Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven"

Transcriptie

1 Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels fris de dag door Kinderdagverblijven rblijven Kinderdag Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven

2 Welkom bij Fris! Kinderdagverblijven Als ouder is het heerlijk om te genieten van uw kinderen op alle momenten van de dag! De momenten thuis, samen op stap en de momenten op uw werk waarop u weet dat uw kind lekker op z`n plek zit bij Fris! Kinderdagverblijven. Fris! Kinderdagverblijven heeft als doel het aanbieden van professionele kinderopvang aan ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. De opvang is gericht op ontmoeten, verzorgen en het stimuleren van gerichte ontwikkeling van het kind. Fris! beschouwt het als haar opdracht ouders in staat te stellen hun zorg voor de kinderen te combineren met werk, studie of anderszins en om hun kinderen in een vroeg stadium in contact te brengen met andere kinderen. Flexibel Door onze ruime openingstijden kunt u in alle rust uw kinderen brengen en ophalen. Extra dagen, opvang op wisselende dagen of calamiteiten? Wij denken graag met u mee en zeggen niet graag nee! Ruimtelijk Door de prachtige ruimtes in onze kinderdagverblijven kunnen we zeggen dat zowel binnen als buiten alle mogelijkheden volop benut zijn om te kunnen spelen, ontdekken, leren, rusten en jezelf zijn! Inspirerend De leidsters, materialen, tuin en de dagindeling aan de hand van de methode Uk & Puk zorgen er voor dat ieder kind op zijn eigen manier en tempo geïnspireerd zal raken om te ontwikkelen! Speels Een kind mag bij ons vooral kind zijn! De inrichting, kleuren en werkwijze zijn gericht op de belevingswereld van het kind en dus speels! Wij zien ons bij de opvang en opvoeding als partner van de ouders en hebben een aantal uitgangspunten geformuleerd die in ons dagelijks handelen leidend zijn. Bij Fris! denken wij namelijk niet alleen aan: vernieuwend, jong, actief en schoon. De letters die Fris! vormen geven gelijk onze speerpunten aan: 2

3 De werkwijze van Fris! Kinderdagverblijven Bij Fris! Kinderdagverblijven zijn de basisprincipes van Dalton verweven in alle activiteiten en in de manier van werken van de pedagogisch medewerkers. Het is voor ons een attitude die de consistente rode draad door het kinderdagverblijf vormt. De Daltonwerkwijze is gebaseerd op ideeën van de Amerikaanse Helen Parkhurst. Helen begon als leerkracht in Zij vond het belangrijk dat kinderen actief betrokken worden bij hun eigen ontwikkeling en dat van anderen. Uitgaande van het kind dat graag speelt, in zijn spel zichzelf opdrachten stelt en eigen keuzes maakt, komt Helen Parkhurst tot de volgende basisprincipes: vrijheid zelfstandigheid samenwerking reflectie verantwoordelijkheid nemen - geven verantwoordelijkheid nemen - geven vrijheid in gebondenheid zelfstandigheid samenwerking verantwoording afleggen - vragen verantwoording afleggen - vragen vertrouwen vertrouwen schenken - vragen schenken - vragen Vrijheid Vrijheid is aan grenzen gebonden. Daarom spreken we van vrijheid in gebondenheid. Er wordt gehandeld vanuit het vertrouwen in het kind en dat vertrouwen dient wederzijds te zijn. Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing van een mens. Het kind moet leren met die vrijheid om te gaan. We spreken daarom meer over de verantwoordelijkheid die kinderen hebben voor hun eigen ontwikkeling. Voor het kind is het leren omgaan met vrijheid (verantwoordelijkheid) een proces dat langzaam verloopt. Fris! Kinderdagverblijven zal in een geleidelijk tempo het kind daarmee vertrouwd maken. De spelende peuter bij de dagopvang en de twaalfjarige bijna basisschoolverlater op de BSO zullen ieder op hun eigen manier in verschillende mate die vrijheid ervaren. Op de BSO kan de vrijheid worden beperkt door de opdracht, de afgesproken taak, maar ook door verantwoordelijkheid te dragen en verantwoording te geven. Ieder kind is vrij te kiezen welke activiteit hij wil ondernemen en in welke volgorde, hij kiest zelf zijn hulpbronnen, werkt samen met anderen of individueel en deelt tijdens de spelmomenten zelf zijn tijd in. Zelfstandigheid Het beginsel van de zelfstandigheid sluit aan bij het gegeven dat gezonde kinderen actief en ontdekkend bezig willen zijn. Hun leerplezier verdwijnt als sneeuw voor de zon, wanneer zij verplicht worden gedurende een groot gedeelte van de dag stil te zitten en opdrachten te herkauwen die de leidster 3

4 al uitgebreid heeft uitgelegd en voorgedaan. Het is duidelijk dat de activiteiten bij Fris! de ruimte bieden om ontdekkend bezig zijn. Het samenstellen van deze activiteiten houdt veel meer in dan het uitzoeken van enkele opdrachten of thema s: het vraagt om inzicht in de ontwikkelingsfases en aandacht voor het verschil in de mogelijkheden van de kinderen. Een goed samengesteld activiteitenpakket leidt tot ontwikkeling die aansluit bij de mogelijkheden van het kind in zowel aanleg als tempo. Samenwerken Bij Fris! Kinderdagverblijven leren kinderen met elkaar, van elkaar en aan elkaar. Hierbij kan je denken aan: samen lopen in de rij, elkaar helpen bij het aantrekken van de jas, samen een spelletje doen, etc. Samenwerken is een vaardigheid die je moet leren. Doordat kinderen samen met pedagogisch medewerkers en andere kinderen activiteiten ondernemen, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat ze elkaar kunnen helpen. Samenwerken met anderen heeft daarnaast een functie op het gebied van sociale vorming. De kinderen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen en ze ontwikkelen sociale vaardigheden. Typisch Fris! Kinderdagverblijven: Een goed pedagogisch klimaat. Op basis van vertrouwen zijn de relaties tussen kinderen onderling, de medewerkers onderling en tussen kinderen en medewerkers goed. Medewerkers kennen elkaars visie en leren van elkaar en van de kinderen. Er wordt gewerkt met dagkleuren en dagritmekaarten. Deze combinatie vormt een goede basis voor een duidelijke structuur waarbij kinderen en medewerkers grip op planning en tijd krijgen. Zowel het kind zelf als de samenwerking binnen de groep staan centraal. Kinderen helpen elkaar, spelen, ondernemen en ontdekken (samen) nieuwe dingen. Verticale groepen zorgen ervoor dat kinderen van verschillende leeftijden elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren. Uk en Puk Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk! Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Uk & Puk organiseert alle activiteiten rondom thema's die komen uit de directe belevingswereld van jonge kinderen en spelen zich af in het hier en nu. Uk & Puk werkt veel met kleine groepsactiviteiten en dat is een bewuste keuze. Taal leren is namelijk een sociaal proces dat kinderen pas onder de knie krijgen in interactie met elkaar. Die interactie is in een kleine groep makkelijker dan in een grote groep. Uk & Puk besteedt veel aandacht aan spraak- en taalontwikkeling. Alle activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) en de woordenschat. Uk & Puk is geschikt voor kinderen die meer én minder taalvaardig zijn. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby's, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen! 4

5 Dit is Roos, ze vindt het leuk dat ze uit verschillende activiteiten mag kiezen donderdag, uur 5

6 Doorgaande lijn Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Kinderen die starten met Uk & Puk, maken makkelijk de overstap naar de meest gebruikte methodes van groep 1 en 2 in het basisonderwijs. Thema's, activiteiten en uitgangspunten zullen dan herkenbaar zijn voor de kinderen. Ook biedt Uk & Puk speciale activiteiten voor peuters die bijna naar groep 1 gaan in het thema 'Ik ben bijna 4!'. Puk Handpop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. Hij heeft bijvoorbeeld nieuwe schoenen aan of hij is verkouden. Puk biedt troost en is het vriendje bij wie baby's, dreumesen en peuters zich veilig voelen. Via Puk kunnen pedagogisch medewerkers de kinderen betrekken bij activiteiten en kunnen ze op een veilige en speelse manier interactie met de kinderen uitlokken. Groepen Elke groep wordt geleid door vaste medewerkers, zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het groepsproces. Alle medewerkers beschikken over passende beroepskwalificatie zoals in de CAO is opgenomen. Locaties: Het Bakhuis Het Bakhuis 1 Apeldoorn Het Speelkasteel Fabianusstraat 4 Apeldoorn De Vlinderhoeve Bouwmeestershoeve 101 Apeldoorn De Bloemenweide Linie 540 Apeldoorn De Burcht Hogestraat 31 Dieren Dolfijn Zwanensingel 3 Velp Mickey Korte Wal 4 Velp De Zon Nieuw Schoonoord 2a Velp Eloy Klingelbeek 28 Ugchelen Voor inval bij ziekte en vakantie van de vaste medewerkers wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vaste invalleidsters, zodat de kinderen zo min mogelijk wisselende leiding hebben. Het vakantierooster is dusdanig opgezet dat altijd een vaste pedagogisch medewerker op de groep aanwezig blijft. Het team doet mee aan werkoverleggen, trainingen, cursussen en bijscholingen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vak. 6

7 Inschrijven Bij Fris! Kinderdagverblijven kunt u inschrijven vanaf de door u gewenste datum op iedere willekeurige dag van de maand. Bij inschrijving ontvangt u: Een plaatsingsovereenkomst (in tweevoud); Een verwijzing naar onze algemene voorwaarden op Een machtigingsformulier voor de automatische incasso. Voor de daadwerkelijke plaatsing nodigen wij u graag uit voor een intakegesprek. We bespreken dan uitgebreid uw wensen en behoeften, we plannen de wendagen voor uw kind en we leiden u rond bij Fris! kinderdagverblijven. Voor het eerst naar een kinderdagverblijf gaan valt vaak voor zowel ouders als kind niet mee. Daarom beginnen we, afhankelijk van de behoefte van de ouders, ongeveer één of twee weken voor de definitieve opvangdatum met een wenperiode voor zowel kind, ouders als leidsters. Inschrijven kan via onze website Onder de knop inschrijven kunt u de gewenste locatie selecteren, het formulier invullen en digitaal versturen. Na ontvangst van het inschrijfformulier zullen wij contact met u opnemen. Tevens bestaat de mogelijkheid het inschrijfformulier ondertekend afgeven op het kinderdagverblijf of opsturen naar de desbetreffende locatie waarop u uw kind wilt aanmelden. Tarieven Opvang Tijd Uurtarief Dag Maand Ochtend ,80 37,40 162,07 Middag ,80 40,80 176,80 Hele dag ,80 74,80 324,13 Bij de samenstelling van onze tarieven hebben wij gekeken naar de beste prijsopbouw voor u als ouder: Bij een hele dag krijgt u het eerste half uur opvang gratis. Wij bieden u graag de langste openingstijden tegen de beste nettoprijs. Uurtarief van 6.80 omdat u het gehele uurtarief in uw belastingteruggave mag opnemen. Opvang is al mogelijk vanaf 1 dagdeel per week. Inschrijving is kosteloos en mogelijk vanaf het begin van uw zwangerschap. De kosten voor de kinderopvang factureren we maandelijks vooraf aan u. Alle betalingen gaan per automatische incasso. Ons uurtarief is inclusief: Verzorgingskosten Lunchkosten Tussendoortjes Uitstapjes en feestjes Openingstijden Fris! Kinderdagverblijven is het gehele jaar op werkdagen geopend van 7.00 uur tot uur, met uitzondering van nationale feest- en gedenkdagen. De dagen dat we gesloten zijn worden op tijd aan u doorgegeven. 7

8 Halen en brengen Wij verzoeken ouders hun kinderen `s morgens te brengen tussen uur en `s middags tussen uur. Ophalen kan tussen uur en tussen uur. Wij stellen deze richtlijnen zodat de activiteiten voor alle kinderen rustig kunnen verlopen. Wij begrijpen dat er situaties zijn waardoor u incidenteel af moet wijken van deze richtlijnen. In overleg is er veel mogelijk! Binnen de bovenstaande haal- en brengtijden hebben de medewerkers voldoende gelegenheid om aandacht te besteden aan de overdracht van de zorg voor uw kind. Om de dag rustig te beginnen of te onthaasten aan het eind van een drukke werkdag staat er altijd een kopje koffie of thee voor u klaar. Wanneer uw kind door een ander wordt opgehaald, dient u dit van tevoren aan de leiding te melden. De medewerker geeft uw kind niet mee aan een onbekende of onbevoegde. Afmelden Als uw kind om welke reden dan ook niet op de afgesproken dag op het kinderdagverblijf aanwezig kan zijn dient dit, om misverstanden te voorkomen, vooraf gemeld te worden. Ruilen Ouders kunnen een verzoek doen voor het ruilen van de dag waarop het kind normaal komt met een andere dag waarop het niet is geplaatst. Deze service bieden wij graag en we zullen er alles aan doen om aan uw wensen tegemoet te komen. Bij beschikbaarheid zullen wij het verzoek dan ook altijd honoreren. Voorwaarde om te ruilen is dat de desbetreffende dag vooraf wordt aangevraagd. Om de aanvraag van het ruilen te kunnen honoreren plannen wij direct een vervangende datum in. Extra opvang Extra opvang is opvang op een extra dag naast de dagen waarop het kind geplaatst is. Als extra opvang mogelijk is, tekent de pedagogisch medewerker dit aan op het opgavenformulier extra dagdelen en geeft indien de ouder dit wenst een kopie aan de ouder. Zowel de pedagogisch medewerker als de ouder tekenen voor akkoord. Voor de extra opvang zijn de normale tarieven van toepassing. Vakantieplanning Voor een goede personeelsplanning tijdens de vakanties kan het zijn dat de ouders ruim van tevoren gevraagd worden op te geven of hun kind wel of niet komt in de vakanties. Het opnemen van vakantiedagen van de medewerkers en het regelen van invalkrachten wordt aan de hand van de bezetting georganiseerd. Als er weinig kinderen aanwezig zijn, voegen wij de groepen samen. Omdat de betaling van de vaste dagen dat u kind geplaatst is gewoon door gaat, mag u deze dagen binnen hetzelfde kalender jaar ruilen. Om de dagen te kunnen ruilen moeten ze eerst verzuimd zijn, of in de week van verzuim geruild worden. 8

9 Dit is Tess, ze ontdekt iedere dag nieuwe dingen op de babygroep! vrijdag, uur 9

10 Contact over uw kind Een goed contact tussen ouders en leiding is erg belangrijk. Bij het halen en brengen van uw kind is er in de regel voldoende gelegenheid om met de groepsleiding over uw kind te praten. Heeft uw kind goed geslapen en gegeten? Was hij/zij opgewekt die dag of was er iets bijzonders. Om u een duidelijk beeld te geven, maken we gebruik van een logboekje waarin de pedagogisch medewerker het verloop van de dag heeft genoteerd. Indien er meer tijd nodig is om zaken te bespreken, kunt u een afspraak maken met de medewerkers. Naast deze incidentele contacten wordt u jaarlijks, vrijblijvend, uitgenodigd om door te nemen hoe het met uw kind gaat op het kinderdagverblijf. Dit gebeurt n.a.v. observaties en het kindvolgsysteem van Uk & Puk. Doel van het meten volgens deze methodes is om na te gaan hoe het met de ontwikkeling van de kinderen gaat en of bijstelling nodig is. Bereikbaarheid ouders In geval van calamiteiten is het noodzakelijk dat Fris! Kinderdagverblijven op de hoogte is van het privé- en werkadres en telefoonnummers, zodat we de ouders kunnen bereiken indien nodig. Bovendien is het handig als wij ook telefoonnummers van derden hebben, voor het geval de ouders niet bereikbaar zijn. Ongelukjes Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is Fris! Kinderdagverblijven veilig ingericht. Bovendien zien de leidsters er nauwlettend op toe dat de kinderen niets overkomt. Niettemin kan er een ongelukje plaatsvinden. In dit geval zal dit direct bij het afhalen van het kind worden doorgegeven. In geval van ernstige ongelukken of een noodsituatie zal er direct contact worden opgenomen met ouders. Wat als uw kind ziek is? Ook als uw kind ziek is mag het in principe naar Fris! kinderdagverblijven komen. In sommige gevallen kan het echter noodzakelijk zijn uw kind thuis te houden op grond van besmettingsgevaar of omdat speciale zorg voor uw kind nodig is. Dit gebeurt uiteraard in goed overleg met u. Als uw kind tijdens zijn/haar verblijf bij Fris! ziek wordt, worden ouders hiervan op de hoogte gesteld. Het kan dan soms voorkomen dat het beter is om uw kind te komen ophalen. Dit hangt natuurlijk af van de situatie. Fris! kinderdagverblijven hanteert een protocol zieke kinderen dat op de locatie in te zien is, hierbij houden wij ons aan de richtlijnen van de GGD. 10

11 Tot ziens bij Fris! Kinderdagverblijven Graag nodigen wij u uit om de sfeer te komen proeven op onze kinderdagverblijven en de BSO s! U kunt op ieder gewenst moment een afspraak maken voor een rondleiding, of bij ons binnen lopen als u in de buurt bent. Wij verwelkomen u op het moment dat het u uitkomt, ook hierin zijn wij graag Flexibel. We laten u tijdens de rondleiding graag alle aspecten van de Fris! werkwijze zien. Door de inrichting van onze locaties hebben we een open en Ruimtelijk effect gecreëerd. U zult zelf ervaren hoe we in onze dagelijkse praktijk werken met de uitgangspunten van Uk en Puk, en hoe Inspirerend dit is voor de ontwikkeling van de kinderen. Graag laten wij u zien dat een kind bij Fris! vooral kind mag zijn. De inrichting, kleuren en werkwijze zijn gericht op de beleving van het kind en dus Speels! Vriendelijke groet, Het team van Fris! Kinderdagverblijven 11

12 Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels fris de dag door Kinderdagverblijven en Kind Planning en Administratie Apeldoorn: Fris! Kinderdagverblijven Het Bakhuis MA Apeldoorn Telefoon Planning en Administratie Velp/Dieren: Fris! Kinderdagverblijven Korte Wal GZ Velp Telefoon Wij zijn maandag t/m vrijdag geopend van 07:00 uur tot 18:30 uur. Voor meer informatie en inschrijven ga naar:

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool

Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool Zo zit dat dus met 10+ Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool Werken met vormingsthema s Zo zit dat dus met 10+ Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Stimuleren van leesbevordering op de BSO

Stimuleren van leesbevordering op de BSO STAND VAN ZAKEN 2013 Deze publicatie is uitsluitend te downloaden via www.lezen.nl STAND VAN ZAKEN 2013 Colofon Nieuwe Prinsengracht 89 1018 VR Amsterdam 020-6230566 www.lezen.nl info@lezen.nl Vormgeving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Doorgaande lijn van voor naar vroegschoolse educatie

Doorgaande lijn van voor naar vroegschoolse educatie Doorgaande lijn van voor naar vroegschoolse educatie Inleiding Waarom werken aan een doorgaande lijn? Achterstanden die bij binnenkomst in groep 1 al bestaan, blijken tijdens de basisschoolperiode moeilijk

Nadere informatie

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18 234 Samenwerken met de omgeving De moeder van Astrid (6) is bloemist. In de kersttijd komt zij een woensdagmiddag naar de buitenschoolse opvang om samen met de kinderen kerststukjes te maken. Ze heeft

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden

Veiligheid en welbevinden HOOFDSTUK 2 Veiligheid en welbevinden Mirjam Gevers Deynoot-Schaub Hoofdstuk 2 35 Mees (2 jaar) wil Janneke (9 maanden) aaien en kusjes geven. Janneke vindt het leuk maar ook een beetje spannend en kijkt

Nadere informatie

Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me?

Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me? Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me? Een onthaalouder heeft verschillende rollen. Hij/zij is: een verzorger van jonge kinderen, een professionele opvoeder, een opvoedingspartner

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Inhoud 1. Plagen/Pesten 2. Doel Pestprotocol 3. Preventief Pestbeleid 4. Signaleren 5. Het aanpakken van pestgedrag 6. Stappenplan 7. Evaluatie 1. Plagen/Pesten Pesten

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie