Masteropleiding Notarieel recht Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Notarieel recht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masteropleiding Notarieel recht Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Notarieel recht - 2011-2012"

Transcriptie

1 Masteropleiding Notarieel recht Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht I

2 De masteropleiding omvat 60 studiepunten, 1 studiejaar. Meer informatie over het eisenpakket voor afstuderen, de overgangsregelingen, doelstelling en eindtermen van de opleiding vind je in de Onderwijs- en Examenregeling. Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht II

3 Inhoudsopgave Master's programme Law - Research Track Law 1 RM Notarieel recht (vakken oude stijl) 1 Master Notarieel recht - Verplichte vakken 1 Master Rechtsgeleerdheid en Notarieelrecht - Keuzevakken 1 Vak: Aanbestedingsrecht 4 Vak: Actualiteiten burgerlijk recht 5 Vak: Actualiteiten internetrecht 6 Vak: Ambtenarenrecht 7 Vak: Arbeidsrecht 8 Vak: Auteursrecht 10 Vak: Belastingen van rechtsverkeer 11 Vak: Belastingrecht I 12 Vak: Belastingrecht II 12 Vak: Belastingrecht III 13 Vak: Bestuurlijk organisatierecht 14 Vak: Bestuursprocesrecht 16 Vak: Bijbel, christelijk geloof en recht 17 Vak: Bijzonder strafrecht 18 Vak: Burgerlijk procesrecht 19 Vak: Capita selecta contractenrecht 20 Vak: Capita selecta pensioenrecht 20 Vak: Capita selecta strafrecht 21 Vak: Children's Rights from an International Perspective 22 Vak: Common Law and Language 22 Vak: Comparative Law: Legal Culture and Language 24 Vak: Conflictoplossing, mediation en onderhandelen 25 Vak: E-Commerce Law 26 Vak: Engels/Amerikaans privaatrecht 27 Vak: Estate planning 28 Vak: EU Internal Market Law 29 Vak: European Constitutional Law 30 Vak: European Law Seminars 30 Vak: European Private Law 31 Vak: Europees en mededingingsrecht 32 Vak: Europees recht 33 Vak: Europees staats- en bestuursrecht 34 Vak: Fiscaal pensioenrecht 35 Vak: Forensische psychiatrie 36 Vak: Geloofsgemeenschappen en recht 37 Vak: Geweld in het Gezin Extensieve Variant 38 Vak: Gezondheidsrecht 39 Vak: Goederenrecht en insolventierecht 40 Vak: Government Regulation of Business 40 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht III

4 Vak: Historical Introduction to European Legal Science 41 Vak: Human Rights Protection in Europe 42 Vak: Industriële eigendom 43 Vak: Intellectuele eigendom in de digitale samenleving 44 Vak: Internationaal en Europees strafrecht 46 Vak: Internationaal privaatrecht 46 Vak: Internationaal privaatrecht (not) 47 Vak: Internationaal sociaal recht 48 Vak: International Company Law 49 Vak: International Criminal Courts and Tribunals 51 Vak: International European Law from Below 52 Vak: International Intellectual Property Law 53 Vak: International Law Seminars 54 Vak: International Trade and Investment Law 55 Vak: Jeugdrecht I 56 Vak: Jeugdstrafrecht 57 Vak: Legal Argumentation 58 Vak: Legal Research Methods 59 Vak: Masterclass internationaal privaatrecht 60 Vak: Media en communicatierecht 60 Vak: Mensenrechten en strafrecht 61 Vak: Migratierecht 62 Vak: Misdaadanalyse 63 Vak: Omgevingsrecht I 65 Vak: Omgevingsrecht II 66 Vak: Onderwijsrecht 67 Vak: Organizational Criminology 69 Vak: Penitentiair recht 70 Vak: Pensioenrecht 71 Vak: Perpetrators and Bystanders 72 Vak: Philosophy of International Law 74 Vak: Politieke en parlementaire geschiedenis 75 Vak: Privacy en Security 76 Vak: Public International Law 77 Vak: Public International Law, Selected Topics 78 Vak: Publiekrechtelijke rechtshandhaving 79 Vak: Recht en de elektronische overheid 80 Vak: Rechtsfilosofie 81 Vak: Rechtspsychologie en bewijs 82 Vak: Rechtssociologie en rechtspleging 83 Vak: Research Methodology for International Crimes 84 Vak: Research Project Development 86 Vak: Scientific Journal Article 86 Vak: Sociale zekerheidsrecht 87 Vak: Sport en recht 88 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht IV

5 Vak: Successiewet 89 Vak: Vaardighedenoefening internationaal recht 90 Vak: Verdieping aansprakelijkheid en verzekering 91 Vak: Verdieping burgerlijk procesrecht 92 Vak: Verdieping contractenrecht 93 Vak: Verdieping familierecht: scheiding en gevolgen 95 Vak: Verdieping ondernemingsrecht 96 Vak: Verdieping sociaal recht 97 Vak: Verdieping staats- en bestuursrecht 99 Vak: Verdieping strafrecht 101 Vak: Verdieping volkenrecht 102 Vak: Vergelijkend staats- en bestuursrecht 103 Vak: Victimology of International Crimes 104 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht V

6 Master's programme Law - Research Track Law Vakken: Naam Periode Credits Code Comparative Law: Legal Culture and Language RM Notarieel recht (vakken oude stijl) Period R_ComLawR Legal Argumentation Period R_LegArg Legal Research Methods Period R_LegReM Research Project Development Period R_ResProD Scientific Journal Article Period R_ScJouArt Vakken: Naam Periode Credits Code Belastingrecht I Periode R_BelastI Belastingrecht II Periode R_BelastII Belastingrecht III Periode R_BelastIII Master Notarieel recht - Verplichte vakken Vakken: Naam Periode Credits Code Belastingen van rechtsverkeer Periode R_BelRevk Estate planning Periode R_Estatepl Internationaal privaatrecht (not) Periode R_Int.privN Successiewet Periode R_SuccWet Master Rechtsgeleerdheid en Notarieelrecht - Keuzevakken Vakken: Naam Periode Credits Code Aanbestedingsrecht Periode R_Aanb.r Actualiteiten burgerlijk recht Periode R_Act.burg.r Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 1 van 105

7 Actualiteiten internetrecht Periode R_Act.intern Ambtenarenrecht Periode R_Ambt.recht Arbeidsrecht Periode R_Arbeidsr Auteursrecht Periode R_Auteursr Bestuurlijk organisatierecht Periode R_Best.org.r Bestuursprocesrecht Periode R_Best.proc. Bijbel, christelijk geloof en recht Periode R_Bijb.chr.r Bijzonder strafrecht Periode R_BijzStr Burgerlijk procesrecht Periode R_Burg.proc Capita selecta contractenrecht Capita selecta pensioenrecht 6.0 R_CS.cont.r Periode R_CS.pensio Capita selecta strafrecht Periode R_CSStrR Children's Rights from an International Perspective Common Law and Language Conflictoplossing, mediation en onderhandelen Period R_Child.righ Period 4, Period R_Com.law.l Periode R_ConMO E-Commerce Law Period R_E.commerc Engels/Amerikaans privaatrecht Periode R_EngelsAm EU Internal Market Law Period R_EUIML European Constitutional Law Period R_Eur.consti European Law Seminars Period R_EurLS European Private Law Period R_Eur.priv.l Europees en mededingingsrecht Periode R_Eur.Nl.me Europees recht Periode R_Eur.recht Europees staats- en bestuursrecht Periode R_EurStBe Fiscaal pensioenrecht Periode R_Fisc.pens Forensische psychiatrie Periode R_For.psyC Geloofsgemeenschappen en recht Geweld in het Gezin Extensieve Variant Periode R_Gel.gem.r Periode P_MGGEXTV Gezondheidsrecht Periode R_Gez.r Goederenrecht en insolventierecht Government Regulation of Business Historical Introduction to European Legal Science Human Rights Protection in Europe Periode R_GoedIns Period R_Gov.reg.bu Period R_Hist.intro Period R_Hum.ri.pro Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 2 van 105

8 Industriële eigendom Periode R_Indu.eig. Intellectuele eigendom in de digitale samenleving Internationaal en Europees strafrecht Periode R_Intell.eig Periode R_IEStraf Internationaal privaatrecht Periode R_Int.privI Internationaal sociaal recht Periode R_Int.soc.r International Company Law Period R_Int.comp.l International Criminal Courts and Tribunals International European Law from Below International Intellectual Property Law Period R_Int.cr.c.t Period R_IELFB Period R_Int.prop.l International Law Seminars Period R_IntLawS International Trade and Investment Law Period R_ITIL Jeugdrecht I Periode R_Jeugdr.I Jeugdstrafrecht Periode R_Jeugdstr.r Masterclass internationaal privaatrecht Media en communicatierecht Mensenrechten en strafrecht Periode R_MIntPr Periode R_Med.com.r Periode R_Mens.r.str Migratierecht Periode R_MigR Misdaadanalyse Periode R_Misd.anaC Omgevingsrecht I Periode R_OmgRI Omgevingsrecht II Periode R_OmgRII Onderwijsrecht Periode R_Onderwijsr Organizational Criminology Period R_Org.crimi Penitentiair recht Periode R_Peniten.r Pensioenrecht Periode R_Pensioenr Perpetrators and Bystanders Philosophy of International Law Politieke en parlementaire geschiedenis Period R_Perp.bysta Period R_Phil.int.l Periode R_Pol.parl.g Privacy en Security Periode R_PrivSec Public International Law Period R_Pub.int.l Public International Law, Selected Topics Publiekrechtelijke rechtshandhaving Recht en de elektronische overheid Ac. Year (September), Period R_Pub.i.l.st Periode R_Pub.r.hand Periode R_ReElOv Rechtsfilosofie Periode R_Rechtsfilo Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 3 van 105

9 Rechtspsychologie en bewijs Rechtssociologie en rechtspleging Research Methodology for International Crimes Aanbestedingsrecht Periode R_R.psy.bew Periode R_R.soc.rpl Period R_Res.meth.c Sociale zekerheidsrecht Periode R_Soc.zekerh Sport en recht Periode 4, Periode R_Sportenr Vaardighedenoefening internationaal recht Verdieping aansprakelijkheid en verzekering Verdieping burgerlijk procesrecht Periode R_Vaar.int.r Periode R_Verd.av Periode R_Verd.bur.p Verdieping contractenrecht Periode R_VerdCont Verdieping familierecht: scheiding en gevolgen Verdieping ondernemingsrecht Periode R_VerdFam Periode R_Verd.ond Verdieping sociaal recht Periode R_Verd.soc.r Verdieping staats- en bestuursrecht Periode R_Verd.st.b Verdieping strafrecht Periode R_Verd.str Verdieping volkenrecht 6.0 R_VerdVolk Vergelijkend staats- en bestuursrecht Victimology of International Crimes Periode R_Verg.st.b. Period R_VictimIC Vakcode R_Aanb.r () Periode Periode 4 prof. mr. C.E.C. Jansen Hoorcollege Door het (succesvol) volgen van dit vak worden studenten in staat gesteld om kennis te vergaren enerzijds over de geldende aanbestedingsregels, anderzijds over de mechanismen die achter de invoering van regels die de inkoopvrijheid van overheden beperken, verscholen liggen. Het doel is om de deelnemers vertrouwd te maken met de denkwijze en kennis die noodzakelijk is om het aanbestedingsrecht correct in de praktijk te kunnen toepassen. Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 4 van 105

10 In het vak Aanbestedingsrecht krijgen studenten een overzicht in de grondslagen van het (internationaal, Europees en nationale) Aanbestedingsrecht. In het eerste college staan de Bronnen en het Doel van het aanbestedingsrecht centraal (HC 1); in het tweede college staat de Europese dimensie van het aanbestedingsrecht centraal; in het bijzonder zal er aandacht aan de vraag worden besteed welke invloed het Europees recht op het e aanbestedingsrecht heeft (HC 2). In het daarop volgende hoorcollege wordt aandacht besteed staat de vraag wie behoort aan te besteden? De vraag wie aanbestedingsplichtig is, is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Voornaamste oorzaak hiervan is het feit dat het begrip overheid in het Europees recht en dus ook in het aanbestedingsrecht anders moet worden ingevuld dan in het nationale recht (HC 3). Hierna komt de vraag aan bod Welke opdrachten dienen te worden aanbesteed?. Door de invloed van de jurisprudentie van de Europese en de nationale rechter dienen ook allerlei opdrachten te worden aanbesteed die niet onder de werkingssfeer van het klassieke aanbestedingsrecht (lees de Europese richtlijnen overheidsopdrachten) vallen. Hoe dienen aanbesteders er mee om te gaan? (HC 4). De twee laatste colleges zijn gericht op de uitgangspunten van het aanbestedingsrecht die een concretisering zijn van de beginselen van non-discriminatie, objectiviteit, transparantie en gelijkheid. Hier komt specifieker de vraag aan bod op welke wijze inschrijvers en inschrijvingen dienen te worden getoetst (HC 5 en 6). De bijeenkomsten worden in hoorcollege-vorm verzorgd; tijdens de eerste bijeenkomst krijgen studenten een onderwerp toegewezen of kiezen studenten zelf een onderwerp waarover ze een paper van 2000 woorden (ca.) dienen te schrijven. Afhankelijk van het aantal studenten die het vak volgen, zal besloten worden of alle studenten dan wel slechts een geselecteerd aantal de papers in mondelinge vorm en met behulp van een powerpoint presentatie zal presenteren. Paper en mondelinge presentatie. Op blackboard zal per college de verplichtte dan wel de aanbevolen literatuur en jurisprudentie worden opgegeven. Actualiteiten burgerlijk recht Vakcode R_Act.burg.r (201751) Periode Periode 1+2 mr. J.L. Smeehuijzen mr. F.B. Bakels, mr. J.L. Smeehuijzen Hoorcollege LET op: In het studiejaar wordt dit vak niet gegeven. Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 5 van 105

11 Met het vak wordt beoogd (i) de student inzicht te verschaffen in de wijze waarop rechtsontwikkeling door de Hoge raad plaatsvindt en (ii) het vergroten van de kennis van de onderwerpen die aan de orde zullen komen. Aan de orde komen deelonderwerpen van het burgerlijk recht waarover door de Hoge Raad recentelijk vanuit een oogpunt van rechtsontwikkeling interessante arresten zijn gewezen. Er zijn 10 colleges. In 7 van de 10 colleges zal Prof. F.B. Bakels, raadsheer in de Hoge Raad, met de studenten van gedachten wisselen over recente rechtspraak van de Hoge Raad. Daarbij is uiteraard van belang welke beslissing de Hoge Raad heeft genomen, maar het kennen van die beslissing is eigenlijk nog maar het begin; tijdens het college vindt nadere gedachteontwikkeling plaats door te bezien welke alternatieven de Hoge Raad had tegen de achtergrond van het geldende recht, welke argumenten voor zijn beslissing pleiten en welke bedenkingen men eventueel bij zijn beslissing zou kunnen hebben. De colleges hebben daardoor feitelijk de vorm van een dialoog. De overige drie colleges worden verzorgd door vooraanstaande gastdocenten uit de wetenschap en de praktijk. De toetsing is tweeledig. Ten eerst is er een drie uur durend tentamen bestaand uit essayvragen. Er worden vijf vragen gesteld waarvan men er vier moet beantwoorden. Voorts is er gedurende de cursus een schrijfopdracht. Het cijfer van die opdracht telt voor 20% mee in het eindcijfer, mits het cijfer voor het essay hoger is dan het gemiddelde van de tentamenvragen. Als het cijfer voor het essay lager is dan het gemiddelde van de tentamenvragen, telt het niet mee in het eindcijfer. De te bestuderen literatuur wordt steeds een week voor het college ter beschikking gesteld. Vereiste voorkennis Ingangseis studenten Rechtsgeleerdheid/Notarieel recht: ec uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of bacheloropleiding Notarieel recht, waaronder het vak Pleitoefening Ingangseis studenten masteropleiding Ondernemingsrecht: - geen. Actualiteiten internetrecht Vakcode R_Act.intern (201547) Periode Periode 1+2 Credits 12.0 prof. mr. A.R. Lodder prof. mr. A.R. Lodder Hoorcollege Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 6 van 105

12 LET OP: DIT IS DE STUDIEGIDSTEKST VAN Onderdelen uit de onderstaande tekst kunnen dus zijn verouderd. Het behandelen van belangrijke vraagstukken van internetrecht en de oplossingen die daarvoor op basis van huidig en komend nationaal en internationaal recht worden geboden. Tijdens het vak wordt inzicht verschaft in de problemen die zich bij rechtsvorming op internet voordoen en wordt verwacht dat een bijdrage wordt geleverd aan oplossing daarvan. Hierbij dienen de juridische problemen vanuit verschillende deelgebieden op een integratieve manier te worden benaderd. Complexe casus worden diepgaand geanalyseerd en juridische oplossingen moeten zelfstandig worden aangedragen. De literatuur en juridische bronnen worden diepgaand geanalyseerd en geïnterpreteerd en kritisch beschouwd, ook in de Engelse taal en op nieuwe rechtsgebieden. Het internetrecht is als geen andere juridisch domein dynamisch en de keuze voor de onderwerpen van deze cursus wordt dan ook ingegeven door de actualiteit. De literatuur wordt aangevuld met online materiaal en (zeer) recente jurisprudentie. Mogelijke onderwerpen zijn: privacy, aansprakelijkheid van tussenpersonen, online geschillenoplossing, softwareoctrooien. Hoorcollege en werkgroepen. De deelnemers maken gedurende de collegeperiode een aantal schriftelijke opdrachten (65%). Aan het eind van de collegeperiode maken zij een eindwerkstuk (25%) dat zij aan hun medecursisten presenteren en verdedigen (10%). Wordt via Blackboard ter beschikking gesteld. Vereiste voorkennis Ingangseis: ec uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of bacheloropleiding Notarieel recht, waaronder het vak Pleitoefening Overige informatie Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de discussie in de werkgroepen. Er is geen afsluitend tentamen. Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht. Ambtenarenrecht Vakcode R_Ambt.recht (201863) Periode Periode 4 mr. F.H.J.G. Brekelmans Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 7 van 105

13 mr. F.H.J.G. Brekelmans Hoorcollege LET OP: DIT IS DE STUDIEGIDSTEKST VAN HET COLLEGEJAAR ONDERDELEN VAN DE ONDERSTAANDE TEKSTEN KUNNEN GEWIJZIGD OF VEROUDERD ZIJN. Het doel van dit vak is dat de student kennis verwerft van de positie van de ambtenaar binnen ons staatsbestel en van de rechtspositie van de ambtenaar. De onderwerpen zijn onder te brengen in de volgende drie thema's: - De specifieke positie van de ambtenaar in het staatsbestel: onderdelen van dit thema zijn o.m. grondrechten, integriteit, klokkenluidersregeling, de medezeggenschap en het primaat van de politiek en de wijze van totstandkomen van de rechtspositie van de ambtenaar (het overleg). - De (individuele) rechtspositie: aanstelling en ontslag, verlofregelingen en bezoldiging, reorganisaties en de sociale zekerheid. Bij de genoemde onderwerpen wordt een vergelijking gemaakt met het arbeidsovereenkomstenrecht. - Rechtsbescherming van de ambtenaar. Acht werkcolleges. Schriftelijk tentamen. Het tentamen omvat naast enkele kennisvragen een of meer casus die de student moet kunnen analyseren en die hij juridische moet oplossen. E. Verhulp, Inleiding in het ambtenarenrecht (laatste druk) en een reader. Vereiste voorkennis Ingangseis: ec uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of bacheloropleiding Notarieel recht, waaronder het vak Pleitoefening en de vakken: - Sociaal recht - Bestuursrecht Arbeidsrecht Vakcode R_Arbeidsr () Periode Periode 4 mr. L. van den Berg Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 8 van 105

14 mr. L. van den Berg, mr. W.L. Roozendaal, mr. S.H. Kuiper Werkgroep, Hoorcollege Het doel van de cursus is het verwerven van een grondige kennis van en inzicht in de systematiek en inhoud van het e arbeidsovereenkomstenrecht. De cursus draagt voorts bij aan de vaardigheid wetgeving, rechtspraak, literatuur en andere bronnen van arbeidsrecht te analyseren en becommentariëren en bevordert een kritische reflectie op het arbeidsrecht. Door de bespreking van casus en het houden van een pleidooi wordt geoefend in het selecteren van juridisch relevante feiten uit een algemeen feitencomplex, het hanteren van een systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete gevallen en het mondeling presenteren van een juridisch betoog. Voorts wordt door de verplichting een paper te schrijven oefening geboden in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het schriftelijk rapporteren over de resultaten daarvan. Studenten beoordelen elkaars werk voorafgaand aan het inleveren van de paper, waarmee zij oefenen in het reflecteren op het eigen leerproces en het leveren en ontvangen van opbouwende kritiek ten aanzien van wetenschappelijke bijdragen. De stof omvat het gehele individuele arbeidsovereenkomstenrecht. Een belangrijk deel daarvan komt aan de orde in werkgroepen. Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan de loondoorbetaling bij ziekte, zorgverlof, de aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten, overgang van onderneming, bijzondere bedingen, zoals het concurrentiebeding, en aan het ontslagrecht. Tijdens de werkgroepen worden casus besproken. Verder wordt van iedere deelnemer verwacht dat hij een pleidooi houdt in een fictief arbeidsrechtelijk geschil. Tijdens de colleges worden enkele onderdelen van de stof uitgelicht en op een hoger abstractieniveau benaderd, zodat een kritische reflectie op het arbeidsrecht verder wordt bevorderd. Ten slotte dienen de deelnemers in groepjes van twee een paper te schrijven. Werkgroepen en hoorcolleges De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk (open boek) tentamen. De paper wordt voor 25% in de eindbeoordeling betrokken. Voor beide onderdelen moet een voldoende worden gehaald. - W.C.L. van der Grinten, Arbeidsovereenkomstenrecht, Deventer 2011, (23e druk), bewerkt door W.H.A.C.M. Bouwens en R.A.A. Duk; W.L. Roozendaal, - Arbeidswetgeving , Deventer 2011; (28e druk); - Syllabus Arbeidsrecht (BlackBoard). Vereiste voorkennis Ingangseis studenten Rechtsgeleerdheid/Notarieel recht: Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 9 van 105

15 - 150 ec uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of bacheloropleiding Notarieel recht, waaronder het vak Pleitoefening en het vak: - Sociaal recht Ingangseis studenten masteropleiding Ondernemingsrecht: - geen. Overige informatie Verdeling van onderwerpen voor paper en pleidooi vindt plaats na een introductiebijeenkomst begin Wie niet bij deze bijeenkomst aanwezig kan zijn, wordt verzocht dit vooraf te melden aan de docent. Auteursrecht Vakcode R_Auteursr (201756) Periode Periode 1 prof. dr. M.R.F. Senftleben prof. dr. M.R.F. Senftleben Hoorcollege Inzicht verwerven in het recht van de intellectuele eigendom in het algemeen en in het auteursrecht, de naburige rechten en het databankenrecht in het bijzonder. Het ontwikkelen van het vermogen zelfstandig problemen op dit rechtsgebied te kwalificeren en op te lossen. Het ontwikkelen van het vermogen de op dit rechtsgebied geldende normen in het licht van sociale, culturele en economische belangen kritisch te heroverwegen. Auteursrecht is het recht van schrijvers, schilders, componisten, filmmakers en andere makers van werken van letterkunde, wetenschap of kunst. Dit begrip omvat ook meer functionele voortbrengselen, zoals computerprogramma's en producten van industriële vormgeving. Naburige rechten bieden onder meer bescherming aan uitvoerende kunstenaars. Het auteursrecht vormt het draagvlak voor de exploitatie, en daarmee niet zelden ook voor het maken van werken. Zonder auteursrecht zouden geen films gemaakt kunnen worden en zouden uitgeverijen niet kunnen bestaan. Technische ontwikkelingen en het internet stellen het auteursrecht voor nieuwe uitdagingen. Naar hun aard zijn werken van letterkunde, wetenschap of kunst niet aan landsgrenzen gebonden. Het vak heeft dan ook een duidelijk internationale dimensie via overeenkomsten als de Berner Conventie en het TRIPS-verdrag. Het Europese recht en het beleid van de Europese Commissie spelen een grote rol, o.a. in de vorm van Europese richtlijnen. Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 10 van 105

16 Eén keer per week wordt hoorcollege gegeven. Tijdens de colleges worden naast de algemene stof ook oefencasussen besproken. Schriftelijk tentamen. De literatuurlijst wordt bekend gemaakt op blackboard in de loop van augustus. Vereiste voorkennis Ingangseis: ec uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of bacheloropleiding Notarieel recht, waaronder het vak Pleitoefening Overige informatie Studenten kunnen tegen gereduceerde contributie lid worden van de Vereniging voor Auteursrecht. Belastingen van rechtsverkeer Vakcode R_BelRevk (211418) Periode Periode 4 W.J.J.G. Speetjens Hoorcollege, Werkcollege Grondige kennis van en inzicht in de toepassing van de overdrachtsbelasting, de kapitaalsbelasting en de formaliteit van registratie, zodanig dat men in de notariële praktijk op deze terreinen in korte tijd goed kan functioneren. Wetgeving, uitvoeringsregelingen en jurisprudentie inzake de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de Wet op de omzetbelasting 1968 voor wat betreft de levering van onroerend goed en de Registratiewet Hoorcolleges en werkgroepen. Schriftelijk tentamen open vragen. J.C. van Straaten, Wegwijs in de overdrachtsbelasting, nieuwste druk. Vereiste voorkennis Ingangseis: ec uit de bacheloropleiding Notarieel recht, waaronder het vak Pleitoefening Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 11 van 105

17 en de vakken: - Economie I - Economie II - Verbreding goederenrecht I - Verbreding goederenrecht II of Verbreding goederenrecht. Belastingrecht I Vakcode R_BelastI (211419) Periode Periode 1 mr. R.T.B.M. Gerritsen mr. A.G.M. Bout-van Dijk, mr. R.T.B.M. Gerritsen, mr. H.A. Brasz Hoorcollege, Werkcollege Het verwerven van elementaire kennis van het belastingrecht op het gebied van de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Na het succesvol afronden van dit vak moet de student de fiscale gevolgen van juridische handelingen begrijpen en globaal kunnen duiden. Hiertoe dient men kennis te hebben van het positieve belastingrecht, zoals dat is vastgelegd in heffingswetten en inzicht te verwerven in de onderlinge samenhang van de verschillende belastingen. In dit vak worden de hoofdlijnen van de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting behandeld. Tevens wordt globaal aandacht besteed aan formeelrechtelijke aspecten van de belastingheffing. Er worden hoor- en werkcolleges gegeven gedurende twee keer twee uur per week. In de hoorcolleges wordt de stof uit de voorgeschreven studieboeken, die het positieve belastingrecht tot onderwerp hebben, verduidelijkt. In de werkcolleges wordt de theorie aan de hand van casus toegepast. Schriftelijk tentamen (open vragen). *L.G.M. Stevens, Eelementair belastingrecht voor Economen en Bedrijfsjuristen (theorieboek), Kluwer 2012/2013 *Pocket Belastingwetten 2012 Vereiste voorkennis Ingangseis: - een afgerond eerste bachelorjaar Rechtsgeleerdheid/Notarieel recht Belastingrecht II Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 12 van 105

18 Vakcode R_BelastII (211420) Periode Periode 2 mr. R.T.B.M. Gerritsen mr. R.T.B.M. Gerritsen, mr. A.G.M. Bout-van Dijk, mr. H.A. Brasz Werkcollege, Hoorcollege Voortbordurend op het vak Belastingrecht I, vindt in het vak Belastingrecht II verdieping plaats op het gebied van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Na het succesvol afronden van dit vak moet de student de fiscale gevolgen van juridische handelingen begrijpen en globaal kunnen duiden. Hiertoe dient men kennis te hebben van het positieve belastingrecht, zoals dat is vastgelegd in heffingswetten en inzicht te verwerven in de onderlinge samenhang van de verschillende belastingen. Er worden hoor- en werkcolleges gegeven gedurende twee keer twee uur per week. In de hoorcolleges wordt de stof uit de voorgeschreven studieboeken, die het positieve belastingrecht tot onderwerp hebben, verduidelijkt. In de werkcolleges wordt de theorie aan de hand van casus toegepast. Hoor- en werkcolleges. Schriftelijk Tentamen (open vragen). *L.G.M. Stevens, Eelementair belastingrecht voor Economen en Bedrijfsjuristen (theorieboek), Kluwer 2011/2012 *Pocket Belastingwetten Vereiste voorkennis Ingangseis: - een afgerond eerste bachelorjaar Rechtsgeleerdheid/Notarieel recht. Belastingrecht III Vakcode R_BelastIII (211421) Periode Periode 3 Credits 3.0 mr. R.T.B.M. Gerritsen mr. R.T.B.M. Gerritsen, mr. A.G.M. Bout-van Dijk, mr. H.A. Brasz Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 13 van 105

19 Hoorcollege Het verdiepen van de basiskennis uit de vakken belastingrecht I en II door deze toe te passen op aan de praktijk ontleende feitencomplexen in de vorm van cases, zodat men later in de praktijk fiscale aspecten kan onderkennen. Het belastingrecht is aan permanente verandering onderhevig. In verband hiermee is de studie van dit vak gericht op het leren onderkennen van de fiscale problematiek, die voortvloeit uit bepaalde juridische en economisch-maatschappelijke vraagstukken. Er worden casusposities behandeld over de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Responsiecolleges. De ingeleverde werkstukken worden wekelijks beoordeeld. Het eindcijfer is het gemiddelde van de ingeleverde werkstukken. Indien de werkcolleges onvoldoende resultaat opleveren, dient men deze (deels) over te doen. *L.G.M. Stevens, Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen, Deventer, laatste druk 2011/2012; *Belastingwetten, Teksteditie, Kluwer, SDU of Vermande, uitgave *Alle beschikbare fiscale bronnen in de bibliotheek Vereiste voorkennis Ingangseis: - een afgerond eerste bachelorjaar Rechtsgeleerdheid/Notarieel recht Bestuurlijk organisatierecht Vakcode R_Best.org.r (201872) Periode Periode 5 mr. M.C. Voogd mr. M.C. Voogd Hoorcollege LET OP: DIT IS DE STUDIEGIDSTEKST VAN HET COLLEGEJAAR ONDERDELEN VAN DE ONDERSTAANDE TEKSTEN KUNNEN GEWIJZIGD OF VEROUDERD ZIJN. De leerdoelen van dit vak zijn: - het kennen van de juridische structuur van de bestuurlijke organisatie en van de juridische invalshoeken voor bestudering van de bestuurlijke organisatie; - het verwerven van inzicht in enkele belangrijke vraagstukken van bestuurlijk organisatierecht, mede aan de hand van wetgeving en Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 14 van 105

20 jurisprudentie; - het zelfstandig kunnen analyseren, oplossen en bekritiseren van enkele casusposities van bestuurlijk organisatierecht, alsmede het schriftelijk kunnen presenteren van de bevindingen. De organisatie van het openbaar bestuur is niet statisch, maar voortdurend in beweging. Gemeenten worden samengevoegd en departementen heringedeeld, er wordt geprivatiseerd, verzelfstandigd, gecentraliseerd en gedecentraliseerd; op kleinere schaal worden bestuurscommissies, adviescommissies en afdelingen ingesteld en opgeheven, delegaties of mandaten verleend dan wel ingetrokken en worden politieke ambtsdragers en ambtenaren benoemd en ontslagen. Hoe zorgen we dat de grote steden hun economische positie kunnen versterken zonder de samen te voegen met hun randgemeenten? Is het aanvaardbaar dat voorzieningen voor gehandicapten in de ene gemeente anders zijn geregeld dan in de andere? Moeten de ministeries van Justitie en van BZK worden omgevormd tot een ministerie voor Veiligheid? Kunnen de gevangenissen worden verzelfstandigd of zelfs geprivatiseerd? Moet het Amsterdamse Gemeente Vervoer Bedrijf een NV worden? Wat zijn de gevolgen als de Staat haar aandelen in Schiphol NV verkoopt? Uiteenlopende vragen, maar allemaal een kwestie van organisatie(recht). Vragen waar het 'klassieke' staats- en bestuursrecht traditioneel weinig aandacht voor heeft, maar die voor burgers en de samenleving als geheel van enorm belang zijn. Niet zelden is de onrechtmatigheid van besluiten en andere handelingen van de overheid terug te voeren op manco's in de bestuurlijke organisatie. Het vak Bestuurlijk organisatierecht houdt zich bezig met de juridische aspecten van de organisatie van het openbaar bestuur. De bestuurlijke organisatie van Nederland is vandaag de dag gecompliceerder dan ooit. Ontwikkelingen zoals regiovorming, privatisering en de instelling van zelfstandige bestuursorganen hebben verstrekkende gevolgen voor de bestuurlijke organisatie. Kennis van gemeente- en provincierecht is daarvoor noodzakelijk maar tegelijkertijd ontoereikend. Het is de bedoeling te komen tot een geïntegreerde behandeling van de EGrechtelijke en nationaalrechtelijke aspecten, alsmede van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke (en soms zelfs strafrechtelijke) kanten van de bestuursorganisatie. Hoorcolleges, werkcolleges, het schrijven van werkstukken, wellicht een excursie. Er wordt veelvuldig interactief gewerkt (Blackboard). Een groot deel van de colleges wordt verzorgd door mr. M.C. de Voogd, senior consultant bij Berenschot. Daarnaast wordt onderwijs verzorgd door o.a. mr. H. Battjes, mr. S.A.J. Munneke, en prof.mr. S.E. Zijlstra. Voor het vak dienen twee opdrachten te worden gemaakt die elk voor 25% meetellen in het eindcijfer. Aan het eind van de cursus wordt een tentamen afgelegd dat voor 50 % meetelt voor het eindcijfer. Zie Blackboard. Vereiste voorkennis Ingangseis: ec uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of bacheloropleiding Notarieel recht, waaronder het vak Pleitoefening Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 15 van 105

21 en het vak: - Bestuursrecht Bestuursprocesrecht Vakcode R_Best.proc. (201766) Periode Periode 5 prof. mr. J. Struiksma prof. mr. J. Struiksma Hoorcollege Doel van het vak Bestuursprocesrecht is het verwerven van kennis van en inzicht in de systematiek van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming. De verworven kennis en vaardigheden kan de student na afronding van de collegecyclus zelfstandig, kritisch en op academisch niveau toepassen in complexe en specialistische casus. Het theoretische gedeelte bestaat uit zes hoorcolleges, waarin een aantal kernaspecten uit het bestuursprocesrecht nader worden uitgediept. De rode draad is de spanning die bestaat tussen de twee fundamentele tegenpolen in het bestuursprocesrecht, het recours objectif en het recours subjectief, en de wens om in toenemende mate te komen tot efficiënte en effectieve geschilbeslechting. De praktische component bestaat uit het schrijven van processtukken en het pleiten in een concrete zaak. U dient daarbij als procesvertegenwoordiger voor uw cliënt (belanghebbende of bestuursorgaan) processtukken op te stellen en de zaak op een zitting te bepleiten. Een advocaat met veel proceservaring op het gebied van het bestuursrecht zal een gastcollege verzorgen. Hij besteedt aandacht aan de wijze waarop u in het bestuursrecht dient te procederen. Denk hierbij aan het verschil tussen pleiten vanuit de positie van eiser en het pleiten voor verweerder. Na het volgen van het vak is de student op de hoogte van recente ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht en beschikt hij over basisvaardigheden voor het voeren van een bestuursrechtelijke procedure. Hoor- en werkcolleges, schrijf- en pleitvaardigheden. Het eindcijfer voor het vak wordt opgebouwd uit de volgende componenten: tentamen (open boek) (4/10), opstellen van het processtuk (2/10), het schrijven van een annotatie (2/10) en het pleiten (2/10). Nader bekend te maken. Vereiste voorkennis Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 16 van 105

22 Ingangseis: ec uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of bacheloropleiding Notarieel recht, waaronder het vak Pleitoefening Aanbevolen voorkennis Het vak: - Bestuursrecht Overige informatie De opzet van het vak impliceert een actieve inbreng van de studenten en doet derhalve niet alleen beroep op enige basiskennis (verkregen uit het vak Bestuursrecht) maar ook op de interesse van de student voor het procesrecht. Het stelt de studenten tevens in staat uitdrukkingsvaardigheden (schriftelijk en mondeling) te oefenen. Bijbel, christelijk geloof en recht Vakcode R_Bijb.chr.r (201830) Periode Periode 5+6 Engels prof. dr. J.W. Sap Doel van dit vak is studenten die in de relatie tussen bijbel, christelijk geloof en recht geïnteresseerd zijn mogelijkheden te geven bepaalde thema's nader uit te diepen, problemen te onderkennen en standpunten te verdedigen. Daarbij is de kennis van en inzicht in de standpunten van anderen een eerste stap om te komen tot een eigen mening en onderlinge discussie. Studenten worden gestimuleerd te reflecteren op de relatie tussen bijbel en christelijk geloof enerzijds en het recht anderzijds. Is de bril waarmee we naar problemen kijken wel adequaat? Wat zijn onze impliciete uitgangspunten met het oog op onze toekomstige positie in het werkveld? De centrale vragen die in dit vak aan de orde komen zijn de volgende: 1. Welke rol speelt het recht in de bijbel? 2. Welke rol spelen de bijbel en het christelijk geloof in het recht? De nadruk zal op de tweede vraag liggen. Deze vragen zijn op talloze manieren uit te werken. Om een aantal onderwerpen te noemen: - het sociale recht in de bijbel (de zorg voor weduwen en wezen); - het strafrecht in de bijbel; - het proces van Jezus; - recht in het nieuwe testament; - christelijke staatsvisies; - de visie van Paul Scholten op het recht; - medezeggenschap (o.a. in ondernemingen); - de verhouding tussen (positief) recht en gerechtigheid; - eerbied voor het leven. - vreemdelingenrecht. Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 17 van 105

23 Een paper en een literatuurpakket. Mondeling tentamen en/of paper. Bij voldoende belangstelling (meer dan tien studenten) zal eventueel een syllabus worden uitgegeven. Vereiste voorkennis Ingangseis: ec uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of bacheloropleiding Notarieel recht, waaronder het vak Pleitoefening Overige informatie Schriftelijk aanmelden vóór 1 maart 2011 bij de coördinator van het vak. Bijzonder strafrecht Vakcode R_BijzStr (201421) Periode Periode 4 dr. mr. M.J.A. Duker Hoorcollege Het vak beoogt de deelnemers vertrouwd te maken met het strafrecht dat betrekking heeft op de financieel-economische criminaliteit en dat veelal is neergelegd in bijzondere strafwetten zoals bijvoorbeeld de Wet op de economische delicten of de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de vaak complexe juridische normering, maar ook naar het functioneren van de regelgeving in de praktijk. Naast het vergaren van juridische kennis hierover wordt beoogd studenten te leren ingewikkelde vaak technisch-juridische vraagstukken te analyseren en te begrijpen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer de Wet op de economische delicten en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, witwassen, marktmisbruik, de wijze van strafbaarstelling van gedrag in bijzondere wetten, opzet en schuld in het bijzondere strafrecht, opsporing en vervolging in bijzondere wetten en de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving. Gedurende zeven weken wordt een keer per week een college verzorgd. Daarnaast worden enkele gastcolleges verzorgd. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de colleges voorbereiden door bestudering van de voorgeschreven stof en op basis daarvan actief deelnemen aan discussie. Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 18 van 105

24 Schriftelijk tentamen. F.G.H. Kristen, R.M.I. Lamp, J.M.W. Lindeman en M.J.J.P. Luchtman (red.), Bijzonder strafrecht, Strafrechtelijke handhaving van sociaaleconomisch en fiscaal recht in Nederland, Den Haag: Boom Lemma uitgevers Rechtspraak wordt ter beschikking gesteld op Blackboard. Vereiste voorkennis Ingangseis: ec uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of bacheloropleiding Notarieel recht, waaronder het vak Pleitoefening Burgerlijk procesrecht Vakcode R_Burg.proc (201846) Periode Periode 2 mr. H.L.G. Wieten prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, mr. H.L.G. Wieten Hoorcollege Studenten leren redeneren met het procesrechtelijke begrippenapparaat, toegespitst op het onderwerp bewijsrecht. Men leert algemene kennis toe te passen op bijzondere gevallen, maar ook om regels te formuleren door algemene kennis af te leiden uit verschillende bijzondere gevallen. Studenten maken zich analytische, probleemoplossende en schriftelijke vaardigheden eigen. Bewijsgaring, getuigenbewijs, deskundigenbericht, bescherming van bewijs Hoorcolleges en werkgroep Paper en tentamen -Rapport Adviescommissie burgerlijk procesrecht over discovery -Rapport commissie Storme -Burgerlijke Rechtsvordering Tekst & Commentaar, A.I.M. van Mierlo, C.J.J.C. van Nispen en M.V. Polak, Deventer 2010, art. 163 t/m 207 en art. 1019b t/m 1019d -Dissertatie Fernhout, hoofdstuk 2 -Dissertatie De Groot, hoofdstuk 3 -Artikelen over art. 1019b Rv. in BIE 2010 van Van Nispen en Verschuur, met naschrift Van Nispen Vereiste voorkennis Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 19 van 105

25 Ingangseis: ec uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of bacheloropleiding Notarieel recht, waaronder het vak Pleitoefening en het vak: - Burgelijk proces- en insolventierecht Overige informatie Het aantal deelnemers is onbeperkt. Capita selecta contractenrecht Vakcode R_CS.cont.r () prof. mr. C.E.C. Jansen prof. mr. C.E.C. Jansen Hoorcollege DIT VAK VERVALT MET INGANG VAN COLLEGEJAAR Capita selecta pensioenrecht Vakcode R_CS.pensio (201775) Periode Periode 5+6 prof. dr. E. Lutjens LET OP: DIT IS DE STUDIEGIDSTEKST VAN HET COLLEGEJAAR ONDERDELEN VAN DE ONDERSTAANDE TEKSTEN KUNNEN GEWIJZIGD OF VEROUDERD ZIJN. Juridische verdieping van het vak Pensioenrecht. In dit vak wordt geen volledig overzicht gegeven van de diverse juridische aspecten betreffende pensioenvoorzieningen. In dit verdiepingsvak zal één bijzonder onderwerp nader uitgediept worden. De inhoud kan jaarlijks veranderen, rekening houdend met hetgeen op dat moment actueel is. Schrijven en verdedigen van een werkstuk over een afgebakend pensioenjuridisch onderwerp. Werkstuk en mondeling tentamen. Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 20 van 105

26 Nader op te geven. Vereiste voorkennis Ingangseis: ec uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of bacheloropleiding Notarieel recht, waaronder het vak Pleitoefening en het vak: - Pensioenrecht Capita selecta strafrecht Vakcode R_CSStrR () Periode Periode 3 mr. B. de Wilde mr. B. de Wilde Hoorcollege, Werkgroep Dit vak heeft als doelen het verdiepen van de kennis van het materiële en het formele strafrecht, het leren interpreteren van arresten van de Hoge Raad en het EHRM en het inzicht krijgen in de manier waarop wetenschappelijke discussies worden gevoerd. In dit vak worden twee thema s aan de orde gesteld. Dit jaar zijn dat: 1. Noodweer 2. Het recht op een eerlijk proces, in het bijzonder het recht getuigen te ondervragen Beide thema s zullen worden uitgediept. Daarbij wordt ruimschoots aandacht besteed aan het interpreteren van jurisprudentie, zowel van de Hoge Raad als het EHRM, en aan ontwikkelingen die in deze jurisprudentie kunnen worden waargenomen. Ook zal de soms zeer actuele wetenschappelijke discussie over de thema s een belangrijke rol spelen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het wetsvoorstel-teeven met betrekking tot het recht je in je eigen huis te verdedigen en aan de Wet afgeschermde getuigen, die in het kader van de bestrijding van terroristische misdrijven in het leven is geroepen. De argumenten die ten grondslag liggen aan deze (voorgestelde) wetten, zullen kritisch onder de loep worden genomen. Aan ieder thema worden twee hoorcolleges en twee werkgroepen gewijd. Om toegelaten te worden tot de werkgroepen, moeten de voorgeschreven literatuur en jurisprudentie integraal zijn bestudeerd en moeten de werkgroepopdrachten zijn gemaakt. Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 21 van 105

27 Tentamen Syllabus Capita selecta strafrecht. Children's Rights from an International Perspective Course code R_Child.righ (200928) Period Period 2 Language of tuition English Faculty Coordinator prof. dr. C. Forder Teaching staff prof. dr. C. Forder Teaching method(s) Lecture Course objective Introduction to children's rights in a number of international conventions, including the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. The course includes study of the conventions at international level (content, interpretation, implementation and monitoring) but also trains in the implementation of those rights in national systems. Course content Topics to be dealt with include: sources of children's rights, children's right to participate in decision-making, children in the criminal law, in detention and in immigration law. In the second part of the course, students will write a paper on a topic chosen in consultation with the tutor and written under her supervision. Each student will also give a presentation in class. Students may also be required to write a web-log and to react to those of other students. The course may include an outing to a court hearing or other activity relevant to children's rights. Form of tuition Lectures Type of assessment Paper outline, oral presentation, and paper. Course reading Information will be made available on Black Board. Remarks This course will be given in English. Students must have a good spoken and written command of the English language. This course is meant for exchange and IBL students, as well as for regular students of the faculty of law of the Free University Amsterdam. Exchange students must have completed basic courses on Family and Health Law and/or International (Human Rights) Law. Dutch students must have completed the course 'Familie- en gezondheidsrecht'. Common Law and Language Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 22 van 105

28 Course code R_Com.law.l (200993) Period Period 4, Period 5 Language of tuition English Faculty Coordinator mr. F.M. Gilligan Teaching staff mr. F.M. Gilligan Teaching method(s) Study Group Course objective To provide students with a solid grounding in the theory, language and practice of English Law. The course has a high Added Value. Participation in this course makes future foreign legal study and employment more likely. Course content Education: - Apprecitation of the problems of civil to common law translation - The historical development of the common Law System - The British Constitution - The court structure - The English judiciary - The English Legal Profession - Criminal procedure and substantive criminal law - The English law of contract and the concept of Consideration - British Company law Skills: - Learning English law from English legal texts - Listening to lectures on English law given by a native speaker - Reading, understanding, summarizing and critically comparing English case law. - Legal correspondence and s - Writing an English C.V. - Writing a letter of job application in English - Drafting Legal memoranda in English - Researching documents and jurisprudence from legal internet sites - Preparing and presenting a Moot Court. Form of tuition Student self study from English Legal Textbooks followed by Socratic and exercise based weekly tutorials (werkgroepen) of 2 academic hours. High standard of preparation and self study. Full attendance and participation compulsory. Type of assessment Continuous assessment based on attendance and input plus two exams:1000 word essay plus Moot Court. Course reading Course Syllabus, Law (made simple) D.L.Barker, Criminal Law Smith and Hogan, The English Legal System, Walker and Walker. Entry requirements Only Masters students. Good level of English.Pleading experience necessary. Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 23 van 105

29 Entry requirements students Masters degree programme Ondernemingsrecht: - there are no requirements. Entry requirements students Bachelors degree programme Law (Rechtsgeleerdheid) and Notarial law (Notarieel recht): -only open for students who have obtained 150 credits of their Bachelors degree programme, including "Pleitoefening" Remarks Students who do not attend the first lesson automatically loose course place. Minimally 90% course attendance required - gives access to examination. No re-sit examinations. Do not contact the teacher directly regarding placement. Comparative Law: Legal Culture and Language Course code R_ComLawR () Period Period 4 Language of tuition English Faculty Coordinator mr. F.M. Gilligan Teaching method(s) Lecture Course objective The aim of the course is in-depth understanding of Comparative law and legal-cultural differences. Special attention for writing in English and using English legal terminology that often refers to Common Law terminology. Course content Seminars. Type of assessment Assignments and Paper. Course reading Literature: - Legrand, P & Munday, R (eds), Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions (Cambridge UP, 2003) (Legrand & Munday) - Nelken, D & Feest, J (eds), Adapting Legal Cultures (Hart, 2001) (Nelken & Feest) - Örücü, E & Nelken, D (eds), Comparative Law: A Handbook (Hart, 2007) (Örücü & Nelken) - Reimann, M & Zimmermann, R (eds), The Oxford Handbook of Comparative Law (Oxford University Press, 2006) (Reimann & Zimmermann) - Riles, A (ed), Rethinking the Masters of Comparative Law (Hart, 2001) (Riles) - Smits, JM (ed), Elgar Encyclopedia of Comparative Law (Edward Elgar, 2006) (Smits) - Van Hoecke, M (ed), Epistemology and Methodology of Comparative Law (Hart, 2004) (Van Hoecke) In addition frequent reference will be made to - Frances Gilligan, Common law and language Reader, VU Boekhandel - Zweigert, K & Kötz, H, An Introduction to Comparative Law (Oxford Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 24 van 105

30 University Press, 3rd ed, 1998; trans T Weir) (Zweigert & Kötz) Assignments Legal cultures and mentalities - Zweigert & Kötz, pp Glenn, P, Comparative Legal Families and Comparative Legal Traditions, in - Reimann & Zimmermann, Legrand, P, European Legal Systems are not Converging (1996) 45 International and Comparative Law Quarterly Cotterrell, R, Comparative Law and Legal Culture, in Reimann & Zimmermann,709. Methodology (1): Functionalism - Zweigert & Kötz, pp Michaels, R, The Functional Method of Comparative Law, in Reimann & Zimmermann, Graziadei, M, The Functionalist Heritage, in Legrand & Munday, 100. Methodology (2): Alternatives to functionalism - Samuel, G, Taking Methods Seriously (Part One) (2007) 2 Journal of Comparative Law Samuel, G, Taking Methods Seriously: (Part Two) (2007) 2 Journal of Comparative Law Extra - D.L. Barker. Law (made simple) 11th edition, ISBN The Concise Oxford Dictionary, 10th edition, ISBN Osborn s Concise Law Dictionary, ISBN Conflictoplossing, mediation en onderhandelen Vakcode R_ConMO () Periode Periode 4 mr. drs. G. de Groot Werkcollege Het vak Conflictoplossing, mediation en onderhandelen beoogt de horizon van studenten te verbreden door de betekenis van recht en juridische procedures te plaatsen in het bredere kader van de manier waarop in de samenleving conflicten worden voorkomen, ingeperkt en opgelost. Daarbij gaat het niet alleen om verwerving van kennis, maar ook om ontwikkeling van een professionele attitude. Voor succesvolle toepassing van juridische kennis en vaardigheden is immers een attitude vereist die past bij de betreffende beroepsrol, of het nu gaat om het voeren van contractsonderhandelingen, het adviseren en bijstaan van een cliënt of het geven van een beslissing in een conflictsituatie. In dit kader wordt inzicht verkregen in en kennis van de verhouding tussen traditionele geschilbeslechting en andere conflictoplossingsmethoden zoals mediation, van theoretische aspecten van conflictoplossing, mediation en onderhandelen in een gejuridiseerde conflictsituatie en van de praktijk van conflictoplossing, mediation en onderhandelen in Nederland. Een nevendoel van het vak is meer vertrouwd te raken met de gangbare mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de rechtspraktijk door te oefenen met de toepassing van communicatie-, mediation- en onderhandelingstechnieken en met de advisering van een cliënt of Vrije Universiteit Amsterdam - - M Notarieel recht Pagina 25 van 105

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012 Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012 I De masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Erasmus School of Law

Studiegids 2013-2014. Erasmus School of Law Studiegids 2013-2014 Erasmus School of Law 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene onderwijsinformatie... 4 Numerus fixus... 4 Bindend Studieadvies... 4 Taaltoets... 6 Compensatoir toetsen... 6 Onderwijsvormen

Nadere informatie

Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Bestuurskunde - 2011-2012

Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Bestuurskunde - 2011-2012 Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde - 2011-2012 I Inhoudsopgave Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 Master OER TLS 2014-2015 1 INHOUD PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN 6 Artikel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS)

Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS) Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS) In deze studiegids zult u alle relevante informatie vinden die voor uw studie van belang is. Dat wil zeggen dat u naast algemene

Nadere informatie

2.3 Onderwijsprogramma derde bachelorjaar A&O

2.3 Onderwijsprogramma derde bachelorjaar A&O Derde Bachelorjaar, Arbeids- en Organisatiepsychologie 2. Arbeids- en Organisatiepsychologie 2.1 Doelstelling van het onderwijsprogramma van A&O Algemeen geformuleerd heeft de specialisatie Arbeids- en

Nadere informatie

COLLEGE AND GRADUATE SCHOOL OF LAW - OER-WIJZIGINGSVOORSTELLEN BACHELOR

COLLEGE AND GRADUATE SCHOOL OF LAW - OER-WIJZIGINGSVOORSTELLEN BACHELOR COLLEGE AND GRADUATE SCHOOL OF LAW - OER-WIJZIGINGSVOORSTELLEN BACHELOR OER wijzigingsvoorstellen deel B Algemene bepalingen 1 Beëindiging deeltijdopleidingen Huidig artikel 2.1 (deel B) nieuw artikel

Nadere informatie

Het curriculum samengevat:

Het curriculum samengevat: Het curriculum samengevat: Verplichte basismodulen: Basismodule Arbeid, Organisatie en Beleid 10 ECTS, sem.1, blok 1 en 2 Interdisciplinaire module arbeidsstudies 10 ECTS, sem.2 of gehele jaar (afhankelijk

Nadere informatie

Bacheloropleiding Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - B Wijsbegeerte - 2011-2012

Bacheloropleiding Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - B Wijsbegeerte - 2011-2012 Bacheloropleiding Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam B Wijsbegeerte 20112012 Vrije Universiteit Amsterdam B Wijsbegeerte 20112012 I Studiegids informatie voor de bacheloropleiding Wijsbegeerte.

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Masteropleiding tot overheidsjurist

Studiegids 2014-2015. Masteropleiding tot overheidsjurist Studiegids 2014-2015 Masteropleiding tot overheidsjurist Inhoud De Academie voor Overheidsjuristen De organisatie van de Academie De staf van de Academie De opleiding Het competentieprofiel Het curriculum

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

Psychologie (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Psychologie en Pedagogiek - M Psychologie - 2010-2011

Psychologie (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Psychologie en Pedagogiek - M Psychologie - 2010-2011 Psychologie (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Psychologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Psychologie - 2010-2011 I De masteropleiding Psychologie omvat 60 studiepunten, en duurt

Nadere informatie

Tilburg University. Werkzekerheid in het arbeidsrecht Zekic, Nuna. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Werkzekerheid in het arbeidsrecht Zekic, Nuna. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilburg University Werkzekerheid in het arbeidsrecht Zekic, Nuna Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2014 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Studiegids 2009/2010

Bedrijfskunde. Studiegids 2009/2010 Bedrijfskunde Studiegids 2009/2010 2 Bacheloropleiding Bedrijfskunde 2.1 Algemeen 2.1.1 Inleiding De studie Bedrijfskunde is opgezet volgens de bachelor-masterstructuur. Dit stelsel is ingevoerd om de

Nadere informatie

Advocaat en Kennismanagement

Advocaat en Kennismanagement Advocaat en Kennismanagement Martin Apistola, 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

12) ARBEIDSRECHT & SOCIAAL RECHT. NIEUW in 2015: 12a : arbeidsrecht

12) ARBEIDSRECHT & SOCIAAL RECHT. NIEUW in 2015: 12a : arbeidsrecht JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) Nieuwe boeken en nieuwe edities verschenen vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk 12a : arbeidsrecht NIEUW in 2015: 12) ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

MASTER RECHTSGELEERDHEID

MASTER RECHTSGELEERDHEID MASTER RECHTSGELEERDHEID wo masteropleiding 2015 2016 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De masteropleiding Rechtsgeleerdheid volgt op de brede, algemene benadering van de bacheloropleiding.

Nadere informatie

Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam. 28 juli 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam. 28 juli 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam 28 juli 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze panel 6

Nadere informatie

Masters faculteit Rechtsgeleerdheid

Masters faculteit Rechtsgeleerdheid Masters faculteit Rechtsgeleerdheid 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management -

Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management - Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen

Nadere informatie

2.2 Doelstelling van het onderwijs van de programmagroep

2.2 Doelstelling van het onderwijs van de programmagroep Masterspecialisatie, Arbeids- en Organisatiepsychologie 2. Arbeids- & Organisatiepsychologie 2.1 Doelgroep en toelatingseisen De master specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie is direct toegankelijk

Nadere informatie

Master Kunst- & Cultuurwetenschappen

Master Kunst- & Cultuurwetenschappen UNIVERSITEIT MAASTRICHT FACULTEIT DER CULTUUR- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Master Kunst- & Cultuurwetenschappen track Kunst, Literatuur en Samenleving & Politiek en Samenleving Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie