Van een planetaire naar een galactische samenleving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van een planetaire naar een galactische samenleving"

Transcriptie

1 Deel 1 - Inleiding Van een planetaire naar een galactische samenleving Een samenvatting van Harmen Schouwerwou in het jaar 2003 Nu het lijkt alsof de leiding van de zogenaamde beschaafde westerse wereld sinds de gebeurtenissen van 11 september 2001 door een algemene krankzinnigheid is aangetast en openlijk alle internationale en nationale wetten met de voeten treedt, en het recht van de sterkste het uitgangspunt wordt voor deze wereld, kan men zich afvragen of dit het hopeloze toekomstbeeld is voor de bewoners van deze planeet. De landen lijken zich te voegen naar de suprematie van de Verenigde Staten, sommigen schoorvoetend, anderen in de volle overtuiging dat de westerse wereld een leidende rol moet spelen in het wereldgebeuren om anderen te dwingen het democratisch en het financieel-economisch stelsel van het Westen over te nemen. Globalisering en centralisering zijn de sleutelwoorden; het Big Brother scenario doemt op. Is het doel toch de Nieuwe Wereld Orde, de Grote Dictatuur van weinigen voor velen? De westerse mens lijkt te slapen. De media blijft hardnekkig weigeren de achtergronden van dit grootse drama te belichten en dus zij vervult haar taak nauwgezet het verhullen van de werkelijkheid en het verspreiden van politiek gewenste leugens. Is dit onze werkelijkheid of zijn er nog andere scenario s? Is onze enige toekomst - eenheid door de dictatuur van de kleine elite en een slavenbestaan voor de massa of is er een vriendelijker scenario mogelijk? Er bestaan twee scenario s voor de nabije toekomst. De ene is geënt op de materialistische visie van mens en schepping waarbij de mens een eenmalig, toevallig product is van de evolutie (survival of the fittest), de andere is gebaseerd op een universele overtuiging waarbij de mens wordt gezien als een zich ontwikkelde, eeuwige ziel die zich in de tijd en in het stoffelijke universum van een planetair, via een galactisch naar een goddelijk bewustzijn ontwikkelt, dus naar een steeds hogere levensvorm. Vanzelfsprekend zijn de uitkomsten van beide visies onvoorstelbaar verschillend. De materialistische visie gaat uit van een eenmalig leven op aarde de dood wist het bewustzijn en de universele zienswijze ziet het leven als een oneindig bewustzijn dat zich in alle vormen uitdrukt. Voorwaar een wereld van verschil! De mens die wat gevoeliger is geworden voor deze en andere werkelijkheden, voelt de uitzichtloosheid en de liefdeloosheid van de algemeen aanvaarde grondslagen van de wetenschappelijke, politieke en godsdienstige opvattingen en wantrouwt de gemanipuleerde informatie uit deze bronnen. Hij gaat op zoek naar informatie die fundamenteler, universeler en zinvoller is en belandt via het Internet bij een onvoorstelbare werkelijkheid welke langdurig en hardnekkig door de media is genegeerd of belachelijk gemaakt. Wat een ontdekking! Informatie die ongecensureerd beschikbaar komt voor de bewuste zoeker naar waarheid, informatie die (nog) niet door de respectievelijke overheden en machthebbers onderdrukt kan worden. Gold voorheen de stelregel houd de burger dom en verdeeld, reserveer de macht van informatie en rijkdom voor die kleine elitaire groep (niet te verwarren met onze zogenaamde deskundigen die zichzelf als elite zien en ook weer gemanipuleerd zijn), zorg dat de status-quo wordt gehandhaafd nu is er voor de waarheidzoekende mens een schat aan informatie beschikbaar. Was die mens tot voor kort geneigd zijn macht en creativiteit in handen te leggen van onze deskundigen, nu wordt hij door de zichtbare tekenen van een fatale afloop geforceerd zelf te gaan nadenken over zijn wereldbeeld, over alle informatie die hij klakkeloos had overgenomen van de verspreiders van een algemene materialistische visie. Het begin van een verkenningstocht met een onbestemde afloop of het hoopvolle begin van een nieuwe werkelijkheid? Waar te beginnen in die stortvloed aan informatie? Het gevaar bestaat dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Voor ieder mens is dit verschillend. De een wordt sterk bepaald door een religieus besef dat het verhaal anders is dan de kerken ons willen doen geloven. De ander heeft meer gevoel voor de wetenschappelijke en sociale opvattingen hoe onze wereld werkt en welke structuren een belangrijke rol spelen in het wereldgebeuren. Al met al, een ieder zoekt zijn eigen waarheid uit die overvloed aan informatie en dus zal de waarheid voor een ieder anders zijn.

2 Om enige structuur aan te brengen in de overvloed aan informatie is gekozen voor een verdeling in drie hoofdstukken: de gemanipuleerde materialistische aardse werkelijkheid de spirituele en galactische werkelijkheid onze overgang naar een galactische samenleving Harmen Schouwerwou, mei 2003 Hoofdstuk 1 De gemanipuleerde materialistische aardse werkelijkheid De voorthollende mens van deze tijd die het druk, druk, druk heeft om te overleven in deze samenleving van energievretende aandacht voor de onbenulligheden van het dagelijkse leven, wordt af en toe en zeer tegen zijn zin gedwongen even na te denken over vragen die voor hem opdoemen is er slechts één leven, besta ik maar even of heb ik een ziel die door blijft leven; zijn wij de enigen in dit universum, levend op een ver verwijderde planeet ergens in een uithoek van de kosmos, of zijn er andere vormen van intelligent leven? Hij weet dat wetenschap en godsdienst geen bevredigende antwoorden geven en wie is hij dan om te proberen op eigen houtje deze raadsels op te lossen? Doorhollen dan maar, de ogen sluiten voor de wrange wereld van de aardse werkelijkheid? Continu overvalt hem het gevoel het klopt niet wanneer hij de deskundigen hoort leuteren over het Twin Towers - verhaal en over de oorlog tegen het terrorisme, de overweldiging van Afghanistan en Irak, om slechts een groep terroristen uit te schakelen, terwijl de grote boosdoeners steeds onvindbaar blijven ondanks de geweldige technologieën van de Verenigde Staten die via satellieten alles kunnen opsporen. Hij kent het geheugen van politiek en media dat niet verdergaat dan dat van een eendagsvlieg en dat elke objectiviteit ondersneeuwt met politiek verantwoorde beelden van een gemanipuleerde werkelijkheid. En toch hij twijfelt. Wat is waar, wat is een verzinsel? Contacten met UFO s, met buitenaards leven? Verhalen uit een spirituele wereld, het leven na de dood? Wat is eigenlijk een bewijsbaar, vaststaand feit binnen al die vreemde verhalen? Of is alles fictie, zelfs dit leven? Laten we eens beginnen een aantal van dit soort onderwerpen nader te belichten, dus informatie die het gewone publiek normaliter niet bereikt, althans niet via de gebruikelijke kanalen van onze media. 1.1 UFO s, buitenaardse beschavingen en de noodzaak tot geheimhouding Er bestaat een geweldige hoeveelheid informatie over dit fenomeen en je hoeft maar het woord UFO in te tikken of er verschijnen talrijke websites die zich met dit onderwerp bezighouden. Of het allemaal op waarheid berust is de vraag, niettemin het blijft een intrigerend onderwerp, want duizenden mensen over de hele wereld hebben UFO s gezien en de verslagen zijn overweldigend, hoewel genegeerd door de pers. Ongelovig als we zijn, verlangen we echte, harde bewijzen dat er contacten zijn geweest en dat is terecht. Hebben we ons eenmaal overtuigd van het bestaan van buitenaards leven en van het doel van hun aanwezigheid hier, dan hebben we een basis gelegd voor een totaal andere werkelijkheid die wel eens in verband zou kunnen staan met oude voorspellingen uit heilige boeken en kunstwerken. In de Verenigde Staten is in 2001 een rapport verschenen van Dr. Steven M.Greer onder de titel Disclosure Project, met honderden eerstehands getuigenverklaringen en documenten van hooggeplaatste personen uit het militaire apparaat, de regering en het Congres. Hier volgt een korte samenvatting van dr. Steven M.Greer (Rapport Ontmaskering): Voor de meeste mensen is de vraag of wij als enigen dit universum bewonen louter een filosofisch vraagstuk iets voor de interessesfeer van de academische wereld maar niet van praktisch belang. Elk voorval, dat erop wijst dat wij momenteel bezocht worden door niet-menselijke ontwikkelde levensvormen, lijkt voor velen niet relevant te zijn in een wereld van mondiale opwarming, het afnemen van de welvaart en de dreiging van oorlog. In het licht van de werkelijke uitdagingen voor de menselijke toekomst op lange termijn, is de vraag van UFO s, buitenaardse wezens en geheime regeringsprojecten louter een bijkomstigheid, nietwaar? Fout absoluut fout!

3 Het bewijs en de getuigenverklaringen die op de volgende pagina s worden gepresenteerd bevestigen het volgende: Dat wij inderdaad bezocht worden door zeer ontwikkelde buitenaardse beschavingen en dat al sinds lange tijd. Dat dit het meest geheime, gelaagde programma binnen de VS en vele andere landen is. Dat deze projecten, waarvoor in 1961 door president Eisenhower is gewaarschuwd, aan het wettelijke toezicht en controle in de VS, het VK (Verenigd Koninkrijk) en elders is ontsnapt. Dat geavanceerde ruimteschepen van buitenaardse oorsprong, die door sommige veiligheidsdiensten buitenaardse voertuigen (ETV s) worden genoemd, naar beneden zijn gehaald, opgespoord, meegenomen en bestudeerd vanaf de veertiger jaren en mogelijk zelfs tijdens de dertiger jaren. Dat belangrijke technische doorbraken in de energieopwekking en voortstuwing het gevolg zijn geweest van het bestuderen van deze objecten (en van daarmee verbonden menselijke vernieuwingen die teruggaan naar de tijd van Nicola Tesla) en dat deze technologieën een nieuwe fysica gebruiken die niet langer het verbranden van fossiele brandstoffen of de ioniserende straling nodig hebben om grote hoeveelheden energie op te wekken. Dat geclassificeerde projecten, die zelfs het predicaat top-secret overstijgen en volledig op antigraviteit gebaseerde operationele voortstuwingsapparatuur en nieuwe energieopwekkingsystemen bezitten, die wanneer ze vrijgegeven en vreedzaam gebruikt zouden worden een nieuwe menselijke beschaving zouden ontwikkelen zonder tekorten, armoede en milieuschade. Zij die aan deze beweringen twijfelen zouden zorgvuldig de verklaringen van talrijke getuigen uit het militaire apparaat en de regering moeten lezen, die duidelijk deze feiten bevestigen. Gegeven de omvangrijke en diepgaande implicaties van deze verklaringen - los van het feit of ze aanvaard of ernstig betwijfeld worden deze dienen alle in hoorzittingen van het Congres behandeld te worden om de waarheid boven water te krijgen. Want niets minder dan de menselijke toekomst hangt aan een zijden draadje. Nogal indrukwekkend nietwaar? Ondanks het feit dat in april 1997 talrijke getuigen uit de regering en het militaire apparaat bijeengebracht waren in Washington DC om te worden ondervraagd door leden van het Congres, belangrijke vertegenwoordigers van het Pentagon en anderen, en dat dr. Greer de congresleden dringend verzocht deze zaak in een openbare hoorzitting te onderzoeken, kwam hiervan niets terecht en dus werd besloten dit voorlopig rapport, o.m. via het Internet, in de publiciteit te brengen. Waarom was men zo bang om deze zaak in een openbare hoorzitting te onderzoeken? De reden hiervan vindt men in zijn verklaring, uit ditzelfde rapport, van de noodzaak van geheimhouding die hieronder wordt weergegeven. De laatste paar jaren was ik verantwoordelijk voor het instrueren van de vroegere leiders van de regering en de wetenschap in zowel de VS en het buitenland over UFO respectievelijk buitenaardse objecten. De bewijzen van deze verschijnselen zijn duidelijk en overvloedig: het was niet moeilijk het bestaan van UFO's overtuigend te bewijzen. Moeilijker was het om de structuur van de geheimhouding inzake UFO's bloot te leggen (zie de verklaring van deze materie onder het hoofdstuk 'onbekendheid' van de schrijver) Maar de grootste moeilijkheid was om het 'waarom' uit te leggen. Waarom al die geheimzinnigheid? Waarom een 'verborgen' of onbekende regering binnen de regering? Waarom het UFO/ET- fenomeen buiten het zicht van het publiek verbergen? Het 'wat' of het bewijs is ingewikkeld maar hanteerbaar. Het 'hoe' of de aard van de geheime programma's is moeilijker, meer complex en Byzantijns. Maar het 'waarom' - de reden achter die geheimzinnigheid - is de meest uitdagende van alle problemen. Er bestaat geen eenduidig antwoord op deze vraag, maar eerder talrijke onderling verbonden redenen voor een dergelijke bijzondere geheimzinnigheid. Onze onderzoekingen en interviews met tientallen getuigenissen op top-secret niveau binnen dergelijke programma's hebben ons in staat gesteld de redenen achter deze geheimzinnigheid te begrijpen. Ze variëren van eerlijke, duidelijke en open verklaringen tot werkelijk de meest bizarre verklaringen. Op dit punt wil ik enkele sleutels van deze geheimzinnigheid

4 aanreiken, waarom het is opgelegd en waarom het zo moeilijk is voor de controlerende belangengroepen binnen de geheime programma's om hun politiek te veranderen en het vrijgeven toe te staan. In het begin Tijdens de eerste ET/UFO fenomenen maakten het militaire apparaat, de veiligheidsdiensten en de industriële belangengroeperingen zich zorgen over de aard van deze verschijnselen; of ze misschien niet afkomstig waren van onze aardse, menselijke vijanden, maar toen eenmaal was vastgesteld dat het buitenaardse wezens betrof, vroegen ze zich af hoe het publiek hierop zou reageren. In de dertiger en veertiger jaren was dit geen eenvoudige materie: wanneer deze UFO s van aardse afkomst waren, zouden ze het bewijs zijn van een aardse vijand met een technische knowhow die ver uitstak boven die van de VS. En toen eenmaal was vastgesteld dat ze buitenaards waren (sommige streken op de Aarde wisten dit voor het einde van WO2) waren er meer vragen dan antwoorden, zoals: waarom waren de ET's hier? Wat zijn hun bedoelingen? Hoe kunnen hun schepen met dergelijke fantastische snelheden door die enorme ruimte reizen? Hoe kunnen deze technologieën voor de menselijke situatie gebruikt worden - zowel in tijden van oorlog en vrede? Hoe zou het publiek op deze kennis reageren? Wat voor effect zou het vrijgeven van deze feiten hebben op de menselijke geloofsstelsels en op de politieke en sociale stelsels? Van de late veertiger tot de vroege vijftiger jaren werd een gezamenlijke poging gedaan om achter de basiswetenschap en de technologieën van deze ruimteschepen te komen, hoofdzakelijk door een rechtstreekse bestudering en ontleding van de neergehaalde buitenaardse objecten uit New Mexico en elders. Bijna onmiddellijk werd vastgesteld dat deze objecten gebruikmaakten van fysische wetten en toegepaste technologieën die ver uitstegen boven de verbrandingsmotor, vacuümbuizen en dergelijke. In het klimaat van de Koude Oorlog en in een wereld waar een minder geavanceerde technologie de machtsbalans in de nucleaire bewapeningswedloop uit haar evenwicht zou kunnen brengen, was dit geen geringe zaak. Inderdaad, het thema van het geopolitieke disfunctioneren van de mens verschijnt als een tot op dit moment terugkerend kenmerk van de geheimzinnigheid over de UFO's. In een latere fase hierover meer. Uit het Wilbert Smith document (topgeheim) van de Canadese regering in 1950, weten we dat dit onderwerp met een grotere geheimzinnigheid werd omgeven dan de ontwikkeling van de waterstofbom. Er werd in de late veertiger jaren een geweldige inspanning gedaan om de buitenaardse apparatuur te bestuderen, uit te vinden hoe het werkte en te ontdekken welke menselijke toepassingen uit deze ontdekkingen zouden kunnen voortkomen. Zelfs toen was het project dat opgestart was bijzonder geheim. Het werd nog meer geheim in de vroege vijftiger jaren toen belangrijke vorderingen waren gemaakt met de basisfysica van de energie- en voortstuwingssystemen van de ET- schepen. Het beste kunnen we dit illustreren met het gegeven dat in die tijd het hele project in toenemende mate 'geheim' of onbekend werd. Het opdelen in 'gelaagde' afdelingen van het project dat met UFO's werkte, was verhoudingsgewijs in de vijftiger jaren toegenomen, toen men besefte wat deze geheime projecten werkelijk inhielden: apparaten die fysische wetten en energiesystemen lieten zien die - wanneer ze vrijgegeven zouden worden - voor altijd het leven op Aarde zouden veranderen. In de Eisenhouwer-periode waren de UFO/ET- projecten 'weggehouden' van de wettige controlerende commandostructuur van de regering. Dit betekent dat - terwijl we uit de getuigenverklaring weten dat Eisenhower op de hoogte was van de ET- schepen - de president en de regeringsleiders in de VK en elders in toenemende mate buiten het beleid- en besluitcircuit werden gehouden. Dergelijke vooraanstaande gekozen en aangestelde leiders werden geconfronteerd (zoals Eisenhower het noemde) met een geraffineerd militair-industreel-complex met labyrintische opgedeelde projecten die meer en meer aan hun controle en toezicht ontsnapten. Uit verslagen van directe ooggetuigen weten

5 we dat Eisenhower, Kennedy, Carter en Clinton gefrustreerd raakten door hun pogingen dergelijke projecten binnen te dringen. Dit geldt ook voor vooraanstaande leiders en onderzoekers, buitenlandse leiders en de leiding van de Verenigde Naties. Dit is inderdaad een project dat iedereen buitensluit, ongeachte je rang of het belang van je bureau en wanneer je niets met het project hebt te maken zul je er niets over horen. Punt uit. In tegenstelling tot het populaire sprookje, sinds de zestiger jaren, dat men zich zorgen maakte over een bepaalde vorm van algemene paniek, bestaat er geen reden voor al die geheimzinnigheid. Degenen die echt geïnformeerd zijn, weten - ondanks de fantastische verhalen die binnen de UFOwereld en over de X-files circuleren - dat de angst voor vijandige ET's niet een belangrijke factor is geweest. Terwijl er in bepaalde geheime kringen een voortdurende verwarring heerste over het uiteindelijke doel achter de ET verschijnselen, weten we van goed geïnformeerde insiders dat ze de ET's niet als een vijandige bedreiging beschouwden. In de zestiger jaren, en zeker in de negentiger jaren, was de wereld zeer goed op de hoogte van het concept ruimtereizen en de populaire sciencefictionindustrie had de massa zorgvuldig geïndoctrineerd met de mogelijkheid van ET's die van ver komen. Dus, waarom deze voortdurende geheimzinnigheid? De Koude Oorlog is voorbij. De mensen worden nauwelijks nog geschokt wanneer ze ontdekken dat ze niet alleen zijn in het universum (de meerderheid van de mensen gelooft dit, in feite geloven de meeste mensen dat de UFO s echt bestaan). Bovendien, wat zou er schokkender kunnen zijn dan in de laatste helft van de 20e eeuw te leven met duizenden waterstofbommen die op elke belangrijke stad in de wereld zijn gericht? Wanneer wij dat aankunnen, dat kunnen wij zeker het denkbeeld dat de ET's echt zijn verdragen. De oppervlakkige uitleg van angst, paniek, schok en dergelijke zijn onvoldoende om een dergelijke grondige geheimhouding te rechtvaardigen, waardoor zelfs de president en zijn CIA directeur toegang tot de informatie geweigerd wordt. Een huidige taxatie De voortdurende geheimzinnigheid over de UFO's moet in verband staan met de aanhoudende bezorgdheid over de fundamentele dynamiek van de macht op de wereld en hoe een dergelijke onthulling de machtsbalans zou kunnen beïnvloeden. Dit betekent, dat de kennis die verbonden is met de UFO/ET verschijnselen een dergelijk potentieel moet bezitten dat daardoor de status-quo kan veranderen, met als gevolg dat deze informatie voortdurend tegen iedere prijs onderdrukt moeten worden. Wanneer we terugkeren naar de vijftiger jaren, zien we dat de basistechnologie en fysica achter deze ET-ruimteschepen ontdekt waren door zeer intensieve terugontwikkelingsprojecten (in omgekeerde volgorde). Juist op dit moment werd de beslissing genomen om de geheimhouding tot een ongehoord niveau op te voeren, waardoor de materie fundamenteel uit de commandostructuur van de regering, zoals wij die kennen, werd verwijderd. Waarom? Naast het mogelijke gebruik van dergelijke kennis door de vijanden van de VS en het VK tijdens de Koude Oorlog, werd onmiddellijk ingezien dat deze apparatuur niet de Oldsmobile van papa was. De basisfysica achter de energieopwekking en de voortstuwingssystemen waren dusdanig dat ze zeer eenvoudig alle bestaande systemen op de Aarde van energieopwekking en voortstuwing zouden kunnen vervangen. En hierdoor zou de gehele geopolitieke en economische orde veranderen. In de vijftiger jaren bestond er nog geen grote bezorgdheid over de mondiale opwarming, het instorten van het ecosysteem, het aantasten van de ozonlaag, het verlies van regenwouden, het verminderen van de biodiversiteit etc. In de nasleep van WO2 was er behoefte aan stabiliteit en niet aan een nieuwe verstoring van de economische, technologische en geopolitieke wereldorde. Besef dat

6 degenen die de controle uitoefenen deze graag willen behouden. Ze riskeren en hebben een hekel aan belangrijke veranderingen en ze zullen de controle en de macht niet graag opgeven. Het bekendmaken van het bestaan van ET's, wat gepaard gaat met het spoedig vrijgeven van deze nieuwe technologieën, zou de wereld voor altijd veranderen en zij wisten dit. Het moest tegen elke prijs verkomen worden. Bovendien was dit het tijdperk van 'wat goed is voor GM, is goed voor Amerika' en hetzelfde zou gelden voor de grote olie- en kolenindustrie e.d. Het onontkoombare feit is dit: de bekendmaking van de ET- aanwezigheid zou het vrijgeven van bepaalde technologieën betekenen en dat vrijgeven zou de gehele technologische infrastructuur van de planeet omverblazen. De veranderingen zouden enorm zijn en plotseling. Vijftig jaar later is dit nog meer waar dan toen. Waarom? Omdat, door het probleem in de vijftiger jaren te vermijden - wat toen het geschikte moment zou zijn geweest - de situatie inmiddels complexer is geworden. Bijvoorbeeld, de afhankelijkheid van de wereld van olie en de technologie van de verbrandingsmotor is nu groter dan in En de wereldeconomie is nu omvangrijker, dus elke verandering zou verhoudingswijs groter en potentieel chaotischer zijn. En dus is dit het vraagstuk: elke generatie die dit probleem aan de volgende heeft doorgegeven, komt nu tot de ontdekking dat de geheimhouding nog meer gewenst is dan een decennium geleden, om de zaak niet nog meer te laten destabiliseren. Het is een krankzinnige cirkel van geheimzinnigheid, van het uitstellen om het bekend te maken en van een toenemende complexiteit en afhankelijkheid van de wereld van achterhaalde energiesystemen; elke generatie ontdekt dat het probleem voor elke volgende generatie groter is geworden. Hoe moeilijk een onthulling in de vijftiger jaren ook zou zijn geweest, het bekendmaken is nu zelfs veel moeilijker. En het zou de Aarde op haar grondvesten doen schudden. De technologische ontdekkingen van de vijftiger jaren, die voortvloeiden uit het terugontwikkelen van de buitenaardse ruimteschepen, zou ons in staat hebben gesteld om de wereld economisch, sociaal, technologisch en milieutechnisch volledig te hervormen. Dat een dergelijke vooruitgang voor het publiek werd verzwegen, staat in verband met de aard van de controlerende hiërarchie, die tot op de dag van vandaag een hekel heeft aan verandering. En maak geen vergissing, de veranderingen zouden enorm zijn. Stel je voor: een technologie die energieopwekking mogelijk maakt door het zogenoemde nulpuntveld, die elk woonhuis, bedrijf, fabriek en voertuig in staat stelt zijn eigen krachtbron te bezitten, zonder enig brandstof van buiten. Voortdurend. Geen behoefte aan olie, gas, steenkool, nucleaire fabrieken of een verbrandingsmotor. En geen vervuiling. Punt. Stel je voor - een technologie die elektro-zwaartekracht-apparatuur gebruikt waardoor het transport door de lucht kan plaatsvinden, geen spoorlijnen meer over het vruchtbare boerenland, omdat het vervoer boven het oppervlak kan gebeuren. Het klinkt prima. Maar in de vijftiger jaren was er genoeg olie, niemand maakte zich veel zorgen over de vervuiling en van de mondiale opwarming had men nog niet het flauwste vermoeden en de machthebbers hadden alleen maar behoefte aan stabiliteit. De status-quo. En bovendien, waarom de tektonische veranderingen riskeren die met een dergelijke onthulling gepaard gaan? Laat de volgende generatie dit maar oplossen. Maar wij zijn de volgende generatie. En het jaar 2001 is niet het jaar De Aarde gaat gebukt onder de last van een groeiende bevolking - nu 6 miljard mensen - die allen auto's, elektriciteit, TV's en dergelijke willen. Iedereen weet dat we niet voor nog eens 50 jaar olie bezitten, en zelfs wanneer dit wel het geval was, zou het ecosysteem van de Aarde niet nog eens 50 jaar een dergelijk misbruik kunnen verdragen. De risico's van het bekendmaken is nu veel minder dan de risico's van de geheimhouding: wanneer de geheimhouding nog veel langer doorgaat, zal het ecosysteem van de Aarde instorten. En dan nu nog praten over verandering en mondiale instabiliteit.

7 Veel mensen zullen de technologische en economische gevolgen van een dergelijke onthulling beschouwen als de enige rechtvaardiging voor een voortdurende geheimhouding. Per slot van rekening hebben we het over een multimiljarden verandering per jaar in de economie. De hele energie- en transportsectoren van de economie zullen dramatisch veranderd worden. En de energiesector - het onderdeel van de niet-vernieuwbare brandstoffen die worden gekocht en verbrand en weer aangevuld moeten worden - zullen totaal verdwijnen. En terwijl andere industrieën zullen bloeien, zou slechts een dwaas de gevolgen ontkennen van het verdwijnen van dit onderdeel van de economie waar multimiljarden omgaat. Zeker, de 'belangen van de investeringen' in de mondiale infrastructuur, die in verband staan met olie, gas, steenkool en de verbrandingsmotoren en de openbare nutsbedrijven, is geen geringe macht in de wereld. Maar om de UFO geheimzinnigheid te begrijpen, dien je in aanmerking te nemen wat die hoeveelheid geld wezenlijk vertegenwoordigt. Een enorme geopolitieke macht. Men dient zich af te vragen wat er gaat gebeuren wanneer elk dorp in India (of Afrika, of Zuid- Amerika, of China) apparaten heeft die grote hoeveelheden energie kunnen opwekken zonder vervuiling teweeg te brengen en zonder grote hoeveelheden brandstof te gebruiken. De hele wereld zal in staat zijn zich te ontwikkelen op een wijze die nog nooit eerder is vertoond - zonder vervuiling en zonder miljarden te besteden aan krachtcentrales, hoogspanningsleidingen en brandbare stoffen. De niet-bezitters zullen bezitten. Dit zal door iedereen als iets goeds worden beschouwd: per slot van rekening, veel van de instabiliteit op de wereld, oorlogvoering en dergelijke staat in verband met een onthutsende armoe en economische verloedering in een wereld van grote rijkdom. Sociale onrechtvaardigheid en enorme economische verschillen veroorzaken veel chaos en lijden op de wereld. Deze gedecentraliseerde, niet-vervuilende technologieën zouden het permanent veranderen. Zelfs de woestijnen zullen bloeien. Maar, men moet beseffen dat de geopolitieke machten ontstaan door de technologische en economische vaardigheden. India bezit meer dan 1 miljard mensen en de VS ongeveer ¼ hiervan, maar wie bezit de grotere geopolitieke macht? Wanneer deze nieuwe energiesystemen resultaten afwerpen, zullen de zogenaamde derde wereldlanden al snel dezelfde welvaart bereiken als de geïndustrialiseerde wereld van Europa, de VS en Japan. Dit zal een enorme verschuiving in de geopolitieke machtsverhouding veroorzaken. En de geïndustrialiseerde wereld zal dan ontdekken dat het in feite de macht moet delen met de nu onder de duim gehouden derde wereld. Degenen die momenteel de macht bezitten (en in 1950) hebben hiervoor geen belangstelling. We willen zelfs nauwelijks de macht in de Verenigde Naties steunen en delen. Het vrijgeven van de informatie over UFO/ET kwesties zullen leiden naar het vruchtbaar toepassen van de nieuwe energiesystemen, die snel zullen leiden naar een gelijkschakeling van de macht in de wereld. De VS en Europa hebben ongeveer 600 miljoen inwoners. Dat is slechts 10% van de wereldbevolking. Wanneer de andere 90% eenmaal dezelfde technologische en economische hoogte hebben bereikt, zal het duidelijk zijn dat de geopolitieke macht zal verschuiven, of gelijk zal worden met de rest van de wereld. De macht moet gedeeld worden. Een werkelijke mondiale veiligheid zal onvermijdelijk zijn. Zoals we weten, zal dit uiteindelijk toch moeten gebeuren. Wanneer je de economische en technologische uitwerking combineert met de geopolitieke gevolgen, wordt het duidelijk dat de veranderingen, die in verband staan met het beëindigen van de geheimhouding, werkelijk tektonisch, massaal, wereldomvattend en transformerend zullen zijn. Hier moet men niet te lichtvaardig over denken. Maar, 50 jaar nadat de wereld deze nieuwe technologieën hadden kunnen hebben - na 50 lange jaren van economische schande, sociale en economische chaos en ongelijkheid - zullen we zien dat we de laatste generatie zijn die langdurig de kosmische hete aardappel het probleem van de UFO geheimzinnigheid - doorschuiven.

8 En hier staan we dan, terwijl we deze hete aardappel vasthouden, maar wat gaan we ermee doen? Een eind maken aan die geheimzinnigheid betekent enorme en diepgaande veranderingen in bijna elk aspect van het menselijk bestaan: economisch, sociaal, technologisch, filosofisch en met geopolitieke gevolgen enz. Maar het doorgaan met de geheimhouding en de onderdrukking van deze nieuwe energie- en voortstuwingstechnologieën betekenen een nog verdere destabilisering: het instorten van het ecosysteem van de Aarde en een zekere uitputting van de fossiele brandstoffen waarvan we afhankelijk zijn. En de groeiende angst van degenen die niets bezitten zijn nodeloos beroofd van een volledig en waardig leven. Er volgen geen nieuwe generaties aan wie we deze hete kosmische aardappel kunnen doorgeven: wij moeten dit afwikkelen en doen wat wij al in 1950 hadden moeten doen. Het Web dat wij Weven Wanneer het bovenstaande al niet genoeg zou zijn geweest om de geheimzinnigheid te rechtvaardigen, denk dan eens aan de buitengewone dingen die gedaan zijn om deze geheimhouding te bewaren. De infrastructuur die nodig was om die geheimzinnigheid in stand te houden en te versterken en die in staat is presidenten en CIA-directeuren en vooraanstaande congresleden en Europese regeringsleiders e.d. te misleiden, is fundamenteel onwettig. Laat me duidelijk zijn, het lichaam dat de UFO zaak controleert en de daarmee verbonden technologieën, heeft meer macht dan elke willekeurige regering op de wereld of elke willekeurige wereldleider. President Eisenhower had gewaarschuwd dat een dergelijke situatie kon ontstaan, toen hij, in januari 1961, opmerkingen maakte over het groeiende 'militair-industriële complex'. Dit was zijn laatste toespraak tot de wereld als president, en hij waarschuwde ons rechtstreeks voor een beangstigende situatie, waarover hij persoonlijk informatie bezat. Want Eisenhower had de ruimteschepen en de dode lichamen van de ET s gezien. Hij wist van de geheime programma's die hiermee te maken hadden. Maar hij wist ook dat hij de controle over deze projecten had verloren en dat zij hem voorlogen over de omvang en de volledige aard van hun onderzoekingen en de ontwikkelde activiteiten. Inderdaad, de huidige kunst in geheimhouding is een hybridische, zogenaamde geprivatiseerde operatie van de regering, die internationaal is en functioneert buiten het zicht van elk bureau en elke regering. 'De Regering', zoals wij allen en Thomas Jefferson deze zien, is werkelijk het spoor volledig bijster. In feite controleert een geselecteerd, zeer hiërarchisch gelaagd 'duister' of onbekend project deze zaken. Toegang is er alleen voor de ingewijden en wanneer iemand daar niet toebehoort - en het doet niet ter zake of je nu directeur van de CIA bent, president of de voorzitter van Buitenlandse Zaken of de Secretaris-Generaal van de VN - je zult niets horen of nooit toegang krijgen tot deze projecten. Inderdaad, de situatie is zo beangstigend dat zelfs het Hoofd van de Staf in het Pentagon, die ik heb ingelicht, niet méér toegang heeft tot dergelijke projecten dan elke andere burger, tenzij deze, om de een of andere duistere reden, tot de insiders behoort. Maar dat gebeurt zelden. Om die macht te verkrijgen en te behouden zijn er allerlei dingen gedaan. Wij verwijzen naar het gedicht van Robert Frost, waarin hij zegt: "het web dat wij weven." Maar hoe onttrekt een lichaam zichzelf aan een soortgelijk web van geheimhouding, bedrog, leugens en ongehoorzaamheid? Om precies te zijn, deze groep heeft de macht en de rechten niet legaal verkregen. Het is ongrondwettelijk, zowel in de VS, in het VK en in andere landen op de wereld. Ik wil de mogelijkheid openhouden dat, misschien in het begin, deze geheime onderneming op touw is gezet om de geheimhouding te waarborgen en om een eventuele instabiliteit te vermijden. Maar de risico's van onopzettelijke lekken of van een besluit van een nationaal of een wereldleider dat het tijd was om het bekend te maken, maakte het nodig een web te weven van een steeds grotere geheimhouding en van illegale operaties. En nu is het web van de operatie zelf gesloten.

9 Dat betekent, dat de complexiteit van de hiërarchisch gelaagde projecten, de mate van ongrondwettelijke en niet-bevoegde activiteiten, de 'privatisering' (of diefstal) door samenwerkende partners (het 'industriële' deel van het militaire/industriële complex) van geavanceerde technologieën, het voortdurend liegen naar de wettig gekozen en benoemde leiders en naar het publiek, dit alles en meer heeft bijgedragen aan een psychologie van voortdurende geheimhouding omdat bekendmaking het grootste schandaal in de vastgelegde geschiedenis zou betekenen. Bijvoorbeeld, hoe zou het publiek reageren op het feit dat de schande van het ecosysteem op de Aarde en het onherstelbare verlies van duizenden soorten planten en dieren die nu uitsterven ten gevolge van de vervuiling, totaal onnodig is geweest en voorkomen had kunnen worden wanneer in de vijftiger jaren deze informatie bekend zou zijn gemaakt? Hoe zou de samenleving reageren op de kennis dat talrijke jaren miljarden dollars zijn besteed aan onbevoegde en ongrondwettige projecten? En dat deze, door de belastingbetaler opgebrachte dollars, door de samenwerkende partners in deze geheimhouding gebruikt zijn om afgeleide technologieën te ontwikkelen, gebaseerd op studies van de ET objecten die later gepatenteerd en gebruikt werden in zeer profijtelijke technologieën? Niet alleen zijn de belastingbetalers opgelicht, zij hebben ook nog eens een premie moeten betalen voor dergelijke doorbraken die het gevolg waren van het onderzoek dat door hen betaald was! En dan hebben we het nog niet over het intellectuele eigendomsrecht van dergelijke technologieën, dat van de ET's gestolen was. Terwijl de fundamentele energieopwekkingsen voortstuwingstechnologieën achtergehouden werden, hebben deze samenwerkende partners sterk geprofiteerd van andere doorbraken en voordelen op het terrein van de elektronica, miniaturisering en daarmee verwante zaken. De overdracht van dergelijke geheime technologieën wettigt een diefstal van multimiljarden dollars aan technologieën die in feite tot het publieke domein behoren, omdat de belastingsbetalers het al betaald hebben. En hoe zou het publiek reageren op het feit dat het multimiljarden kostende ruimtevaartprogramma dat gebruik maakte van verbrandingsraketten, een primitief en onnodig experiment is geweest, aangezien er al veel betere technologieën en voortstuwingssystemen bestonden vóórdat we zelfs naar de maan gingen? NASA en verwante bureaus zijn voor een belangrijk deel ook het slachtoffer van deze geheimhouding geweest, evenals de rest van de overheid en het publiek. Slechts een klein, zeer beperkt deel van de NASA mensen wist van het bestaan van de echte ET technologieën die in deze projecten verborgen lagen. Zeker was mijn oom, die de maanmodule hielp ontwerpen die Neil Armstrong naar de maan bracht, evenals vele anderen een slachtoffer, voor zover hem de toegang tot deze technologische doorbraken werd onthouden. Hij moest, evenals de anderen, werken met de oude fysica en de oude technologieën van de stuwraketten. Wat een schande. De onontkoombare werkelijkheid is deze: dit geheime project, ongeacht de goede bedoelingen van het begin, liep weg met zijn eigen geheime macht. Het misbruikte deze macht. Het heeft onze toekomst gedurende vijftig jaren in gijzeling gehouden. In feite kon de rustige staatsgreep van de late veertiger en de vroege vijftiger jaren, wanneer het eenmaal ontdekt wordt, wel eens de echte instabiliteit van vandaag worden. Maar de situatie is in feite veel erger. Alles wat hiervoor is geschreven wordt overheerst door een nog groter probleem: de geheime groep die zich bezig houdt met deze duistere UFO-projecten, bezat ook vanaf het begin de grootste invloed op de prille relaties tussen mensen en buitenaardse wezens. En dit is op een tragische manier mislukt, het heeft bijna het punt van een mondiale catastrofe bereikt. Want, wat gebeurt er wanneer een niet-gekozen, niet-aangestelde, zichzelf selecterende, militair georiënteerde groep alléén verantwoordelijk is voor de intermenselijke relaties tussen de mensen van de Aarde en de ET's? Welnu, zoals het meestal gaat, wanneer je een roze bril draagt lijkt de hele wereld roze. En wanneer je militaire brillen draagt, zal elke nieuwe en ongecontroleerde ontwikkeling gezien worden als een potentiële militaire bedreiging. De aard van een dergelijke groep - die buitensporig controlerend en incestueus is - is qua gezichtsveld en qua denkwijze zeer homogeen. Macht en controle zijn uitstekende kwaliteiten. Een dergelijke extreme geheimhouding creëert een zeer gevaarlijke omgeving waarin de mechanismen van 'checks en balances', geven en nemen, totaal ontbreken. En in een dergelijke omgeving kunnen

10 zeer gevaarlijke beslissingen worden genomen zonder dat er een adequate terugkoppeling, discussie of inzichten over de gewenste perspectieven kunnen plaatsvinden, die met geweld wordt onderdrukt. In een dergelijke omgeving van extreme geheimhouding, militarisme en paranoia, hebben we ontdekt dat er rechtstreekse, gevaarlijke acties tegen ET s zijn ondernomen. Inderdaad, wij hebben talrijke bronnen die ons het gebruik van steeds betere technologieën hebben beschreven om het buitenaardse materiaal op te sporen, als doel te kiezen en te vernietigen. Wanneer er maar een 10% kans bestaat dat dit waar is (en ik ben ervan overtuigd dat dit 100% juist is) bevinden we ons in een mondiale diplomatieke en sociale crisis die totaal buiten onze controle ligt en die zeer riskant is voor de hele planeet. Besef dat de geheime, terugontwikkelingsprojecten een enorme kwantumsprong in technologieën hebben opgeleverd die, wanneer ze eenmaal in militaire systemen worden toegepast, een echte bedreiging voor de ET's kunnen vormen, die hier misschien met vreedzame bedoelingen gekomen zijn. De pogingen om spoedig de ruimte te militariseren is waarschijnlijk het gevolg van een kortzichtige, militaristische en paranoïde kijk op de buitenaardse projecten en bedoelingen. Wanneer dit niet wordt gecontroleerd, kan het catastrofaal uitwerken. Deze groep moet, ongeacht hun 'goede' bedoelingen, inderdaad blootgelegd worden, waardoor de mondiale staatslieden met een nieuw perspectief kunnen bemiddelen. Terwijl er geen enkele aanwijzing is dat de ET beschavingen vijandig zijn, is het ook duidelijk dat het onwaarschijnlijk is dat zij een onbelemmerde en groeiende bemoeienis met hun operaties zullen toestaan. Zelfverdediging is waarschijnlijk een universele eigenschap. En terwijl de ET's tot dusver een grote terughoudendheid hebben laten zien, kan er een 'kosmische kortsluiting' ontstaan wanneer de geheime technologieën van de mens eenzelfde niveau beginnen te bereiken en wanneer wij dergelijke geavanceerde technologieën op een oorlogszuchtige manier gaan gebruiken. Die mogelijkheid stemt tot nadenken. Wij hebben onze Jimmy Carter s en Daila Lama's en andere internationale staatslieden nodig voor het oplossen van een dergelijk geweldig probleem. Maar wanneer de toegang wordt verhinderd en de onderwerpen gesloten en buiten het mondiale radarscherm blijven, zitten we opgescheept met de ongekozen kleine groep die ons lot in handen heeft en over ons beslist. Dit moet veranderen en wel heel snel. In de slotanalyse moeten we vaststellen dat, hoewel de veranderingen die met een dergelijke onthulling van de UFO's en ET"s verband houden en die werkelijk elk aspect van het leven op Aarde grootschalig en diepgaand zullen beïnvloeden, dit het enige juiste is wat wij moeten doen. De geheimhouding is een eigen leven gaan leiden, het is een groeiende kanker die genezen moet worden voordat deze het leven op Aarde en al haar bewoners vernietigt. De verklaringen voor die geheimhouding zijn duidelijk: mondiale macht, economische en technologische controle, geopolitieke status-quo, de angst voor het schandaal wanneer dergelijke projecten en hun gedrag etc. worden blootgelegd. Maar het onthullen is minder gevaarlijk dan het doorgaan met de geheimhouding. De Aarde is stervende omdat wij haar vermoorden. De 250 mensen en families die de top van de wereld vormen hebben een nettowaarde die gelijk staat aan die van 2,5 miljard van onze armste burgers. De veelbelovende relatie tussen de mensheid en de wezens van andere planeten wordt gemilitariseerd en gemanipuleerd door het falende denken en de falende programma's die zich volledig in het geheim afspelen. Hoe angstaanjagend de onthulling ook moge zijn - met de mogelijkheid van een tijdelijke instabiliteit en verandering - het voortduren van de geheimhouding betekent dat we de Aarde vernietigen door onze domheid en hebzucht. De toekomst van de mensheid, die in de afgelopen vijftig jaar verhinderd en gegijzeld is, kan dit niet nog eens 50 jaar verdragen. Want we hebben geen vijftig jaar meer, het ecosysteem van de Aarde zal vóór die tijd instorten. (rapport Steven M.Greer)

11 1.2 De macht achter de schermen en de Nieuwe Wereld Orde Deze uitvoerige analyse van de noodzaak van geheimhouding, bepaald door de kleine groep machthebbers achter het militair/industriële complex en achter de financiers van de belangrijkste regeringen van deze wereld, geeft aanleiding om meer informatie te verzamelen over de werkelijke macht op deze wereld. David Icke, onderzoeker en schrijver van talrijke boeken, met een website (www.davidicke.com) die door miljoenen mensen wordt bezocht, legt het verband tussen deze kleine kliek die achter de schermen alles regelt en manipuleert om in deze tijd een Nieuwe Wereld Orde te vestigen en een bepaalde groep ET s die sinds oude tijden zich direct en indirect met de aarde hebben bemoeid. Hier volgt een introductie van David Icke. Ik doe uit de doeken hoe een mondiale geheim genootschap met de naam Illuminaties (de Verlichten, zoals ze zichzelf noemen) sinds de oude tijden de macht over de wereld hebben uitgeoefend, terwijl ze hun macht vanuit het Midden en Nabije Oosten (en andere centra) hebben uitgebreid om eerst Europa te controleren om daarna, dankzij het Britse Rijk en andere Europese rijken, Amerika, Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Azië en andere over te nemen. Toen deze rijken zich ogenschijnlijk uit deze gebieden terugtrokken, lieten de Illuminaties de geheime netwerken en de bloedlijnen van de Illuminaties achter en deze controleren en orkestreren nog steeds alle gebeurtenissen. Er zijn twee soorten gevangenissen of dictaturen. Er bestaat een open variatie, de duidelijk herkenbare dictaturen (communisme, fascisme etc) en er bestaat de meest effectieve vorm van alle: de verborgen dictatuur, die de vrijheid als dekmantel gebruikt. De mensen komen niet in opstand tegen dictatuur wanneer ze denken dat ze vrij zijn. De Illuminaties hebben lang gewerkt aan een plan en aan een gecoördineerde agenda om een wereldregering te creëren, een centrale bank, een bevolking met microchips die gekoppeld is aan een mondiale computer. Iedereen met werkzame hersenen kan zien dat al die dingen die nu ontdekt worden in een stroomversnelling komen. Dit bouwwerk van mondiale macht is ontworpen om superstaten te creëren, zoals de Europese Unie (een uitvloeisel van de EEG), de Amerikaanse Unie (ontstaan uit de APEC vrijhandelszone). De NATO (versmolten met de UN peacekeeping operatie) moet een wereldleger worden, de mondiale politiemacht om die landen onder controle te houden die hun soevereiniteit niet wensen over te dragen aan de wereldregering der Illuminaties, die van plan is om zich via de Verenigde Naties te ontwikkelen. De structuur van de mondiale controle is een piramidevorm, piramides in piramides. Zoiets als Russische poppen, de ene pop in de andere. Iedere organisatie is in deze dagen als een piramide gestructureerd. De mensen die zich lager in de piramide bevinden hebben geen idee wat de werkelijke plannen zijn van de organisatie waar ze werken. Ze doen alleen maar hun werk en gaan iedere dag naar huis. Ze weten niet hoe hun werk in verband staat met de bijdrage van andere mensen om een zeer duidelijke en sinistere vorm en richting te creëren. Alleen de paar aan de top weten dat. Op deze manier kunnen enkelen duizenden anderen in een organisatie manipuleren om een agenda te ontwikkelen waarvan die duizenden het bestaan niet kennen. Mondiaal bestaat hiervan een versie die miljarden op dezelfde wijze manipuleren. Deze individuele organisaties, die de banken, multinationals, mediamachten, NATO etc. zijn, sluiten zich aan tot zelfs nog grotere piramides. Dus je vindt bijvoorbeeld dat aan de top van de mondiale bankpiramide uiteindelijke alle banken gecontroleerd worden door dezelfde mensen: de Illuminaties. Dit zelfde geldt voor de multinationals, de media etc. Er bestaat een mondiale piramide die de piramiden omgeeft van de banken, bedrijfsleven, media, militairen, politici en de andere instituten die de wereld regeren. Aan de top van deze piramide vind je de elite van de Illuminaties die hun agenda voor mondiale controle orkestreren door al hun, ogenschijnlijk onafhankelijke organisaties. Daarom bestaat er een onophoudelijk streven tot centralisatie van mondiale macht op alle terreinen van ons leven, het bankwezen, zakenwereld, media, politiek, wat dan ook. Het wordt door DEZELFDE mensen georkestreerd volgens DEZELFDE agenda. Je zult een stroom artikelen op deze site vinden die je een gedetailleerde achtergrondinformatie geeft over deze agenda en verder is er veel informatie te vinden in mijn boeken die je via deze site kunt bestellen. De Illuminaties manipuleren de mensheid door middel van het verstand en de emoties. Er zijn te veel mensen en te weinig Illuminaties om de mensen fysiek te controleren, behalve op kleine schaal. Ze moeten de manier waarop de massa denkt en voelt manipuleren, dus we leven onze levens en zien de wereld op de manier waarop de Illuminaties ons dit willen laten zien. Bijvoorbeeld, de meest krachtige manipulatietechnieken is die welke ik Probleem-Reactie-Oplossing noem. Het werkt als volgt:

12 Je wilt iets introduceren dat de mensen niet willen. Dat kan zijn - meer macht geven aan de politie, een verdere erosie van fundamentele vrijheden, zelfs een oorlog. Je weet dat, wanneer je dit beleid de mensen openlijk aanbiedt, de mensen tegen zullen zijn. Dus, eerst creëer je een PROBLEEM, het laten stijgen van de misdaad, meer geweld, een terroristische bom, een regering die instort, of je krijgt een van de poppetjes, zoals Saddam Hoessein zover dat hij een oorlog begint. Je zorgt ervoor dat iemand anders de schuld krijgt van dit probleem en niet jij, de echte mensen achter dit alles. Dus je creëert een zondebok, zoals ze in Amerika worden genoemd, een Timothy Mc Veigh of een Lee Harvey Oswald. Je gebruikt de media daarna om de mensen te vertellen wat ze behoren te denken over de gearrangeerde gebeurtenis en wie ze de schuld moeten geven. Dit brengt ons naar fase twee, de REACTIE van de mensen: Dit kan zo niet verdergaan, wat gaan ZIJ eraan doen? Dit geeft HEN dan de gelegenheid om openlijk de OPLOSSING aan te dragen die ze hebben gecreëerd: nieuwe wetgeving die hun agenda van de centralisatie van de mondiale macht bevordert of een beperking van meer fundamentele vrijheden. Deze techniek is in alle tijden al gebruikt voor het denken en de emoties van de mens, zoals ook bij de gebrainwashte jeugd en volwassenen die als bewapende krankzinnigen de wereld rondtrekken en die een onmiddellijke wetgeving veroorzaken ten aanzien van het beperken van wapens. Ik zeg dat als iemand die geen wapens bezit en die hartstochtelijk in geweldloosheid gelooft. Maar wanneer we het gezonde verstand, zullen wij buiten onze eigen overtuigingen moeten treden om te beseffen dat de Illuminaties voortdurend en systematisch degenen proberen te ontwapenen die de wapens tegen hen ZOUDEN KUNNEN gebruiken. Even voordat Adolf Hitler de concentratiekampen begon te vullen, introduceerde hij dezelfde wetgeving op het verbod van wapens die we momenteel overal in de wereld zien. Wij bevinden ons nu op een cruciaal punt in de geschiedenis van deze agenda. Zoveel kaarten zijn in afwachting om de komende 12 maanden door de Illuminatie te worden uitgespeeld. Wij staan op een kruispunt in de menselijke geschiedenis. Wij kunnen de vrijheid kiezen of de val onder de controle van een mondiale fascistische staat. Dit hoeft niet te gebeuren, maar om dit te stoppen moeten we veel achterwerken uit hun stoelen verwijderen. Deze website en de boeken geven je de gedetailleerde achtergrondinformatie waardoor je een keus kunt maken. Wat je hier leest is niet meer dan een fractie van wat er te weten valt en het plaatje is veel groter en buitengewoner dat deze korte inleiding kan geven. Kijk elders op deze website en je zult zien wat ik bedoel. Uit krantenartikelen Zelfs af en toe worden onze kranten zich bewust van het feit dat er toch wel ongemerkt allerlei vreemde dingen aan het gebeuren zijn. Zie bijgaande artikelen uit enkele kranten. NCR Handelsblad van maandag 10 juni 2002 BURGERS BESPIED Marie-José Klaver Europol wil dat internetproviders en telecombedrijven alle activiteiten van hun klanten opslaan en bewaren voor opsporingsdoeleinden. De plannen van de Europese politiedienst lekten kort na de stemming in het Europees Parlement over een soortgelijk, maar minder vergaand, voorstel uit. Tijdens een besloten bijeenkomst over gegevensopslag in april heeft Europol een wensenlijst opgesteld. Het document is uitgelekt via de Italiaanse Europarlementariër Marco Cappato van de Radicale Partij. Europol wil precies weten wat internetgebruikers en bellers doen. Internetaanbieders moeten bijvoorbeeld opslaan wanneer een gebruiker ingelogd is, wat zijn IP-adres tijdens een internetsessie was, hoeveel informatie hij heeft verzonden en ontvangen, wat zijn creditcard- of bankrekeningnummer is. Ook de login-naam en het wachtwoord moeten providers opslaan.

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

Brieven Aan Mijn Vrienden. Silo

Brieven Aan Mijn Vrienden. Silo Brieven Aan Mijn Vrienden Silo Brief 1. Beste vrienden, Sedert enige tijd ontvang ik uit diverse landen brieven waarin mij wordt gevraagd om bepaalde thema's die ik in mijn boeken behandel, nader toe te

Nadere informatie

Mondiaal Bedrog, Mondiale Hoop Scottsdale, Arizona, zaterdag 26 februari 2011 Hon. Paul Hellyer, P.C. Voormalige Canadese minister van Defensie

Mondiaal Bedrog, Mondiale Hoop Scottsdale, Arizona, zaterdag 26 februari 2011 Hon. Paul Hellyer, P.C. Voormalige Canadese minister van Defensie Mondiaal Bedrog, Mondiale Hoop Scottsdale, Arizona, zaterdag 26 februari 2011 Hon. Paul Hellyer, P.C. Voormalige Canadese minister van Defensie Het wereldwijde financiële systeem is een totale fraude.

Nadere informatie

Incognito. Ervaringen die de identificatie tarten

Incognito. Ervaringen die de identificatie tarten Incognito Ervaringen die de identificatie tarten Originele uitgave In incognito, Esperienze che sfidano l identificazione, Cuneo, Italië, september 2003 Deze uitgave is een Nederlands-Belgische samenwerking.

Nadere informatie

Basishandleiding transitie-initiatieven

Basishandleiding transitie-initiatieven Basishandleiding transitie-initiatieven Hoe word je een transitiestad, -dorp, -streek, -gemeenschap of zelfs -eiland? Door Ben Brangwyn en Rob Hopkins Vertaling: Hugo V.M. Klip (Nederland) en Jeanneke

Nadere informatie

Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de maatschappij

Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de maatschappij Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de Peter Pappenheim bron Peter Pappenheim, Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme

Nadere informatie

HET GELD VAN DE TOEKOMST: Een Nieuwe Visie op Welzijn, Werk en een Humanere Wereld

HET GELD VAN DE TOEKOMST: Een Nieuwe Visie op Welzijn, Werk en een Humanere Wereld DEZE TEKST IS VRIJ TER BESCHIKKING GESTELD VOOR NEDERLANDSTALIGE LEZERS OMDAT DE ORIGINELE BOEK VOLLEDIG UITGEPUT IS. JAMMERLIJK GENOEG ZIJN SOMMIGE ILLUSTRATIES, HET FORMAAT, EN DE BLADZIJDE NUMMERS VAN

Nadere informatie

Darwin en het Internet

Darwin en het Internet Darwin en het Internet The fundamental purpose of brains is to produce future (Paul Valéry) Rede In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in De Evolutie van

Nadere informatie

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 6, juni 2010

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 6, juni 2010 leren van de crisis Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 6, juni 2010 leren van de crisis Nadat jaren door rechtse economen en politici werd

Nadere informatie

Jonge Worldconnectors redden de aarde

Jonge Worldconnectors redden de aarde Jonge Worldconnectors redden de aarde Worldconnectors A Round Table on People and the Planet is een groep mensen uit verschillende hoeken van de samenleving, die samen nadenken over een betere wereld en

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden..

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden.. Voorwoord Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de betrokkenheid van burgerlijke gemeenten bij internationaal klimaatbeleid. Het is uitgevoerd als afstudeeropdracht in het kader van mijn

Nadere informatie

Internationale conferentie nationale veiligheid. Minister Van Middelkoop over strategische verkenningen Defensie

Internationale conferentie nationale veiligheid. Minister Van Middelkoop over strategische verkenningen Defensie jaargang 1 nummer 3 maart 2008 Internationale conferentie nationale veiligheid Minister Van Middelkoop over strategische verkenningen Defensie Reacties op kanttekeningen basisvereisten crisismanagement

Nadere informatie

versie 9 februari 2012. Dit is een voorlopige versie, daarom mag deze tekst of delen van deze tekst niet gekopieerd worden.

versie 9 februari 2012. Dit is een voorlopige versie, daarom mag deze tekst of delen van deze tekst niet gekopieerd worden. versie 9 februari 2012. Dit is een voorlopige versie, daarom mag deze tekst of delen van deze tekst niet gekopieerd worden. Auteur: Henk van Arkel GELD DAT STOM IS. EN HET GOEDE NIEUWS IS: BINNENKORT WORDT

Nadere informatie

Mens en werk in een inclusieve samenleving

Mens en werk in een inclusieve samenleving Mens en werk in een inclusieve samenleving Van ik en jij naar wij Lia Hol September 2007 Leergang MVO ABK, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen School of Management Inhoudsopgave Woord vooraf: vanwaar

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Ecosysteem voor Business

Ecosysteem voor Business Ecosysteem voor Business Van efficiency naar effectiviteit Evert Jan van Hasselt Pauline Romanesco "De auteurs zijn er in geslaagd zowel de redenen waarom als de manier waarop anders organiseren en werken

Nadere informatie

Informatie- en communicatietechnologie, voorbeelden zijn computers, software en netwerken. 4

Informatie- en communicatietechnologie, voorbeelden zijn computers, software en netwerken. 4 1. Inleiding You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore. (Christopher Columbus) 1.1 Waarom dit boek? Dit boek gaat over een nieuwe manier van denken over de organisatie

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Het Einde van al het Kwaad

Het Einde van al het Kwaad Het Einde van al het Kwaad Dit boek is een vertaling van: The End of All Evil, by Jeremy Locke ISBN 0-9777451-0-4 Dit boek wordt aangeboden vanuit www.mensenrechten.org Meer informatie over natural law,

Nadere informatie

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers 22283 WRR 05-12-2002 15:33 Pagina 1 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID voorstudies en achtergronden v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers Gabriël van den Brink,

Nadere informatie

De weg naar slavernij

De weg naar slavernij 1 Prof. Dr. H.A. Hayek De weg naar slavernij Ω Omega Boek / Amsterdam 2 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Hayek, F. A. De weg naar slavernij / F.A. Hayek ; [vert. uit het Engels door H. L.

Nadere informatie

21 september houden we erin! pagina 5. Dr. Martin Luther King jr. vergezeld door zijn publiciteitsmedewerker Harcourt Klinefelter

21 september houden we erin! pagina 5. Dr. Martin Luther King jr. vergezeld door zijn publiciteitsmedewerker Harcourt Klinefelter geweldloosheid en geloven redesspiraal Kwartaalblad van Kerk en Vrede, zomer 2008, jaargang 4, nummer 2, Afscheid inspirerend redacteur Piet Vliegenthart pagina 4 21 september houden we erin! pagina 5

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling www.succesboeken.nl I persoonlijke ontwikkeling WAAROM POSITIEVE SELF-TALK WERKT! Een ebook van succesboeken.nl Kijk op onze website www.succesboeken.nl voor andere boeken over persoonlijkeen financiële

Nadere informatie

DE NIEUWE DOKTERS 7 STAPPEN NAAR EEN GEZOND EN GELUKKIG LEVEN IN DE 21 E EEUW. Jubileumversie 10, 1996-2006. De toekomst is een ontdekkingsreis.

DE NIEUWE DOKTERS 7 STAPPEN NAAR EEN GEZOND EN GELUKKIG LEVEN IN DE 21 E EEUW. Jubileumversie 10, 1996-2006. De toekomst is een ontdekkingsreis. DE NIEUWE DOKTERS 7 STAPPEN NAAR EEN GEZOND EN GELUKKIG LEVEN IN DE 21 E EEUW Jubileumversie 10, 1996-2006 De toekomst is een ontdekkingsreis. Laten wij samen zonder oordeel op verkenning uitgaan. 1. Ieder

Nadere informatie

The EFT Manual. 1 ste editie 1995 Gary Craig, The Sea Ranch, California, USA www.emofree.com

The EFT Manual. 1 ste editie 1995 Gary Craig, The Sea Ranch, California, USA www.emofree.com Handleiding Vernieuwde vertaling 2009 Zesde editie Emotional Freedom Techniques Waarmee ongelooflijke emotionele verlichting leidt tot diepgaande lichamelijke genezing. -- Door artsen bevestigd -- www.emofree.com

Nadere informatie

Vuile olie en Ogoni (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig)

Vuile olie en Ogoni (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) Vuile olie en Ogoni (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) In deze workshop wordt in het eerste deel kennis gemaakt met de situatie van de Ogoni, een volk in Nigeria, dat geconfronteerd wordt met milieuproblemen

Nadere informatie