In Brabant. Auteur. Christ van den Besselaar. Christ van den Besselaar (1946) werkte van 1976 tot 2008 in diverse functies bij Omroep Brabant.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In Brabant. Auteur. Christ van den Besselaar. Christ van den Besselaar (1946) werkte van 1976 tot 2008 in diverse functies bij Omroep Brabant."

Transcriptie

1 In Brabant Christ van den Besselaar Jan Hermans als de contente mens in de omroepcel van de SBOstudio te Bladel. In de montagestudio kijken technicus Frans Toebast en programmaleider Jan Jongeneel (vlnr) toe. Auteur Christ van den Besselaar (1946) werkte van 1976 tot 2008 in diverse functies bij Omroep Brabant. Verder was en is hij actief in de geschiedschrijving van zijn geboorteplaats Valkenswaard. 4 i n b r a b a n t TIJDSCHRIFT VOOR BRABANTS HEEM EN ERFGOED

2 Zonder het enthousiaste werk van de vele onderzoekers die zich met het Brabantse erfgoed bezighouden, zou de bron waaruit ook In Brabant put weldra leeg raken. In Brabant biedt daarom iedere editie een gastauteur uitgebreid de ruimte om zijn of haar verhaal te doen, om te tonen hoe diep hij of zij in het Brabantse verleden is gedoken. De regionale omroep in Bladel geboren? De Brabantse Omroep als voorloper van Omroep Brabant In het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht bevindt zich het persoonlijk archief van Steph Oomen ( ). In totaal 41 dozen, waarin een belangrijk deel van de geschiedenis van de Brabantse en Limburgse regionale en lokale omroepen te vinden is. Oomen mag beschouwd worden als de grondlegger van de Stichting Brabantse Omroep, de voorloper van de huidige Omroep Brabant. In 1967 beleefde hij zijn finest hour toen de Brabantse Omroep begon met uitzenden. Vanuit Bladel. In de jaren zestig van de vorige eeuw veroverde de televisie stormenderhand de Nederlandse huiskamers. Nieuwe tv- en radiotechnieken (FMband, kabelvoorzieningen) kwamen tot ontwikkeling. Invloeden vanuit het buitenland drongen ook door in het verzuilde Nederland. Het oude omroepbestel bleek niet bestand tegen de veranderingen uit die jaren. In 1961 stond het kabinet De Quay positief tegenover de invoering van commerciële televisie, maar dat idee haalde het niet in de Tweede Kamer. In de zomer van 1964 probeerde een commerciële maatschappij, de Reclame Exploitatie Maatschappij (REM), de bestaande gesloten regeling te omzeilen. Vanaf een kunstmatig eiland voor de Nederlandse kust zond de REM tv-programma s uit met als motto: Niet zeeziek, maar zuilenziek. De uitzendingen waren zo populair, dat in november al speciale REM-antennes verkocht waren. Maar in december verbood de regering de REM, tot woede van de kijkers. Het kabinet-marijnen raakte zó verdeeld over de kwestie, dat het in februari 1965 ten val kwam. Op het radiovlak waren soortgelijke tegenstellingen. In oktober 1965 startte daarom de radiozender Hilversum III, die een tegenhanger moest zijn voor commerciële zenders als Veronica (operationeel vanaf 1960) en Radio Caroline (vanaf 1964) die opereerden vanaf de Noordzee, buiten de territoriale wateren, en zo niet onder de Nederlandse wet vielen. i n b r a b a n t N U M M E R 5 O K T O B E R

3 Na lange discussies in de Tweede Kamer kwam in 1967 de Omroepwet tot stand. Er kwamen verdeelsleutels en richtlijnen waaraan nieuwe gegadigden voor een zendmachtiging moesten voldoen als voorwaarde voor toelating tot de omroepwereld. De zendmachtiging was gebonden aan de hoeveelheid leden van een omroeporganisatie. Het aantal leden dat een abonnement had op een omroepblad werd bepalend voor het aantal leden van de omroepvereniging. De eerste nieuwe omroep was in 1967 de TROS, voortgekomen uit de REM, in 1970 gevolgd door de EO. In de nieuwe Omroepwet werd voor het eerst ook het begrip regionale omroep gedefinieerd als een binnenlandse omroep, bestemd voor het publiek in gewesten, streken of steden. foto boven: Het REM-eiland. (Bron: Wikimedia Commons) foto onder: De Norderney, het schip van Veronica, gestrand tijdens een storm in april 1973 te Scheveningen. (Foto: C.H. van der Niet. Bron: Wikimedia Commons) 6 i n b r a b a n t Noord - Brabant Op tv was de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) al in januari 1964 begonnen met het regionale tv-programma Van gewest tot gewest. De komst van dat programma was voor Brabantia Nostra (zie kader) aanleiding te pleiten voor eigen tv-programma s, te maken vanuit een studio in Hilvarenbeek en uit te zenden door een lande1 lijke zendgemachtigde. In Noord-Brabant was op meer plaatsen al eerder gedacht en gesproken over een eigen regionale omroep. In maart 1963 besprak de Culturele Raad voor Noord-Brabant een nota over regionale televisie, van de hand van mr. J.B.M. Laudy, directeur van het Provinciaal Genootschap. Maar de raad verklaarde zich toen nog niet competent genoeg om hierover te 2 oordelen. Vervolgens vond op 25 januari 1964 een Televisie Contactdag plaats in Eindhoven. De Culturele Raad Noord-Brabant stelde in de jaren hierna een Televisiecommissie in, die in 1966 een nota uitbracht over het onderwerp. Die nota werd ook besproken met de NTS, maar de Brabanders ervoeren tijdens een gesprek in Hilversum veel 3 weerstanden. Bij de begrotingsbehandelingen in de Eindhovense gemeenteraad bepleitte KVPfractievoorzitter P. Timmers op 15 december 1965 TIJDSCHRIFT VOOR BRABANTS HEEM EN ERFGOED

4 een dependance van Hilversum in Eindhoven. Om meerdere redenen: Eindhoven, de technische stad bij uitstek, zou met de NV Philips en de Technische Hogeschool de stad zijn welke het meest in aanmerking komt voor vestiging van een dependance van Hilversum. Saillant detail is dat op een conceptontwerp voor het cityplan van Eindhoven al een tv-studio met zendtoren was getekend. 4 En ten slotte had ook de Stichting Persunie, met daarbij het dagblad De Stem in West-Brabant, inmiddels een aanvraag ingediend voor de exploitatie (met reclame!) van lokale- en regionale uitzendingen. 5 Er was dus in ieder geval voldoende belangstelling voor het oprichten van een Brabantse omroep. Het pad dat de regionale omroep moest gaan, was echter geplaveid met paternalisme en obstakels voor groei. 6 Die moeizame weg begon al voor de Tweede Wereldoorlog. De omroep was landelijk gemonopoliseerd door een paar grote verzuilde zendgemachtigden die vanuit een sterk bevoogdende gedachte het Nederlandse volk met hun eigen cultuur willen doordringen. Toch erkende men dat er meer van belang was in de regio dan de landelijke omroep kon bieden. Er was destijds weliswaar nog geen onafhankelijke Brabantse omroep, maar er zouden wel Brabantse radiouitzendingen komen, te beluisteren bij de KRO en verzorgd door Brabantia Nostra. 7 Na de oorlog zag het er aanvankelijk positief uit voor de regio. In mei 1945 kwam in Groningen de Regionale Omroep Noord (RON) 8 van de grond en een paar maanden later in Limburg een zuidelijke tegenhanger. Maar de RON en ROZ liepen na het herstel van de verzuilde omroep in 1947 volledig aan de leiband van de landelijke omroepen. De regionale omroepen hadden tot taak programma s te maken waarin de gewestelijke volkscultuur tot uiting kwam, maar daar was nadrukkelijk aan toegevoegd: voor zover daaraan door de Omroep in Hilversum niet voldoende aandacht kan worden besteed. Het gevolg was dat RON en ROZ een paar uurtjes per week enkel veel folklore mochten brengen. Brabantia Nostra Brabantia Nostra werd op 30 juli 1937 opgericht. Twee jaar eerder al hadden oud-leden van het Brabantse Studenten Gilde een tijdschrift met die naam opgericht. De doelstellingen van beide initiatieven waren gelijk: een bundeling van Brabantse krachten, met name van intellectuelen, politici en kunstenaars om het Brabantse volk te helpen in de ontwikkeling van de eigen identiteit. Uitgangspunt voor de visie van Brabantia Nostra was dat het Brabantse volk een gegeven was, een historisch gefundeerde realiteit met als een van de belangrijkste kenmerken het geworteld zijn in het katholieke geloof. Uitgangspunt was een middeleeuwse tekst: Brabant is sijn eighen lant. Hi en kent er genen Here af dan God. De eerste voorzitter van Brabantia Nostra was dr. P.C. de Brouwer, die bekend is gebleven als een van de grote emancipatoren van Brabant. In 1942 kon het blad Brabantia Nostra op last van de bezetter niet meer verschijnen. Na de oorlog kon de ideologie van de oprichters in de oorspronkelijke vorm steeds minder mensen boeien. Er kwamen nieuwe initiatieven, overigens mede vanuit de kring van Brabantia Nostra, zoals de Brabantse Beweging met het tijdschrift Edele Brabant. Het tijdschrift Brabantia Nostra verscheen pas weer vanaf 1950 en ging twee jaar later op in het blad Brabantia van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. (Bron: Thuis in Brabant) In meer streken bestond belangstelling voor regionale radioprogramma s, maar de landelijke omroepen hielden de deuren gesloten. Pogingen vanuit Brabantia Nostra om een Oost-Brabants programma te kunnen maken bij de ROZ werden afgewezen door het toenmalige hoofd van de ROZ, C. Smits, met de opmerking: Het initiatief voor een eigen regionale omroep moet in eerste i n b r a b a n t N U M M E R 5 O K T O B E R

5 Hertog Jan te horen, later sprak men van het Brabants Halfuur. Het was een populair programma, waarin inderdaad veel folklore te horen was, maar ook aandacht werd besteed aan de problemen van en in de provincie, met haar moderne urbanisatie en industrialisatie. Centrale figuur van die programma s was Jan Naaijkens uit Hilvarenbeek, onderwijzer van beroep en een veelzijdig cultureel en artistiek figuur met een geweldige hoeveelheid energie en fantasie. In 1957 volgde de bouw van een FM-zender in Mierlo, maar ook dit leidde nog niet tot een eigen Brabants regionaal programma, al gaf deze zender vanaf 1958 wel het programma van ROZ door aan de regio. 12 In 1963 brak de KRO echter met de traditie van regionale radio-uitzendingen. Het betekende het einde van het Brabants Halfuur. Wel kende de KRO nog andere programma s, als Grensland en Signaal, waarin ook zaken aan bod kwamen die aandacht besteedden aan gebeurtenissen in de periferie van Nederland. De Mierlose zendmast, in de nabijheid van de Geldropseweg. (Collectie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven) instantie van Brabant zelf uitgaan. 9 Dat initiatief bleef uit, om welke redenen is onduidelijk. 10 Wel ging de KRO in op een verzoek van Brabantia Nostra en de Brabantse Beweging om regelmatig Brabantse radio-uitzendingen tot stand te mogen brengen. 11 Vanaf oktober 1948 was maandelijks op vrijdagavond het programma Uit het land van Steph Oomen Aan programma s als Grensland en Signaal verleende ook de Algemene Brabantse Omroep zijn medewerking. 13 Die ABO was al in 1959 ontstaan, op initiatief van Steph Oomen. Oomen werd in 1940 te Roosendaal geboren en was de oudste zoon van de directeur van de plaatselijke Ambachtschool in Bladel. Hij was geïnspireerd geraakt door een programma over de Kempen en de Acht Zaligheden, dat in 1956 werd uitgezonden in het KRO-programma Kompas. In zijn herinneringen schreef Oomen dat hij meer Brabantse programma s en klankbeelden wilde laten maken door Brabantse programmamakers, die door Nederlandse, maar ook Vlaamse, omroepen uitgezonden konden worden. In het tuinhuisje bij de ouderlijke woning in Bladel richtte Oomen in zijn jeugdig enthousiasme een heuse studio in, waar hij met vrienden begon onder de naam ABO, maar toen nog als afkorting van Amateurs in Band Opnamen. 14 De ABO kreeg onder meer de kans een programma te 8 i n b r a b a n t T I J D S C H R I F T V O O R B R A B A N T S H E E M E N E R F G O E D

6 Steph Oomen ( ). Noud Hermans (geb. 1932). maken voor het Nederlands Sanatorium in Davos, er volgden enkele programma s voor Radio Omroep Nieuw Guinea en in 1963 ontstond (kortstondig) een hoorspelclub. De ABO kampte in de exploitatie met financiële problemen. Om deze te lijf te gaan, volgde een poging om verzoekplaten15 programma s voor bedrijven te maken. Dit mislukte. Ook organiseerde de club, met meer succes, de Telefoon Sterrit 1963, eveneens een activiteit om geld in de kas te krijgen. Iets dat ook gold voor een wijnverkoop met de nieuwe brandweerauto 16 van Bladel. In februari 1964 was het eerste van de in totaal zeven afleveringen van het Kempisch Journaal te beluisteren in het KRO-programma Grensland. Die ABO-programma s vielen op door de goede technische kwaliteit. Noud Hermans was hiervoor verantwoordelijk,samen met producer Ton Bouws. Hermans (geb. 1932) was afkomstig uit Hapert maar woonde toen in Boxtel als consulent voor de Katholieke Levensscholen in Zuid-Nederland. Via dat werk was hij in aanraking gekomen met de KRO, waar hij als freelancer meewerkte aan programma s voor jongeren en voor ouderen. Hermans zorgde voor de eerste contacten van de ABO met Hilversum en zou ook daarna nog regel17 matig van belang zijn. De ABO beschouwde zich zeker niet als een ziekenomroep, zoals die begin jaren zestig op veel plaatsen ontstonden, bijvoorbeeld in Eindhoven waar in 1960 de Eindhovense Verplegingsomroep (EVO) werd opgericht. Een ziekenomroep viel niet onder de Mediawet, omdat de uitzendingen alleen bestemd waren voor de patiënten in de aangesloten tehuizen. De ABO zag zichzelf meer als een soort Minjon, opgericht in 1953 als jeugdafdeling van de AVRO Radio, waar jong talent een kans kreeg ervaring op te doen met het medium radio. Dat Oomen inderdaad al vanaf het begin het idee heeft gehad voor een regionale omroep in NoordBrabant, lijkt onwaarschijnlijk, maar binnen de ABO werd begin jaren zestig wel steeds meer gedacht over een eigen Brabantse omroep, naar het voorbeeld van de ROZ. Dat idee paste ook in de geest van die tijd. De Commissie Radio- en Televisiewetgeving had in 1963 een rapport uitgebracht waarin de wortel voor de wetgeving van de regionale om18 roep werd vastgelegd. Het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) bracht vervolgens op 28 mei 1965 een nota uit, waarin bepleit werd regionale omroepen toe te 19 kennen aan instellingen zonder winstoogmerk Volgens de herinneringen van Oomen werd binnen de ABO in eerste instantie gedacht aan een omroep die zelf de productie van regionale programma s kon regelen, maar vooralsnog uitzond onder eindverantwoordelijkheid van een andere zendgemachtigde. Als de programma s in een be- inbrabant N U M M E R 5 O K T O B E R

7 hoefte voorzagen, kon deze omroep op termijn een zelfstandige positie krijgen, zo was de verwachting. Stichting Brabantse Omroep Het Eindhovens Dagblad meldde op 13 september 1965 het nieuwe initiatief voor een Brabantse omroep na een bijeenkomst van de nieuwe club in recreatiecentrum De Achterste Hoef in Bladel. Jasper van der Schoot, toenmalig regioredacteur van het ED, kan zich die bijeenkomst nog wel herinneren: Ik vond het een wat naïeve club en had nooit verwacht dat ze inderdaad zou gaan uitzenden. 20 Op 29 oktober 1965 werd desalniettemin een studiecommissie geformeerd die moest nagaan welke juridische, organisatorische en financiële hordes genomen moesten worden om daadwerkelijk te kunnen beginnen. 21 In die commissie zat uiteraard Oomen zelf, maar het voorzitterschap lag bij Noud Hermans. De formele oprichting van de Stichting Brabantse Omroep (SBO) volgde op 16 augustus 1966, 22 een maand later werd een zendvergunning aangevraagd. 23 Het bestuur van de SBO was sterk georiënteerd op de Kempen 24, de thuisbasis van de stichting, al werden er wel degelijk pogingen ondernomen ook bestuursleden van elders aan te trekken. Naast het bestuur was er een Raad van Advies, een Programmaraad en een Propagandacommissie. Deze commissie moest onder meer leden werven, voor een bedrag van fl. 5,- per jaar. Alle toenmalige Brabantse gemeenten werden aangeschreven voor een subsidie; 62 van hen deden mee, voor een paar tientjes per jaar. De maximale bijdrage was fl. 75,-, een bedrag dat alleen de gemeentes Roosendaal en Bergen op Zoom overmaakten. 25 De optimistische initiatiefnemers dachten zelfs aan een gratis huisaan-huis programmablad in een oplage van exemplaren. 26 Zo ver kwam het niet. In 1969 telde de SBO zo n 70 leden en in de loop der jaren groeide dat aantal niet sterk meer. 27 Oomen memoreert in zijn herinneringen een bestand van luisteraars, maar zijn vroegere collega s zijn reëler. Onbekend maakt onbemind, zegt Noud Hermans. We zonden maar een half uur per week uit, je kunt dan geen grote populariteit verwachten. Ter voorbereiding van de uitzendingen werd de programmatische en technische organisatie in handen gelegd van Steph Oomen en de organisatorische en administratieve opbouw bij voorzitter Geert van Os, ambtenaar bij de gemeente Eindhoven maar ook bekend als voorzitter van de Jongeren-KVP en actief in die partij. De gemeente Bladel stelde voor een bedrag van fl. 15,- per maand 28 een ruimte beschikbaar in het voormalige Zusterklooster aan de Sniederslaan. Daar werd een studio ingericht. De apparatuur uit het tuinhuisje van de familie Oomen verhuisde daar naartoe. De inrichting werd stukje bij beetje bij elkaar geraapt en waarschijnlijk stopte Oomen zelf daar ook geld in. In die nieuwe studio stonden twee Telefunken-bandrecorders een grammofoonspeler en zelf vervaardigde apparatuur. Die inrichting kwam vooral op naam van Frans Toebast, werkzaam als elektrotechnicus bij Philips. Toebast werd hoofd technicus bij de nieuwe omroep. Bij grote reportages ging hij mee op stap. Hij haalde dan een Telefunken-bandrecorder uit de studio en vervoerde die in een daarvoor speciaal gemaakte koffer. De redactie had de beschikking over één draagbare Uher-bandrecorder. 29 Die ene Uher was doorgaans in gebruik bij Ton Godee, als freelancer werkzaam voor Radio Luxemburg (toen 1 0 i n b r a b a n t T I J D S C H R I F T V O O R B R A B A N T S H E E M E N E R F G O E D

8 een populaire radio-zender) en het weekblad Groot Eindhoven. Godee leverde in de geschiedenis van de Brabantse Omroep waarschijnlijk de meeste bijdragen. Vanaf het begin stond voorop dat een regionale omroep voor Brabant het belangrijkste doel was, maar dat doel kon op verschillende manieren gerealiseerd worden. De SBO wilde zo snel mogelijk beginnen met de productie van eigen regionale radioprogramma s om te laten zien wat men kon en zodoende bekendheid te creëren in de provincie. Er was overleg met diverse nationale omroepen over een Brabants radioprogramma. Bij die gesprekken was ook weer Noud Hermans aanwezig. De eerst aangewezen partij leek de KRO te zijn, het Brabants Halfuur was daar in Het legitimatiebewijs van Frans Toebast, technicus bij de SBO. het verleden immers ook uitgezonden, maar de katholieke omroep haakte af. Binnen het bestuur van de KRO was overleg ontraden, omdat de groep te onbetekenend zou zijn. 30 De AVRO daarentegen was aanmerkelijk toeschietelijker en op 4 oktober 1966 verscheen een persbericht van de SBO waarin de samenwerking met de AVRO werd aangekondigd. 31 Er was een tiental medewerkers, dat onder leiding van programmaleider Jan Jongeneel aan de slag ging. Jongeneel ( ) was destijds werkzaam als ambtenaar bij de gemeente Veghel, maar daarnaast als freelance medewerker i n b r a b a n t N U M M E R 5 O K T O B E R

9 foto links: Ton Godee. foto onder: Jan Jongeneel en Frans Toebast (vlnr) in de studio van de SBO. 12 inbrabant betrokken bij AVRO s Radiojournaal en actief als correspondent voor De Volkskrant en het ANP. Met zijn ervaring werd hij geacht leiding te kunnen geven aan de jonge en relatief onervaren redactie. Maar weldra ontstond wrevel tussen Oomen en Jongeneel. Oomen verweet Jongeneel te weinig te 32 delegeren en te coördineren. Na een jaar vertrok Jongeneel, zijn opvolger werd Noud Hermans. Hermans gold binnen het team van de Brabantse Omroep als de pater familias : hij had gezag en ideeën, stimuleerde en gaf anderen de ruimte. De medewerkers van de Brabantse Omroep trokken er wekelijks op uit om geschikte bijdragen te maken voor hun programma. Op zaterdag vonden doorgaans de montages plaats en diezelfde avond 33 werd de band naar Hilversum gebracht, waar het TIJDSCHRIFT VOOR BRABANTS HEEM EN ERFGOED

10 programma dan op maandag de lucht in ging. Opvallend is dat Oomen zich nauwelijks bemoeide met de programmering. Hij was de animator, de initiatiefnemer, de man van het eerste uur, maar bij de programmering bleef hij op de achtergrond. Tegenhanger De SBO van Oomen was echter niet de eerste Brabantse stichting die een zendmachtiging had aangevraagd. Die primeur kwam toe aan de Stichting Regionale Televisie Noord-Brabant (SRTNB). 34 Tot de deelnemende partijen van die stichting behoorden de gemeente Eindhoven, de Kunststichting Eindhoven, het Provinciaal Genootschap en Brabantia Nostra. 35 Op 6 mei 1966 had de SRTNB al een zendmachtiging aangevraagd. 36 De SRTNB was van een ander postuur dan de SBO, met de burgemeester van Oudenbosch (en later van Waalwijk) drs. J.W.C. van Casteren als voorzitter, en had een duidelijk Eindhovens gezicht met politieke zwaargewichten als de wethouders J. van der Harten en drs. G. van der Kruijs in het bestuur. 37 De SRTNB kreeg onvoorwaardelijke steun van burgemeester Herman Witte van Eindhoven, die in zijn Nieuwjaarsrede van 1968 nog eens benadrukte dat Eindhoven in zijn groei ( ) dient te kunnen beschikken over een plaatselijk radio- en televisiestation. De gemeente Eindhoven steunde het initiatief met een subsidie van fl ,-. De SBO daarentegen ontving van Eindhoven geen startsubsidie. 38 Het argument van de gemeente Eindhoven was dat met zo n subsidie een landelijk omroep (i.c. de AVRO) gesubsidieerd zou worden. Brabant Journaal De SRTNB mocht dan de eerste zijn met een zendmachtiging, de SBO van Oomen c.s. was als eerste te beluisteren. Hun Brabantse Omroep zond op maandag 15 mei 1967, Tweede Pinksterdag, het eerste Brabant Journaal uit. Het is allesbehalve de bedoeling om een programma in de onderhand wel erg belegen Hertog-Jan-stijl te brengen. We hopen wat dieper te kunnen delven in de problematiek van Brabants ontwikkeling. Het programma zal niet alleen registrerend, maar waar nodig ook opiniërend en kritisch zijn. Ook niet- Brabanders moeten er graag naar luisteren. Zo verwoordde programmaleider Jan Jongeneel de opzet van het Brabant Journaal. 39 Dit radioprogramma zou voortaan iedere veertien dagen op maandagmiddag tussen vijf en half zes te horen zijn in de zendtijd van de AVRO. Het Brabant Journaal werd gemaakt in de studio in Bladel, in het voormalige Zusterklooster aan de Sniederslaan. Anders dan de bestaande regionale omroepen in het noorden van het land en in Limburg, anders dan vroegere regionale programma s bij landelijke zendgemachtigden, richtte de Brabantse Omroep zich niet alleen op de eigen bevolking. Zij wilde heel Nederland (en liefst ook Vlaanderen) laten horen hoe dynamisch de Brabantse provincie zich ontwikkelde in het Benelux Middengebied. Chroniqueur Jan van Dommelen (waarachter de redacteur Leo van Dongen schuilging) schreef in het Eindhovens Dagblad: Over het geheel genomen: niet onaardig die uitzending. Een vlotte presentatie met afwisseling van stemmen, fijne muziekjes en over het algemeen toch wel goede informatie. Brabants dialect? Zo waar; Jan Hermans droeg een gedicht van de Eerselnaar Willem van t Hof voor. Mijn raad is: toch ook eens luisteren, dat journaal. 40 Jan van Dommelen bleef ook later in het ED positief berichten over de Brabantse Omroep. Ook De Stem was positief. Het Streekjournaal maakt op deze wijze naar onze mening zijn bestaan waar in een programma van de nationale omroep, zo schreef de West-Brabantse krant. 41 Toch is het de vraag of de SBO verstandig heeft gehandeld door met de AVRO in zee te gaan. Minister Marga Klompé liet begin april 1968 doorschemeren dat ze geen zendmachtiging wilde verstrekken aan organisaties die elders al zendtijd hadden. 42 In het eerste jaarverslag dat de SBO kort daarna uitbracht, legde het bestuur nog eens uit waarom toch voor de gekozen opstelling was i n b r a b a n t N U M M E R 5 O K T O B E R

11 foto rechts: Minister Marga Klompé aan het woord in de Tweede Kamer, tijdens de beantwoording in het debat over de Omroepwet, 17 januari (Collectie Spaarnestad Photo. Bron: Wikimedia Commons) foto onder: Frans Toebast, met op de achtergrond Pierre van Ostade, aan het werk in de SBO-studio. Toen Hermans in november 1969 verhuisde naar Frankrijk, werd Pierre van Ostade ( ) zijn opvolger. Van Ostade, een totaal andere figuur dan Hermans, was werkzaam bij de platenmaatschappij CNR en presenteerde radioprogramma s bij Veronica. Hij had een geweldige muzikale kennis, streefde naar perfectie, maar miste de journalistieke feeling en het charisma van Hermans. beslist: Aangezien wij onszelf de mogelijkheden schiepen het bestaansrecht van de Stichting Brabantse Omroep te gaan waarmaken. 43 De programma-inkomsten van de AVRO waren de belangrijkste inkomstenbron voor de SBO. Die betaalde per programma fl. 350,-, waarvan fl. 260,- bestemd was als vergoeding voor de medewerkers en de rest op ging aan secretariaatskosten, elektriciteit, verwarming etc. 44 Op 31 augustus 1968 nam de SBO de (verbouwde) studio in het voormalige Zusterklooster in Bladel officieel in gebruik met een feestprogramma, dat duurde van twee uur s middags tot twee uur s nachts. Op de Markt in Bladel was een grote tent opgezet, waarin veel festiviteiten plaatsvonden. 45 Cor Meerbach, hoofdredacteur van de West-Brabantse krant Brabants Nieuwsblad sprak de feestrede uit. In november van dat jaar bracht het bestuur van de SBO ook een nota uit, getiteld Regionale Televisie en Radio in Nederland en geschreven door Steph Oomen en Geert van Os. Hierin pleitten zij voor een stichtingsvorm voor de eigen regionale omroep om programmatisch en organisatorisch onafhankelijk te zijn. 46 Opvallend is dat in de nota werd ingezet op acht regionale omroepen en drie lokale omroepen 1 4 i n b r a b a n t T I J D S C H R I F T V O O R B R A B A N T S H E E M E N E R F G O E D

12 (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag). Deze nota moest dienen voor een congres dat de SBO in januari 1970 wilde organiseren in s-hertogenbosch. Maar zover zou het niet komen. 47 De ontwikkelingen gingen snel. Eind 1970 was namelijk een fusie tussen de SBO en de SRTNB ophanden. Fu sie De onderhandelingen tussen beide Brabantse omroepen verliepen in het begin moeizaam. In de zomer van 1967 vonden al de eerste aftastende gesprekken plaats. Een jaar later waren er gesprekken tussen beide besturen over een mogelijk gezamenlijk standpunt op vragen van de Commissie Regionale Omroepen NTS/NRU. Maar de cultuurverschillen waren toen nog te groot. Vanuit de SBO bestond de indruk dat met enig dedain op haar werd neergekeken door de SRTNB. Die indruk werd nog versterkt door uitlatingen van burgemeester Witte in de Eindhovense gemeenteraad op 31 maart 1969, toen hij zei dat het Brabant Journaal typisch Brabantse folklore uitdraagt en vergelijkbaar is met het voormalig KRO-programma Brabants Halfuur. Die zomer praatten beide groeperingen opnieuw met elkaar, maar ze kwamen tot de conclusie dat er nog onvoldoende reden was voor verdere gesprekken. 48 Een jaar later was de situatie kennelijk veranderd. 49 Het bestuur van de SRTNB ging op 21 december 1970 akkoord met de fusie met de SBO; het bestuur van de SBO volgde op 6 januari Op 12 januari 1971 werden beide stichtingen formeel opgeheven en werd de Stichting Regionale Omroep Brabant (SROB) opgericht, die al op 8 februari 1971 minister Klompé informeerde over de fusie en verzocht om een zendmachtiging, zowel voor radio als tv. 50 Duidelijk is dat het bestuur van de SROB de status van de zogenoemde 47Bomroep nastreefde: eigen baas in eigen regio. (zie kader) Het was de bedoeling dat het nieuwe bestuur zou bestaan uit in totaal vijftien personen, met vertegenwoordigers uit alle Brabantse regio s. Ook Steph Oomen had een plaats, maar waarschijnlijk heeft hij, de grondlegger van de Brabantse Omroep, zich daar nooit op zijn gemak gevoeld; het was zijn omroep niet meer. Oomen had het idee dat veel zaken geregeld werden door de directie vanuit Eindhoven, zonder dat hij daarop invloed had. Na zijn huwelijk in 1970 (met de latere CDA-politica Ria Ruijters) verhuisde hij naar Maasbracht, dicht bij zijn werk als bouwkundige voor Campina Roermond, en weg uit Brabant. In 1973 kreeg hij een plaats in de Regionale Raad van de NOS voor het ROZ-programma. In de wereld van de regionale omroep was hij inmiddels een bekende geworden. Hij had een brede belangstelling, was gedreven, punctueel en zat vol ideeën en plannen. En hij was oprecht overtuigd dat in Hilversum en in Den Haag te weinig aandacht werd besteed aan belangrijke ontwikkelingen buiten de Randstad, met name in het zuiden van Nederland. Begin 1974 beklaagde Oomen zich over de gebrekkige communicatie binnen het dagelijks bestuur 47A of 47B De Omroepwet van 1967 bepaalde twee mogelijkheden voor de regionale omroep, vastgelegd in de artikelen 47A en 47B. De 47A-omroepen zouden moeten functioneren onder het bestuur van de Nederlandse Radio Unie (die in 1969 met de Nederlandse Televisie Stichting fuseerde tot de NOS), terwijl de 47B-omroepen opereerden onder een eigen bestuur, dat een representatieve afspiegeling moest zijn van de bevolking. i n b r a b a n t N U M M E R 5 O K T O B E R

13 Pierre van Ostade, Wil van Grinsven Reijnen en Frans Toebast (vlnr) in de SBO-studio. van de Stichting Regionale Omroep Brabant. 51 Het betekende het einde van zijn werkzaamheden voor de regionale omroep in Brabant. In Limburg bleef hij nog wel actief. In 1982 publiceerde hij een geschiedenis van de regionale omroep, getiteld Van centralisatie naar decentralisatie. De geschiedenis van de omroep in zuidelijk Nederland van 1944 tot en later stond hij mede aan de wieg van de stichting die zich inzette voor een eigen regionale omroep in Limburg, los van de NOS. 53 Ondanks de fusie bleven de programma s van Oomens SBO via de AVRO nog tot in 1972 in de lucht. Op 25 september 1972 werd het laatste Brabant Journaal uitgezonden. In een brief aan het SROB-bestuur had de AVRO uitgelegd waarom met de programma s gestopt werd: de AVRO moest zendtijd afstaan aan de NOS en de EO en ook andere regio s wilden aan bod komen. 54 Bandopnamen van de Brabantse Omroep zijn er niet meer, ook niet in het AVRO-archief in Hilversum. Het uitgangspunt van de programma s was dat ze Brabants waren, maar interessant voor de rest van Nederland, zo luidde het credo van de club. In de herinneringen van de medewerkers waren er opvallend veel interviews met Brabantse burgemeesters te beluisteren. Enig opportunisme was daaraan niet vreemd, zo erkent Noud Hermans nu. We waren ook afhankelijk van gemeentelijke subsidies. Voor die tijd, de roaring sixties, waren het zeker geen opvallende bijdragen. De Brabantse Omroep was volgzaam in zijn programma s, maar schonk wel overal aandacht aan. Ook aan gebeurtenissen als de bezetting van de Katholieke Hogeschool Tilburg in Verantwoordelijk voor die bijdragen was doorgaans Wil van Grinsven Reijnen, correspondent voor het dagblad De Tijd in Tilburg en via Ton Godee bij de redactie van de Brabantse Omroep terechtgekomen. Het was allemaal liefdewerk, oud papier, maar het was een verschrikkelijk leuke tijd en ik heb veel geleerd, zo vat Wil van Grinsven haar tijd bij de Brabantse Omroep samen. 55 Omroep Brabant In 1971 ontstond een landelijk initiatief van stichtingen voor regionale omroepen. Secretaris hiervan was Ben Sies. Sies was tevens directeur van de SROB, de nieuwe Brabantse omroepfusie, en had in die hoedanigheid in 1972 vruchtbaar contact met een initiatief voor een regionale omroep in Noordoost-Brabant, waarna werd overeengekomen om ook in Midden- en West-Brabant initiatieven te ontwikkelen. 56 Vooral in West-Brabant was het moeilijk een dergelijk initiatief van de grond te tillen, maar mede dankzij de steun van het West-Brabantse Statenlid D. Boot lukte dat uiteindelijk toch. 57 Ook de Brabantse kranten werden bij het provinciale initiatief betrokken. In 1973 was er overleg met de provinciale overheid en de acht grootste Brabantse steden om de SROB als een gezamenlijk Brabants initiatief te zien. Op 26 september 1974 kwam er uiteindelijk een nieuw SROBbestuur, waarin alle Brabantse omroep-initiatieven verenigd waren. Het streven van het nieuwe bestuur was duidelijk. Er dienden vier regionale omroepen in Brabant te komen, maar alle onder de paraplu van de overkoepelende stichting. Ook was afgesproken dat de eerste omroep in de regio Zuidoost-Brabant moest komen. 1 6 i n b r a b a n t T I J D S C H R I F T V O O R B R A B A N T S H E E M E N E R F G O E D

14 De eerste studio van Omroep Brabant, in de voormalige (gereformeerde) Petrakerk aan de Heggeranklaan in Eindhoven. (Foto: F.J. van Mierlo, collectie RHCe) Onverwacht maakte minister Harry van Doorn, de opvolger van Klompé, bekend dat hij slechts twee experimenten wilde met regionale omroepen volgens artikel 47B: één in Amsterdam en één in Eindhoven. In maart 1975 schreef de minister dat alleen de regio Zuidoost-Brabant eigen programma s te horen zou krijgen. 58 Uiteindelijk kwam op 16 december 1975 de formele toezegging van het ministerie van CRM om fl ,- over te maken voor de kosten die nodig waren om de start van een regionale omroep in Brabant mogelijk te maken. 59 Ben Sies. (Foto: KRO) Op 1 september 1976 ging s middags om half één de eerste uitzending voor de regio Zuidoost- Brabant de lucht in via de FM-zender Mierlo. Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven, sprak toen omroepster Els van Essen-Wullems vanuit de studio in de voormalige (gereformeerde) Petrakerk aan de Heggeranklaan in Eindhoven. De bedoeling was immers dat er ook uitzendingen zouden komen vanuit Tilburg, s-hertogenbosch en Breda. Het zou echter nog duren tot 1989 voordat eindelijk radio-uitzendingen gemaakt konden worden voor de overige regio s van Brabant. In 1997 kwamen daar tv-uitzendingen bij en in 2001 internet. Een dag voor de eerste radio-uitzending van Omroep Brabant had minister Van Doorn de nieuwe studio aan de Eindhovense Heggeranklaan officieel geopend. Onder de vele genodigden bevond zich toen niet Steph Oomen: hij was wel uitgenodigd, maar liet weten dat hij helaas verstek moest laten gaan. 60 Nog in hetzelfde jaar begon Oomen met de geschiedschrijving van de regionale omroep in Brabant, onder de titel De regionale omroep voor Brabant werd geboren in Bladel. Die geschiedschrijving is helaas nooit voltooid. Waarschijnlijk zou een Omroep Brabant ook zonder de ABO en vervolgens SBO van Steph Oomen c.s. zijn ontstaan. Maar door hun inspanningen in Bladel werd wel een belangrijke aanzet gegeven. Foto s Alle foto s zijn aangeleverd door de auteur, tenzij ter plekke anders is vermeld. Tip Een volledig geannoteerde versie van dit artikel is terug te vinden op de websites www. tijdschriftinbrabant.nl en www. thuisinbrabant.nl. i n b r a b a n t N U M M E R 5 O K T O B E R

15 Noten Drs. D. van Dam, Regionale Omroep in Noord- Brabant van 1944 tot 1976 (Aalst-Waalre 2001) p. 22. Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe), inleiding bij inventaris A Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL), Archief Oomen, ds 10. Eindhovens Dagblad (ED), 16 december Van Dam, p. 21. Huub Wijfkes en Eric Smulders, Nieuws van dichtbij is lekker. De trage doorstart van de regionale omroepjournalistiek. Jubileumnummer honderd jaar de Journalist 20 september Dr. J.L.G. van Oudheusden, Brabantia Nostra (Tilburg 1990) p De RON werd later uitgebreid met Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland tot RONO: Regionale Omroep Noord en Oost. Steph Oomen, Van centralisatie naar decentralisatie. De geschiedenis van de omroep in zuidelijk Nederland van 1944 tot 1982 (Roermond 1982). Van Dam, p. 15 e.v. Van Oudheusden, p Van Dam, p. 19. Jaarverslag Stichting Brabantse Omroep (Bladel 1969). Regionaal Historisch Centrum Limburg, Archief Oomen, ds 10. De verzoekplatenprogramma s voor bedrijven werden gemaakt onder de naam CIRO (Centrale Industrie Radio Omroep). Zie De regionale omroep werd in Bladel geboren, p. 7, 8 en 9. RHCL, archief SO. Interview Noud Hermans dd 8 februari en 16 november Van Dam, p. 20. RHCL SO ds 10. Gesprek met Jasper van der Schoot dd 21 mei De locatie hiervoor was de Tilburgse Stadsschouwburg. De statuten van de oprichting van SBO werden gedeponeerd bij notaris mr. J.H.H. Claassen in Bladel. (RHCe, A-0169, ds. 1) Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC), Archieven van de Regionale Omroep Brabant en voorgangers De eerste voorzitter is G.J. (Gert-Jan) van Os, geboren in Utrecht, als kind verhuisd naar Eindhoven en sinds 1965 werkzaam bij de gemeente Eindhoven. Op voorstel van Frans Vermeeren, één van de eerste medewerkers, is hij benaderd door Steph Oomen. Hij raakt enthousiast voor het omroepinitiatief en neemt weldra een dominante positie in bij de omroepstichting. Eerst als voorzitter, maar al snel als secretaris. De post van voorzitter komt in handen van H. Roels, burgemeester van de gemeente Luijksgestel en vanaf 1968 van Someren. Van Os neemt de taken over van de eerste secretaris ir. C.H.H. School uit Bladel, die vanwege zijn werk verhuisd is naar Roermond. De functie van penningmeester komt al vrij snel na de oprichting in handen van P. Tijssen uit Hapert, werkzaam op de Rabobank in Hapert. RHCE, A-0169, inv. nr. 4. Interview met G.J. van Os in AVRO s Radiojournaal dd 4 oktober 1966 (RHCE A-0169, ds 6). RHCE A-0169, ds.1. ED, 2 september Interview met Frans Toebast dd 15 november RHCL archief SO ds10, brief KRO-archivaris H.W.A. Joosten dd 30/ ED, 5 oktober RHCL Archief Steph Oomen ds 10. Verantwoordelijk voor het transport was Kees de Wolf, bekend als de groenteman van AVRO Radio ( Wat eten we vandaag, groenteman? ). De SRTNB werd op 8 september 1966 officieel opgericht in Eindhoven. De eerste secretaris van de SRTNB was de Eindhovense wethouder J. van der Harten, de latere commissaris van de koningin in Noord- Brabant, die spoedig vervangen wordt door Ben Sies, die vanaf 1 mei 1970 directeur is van de Eindhovense Kunststichting. Sies ( ) is jarenlang werkzaam geweest bij De Volkskrant, is tussen 1964 en 1970 correspondent voor de KRO in Londen en raakt daar bekend met het verschijnsel van local radio. In november 1969 verschijnt van zijn hand de nota Locale Omroep in Groot-Brittannië, die als leidraad dient voor het handelen van de SRTNB. De SRNTB vroeg een zendmachtiging voor een 47B omroep aan, omdat die onvergelijkbaar veel 1 8 i n b r a b a n t T I J D S C H R I F T V O O R B R A B A N T S H E E M E N E R F G O E D

16 goedkoper is dan de 47A-omroep. RHCL SO, ds. 7. Overige leden zijn: drs. P.F.M. Mutsaers uit Tilburg (Brabantia Nostra), drs. A.G. Nieuwendijk (Culturele Raad Noord-Brabant) en het toenmalig PvdA-Kamerlid (en later gedeputeerde) J.M. Willems ( ). RHCE A-0169 ds 4. ED, 9 mei ED, 17 mei De Stem, 16 mei ED, 6 april RHCE, A-0169, inv. nr. 2. Zie plan tot reorganisatie van de productiekosten van de Stichting Brabantse Omroep, dd 15 januari 1969 (in bezit auteur). ED, 2 september RHCE A-0169, ds 7. RHCE A-0169, ds 8. RHCE A-0169 ds 30. Het Eindhovens Dagblad meldde op 7 november 1970 dat er fusiebesprekingen gaande waren. BHIC. Archieven van de Regionale Omroep Brabant en voorgangers, , inv. nr. 4 en 5. Brief van 29 maart 1974 aan SROB-voorzitter prof. Dr. G. van Veldhoven. Oomen, Van centralisatie naar decentralisatie. Steph Oomens vroegere kompaan Gert van Os was al eerder van het podium verdwenen. Van Os vertrok bij de gemeente Eindhoven om te gaan werken als verkoopleider bij Peijnenburg in Geldrop, later verhuisde hij naar het midden en westen van het land. Hij had een aantal persoonlijke problemen en keerde terug naar Eindhoven, waar hij in 2009 kwam te overlijden. In de tijd van de Brabantse Omroep vormden Oomen en Van Os een onafscheidelijk stel, maar in de loop der jaren bekoelden de verhoudingen. Oomen vond Van Os ambitieus, maar te veel gericht op zichzelf en onevenwichtig. Zie ook Er is een etherpiraat geboren, ruwe schets van de opzet De regionale omroep werd in Bladel geboren (RHCL Archief SO). RHCE A0169, ds 30. Interview Wil van Grinsven dd 19 november RHCE A-0169, ds 15. De Stem, 10 april Omroep Brabant. Toen - En nu (SROB-uitgave 1991) p. 11. Op 23 augustus 1976 volgde het Koninklijk Besluit waarin de zendmachtiging voor de SROB in Eindhoven stond. Van Dam, pag. 27. RHCL SO ds 8. i n b r a b a n t N U M M E R 5 O K T O B E R

De regionale omroep in Bladel geboren? Door Christ van den Besselaar. (bron: inbrabant 5) De Brabantse Omroep als voorloper van Omroep Brabant

De regionale omroep in Bladel geboren? Door Christ van den Besselaar. (bron: inbrabant 5) De Brabantse Omroep als voorloper van Omroep Brabant De regionale omroep in Bladel geboren? Door Christ van den Besselaar. (bron: inbrabant 5) De Brabantse Omroep als voorloper van Omroep Brabant In het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht

Nadere informatie

Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek

Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek Op 13 en 14 april 1973 werd er in opdracht van CV Veronica door het Bureau Veldkamp Marktonderzoek BV. een opinieonderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

- De man die Radio Veronica bedacht -

- De man die Radio Veronica bedacht - Op 21 april 2010 was het vijftig jaar geleden dat de eerste uitzendingen van Radio Veronica te horen waren. Amsterdammer Max Lewin nam ruim vijftig jaar geleden het initiatief. Amsterdammer Frank Roos

Nadere informatie

Een dag later was er in the Guardian een ingezonden brief te vinden, geschreven door de Londense advocaat Stephen Stewart. Hij vond dat de Britse

Een dag later was er in the Guardian een ingezonden brief te vinden, geschreven door de Londense advocaat Stephen Stewart. Hij vond dat de Britse Hans Knot heeft de beschikking gekregen over het persoonlijke archief dat één van de initiatiefnemers achter Radio Veronica, Max Lewin, vanaf begin 1959 heeft bijgehouden. Daaronder vele documenten, artikelen,

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus 138 Tijdwijzer Het begin Op deze tijdbalk past niet de hele geschiedenis van de mens. Er lopen namelijk al zo n 100.000 jaar mensen rond op aarde. Eigenlijk zou er dus nog 95.000 jaar bij moeten op de

Nadere informatie

Reclame irritatie is van alle tijden

Reclame irritatie is van alle tijden Reclame irritatie is van alle tijden Voor sommige mensen is het heerlijk om bijvoorbeeld naar Netflix te kijken. Ongestoord genieten van een televisieserie of film zonder te worden gestoord door harde

Nadere informatie

Door de economische teruggang kreeg de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF) in Hilversum, die zendapparatuur aan

Door de economische teruggang kreeg de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF) in Hilversum, die zendapparatuur aan Van 1923 tot nu De geschiedenis van de AVRO Anno nu is de AVRO een onafhankelijke publieke omroep, die zich hard maakt voor een verdraagzame samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk vrijheid genieten,

Nadere informatie

Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken H.J. Postema December 2014

Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken H.J. Postema December 2014 310 Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken 1906-1994 H.J. Postema December 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3

Nadere informatie

Max Lewin archief (2) KRASNAPOLSKY, AMSTERDAM 15 OKTOBER 1959

Max Lewin archief (2) KRASNAPOLSKY, AMSTERDAM 15 OKTOBER 1959 Max Lewin archief (2) KRASNAPOLSKY, AMSTERDAM 15 OKTOBER 1959 Als we de geschiedenis van de zeezender Radio Veronica in diverse publicaties beschouwen, begint het verhaal vrijwel altijd op 15 oktober 1959

Nadere informatie

Burgemeester Kerckhaert, beste Frank, beste Annemie, geachte raadsleden, leden van het college, geachte aanwezigen,

Burgemeester Kerckhaert, beste Frank, beste Annemie, geachte raadsleden, leden van het college, geachte aanwezigen, Toespraak Drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in Overijssel, bij het afscheid van de heer Frank Kerckhaert als burgemeester van Hengelo op zaterdag 29 september 2012. Burgemeester

Nadere informatie

gegeven. Op een later moment lieten de handtekeningenjagers het afweten.

gegeven. Op een later moment lieten de handtekeningenjagers het afweten. In herinnering ga ik terug naar het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Radio was als het ging om de commerciële stations actief vanaf internationale wateren glorieus. Hilversum 3, dat 6 jaar

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis vwo II

Eindexamen geschiedenis vwo II Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen Vanaf de zomer van 1789 trokken veel Franse vluchtelingen naar Oostenrijk. 1p 1 Waarom vormde dit voor het Franse revolutionaire

Nadere informatie

De Troon 1 van 5 "De Waterdrager". "Troon bij de Vijver"

De Troon 1 van 5 De Waterdrager. Troon bij de Vijver De Troon 1 van 5 De gebeurtenis die aanleiding gaf tot de start van het project "Troon bij de Vijver" was er helaas een die je het liefst meteen zou willen vergeten. Vanaf 2002 had een bronzen beeld van

Nadere informatie

Radiomaken in het pre-satelliettijdperk

Radiomaken in het pre-satelliettijdperk Radiomaken in het pre-satelliettijdperk Van 1 tot en met 30 oktober 1964 werden de Olympische Spelen in Tokio gehouden en werden er door de NRU, dat stond voor de Nederlandse Radio Unie, voor die tijd

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Mediabereik Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017:

Mediabereik Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017: 1 Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017: Dit jaar hebben we duidelijk gezien dat het aantal bezoekers aan Nationaal Ereveld Loenen enorm toeneemt na de publiciteit in dag- en weekbladen en de TV uitzending.

Nadere informatie

Was er duidelijke invloed op de etherpiraten in 1964?

Was er duidelijke invloed op de etherpiraten in 1964? Was er duidelijke invloed op de etherpiraten in 1964? In de zomer van 1964 begonnen zowel de radio- als televisieprogramma s vanaf het REM-eiland en was Radio Veronica al een aantal jaren populair in ons

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c Bedrijven safari Daphne Meijer 0821393 CMD 1c TamTam Korte historie van het bedrijf Tam Tam is in 1996 opgericht door Paul en Bart Manuel. Paul en Bart zijn als partners aan Tam Tam verbonden en spelen

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer S. Dekker Postbus 16375 2500 BD Den Haag

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer S. Dekker Postbus 16375 2500 BD Den Haag Prins Willem Alexanderhof 2595 BE Den Haag t 070 3106686 info@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer S. Dekker Postbus 16375 2500 BD Den Haag De wethouder

Nadere informatie

De Bond zonder Naam en Beresteyn.

De Bond zonder Naam en Beresteyn. De Bond zonder Naam en Beresteyn. Jarenlang is er een innige band geweest tussen de BZN en de montfortanen en ook Beresteyn heeft daar zijn rol in gespeeld. In 1936 begon pater Henri de Greeve zijn lange

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl Welkom Welkom bij de eerste officiële nieuwsbrief van het Regionaal Media Centrum Twente, kortweg RMC Twente. Wij, Janneke Derckx en Lidewij Peters zijn twee enthousiaste studenten aan de Universiteit

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars SI--ART Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars Voorwoord zoeken die in aanmerking komen voor stimulering vanuit st-art. Wij voelen ons erg betrokken bij kunst en willen via stichting st-art

Nadere informatie

26 november 2002 Bezwaarschrift 19 juli 2002 inzake vaststelling matchingbijdrage 2000 voor televisie

26 november 2002 Bezwaarschrift 19 juli 2002 inzake vaststelling matchingbijdrage 2000 voor televisie Provincie Gelderland Huis der Provincie t.a.v. het College van Gedeputeerde Staten Postbus 9090 6800 GX ARNHEM Datum Onderwerp 26 november 2002 Bezwaarschrift 19 juli 2002 inzake vaststelling matchingbijdrage

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl II BEOORDELINGSMODEL Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. MASSAMEDIA 1 maximumscore 2 Juiste antwoorden zijn (twee van de volgende redenen): De opera s (programma s) zijn

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Canonvensters Michiel de Ruyter

Canonvensters Michiel de Ruyter ARGUS CLOU GESCHIEDENIS LESSUGGESTIE GROEP 8 Canonvensters Michiel de Ruyter Michiel Adriaanszoon de Ruyter werd op 23 maart 1607 geboren in Vlissingen. Zijn ouders waren niet rijk. Michiel was een stout

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497

Rapport. Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497 Rapport Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gereageerd op zijn brieven waarin hij klachten

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. het bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 19 februari 2008 Festival Classique 2007 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000045-jnt

Nadere informatie

Voorwoord. Albin Ograjensek Initiatiefnemer

Voorwoord. Albin Ograjensek Initiatiefnemer Jaarverslag 2008 Voorwoord Eén stap zetten is geen probleem, dit herhalen tot in lengte van dagen is een uitdaging. Tweeduizend en acht is de tweede stap die de Stichting Muziek Jong voor Oud zet in een

Nadere informatie

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige OP ZONDAG >BESTELLEN< OF >NIET BESTELLEN< Lang geleden was dit een probleem, dat sommige postadministraties trachtten op te lossen. De post werd toen nog enige malen per dag bezorgd, óók op zondag. Tegenwoordig

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

Prikacties binnen de omroep in 1971

Prikacties binnen de omroep in 1971 Prikacties binnen de omroep in 1971 De volgende terugblik in de vaderlandse omroepgeschiedenis brengt ons naar het jaar 1971 toen er stakingen waren, die we eigenlijk ons heden ten dage niet meer kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mediamix december 2013

Nieuwsbrief Mediamix december 2013 Sponsors: Nieuwsbrief Mediamix december 2013 Er is veel te melden, dus tijd voor een nieuwsbrief! We kijken in deze nieuwsbrief terug op het jaar 2013, waarin we wekelijks een aflevering hebben gemaakt

Nadere informatie

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B.

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B. Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk -------- Beschikking A. - B. 1.1 Bij brief van 6 juni 2000 heeft de heer A. (hierna A.) aan de Raad van Toezicht (hierna de Raad) verzocht om een oordeel te geven over een

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland Gebruik bron 1 en 2. 1p 1 De twee bronnen hebben te maken met de constitutionele monarchie. Welke

Nadere informatie

Hulpproject voor begeleiding van weeskinderen en andere kwetsbare kinderen. Jaarverslag 2009

Hulpproject voor begeleiding van weeskinderen en andere kwetsbare kinderen. Jaarverslag 2009 Hulpproject voor begeleiding van weeskinderen en andere kwetsbare kinderen Jaarverslag 2009 Naam project: hulp aan weeskinderen en andere kwetsbare kinderen Periode: januari-december 2009 Locatie: Gulele,

Nadere informatie

Terugblik op rapport uit 1960

Terugblik op rapport uit 1960 Terugblik op rapport uit 1960 Tegen het einde van de vijftiger en aan het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw kwamen de spaarzame onderzoeksrapporten van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek),

Nadere informatie

Noord-Nederlandse gewesten. Smeekschift

Noord-Nederlandse gewesten. Smeekschift Habsburgs gezag Vanaf dat moment stonden de zuidelijke Nederlanden onder Habsburgs gezag. Noord-Nederlandse gewesten Door vererving en verovering vielen vanaf dat moment ook alle Noord- Nederlandse gewesten

Nadere informatie

60 jaar tv geüpload; u mag er niet in

60 jaar tv geüpload; u mag er niet in 60 jaar tv geüpload; u mag er niet in - NRC Handelsblad van... http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/maart/23/60-jaar-tv-... (//www.nrc.nl (http://www.nrc.nl/) Profiel Zoeken Menu 60 jaar tv geüpload;

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje.

Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Opgave 2 Massamedia Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Inleiding De media vervullen verschillende functies voor zowel het individu als voor de samenleving

Nadere informatie

GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat

GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat Naam GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat Groot Brittannië Groot-Brittannië is Schotland, Engeland en Wales samen. Engeland is het grootst van Groot-Brittannië en Wales het kleinst. Engeland heeft meer dan 46

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie Noord-Nederland. Datum: 3 juni 2014. Rapportnummer: 2014/055

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie Noord-Nederland. Datum: 3 juni 2014. Rapportnummer: 2014/055 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie Noord-Nederland. Datum: 3 juni 2014 Rapportnummer: 2014/055 2 Feiten Verzoeker is in 2005 gescheiden van zijn toenmalige partner. Na de scheiding

Nadere informatie

Civis Mundi. Inleiding

Civis Mundi. Inleiding Civis Mundi Inleiding Eerder schreef ik in dit magazine dat het lastig is en blijft veranderingen aan te brengen in de publieke omroep. [1] Daar is alle reden toe. Het bestel is vermolmd, verstard en gewoon

Nadere informatie

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten.

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten. Toespraak CdK Ank Bijleveld voor de interne nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Overijssel op maandag 3 januari 2011. Beste collega s, Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Derde wijzigingsregeling Subsidieregeling cofinanciering Europese programma s 2014-2020 Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op

Nadere informatie

10. Gebarentaal [1/3]

10. Gebarentaal [1/3] 10. Gebarentaal [1/3] 1 Gebarentalen Stel, je kunt niets horen. Je bent doof. Hoe praat je dan met andere mensen? Je kunt liplezen, maar dat is moeilijk en je mist dan toch nog veel van het gesprek. Bovendien

Nadere informatie

Lesbrief nummer 23 december 2015

Lesbrief nummer 23 december 2015 Lesbrief nummer 23 december 2015 Wilt u laten weten wat u van deze TLPST vond? Hebt u tips voor de volgende aflevering? Mail ons: redactie@tlpst.nl. Hoe klink jij? Wat vinden andere mensen van hoe jij

Nadere informatie

Beschikbaar stellen eenmalige subsidie documentaire stadhuisramp Heusden

Beschikbaar stellen eenmalige subsidie documentaire stadhuisramp Heusden College Onderwerp: V200900928 Beschikbaar stellen eenmalige subsidie documentaire stadhuisramp Heusden Collegevoorstel Inleiding: In maart jl. heeft het Streekarchief Land van Heusden en Altena, het voornemen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij,

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij, T00391 Inventaris van het archief van de Kiesvereniging Amerongen van de Staatkundig Gereformeerde Partij, 1979-2010 H. Postema December 2012 Inleiding Al vijf jaar na de start van de landelijke Staatkundig

Nadere informatie

EEN ZENDSCHIP IN MAASSLUIS RADIO DELMARE

EEN ZENDSCHIP IN MAASSLUIS RADIO DELMARE EEN ZENDSCHIP IN MAASSLUIS RADIO DELMARE De brugwachter in Maassluis was ingelicht Door: Jan van Gelderen De tijd van radiopiraten op de Noordzee ligt alweer zo n veertig jaar achter ons. In 1961 begon

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Vragen inzake Beantwoording vragen ex artikel 3.2 van het Reglement van Orde inzake bijeenkomst 400 jaar betrekkingen Nederland-Turkije Vragen

Nadere informatie

AANVULLING TOOLKIT FONDSENWERVING TIPS PERSBENADERING

AANVULLING TOOLKIT FONDSENWERVING TIPS PERSBENADERING AANVULLING TOOLKIT FONDSENWERVING TIPS PERSBENADERING groningen((((( over(de afsluitdijk amsterdam 500(KM binnen 24(uur utrecht veldhoven valkenburg MAASTRICHT( FINISH 500(km Versie: februari 2013 Stap

Nadere informatie

NEDERLANDSE ONDERWIJSTELEVISIE, DE EERSTE JAREN

NEDERLANDSE ONDERWIJSTELEVISIE, DE EERSTE JAREN NEDERLANDSE ONDERWIJSTELEVISIE, DE EERSTE JAREN Tot medio 1965 was het gebruik van de onderwijsfilm en de onderwijsdia de belangrijkste audiovisuele vorm van onderwijs die er te bedenken was. Vaak samengeschoold

Nadere informatie

Prinsjesdag, de Miljoenennota en het koffertje

Prinsjesdag, de Miljoenennota en het koffertje September 2009 Inhoudsopgave 1 Wat gebeurt er op Prinsjesdag? 2 Het koffertje, wat zit er in? 3 Waarom de derde dinsdag van september? Prinsjesdag, de Miljoenennota en het koffertje De Koningin, de gouden

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) Tevens per telefax Vrije Radio Omroep Nederland B.V. t.a.v. de directie Postbus 2538 1200 CM HILVERSUM Datum Onderwerp 4 januari 2005 Besluit op ontheffingsverzoek Azië-actie - Radio 555 Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Naam: FLORIS DE VIJFDE

Naam: FLORIS DE VIJFDE Naam: FLORIS DE VIJFDE Floris V leefde van 1256 tot 1296. Hij was een graaf, een edelman. Nederland zag er in de tijd van Floris V heel anders uit dan nu. Er woonden weinig mensen. Verschillende edelen

Nadere informatie

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM 1 Eigen Belang. Makelaar koopt via rechtspersoon. Beklaagde heeft van een gemeente een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van een kantoorpand ontvangen. Er was weinig belangstelling en het pand is

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Persberichten stage hogeschool Odissee

Persberichten stage hogeschool Odissee en stage hogeschool Odissee LARISSA KLICK Buitenlandse studenten op internationale stage op Technologiecampus Gent Gent 16 augustus 2016 Vijf studenten uit respectievelijk Duitsland, Engeland, Polen en

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 25720/2011010535 Betreft: Toelaatbaarheid van het noemen en vermelden van bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan de actie Serious Request 2011 Bestuurlijk

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

HONDERD JAAR GELEDEN. Nieuws uit de krant van 10 tot 15 maart 1913

HONDERD JAAR GELEDEN. Nieuws uit de krant van 10 tot 15 maart 1913 HONDERD JAAR GELEDEN aflevering 12 Nieuws uit de krant van 10 tot 15 maart 1913 Een vast onderwerp waaraan in de kranten aandacht werd besteed, was de oorlog op de Balkan. Turkije was er bij betrokken

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : De gemeenteraad Datum vergadering : 5 februari 2015 Agenda nummer : 2015-1-18283 Portefeuillehouder : Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen Onderwerp : Aanwijzen Stichting Regio

Nadere informatie

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t.

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t. Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 23 80 Telefax (024)

Nadere informatie

LekWaal FM is de calamiteiten zender voor de gemeente Leerdam e.o.

LekWaal FM is de calamiteiten zender voor de gemeente Leerdam e.o. Geachte Statenlid, LekWaal FM is de calamiteiten zender voor de gemeente Leerdam e.o. Calamiteitenzender De sterke FM-zender van LekWaalFM is gevestigd in de kerktoren van de Hervormde Gemeente Asperen.

Nadere informatie

V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013. Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf

V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013. Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013 Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf Herdenking Dr. P.H. (Pieter) Kooijmans (1933-2013) Op 13 februari jongstleden

Nadere informatie

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760 Stichting Achterhoek FM Het bestuur Postbus 115 7250 AC VORDEN Hilversum Onderwerp 6 maart 2001 Aanvulling zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M.

Nadere informatie

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013;

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013; Besluit Kenmerk: 28133/2013005884 Betreft: Aanwijzing van de Stichting Regionale Televisie Noord als regionale publieke mediainstelling voor de provincie Groningen en afwijzing van de aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaar S. van de Politieacademie voorafgaand aan het sollicitatiegesprek met verzoeker op 14 februari 2008, informatie heeft ingewonnen over een

Nadere informatie

Geachte voorzitter Flierman, beste familieleden, geachte burgemeester, geacht College van Bestuur, geachte aanwezigen,

Geachte voorzitter Flierman, beste familieleden, geachte burgemeester, geacht College van Bestuur, geachte aanwezigen, Toespraak van Commissaris van de Koningin drs. Ank Bijleveld-Schouten bij het afscheid van Dr. Anne Flierman als voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente op 24 april 2013. Geachte

Nadere informatie

Turken in Kreuzberg. Bram Vrielink en Jens Barendsen (2de)

Turken in Kreuzberg. Bram Vrielink en Jens Barendsen (2de) Turken in Kreuzberg Bram Vrielink en Jens Barendsen (2de) 1 OPDRACHT 1 Waarom werd de Berlijnse muur opgericht? Na de 2 e Wereldoorlog werd Duitsland in 2 gedeeltes opgesplitst, te weten West-Duitsland

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

2015 LIVE RADIO VANAF DE NOORDZEE! YOUR OFFSHORE MUSIC STATION

2015 LIVE RADIO VANAF DE NOORDZEE! YOUR OFFSHORE MUSIC STATION 2015 LIVE RADIO VANAF DE NOORDZEE! YOUR OFFSHORE MUSIC STATION Het evenement voor 2015 belooft een spannend radio-avontuur te worden! Onder de slogan YOUR OFFSHORE MUSIC STATION is het de bedoeling om

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/262

Rapport. Datum: 29 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/262 Rapport Datum: 29 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/262 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, voorafgaande aan de invoering van het zogeheten

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 23 januari 2002 ZKZ-003151-rs R.J. van der Schagt (035) 7737 764

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 23 januari 2002 ZKZ-003151-rs R.J. van der Schagt (035) 7737 764 Stichting Regionale Omroep Groningen T.a.v. het bestuur Postbus 30101 9700 RP GRONINGEN Datum Onderwerp 10 juni 2003 Zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d.

Nadere informatie

Tradities en gebruiken in de Groningse cultuur

Tradities en gebruiken in de Groningse cultuur Tradities en gebruiken in de Groningse cultuur Groningen kent verschillende tradities en gebruiken. Denk hierbij aan de Groningse streektaal, de vlag en het Groningse volkslied. Maar het gaat ook om het

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP

Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP De voornaamste doelstelling van de SMOG is om de lokale omroep in onze gemeente een kwaliteitsimpuls te geven,

Nadere informatie

Thema: kom er maar eens achter. Moeilijkheid : **** Tijdsduur : *** Juf Yvonne. Natuurkunde en techniek Licht en geluid Geluid&communicatie

Thema: kom er maar eens achter. Moeilijkheid : **** Tijdsduur : *** Juf Yvonne. Natuurkunde en techniek Licht en geluid Geluid&communicatie Thema: kom er maar eens achter Natuurkunde en techniek Licht en geluid Geluid&communicatie Moeilijkheid : **** Tijdsduur : *** Juf Yvonne Doel: Na deze opdracht weet je hoe de ontwikkeling van tele-communicatie

Nadere informatie

Informatie Klokradio. Commissariaat voor de Media Postbus BK HILVERSUM. Nieuw-Lekkerland, 23 mei 2017

Informatie Klokradio. Commissariaat voor de Media Postbus BK HILVERSUM. Nieuw-Lekkerland, 23 mei 2017 Klipperstraat 2a 2957 EM Nieuw-Lekkerland Tel: 0184 68 24 22 email: info@klokradio.nl www.klokradio.nl Rabobank NL98 RABO 036 17 42 428 KvK nummer 41120414 BTW nr. NL 8023.20.946.B01 Commissariaat voor

Nadere informatie

Vragenlijst redactieonderzoek 2015

Vragenlijst redactieonderzoek 2015 Vragenlijst redactieonderzoek 2015 In 2006 heeft het Commissariaat voor de Media een vragenlijst uitgezet onder hoofdredacteuren van nieuwsmedia. Ter vergelijking willen we dit onderzoek herhalen. Dit

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 2 februari 2004 ZKZ rs R.J. van der Schagt (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 2 februari 2004 ZKZ rs R.J. van der Schagt (035) Lokale Omroep Stichting Sint-Oedenrode T.a.v. het bestuur Wilhelminastraat 28 5491 JL SINT OEDENRODE Datum Onderwerp 7 december 2004 Zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie