Ede-Wageningen Veenendaal regionaal betrokken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ede-Wageningen Veenendaal regionaal betrokken"

Transcriptie

1 Ede-Wageningen Veenendaal regionaal betrokken jaargang 2 nummer 3 Ten Kate Huizinga met uitzicht op de toekomst Innovatieprijs Kafi & GBT Valleiregio Consultancy 21 Gelderse ondernemers zien de zon nog niet schijnen

2 De IT-notaris Belangrijk voor software-leveranciers en software-gebruikers Software escrow De ontwikkelingen op het gebied van computers en software gaan snel, steeds sneller. Het bedrijfsleven en instanties als overheid, gezondheidszorg, onderwijs etc. worden steeds meer afhankelijk van hun informatiesystemen. De actualiteit toont aan dat het belang van goed en veilig werkende software van levensbelang is. Het in bewaring nemen van de broncode van softwareprogramma s levert een positieve bijdrage tot het ongestoord (blijven) werken er van. Vastgelegd wordt bij wie het auteursrecht berust en wie in geval van bijvoorbeeld een faillissement van de eigenaar van de broncode toegang tot die broncode heeft. Deze broncode is van te voren gecontroleerd op deugdelijke werking door beëdigde informaticadeskundigen. Ottens Netwerk Notarissen is IT-notaris en biedt deze escrowdienst aan. De kennis en vaardigheden op dit gebied zijn gemenlijk ontwikkeld in de Stichting IT-notaris. Deze stichting is onafhankelijk en verzorgt ook de kennisbank ten behoeve van leveranciers, gebruikers, overheid en andere betrokkenen. Zo werkt de IT-notaris Ottens Netwerk Notarissen kan u een notariële software escrowregeling bieden. De software escrowregeling van deze IT-notaris onderscheidt zich door hoge kwaliteitskenmerken. De IT-notaris werkt volgens de notariswet en de beroeps- en gedragsregels van de KNB. De samenwerking van IT-notarissen heeft geleid tot een bundeling van kennis en ervaring, die allesomvattend en daarom uniek is. Dit leidt tot een efficiënte en economisch verantwoorde werkwijze. Dit geeft de software escrowregeling van de IT-notaris maximale zekerheid voor alle betrokken partijen.

3 Inhoudsopgave Zakelijk Ede-Wageningen Veenendaal 07 3 Inhoudsopgave 5 ZA Voorwoord Colofon ZAKELIJK EDE-WAGENINGEN VEENENDAAL Vlamoven 34, 6826 TN Arnhem T F UITGEVER Patrick Aarnoudse HOOFDREDACTIE Eelco Nauta REDACTIE Nel van Vessem BLADMANAGER Edwin Verhoeven COMMERCIE Willem Sipkes Emiel Toonen VORMGEVING Lex van der Kraan COVERFOTO Jaro van Meerten ADVERTENTIES T Het auteursrecht van dit magazine en op de daarin verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Het verlenen van toestemming tot publicatie in dit magazine houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets mag uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Druk- en zetfouten voorbehouden ZA Column Inschrijven op aanbestedingen, wees pro actief 7 ZA Algemeen Innovatieprijs Valleiregio 9 ZA Profiel Het antwoord ligt niet ver: neem verantwoordelijkheid! 10 ZA Social media Twittertips voor bedrijven 11 ZA Netwerken Ondernemersfonds Veenendaal collectief voordeel 12 ZA Coverstory Ten Kate Huizinga met uitzicht op de toekomst 14 ZA Sport Fit in 20 minuten 15 ZA Column Onrechtmatige concurrentie door overnamekandidaat 17 ZA Algemeen nieuws Maakbare Media 19 ZA Kunst 14 en 15 september in Theater Junushoff Kunst Wageningen ZA Profiel Integer? Jazeker! 23 ZA Profiel Hendriks geveltechniek 25 ZA Profiel Koers richting ambitieuze toekomst 27 ZA Profiel Restaurant L Orage zet zijn beste beentje voor 28 ZA Ondernemers aan het woord Innovatie groenspecialist Wim van Ginkel 30 ZA Econonomisch Nieuws Gelderse ondernemers zien de zon nog niet schijnen 31 ZA Provinciaal nieuws Werkgelegen, structuurversterking & ondernemersschap pagina 3

4

5 Voorwoord Ondernemers moeten nu vooruit kijken Na een welverdiende vakantie, gaan de meeste mensen weer aan de slag. Over de zomer hebben we dit jaar niets te klagen gehad, er was in juli zelfs een hittegolf. De zonnige trend werd voortgezet in de economische berichtgeving. Hier en daar kwamen positieve berichten over economisch herstel. Toch zijn het nog maar kleine lichtpuntjes waar we onze hoop op moeten vestigen. Het wil nog niet echt loskomen en feitelijk gaat het nog steeds slecht. Het gaat alleen minder slecht, maar er is toch een opwaartse tendens merkbaar. De tweede helft van het jaar is voor veel bedrijven de belangrijkste. De periode van de zomer tot aan de feestdagen zijn vaak bepalend voor de omzetten. Alles wat tot aan de zomer is blijven liggen, moet de komende zes maanden worden opgepakt of goed worden gemaakt. Wij kijken graag met de ondernemers mee vooruit. Ten Kate Huizinga Accountants en Belastingadviseurs opent begin oktober het nieuwe pand. Zij willen positief vooruit kijken en de ondernemers in regio op eigentijdse wijze kunnen bedienen. Maar zoals u in deze editie kunt lezen, kent de regio meer ondernemingen die de moeite waard zijn om eens kennis mee te maken. De Valleiregio is economisch sterk en kent creatieve en innovatieve ondernemers die ondanks de wat slechtere tijden, goede ken doen. Ook in deze uitgave leert u er weer een paar kennen. Wij wensen u veel leesplezier, Eelco Nauta pagina 5

6 ZA Column Inschrijven op aanbestedingen, wees pro actief Voor de zomer schreven wij hier hoe u zich kunt voorbereiden op een aanbesteding; abonneren op verklaringen Kamer van Koophandel klaar leggen, misschien vast uw beleid ten aanzien van kwaliteitsbewaking en duuramheid eens goed op papier zetten, organogrammen klaarmaken en tevredenheidsverklaringen van uw opdrachtgevers vragen. Maar dan; u heeft een aanbesteding gevonden die helemaal toegeschreven lijkt op uw bedrijf, maar de aanbestedende dienst stelt eisen waar u niet aan kunt voldoen of die u niet redelijk vindt. U kunt dan onderzoeken of u samen met een ander bedrijf kan inschrijven, of dat een ander bedrijf garant voor u wil staan. De mogelijkheden daartoe zijn duidelijk beschreven in de Aanbestedingswet, en staan in de regel ook duidelijk in het aanbestedingsdocument. Misschien wordt uw aanbieding door die samenwerking wel sterker en vergroot u de kans op een opdracht. Maar u kunt ook onderzoeken of de gestelde eisen wel proportioneel zijn, in de Gids Proportionaliteit is duidelijk beschreven welke eisen een aanbestedende dienst mag stellen, bijvoorbeeld hoeveel omzet gevraagd mag worden voor een opdracht van een bepaalde grootte, hoeveel referenties de overheid mag verlangen of welke certificaten of verklaringen men mag vragen. Nadat u dit heeft onderzocht is het ak om te gaan handelen, vragen te stellen over de inhoud van de aanbesteding of bezwaar te maken tegen eisen die volgens u niet in redelijke verhouding staan tot de opdracht. In het aanbestedingsdocument staat altijd beschreven op welke manier en voor welk tijdstip u dit allemaal kunt doen, houd u zich daar vooral aan. Strenge inkopers kunnen moeilijk doen over vragen die een uur te laat is gesteld, dus voorkom zulke problemen. In de Nota van Inlichtingen geeft de aanbesteder antwoord op de gestelde vragen en geeft mogelijk verdere aanwijzingen. Omdat die nota veel nieuwe informatie kan bevatten, is het verstandig om te vragen of u ook weer vragen over de Nota van Inlichtingen kan stellen. Het is mogelijk dat u het dan nog steeds niet eens bent met wat er wordt gevraagd, dan rest u niets anders dan elders uw gelijk proberen te halen. Dat kan bij de kort-geding rechter of bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze commissie is eenvoudiger te benaderen en geeft duidelijke informatie op hun website. In ieder geval is het belangrijk om altijd tijdig en proactief op te treden. Denkt u vooral niet dat het na de inschrijving achteraf wel recht te praten l zijn, of dat de rechter u achteraf vast gelijk l geven als u de opdracht niet krijgt. Inschrijvers die geen actieve houding hebben gehad en de aanbestedende partij niet tijdig hebben gewezen op fouten of tekortkomingen krijgen van de rechter vrijwel nooit gelijk. Bedrijven die geen geldige inschrijving hebben ingediend kunnen naderhand helemaal niet klagen over de gang van ken bij een aanbesteding. De Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit maken het eenvoudiger voor bedrijven om in te schrijven, maar het vereist toch kennis van ken. Voor bedrijven die deze kennis niet in huis hebben zijn er gelukkig adviesbureaus die hen op weg kunnen helpen op het smalle en kronkelige pad van Nationale en Europese aanbestedingen. pagina 6 Zowel de Aanbestedingswet als de Gids Proportionaliteit kunt u direct downloaden vanaf Mr. P.A.G.(Petra) Schellekens G.J. (Geert) Borkus

7 ZA Algemeen nieuws Nieuw: Innovatieprijs Valleiregio Fotografie: Jacques Jullens Veenendaal Fotografie: Studio Pothoff Veenendaal Wicha Benus Innovatiemakelaar Regionaal Centrum voor Technologie de Vallei Postbus 270, 6710 BG Ede M: E: IInnovatie is essentieel voor het behouden en versterken van de concurrentiepositie. Om het belang van innovaties op zowel technisch als organisatorisch gebied te onderstrepen, heeft RCT de Vallei de Innovatieprijs Valleiregio in het leven geroepen. Ieder bedrijf kan zich aanmelden voor een podiumplaats op 28 november Sociale innovaties Bij innovatie denken de meeste mensen aan nieuwe technische vindingen. Voor de Innovatieprijs Valleiregio komen nadrukkelijk óók nieuwe manieren van samenwerken in aanmerking. Wicha Benus werkt als Innovatiemakelaar bij de Stichting Regionaal Centrum voor Technologie (RCT) de Vallei: Ook sociale innovatieprojecten kunnen meedingen. Door vernieuwingen in de organisatie toe te passen, kan men immers zowel de productiviteit als de kwaliteit van arbeid verbeteren én de concurrentiepositie verstevigen. Technische vernieuwingen Daarnaast hebben veel bedrijven in de maakindustrie en dan met name bij het MKB vaak goede ideeën voor technische vernieuwingen voor producten of processen. Sommige ontbreekt het echter aan kapitaal, kennis of het juiste netwerk om nieuwe producten te realiseren. RCT de Vallei helpt het hele jaar door bedrijven bij het ontwikkelen, financieren en vermarkten van innovatieve producten of diensten. Om de innovatieve kracht van de Valleiregio te laten zien, is de Innovatieprijs in het leven geroepen. Via een eenvoudige aanmeldprocedure kan ieder bedrijf zich digitaal aanmelden of aangemeld worden. Spelregels Innovatieprijs Valleiregio Wie kan meedoen? Ieder MKB-bedrijf dat een innovatief idee heeft dat of zeer recent gerealiseerd is of bijna de markt op kan en is gevestigd in de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Wageningen, Ede, Barneveld, Scherpenzeel, Renswoude, Woudenberg en Nijkerk. Hoe kan men aanmelden? Bedrijven kunnen zich vanaf 2 september aanmelden of aangemeld worden op de speciale website innovatieprijs2013. Wat zijn de criteria? De innovatie moet geld opleveren en/of werkgelegenheid creëren, oftewel er moet duidelijk rendement behaald worden. Het product of idee is nog geen jaar op de markt of komt binnen een jaar op de markt. Wie beslist? Uit alle inzendingen kiest een deskundige jury, per categorie, de zes beste innovaties. De jury bezoekt deze bedrijven en nomineert er vervolgens drie. Zij komen op 28 november op het podium om hun innovatie te presenteren aan het publiek, waarna vervolgens de winnaar bekend wordt gemaakt. Prima gratis publiciteit Voor de genomineerden is deze avond een geweldig, gratis podium waarop men zich optimaal kan presenteren. Wicha Benus: In de jury komen ondernemers en vertegenwoordigers van brancheorganisaties zoals VNO/NCW en KvK. In de Achterhoek en op de Noord Veluwe is de Innovatieprijs al een groot succes en ik weet zeker dat we nu ook in de Vallei gaan kennismaken met prachtige bedrijven. Tegen ondernemers wil ik zeggen: grijp deze kans met beide handen en laat weten hoe uw bedrijf zich onderscheidt. Wie weet wat de extra publiciteit oplevert. pagina 7 augustus 2013

8 pagina 8 augustus 2013

9 ZA Profiel Het antwoord ligt niet ver: neem verantwoordelijkheid! DDe oplossing voor problemen in organisaties ligt vaak dichterbij dan men denkt. Cindy Hermans en Dineke Onderstal van Hermonde zijn al tientallen jaren actief als trainer en coach in het bedrijfsleven en voor de overheid. Zij begeleiden directies, teams en medewerkers op het gebied van leiderschap, communicatie en samenwerking. Essentie Cindy Hermans: Steeds vaker zien we dat de meest uiteenlopende thema s in onze training en coaching zijn te reduceren tot een en dezelfde essentie: vertrouwen en verantwoordelijkheid. We constateren dat bij managers, medewerkers en directie vaak onvoldoende vertrouwen bestaat in zichzelf of in de ander. Ontstaan er moeilijkheden in het leidinggeven of samenwerken, dan heeft men de neiging om de oorak daarvan (en de oplossing) buiten zichzelf te leggen. Dan wordt de invloed van het individu op de oplossing kleiner en het probleem groter. Hoe groter het probleem, des te meer negatieve invloed op prestaties en resultaten. Dineke Onderstal: Wij begeleiden de mensen binnen organisaties in groei naar vertrouwen in zichzelf en elkaar. Op het moment dat iemand (meer) verantwoordelijkheid neemt voor wat hij of zij doet, zie je direct dat dingen daadwerkelijk anders verlopen. Praktijkvoorbeeld Een manager kreeg zijn medewerkers niet meer gemotiveerd om de gestelde doelen te behalen. Tijdens de coaching door Dineke werd hij zich bewust van hoe hij overkwam op zijn team; hij had meer oog voor de resultaten dan voor de medewerkers. De manager heeft dit aan zijn medewerkers uitgelegd. En hier begint de positiviteit: doordat hij zichzelf verantwoordelijk en kwetsbaar opstelde, werd zijn invloed groter. Er ontstond meer wederzijds vertrouwen en dat had een positief effect op de medewerkers en uiteindelijk op de resultaten. Hermonde begeleidt organisaties in doorbreken van patronen Een veeleisend proces met de mooiste beloning Het kan een intensief proces zijn om patronen te doorbreken. De weg naar vertrouwen krijgen en geven en verantwoordelijkheid nemen verloopt niet zonder slag of stoot. Maar het is een enorme verrijking als je bereikt wat je graag wilt! Dat maakt het echt de moeite waard, soms zelfs noodkelijk, om te investeren in deze ontwikkeling. Naast expertise en ervaring biedt Hermonde ook een prachtige locatie. De locatie op landgoed De Born, verscholen in de bossen van Bennekom, biedt rust, een prachtige omgeving en volop gastvrijheid. De 3 lichte ruimtes zijn ook te huren voor uw eigen kelijke bijeenkomsten. Met Nespresso koffie, luxe lunches en vele lekkernijen tegen een betaalbaar tarief heeft Hermonde zich bewezen als een welkome aanvulling op de vergader- en trainingslocaties in de regio. Bornweg 12B Bennekom T: pagina 9

10 ZA Social media Twittertips voor bedrijven pagina 10 TTwitter wordt steeds vaker ingezet door bedrijven om zich op een laagdrempelige manier te profileren. Veel bedrijven gaan enthousiast te werk met het medium, maar vragen zich na een paar maanden af of ze Twitter wel op de juiste manier inzetten. De onderstaande tips kunnen een handleiding zijn om ondernemers op weg te helpen. Twittertaal Twitter heeft een eigen manier van spreken en dat maakt het voor nieuwe gebruikers in het begin misschien wat onduidelijk. Als je begint met twitteren, zorg dan dat je weet welke termen er gebruikt worden en hoe je op de juiste manier een bericht de wereld instuurt. Verkeerd gebruik van de twittertaal komt amateuristisch en onprofessioneel over, maak gebruik van de afkortingen en hastags die het medium rijk is. Naam Net zoals de bedrijfsnaam en de domeinnaam voor de website, is de naam die je voor je twitteraccount gebruikt heel belangrijk. Het makkelijkste is natuurlijk om voor de bedrijfsnaam te kiezen. Als die naam al bezet is, probeer dan op een originele manier de bedrijfsnaam anders in de naam terug te laten komen. Kijk wel uit dat de naam niet te creatief of grappig wordt want het doel is toch dat mensen je gaan volgen. De naam moet dus ook passen bij het imago van het bedrijf. Probeer het ook kort te houden zodat volgers je berichten makkelijker retweeten. Een lange gebruikersnaam gaat ten koste van het maximum van 140 tekens. Het account Zorg dat het hele account bij je bedrijf en je imago past. De naam en de tweets zijn belangrijke ken om rekening mee te houden, maar zorg er ook voor dat er een passende avatar bij het account zit en zorg ook voor de juiste achtergrond. Gebruik ook een duidelijke biografie waarin je vertelt wie je bent als bedrijf, wat je doet en waar je over tweet. Gebruik hier steekwoorden en korte zinnen voor. Interesse behouden Het belangrijkste is natuurlijk dat er getweet wordt over ken die je volgers interessant vinden, ontvolgen is namelijk zo gebeurd. Probeer dan ook interessante ken te melden en houd het relevant voor je volgers. Persoonlijke tweets zijn niet uit den boze, maar gebruik ze met mate en alleen als de tweet ook echt relevant is, zoals over de werkamheden die je op dit moment verricht. Succesverhalen Een succes mag best gedeeld worden. Ook op Twitter is dat geen enkel probleem. Waak er wel voor dat het geen eindeloze schouderklopperij wordt. Als je volgers alleen maar worden lastiggevallen met welk succes er nu weer te melden valt, verliezen ze uiteindelijk hun interesse. Deel succes dus met mate en bedenk goed hoe je een succes in 140 teken het beste kan verwoorden om misinterpretatie te voorkomen. Timing Ook voor Twitter geldt; een goede timing is de sleutel tot succes. Bedenk dat er s nachts bijvoorbeeld minder mensen actief zijn op het medium, zeker als het om kelijke accounts gaat. Stuur je tweets dus tijdens kantooruren op tijden wanneer je volgers waarschijnlijk ook op Twitter zitten. Rond de pauzes wordt er vaker gekeken naar Twitter. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het einde van de werkdag, maar dan is de kans dat iemand je bericht oppakt en retweet veel kleiner omdat men naar huis wil. Hoe vaak? Te vaak een tweet sturen is af te raden, je volgers gaan je dan meer als een soort spammer zien en haken af. Aan de andere kant moet je wel wat van je laten horen zodat je interessant blijft voor je volgers. De frequentie van je tweets is moeilijk in te schatten. Hiertussen moet je schipperen en uit proberen wat het beste werkt. Omdat Twitter een heel vluchtig en snel medium is, kan je soms best een eerdere tweet nog een keer posten om optimaal bereik te hebben.

11 ZA Netwerken Ondernemersfonds Veenendaal Collectief voordeel verzekeringsmaatschappijen korting kan bedingen op de verzekeringspremie. Het regelen en begeleiden van de certificering is één van de (vele) taken van parkmanager Geurt Valkenburg. Hij is niet alleen een vraagbaak voor ondernemers maar realiseert ook allerlei initiatieven zoals het in kaart brengen van de AED s op alle bedrijventerreinen. In februari organiseerde hij per bedrijventerrein (goed bezochte) ondernemersontbijten. Parkmanager Geurt Valkenburg (rechts) met Roeland Tameling van Promotie Veenendaal tijdens een eerdere ontbijtsessie De werkgroep Duuram Ondernemend bestaat uit: André van der Sterre Kone Deursystemen Rob Stoffer Techtron Groep Richard Slijkhuis SanoRice Eric van de Pol Weijman Vastgoedonderhoud Jeroen de Jong Dishman Netherlands (namens de BKV) Fenna Aarts Gemeente Veenendaal Geurt Valkenburg Parkmanager Parkmanager Geurt Valkenburg T: AAls belangenbehartiger voor ondernemers is de BedrijvenKring Veenendaal (BKV) blij dat het Ondernemersfonds wordt voortgezet. Uit dit fonds worden namelijk veel gemenlijke voorzieningen betaald, zoals de collectieve beveiliging van de bedrijventerreinen. Minstens zo belangrijk is de Parkmanager, die uit het fonds wordt bekostigd: Geurt Valkenburg. Uit de onlangs gehouden enquête bleek dat het draagvlak bij ondernemers voor het Ondernemersfonds sterk gegroeid is. Geurt Valkenburg: Ondernemers betalen reclamebelasting aan gemeente Veenendaal. De gemeente stort dit geld in het Ondernemersfonds, dat wordt beheerd door ondernemers via de Coöperatieve verenigingen. De ondernemers bepalen zelf wat er met het geld gebeurt. Iedere ondernemer kan lid worden van de Coöperatieve vereniging en voor wie reclamebelasting betaalt is dit lidmaatschap zelfs gratis. Wel dient men zich eenmalig aan te melden via Korting verzekeringspremie Onder andere de collectieve beveiliging van de bedrijventerreinen in Veenendaal wordt bekostigd uit het Ondernemersfonds. Die beveiliging heeft het KVO-B Certificaat Continue Samenwerken verworven, waarmee een bedrijf bij diverse Nieuw: werkgroep Duuram Ondernemend Op 18 september vindt exclusief voor ondernemers op bedrijventerrein Het Ambacht/Nijverkamp weer een ondernemersontbijt plaats, waarbij de werkgroep Duuram Ondernemend gelanceerd wordt. Geurt Valkenburg: Dit wordt de pilot, waarna het initiatief bij gebleken interesse naar alle bedrijventerreinen uitgerold kan worden. We gaan bijvoorbeeld kijken of we als collectief inkoop groene energie kunnen regelen. Gastspreekster is mevrouw Geanne van Arkel van Interface. Duuram ondernemen is goed voor de toekomst en ik kijk graag of we het ook goed voor de portemonnee van de ondernemer kunnen regelen. Ondernemers van Het Ambacht/Nijverkamp kunnen zich via de nieuwe website www. ondernemendveenendaal.nl aanmelden. Valkenburg: Die website is ook gerealiseerd dankzij het Ondernemersfonds en bevat al het relevante nieuws voor ondernemers in Veenendaal of voor wie zich bijvoorbeeld in Veenendaal wil vestigen. Bundeling BHV Ook het volgende initiatief staat al op stapel: het bij elkaar brengen van BHV-ers. Valkenburg: We onderzoeken of kleine ondernemers mee kunnen liften op de aanwezige BHV-organisaties van hun buren en of we inkoopvoordeel kunnen behalen voor cursussen en materialen. De eerste gemenlijke kennismakingsbijeenkomst voor alle bedrijventerreinen staat gepland op 2 oktober a.s. om uur bij IW4, Transformatorstraat 1. Informatie en aanmeldmogelijkheid staan op pagina 11

12 ZA Coverstory Met uitzicht op de toekomst TTen Kate Huizinga accountants en belastingadviseurs opent 3 oktober het nieuwe bedrijfspand aan de Darwinstraat in Ede. De nieuwbouw is nu al spraakmakend en er wordt al gesproken over de enige woonboot van Ede. Het managementteam bestaande uit Cor Konijnenburg, Jan-Willem Löwik en Ronald Tulen vertellen over de nieuwe aanwinst en de plannen die het kantoor heeft voor de toekomst. Eigenlijk is het allemaal heel snel gegaan met de realisering van dit pand, vertelt Cor Konijnenburg. We hebben afgelopen januari besloten om te kijken naar nieuwe huisvesting en besloten al snel om een nieuw pand te laten bouwen. We wilden een nieuw kantoor dat in het oog zou springen en zou voldoen aan de eisen van deze tijd. De bouw begon 23 maart en de oplevering vond plaats op 15 juli. Dat was dus heel snel, maar nu kunnen we wel zeggen dat we klaar zijn voor de toekomst en we onze cliënten hiermee nog beter van dienst kunnen zijn. Krachten bundelen Ten Kate Huizinga is van oorsprong een Twents bedrijf. In 2003 werd de slag naar de Gelderse Vallei gemaakt door een overname van accountantskantoor Van Deelen, later kwamen er ook kantoren in Harderwijk en Barneveld bij door Pleiter en Tulen Accountants. Door de krachten te bundelen kun je ook efficiënter werken en het geeft een stukje continuïteit, zegt Ronald Tulen. Vanuit die optiek hebben we er ook voor gekozen om dat door te zetten en de mensen te clusteren op één plek. Zo haal je alle kennis en expertise in huis. Collega s kunnen elkaar eenvoudiger versterken. We merken nu al dat dit een grote meerwaarde is voor onze opdrachtgevers. We houden in Harderwijk en Barneveld nog wel een servicepunt waar afspraken kunnen plaatsvinden en waar mensen iets af kunnen geven. Zo kunnen we de ondernemers in de regio goed blijven bedienen en houden we ook binding op regionaal niveau. Het kantoor richt zich veel op het MKB in de regio, maar ook de grotere bedrijven zitten bij ons. We hebben de vergunningen om controle uit te voeren. Voor grootbedrijf en alles wat daaronder zit, staat onze deur open, gaat Cor Konijnenburg verder. We bedienen hier alle branches en we hebben specialisten in huis die op de hoogte zijn van de branche waarvoor zij werken. Op donderdag 3 oktober wordt het nieuwe pand van Ten Kate Huizinga officieel geopend. Voor deze feestelijke bijeenkomst kunt u zich aanmelden via Ten Kate Huizinga Darwinstraat XR Ede T: pagina 12 Voor de locatie op bedrijventerrein BT A12 werd gekozen vanwege de centrale ligging en de goede bereikbaarheid met zowel de auto als het openbaar vervoer. Jan-Willem Löwik: Dat zijn praktische ken waarom wij voor deze locatie hebben gekozen. Meer inhoudelijk wilden we voor de ondernemers in de regio laagdrempelig en toegankelijk zijn. Tegelijk willen we onze dienstverlening verder kunnen uitbreiden. Op de benedenverdieping hebben we bijvoorbeeld een grote ruimte waar we zes keer per jaar bijeenkomsten gaan organiseren voor en door ondernemers. Zo kunnen we onze klanten op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in een branche of op het gebied van regel- en wetgeving.

13 Onze meerwaarde is dat we de bedrijven goed kennen en dat kan alleen door intensief met de bedrijven bezig te zijn en door de branche te kennen. Om onze service hoogwaardig te houden, moeten we zorgen dat we de taal van de ondernemer spreken. Ik denk dat we door het centraal bundelen van onze expertise, die specialistische kennis optimaal voor onze klant kunnen benutten. Het pand is volgens het managementteam gebouwd met het oog op de toekomst. De traditionele rol van de accountant heeft zijn langste tijd gehad door steeds verdergaande automatisering. Toch zijn de heren het er over eens dat daarmee de rol van de accountant nog niet is uitgespeeld. Uitzicht Het pand, de nieuwe aanwinst, is volgens de accountants een mooie stap om de veranderende rol en de toekomst positief tegemoet te treden. Cor Konijnenburg: We zijn er klaar voor en we krijgen nu al heel veel positieve reacties op onze plannen. Ik denk ook dat iedereen hier in huis erg tevreden is met het resultaat en de nieuwe werkplek die we hebben gecreëerd. We hebben een open indeling gemaakt zodat er ook een open en informele sfeer ontstaat. We hebben overal uitzicht op de groene omgeving, dus wat dat betreft valt er ook niets te klagen. En we zijn allemaal helemaal weg van het balkon dat bij mooi weer ook de nodige mogelijkheden biedt. Jan-Willem Löwik: Juist niet! De boekhouding en de jaarcijfers blijven belangrijk, maar die worden min of meer via de computer ingeboekt. Daar zit de meerwaarde van een accountant niet meer. Van de accountant wordt verwacht dat hij de cijfers ook kan duiden, analyseren en erover kan adviseren. Een ondernemers kijkt naar het getal onder de streep, maar weet dan eigenlijk nog niet zoveel. Ik denk dat er een steeds belangrijkere taak voor ons ligt om die ondernemer te laten zien wat er nou eigenlijk staat en wat het betekent voor het bedrijf in de toekomst. Ten Kate Huizinga heeft naast de bekende diensten ook twee sterke takken in de corporate finance en restructering, haakt Ronald Tulen aan. Daar is veel in te doen, zeker in deze tijden. Als je als accountant goed je werk doet, zie je van ver af problemen ontstaan en kun je een ondernemer tijdig aan de knoppen laten draaien. Maar als het slecht gaat met een bedrijf, moet je het bedrijf kunnen herstructureren en kijken hoe het op een gezonde manier weer verder kan. Je neemt niet meer alleen de cijfers door, je bent een sparringpartner en helpt een ondernemer door te adviseren over de keuzes waar hij mee worstelt. Van voor naar achter: Cor Konijnenburg, Jan-Willem Löwik en Ronald Tulen pagina 13

14 ZA Sport Fit in 20 minuten TToen ik nog in de reguliere bedrijfsfitness werkte, was een van de meest gestelde vragen: Wat kan ik het beste doen om fit te worden? Mijn antwoord was ook altijd steevast; Wat vind je leuk om te doen? Dat is dan het beste wat je kan doen. Het is helemaal niet nodig om 2 à 3 keer per week jezelf een uur in het zweet te werken. 20 minuten per week zijn voldoende om fit te worden. Als ik naar onze leden kijk en luister, merk ik ook dat ze het wel leuk vinden om in zo n korte tijd iets aan hun fitheid te doen. Geconcentreerd doen ze hun oefeningen in de gekoelde ruimte waarbij er nauwkeurig wordt gekeken naar de uitvoering van de oefeningen. Na afloop van de 20 minuten hebben de deelnemers een voldaan gevoel, zijn ze enthousiast en kunnen ze weer verder met hun werk of andere dagelijkse bezigheden. Dit alles zonder te zweten en om te kleden. Ik vind het ook heerlijk om zonder rumoer en harde muziek te trainen en ik doe ook graag mijn rondje op basis van de unieke fit20 methode. Het maakt mij niet alleen sterker en fitter maar zorgt er ook voor dat ik meer tijd over houd voor andere leuke dingen. Ik heb een CIOS-achtergrond en heb redelijk wat ervaring in sport, reguliere bedrijfsfitness en het reguliere sportschoolgebeuren. Daardoor vond ik het in het begin niet makkelijk om de fit20 methode te accepteren, maar toen ik er eenmaal goed over ging nadenken en de theorie er op had nageslagen, was het eigenlijk wel logisch dat het een goede methode is, die werkt. 20 minuten intensief trainen per week is echt genoeg en graag maak ik daar anderen bewust van. Mocht je interesse hebben ben je welkom voor een kennis-makingstraining bij Fit20 Veenendaal-Ede. pagina 14 Ronnie van Iwaarden

15 ZA Column Onrechtmatige concurrentie door overnamekandidaat Volgens vaste rechtspraak is sprake van ongeoorloofde concurrentie door voormalige werknemers, indien op stelselmatige en substantiële wijze het duuram bedrijfsdebiet van een ex-werkgever wordt afgebroken door deze opdrachtgevers, leveranciers of personeel afhandig te maken met behulp van kennis en gegevens die in de vorige dienstbetrekking zijn verkregen. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam paste die rechtspraak recent toe op een teleurgestelde overnamekandidaat (PS Plus). PS Plus onderhandelde over de overname van een noodlijdende onderneming VOC en verstrekte aan VOC ook een lening van ,-. Die overname mislukt en VOC raakt in surseance. PS Plus zond daarop een aan de werknemers van VOC, waarin zij o.a. aangaf haar investering terug te willen verdienen via de opdrachtgevers van VOC en dat zij de werknemers hoopt te verwelkomen als collega s. PS Plus handelt volgens de voorzieningenrechter onrechtmatig door in deze omstandigheden de werknemers van VOC op deze wijze te benaderen en ook aan te kondigen dat de opdrachtgevers van VOC zullen worden benaderd om de VOC contracten met haar voort te zetten. PS Plus tast het bedrijfsdebiet van VOC aan en dreigt ook een succesvolle verkoop van de onderneming door VOC te frustreren, aldus de voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter overweegt bovendien dat ook zonder een geheimhoudingsverklaring het PS Plus niet vrij stond om misbruik te maken van informatie die zij in het kader van het overnameproces had verkregen. Rebel & Meure advocaten is gericht op ondernemers. Zoekt u een geheimhoudingsverklaring of pandakte (die PS Plus kennelijk niet had) of wilt u een contract nagekeken hebben of hebt u een vraag; neem vrijblijvend contact met ons op. Rebel & Meure advocaten De Hooge Hoek GG Renswoude T: F: Marius Rebel pagina 15

16 DUURZAME ENERGIE? Duurme energie helpt klimaatverandering tegen te gaan en voorkomt dat energie op raakt. Maar wat verstaan we onder duurme energiebronnen? En welke soorten en toepassingen behoren daar toe? Roseboom kan u daarmee helpen! Roseboom Installatietechniek U kunt bij ons terecht voor al uw installaties. Voor zowel woningbouw als utiliteit, voor ons elke klus een uitdaging. Vanaf ontwerp tot oplevering staan we voor u klaar, maar ook hierna voor service en onderhoud. Sanitair Electra Verwarming Koeling Luchtbehandeling Dakbedekking & goten Faradaystraat XT Ede telefoon fax: website: storingsnummer:

17 ZA Algemeen nieuws Maakbare Media vinden die van het bedrijf op de hoogte is en die je persoonlijk kan benaderen. Weinig bedrijven hebben oog voor een goed mediabeleid, terwijl positieve publiciteit veel kan opleveren. Wie regelmatig op een goede manier in de media wil verschijnen, l daarvoor een mediabeleid op moeten zetten. Dit hoeft helemaal niet veel tijd, geld en moeite te kosten. Volg de media En dan natuurlijk de media die verschijnt in de branche waarin het bedrijf werkam is. Hoe schrijven zij en welke thema s en onderwerpen snijden de ze aan? Neem zeker ook de media mee die in de regio actief is zoals huis-aan-huisbladen, regiomagazines of eventueel zelfs radio en televisie. Houd ook goed in de gaten welke andere bedrijven zich in deze media profileren en hoe ze dat doen. Vergeet de actualiteit niet mee te nemen; wat speelt er in ondernemersland of in een regio? Wanneer het medialandschap in kaart is gebracht, is het makkelijker om voor een medium te kiezen waarin de organisatie zich het beste kan profileren. Wat heb je te vertellen? Om jezelf goed neer te zetten, moet je natuurlijk zelf ook goed kunnen verwoorden wat jouw boodschap is, waar je in uitblinkt en waarom een klant het beste naar jouw bedrijf kan bellen en niet naar de concurrent. Formuleer dit in een kernboodschap die je altijd als rode draad mee kan nemen in je media-uitingen. Houd het kort en bondig zodat meteen in een paar woorden of zinnen de kern van het bedrijf geraakt wordt. Doelstellingen Als de media in kaart is gebracht en de kernboodschap is duidelijk, is het handig om te kijken wanneer je wat wilt gaan vertellen en in welke media. Maak dus duidelijke keuzes welke media je wilt gaan benaderen en waarom. Neem ook contact op met de redacties en vraag naar de thema s, onderwerpen en eventueel speciale edities. Vaak staan thema s van tevoren vast. Houd rekening met de verschijningsdata zodat het bericht op de juiste tijd in de media verschijnt. Probeer een vast contactpersoon op de redactie te Verhalen vertellen Journalisten ontvangen veel persberichten met tien keer hetzelfde verhaal, maar dan van een ander bedrijf. Probeer dit te voorkomen door aan de hand van de media-agenda onderwerpen aan te dragen die voor het bedrijf gelden. Als dit verhaal leuk en origineel is, en het sluit ook nog eens aan op de thema s en verschijningsdatum van de komende editie, dan heb je sneller de aandacht van een journalist te pakken. De persmap Veel bedrijven sturen persberichten naar de verschillende media. Het is een goede manier om het bedrijf onder de aandacht te brengen en kan ook publiciteit opleveren. Voor de wat zwaardere verhalen of boodschappen is het raadam om een persmap samen te stellen die naar de redacties wordt gestuurd. Hiermee vergroot je de kans dat een journalist dit oppakt. Stuur altijd het bericht op papier mee met eventueel ook de foto s die erbij horen. Overtikken van persberichten of verhalen zullen journalisten niet snel meer doen, voeg dus een usb-stick toe met het bericht en de foto s. Vergeet ook niet een klein bedrijfsprofiel mee te sturen en een stukje geschiedenis van het bedrijf. De mediakalender Maak een mediakalender waarop je noteert wanneer er wat en waar gaat gebeuren zodat er tijdig actie op kan worden ondernomen en de betreffende redacteur ook de tijd heeft om contact op te nemen. Houd rekening met de gebeurtenissen binnen het bedrijf en noteer ook voor welke media dit interessant kan zijn. Tot slot Een ondernemer wil graag ondernemen en niet hele dagen bezig zijn met media-aandacht. Toch zijn bovenstaande punten goede richtlijnen om publiciteit te genereren. Voor wie hier geen tijd of zin in heeft, is het raadam om de hulp van een vakman in te schakelen. Met de inventarisatie in de hand kunnen zij helpen met het verwoorden van de boodschap en houden desgewenst ook de media-agenda bij. pagina 17

18

19 ZA Kunst 14 en 15 september in Theater Junushoff Kunst Wageningen 2013 een mooie binnenlocatie, én we maar liefst twee dagen geopend zijn, is het een echte kunstpresentatie geworden. In goed verlichte stands en op verschillende podia worden de kunstwerken getoond. Beeldhouwwerken, bronzen beelden, keramiek, glas, schilderijen, tekeningen, sieraden, toegepaste kunst en installaties, voor iedereen is er wel iets te zien. En aankopen kan ook. Direct bij de kunstenaar, zodat de kans bestaat dat men met een fraai kunstwerk naar huis gaat. Hoe leuk is dat! De ToeGANG IS GRATIS! Kunst Wageningen 2013 wordt gehouden op 14 en 15 Theater Junushoff Plantsoen AS Wageningen Openingstijden terdag 14 van uur zondag 15 van uur IIeder jaar zetten bijna 60 kunstenaars zich in om van Kunst Wageningen een mooi event te maken, waar bezoekers kunnen genieten van kunst in veel verschillende disciplines, in gesprek kunnen gaan met de kunstenaars en zich kunnen onderdompelen in een gezellige en ongedwongen sfeer. Bezoekers van eerdere edities van Kunst Wageningen waren vaak zeer onder de indruk van de kunstwerken die getoond werden en van de prettige sfeer. Dat is ook precies wat Ingeborg Leeftink en Thea Vos, de organiserende kunstenaars van Kunst Wageningen, beogen. Wageningen en de kunsten Kunst leeft volop in Wageningen, zo vertelt Ingeborg Leeftink. Al 44 jaar worden kunstliefhebbers uit het hele land naar Wageningen getrokken. Er zijn vele initiatieven in de stad, waaronder Kunst Wageningen. Ooit begonnen als kunstmarkt, maar die naam heeft het al een aantal jaren niet meer. Sinds we Kunst Wageningen in 2008 van het marktplein hebben verplaatst naar Theater Junushoff, Gratis toegang De toegang van Kunst Wageningen is gratis. Dat is een bewuste keuze. Wij willen kunst graag heel dicht bij de mensen brengen. En dus vinden we dat iedereen die zin heeft om te komen kijken gewoon binnen moet kunnen lopen. Daarom hanteren wij geen entreeprijs, zo legt Leeftink uit. Op deze manier kun je binnenkomen voor een kort rondje, de hele dag blijven of meerdere keren per dag naar binnen stappen. Kunst Wageningen bezoeken is de perfecte manier om te ontdekken welke kunstwerken je het meeste aanspreken. En er is veel verschillend werk te zien. Wij doen altijd heel erg ons best een mooie selectie van kunst en kunstenaars samen te stellen, om te komen tot een mooie mix van stijlen en kunstvormen. Theater Junushoff Kunst Wageningen speelt zich af in Theater Junushoff. Een bewuste keuze. Voor ons is het de perfecte locatie: in het centrum van de stad, parallel aan de Hoogstraat, de belangrijkste winkelstraat van Wageningen en met voldoende parkeerruimte in de directe omgeving. Hier vinden theater en kunst elkaar het hele jaar door. Een betere plek is voor ons dus niet denkbaar. MEER INFO OP pagina 19

20 ZA Profiel Integer? Jazeker! INTEGRITY Bedrijven willen ken doen met integere partners, maar hoe weet je als opdrachtgever dat een bedrijf ook echt integer is? Kafi Integrity te Veenendaal biedt bedrijven sinds kort de mogelijkheid om een certificaat te halen waarbij de organisatie op verschillende integriteitsaspecten wordt beoordeeld. Het certificaat toont aan dat integriteit een belangrijk aandachtspunt is binnen de betreffende organisatie en dat er alles aan gedaan wordt om voor (toekomstige) relaties een betrouwbare partner te zijn. Ton Diepeveen van Kafi Integrity ontwikkelde op initiatief van Wim van Silfhout van VSTelecom te Veenendaal een integriteits-scan voor, in dit geval, telecombedrijven. Kort gezegd screenen wij een organisatie op de onderdelen bestuurders,medewerkers en op fiscale aspecten, vertelt Ton Diepeveen. Maar ook kijken wij of het onderwerp integriteit is ingebed in de organisatie, waarbij met name onze aandacht uitgaat naar de integriteitsparagraaf in de arbeidsovereenkomst. Bij een goede beoordeling op al deze onderdelen resulteert dat in de afgifte van het certificaat dat echter een beperkte houdbaarheidsdatum heeft. Wij kijken dus regelmatig of de dingen die we hebben onderzocht ook nog up-to-date zijn. Wim van Silfhout van VSTelecom zegt aansluitend daarover: Wij kijken als bedrijf graag naar hoe wij ons kunnen verbeteren en een streepje voor kunnen hebben bij opdrachtgevers. Iedereen heeft het over kwaliteit en service, wij natuurlijk ook. De telecommarkt is erg ondoorzichtig en weinig transparant. Ik merkte dat veel bedrijven ook wantrouwig waren tegenover de aanbieders ervan. Ik wilde een onafhankelijke manier hebben waarmee ik aan kon tonen dat ik een integere partij ben. Zodoende ben ik bij Kafi Integrity terecht gekomen en is het balletje gaan rollen. Zwaarte Een onderzoek naar de integriteit behelst nogal wat en vraagt veel van bedrijven. Dat kan afschrikken, maar volgens Ton biedt het juist meerwaarde. Wij zijn een bureau dat al sinds vele jaren integriteitsonderzoeken verricht in opdracht van de overheid en het bedrijfsleven. Helaas worden wij vaak pas ingevlogen op het moment dat er zich een incident heeft voorgedaan. Dan is het dus al te laat, maar proberen wij door onderzoek de geleden schade te beperken en natuurlijk te verhalen op de betrokkene. Integriteitsschendingen kun je niet voorkomen, maar je kunt er wel alles aan doen om de kans daarop te minimaliseren. Daarom adviseren wij onze cliënten toekomstige medewerkers te laten screenen. Als werkgever weet je dan dat er een goede basis ligt om met elkaar verder te gaan. Het onderzoek dat nodig is om het certificaat te verkrijgen viel zwaar bij Wim van Silfhout, die de scan in eerste aanleg heeft uit laten voeren ten behoeve van GBTelecom, waarvan VSTelecom deel uitmaakt. pagina 20

21 Ook de persoon Wim van Silfhout werd daarbij tegen het licht gehouden. Dat is even slikken en je vraagt je opeens af of je dat wel wilt. Maar er kwam vanuit Kafi Integrity een duidelijke boodschap en zo hoort het ook. Je staat er niet bij stil wat een integere organisatie eigenlijk allemaal behelst. Als je dit onderzoek laat doen, moet je met de billen bloot. Maar ik ben er erg blij mee dat we het hebben gedaan want we kunnen nu laten zien wie we zijn en waar we voor staan en dat biedt meerwaarde naar onze opdrachtgevers, en geeft mijzelf ook een stukje rust. Voor een telecombedrijf is een certificaat als deze volgens beide heren uniek. Voor zover zij weten, heeft nog geen enkele aanbieder in deze branche een gelijkwaardig certificaat. Ton: Maar je moet dit niet zien als iets dat alleen voor de telecomsector zou kunnen. Deze methode kan voor alle bedrijven meerwaarde bieden op het gebied van integriteit. Ik merk ook dat het steeds belangrijker wordt voor bedrijven. Binnenkort wordt ook VSTelecom onderworpen aan een uitgebreide screening. Wij zijn er content mee tegenover onze klanten, onszelf en tegenover onze medewerkers. Het is duidelijk, open en eerlijk. Zo zijn we weer een stukje klaar voor de toekomst. Wij hebben er onze tijd en energie in gestoken om er zwaarte en diepgang aan te hangen. Het certificaat moet ook echt iets betekenen en Kafi Integrity weet daar precies de invulling aan te geven die ervoor nodig is om geloofwaardig te zijn. Laten we eerlijk zijn; je kan niets waterdicht maken, zegt Ton tot slot. Ik denk dat het voor bedrijven mooi is dat er een derde onafhankelijke partij naar kijkt. Dat kan zomaar een stukje meerwaarde zijn voor jezelf als organisatie, maar ook transparant naar je klanten toe. Wie wil er nou niet zeker van zijn dat hij ken doet met een integere partij? Wageningselaan LA Veenendaal T: F: Laten we eerlijk zijn; je kan niets waterdicht maken Openingstijden: maandag t/m donderdag tot uur vrijdag tot uur pagina 21

22 PIZZAFESTIJN Exlcusieve Italiaanse catering Uniek in Nederland! Gourmetten met verse piz, door Pizfestijn bedacht en ontwikkeld. Haal onze verrassende en wel zeer smakelijke catering in huis tijdens een beurs of bijeenkomst en uw klanten zullen u niet gauw vergeten! Alles 100% Italiaans en vers bereid! Een greep uit onze specialiteiten: * Piz-gourmetten * Warm/ koude buffetten * Live cooking warm/ koude buffetten * Borrel arrangementen ook live cooking * Antipasti buffetten * Italiaanse broodjes VERS BEREID Heerlijke Italiaans broodjes en pizgourmet, buon appetito! Wij leggen u graag alle mogelijkheden uit van onze Italiaanse catering en piz gourmet arrangementen. Bel

23 ZA Profiel Hendriks geveltechniek Service & Onderhoud AAls je in deze tijd actief bent in de bouw én groeit, dan is dat bijzonder te noemen. In Veenendaal laat de groei van de afdeling Service & Onderhoud van Hendriks geveltechniek zien, dat serieus inspelen op de vraag uit de markt door opdrachtgevers gewaardeerd wordt. Hendriks geveltechniek is al tientallen jaren gevelbouwer voor grote en middelgrote projecten en de organisatie is daar dan ook optimaal op ingesteld. Daarnaast werd in 2009 de afdeling Service & Onderhoud (S&O) nieuw leven ingeblazen. Van twee personen is men - met name de afgelopen twee jaar - uitgegroeid tot een volwaardige organisatie met 10 fulltime medewerkers. Regionale opdrachtgevers snel helpen Teamleider Regina de Ruiter: Je kunt service en onderhoud er niet even bij doen. Daarom hebben we het apart georganiseerd met medewerkers die iedere dag klaar staan voor ad hoc opdrachten. Dat deze werkwijze succesvol is, blijkt wel uit de sterk gegroeide vraag. Bekende werken in de regio zijn o.a. Nucletron, Gemeentehuis Veenendaal, CSV Het Perron Veenendaal, AH en Gall & Gall in Bennekom, CSG Het Streek Ede en Pearl in Leusden. Renovatie S&O heeft tevens al diverse renovatiewerken gerealiseerd, zoals o.a. het Lorentzhuis te Velp, WC Oudeland te Zwijndrecht en is landelijk vaste partner van Media Markt/Saturn. Dankzij een goed plan van aanpak kunnen tijdens de renovatie winkels gewoon open blijven. Onderhoud S&O biedt preventieve en/of correctieve onderhoudscontracten aan en er zijn inmiddels onderhoudscontracten afgesloten met o.a. Patrimonium Woonstichting Veenendaal, SIB Woonservice Veenendaal, Rabobank Zeist, Cofely Rotterdam, stadion Galgenwaard in Utrecht en het AZ stadion te Alkmaar. STERK IN KLEIN WERK Schadeherstel Schadeherstel en/of poetsservice zijn nieuwe activiteiten, waarbij de gevel er weer als nieuw uit komt te zien - ook bij deuken en krassen. Vastgoed moet immers zijn waarde houden en S&O zorgt dat de eigenaar er verder geen omkijken naar heeft. Regina de Ruiter: De lokale opdrachtgever die één of twee aluminium of stalen kozijnen nodig heeft, kan bij ons terecht. Hetzelfde geldt voor schades door bijvoorbeeld vandalisme, kleine aanrijdingen of bij inbraak: we herstellen en renoveren. Wie meer wil weten over onze service is welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. T: F: Hendriks geveltechniek B.V. maakt deel uit van Hendriks groep B.V. pagina 23

24

25 ZA Profiel Koers richting ambitieuze toekomst Alles onder één dak BCS De Vallei verzorgt alles op het gebied van auto-onderhoud. Van schadeherstel tot verkoop en van leasing tot pechhulp. Het voordeel van deze aanpak is dat onze klanten altijd met dezelfde partij schakelen. Onze manier van werken is bekend en de verwachtingen zijn vooraf duidelijk, vertelt Bert Haalboom. BCS De Vallei levert daarnaast diverse softwareoplossingen. Een interessant voorbeeld voor wagenparkbeheerders is eco-tuning. Hierbij wordt de auto afgesteld op een optimale prestatie met minimaal brandstofgebruik. Bosch Car Service De Vallei Stationsweg XM De Klomp T: F: RRuim twee jaar geleden startte Bert Haalboom als manager van Bosch Car Service (BCS) De Vallei. Destijds werden personeel en Bosch-contracten overgenomen en zette het bedrijf koers naar een ambitieuze toekomst. Kwaliteit en groei met de klant op een onbetwiste eerste plaats. Bert Haalboom wilde al langere tijd voor zichzelf beginnen: Als bedrijfsleider was ik al enkele jaren betrokken bij de organisatie. In die rol g ik al veel kansen op het gebied van bijvoorbeeld acties en social media. Toen de kans zich voordeed om het bedrijf over te nemen, was dit voor mij de uitgelezen kans. Haalboom is ondernemer in hart en nieren en heeft samen met zijn team persoonlijk contact met de klant centraal staan. Wij maken een bezoek aan onze ak voor de klant zo prettig mogelijk. Daarom zorgen we er bijvoorbeeld voor dat bij onderhoud aan jongere auto s de standaard fabrieksgarantie altijd van kracht blijft. Zakelijke voordelen Voor kelijke en particuliere klanten gaat BCS De Vallei ver als het gaat om service. Zo maakt het team auto s altijd volledig schoon voor oplevering. Daarnaast lopen klanten eenvoudig binnen voor allerlei praktisch advies. Deze laagdrempeligheid en transparantie zorgen voor vertrouwen en snelle service. Haalboom licht dit verder toe: Zakelijke klanten ontzorgen we met onze haal- en brengservice, vervangend vervoer en de mogelijkheid van het uitvoeren van kleine reparaties op locatie. Daarnaast zijn wij 24 uur per dag bereikbaar, zodat onze klanten altijd verder kunnen. Ambities Onze monteurs houden hun kennis actueel door deel te nemen aan diverse opleidingen. Hierdoor verzorgen we bijvoorbeeld ook onderhoud en reparaties aan elektrische auto s. Haalboom houdt tegelijkertijd rekening met de toekomst: We willen groeien en op deze locatie hebben we de ruimte om dat te doen. Uiteraard blijft hierbij onze dienstverlening van hetzelfde hoge niveau. Om dat te bereiken zie ik veel kansen in de markt, creëer ik effectieve samenwerkingen en bouw ik continu aan de relatie met al mijn klanten. pagina 25

CTS IT Al 25 jaar een partnerbijdrage aan successen. Forum HRM De belangrijkste productiefactor in een bedrijf is het personeel

CTS IT Al 25 jaar een partnerbijdrage aan successen. Forum HRM De belangrijkste productiefactor in een bedrijf is het personeel Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen vallei Zakenmagazine voor de food

Nadere informatie

Equint IT zo transparant als het maar kan. Zakelijk Arnhem. regionaal betrokken. februari 2013 jaargang 7 nummer 1

Equint IT zo transparant als het maar kan. Zakelijk Arnhem. regionaal betrokken. februari 2013 jaargang 7 nummer 1 Zakelijk Arnhem regionaal betrokken jaargang 7 nummer 1 Equint IT zo transparant als het maar kan Juriaan de Mol Winnaar Made in Arnhem Vergaderen in Gelredome Bedrijven Kontakt Dagen 11 17 27 Daan Berkhout

Nadere informatie

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven NO. 4 DECEMBER 2014 JAARGANG 10 Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven Autobelettering

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Business in de lift met De Indruk ONLINE Ten Kate & Huizinga bestormt de Edese markt

het ONDERNEMERS Business in de lift met De Indruk ONLINE Ten Kate & Huizinga bestormt de Edese markt NR. 2 2010 het ONDERNEMERS FOODVALLEY/ WERV B E L A N G Ten Kate & Huizinga bestormt de Edese markt Florerend Sparta Nijkerk aantrekkelijk als businesspartner Deltatechniek Veenendaal BV: Gedreven specialisten

Nadere informatie

Brug tussen ondernemers en. lokale overheid. het WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL VAB: NR. 1 2011 EEMLAND

Brug tussen ondernemers en. lokale overheid. het WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL VAB: NR. 1 2011 EEMLAND NR. 1 2011 EEMLAND VAB: Brug tussen ondernemers en lokale overheid ATC levert werknemers met pit Het succes van internetbureau Enrise De tijd is meer dan rijp voor YoungMasters in Amersfoort Vrijwel geen

Nadere informatie

De Kleuver Bedrijfscommunicatie Groeien in bestaande en nieuwe markten. Coverstory:

De Kleuver Bedrijfscommunicatie Groeien in bestaande en nieuwe markten. Coverstory: Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen vallei Zakenmagazine voor de food

Nadere informatie

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 10 e jaargang nr. 2 2011 Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 Wederom een geslaagd salescongres - pagina 17 Win de verloren klant weer terug - pagina 25 Als je niet kunt lachen moet je geen winkel

Nadere informatie

Communicatiebureau Frappant Nieuw sinds 1974

Communicatiebureau Frappant Nieuw sinds 1974 oost-gelderland regionaal zakenmagazine Jaargang 11 nummer 3 juli 2014 Communicatiebureau Frappant Nieuw sinds 1974 Forum Fusies & Overnames 'Bedrijfsbeëindiging moet je ruim van tevoren voorbereiden'

Nadere informatie

Voorkom valse verwachtingen. Green & Fun Testdag: Karren in een zomerse karavaan. Ondernemen in de zorg: Geen business as usual

Voorkom valse verwachtingen. Green & Fun Testdag: Karren in een zomerse karavaan. Ondernemen in de zorg: Geen business as usual Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen oost-gelderland regionaal zakenmagazine

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

De Elysee Groep voegt waarde toe aan iedere dag. Stern Auto Veenendaal: Mercedes Benz op z'n best!

De Elysee Groep voegt waarde toe aan iedere dag. Stern Auto Veenendaal: Mercedes Benz op z'n best! Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEYregio jaargang 8 nr. 2-2014 02 De Elysee Groep voegt waarde toe aan iedere dag Stern Auto Veenendaal: Mercedes Benz op z'n best! Box inn:

Nadere informatie

het ONDERNEMERS BARONIE

het ONDERNEMERS BARONIE NR. 1 2009 het ONDERNEMERS BARONIE 'Sponsoring levert meer op dan je denkt' B E L A N G Het beste van twee werelden Een klein gebaar: that's all it takes De wedergeboorte van D66 in de oppositie ONLINE

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

MARCOM Magazine.NL. komt eraan!

MARCOM Magazine.NL. komt eraan! MARCOM Magazine.NL komt eraan! H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S - & M A R K E T I N G P R O F E S S I O N A L S! J U L I 2 0 0 9 4 In gesprek met Judith Koekenbier, Managing Director

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

3 jaar SaleSmagazine

3 jaar SaleSmagazine In gesprek met Bas Hoogland, klantgericht denken bij Landal Green Parks Rob Honing, Hotitem voert Sales Funnel in Bas Westland, social media tips & tricks Social Media als Sales Tool, door Mercuri international

Nadere informatie

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen.

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen. Netwerken is niet alleen kaartjes scoren door Flore de Vries Naast netwerkbijeenkomsten, borrels en lunches moet er anno 2009 óók online genetwerkt worden. Dus Twitteren, Hyven en LinkedInnen we ons helemaal

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Alle betrokkenen bij House of Sports ademen sport ONLINE Gemeente wil met ondernemers samenwerken aan duurzaamheid

het ONDERNEMERS Alle betrokkenen bij House of Sports ademen sport ONLINE Gemeente wil met ondernemers samenwerken aan duurzaamheid NR. 2 2010 het ONDERNEMERS OUDER AMSTEL DIEMEN AMSTERDAM Z/O B E L A N G Gemeente wil met ondernemers samenwerken aan duurzaamheid Ambitieuze VAZO telt mee in Amsterdam Dacks opent nieuwe showroom in Amsterdam

Nadere informatie

gorinchem special 2014

gorinchem special 2014 gorinchem Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen special 2014 UW BUSINESS

Nadere informatie

OPGELOST! COLUMNS OVER AANBESTEDEN. Door Joost Fijneman

OPGELOST! COLUMNS OVER AANBESTEDEN. Door Joost Fijneman OPGELOST! COLUMNS OVER AANBESTEDEN Door Joost Fijneman 5 jaar Vijf jaar geleden besloot Bouwend Nederland de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra op te richten. Een instituut met als taak om de

Nadere informatie

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? jaargang 13 - juni 2012 - nummer 3 lorraine vesterink over passievitaliteit PEILING ZELFSTANDIGEN INDEX 2012 aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina

Nadere informatie

coverstory Midden-Limburg: Verrassend anders Nationaal René Frijters terug in de schijnwerpers

coverstory Midden-Limburg: Verrassend anders Nationaal René Frijters terug in de schijnwerpers Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen midden-limburg Een speciale uitgave

Nadere informatie

het ONDERNEMERS T GOOI

het ONDERNEMERS T GOOI NR. 2 2010 het ONDERNEMERS T GOOI Genoeg beleggingskansen B E L A N G Rabobank kijkt verder dan haar eigen vier muren Nieuwe Successiewet en het bedrijfstestament De (mee)denktank voor het MKB ONLINE WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Encis: ICT in optima forma

Encis: ICT in optima forma Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang februari 2015 editie 01 Thema: Familiebedrijven Encis: ICT in optima forma www.westfriesezaken.nl EXTRA RUIMTE

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Alexander van Dijl. Mag het ietsje meer zijn? Waarom jij als klant niet gezien wordt

Alexander van Dijl. Mag het ietsje meer zijn? Waarom jij als klant niet gezien wordt -1- Alexander van Dijl Mag het ietsje meer zijn? Waarom jij als klant niet gezien wordt Alexander van Dijl, 2014 Omslagontwerp: Charles Pellens & Michael Coenradi Fotografie: Karen Voshol Vormgeving binnenwerk:

Nadere informatie

nr. 4 april 2011 W EESP Flexibiliteit als kracht De Groot Luchtkanalen De voordelen van payrolling Leo Smeeekes Golfschool Weesp & WoningNet

nr. 4 april 2011 W EESP Flexibiliteit als kracht De Groot Luchtkanalen De voordelen van payrolling Leo Smeeekes Golfschool Weesp & WoningNet W EESP nr. 4 april 2011 Flexibiliteit als kracht De Groot Luchtkanalen De voordelen van payrolling Leo Smeeekes Golfschool Weesp & WoningNet Business bij de Buren Bedrijfsverzekeringen met een persoonlijk

Nadere informatie