Van een planetaire naar een galactische samenleving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van een planetaire naar een galactische samenleving"

Transcriptie

1 Deel 1 - Inleiding Van een planetaire naar een galactische samenleving Een samenvatting van Harmen Schouwerwou in het jaar 2003 Nu het lijkt alsof de leiding van de zogenaamde beschaafde westerse wereld sinds de gebeurtenissen van 11 september 2001 door een algemene krankzinnigheid is aangetast en openlijk alle internationale en nationale wetten met de voeten treedt, en het recht van de sterkste het uitgangspunt wordt voor deze wereld, kan men zich afvragen of dit het hopeloze toekomstbeeld is voor de bewoners van deze planeet. De landen lijken zich te voegen naar de suprematie van de Verenigde Staten, sommigen schoorvoetend, anderen in de volle overtuiging dat de westerse wereld een leidende rol moet spelen in het wereldgebeuren om anderen te dwingen het democratisch en het financieel-economisch stelsel van het Westen over te nemen. Globalisering en centralisering zijn de sleutelwoorden; het Big Brother scenario doemt op. Is het doel toch de Nieuwe Wereld Orde, de Grote Dictatuur van weinigen voor velen? De westerse mens lijkt te slapen. De media blijft hardnekkig weigeren de achtergronden van dit grootse drama te belichten en dus zij vervult haar taak nauwgezet het verhullen van de werkelijkheid en het verspreiden van politiek gewenste leugens. Is dit onze werkelijkheid of zijn er nog andere scenario s? Is onze enige toekomst - eenheid door de dictatuur van de kleine elite en een slavenbestaan voor de massa of is er een vriendelijker scenario mogelijk? Er bestaan twee scenario s voor de nabije toekomst. De ene is geënt op de materialistische visie van mens en schepping waarbij de mens een eenmalig, toevallig product is van de evolutie (survival of the fittest), de andere is gebaseerd op een universele overtuiging waarbij de mens wordt gezien als een zich ontwikkelde, eeuwige ziel die zich in de tijd en in het stoffelijke universum van een planetair, via een galactisch naar een goddelijk bewustzijn ontwikkelt, dus naar een steeds hogere levensvorm. Vanzelfsprekend zijn de uitkomsten van beide visies onvoorstelbaar verschillend. De materialistische visie gaat uit van een eenmalig leven op aarde de dood wist het bewustzijn en de universele zienswijze ziet het leven als een oneindig bewustzijn dat zich in alle vormen uitdrukt. Voorwaar een wereld van verschil! De mens die wat gevoeliger is geworden voor deze en andere werkelijkheden, voelt de uitzichtloosheid en de liefdeloosheid van de algemeen aanvaarde grondslagen van de wetenschappelijke, politieke en godsdienstige opvattingen en wantrouwt de gemanipuleerde informatie uit deze bronnen. Hij gaat op zoek naar informatie die fundamenteler, universeler en zinvoller is en belandt via het Internet bij een onvoorstelbare werkelijkheid welke langdurig en hardnekkig door de media is genegeerd of belachelijk gemaakt. Wat een ontdekking! Informatie die ongecensureerd beschikbaar komt voor de bewuste zoeker naar waarheid, informatie die (nog) niet door de respectievelijke overheden en machthebbers onderdrukt kan worden. Gold voorheen de stelregel houd de burger dom en verdeeld, reserveer de macht van informatie en rijkdom voor die kleine elitaire groep (niet te verwarren met onze zogenaamde deskundigen die zichzelf als elite zien en ook weer gemanipuleerd zijn), zorg dat de status-quo wordt gehandhaafd nu is er voor de waarheidzoekende mens een schat aan informatie beschikbaar. Was die mens tot voor kort geneigd zijn macht en creativiteit in handen te leggen van onze deskundigen, nu wordt hij door de zichtbare tekenen van een fatale afloop geforceerd zelf te gaan nadenken over zijn wereldbeeld, over alle informatie die hij klakkeloos had overgenomen van de verspreiders van een algemene materialistische visie. Het begin van een verkenningstocht met een onbestemde afloop of het hoopvolle begin van een nieuwe werkelijkheid? Waar te beginnen in die stortvloed aan informatie? Het gevaar bestaat dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Voor ieder mens is dit verschillend. De een wordt sterk bepaald door een religieus besef dat het verhaal anders is dan de kerken ons willen doen geloven. De ander heeft meer gevoel voor de wetenschappelijke en sociale opvattingen hoe onze wereld werkt en welke structuren een belangrijke rol spelen in het wereldgebeuren. Al met al, een ieder zoekt zijn eigen waarheid uit die overvloed aan informatie en dus zal de waarheid voor een ieder anders zijn.

2 Om enige structuur aan te brengen in de overvloed aan informatie is gekozen voor een verdeling in drie hoofdstukken: de gemanipuleerde materialistische aardse werkelijkheid de spirituele en galactische werkelijkheid onze overgang naar een galactische samenleving Harmen Schouwerwou, mei 2003 Hoofdstuk 1 De gemanipuleerde materialistische aardse werkelijkheid De voorthollende mens van deze tijd die het druk, druk, druk heeft om te overleven in deze samenleving van energievretende aandacht voor de onbenulligheden van het dagelijkse leven, wordt af en toe en zeer tegen zijn zin gedwongen even na te denken over vragen die voor hem opdoemen is er slechts één leven, besta ik maar even of heb ik een ziel die door blijft leven; zijn wij de enigen in dit universum, levend op een ver verwijderde planeet ergens in een uithoek van de kosmos, of zijn er andere vormen van intelligent leven? Hij weet dat wetenschap en godsdienst geen bevredigende antwoorden geven en wie is hij dan om te proberen op eigen houtje deze raadsels op te lossen? Doorhollen dan maar, de ogen sluiten voor de wrange wereld van de aardse werkelijkheid? Continu overvalt hem het gevoel het klopt niet wanneer hij de deskundigen hoort leuteren over het Twin Towers - verhaal en over de oorlog tegen het terrorisme, de overweldiging van Afghanistan en Irak, om slechts een groep terroristen uit te schakelen, terwijl de grote boosdoeners steeds onvindbaar blijven ondanks de geweldige technologieën van de Verenigde Staten die via satellieten alles kunnen opsporen. Hij kent het geheugen van politiek en media dat niet verdergaat dan dat van een eendagsvlieg en dat elke objectiviteit ondersneeuwt met politiek verantwoorde beelden van een gemanipuleerde werkelijkheid. En toch hij twijfelt. Wat is waar, wat is een verzinsel? Contacten met UFO s, met buitenaards leven? Verhalen uit een spirituele wereld, het leven na de dood? Wat is eigenlijk een bewijsbaar, vaststaand feit binnen al die vreemde verhalen? Of is alles fictie, zelfs dit leven? Laten we eens beginnen een aantal van dit soort onderwerpen nader te belichten, dus informatie die het gewone publiek normaliter niet bereikt, althans niet via de gebruikelijke kanalen van onze media. 1.1 UFO s, buitenaardse beschavingen en de noodzaak tot geheimhouding Er bestaat een geweldige hoeveelheid informatie over dit fenomeen en je hoeft maar het woord UFO in te tikken of er verschijnen talrijke websites die zich met dit onderwerp bezighouden. Of het allemaal op waarheid berust is de vraag, niettemin het blijft een intrigerend onderwerp, want duizenden mensen over de hele wereld hebben UFO s gezien en de verslagen zijn overweldigend, hoewel genegeerd door de pers. Ongelovig als we zijn, verlangen we echte, harde bewijzen dat er contacten zijn geweest en dat is terecht. Hebben we ons eenmaal overtuigd van het bestaan van buitenaards leven en van het doel van hun aanwezigheid hier, dan hebben we een basis gelegd voor een totaal andere werkelijkheid die wel eens in verband zou kunnen staan met oude voorspellingen uit heilige boeken en kunstwerken. In de Verenigde Staten is in 2001 een rapport verschenen van Dr. Steven M.Greer onder de titel Disclosure Project, met honderden eerstehands getuigenverklaringen en documenten van hooggeplaatste personen uit het militaire apparaat, de regering en het Congres. Hier volgt een korte samenvatting van dr. Steven M.Greer (Rapport Ontmaskering): Voor de meeste mensen is de vraag of wij als enigen dit universum bewonen louter een filosofisch vraagstuk iets voor de interessesfeer van de academische wereld maar niet van praktisch belang. Elk voorval, dat erop wijst dat wij momenteel bezocht worden door niet-menselijke ontwikkelde levensvormen, lijkt voor velen niet relevant te zijn in een wereld van mondiale opwarming, het afnemen van de welvaart en de dreiging van oorlog. In het licht van de werkelijke uitdagingen voor de menselijke toekomst op lange termijn, is de vraag van UFO s, buitenaardse wezens en geheime regeringsprojecten louter een bijkomstigheid, nietwaar? Fout absoluut fout!

3 Het bewijs en de getuigenverklaringen die op de volgende pagina s worden gepresenteerd bevestigen het volgende: Dat wij inderdaad bezocht worden door zeer ontwikkelde buitenaardse beschavingen en dat al sinds lange tijd. Dat dit het meest geheime, gelaagde programma binnen de VS en vele andere landen is. Dat deze projecten, waarvoor in 1961 door president Eisenhower is gewaarschuwd, aan het wettelijke toezicht en controle in de VS, het VK (Verenigd Koninkrijk) en elders is ontsnapt. Dat geavanceerde ruimteschepen van buitenaardse oorsprong, die door sommige veiligheidsdiensten buitenaardse voertuigen (ETV s) worden genoemd, naar beneden zijn gehaald, opgespoord, meegenomen en bestudeerd vanaf de veertiger jaren en mogelijk zelfs tijdens de dertiger jaren. Dat belangrijke technische doorbraken in de energieopwekking en voortstuwing het gevolg zijn geweest van het bestuderen van deze objecten (en van daarmee verbonden menselijke vernieuwingen die teruggaan naar de tijd van Nicola Tesla) en dat deze technologieën een nieuwe fysica gebruiken die niet langer het verbranden van fossiele brandstoffen of de ioniserende straling nodig hebben om grote hoeveelheden energie op te wekken. Dat geclassificeerde projecten, die zelfs het predicaat top-secret overstijgen en volledig op antigraviteit gebaseerde operationele voortstuwingsapparatuur en nieuwe energieopwekkingsystemen bezitten, die wanneer ze vrijgegeven en vreedzaam gebruikt zouden worden een nieuwe menselijke beschaving zouden ontwikkelen zonder tekorten, armoede en milieuschade. Zij die aan deze beweringen twijfelen zouden zorgvuldig de verklaringen van talrijke getuigen uit het militaire apparaat en de regering moeten lezen, die duidelijk deze feiten bevestigen. Gegeven de omvangrijke en diepgaande implicaties van deze verklaringen - los van het feit of ze aanvaard of ernstig betwijfeld worden deze dienen alle in hoorzittingen van het Congres behandeld te worden om de waarheid boven water te krijgen. Want niets minder dan de menselijke toekomst hangt aan een zijden draadje. Nogal indrukwekkend nietwaar? Ondanks het feit dat in april 1997 talrijke getuigen uit de regering en het militaire apparaat bijeengebracht waren in Washington DC om te worden ondervraagd door leden van het Congres, belangrijke vertegenwoordigers van het Pentagon en anderen, en dat dr. Greer de congresleden dringend verzocht deze zaak in een openbare hoorzitting te onderzoeken, kwam hiervan niets terecht en dus werd besloten dit voorlopig rapport, o.m. via het Internet, in de publiciteit te brengen. Waarom was men zo bang om deze zaak in een openbare hoorzitting te onderzoeken? De reden hiervan vindt men in zijn verklaring, uit ditzelfde rapport, van de noodzaak van geheimhouding die hieronder wordt weergegeven. De laatste paar jaren was ik verantwoordelijk voor het instrueren van de vroegere leiders van de regering en de wetenschap in zowel de VS en het buitenland over UFO respectievelijk buitenaardse objecten. De bewijzen van deze verschijnselen zijn duidelijk en overvloedig: het was niet moeilijk het bestaan van UFO's overtuigend te bewijzen. Moeilijker was het om de structuur van de geheimhouding inzake UFO's bloot te leggen (zie de verklaring van deze materie onder het hoofdstuk 'onbekendheid' van de schrijver) Maar de grootste moeilijkheid was om het 'waarom' uit te leggen. Waarom al die geheimzinnigheid? Waarom een 'verborgen' of onbekende regering binnen de regering? Waarom het UFO/ET- fenomeen buiten het zicht van het publiek verbergen? Het 'wat' of het bewijs is ingewikkeld maar hanteerbaar. Het 'hoe' of de aard van de geheime programma's is moeilijker, meer complex en Byzantijns. Maar het 'waarom' - de reden achter die geheimzinnigheid - is de meest uitdagende van alle problemen. Er bestaat geen eenduidig antwoord op deze vraag, maar eerder talrijke onderling verbonden redenen voor een dergelijke bijzondere geheimzinnigheid. Onze onderzoekingen en interviews met tientallen getuigenissen op top-secret niveau binnen dergelijke programma's hebben ons in staat gesteld de redenen achter deze geheimzinnigheid te begrijpen. Ze variëren van eerlijke, duidelijke en open verklaringen tot werkelijk de meest bizarre verklaringen. Op dit punt wil ik enkele sleutels van deze geheimzinnigheid

4 aanreiken, waarom het is opgelegd en waarom het zo moeilijk is voor de controlerende belangengroepen binnen de geheime programma's om hun politiek te veranderen en het vrijgeven toe te staan. In het begin Tijdens de eerste ET/UFO fenomenen maakten het militaire apparaat, de veiligheidsdiensten en de industriële belangengroeperingen zich zorgen over de aard van deze verschijnselen; of ze misschien niet afkomstig waren van onze aardse, menselijke vijanden, maar toen eenmaal was vastgesteld dat het buitenaardse wezens betrof, vroegen ze zich af hoe het publiek hierop zou reageren. In de dertiger en veertiger jaren was dit geen eenvoudige materie: wanneer deze UFO s van aardse afkomst waren, zouden ze het bewijs zijn van een aardse vijand met een technische knowhow die ver uitstak boven die van de VS. En toen eenmaal was vastgesteld dat ze buitenaards waren (sommige streken op de Aarde wisten dit voor het einde van WO2) waren er meer vragen dan antwoorden, zoals: waarom waren de ET's hier? Wat zijn hun bedoelingen? Hoe kunnen hun schepen met dergelijke fantastische snelheden door die enorme ruimte reizen? Hoe kunnen deze technologieën voor de menselijke situatie gebruikt worden - zowel in tijden van oorlog en vrede? Hoe zou het publiek op deze kennis reageren? Wat voor effect zou het vrijgeven van deze feiten hebben op de menselijke geloofsstelsels en op de politieke en sociale stelsels? Van de late veertiger tot de vroege vijftiger jaren werd een gezamenlijke poging gedaan om achter de basiswetenschap en de technologieën van deze ruimteschepen te komen, hoofdzakelijk door een rechtstreekse bestudering en ontleding van de neergehaalde buitenaardse objecten uit New Mexico en elders. Bijna onmiddellijk werd vastgesteld dat deze objecten gebruikmaakten van fysische wetten en toegepaste technologieën die ver uitstegen boven de verbrandingsmotor, vacuümbuizen en dergelijke. In het klimaat van de Koude Oorlog en in een wereld waar een minder geavanceerde technologie de machtsbalans in de nucleaire bewapeningswedloop uit haar evenwicht zou kunnen brengen, was dit geen geringe zaak. Inderdaad, het thema van het geopolitieke disfunctioneren van de mens verschijnt als een tot op dit moment terugkerend kenmerk van de geheimzinnigheid over de UFO's. In een latere fase hierover meer. Uit het Wilbert Smith document (topgeheim) van de Canadese regering in 1950, weten we dat dit onderwerp met een grotere geheimzinnigheid werd omgeven dan de ontwikkeling van de waterstofbom. Er werd in de late veertiger jaren een geweldige inspanning gedaan om de buitenaardse apparatuur te bestuderen, uit te vinden hoe het werkte en te ontdekken welke menselijke toepassingen uit deze ontdekkingen zouden kunnen voortkomen. Zelfs toen was het project dat opgestart was bijzonder geheim. Het werd nog meer geheim in de vroege vijftiger jaren toen belangrijke vorderingen waren gemaakt met de basisfysica van de energie- en voortstuwingssystemen van de ET- schepen. Het beste kunnen we dit illustreren met het gegeven dat in die tijd het hele project in toenemende mate 'geheim' of onbekend werd. Het opdelen in 'gelaagde' afdelingen van het project dat met UFO's werkte, was verhoudingsgewijs in de vijftiger jaren toegenomen, toen men besefte wat deze geheime projecten werkelijk inhielden: apparaten die fysische wetten en energiesystemen lieten zien die - wanneer ze vrijgegeven zouden worden - voor altijd het leven op Aarde zouden veranderen. In de Eisenhouwer-periode waren de UFO/ET- projecten 'weggehouden' van de wettige controlerende commandostructuur van de regering. Dit betekent dat - terwijl we uit de getuigenverklaring weten dat Eisenhower op de hoogte was van de ET- schepen - de president en de regeringsleiders in de VK en elders in toenemende mate buiten het beleid- en besluitcircuit werden gehouden. Dergelijke vooraanstaande gekozen en aangestelde leiders werden geconfronteerd (zoals Eisenhower het noemde) met een geraffineerd militair-industreel-complex met labyrintische opgedeelde projecten die meer en meer aan hun controle en toezicht ontsnapten. Uit verslagen van directe ooggetuigen weten

5 we dat Eisenhower, Kennedy, Carter en Clinton gefrustreerd raakten door hun pogingen dergelijke projecten binnen te dringen. Dit geldt ook voor vooraanstaande leiders en onderzoekers, buitenlandse leiders en de leiding van de Verenigde Naties. Dit is inderdaad een project dat iedereen buitensluit, ongeachte je rang of het belang van je bureau en wanneer je niets met het project hebt te maken zul je er niets over horen. Punt uit. In tegenstelling tot het populaire sprookje, sinds de zestiger jaren, dat men zich zorgen maakte over een bepaalde vorm van algemene paniek, bestaat er geen reden voor al die geheimzinnigheid. Degenen die echt geïnformeerd zijn, weten - ondanks de fantastische verhalen die binnen de UFOwereld en over de X-files circuleren - dat de angst voor vijandige ET's niet een belangrijke factor is geweest. Terwijl er in bepaalde geheime kringen een voortdurende verwarring heerste over het uiteindelijke doel achter de ET verschijnselen, weten we van goed geïnformeerde insiders dat ze de ET's niet als een vijandige bedreiging beschouwden. In de zestiger jaren, en zeker in de negentiger jaren, was de wereld zeer goed op de hoogte van het concept ruimtereizen en de populaire sciencefictionindustrie had de massa zorgvuldig geïndoctrineerd met de mogelijkheid van ET's die van ver komen. Dus, waarom deze voortdurende geheimzinnigheid? De Koude Oorlog is voorbij. De mensen worden nauwelijks nog geschokt wanneer ze ontdekken dat ze niet alleen zijn in het universum (de meerderheid van de mensen gelooft dit, in feite geloven de meeste mensen dat de UFO s echt bestaan). Bovendien, wat zou er schokkender kunnen zijn dan in de laatste helft van de 20e eeuw te leven met duizenden waterstofbommen die op elke belangrijke stad in de wereld zijn gericht? Wanneer wij dat aankunnen, dat kunnen wij zeker het denkbeeld dat de ET's echt zijn verdragen. De oppervlakkige uitleg van angst, paniek, schok en dergelijke zijn onvoldoende om een dergelijke grondige geheimhouding te rechtvaardigen, waardoor zelfs de president en zijn CIA directeur toegang tot de informatie geweigerd wordt. Een huidige taxatie De voortdurende geheimzinnigheid over de UFO's moet in verband staan met de aanhoudende bezorgdheid over de fundamentele dynamiek van de macht op de wereld en hoe een dergelijke onthulling de machtsbalans zou kunnen beïnvloeden. Dit betekent, dat de kennis die verbonden is met de UFO/ET verschijnselen een dergelijk potentieel moet bezitten dat daardoor de status-quo kan veranderen, met als gevolg dat deze informatie voortdurend tegen iedere prijs onderdrukt moeten worden. Wanneer we terugkeren naar de vijftiger jaren, zien we dat de basistechnologie en fysica achter deze ET-ruimteschepen ontdekt waren door zeer intensieve terugontwikkelingsprojecten (in omgekeerde volgorde). Juist op dit moment werd de beslissing genomen om de geheimhouding tot een ongehoord niveau op te voeren, waardoor de materie fundamenteel uit de commandostructuur van de regering, zoals wij die kennen, werd verwijderd. Waarom? Naast het mogelijke gebruik van dergelijke kennis door de vijanden van de VS en het VK tijdens de Koude Oorlog, werd onmiddellijk ingezien dat deze apparatuur niet de Oldsmobile van papa was. De basisfysica achter de energieopwekking en de voortstuwingssystemen waren dusdanig dat ze zeer eenvoudig alle bestaande systemen op de Aarde van energieopwekking en voortstuwing zouden kunnen vervangen. En hierdoor zou de gehele geopolitieke en economische orde veranderen. In de vijftiger jaren bestond er nog geen grote bezorgdheid over de mondiale opwarming, het instorten van het ecosysteem, het aantasten van de ozonlaag, het verlies van regenwouden, het verminderen van de biodiversiteit etc. In de nasleep van WO2 was er behoefte aan stabiliteit en niet aan een nieuwe verstoring van de economische, technologische en geopolitieke wereldorde. Besef dat

6 degenen die de controle uitoefenen deze graag willen behouden. Ze riskeren en hebben een hekel aan belangrijke veranderingen en ze zullen de controle en de macht niet graag opgeven. Het bekendmaken van het bestaan van ET's, wat gepaard gaat met het spoedig vrijgeven van deze nieuwe technologieën, zou de wereld voor altijd veranderen en zij wisten dit. Het moest tegen elke prijs verkomen worden. Bovendien was dit het tijdperk van 'wat goed is voor GM, is goed voor Amerika' en hetzelfde zou gelden voor de grote olie- en kolenindustrie e.d. Het onontkoombare feit is dit: de bekendmaking van de ET- aanwezigheid zou het vrijgeven van bepaalde technologieën betekenen en dat vrijgeven zou de gehele technologische infrastructuur van de planeet omverblazen. De veranderingen zouden enorm zijn en plotseling. Vijftig jaar later is dit nog meer waar dan toen. Waarom? Omdat, door het probleem in de vijftiger jaren te vermijden - wat toen het geschikte moment zou zijn geweest - de situatie inmiddels complexer is geworden. Bijvoorbeeld, de afhankelijkheid van de wereld van olie en de technologie van de verbrandingsmotor is nu groter dan in En de wereldeconomie is nu omvangrijker, dus elke verandering zou verhoudingswijs groter en potentieel chaotischer zijn. En dus is dit het vraagstuk: elke generatie die dit probleem aan de volgende heeft doorgegeven, komt nu tot de ontdekking dat de geheimhouding nog meer gewenst is dan een decennium geleden, om de zaak niet nog meer te laten destabiliseren. Het is een krankzinnige cirkel van geheimzinnigheid, van het uitstellen om het bekend te maken en van een toenemende complexiteit en afhankelijkheid van de wereld van achterhaalde energiesystemen; elke generatie ontdekt dat het probleem voor elke volgende generatie groter is geworden. Hoe moeilijk een onthulling in de vijftiger jaren ook zou zijn geweest, het bekendmaken is nu zelfs veel moeilijker. En het zou de Aarde op haar grondvesten doen schudden. De technologische ontdekkingen van de vijftiger jaren, die voortvloeiden uit het terugontwikkelen van de buitenaardse ruimteschepen, zou ons in staat hebben gesteld om de wereld economisch, sociaal, technologisch en milieutechnisch volledig te hervormen. Dat een dergelijke vooruitgang voor het publiek werd verzwegen, staat in verband met de aard van de controlerende hiërarchie, die tot op de dag van vandaag een hekel heeft aan verandering. En maak geen vergissing, de veranderingen zouden enorm zijn. Stel je voor: een technologie die energieopwekking mogelijk maakt door het zogenoemde nulpuntveld, die elk woonhuis, bedrijf, fabriek en voertuig in staat stelt zijn eigen krachtbron te bezitten, zonder enig brandstof van buiten. Voortdurend. Geen behoefte aan olie, gas, steenkool, nucleaire fabrieken of een verbrandingsmotor. En geen vervuiling. Punt. Stel je voor - een technologie die elektro-zwaartekracht-apparatuur gebruikt waardoor het transport door de lucht kan plaatsvinden, geen spoorlijnen meer over het vruchtbare boerenland, omdat het vervoer boven het oppervlak kan gebeuren. Het klinkt prima. Maar in de vijftiger jaren was er genoeg olie, niemand maakte zich veel zorgen over de vervuiling en van de mondiale opwarming had men nog niet het flauwste vermoeden en de machthebbers hadden alleen maar behoefte aan stabiliteit. De status-quo. En bovendien, waarom de tektonische veranderingen riskeren die met een dergelijke onthulling gepaard gaan? Laat de volgende generatie dit maar oplossen. Maar wij zijn de volgende generatie. En het jaar 2001 is niet het jaar De Aarde gaat gebukt onder de last van een groeiende bevolking - nu 6 miljard mensen - die allen auto's, elektriciteit, TV's en dergelijke willen. Iedereen weet dat we niet voor nog eens 50 jaar olie bezitten, en zelfs wanneer dit wel het geval was, zou het ecosysteem van de Aarde niet nog eens 50 jaar een dergelijk misbruik kunnen verdragen. De risico's van het bekendmaken is nu veel minder dan de risico's van de geheimhouding: wanneer de geheimhouding nog veel langer doorgaat, zal het ecosysteem van de Aarde instorten. En dan nu nog praten over verandering en mondiale instabiliteit.

7 Veel mensen zullen de technologische en economische gevolgen van een dergelijke onthulling beschouwen als de enige rechtvaardiging voor een voortdurende geheimhouding. Per slot van rekening hebben we het over een multimiljarden verandering per jaar in de economie. De hele energie- en transportsectoren van de economie zullen dramatisch veranderd worden. En de energiesector - het onderdeel van de niet-vernieuwbare brandstoffen die worden gekocht en verbrand en weer aangevuld moeten worden - zullen totaal verdwijnen. En terwijl andere industrieën zullen bloeien, zou slechts een dwaas de gevolgen ontkennen van het verdwijnen van dit onderdeel van de economie waar multimiljarden omgaat. Zeker, de 'belangen van de investeringen' in de mondiale infrastructuur, die in verband staan met olie, gas, steenkool en de verbrandingsmotoren en de openbare nutsbedrijven, is geen geringe macht in de wereld. Maar om de UFO geheimzinnigheid te begrijpen, dien je in aanmerking te nemen wat die hoeveelheid geld wezenlijk vertegenwoordigt. Een enorme geopolitieke macht. Men dient zich af te vragen wat er gaat gebeuren wanneer elk dorp in India (of Afrika, of Zuid- Amerika, of China) apparaten heeft die grote hoeveelheden energie kunnen opwekken zonder vervuiling teweeg te brengen en zonder grote hoeveelheden brandstof te gebruiken. De hele wereld zal in staat zijn zich te ontwikkelen op een wijze die nog nooit eerder is vertoond - zonder vervuiling en zonder miljarden te besteden aan krachtcentrales, hoogspanningsleidingen en brandbare stoffen. De niet-bezitters zullen bezitten. Dit zal door iedereen als iets goeds worden beschouwd: per slot van rekening, veel van de instabiliteit op de wereld, oorlogvoering en dergelijke staat in verband met een onthutsende armoe en economische verloedering in een wereld van grote rijkdom. Sociale onrechtvaardigheid en enorme economische verschillen veroorzaken veel chaos en lijden op de wereld. Deze gedecentraliseerde, niet-vervuilende technologieën zouden het permanent veranderen. Zelfs de woestijnen zullen bloeien. Maar, men moet beseffen dat de geopolitieke machten ontstaan door de technologische en economische vaardigheden. India bezit meer dan 1 miljard mensen en de VS ongeveer ¼ hiervan, maar wie bezit de grotere geopolitieke macht? Wanneer deze nieuwe energiesystemen resultaten afwerpen, zullen de zogenaamde derde wereldlanden al snel dezelfde welvaart bereiken als de geïndustrialiseerde wereld van Europa, de VS en Japan. Dit zal een enorme verschuiving in de geopolitieke machtsverhouding veroorzaken. En de geïndustrialiseerde wereld zal dan ontdekken dat het in feite de macht moet delen met de nu onder de duim gehouden derde wereld. Degenen die momenteel de macht bezitten (en in 1950) hebben hiervoor geen belangstelling. We willen zelfs nauwelijks de macht in de Verenigde Naties steunen en delen. Het vrijgeven van de informatie over UFO/ET kwesties zullen leiden naar het vruchtbaar toepassen van de nieuwe energiesystemen, die snel zullen leiden naar een gelijkschakeling van de macht in de wereld. De VS en Europa hebben ongeveer 600 miljoen inwoners. Dat is slechts 10% van de wereldbevolking. Wanneer de andere 90% eenmaal dezelfde technologische en economische hoogte hebben bereikt, zal het duidelijk zijn dat de geopolitieke macht zal verschuiven, of gelijk zal worden met de rest van de wereld. De macht moet gedeeld worden. Een werkelijke mondiale veiligheid zal onvermijdelijk zijn. Zoals we weten, zal dit uiteindelijk toch moeten gebeuren. Wanneer je de economische en technologische uitwerking combineert met de geopolitieke gevolgen, wordt het duidelijk dat de veranderingen, die in verband staan met het beëindigen van de geheimhouding, werkelijk tektonisch, massaal, wereldomvattend en transformerend zullen zijn. Hier moet men niet te lichtvaardig over denken. Maar, 50 jaar nadat de wereld deze nieuwe technologieën hadden kunnen hebben - na 50 lange jaren van economische schande, sociale en economische chaos en ongelijkheid - zullen we zien dat we de laatste generatie zijn die langdurig de kosmische hete aardappel het probleem van de UFO geheimzinnigheid - doorschuiven.

8 En hier staan we dan, terwijl we deze hete aardappel vasthouden, maar wat gaan we ermee doen? Een eind maken aan die geheimzinnigheid betekent enorme en diepgaande veranderingen in bijna elk aspect van het menselijk bestaan: economisch, sociaal, technologisch, filosofisch en met geopolitieke gevolgen enz. Maar het doorgaan met de geheimhouding en de onderdrukking van deze nieuwe energie- en voortstuwingstechnologieën betekenen een nog verdere destabilisering: het instorten van het ecosysteem van de Aarde en een zekere uitputting van de fossiele brandstoffen waarvan we afhankelijk zijn. En de groeiende angst van degenen die niets bezitten zijn nodeloos beroofd van een volledig en waardig leven. Er volgen geen nieuwe generaties aan wie we deze hete kosmische aardappel kunnen doorgeven: wij moeten dit afwikkelen en doen wat wij al in 1950 hadden moeten doen. Het Web dat wij Weven Wanneer het bovenstaande al niet genoeg zou zijn geweest om de geheimzinnigheid te rechtvaardigen, denk dan eens aan de buitengewone dingen die gedaan zijn om deze geheimhouding te bewaren. De infrastructuur die nodig was om die geheimzinnigheid in stand te houden en te versterken en die in staat is presidenten en CIA-directeuren en vooraanstaande congresleden en Europese regeringsleiders e.d. te misleiden, is fundamenteel onwettig. Laat me duidelijk zijn, het lichaam dat de UFO zaak controleert en de daarmee verbonden technologieën, heeft meer macht dan elke willekeurige regering op de wereld of elke willekeurige wereldleider. President Eisenhower had gewaarschuwd dat een dergelijke situatie kon ontstaan, toen hij, in januari 1961, opmerkingen maakte over het groeiende 'militair-industriële complex'. Dit was zijn laatste toespraak tot de wereld als president, en hij waarschuwde ons rechtstreeks voor een beangstigende situatie, waarover hij persoonlijk informatie bezat. Want Eisenhower had de ruimteschepen en de dode lichamen van de ET s gezien. Hij wist van de geheime programma's die hiermee te maken hadden. Maar hij wist ook dat hij de controle over deze projecten had verloren en dat zij hem voorlogen over de omvang en de volledige aard van hun onderzoekingen en de ontwikkelde activiteiten. Inderdaad, de huidige kunst in geheimhouding is een hybridische, zogenaamde geprivatiseerde operatie van de regering, die internationaal is en functioneert buiten het zicht van elk bureau en elke regering. 'De Regering', zoals wij allen en Thomas Jefferson deze zien, is werkelijk het spoor volledig bijster. In feite controleert een geselecteerd, zeer hiërarchisch gelaagd 'duister' of onbekend project deze zaken. Toegang is er alleen voor de ingewijden en wanneer iemand daar niet toebehoort - en het doet niet ter zake of je nu directeur van de CIA bent, president of de voorzitter van Buitenlandse Zaken of de Secretaris-Generaal van de VN - je zult niets horen of nooit toegang krijgen tot deze projecten. Inderdaad, de situatie is zo beangstigend dat zelfs het Hoofd van de Staf in het Pentagon, die ik heb ingelicht, niet méér toegang heeft tot dergelijke projecten dan elke andere burger, tenzij deze, om de een of andere duistere reden, tot de insiders behoort. Maar dat gebeurt zelden. Om die macht te verkrijgen en te behouden zijn er allerlei dingen gedaan. Wij verwijzen naar het gedicht van Robert Frost, waarin hij zegt: "het web dat wij weven." Maar hoe onttrekt een lichaam zichzelf aan een soortgelijk web van geheimhouding, bedrog, leugens en ongehoorzaamheid? Om precies te zijn, deze groep heeft de macht en de rechten niet legaal verkregen. Het is ongrondwettelijk, zowel in de VS, in het VK en in andere landen op de wereld. Ik wil de mogelijkheid openhouden dat, misschien in het begin, deze geheime onderneming op touw is gezet om de geheimhouding te waarborgen en om een eventuele instabiliteit te vermijden. Maar de risico's van onopzettelijke lekken of van een besluit van een nationaal of een wereldleider dat het tijd was om het bekend te maken, maakte het nodig een web te weven van een steeds grotere geheimhouding en van illegale operaties. En nu is het web van de operatie zelf gesloten.

9 Dat betekent, dat de complexiteit van de hiërarchisch gelaagde projecten, de mate van ongrondwettelijke en niet-bevoegde activiteiten, de 'privatisering' (of diefstal) door samenwerkende partners (het 'industriële' deel van het militaire/industriële complex) van geavanceerde technologieën, het voortdurend liegen naar de wettig gekozen en benoemde leiders en naar het publiek, dit alles en meer heeft bijgedragen aan een psychologie van voortdurende geheimhouding omdat bekendmaking het grootste schandaal in de vastgelegde geschiedenis zou betekenen. Bijvoorbeeld, hoe zou het publiek reageren op het feit dat de schande van het ecosysteem op de Aarde en het onherstelbare verlies van duizenden soorten planten en dieren die nu uitsterven ten gevolge van de vervuiling, totaal onnodig is geweest en voorkomen had kunnen worden wanneer in de vijftiger jaren deze informatie bekend zou zijn gemaakt? Hoe zou de samenleving reageren op de kennis dat talrijke jaren miljarden dollars zijn besteed aan onbevoegde en ongrondwettige projecten? En dat deze, door de belastingbetaler opgebrachte dollars, door de samenwerkende partners in deze geheimhouding gebruikt zijn om afgeleide technologieën te ontwikkelen, gebaseerd op studies van de ET objecten die later gepatenteerd en gebruikt werden in zeer profijtelijke technologieën? Niet alleen zijn de belastingbetalers opgelicht, zij hebben ook nog eens een premie moeten betalen voor dergelijke doorbraken die het gevolg waren van het onderzoek dat door hen betaald was! En dan hebben we het nog niet over het intellectuele eigendomsrecht van dergelijke technologieën, dat van de ET's gestolen was. Terwijl de fundamentele energieopwekkingsen voortstuwingstechnologieën achtergehouden werden, hebben deze samenwerkende partners sterk geprofiteerd van andere doorbraken en voordelen op het terrein van de elektronica, miniaturisering en daarmee verwante zaken. De overdracht van dergelijke geheime technologieën wettigt een diefstal van multimiljarden dollars aan technologieën die in feite tot het publieke domein behoren, omdat de belastingsbetalers het al betaald hebben. En hoe zou het publiek reageren op het feit dat het multimiljarden kostende ruimtevaartprogramma dat gebruik maakte van verbrandingsraketten, een primitief en onnodig experiment is geweest, aangezien er al veel betere technologieën en voortstuwingssystemen bestonden vóórdat we zelfs naar de maan gingen? NASA en verwante bureaus zijn voor een belangrijk deel ook het slachtoffer van deze geheimhouding geweest, evenals de rest van de overheid en het publiek. Slechts een klein, zeer beperkt deel van de NASA mensen wist van het bestaan van de echte ET technologieën die in deze projecten verborgen lagen. Zeker was mijn oom, die de maanmodule hielp ontwerpen die Neil Armstrong naar de maan bracht, evenals vele anderen een slachtoffer, voor zover hem de toegang tot deze technologische doorbraken werd onthouden. Hij moest, evenals de anderen, werken met de oude fysica en de oude technologieën van de stuwraketten. Wat een schande. De onontkoombare werkelijkheid is deze: dit geheime project, ongeacht de goede bedoelingen van het begin, liep weg met zijn eigen geheime macht. Het misbruikte deze macht. Het heeft onze toekomst gedurende vijftig jaren in gijzeling gehouden. In feite kon de rustige staatsgreep van de late veertiger en de vroege vijftiger jaren, wanneer het eenmaal ontdekt wordt, wel eens de echte instabiliteit van vandaag worden. Maar de situatie is in feite veel erger. Alles wat hiervoor is geschreven wordt overheerst door een nog groter probleem: de geheime groep die zich bezig houdt met deze duistere UFO-projecten, bezat ook vanaf het begin de grootste invloed op de prille relaties tussen mensen en buitenaardse wezens. En dit is op een tragische manier mislukt, het heeft bijna het punt van een mondiale catastrofe bereikt. Want, wat gebeurt er wanneer een niet-gekozen, niet-aangestelde, zichzelf selecterende, militair georiënteerde groep alléén verantwoordelijk is voor de intermenselijke relaties tussen de mensen van de Aarde en de ET's? Welnu, zoals het meestal gaat, wanneer je een roze bril draagt lijkt de hele wereld roze. En wanneer je militaire brillen draagt, zal elke nieuwe en ongecontroleerde ontwikkeling gezien worden als een potentiële militaire bedreiging. De aard van een dergelijke groep - die buitensporig controlerend en incestueus is - is qua gezichtsveld en qua denkwijze zeer homogeen. Macht en controle zijn uitstekende kwaliteiten. Een dergelijke extreme geheimhouding creëert een zeer gevaarlijke omgeving waarin de mechanismen van 'checks en balances', geven en nemen, totaal ontbreken. En in een dergelijke omgeving kunnen

10 zeer gevaarlijke beslissingen worden genomen zonder dat er een adequate terugkoppeling, discussie of inzichten over de gewenste perspectieven kunnen plaatsvinden, die met geweld wordt onderdrukt. In een dergelijke omgeving van extreme geheimhouding, militarisme en paranoia, hebben we ontdekt dat er rechtstreekse, gevaarlijke acties tegen ET s zijn ondernomen. Inderdaad, wij hebben talrijke bronnen die ons het gebruik van steeds betere technologieën hebben beschreven om het buitenaardse materiaal op te sporen, als doel te kiezen en te vernietigen. Wanneer er maar een 10% kans bestaat dat dit waar is (en ik ben ervan overtuigd dat dit 100% juist is) bevinden we ons in een mondiale diplomatieke en sociale crisis die totaal buiten onze controle ligt en die zeer riskant is voor de hele planeet. Besef dat de geheime, terugontwikkelingsprojecten een enorme kwantumsprong in technologieën hebben opgeleverd die, wanneer ze eenmaal in militaire systemen worden toegepast, een echte bedreiging voor de ET's kunnen vormen, die hier misschien met vreedzame bedoelingen gekomen zijn. De pogingen om spoedig de ruimte te militariseren is waarschijnlijk het gevolg van een kortzichtige, militaristische en paranoïde kijk op de buitenaardse projecten en bedoelingen. Wanneer dit niet wordt gecontroleerd, kan het catastrofaal uitwerken. Deze groep moet, ongeacht hun 'goede' bedoelingen, inderdaad blootgelegd worden, waardoor de mondiale staatslieden met een nieuw perspectief kunnen bemiddelen. Terwijl er geen enkele aanwijzing is dat de ET beschavingen vijandig zijn, is het ook duidelijk dat het onwaarschijnlijk is dat zij een onbelemmerde en groeiende bemoeienis met hun operaties zullen toestaan. Zelfverdediging is waarschijnlijk een universele eigenschap. En terwijl de ET's tot dusver een grote terughoudendheid hebben laten zien, kan er een 'kosmische kortsluiting' ontstaan wanneer de geheime technologieën van de mens eenzelfde niveau beginnen te bereiken en wanneer wij dergelijke geavanceerde technologieën op een oorlogszuchtige manier gaan gebruiken. Die mogelijkheid stemt tot nadenken. Wij hebben onze Jimmy Carter s en Daila Lama's en andere internationale staatslieden nodig voor het oplossen van een dergelijk geweldig probleem. Maar wanneer de toegang wordt verhinderd en de onderwerpen gesloten en buiten het mondiale radarscherm blijven, zitten we opgescheept met de ongekozen kleine groep die ons lot in handen heeft en over ons beslist. Dit moet veranderen en wel heel snel. In de slotanalyse moeten we vaststellen dat, hoewel de veranderingen die met een dergelijke onthulling van de UFO's en ET"s verband houden en die werkelijk elk aspect van het leven op Aarde grootschalig en diepgaand zullen beïnvloeden, dit het enige juiste is wat wij moeten doen. De geheimhouding is een eigen leven gaan leiden, het is een groeiende kanker die genezen moet worden voordat deze het leven op Aarde en al haar bewoners vernietigt. De verklaringen voor die geheimhouding zijn duidelijk: mondiale macht, economische en technologische controle, geopolitieke status-quo, de angst voor het schandaal wanneer dergelijke projecten en hun gedrag etc. worden blootgelegd. Maar het onthullen is minder gevaarlijk dan het doorgaan met de geheimhouding. De Aarde is stervende omdat wij haar vermoorden. De 250 mensen en families die de top van de wereld vormen hebben een nettowaarde die gelijk staat aan die van 2,5 miljard van onze armste burgers. De veelbelovende relatie tussen de mensheid en de wezens van andere planeten wordt gemilitariseerd en gemanipuleerd door het falende denken en de falende programma's die zich volledig in het geheim afspelen. Hoe angstaanjagend de onthulling ook moge zijn - met de mogelijkheid van een tijdelijke instabiliteit en verandering - het voortduren van de geheimhouding betekent dat we de Aarde vernietigen door onze domheid en hebzucht. De toekomst van de mensheid, die in de afgelopen vijftig jaar verhinderd en gegijzeld is, kan dit niet nog eens 50 jaar verdragen. Want we hebben geen vijftig jaar meer, het ecosysteem van de Aarde zal vóór die tijd instorten. (rapport Steven M.Greer)

11 1.2 De macht achter de schermen en de Nieuwe Wereld Orde Deze uitvoerige analyse van de noodzaak van geheimhouding, bepaald door de kleine groep machthebbers achter het militair/industriële complex en achter de financiers van de belangrijkste regeringen van deze wereld, geeft aanleiding om meer informatie te verzamelen over de werkelijke macht op deze wereld. David Icke, onderzoeker en schrijver van talrijke boeken, met een website (www.davidicke.com) die door miljoenen mensen wordt bezocht, legt het verband tussen deze kleine kliek die achter de schermen alles regelt en manipuleert om in deze tijd een Nieuwe Wereld Orde te vestigen en een bepaalde groep ET s die sinds oude tijden zich direct en indirect met de aarde hebben bemoeid. Hier volgt een introductie van David Icke. Ik doe uit de doeken hoe een mondiale geheim genootschap met de naam Illuminaties (de Verlichten, zoals ze zichzelf noemen) sinds de oude tijden de macht over de wereld hebben uitgeoefend, terwijl ze hun macht vanuit het Midden en Nabije Oosten (en andere centra) hebben uitgebreid om eerst Europa te controleren om daarna, dankzij het Britse Rijk en andere Europese rijken, Amerika, Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Azië en andere over te nemen. Toen deze rijken zich ogenschijnlijk uit deze gebieden terugtrokken, lieten de Illuminaties de geheime netwerken en de bloedlijnen van de Illuminaties achter en deze controleren en orkestreren nog steeds alle gebeurtenissen. Er zijn twee soorten gevangenissen of dictaturen. Er bestaat een open variatie, de duidelijk herkenbare dictaturen (communisme, fascisme etc) en er bestaat de meest effectieve vorm van alle: de verborgen dictatuur, die de vrijheid als dekmantel gebruikt. De mensen komen niet in opstand tegen dictatuur wanneer ze denken dat ze vrij zijn. De Illuminaties hebben lang gewerkt aan een plan en aan een gecoördineerde agenda om een wereldregering te creëren, een centrale bank, een bevolking met microchips die gekoppeld is aan een mondiale computer. Iedereen met werkzame hersenen kan zien dat al die dingen die nu ontdekt worden in een stroomversnelling komen. Dit bouwwerk van mondiale macht is ontworpen om superstaten te creëren, zoals de Europese Unie (een uitvloeisel van de EEG), de Amerikaanse Unie (ontstaan uit de APEC vrijhandelszone). De NATO (versmolten met de UN peacekeeping operatie) moet een wereldleger worden, de mondiale politiemacht om die landen onder controle te houden die hun soevereiniteit niet wensen over te dragen aan de wereldregering der Illuminaties, die van plan is om zich via de Verenigde Naties te ontwikkelen. De structuur van de mondiale controle is een piramidevorm, piramides in piramides. Zoiets als Russische poppen, de ene pop in de andere. Iedere organisatie is in deze dagen als een piramide gestructureerd. De mensen die zich lager in de piramide bevinden hebben geen idee wat de werkelijke plannen zijn van de organisatie waar ze werken. Ze doen alleen maar hun werk en gaan iedere dag naar huis. Ze weten niet hoe hun werk in verband staat met de bijdrage van andere mensen om een zeer duidelijke en sinistere vorm en richting te creëren. Alleen de paar aan de top weten dat. Op deze manier kunnen enkelen duizenden anderen in een organisatie manipuleren om een agenda te ontwikkelen waarvan die duizenden het bestaan niet kennen. Mondiaal bestaat hiervan een versie die miljarden op dezelfde wijze manipuleren. Deze individuele organisaties, die de banken, multinationals, mediamachten, NATO etc. zijn, sluiten zich aan tot zelfs nog grotere piramides. Dus je vindt bijvoorbeeld dat aan de top van de mondiale bankpiramide uiteindelijke alle banken gecontroleerd worden door dezelfde mensen: de Illuminaties. Dit zelfde geldt voor de multinationals, de media etc. Er bestaat een mondiale piramide die de piramiden omgeeft van de banken, bedrijfsleven, media, militairen, politici en de andere instituten die de wereld regeren. Aan de top van deze piramide vind je de elite van de Illuminaties die hun agenda voor mondiale controle orkestreren door al hun, ogenschijnlijk onafhankelijke organisaties. Daarom bestaat er een onophoudelijk streven tot centralisatie van mondiale macht op alle terreinen van ons leven, het bankwezen, zakenwereld, media, politiek, wat dan ook. Het wordt door DEZELFDE mensen georkestreerd volgens DEZELFDE agenda. Je zult een stroom artikelen op deze site vinden die je een gedetailleerde achtergrondinformatie geeft over deze agenda en verder is er veel informatie te vinden in mijn boeken die je via deze site kunt bestellen. De Illuminaties manipuleren de mensheid door middel van het verstand en de emoties. Er zijn te veel mensen en te weinig Illuminaties om de mensen fysiek te controleren, behalve op kleine schaal. Ze moeten de manier waarop de massa denkt en voelt manipuleren, dus we leven onze levens en zien de wereld op de manier waarop de Illuminaties ons dit willen laten zien. Bijvoorbeeld, de meest krachtige manipulatietechnieken is die welke ik Probleem-Reactie-Oplossing noem. Het werkt als volgt:

12 Je wilt iets introduceren dat de mensen niet willen. Dat kan zijn - meer macht geven aan de politie, een verdere erosie van fundamentele vrijheden, zelfs een oorlog. Je weet dat, wanneer je dit beleid de mensen openlijk aanbiedt, de mensen tegen zullen zijn. Dus, eerst creëer je een PROBLEEM, het laten stijgen van de misdaad, meer geweld, een terroristische bom, een regering die instort, of je krijgt een van de poppetjes, zoals Saddam Hoessein zover dat hij een oorlog begint. Je zorgt ervoor dat iemand anders de schuld krijgt van dit probleem en niet jij, de echte mensen achter dit alles. Dus je creëert een zondebok, zoals ze in Amerika worden genoemd, een Timothy Mc Veigh of een Lee Harvey Oswald. Je gebruikt de media daarna om de mensen te vertellen wat ze behoren te denken over de gearrangeerde gebeurtenis en wie ze de schuld moeten geven. Dit brengt ons naar fase twee, de REACTIE van de mensen: Dit kan zo niet verdergaan, wat gaan ZIJ eraan doen? Dit geeft HEN dan de gelegenheid om openlijk de OPLOSSING aan te dragen die ze hebben gecreëerd: nieuwe wetgeving die hun agenda van de centralisatie van de mondiale macht bevordert of een beperking van meer fundamentele vrijheden. Deze techniek is in alle tijden al gebruikt voor het denken en de emoties van de mens, zoals ook bij de gebrainwashte jeugd en volwassenen die als bewapende krankzinnigen de wereld rondtrekken en die een onmiddellijke wetgeving veroorzaken ten aanzien van het beperken van wapens. Ik zeg dat als iemand die geen wapens bezit en die hartstochtelijk in geweldloosheid gelooft. Maar wanneer we het gezonde verstand, zullen wij buiten onze eigen overtuigingen moeten treden om te beseffen dat de Illuminaties voortdurend en systematisch degenen proberen te ontwapenen die de wapens tegen hen ZOUDEN KUNNEN gebruiken. Even voordat Adolf Hitler de concentratiekampen begon te vullen, introduceerde hij dezelfde wetgeving op het verbod van wapens die we momenteel overal in de wereld zien. Wij bevinden ons nu op een cruciaal punt in de geschiedenis van deze agenda. Zoveel kaarten zijn in afwachting om de komende 12 maanden door de Illuminatie te worden uitgespeeld. Wij staan op een kruispunt in de menselijke geschiedenis. Wij kunnen de vrijheid kiezen of de val onder de controle van een mondiale fascistische staat. Dit hoeft niet te gebeuren, maar om dit te stoppen moeten we veel achterwerken uit hun stoelen verwijderen. Deze website en de boeken geven je de gedetailleerde achtergrondinformatie waardoor je een keus kunt maken. Wat je hier leest is niet meer dan een fractie van wat er te weten valt en het plaatje is veel groter en buitengewoner dat deze korte inleiding kan geven. Kijk elders op deze website en je zult zien wat ik bedoel. Uit krantenartikelen Zelfs af en toe worden onze kranten zich bewust van het feit dat er toch wel ongemerkt allerlei vreemde dingen aan het gebeuren zijn. Zie bijgaande artikelen uit enkele kranten. NCR Handelsblad van maandag 10 juni 2002 BURGERS BESPIED Marie-José Klaver Europol wil dat internetproviders en telecombedrijven alle activiteiten van hun klanten opslaan en bewaren voor opsporingsdoeleinden. De plannen van de Europese politiedienst lekten kort na de stemming in het Europees Parlement over een soortgelijk, maar minder vergaand, voorstel uit. Tijdens een besloten bijeenkomst over gegevensopslag in april heeft Europol een wensenlijst opgesteld. Het document is uitgelekt via de Italiaanse Europarlementariër Marco Cappato van de Radicale Partij. Europol wil precies weten wat internetgebruikers en bellers doen. Internetaanbieders moeten bijvoorbeeld opslaan wanneer een gebruiker ingelogd is, wat zijn IP-adres tijdens een internetsessie was, hoeveel informatie hij heeft verzonden en ontvangen, wat zijn creditcard- of bankrekeningnummer is. Ook de login-naam en het wachtwoord moeten providers opslaan.

13 Europol wil ook weten wanneer, met wie, en hoe lang internetgebruikers en. Providers moeten de login-naam en het adres van de gebruiker bewaren, de adressen van degenen aan wie de gebruiker mail stuurt en het IP-adres. Als het technisch mogelijk is, wil Europol dat providers ook registreren van wie is ontvangen. Ook welke websites gebruikers bezoeken, moeten internetaanbieders bijhouden. Europol wil precies weten wie wanneer welke websites bezoekt. Europol wil ook gedetailleerde informatie over chatten (IRC) en Usenet (nieuwsgroepen). Telecombedrijven moeten opslaan welke nummers vanaf een bepaald nummer worden gebeld, ook als er niet wordt opgenomen of de gebelde in gesprek was. Van alle gesprekken wil Europol weten wie de beller was. Maar ook geboortedatum van de beller en wanneer welk soort abonnement is afgesloten. De plannen van Europol ondergraven de rechtsstaat en hollen de privacy van burgers volledig uit. Wachtwoorden gelden tot nu toe als privé-informatie. Een verdachte hoeft zijn wachtwoord of geheime encryptiesleutel niet aan de politie af te geven. Verdachten mogen in beschaafde landen namelijk niet worden gedwongen om mee te werken aan hun eigen veroordeling. Dat is een van de basisprincipes van de rechtsstaat. Wie belastende informatie bewaart op zijn harde schijf of in zijn elektronische agenda hoeft de politie niet te helpen om bij deze gegevens te komen. Europol wil de rechten van de verdachte buitenspel zetten door wachtwoorden op te vragen bij providers. In rechtsstaten is het bovendien goed gebruik dat een burger pas in de gaten wordt gehouden als hij wordt verdacht van een strafbaar feit. De Europol-plannen criminaliseren alle inwoners van de Europese Unie. Het lijkt alsof communicatie op zichzelf een verdachte bezigheid is. De plannen van Europol staan niet op zichzelf. Ook de Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren gezegd behoefte te hebben aan meer gegevens over burgers en een gemakkelijkere toegang tot gegevensverzamelingen voor politie- en opsporingsdiensten. De commissie-mevis, genoemd naar de hoogleraar Strafrecht P.A.M. Mevis van de Erasmus Universiteit, heeft vorig jaar op verzoek van het ministerie van Justitie onderzocht hoe bedrijven (o.a. banken, verzekeraars en internetdienstenaanbieders) verplicht kunnen worden gegevens over klanten te verzamelen en deze data af te staan aan politie en justitie. Mevis wil dat bedrijven een aantal extra verplichtingen krijgen om gegevens op te slaan en af te staan aan politie en justitie. Politie en justitie kunnen, als de voorstellen van de commissie-mevis worden aangenomen, gemakkelijker bij opgeslagen en toekomstige gegevens. Veel waarborgen die nu persoonlijke gegevens beschermen vallen dan weg. Als de gegevens eenmaal zijn opgeslagen, zullen ze zeker gebruikt en misbruikt worden. Mevis verwacht veel van datamining, het analyseren van opgeslagen gegevens. Datamining kan volgens het rapport van de commissie-mevis worden gebruikt,,om typische eigenschappen van burgers te ontdekken. Die informatie kan worden gebruikt om het gedrag van burgers te voorspellen. Hoe ziet bijvoorbeeld het communicatiegedrag van daders eruit ten opzichte van de niet-criminele burger? Kan zo een voorspelling worden gedaan over de vraag of iemand zich met criminele praktijken bezighoudt?'' Mevis stelt expliciet dat ook de gegevens van niet-verdachte burgers gebruikt moeten worden om bijvoorbeeld woninginbraken op te lossen. Voor het gebruik van datamining zijn zeer veel gegevens nodig. De gegevens in de politieregisters zijn daarvoor niet in alle gevallen toereikend. Bij datamining bestaat echter in bepaalde gevallen behoefte aan het vergelijken van grote hoeveelheden gegevens van verdachte en niet-verdachte personen juist om tot significante verschillen tussen beide groepen te komen. Dit veronderstelt de mogelijkheid om in het kader van een strafvorderlijk onderzoek ook gegevens van niet-verdachte burgers te kunnen verwerken.'' Het kabinet was enthousiast over de plannen. Juristen en privacyorganisaties hadden veel kritiek.

14 Het College Bescherming Persoonsgegevens (voorheen de Registratiekamer) is bang dat bedrijven en instellingen gedwongen worden als de,,verlengde arm van justitie of politie'' te fungeren. De privacy van,,grote groepen onverdachte burgers'' zal geschonden worden, vreest het College. De Groene Amsterdammer van 25 februari 1998 Dossier Echelon 2: Sleutels inleveren Het wordt steeds duidelijker hoe Europa de oren laat hangen naar Big Brother Amerika. De Britten tappen hun Europese bondgenoten af, Zwitserse softwarebedrijven geven de beveiligingssleutels van hun klanten af bij de Amerikanen. Gaat Nederland dat dadelijk ook doen? door Aart Brouwer SINDS KORT is het officieel: Europa wordt net als de rest van de wereld door de Amerikanen en Britten bespioneerd via het Echelon-afluistersysteem. Zoals De Groene vorige week berichtte, roept het betreffende rapport van de Europese Stoa-werkgroep heel wat vragen op, ook over de Nederlandse situatie. In NRC Handelsblad werd geïnsinueerd dat de passage slechts op een paar bronnen berust, maar er is wel degelijk een veelvoud aan bewijzen voor het bestaan van Echelon, waaronder officiële documenten van het NSA, verklaringen tijdens hearings in het Amerikaanse Congres, EU-documenten, wetenschappelijke literatuur en de getuigenissen van voormalig Echelonpersoneel in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Canada en Nieuw-Zeeland. Het rapport stelt dat Echelon onder auspiciën van de Amerikaanse elektronische spionagedienst, de National Security Agency (NSA), praktisch al het elektronische berichtenverkeer in de wereld afluistert en derhalve fungeert als een 'wereldwijde bewakingsmachinerie'. Wat betekent dit voor de verhoudingen binnen de Navo en voor de positie van Groot-Brittannië als lidstaat van de Europese Unie? Hoe willen de afgeluisterde naties, waaronder Nederland, zich in de toekomst beschermen tegen een dergelijke inbreuk op hun officiële geheimhouding, hun economische belangen en de privacy van hun burgers? Of streven de EU-lidstaten naar een vergelijk met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië om gezamenlijk zowel hun eigen burgers als de rest van de wereld af te kunnen luisteren, zoals de Britse watchdog-organisatie Statewatch vreest? Zo ja, werken ook onze ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hieraan mee? Diverse fracties in het Europees parlement dringen aan op antwoorden. Om te beginnen moet worden vastgesteld welke organen de bevoegdheid hebben om over verschillende aspecten (nationale veiligheid, concurrentievervalsing, afluisterwetgeving) uitspraken te doen. Tijdens de eerste schermutselingen onder het Britse voorzitterschap bleek dat het Grote Afschuiven van verantwoordelijkheden tussen de lidstaten en Europese organen al was begonnen. De Britse onderminister Henderson antwoordde afwijzend op vragen van Nel van Dijk (GroenLinks) en haar Griekse collega Papayannakis. Van Dijk verwees naar het Stoa-rapport en naar de in januari uitgezonden BBC-documentaire How to be Foreign Secretary, waarin de voormalige Britse minister van Buitenlandse Zaken Lord Owen en de ex-topambtenaar Lord Renwick toegaven dat de buitenlandse inlichtingendienst MI6 de Europese bondgenoten bespioneert. 'Het zou een vorm van plichtsverzuim zijn als we niet probeerden zoveel mogelijk informatie te verzamelen over degenen met wie we onderhandelen, maar onze bedoelingen zijn doorgaans honorabel', zegt Renwick in die documentaire. Henderson beperkte zich tot de constatering dat inlichtingenzaken uitsluitend onder de bevoegdheid van de nationale overheden vallen. Toen Van Dijk en Papayannakis vroegen of hij tenminste kon bevestigen dat Echelon bestaat, zei Henderson: 'Het ligt niet op de weg van de Raad om te speculeren over een nieuw bondgenootschap tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.' Niettemin is de commissie Openbare Vrijheden onder voorzitterschap van Hedy d'ancona van plan om zelfstandig over de zaak te rapporteren. En als het aan diverse Europese fracties ligt, zal Hendersons baas Robin Cook, de minister van Buitenlandse

15 Zaken van de regering-blair, in de plenaire vergadering van maart alvast een aantal pijnlijke vragen over Britse politieke en economische spionage op het vasteland moeten beantwoorden. DAT OOK NEDERLANDSE bedrijven, overheidsorganen en burgers slachtoffer zijn van de afluisterpraktijken ligt voor de hand, al zal in voorkomende gevallen het aandeel van Echelon nauwelijks te achterhalen zijn. In elk geval maakt het bedrijfsleven nog maar spaarzaam gebruik van (hoogwaardige) encryptietechnieken die tegen de codebreakers van het NSA bestand zijn. Particuliere gebruikers plukken tegenwoordig steeds sterke encryptieprogramma's (versleutelingsprogramma's) van het Internet, maar verreweg de meeste wordt nog ongecodeerd verzonden, ook bij grote niet-gouvernementele pressiegroepen en mensenrechtenorganisaties als Greenpeace en Amnesty die in het Stoa-rapport als afluisterdoelen worden genoemd. In een eerste reactie zegt woordvoerster Kelly Rigg van Greenpeace dat de organisatie voorzover bekend alleen op amateuristische wijze wordt afgeluisterd: 'Toen we nog in Londen zaten, nam een collega eens de telefoon op en hoorde een opname van zijn vorige gesprek. Maar van elektronische spionage hebben wij nooit iets gemerkt. Echelon heeft ons niet belet om de Brent Spar of Rockall te bezetten, noch om de radioactieve uitstoot bij La Hague te meten.' De Nederlandse overheid verlaat zich officieel op encryptietechniek van eigen bodem, geleverd door Philips Crypto BV. Dit bedrijf behoorde oorspronkelijk tot Hollandse Signaalapparatuur (HSA), maar werd in 1990 verzelfstandigd toen HSA aan het Franse Thomson-CSF werd verkocht. Zodoende beschikt Nederland nog altijd over een eigen cryptobedrijf. Het is moeilijk vast te stellen of de Staat der Nederlanden inderdaad alle encryptietechniek bij Philips Crypto koopt. Twee anonieme diplomatieke bronnen vertelden dat ook andere, uit het buitenland betrokken programma's worden gebruikt - maar aan anonieme bronnen is in spionagekwesties helaas geen gebrek. Het is een heikele kwestie, omdat de afgelopen jaren herhaaldelijk is gebleken dat het NSA langs slinkse wegen de beschikking heeft gekregen over de sleutel van tal van overheidscodes. Zo is onlangs uitgekomen dat het 'neutrale' en 'betrouwbare' Zwitserse bedrijf Crypto AG, dat versleutelingsprogramma's leverde aan overheden en bedrijven in honderdtwintig landen, gedurende tientallen jaren de sleutels op een presenteerblaadje aanbood aan het NSA. In november vorig jaar kwamen Zweedse parlementariërs en bedrijfsleiders tot de ontdekking dat ook hun beveiligde berichten door het NSA werden gelezen. De sleutels van hun Amerikaanse programma Lotus Notes waren bij de Amerikaanse overheid bekend omdat het bedrijf anders zijn software niet mocht exporteren. 'Ik had geen idee dat onze Notes-sleutel in handen was van de Amerikanen', aldus de chef databeveiliging van het Zweedse ministerie van Defensie. Hij leek oprecht verbaasd, hoewel het afluisteren toch echt geschiedde met medeweten van zijn ministerie. Heeft het Nederlandse ministerie een soortgelijke deal met de Amerikanen? AAN RUILMIDDELEN heeft ons land waarschijnlijk geen gebrek. Weliswaar vallen onze afluistermiddelen in het niet bij die van het NSA, schrijft inlichtingenexpert Frans Kluiters, maar de crypto- en verkeersanalyses van de Militaire Inlichtingendienst (MID) behoren tot de 'kroonjuwelen' onder de Nederlandse geheimen. Volgens de voormalige Haagse dumphandelaar en schrijver van het alom erkende handboek De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (1995) vindt er op incidentele basis uitwisseling van elektronische spionagegegevens met de Amerikanen plaats. Het 'grote oor' van de Nederlandse inlichtingendiensten, zoals onderzoeksbureau Jansen & Janssen het omschrijft, staat op het marinecomplex Kattenburg in Amsterdam. Het aldaar gehuisveste Technisch Informatieverwerkingscentrum (TIVC) van de Marine Inlichtingendienst ontvangt en decodeert satellietverbindingsverkeer dat wordt opgevangen door diverse grondstations. Het bekendste is het grondstation van Zoutkamp, waarvan de functie zo geheim is dat het enkele jaren geleden tijdens een opschoning van de MID-archieven van Haagse bemoeienis werd uitgezonderd. Het TIVC gaat op dezelfde wijze te werk als de veel grotere installaties van het NSA, zo bleek uit een publicatie van interne stukken en onthullingen van inlichtingenmensen in 1985 in de Haagsche Courant. Gesprekken via satellietverbindingen worden op band opgenomen en met behulp van trefwoorden geselecteerd voor nader onderzoek. Tot de opheffing van de Inlichtingendienst Buitenland (IDB) in 1994 gingen de door het TIVC vergaarde inlichtingen naar deze dienst voor

16 bewerking en distributie. Sindsdien is de elektronische spionage vanuit Nederland een louter militaire aangelegenheid geworden. Kluiters: 'Alle zogenaamde verbindingsinlichtingen zijn sinds de jongste reorganisaties vrijwel geheel in handen van de MID. De nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van het paarse kabinet bevat de bepaling dat alle berichtenverkeer van en naar ons land ongericht mag worden afgeluisterd. Alleen in bijzondere gevallen mag gericht worden afgeluisterd, maar de grens tussen gericht en ongericht vervaagt in de praktijk natuurlijk snel.' Ook op andere fronten sluit de Nederlandse praktijk steeds meer aan bij de 'mondiale onderscheppingsnorm' die De Groene vorige week beschreef. Maurice Wessling, woordvoerder van Internet-provider XS4all ziet de nieuwe wetgeving van het paarse kabinet met grote zorg tegemoet. Wessling: 'Er is zonder twijfel een samenwerking tussen de inlichtingendiensten om de verbreiding van sterke encryptie te voorkomen. De Telecomwet van Sorgdrager, die de mogelijkheid tot aftappen wil vastleggen, ligt in het verlengde van de Europese besluitvorming. Dat geldt ook voor recente wetsvoorstellen in Duitsland en het verwachte voorstel van de Britse regering, dat waarschijnlijk ook key escrow (het beschikbaar stellen van ontcijfersleutels aan de overheid - ab) verplicht stelt. Zo zullen we ook in de toekomst aftapbaar blijven.' Willem Oltmans: "Amerika heeft gewonnen" Willem Oltmans is journalist in ruste, maar dit betekent niet dat hij zit te niksen. Hij werkt in een gestaag tempo aan zijn memoires en in de afgelopen maanden ubliceerde hij een aantal vlugschriften over de internationale politieke ontwikkelingen. En wederom lijkt hij roepende in de woestijn. -door battl.nl Waar was je toen de aanslagen gepleegd werden en wat was je eerste reactie? Ik was hier, thuis. Ik kan niet met zekerheid weten wat ik dacht op dat moment, daarvoor zou ik mijn dagboek moeten nalezen. Maar mijn conclusie, toen ik hoorde dat er echte vier vliegtuigen waren gebruikt, was dat hier sprake was van een militaire operatie. Ik vroeg mij af of ze in Amerika nu eindelijk zouden gaan begrijpen hoe het is om met bommen bestookt te worden, als je van die vliegende cruise missiles op je dak krijgt. Zouden ze eindelijk begrijpen hoe het is als er onschuldige mensen in grote gebouwen, in steden of in dorpen worden aangevallen. De Amerikanen hebben zelf nooit anders gedaan dan onschuldige mensen bombarderen. Je zag dus eerder nut dan kwaad? Ik heb dertig jaar lezingen gehouden in Amerika en daar heb ik dikwijls gezegd: "Sinds de burgeroorlog hebben jullie nooit meer een bom op je kop gehad en soms denk ik, vooral als jullie dan weer Qadaffi bombarderen, of Belgrado of Bagdad, dat zoiets wel eens goed voor jullie zou zijn." Maar het heeft niets geholpen We zijn nu zeven maanden verder. Is voor jou duidelijker geworden wat zich heeft afgespeeld, of juist niet? Ik heb vanaf het eerste moment gedacht: dat hebben ze zelf gedaan. Want ik weet hoe Amerikaanse breinen werken. Ze zijn er toe in staat. Ze hebben op Hawaï, toen Washington wist dat Pearl Harbor zou worden aangevallen, ook niets gedaan. Ze hebben die aanval toen bewust doorgang laten vinden om het Amerikaanse publiek opgewonden te krijgen, dat toen nog pro-nazi was. Dat heeft toen gewerkt om heel Amerika in die oorlog te betrekken. Ze doen het nu weer.

17 Er zijn verschillende theoriën over de daders en de motieven. Ik wil er een aantal noemen en jou vragen hoe je er tegenover staat. Om te beginnen is er de officiële lezing: het was een verrassingsaanval van Osama bin Laden's Al Qa'ida, een groep losgeslagen terroristen. Bin Laden is de laatste die er verantwoordelijk voor is en dat weten ze allemaal al lang. Dit is onlangs besproken door Bush en de kroonprins van Saoudi-Arabië op de ranch in Texas. Zelfs de familie van Bin Laden zegt dat hij er niets mee te maken heeft. Maar dat verhaal hadden ze nodig, zoals ze ook dat verhaal nodig hadden in Hawaï. En die stommelingen van de NAVO en Nederland, ze lopen allemaal weer als kleine hondjes achter Amerika aan. Een ander lezing is: het is een coup d'etat, een door interne krachten opgezette staatsgreep om de meest verregaande macht te krijgen. De coup d'etat vond plaats toen de verkiezingen van Gore gestolen werden in Florida, met behulp van Jeb Bush. George Bush Junior kwam toen op een onwettige manier in het Witte Huis. Dàt was de coup. De volgende theorie: het was een Pearl Harbor-variant. Ze wisten wat komen ging en lieten het gebeuren om er politiek munt uit te kunnen slaan. Daar ben ik van overtuigd. Dat is wat er gebeurd is. Er hebben zich in de afgelopen eeuw vele crises voorgedaan waar de VS direct of indirect bij betrokken was. Van Pearl Harbor tot de Golf van Tonkin, van de moord op JFK tot de Golfoorlog, steeds blijkt decennia later dat de officiële lezing niets van doen heeft met de daadwerkelijke gang van zaken. Waarom trekken Europese politici daar geen consequenties uit als ze de lezing van Washington onder ogen krijgen? Europese ministers als Fischer, Van Aartsen, Vedrin, noem ze maar op, kunnen zich geen voorstelling maken van hetgeen Amerika toe in staat is. Ze zitten allemaal in de zakken van de Amerikanen. Hoe links ze soms ook zeggen te zijn. Er zijn moorden gepleegd op Kennedy, op Bobby Kennedy, op Martin Luther King, op de Black Panthers, noem maar op Amerika is het grootste misdaadsyndicaat ter wereld. En dat zeg ik na er 56 jaar gewoond te hebben. Ze kunnen zich hier niet voorstellen hoe misdadig die breinen in elkaar zitten. Je hoort nu pas dat zo'n idioot van een Billy Graham tegen Nixon in het Witte Huis zegt dat ze de joden eens een kopje kleiner zouden moeten maken. Nu begrijpt de man niet dat hij het ooit gezegd heeft, beweert hij. En als ze die banden nooit bewaard hadden, was er niemand die je zou geloven. En dit is dan een los voorbeeld, maar we hebben hier geen idee waar de Amerikanen toe in staat zijn. Hoe kijk je aan tegen Osama bin Laden? Ik heb het in "Global Terrorist" geschreven. Mensen als Bin Laden en Guevara zijn oneindig veel nobeler dan Bush en John F. Kennedy en Eisenhower. Als je de waarheid weet, die altijd een halve eeuw later uitkomt, over waar de Amerikaanse presidenten toe in staat zijn geweest Wij zijn opgevoed met het idee van Eisenhower als gentlemen die D-day heeft geleid en Normandië bevrijdt heeft. Hij is binnengehaald als held op Soestdijk door de koningin en de hele boel, maar het is eigenlijk een schurk. Waar hij toe in staat was ten opzichte van Cuba of Vietnam, het is verschrikkelijk. Gelukkig werd hij toen afgezet in '61 en kwam Kennedy, in onze ogen een absolute held. Maar dat bleek ook een schurk. Die vroeg de maffia of ze niet wilden helpen om Castro om zeep te brengen. Zolang de Amerikaanse breinen denken in termen van liquideren en bombarderen - desnoods met atoomwapens - omdat ze een bepaalde leider niet lusten, blijf je die ellende houden. Vroeger had je nog veto's van Rusland en China, die hielden ze nog wel eens tegen. Maar die zijn er nu niet meer. En dat is ook het erge van hetgeen er in Frankrijk gebeurd is. Dat Le Pen zoveel stemmen kreeg, is het probleem niet. Maar de consequentie van het feit dat Jospin weg is en Le Pen nooit wint, is dat je met Chirac weer een Blair hebt, een schoothondje van Bush. Die werd de laatste jaren in toom gehouden door Jospin. De ernst van Le Pen is niet dat Le Pen is opgekomen. Het waren voornamelijk proteststemmen van mensen die ontevreden zijn met het establishment, disguisted over de manier

18 waarop Jospin en Chiraq naar elkaar groeiden. Zoals hier de Fortuyn-stemmers, die bij Kok niet wisten of ze nou Bolkestein hoorden, en bij Bolkestein niet wisten of het Kok was. Maar de ellende in Frankrijk is dat de linkse rem weg is. Tot nu toe wisten Jospin en Vedrin tegen te houden dat Iraq weer werd aangevallen, maar dat is weg. En dat begint zo meteen ook in Duitsland, waar ze ook onrust gaan stoken om links weg te krijgen. Ook dat is een internationale operatie. En Bin Laden is de eenzame strijder tegen dit Amerikaans imperialisme? Nee, het is geen eenzame strijder. Als je leest wat mensen uit zijn omgeving over hem zeggen, of je leest een boek van het Amerikaanse Congres over intelligence - een boek van voor 11 september - en je leest wat hij zelf zegt, dan komt hij zeer sympathiek over. Hij is zo totaal anders dan hij wordt voorgesteld. Het is gewoon een Saoudi-Arabiër die van die corrupte koningen af wil, en van de corrupte business van de Amerikanen, die zeggen dat de olie van hun is. Het is precies als met Noriega, Allende, Castro, Sadam, Qadaffi, Soekarno: ze moeten allemaal een kopje kleiner worden gemaakt door de CIA. Het zijn geen terroristen. Zeker niet als je ze vergelijkt met de VS. Want als je het op de keper bekijkt, zijn dat de grootste terroristen. De atoombom op Hirosjima een oorlogsmisdaad eerste klas. Laat staan die op Nagasaki. Wie hoor je dan over onschuldige burgers? Bin Laden is een vrijheidstrijder. Ik heb zo een groot respect voor die jongens van Hamas die de zelfmoordaanslagen plegen in Palestina. Ik krijg het er koud van als ik er aan denk. Dat je jezelf opblaast voor je land, moet je je eens voorstellen wat dat betekent. Dat zijn sùpervrijheidstrijders. Maar wij noemen helden terroristen. Voor mij zijn het helden. Hier hoor je iedereen over de burgers die in de pizzeria worden opgeblazen, maar hoe denk je dat de Duitse steden plat gegaan zijn, door de Amerikaanse en Engelse bommenwerpers? De Duitsers hadden het te danken aan hun keuze voor Hitler, en de Israëlisch hebben het te danken aan hun keuze voor Sharon. Ze krijgen een koekje van eigen deeg. Ze schreeuwen moord en brand over terroristen, maar het zijn freedom fighters. En dan heb je geen probleem met fundamentalistische islam van iemand als Bin Laden? Dat interesseert mij niets, dat mag hij zijn. Daar heb ik toch geen flikker mee te maken? Wat hij internationaal doet, is belangrijk, zoals het opbouwen van de Al Qa'ida organisatie. Je weet niet wat hij politiek precies wilt. Die vent wordt gesteund door die fundamentalistische groeperingen, maar dat wil helemaal niet zeggen dat hij zo denkt. Hij is een miljardair die misschien niet eens aan religie doet. Hij wordt door die lui gesteund en gebruikt ze natuurlijk. Als ik morgen word gesteund door een of andere idioot, denk ik ook: beter een vogel in de hand dan tien in de lucht. Hoe hij politiek en religieus denkt, weet je niet. Hij moet gewoon alle zeilen bijzetten om de strijd voort te zetten. Nu we toch enigszins in de regio zitten, wil ik even naar het Midden-Oosten. Kan jij je licht laten schijnen op de relatie tussen Israël en de VS? Israël is de 52e staat van de Verenigde Staten. Israël heet Israël maar is niet alleen een schepping van Wall Street en Washington, het is een regelrechte voortzetting van Amerika. Al die lui om Sharon heen zijn CIA-mensen, en het wemelt van de Mossad people in Washington. Die lui spelen hun spelletjes samen: twee handen op een buik. In je laatste vlugschriften vergelijk je de strijd van Hamas en Hizbullah met het verzet van Nederlanders tegen de Duitse bezetting. Waar liggen de parallelen? De parallel is dat de Palestijnen zich verzetten tegen de bezetting van hun land, zoals wij dat in de Tweede Wereldoorlog deden. En om dan te zeggen: ja maar Palestina was in het jaar 3000 voor Christus een jodenstaat Het is gek dat de Palestijnen al ingestemd hebben, terwijl hun land gewoon is ingepikt. De Duitsers vergasten de joden en daar moeten de Palestijnen sinds 1947 voor betalen. Heeft Israël daar dan geen bestaansrecht? Geen enkele. Ik heb altijd gezegd, er zitten acht miljoen joden in Amerika, laat ze Israël oprichten in Nevada of Arizona. Daar kunnen ze een stuk woestijn krijgen, net als ze nu hebben, en er hun

19 sinaasappelbomen neer zetten. De klaagmuur kunnen ze ook probleemloos overbrengen. Maak daar dan een heerlijke joodse staat en dan ben je van al het gelazer af. Waarom gebruiken de Arabische landen het oliewapen niet tegen Israël en hun bondgenoten? Omdat de Arabieren net zulke schurken zijn als alle anderen. Die naaien elkaar ook allemaal bij het leven. Meneer Mubarak is de grootste schurk die Egypte ooit gezien heeft. Die laat acht miljard aan schulden schrappen om zijn soldaten ter beschikking van de Amerikaanse strijd tegen Saddam te sturen. Het is een verrader eerste klas en daar is de Arabische wereld mee doordrenkt. Er zit allemaal smeerlappen, voornamelijk vrienden van Amerika. Als alle ayatollahs roepen dat het oliewapen moet worden ingezet, is er een eerlijke vent, meneer Saddam Hoesein, die het doet. Zelfs Iran en Lybië laten zich door de VS onder druk zetten. Dus moet Saddam kapot. Hij is dus de enige die principieel is. Ik snap niet dat Saddam niet de Sadat-truc uithaalt en op een vliegtuig naar Teheran stapt om de vriendschap te herstellen. Dat hij niet naar Lybië vliegt is logisch - hij is bang dat de Amerikanen hem neerhalen - maar hij zou met Iran, Lybië, misschien Soedan en Jemen een afspraak moeten maken. Het wordt tijd dat mijn brochures in het Arabisch worden uitgegeven. Dan een andere gebeurtenis die in het kader van de zogeheten "war against terror" bezien kan worden: de staatsgreep in Venezuela. De Guardian schreef deze week een zeer overtuigend stuk over de betrokkenheid van de Amerikaanse marine. Het lijkt mij duidelijk wat daar aan de hand is. Het gaat hier wederom om een olierijk gebied. Is Amerika bezig om systematisch controle te verwerven over oliebronnen? Amerika is bezig met een totale overheersing. Het gaat niet alleen om olie. Het lijkt wel prioriteit te hebben. In het instabiele Argentinië houden ze zich opvallend afzijdig, maar voor het kleine Venezuela doen ze veel moeite. Dat komt door puur door het feit dat de situatie in Argentinië hopeloos is. Hoe zie je de plaats van Rusland in de huidige ontwikkelingen? Ik ben wanhopig, wat Rusland betreft. Rusland is verloren. Ik wist het al. Na Gorbatsjov en die stinkende Jeltsin, die de permanente aanwezigheid van vier CIA-agenten op het Kremlin duldde. Moet je je voorstellen: ik heb in Rusland gewerkt toen Brezhnev er nog zat, toen ze nog helemaal op de goede lijn zaten. En als ik dan later zie dat naast het kantoor van Jeltsin's dochter, twee deuren naast Jeltsin zelf, vier CIA-agenten zaten Ze stonden gewoon met naam en toenaam op de cover van Times Magazine, met een verhaal over de manier waarop de CIA het Kremlin veroverde. Tsjernomirdin, de man van de olie-industrie, was close met Al Gore, en toen Tsjernomirdin die vuile Poetin aanwees, wist ik genoeg. Je kunt het natuurlijk nooit bewijzen, maar na hetgeen je nu ziet, staat het vast. Rusland roert zich amper, na elf september. Ze laten de Amerikanen bases bouwen in hun achtertuin en spreken Washington werkelijk nooit meer tegen. Dit duidt op totale consensus, of controle. Het is amateurisme. Die Bush ontvangt Poetin en zegt dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Maar ze zullen op een goeie dag de ware aard van Amerika ontdekken. Helaas zitten ze dan al overal. De ellende is daarvan niet te overzien. Daarom zit Amerika zo fel op die terreurgroepen, wat voor mij verzetsbewegingen zijn. Niet alleen Al Qa'ida, maar everywhere: van de Fillipijnen tot Soedan, everywhere.

20 Zou China geen tegenwicht kunnen bieden? Nee. Dat hoopte ik vroeger. Ik dacht altijd dat China de VS zou stoppen. Ze zijn te slim om zich in een wapenwedloop te laten lokken, dus zullen niet kapotgespeeld worden zoals de Russen, maar Amerika gooit er desnoods een atoomwapen op. China kan Amerika niet aan. Welke positie neemt Europa in? Met Europa is het eveneens hopeloos gesteld. Alle socialisten zijn zo ongeveer uitgeschakeld. In Frankrijk dus, in Duitsland staat het te gebeuren, in Engeland zit Blair geheel in de zak van de VS, het is afgelopen met Europa. Ik hoopte op een Europa dat links van het midden zou zitten en toenadering tot Rusland zou zoeken, maar we kunnen het schudden. Oost-Europa kijkt grotendeels met weemoed terug naar de tijd dat iedereen te vreten had en een krant twee kopek kostte. Maar ze zijn Amerika na gaan doen en zitten nu in de shit. Dus de uiteindelijke conclusie is dat Amerika heeft gewonnen? Ja. Totaal. Alleen van binnenuit kan Amerika veranderd worden. Net als tijdens de oorlog in Vietnam. Maar dat zal nog járen duren. Anders stort het pas in wanneer alle grondstoffen op zijn en er geen schoon drinkwater meer is. Amsterdam De elitaire brainwashing in de afgelopen vijftig jaar De wat ouderen onder ons hebben met verbazing de ontwikkeling van de westerse cultuur in de afgelopen vijftig jaar gadegeslagen. Hoe is het mogelijk geweest dat een zo n redelijk en calvinistisch volkje met gevoel van eigenwaarde en grote vrijheidsdrang, verworden is tot een consumerende, van vakantie tot vakantie levende massa die zich door zijn opvoeders en het onderwijs heeft laten volgieten met het ideeëngoed van een twaalfjarige die verwacht dat zijn autoriteiten alles zullen oplossen? Hoe kon het bestaan dat de universiteiten horden menswetenschappers hebben afgeleverd die vervolgens in staat zijn geweest het gezonde verstand weg te manipuleren uit politiek, onderwijs en voor een deel uit het bedrijfsleven? Waarom hebben al die socialistische, maoïstische en communistische volgelingen uit de zestiger en zeventiger jaren hun geloof in de daaropvolgende decennia afgezworen waarop ze overigens niet zijn afgerekend - om vervolgens zonder slag of stoot de machtsposities in te kunnen nemen van onze samenleving? Waarom heeft deze elite zonder gezond verstand overigens met de beste bedoelingen, maar wat heb je aan die bedoelingen wanneer je de essentie van het leven niet begrijpt ons gemanipuleerd naar een samenleving van vegeterende onbenullen die hoogstens eens in de vier jaar hun stem mogen uitbrengen op de kliek die gevangen zit in zijn eigen machtsspel en ons, ter wille van dat spel en hun belang, binnen een Europese Unie heeft gemanoeuvreerd zonder onze goedkeuring te vragen, want het denken is toch alleen voor de elite weggelegd en binnen die grote unie hoeven ze zich toch niet meer bij ons te verantwoorden? En staat er dan iemand op die het onbehagen en het wantrouwen naar de politiek verwoord, dan is de enige natuurlijke uitkomst vermoord die vent, want hij vormt een bedreiging voor de gevestigde orde der politici. (zie de Kennedy s, Maarten Luther King e.a.) De geschiedenis herhaalt zich een overheid is er niet voor de burger, nee de burger is er voor de overheid. Om de ontwikkeling van de afgelopen vijftig jaar te begrijpen, is het nodig de theorieën achter die omwenteling in het denken te begrijpen. Want al die studenten van toen waren geen bad boys die een revolutie predikten om er bewust zo n rotzooi van te maken, het waren hoogstens naïeve idealisten die de onderlaag wilden verheffen in de vaart der volkeren. Zij waren bezeten van één denkbeeld godsdienst was het opium voor het volk en de kerken, ouders, scholen en de maatschappij waren de schuldigen. Alle oude waarden moesten worden afgebroken en zij zouden een nieuwe elite vormen die de mensheid naar nieuwe waarden en normen zouden leiden op basis van het principe je hebt alleen maar rechten, verplichtingen zijn er niet. Alle wetenschappelijke denksystemen binnen de menswetenschappen werden aangepast aan het simplistisch denken, dat ontwikkeld was om de mens in zijn eigen val de laten lopen geef de

Het waarom van de geheimzinnigheid over UFO s

Het waarom van de geheimzinnigheid over UFO s Het waarom van de geheimzinnigheid over UFO s Dr. Steven M. Greer Introductie De laatste paar jaren was ik verantwoordelijk voor het instrueren van de vroegere leiders van de regering en de wetenschap

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

een poort in de tijd

een poort in de tijd Caroline Cory 2012 een poort in de tijd Het Goddelijk Plan onthuld Uitgeverij Akasha Inhoud Voorwoord 7 Deel I: Inleiding 1 Het onvermijdelijke goddelijke ingrijpen 15 2 Grondbeginselen van de schepping

Nadere informatie

Geschiedenis van de Galctische federatie en het Ashtar Command.

Geschiedenis van de Galctische federatie en het Ashtar Command. Geschiedenis van de Galctische federatie en het Ashtar Command. 5 december 2013 Vertaald uit het Engels door Henk Steur. Voordat de Aarde ooit vuur had ontdekt bestond er een ras van vergevorderde wezens

Nadere informatie

Klik op een stip... En krijg een wat als...?

Klik op een stip... En krijg een wat als...? Klik op een stip... En krijg een wat als...? Wat als er geen wetenschappers waren? Wat als je onzichtbaar was voor een dag? Wat als mensen staarten hadden? Wat als er iemand precies het zelfde was als

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

Het hiernamaals, het leven na de dood

Het hiernamaals, het leven na de dood Het hiernamaals, het leven na de dood ] الهولندية- [ nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 الا خرة لياة بعد املوت» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1435 Alle lof behoort

Nadere informatie

1. Ouder en beter Inleiding

1. Ouder en beter Inleiding 1. Ouder en beter Inleiding Wat kan er fascinerender zijn dan ons brein? Het produceert de meest fantastische gedachten. Alles wat we weten over werelden zo ver weg als andere zonnestelsels of zo klein

Nadere informatie

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00. 1 SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS 31 oktober 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit 38 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

De Bilderberg Groep. Democratie? Welke Democratie?

De Bilderberg Groep. Democratie? Welke Democratie? De Bilderberg Groep. Democratie? Welke Democratie? http://www.youtube.com/watch?v=vsax6nds1ey Vorige dinsdag eindigde de Bilderberg conferentie uitgave 2014 in Denemarken in plaats van het gebruikelijke

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

Is een klas een veilige omgeving?

Is een klas een veilige omgeving? Is een klas een veilige omgeving? De klas als een vreemde sociale structuur Binnen de discussie dat een school een sociaal veilige omgeving en klimaat voor leerlingen moet bieden, zouden we eerst de vraag

Nadere informatie

Wonderen, Werk & Geld

Wonderen, Werk & Geld Wonderen, Werk & Geld Marianne WilliaMson UitGeverij de Zaak oorspronkelijke titel: the law of divine Compensation, On Work, Money and Miracles Copyright 2012 Marianne Williamson Published by arrangement

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Planetaire Samenstanden en Aardbevingen 2014-10-05 door Frank Hoogerbeets

Planetaire Samenstanden en Aardbevingen 2014-10-05 door Frank Hoogerbeets Planetaire Samenstanden en Aardbevingen 2014-10-05 door Frank Hoogerbeets Volgens de gevestigde wetenschap zijn aardbevingen het gevolg van de beweging van tektonische platen, die wordt veroorzaakt door

Nadere informatie

Community Leaders Brief (Nederlands) Geachte leider van de Gemeenschap / Community,

Community Leaders Brief (Nederlands) Geachte leider van de Gemeenschap / Community, Community Leaders Brief (Nederlands) Geachte leider van de Gemeenschap / Community, In deze brief ontvangt u van ons een toelichting, zodat u begrijpt wat er nu gebeurt met betrekking tot de sluiting van

Nadere informatie

Tegen 4 Demonen. Fiscaal werk maken van sociale duurzaamheid. Joseph J. M. Evers

Tegen 4 Demonen. Fiscaal werk maken van sociale duurzaamheid. Joseph J. M. Evers Tegen 4 Demonen Fiscaal werk maken van sociale duurzaamheid Joseph J. M. Evers Tegen 4 Demonen Fiscaal werk maken van sociale duurzaamheid Joseph J. M. Evers Schrijver: Joseph J.M. Evers Omslag: de auteur

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-C Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Onderwerp 1 Gelijkheid...13 De rechten van Tim... 14 Onderwerp 2 Toegankelijkheid...17 De rechten

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

MODULE V. Ben jij nou Europees?

MODULE V. Ben jij nou Europees? MODULE V Ben jij nou Europees? V.I Wat is Europees? Wat vind jij typisch Europees? En wie vind jij typisch Europees? Dat zijn moeilijke vragen, waarop de meeste mensen niet gelijk een antwoord hebben.

Nadere informatie

Vluchtelingen(asielzoekers) overspoelen ons land, en zetten eigen leven daarbij op het spel.

Vluchtelingen(asielzoekers) overspoelen ons land, en zetten eigen leven daarbij op het spel. Vluchtelingen(asielzoekers) overspoelen ons land, en zetten eigen leven daarbij op het spel. Het kon niet uitblijven dat er reuring ontstaat over de komst van duizenden asielzoekers (vluchtelingen) die

Nadere informatie

Keurmerk: Duurzame school

Keurmerk: Duurzame school Keurmerk: Duurzame school Doorlopende leerlijn voor duurzame ontwikkeling van basisonderwijs (PO) t/m voortgezet onderwijs (VO) PO-1 Kennis en inzicht (weten) Vaardigheden (kunnen) Houding (willen) Begrippen

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde.

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde. Mt.5:16 De Week van gebed voor de eenheid van alle kerken. Ieder jaar is dit gebed in dezelfde week in januari. Het zal puur toeval zijn, maar ieder jaar valt ook de actie Kerkbalans in deze periode. Met

Nadere informatie

Soms denk je wel eens dat gerechtigheid in deze wereld misschien helemaal niet meer bestaat.

Soms denk je wel eens dat gerechtigheid in deze wereld misschien helemaal niet meer bestaat. Soms denk je wel eens dat gerechtigheid in deze wereld misschien helemaal niet meer bestaat. De wereld op z'n kop en het bizarre is dat iedereen het ook nog heel gewoon schijnt te vinden. Voor de zoveelste

Nadere informatie

Het mysterie: Moord op Lumumba

Het mysterie: Moord op Lumumba Het mysterie: Moord op Lumumba Lumumba was de eerste premier van onafhankelijk Congo in 1960. Twee weken na zijn aantreden werden Lumumba en zijn regering afgezet tijdens een staatsgreep en werd Lumumba

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2637 Advies Luchtaanvallen IS(IS) Datum 24 september 2014 Opgemaakt door Prof. dr. P.A. Nollkaemper

Nadere informatie

Toespraak van de heer Armand DE DECKER, Voorzitter van de Senaat. Colloquium Peace and Reconciliation. 8 december 2009

Toespraak van de heer Armand DE DECKER, Voorzitter van de Senaat. Colloquium Peace and Reconciliation. 8 december 2009 Toespraak van de heer Armand DE DECKER, Voorzitter van de Senaat Colloquium Peace and Reconciliation 8 december 2009 Excellenties, Beste collega s, Dames en heren, Het is voor mij een eer u vandaag te

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

Les Koolstofkringloop en broeikaseffect

Les Koolstofkringloop en broeikaseffect LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Basisles Koolstofkringloop en broeikaseffect Werkblad Les Koolstofkringloop en broeikaseffect Werkblad Zonlicht dat de aarde bereikt, zorgt ervoor dat het aardoppervlak warm

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het trof mij dat de lezingen van vandaag vol tegenstellingen zitten: het begint al bij Jesaja 41: mensen zijn

Nadere informatie

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht SO 1 Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014 Historisch Overzicht 1. Welke doelstelling had Wilhelm II bij zijn aantreden als Keizer van Duitsland? 2. Welk land behoorde niet tot de Centralen tijdens de Eerste

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

Naam : Klas : Datum :

Naam : Klas : Datum : Duurzame ontwikkeling Over duurzame ontwikkeling circuleren inmiddels honderden definities. Vaak wordt de internationaal aanvaarde definitie uit het rapport "Our Common Future" (Brundtland-rapport, 1987)

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

365 Wonderdagen. Marianne WilliaMson. Uitgeverij de Zaak

365 Wonderdagen. Marianne WilliaMson. Uitgeverij de Zaak 365 Wonderdagen Marianne WilliaMson Uitgeverij de Zaak oorspronkelijke titel: a Year of MiraCles, Daily Devotions and Reflections Copyright 2013 Marianne Williamson Copyright 2015 Uitgeverij de Zaak Published

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b Bijlage VMBO-KB 2014 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-14-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een politieke prent over een biddende fabrikant (1907): Onderschrift

Nadere informatie

De Iraanse revolutie (1979) en zijn gevolgen

De Iraanse revolutie (1979) en zijn gevolgen Geschiedenis van de laatste 50 jaar De Iraanse revolutie (1979) en zijn gevolgen Bas Levinsohn 1 Inleiding Overzicht colleges Titel college Thema college Tijdsperiode 1 De Cubaanse rakketencrisis Beslissingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76

INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76 INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76 Vergeten... 7 Filosofie... 9 Een goed begin... 11 Hoofdbreker... 13 Zintuigen... 15 De hersenen... 17 Zien... 19 Geloof... 21 Empirie... 23 Ervaring...

Nadere informatie

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015 Dodenherdenking Beuningen, 4 mei 2015 Voor het eerst in mijn leven bezocht ik twee weken geleden Auschwitz en Birkenau. Twee plekken in het zuiden van Polen waar de inktzwarte geschiedenis van Europa je

Nadere informatie

Dit is een rollenspel dat de volgende thema s behandelt: geweld tussen individuen, pesten.

Dit is een rollenspel dat de volgende thema s behandelt: geweld tussen individuen, pesten. Kan het anders? (Uit: Kompas) Dit is een rollenspel dat de volgende thema s behandelt: geweld tussen individuen, pesten. Behandelende onderwerpen het recht veilig in vrijheid te leven het recht op respect

Nadere informatie

The Magic / Rhonda Byrne

The Magic / Rhonda Byrne The Magic / Rhonda Byrne samenvatting: The Magic is gebaseerd op de Wet van de Aantrekkingskracht, een fundamentele, wetenschappelijke, universele wet, die alle energie in ons universum stuurt. Volgens

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Introductie Presentatie aan Bewonersorganisatie. Milieu en Kortenbos Wat kunnen we zelf doen

Introductie Presentatie aan Bewonersorganisatie. Milieu en Kortenbos Wat kunnen we zelf doen Introductie Presentatie aan Bewonersorganisatie Milieu en Kortenbos Wat kunnen we zelf doen Wie ben ik? Mijn naam is Graham Degens Ik heb >30 jaar in de olie industrie gewerkt, om olie en gas optimaal

Nadere informatie

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN WAAROM??? DAAROM!!! Soms sta je met je mond vol tanden, wanneer je kind je met een vraag overvalt. "Waarom zijn de bomen groen?", "Waarom regent het vandaag?" Waarom... waarom..., steeds weer waarom. De

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE KOUDE OORLOG + NEDERLAND EN DE VERENIGDE STATEN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG Gebruik bron 1. 1p 1 De bron maakt duidelijk dat de

Nadere informatie

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17 Fragment uit Colin Tipping Radicaal Vergeven (opmaak is anders dan in het boek zelf) Inhoud Voorwoord bij de Nederlandse uitgave 7 Woord vooraf 9 Inleiding 11 Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal

Nadere informatie

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb De meeste mensen in Nederland hebben het goed voor elkaar. We hebben genoeg eten, we hoeven niet bang te zijn voor oorlog en we zijn dan ook tevreden met ons leven. Maar dat is niet overal op de wereld

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

Eindexamen Filosofie havo I

Eindexamen Filosofie havo I Opgave 2 Denken en bewustzijn 8 Een goed antwoord bevat de volgende elementen: een omschrijving van het begrip bewustzijn 2 argumentatie aan de hand van deze omschrijving of aan Genghis bewustzijn kan

Nadere informatie

Verstandelijke beperkingen

Verstandelijke beperkingen 11 2 Verstandelijke beperkingen 2.1 Definitie 12 2.1.1 Denken 12 2.1.2 Vaardigheden 12 2.1.3 Vroegtijdig en levenslang aanwezig 13 2.2 Enkele belangrijke overwegingen 13 2.3 Ernst van verstandelijke beperking

Nadere informatie

Tekstboek Module 1. Bewustwording

Tekstboek Module 1. Bewustwording Tekstboek Module 1. Bewustwording Dag 1. Doe Het Zelf Werkelijkheid. Daar gaan we! Vandaag start je met dag 1 van module 1: bewustwording. Deze module vormt het fundament van de cursus. Je ontdekt tijdens

Nadere informatie

Over de website en de boodschappen

Over de website en de boodschappen Over de website en de boodschappen De website De website is opgericht om een reeks goddelijke boodschappen te publiceren waarvan een getrouwde moeder van een jong gezin, woonachtig in Europa, zegt dat

Nadere informatie

YOGA LIFESTYLE. verbinding met jezelf. Whatever comes. Let it come. Whatever stays. Let it stay. Whatever goes. Let it go

YOGA LIFESTYLE. verbinding met jezelf. Whatever comes. Let it come. Whatever stays. Let it stay. Whatever goes. Let it go YOGA LIFESTYLE FEBRUARI 2017 YOGA & MEDITATIE Geef jezelf de aandacht en de liefde die je verdient! Maak verbinding met jezelf Ga mee op reis in dit avontuur van zelfontwikkeling en persoonlijke groei!

Nadere informatie

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld meer liefde 39 Oefen je met de buitenwereld meer evenwicht

Nadere informatie

Onthullingen van Kennis

Onthullingen van Kennis Onthullingen van Kennis Caleidoscoop van Kennis Facetten verschuiven door tijd Vorm en structuur doemen op Gestalte gegeven door Kennis Patronen behouden het ritme De potentie van het punt Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

Medische technieken. Maar dat is toch niet nieuw? Wat is. gebruiken voor verbetering. Mensverbetering

Medische technieken. Maar dat is toch niet nieuw? Wat is. gebruiken voor verbetering. Mensverbetering A1 Van verandering van de natuur naar verandering van het lichaam Wat is mens? A2 Medische technieken A3 gebruiken voor Maar dat is toch niet nieuw? A4 Sinds mensenheugenis zijn wij bezig de wereld om

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie

Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld

Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld In meer dan dertig landen in de wereld is er oorlog. Wereldwijd zijn er dus miljoenen kinderen die een oorlog meemaken. Vraag 1. Kun je drie landen noemen

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

Thema: De kracht van communicatie - Informatietechnologie. Onderdeel 2: Informatietechnologie als instrument voor empowerment

Thema: De kracht van communicatie - Informatietechnologie. Onderdeel 2: Informatietechnologie als instrument voor empowerment Thema: De kracht van communicatie - Informatietechnologie Onderdeel 2: Informatietechnologie als instrument voor empowerment De uitspraak "kennis is macht" wordt over het algemeen toegeschreven aan de

Nadere informatie

Mijn land van veel en vol

Mijn land van veel en vol opm mijn land van veel en vol 26-02-2003 16:12 Pagina 3 Mijn land van veel en vol méér mens met minder mensen Struisvogelpolitiek Overbevolking Multicultuur Vergrijzing Immigratie Ecologie Paul Gerbrands

Nadere informatie

De meest revolutionaire momenten belicht, de momenten waarin iets gebeurde waardoor nieuwe dingen ontstonden.

De meest revolutionaire momenten belicht, de momenten waarin iets gebeurde waardoor nieuwe dingen ontstonden. De acht drempels van David Christian. De meest revolutionaire momenten belicht, de momenten waarin iets gebeurde waardoor nieuwe dingen ontstonden. De Big Bang. De sterren lichten op. Nieuwe chemische

Nadere informatie

De dood is dood, leve het leven!

De dood is dood, leve het leven! De dood is dood, leve het leven! blok A - nivo 3 - avond 5 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Bijbelstudie Romeinen 6:1-13 19.30 De opstanding als historisch feit 19.45 Zondag 17 HC 20.00

Nadere informatie

Islam voor iedereen. De Islamitische principes waarop de Islamitische wetgeving zich gebaseerd is. revisie: Yassien Abo Abdillah

Islam voor iedereen. De Islamitische principes waarop de Islamitische wetgeving zich gebaseerd is. revisie: Yassien Abo Abdillah De Islamitische principes waarop de Islamitische wetgeving zich gebaseerd is ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen

Nadere informatie

1. De liefde levend houden na de bruiloft Liefdestaal een: Positieve woorden Liefdestaal twee: Tijd en aandacht 20

1. De liefde levend houden na de bruiloft Liefdestaal een: Positieve woorden Liefdestaal twee: Tijd en aandacht 20 Inhoud 1. De liefde levend houden na de bruiloft 4 2. Liefdestaal een: Positieve woorden 12 3. Liefdestaal twee: Tijd en aandacht 20 4. Liefdestaal drie: Cadeaus 28 5. Liefdestaal vier: Dienstbaarheid

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

POSTNORMAL TIMES A TEMPORARY FUTURES INSTITUTE MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 28 APRIL 17 SEPTEMBER

POSTNORMAL TIMES A TEMPORARY FUTURES INSTITUTE MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 28 APRIL 17 SEPTEMBER NL POSTNORMAL TIMES A TEMPORARY FUTURES INSTITUTE MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 28 APRIL 17 SEPTEMBER 2017 1 2 SPELINHOUD Je werd uitgenodigd om een oneindig spel te spelen. Welke waarden hebben

Nadere informatie

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE WARE NATUUR VAN DE MENS

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE WARE NATUUR VAN DE MENS UNIVERSELE VERKLARING VAN DE WARE NATUUR VAN DE MENS PREAMBULE Overwegende dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 in feite een verklaring is van Verlichting, van het hoogste dat

Nadere informatie

Belangen: Wel of niet ingrijpen in Syrië?

Belangen: Wel of niet ingrijpen in Syrië? Belangen: Wel of niet ingrijpen in Syrië? Korte omschrijving werkvorm: Leerlingen moeten zich inleven in een permanent lid van de Veiligheidsraad van de VN. Ze gaan aan de slag met het vraagstuk of de

Nadere informatie

Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten

Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten Bron: http://ninabrackman.blogspot.nl/p/de-alchemist-paulo-coelho.html Dit is een deel van een blog over De Alchemist van Paulo Coelho door Nina Brackman.

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

e-chrya visie door reflectie Workshop 25 mei 2014 De Wet van Een

e-chrya visie door reflectie Workshop 25 mei 2014 De Wet van Een visie door reflectie Workshop 25 mei 2014 De workshops van e-chrya zijn bedoeld om te verbreden, te ontwikkelen en te ontdekken. Als groep, als netwerk, komen we bij elkaar om elkaar te leren kennen en

Nadere informatie

De koude oorlog Jesse Klever Groep 7

De koude oorlog Jesse Klever Groep 7 De koude oorlog Jesse Klever Groep 7 1 Voorwoord Tijdens het maken van mijn spreekbeurt over Amerika kwam ik de Koude oorlog tegen. De koude oorlog leek mij een heel interessant onderwerp waar ik niet

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace EUROPEES PARLEMENT TIJDELIJKE COMMISSIE ECHELON-INTERCEPTIESYSTEEM SECRETARIAAT MEDEDELING TEN BEHOEVE VAN DE LEDEN De leden treffen als aanhangsel een document aan met de titel Recht en Criminaliteit

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Wat is dat voor uitspraak op een dag als vandaag? We herdenken vandaag onze geliefde doden. Mensen

Nadere informatie

De Koude Oorlog: het begin (les 10 6des) Geschiedenis 6MEVO-6EM-6EI-6IW VTI Kontich

De Koude Oorlog: het begin (les 10 6des) Geschiedenis 6MEVO-6EM-6EI-6IW VTI Kontich (les 10 6des) Geschiedenis 6MEVO-6EM-6EI-6IW --- www.degeschiedenisles.com --- VTI Kontich 1. Samenwerking slaat om in wantrouwen in 1945 => Tijdens WO 2: USSR en VSA werken samen tegen Duitsland => In

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Amerikaanse topwetenschappers verliezen geduld met aanhoudende tw... twijfel rond klimaatverandering

Amerikaanse topwetenschappers verliezen geduld met aanhoudende tw... twijfel rond klimaatverandering 1 van 5 23-9-2016 09:35 mo.be Amerikaanse topwetenschappers verliezen geduld met aanhoudende twijfel rond klimaatverandering De topwetenschappers ergeren zich aan het feit dat de klimaatverandering nog

Nadere informatie

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Augustus 2015 Het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt betaald door de overheid uit publieke middelen. De gevolgen van wetenschappelijke kennis voor de samenleving

Nadere informatie

Deze site gaat je niet gelukkig maken...

Deze site gaat je niet gelukkig maken... naam wachtwoord login informatie aanmelden Deze site gaat je niet gelukkig maken... Dat wil zeggen dat je hier niet leert hoe je een leven zonder teleurstelling, pijn, somberheid, angst, onzekerheid of

Nadere informatie

Opwarming van de aarde

Opwarming van de aarde Leerlingen Opwarming van de aarde 8 Naam: Klas: In dit onderdeel kom je onder andere te weten dat er niet alleen een broeikaseffect is, maar dat er ook een versterkt broeikaseffect is. Bovendien leer je

Nadere informatie

Majesteit, De stroom van vluchtelingen is de grootste sinds de

Majesteit, De stroom van vluchtelingen is de grootste sinds de 1 Toespraak tijdens de Nieuwjaarsontvangst van Zijne Majesteit de Koning in het Koninklijk Paleis te Amsterdam op 12 januari 2015 door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. A. Broekers-Knol Majesteit,

Nadere informatie

De leermachines. Gerard van Winkel.

De leermachines. Gerard van Winkel. De leermachines Gerard van Winkel www.gopher.nl Ik ben aan het dagdromen. Filosofeer over de vrije wil. Als je aan tien verschillende mensen vraagt wat ze onder het begrip vrije wil verstaan, dan krijg

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Overzicht lessenserie Energietransitie. Lessen Energietransitie - Thema s en onderwerpen per les.

Overzicht lessenserie Energietransitie. Lessen Energietransitie - Thema s en onderwerpen per les. 1 Lessen Energietransitie - Thema s en onderwerpen per les. 2 Colofon Dit is een uitgave van Quintel Intelligence in samenwerking met GasTerra en Uitleg & Tekst Meer informatie Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 4

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 4 Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 4 Deel 1, Hoofdstuk 3 Dat de Natuur de oorzaak is. Rikus Koops 15 juni 2012 Versie 1.0 In de vorige toelichting heb ik de organisatie van de Natuur

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

DE KRACHT VAN AFFIRMATIES

DE KRACHT VAN AFFIRMATIES DE KRACHT VAN AFFIRMATIES VANDAAG IS EEN NIEUWE DAG. Je kunt vandaag beginnen met het creëren van een vreugdevol en vervullend leven. Je kunt vandaag beginnen met het veranderen van je omstandigheden en

Nadere informatie

Tijd van pruiken en revoluties 1700 1800

Tijd van pruiken en revoluties 1700 1800 Onderzoeksvraag: Op welke gebieden wilden de Verlichtingsfilosofen de bestaande maatschappij veranderen? Rationalisme = het gebruiken van gezond verstand (rede/ratio) waarbij kennis gaat boven tradities

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Inhoud. Wenken voor een evenwichtig leven 7. Over Epictetus 69. Nawoord De filosofie van de stoa 73. Bibliografische notitie 83 [5]

Inhoud. Wenken voor een evenwichtig leven 7. Over Epictetus 69. Nawoord De filosofie van de stoa 73. Bibliografische notitie 83 [5] Inhoud Wenken voor een evenwichtig leven 7 Over Epictetus 69 Nawoord De filosofie van de stoa 73 Bibliografische notitie 83 [5] 1 Al wat bestaat is in twee categorieën te verdelen: de ene valt binnen ons

Nadere informatie

Van Bethlehem tot Golgotha

Van Bethlehem tot Golgotha Van Bethlehem tot Golgotha Het Mysterie van Inwijding Esoterische Begrippen Elly Lichtenberg De Bijbel, een mystiek verhaal of..? Deel I De Bijbel: een mystiek verhaal of..? Is het evangelieverhaal juist?

Nadere informatie

Dit systeem is jouw onderbewustzijn

Dit systeem is jouw onderbewustzijn Besturingssysteem op de achtergrond Dagelijks open je het bureaublad op je pc of tabloid. Je start je mail en internet en ondertussen open je een game. Je mag er dagelijks op vertrouwen dat je pc doet

Nadere informatie