Studiegids Commerciële Economie 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids Commerciële Economie 2013/2014"

Transcriptie

1

2 1. VOORWOORD / INTRODUCTIE 4 2. BEROEPSPROFIEL VOOR DE OPLEIDING CE IEMES 5 3. COMPETENTIEPROFIEL 8 4. CURRICULUMKADERS CONVERSIETABELLEN MODULEBESCHRIJVINGEN LITERATUURLIJSTEN STUDIECOACHING ASSESSMENTS PROJECTEN STAGES MINOR SEMINARS EXCURSIES INFORMATIE M.B.T. INHOUD CURRICULUM: 120 A. AANWEZIGHEID(SPLICHT) / ATTITUDE 120 B. BONUSOPDRACHTEN 121 C. BUITENLANDCOÖRDINATOR 121 D. COÖRDINATOR WERKVELD 122 E. EXAMENCOMMISSIE 122 F. PORTAL 122 G. ONDERWIJS- EN EXAMEN REGELING (OER) 123 H. OPLEIDINGSCOÖRDINATOR 123 I. STUDENTENCENTRUM 123 J. TENTAMENS 124 K. VRIJSTELLINGEN 126 L. EXCELLENTIETRAJECTEN/EXTRA TALEN 126 M. RAAD VAN ADVIES INFORMATIE M.B.T. PERSOONLIJKE BEGELEIDING: 127 A. DECAAN 127 B. INTERNATIONAL OFFICE 128 C. LOOPBAANCENTRUM STUDENTEN 128 D. STUDENTPSYCHOLOOG 128 E. VERTROUWENSPERSOON 128 F. EXTRA TENTAMENFACILITEITEN 128 2

3 Deze studiegids CE IEMES is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en ten tijde van uitgave (augustus 2013) zo actueel als mogelijk samengesteld. De opleiding CE IEMES behoudt zich echter het recht voor wijzigingen in deze studiegids CE IEMES door te voeren. De juiste en geldige versie van de studiegids staat altijd online, met die actuele uitgave komen alle vorige versies te vervallen. Versiebeheer v augustus 2013 MM Studiegids staat on-line v januari 2014 DO Beschrijving Online-marketing j2 aangepast p. 56 v1.6 4 februari 2014 DO Ogv art.25 lid 4 feedback opgenomen p

4 1. Voorwoord / Introductie Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Commerciële Economie International Event, Music & Entertainment Studies, kortweg CE IEMES, voor het collegejaar In deze gids vind je het kader van de opleiding en praktische informatie om je door je opleiding heen te helpen. Naast de hardcopy versie staat de studiegids ook online. Naast de studiegids is er ook een online werkveldgids beschikbaar met daarin alle informatie over Projecten, Stages en de IEMES-weken. Mocht de informatie in deze gids niet toereikend zijn, richt je dan tot je studiecoach, die kan je verder helpen. Ik wens je veel succes met je studie komend collegejaar! Met vriendelijke groeten, Martine Mingaars Coördinator CE IEMES Academy for Creative Industries 4

5 2. Beroepsprofiel voor de opleiding CE IEMES Commerciële Economie, International Event Music en Entertainment Studies = CE IEMES Een beroepsprofiel geeft de essentie aan van een beroep en een omschrijving van de belangrijkste en meest voorkomende activiteiten in de beroepsuitoefening. In onderstaand profiel worden de kenmerkende beroepssituaties beschreven van een commerciële econoom in de event, music en entertainmentbranche weergegeven. Het schept duidelijkheid rondom taken en verantwoordelijkheden van de beroepsuitoefening en draagt tevens bij aan de professionalisering van het beroep. Dit beroepsprofiel voor de opleiding Commerciële Economie International Event, Music & Entertainment Studies is bedoeld om enerzijds richting te geven aan de opleiding en anderzijds duidelijkheid te verschaffen aan (toekomstige) studenten en het werkveld. Opleiding Bij CE IEMES leiden we studenten op tot Commercieel Econoom in de creatieve industrie, specifiek voor de business van Event, Music & Entertainment. Daar waar de grenzen vervagen tussen de EME branches, ontstaat er de vraag naar de breed georiënteerde marketingmanager, die qua kennis en inzicht voorbij de branchegrenzen kan gaan. CE IEMES leidt marketeers op die de snel veranderende branche verkennen, herkennen en kunnen benutten. Een CE-IEMES afgestudeerde is in staat creatieve producten en diensten op de markt te zetten, te organiseren en te managen. Na het behalen van het getuigenschrift mag je je Bachelor of Business Administration (BBA) noemen. Werkveld I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) CE IEMES maakt onderdeel uit van de Academy for Creative Industries. Deze relatief nieuwe creatieve industrie is lastig in één zin samen te vatten. De opleiding kan zich goed vinden in de definitie van het Britse Government Department for Culture, Media and Sport (DCMS) die de creatieve industrie omschrijft als: Those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property. (DCMS 2001, p. 04) In de Cross Media Monitor 2010 staat het volgende over deze nieuwe industrie: De creatieve industrie is cultureel en economisch een belangrijke sector. Hij zorgt voor culturele ontwikkeling, verschaft banen en creëert waarde. Zeker in het voorbije decennium laat deze sector in de meeste westerse landen bovengemiddelde groeicijfers zien. Zijn innovatieve kracht en daarmee bijdrage aan concurrentiekracht beperkt zich niet tot de eigen sector, maar komt ook tot uiting in de verbindingen die vanuit de creatieve industrie met andere sectoren worden aangegaan. Daarop is zijn centrale plaats in de creatieve economie gestoeld. Het kernpunt uit beide visies is het feit dat in de creatieve industrie de creativiteit zelf het product of de dienst is. Het is de creativiteit die daarmee de basis vormt om banen te genereren en het welzijn van de mensen te vergroten. Creativiteit is het sleutelwoord en de bepalende succesfactor binnen een hele industrie geworden. Een industrie die drijft op het creërende en scheppende vermogen van individuen, groepen, bedrijven en organisaties. 5

6 Er zijn daarbij verschillende opvattingen over de samenstelling en onderverdeling van de creatieve industrie. CE IEMES concentreert zich op die domeinen die gezamenlijk ook benoemd kunnen worden als de Evenementen, Muziek en Entertainmentbranche (verder de EME-brache genoemd). De volgende categorieën worden door CE IEMES binnen deze EME-branche onderscheiden: film, televisie, muziek, radio, theater, digitale media, printed media, kunst en cultuur, gaming, themaparken, events, media-, entertainment- en communicatie-adviesbureaus. Voorbeelden van beroepssituaties Als de hieronder genoemde rollen en taken gecombineerd worden met de binnen de EME-branche onderscheiden categorieën komt daar een hoeveelheid en diversiteit aan mogelijke beroepsspecifieke situaties uit. 1. Marketing & Sales Assistant: analyse De MSA voert analyses uit die ten grondslag liggen aan marketing- en salesbeslissingen. Hij adviseert zijn manager bij het opstellen van marketing- en salesbeleid, draagt bij aan creatieve processen en is vaardig in het omgaan met geautomatiseerde systemen. Hij is in staat om diverse methoden en technieken van onderzoek toe te passen en op hun waarde te schatten. De onderzoeken kunnen betrekking hebben op de markt, maar ook op de marketinginstrumenten. Hij kan de vraag naar onderzoek correct verwoorden, heeft een analytisch vermogen en kan op basis van de gegevens de conclusies en aanbevelingen helder presenteren. De presentatie kan zowel in de vorm van een rapport als mondeling geschieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne presentatietechnieken. De MSA voert marketing- en sales activiteiten binnen de gestelde kaders uit, communiceert daarbij met alle betrokken partijen en rapporteert over bereikte resultaten aan zijn manager. 2. Product Manager De PM is verantwoordelijk voor een bepaald product/merk of een bepaalde range van producten in een bedrijf. Hij heeft te maken met het ontwikkelen van nieuwe producten (productinnovatie) en het aanpassen of veranderen van bestaande producten (productvariatie). Binnen deze kaders formuleert hij marketingdoelen voor de betreffende producten en is verantwoordelijk voor de positionering van de producten in de doelmarkt (marketingplan voor product). De operatieve uitvoering van de marketinginstrumenten ligt in zijn handen. Voor de PM is het noodzakelijk met verschillende andere disciplines/functies van het bedrijf samen te werken. Daarom is de interne communicatie een van zijn sterke punten. 3. Sales Manager De SM identificeert en analyseert klantenwensen en stelt op basis hiervan een verkoopplan op. Hij geeft leiding aan het verkoopproces en de daarbij betrokken medewerkers. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van verkoopdoelstellingen. De SM onderhandelt met internen over producten en activiteiten die zijn afgestemd op de wensen van de klant. Hij denkt klantgericht en handelt resultaatgericht.. 6

7 4. Account Manager De accountmanager weet middels effectief relatiemanagement klanttevredenheid en loyaliteit te vergroten en daardoor het rendement van de onderneming te verbeteren. Hij is verantwoordelijk voor Customer Relationship Management (CRM) en het accountplan dat bestaat uit het opbouwen, ontwikkelen en actief beheren van lange termijn relaties met klanten die van strategisch belang zijn voor de organisatie. De accountmanager is een echte resultaatsgerichte teamplayer die contacten onderhoudt met commerciële functionarissen. 5. Zelfstandig Ondernemer De zelfstandig ondernemer is in staat op basis van eigen ideeën en gegenereerde (veelal onvolledige) informatie in te schatten en te beoordelen wat de (on)mogelijkheden zijn voor het aanbieden van producten en diensten. De ondernemer is in staat beslissingen te nemen en de consequenties op financieel, personeel, logistiek, juridisch en strategisch terrein te overzien. De ondernemer anticipeert op ontwikkelingen die van invloed zijn op de positie en kansen van de onderneming en heeft daarbij het vermogen vanuit de markt te redeneren; het betreft ontwikkelingen in een veelheid van omgevingen, van lokaal tot internationaal. 6. Marketingcommunicatie Manager Een marketingcommunicatiemanager is verantwoordelijk voor de marketingcommunicatie van een organisatie. Hij draagt het (doorgaans mede door hem ontwikkelde) gewenste imago van zijn organisatie uit en ontwikkelt en implementeert de promotie van de producten of diensten ter ondersteuning van de doelstellingen in het marketingplan. Zijn werk is planmatig, gebaseerd op marktonderzoek en gericht op het behalen van vooraf bepaalde doelstellingen. Hij onderscheidt zich door een extroverte persoonlijkheid en beschikt over grote overtuigingskracht. De marketingcommunicatiemanager kan bij uitbesteding ook werk delegeren. Hij is daarnaast creatief en buitengewoon taalvaardig, zowel mondeling als schriftelijk. 7. Eventorganisator/ manager De eventmanager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, initiëren van evenementen vanuit de marketingstrategie van een organisatie. Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van evenementen door middel van een projectmatige aanpak. Hij is verantwoordelijk voor fondsenwerving en budgetbewaking. De eventmanager stelt een projectteam samen (eventueel via werving) en geeft leiding aan projectmedewerkers (vaste en tijdelijke medewerkers en eventueel vrijwilligers). Alumni onderzoek Uit intern onderzoek (2013) over de afgestudeerde professionals van de Fontys Academy of Creative Industries blijkt dat IEMES afgestudeerden: - 75% van de ondervraagden heeft op dit moment betaald werk, een deel van de ondervraagden heeft gekozen voor een vervolg studie. 53% vond binnen een half jaar een baan. - 35% van de ondervraagden studenten werkt in de EME branche en bijna 90% komt op een marketing en/of salesfunctie terecht. 12% van de ondervraagden heeft een eigen bedrijf. - Vele ondervraagden zouden graag de IEMES week blijven bijwonen nadat ze afgestudeerd zijn, vanwege de interessante sprekers. Daarnaast willen ze ook fungeren als stagebegeleider. 7

8 3. Competentieprofiel Tijdens de opleiding CE IEMES worden studenten competenties aangeleerd (Kennis Vaardigheden Gedrag) die binnen de eerder genoemde beroepssituaties essentieel zijn. De competenties zijn grotendeels landelijk vastgesteld door het domein Commerce waar de opleiding CE IEMES bij hoort. De competenties worden stapsgewijs aangeleerd en getoetst en zijn opgebouwd uit drie niveaus. Die niveaus passen weer bij de verschillende fasen binnen de opleiding: Niveau 1 > Propedeuse Niveau 2 > Hoofdfase Niveau 3 > Afstudeerfase Per niveau worden verschillende prestatie-indicatoren omschreven om de competentie concreter te maken. De uitwerking van deze competenties vind je ook op de ACI portal. Competentie1 > Ondernemerschap Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentie 2 > Marktonderzoek Het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek. Competentie 3 > Bedrijfs- en omgevingsanalyse Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/ of internationale markt, op basis van relevante nationale en internationale trends. Competentie 4 > Strategie en beleid Ontwikkelen van marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunnen onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes. Competentie 5 > Planning en uitvoering Opstellen, uitvoeren en bijstellen van plannen vanuit het marketingbeleid. Competentie 6 > Sales Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties ten behoeve van inkoop, verkoop en dienstverlening en het verkopen van producten en/ of diensten. Competentie 7 > Communicatie Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Competentie 8 > Marketing communicatie Het vertalen van een marketingplan naar een on- en offline marketingcommunicatieplan. Competentie 9 > Leiderschap en management Leiding geven aan een project, bedrijfsproces, bedrijfsonderdeel of bedrijf. 8

9 Competenties met indicatoren per niveau C1 Ondernemerschap. Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend met klanten en concurrenten, en stakeholders en deze vertalen in producten of diensten Maken, samen met anderen, van een basisplan voor een onderneming. Runnen, samen met anderen, van een project of onderneming. Verkopen, samen met anderen, van een eenvoudig product of dienst. Competentieniveau 2 Genereren van innovatieve en creatieve ideeën als antwoord op een probleem. Ontwikkelen van concepten op basis van een creatief idee. Omzetten, samen met anderen, van een concept in een product of een dienst en zorgen voor de organisatie van het (laten) maken ervan. Vormgeven en besturen, samen met anderen, van een project of onderneming. Maken, samen met anderen, van een volledig plan voor een onderneming. C2 Marktonderzoek. Uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek. Competentieniveau 1 Formuleren van een onderzoeksvraag vanuit een gegeven probleemstelling. Maken van een plan van aanpak voor een kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Maken van een eenvoudige vragenlijst die aansluit bij de onderzoeksvraag. Uitvoeren van een kwantitatief onderzoek en verwerken van de data m.b.v. een ICT toepassing. Maken van een eenvoudige rapportage met statistische bewerkingen op beschrijvend niveau (grafieken, rechte uitdraai, kruistabellen). Uitvoeren van een kwalitatief onderzoek. Kunnen interpreteren van onderzoek van derden. Competentieniveau 2 Formuleren van een probleemstelling en een onderzoeksvraag (of meerdere onderzoeksvragen) vanuit een gegeven context. Maken van een onderzoeksplan met daarin een verantwoording van de keuze voor kwalitatief dan wel kwantitatief onderzoek. Maken van een vragenlijst die aansluit op een set van onderzoeksvragen. Uitvoeren van het onderzoek, gebruikmakend van de geijkte methoden voor het type onderzoek. Verwerken van de data, toepassen van eenvoudige statistiek m.b.v. een statistisch pakket en trekken van conclusies. Maken van een rapport met grafische voorstellingen en verantwoorden van onderzoeksresultaten aan de opdrachtgever. Evalueren van het uitgevoerde onderzoek. Uitvoeren van deskresearch. Maken van een analyse van de marktomvang, samenstelling en ontwikkeling alsmede de positie die de organisatie/het merk heeft. Maken van de schattingen vanuit verschillende invalshoeken (aanbodperspectief, vraagperspectief, de statistiek van productie, import, export, voorraad). 9

10 Competentieniveau 3 Formuleren, zelfstandig, van een probleemstelling en onderzoeksvraag vanuit een of meerdere contexten. Maken, zelfstandig, en onder eigen verantwoording uitvoeren van een onderzoeksplan, inclusief een kostenbegroting, met verantwoording van de keuze van het type onderzoek en de vragenlijst. Verwerken van de data volgens een vooraf opgesteld analyseplan, gebruikmakend van voor het onderzoek relevante statistische technieken met behulp van een statistisch pakket. Maken van een rapport, inclusief grafische voorstellingen, verantwoorden van de gehanteerde statistische methoden en technieken, trekken van conclusies en geven van aanbevelingen. Presenteren van de onderzoeksresultaten, inclusief conclusies en aanbevelingen, verantwoorden van de aanpak en het advies over het vervolgtraject dat eventueel moet worden doorlopen. Combineren van marktonderzoek kennis en database/ crm/ datamining klantkennis. C3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse. Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/ of internationale markt, op basis van relevante nationale en internationale trends Competentieniveau 1 Vaststellen welke gegevens nodig zijn over interne bedrijfsprocessen en cultuur om een sterkte/zwakte analyse van een onderneming te kunnen uitvoeren. Vaststellen welke gegevens nodig zijn uit de omgeving om de kansen en bedreigingen voor een onderneming te kunnen beschrijven. Uitvoeren van een eenvoudige interne en externe analyse (quick scan) vanuit een gegeven probleemstelling. Inzicht genereren in de inrichting van een organisatie en in organisatiemodellen Competentieniveau 2 Opstellen en uitvoeren, samen met anderen, van een SWOT-analyse vanuit een gegeven context. Objectiveren en combineren van de gegevens op basis van een SWOT-analyse en conclusies daaruit trekken. Vaststellen van strategische opties voor de nationale en/of internationale markt op basis van de analyse. Rapporteren en presenteren van de resultaten, verantwoorden van de keuze voor de methodiek en onderbouwen, ook financieel, van de aanbevelingen. Meedenken over doelen en inrichting van de organisatie Zich mondeling goed uitdrukken bij contacten op verschillend niveau, onderbouwen van eigen standpunten. Competentieniveau 3 Opstellen, zelfstandig, van een marktanalyseplan vanuit een of meerdere contexten. Trekken van conclusies, zelfstandig, op basis van beschikbare en mogelijk onvolledige informatie en aangeven van belangentegenstellingen.. Beoordelen van strategische opties voor de nationale en/of internationale markt op basis van de analyse. Rapporteren en overtuigend presenteren van de resultaten en verantwoorden van de analyse, inclusief verantwoorden van de aanpak en geven van een advies over het vervolgtraject. Een eigen standpunt met goede argumenten naar voren weten te brengen, zich houdend aan de kern van de zaak. 10

11 C4 Strategie en beleid. Ontwikkelen van marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunnen onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes. Competentieniveau 1 In kaart brengen van de marktkansen van een product of dienst op basis van een eenvoudig onderzoek. Vertalen van de marktkansen in korte termijn doelstellingen. Ontwerpen van een actieplan voor het bereiken van deze doelstellingen. Benoemen van de consequenties van dit actieplan voor de organisatie. Competentieniveau 2 Benoemen van een aantal opties op basis van een Swot analyse die voor een opdrachtgever is uitgevoerd. Structureren van de opties en terugbrengen tot een haalbaar aantal prioriteiten. SMART formuleren van enkele marketingdoelstellingen voor de korte of middellange termijn. Ontwerpen van een marketingplan voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, inclusief de organisatorische en financiële consequenties. Competentieniveau 3 Benoemen van een aantal opties op basis van een zelfstandig uitgevoerde analyse in opdracht van een externe opdrachtgever. Prioriteren van opties eventueel in overleg met de opdrachtgever. Onderzoeken van de haalbaarheid van deze opties. Opstellen van marketingdoelstellingen of bijstellen van bestaande doelstellingen, voor de middellange of lange termijn. Ontwerpen van een marketingplan voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, inclusief de marketinginstrumenten die daarvoor worden ingezet en de organisatorische en financiële consequenties. Het initiëren, (laten) ontwikkelen, plannen, vermarkten (laten)uitvoeren en evalueren van managen, op basis van relevante managementmodellen van evenementen, uitgaande van een event als marketingcommunicatie instrument. Bepalen van een systeem van evaluatie van resultaten tijdens en na de uitvoering C5 Planning en uitvoering. Opstellen, uitvoeren en bijstellen van plannen vanuit het marketingbeleid Competentieniveau 1 Vaststellen, samen met anderen, van de veranderingen voor een of enkele functionele gebieden van de organisatie vanuit een gegeven marketingprobleemstelling. Ontwikkelen, opstellen en onderbouwen, samen met anderen, van een eenvoudig plan of advies voor de communicatie en/of sales en/of organisatie. Het projectmatig plannen, vermarkten, uitvoeren en evalueren van een entertainmentproduct in groepsverband onder begeleiding. Opstellen van budgetten. Competentieniveau 2 Analyseren, samen met anderen, van de veranderingen voor alle functionele gebieden van de organisatie, uitgaande van een globale marketingprobleemstelling. Ontwikkelen, opstellen, onderbouwen en uitvoeren van een plan (voor communicatie, inkoop en/of verkoop, distributie, organisatie) op basis van een gegeven marketingbeleid. Het samen met anderen initiëren, ontwikkelen, vermarkten, uitvoeren en evalueren van een entertainmentproduct Hanteren van verschillende schrijfstijlen die passen bij de doelgroep 11

12 Competentieniveau 3 Analyseren en onderzoeken, zelfstandig, van veranderingen voor alle functionele gebieden van de organisatie, uitgaande van een complexe marketingprobleemstelling. Ontwikkelen, uitvoeren, bijstellen en evalueren, zelfstandig, van een on- en offline plan (voor communicatie, inkoop en/of verkoop, distributie, organisatie) op basis van een complexe marketingprobleemstelling. Presenteren van de analyse en conclusies op overtuigende wijze aan management en andere doelgroepen voor het verkrijgen van instemming met en draagvlak en budget voor de uitvoering. In zijn complexe in vraagstukken helder en gestructureerd verwoorden, houden van samenhangende presentaties. C6 Sales. Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties ten behoeve van inkoop, verkoop en dienstverlening. Competentieniveau 1 Enkelvoudig verkopen van product of dienst (transactionele verkoop) Aanknopen, ontwikkelen en onderhouden van relaties, zowel mondeling als schriftelijk. Offertes maken en beoordelen. Onderscheiden van klantgroepen (btc en btb) in termen van prospects en suspects. Kunnen inschatten welke verkoopkanalen (on- en offline) ingezet moeten worden. Werken met CRM-systemen, klantendatabase of leveranciersdatabase. Luisteren en duidelijk uitdrukken Kan kort rapporteren met een heldere structuur en opbouw, met correct gebruik van het Nederlands en met gebruik van moderne ICT. Kan een korte beschrijvende presentatie geven met behulp van ICT. Brengt een boodschap helder naar voren, Competentieniveau 2 Consultatieve klantgesprekken voeren Voeren van onderhandelingen in het kader van langdurige accountrelaties Het kunnen beoordelen van de potentie van de suspects, prospects en klanten en daar de activiteiten op afstemmen (funnelmanagement) Opstellen en beoordelen van een account- en/of leveranciersplan inclusief financiële verantwoording. Uitvoeren van een analyse van de effectiviteit van het inkoop- en/of verkoopteam In staat zijn sponsoring binnen de event, music en entertainmentwereld op een efficiënte en effectieve manier in te zetten, dit zowel vanuit de kant van de gesponsorde als de sponsor. C7 Communicatie. Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Competentieniveau 1 Beheersen van de Engelse taal op minimaal Europees taalniveau B1+. Competentieniveau 2 Beheersen van de Engelse taal op Europees taalniveau B2+. Adviseren over aspecten van de cultuur, samenleving en gedragspatronen in landen of regio s waar de Engelse taal formeel geldt; Adviseren over het adequaat inspelen op verschillen in bedrijfsculturen binnen landen of regio s waar deze vreemde taal formeel geldt en/of wordt gebruikt; Communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels; in termen van beroepstaken omvat dat onder meer opstellen en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren 12

13 Competentieniveau 3 (Nb. Vanaf cohort 2009 vervalt competentieniveau 3): Beheersen van de Engelse taal op Europees taalniveau C1. Beheersen van een tweede vreemde taal op Europees taalniveau A2. Adviseren over aspecten van de cultuur, samenleving en gedragspatronen in landen of regio s waar de Engelse taal formeel geldt; Communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels; in termen van beroepstaken omvat dat onder meer opstellen en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren. C8 Marketingcommunicatie. Het vertalen van het marketingplan naar een on- en offline marketingcommunicatieplan. Competentieniveau 1 Inzicht in communicatiedoelgroep(en) Overzicht geven van instrumenten en media welke kunnen worden ingeschakeld om marketingdoelstellingen te helpen realiseren Opstellen, samen met anderen, van de marketingcommunicatiemix op basis van een gegeven thema Opstellen van een cross mediaal-mediaplan Onderbouwen mediakeuze Rekening houden met belangrijke wetgeving rond communicatie. Houdt rekening met de ethische grenzen van marketingcommunicatie Competentieniveau 2 Opstellen van een briefing van een extern communicatiebureau Hanteren van consumentengedrag als uitgangspunt voor communicatie. Begrijpt de samenhang tussen off- en online communicatie instrumenten Op basis van een communicatieonderzoek een Marketingcommunicatieplan opstellen vanuit een gegeven strategische context en op basis van communicatieonderzoek een marketingcommunicatieplan opstellen. C9 Leiderschap en management. Leiding geven aan een project, een bedrijfsonderdeel, bedrijfsprocessen of een bedrijf. Competentieniveau 1 Beheersen van een aantal aspecten van projectleiderschap. Opbouwen v.e. eenvoudige projectorganisatie; Voorzitten van vergaderingen in een projectgroep; Leiden v.d. uitvoering v.e.e opdracht; Instrueren en volgen v.d. deelnemers v.e. projectgroep; Leiding geven bij het maken v.e. Plan van Aanpak; Herkennen van conflictsituaties in een projectgroep en een bemiddelende rol spelen; Opstellen van kwaliteitseisen t.a.v. het project in overleg met de projectgroep. Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; 13

14 Competentieniveau 2 Hanteren van een eenvoudige conflictsituatie in een projectgroep. Omgaan met onverwachte gebeurtenissen, die processen in de projectgroep verstoren en reageren op adequate wijze met hulp van derden. Geven van leiding op resultaatgerichte wijze, onder begeleiding of supervisie, aan een eenvoudig bedrijfsonderdeel of project. Formuleren van lange termijn doelen en deze vaststellen in overleg binnen de projectgroep en tijdig tussentijds toetsen op haalbaarheid. Schatten naar waarde van de bijdrage van een medewerker of lid van projectgroep en feedback geven naar de projectgroep. Samenwerken (multidisciplinair) in een beroepsomgeving aan meer complexe taak met beperkte begeleiding. Plannen samen met anderen van de werkzaamheden logisch, gestructureerd en haalbaar n.a.v. een gegeven doel, deadline en kwaliteitsniveau. Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; Ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; Competentieniveau 3 Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; Nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; Ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; Leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche door middel van actief lidmaatschap van beroepsverenigingen, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoorts. Het organiseren van eigen actualiteit. Samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit. 14

15 4. Curriculumkaders CE IEMES jaar 1 (cohort 2013) onderwijs toetsen semester 1 semester 2 semester 1 semester 2 periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 onderdeel uren p/w uren p/w uren p/w uren p/w toetscode sp toetscode sp toetscode sp toetscode sp Algemene economie YAEC1T 3 Bedrijfsadministratie/-economie YBEA1T YBDR1T 3 Branchevakken* YEME1T YEME2T YEME3T YEME4T 2 Communicatie &Projectmanagement YCPM1T 2 Engels YENG1T 3 Experience Marketing YEXM1T 2 Marketing YMKT1T YMKT2T YMKT3T 2 Marktonderzoek YMOZ1T YMON2T YMON3T 2 Media Design YMED1O 2 Online Marketing YOLM1T 2 Sales YSLS1T 2 Writing YWRI1O 2 Studiecoaching YSTC1O 3 Project YPRJT YPRJT2 4 Assessment C3, C4, C6 2259Y1ASS Y1ASS Y1ASS6 2 TOTAAL * Note: M.b.t. de tentamens van de Branchevakken geldt het volgende: iedere student maakt de toets van de module die hij of zij de afgelopen periode gevolgd heeft. Cijfers worden als volgt in het systeem geregistreerd: 2259YEME1T = Branche Event, 2259YEME2T = Branche Music, 2259YEME3T = Branche Entertainment, 2259YEME4T = Branche Gaming. Je mag slechts 2x per studiejaar meedoen aan elk branchetentamen. De eerste keer is in de periode dat je de module volgt, de tweede keer is de periode volgend op de periode waarin je de module hebt gevolgd. 15

16 CE IEMES jaar 2 (cohort 2012) onderwijs toetsen Niveau , semester 1 semester 2 semester 1 semester 2 periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 onderdeel uren p/w uren p/w uren p/w uren p/w toetscode sp toetscode sp toetscode sp toetscode sp Bedrijfseconomie YBDR2T YBDR3T 3 Branchevakken* YEME YEME 3 Engels YENG4O YEN3VT YEG3WO 2 Marketingcommunicatie YMCM1T 3 Onderzoek YOND2T 3 Online Marketing YOLM2T 3 Recht YRCH1T YRCH2T 3 Sales YSLS2T 3 Strategic Marketing YSTM1T YSTM2T 3 Studiecoaching YSTU2O 2 Expertiseweken YEXPW YEXPW YEXPW YEXPW4 2 Project YPROT YPROT4 4 TOTAAL CE IEMES jaar 3 (cohort 2011) Minor 30 Meewerkstage 2259YMSTA1 26 Assessment 4 TOTAAL 60 * Keuzes Branchevakken CE2 Semester 1 > 2259YEME5O Branche Event 2259YEME6O Branche Music 2259YEME7O Branche TV Entertainment 2259YEME8O Branche Live Entertainment 2259YEME9O Film Entertainment 2259YEME10 Branche Gaming 2259YEME11 Branche Visitors Attractions Je mag slechts 2x per studiejaar meedoen aan elk branchetentamen. De eerste keer is in het semester dat je de module volgt, de tweede keer is de periode volgend op het semester waarin je de module hebt gevolgd. 16

17 CE IEMES jaar 4 (cohort 2011 en 2010) onderwijs toetsen Niveau 3 semester 1 semester 2 semester 1 semester 2 periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 onderdeel uren p/w uren p/w uren p/w uren p/w toetscode sp toetscode sp toetscode sp toetscode sp Advanced Courses Applied Research Business Model Marketing International Finance Service Marketing 2 optionele advanced courses per periode Project - Special Program 3 3 Onderzoeksstage 2259YOSTA1 25 Assessment 5 TOTAAL

18 5. Conversietabellen Op de portal staan de conversietabellen voor alle CE2, CE3 en CE4 studenten. In een conversietabel kun je direct zien wat je wanneer kunt herkansen. Je kijkt bij jouw eigen cohort (het jaar dat je begonnen bent bij IEMES), de vakken zijn dan per jaar en niveau gesorteerd. Check goed de kolom met bijzonderheden om te zien of er geen wijzigingen zijn in de inhoud van het tentamen. De student is zelf verantwoordelijk. - Herkansingen in de vorm van een tentamen/opdracht/assessment altijd middels inschrijven via Progress. - Herkansingen in de vorm van een tentamen/assessment vinden altijd plaats tijdens de T/A weken (Zie daarvoor de jaaragenda IEMES op - Herkansingen in de vorm van een opdracht/ paper kunnen alleen ingeleverd worden op Paperday. Je dient je altijd in te schrijven voor een herkansing. De inschrijving voor hertentamens/herkansingen opdrachten/assessments gaat via Progress en starten op maandag in lesweek 3 en sluit drie weken later. Administratiekosten bij te laat inschrijven bedragen 20,-. Deze dienen contant betaald te worden bij de afdeling financiën in P3. Je kunt je tot uiterlijk 2 werkdagen van te voren inschrijven. Het bijwonen van lessen gaat altijd in overleg met een docent. 18

19 6. Modulebeschrijvingen CE1 Alle kansen inclusief de herkansingen staan vermeld in de modulebeschrijving bij tentamenperiode. Naam module Toetscode(s) Competenties Prestatie indicator Beroepsproducten Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Verplichte literatuur + ISBN Algemene Economie 2259YAEC1T C1 Ondernemerschap C3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse Bestedingen, collectieve sector,inflatie, conjunctuur en overheidsbeleid en ondernemingsbeleid. Comparatieve kosten, elasticiteit. Begroting 2013, CPB en CBS. China, Eurozone, EMU - Actuele artikelen - Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving/ A.J. Marijs/ W. Hulleman/ Uitgeverij Wolters-Noordhoff 5 e druk 2010 ISBN / 59,50/ Uitgeverij Wolters-Noordhoff Toetscode: 2259YAEC1T Tentamenperiode toets(en) Toetsvorm Studiebelasting Periode 2 Periode 3 Schriftelijk tentamen Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges:38 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen / maken toetsopdracht:22 uur Tentamenstof - Hele boek Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving en alle actuele artikelen. Hulpmiddelen bij toets Niet programmeerbare rekenmachine 19

20 Naam module Toetscode(s) Competenties Prestatie indicator Beroepsproducten Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Verplichte literatuur + ISBN BEDRIJFSADMINISTRATIE 2259YBEA1T C1 Ondernemerschap C4 Strategie en beleid 1 Introductie Bedrijfsadministratie-Bedrijfseconomie 2 Inleiding Inventaris & Balans Veranderingen in de Balans 3 Het grootboek 4 De kolommenbalans Rubrieken 5 Journaliseren Belastingen 6 Inkoop- en verkoopretouren privé 7 Algehele herhaling hoofdstuk 1 t/m 9 8 De kolommenbalans II 9 Dagboeken Subadministraties 10 Permanence in de kosten en baten 11 Diverse kostenboekingen 12 Tentamentraining Debet/Credit, H. Fuchs/ S. v. Vlimmeren. Noordhoff Uitgevers 2e druk/ ISBN: , prijs 52,50 Debet/Credit, Opgavenboek H. Fuchs/ S. v. Vlimmeren. Noordhoff Uitgevers 2e druk ISBN , prijs 37,95 Toetscode: 2259YBEA1T Tentamenperiode toets(en) Toetsvorm Studiebelasting Tentamenstof Hulpmiddelen bij toets Periode 2 Periode 3 Schriftelijk tentamen Colleges: 2 uur per week Voorbereiding colleges: 2 uur per week Voorbereiding schriftelijk tentamen: 8 uur Zie moduleomschrijving Niet programmeerbare rekenmachine 20

21 Naam module Toetscode(s) Competenties Prestatie indicator Beroepsproducten Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Verplichte literatuur + ISBN BEDRIJFSECONOMIE 2259YBDR1T C1 Ondernemerschap C4 Strategie en beleid Geen 1 Inleiding Bedrijfseconomie 2 Planning en Controle, Balance scorecard 3 Constante en Variabele kosten 4 Break-evenanalyse 5 Direct costing 6 Integrale kostprijs, verkoopwinst, bezettingsresultaat 7 Herhaling 8 Kostentoerekening: Directe, Indirecte kosten, Opslagmethode, Activity based costing 9 Korte termijn beslissingen, Differentieel calculeren 10 Budgettering Prijs en efficiëntie verschillen 11 Tentamentraining 12 Tentamentraining Bedrijfseconomie voor de Dienstensector, M.P. Brouwers, W.G.H. van Hulst, P.A.M. de Keijzer Noordhoff Uitgevers 1e druk/ ISBN: , prijs Toetscode: 2259YBDR1T Tentamenperiode toets(en) Toetsvorm Studiebelasting Tentamenstof Hulpmiddelen bij toets Periode 4a Periode 4b Schriftelijk tentamen Colleges: 2 uur per week Voorbereiding colleges: 2 uur per week Voorbereiding schriftelijk tentamen: 32 uur Zie moduleomschrijving Niet programmeerbare rekenmachine 21

22 Naam module Toetscode(s) Competenties Beroepsproducten Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Verplichte literatuur + ISBN Branche Event 2259YEME1T C1 Ondernemerschap C5 Planning en uitvoering C8 Marketing communicatie C9 Leiderschap en management Analyse medialandschap College 1: De eventindustrie College 2: Trends College 3: Eventmarketing en Return on Investment (ROI) College 4: Van concept naar eventdesign College 5: Accountmanagement College 6: Presentaties bonusopdracht Events 2 Hoe organiseer je een geslaagd evenement? / Kevin van der Straeten / Uitgeverij LannooCampus / 2013 / ISBN: / hardcopy 34,95 of digitaal e-book 17,50! Let op: studenten die de hardcopy versie bestellen krijgen gratis de digitale versie toegezonden. Hoe werkt het? 1. Ga naar 2. Voeg daar het fysieke boek in het winkelmandje 3. Geef op de overzichtspagina de kortingscode FONTYS13 in 4. Het e-book wordt dan automatisch aan het winkelmandje toegevoegd, en de prijs ervan afgetrokken van het totaal. Toetscode: 2259YEME1T Tentamenperiode toets(en) Toetsvorm Studiebelasting Tentamenstof Hulpmiddelen bij toets Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4a Periode 4b Schriftelijk tentamen Bonusopdracht in periode Onderwerp(en): presentatie van 2 bezochte evenementen Colleges: 12 uur Voorbereiding colleges: 12 uur Bonusopdracht(en): 16 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen: 16 uur Verplichte literatuur, powerpointsheets en artikelen beschikbaar op ACIportal. Geen 22

23 Naam module Toetscode(s) Competenties Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Branche Music 2259YEME2T C1 Ondernemerschap C5 Planning en uitvoering C8 Marketing communicatie C9 Leiderschap en management In één periode gedurende 6 bijeenkomsten/colleges krijgt een student de gelegenheid om alle spelers binnen de muziekindustrie te leren kennen en hun functionaliteit binnen diezelfde industrie leren begrijpen en daarmee alle processen kunnen plaatsen die zich afspelen om van een song/track/liedje een exploiteerbaar product te maken. Door de geldstroom (hoe verdien je nou geld met muziek exploitatie), de juridische stroom (hoe is intellectueel eigendom binnen de wetgeving geborgd) en/of de psychologische/sociologische stroom te volgen (consumentengedrag), zal je de volgende onderdelen bekijken: - hoe is auteursrecht ontstaan en hoe ziet het auteursrecht (in alle facetten) er uit? - welke functie hebben de collectieve beheersorganisaties Buma/Stemra, Sena? - Wat is de rol van de muziekuitgever? - Hoe verdien je met de handel in muziekrechten? - hoe bouw je een act, welke herkenbaarheden heeft een act om aansluiting te vinden bij de doelgroep? - hoe ligt de rol van diverse spelers; boekers/theateragenten, programmeurs, tourmanagement, zalen, promotors, pers/media. - welke bronnen van inkomsten heeft een act eigenlijk nog meer? - hoe ziet een opnameproces in een geluidsstudio er uit? - wat zijn belangrijke en bepalende factoren in het vastleggen van een song? - welke rol speelt een producer in een opnameproces. - wat zijn de kosten van zo n opnameproces nu precies en waarom? - de structuur van de platenmaatschappij; welke afdelingen zijn er en wat is hun functionaliteit? - hoe verdient men met mechanische reproductie en wie verdient wat? - welke taken heeft een artiestenmanager en over welke kwaliteiten en vaardigheden moet je dan beschikken? Verplichte literatuur + ISBN Kluwer/Artiest en Recht (Editie 2012/2013) ISBN ,- 23

24 Toetscode: 2259YEME2T Tentamenperiode toets(en) Toetsvorm Studiebelasting Tentamenstof Hulpmiddelen bij toets Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 4b Schriftelijk tentamen Bonusopdracht in periode 1 t/m 4 Colleges: 24 uur Bonusopdracht(en): 24 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen / maken toetsopdracht: 32 uur In colleges behandelde stof, verwerkt in PPT (beschikbaar op Paperclip) n.a.v. Hfdst 4 en 5 uit Artiest en Recht. Geen 24

25 Naam module Toetscode(s) Competenties Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Verplichte literatuur + ISBN Branche Entertainment 2259YEME3T C1 Ondernemerschap C5 Planning en uitvoering C8 Marketing communicatie C9 Leiderschap en management Media-entertainment is overal en dat is het gevolg van een ontwikkeling die al zeker tweehonderd jaar aan de gang is. Tijdens de lessen Branche Entertainment wordt deze stormachtige ontwikkeling behandeld. Wie zijn de belangrijkste spelers? Hoeveel geld gaat er in de verschillende branches om? En welk medium is over 25 jaar op sterven na dood? Op die vragen krijg je tijdens de lessen antwoord. Ook krijg je een goed beeld van de samenwerking tussen de verschillende media in binnen- en buitenland en leer je doelgroepgericht te denken. Basisboek Entertainmentmarketing (2 e druk) / Henk Penseel (red) / Uitgeverij Coutinho / 2013 / ISBN: / 59,00 Toetscode: 2259YEME3T Tentamenperiode toets(en) Toetsvorm Studiebelasting Tentamenstof Hulpmiddelen bij toets Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 4b Schriftelijk tentamen Colleges: 12 uur Voorbereiding colleges: 24 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen / maken toetsopdracht: 20 uur Literatuur en sheets uit de colleges Geen 25

26 Naam module Toetscode(s) Competenties Beroepsproducten Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Verplichte literatuur Branche Gaming 2259YEME4T C1 Ondernemerschap C5 Planning en uitvoering C8 Marketing communicatie C9 Leiderschap en management Deze module vormt een inleiding in de gamesindustrie. De student maakt kennis met de grondbeginselen van games, de verschillende gametypen en platforms en de functie van games. We bekijken onder andere entertainment games, applied games en (free) casual games. Het boek van Jesse Schell vormt de leidraad voor dit branchevak. In de lessen wordt er vanuit verschillende invalshoeken wordt naar gaming en de ontwikkeling van games gekeken: 1. Introductie in games 2. Gamedesign is experience design 3. Games bekeken door de ogen van (de artist, de publisher, de wetenschapper, de speler, de ondernemer) 4. Over stories en gameworlds 5. Verdienmodellen 6. Werken in de gamesindustrie The Art of Game Design A book of lenses / Jesse Schell / Elsevier Science & Technology / 2010 / ISBN: / 44,99/ Ook online beschikbaar als.pdf App - Art of gamedesign: lenses, verkrijgbaar via Google Play en itunes (free). Toetscode: 2259YEME4T Tentamenperiode toets(en) Toetsvorm Studiebelasting Tentamenstof Hulpmiddelen bij toets Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 4b Schriftelijk tentamen Colleges:12 uur Voorbereiding colleges: 28 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen:16 uur Literatuur, sheets uit de colleges en mogelijke uitgereikte artikelen Niet programmeerbare rekenmachine 26

27 Naam module Toetscode(s) Competenties Communicatie & Projectmanagement 2259YCPM1T C6 Sales C9 Leiderschap en management Prestatie indicator C1 Competentieniveau 1 - Maken, samen met anderen, van een basisplan voor een event. - Runnen, samen met anderen, van een project. C6 Competentieniveau 1 - Aanknopen, ontwikkelen en onderhouden van relaties, zowel mondeling als schriftelijk. - Luisteren en duidelijk uitdrukken - Brengt een boodschap helder naar voren Beroepsproducten Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Verplichte literatuur + ISBN C9 Competentieniveau 1 - Beheersen van een aantal aspecten van projectleiderschap. - Opbouwen van een eenvoudige projectorganisatie; - Voorzitten van vergaderingen in een projectgroep; - Leiden v.d. uitvoering van een opdracht (indien van toepassing); - Instrueren en volgen v.d. deelnemers van een projectgroep; - Leiding geven bij het maken van een Plan van Aanpak (Projectvoorstel); - Herkennen van conflictsituaties in een projectgroep en een bemiddelende rol spelen; - Opstellen van kwaliteitseisen t.a.v. het project in overleg met de projectgroep (KOFTIG). - Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; Werken aan samenwerkingsovereenkomst, projectvoorstel, draaiboek, eventverslag. Projecten zijn van alle tijden. Het is voor IEMES studenten van groot belang om te leren werken in een project. Bij projectmatig werken gaat het om het sturen van processen in een tijdelijke organisatie. Vaardigheden die je leert zijn het sturen van een project, plannen, beheersen van tijd/geld en het af stemmen van het project op de omgeving / opdrachtgever. Vaardigheden die minstens net zo belangrijk zijn: vergaderen- en onderhandelingsvaardigheden, omgaan met de opdrachtgever en ander belanghebbenden, motiveren van teamleden, hanteren van conflicten, oplossen van problemen, effectiviteit van leidinggeven en het ontvangen en geven feedback. Projectmatig werken / Jan Verhaar en Stijn Schenk / Uitgeverij Boom Lemma / 2012 tweede druk / ISBN: / 28,00-27

28 Toetscode: 2259YCPM1T Tentamenperiode toets(en) Toetsvorm Studiebelasting Tentamenstof Hulpmiddelen bij toets Periode 2 Periode 3 Schriftelijk tentamen Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: 20 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen 12 uur Verplichte literatuur, powerpointsheets en eventuele uitgereikte artikelen tijdens de les Geen 28

29 In periode 1 vindt er voor het vak Engels een intaketoets plaats voor alle studenten jaar 1 CE. Datum en locatie worden via portal bekendgemaakt. Alle studenten dienen deze toets te maken. Naar aanleiding van deze toets worden in periode 1 en 2 extra lessen gegeven aan studenten die dit nodig hebben. Naam module Engels 1 Toetscode(s) Competenties 2259YENG1T C7 Communicatie Prestatie indicator Beheersen van de Engelse taal op minimaal ERK niveau B1+ Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Verplichte literatuur + ISBN Grammar: tenses & Passive EME related vocabulary Spelling basics Speaking: Speech - Core Business 3 e druk / Piet van der Voort / Uitgeverij Noordhoff / 2011 / ISBN: / 35,65 - Reader IEMES English 1 (versie 2) nr / ± 6,- - iemesenglish.wordpress.com for any other information Toetscode: 2259YENG1T Tentamenperiode toets(en) Toetsvorm Studiebelasting Periode 2 Periode 3 (HER) Schriftelijk tentamen Bonusopdracht in periode 2: Speech Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: 24 uur Bonusopdracht(en): 18 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen: 18 uur Tentamenstof - Core Business chapter Reader IEMES English 1 (versie 2) nr Evt. handouts beschikbaar via de website. Hulpmiddelen bij toets Geen 29

30 Naam module Toetscode(s) Competenties Prestatie indicator Beroepsproducten Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Verplichte literatuur + ISBN Experience marketing 2259YEXM1T C1 Ondernemerschap We gaan in op de verschuiving vanuit de traditionele marketing naar Experience marketing en concepting. Het semester bestaat uit een mengeling van theorie en praktijk. Tijdens een (praktijk) opdracht werken we vanuit enkele bekende marketingmodellen toe naar creatieve oplossingen voor hedendaagse marketing-problemen. Om tot originele ideeën te komen leer je gebruik te maken van creatieve technieken en gaan we aan de slag met het doorbreken van patronen, die originaliteit in innovatie in de weg staan. De imagineer: ontwerp beleving met betekenis / Gabrielle Kuiper en Bert Smit / Uitgeverij Coutinho / 2011 / ISBN: / 38,50 Toetscode: 2259YEXM1T Tentamenperiode toets(en) Toetsvorm Studiebelasting Tentamenstof Hulpmiddelen bij toets Periode 4a Periode 4b Opdracht Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: 20 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen / maken toetsopdracht: 12 uur Literatuur, sheets uit de colleges en mogelijke uitgereikte artikelen Geen 30

31 Naam module Toetscode(s) Competenties Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Verplichte literatuur + ISBN Marketing 2259YMKT1T/2259YMKT2T/2259YMKT3T C1 Ondernemerschap C3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse C4 Strategie en beleid C5 Planning en uitvoering C8 Marketing communicatie Periode 1: marketing en marktomgeving / Consumentengedrag Marketing en marketingconcept; Marketingomgeving; Markt- en vraag begrippen; Inleiding tot het consumentengedrag; Interpersoonlijke factoren; Intrapersoonlijke factoren; Beslissingsprocessen bij de consument Periode 2: Marketingorganisatie en planning Strategisch marketingbeleid; Marktsegmentatie; Marketingorganisatie Periode 3: Marketing Mix: Product: Producttypologieën; Productattributen; Productontwikkeling Prijs: Prijselementen en doelstellingen; Vaststellen van de prijs; Randvoorwaarden en specifieke prijsbeslissingen. Periode 4: Marketing Mix: Distributie: Distributiestructuur; Distributiebeleid Promotie: Communicatie en communicatiemix; Reclame en persoonlijke verkoop; Salespromotion, sponsoring en public relations; Marketing Kernstof A: ISBN Opgaveboek kernstof A: ISBN Uitgedeelde papers, artikelen en presentaties/modellen Toetscode: Periode 1: 2259YMKT1T Periode 3: 2259YMKT2T Periode 4: 2259YMKT3T Tentamenperiode toets(en) Toetsvorm Studiebelasting Tentamenstof Hulpmiddelen bij toets Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4a Periode 4a Periode 4b Schriftelijk tentamen 2259YMKT1T 2259YMKT2T 2259YMKT3T Colleges:4 x 6 x 2 = 48 uur Voorbereiding colleges: 48 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen: 72 uur Kernstof A: Periode 1: H1 t/m H7 Periode 3: H8 t/m H10 en H14 t/m 19 Periode 4: H20 t/m 24 en 28 Plus: Uitgedeelde papers, artikelen en presentaties/modellen Niet programmeerbare rekenmachine 31

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend

Nadere informatie

Algemeen De APA-richtlijnen - over literatuurverwijzingen en onderzoeksrapportage / Petra Poelmans & Olav Severijnen/ ISBN 978 90 469 0345 2 / 12,50

Algemeen De APA-richtlijnen - over literatuurverwijzingen en onderzoeksrapportage / Petra Poelmans & Olav Severijnen/ ISBN 978 90 469 0345 2 / 12,50 Literatuurlijst CE 1 Semester 1 Algemeen De APA-richtlijnen - over literatuurverwijzingen en onderzoeksrapportage / Petra Poelmans & Olav Severijnen/ ISBN 978 90 469 0345 2 / 12,50 Algemene economie Macro-economische

Nadere informatie

120712 Studiegids Commerciële Economie 2012-2013

120712 Studiegids Commerciële Economie 2012-2013 1. VOORWOORD / INTRODUCTIE 3 2. BEROEPSPROFIEL VOOR DE OPLEIDING CE IEMES 4 3. COMPETENTIEPROFIEL 7 4. CURRICULUMKADERS 8 5. CONVERSIETABELLEN 12 6. MODULEBESCHRIJVINGEN 21 7. LITERATUURLIJSTEN 100 8.

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014 1. VOORWOORD / INTRODUCTIE 4 2. BEROEPSPROFIEL VOOR DE OPLEIDING CE IEMES 5 3. COMPETENTIEPROFIEL 8 4. CURRICULUMKADERS 9 5. CONVERSIETABELLEN 12 6. MODULEBESCHRIJVINGEN 13 7. LITERATUURLIJSTEN 105 8.

Nadere informatie

COMMERCIËLE ECONOMIE MODULE BESCHRIJVING JAAR 1

COMMERCIËLE ECONOMIE MODULE BESCHRIJVING JAAR 1 COMMERCIËLE COMPETENTIE 9 LEIDERSCHAP COMPETENTIE 8 MARKETING COMPETENTIE 7 COMPETENTIE 6 SALES COMPETENTIE 1 ONDERNEMERSCHAP COMPETENTIE 2 MARKTONDERZOEK COMPETENTIE 3 BEDRIJFS- EN OMGEVINGSANALYSE COMPETENTIE

Nadere informatie

Literatuurlijst CO- IEMES update

Literatuurlijst CO- IEMES update Literatuurlijst CO- IEMES update Literatuurlijst CO1 Algemeen De APA- richtlijnen over literatuurverwijzingen en onderzoeksrapportage / Petra Poelmans & Olav Severijnen / ISBN: 9789046903452/ 12,50 Adviesvaardigheden

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Modulebeschrijvingen propedeuse, CE IEMES leerjaar 1

Modulebeschrijvingen propedeuse, CE IEMES leerjaar 1 Modulebeschrijvingen propedeuse, CE IEMES leerjaar 1 Naam module Toetscodes Algemene Economie 2259Y4AE1T C1: Initiëren en creëren van producten en diensten Hoofdonderwerpen - Bestedingen, collectieve sector,

Nadere informatie

COMMUNICATIE. competentie 1. competentie 2. competentie 3. competentie 4. competentie 55 MODULE BESCHRIJVING JAAR 1. Naam module.

COMMUNICATIE. competentie 1. competentie 2. competentie 3. competentie 4. competentie 55 MODULE BESCHRIJVING JAAR 1. Naam module. MODULES PROPEDEUSE Academische Vaardigheden 2 Branche Entertainment 4 Branche Event 6 Branche Gaming 8 Branche Music 10 Communicatie Praktijk 12 Communicatie Onderzoek 14 Communicatie Theorie 16 Concepting

Nadere informatie

Moduleomschrijving CO IEMES jaar 1 2014-2015

Moduleomschrijving CO IEMES jaar 1 2014-2015 Bijlage 1: Moduleomschrijvingen jaar 1 2014-2015 Branche Entertainment 2259Y4EE3T Competenties LOCO-competentie 2 Beroepsproducten Analyse medialandschap Hoofdonderwerpen / korte Media-entertainment is

Nadere informatie

- Gedurende het collegejaar is het mogelijk dat er actuele wijzigingen worden doorgevoerd in dit document -

- Gedurende het collegejaar is het mogelijk dat er actuele wijzigingen worden doorgevoerd in dit document - Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Commerciële Economie International Event, Music & Entertainment Studies, kortweg CE IEMES, voor het collegejaar 2015-2016. In deze gids vind je

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Conversietabellen. Cohort 2010-2011-Niveau-1 Huidige CE2 Cohort 2011-2012-Niveau-1 Huidige CE1

Conversietabellen. Cohort 2010-2011-Niveau-1 Huidige CE2 Cohort 2011-2012-Niveau-1 Huidige CE1 Conversietabellen Conversietabel 2011-2012 Niveau 1 Cohort 2010-2011-Niveau-1 Huidige CE2 Cohort 2011-2012-Niveau-1 Huidige CE1 Marketing 1 (semester 1) 2259YMRK1T P1, her P2 Jaar 1, P1 en P2 Marketing

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

160811_Studiegids Commerciële Economie_2011-2012_versie1.0

160811_Studiegids Commerciële Economie_2011-2012_versie1.0 1 Inhoud studiegids CE IEMES 2011 2012 1. VOORWOORD / INTRODUCTIE...4 2. BEROEPSPROFIEL VOOR DE OPLEIDING CE IEMES...5 3. COMPETENTIEPROFIEL...8 4. CURRICULUMKADERS...14 5. CONVERSIETABELLEN...17 6. MODULEBESCHRIJVINGEN...18

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Beste student,

Voorwoord. Inhoudsopgave. Beste student, STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Assessements 15

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Voornaam: Mohammed Jawad Achternaam: Alhaydary Adres: Plataanlaan 66 Postcode en plaats: 5616 LR Telefoonnummer: 06 47027919 E-mailadres: jawad_10_alhaydary@hotmail.com

Nadere informatie

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Presentatie 10-9-2015 Even voorstellen: Studie wiskunde (Rijksuniversiteit Utrecht) met voor- en nakandidaatsbijvak econometrie (Erasmus universiteit). Docent

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

COMMERCIËLE ECONOMIE MODULE BESCHRIJVING JAAR 1

COMMERCIËLE ECONOMIE MODULE BESCHRIJVING JAAR 1 COMMERCIËLE COMPETENTIE 9 LEIDERSCHAP COMPETENTIE 8 MARKETING COMPETENTIE 7 COMPETENTIE 6 SALES COMPETENTIE 1 ONDERNEMERSCHAP COMPETENTIE 2 MARKTONDERZOEK COMPETENTIE 3 BEDRIJFS- EN OMGEVINGSANALYSE COMPETENTIE

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Commerciële Economie (CE)

Commerciële Economie (CE) Commerciële Economie (CE) Bijlagen 3 t/m bij OER Academie Voor Deeltijd 0-07 per opleiding Bijlage en : zijn toegevoegd aan de algemene OER AVD. Zijn voor alle opleidingen hetzelfde. Bijlage 3: Competenties

Nadere informatie

9-1-2014. vragen/opmerkingen: aciroosters@fontys.nl

9-1-2014. vragen/opmerkingen: aciroosters@fontys.nl 01) maandag 13 jan 10.00-14.00 CE1A 2259YPRJT1 Project 1 P.3 0.41 01) maandag 13 jan 10.00-14.00 CE1A 2259YSLS1T Sales P.3 0.41 06) maandag 20 jan 09.00-10.40 CE1A 2259YMKT1T (Her) Marketing volgt 07)

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Small Business & Retail Management (SBRM)

Small Business & Retail Management (SBRM) Small Business & Retail Management (SBRM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage 3: Competenties 14.1.1 Eindkwalificaties SBRM Versie 13 mei 2015 Beoogd eindniveau

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Contractbeheer

Branchetoetsdocument: Contractbeheer pagina van 6 Branchetoetsdocument: Contractbeheer Versie 4. VERVALLEN per -0-20 Deelbranche(s) Bedrijfsauto Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar kan offertes

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Verantwoording. Inleiding. Opbouw Communicatie in het bedrijfsleven

Verantwoording. Inleiding. Opbouw Communicatie in het bedrijfsleven Verantwoording Inleiding Communicatie in het bedrijfsleven is specifiek gemaakt voor gebruik in het hbo op opleidingen Economie, zoals de opleiding Bedrijfseconomie, Commerciële Economie en Management,

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding VERZEKERINGEN

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Dick Sweitser, Vera de Ruiter en Paul Schunselaar Kom verder. Saxion. 23 maart 2016 Werken met leeruitkomsten.. Waarmee.. Aansluiten bij de ontwikkel-/

Nadere informatie

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Need To Know info Introductie Kennismaking Opzet van colleges, hoe wordt er getoetst Wat gaan we de

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405)

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

CE1 STUDIEJAAR

CE1 STUDIEJAAR CE1 STUDIEJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Onderwijsvisie... 2 2. Opbouw... 3 3. Curriculumkader... 5 4. Docentinzet... 6 5. Voorbeeld weekrooster... 7 6. Jaaragenda... 8 IEMESe Onderwijs Ontwerp CE jaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005)

Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005) Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

21ste-eeuwse vaardigheden:

21ste-eeuwse vaardigheden: INLEIDING 21ste-eeuwse vaardigheden Het helpen ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij studenten vraagt het nodige van docenten. Zowel qua werkvormen als begeleiding. In hoeverre neem je een voorbeeldrol

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

De beroepsproducten vormen het onderdeel werkveldverkenning en zijn essentieel in de opleiding vanaf het eerste jaar.

De beroepsproducten vormen het onderdeel werkveldverkenning en zijn essentieel in de opleiding vanaf het eerste jaar. Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding)

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Samenvatting aanvraag MCMS Algemeen Soort aanvraag: Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Stenden Hogeschool Mr. P. Bemelmans, Head

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Basisboek marketingcommunicatie Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Esther de Berg (red.) Elyn Doornenbal Werner Kleiss Gabriëlle Kuiper Rutger Mackenbach bussum 2011 1/8 Deze hoort bij Basisboek

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

Boekenlijst 2015 2016 CE deeltijd

Boekenlijst 2015 2016 CE deeltijd 1 ste jaar, kwartiel 1 en 2 Marketingstrategie & Marktsegmentatie Grondslagen van de Marketing Prof. Dr. B. Verhage Stenfert Kroeze, nieuw ISBN 9789001.817855 (Theorieboek) ISBN 9789001.818654 (Werkboek)

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

COMMERCIËLE ECONOMIE. Open Dag - 9 december 2017

COMMERCIËLE ECONOMIE. Open Dag - 9 december 2017 COMMERCIËLE ECONOMIE Open Dag - 9 december 2017. WAT IS COMMERCIËLE ECONOMIE? 2 WELKE STUDIE PAST BIJ MIJ? Bedrijfskundige opleidingen Extravert Commerciële Economie Binnen Buiten Financiële opleidingen

Nadere informatie