FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006 Gegevens onderneming : De naamloze vennootschap Digipay Nederland N.V., alsmede de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Digipay Merchants Services B.V. en Technologie Hilversum B.V. Faillissementsnummers : F F F Datum uitspraak : 1 december 2004 Curator : mr. J.W. Bouman R-C : mr. A.C.A. Wildenburg Activiteiten onderneming : Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : Verslagperiode : 28 maart november 2006 Bestede uren in verslagperiode : 12 Bestede uren Totaal : 330,5 Algemeen Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan schuldeisers en andere belanghebbenden. Aan de inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag wordt gepubliceerd op de website onder publicaties/faillissementen. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie 1.2 Winst en verlies

2 1.3 Balanstotaal 1.4 Lopende procedures 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur 1.7 Oorzaken surséances/faillissement Omzetting De rechtbank heeft op 1 december 2004 conform het verzoek beschikt en Digipay Nederland N.V., Digipay Merchants Services B.V. en Technologie Hilversum B.V. per die datum in staat van faillissement verklaard. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : 2.2 Aantal in jaar voor faillissement : 2.3 Datum ontslagaanzegging : 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst

3 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving De hardware, in eigendom toebehorend aan curanda, Technologie Hilversum B.V., bevindt zich bij MCI Nederland B.V. te Amsterdam. Diverse malen is MCI Nederland B.V. aangeschreven. Curator heeft MCI Nederland B.V. verzocht op inventarisoverzichten aan te geven welke hardware zich bevindt bij MCI Nederland B.V. De reactie van MCI Nederland B.V. bleef uit. Curator heeft contact gezocht met MCI Nederland B.V. en moest vernemen dat de contactpersoon van curator bij MCI was vertrokken. Inmiddels heeft curator nieuwe contacten gelegd bij MCI Nederland B.V. die er, naar verwachting, toe zullen leiden dat op korte termijn duidelijkheid wordt verkregen omtrent de hardware die zich bij MCI Nederland B.V. bevindt. Deze zal hierna worden verkocht. 3.6 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. 3.7 Boedelbijdrage Nog niet bekend. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst

4 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Verpanding aan EWLH Conform in eerdere verslagen aangegeven is, als gevolg van het beëindigen van de aanvraag tot verkrijging van de zogenaamde EGI-Status, Digipay Nederland N.V. omzetbelastingplichtig geworden. Op OB-restitutie wordt aanspraak gemaakt. Inmiddels is de accountant van curandae, Iding & Franssen B.V., door de curator, met instemming van de rechter-commissaris d.d. 7 september 2006, verzocht zorg te dragen voor de afronding van de jaarrekeningen De benodigde onderliggende stukken (fiscale administratie curandae) zijn inmiddels in het bezit van Iding & Franssen B.V. Iding & Franssen B.V. heeft op 9 november 2006 de concept jaarstukken 2003 toegezonden aan curator. Na akkoordbevinding door curator zal met behulp van deze jaarstukken belastingrestitutie worden verzocht Verkoopopbrengst Werkzaamheden European Wireless Lottery Holding B.V. (EWLH). Escrow-rekening 3.14 Faillissementsrekeningen De faillissementsrekening in het faillissement van Digipay Merchants Services B.V., aangehouden bij de Kas bank N.V. onder rekeningnummer , sluit per 1 oktober 2006 met een positief saldo ad ,76. De faillissementsrekening in het faillissement van Technologie Hilversum B.V., aangehouden bij de Kas Bank N.V. onder rekeningnummer

5 , sluit per 1 oktober 2006 met een positief saldo ad ,70. De opgave van de faillissementsrekeningen is correct. Als bijlage 1 wordt aan het verslag gehecht de meest recente afschriften van de 2 faillissementsrekeningen aangehouden bij Kas Bank N.V. te Amsterdam. Als bijlage 2 wordt aan het verslag gehecht een tussentijds financieel verslag. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren n.v.t. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten

6 5.8 Retentierechten 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Beschrijving 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht 7.2 Depot jaarrekeningen 7.3 Goedk. Verklaring Accountant

7 7.4 Stortingsverpl. Aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Geen 8.2 Preferente vordering van de fiscus Digipay Nederland N.V ,00 Digipay Merchants Services B.V ,00 Technologie Hilversum B.V ,00 Belastingdienst Door de inzet van accountantskantoor Iding & Franssen B.V. verwacht curator meer duidelijkheid omtrent de verschuldigdheid van belastingen aan de belastingdienst. 8.3 Preferente vordering. van het UWV Digipay Nederland N.V , Andere preferente crediteuren Digipay Nederland N.V , Aantal concurrente crediteuren Digipay Nederland N.V. 67 Digipay Merchants Services B.V. 12 Technologie Hilversum B.V. 10

8 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Digipay Nederland N.V ,30 Digipay Merchants Services B.V ,52 Technologie Hilversum B.V , Verwachte wijze van afwikkeling Naar verwachting zal in het faillissement van Technologie Hilversum B.V. een substantiële uitkering aan, ook de concurrente crediteuren, kunnen plaatsvinden. Ook in het faillissement van Digipay Merchants Services B.V. zal een een, substantiële uitkering aan, concurrente, schuldeisers kunnen plaatsvinden. Digipay Nederland N.V. heeft substantiële vorderingen op Digipay Merchants Services B.V. en Technologie Hilversum B.V. Afhankelijk van het voorhanden actief in deze laatste vennootschappen, zal een deel van dit actief beschikbaar komen ten behoeve van de crediteuren in Digipay Nederland N.V. De omvang hiervan hangt af van de opbrengst bij verkoop van de activa en, belangrijker nog, het besluit van de fiscus omtrent honorering van het verzoek om fiscale restituties. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Op korte termijn zullen de jaarstukken worden ingediend bij de belastingdienst en zal de fiscus worden verzocht een belastingrestitutie te doen plaatsvinden. Zodra hieromtrent duidelijkheid is verkregen zullen verificatievergaderingen dienen te worden gehouden, mogelijk eerst in de faillissementen van Digipay Merchants Services B.V. en Technologie Hilversum B.V. en later in Digipay Nederland N.V. nu deze laatste vennootschap vorderingen heeft in de eerste twee vennootschappen. 9.2 Plan van aanpak Zie 9.1.

9 9.3 Indiening volgend verslag De rechter-commissaris heeft het volgende verslag gesteld op 6 maanden ex art 73a lid 2 Fw. Een opvolgende verslag wordt door de curator geagendeerd voor de maand april Hilversum, 10 november 2006 Mr. J.W. Bouman (curator)

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : The Visual Identity Management Group B.V. Faillissementsnummer : C/13/13/693 F Datum uitspraak : 28 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, KvK-nummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Tweede openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Tweede openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Tweede openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 13 juli 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ABSOLUTELY INDEPENDENT B.V. (hierna ook: AI

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 april 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V.

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1093 GB)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie