Nyrstar lanceert een globaal strategisch financieringsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nyrstar lanceert een globaal strategisch financieringsplan"

Transcriptie

1 Gereglementeerde informatie Mededeling overeenkomstig artikel 8 van het Koninklijk besluit van 27 april 2007 DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING. 1 september 2014 Nyrstar lanceert een globaal strategisch financieringsplan Nyrstar NV ( Nyrstar of de Vennootschap ), de geïntegreerde onderneming voor mijnbouw en metalen, kondigt vandaag de lancering aan van een globaal strategisch financieringsplan bedoeld ter versterking van haar financiële flexibiliteit en van haar mogelijkheid om opportuniteiten voor groei op lange termijn te maximaliseren. Het globaal strategisch financieringsplan omvat een kapitaalverhoging door de uitgifte van nieuwe gewone aandelen met (extralegale) voorkeurrechten voor bestaande aandeelhouders (het Aanbod met Voorkeurrecht ), een internationaal aanbod van obligaties (Notes) met rating aan institutionele investeerders (het Aanbod van Obligaties ), en een overnamebod op uitstaande retail obligaties van Nyrstar (het Openbaar Overnamebod ) dat gefinancierd zal worden met een deel van de opbrengsten van het Aanbod met Voorkeurrecht en het Aanbod van Obligaties. Het financieringsplan dat vandaag wordt aangekondigd, is het resultaat van een uitgebreide analyse door Nyrstar van een aantal beschikbare financieringsopties, en volgt op de aankondiging die op donderdag 24 juli 2014 werd gedaan met betrekking tot de voortdurende evaluatie van de mogelijkheden van de Vennootschap om in haar financieringsbehoeften te voorzien. HOOFDPUNTEN - Het globaal strategisch financieringsplan is bedoeld om Nyrstar toe te staan verder te gaan met de implementatie van de aangekondigde strategie om de maximale waarde vervat in minerale grondstoffen te benutten en tegelijkertijd de financiële positie en financiële flexibiliteit van de Vennootschap te verbeteren; - Aanbod met Voorkeurrecht van nieuwe aandelen voor een verwacht bedrag van ongeveer EUR 250 miljoen met (extralegale) voorkeurrechten voor bestaande aandeelhouders. Underwriting banken werden aangeduid en zijn de verbintenis aangegaan om in te schrijven op het Aanbod met Voorkeurrechten; - Aanbod van Obligaties aan institutionele investeerders van ongeveer EUR 350 miljoen van Nietgesubordineerde, Onbevoorrechte Obligaties die vervallen in 2019; - Bestemming van Opbrengsten: de opbrengsten van het Aanbod met Voorkeurrecht en het Aanbod van Obligaties zullen worden gebruikt voor: De lancering van een Openbaar Overnamebod op uitstaande retail obligaties van Nyrstar met het oog op de terugkoop van al haar uitstaande 2015 retail obligaties en een deel van haar uitstaande 2016 retail obligaties; De financiering van investeringsuitgaven nodig voor de verderzetting van de transformatie van Nyrstar via kapitaalprojecten die het investeringsprogramma van de Strategische Beoordeling van de Smelter-activiteiten ("SSR") en de Port Pirie Herontwikkeling (de Port Pirie Herontwikkeling ) omvatten; en Vermindering van de netto schuld (naar een beoogde Netto Schuld / EBITDA ratio van 2,5x), transactiekosten en algemene bedrijfsdoeleinden. 1

2 Roland Junck, Chief Executive Officer van Nyrstar, zei: Ik ben verheugd de lancering te kunnen aankondigen van dit globaal strategisch financieringsplan dat een belangrijke stap voorwaarts betekent in de strategie van Nyrstar om de maximale waarde vervat in minerale grondstoffen te benutten. De voltooiing van deze kapitaalmarkttransacties zou de financiële flexibiliteit en positie van Nyrstar aanzienlijk moeten verbeteren. Wij pakken proactief de herfinanciering van onze 2015 obligaties met vervaldag op korte termijn aan, bereiden ons verder voor op de vervaldag van de 2016 obligaties, en zorgen voor belangrijk nieuw groeikapitaal om onze strategie te blijven uitvoeren." Samenvatting van de Transactie Teneinde de strategie van Nyrstar te ondersteunen om de waarde vervat in minerale grondstoffen te maximaliseren en tegelijkertijd een gepaste financiële positie en financiële flexibiliteit te behouden, meent de Vennootschap dat het nu het juiste ogenblik is om een globaal strategisch financieringsplan te ondernemen. Nyrstar meent dat de combinatie van eigen vermogen en schuld, samen met de intentie tot terugkoop van al haar uitstaande retail obligaties met vervaldatum in 2015 (de "2015 Obligaties") 1 en een deel van haar retail obligaties met vervaldatum in 2016 (de "2016 Obligaties", en samen met de 2015 Obligaties, de "Bestaande Obligaties") 2, de Vennootschap een optimale kapitaalstructuur zullen geven om haar lange termijn groeipotentieel te maximaliseren en de verderzetting van haar transformatie via de Port Pirie Herontwikkeling en het SSR investeringsprogramma te ondersteunen, alsook andere potentiële financieringsbehoeften. Nyrstar s globale strategische financiering bestaat uit: 1. Een Aanbod met Voorkeurrecht van ongeveer EUR 250 miljoen; 2. Een Aanbod van Obligaties van ongeveer EUR 350 miljoen van Niet-gesubordineerde, Onbevoorrechte Obligaties met vervaldatum in 2019; en 3. Een Openbaar Overnamebod op alle EUR 220 miljoen uitstaande 2015 Obligaties en, voor maximaal EUR 100 miljoen, op uitstaande 2016 Obligaties. BESTEMMING VAN OPBRENGSTEN De opbrengsten van het bovenvermeld Aanbod met Voorkeurrecht en Aanbod van Obligaties zullen worden gebruikt om: 1. De herfinanciering van alle uitstaande 2015 Obligaties voor hun vervaldag aan te pakken en een proactief beheer toe te laten van een gedeelte van de uitstaande 2016 Obligaties die vervallen in 2016; Nyrstar beoogt de herfinanciering van haar 2015 Obligaties voor hun voorziene vervaldag in 2015 aan te pakken en proactief een gedeelte van de 2016 Obligaties die vervallen in 2016, te herfinancieren. Vandaag staan er 2015 Obligaties uit voor een totale hoofdsom van EUR 220 miljoen en 2016 Obligaties voor een totale hoofdsom van EUR 515 miljoen. Het Openbaar Overnamebod van Nyrstar laat de Vennootschap toe om haar schuldpositie proactief te beheren en het profiel van vervaldata van haar uitstaande schuld te verbeteren door de schuld die vervalt in 2015 vervroegd volledig te herfinancieren en tot EUR 100 miljoen van de uitstaande 2016 Obligaties te herfinancieren. De mate waarin dit doel kan worden bereikt via het Openbaar Overnamebod zal afhangen van het aantal Bestaande Obligaties dat zal worden ingediend 1 Nyrstar NV's uitstaande 5,5 procent vastrentende obligaties die uitgegeven zijn op 9 april 2010 en vervallen op 9 april 2015 (ISIN BE ). 2 Nyrstar NV's uitstaande 5,375 procent vastrentende obligaties die uitgegeven zijn op 11 mei 2011 en vervallen op 11 mei 2016 (ISIN BE ). 2

3 tijdens het overnamebod, gezien het vrijwillig karakter van het bod. Nyrstar heeft de bedoeling om fondsen beschikbaar te houden om de 2015 Obligaties die overblijven na het Openbaar Overnamebod volledig terug te betalen op de vervaldatum. 2. De rechtstreekse bijdrage van Nyrstar aan de Port Pirie Herontwikkeling 3 te financieren ten belope van een bedrag van ongeveer EUR 68 miljoen 4 ; 3. Nyrstar te voorzien van kapitaal voor haar lopende SSR groei- en investeringsprogramma, dat bestaat uit een reeks van samenhangende verbeteringen aan de activiteiten van Nyrstar, over de volgende twee jaren voor een bedrag van ongeveer EUR 200 miljoen; en 4. Netto schuld te verminderen (naar een beoogde Netto Schuld / EBITDA ratio van 2,5x), voor transactiekosten en voor algemene noden van het maatschappelijk doel. Verdere details over de transformatie van Nyrstar via de Port Pirie Herontwikkeling en het SSR investeringsprogramma Port Pirie Herontwikkeling: De Port Pirie Herontwikkeling vertegenwoordigt een belangrijke stap in de verwezenlijking van de aangekondigde missie van Nyrstar om de waarde vervat in minerale grondstoffen te maximaliseren en heeft als doel de Port Pirie smelter van Nyrstar om te vormen tot een geavanceerde metaalrecuperatie en raffinage faciliteit. De opbrengsten van het voorgestelde Aanbod met Voorkeurrecht en Aanbod van Obligaties zullen worden gebruikt om de rechtstreekse bijdrage van Nyrstar van ongeveer EUR 68 miljoen te financieren 5. Het overblijvende deel van de investering voor de Port Pirie Herontwikkeling zal ten eerste worden gedekt door ongeveer EUR 191 miljoen 6 die naar verwachting zal worden opgehaald via een speciaal daarvoor opgerichte entiteit bij derden-investeerders die zullen genieten van een garantie met AAA-rating van EFIC 7. Deze investering wordt ondersteund door een back-to-back garantie van de Zuid-Australische Overheid. Ten tweede zal naar verwachting ongeveer EUR 79 miljoen worden opgehaald in 2014 via termijnverkoop van een deel van toekomstige bijkomende zilverproductie van Port Pirie. SSR: Het SSR investeringsprogramma versterkt de Port Pirie Herontwikkeling en verhoogt verder Nyrstar's capaciteit om waarde te halen uit een bredere variatie van grondstoffen in het Metaalverwerking segment. Het SSR investeringsprogramma bestaat uit ongeveer 25 projecten. De totale investeringsuitgaven voor de volledige portefeuille wordt vandaag geschat op EUR 265 miljoen waarbij geen enkele individuele investering EUR 50 miljoen overschrijdt. Van de totale investeringsuitgaven is naar verwachting ongeveer EUR 250 miljoen 8 investeringsuitgaven te besteden in de komende twee jaar. Het globale strategisch financieringsplan beoogt ongeveer EUR 200 miljoen van deze uitgaven te financieren. De SSR projecten kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën van investering: 3 Bedragen van de Port Pirie Herontwikkeling investeringsuitgaven gebaseerd op AUD/EUR wisselkoers van 1,52 (2 januari tot 30 april 2014; in lijn met het Eerste Helft 2014 Resultaten persbericht uitgegeven op 24 juli 2014) De bijdrage van Nyrstar onder de voorwaarden van de bindende overeenkomst tussen Nyrstar, Export Finance and Insurance Corporation van Australië en de Schatbewaarder van Zuid Australië (voor en in naam van de Staat van Zuid Australië) (de "Implementation Deed") bedraagt AUD De bijdrage van Nyrstar onder de voorwaarden van de bindende overeenkomst tussen Nyrstar, Export Finance and Insurance Corporation van Australië en de Schatbewaarder van Zuid Australië (voor en in naam van de Staat van Zuid Australië) (de "Implementation Deed") bedraagt AUD De financiering op projectniveau onder de Implementation Deed bedraagt AUD EFIC: Australië haar Export Finance and Insurance Corporation (het agentschap voor exportkredieten van de Australische Federale Regering). De derde partij investeerders zullen fondsen lenen aan een special opgerichte entiteit ("SPV"), en de SPV zal deze fondsen gebruiken om in te schrijven op de perpetuele effecten in Nyrstar Port Pirie Pty Ltd. De perpetuele effecten krijgen een IFRS eigen vermogen boekhoudkundige verwerking. De verschafte leidraad voor SSR investeringsuitgaven is indicatief en onderhevig aan wijzigingen naarmate de SSR projecten verdergaan. Nyrstar voorziet een jaarlijkse leidraad voor haar Metaalverwerking bedrijfsonderdeel, waarbij de investeringsuitgaven voor de groei in de Metaalverwerking voor het jaar worden beschreven, en die verwijst naar SSR project besteding. 3

4 Het wegnemen van beperkingen (of "debottlenecking") in het netwerk van smelters van Nyrstar om de behandeling toe te laten van materiaal dat meer complex is en een hogere waarde heeft; Opbouwen van "fumer" capaciteit om een meer efficiënte verwerking mogelijk te maken van sommige smelter residu's en om de waarde van andere zeldzame metalen ("minor metals") te benutten; en De capaciteiten voor andere zeldzame metalen uitbreiden door capaciteit te verhogen om een bredere portefeuille te produceren van waardevolle andere zeldzame metalenproducten. Het is de verwachting dat een opeenvolging van investeringen die startte eind 2013 zal leiden tot stijgende inkomsten die vanaf eind 2014 zullen worden gegenereerd. De ongeveer 25 projecten bevinden zich in verschillende stadia van de projectlevenscyclus en, onder voorbehoud van finale interne goedkeuringen, zullen de implementatiefases, naar de huidige verwachtingen, verspreid worden over 2014, 2015 en 2016, met de voltooiing van de volledige SSR portefeuille tegen Nyrstar kan deze investeringen spreiden over een langere periode op een manier die toelaat dat inkomsten gegenereerd door vroegere investeringen daaropvolgende investeringen financieren. Op basis van deze veronderstellingen over de investeringsuitgave en de tijdslijn en andere interne economische veronderstellingen, verwacht Nyrstar nog steeds dat zowel (a) de Port Pirie Herontwikkeling als (b) de gecombineerde SSR investeringsprojecten (dat laatste in zijn geheel genomen) elk een illustratieve IRR ("internal rate of return") na belasting met hefboomeffect (levered) van 25-30% zullen genereren 9 op termijn. Voor de rest van 2014 blijft Nyrstar de SSR projecten verderzetten binnen de leidraad voor de 2014 investeringsuitgaven. Verdere details over de transactie Het Aanbod met Voorkeurrecht: Nyrstar beoogt om ongeveer EUR 250 miljoen nieuw eigen vermogen op te halen via een kapitaalverhoging met de uitgifte van nieuwe gewone aandelen. Bestaande aandeelhouders zullen een (extralegaal) voorkeurrecht hebben om in te schrijven op de nieuwe aandelen. Tot de kapitaalverhoging, indien ze effectief wordt gelanceerd, zal worden besloten door de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal. De voorkeurrechten om in te schrijven op de nieuwe aandelen zullen vrij verhandelbaar zijn op de markt. Het Aanbod met Voorkeurrecht zal naar verwachting zo snel mogelijk worden gelanceerd afhankelijk van marktomstandigheden, uitvoering van het Aanbod van Obligaties, regulatoire goedkeuring en andere factoren op dat moment. De voorlopige timing in dat verband wordt hieronder aangegeven. De finale voorwaarden van het Aanbod met Voorkeurrecht, met inbegrip van de finale grootte van het Aanbod met Voorkeurrecht, de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen, het aantal uit te geven nieuwe aandelen, en de inschrijvingsratio, zal voorafgaand aan de werkelijke lancering van het Aanbod met Voorkeurrecht worden meegedeeld. Het Aanbod met Voorkeurrecht zal worden geleid door Goldman Sachs International als Sole Global Co-ordinator, terwijl Goldman Sachs International en KBC Securities als joint bookrunners zullen optreden. Nyrstar heeft verbintenissen gekregen van Goldman Sachs International en KBC Securities om in te schrijven op het Aanbod met Voorkeurrecht voor maximaal EUR 250 miljoen, onder voorbehoud van een aantal voorwaarden die gebruikelijk zijn en een aantal voorwaarden die specifiek zijn voor de transactie. Bij de lancering van het Aanbod met Voorkeurrecht, zal de Vennootschap een prospectus publiceren met 9 IRR leidraad is een illustratieve levered IRR na belasting onderhevig aan een aantal aannames en kwalificaties, met inbegrip van grondstoffen-, operationele, afgewerkte producten -, en financiële aannames, en vergelijkt een financiële basislijn afgeleid van de huidige activa basis met de verwachte basis volgend op de Transformatie 4

5 betrekking tot het Aanbod met Voorkeurrecht, dat, onder andere, beschikbaar zal zijn op de website van de Vennootschap. Fondsen en rekeningen onder beheer die rechtstreeks of onrechtstreeks dochtervennootschappen zijn van BlackRock Inc. ("Blackrock") hebben Nyrstar geïnformeerd dat zij de intentie hebben om deel te nemen aan het Aanbod met Voorkeurrecht. Daarnaast is Blackrock een overeenkomst aangegaan van "sub-underwriting" van het Aanbod met Voorkeurrecht voor een bedrag van EUR 35 miljoen, waarmee ze haar verdere steun aantoont voor het voorgestelde Aanbod met Voorkeurrecht. Het Aanbod van Obligaties: Gelijktijdig met de aankondiging van het globaal strategisch financieringsplan lanceert Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V., een volledige dochtervennootschap van de Vennootschap, een aanbod enkel aan institutionele investeerders van Niet-gesubordineerde, Onbevoorrechte Obligaties die vervallen in 2019 voor een hoofdsom van ongeveer EUR 350 miljoen. De netto opbrengsten van het Aanbod van Obligaties zullen in bewaring ("escrow") worden gehouden tot de voltooiing van het Aanbod met Voorkeurrecht. Het Aanbod van Obligaties wordt geleid door Goldman Sachs International als Sole Global Coordinator, terwijl Goldman Sachs International en The Royal Bank of Scotland zullen optreden als joint bookrunners. Het Openbaar Overnamebod: Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. heeft de intentie een vrijwillig Openbaar Overnamebod in cash te lanceren voor een totale hoofdsom van maximum EUR 320 miljoen op: (i) alle EUR 220 miljoen uitstaande 2015 Obligaties, en (ii) voor een totale hoofdsom van maximaal EUR 100 miljoen uitstaande 2016 Obligaties. Het is de bedoeling dit Openbaar Overnamebod in de nabije toekomst te lanceren. Er wordt op dit moment voorgenomen dat het Openbaar Overnamebod in verband met de 2015 Obligaties zal gebeuren aan een prijs tussen 101,75% en 102,25%, en het Openbaar Overnamebod in verband met de 2016 Obligaties aan een prijs tussen 102,50% en 103,50%. De finale biedprijs zal worden bevestigd bij de lancering van het Openbaar Overnamebod. Daarnaast zal de Bieder op de betaaldag van het Openbaar Overnamebod de interest betalen die aangegroeid is tussen de laatste interestbetaaldag (zijnde 9 april 2014 voor de 2015 Obligaties en 11 mei 2014 voor de 2016 Obligaties) en de betaaldatum (onder voorbehoud van de toepasselijke roerende voorheffing in België voor de houders van Bestaande Obligaties die hun Bestaande Obligaties houden via een zogenaamde "N-rekening" in het X/N clearingstelsel van de Nationale Bank van België). Het Openbaar Overnamebod zal naar verwachting worden gelanceerd volgend op de afsluiting van het Aanbod van Obligaties, waarvan de voorlopige timing hieronder wordt meegegeven. Voorafgaand aan de lancering van het Openbaar Overnamebod, zal Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. een overnamebod memorandum met betrekking tot het Openbaar Overnamebod publiceren dat, onder andere, beschikbaar zal zijn op de website van de Vennootschap (www.nyrstar.com), samen met de memorie van antwoord dat de raad van bestuur van de Vennootschap in dat verband zal voorbereiden. Het Openbaar Overnamebod zal worden geleid door Goldman Sachs International als Global Coordinator and Structurer, terwijl Goldman Sachs International en KBC Bank zullen handelen als Joint Dealer Managers, en KBC Bank zal handelen als betalingsagent. Toekomstgerichte mededelingen Deze aankondiging bevat toekomstgerichte mededelingen. Alle mededelingen in deze aankondiging die geen verband houden met historische feiten en gebeurtenissen zijn "toekomstgerichte mededelingen". In sommige gevallen kunnen toekomstgerichte mededelingen herkend worden aan terminologie, zoals "zou", "zal", "moet", "kan", "zou kunnen", "verwacht", "is van plan", "rekent op", "meent", "schat", "gaat door", "doel", "intentie", "doelstelling", "bedoeling", "strategie", "budget", "voorgesteld", "schema" of de ontkennende vorm van deze termen of andere soortgelijke uitdrukkingen. Toekomstgerichte mededelingen zijn van nature onderworpen aan inherente risico s en onzekerheden, in algemene en 5

6 specifieke zin, en de voorspellingen, benamingen, projecties en andere toekomstgerichte mededelingen in deze aankondiging kunnen wezenlijk verschillen van wat werkelijk in de toekomst gebeurt. Hoewel Nyrstar meent dat haar verwachtingen met betrekking tot toekomstgerichte mededelingen gebaseerd zijn op redelijke vooronderstellingen binnen de grenzen van de kennis van haar activiteiten en sites op de datum van deze aankondiging, worden toekomstige beleggers gewaarschuwd dat als gevolg van een aantal belangrijke factoren werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de plannen, doelstellingen, verwachtingen, inschattingen en voornemens zoals deze in deze toekomstgerichte mededelingen worden weergegeven. De toekomstgerichte verklaringen uit deze aankondiging doen uitsluitend een uitspraak op de datum van deze aankondiging en worden in hun geheel uitdrukkelijk van een voorbehoud voorzien door de waarschuwingen die in deze aankondiging zijn opgenomen. Zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen van Nyrstar onder de toepasselijke wetgeving met betrekking tot informatieverschaffing en voortdurende informatie, verplicht Nyrstar zich er niet toe om als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, de toekomstgerichte mededelingen publiekelijk bij te werken of te herzien, of op andere wijze. In het licht van deze risico s, onzekerheden en veronderstellingen, zouden de toekomstgerichte gebeurtenissen zoals deze in deze aankondiging worden besproken, niet kunnen plaatsvinden. Toekomstige beleggers worden gewaarschuwd de toekomstgerichte mededelingen in deze aankondiging te lezen samen met de informatie in de jaarverslagen van Nyrstar (beschikbaar op en de aanbiedingsdocumenten voorbereid worden in verband met elk van het Aanbod met Voorkeurrecht, het Aanbod van Obligaties en het Openbaar Overnamebod, in het bijzonder de secties die de risico's beschrijven van de activiteiten van Nyrstar en de respectieve aanbiedingen. Deze aankondiging kan niet worden gebruikt als basis voor enige beleggingsovereenkomst of - beslissing. Belangrijkste verwachte transactiedata 1 september 2014 Aankondiging van globale strategische financiering 5 september 2014 Verwachte prijsstelling van het Aanbod van Obligaties (T+3 vereffening in escrow) Na de prijsstelling van het Aanbod van Obligaties Na de vereffening van het Aanbod van Obligaties Eind september / begin oktober Verwachte aankondiging van het Aanbod met Voorkeurrecht Verwachte aankondiging van het Openbaar Overnamebod Voltooiing van het Aanbod met Voorkeurrecht, betaling van de aandelen door inschrijvers en opbrengsten van het Aanbod van Obligaties uit escrow vrijgegeven na sluiting van het Aanbod met Voorkeurrecht - Einde - Conferentiegesprek Op 1 september 2014 om 10u CET organiseert het management van Nyrstar een conferentiegesprek voor analisten en investeerders. De presentatie kan gevolgd worden via een live webcast op de website van Nyrstar,www.nyrstar.com en zal ook beschikbaar zijn in het archief. 6

7 U kunt de webcast bekijken via: Voor wie die het live conferentiegesprek wenst bij te wonen, zijn de inbelnummers de volgende: Inbelnummers voor de Deelnemers: Deelnemers, Lokaal - Londen, Verenigd Koninkrijk +44(0) Deelnemers, Lokaal - Brussel, België +32(0) Deelnemers, Lokaal - Frankfurt, Duitsland +49(0) Deelnemers, Lokaal - Genève, Zwitserland +41(0) Deelnemers, Lokaal - Amsterdam, Nederland +31(0) Deelnemers, Lokaal - Parijs, Frankrijk +33(0) Bevestigingscode: Het is mogelijk dat deelnemers de bevestigingscode moeten melden aan de operator van de conference call om tot het gesprek toegang te hebben. Over Nyrstar Nyrstar is een geïntegreerde onderneming voor mijnbouw en metalen, met marktleidende posities voor zink en lood, en groeiposities voor andere edele en basismetalen: essentiële hulpbronnen die de snelle verstedelijking en industrialisering van een wereld in evolutie ondersteunen. Nyrstar heeft mijn- smelt- en commerciële activiteiten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, China en Australië, en telt ongeveer werknemers. Nyrstar is als naamloze vennootschap erkend in België en heeft zijn hoofdkantoor in Zwitserland. Nyrstar staat genoteerd op de NYSE Euronext van Brussel met het symbool NYR. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van Nyrstar Voor verdere informatie Investeerders: Amy Rajendran Group Manager Investor Relations T: M: E: Media: Dirk Delmartino Brunswick Group (Brussels) T: Pip Green Brunswick Group (London) T:

8 BELANGRIJKE INFORMATIE DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING Deze aankondiging dient enkel als algemene informatie en maakt geen aanbod tot verkoop of aankoop of de sollicitatie van een aanbod tot aankoop of verkoop uit, noch zal er enige verkoop of aankoop zijn van, de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin dergelijk aanbod, dergelijke sollicitatie of dergelijke verkoop of aankoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder het effectenrecht van enige van deze jurisdicties. Deze aankondiging is niet voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie waar dat verboden zou zijn door toepasselijke wetgeving. Elke persoon die deze aankondiging leest dient zich over elke dergelijke beperking te informeren en die in acht te nemen. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, werden niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "U.S. Securities Act"), en de effecten mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten (zoals gedefinieerd in Regulation S onder de U.S. Securities Act) behalve indien deze effecten geregistreerd worden onder de U.S. Securities Act, of een uitzondering van de registratieverplichtingen van de U.S. Securities Act beschikbaar is. Nyrstar en haar verbonden ondernemingen hebben geen enkel deel van het aanbod van de desbetreffende effecten in de Verenigde Staten geregistreerd en hebben evenmin de intentie enig deel van het aanbod van de desbetreffende effecten in de Verenigde Staten te registreren, en hebben niet de intentie om een openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten te doen. In een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd andere dan België (enkel met betrekking tot het Aanbod met Voorkeurrecht en het Openbaar Overnamebod) wordt deze communicatie enkel aangeboden en gericht aan gekwalificeerde investeerders in die Lidstaat zoals bepaald in artikel 2(1)(e) van de Prospectus Richtlijn. De uitdrukking "Prospectus Richtlijn" betekent Richtlijn 2003/72/EC (en wijzigingen daaraan, met inbegrip van Richtlijn 2010/73/EU in de mate geïmplementeerd in enige relevante Lidstaat) en omvat alle relevante implementerende maatregelen in enige Lidstaat. In verband met het Openbaar Overnamebod, werd deze mededeling gedaan overeenkomstig artikel 8 van het Belgisch Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het "Overnamebesluit"). Deze communicatie wordt enkel verspreid aan, en is enkel gericht tot (a) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden of (b) professionele investeerders die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Order") en (c) "high net worth companies", en andere personen aan wie ze anderszins wettig kan worden verspreid, binnen de perken van artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order (naar al zulke personen samen wordt verwezen als "relevante personen"). De aanbiedingen zijn enkel beschikbaar voor, en elke uitnodiging, elk aanbod of elke overeenkomst om in te schrijven op zulke effecten, of om deze aan te kopen of anderszins te verwerven of verkopen mag enkel worden aangegaan met relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is, kan niet handelen op basis van of zich verlaten op deze communicatie of haar inhoud. Het Openbaar Overnamebod wordt niet gedaan en zal niet worden gedaan, noch direct noch indirect, noch door het gebruik van post, noch via welke middelen of instrumentaliteit van handel tussen de staten of buitenlandse handel dan ook, noch met welke faciliteiten van een nationale effectenbeurs dan ook, van 8

9 de Verenigde Staten en geen aanbod mag worden gedaan door middel van zulk gebruik, middel, instrumentaliteit of faciliteit van of binnen de Verenigde Staten of aan personen gesitueerd in de Verenigde Staten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, fax, elektronische mail, telex, telefoon en internet. Deze communicatie is geen prospectus voor de doeleinden van de Prospectus Richtlijn in verband met het Aanbod met Voorkeurrecht, een aanbiedingsmemorandum in verband met het Aanbod van Obligaties, of een overnamebod memorandum voor de doeleinden van de Belgische Wet van 1 april 2007 op openbare overnamebiedingen, zoals gewijzigd (de "Overnamewet") in verband met het Openbaar Overnamebod. Een prospectus, aanbiedingsmemorandum en overnamebod memorandum voorbereid en beschikbaar gemaakt, in voorkomend geval, in overeenstemming met de Prospectus Richtlijn en Overnamewet zal worden gepubliceerd, dat, wanneer gepubliceerd onder andere kan worden bekomen bij de Vennootschap. Investeerders mogen niet inschrijven op enige effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, tenzij op basis van informatie opgenomen in het prospectus in verband met het Aanbod met Voorkeurrecht, of in het aanbiedingsmemorandum in verband met het Aanbod van Obligaties, en houders van de Bestaande Obligaties mogen geen Bestaande Obligaties waarnaar in dit document wordt verwezen verkopen, tenzij op basis van informatie opgenomen in het overnamebod memorandum in verband met het Openbaar Overnamebod. Investeerders en houders van Bestaande Obligaties mogen een aanbieding van effecten waarnaar hier wordt verwezen niet aanvaarden, noch zulke effecten aankopen of verkopen, tenzij op basis van informatie opgenomen in het relevante prospectus, aanbiedingsmemorandum of overnamebod memorandum dat zal worden gepubliceerd of verdeeld door de Vennootschap. Deze communicatie kan niet worden gebruikt als basis voor enige beleggingsovereenkomst of - beslissing. Geen aankondiging of informatie met betrekking tot het aanbod, de notering, het openbaar overnamebod of de effecten van de Vennootschap hierboven voornoemd mag aan het publiek worden meegedeeld in jurisdicties buiten België waar voor dit doel een voorafgaande registratie of goedkeuring nodig is. Geen enkele actie werd ondernomen of zal ondernomen worden voor het aanbod, de notering, het openbaar overnamebod of de effecten van de Vennootschap in enige jurisdictie buiten België waar dergelijke acties nodig zouden zijn. De uitgifte, de uitoefening, of de verkoop van, de inschrijving op, of de aankoop van, en het openbaar overnamebod met betrekking tot, effecten van de Vennootschap zijn in bepaalde jurisdicties onderhevig aan bijzondere juridische en wettelijke beperkingen. De Vennootschap is niet aansprakelijk indien voormelde beperkingen door enige persoon niet worden nageleefd. 9

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt:

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt: Gereglementeerde informatie DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN Antwerpen, België 1 December 2015 Xior Student Housing NV (de Vennootschap of Xior

Nadere informatie

BIOCARTIS KONDIGT VERVROEGDE AFSLUITING VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING AAN

BIOCARTIS KONDIGT VERVROEGDE AFSLUITING VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING AAN BIOCARTIS KONDIGT VERVROEGDE AFSLUITING VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING AAN Mechelen, België, 23 april 2015 - Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"), een innovatief moleculair diagnostisch

Nadere informatie

BIOCARTIS VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING TOT EEN ENKELE AANBIEDINGSPRIJS VAN EUR 11,50

BIOCARTIS VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING TOT EEN ENKELE AANBIEDINGSPRIJS VAN EUR 11,50 BIOCARTIS VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING TOT EEN ENKELE AANBIEDINGSPRIJS VAN EUR 11,50 Mechelen, België, 20 april 2015 Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"),

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Persbericht NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN DE VERENIGDE STATEN, JAPAN OF AUSTRALIË KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Datum 2 voor 1 claimemissie van 2.838.732.182 nieuwe gewone

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

MITHRA VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING

MITHRA VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Aangeboden Aandelen te dragen alsook het gedeeltelijk of volledig verlies van hun belegging te ondergaan. Een

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

BIOCARTIS HAALT EUR 100 MILJOEN OP IN SUCCESVOLLE EERSTE OPENBARE AANBIEDING

BIOCARTIS HAALT EUR 100 MILJOEN OP IN SUCCESVOLLE EERSTE OPENBARE AANBIEDING BIOCARTIS HAALT EUR 100 MILJOEN OP IN SUCCESVOLLE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Mechelen, België, 24 april 2015 - Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"), een innovatief moleculair diagnostisch

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

TiGenix lanceert een aanbod van EUR 25 miljoen converteerbare obligaties

TiGenix lanceert een aanbod van EUR 25 miljoen converteerbare obligaties PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE DEZE AANKONDIGING IS NIET BEDOELD VOOR VRIJGAVE, BEKENDMAKING, OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA

Nadere informatie

Royal Imtech lanceert volledig gegarandeerde 4 voor 1 claimemissie van circa EUR 500 miljoen

Royal Imtech lanceert volledig gegarandeerde 4 voor 1 claimemissie van circa EUR 500 miljoen persbericht Gouda, 4 juli 2013 Royal Imtech lanceert volledig gegarandeerde 4 voor 1 claimemissie van circa EUR 500 miljoen Claimemissie belangrijke volgende stap in financiële herstructurering van Royal

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend

P E R S B E R I C H T. Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend P E R S B E R I C H T Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend Delft (Nederland), 23 september 2008 Via uitoefening van inschrijfrechten is ingeschreven op 320.904 nieuwe gewone

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

BELANGRIJK BERICHT NIET VOOR VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, HAAR TERRITORIA EN EIGENDOMMEN, ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN

BELANGRIJK BERICHT NIET VOOR VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, HAAR TERRITORIA EN EIGENDOMMEN, ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN BELANGRIJK BERICHT NIET VOOR VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, HAAR TERRITORIA EN EIGENDOMMEN, ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA OF HET DISTRICT COLUMBIA (DE VERENIGDE STATEN )

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

5 voor 7 claimemissie van 96.569.057 nieuwe gewone aandelen tegen uitgifteprijs van EUR 2,58 per nieuw gewoon aandeel

5 voor 7 claimemissie van 96.569.057 nieuwe gewone aandelen tegen uitgifteprijs van EUR 2,58 per nieuw gewoon aandeel Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.937 Datum 31 mei 2010 Aantal bladen 6 Dit persbericht dient niet

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR Gereglementeerde informatie 10 maart 2014 De informatie die volgt mag niet publiek worden verspreid in andere rechtsgebieden dan België KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR IN

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN NIET BESTEMD VOOR DIRECTE NOCH INDIRECTE VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IN ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Deze vragen zijn bedoeld om inzicht te geven in de werking van de claimemissie, alle informatie over de claimemissie is opgenomen in

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN INSCHRIJVEN OP HET AANBOD Q1: Wat is het doel van het Aanbod? Ervan uitgaand dat er volledig wordt op ingeschreven, zullen de netto opbrengsten van de

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Onderstaande informatie mag in geen andere landen dan België onder het publiek worden verspreid. De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben dezelfde betekenis als in de Verrichtingsnota. Openbaar

Nadere informatie

EURONAV. Naamloze Vennootschap. De Gerlachekaai 20. 2000 Antwerpen. RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767

EURONAV. Naamloze Vennootschap. De Gerlachekaai 20. 2000 Antwerpen. RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767 EURONAV Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE KAPITAALVERHOGING MET OPHEFFING VAN DE

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

bpost kondigt de effectieve lancering van zijn beursgang aan

bpost kondigt de effectieve lancering van zijn beursgang aan NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN Deze aankondiging vormt geen aanbieding tot verkoop, noch

Nadere informatie

DELHAIZE GROEP RONDT WAARDEBEPALING VAN NIEUWE OBLIGATIES AF

DELHAIZE GROEP RONDT WAARDEBEPALING VAN NIEUWE OBLIGATIES AF Uitgifte nieuwe obligaties & Inkoopbod Gereglementeerde informatie 21 november 2012 8u00 CET DELHAIZE GROEP RONDT WAARDEBEPALING VAN NIEUWE OBLIGATIES AF BRUSSEL, België, 21 november 2012 Delhaize Groep

Nadere informatie

AANVULLING OP HET PROSPECTUS, DE MEMORIE VAN ANTWOORD EN HET VERSLAG VAN DE ONAFHANKELIJK EXPERT INZAKE HET

AANVULLING OP HET PROSPECTUS, DE MEMORIE VAN ANTWOORD EN HET VERSLAG VAN DE ONAFHANKELIJK EXPERT INZAKE HET AANVULLING OP HET PROSPECTUS, DE MEMORIE VAN ANTWOORD EN HET VERSLAG VAN DE ONAFHANKELIJK EXPERT INZAKE HET VRIJWILLIG EN VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN OPENBAAR

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN

KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN [Type text] EMBARGO TOT 2 JUNI 2014 18:00 KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN DOOR UITGIFTE VAN MAXIMAAL 1.945.416 NIEUWE AANDELEN TEGEN EEN INSCHRIJVINGSPRIJS VAN EUR 27,00

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders Dit is een gezamenlijk persbericht van Univar N.V. en Ulixes B.V. die is vereist op grond van artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Niet voor vrijgave, publicatie of distributie,

Nadere informatie

TKH beoogt voor 75 miljoen (certificaten van) nieuwe gewone aandelen uit te geven voor de financiering van verdere strategische groei

TKH beoogt voor 75 miljoen (certificaten van) nieuwe gewone aandelen uit te geven voor de financiering van verdere strategische groei Persbericht TKH Group N.V. (TKH) TKH beoogt voor 75 miljoen (certificaten van) nieuwe gewone aandelen uit te geven voor de financiering van verdere strategische groei Om verdere strategische groei te financieren

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondergetekende (naam en voornaam / woonplaats): of (naam van de vennootschap/ maatschappelijke zetel) : Vertegenwoordigd door Eigenaar van aandelen

Nadere informatie

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee)

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer: 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap) Bijzonder verslag

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 2 juni 2015 na beurstijd onder embargo tot 17u45 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

Artikels nav Kapitaalsverhoging

Artikels nav Kapitaalsverhoging Artikels nav Kapitaalsverhoging Het Laatste Nieuws 18/06/2009 Beste collega's, We willen u graag op de hoogte brengen dat we vandaag de voorwaarden van de geplande kapitaalverhoging van 15 miljoen euro

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 22 april 2015 08:00 u CET NIET VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERDELING IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIË,

Nadere informatie

Ontex kondigt akkoord aan omtrent overname van Grupo Mabe

Ontex kondigt akkoord aan omtrent overname van Grupo Mabe PERSMEDEDELING Gereglementeerde Informatie Niet voor verspreiding in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan Ontex kondigt akkoord aan omtrent overname van Grupo Mabe Versnelling van de transformatie

Nadere informatie

AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR

AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR BOREALIS AG een Aktiengesellschaft naar Oostenrijks recht

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008 Gewone Algemene Vergadering Brussel 30 April 2008 Julien De Wilde Voorzitter Gelieve uw gsm uit te schakelen Paul Fowler Peter Mansell Karel Vinck Ray Stewart Roland Junck Raad van Bestuur Heinz Eigner

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Royal Delft kondigt details aan van aandelenuitgifte ter grootte van ongeveer EUR 6,5 miljoen ter financiering van de overname van B.V. Koninklijke van Kempen en Begeer Delft, 11

Nadere informatie

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap )

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 EN 598 VAN HET WETBOEK VAN

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

KIADIS PHARMA STELT DE PRIJS VOOR DE BEURSGANG OP EURONEXT MET SUCCES VAST OP EUR 12,50 PER AANDEEL EN HAALT DAARBIJ EUR 32,7 MLN.

KIADIS PHARMA STELT DE PRIJS VOOR DE BEURSGANG OP EURONEXT MET SUCCES VAST OP EUR 12,50 PER AANDEEL EN HAALT DAARBIJ EUR 32,7 MLN. KIADIS PHARMA STELT DE PRIJS VOOR DE BEURSGANG OP EURONEXT MET SUCCES VAST OP EUR 12,50 PER AANDEEL EN HAALT DAARBIJ EUR 32,7 MLN. OP Amsterdam, 1 juli 2015 Kiadis Pharma N.V. ( Kiadis Pharma of de Vennootschap

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Succesvolle Beursgang van Euronext N.V. Euronext gewaardeerd op 1,4 miljard

Succesvolle Beursgang van Euronext N.V. Euronext gewaardeerd op 1,4 miljard NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN OF AUSTRALIË Succesvolle Beursgang van Euronext

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten

Nadere informatie

BIOCARTIS LANCEERT HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING (INITIAL PUBLIC OFFERING) OP EURONEXT BRUSSEL

BIOCARTIS LANCEERT HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING (INITIAL PUBLIC OFFERING) OP EURONEXT BRUSSEL BIOCARTIS LANCEERT HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING (INITIAL PUBLIC OFFERING) OP EURONEXT BRUSSEL Mechelen, België, 15 april 2015 - Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"), een innovatief,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE

AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE Toelichting op de Claimemissie in verband met punt 8 van de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SBM Offshore N.V., te houden op 2 april 2013 om

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30 april 2014 om 10u30

VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30 april 2014 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 189.000.000 uitstaande 4,375% vastrentende obligaties (ISIN: XS0218652906) met vervaldatum

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Informatiememorandum van 6 mei 2013 met betrekking tot het keuzedividend Keuzeperiode van 6 tot en met 21 mei 2013

Informatiememorandum van 6 mei 2013 met betrekking tot het keuzedividend Keuzeperiode van 6 tot en met 21 mei 2013 Gereglementeerde informatie (6 mei 2013) Informatiememorandum van 6 mei 2013 met betrekking tot het keuzedividend Keuzeperiode van 6 tot en met 21 mei 2013 DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE

Nadere informatie

VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op Woensdag 20 augustus 2014 om 10u30

VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op Woensdag 20 augustus 2014 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op Woensdag 20 augustus 2014

Nadere informatie

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect!

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect! INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Veilig investeren met respect! Maatschappelijke zetel : Breugelweg 200 3900 OverpeltOndernemingsnummer

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer Uitkomen voor de beste resultaten DB Star Performer Gestimuleerd rendement Voordelen Hoe het werkt Simulatie aan de hand van historische gegevens geeft consistente resultaten op lange termijn Voordelen

Nadere informatie

SAMENVATTING. KBC Bank NV. De Manager:

SAMENVATTING. KBC Bank NV. De Manager: SAMENVATTING Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding tot het Prospectus, en iedere beslissing om te investeren in de Obligaties, moet gebaseerd zijn op bestudering van het Prospectus in

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Vragenlijst kennis & ervaring voor niet-particuliere beleggers

Vragenlijst kennis & ervaring voor niet-particuliere beleggers Triodos Bank nv Belgisch bijkantoor Hoogstraat 139/3 1000 Brussel Tel. +32 (0)2 548 28 28 www.triodos.be Btw BE 0450.507.887 RPR Brussel Maatschappelijke zetel: Zeist, Nederland Vragenlijst kennis & ervaring

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden WAARSCHUWING

Vragen en antwoorden WAARSCHUWING WAARSCHUWING In dit document wordt bepaalde informatie verschaft in het kader van de kapitaalverhoging van SOLVAC met extralegaal voorkeurrecht, zoals op 2 december 2015 beslist door de Raad van Bestuur,

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Verrichtingsnota 02.06.2015

Verrichtingsnota 02.06.2015 Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail estate

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN Pagina 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE WARRANTS VAN 28 APRIL 2009 A. Warrants 1. Warrants Elke kent het recht toe om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie