LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015"

Transcriptie

1 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015

2 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale Commissie Leerlingenzorg 6 Toelatingsonderzoek 6 Advies en beslissing 7 Bezwaar- en beroepsprocedure 7 Voorlichtingsavond Salland 7 Voorlichtingsavond CSG Beilen 7 Kennismakingsmiddag groep 8 7 Open dagen 7 Kennismakingsmiddag brugklas 8 Contact en informatie 8 Centraal aanmeldadres Colofon Inhoud Akke Amsing Bert Benjamins Gerda Seubring Redactie Vera Duiker Vormgeving bureaudrp Fotografie Anneke Bloema/The Factory II Lous Doornkamp Locatie Salland Salland GM ASSEN Locatie CSG Beilen Omloop KA BEILEN september 2014

3 Inleiding In deze informatiebrochure leest u meer over het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en de aanmeldings- en toelatingsprocedure die geldt voor leerlingen die deze vorm van onderwijs willen gaan volgen. De toelatingsprocedure voor het lwoo wordt verzorgd door de centrale commissie leerlingenzorg (CCL). Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen over de aanmelding en de toelating, neemt u dan gerust contact met ons op. Met vriendelijke groet, mevrouw H.H. Veenema-Veldsink, locatie CSG Beilen de heer B. Benjamins, locatie Salland Gebruikte afkortingen ccl lwoo mbo pcl centrale commissie leerlingenzorg leerwegondersteunend onderwijs middelbaar beroepsonderwijs permanente commissie leerlingenzorg rvc vmbo ZAT regionale verwijzingscommissie voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs zorgadviesteam 3

4 lezen en spelling. Ook aanwezige sociaalemotionele problematiek op het gebied van faalangst, prestatiemotivatie en/of emotionele instabiliteit spelen mee bij het afgeven van een lwoo-indicatie. Leerwegondersteunend onderwijs Het leerwegondersteunend onderwijs, kortweg lwoo genoemd, is geen aparte leerweg maar een vorm van ondersteuning binnen het vmbo. Het lwoo is bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om een regulier diploma in een van de leerwegen van het vmbo te kunnen behalen. Door de extra ondersteuning worden leerlingen in staat gesteld om via een ononderbroken leerroute door te stromen naar het mbo. Een eigen plek Leerlingen van het lwoo hebben in het eerste en tweede leerjaar zoveel mogelijk een eigen plek binnen de school. Zo wordt een overzichtelijke omgeving gecreëerd. Er wordt rekening gehouden met de leerachterstanden van de individuele leerling. Voor de leerlingen wordt een groepshandelingsplan gemaakt en indien nodig individueel een ontwikkelingsperspectief. Er wordt extra begeleiding op de lwoo-groep ingezet, afgestemd op de specifieke behoefte. Aan het eind van een schooljaar wordt bekeken welke leerroute in een volgend schooljaar voor de leerling de beste keus is. Ouders van leerlingen, die weten dat hun kind extra zorg en ondersteuning nodig heeft, doen er goed aan met de leerkracht van groep 8 te bespreken of een aanvraag voor een lwooindicatie verstandig is. Een lwoo-indicatie wordt afgegeven als er aan bepaalde criteria wordt voldaan. Deze criteria hebben onder andere betrekking op het intelligentiequotiënt (IQ), de leerachterstand bij inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch 4

5 Zorgadviesteam De docenten van de lwoo-klassen kunnen een beroep doen op het ZAT van de school. Dit team bestaat uit interne en externe specialisten. Aanmelding en toelating De toelatingsprocedure van lwoo leerlingen vraagt voor alle scholen veel tijd. Voor enkele leerlingen kan dit duren van januari t/m augustus. Leerlingen van de basisschool waarvan verwacht en gedacht wordt dat ze extra zorg nodig zullen hebben in het voortgezet onderwijs moeten dan ook al voor 01 december 2014 zijn aangemeld bij de CCL van CS Vincent van Gogh. Het is dus belangrijk dat de basisschool tijdig signaleert welke leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor het lwoo. De aanmelding voor het lwoo vindt plaats na overleg met de ouders door de basisschool. Dit kan via het algemene aanmeldingsformulier van CS Vincent van Gogh. Naast het aanmeldingsformulier moet het bijbehorend onderwijskundigen zorgrapport volledig worden ingevuld en ondertekend zijn door de ouders en basisschool. Tevens dient een uitdraai van het leerlingvolgsysteem van de groepen 6, 7 en 8 te worden bijgevoegd. Al deze formulieren zijn aanwezig op de basisschool. Het is van groot belang dat de leerkracht de leerachterstanden en problematiek van de leerling goed beschrijft in het zorgrapport, zodat de CCL een duidelijk beeld krijgt van het functioneren van de leerling op de basisschool. Aanvullende informatie, zoals indicaties en onderzoeksverslagen die beschikbaar zijn, dienen (in kopie) te worden bijgevoegd. 5

6 6 Centrale Commissie Leerlingenzorg De CCL die de toelatingsprocedure voor het lwoo verzorgt op de locatie Salland, bestaat uit de volgende personen: Mevrouw A. Amsing-Semmelink (sectorleider) B. Benjamins (basisschoolcoördinator vmbo) Mevrouw A. Hoogendorp (orthopedagoog) J. de Munnik (gz-psycholoog/orthopedagoog) Mevrouw J. ten Boer (zorgcoördinator) Op de locatie CSG Beilen bestaat de CCL uit de volgende personen: J. de Munnik (gz-psycholoog/othopedagoog) Mevrouw G.J. Seubring-Mulder (intern specialist lwoo/leerlingbegeleider onderbouw) Mevrouw H.H. Veenema-Veldsink (teamleider/ coördinator leerlingenzorg) Toelatingsonderzoek Na de aanmelding op onze school vindt er een toelatingsonderzoek plaats. Het toelatingsonderzoek is wettelijk verplicht en geldt voor iedere school met een lwoovoorziening. Het toelatingsonderzoek wordt op school uitgevoerd door de CCL. Het toelatingsonderzoek wordt afgenomen op twee dagdelen en bestaat uit een psychologisch onderzoek, een didactisch onderzoek en eventueel een aanvullend individueel onderzoek. Uiteraard zal de basisschool op de hoogte worden gesteld van de data waarop de toelatingsonderzoeken zullen plaatsvinden. De leerling ontvangt een persoonlijke uitnodiging per post. De eerste testronde vindt plaats in januari Advies en beslissing Na de onderzoeksfase zal de CCL een advies opstellen over de meest geschikte onderwijsvorm voor de betreffende leerling. De onderzoeksbevindingen met de adviezen worden daarna besproken in de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Noord- en Midden Drenthe; hierin werkt onze school samen met andere scholen. De PCL van dit samenwerkingsverband controleert de procedure en de adviezen van de CCL. Vervolgens worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek en ontvangen zij een verslag van de onderzoeksbevindingen. Na schriftelijke toestemming van de ouders worden de onderzoeksresultaten teruggekoppeld aan de basisschool. De RVC stelt vervolgens juridisch vast of een leerling voor een lwoo-indicatie in aanmerking komt en geeft uiteindelijk de lwoo-beschikking af. Als de RVC een lwoo-beschikking afgeeft, ontvangt onze school hiervoor vier jaar financiële middelen om de leerling extra ondersteuning te kunnen bieden. Gaat de leerling tussendoor naar een andere school dan gaat de financiering mee met het kind, op voorwaarde dat de andere VO-school leerwegondersteunend onderwijs aanbiedt.

7 Het kan voorkomen dat een leerling niet kan worden toegelaten tot het vmbo met lwoo vanwege onvoldoende mogelijkheden en/of te grote leerachterstanden. De leerling moet dan bij het praktijkonderwijs aangemeld worden. Bezwaar- en beroepsprocedure In het geval ouders het niet eens zijn met het besluit van de RVC is er een bezwaar- en beroepsprocedure mogelijk. De ouders moeten dan binnen 6 weken bezwaar aantekenen bij RVC T.a.v. secretaris van de RVC-VO Postbus AJ ASSEN Voorlichtingsavond locatie Salland Op woensdag 29 oktober 2014 is er een voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers van de leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor lwoo. De avond begint om uur en wordt gehouden op de locatie Salland, Salland 4 te Assen. Voorlichtingsavond locatie CSG Beilen Op 04 november vindt er voor ouders/verzorgers van leerlingen die in aanmerking komen voor lwoo een voorlichting plaats. De avond begint om uur en wordt gehouden aan De Omloop 4 te Beilen. Kennismakingsmiddag groep 8 Op woensdag 29 oktober 2014 kunnen groep 8-leerlingen uit Assen en omgeving kennis komen maken met het lwoo binnen CS Vincent van Gogh op de locatie Salland. Deze middag duurt van uur tot uur en vindt plaats op Salland. Aanmelding hiervoor kan via de leerkracht van de basisschool. Op locatie CSG Beilen is geen aparte kennismakingsmiddag voor lwoo-leerlingen. Open dagen CS Vincent van Gogh Op de locatie CSG Beilen zijn leerlingen en hun ouders op 05 februari 2015 tussen en uur welkom een kijkje te komen nemen. Op zaterdag 7 februari 2015 van tot uur kunnen leerlingen met hun ouders een kijkje komen nemen op Salland tijdens de Open Dag. Tijdens de open dagen geven docenten uitleg over het onderwijs en de verschillende vakken. Kennismakingsmiddag brugklas Op woensdag 24 juni 2015 worden alle brugklasleerlingen uitgenodigd op Salland en CSG Beilen om kennis te maken met de school, hun klasgenoten en de mentor. 7

8 Contact en informatie Voor meer informatie over aanmelding voor het lwoo kunt u zich wenden tot: Salland, de heer B. Benjamins, CSG Beilen, mevrouw H.H. Veenema-Veldsink, Centraal aanmeldadres Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden op CS Vincent van Gogh, dan kan dat via het algemene aanmeldingsformulier. Het formulier is verkrijgbaar op de basisschool en ook te vinden op onze website. Het ingevulde formulier stuurt u naar: CS Vincent van Gogh t.a.v. administratie Postbus AE ASSEN Voor meer informatie over onze school kijkt u op

Over de Brug. Aanmelding voor schooljaar 2015-2016

Over de Brug. Aanmelding voor schooljaar 2015-2016 Aanmelding voor schooljaar 2015-2016 2 Inleiding Beste ouders/verzorgers, Komend jaar gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Deze brochure van het Almende College is bedoeld om u te helpen de meest

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Haal eruit wat er in zit!

Haal eruit wat er in zit! Haal eruit wat er in zit! Maatgericht handelen op Baken Stad College Baken Stad College, vmbo school in Almere wil kwalitatief goed en passend onderwijs geven aan alle leerlingen. Ondanks de aanwezigheid

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Vraag en antwoord voor ouders. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet

Vraag en antwoord voor ouders. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet Vraag en antwoord voor ouders Steun waar nodig Speciaal waar het moet Regulier waar mogelijk, steun waar nodig, speciaal waar het moet Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES

106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES 106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES in het geding tussen: mevrouw A, wonende te E, ouder van B, verzoekster, en het bestuur van

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Vraag en antwoord voor docenten. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet

Vraag en antwoord voor docenten. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet Vraag en antwoord voor docenten Steun waar nodig Speciaal waar het moet Regulier waar mogelijk, steun waar nodig, speciaal waar het moet Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Net als veel andere basisscholen wordt ook onze school in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

14 Vragen en antwoorden

14 Vragen en antwoorden - Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs 14 Vragen en antwoorden In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap referentieniveaus

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Checklist: Op je plaats in het VO of VSO?! Informatie en tips voor ouders van zorgleerlingen die een school voor voortgezet onderwijs moeten kiezen.

Checklist: Op je plaats in het VO of VSO?! Informatie en tips voor ouders van zorgleerlingen die een school voor voortgezet onderwijs moeten kiezen. Checklist: Op je plaats in het VO of VSO?! Informatie en tips voor ouders van zorgleerlingen die een school voor voortgezet onderwijs moeten kiezen. Uw kind zit in groep 8 en heeft extra zorg nodig; wat

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl Voorwoord. Beste ouders, Aan het begin van ieder schooljaar krijgt elk gezin een schoolkalender. Op deze kalender vindt u de globale jaarplanning als ook enige informatie over de gang van zaken op onze

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Onze scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 Inhoudsopgave 09-10 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 4 2 Wat is praktijkonderwijs?... 7 3 Zo gaat het bij ons op school... 7 4 Welke

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 Inhoudsopgave 09-10 Voorwoord... 4 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 5 2 Wat is praktijkonderwijs?... 8 3 Zo gaat het bij ons op school...

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie