Sturing van een paraplu-automaat vervangen door een Arduino

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sturing van een paraplu-automaat vervangen door een Arduino"

Transcriptie

1 Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Sturing van een paraplu-automaat vervangen door een Arduino Jef Gys Departement Wetenschappen en Techniek Opleiding Elektronica-ICT Academiejaar Interne promotor: Patrick Van Houtven Externe promotor: Michel Neven Versie: 12 juni 2015

2 Dankwoord Een stage van 12 weken gaat snel voorbij als je omringd wordt door behulpzame en vriendelijke mensen. Het resultaat van mijn scriptie was niet hetzelfde geweest zonder de hulp en steun van bepaalde personen. Ik wil graag Michel Neven, mijn externe promotor en oprichter van Made Advertising bedanken voor de fijne samenwerking en alle kansen die ik heb gekregen. Daarnaast wil ik graag Patrick Van Houtven bedanken voor het opvolgen van mijn scriptie, het beantwoorden van mijn vragen en het in goede banen leiden van mijn onderzoek. Patrick Vandeput wil ik graag bedanken voor de interessante rondleiding bij Automation Europe, het ter beschikking stellen van een nieuwe munter en de hardware die nodig was voor het herprogrammeren. Ook Bert Wittevrongel wil ik bedanken voor het ter beschikking stellen van de informatie van de sturing van de automaat. Antwerpen, 12 juni 2015 Jef Gys i

3 Abstract Made Advertising BVBA is een bedrijf dat actief is in de provincie Antwerpen. Ze staan in voor het uitbaten en onderhouden van hun eigen paraplu-automaten. Vanwege het grote succes wordt er nagedacht over de productie van zelf ontworpen paraplu automaten, zodat ze kunnen uitbreiden naar andere provincies binnen België. Tijdens het onderzoek zal worden bekeken of het mogelijk is om de sturing van de huidige automaat te vervangen door een Arduino. De huidige sturing is opgebouwd met behulp van een controller voor een onbemand pompstation. Het wijzigen van de sturing heeft als doel dat Made Advertising de productie van de automaat voor eigen rekening kan nemen. Hierdoor kunnen de productiekosten worden gedrukt. De werking van de automaat zal worden bestudeerd en neergeschreven in de analyse. In de voorbereiding zal aan de hand van de vereisten worden beslist welke sensoren moeten vervangen worden om compatibel te zijn met de Arduino. Wanneer er voldaan is aan de vereisten zal een testopstelling gemaakt worden met de Arduino als sturing. Het resultaat is een volledig werkende opstelling met een Arduino Mega als basis. De opstelling is echter enkel geschikt voor testdoeleinden. Voor een finale implementatie moet alles in case worden gemonteerd die minder gevoelig is voor vandalisme. Made Advertising is momenteel in onderhandeling met verschillende partners om een samenwerking op te starten en uit te breiden buiten de provincie Antwerpen. Wanneer deze onderhandelingen afgerond zijn en tot een overeenkomst hebben geleid zal de productie van de automaten met een nieuwe sturing van start gaan. De nieuwe automaten zullen verschijnen in het straatbeeld en verschillende klanten bedienen. ii

4 Inhoudsopgave Dankwoord Abstract i ii 1 Situering Het Probleem Analyseren Uitvoeren Bespreking Vereisten Algemene Opbouw Automaat Analyseren Algemene Werking Input Verwerking Output Voorbereiden Input Verwerking Output Kostenraming Structuur Uitvoeren Input Verwerking Output Resultaten 38 iii

5 INHOUDSOPGAVE iv 4 Besluit 39 A Handleiding 40 A.1 Programmeren A.2 Assembleren A.3 Gebruik B Onderdelenlijst 45 B.1 Input B.2 Verwerking B.3 Output B.4 Totale Kostprijs C Souce Code 47 C.1 Setup C.2 Loop

6 Lijst van figuren 2.1 EMP 850.xx V Interfaces 850.xx V Aansluiting Munter MPX2010GP Case PCB Aansluitingen Aansluiting MC35i Aansluiting Voeding MC35i Flowchart Logic Level Arduino Comparator Testopstelling Anti Pin ST EMP Output OneButton Diagram A.1 ST EMP Output v

7 Hoofdstuk1 Situering Made Advertising BVBA is een bedrijf dat actief is in de provincie Antwerpen. Ze staan in voor het uitbaten en onderhouden van hun eigen paraplu-automaten. Vanwege het grote succes wordt er nagedacht over de productie van zelf ontworpen paraplu-automaten, zodat ze kunnen uitbreiden naar andere provincies binnen België. Tijdens mijn bachelorproef bij Made Advertising zal ik de elektronica bestuderen van de huidige automaten. Deze is aanwezig voor de verwerking van de verschillende sensoren en het aansturen van de motor. Het doel van de bachelorproef is een nieuw ontwerp van de elektronica te maken, zodat in de toekomst de kostprijs van de productie kan worden verminderd. Om deze kostprijs te drukken wordt gebruik gemaakt van een Arduino. Hiermee zullen verschillende componenten aangestuurd worden en uitgelezen. De sensoren en motoren zullen, waar mogelijk, behouden worden. De verwerking van signalen wordt opnieuw uitgedacht. 1

8 HOOFDSTUK 1. SITUERING Het Probleem Made Advertising heeft reeds verschillende automaten verspreid over de provincie Antwerpen, die gebruikt worden om paraplu s te verkopen. Wegens succes wordt overwogen het ontwerpen van de automaten volledig zelf te doen. Dit om kosten te drukken. De eerste paraplu-automaten werden geïmporteerd uit Azië. Later werd besloten om de automaten te laten produceren bij verschillende Belgische bedrijven. Momenteel wordt de kast van de automaat vervaardigt bij een Belgisch bedrijf dat aan metaalbewerking op maat doet. Het ontwerpen van de controller gebeurt bij E.D & A., een bedrijf dat gevestigd is in Kalmthout. De controller is volledig aangepast aan de hardware die Made Advertising wenste te gebruiken. In de toekomst wilt Made Advertsing uitbreiden met de verkoop van paraplu s naar andere Belgische Provincies. Hierdoor zullen er meerdere nieuwe automaten nodig zijn. Alvorens de productie van de nieuwe automaten te starten moet er onderzoek gedaan worden, om te zien of de automaten goedkoper geproduceerd kunnen worden. Binnen het bedrijf zal ik verantwoordelijk zijn voor het herzien van de elektronica. Dit houdt in het verwerken van de input van de sensoren, en het aansturen van de randapparatuur (motor display, gsm-module, relais, munter). 1.2 Analyseren Eerst werden de componenten van de huidige automaat bestudeerd en de werkwijze geanalyseerd. Via een uitgebreid interview met de externe promotor is een duidelijk overzicht opgesteld voor de vereisten van de nieuwe automaat. Vervolgens wordt elke component van de automaat individueel behandeld. Er wordt nagegaan welke functionaliteit aanwezig is, en wat echt noodzakelijk is in het nieuwe ontwerp. Tijdens deze analyse wordt ook bekeken welke signalen de verschillende componenten nodig hebben om correct te werken en of ze gebruik maken van bepaalde protocollen. Tijdens deze fase is het belangrijk dat er een afweging gemaakt wordt tussen de verschillende vereisten. Aangezien de tijdsduur van het project beperkt is, zal er rekening gehouden moeten worden met de tijd die nodig is om aan een bepaalde vereisten te voldoen. Na het analyseren van de huidige automaten en het opstellen van de vereisten voor de nieuwe automaat kan worden begonnen met de voorbereiding. Met de bekomen informatie worden de vereisten verder aangepast. Met behulp van de analyse en de nieuwe vereisten kan een overzicht gemaakt worden van welke hardware hergebruikt zal worden en welke onderdelen vervangen zullen worden door alternatieven. Dit onderdeel is cruciaal in het bepalen van de uiteindelijke kostprijs. Tijdens

9 HOOFDSTUK 1. SITUERING 3 het bepalen van de componenten moeten alle componenten uitgebreid vergeleken worden. Het is belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen: tijdsduur voor implementatie, prijs van de hardware, kostprijs van het eindproduct. 1.3 Uitvoeren Nadat uit de analyse is gebleken dat het project haalbaar is kan er worden begonnen aan de uitvoering. Om het overzicht te bewaren, wordt onderdeel per onderdeel afgewerkt. Hierdoor worden fouten die moeilijk op te sporen zijn vermeden. Wanneer een bepaalde component werkt, zal deze worden toegevoegd aan het geheel. Het eindresultaat van deze fase zal een volledig werkende automaat zijn met een nieuwe sturing.

10 Hoofdstuk2 Bespreking Dit hoofdstuk omschrijft de verschillende fases die ik tijdens mijn onderzoek heb doorlopen en de problemen die ik ben tegengekomen. 2.1 Vereisten De vereisten voor de nieuwe automaat zijn afgeleid uit verschillende interviews en gesprekken met de externe promotor. ˆ Verminderen Kostprijs De kostprijs van het nieuwe ontwerp moet lager zijn dan de kostprijs van de huidige sturing. ˆ Geen wisselgeld De automaat moet geen wisselgeld kunnen teruggeven. Wanneer de automaat wisselgeld moet kunnen geven, zal er een duur sorteersysteem moeten ingebouwd worden. Bovendien zal er altijd geld aanwezig moeten zijn in de automaat, waardoor hij sneller het slachtoffer zal worden van vandalisme met als doel het stelen van het wisselgeld. ˆ Eenvoudige technische interventie Wanneer een bepaald onderdeel van de automaat kapot is, moet het eenvoudig vervangen kunnen worden. Het benodigde gereedschap voor een technische interventie moet dus beperkt zijn. Een onderdeel moet eenvoudig te verwijderen zijn zonder dat er bepaalde contacten moeten gedesoldeerd worden. ˆ Communicatie via SMS 4

11 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 5 De informatie die door de nieuwe sturing wordt verzonden naar de server moet op dezelfde manier gestructureerd worden zodat het script op de server niet moet worden aangepast. De automaten met een nieuwe sturing moeten compatibel zijn met de server die gebruikt wordt door de oude automaten. ˆ Munter Het mechanisme voor het aanvaarden van muntstukken moet geproduceerd zijn door wh Berlin. In het verleden zijn er vaak problemen geweest met goedkopere muntproevers omdat deze kwalitatief gezien minderwaardig waren. ˆ Bediening De structuur van de menu en het bedienen van de automaat met nieuwe sturing mag niet te hard verschillen van het oude ontwerp. De twee drukknoppen om te navigeren doorheen het menu moeten behouden worden. Wanneer ze beide gelijktijdig worden ingedrukt wordt het menu item geopend die het mogelijk maakt de automaat bij te vullen. ˆ Geen extra componenten Voor het nieuwe ontwerp moeten er zo weinig mogelijk extra componenten gebruikt worden. Concreet wilt dit zeggen dat de componenten out of the box gebruikt moeten kunnen worden zonder dat er aanpassingen aan moeten gebeuren. Eventuele aanpassingen vragen vaak meer tijd waardoor de productie van de sturing langer duurt. ˆ Drukknoppen De drukknoppen die momenteel gebruikt worden in de automaat zijn redelijk onhandig. Het nieuwe ontwerp moet grotere drukknoppen hebben die eenvoudiger zijn in gebruik. ˆ Menu automatisch sluiten Wanneer de menu van de automaat wordt geopend is het niet mogelijk om geld in te werpen. De menu wordt ook niet vanzelf gesloten. Hierdoor kunnen er geen paraplu s verkocht worden wanneer de verkoper is vergeten de menu te sluiten. Er kan niet gecontroleerd worden vanop afstand of het menu van de automaat is geopend. Om deze problemen in de toekomst te vermijden is het automatisch sluiten van het menu een vereiste. 2.2 Algemene Opbouw Automaat Input Verwerking Output - Coins Selector - Mirocontroller - DC Geared Motor - Push Buttons - LCD Display - Power Supply - GSM / GPRS Terminal - Retro-Reflex Sensor

12 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Analyseren Tijdens de analyse is het originele ontwerp van de paraplu-automaat grondig bestudeerd. In dit hoofdstuk wordt interactie met de automaat besproken, maar ook de hardware die verantwoordelijk is voor de invoer van signalen naar de processor,de processor die de signalen verwerkt en de hardware die verantwoordelijk is voor de output van de signalen. De analyse is opgesplitst in vier verschillende delen: algemene werking, input, verwerking en output Algemene Werking ˆ Klant De automaat is heel eenvoudig in gebruik voor de klanten. Dit komt omdat er slechts één soort paraplu verkocht wordt en de klant slechts één actie kan uitvoeren, namelijk geld inwerpen. De display toont een welkomstboodschap en het bedrag dat moet worden ingeworpen om een paraplu te kopen. Wanneer de klant voldoende geld heeft ingeworpen zal de automaat automatisch een paraplu verkopen. Na de verkoop wordt er geen wisselgeld teruggegeven, de klant moet dus het gepaste bedrag inwerpen! Wanneer er te veel geld is ingeworpen zal het bedrag dat overblijft afgetrokken worden van het bedrag dat moet worden ingeworpen voor de volgende aankoop. Indien de volgende verkoop niet plaatsvind binnen een bepaalde tijd zal het resterend bedrag gereset worden. ˆ Verkoper De verkoper beschikt over de mogelijkheid om de automaat te openen met behulp van twee verschillende sleutels. Hierdoor kan hij de automaat bijvullen met nieuwe paraplu s. De automaat heeft twee schachten die paraplu s bevatten. Wanneer de automaat volledig gevuld is bevat hij 50 paraplu s. De automaat beschikt over slechts twee drukknoppen, deze zijn zichtbaar wanneer het paneel langs de voorkant wordt verwijderd. Met behulp van deze twee knoppen kan de automaat volledig worden ingesteld via het menu. Door lang (2 sec.) op knop R te blijven drukken wordt het menu geopend. Door kort te drukken worden de verschillende opties doorlopen: Cash In Het totale bedrag dat zich in de automaat bevindt, wordt weergegeven. Door knop L lang in te drukken wordt het bedrag gereset. Het bedrag moet manueel gereset worden door de verkoper wanneer de opvangbak voor het geld wordt geledigd. Cash In wordt ook automatisch op nul gezet wanneer er een reload wordt uitgevoerd.

13 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 7 Rollader Geeft weer hoe vaak de rollader van de automaat rondgedraaid heeft sinds de laatste reload. Totaal laders Geeft weer hoeveel paraplu s de automaat in totaal heeft verkocht sinds de laatste reload. Value Puls De munter communiceert door middel van pulsen met de sturing van de automaat. Voor elke 10 eurocent die wordt ingeworpen geeft de munter één puls. Een muntstuk van 1 euro zorgt er dus voor dat er 10 pulsen worden verzonden. De sturing kent een bepaalde waarde toe aan elke puls. Wat de waarde is van elke puls kan worden ingesteld via dit onderdeel van het menu. Wanneer elke puls een waarde 1 heeft zal de de totale waarde van een 1 euro muntstuk dus 10 zijn. Door kort op de linker knop te drukken wordt de waarde die gelijk staat aan één puls verhoogt met 1. Door deze waarde te wijzigen kan men de prijs van een item variëren. Price Token Deze waarde bepaald hoeveel pulsen er nodig zijn alvorens er een paraplu wordt verkocht. Aan elke puls wordt de waarde die ingesteld is via de value puls toegekend. De som van deze waardes wordt opgeslagen in het geheugen van de sturing. Wanneer de som van de waardes groter is of gelijk aan de price token zal de automaat een item verkopen. Wanneer de value puls staat ingesteld op 10, en de price token staat ingesteld op 100 moet een klant 1 euro inwerpen om een paraplu te kopen. Wanneer de Value puls waarde 1 heeft en de price token 30 is, zal er pas een item verkocht worden na het inwerpen van 3 euro. Door gebruik te maken van dit systeem kan de kostprijs van de paraplu ingesteld worden tot op 1 eurocent.

14 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 8 GSM Deze menu toont de unieke ID van de automaat en hoe goed de ontvangst van de GSM module is. De automaat beschikt over een GSM module om te communiceren met de server.de unieke ID wordt verzonden in elke SMS zodat de server weet van welke automaat de SMS afkomstig is. De server geeft een melding wanneer een bepaalde automaat uitverkocht is of wanneer er zich een storing voordoet. Machine Reload Deze optie bevindt zich helemaal op het einde van het menu, maar kan ook bereikt worden door L en R gedurende twee seconden in te drukken. Dit item moet worden gebruikt om de automaat te vullen. Standaard staat het aantal paraplu s op 48, dit kan gewijzigd worden door kort op de L knop te drukken. Niet enkel de drukknoppen maar ook de GSM Module geeft de verkoper toegang tot de automaat. Wanneer een nieuwe automaat in gebruik wordt genomen moet er een unieke ID worden toegekend aan de automaat. Deze unieke ID wordt gebruikt voor de communicatie met de server. Het instellen van de ID gebeurt door een SMS te sturen naar de SIM-kaart die in de GSM module van de automaat werd geplaatst Input ˆ Coin Selector De coin selector of munteproever, die momentel gebruikt wordt in de parapluautomaten, is de EMP V6 /E /I. De munter is ontwikkeld door wh Münzprüfer Berlin gmbh. Het is een model dat sinds mei 2008 in omloop is. De muntproever bevindt zich aan de voorkant van de automaat en beschikt over een roestvrij stalen frontplaat. De frontplaat beschermt de munter tegen vandalisme. Er zijn drie verschillende soorten frontplaten voor de munter. De onderstaande versie (fig. 2.1) is ingebouwd in de automaat. Figuur 2.1: Munter met roestvrij stalen frontplaat

15 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 9 Er zijn verschillende modellen beschikbaar. Ze verschillen op gebied van de interfaces, het mechanisme en in prijs. Alle EMP 800 V6 sensoren zijn uitgerust met een low voltage microprocessor (3.3v). De munter heeft een werkspanning die varieert van 10V tot 26V. Het constante verbruik is bij het standaard model 30mA. Wanneer er een munt in het toestel wordt geworpen verbruikt de munter kortstondig 300mA. Het modelnummer, dat af te lezen is op de muntproever geeft weer over welke opties het apparaat beschikt. EMP V6 /E /I Het tweede cijfer van het modelnummer geeft weer over welke mechanische versie van de munter het gaat. Samen met de EMP 800.xx V6 en de EMP 890.xx V6 behoort de EMP 850.xx V6 tot het gamma van munter dat rechtstreeks achter een frontplaat gemonteerd kan worden. De EMP 850.xx V6 onderscheidt zich samen met de EMP 890.xx V6 op mechanisch gebied van alle andere munters omdat deze modellen het muntgeld langs voor aanvaarden. Andere modellen ontvangen het geld langs boven. Door de mechanische opbouw is het model zeer geschikt voor implementatie in systemen waar weinig plaats is. Het nadeel is echter dat het mechanisme langs binnen gemakkelijk beschadigt kan raken door vandalisme. De overige modellen zoals EMP V6 en EMP V6 zijn ontworpen voor channel mounting. Dit wil zeggen dat ze niet rechtstreeks achter een frontplaat worden geplaatst. Meestal worden ze in een chassis geplaatst. Bij deze modellen vallen de muntstukken langs boven in de munter, hierdoor is de kans op beschadiging door vandalisme veel kleiner. De gevoelige delen zijn namelijk niet rechtstreeks bereikbaar via de gleuf die wordt gebruikt om geld in te werpen. EMP V6 /E /I De twee cijfers na het punt geven weer met welke elektronische interfaces de munter is uitgerust. De EMP 8x0.xx V6 versie laat toe om een bepaalde munt toe te wijzen aan een bepaalde parallel output. Er zijn zes verschillende lijnen die gebruikt kunnen worden om een puls uit te sturen. Indien er gebruik gemaakt wordt van de Inventory Impuls zijn er slechts 5 kanalen beschikbaar. De lengte van de puls en de pin waarover het signaal wordt verzonden kan geprogrammeerd worden met behulp van Wheasy. Van alle outputs die beschikbaar zijn, wordt bij het model dat ter beschikking was gesteld enkel de ST EMP output gebruikt. De ST EMP output beschikt over 10 verschillende pins.

16 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 10 Figuur 2.2: Interfaces van de munter De dipswitches op de achterkant van de munter laten toe om bepaalde muntstukken te weigeren. Elk muntstuk heeft zijn eigen kanaal, door deze in de ON state te plaatsen wordt een bepaalde munt niet meer aanvaard. Zo kan er, door kanaal 3 in de ON state te plaatsen, een muntstuk van 0,10 euro geweigerd worden. EMP V6 /E /I Er zijn verschillende opties beschikbaar voor de munters. De optie /E, geeft weer dat de munter bestand is tegen temperaturen van -20 tot +70 C en bestand is tegen vochtigheid van klasse E en D. EMP V6 /E /I Deze optie geeft weer dat de munter is uitgerust met de inventory impuls. De impuls kan gebruikt worden voor het tellen van de bijgehouden munten. De duur van een impuls en de tijd tussen verschillende impulsen kan worden aangepast met behulp van het programma wheasy. Standaard staat de inventory impuls op output 4 van de ST EMP output. Bij het herprogrammeren is de inventorty impuls op output 7 geplaatst alvorens hij in de automaat werd geplaatst. De reden hiervan heb ik niet kunnen achterhalen. Standaard heeft de impuls duty factor ingesteld op 50ms/50ms. De lengte van de impuls kan worden aangepast tot maximum 255ms. Een puls komt overeen met de kleinste waarde die wordt aanvaard door de munter. De automaat aanvaardt muntstukken vanaf 0,10 euro. Hierdoor zal dus een muntstuk van 0.50 euro 5 pulsen veroorzaken en een muntstuk van 2.00 euro 20 pulsen.

17 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 11 Momenteel worden er slechts 4 van de 10 aansluitingen gebruikt voor de munter, 2 van de aansluitingen zijn voor de voeding. Één aansluiting is de inventory impuls en de vierde is voor het aanvaarden of weigeren van munten (blocking pin). ˆ Push Buttons Figuur 2.3: Aansluiting Munter De twee drukknoppen die ervoor zorgen dat er genavigeerd kan worden door het menu, zijn beide gesoldeerd op één printplaat. Ze zijn gemonteerd aan de binnenkant en dus enkel beschikbaar voor de verkoper. De knoppen zijn met behulp van een bout bevestigd aan de binnenkant. De drukknoppen zijn verbonden aan de sturing door middel van drie kabels. De eerste twee kabels dienen voor het signaal van de drukknoppen, de derde levert een voedingsspanning van 5V. ˆ Power Supply De automaat kan worden aangesloten op de netstroom. Zoals verwacht werkt de automaat niet op wisselstroom maar op gelijkstroom. De omvorming gebeurt door de voeding die zich in de behuizing bevindt.

18 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 12 De voeding is van het type S Dit model kan een stroom leveren van 0 tot 1,8 Ampère bij 24V, wat dus wilt zeggen dat het totale vermogen van de voeding 43,2 Watt bedraagt. Door middel van een potentiometer kan de voedingsspanning aangepast worden tussen 21,6 en 26,4 Volt. De voeding bevat een beveiliging tegen overbelasting en spanningspieken. De beveiliging wordt Hiccup-mode genoemd. Hiccup-mode beschermt de voeding tegen eventuele defecten bij overbelasting of spanningspieken. Het zorgt ervoor dat de voeding automatisch herstart wanneer de fout zich niet meer voordoet. De beveiliging werkt als volgt: wanneer het circuit dat de stroom monitort een overbelasting waarneemt, schakelt de controller de voeding voor een bepaalde tijd uit. Wanneer deze tijd verstreken is, wordt de voeding opnieuw opgestart. Indien de fout zich niet meer voordoet werkt de voeding normaal. In het andere geval, neemt de controller weer een overbelasting waar en wordt de cyclus herhaald. ˆ Retro-Reflex Sensor Onderaan de automaat onder de rollader is er een retro-reflex sensor gemonteerd. Deze sensor detecteert wanneer er een paraplu uit de schacht komt. De sensor is nodig omdat het soms gebeurt dat de rollader geen paraplu grijpt. Op het moment dat er een paraplu voorbij de sensor komt, stopt de motor met draaien omdat er een verkoop heeft plaatsgevonden. Indien na een bepaalde tijd de sensor niets detecteert, gaat de automaat naar sold-out mode. Dit omdat er mogelijk een technische fout is in de schacht of er een verkeerd aantal paraplu s is ingesteld bij het vullen. In een retro reflex sensor zitten de zender en ontvanger in dezelfde behuizing. De zender stuurt een IR straal uit, de ontvanger ontvangt deze straal. De sensor moet dus steeds gebruikt worden in combinatie met een reflector. Wanneer de straal onderbroken wordt zal de output veranderen. De sensor een gepolariseerde filter, als reflector kan een chroom of blinkend oppervlak gebruikt worden. Het type spiegel dat gebruikt wordt heeft invloed op het bereik van de sensor. De belangrijkste technische eigenschap van de sensor is dat hij gebruikt kan worden bij temperaturen van -25 tot 60 C. Bij 24V is het stroomverbruik kleiner als 30mA. De sensor heeft 500µs nodig om te reageren op de verandering van het input signaal. Wanneer de sensor schakelt zal er een spanningsval zijn van minder als 2,5V en wordt er een stroom van 100mA doorgestuurd. Afhankelijk van het type beschikt de sensor over een NC (normally closed) of NO (normally opened) contact. De sensor heeft drie kabels nodig. Twee voor de voeding en één voor de output. Hij voldoet aan de ip67 standaard. De 6 geeft aan dat hij bestand is tegen stof onafhankelijk de grootte, de 7 geeft aan dat de sensor waterbestendig is (onderdompeling van 15cm tot 1m).

19 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Verwerking ˆ Microcontroller De sturing is in vergelijking met de andere componenten van de automaat redelijk groot. Ze wordt ondergebracht in een aparte behuizing. Wat direct opviel aan de sturing is dat er heel veel aansluitingen niet in gebruik waren. Waarom dat zo is, was moeilijk verklaren. De informatie is opgezocht aan de hand van het opschrift op de componenten. Hierdoor werd snel duidelijk dat een 16- bit microcontroller van AMD (Am188 ER 25KI) de verwerking van alle signalen voor zijn rekening neemt. Op de printplaat stond onder andere het opschrift E.D& A. PCB 0177 V6. Via het internet werd duidelijk dat de PCB ontwikkeld is door een bedrijf in kalmthout dat E.D & A heet. Via mail ben ik in contact gekomen met Patrick Smout, de mananger van research and development afdeling. Hij kon mij helaas geen informatie verschaffen over de PCB omdat het een klantspecifieke sturing is. Dankzij Michel Neven heb ik de contactgegevens verkregen van de persoon die verantwoordelijk was voor het ontwikkelen van de sturing. Hij kon mij wel verder helpen aan informatie over de PCB. De PCB is ontwikkeld in 2003 voor de Rijkswaterstaat in Nederland. Het oorspronkelijke doel van de PCB is het besturen van kleine onbemande pompstations die Nederland droog moeten houden. Dit verklaart waarom er bepaalde aansluitingen en componenten niet gebruikt worden. Een van de componenten die opviel was de sensor MPX2010GP. Ik kon niet verklaren waarom een druksensor nodig zou zijn in een sturing die paraplu s verkoopt. Blijkbaar was dit een overblijfsel van het vorige leven van de PCB. Figuur 2.4: MPX2010GP Case De taal waarmee de Microcontroller is geprogrammeerd is een afgeleide van Pascal en C. De programmeertaal werd speciaal ontwikkeld door E.D. & A in Ondanks het feit dat de programmeertaal sinds 1995 gebruikt wordt, kan ze 1:1 geïmplementeerd worden in de laatste nieuwe projecten. De code die uitgevoerd wordt door de microcontroller kan niet van het apparaat gehaald worden omdat deze als executable in het geheugen staat.

20 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 14 Zoals reeds vermeld, worden bepaalde onderdelen niet gebruikt. Zo is de GSM aansluiting niet in gebruik. De relais die oorspronkelijk gebruikt werden voor het aansturen van pompen, wordt in de automaat gebruikt voor het aansturen van de DC motor. De in- en uitgangen die wel gebruikt worden zijn aangeduid in figuur 2.5 op pagina Voeding Deze aansluiting voorziet de PCB van 24V DC voeding. 2. Munter, DC MOTOR en Retro Reflex Sensor Deze aansluitingen voorziet de voeding voor de munter maar regelen ook de locking pin van de munter. De bovenste verbinding van deze aansluiting doet dienst als ground voor de munter maar ook voor de retro-reflex sensor. De twee onderste verbindingen worden gebruikt voor het aansturen van de motor. De onderste verbinding levert 24V aan de motor en de munter. De tweede verbinding van onderaan te beginnen verbindt de DC motor aan de ground, met behulp van een relais. 3. Retro Reflex Sensor en Munter De onderste verbinding van deze aansluiting levert 5V aan de retro reflex sensor. De eerste verbinding van boven te beginnen verwerkt de inventory impuls van de munter. De tweede van bovenaan te beginnen verwerkt de output van de retro reflex sensor. 4. Drukknoppen De 3 onderste verbindingen van deze aansluiting verbinden de drukknoppen met de sturing. De onderste verbinding levert 5V aan de drukknoppen. 5. Display Deze aansluiting wordt gebruikt voor het aansturen van het display, en is tevens de grootste aansluiting. De PCB heeft ook de mogelijkheid om te communiceren met een bankkaart. Hiervoor is echter een high-level controller nodig die ontworpen is door E.D.& A.. Deze is niet geïmplementeerd omdat hij te veel processorkracht eist, en de bedragen niet groot genoeg zijn om te betalen met bancontact.

21 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 15 Figuur 2.5: PCB Aansluitingen

22 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Output ˆ GSM/GPRS Terminal De automaat beschikt over een gsm module van het type MC35i.Deze is geproduceerd door Cinterion Wireless. De module werkt met een voedingsspanning van 8 30 V DC, en verbruikt 200mA bij 12V en dus 100mA bij 24V. De module wordt gebruikt in de automaat om na elke verkoop een SMS naar de server te verzenden. De server houdt bij wanneer de verkoop heeft plaatsgevonden en hoeveel paraplu s er nog in de automaat zitten. Wanneer een automaat uitverkocht is of er een technische storing heeft plaatsgevonden zal de verkoper gewaarschuwd worden. De module bevindt zich aan de binnenkant van de behuizing. Het enige wat zichtbaar is langs de buitenkant is een antenne. De antenne werd langs de buitenkant geplaatst omdat het metaal van de behuizing het signaal dempt. De antenne is aangesloten aan de MC35i door middel van een FME connector. Er worden twee interfaces gebruikt voor de communicatie tussen de sturing en de GSM module. De audio interface is niet in gebruik omdat er geen communicatie is door middel van geluid met de server. Power Supply Figuur 2.6: Aansluiting MC35i Deze fiche heeft zes verschillende aansluitingen. Pin 1 en 6 worden gebruikt voor het aansluiten van de voeding. Pin 3 wordt gebruikt om de module in te schakelen. Het uitschakelen gebeurt door een spanning, die groter is als 5V, voor minimum 3,5 seconden aan te sluiten. Inschakelen gebeurt met behulp van pin 4, door een signaal met een rising edge aan te leggen. De spanning van het signaal moet groter zijn als 5V en gedurende twee seconden worden aangelegd. Van deze verbinding worden er drie kabels gebruikt door de sturing. Alle kabels zijn rechtstreeks verbonden met de voeding. Pin 1 en 2 zorgen voor de voeding. Omdat pin 4 rechtstreeks is verbonden met de voeding, zal deze en spanning groter dan 5V

23 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 17 naar de GSM module leiden. Wanneer de voeding in het stopcontact wordt gestoken zal de modem dus steeds actief zijn. RS 232 Figuur 2.7: Aansluiting Voeding MC35i Deze aansluiting wordt gebruikt voor het beheren van de MC35i Terminal en het verzenden van de data. De modem is een DCE, de sturing doet dus dienst als DTE. De modem kan aangestuurd worden door AT Commands te verzenden over de RS232 aansluiting. ˆ LCD Display De LCD display is ontwikkeld door Displaytech. Het model dat ik ter beschikking heb is de 162A. Uit de naam en de datsheet is af te leiden dat deze display twee lijnen heeft met 16 karakters. De display is langs de binnenkant bevestigd aan de automaat, hij staat recht boven de munter. Alle pinouts zijn verbonden met een flatcable aan de sturing. Op de sturing van de automaat staat een potentiometer, die toelaat om de helderheid van het scherm te regelen. Het display heeft ten opzichte van alle andere componenten de meeste aansluitingen nodig. ˆ DC Geared Motor De motor bevindt zich onderaan in de automaat. De motor drijft twee rolladers aan met behulp van een aandrijfriem. De twee rolladers staan 180 gedraaid ten opzichte van elkaar. Hierdoor moet de as van de motor slechts een halve omwenteling doen om een paraplu naar beneden te laten vallen. De motor werkt op 24V en heeft 3 verschillende aansluitingen. Twee aansluitingen zijn voor de 24V voeding en één aansluiting is gekoppeld aan een microswitch. De microswitch laat toe om het aantal omwentelingen die de motor maakt te tellen. Hier wordt echter

24 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 18 geen gebruik van gemaakt. De draden van de voeding worden aangestuurd door een relais die zich op de PCB van de sturing bevindt. De motor heeft een ingebouwde reductie van 1 op 394. Wat wilt zeggen dat de motor 394 omwentelingen moet maken om de aandrijfas één omwenteling te laten maken. Wanneer de motor onbelast draait verbruikt hij minder als 260 ma en maakt de as 17 rotaties per minuut. Wanneer de motor belast wordt verbruikt hij maximaal 1200 ma. Door de belasting ligt het aantal omwentelingen iets lager, namelijk 15. De motor heeft een koppel van 4,9 Nm. Dit wilt zeggen dat hij op een afstand van 1 meter van de as een massa van 499 g kan verplaatsen. Afhankelijk van de manier waarop de motor wordt aangesloten kan hij met de klok mee, of tegen de klok in draaien. In de automaat moet de motor met de klok mee draaien. 2.4 Voorbereiden Tijdens de voorbereiding zal bekeken worden welke hardware hergebruikt kan worden en welke onderdelen vervangen zullen worden. Op het einde van dit hoofdstuk volgt een kostenoverzicht van het nieuwe ontwerp met een Arduino als sturing Input ˆ Coin Selector Om aan de vereisten te voldoen zal er een munter moeten gebruikt worden die geproduceerd is door wh Berlin. De inventory impuls van de huidige munter kan via een digitale of analoge poort uitgelezen worden via de Arduino. ˆ Push Buttons De knoppen die gebruikt worden voor het instellen van de automaat moeten vervangen worden door een beter type om aan de vereisten te voldoen. De huidige knoppen zijn gesoldeerd op een PCB. Om de kostprijs te drukken zullen de drukknoppen niet op een PCB geplaatst worden. Dit kan enkel op voorwaarde dat er geen extra hardware nodig is om de knoppen aan te sluiten, waardoor eenvoudige technische interventies mogelijk zijn. ˆ Power Supply Er zal gebruik gemaakt worden van een Arduino in de nieuwe sturing. Het is niet mogelijk om een Arduino te voeden met een spanning van 24V. De Arduino beschikt over een

25 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 19 voltage regulator die kan werken met spanningen van 6 tot 20V. Bij spanning hoger als 12V zal de voltage regulator oververhitten, en is de kans bestaande dat hij de microcontroller zal beschadigen. De aanbevolen spanning voor de voeding van een Arduino bedraag 7 tot 12V. Door het interview met Patrick Vandeput, kwam ik te weten dat de gebruikelijke spanning voor verkoopautomaten 24V is. De munter kan werken met spanning van 10V tot 26V, de motor heeft een aanbevolen werkspanning van 24V. In het ontwerp met de nieuwe sturing zal gebruik gemaakt worden van een 24V voeding. Om ervoor te zorgen dat de voltage regulator van de Arduino niet oververhit zal een DC Step Down converter gebruikt worden. ˆ Retro-Reflex Sensor Momenteel wordt er gebruik gemaakt van een industriële sensor die aan verschillende normen voldoet. Aangezien de condities in de automaat niet zo extreem is het perfect mogelijk om een goedkopere sensor te gebruiken. De huidige sensor wordt aan de behuizing bevestigd met behulp van twee bouten. Er zijn verschillende modellen die gemonteerd kunnen worden zonder gereedschap. De nieuwe sensor zal dus goedkoper zijn en eenvoudig te monteren zonder gereedschap Verwerking ˆ Arduino Er zijn verschillende Arduino Boards op de markt. Ze verschillen in grootte, processor snelheid en geheugen. Een van de belangrijkste verschillen waar rekening mee moet worden gehouden is het beschikbare geheugen. Door de complexiteit van het programma en de eventuele libraries voor het aansturen van sensoren neemt de grootte van de sketch snel toe. Het merendeel van de Arduino boards beschikt over een geheugen 16 of 32KB. Slechts drie modellen hebben meer geheugen: Arduino Mega ADK (256KB), Arduino Mega 2560 (256KB) en Arduino Due (512KB). Ook het aantal General-purpose input/output pinnen verschilt tussen de modellen. De meeste beschikken over 14 digitale aansluitingen en 6 PWM aansluitingen. De bovenstaande modellen met meer geheugen beschikken ook automatisch over meer aansluitingen: 54 digitale aansluitingen, 15 PWM aansluitingen. De kostprijs van de drie geschikte modellen is ongeveer gelijk. Er is echter een groot prijsverschil tussen de officiële Arduino s die geproduceerd worden in Italië en de Funduino s die gemaakt worden in China. Maar er is geen verschil in kwaliteit bovendien werken beide modellen met dezelfde microcontroller.

26 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Output ˆ GSM / GPRS Terminal De huidige GSM terminal is verbonden met de sturing door middel van twee kabels die speciaal gemaakt moeten worden. Hierdoor neemt de productietijd toe. Bovendien is de module redelijk duur. Er zijn verschillende GSM modules op de markt die compatibel zijn met de verschillende Arduino boards. Opnieuw is er een groot prijsverschil tussen de originele baord die geproduceerd worden in Italië en de goedkopere die in China vervaardigd worden. De meeste GSM modules kunnen eenvoudig als shield op de Arduino geklikt worden, hierdoor is de productie van de automaat eenvoudig en kunnen technische interventies worden uitgevoerd zonder gereedschap. ˆ LCD Display De display die momenteel gebruikt wordt voldoet aan alle eisen en is compatibel met de Arduino. Het nadeel is echter wel dat hij is aangesloten via 8 verschillende verbindingen. Door de vele aansluitingen is een eenvoudige technische interventie niet mogelijk. Bij de nieuwe sturing zal gebruik gemaakt worden van een i2c adapter voor de communicatie tussen de Arduino en de display. Hier zijn slechts vier aansluitingen voor nodig. De totale kost van het scherm zal dus iets duurder zijn omdat de i2c adapter moet worden aangekocht. Maar de tehcnische interventies zullen eenvoudiger zijn. ˆ DC Geared Motor Momenteel wordt er gebruik gemaakt van de verschillende relais die zich op de sturing bevinden om de motor aan te sturen. Een Arduino heeft geen ingebouwde relais. De motor kan niet worden aangestuurd met behulp van de digitale pinnen, deze hebben een spanning van 5V en kunnen maximum een stroom van 40mA leveren. Een extra relais die de motor verbindt met de voeding zal gebruikt moeten worden. Op het internet worden verschillende relais modules aangeboden, die toelaten om een relais eenvoudig aan te sluiten met jumper wires. Bovendien moet er niet meer gesoldeerd worden en zijn eenvoudige technische interventies mogelijk.

27 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Kostenraming Bepaalde onderdelen zullen vervangen worden met als doel het nastreven van de vereisten. Een vereenvoudigde kostenraming toont dat de kostprijs van de nieuwe sturing in combinatie met het vervangen van bepaalde sensoren een groot verschil in kostprijs veroorzaakt. Een volledige onderdelenlijst is toegevoegd als bijlage. Oude sturing Nieuwe sturing Input EMP V6 /E /I 156,00 156,00 EMP V6 /E /I Drukknoppen op PCB 24,80 0,75 2 Drukknoppen Voeding 24V 25W 16,86 10,10 Voeding 24V 48W 3,31 Step Down Converter Wenglor LK89 ND8 119,00 5,06 fotoelektrische Sensor Verwerking Pump Controller 325,00 14,40 Funduino Mega 4,45 Mega Protoshield Output Siemens MC35I 102,00 23,00 TinySine Arduino Shield FME Antenne 25,00 19,99 SMA Antenne LCD Display 9,10 5,17 LCD met I2c adapter DC Motor + toebehoren 244,41 244,41 DC Motor + toebehoren 2,27 Relais Module Diversen RS 232 Kabel 12,35 Totaal: 1034,52 488,91

28 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Structuur ˆ Flowchart Figuur 2.8: Flowchart

29 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Uitvoeren Input ˆ Coin Selector Digitaal Uitlezen De Arduino die de sturing zal vervangen beschikt over 54 digitale poorten. Één van deze poorten zal gebruikt worden om de inventory impuls van de munter uit te lezen. 6 Digitale pins kunnen toegewezen worden aan een interrupt service routine. Een interrupt service routine moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is een speciale functie die geen parameters heeft en geen return waarde. Dit komt omdat de ISR op elk moment moet kunnen aangeroepen worden wanneer de interrupt zich voordoet. De Arduino kan slechts één interrupt gelijktijdig afhandelen. Andere interrupts kunnen dus niet verwerkt worden wanneer de microcontroller een interrupt uitvoert! Na verschillende testopstellingen werd al snel duidelijk dat het niet mogelijk was om de inventory impuls waar te nemen met behulp van een digitale pin. Werken met een ISR was daardoor ook geen mogelijkheid meer. De duur van de puls vormde geen probleem, het kleine spanningsverschil echter wel. De verandering kon niet worden waargenomen door de sturing. De output pin van de munter is actief hoog, dit wilt zeggen dat de pin altijd verbonden is met de grond. Wanneer er een puls wordt verzonden zal deze gedurende 50 ms hoog zijn. Doordat de spanning die wordt geleverd door de munter niet groter was dan 3V was het waarnemen van een verandering met behulp van de Arduino niet mogelijk. Figuur 2.9: Logic Level Arduino

30 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 24 Analoog Uitlezen Omdat de inventory impuls niet groot genoeg is kan hij niet worden waargenomen met een digitale pin. De microcontroller op de Arduino Mega heeft echter 15 aansluitingen die toelaten om een signaal analoog uit te lezen. De analogread() functie van Arduino Mega maakt gebruik van een 10-bit analoog naar digitaal converter. De spanning die zich tussen de 0 en 5V bevindt zal standaard worden vertaald naar een getal tussen 0 en Dit wilt zeggen dat één eenheid overeenkomt met 4,9mV. Met behulp van de analogreference() functie kan de resolutie worden gewijzigd. Wanneer INTERNAL1V1 wordt meegegeven als parameter, vergelijkt de analogread() functie de spanning van de pin met een referentiespanning van 1,1V. Hierdoor komt één eenheid overeen met ongeveer 1mV. Het uitvoeren van de functie duurt ongeveer 100µs. Dit wilt zeggen dat een analoge pin maximaal keer kan worden uitgelezen per seconde. Aangezien het signaal 50ms hoog is, vormt dit geen probleem. De eerste testopstellingen waren positief. Het werd echter snel duidelijk dat er een puls met zeer kleine spanning werd verzonden, maximaal 10mV. Hierdoor werden bepaalde pulsen niet waargenomen met fouten als gevolg. De munter is het belangrijkste onderdeel en zelfs een kleine foutmarge is niet aanvaardbaar! Analoog Uitlezen met Comparator Een eventuele oplossing voor de te lage spanning is werken met een comparator. Een comparator vergelijkt twee spanning met elkaar. Onderstaande testopstelling maakt het mogelijk om twee spanningen met elkaar te vergelijken. Pin 2 en 5 hebben een referentiespanning van 2,5V. Wanneer de spanning van pin 3 en 6 lager is dan de referentiespanning zal LED1 branden en LED2 niet. Wanneer de spanning van pin 3 en 6 hoger is zal LED1 niet branden en LED2 wel. Figuur 2.10: Comparator Testopstelling

31 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 25 De opstelling kan als eventuele oplossing dienen door de output van de munter te vergelijken met een referentiespanning. Omdat de spanning zo laag is en de puls redelijk kort, zal een ruisarme operationele versterker gebruikt moeten worden met een kleine slewrate. Een mogelijke kanshebber is de AD797. De kostprijs van deze operationele versterker is spijtig genoeg redelijk hoog. Bovendien zal er ook nog een PCB moeten worden ontworpen met het bijhorende circuit. Hierdoor zal de productie langer duren en de kostprijs stijgen. Blocking Pin Per 0,10 eurocent geeft de munter een puls die 50ms hoog is en 50ms laag. Wanneer er dus een muntstuk van 2,00 euro wordt ingeworpen wilt dit zeggen dat de munter gedurende 2 seconden een signaal uitstuurt. Indien er binnen deze tijd een nieuw muntstuk wordt ingeworpen zendt de munter hier ook onmiddellijk een signaal voor uit. Het gevolg hiervan was dat de ingeworpen muntstukken niet goed konden worden waargenomen door de Arduino. De eerste poging om dit probleem op te lossen was meteen succesvol. Nadat de eerste puls van een ingeworpen munt ontvangen wordt, zet de Arduino de blocking pin van de munter hoog. Hierdoor kunnen er geen munten meer worden ingeworpen. Nadat de laatste puls van een muntstuk is ontvangen wordt de pin terug laag gezet, waardoor opnieuw geld kan worden ingeworpen. Nieuwe Munter Na verschillende pogingen om de munter te laten werken met de Arduino heb ik contact opgenomen met Automation Europe. Dit bedrijf is de officiële importeur van de munters van WH Berlin. De oprichter, Patrick Vandenput, heeft mij een rondleiding gegeven in zijn bedrijf en verschillende tips gegeven. Hij adviseerde mij om een Anti Pin systeem te gebruiken voor de automaat. Dit systeem zorgt ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in de munter kunnen gestoken worden. Hierdoor kan de munter dus niet beschadigt worden aan de binnenkant. Figuur 2.11: Anti Pin

32 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 26 Een andere tip was het installeren van een Escrow. Dit onderdeel zorgt ervoor dat de munten die worden ingeworpen door de klant niet onmiddellijk in de opvangbak terechtkomen. Hierdoor is het mogelijk om het geld terug te geven aan de klant wanneer er geen succesvolle verkoop heeft plaatsgevonden. Patrick Vandenput heeft de huidige munter die in de paraplu-automaat zat bestudeerd. Hij vertelde dat dit model vaak gebruikt wordt voor toepassingen waar er weinig ruimte is voor het installeren van een munter. Hij vond het wel opmerkelijk dat de inventory impuls gebruikt werd voor het registreren van muntstukken. Dit was hij in heel zijn carrière nog maar twee keer tegengekomen. Na de rondleiding heeft hij samen met mij een goed munter gekozen voor de automaat. Het nieuwe model maakt geen gebruik van de inventory impuls, maar van de coin channels in de ST EMP connector. Elk muntstuk dat kan worden ingeworpen heeft een eigen output. Zo komen de outputs 1, 2, 3, 4, 5 en 6 respectievelijk overeen met 0.20, 0.50, 1.00, 2.00 en de token. Dit model laat toe om met behulp van de DIP switches bepaalde munten te blokkeren. Digitaal Uitlezen Nieuwe munter De coin outputs van de nieuwe munter zijn standaard hoog. Wanneer er een munt wordt ingeworpen wordt het signaal gedurende 50ms laag. De spanning bedraagt meer als 3V wanneer de pin hoog is. Hierdoor kan de verandering van de pin worden waargenomen door de Arduino Het nadeel aan deze munter is dat er 6 verschillende pins worden gebruikt in plaats van 1. Het voordeel is echter dat er geen externe hardware nodig is om het output signaal te verwerken. Aangezien er 6 verschillende aansluitingen zijn is het niet mogelijk om interrupt based te werken. De kostprijs van de nieuwe munter is gelijk aan die van het ander model. Figuur 2.12: ST EMP Output

33 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 27 ˆ Push Buttons External Pull-down Bij de eerste testopstelling wordt gebruik gemaakt van een externe pull-down weerstand. Deze weerstand zorgt ervoor dat wanneer de knop niet wordt ingedrukt hij, verbonden is met de grond. Wanneer de pull-down weerstand niet aanwezig is en de knop niet is ingedrukt, zal de input van de Arduino zweven en voor problemen zorgen bij het uitlezen. Het nadeel aan deze opstelling is dat er gebruik gemaakt wordt van extra componenten die gesoldeerd moeten worden. Internal Pull-up Om de benodigde hardware te verminderen kan er gebruik gemaakt worden van de interne pull-up weerstanden van de Arduino. Hierdoor zijn er geen extra weerstanden nodig en moeten enkel de knoppen verbonden worden aan de sturing. De interne weerstanden hebben een waarde van 50k-ohm. Wanneer de digitale pin wordt uitgelezen als de knop niet is ingedrukt zal deze hoog zijn. Wanneer de knop wordt ingedrukt is hij verbonden met ground en zal hij een laag signaal geven. Het inschakelen van de interne pull-up weerstand gebeurt door middel van code. Onbutton Library Om door de menu te kunnen navigeren moeten verschillende patronen kunnen worden waargenomen. Er zijn verschillende methoden om de patronen waar te nemen. Als basis voor het finaal ontwerp is gebruik gemaakt van de OneButton Library van Matthias Hertel. Deze library laat toe om een enkele klik, dubbele klik en het indrukken van een knop waar te nemen. De detectie van deze patronen gebeurt met behulp van de tick() functie die elke keer opnieuw wordt aangeroepen in de loop van het Arduino programma. Het ontwerp van de klasse is gebaseerd op een Finite State Machine en de implementatie van het onderstaande diagram. Elke keer wanneer de tick() functie wordt uitgevoerd wordt de huidige status geanalyseerd en vergeleken met de vorige. Wanneer en bepaald patroon zoals het dubbel klikken op een knop voorkomt zal de bijhorende code worden uitgevoerd. De tick() functie wordt elke keer opnieuw uitgevoerd en controleert de state van de drukknop, vervolgens wordt de state vergeleken met de vorige opgeslagen state. Afhankelijk van de tijd tussen de twee state wordt een bepaalde actie uitgevoerd.

34 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 28 De library maakt geen gebruik van delay() of gelijkaardige functies. Hierdoor is er bijna geen vertraging en wordt de loop snel opnieuw uitgevoerd. Dit is belangrijk aangezien het signaal van de munter slechts 50 ms te detecteren is. Wanneer het uitvoeren van de tick() functie bijvoorbeeld 100ms duurt is de kans bestaande dat het ingeworpen geld niet wordt gedetecteerd. ˆ Power Supply Figuur 2.13: OneButton Diagram De voeding van de huidige automaat zal hergebruikt worden in het nieuwe ontwerp. Aangezien de nieuwe sturing niet op 24V werkt zal er gebruik gemaakt worden van een DC Step down converter om de voltage regulator op de Arduino chip niet te overbelasten. De converter die gebruikt wordt werkt met spanningen van 5 tot 36V en kan deze verlagen naar spanning tussen de 1,5 en 32V. Hierdoor is het dus perfect mogelijk om een inputspanning van 24V om te vormen naar een spanning van ongeveer 7V die kan gebruikt worden door de Arduino. Het is belangrijk dat de voedingsspanning die naar de Arduino gaat niet lager is dan 7V volt, dit kan zorgen voor een onstabiele uitvoering van de code. De voedingsspanning mag ook niet groter zijn dan 12V, want dit zal de ingebouwde spanningsregelaar overbelasten waardoor hij de microcontroller kan beschadigen.

KAEDU : Outputs en inputs

KAEDU : Outputs en inputs KAEDU : Outputs en inputs LED Er zijn in totaal 6 LEDS (exclusief de IR) die je kan gebruiken. Hiervoor moeten de overeenkomstige jumpers wel in de juiste stand staan. Zoals je op onderstaande foto ziet

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output

RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output Mooi afgewerkt wandpaneel voor de bediening van RGB led strips Touch bediening 2 opties: rechtstreekse bediening + aansturing of bediening via het DMX-512

Nadere informatie

Spanningdriver LEDVD5CH20A-V9 DALI interface met LCD display

Spanningdriver LEDVD5CH20A-V9 DALI interface met LCD display Spanningdriver LEDVD5CH20A-V9 DALI interface met LCD display Spanningdriver met DALI interface en display Dit is een Spanningdriver met DALI interface voor home automation. Het bevat onder meer een LCD

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz Handleiding 868 MHz Pyxis zender en Auriga ontvanger Aantal functies: 2, 4, 6 of 8, ON/OFF Toetsfuncties Pyxis zender activeren: houdt de I knop 2 seconden ingedrukt. Pyxis zender deactiveren: houdt de

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI I. Functies FM 2-weg autoalarm. 2. Alarm aan (stil) Druk nogmaals 1x op de knop van de afstandbediening om alarm in AUTO Localiseren status te activeren, indien

Nadere informatie

GSMS USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v.

GSMS USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v. GSMS 3000 USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v. Telesignal Europe BV Accustraat 27 A 3903 LX Veenendaal Tel. 0318-522233 Fax. 0318-510573 Email: info@telesignal.com 1 Algemeen De GSMS 3000 is een professionele

Nadere informatie

Arduino CURSUS. door Willy - 09-juni-2017

Arduino CURSUS. door Willy - 09-juni-2017 Arduino CURSUS door Willy - w2@skynet.be, 09-juni-2017 OVERZICHT (1) OVERZICHT (2) Historiek Microcontroller (1) Microcontroller (2) Specificaties - Arduino UNO bord Specificaties - ATmega328P chip LET

Nadere informatie

2010 Handleiding MS12s

2010 Handleiding MS12s 2010 Handleiding MS12s 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Technische specificaties:... 3 Overzicht encoder:... 4 Overzicht decoder:... 5 Inbouwen in zender:... 6 Inbouwen in model... 8 Voorbeelden voor aansluiten

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

LET OP: PIN BLOKKERING EN VOIC UITSCHAKELEN!

LET OP: PIN BLOKKERING EN VOIC UITSCHAKELEN! MultiOne GSM MultiOne GSM is een GSM module met 1 input en 1 output die kan gebruikt worden voor het op afstand schakelen van bijvoorbeeld een poortbesturing, verlichting, garagedeur, enz, enz. De relais

Nadere informatie

Spanningdriver LEDVD5CH20A-V5 0-10V en DALI

Spanningdriver LEDVD5CH20A-V5 0-10V en DALI Spanningdriver LEDVD5CH20A-V5 0-10V en DALI Spanningdriver met user interface print waarop de 0-10V en DALI interface is aangebracht (zonder display) Speciaal voor home automation kan aan de Spanningdriver

Nadere informatie

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET MODULES VM130 HANDLEIDING 2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET WWW.VELLEMANPROJECTS.EU Inhoudstafel Beschrijving 3 Eigenschappen en technische gegevens 4 Instructies voor de zender 4 Instructies voor de

Nadere informatie

Spanningsdriver LEDVD5CH10A-V12 ZigBee interface met LCD display

Spanningsdriver LEDVD5CH10A-V12 ZigBee interface met LCD display Spanningsdriver LEDVD5CH10A-V12 ZigBee interface met LCD display Spanningsdriver met user interface print met ZigBee met LCD display De Spanningsdriver kan draadloos aangestuurd worden voor als deze in

Nadere informatie

EM2 Microcontroller Project. LED cube

EM2 Microcontroller Project. LED cube EM2 Microcontroller Project LED cube Door: Dennis Koster Klas: Tc202 Studentnummer: 536496 Docent: Jan Derriks & Ruud Slokker Versie 1.0 (12-1-2009) Inhoudsopgave Inleiding 3 De onderdelen 4 t/ m 6 Het

Nadere informatie

Wat is Arduino? Arduino = microprocessor (Atmel)

Wat is Arduino? Arduino = microprocessor (Atmel) Intro tot Arduino Wat is Arduino? Volgens de website: Arduino is an open-source electronics prototyping platform based on flexible, easy-to-use hardware and software. It's intended for artists, designers,

Nadere informatie

Departement industriële wetenschappen en technologie

Departement industriële wetenschappen en technologie Departement industriële wetenschappen en technologie Universitaire Campus, gebouw B B-3590 DIEPENBEEK Tel.: 011-23 07 90 Fax: 011-23 07 99 Aansturen en testen van een hybride infrarood beeldopnemer Abstract

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

Installeren van de Forest Shuttle. Home Automation by

Installeren van de Forest Shuttle. Home Automation by Installeren van de Forest Shuttle Installeren van de Forest Shuttle 1 Assembleer de rail 2 Installeer de steunen en monteer de rail in de steunen 3 Hang de gordijnen pas na het instellen van de eindposities.

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING Handleiding AC-239 1. Beschrijving Uw AC-239 is een economische en veelzijdige alarmcontroller uitgerust met twee beveiligingszones en ingebouwde deurbel.

Nadere informatie

Locobuffer Handleiding

Locobuffer Handleiding Locobuffer Handleiding HDM09 Disclaimer van Aansprakelijkheid: Het gebruik van alle items die kunnen worden gekocht en alle installatie-instructies die kunnen worden gevonden op deze site is op eigen risico.

Nadere informatie

Spanningdriver LEDVD5CH20A-V4 Real Time Clock

Spanningdriver LEDVD5CH20A-V4 Real Time Clock Spanningdriver LEDVD5CH20A-V4 Real Time Clock Spanningdriver waarbij de uitgangen door de Real Time Clock worden ingesteld (zonder user interface print) De gebruiker kan door middel van een pc/laptop met

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

Handleiding membraantoetsenbord & controller

Handleiding membraantoetsenbord & controller Handleiding membraantoetsenbord & controller Artikelnummers Horizontaal Membraantoetsenbord EA-KC2-101 Verticaal membraantoetsenbord EA-KC2-102 Toegangscontroller EA-KC2-201 Toegangscontroller EA-KC2-201

Nadere informatie

BELANGRIJK: Bij de eerste keer dient u de inleerprocedure te doorlopen voordat u de set kan gebruiken! Handleiding MS16

BELANGRIJK: Bij de eerste keer dient u de inleerprocedure te doorlopen voordat u de set kan gebruiken! Handleiding MS16 BELANGRIJK: Bij de eerste keer dient u de inleerprocedure te doorlopen voordat u de set kan gebruiken! 2014 Handleiding MS16 2 Voorwoord Bedankt voor de aanschaf van de wetronic MS16 module. Via deze handleiding

Nadere informatie

IDAgeChecker BDX118T11xx Manual V02.00

IDAgeChecker BDX118T11xx Manual V02.00 XLN-t bvba Hoogstraat 52 B 2580 Putte-Beerzel Belgie - Belgium tel +32 (0) 15 24 92 43 fax +32 (0) 15 25 10 58 RPR Mechelen BTW BE 423 212 087 Bank 733-2011497-38 IDAgeChecker BDX118T11xx Manual V02.00

Nadere informatie

Spanningsdriver LEDVD5CH10A-V11 WiFi interface met LCD display

Spanningsdriver LEDVD5CH10A-V11 WiFi interface met LCD display Spanningsdriver LEDVD5CH10A-V11 WiFi interface met LCD display Spanningsdriver met WiFi en LCD display De Spanningsdriver kan draadloos aangestuurd worden voor als deze in een ruimte geplaatst is waarbij

Nadere informatie

versie: 1.0 status: vrijgegeven door: J.Eberson datum: 15 augustus 2005 aangepast: 19 februari 2006 concept beschrijving

versie: 1.0 status: vrijgegeven door: J.Eberson datum: 15 augustus 2005 aangepast: 19 februari 2006 concept beschrijving versie: 1. status: vrijgegeven door: J.Eberson datum: 15 augustus 25 aangepast: 19 februari 26 concept beschrijving DOLLYsms SMS server conceptbeschrijving V1. I N H O U D Inleiding... 3 DOLLYsms... 3

Nadere informatie

Spanningsdriver 11 WiFi interface met LCD display

Spanningsdriver 11 WiFi interface met LCD display Spanningsdriver 11 WiFi interface met LCD display Spanningsdriver met WiFi en LCD display De Spanningsdriver kan draadloos aangestuurd worden voor als deze in een ruimte geplaatst is waarbij geen besturingsbekabeling

Nadere informatie

ALGEMENE MODULE SPECIFICATIES. Voedingsspanning module V DC (tussen klemmen 11 & 12)

ALGEMENE MODULE SPECIFICATIES. Voedingsspanning module V DC (tussen klemmen 11 & 12) ALGEMENE MODULE SPECIFICATIES Voedingsspanning module 12..24 V DC (tussen klemmen 11 & 12) Stroomopname module (klem 11) Max. 0,10 A DC Maximale toegelaten stroom per uitgangskanaal 10 A DC (klemmen 13-14/15-16/17-18/19-20)

Nadere informatie

MiniPlex-41 NMEA-0184 multiplexer Handleiding

MiniPlex-41 NMEA-0184 multiplexer Handleiding MiniPlex-41 NMEA-0184 multiplexer Handleiding MiniPlex-41, V1.0 Firmware V1.10 CustomWare, 2002 Inleiding De MiniPlex-41 is een vierkanaals datamultiplexer, waarmee u meerdere NMEA-0183 instrumenten op

Nadere informatie

Contents Inhoud. Wind, Zon & Regen Sensor Instructies. Inhoud: Sensor Functies:

Contents Inhoud. Wind, Zon & Regen Sensor Instructies. Inhoud: Sensor Functies: Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Contents Inhoud Sensor Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door te lezen. Het kan zo zijn dat u een beroeps electricien moet inschakelen

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

INSTALLATIE. ekey TOCAnet. Biometrisch toegangssysteem netwerkversie

INSTALLATIE. ekey TOCAnet. Biometrisch toegangssysteem netwerkversie INSTALLATIE ekey TOCAnet Biometrisch toegangssysteem netwerkversie Inhoud INHOUD...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. CONTROLELIJST...3 OVERZICHT VAN HET APPARAAT...5 INSTALLATIE...6 BEDIENING...7 FOUTMELDINGEN...9

Nadere informatie

8-VOUDIGE BEZETMELDER

8-VOUDIGE BEZETMELDER Handleiding 8-VOUDIGE BEZETMELDER Werkt met de volgende systemen: alle systemen, analoog én digitaal, gelijkspanning en wisselspanning. Werkt niet met de volgende systemen: - Werkt met de volgende protocollen:

Nadere informatie

Contact aansluitingen. MultiOpener GSM

Contact aansluitingen. MultiOpener GSM MultiOpener GSM MultiOpener GSM is een GSM module met 1 input en 1 output die kan gebruikt worden voor het op afstand schakelen van bijvoorbeeld een poortbesturing, verlichting, garagedeur, enz, enz. De

Nadere informatie

De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek (4)

De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek (4) De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek () E. Gernaat (ISBN 978-90-7930--6) De Atmel ATmega38/P microcontroller. Uitvoering De ATmega38 is een microprocessor van de Amerikaanse firma ATMEL

Nadere informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889.

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. COBRA 889 INLEIDING Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. De belangrijkste vernieuwing in deze 889-serie bestaat uit het systeem, dat de herkenningscode van de afstandsbediening

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

VANTEK Discovery set. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N991240#1

VANTEK Discovery set. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N991240#1 9 9 1. 2 4 0 VANTEK Discovery set N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. 1 Inhoudsopgave Binair rekenen Pulse en Countermodule blz. 3 Informatieverwerking Input en outputmodules blz.

Nadere informatie

Elektronische sluitertijd 1/50 tot 1/100000 auto dubbel pyroelektrisch element

Elektronische sluitertijd 1/50 tot 1/100000 auto dubbel pyroelektrisch element Z/W CCD PIR CAMERA SPECIFICATIES Opneem element 1/3" SONY CCD beeldsensor Aantal pixels 500(H) x 582(V) Resolutie 400 TV lijnen Min. illuminantie 0.1 Lux / F2.0 S/R-verhouding meer dan 48dB Elektronische

Nadere informatie

Showmaster 24 ORDERCODE 50335

Showmaster 24 ORDERCODE 50335 Showmaster 24 ORDERCODE 50335 1. Inleiding De DC-1224 is een digitale lichtcontroller, 24 DMX kanalen en 48 geheugenplaatsen voor scenes of chases met ieder 999 stappen en een MIDI in- en uitgang. Lees

Nadere informatie

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning 12-24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

Handleiding Alma Rally & Alma Rally Off-road

Handleiding Alma Rally & Alma Rally Off-road Handleiding Alma Rally & Alma Rally Off-road Versie 1.2.1 Korsmit Rally Elektronics 16-7-2017 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 3 1. informatie... 4 Achtergrond... 4 Weergaven:... 4 2. Werking... 5 3.1:

Nadere informatie

Video intercomsysteem

Video intercomsysteem Video intercomsysteem Inhoud Pag. 03) Technische specificaties Pag. 04) (Vervolg) Technische specificaties 2-Draads systeem Pag. 05) IT-OUT201/1; opbouw buitenpost IT-OUT201/2; opbouw buitenpost Pag. 06)

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 RFI 1000 / RFI 1000-2 Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 Instructiehandleiding RFI 1000 / RFI 1000-2 Eerst de handleiding lezen alvorens het systeem in werking te stellen Het systeem

Nadere informatie

S88XPressNetLI v1.0. Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft

S88XPressNetLI v1.0. Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft S88XPressNetLI v1.0 Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk. 2008 KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft 3.3 De S88XpressNetLI verbinden met de ROCO versterker Aangezien de S88XpressNetLI

Nadere informatie

Duifmelden. nl Gebruikershandleiding Automatische Aanmeld Module met de kloksystemen - Tauris - Unikon - Mega - Bricon - Benzing M1

Duifmelden. nl Gebruikershandleiding Automatische Aanmeld Module met de kloksystemen - Tauris - Unikon - Mega - Bricon - Benzing M1 Duifmelden.nl Pigeonscloud.com Gebruikershandleiding Automatische Aanmeld Module met de kloksystemen - Tauris - Unikon - Mega - Bricon - Benzing M1 Gebruikers handleiding Automatic Arrival Module for Pigeon

Nadere informatie

PIC Callgever Door PA1RUM

PIC Callgever Door PA1RUM PIC Callgever Door PA1RUM Aanleiding Tijdens de radiokampweek 2008 is deze callgever met veel enthousiasme gebouwd. Niet alleen omdat het een zeer eenvoudig en veelzijdig ontwerp is, maar ook omdat het

Nadere informatie

Aantekeningen. Voorwoord

Aantekeningen. Voorwoord Voorwoord Dank u voor het aanschaffen van dit SMS Alarm pakket. Wij garanderen een hoge kwaliteit en veel gebruiksgemak, zaken die bij ons bedrijf voorop staan. SMSCOM International BV is dé specialist

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LMS Controller 8x Digitaal-in Module t.b.v. ALFANET

Gebruiksaanwijzing LMS Controller 8x Digitaal-in Module t.b.v. ALFANET Gebruiksaanwijzing LMS Controller 8x Digitaal-in Module t.b.v. ALFANET Omschrijving : LMS CONTROLLER 8XDIG-IN MODULE Doc.nr.: 11821 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 1 Versie: V1. Bestand: Software: Do11821

Nadere informatie

Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration

Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration CC-ES-07 en CC-Ex-07 Controller tbv Perslucht reiniging Installatie en bediening voorschriften Vertaling van het origineel Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration Tel 0031228581465 Wervershoof

Nadere informatie

DE HEKAUTOMAATSPECIALIST

DE HEKAUTOMAATSPECIALIST HANDLEIDING AUTOMATISCHE DEURDRANGER BEHEERMAATSCHAPPIJ CO VAN HOOF B.V. IMPORT EXPORT DE HEKAUTOMAATSPECIALIST NEDERLAND Valkenswaardseweg BELGIË Heikant 15 46A 5595 XB LEENDE 3930 Achel tel. 0031 40

Nadere informatie

Handleiding Acces 700XR V2.3 NL

Handleiding Acces 700XR V2.3 NL Handleiding Acces 700XR V2.3 NL SNEL AAN DE SLAG De Acces 700XR werkt met zowel abonnement als prepaid Sim kaarten. Indien u een prepaid kaart gebruikt, let er dan op dat u een provider neemt waarbij het

Nadere informatie

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M. De WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M is te gebruiken als beveiliging van uw eigendommen. De set beschikt

Nadere informatie

GPS repeater. Inleiding

GPS repeater. Inleiding NASA GPS repeater Inleiding De Clipper GPS repeater wordt geleverd met 10 meter kabel, een 9 pins RS 232 connector en een 12 Volt voedingkabel. Het apparaat neemt gegevens over zoals verzonden door een

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

LPTTX KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL

LPTTX KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL 12-KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL 1. Inleiding Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Dit krachtige en veelzijdige toestel beschikt over 12 kanalen

Nadere informatie

B3C 70cm converter besturing. v1.0 2010 PE5PVB www.het bar.net pe5pvb@het bar.net

B3C 70cm converter besturing. v1.0 2010 PE5PVB www.het bar.net pe5pvb@het bar.net B3C 70cm converter besturing v1.0 2010 PE5PVB www.het bar.net pe5pvb@het bar.net Deze schakeling en de bijbehorende software mag niet worden gedupliceerd voor commerciële verkoop zonder uitdrukkelijke

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Hieronder vindt u een opsomming van de vragen die ons de afgelopen tijd gesteld zijn: Uit welke modules bestaat het systeem? Hoe is de werking van het systeem

Nadere informatie

Terugmeld module in combinatie met andere merken 13. Aansluiten van de meldingangen 14. In gebruik nemen en testen van de terugmeld module 16

Terugmeld module in combinatie met andere merken 13. Aansluiten van de meldingangen 14. In gebruik nemen en testen van de terugmeld module 16 06/2009 Etecmo Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag worden vermenigvuldigd opgeslagen en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Etecmo. Technische

Nadere informatie

Timer TI 100. Nederlandse Handleiding. w w w. b i t n e d e r l a n d. n l

Timer TI 100. Nederlandse Handleiding. w w w. b i t n e d e r l a n d. n l Timer TI 100 Nederlandse Handleiding w w w. b i t n e d e r l a n d. n l Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Veiligheidssymbolen 3. Algemene regels 4. Technische omschrijving 4.1 Functie 5. Installatie 5.1

Nadere informatie

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s 62-82 cm Voor ingebruikname van het systeem lees aandachtig deze handleiding en bewaar het voor naslag Type motor:

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren Inleer handleiding Draadloze zoneregelaar HCE80 Handleiding bij het inleren Wat doen we eerst? 1. Het aansluiten van de motoren MT4-230-NC op de HCE80!!!! 2. Op 1 zone kunnen maximaal 3 motoren MT4-230-NC

Nadere informatie

Accelerometer project 2010 Microcontroller printje op basis van de NXP-LPC2368

Accelerometer project 2010 Microcontroller printje op basis van de NXP-LPC2368 Accelerometer project 2010 Microcontroller printje op basis van de NXP-LPC2368 Handleiding bij het gebruik van een microcontroller in het Accelerometerproject (Project II) Er zijn speciaal voor het Accelerometerproject

Nadere informatie

(energie) meten via Qbus

(energie) meten via Qbus (energie) meten via Qbus Voor het bijhouden van groene stroom-certificaten, het optimaliseren van verbruiken of gewoon om te weten wat waar wanneer in uw gebouw gebeurt. Op de SD-kaart van de Qbus controller

Nadere informatie

Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 3: Tijd, licht en warmte

Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 3: Tijd, licht en warmte Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 3: Tijd, licht en warmte Voor deze oefeningenles heb je de handleiding van de uitgedeelde ARM processor nodig. Je kan deze vinden op de website van het

Nadere informatie

Handleiding ingebruikstellen

Handleiding ingebruikstellen 2Voice-handleiding Handleiding ingebruikstellen Inhoud Inleiding. 2 Instellen van lijnafsluiting op het binnentoestel.. 3 Instellen van lijnafsluiting op signaalverdeler (1083/55)... 3 Instellingen entreepaneel

Nadere informatie

ADVANTAGE. L /2010 rev 0. system ONE2 WI ONE2 WB INSTALLATIEHANDLEIDING

ADVANTAGE. L /2010 rev 0. system ONE2 WI ONE2 WB INSTALLATIEHANDLEIDING L866 09/010 rev 0 ADVAGE system ONE WI ONE WB INSTALLATIEHANDLEIDING ONE WI CH 1 1 CH LED 1-8Vdc 1-8Vac 6 7 8 9 SHI P 10 ONE WB CH 1 1 CH P LED 1-8Vdc 1-8Vac 6 7 SHI 1 6 7 8 8 ,9 MHz Radio ontvanger 1/

Nadere informatie

Spanningsdriver LEDVD5CH10A-V5 0-10V en DALI

Spanningsdriver LEDVD5CH10A-V5 0-10V en DALI Spanningsdriver LEDVD5CH10A-V5 0-10V en DALI Spanningsdriver met user interface print waarop de 0-10V en DALI interface is aangebracht (zonder display) Speciaal voor home automation kan aan de Spanningsdriver

Nadere informatie

7/2017. GSM relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

7/2017. GSM relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 7/2017 GSM102-3 2 relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2 2. Specificaties Voedingsspanning 12 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves KEYSTONE Inhoud 1 Optionele module 8: AS-Interface module 1 2 Installatie 1 3 Communicatiekenmerken 1 4 Beschrijving van de OM8 AS-Interface module 2 5 AS-Interface protocol 3 6 Communicatie-interface

Nadere informatie

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Artikelnummer: 24207 Besturingssysteem software versie: 4.54x Interface software versie: s03 Teknatool International, 13 juli 2006 1.0 Introductie 1.1 Algemeen Deze handleiding

Nadere informatie

LIVECHESS QUICK SET-UP CAÏSSA

LIVECHESS QUICK SET-UP CAÏSSA LIVECHESS QUICK SET-UP CAÏSSA MA_NED_LiveChess_Quick Set-up Caïssa_Rev1509b 1 Inhoud: DGT LiveChess... 2 Caïssa Systeem... 2 DGT Caïssa setup.... 3 BoMo... 3 BoMo batterijen... 3 Aansluiting BoMo naar

Nadere informatie

RF-OPTIMA R2 THERMOSTAAT

RF-OPTIMA R2 THERMOSTAAT De RF-OPTIMA R2 opbouw draadloze thermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden

Nadere informatie

CAMZWEXT3N CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER

CAMZWEXT3N CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER 1. Inleiding De is een gebruikersvriendelijk en makkelijk te installeren camerasysteem met volgende kenmerken : een ingebouwde

Nadere informatie

Spanningdriver LEDVD5CH20A-V1 Compensatie van spanningsval

Spanningdriver LEDVD5CH20A-V1 Compensatie van spanningsval Spanningdriver LEDVD5CH20A-V1 Compensatie van spanningsval Spanningdriver voor ledstrips waarbij spanningsval over kabels gecompenseerd wordt (zonder user interface print) Voor ieder kanaal kan afzonderlijk

Nadere informatie

Handleiding Apache 700XR SNEL AAN DE SLAG

Handleiding Apache 700XR SNEL AAN DE SLAG Handleiding Apache 700XR V2.1 NL SNEL AAN DE SLAG De Apache 700XR werkt met zowel abonnement als prepaid Sim kaarten. Indien u een prepaid kaart gebruikt, let er dan op dat u een provider neemt waarbij

Nadere informatie

INSTALLATIE EN GEBRUIKERS HANDLEIDING. Camera 2-draads besturingsmodule. Versie 2.0 April 2017

INSTALLATIE EN GEBRUIKERS HANDLEIDING. Camera 2-draads besturingsmodule. Versie 2.0 April 2017 INSTALLATIE EN GEBRUIKERS HANDLEIDING Camera 2-draads besturingsmodule Versie 2.0 April 2017 Voorwoord Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw camera besturingsmodule. Deze handleiding is opgesteld

Nadere informatie

F O R E S T S H U T T L E S / L

F O R E S T S H U T T L E S / L 2 Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L 1 Assembleer de rail 2 Installeer de steunen en monteer de rail in de steunen 3 Hang de gordijnen pas na het instellen

Nadere informatie

Stealth X1Plus. Hardware installatie handleiding

Stealth X1Plus. Hardware installatie handleiding Stealth X1Plus Hardware installatie handleiding RHO-DELTA Automotive & Consumer Products BV Villa California Building Escudostraat 2-2991 XV BARENDRECHT T:010-497 11 12 Stealth verkoop T:010-497 11 10

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 fax. (+31) 088-8111009 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced

Nadere informatie

2 Draads videofoon systeem. Drukknop: Gebruikshandleiding

2 Draads videofoon systeem. Drukknop: Gebruikshandleiding 2 Draads videofoon systeem Drukknop: Gebruikshandleiding 1 2 Inhoudsopgave 1. Onderdelen en fucties:... 4 2. Aansluitingen:... 4 3. Specificaties:... 5 4. Plaatsing:... 5 Monteren zonder regencover...

Nadere informatie

Installatie instructies STEALTH X8 STEALTH X8 SMS/DATA/GPRS/VOICE. Nederlands.

Installatie instructies STEALTH X8 STEALTH X8 SMS/DATA/GPRS/VOICE. Nederlands. - 1 - Installatie instructies STEALTH X8 STEALTH X8 SMS/DATA/GPRS/VOICE Nederlands. RHO-DELTA Automotive & Consumer Products BV Villa California Building Escudostraat 2-2991 XV BARENDRECHT T: 010-497 11

Nadere informatie

Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2. Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm.

Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2. Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm. Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2 Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm. Werking GSM kiezer TKGSM-431 Kiezer werkt op 12 Volt max 30mA (voeding niet meegeleverd) Aantal ingangen

Nadere informatie

Advitronics. GSM Interface V1 INFORMATIEBROCHURE OVER: Zekerheid door Service

Advitronics. GSM Interface V1 INFORMATIEBROCHURE OVER: Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl INFORMATIEBROCHURE

Nadere informatie

LPTC801 8-KANAALS DIMSONCOLE

LPTC801 8-KANAALS DIMSONCOLE 8-KANAALS DIMSONCOLE 1. Inleiding Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Dit toestel is uitgerust met 8 kanalen met LED aanduiding, 8 flash knoppen+

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

Deze handleiding is alleen bedoeld voor flightsimulatie doeleinden en mag NOOIT worden gebruikt in een echt vliegtuig. De auteurs zijn niet

Deze handleiding is alleen bedoeld voor flightsimulatie doeleinden en mag NOOIT worden gebruikt in een echt vliegtuig. De auteurs zijn niet Deze handleiding is alleen bedoeld voor flightsimulatie doeleinden en mag NOOIT worden gebruikt in een echt vliegtuig. De auteurs zijn niet aansprakelijk voor fouten en eventueel andere schade. Voorwoord

Nadere informatie

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL Syncro AS Analoge Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Man-1100 030209V1.0NL Index Section Page 1. Inleiding...2 2. Bediening...2 3.1 Bedieningsniveau 1...2 3.2 Bedieningsniveau 2...2 3. Alarmen...2

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RGB(W) controller type LLD-10Z

Gebruiksaanwijzing RGB(W) controller type LLD-10Z Gebruiksaanwijzing RGB(W) controller type LLD-10Z Deze professionele controller kan zowel als enkelvoudige controller als meervoudige controller worden toegepast. Bij meerdere controllers is het mogelijk

Nadere informatie