theorie aangeboden, veel lessen worden gegeven door mensen uit de praktijk. Het ging heel diep qua inhoud, bijna lijkend op het niveau van een vervolgopleiding. Hoe zijn je stage ervaringen op de kinderafdeling in Hengelo? Ik heb tien weken praktijkstage gehad op de neonatologie (medium care). Ik vond het heel leuk, erg positief, ik heb heel veel kunnen afstemmen met mijn werkbegeleiders. Ik heb al mijn leerdoelen kunnen bereiken, in deze elf weken. Hierdoor ben ik mij gaan interesseren in de vervolgopleiding kinderverpleegkunde en de vervolgopleiding neonatologie intensive care verpleegkunde. Waarin onderscheidt de minor zich van reguliere stages? Het stagelopen was hetzelfde, maar door de vele theorie kon ik sneller met leerdoelen aan de slag. Vanuit de reguliere stages duurde het veel langer om kennis te vergaren betreffende de patiëntencategorie. In de minor merkte ik dat ik meer dingen begreep en zaken in het kader van het activiteitenplan beter kon plaatsen. Mijn stagebegeleiders waren enthousiast omdat ik goed op de hoogte was van de theorie, wat het mogelijk maakte om onderling snel en makkelijk over verdiepende zaken te spreken. Zou je deze minor aan anderen aanbevelen? Ik heb in deze weken zoveel meer geleerd dan in andere stages dat ik het zeker een meerwaarde vind. Ik merk dat ik het nu pas een gemis vind dat we niet meer geneeskundekennis hebben gehad in de reguliere lessen van de HBO-V. Ook de manier van lesgeven tijdens de minor is anders, veel meer gestuurd en praktijkgericht, zodat je weet waarom je leert: minder ver van je bed show. Wat heeft de minor je opgeleverd? Heel veel meer kennis en de wetenschap dat ik de kant van de kinderverpleegkunde op wil. Omdat je meer kennis bezit kom je beter uit de verf op de werkplek. Dit past het beste bij mijn leerstijl. Je krijgt een beter beeld of het specialisme echt wat voor je is. Hoe ziet je toekomst eruit? Op dit moment loop ik stage in het MST en doe onderzoek naar de verpleegkundige overdracht, gericht op patiënten met een (doorgemaakt) delirium die overgaan naar de reactiveringsafdeling van LIVIO. Ik wil na het afronden van mijn HBO-V naar België (Leuven) om de driejarige universitaire master seksuologie te volgen. Het onderwijs is goedkoper en er worden hele interessante vakken aangeboden. Een baan op de kinderafdeling ambieer ik zeer zeker, maar dat zit er nu niet in, mede door de economische crisis. Waarschijnlijk heb ik over een tijdje vanwege de combinatie van de opleidingen meer kans om er tussen te komen..

12 Pagina Ontwikkeling, bij- en nascholing 4. Ontwikkeling, bij- en nascholing Deskundigheidsbevordering ZGT Academie is verantwoordelijk voor het aanbieden en/of coördineren van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor medewerkers binnen ZGT. Deskundigheid van het zorgpersoneel wordt onder andere bevorderd door middel van het afnemen van de BIG-toets en het volgen van scholingsdagen, trainingen voorbehouden en risicovol handelen en reanimatietrainingen. Alle (overige) kerngegevens met betrekking tot de bij- en nascholingsactiviteiten binnen ZGT zijn terug te vinden in bijlage E. Implementatie procesgestuurde zorg 2013 stond in het teken van de implementatie van Procesgestuurde zorg op 24 uurs afdelingen. De essentie hiervan is dat we de zorg rondom de patiënt efficiënt organiseren en dat de juiste beroepsbeoefenaar de juiste werkzaamheden verricht. Met deze informatie kan de leidinggevende een kwaliteitsrooster organiseren. Medewerkers uit ZGT Academie hebben ondersteund bij de workshopsessies waarin unithoofden ondersteund worden bij het uitvoeren van een werkplaatsanalyse en het opstellen van het kwaliteitsrooster voor de specifieke klinische werkeenheid binnen een RVE. Borging deskundigheid De afdelingen in de zorgsectoren werken al enkele jaren met een kwaliteitspaspoort (KPP), een instrument waarin de medewerker zijn/haar behaalde resultaten met betrekking tot deskundigheidsbevordering kan vastleggen. Voor een doelmatig gebruik van het KPP is het noodzakelijk dat de minimale norm met betrekking tot deskundigheid waaraan een medewerker dient te voldoen, inzichtelijk is. Daarom zijn begin 2013 de medewerkers van ZGT Academie begonnen met de inventarisatie van de risicovolle en apparatuurgebonden handelingen, generieke deskundigheidsnormen en specifieke deskundigheidsnormen per functiegroep. Op deze wijze zijn er voor alle functies in de zorg eisenkaders ontwikkeld. Thea Stopel, opleidingsadviseur, vertelt over haar ervaring met betrekking tot het ontwikkelen van de eisenkaders voor de afdeling SEH. Hoe is de inventarisatie verlopen? De inventarisatie verliep soepel. Door middel van een, door de werkgroep KPP opgestelde, digitale enquête hebben twee SEH verpleegkundigen de minimale deskundigheidsnorm geïnventariseerd voor de functiegroepen binnen de afdeling. Hierbij is rekening gehouden met onder andere wet en regelgeving, organisatiebeleid, kwaliteitsrichtlijnen en richtlijnen van de beroepsvereniging. Ik heb hen bijgestaan in het vertalen van de richtlijnen naar normen voor de afdeling. Wat is de meerwaarde? Het heeft voor de medewerker grote meerwaarde, dat deskundigheid ook daadwerkelijk een maatstaf krijgt. Daarnaast is het door middel van het KPP mogelijk om deskundigheid aan te tonen. Het wordt als zeer prettig ervaren dat er nu echt een gefundeerde uitspraak gedaan kan worden over iemands deskundigheid. De leidinggevende heeft de eisenkaders aangegrepen als startpunt voor het opleidingsplan voor de afdeling. De scholingscommissie van de afdeling, bestaande uit de SEH verpleegkundigen die tevens betrokken waren bij de inventarisatie van de eisenkaders, is vanuit de eisenkaders aan de slag gegaan met het vorm geven van de bijbehorende scholingspaden, scholingscycli en kostenoverzichten. Op deze wijze kan er afdelingsbreed coördinatie van scholing plaatsvinden, zodat uiteindelijk alle medewerkers kunnen voldoen aan hun minimale deskundigheidsnorm (eisenkader). In de individuele jaargesprekken tussen leidinggevende en medewerker kan vervolgens het kwaliteitspaspoort worden getoetst aan het eisenkader, zodat vastgesteld kan worden of de medewerker bevoegd en bekwaam is om zijn of haar functie uit te oefenen. Op deze wijze komt de verantwoordelijkheid met betrekking tot deskundigheid veel dichterbij de werkvloer te liggen. Doordat ZGT breed de minimale norm inzichtelijk is, kunnen leidinggevende en medewerkers zelf aan de slag met hun

13 Pagina Ontwikkeling, bij- en nascholing scholingsplan en individuele toetsing in het jaargesprek. ZGT Academie kan hierin faciliterend en stimulerend optreden. Wat zijn de plannen voor de toekomst? Nu de minimale deskundigheidsnorm helder is in de eisenkaders, is de wens om verder te kijken naar de facultatieve deskundigheidsbevordering: begeleiding, coaching van studenten, deelname aan werkgroepen en symposia. Zo wordt er op de SEH geïnventariseerd welke deskundigheid bevorderende activiteiten er naast de activiteiten uit het eisenkader zijn en hieraan worden op afdelingsniveau accreditatiepunten verbonden. Uiteindelijk zal er naar worden gestreefd dat elke medewerker een minimaal aantal punten aan facultatieve deskundigheidsbevordering behaalt, naast het voldoen aan de eisenkaders. Zo zal het hele spectrum van deskundigheidsbevordering zijn beslag vinden binnen de afdeling.

14 Pagina Wetenschap 5. Wetenschap Om onderzoek te stimuleren en te faciliteren, beschikt de ZGT Academie over een Wetenschapsbureau. Het Wetenschapsbureau ondersteunt medisch specialisten, artsassistenten, coassistenten en medewerkers bij het doen van wetenschappelijke onderzoek. Het wetenschapsbureau faciliteert en stimuleert onderzoek door: inloopspreekuren voor algemene en epidemiologische zaken met betrekking tot onderzoek; documenten ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek (onder andere handleidingen statistiek, literatuur zoeken, PICO-CAT, templates voor (poster)presentaties); cursussen in algemene onderzoeksvaardigheden; cursus epidemiologie en statistiek; colleges voor coassistenten, gericht op algemene kennis van (medisch) wetenschappelijk onderwijs; vakgroep overstijgend onderwijs op basis van behoefte zoals gezamenlijke refereermomenten inclusief epidemiologische uitleg, cursussen in het presenteren en publiceren van wetenschappelijk onderzoek; Verbanden leggen tussen afdelingen en onderzoeken. In 2013 is het wetenschapsbureau uitgebreid met epidemiologische ondersteuning door de aanstelling van Dr. M. Vermeer (zie interview blz 14). Mede hierdoor weten steeds meer onderzoekers het Wetenschapsbureau te vinden, van verpleegkundigen in opleiding tot medisch specialisten. Veel medewerkers van ZGT die in wetenschappelijk onderzoek geïnteresseerd zijn, bezochten de derde Wetenschapsdag van ZGT (zie bijlage C). In de Twentezaal werden diverse presentaties gegeven over wetenschappelijk onderzoek in ZGT. De ruim 120 aanwezigen, waaronder verpleegkundig specialisten, medisch specialisten, coassistenten, arts-assistenten en andere belangstellenden, volgden diverse presentaties over onderzoek dat wordt uitgevoerd of is afgerond in ZGT. De Wetenschapsdag laat zien dat in dit ziekenhuis op veel afdelingen leuk en interessant onderzoek wordt uitgevoerd. In 2013 is de Centrale Wetenschapscommissie opgericht, bestaande uit medisch specialisten en gepromoveerde onderzoekers die als commissie wetenschappelijk onderzoek binnen ZGT stimuleren en faciliteren. Doordat het Wetenschapsbureau een vast onderdeel is geworden van de introductie voor nieuwe specialisten, arts-assistenten en coassistenten, ontstaat er meer bekendheid over wat het Wetenschapsbureau voor hen kan betekenen.

15 Pagina Wetenschap Marloes Vermeer: Ik zie veel interessante onderzoeken voorbij komen Marloes Vermeer, klinisch epidemioloog bij het wetenschapsbureau van ZGT Academie sinds mei 2013: Als klinisch epidemioloog geef ik ondersteuning bij het opzetten, uitvoeren en analyseren van wetenschappelijk onderzoek. Op dinsdagochtend houd ik een inloopspreekuur in Almelo. Hier is iedere ZGT-medewerker die advies of ondersteuning nodig heeft op het gebied van epidemiologie en statistiek, welkom! In deze baan spreekt het mij aan dat ik in contact kom met onderzoekers/ studenten van verschillende vakgroepen en zo veel verschillende interessante onderzoeken voorbij zie komen. Veel van deze onderzoeken staan heel dicht bij de klinische praktijk. De afgelopen jaren heb ik gewerkt bij de Universiteit Twente en het Medisch Spectrum Twente. Hier heb ik promotieonderzoek uitgevoerd naar een nieuwe behandelmethode voor patiënten met reuma. Naast mijn werk bij ZGT ben ik werkzaam bij Bevolkingsonderzoek Oost (de regionale screeningsorganisatie die de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker uitvoert).

16 Pagina Mediatheek 6. Mediatheek Bibliotheekcollectie De bibliotheekcollectie is grotendeels digitaal, ter vergroting van de beschikbaarheid en het gegeven dat de collectie vanaf twee locaties toegankelijk dient te zijn. De collectie is beschikbaar op intranet via de pagina van de mediatheek. Daarnaast is het mogelijk om de digitale collectie mobiel te raadplegen via het private ZGT-netwerk op Iphone of Ipad. Tevens is het voor bepaalde medewerkers mogelijk om buiten het ziekenhuisnetwerk toegang te krijgen tot de collectie. Wat betreft deze laatste optie wordt er gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden. Databases en digitale collecties Access Medicine: collectie E-books Anatomy ATV: driedimensionale anatomische atlas Cochrane Library: Evidence based medicine (EBM) Digitale collectie tijdschriften HBO-voorsprong: verpleegkundige database Invert: verpleegkundige database Klinische Diagnostiek: Nederlandse EBM database Picarta: Nederlandse Centrale Catalogus Springerlink: medische,- paramedische en verpleegkundige E-books PUBMED Uptodate: Evidence based medicine ZGT medewerkers In samenwerking met het wetenschapsbureau streeft de bibliotheek ernaar om een zo volledig mogelijk overzicht van de publicaties van ZGT-medewerkers te genereren. Recente artikelen van medewerkers worden gepubliceerd op intranet en de externe ZGT website. De bibliografische gegevens van het artikel zijn gelinkt aan de persoonsgegevens van de auteur(s) en de fulltext van het artikel is toegevoegd. Deze artikelen worden zowel op intranet als op de ZGT-site op grote schaal gedownload. Het totale overzicht van publicaties en voordrachten van ZGT medewerkers is te vinden in bijlage F. De database/zoekmachine PUBMED en Uptodate zijn gelinkt met de digitale tijdschriftencollectie.dit wil zeggen: zodra er een referentie verschijnt die ZGT fulltext beschikbaar heeft kan er doorgelinkt worden naar het fulltext artikel. SPSS Voor het statistiekprogramma SPSS geldt dat dit programma in de nieuwe Kantooromgeving ZGT ziekenhuisbreed ter beschikking gesteld kan worden. Dit is een enorme vooruitgang ten opzichte van de vorige situatie waarin het programma alleen op twee werkstations binnen de mediatheek gebruikt kon worden.

17 Pagina 16 A Opleidingssubsidies A Opleidingssubsidies Beschikbaarheidsbijdrage Medische Vervolgopleidingen Voor de 1e tranche heeft ZGT subsidie aangevraagd voor de opleidingen: Anesthesiologie; Heelkunde; Interne geneeskunde (waaronder de vooropleiding reumatologie,longziekten en nucleaire geneeskunde); Radiologie; Reumatologie; Revalidatiegeneeskunde; Ziekenhuisapotheker; Klinisch chemicus; Klinisch fysicus; Psychiatrie Er is voor de 1e tranche een bedrag van ,00 ontvangen. Fonds ziekenhuis opleidingen ZGT heeft in 2013 een bedrag van ,00 ontvangen vanuit het Fonds ziekenhuis opleidingen (FZO). In 2012 bedroeg dit bedrag ,00. Dit bedrag is tot stand gekomen door instromers van de opleidingen operatieassistent en anesthesiemedewerker en gediplomeerden van de opleidingen: IC verpleegkundige Obstetrieverpleegkundige Kinderverpleegkundige SEH verpleegkundige Dialyseverpleegkundige Operatieassistent Oncologieverpleegkundige Anesthesiemedewerker Voor de 2e tranche is er subsidie aangevraagd voor de opleiding: Klinische psychologie. Er is voor de 2e tranche een bedrag van ,00 ontvangen. In totaal heeft ZGT in 2013 een bedrag van ,00 (1e en 2e tranche) ontvangen uit het opleidingsfonds. In 2012 was dit ,00 Stagefonds ZGT heeft in 2013 voor de volgende opleidingen subsidie uit dit fonds ontvangen: HBO Verpleging HBO MWD, social work HBO Pedagogiek MBO Verpleging De subsidie in 2013 bedroeg ,00. In 2012 was dit ,00.

18 Pagina 17 B Medische vervolgopleidingen B Medische vervolgopleidingen Naam opleiding Opleider/ plv. Opleider Aantal AIOS Instroom/ doorstroom Anesthesiologie Dr. L. van den Broek, A.H. M. Kuipers (plv.) Heelkunde (waaronder de vooropleiding orthopedie) Dr. J.G. van Baal, Dr. E.A. van Kouwenhoven (plv.) Interne geneeskunde (waaronder de vooropleiding reumatologie en longziekten) Dr. R. Hoekstra Dr. R.A.A. van Zanten (plv.) Klinische chemie Dr. R.G.H.J. Maatman Klinische fysica Ir. M.D.I. Lansbergen MTD, Ir. W. Luijsterburg (plv.) Klinische farmacie Mw. P. Brummelhuis Drs. H.G.J. Oldenhof Klinische psychologie/gezondheidszorgpsychologie Dr. I. van Tilborg Psychiatrie R. Ploeger, R.M.F. Sorel (plv.) Reumatologie Dr. C.J. Haagsma, Dr. mw. J. C.M. Oostveen (plv.) Radiologie mw. L.F.I.J. Oudenhoven Dr. P. Wensing, (plv.) Revalidatie J. Wagenaar Urologie H.E. Dijkema, Dr. E.B. Cornel (plv.) Naam opleiding Opleider/ plv. Opleider Aantal HAIOS Instroom/ doorstroom Huisartsgeneeskunde (Huisartsen in opleiding (HAIO) volgen in ZGT hun tweede klinische jaar voor de volgende vakgebieden: psychiatrie, geriatrie, kindergeneeskunde, interne geneeskunde en chirurgie) mw. C.H. Lunter, Dr. P. Dubbeld, mw. Dr. K.M.J. Thijssens, mw. N.E.T. Rikken, H.S. The Naam opleiding Opleider/ plv. Opleider Aantal TAIOS Instroom/ doorstroom Tropengeneeskunde (stage heelkunde/ gynaecologie/ obstetrie) Dr. D. van der Velde, mw. P.J.A. van de Lans, mw. Dr. A.L. Veenstra- van Nieuwenhoven

19 Pagina 18 C Programma wetenschapsdag 2013 C Programma wetenschapsdag uur ontvangst met koffie en thee 9.30 uur Opening Dr. J.G. van Baal, voorzitter centrale opleidingscommissie Ochtend voorzitter: Drs. L. Oudenhoven, radioloog Sessie 1: Mondelinge presentaties uur Robin Peters, AIOS radiologie uur Ellis Folbert, verpleegkundig specialist geriatrische traumatologie uur Jeroen Otte, coassistent (nu ANIOS chirurgie, MST) uur Margreet Henstra, ziekenhuisapotheker i.o uur Linda Weerink, ANIOS chirurgie uur Pauze Sessie 2: Work in progress uur Dr. S. Said, cardioloog uur Sal Rahzi en Maaike Pol, AIOS psychiatrie uur Lydia Havekes, coassistent Middag voorzitter: Drs. R. Ploeger, psychiater Sessie 3: Case reports uur Cynthia Kahlé, ANIOS psychiatrie uur Maarten Koenis, ANIOS OCON uur Jaap Jan de Jong, ANIOS interne geneeskunde uur Erik Manning, physician assistant diabetische voet uur Frans Smits, ANIOS OCON uur Pauze Sessie 4: Mondelinge presentaties uur Jacquelien Hillebrand, klinisch chemicus i.o uur Arjan Kwakernaak, AIOS interne geneeskunde uur Merel van den Broek, coassistent uur Frank van der Holst, verpleegkundig specialist ambulancedienst uur Christina Gant, coassistent uur Lunch en posters in twee groepen. Voorzitters: Dr. A.J. Woittiez, internist - nefroloog, en Dr. H. Bernelot Moens, reumatoloog uur Keynote: Prof. Dr. P. van Harten het schrijven van een wetenschappelijk artikel uur afsluiting en prijsuitreiking uur borrel en aansluitend maaltijd in Stanza

20 Pagina 19 D Opleidingen voor zorgprofessionals D Opleidingen voor zorgprofessionals Verpleegkundige opleidingen Naam opleiding Aantal gebaseerd op het aantal stagiaires gestart in het desbetreffende jaar HBO-V stagiaires MBO-V (BOL) MBO-V (BBL)* Zorgassistenten *Over het jaar gemiddelde bezette leerlingenplekken BBL Verpleegkundig specialist en Physician assistent in opleiding Naam opleiding Aantal studenten in opleiding Verpleegkundig specialist Physician assistant Opleiding medische ondersteunende beroepen Naam opleiding Aantal studenten in opleiding Operatieassistent Anesthesiemedewerker Ziekenhuishygiënist Gipsverbandmeester MBRT (duaal) Opleiding administratief ondersteunende beroepen Naam opleiding Aantal studenten in opleiding Doktersassistent Medisch secretaresse & secretaresse

21 Pagina 20 D Niet medische opleidingen Stagiaires Naam afdeling Aantal stagiaires Fysiotherapie Ergotherapie MBRT (stage voor 20 weken) Klinische fysica Medische Techniek 2 1 Verpleegkundige vervolgopleidingen Naam opleiding Aantal verpleegkundigen die een vervolgopleiding volgen Aantal verpleegkundigen die een vervolgopleiding hebben voltooid Intensive Care Cardio Care SEH Dialyse Oncologie Kinder Recovery Geriatrie Obstetrie Palliatieve zorg

22 Pagina 21 E Bij- en nascholing E Bij- en nascholing BIG- toetsen Aantal afgenomen BIG-toetsen Training voorbehouden en risicovolle handelingen Aantal deelnemers aan de training voorbehouden en risicovolle handelingen* *NB: één persoon kan bijvoorbeeld drie verschillende trainingen hebben gevolgd en is dus drie keer deelnemer Reanimatietrainingen Aantal deelnemers aan reanimatietrainingen Naam reanimatietraining Basic Life Support (BLS)* Pediatric Basic Life Support (PBLS) Acute Life Support (ALS) n.b. *NB: exclusief de uitgedeelde reanimatie certificaten op de scholingsdagen voor verpleegkundigen Scholingen voor werkbegeleiders Aantal deelnemers aan scholing voor werkbegeleiders * * NB: deze scholingen worden niet meer klassikaal georganiseerd maar vindt op aanvraag on the job plaats. Training m.b.t. kleine blusmiddelen/ BHV Naam trainig Aantal deelnemers Aantal deelnemers Kleine blusmiddelen BHV

23 Pagina 22 E Bij- en nascholing Trainingen t.b.v. generieke deskundigheidsnormen Naam training Aantal deelnemers Aantal deelnemers Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI) Weerbaarheidstraining Gastvrijheidstraining Trainingen t.b.v. statistiek 2013 Naam training Aantal deelnemers Statistiek 29

24 Pagina 23 F en voordrachten F en voordrachten en voordrachten 2013 Dit is het overzicht van dissertaties, publicaties en voordrachten van ZGT-ers in Coronary-cameral fistulas in adults (first of two parts) Saïd SAM, Schiphorst RHM, Derksen R, Wagenaar L. World J Cardiol 2013;5(9): ZGT auteurs zijn onderstreept bij de publicaties en indien zij als co-presentator betrokken zijn bij een voordracht door een niet- ZGT medewerker. Indien bij publicaties ZGT medewerkers van verschillende afdelingen betrokken zijn, zijn deze publicaties bij alle betrokken afdelingen in het overzicht opgenomen. Voordrachten tijdens de ZGT wetenschapsdag zijn niet in deze lijst opgenomen. Het programma van deze dag staat vermeld in bijlage C, pagina 18 van dit jaarverslag. Allergologie Specific IgE testing in food allergies Hillebrand JJ, Miesen WM, Mulder AH. Ned Tijdschr Geneeskd 2013;157(28):A5988. Immunotherapie bij kinderen. Thio BJ, Ottink MD, Ossekoppele R, Miesen WMAJ. Praktische pediatrie 2013(4); Cardiologie Elevated liverenzymes and renal failure, with a surprising outcome. Two similar cases Boendermaker AE, Boumans D, Van Zanten RAA, Idzerda H, Van de Hout H, Veneman Th F. Neth J Crit Care 2013;1: Coronary-cameral fistulas in adults: Acquired types. Review (second part) Saïd SAM, Schiphorst RHM, Derksen R, Wagenaar L. World J Cardiol 2013;5(12): Exercise-induced left bundle branch block: an infrequent phenomenon: Report of two cases Saïd SAM, Bultje-Peters M, Nijhuis RLG. World J Cardiol 2013;5(9): Women treated with second generation zotarolimus eluting resolute stents and everolimus eluting xience V stents: insights from the gender-stratified, randomized, controlled TWENTE trial Tandjung K, Basalus MW, Sen H, Stoel MG, van Houwelingen KG, Louwerenburg JH, de Man FH, Linssen GC, Saïd SA, Kleijne MA, van der Palen J, von Birgelen C. Catheter Cardiovasc Interv 2013;82(3): Clinical Outcome Following Stringent Discontinuation of Dual Antiplatelet Therapy After 12 Months in Real-World Patients Treated With Second-Generation Zotarolimus-Eluting Resolute and Everolimus-Eluting Xience V Stents: 2-Year Follow-Up of the Randomized TWENTE Trial Tandjung K, Sen H, Lam MK, Basalus MW, Louwerenburg JH, Stoel MG, van Houwelingen KG, de Man FH, Linssen GC, Saïd SA, Nienhuis MB, Löwik MM, Verhorst PM, van der Palen J, von Birgelen C. J Am Coll Cardiol 2013;61(24): Fast Track poli Pijn op de borst in ZGT het Twentse model Op den Akker JW, Nijhuis RLG, Ticheler CHJM, Bultje M. Memorad themanummer cardiovasculaire beeldvorming NVVR 2013; 18(1);9-10. Type D, coping and self-care in chronic heart failure patients Van der Ree R, Schiffer A.A., Rodijk E, Weevers M, Linssen GCM. J Prev Cardiol 2013;3:

25 Pagina 24 F Wetenschappelijke publicaties B-type natriuretic peptide and prognosis in heart failure patients with preserved and reduced ejection fraction Van Veldhuisen DJ, Linssen GCM, Jaarsma T, van Gilst WH, Hoes AW, Tijssen JGP, Paulus WJ, Voors AA, Hillege HL. J Am Coll Cardiol 2013;61: Voordrachten Linssen GCM. Mini Symposium - Biomarkers in Heart Failure: update on BNP. Plasma and urine BNP in heart failure. Linssen GCM. Bijeenkomst van de Tilburgse ziekenhuizen: Actuele kenmerken van diagnostiek, therapie en begeleiding van hartfalen. Linssen GCM. Huisartsenbijeenkomst Noord-Twente: Biomarkers in acute cardiac care, update Linssen GCM. Regionale avond Cardiologie/cardiothoracale chirurgie Twente/Oost-Achterhoek: Acuut hartfalen: richtlijnen, biomarkers, behandeling. Linssen GCM. Bijeenkomst nationaal hartfalenproject: Hartfalen: actuele richtlijnen, toepassing in de praktijk, CHECK-HF programma. Linssen GCM. Symposium van NVML: Update Hartfalen en optimaal gebruik van (NT-pro)BNP. Linssen GCM. Bijeenkomst in Waterlandziekenhuis: Hartfalen en biomarkers. Linssen GCM. CIVO: ECG en hartritmestoornissen. Gynaecologie Cervical pessaries for prevention of preterm birth in women with a multiple pregnancy (ProTWIN): a multicentre, openlabel randomised controlled trial Liem S, Schuit E, Hegeman M, Bais J, de Boer K, Bloemenkamp K, Brons J, Duvekot H, Bijvank BN, Franssen M, Gaugler I, de Graaf I, Oudijk M, Papatsonis D, Pernet P, Porath M, Scheepers L, Sikkema JM, Sporken J, Visser H, van Wijngaarden W, Woiski M, van Pampus M, Mol BW, Bekedam D. Lancet Oct 19;382(9901): Geriatrie Geriatrische medebehandeling bij oudere patiënten met een heup-of wervelfractuur Folbert EC, van der Velde D, Regtuijt EM, Klaren M, Hegeman JH. Ned Tijdschr Traum 2013 Jun;21(3): Voordrachten Regtuijt EM, Oortgiessen A, Engel E. 1e en 2e lijnscongres: Polyfarmacie. Heelkunde Dissertatie Diabetic foot in the era of telemedicine Hazenberg CEVB Universiteit Utrecht Splenic artery rupture during pregnancy concealed by a pancreatic lymphangioma, a rare co-occurrence Boumans D, Weerink LBM, Rheineck Leyssius AT, Swartbol P, Veneman TF. Ann Vasc Surg 2013 Jan;27(1):112.e1-4. Linssen GCM. WCN Congres: Inleiding Update Heart Failure & Devices. Dermatologie Immunotherapie bij kinderen. Thio BJ, Ottink MD, Ossekoppele R, Miesen WMAJ. Praktische pediatrie 2013(4); Effect of Custom-made Footwear on Foot Ulcer Recurrence in Diabetes: A multicenter randomized controlled trial Bus SA, Waaijman R, Arts M, de Haart M, Busch-Westbroek T, van Baal J, Nollet F. Diabetes Care 2013 Dec;36(12): The Value of Laboratory Tests in Diagnosing Secondary Osteoporosis at a Fracture and Osteoporosis Outpatient Clinic De Klerk G, Hegeman JH, van der Velde D, van der Palen J, van Bergeijk L, Ten Duis HJ. Geriatr Orthop Surg Rehabil 2013 Jun;4(2):53-57.

26 Pagina 25 F Wetenschappelijke publicaties The relation between AO-classification of distal radial fractures and bone mineral density: Letter to the Editor De Klerk G, Hegeman H, Ten Duis HJ. Injury 2013, The radiologic appearance of prosthetic materials used in hernia repair and a recommended classification Rakic S, Leblanc KA. Am J Roentgenol 2013 Dec;201(6): Geriatrische medebehandeling bij oudere patiënten met een heup-of wervelfractuur Folbert EC, van der Velde D, Regtuijt EM, Klaren M, Hegeman JH. Ned Tijdschr Traum 2013 Jun;21(3): Short and long term mortality rates after a lower limb amputation Fortington LV, Geertzen JH, van Netten JJ, Postema K, Rommers GM, Dijkstra PU. Eur J Vasc Endovasc Surg 2013 Jul;46(1): Lower limb amputation in Northern Netherlands: unchanged incidence from to Fortington LV, Rommers GM, Postema K, van Netten JJ, Geertzen JH, Dijkstra PU. Prosthet Orthot Int 2013 Aug;37(4): The Importance of Foot Care in Older People With Diabetes Fortington LV, Geertzen JH, van Netten JJ, van Baal JG, Bus SA, Schaper NC. J Am Med Dir Assoc Feb;14(2):136. Perilunaire luxatie Geerdes M, Prudhomme van Reine R. Ned Tijdschr Traum 2013;21 (1): Necrotising fasciitis of the thigh Haemers K, Peters R, Braak S, Wesseling F. BMJ Case Rep. 2013;13. Statistical analysis of spectral data a methodology for designing an intelligent monitoring system for the diabetic foot Liu C, van Netten JJ, Klein ME, van Baal JG, Bus SA van der Heijden F. J Biomed Opt 2013 Dec 1;18(12): Stage 4 and -5 chronic kidney disease as an independent risk factor for foot ulceration and amputation Otte J, van Netten J, Woittiez AJJ. Ned Tijdschr Diabetologie 2013;11:165. Health-Related Quality of Life predicts major amputation and death, but not time to healing in people with diabetes mellitus presenting with foot ulcers - the Eurodiale study Siersma V, Thorsen H, Holstein PE, Kars M, Apelqvist J, Jude EB, Piaggesi A, Bakker K, Edmonds M, Jirkovská A, Mauricio D, Tennvall GR, Reike H, Spraul M, Uccioli L, Urbancic V, van Acker K, van Baal J, Schaper NC. Diabetes Care 2013 Oct 29. [Epub ahead of print] Importance of factors determining the low health-related quality of life in people presenting with a diabetic foot ulcer: the Eurodiale study Siersma V, Thorsen H, Holstein PE, Kars M, Apelqvist J, Jude EB, Piaggesi A, Bakker K, Edmonds M, Jirkovska A, Mauricio D, Ragnarson Tennvall G, Reike H, Spraul M, Uccioli L, Urbancic V, van Acker K, van Baal J, Schaper NC. Diabet Med 2013 Nov;30(11): Laparoscopic repair of primary and incisional ventral hernias the differences must be acknowledged: A prospective cohort analysis of 1,088 consecutive patients Stirler VM, Schoenmaeckers EJ, de Haas RJ, Raymakers JT, Rakic S. Surg Endosc 2013 Oct 19. [Epub ahead of print] Clinical implications of the angiosome model in peripheral vascular disease Sumpio BE, Forsythe RO, Ziegler KR, van Baal JG, Lepantalo MJ, Hinchliffe RJ. J Vasc Surg 2013 Sep;58(3): Development and psychometric properties of the DCDDaily: a new test for clinical assessment of capacity in activities of daily living in children with developmental coordination disorder Van der Linde BW, van Netten JJ, Otten BE, Postema K, Geuze RH, Schoemaker MM. Clin Rehabil 2013 Sep;27(9):

27 Pagina 26 F Wetenschappelijke publicaties A systematic review of instruments for assessment of capacity in activities of daily living in children with developmental co-ordination disorder van der Linde BW, van Netten JJ, Otten E, Postema K, Geuze RH, Schoemaker MM. Child Care Health Dev 2013 Nov 28 [Epub ahead of print] Hegeman JH. NVT symposium Chirurgendagen: Traumageriatrisch behandelplan. Hegeman JH, Van der Velde D, Jue P, Meylaerts S, Romme M. Meeting Zorgverzekeraars Nederland: Geriatrische Traumatologie. The effect of flexor tenotomy on healing and prevention of neuropathic diabetic foot ulcers on the distal end of the toe van Netten JJ, Bril A, van Baal JG. J Foot Ankle Res 2013 Jan 24;6(1):3. Fifty years after Zamosky s article Shoe modifications in lower-extremity orthotics van Netten JJ, Postema K. J Rehab Res Des. 2013;50(6). Infrared thermal imaging for automated detection of diabetic foot complications van Netten JJ, van Baal JG, Liu C, van Der Heijden F, Bus SA. J Diabetes Sci Technol 2013;7: Hegeman JH, Jue P. Meeting of the Alliance for Healthy Aging (Mayo Clinic): Geriatric Trauma. Hegeman JH. Proximal Femur workshop with anatomical specimens: Richtlijn osteoporose anno What you need to know? Stirler VMA, Schoenmaeckers EJP, de Haas RJ, Raymakers JTFJ, Rakic S. International Congress of the European Hernia Society: laparoscopic repair of primary and incisional ventral hernias: two different entities - a prospective cohort analysis of 1088 consecutive patients. Ten Cate W. Jubileum Sportcongres: liesklachten bij sporters. Delayed presentation of diaphragmatic rupture after blast injury Weerink LBM, ten Duis K, van der Velde D, Rakic S. J R Army Med Corps 2013 Dec;159(4): Voordrachten Folbert EC, Van der Velde D, Gierveld R, Hegeman JH. Traumadagen: Verkeerde bedproblematiek: complicaties en behandelkosten van kwetsbare ouderen met een heupfractuur. Hegeman JH. Symposium Fragility Fracture Care: The Geriatric Fracture Centre. Hegeman JH. Symposium Fragility Fracture Care: Multidisciplinary integrated care pathway for elderly patients with hip fractures: implementation results from Centre for Geriatric Traumatology. Hegeman JH. Regionale Refereeravond Traumachirurgie Noord Nederland: Behandelstrategie heupfracturen bij de niet vitale patiënt. Hegeman JH. Symposium AO Nederland Chirurgendagen: Co(managed)-care. Belangrijk bij fracturen in osteoporotisch bot. Van Baal JG. Symposium Diabetische voet: Setting up and organizing a diabetic foot unit. Van Baal JG. Voordracht wondconsulenten Erasmus universiteit Rotterdam: De diabetische voet. Van Baal JG. Vaatdagen NvvV: Gastspreker: De diabetische voet en Vaatchirurgie. Van Baal JG. Voordracht vaatlaboranten Rotterdam: de diabetische voet. Van Baal JG. Int Symposium für Fuszchirurgie München Duitsland. Gastspreker: The organisation of the diabetic foot care in the Netherlands. Van de Velde D, Hegeman JH. Gevorderden cursus Traumachirurgie: Centrum en Netwerk voor Geriatrische Traumatologie: Actuele stand van zaken en de toekomst. Van Netten JJ. An update of research on footwear. ISPO (International Society for Prosthetics and Orthotics) Netherlands yearly conference, 2013.

Uitnodiging en programma

Uitnodiging en programma Uitnodiging en programma XIV e Almelose Symposium Diabetische Voet 28 en 29 januari 2014 Thema: effectieve behandeling van de diabetische voet ZGT, uw vertrouwde ziekenhuis in Almelo en Hengelo Pagina

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Informatie voor en over coassistenten

Informatie voor en over coassistenten Medisch Spectrum Twente Medical School Twente Informatie voor en over coassistenten Informatie voor en over coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Contact

Vrijwilligerswerk. Contact Werken bij Gelre Vacatures Vrijwilligerswerk Contact Zoeken Werken bij Gelre Home / Vacatures Vacatures Alle vacatures Alle vacatures Algemeen Ondersteunend Algemeen Ondersteunend Verpleegkundigen Apeldoorn

Nadere informatie

Symposium Water & Health

Symposium Water & Health Symposium Water & Health Jelle Prins, Decaan MCL Academie Medisch Centrum Leeuwarden Onderzoek en Innovatie Presentatie Jelle Prins 1 MCL Topklinisch opleidingsziekenhuis In Leeuwarden en Harlingen met

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

12-12-2012. College Zorg Opleidingen: een kijkje j in de keuken. Hier istie dan: de keuken van het CZO. De nieuwe etage van het CZO

12-12-2012. College Zorg Opleidingen: een kijkje j in de keuken. Hier istie dan: de keuken van het CZO. De nieuwe etage van het CZO College Zorg Opleidingen: een kijkje j in de keuken Marian Baardwijk MSM a.i. directeur Hier istie dan: de keuken van het CZO De nieuwe etage van het CZO 1 Daar waar: 13 CZO ers werken 6 beleidsadviseurs

Nadere informatie

Achtergrond Aanvraag

Achtergrond Aanvraag Onderwerp Contactperso on Inleiding Uitvoering Electronisch afnemen en verwerken van vragenlijsten voor evaluatie van opleidingsklimaat en opleiders (2010) Prof. Dr. Paul Brand, kinderarts en hoofd medisch

Nadere informatie

DOORKIESNUMMER 088-7083249

DOORKIESNUMMER 088-7083249 PROVINCIALE VAN OVERIJSSEL STATEN Reg.nr. T 6 / Z o i 5 / 6 ^ 1 nie Dat.ontv.: 2 8 AUG 2015 BEZOEKADRES Zilvermeeuw 1, Almelo POSTADRES Postbus 7600 7600 SZ Almelo INTERNET zgt.nl/academie uw KENMERK vslgaca2014

Nadere informatie

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN Versie Definitief Datum, dinsdag 21 juli 2009 Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Prof. dr. H.A.P. Pols, voorzitter OOR-ZWN, namens de instellingen van de OOR-ZWN Mw. dr. C.J. Kruijthof, Sint Franciscus

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider

Nadere informatie

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER:

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER: IN DIT NUMMER: HBO ontwikkelingen operatieassistent en anesthesiemedewerker Cursus Toetsen in de praktijk wordt voor de derde maal georganiseerd Innovatieprijs Indienen van erkenningsaanvraag INTR OC Erkenningen

Nadere informatie

De aios als supervisor:

De aios als supervisor: workshop De aios als supervisor: see one do one teach one Suzanne Wever Paetrick Netten Laima Nadery - Siddiqi Margriet Schneider Opzet Wat wilt u van ons? Wat willen wij van jullie: aios en opleiders?

Nadere informatie

Q&A over het Capaciteitsorgaan en Fonds Ziekenhuisopleidingen

Q&A over het Capaciteitsorgaan en Fonds Ziekenhuisopleidingen Q&A over het Capaciteitsorgaan en Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) Wat is het Capaciteitsorgaan? Het Capaciteitsorgaan is in 1999 opgericht door universitaire medische centra, algemene ziekenhuizen, beroepsbeoefenaren

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

NFU-project Dedicated Schakeljaar. prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager)

NFU-project Dedicated Schakeljaar. prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager) NFU-project Dedicated Schakeljaar prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager) Programma - Inleiding Prof. dr. Jan Borleffs - Presentatie door duo opleider

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017.

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. KAMG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door artsen Maatschappij en Gezondheid en profielartsen Maatschappij en Gezondheid De ingangsdatum van

Nadere informatie

Leerlijnen voor verpleegkundigen

Leerlijnen voor verpleegkundigen Diakonessenhuis Leerlijnen voor verpleegkundigen Loopbaanontwikkeling in het Diakonessenhuis Bij- en nascholing Coaching Communicatie Experimenteren met nieuw gedrag Leren en werken Oefenen in de praktijk

Nadere informatie

Het Schakeljaar: CRU Master jaar 3. Dr T.W. van Haeften Opleidingscoördinator Master (CRU)

Het Schakeljaar: CRU Master jaar 3. Dr T.W. van Haeften Opleidingscoördinator Master (CRU) Het Schakeljaar: CRU Master jaar 3 Dr T.W. van Haeften Opleidingscoördinator Master (CRU) Het Schakeljaar Jaar van keuzes Schakelen van artsopleiding naar vervolgopleiding Te bespreken: 1. Het schakeljaar

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN PALLIATIEVE PATIENTENZORG

DE TOEKOMST VAN PALLIATIEVE PATIENTENZORG DE TOEKOMST VAN PALLIATIEVE PATIENTENZORG Prof dr Wouter WA Zuurmond Vrije Universiteit Medisch Centrum Medisch Direkteur Hospice Kuria Amsterdam 1 BEHANDELING PIJN MEER DAN ALLEEN PIJNBEHANDELING PALLIATIEVE

Nadere informatie

University of Groningen. Geriatric Traumatology Folbert, Engelina

University of Groningen. Geriatric Traumatology Folbert, Engelina University of Groningen Geriatric Traumatology Folbert, Engelina IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Symposium taakherschikking MDL 09.30 Inleiding 09.40 PA, VS en VE: wat houden de functies in? 09.50 Juridisch Kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving

Nadere informatie

Introductie OLVG. Van richtlijn naar protocol met EBP Ontwikkelen van protocollen op basis van richtlijnen en Evidence Based Practice

Introductie OLVG. Van richtlijn naar protocol met EBP Ontwikkelen van protocollen op basis van richtlijnen en Evidence Based Practice Van richtlijn naar protocol met EBP Ontwikkelen van protocollen op basis van richtlijnen en Evidence Based Practice Introductie OLVG Twee hoofdlocaties: Oost & West Polibezoeken: 589.145 Bedden: 506 SEH-bezoeken

Nadere informatie

-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------- IN DIT NUMMER: Naamswijziging CZO Erkenningsaanvragen op juridische entiteit Samenvoegen Kamers Aanpassing diplomaregistratie Start Jos Rutting Cursus Toetsen in de praktijk Erkenningen Benoemingen -----------------------------------------------------

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

ToP opleiding oktober 2014-2015

ToP opleiding oktober 2014-2015 -2015 Informatie voor belangstellenden uit het verzorgingsgebied van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

Bereik de medisch specialist! Download GRATIS!

Bereik de medisch specialist! Download GRATIS! Bereik de medisch specialist! Download GRATIS! 12.500 downloads Met de app MedZine krijgt de medisch specialist toegang tot de meest recente content uit zijn vakgebied. Dit zijn alle belangrijke (inter)nationale

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland

Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Beste student, Je bent op zoek naar een plek voor een wetenschappelijke

Nadere informatie

Functieomschrijving Circulation Practitioner

Functieomschrijving Circulation Practitioner Functieomschrijving Circulation Practitioner Landelijke Vakgroep van Circulation Practitioners Definitie functie specialistisch verpleegkundige IC 1 /CC 2 specialisatie binnen het aandachtsgebied van de

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen

NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Uitnodiging en programma. XV e Almelose Symposium Diabetische Voet 19 en 20 januari 2016. De nieuwe richtlijnen diabetische voet

Uitnodiging en programma. XV e Almelose Symposium Diabetische Voet 19 en 20 januari 2016. De nieuwe richtlijnen diabetische voet Uitnodiging en programma XV e Almelose Symposium Diabetische Voet 19 en 20 januari 2016 De nieuwe richtlijnen diabetische voet Pagina 3 Uitnodiging Uitnodiging Hierbij nodigen wij u uit voor het Almelose

Nadere informatie

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd.

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd. IN DIT NUMMER : Eerste erkenning Cardiac Care Informatiebijeenkomst FZO contactpersonen Kamer en College Innovatieprijs Prijswijzigingen 2011 Erkenningen Benoemingen Eerste erkenning Cardiac Care In april

Nadere informatie

Adriaan Visser, assitant lector

Adriaan Visser, assitant lector Adriaan Visser, assitant lector Kenniscentrum Zorginnovatie, Lectoraat transities in zorg, Hogeschool Rotterdam a.p.visser@hr.nl en adriaan.visser@planet.nl Daarover is onderzoek gedaan! Betreft m.n.

Nadere informatie

Voorbeeld uit het ziekenhuis inzake CZO

Voorbeeld uit het ziekenhuis inzake CZO Geert van den Brink Radboud Zorgacademie April 2013 Taken UMC St Radboud Patiëntenzorg o 950 bedden o > 400.000 polikliniekbezoeken o Ca. 27.000 opnames per jaar Onderzoek o 6 verschillende onderzoekslijnen

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

Acknowledgement. Acknowledgement

Acknowledgement. Acknowledgement Acknowledgement Acknowledgement This study is part of TREND (Trauma RElated Neuronal Dysfunction), a Dutch Consortium that integrates research on epidemiology, assessment technology, pharmacotherapeutics,

Nadere informatie

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen In dit plan wordt beschreven: 1. Op welke locaties in de opleidingsregio kunnen welke competenties voor het vak van orthopedisch chirurg

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Informatieblad co-assistenten Sint Franciscus Gasthuis

Informatieblad co-assistenten Sint Franciscus Gasthuis Informatieblad co-assistenten Sint Franciscus Gasthuis Hartelijk welkom in het SFG! Hierbij wil ik je van harte welkom heten in het Sint Franciscus Gasthuis (SFG). Ik hoop dat je een leerzaam coschap in

Nadere informatie

WERKSTRUCTUUR VOOR DE ONDERWIJS-EN OPLEIDINGSREGIO NOORD-EN OOST NEDERLAND

WERKSTRUCTUUR VOOR DE ONDERWIJS-EN OPLEIDINGSREGIO NOORD-EN OOST NEDERLAND WERKSTRUCTUUR VOOR DE ONDERWIJS-EN OPLEIDINGSREGIO NOORD-EN OOST NEDERLAND Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen Het eerste concept voor de werkstructuur werd verspreid in juni 2006. In de afgelopen

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Om voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici in aanmerking te komen dient de radiodiagnostisch-

Nadere informatie

Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum. Opleiding tot verpleegkundige

Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum. Opleiding tot verpleegkundige Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum Inleiding In deze brochure vind je informatie over de verpleegkundige opleidingen en de daarop

Nadere informatie

Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO augustus 2011 RZA 1

Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO augustus 2011 RZA 1 Regionaal opleidingsplan opleiding orthopedie Regionale Opleiding Groep Orthopedie Oost UMC St. Radboud Nijmegen, St. Maartenskliniek Nijmegen, Rijnstate Arnhem Aan de hand van het landelijke opleidingplan

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

PARAMEDISCH CURSUSSEN & OPLEIDINGEN KWETSBARE OUDEREN & TRAINING. Brochure

PARAMEDISCH CURSUSSEN & OPLEIDINGEN KWETSBARE OUDEREN & TRAINING. Brochure 2017 PARAMEDISCH CURSUSSEN & OPLEIDINGEN KWETSBARE OUDEREN & TRAINING Brochure OPLEIDINGSINSTITUUT CIVA B.V. Organisatie cursus Organiserende instelling CIVA B.V. Adresgegevens Rumpenerstraat 9 / Postbus

Nadere informatie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Het St. Antonius Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis met een vakgroep urologie die het vakgebied vrijwel in de volle breedte en in al zijn

Nadere informatie

Volg je hart, gebruik je hoofd. Verpleegkundige in opleiding

Volg je hart, gebruik je hoofd. Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde 22 Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale

Nadere informatie

Pharmacotherapie. Introductie- COIG-cursus. Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam

Pharmacotherapie. Introductie- COIG-cursus. Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam Pharmacotherapie Introductie- COIG-cursus Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam vanaf 9.15 uur registratie en koffie/thee 10.00 10.15 uur opening en inleiding

Nadere informatie

Pro-actieve besluitvorming rond het levenseinde: waarom, instrumenten en onderbouwing

Pro-actieve besluitvorming rond het levenseinde: waarom, instrumenten en onderbouwing Pro-actieve besluitvorming rond het levenseinde: waarom, instrumenten en onderbouwing Isabelle Flierman Arts-onderzoeker bij het AMC Afdeling ouderengeneeskunde en huisartsgeneeskunde Symposium Methoden

Nadere informatie

PRO. De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten

PRO. De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten PRO De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten Prof. dr. Saskia Middeldorp, internist Afdeling Vasculaire Geneeskunde Academisch Medisch Centrum, Amsterdam Wat zegt de NHG standaard

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure opleiding interne geneeskunde OOR Noord- en Oost-Nederland

Sollicitatieprocedure opleiding interne geneeskunde OOR Noord- en Oost-Nederland Sollicitatieprocedure opleiding interne geneeskunde OOR Noord- en Oost-Nederland Geachte collega, Naar aanleiding van uw sollicitatie naar een opleidingsplaats interne geneeskunde binnen de OOR Noord-

Nadere informatie

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Het Deventer Ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis met alle basisspecialismen in huis. Veiligheid, snelle toegang en persoonlijke aandacht staan centraal.

Nadere informatie

Erkenningsaanvraag HERNIEUWDE ERKENNING

Erkenningsaanvraag HERNIEUWDE ERKENNING EISEN TE STELLEN AAN DE OPLEIDER, PLAATSVERVANGEND OPLEIDER, OPLEIDINGSGROEP EN OPLEIDINGSINRICHTING (In te vullen door de (beoogd) opleider, plaatsvervangend opleider en Raad van Bestuur/Directie.) Toelichting:

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Workshop: Lokaal opleidingsplan

Workshop: Lokaal opleidingsplan Workshop: Lokaal opleidingsplan 9 oktober 2009 Dr. Paetrick M. Netten, internist opleider Prof. Dr. Rijk. O.B. Gans, internist opleider en voorzitter van de werkgroep modernisering CCMS Workshop: Lokaal

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Uitnodiging en programma Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Datum: donderdag 27 november 2014 Tijdstip: 12.00-18.00 uur Locatie: Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Universitair

Nadere informatie

Assessment. Een uitnodiging om fouten te maken en succeservaringen te vieren

Assessment. Een uitnodiging om fouten te maken en succeservaringen te vieren Assessment Een uitnodiging om fouten te maken en succeservaringen te vieren Conny Alewijnse-Spierings, opleider SEH UMC Utrecht Ruben Verlangen, docent METS Center Bilthoven, RAVU Inhoud presentatie Introductie

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure opleiding interne geneeskunde OOR Noord- en Oost-Nederland

Sollicitatieprocedure opleiding interne geneeskunde OOR Noord- en Oost-Nederland Sollicitatieprocedure opleiding interne geneeskunde R Noord- en ost-nederland Geachte collega, Naar aanleiding van uw sollicitatie naar een opleidingsplaats interne geneeskunde binnen de R Noord- en ost-nederland

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Instructie inschrijven student

Instructie inschrijven student Instructie inschrijven student Wij willen u vragen de instructie goed door te nemen, omdat het van belang is dat de juiste gegevens op de aanmelding worden vermeld. Wanneer het aanmeldformulier niet correct

Nadere informatie

52 responses in 260 results

52 responses in 260 results Van: Secretariaat Vrouw&Zorg Onderwerp: Evaluatie CTG Scholingsdag --3 Datum: 3 februari 4 9:5:45 GMT+: EVALUATIE CTG scholingsdag -3 No data to display. Huidige functie 5 responses

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG INVITATIONAL CONFERENCE Donderdag 19 november 2015 vanaf 12.00 uur Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33, Nijmegen DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG in samenwerking met: twitter

Nadere informatie

Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders

Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders Lambert de Bont Voorzitter Centrale Opleidingscommissie UMCG Aanleiding KNMG workshop over functioneren COC Nieuwe kaderbesluit Doel Stilstaan bij functioneren

Nadere informatie

De opleider als rolmodel

De opleider als rolmodel De opleider als rolmodel De opleider als rolmodel programma 14.00 welkom 14.15 voorstelronde/verwachtingen 14.35 excellent teacher en excellent rolemodel 14.55 groepswerk 15.10 plenaire rapportage 15.35

Nadere informatie

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Wat willen JULLIE bereiken vandaag? Wat willen WIJ bereiken vandaag? Jullie hebben kennis en kunde om jullie eigen opleiding vorm te geven AIOS in the lead Input krijgen

Nadere informatie

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Je bent werkzaam op het gebied van de individuele gezondheidszorg en krijgt daardoor te maken met voorbehouden handelingen. Voorbehouden handelingen zijn geneeskundige

Nadere informatie

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2 Medisch Leiderschap Prof.dr. Margriet Schneider Loes Nissen, aios MDL Jessica Vogel, Bedrijfsleider MDL Judith Voogt, student geneeskunde, onderzoeker V & V Project CanBetter Patiëntveiligheid Doelmatigheid

Nadere informatie

UMCG Wenckebach Instituut Mevrouw M. Grave, ambtelijk secretaris Leerhuizenoverleg OOR N&O Hanzeplein 1, De Brug RB Groningen

UMCG Wenckebach Instituut Mevrouw M. Grave, ambtelijk secretaris Leerhuizenoverleg OOR N&O Hanzeplein 1, De Brug RB Groningen UMCG Wenckebach Instituut Mevrouw M. Grave, ambtelijk secretaris Leerhuizenoverleg OOR N&O Hanzeplein 1, De Brug 5.049 9700 RB Groningen Poslbus 5001 7400 GC Deventer T (0570) 53 53 53 daium 8 oktober

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

PAO-H JAARPROGRAMMA 2013 NASCHOLING VOOR HUISARTSEN UTRECHT GEACCREDITEERD

PAO-H JAARPROGRAMMA 2013 NASCHOLING VOOR HUISARTSEN UTRECHT GEACCREDITEERD UTRECHT PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN GEACCREDITEERD JAARPROGRAMMA 2013 NIEUWE PAO-H CURSUSSEN IN 2013! Het nieuwe jaarprogramma van het Post Academisch Onderwijs voor Huisartsen Utrecht biedt u weer

Nadere informatie

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3 Beleidsregels accreditatie herregistratie Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 17 mei 2017. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

De oudere patiënt met comorbiditeit

De oudere patiënt met comorbiditeit De oudere patiënt met comorbiditeit Dr. Arend Mosterd cardioloog Meander Medisch Centrum, Amersfoort Dr. Irène Oudejans klinisch geriater Elkerliek ziekenhuis, Helmond Hartfalen Prevalentie 85 plussers

Nadere informatie

Verstandig Kiezen. Professor Suzanne Geerlings Opleider interne geneeskunde

Verstandig Kiezen. Professor Suzanne Geerlings Opleider interne geneeskunde Verstandig Kiezen Professor Suzanne Geerlings Opleider interne geneeskunde am Hoe zijn wij in het AMC gestart? Projectplan 2x via mail, via COC en van Corry den Rooyen: Wil jij boegbeeld zijn? Je kunt

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

IN DIT NUMMER: SEPTEMBER

IN DIT NUMMER: SEPTEMBER IN DIT NUMMER: Ambulancezorg Nederland sluit aan Mandatering afgeven erkenningen Decentralisering vooropleidingseis Ziekenhuishygiënist FZO Feestelijke bijeenkomst OLVG Registratie Erkenningen Benoemingen

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) Achtergrondinformatie Binnen de Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra is een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) ontwikkeld. Dit is een onderwijskwalificatie

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk MCAC/djon/TSZ 0900-7707070 vragencure@nza.nl CI/13/31c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk MCAC/djon/TSZ 0900-7707070 vragencure@nza.nl CI/13/31c Aan het bestuur van: - Zorgaanbieders Cure en Care Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

ToP opleiding april 2014 Informatie voor cursisten

ToP opleiding april 2014 Informatie voor cursisten ToP opleiding april 2014 Informatie voor cursisten Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren (EOP-nl) Academisch Medisch Centrum, Amsterdam Afdeling Revalidatie A-01, 386-1 Postbus 22660 1100

Nadere informatie

Algemeen klinisch fysicus in opleiding

Algemeen klinisch fysicus in opleiding Algemeen klinisch fysicus in opleiding ir. Mariken Zijlmans Beroepsoriëntatieavond voor Biomedisch Technologen (in opleiding) 17 september 2012 Curriculum Vitae ir. Mariken Zijlmans 30 jaar Algemeen Klinisch

Nadere informatie

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Wat vindt u? Het portfolio: Lasten? Lusten? Wat is het portfolio? Portare = dragen

Nadere informatie

Uitnodiging en programma. XVII e Almelose Symposium Diabetische Voet 23 en 24 januari 2018

Uitnodiging en programma. XVII e Almelose Symposium Diabetische Voet 23 en 24 januari 2018 Uitnodiging en programma XVII e Almelose Symposium Diabetische Voet 23 en 24 januari 2018 De complexe diabetische voet; de wonden zijn de wereld nog niet uit Pagina 3 Uitnodiging Dames en heren, Van harte

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie (Besluit cardiologie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede

Nadere informatie

Verpleegkundige opleiding Niveau 4

Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Welkom We willen je van harte uitnodigen om student verpleegkundige te worden in het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein en Utrecht.

Nadere informatie

LTA Hartfalen, perspectief vanuit de huisarts

LTA Hartfalen, perspectief vanuit de huisarts LTA Hartfalen, perspectief vanuit de huisarts Mark M. J. Valk, huisarts-onderzoeker Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Huisarts in Amersfoort 1 Wie wil dat huisartsen

Nadere informatie