10 jaar. Jubileum-magazine

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 jaar. Jubileum-magazine"

Transcriptie

1 Januari 2012 Jubileum-magazine 10 jaar Met onder andere: De gedachte achter het logo De opening 10 jaar geleden Het strandhuisjesdrama Een interview met Cees Bennis Nadere kennismaking met alle medewerkers De ontwikkeling in 10 jaar tijd Weet u? Samenwerkende kantoren in kaart gebracht.

2 Voorwoord Van de redactie: De tweede 5 jaar zijn al weer bijna voorbij. Het wordt dus tijd voor een volgend jubileum. Hoe gaan we daar deze keer aandacht aan besteden? De koppen bij elkaar gestoken en al snel wisten we het: In plaats van een kerstpakket voor alle kantoren, maken we dit jaar een magazine voor alle medewerkers, een jubileumeditie! Een brainstormsessie met de medewerkers van het eerste uur leverde voldoende inspiratie en onderwerpen op om een blad te vullen. Het magazine biedt ons ook de mogelijkheid om u op een originele wijze uit te nodigen voor het jubileumfeest op 31 maart Wij wensen u veel leesplezier! Inhoud: Voorwoord en inhoudsopgave Pagina 1 Wat er allemaal aan vooraf ging... Pagina 2 Opening Connect Pagina 6 De gedachte achter het logo Pagina 7 Kort & Krachtig Cees Bennis Pagina 8 Uit de pen van... Pagina 10 Een dag om nooit te vergeten Pagina 13 De Dorpspolis Pagina 15 Uitnodiging jubileumfeest 31 maart 2012 Pagina 16 Weet u...? Pagina 18 De strandhuisjes Pagina 21 De ontwikkeling van Connect in cijfers Pagina 22 Connect kantoren in kaart gebracht Pagina 23 Dorp in Noord-Holland, Zwaag Pagina 24 Connect in de media Pagina 25 Dromen over wat er gaat komen Pagina 28 Een nieuw jaar, een nieuwe uitdaging Elements! Pagina 29 1

3 Wat er allemaal aan vooraf ging 20 vragen aan Ernst van der Schot en Jac Oosterveer 1. Waar, wanneer en hoe is het idee ontstaan om een volmachtkantoor op te richten? Het idee is ontstaan eind 2000 en kreeg wat meer body begin Er werden op dat moment ook andere ideeën bestudeerd om een uitweg te vinden voor het pad dat Interpolis voor haar intermediair had uitgestippeld. Het idee om een eigen volmachtkantoor op te richten ontstond tijdens, alsmede onderweg van en naar Nevat-bestuursvergaderingen. Ernst was gaan onderzoeken of een eigen volmacht (de papieren waren reeds aanwezig) voor Van der Schot een reële optie was en besefte dat het wellicht beter zou zijn om dit groter aan te pakken. Jac werd bij het idee betrokken en binnen het Nevat-bestuur werd dit idee uiteindelijk omarmd. Het idee was eerst klein, werd op enig moment zeer groot (een volmacht voor alle Nevat-kantoren Nevasure) en heeft uiteindelijk de huidige omvang en vorm gekregen. Het idee ontstond toen Interpolis ons meer en meer als veredelde aanbrengers ging beschouwen. De kerntaken van het intermediair zouden ons ontnomen worden. Onze taak bestond in de beleving van Interpolis louter uit het adviseren van relaties en het inkloppen van gegevens in hún systemen. Weg schaderegeling, weg premieincasso, weg eigen automatiseringssysteem, weg onafhankelijkheid. Wij meenden dat onze klanten daar niet op zaten te wachten en ontwikkelden van daaruit onze plannen. Overigens: Nevat staat voor Nederlandse Vereniging van Assurantietussenpersonen en treedt op als belangenbehartiger voor intermediair die een samenwerking hebben met Interpolis. 2. Alle 13 kantoren die bij de start van Connect Assuradeuren meededen waren Nevat leden, maar niet alle Nevat kantoren hebben zich aangesloten. Wat waren de motivaties om niet deel te nemen? Niet ieder Nevat-lid heeft zich aangesloten bij het initiatief om een eigen volmachtkantoor te beginnen. Iedereen heeft wel de kans gehad en wist van het initiatief, maar menig Nevat-lid koos uiteindelijk voor een andere optie: de samenwerking met Interpolis continueren voor particuliere schadeverzekeringen óf een nauwe samenwerking aangaan met één of meer andere provinciale verzekeraars. Overigens waren er in eerste instantie meer Nevatleden bij dit initiatief betrokken. Maar door verkoop van de portefeuille (2x), het samengaan van twee kantoren en door het afzien van deelname om goede bedrijfseconomische redenen(2x), bleven er uiteindelijk 13 over. Gelukkig hebben de twee kantoren die in eerste instantie moesten afzien van deelname zich later alsnog aangesloten. Jac Oosterveer en Ernst van der Schot 3. Wie heeft het voortouw genomen? Ook al klinkt het niet echt bescheiden wij hebben tezamen het voortouw genomen. Gelukkig werden we al gauw gesteund door collega-kantoren, die het initiatief omarmden en ieder hun eigen steentje hebben bijgedragen in de maanden naar de aanloop van de officiële start op 1 januari In 2001 waren er toch wel vele weken waarin we dagelijks gezamenlijk op pad waren. Gelukkig met veel steun van alle kantoren van het eerste uur! 4. Zijn er veel besprekingen aan vooraf gegaan en waar werden die dan gehouden? Absoluut, er zijn zeer veel besprekingen aan vooraf gegaan. Met diverse partijen, op diverse locaties en zeer frequent. Zo kwamen we bijeen bij menig ACen Van der Valk-locatie, bij Michiel Brandt of Nic 2

4 Wat er allemaal aan vooraf ging Vroon (externe adviseurs) thuis, bij elkaar op kantoor en bij diverse verzekeraars op hun vestiging. 5. Ik heb ergens gelezen dat Aart Aarts eerst secretaris was. Wie waren er allemaal bij de besprekingen aanwezig? Aart was inderdaad onze eerste secretaris in de roerige tijd van de voorbereidingen. Uiteindelijk is de Stichting Volmacht opgericht, alwaar Fred Melman als secretaris en penningmeester optrad en Ad van der Salm als voorzitter. De oprichting van Stichting Volmacht dateert van 28 juni Later is een zogenaamde coupe gepleegd: Stichting Volmacht is opgegaan in Stichting Administratiekantoor Connect, alwaar Jac als secretaris/penning-meester en Ernst als voorzitter optrad. In januari 2002 is het bestuur uitgebreid met Andre Melman, Roel Braas en Cees himself. 6. Zijn de bestuursleden gekozen? Zo ja, wanneer en waar? De wisseling van bestuur? Goede vraag kunnen we ons niet zo goed meer herinneren Of was dat nou een benoeming van de notaris, later bekrachtigd middels een formele goedkeuring door alle certificaathouders? 7. Hoe is Cees Bennis in beeld gekomen? Kenden jullie Cees van Interpolis? Cees was een oude bekende van ons. Jac trof hem regelmatig vanuit de contacten tussen Nevat en Interpolis Intermediair Bedrijf. Die contacten waren goed en het was ons bekend dat Cees het bedrijf Interpolis ook uit onvrede had verlaten. Het leek ons een goed idee om eens met Cees te gaan praten. Cees kende immers alle kantoren nog uit zijn Interpolis-tijd. 9. Terugblik op het eerste contact met Cees? Alles lag nogal gevoelig tussen Interpolis en de Nevat-leden. Maar ook voor Cees was het van belang om zeer voorzichtig om te gaan met de eerste contacten met ons. Er stond veel op het spel, voor ons initiatief, maar ook voor Cees zijn baan. We troffen elkaar voor het eerst bij Van der Valk in Volendam. Moest uiteraard wel in Noord-Holland plaatsvinden. Het leek Cees wel wat, maar dan wel mits alle kantoren mee zouden gaan doen en achter zijn benoeming zouden staan. 10. In hoeverre waren de plannen gemaakt c.q. de lijnen uitgestippeld tot Cees werd benoemd? Er was behoorlijk hard gewerkt. Door iedereen was een behoorlijke steen bijgedragen. We werkten met verdeling van taken over diverse commissies. Zo was er een Cie Automatisering, Cie Juridische Zaken, Cie Polisvoorwaarden, Cie Organisatieplan en werd alles keurig vastgelegd door secretaris Aart. Een grote saamhorigheid vanaf het begin! 11. Waarom in Zwaag, Waarom niet centraal in het land? Cees werd steeds enthousiaster, maar had wel een duidelijke voorwaarde hij ging niet meer dagelijks in de file staan. De keuze voor locatie was daardoor Naam: Dewy Kraayvanger Leeftijd: 29 jaar Medewerker Schade 8. Zijn er meer kandidaten benaderd voor de functie van directeur (zonder namen te noemen). Jawel, we hebben ook een andere kandidaat voor de functie van directeur benaderd en gesproken. Namen noemen is inderdaad niet nodig. Wel goed om te weten dat ook deze andere kandidaat opgetogen is dat Connect goed draait. Hij is in een andere functie nog steeds zij het zijdelings betrokken bij Connect. Hobby s: toneel spelen, bezoek aan theater/ bioscoop/restaurant, lezen, strandwandeling maken. Droombaan: projectmanager bij Stichting AAP. 3

5 Wat er allemaal aan vooraf ging wat makkelijker te maken. Ook wist Cees ons te overtuigen dat er meer mensen woonden boven het Noordzeekanaal die de Coentunnel niet meer door zouden willen. Kwalitatief goed personeel, maar beducht voor files je vindt ze in Zwaag. 12. Waar komt de naam Connect vandaan? Er diende een pakkende naam te worden gegeven aan het volmachtbedrijf en dat was nog een hele klus. Dus schreven we een prijsvraag uit met een tweekoppige jury namen noemen we maar niet. De winnares van de prijsvraag dat was Angelique Bax. Toch weer fl 250,= opgeleverd 13. Hoe is de keuze van de volmachtgevers bepaald? In eerste instantie spraken wij met Amev, Avéro en Delta Lloyd. Dit werd zo ingegeven vanuit de contacten met Michiel Brandt. Een logische keuze zo leek het de partijen werkten bij veel gevolmachtigden samen in pool-verband en daar ging onze voorkeur naar uit werken met een eigen pool-product. Later sloten Noordhollandsche van 1816, AXA en Arag aan en stond Amev haar plaats af aan Stad Rotterdam. Ieder heeft zijn plaatsje bij Connect verdiend de een wat meer dan de ander. Zo kwamen wij met de Noordhollandsche van 1816 overeen dat zij ons lieten beschikken over een kopie van de bij hen ingeregelde polisadministratie in Anva én dat wij toegang kregen tot één van hun servers voor de backup in ruil voor een tekening van 20 %. Delta Lloyd ontwierp voor ons het logo en verstrekte een bijdrage in de kosten van drukwerk e.d. ook in ruil voor We bleven doorruilen Arag heeft ons bijgestaan bij de beoordeling van menig juridisch contract, Avéro heeft een duitje in de zak gedaan met opleidingen en Stad Rotterdam heeft ons een financiële bijdrage verstrekt. Maar de mooiste deal was toch wel de AXAdeal. Van Michiel Brandt kregen we te horen dat AXA vanuit Uithoorn de Shell-polis voerde. Maar daar ging men mee stoppen. Een complete kantoorinrichting kwam vacant volledig ingerichte werkplekken (meubilair, PC s, scanners, printers etc.), maar ook een complete maatschappij-server inclusief routers etc. Onderhandelen, dat kan Jac wel. Ieder in zijn eigen rol gingen we de gesprekken met AXA aan, die uiteindelijk hebben geleid tot een mooie afspraak. Jac bood AXA aan om de gehele inrichting voor fl ,= over te nemen, in ruil voor het tekenen voor 20 %. Maar indien we winst maakten gedurende de eerste drie jaren, dan zou dit bedrag ons kwijt worden gescholden. En laat dat nou uitgekomen zijn Een deal à la Jac voor weinig. Mooi was het moment dat we in het een na laatste weekend van 2001 met elkaar de verhuisauto inlaadden, onderweg naar onze eerste locatie van Connect in Zwaag. 14. Welke adviseurs zijn er geraadpleegd voor de totstandkoming van Connect? We hebben veel gehad aan Nic Vroon, die vanaf het begin enthousiast met ons meedacht en met goede ideeën kwam. Bekend met automatisering, bekend met Interpolis en ook bekend met Michiel Brandt. Michiel was voor ons een belangrijk adviseur, die het klappen van de zweep in volmachtland aardig kende. Ook hebben we te maken gehad met ongewenste adviezen. Naam: Dick de Jong Leeftijd: 56 jaar acceptant Getrouwd met Coby, 2 kids: Bibi (31) en Frank (29), kleinkids: Fenna (5) en Mika (3). Hobby s: Ik tennis graag Droombaan: Piloot 4

6 Wat er allemaal aan vooraf ging Het idee sprak zo aan bij een aantal mensen, dat men er graag mee aan de haal ging. Geen goed idee, zo vonden wij en dat is dan uiteindelijk ook beslist niet gebeurd. 15. Voldoen de ontwikkelingen tot nu toe aan de verwachtingen van toen? Méér dan dat. Connect staat stevig in haar schoenen en heeft gebracht wat wij wilden. Door Connect kunnen wij onze rol in het veld invullen zoals we dat graag wilden. 16. Er waren ook plannen voor Agro? Waarom zijn die niet verder ontwikkeld? Een volmacht voor de agrarische sector is toch lastiger dan gedacht. Met name voor de glastuinbouw zijn er geen volmachten beschikbaar. Ook voor de overige agrarische sectoren ligt dit lastig. We hebben besloten om ons vizier voorlopig te richten op het versterken van de particuliere schadetekening en de ontwikkeling van de bedrijfsmatige schadeverzekeringen voor het MKB. 17. Hoe is de verstandhouding tussen Interpolis en de kantoren nu? De oprichting van Connect is hoe gek dit wellicht ook klinkt ten goede gekomen aan de verstandhouding met Interpolis. Natuurlijk zijn er van tijd tot tijd spanningen en daarbij blijkt eens te meer dat wij met Connect een goede keuze hebben gemaakt. Wij zijn een sterke partij en Interpolis houdt daar rekening mee. 18. In welke vorm draagt Connect bij aan de aangesloten kantoren? Hoe is dat voor jullie kantoren? Connect is niet meer weg te denken voor onze kantoren. Er is sprake van een zeer plezierige samenwerking, snelle en korte contacten. Het voelt goed, als eigen en dat al vanaf het begin. wij gelijke geluiden. Het is ook goed dat we met alle medewerkers na het eerste lustrum in 2007 nu ook het tweede lustrum kunnen vieren. Er is echt wel sprake van één familie en dat gevoel is er zo menen wij over en weer. 20. Durven jullie een verwachting uit te spreken voor de komende 10 jaar? Ernst is voorzichtig in het uitspreken van zijn verwachting voor de komende 10 jaar. De markt is nogal in beweging, maar het besef is er dat we met Connect een efficiënt middel hebben om de toekomst met elkaar aan te kunnen. De kantoren moeten zich kunnen richten op hun primaire taak het adviseren. Daar ligt ook de grote kracht. Connect moet ons dit mogelijk maken en is daar tot nu toe steeds in geslaagd. Door steeds weer door te gaan met ontwikkelen dient Connect daar de komende 10 jaren ook toe in staat te zijn. Het initiatief van Project Connect 3.0 is daar een goed voorbeeld van. Jac is uitgesprokener en droomt hardop van het oprichten van een eigen verzekeraar. En wie weet ook de Connect-droom is uitgekomen. Naam: Marga Pouw Leeftijd: 52 jaar schadebehandelaar 19. Is er bij de kantoren dezelfde betrokkenheid dan bij de Connect medewerkers? Is er een wijgevoel? Bij de medewerkers van onze kantoren is de betrokkenheid groot. En van onze collega s horen 4 kids: Eva (21), Niels (20), Jelle (19) en Anne (15), Hobby s: biljarten en lezen. Droombaan: rentenieren in een warm!!!! land. 5

7 Opening Connect Net twee weken aan de slag en Cees vond het al tijd voor een openingsfeestje. Alle tussenpersonen waren nieuwsgierig, dus liefst zo snel mogelijk. Omdat het kantoor te klein zou zijn voor alle gasten, is er een tent besteld om voor de deur te zetten. Er zou wel een vergunning nodig zijn om de tent te plaatsen, maar daarvoor was het te kort dag. Gewoon maar plaatsen vond Cees, wat kon er misgaan op een zaterdagmiddag, aan het einde van een doodlopend straatje en beschut tussen de gebouwen? Binnen een week waren er al ruim 90 aanmeldingen binnen. Die zaterdag begon goed, een beetje wind maar wel droog. De mensen druppelden vanaf één uur binnen en we hebben heel veel handen geschud. Om alle namen te onthouden, dat viel nog niet mee. Om twee uur was er even een officieel moment. Bestuursvoorzitter Ernst van der Schot vertelde hoe het allemaal was begonnen en was verlopen tot aan de start. Hij overhandigde Cees een uithangbord met het logo van Connect er op. Aan het personeel werd een klein koffertje met inhoud uitgereikt, wat erg op prijs werd gesteld. De gasten kregen een rondleiding door het pand. Jac. Oosterveer en Cees Bennis tijdens het openingsfeest De wind nam toe tot stormachtig, het was niet meer zo aangenaam in de tent. De gasten hielden het toen al snel voor gezien. Na afloop is het personeel nog even op de foto gegaan. Personeel Connect van het eerste uur 6

8 De gedachte achter het logo Iedere dag zien we allemaal het logo van Connect wel een keer voorbij komen. Misschien vindt u het een leuk plaatje, misschien ook wel niet. Maar het logo is niet alleen een leuk plaatje, het heeft ook een dieper liggende betekenis. Als je goed naar het logo kijkt, kun je daarin gezichtjes zien die allemaal één kant op kijken. Dat staat voor de assurantiekantoren die bij de start tien jaar geleden allemaal dezelfde kant opkeken en vanuit die saamhorigheid Connect Assuradeuren hebben opgericht. Zij wilden allemaal zaken blijven doen op een manier waarbij de tussenpersoon centraal staat in zowel de communicatie met de klant als in de werkprocessen. Een eigen volmachtbedrijf was de manier om dat te realiseren. Kijk je nog eens naar het logo, dan kun je er ook een vliegende vogel in zien. Dat staat voor de vrijheid en ongebondenheid van Connect Assuradeuren. Wij zijn niet gebonden aan welke verzekeraar dan ook maar kunnen in volledige vrijheid kiezen voor partijen waarmee wij prettig zaken kunnen doen en die ons willen ondersteunen in ons beleid. De kleuren blauw en groen zijn gekozen omdat blauw staat voor helderheid en betrouwbaarheid en groen omdat die rust en veiligheid betekent. Het is dus niet zo maar een plaatje dat logo van Connect Assuradeuren. Delta Lloyd heeft ons bij de start geholpen met dat logo. Wij hadden het idee dat een grafisch ontwerper bij Delta Lloyd dit logo had ontwikkeld. Maar na een paar jaar kwamen wij er achter dat ook daar het adagium beter goed gejat dan slecht bedacht opgeld doet. Want we kwamen er toen achter dat onder andere een Amerikaanse ziektekostenverzekaar hetzelfde logo gebruikt evenals een business academy in Duitsland. We hebben toen even overwogen of we niet zouden moeten kiezen voor een ander logo om claims te voorkomen maar we waren er al snel uit dat we dat niet moesten doen. De kans dat de ontwerper ons hier ooit op aanspreekt is immers niet zo groot. En vooral omdat dit logo zo goed past bij alles waar wij voor staan! Naam: Frank Kramer Leeftijd: 36 jaar Medewerker Financieel en Automatisering samenwonend met Annemiek, kids: Dean (4) en Lizzy (1), Hobby s: voetbal, TV kijken, uitgaan en varen. Droombaan: profvoetballer bij FC Barcelona. 7

9 Kort & krachtig Cees Bennis Wat zou Connect zijn zonder haar anchorman Cees? Daarom mocht een interview met Cees in dit blad niet ontbreken. Cees is geboren in Zwaag op 16 februari 1959 en is daar ook opgegroeid. Zijn vader had in Zwaag de plaatselijke buurtsuper. Na zijn lagereschooltijd in Zwaag heeft Cees het VWO gedaan. Daarna is hij geschiedenis gaan studeren aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 1981 kreeg Cees zijn eerste aanstelling als correspondent bij de Nederlandsche Spaarkas in Amsterdam. Na drie jaar hield hij dat voor gezien en werd aangesteld door Dirk Scheringa bij Buro Frisia B.V. in Opmeer, als assurantie- en kredietadviseur. Met de daar opgedane kennis en interesse in het verzekeringsvak kwam Cees in 1985 terecht bij de Rabobank in Zwaag als hoofd Assurantiën. Maar Cees wilde meer. Hij verhuisde met zijn gezin naar Brabant en ging het avontuur aan bij Interpolis in Tilburg. Eerst als hoofd van een levenafdeling in Tilburg gevolgd door een korte periode als manager VTE Leven in Leidschendam. Daarna weer twee jaar in Tilburg als manager SBU Arbeidsongeschiktheid tot hij in 1996 directeur werd van Interpolis Intermediair Bedrijf te Leidschendam. Die functie heeft Cees bijna 5 jaar lang met plezier vervuld. West-Friesland bleef trekken en het gezin Bennis is daarom in die tijd teruggekeerd naar Zwaag. Toen de hoofddirectie van Interpolis besloot om het Intermediair Bedrijf in Leidschendam te gaan ontmantelen, heeft Cees besloten om te vertrekken bij Interpolis en werd hij directeur Financieel- en Huis & Hypotheekadvies bij de Rabobank in Hoorn. Hij was daar nog maar korte tijd werkzaam toen hij werd benaderd door het bestuur van Connect Assuradeuren voor de functie van directeur. Hoe verliep die eerste afspraak met de oprichters van Connect? Ik werd benaderd door Jac. Oosterveer als ik het mij goed weet te herinneren. Jac. wilde samen met Ernst eens met mij praten over het initiatief dat zij genomen hadden om een volmachtbedrijf op te richten en de mogelijke rol die ik daarin zou kunnen spelen. We spraken af in motel Katwoude bij Volendam en daar kwam de aap uit de mouw. Was je meteen enthousiast? Ik was meteen enthousiast. Ik zag dit als een prachtige kans om iets te starten wat voor mij voelde als eigen bedrijf. Daarnaast was dit een gelegenheid om weer terug te keren naar de verzekeringsbranche want mijn uitstapje naar de Rabobank had mij wel geleerd dat verzekeringen meer mijn ding is dan bankieren. Je had gekozen voor een studie Geschiedenis. Verzekeringen is heel wat anders,vanwaar de switch? Zoals zo vaak, puur toeval. Ik heb vier jaar geschiedenis gestudeerd. Hoewel de resultaten goed waren, zag ik het toch niet zitten om dit verder af te maken. Na mijn kandidaats was de inhoud van de studie veranderd van beschrijvend naar zelf onderzoek doen en dat beviel mij veel minder. Daarnaast was de werkgelegenheid voor afgestudeerde historici ronduit slecht in die tijd. Daarom ben ik er mee gestopt en heb ik gereageerd op een aantal advertenties. De Nederlandsche Spaarkas bood mij een baan aan en zo ben ik de verzekeringswereld ingerold. Je bent een echt gemeenschapsmens. Je voetbalt bij Westfriezen, tennist bij T.V. Swaegh, loopt en fietst veel. Je was nauw betrokken bij het Zwaagse carnaval, je hebt je ingezet voor de renovatie van de Maria Kapel, je bent medeoprichter van het Samenspel, het plaatselijke informatieblad, en je bent de grondlegger van En dat is slechts een greep.heb je voldoende vrije tijd voor hobby s? Het is soms wel een beetje schipperen met de tijd maar over het algemeen lukt dat toch vrij aardig. Heb je naast de sport nog andere hobby s? Sport is wel de belangrijkste 8

10 Kort & krachtig Cees Bennis hobby. Daarnaast ben ik op zaterdag vaak lekker bezig in de tuin. En daarnaast is mijn werk toch ook een belangrijke hobby van me waar ik graag veel tijd voor vrij maak. Als er op een gezellig avondje thuis een bordspel wordt gespeeld, welk spel is dat dan? Kezen natuurlijk. Een prachtig Westfries bordspel. Hoe en waar breng je het liefst je vakantie door? Dan ga ik het liefst met Margreet naar Gran Canaria voor een lekkere luiervakantie. Wie is jouw grootste voorbeeld? Nelson Mandela. Een wijs man met een geweldig charisma en een enorm doorzettingsvermogen. Wat heb je van je ouders meegekregen? Dat je altijd eerlijk en betrouwbaar moet zijn en dat je alleen succes kan hebben als je ergens hard voor wilt werken. En wat geef jij jouw jongens mee? Ik probeer mijn jongens hetzelfde mee te geven want dit zijn grote waardes in het leven. Is er iets wat je nooit zult vergeten? Er zijn heel veel dingen die ik nooit zal vergeten (tenzij Alzheimer ook gaten in mijn geheugen gaat schieten). Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen en van wie kreeg je dat? Van mijn vader op het moment dat ik in hevige twijfel verkeerde of ik mijn eerste baan bij Interpolis wel moest aannemen met als consequentie verhuizen naar Brabant. Hoewel hij het erg jammer vond dat ik vertrok uit Zwaag, gaf hij aan dat ik het toch gewoon moest doen als ik geloofde dat die stap goed voor mij zou zijn. Ik heb het gedaan en achteraf is dat een hele goede keuze gebleken. Wat is je kostbaarste bezit? Dat is uiteraard mijn gezin. Heb je een levensmotto? Erger je niet maar verwonder je slechts. Wie zich ergert wordt tachig maar wie zich verwondert wordt honderd. Als jij alleen bent, wat doe je dan het liefst? Ik kijk dan het liefst naar een mooi sportprogramma. Dat hoeft geen voetbal te zijn; ook naar atletiek en wielrennen kan ik heel lang kijken. Wat is je beste eigenschap? Doorzettingsvermogen En wat je slechtste? Snel oordelen Jij wekt de indruk dat je goed bent in alles wat je doet. Is er iets wat je absoluut niet kunt? Er zijn heel veel dingen waar ik niet goed in ben. Laat mij geen klusjes in huis doen want handig met gereedschap ben ik zeker niet. Wat is je grootste wens? Gezond blijven. Je bent nu 52. Wat doe je over 10 jaar? Hopelijk nog steeds werken bij Connect al wordt het dan wel langzamerhand tijd om af te bouwen. Wat is je mooiste herinnering aan 10 jaar Connect? Dat is toch bij de start geweest. De verhuizing van alle spullen van het AXA-Shell kantoor in Uithoorn naar Zwaag. Met vrijwel alle certificaathouders samen de spullen oppakken en in Zwaag neerzetten om daar te kunnen starten, dat was toch wel een bijzondere dag. Heb je er wel eens over nagedacht aan wie je het stokje zou kunnen overdragen als het zover is? Ik heb (nog) geen kinderen die erg geïnteresseerd zijn in het bedrijf dus uit die hoek valt niets te verwachten. Maar er zijn te zijner tijd ongetwijfeld genoeg goede en vakkundige mensen beschikbaar die de zaak verder kunnen laten groeien. Kun je tenslotte Cees Bennis in één woord samenvatten? Dat is moeilijk. Een consultant in mijn Interpolistijd heeft mij eens gekarakteriseerd als rots en daar waren mijn collega s het destijds wel mee eens. Laten we het daar maar op houden. 9

11 Uit de pen van jaar Connect door: Nel Molenaar Hoe begon het? Met een grote advertentie op zaterdag 3 november 2001 in de krant waarin gevraagd werd naar een verzekeringsman of -vrouw in hart en nieren. Heb je zin in een avontuurlijke baan bij een nieuw bedrijf in Hoorn? Hé, wat leuk dacht ik, er wordt een nieuw kantoor opgericht. En omdat ik het toen helemaal niet naar mijn zin had op mijn werk, heb ik onmiddellijk een sollicitatiebrief geschreven en daar nog geen moment spijt van gehad. Na twee gesprekken was ik aangenomen! Die Kerst kregen we thuis een kerstkaart van Cees en Margreet Bennis Mijn man en ik vroegen aan elkaar: Ken jij die mensen? Tot na twee dagen bij mij eindelijk het kwartje viel: mijn nieuwe baas en zijn vrouw! Op 2 januari 2002 stapten we met z n drieën (Frank, Wendy en ik) het nieuwe kantoor binnen, waar Cees en een schilder aanwezig waren. (De schilder was nog bezig met de wc-deuren, dus dat werd met een open deur plassen, die eerste dag.) Eerst werden we aan elkaar voorgesteld en toen begon een rondleiding door het kantoor en daar begon een telefoon te rinkelen: het was toen ongeveer 9 uur. Ik stond er net naast en nam hem zonder nadenken op met: Goedemorgen, Connect- Assuradeuren met Nel. Aan de andere kant hoorde ik een mannenstem zeggen: Wat ben ik blij om jou dat te horen zeggen. Dat was mijn allereerste telefoontje bij Connect en hoeveel zijn er in die 10 jaar wel niet gevolgd? omgezet. En overal waar Interpolis stond, moest Connect komen te staan. Ondertussen kwamen de aanvragen en wijzigingen al binnen van de 13 assurantiekantoren waar we mee van start gingen. Het enige wat ik kon doen, was een brief sturen vanuit Word, dat de aanvraag was ontvangen en er dekking was. Daarna ging het in bakjes, per week een bakje vol. Zo ging dat door tot eind maart toen de eerste kantoren werden overgevoerd. Het werden toen wel een paar heel hectische maanden. We moesten nog echt met ANVA leren omgaan, maar ook was er een heleboel nog lang niet goed ingeregeld. En er ging heel veel niet goed met de overvoer en dat moest allemaal één voor één weer recht gezet worden. Nieuwe klanten moesten we zelf in ANVA zetten, de polissen invoeren en de premies moesten we handmatig uitrekenen en in de polis zetten. Dat ging nog wel eens fout. We hebben heel wat overwerk gedaan die maanden. Twee tijdelijk krachten hebben geholpen en gelukkig kwam er toen in juni nog een collega bij, Dick. Een ervaren verzekeringsman, die hard nodig was. Naam: Nel Molenaar Leeftijd: 56 jaar Medewerker Polisopmaak Na een week kwamen Jos en Vanessa erbij, een maand later Margreet. We kenden Margreet toen nog niet, maar Jos en ik moesten samen met Margreet een dag naar Amersfoort om ANVA te leren kennen. Het klikte meteen tussen ons, we hadden de grootste lol die dag, maar of we veel geleerd hebben van ANVA Die eerste drie maanden moesten wij het voorbereidende werk doen voor Connect echt van start kon gaan. Zo moesten in alle voorwaarden de bedragen van guldens naar euro s worden Al 36 jaar getrouwd met Ton. Kids: 3 (grote) zonen en 2 kleinkinderen. Hobby s: lezen, wandelen, puzzelen, zingen in een koor, borduren, en nog veel meer. Ik werk als polisopmaker, telefoniste, postinpakker, doe voorraadbeheer, foutmeldingen van het RDW enz.: dus genoeg variatie! 10

12 Uit de pen van... Al met al was het een heel druk eerste jaar, maar ontzettend leuk om alle problemen waar we tegen aanliepen samen op te lossen. Dat geeft toch een groot saamhorigheidsgevoel. We gaan er samen voor en dat gevoel hangt nog steeds op kantoor, vind ik. Als we nu zien hoeveel we op een dag doen, is dat niet te vergelijken met die eerste maanden. Het is nu wel vertienvoudigd. De sfeer is gelukkig vanaf het begin heel gezellig geweest. Er werd en wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen. Er kwamen collega s en kantoren bij, er was een verhuizing: We krijgen echt geen tijd om in te dutten, want dan komt Cees wel weer met iets nieuws. De volgende uitdaging die er aan komt, is dus het nieuwe computerprogramma, waar nu al heel hard aan gewerkt wordt door Cees, Frank, Miranda en Marten. Hoe gaat dat weer worden? Ik denk toch dat het werken een stuk gemakkelijker voor ons wordt, dan nu met twee programma s naast elkaar, wat vaak problemen geeft. Dan klopt dit niet, dan gaat dat weer verkeerd Al met al werk ik nu dus bijna 10 jaar bij Connect en ik ben nog geen dag met tegenzin naar mijn werk gegaan, het is er lekker werken. En daarom bedank ik Cees en Margreet: Wat fijn dat jullie 10 jaar geleden deze stap durfden te zetten! Op naar de volgende 10 jaar! De start, door: Wendy Tesselaar en Jos Hoek Wendy: Voor mij begon het met het sollicitatiegesprek met Roel Braas en Cees Bennis, dat plaatsvond bij Braas & Koopman in Avenhorn, want het kantoor van Connect was nog niet klaar. Dat gesprek zette de toon al van hoe het bij Connect zou worden: informeel, vakkundig en met interesse voor elkaar. Jos: Op 1 april 2002 zou Interpolis particuliere verzekeringen royeren. Connect Assuradeuren moest per die datum al deze polissen 11

13 Uit de pen van... gaan voortzetten in haar volmacht. Maar hoe doe je dat? Je moet wel een systeem hebben waarin je al deze polissen kunt administreren. Er werd gekozen voor ANVA. werken, op alfabetische volgorde of in plastic mapjes op volgorde van schadenummer? Dan het ei van Columbus: er moest een checklist komen die we bij elk dossier konden voegen! De gehele ANVA-inrichting mochten we inrichten op het kantoor van De Noordhollandsche van 1816 te Oudkarspel. We hebben daar in enkele weken het ANVA-systeem van De Noordhollandsche omgevormd naar ons eigen Connect-systeem. Er waren bijvoorbeeld zo n 900 Interpolis clausules die allemaal ingevoerd moesten worden in ANVA. Wendy: Ook moesten alle polisvoorwaarden worden herzien, Interpolis moest vervangen worden door Connect Assuradeuren en alle bedragen moesten omgezet worden in euro s. We moesten polissen, groene kaarten, aanvraagformulieren, briefpapier, schadeformulieren enz. ontwerpen. Daarvoor zijn voorbeelden van internet gezocht en knippen of plakken maar. Vaak op en neer naar de drukker. Telkens weer spannend hoe een gedrukt exemplaar eruit zou zien! De opbouw van het schadedossier heeft ook veel tijd in beslag genomen. Gaan we met ordners Naam: Jos Hoek Leeftijd: 49 jaar regelt de overvoer van polissen naar de volmacht en automatisering van ANVA De eerste schade die binnen kwam, was nota bene veroorzaakt door Cees zelf! Het kostte ons (toen nog) een hele ochtend om het dossier in ANVA vast te leggen en alle acties in Anva uit te voeren conform de daarvoor opgestelde procedure. De eerste stappen naar de Afdeling Schade waren gezet! De verhuizing, door: Margreet Bennis Naam: Wendy Tesselaar Leeftijd: 42 jaar schadebehandelaar Woont samen met Thomas uit Zwitserland en hebben samen 2 kids: Indy (6 ) en Mischa (3), Hobby s: Lezen, wandelen, fotoboeken maken (met echte plaksel en een echte schaar), enz. Droombaan: medische coach/vraagbaak in een ziekenhuis, reisgids in een mooi land, fotograaf. getrouwd met Lydia, kids: Daniëlle (24, getrouwd) en Michel (21 en verantwoordelijk voor de lay-out van dit magazine), Hobby s: 3 honden en stijldansen. Droombaan: Een half jaartje mee met André Kuipers in het International Space Station. Inmiddels hebben we al weer 2 verhuizingen achter de rug. Natuurlijk die van 4 jaar geleden op 22 en 23 december 2007, van de Corantijn naar de Factorij waarbij onze Ruud (toen nog werkzaam bij Braas en Partners) toevallig, heel nieuwsgierig even langs kwam. De meesten van ons kenden hem alleen van stem. Toen hij snel ook even een plantje uit de verhuiswagen pakte om er heel 12

14 Uit de pen van... nonchalant mee binnen te komen, werd hij meteen aangesproken door Jos. Wie ben jij en wat doe jij hier? Toen Ruud begon te praten herkende Jos hem natuurlijk meteen aan zijn stem, de toon tussen beide heren was gezet. Nu zitten ze tegenover elkaar bij Connect, maar deze eerste kennismaking is Ruud nooit vergeten. In 2001 hebben we de eerste verhuizing gehad, eigenlijk de inrichting van kantoor Connect. Net voor de start van Connect werd er een kantoor van AXA opgedoekt. Wij konden voor een schappelijke prijs de volledige inventaris overnemen. Werkplekken, koelkast, afwasmachine, magnetron etc. en zelfs een heuse soepmachine. De spullen moesten alleen nog even opgehaald worden uit Uithoorn en naar Zwaag gebracht worden. Alle certificaathouders werden opgetrommeld om zaterdag 29 december 2001 te helpen met de verhuizing. Velen gaven gehoor aan deze oproep. Ik stond de ramen nog stond te lappen toen de vrachtwagen met spullen arriveerde. Met vereende krachten is het kantoor ingericht. Veel sjouwen en het was niet altijd eenvoudig om bepaalde meubelstukken de trap op te krijgen, maar het was wel erg gezellig. De mannen onderling kenden elkaar al goed, maar ik kende toen Ed Nieuwland (van Nieuwland & Aarts) nog niet en dacht dat hij de vrachtwagenchauffeur was. Toen eindelijk alles een plek had gevonden was iedereen ontzettend moe maar voldaan. Het is natuurlijk geen Naam: Margreet Bennis Leeftijd: 50 jaar medewerker Polisopmaak getrouwd met Cees. Kids: 3 zonen (Niels, Mark en Frank). Hobby s: sport, lezen, legpuzzels maken en lekker s avonds met een rood wijntje op de bank naar de Voice kijken. dagelijks werk van de tussenpersonen. Het is heel wat anders dan het tillen van de aktetas met laptop en pen. Toch was aan het einde van de dag alles voor elkaar en konden we de bureaus etc. in elkaar gaan zetten. Eigenlijk was deze dag het begin van Connect. Op dinsdag 3 januari 2002 zijn we als kantoor echt van start gegaan. Een dag om nooit te vergeten Op 31 maart 2007 werden alle gasten van Connect s middags om uur welkom geheten in het Dorint Sofitel Hotel in Amsterdam. Na de koffie met gebak werd het gezelschap met bussen naar het centrum van Amsterdam gebracht. De hele middag zijn we zoet geweest met het spelprogramma Amsterdam in de spotlight, verdeeld in groepen onder leiding van een medewerker van Connect. De middag werd afgesloten met de prijsuitreiking onder het genot van een hapje en een drankje. De winnaar kreeg het fel gebeerde Amsterdammertje uitgereikt. Een leuke manier om elkaar en de stad Amsterdam beter te leren kennen. Terug in het Dorint Hotel hebben we met elkaar een smakelijk dinerbuffet genuttigd en aansluitend was er de gezellige feestavond. De avond was goed voor het uitwisselen van ervaringen en een nadere kennismaking. Bekijk de foto s op de volgende pagina! 13

15 Een dag om nooit te vergeten 14

16 Dit De dorpspolis een titel Eén van de meer spraakmakende commerciële initiatieven van de afgelopen tien jaar is ongetwijfeld de Dorpspolis geweest. De aanleiding tot dit initiatief was tweeledig: enerzijds de wens van de aangesloten kantoren om ook via het internet particuliere verzekeringen af te sluiten en anderzijds het verzoek van een tussenpersoon om een aanbieding te doen voor de leden van een vereniging. We hebben hiervoor in 2006 een business case gemaakt. Uitgangspunt was dat via internet een scherp geprijsd en gestandaardiseerd product wordt aangeboden waarvan de lokale verenigingen mede profiteren doordat 5% van iedere betaalde premie als sponsorbijdrage naar de door de verzekeringnemer gewenste vereniging gaat. De scherpe prijs wordt bereikt door kortingen op provisie en tekencommissie die mogelijk gemaakt zouden moeten worden door administratieve besparingen. In 2007 is dit product conform de business case geïntroduceerd in Noordwijkerhout en in Zwaag. Er doen nu 19 verenigingen aan mee: 16 in Noordwijkerhout en 3 in Zwaag. Eind vorig jaar liepen er 397 Dorpspolissen met een premievolume van ,78. Wij hebben over ,24 aan sponsorbijdrage uitgekeerd aan de deelnemende verenigingen. Voetbalvereniging VVSB in Noordwijkerhout is de grootste ontvanger met 143 polissen en een sponsorbijdrage van 901,49. De verwachtingen zoals neergelegd in de business case zijn daarmee in het geheel niet gerealiseerd. Hoewel bij veel kantoren interesse bestond om ook via het internet verzekeringen te kunnen sluiten, hebben toch maar een paar kantoren deze stap daadwerkelijk gezet. Maar ook de belangstelling bij verenigingen was veel minder dan verwacht. En tenslotte is ook gebleken dat maar weinig klanten van het intermediair op dit moment echt bereid zijn om hun zaken via de site van het intermediair te regelen. Is daarmee dit project helemaal mislukt? Wel als je kijkt naar de financiële resultaten. De opbrengsten zijn niet voldoende om de kosten te kunnen dragen. Maar het is ook leergeld geweest. We weten nu meer over het zaken doen via het internet door de relaties van het intermediair. En de maatschappelijke ontwikkelingen gaan door. Misschien dat dit product in een misschien iets ander jasje over een paar jaar wel succesvol is. En het hoort natuurlijk ook bij het ondernemen. Veel van wat we de afgelopen jaren hebben gedaan is heel succesvol geweest maar in een onderneming lukken sommige dingen ook niet. De weg naar succes is immers zelden geasfalteerd. Naam: Edwin van Kleef Leeftijd: 33 jaar schadebehandelaar Gaat in mei 2012 trouwen met Cora Hobby s: Voetbal (actief en passief), carnaval in Zwaag waarbij tevens lid van Carnavalsgroep De PilsPiraten, het maken van (verre) reizen. Droombaan: nummer 9 van het Nederlands voetbalelftal. 15

17 Uitnodiging ~ Connect bestaat 10 jaar! Uitnodiging voor het jubileumfeest voor alle aandeelhouders van Connect met hun partners en alle medewerkers van de aangesloten kantoren in Utrecht op zaterdag 31 maart 2012 ~

18 Programma uur Ontvangst in Restaurant Luden uur Aanvang spelmiddag Utrecht Unlimited uur Aankomst op feestlocatie Cornelissen uur Dinerbuffet uur uur Feestavond met Catwalk Life Music Nadere info volgt t.z.t.

19 Weet u: W Dat Van der Geest & Drost op 1 oktober 2007 het Hypotheekcentrum Noordwijkerhout heeft geopend. Daar kan men terecht met alle vragen en wensen over hypotheken, kredieten, pensioenen en schadeverzekeringen en voor begeleiding bij aankoop van een woning. Hans Laros zwaait er de scepter. Dat Roel Braas (Braas & Partners) de 25ste il Maratona dles Dolomites heeft gereden afgelopen zomer. Maar liefst 138 km met 4190 m hoogteverschil. Als zelfstandig ondernemer moet je dan wel heel goed verzekerd zijn! Een hele prestatie Roel! Dat Jac Oosterveer (Jac Oosterveer Assurantiën) in mei is getrouwd met zijn Angelique en dat groots heeft gevierd in Noordwijk. Dat onze Edwin van Kleef zijn Cora ten huwelijk heeft gevraagd en zij hun grote dag gaan beleven op 11 mei Dat de eerste vonk tussen Linda & Sjoerd (kantoor Sweere) overgesprongen blijkt te zijn op het feest ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van Connect. (zie de foto op de vorige pagina) Zij zijn inmiddels happily married. Gefeliciteerd en veel geluk samen! Dat Pascal van der Gragt ook eindelijk de ware heeft gevonden. Zij hopen samen nog voor de feestdagen hun geheel verbouwde liefdesnestje te kunnen betrekken. Dat er regelmatig telefonisch weddenschappen worden afgesloten tussen Erik Saanen (Van Hunsel & Govers) en Ruud Laan (Connect) over de uitslagen van Ajax en PSV met als inzet een taart. Dat Sinterklaas ieder jaar Connect is Zwaag aandoet en vindt dat hij in ieder couplet van zijn rijm een medewerker van Connect aanhalen moet. We laten u even van zijn rijmkunst meegenieten Met veel dank aan Sint en zijn Pieten. Vandaag begint Sint eens in de directiekamer Want hier huist de man met de voorzittershamer Alleen moet Kees nu wel worden aangesproken met Hoogheid, Want hij is heus tot een echte Prins gewijd. Prins Amadeiro is nu zijn officiële naam, Iets met omdraaien, daar komt het geloof ik vandaan. Het gebak vonden de medewerkers wel gaaf En nu klinkt het dus om de haverklap: Alaaf! Dat onze Marian Bleeker iedere dag wel taart zou lusten. Dat Klaas Koopmans (Bakker & Koopmans) een enorme cognacliefhebber is? Houdt u er ook van? Lees dan verder op Pascal had laatst de elektrische fiets van zijn pa stiekem geleend Werd die fiets toch bij de kroeg ontvreemd! Maandag zat Pascal in zak en as, zich afvragend waar die fiets toch was. En bang dat hij het alsnog aan pa opbiechten moest Want die werd vast en zeker woest! Frank is nog steeds onze computerspecialist, Voor het geval dat iemand dat nog niet wist. Even je computer opnieuw opstarten, is zijn lijfspreuk, en dat vinden wij niet altijd even leuk! 18

20 Weet Dit is u: een titel Dat zelfs de paashaas de weg naar Connect heeft gevonden. Foto Solexrit 28 mei 2009: Foto vliegeren 2011: Dat eens per jaar het nuttige met het aangename gecombineerd wordt? Enkele foto s visdag 25 september 2002: 19

21 Weet u: Dat Connect nu voor 9 kantoren de post rechtstreeks naar de klanten verstuurt Dat Connect op het oude adres een aantal weken last heeft gehad van een menselijke raampoeper Toevallig altijd bij of op het raam van het kantoor van Cees. Dat tegenover Connect op het oude adres een heuse wietplantage gevestigd was, die net na de start van Connect werd ontmanteld. We hadden toen even niet de volledige aandacht bij ons werk. Dat Cees in 2010 Prins Carnaval in Zwaag was En zijn collega s op gepaste wijze het feest mee kwamen vieren. Dat een tegenpartij onlangs aan Wendy Tesselaar vroeg of ze al verkering had. Dat Nel Molenaar al jaren de vierdaagse van Apeldoorn wandelt en 20 km wel genoeg vindt Peter Balk (Van Duijnhoven & Balk) al jaren de Nijmeegse vierdaagse loopt en dan fluitend 50 km per dag! Dat er al meer dan 900 verzekerden gebruik maken van Mijn Polismap via de website van hun verzekeringsadviseur Dat onlangs schadedossier is aangemaakt! Dat Connect haar succes mede te danken heeft aan 160 medewerkers op de 19 aangesloten kantoren. Allemaal bedankt voor jullie inzet, betrokkenheid en de plezierige samenwerking. 20

22 De strandhuisjes De strandhuisjesschade We zullen het niet gauw vergeten. Een donkere bladzijde in het bestaan van Connect. In de nacht van 3 op 4 januari 2004 hadden vijf jongeren van 15 en 16 jaar in een strandhuisje zitten blowen en drinken. Omdat het koud was, hadden ze de in het huisje aanwezige waxinelichtjes aangestoken. Om hun sporen uit te wissen hebben ze later met een waxinelichtje brand gesticht in het strandhuisje. Op het terrein stonden 435 strandhuisjes zij aan De andere jongeren kregen werkstraffen van 21 tot 80 uur. Connect heeft degene die tot detentie is veroordeeld, aansprakelijk gesteld voor de schade. De aansprakelijkheidsverzekering heeft uitkering geweigerd vanwege opzet. Maar was de dader zich ervan bewust dat hij in plaats van één huisje alle huisjes zou verwoesten. Tot op de dag van vandaag loopt deze zaak nog. Voor Connect een omvangrijke schade van maar liefst 350 dossiers. De verschillende volmachtgevers hebben direct aangegeven te willen stoppen met het verzekeren van strandhuisjes. Gelukkig is Connect sterk genoeg gebleken om deze grote tegenvaller te kunnen weerstaan. Strandhuisjes in de zomer op het strand zij. Er ging niet één huisje in vlammen op maar er zijn er in totaal 163 verloren gegaan. 106 van deze verwoeste huisjes waren verzekerd bij Connect. In totaal is er al meer dan ,00 door Connect uitgekeerd aan schade en kosten. Nabluswerkzaamheden Naam: Mary Leek Leeftijd: 38 jaar Schadebehandelaar Het inferno op het parkeerterrein Eén van de jongeren is veroordeeld voor deze schade. Hij heeft 150 dagen detentie opgelegd gekregen waarvan 111 voorwaardelijk. Daarnaast heeft hij een speciale cursus moeten volgen om een terugval naar een criminele carrière te voorkomen. getrouwd met Sjon, kids: Thomas (10) en Koen (5). Hobby s: Zingen, musicals, in de natuur wandelen, tijd spenderen met mijn gezin, gezellige etentjes houden (bij voorkeur s zomer in de tuin). Droombaan: zangeres/musicalster. 21

23 De ontwikkeling van Connect Van 13 kantoren zijn we gegroeid naar 19 aangesloten kantoren. In januari 2002 begonnen we met 6 medewerkers die allemaal fulltime werkten. Nu doen we de klus met 19 mensen die samen 15,1 fte invullen. Begonnen we met 6 volmachtgevers, inmiddels zijn dat er 10 geworden. Begin 2002 kenden wij 17 producten. Nu is dat gegroeid tot een aantal van 357. In de afgelopen jaren hebben we in totaal ongeveer polissen opgevoerd, gemuteerd of geroyeerd. Van polissen bij de start in 2002 zijn we gegroeid naar polissen medio november Bij de start was de bestandspremie ± Dat is gegroeid naar ± op het moment van het ter perse gaan van deze uitgave. Vanaf 1 januari 2002 tot en met 15 november 2011 hebben we in totaal schades behandeld. Het eerste jaar waren dat er 2.885; in 2011 zullen we uitkomen op zo n schades. We hebben in totaal een bedrag van uitgekeerd Aantal Polissen Premievolume Ontwikkeling Connect in cijfers

24 De kantoren in kaart gebracht Connect Assuradeuren B.V. in Zwaag 2. Braas & Partners in De Goorn 3. Bakker & Koopmans in Cothen 4. De Bruin Verzekeringen in Uden 5. Van der Geest & Drost in Noordwijkerhout 6. Assurantiekantoor A. Kolk in Duivendrecht 7. Melman verzekeringen in Nootdorp 8. Assurantiekantoor Nieuwland & Aarts in Santpoort-Zuid 9. Assurantie-& Advies Centrum Oosterveer BV in De Kwakel 10. Assurantiekantoor van der Salm BV in Hazerswoude 11. Van der Schot Assurantiën & Hypotheken BV in Uithoorn 12. Smale Assurantiën & Advies BV in Zwolle) 13. Smit Assurantiën in s-gravenzande 14. Sweere V.O.F. in Oud Gastel 15. Van Hunsel & Govers BV in Budel 16. Westland Adviesgroep in Poeldijk 17. Frie Wijnen Verzekeringen-Hypotheken-Financieringen- Pensioenen in Oudenbosch 18. Assuline BV in Wilnis 19. Van Duijnhoven & Balk Assurantiën en Financiele Diensten in Oss 20. Janssen BML in Schaik 23

25 Een dorp in Noord-Holland: Zwaag Zwaag (Gemeente Hoorn): Zwaag is een dorp in de gemeente Hoorn, in de regio West-Friesland, in de provincie Noord-Holland. Het dorp werd gesticht rond de 13e eeuw na Christus. Van oorsprong was Zwaag een lintdorp met enkele zijpaden als Balkweit, het Laantje (nu Krijterslaan) en het Unjerpad. Sinds 1 januari 1979 maakt het deel uit van de gemeente Hoorn. Zwaag heeft zelfs enige tijd stadsrechten gehad. Maar door voortdurende onenigheid met Hoorn heeft Zwaag deze rechten moeten opgeven. Zwaag telde op 1 januari van dit jaar 3131 inwoners. Aanvankelijk waren er voornamelijk scheepvaarders en ambachtslieden woonachtig in Zwaag, maar in de 15e en 16e eeuw bestond de bevolking hoofdzakelijk uit fruittelers en boeren. Gezien de grote invloed van de landbouwsector hadden vooral de boeren het meest te vertellen in Zwaag voor een lange tijd, maar rond 1900 begon dit te veranderen toen de glastuinbouw de overhand kreeg. Steeds meer kassen werden gebouwd. In het begin van de 20e eeuw vond veel landversnippering plaats en werd een lokale veiling geopend. In recente jaren is het kweken van bloemen erg in trek bij het Zwaagse bedrijfsleven. Elk jaar wordt er in Zwaag groots carnaval gevierd. Tijdens het carnaval vindt er in Zwaag een carnavalsoptocht plaats waarbij de bewoners in een lange stoet een vaste route door het dorp afleggen, met prachtige en vaak enorm grote praalwagens. Dit evenement dat telkens meer dan bezoekers trekt wordt door Carnavalsvereniging het Masker georganiseerd. Kruidenier Simon Bennis Zwaag heeft een rooms-katholieke kerk, Sint Martinus met daar tegenover de Maria kapel. Er is een protestantse kerk waarvan de toren dateert uit In Dorpshuis De Witte Valk (tijdens carnaval De Leuttempel, cultureel centrum De Plataan en jeugdcentrum Honky Tonk gebeurt het in Zwaag. Verder is er het openluchtzwembad De Wijzend, de sporthal en sportpark Het Krijt, waar de Voetbal- en handbalverenigingen Westfriezen zijn gehuisvest. Naam: Loes Stobbe Leeftijd: 40+ jaar medewerker (intermediair) ondersteuning getrouwd met Roel en moeder van Dick (18) en Iris (15). Hobby s: Tennis, snoep en lees graag! Grootste wens: Gezond oud worden. 24

26 Connect in de media Assurantie Magazine Volmachtbedrijf Connect kost Interpolis schadepolissen Dertien voormalige Interpolis-tussenpersonen hebben uit onvrede over de algehele invoering van de Alles-in-één-Polis een eigen volmachtbedrijf opgericht. Connect Assuradeuren neemt schadeverzekeringen over van Interpolis. Risicodragers van Connect - ieder voor 20% - worden Avéro Achmea, Noordhollandsche van 1816, Stad Rotterdam, AXA en Delta Lloyd. Verder neemt Arag de rechtsbijstanddekkingen volledig voor z n rekening. Connect heeft op 1 april het oversluiten van de polissen gepland, waarmee op jaarbasis een premievolume van e 6,5 mln is gemoeid. Volgens Kees Bennis, directeur van Connect, zijn de Connect-kantoren ongelukkig met het verdwijnen van specifieke schadepakketten van Interpolis voor het intermediair. Daarvoor in de plaats komt de Alles-in-één-polis. Dat is op zich niet zo slecht, maar wel de voorwaarden die eraan verbonden zijn. Interpolis trekt de polistoezending, de premieincasso en de schade-afhandeling naar zich toe, waardoor wij als tussenpersoon richting particuliere klant niet meer de positie kunnen innemen die we vinden dat we zouden moeten hebben. Overigens gaat de toeëigening van taken door Interpolis gepaard met een provisieverlaging van 20% naar 15%. Voor Connect Assuradeuren is een speciale stichting administratiekantoor opgericht, die de aandelen in bezit heeft. De dertien kantoren plus directeur Bennis bezitten weer certificaten van aandeel in deze stichting. Het bestuur wordt gevormd door Ernst van der Schot (Uithoorn), Roel Braas (Avenhorn), André Melman (Nootdorp), Sjaak Oosterveer (De Kwakel) en Bennis (Zwaag). Bennis, die jarenlang heeft gewerkt voor uitgerekend Interpolis, benadrukt niet de initiatiefnemer van Connect te zijn. De tussenpersonen die dit initiatief hebben genomen, kennen mij nog als manager van Interplus, het voormalige Intermediaire Bedrijf. Ze hebben mij gevraagd. Ik werkte toen al niet meer voor Interpolis, maar wat dichter bij huis voor de Rabobank. De relatie met Interpolis is nog steeds goed: De oversluiting vindt in goede harmonie plaats. Interpolis-directielid Huub Hannen zegt respect te hebben voor de beslissing van de dertien kantoren om Connect op te richten. Interpolis heeft vorig jaar heel bewust gekozen voor een multi-distributiestrategie met eenduidige productconcepten. Diverse tussenpersonen kunnen zich daarin vinden; we krijgen zelfs behoorlijk wat nieuwe aanmeldingen. Anderen zien het niet zitten en kiezen een andere weg. Jammer. Veel van de Interpolis-tussenpersonen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Assurantietussenpersonen (Nevat). De dertien Connect-deelnemers komen uit deze organisatie. Momenteel zijn nog 120 kantoren lid van de Nevat. Verder doet Interpolis met nog 135 andere tussenpersonen zaken. De Rabo-verzekeraar wil meer gaan verkopen via het intermediaire kanaal. Gewilde partners zijn intermediairketens en grote kantoren. Naam: Jolanda Rood Leeftijd: 35+ jaar administratief medewerkster Back-Office Getrouwd met Jeroen, 3 kids: de tweeling Dana en Britt (9) en Quinta (5) Hobby s: handballen en als het kan, een boek lezen. Droombaan: die heb ik al: moeder van 3 mooie dochters! 25

In tien stappen naar een eigen bedrijf

In tien stappen naar een eigen bedrijf In tien stappen naar een eigen bedrijf Zaanse succesverhalen ter inspiratie 2 Voorwoord Elk jaar starten veel mensen een eigen onderneming. Dat doen ze met passie en vanuit de behoefte aan vrijheid en

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep In de wolken zijn met automatisering 15 jaar IT Support Groep Inhoudsopgave 4 Persbericht 6 2000-2007 22 2008-2015 30 Kernwaarden 32 Marc Franken De beginjaren van IT Support Groep 20 Systeembeheerder

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Inhoud. Kerncijfers 32

Inhoud. Kerncijfers 32 Inhoud Voorwoord 5 Verslag van de directie 6 Voor de uitvaart - voorlichting 12 - verzekeringen eigen verkooporganisatie 14 assurantietussenpersonen 16 allianties 18 De uitvaart - begraven 22 - cremeren

Nadere informatie

Wij zetten uw zaken op een rijtje bulletin

Wij zetten uw zaken op een rijtje bulletin Wij zetten uw zaken op een rijtje bulletin Een bedrijfsbrand. En dan? Een kijkje in de keuken bij een ingrijpende schadeafwikkeling Care IS Vermogensbeheerder met 5 sterren. Er is geen truc, wel een strategie

Nadere informatie

De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers.

De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers. 01 December 2007 De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers. Colofon Redactie Eindredacteur Gerda van Doorne gerda.vandoorne@nyrstar.com Redactie Simon Pustjens Gerard Janssen René

Nadere informatie

Voorne-Putten Rozenburg

Voorne-Putten Rozenburg ichterbij Voorne-Putten Rozenburg De Landtong Bijzondere tegenstelling Nieuw cultureel seizoen van start! Waar moet je zijn? Het Streekarchief? Heel interessant! De ledenraad? Die heeft echt inhoud. Magazine

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

25 jaar Quadrant: van systeemhuis naar software-fabriek QUADRANT MAGAZINE. Jubileumnummer

25 jaar Quadrant: van systeemhuis naar software-fabriek QUADRANT MAGAZINE. Jubileumnummer 1 QM. MAART 2007 JUBILEUMNUMMER QUADRANT MAGAZINE 15 e JAARGANG NO.1 MAART 2007 QM is een uitgave van Quadrant Software BV voor gebruikers van King en Queen en voor relaties van Quadrant Jubileumnummer

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

Toegevoegde waarde. Respondenten vinden wij. Giovanca en haar band zetten het klooster op z n kop

Toegevoegde waarde. Respondenten vinden wij. Giovanca en haar band zetten het klooster op z n kop Gazetta della CasaGrande 1ste druk 2012 www.cgselecties.nl 30-03-2012 In zomer van 2011 krijgt CG de zeer verdiende ISO certificering Giovanca en haar band zetten het klooster op z n kop 2 6 Zonder klanten

Nadere informatie

duurzame relaties, da s het betere werk

duurzame relaties, da s het betere werk endenburg nummer 6 zomer 2009 duurzame relaties, da s het betere werk (ook hier...) ...om trots op te zijn... Job Knoester Met een fantastisch gevoel Binnen Endenburg zijn wij bezig met de invoering van

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden.

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden. Voor u ligt de eerste Info vanaf onze nieuwe locatie in het Audiologisch Centrum! We zijn door het team daar hartelijk ontvangen en we hebben ons plekje gevonden. Onze oude ruimte in Greunshiem heeft een

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

yarden jaarverslag 2004

yarden jaarverslag 2004 J A A R V E R S L A G yarden jaarverslag 2004 J A A R V E R S L A G yarden jaarverslag 2004 Jim ik zou willen weten wat maakt het de moeite waard dat je door blijft schrijven brieven, opstellen en gedichten

Nadere informatie

rozengeur Het is niet emotie en maneschijn allemaal Denken enthousiasme CrowdfundIng Is hot slim vestigen starten Is hard werken oplossingen in andere

rozengeur Het is niet emotie en maneschijn allemaal Denken enthousiasme CrowdfundIng Is hot slim vestigen starten Is hard werken oplossingen in andere InspIratIemagazIne voor ondernemend Breda 2014 15 creëer enthousiasme op basis van emotie CrowdfundIng Is hot Denken in andere oplossingen slim vestigen Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn starten

Nadere informatie

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd!

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd! Herfstspreuk Geslaagd! 24 december 2013 jaargang 17 Samen werken aan Is in de herfst het weer lang klaar, vroeg is een strenge winter daar. De herfst met nevel doortrokken, toont een winter met sneeuwvlokken.

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij artikel artikel EEn goed advies Bedrijfsoverdracht krijgen waar je zelf een vak apart niet aan zou denken Stationsstraat 19, 7901

Nadere informatie

De kracht van samenwerking!

De kracht van samenwerking! Ledenmagazine van Rabobank Hoorn en Omstreken Editie 4 2010 SPECIAAL VOOR U: PROFITEER VAN ONZE LEDEN- AANBIEDINGEN! Omzet verhogen? Ga netwerken via het internet! Schooljeugd in ban van gastlessen over

Nadere informatie

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013.

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013. Een openhartig interview over de betrouwbaarheid van Achmea Bank Woonfonds de hypotheek onder water. Wat nu? Woonfonds viert 40 jarig jubileum met Woonfonds Doet en trakteert op vlaai Bijzondere mensen

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd Birdie. Magazine van de Amsterdamse Golf Club / Strak en Trefzeker Bob Dickhout schittert door afwezigheid Sander Visser t Hooft geridderd NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant 28e jaargang /

Nadere informatie