Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W."

Transcriptie

1 Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. 15 SEPTEMBER 2014 BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE COLLIERS INTERNATIONAL, AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.

2 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE OMSCHRIJVING EXECUTORIALE VERKOPING ex art. 3:268 B.W. op MAANDAG 15 SEPTEMBER 2014 vanaf uur in De Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam, t.o.v. Mr. J.A.G. Milder (PVM notarissen) te Almere, van: 1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de BEDRIJFSRUIMTE (zijnde een SAUNACOMPLEX) gelegen op de begane grond en de eerste verdieping alsmede het bijbehorend erf en parkeerterrein met toebehoren, plaatselijk bekend BEATRIXLAAN 1 te ALMERE, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie K, nummer 5806-A-1, uitmakende het 3/5e onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een saunacomplex met bedrijfswoning, zwembad, parkeerterrein, tuin en erf, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Almere, sectie K nummers 1292, 3345 en 3809, tezamen groot 15 are 28 centiare en waarvan de nummers 3345 en 3809 zijn belast met een beperkt (opstal)recht nutsvoorzieningen ten behoeve van N.V. Nuon Infra Oost, gevestigd te Arnhem; 2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de BEDRIJFSWONING gelegen op de begane grond en de eerste verdieping met bijbehorend erf, plaatselijk bekend BEATRIXLAAN 3 te ALMERE, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie K nummer 5806-A-2, uitmakende het 2/5e onverdeelde aandeel in de hiervoor omschreven gemeenschap; In één koop, Alsmede: een niet onder het hypotheekrecht vallend perceel grond, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie K, nummer 6878, groot 10 are 12 centiare, gelegen en feitelijk behorende bij het te veilen object, Beatrixlaan 1-3 te Almere. Op dit perceel heeft destijds een uitbreiding van het saunapark plaatsgevonden en wel een rook- en relaxruimte, tuin en buitensauna. Dit perceel maakt derhalve wezenlijk onderdeel uit van de saunafaciliteiten. Met de bank, de curator en een eigenaar is afgesproken dat de door de veilingkoper uit te brengen bieding naast het saunapark en de bedrijfswoning tevens gemeld perceel K 6878 zal omvatten. Direct aansluitend aan de akte van kwijting zal dit perceel door de curator in het faillissement van het Sauna Park en een eigenaar aan de veilingkoper worden geleverd. De rechter-commissaris heeft voor een en ander het vereiste akkoord verleend. INDELING EN VOORZIENINGEN Het betreft een saunacomplex, gebouwd omstreeks 1990 en bestaande uit 2 bouwlagen, te weten een begane grond en een eerste verdieping. Op de begane grond bevindt zich de entree met receptie, een café-restaurant met bar, horecakeuken, saunagedeelte met twee Finse sauna s, een infrarood sauna, een voeten bad en een stoomcabine, alsmede kleedkamers en douches. In de overdekte serre zijn tevens een zwembad en dompelbad met overkapping. Daarnaast bevindt zich hier nog een studio met eigen keuken en badkamer. Op de eerste verdieping bevinden zich meerdere (behandel)kamers en een bedrijfswoning met woonkamer, keuken, badkamer, 2 slaapkamers en een dakterras. Aan de achterzijde van het object bevindt zich een zonneterras met vijver en nog een sauna. Direct naast het complex is een semi verhard parkeerterrein aanwezig voor circa 40 auto s. COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.

3 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W. BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE De volgende installaties en voorzieningen zijn onder andere aanwezig: - Elektrische installatie; - Centrale verwarmingsinstallatie (stadsverwarming) met radiatoren en deels vloerverwarming; - Horecakeuken; - Keukens (appartement en bedrijfswoning) - Sanitaire voorzieningen; - Verschillende baden; - Verschillende sauna s en een stoomcabine; - Zonnebanken; - Restaurant en bar meubels; - Voorraad handdoeken en badjassen; - Overige aan het object gerelateerde voorzieningen; Deze voorzieningen, voor zover ze niet onder de onroerende zaak vallen, zijn in de koop begrepen. Verkoper/executant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren van installaties en voorzieningen in of buiten het gebouw, noch voor het voldoen van gebouw en toebehoren aan de geldende voorschriften en/of vergunningen. 3 COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.

4 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W. BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE GEBRUIK Het geheel is in gebruik geweest bij de eigenaar en dient bij de levering vrij van huur en gebruik ontruimd te worden opgeleverd. Koper dient eventueel zelf voor ontruiming te zorgen. Het pand wordt bewaakt door anti-krakers. Dit contract wordt in principe per leveringsdatum (15 oktober 2014) beëindigd, tenzij koper voor zijn rekening wenst te continueren. LIGGING / BEREIKBAARHEID Almere is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Flevoland, in de polder Zuidelijk Flevoland. De gemeente Almere heeft inwoners (1 januari 2014, bron: CBS) en grenst aan de gemeenten Lelystad en Zeewolde. Bovendien ligt Almere aan het Gooimeer, IJmeer en Markermeer. Almere is in de tweede helft van de twintigste eeuw ontwikkeld als tweede grote stad in de provincie Flevoland. Inmiddels behoort Almere tot de tien grootste gemeenten van Nederland. Het pand is gelegen in de directe omgeving van het centrum van Almere-Stad, temidden van een bosrijk park en nabij sportvelden. Via de ontsluitingsweg Muziekdreef is de ring N702 snel bereikbaar en de Waddendreef geeft een uitstekende en snelle verbinding met het centrum, NS-station en busstation. Alle mogelijke voorzieningen zijn in de directe omgeving aanwezig. Parkeervoorzieningen op eigen terrein. 4 COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.

5 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W. BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE LOCATIEAANDUIDING Bron: Google Maps PARKEREN Voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein. GROND Het pand staat in totaal op m² eigen grond. BESTEMMINGSPLAN Het perceel valt in het vigerende bestemmingsplan Beatrixpark dat is vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2000 en goedgekeurd door GS op 29 maart De bestemming van de opstal en de direct bijbehorende grond is dienstverlening (artikel 4), waaronder wordt verstaan dienstverlening (met bijbehorende bedrijfswoning en parkeervoorzieningen) in de categorieën 1 en 2 van de bij het bestemmingsplan behorende Staat van bedrijfsactiviteiten. Het begrip bedrijfswoning wordt gedefinieerd als een woning, slechts bestemd voor (het gezin van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of terrein, noodzakelijk, dan wel zeer gewenst is. De bedrijfswoning mag derhalve niet worden overgedragen aan een willekeurige derde. Het omliggende terrein heeft als bestemming groen en recreatieve doeleinden (artikel 3). 5 COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.

6 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W. BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE Het betreffende deel van de plankaart is hiervoor opgenomen, de regels met betrekking tot de bestemmingen dienstverlening en groen en recreatieve doeleinden zijn als bijlage opgenomen, evenals relevante delen van de Staat van bedrijfsactiviteiten, horeca-activiteiten en definities. Het gehele plan is in te zien bij de publieksbalie BWL van het stadhuis. 6 COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.

7 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W. BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE LASTEN LASTEN VOLGENS INFORMATIE SOORT BEATRIXLAAN 1 BEATRIXLAAN 3 OZB (eigenaar) 978,28 per jaar 330,51 per jaar Waterschapslasten 207,94 per jaar 129,96 per jaar Rioolbelasting 127,78 per jaar 127,78 per jaar Bijdrage V.v.E. N.v.t. N.v.t. Overige lasten Pro memorie Pro memorie Volgens informatie bedragen de achterstallige waterschapslasten over ,90. Deze worden door de notaris verrekend op de afrekening van koper. De Gemeente heeft aangegeven dat er geen achterstanden zijn. Door de notaris worden overigens geen lasten verrekend. WOZ-WAARDE Op basis van de peildatum bedroeg de WOZ waarde volgens informatie over voor het bedrijfsgedeelte (Beatrixlaan 1) en voor het woongedeelte (Beatrixlaan 3). SPLITSING, VERENIGING VAN EIGENAARS De appartementsrechten zijn ontstaan bij een akte van splitsing, op 3 september 2002 verleden voor notaris Mr. P. van der Kolk te Ede (Hyp4, deel 2555, nr. 8 reeks Lelystad). Van deze akte is een kopie als bijlage opgenomen. De Vereniging van eigenaars is genaamd V.v.E. Beatrixlaan 1 en 3 te Almere. Deze V.v.E. staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is niet actief omdat beide te veilen appartementsrechten de gehele V.v.E. omvatten. ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN Voor wat betreft bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar de door de notaris op te maken veilingvoorwaarden. Bovendien wordt verwezen naar hetgeen is geregeld in de akte van splitsing, welke als bijlage bij deze brochure is opgenomen. Speciaal wordt verwezen naar de daarin opgenomen bepalingen met betrekking tot de stadsverwarming. VERZEKERING Omtrent de verzekering is verkoper/executant niets bekend. Koper dient vanaf de gunning zelf zijn belang te verzekeren. AANSCHRIJVINGEN Volgens informatie van de Gemeente Almere rusten er op het perceel geen (voor)aanschrijvingen en/of mondelinge aanzeggingen daartoe. Verkoper/executant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. OVERDRACHTSBELASTING / BTW Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door de koper géén omzetbelasting maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor de berekening van de overdrachtsbelasting voor het woongedeelte (2%) en het bedrijfsgedeelte (6%) wordt de koopprijs verdeeld naar rato van de verhouding van de hiervoor vermelde WOZ-waarden. 7 COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.

8 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W. BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE MILIEU Op de site wordt melding gemaakt van een in 2005 plaatsgehad hebbend verkennend bodemonderzoek NVN 5740 en wordt geconcludeerd dat de site voldoende is onderzocht en er geen noodzaak is voor verder onderzoek of sanering. Een kopie van deze informatie is als bijlage opgenomen. Verkoper/executant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid c.q. gevolgen van stoffen in of aan het verkochte waarvan volgens de huidige maatstaven verwacht mag worden dat deze schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu, waaronder asbest. EPC Verkoper/executant beschikt niet over een energie prestatie certificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen en verkoper zal deze documenten voor de levering ook niet aanvragen. Koper doet afstand van zijn rechten op voormeld certificaat. ROERENDE ZAKEN In de verkoop zijn onder meer begrepen de thans nog in het pand aanwezige roerende zaken die ten dienste stonden van de bedrijfsvoering als sauna, zoals zonnebanken, massagetafels, meubilair, handdoeken, badjassen, restaurant- en keukenapparatuur, etc. Voor berekening van de overdrachtsbelasting wordt aan deze roerende zaken geen waarde toegekend. Al wat derden kunnen aantonen hun eigendom te zijn is niet in deze verkoop begrepen. BEZICHTIGING Uitsluitend op afspraak met de directiemakelaar. GARANTIE De gegevens in deze brochure zijn hoofdzakelijk verkregen volgens ingewonnen informatie. De juistheid en/of volledigheid wordt niet gegarandeerd. Het geveilde wordt geleverd in de feitelijke staat waarin het zich op het moment van de aflevering blijkt te bevinden. Verkoper/executant is niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken aan grond, opstal, installaties etc. PLOKPENNINGEN De plokpenningen komen voor rekening van de koper en bedragen inclusief de eventueel verschuldigde BTW. Dit bedrag wordt opgenomen op de zogenaamde 8-dagen nota die de notaris aan koper stuurt en dient derhalve tezamen met overige kosten binnen 8 dagen na de veiling aan de notaris te worden voldaan. De notaris betaalt de plokpenning aan de inzetter ter gelegenheid van de kwijting via directe overmaking op bank-of girorekening Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend. GUNNING, RISICO Verkoper/executant behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen drie werkdagen na de veiling van het perceel. Vanaf de gunning is het risico voor de koper. 8 COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.

9 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W. BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE BETALING / VERREKENING LASTEN De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk worden voldaan op 15 oktober De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper. Door de notaris worden geen lasten of achterstallige lasten verrekend, met uitzondering van de waterschapslasten. Bij de betaling van de kooppenningen dient gelijktijdig door koper te worden voldaan een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de periode welke verstrijkt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling. BEDENKTIJD De wettelijke bepalingen inzake de eisen van schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden NIET voor een openbare veiling ten overstaan van een notaris. Panden die worden verkocht via de EAOGV worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht. VEILCONDITIES Geveild wordt volgens de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen Amsterdam 2001 ( AVEA 2001 ), vastgesteld bij akte d.d. 28 juni 2001 van notaris Mr. P.J.N. van Os te Amsterdam, voor zover daarvan bij de akte van veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. Vanaf 15 september 2014 is het in Amsterdam mogelijk om via internet mee te bieden, daartoe dienen de Algemene Voorwaarden (AVEA 2001) te worden aangepast. Zodra dit een feit is worden deze gepubliceerd op de site en komen ze zo nodig in de plaats van de hiervoor vermelde AVEA. ONDERHANDSE BIEDINGEN Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum (dus uiterlijk tot zondag 31 augustus 2014 om uur) kan onderhands worden geboden d.m.v. een aan de notaris gericht schrijven. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 lid 2 BW zonder dat echter de executant gehouden is op deze biedingen in te gaan. VEILINGINFORMATIE Aan particulieren die niet bekend zijn met de wijze van veilen in Amsterdam wordt geadviseerd een eigen makelaar in te schakelen die hen kan voorlichten over de veiling en hun belangen kan behartigen. Een duidelijke uitleg over het veilingsysteem is te vinden op de site van de Makelaarsvereniging Amsterdam onder Op de site kan een ledenlijst worden opgevraagd. 9 COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.

10 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W. BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE Afschriften van de bewijzen van eigendom en de veilcondities zullen acht dagen voor, alsmede op de verkoopdag, des voormiddags, ter inzage liggen ten kantore van: Notaris Mr J.A.G. Milder (PVM notarissen) te Almere, Busplein 40, 1315 KV Almere telefoon , fax Inlichtingen worden verstrekt door de directiemakelaars: Colliers International Consultants BV Buitenveldertselaan VA AMSTERDAM telefoon (020) fax (020) Bijlagen Milieu informatie Kadastrale kaart Bestemmingsplan regels Splitsingsakte d.d Over Colliers 10 COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.

11 Bodemloket rapport geprint op 22 Jul :59 Rapport FL Locatie ID FL Locatiecode BIS NZ Locatie 2M5 Beatrixlaan 1-3, sauna Adres Beatrixlaan 1 Almere-Stad Gegevensbeheerder Almere Bevoegd gezag Almere Statusinformatie Beschikking ernst en risicobepaling Vervolg voldoende onderzocht Saneringsinformatie Type sanering Start Eind Verontreinigende (onderzochte) activiteiten Omschrijving Start Eind exportslachterij (151101) onbekend onbekend Onderzoeksrapporten Type Auteur Nummer Datum Verkennend onderzoek NVN 5740 De Straat Syncera B05G Besluiten Besluit Besluitdatum Kenmerk Beschikte kadastrale percelen Contact Gemeente Almere Code Sectie Perceel

12 Legenda

13 Locatie Beschikbaarheid gegevens Voortgang onderzoek Mijnsteengebieden Disclaimer: De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden. De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over. Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente of provincie.

14 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: hdo SKEELERBAAN ZUID m 5 m 25 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 3 juli 2014 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel ALMERE K 3809 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

15

16

17 I-Kn' Lelystad met Aantekeningen: <?;>?.- 04-SEP-2002 Ik hc:wilardcjv1tn. hel k~hl[jslel' -+Ti j lu p VIlI'.',,nhicdill g,---1 en de lrh~~: 09:00 I Mr. W. l.pjwmen tekening nummers 9669 tlm 9672 mei ~. Z ). n:n;olghlild(cn) 0l.'5 D: S: A4daster D17.643/SPLITSING.Ol/ , 1 -. I SPLITSINGSAKTE Heden, drie september tweeduizend twee, verscheen voor mij, Mr Peter van der Kolk, notaris te Ede, -- hierna te noemen: de notaris: mevrouw Annemiek Maria Willemsen, notarisklerk, te dezer zake wonende te 6711 MR Ede, 'Breelaan 1, geboren te Ede - op vier augustus negentienhonderd zesenzestig; (de identiteit is door mij, notaris, vastgesteld); ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: -- a. de heer Ignaz Philipp Zuidema, geboren te Amsterdam -- op tien april negentienhonderd zestig; (legitimatie: paspoort, nummer N , geldig tot - vierentwintig juni tweeduizend drie); b. mevrouw Reinbertina Elisabeth de Ruiter, geboren te -- Amsterdam op twintig april negentienhonderd zestig; -- (legitimatie: identiteitskaart, nummer T , ---- geldig tot vierentwintig juni tweeduizend drie); beiden wonende te 1312 XA Almere, Beatrixlaan 3, en met - elkaar gehuwd in algehele gemeenschap van goederen; hierna als tezamen ook te noemen: de eiaenaar enlof volmachtgever Van gemelde schriftelijke volmachtverleningen blijkt uit -- een notariële akte, dertig augustus tweeduizend twee voor --- mij, notaris, verleden De comparante, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: dat de volmachtgever, ieder voor de overdeelde helft, juridisch eigenaar is van: een perceel grond met het daarop gebouwde opstal (bestaande uit een sauna op de begane grond en het woongedeelte op de eerste verdieping), zwembad en verdere opstallen, ondergrond, erf en verder aanbehoren, gelegen te 1312 XA Almere, Beatrixlaan 1-3, kadastraal -- bekend als gemeente Almere sectie K nummers: , groot dertien arè tweeënveertig centiare ( are), , groot een are zesenzeventig centiare ( are), en belast met een beperkt (opstal)recht nutsvoorzieningen ten behoeve van N.V. Nuon Infra ---- Oost. gevestigd te Arnhem. blijkens inschrijving in -- het register Hypotheken 4, deel 270 nummer 28; , groot tien centiare (10 ca), en belast met een - beperkt (opstal)recht Nutsvoorzieningen ten behoeve -- van N.V. Nuon Infra Oost, gevestigd te Arnhem, blijkens inschrijving in het register Hypotheken 4, -- deel 516 nummer 10 op drieëntwintig september negentienhonderd vierennegentig; dat de volmachtgever gemeld registergoed in eigendom zal ---- verkrijgen door de inschrijving ten kantore van de Dienst --- voor het Kadaster en de Openbare Registers te Lelystad, in IIYPOlhckclI 4-

18 Aanlekeninge.l\: --, I I 1 \ 1 D17.643/SPLITSING.Ol/ het register hypotheken 4, van een afschrift van een akte --- van levering op heden voor mij, notaris, verleden, welke ---- akte bevat kwijting voo~ de betaling van de koopprijs en ---- waarin is bepaald dat noch verkoper noch koper zich terzake - van de koop en levering nog op een ontbindende voorwaarde ---- kan beroepen; dat de volmachtgever heeft besloten over te gaan tot splitsing van gemeld registergoed in appartementsrechten in - de zin van artikel 106 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, ---?lsmede tot vaststel~ingvan een.reglement als bedoeld in --- artikel 112 Boek 5 van voormeld Wetboek; dat gemelde onroerende zaak met aanhorigheden is uitgelegd --.in een tekening van alle bouw~agen, bestaande uit vier (4) -- bladen, op welke tekening de begrenzingen van de onderscheiden. gedeelten welke zijn bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, duidelijk zijn aangegeven en zijn voorzien van de Arabische cijfers 1 en 2. dat bedoelde tekening is goedgekeurd door de heer bewaarder - van gemeld Kadaster te Lelystad op drie juli tweeduizend ---- twee, waarbij is vastgesteld de complexaanduiding 5806-Ai --- dat vorenbedoelde tekening bestaande uit vier (4) bladen aan deze akte is gehecht; dat gemelde onroerende zaak zal omvatten de navolgende appartementsrechten: het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend -- gebruik van de bedrijfsruimte gelegen op de begane grond en de eerste verdieping alsmede het bijbehorend erf en -- parkeerterreinmet toebehoren, plaatselijkbekend XA Almere, Beatrixlaan. 1, kadastraal bekend als.gemeente Almere, sectie K nwmner 5806-A-1, uitmakende het drie/vijfde (3/5) onverdeelde aandeel in - het hiervoor omschreven in appartementsrechten te splitsen complex, ten tijde van de splitsing kadastraal - bekend gemeente Almere, sectie K nummers 1292, 3345 en , tezamen groot vijftien are achtentwintig centiare - (15.28 are), en waarvan de nummers 3345 en 3809 zijn ---- belast met een beperkt (opstal)recht nutsvoorzieningen -- ten behoeve van N.V. Nuon Infra Oost, gevestigd te Arnhem, het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend -- gebruik van de-bedrijfswonirig gelegen op de begane grond en de eerste verdieping met bijbehorend erf, plaatselijk bekend 1312 XA Almere, Beatrixlaan 3, kadastraal bekend - als gemeente Almere, sectie K nummer 5806-A-2, uitmakende het twee/vijfde (2/5) onverdeelde aandeel in - het hiervoor omschreven in appartementsrechten te splitsen complex Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld, -- over te gaan tot vorenbedoelde splitsing en vaststelling van het navolgende Reglement als bedoeld in artikel 111 sub d --- Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, welk Reglement omvat de -- artikelen, opgenomen in het Model Reglement bij splitsing in appartementsrechten, - hierna te noemen: het Algemeen Reglement - vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig voor een plaatsvervanger van t---~..., ~

19 Aantekeningen: e...~l vervolgblad A daster D17.643/5PLIT5ING.Ol/20020B14 -e I -.J ~ e --e Mr J.W. Klinkenberg, notaris te Rotterdam, verleden, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en - de Openbare Registers te Lelystad op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in het register Hypotheken -- 4, deel 166 nummer 8, welke artikelen zullen worden beschouwd als in de onderhavige akte woordelijk te zijn opgenomen, voorzover ---- daarin geen wijzigingen en aanvullingen zijn aangebracht ---- door het hierna volgende: AANVULLEND REGLEMENT De in het eerste lid van artikel 2 van het Algemeen Reglement bedoelde breukdelen, voor welke breukdelen de - eigenaars in de gemeenschap zijn gerechtigd, zijn die --- als vermeld in de omschrijving van elk appartementsrecht Het boekjaar als bedoeld in artikel 4 lid 1 van het Algemeen Reglement is gelijk aan het kalenderjaar. Het -- eerste boekjaar loopt heden tot en met eenendertig december tweeduizend twee Artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement wordt aangevuld als volgt: e door de eigenaars verschuldigde betalingen dienen -- te geschieden zonder enige korting, verrekening of schuldvergelijking in gangbaar Nederlands geld op een --- nader door het bestuur aan te wijzen giro en/of bankrekening, middels welke het betalingsverkeer van de - vereniging loopt Artikel 6 van het Algemeen Reglement wordt aangevuld als - volgt: In alle gevallen, waarin de vereniging een sommatie, ---- ingebrekestelling of exploit aan een eigenaar doet uitbrengen, strekkende tot invordering van een achterstallige bijdrage(n) en overige kosten, of in het - geval van een gerechtelijke procedure(s) tegen een eigenaar, strekkende tot invordering een achterstallige - bijdrage(n) en overige kosten is een eigenaar verplicht - alle daarvoor gemaakte kosten, waaronder uitdrukkelijk -- begrepen buitengerechtelijke incassokosten, aan de vereniging te voldoen Het bedrag aan schadeverzekeringspenningen als bedoeld -- in artikel 8 lid 4 van het Algemeen Reglement bedraagt -- tweeduizend euro (E 2.000,00) In afwijking van het in artikel 9 lid l.b. van het Algemeen Reglement bepaalde worden niet tot de gemeenschappelijke gedeelten en zaken gerekend, maar tot het privegedeelte ten behoeve waarvan zij uitsluitend of in het bijzonder strekken; de technische installaties met de daarbij behorende leidingen, bestemd voor centrale verwarming (met inbegrip van radiatoren en radiatorenkranen), voor gas, - water, electriciteit en telefoon, ook al bevinden zich -- deze technische installaties geheel of deels in de gemeenschappelijke ruimten Artikel 13 lid 2 van het Algemeen Reglement wordt aangevuld als volgt: ~ f1)'polheken 3/4-\'ervoig

20 Aantekeningen: ---, I J ~ I i D17.643/SPLITSING.01/ Het voormelde geldt niet voor de bedrijfsruimten op de -- begane grond mits wordt voldaan aan alle desbetreffende - overheidsvoorschriften en mits het uitzicht van bovengelegen woning niet wordt belemmerd Artikel 14 van het Algemeen Reglement wordt aangevuld --- als volgt, De eigenaars van de bedrijfsruimten op de begane grond -- hebben geen toestemming nodig van de vergadering voor --- wijziging van hun pui mits wordt voldaan aan alle overheidsvoorschriften en de constructie en/of hechtheid van het gebouw niet in gevaar wordt gebracht De bestemming van de privé-gedeelten als bedoeld in artikel 17 lid 4 van het Algemeen Reglement is ten aanzien van: a. het appartementsrecht met de index 1: bedrijfsruimte met toebehoren; b. het appartementsrecht met de index 2: bedrijfswoning met toebehoren Artikel 20 van het Algemeen Reglement wordt aangevuld --- als volgt, Het bepaalde~indit artikel is niel van toepassing op de bedrijfsruimten op de begane grond mits wordt voldaan --- aan alle desbetreffende overheidsvoorschriften en door -- de overheid te stellen voorwaarden De boete bedoeld in artikel 29 lid 2 van het Algemeen --- Reglement bedraagt vijfhonderd euro (E 1.000,00) voor --- elke overtreding; dit bedrag kan door de vergadering van jaar tot jaar gewijzigd worden Bij deze wordt opgericht een vereniging van eigenaars --- als bedoeld in artikel 112 eerste lid onder e van Boek 5 van het Burgerlijk-Wetboek. De vereniging draagt- de naam: Vereniging van eigenaars Beatrixlaan 1 en 3 te Almere 11 en is gevestigd te Almere In afwijking van het bepaalde in artikel 33 lid 1 van --- het Algemeen Reglement worden de vergaderingen van eigenaars gehouden te Almere Het totaal aantal stemmen als bedoeld in artikel 34 lid - 2 van het Algemeen Reglement bedraagt: vijf (5) stemmen, zijnde de eigenaars van de appartementsrechten bevoegd -- tot het uitbrengen van stemmen als volgt: appartementsindex 1: drie (3) stemmen; appartementsindex 2: twee (2) stemmen Artikel 36 van het Algemeen Reglement wordt aangevuld ---- als volgt, Naast de eigenaar heeft ook de Raadsman van een eigenaar toegang tot de vergadering Over de toegang van andere personen beslist de voorzitter van de vergadering In artikel 37 lid 1 van het Algemeen Reglement wordt het woord volstrekte verwijderd Artikel 38 lid 3 van het Algemeen Reglement wordt in ---- zoverre gewijzigd dat de eigenaars van de bedrijfsruimten op de begane grond zelf kunnen besluiten over de kleur van het buitenverfwerk uitsluitend voorzover het betreft kozijnen en deuren '.-.-.-

21 / Aantekeningen:...~.e.., '14 wrmlghlad Aa aster D17.643/SPLITSING.01/ , J J De bedragen bedoeld in artikel 8 lid 4 en 5, 29 lid 2, artikel 38 lid 2, artikel 38 lid 5, artikel 41 lid 4 en artikel 41 lid 5 van het Algemeen Reglement kunnen door de vergadering van eigenaars worden gewijzigd op de wijze en met meerderheid van stemmen als is bepaald in artikel 38 lid 5 van het Algemeen Reglement. Zodanige wijzigingen zullen eerst van kracht zijn, nadat van het wijzigingsbesluit schriftelijk aan alle appartementseigenaren mededeling is gedaan en zullen -- nimmer terugwerkende kracht hebben, behoudens de bevoegdheid der vergadering tot bekrachtiging van hetgeen voor en namens de vereniging werd verricht in strijd met hun bevoegdheid De administrateur zal op basis van een door hem ---- voorlopige vastgestelde begroting voor de periode van ---- heden tot eenendertig december tweeduizend twee, de -- voorschotbijdragen als bedoeld in artikel 5 van het Algemeen Reglement vaststellen De bepalingen opgenomen onder annex 1 van het Algemeen Reglement zijn niet van toepassing ~ 21. In artikel 28 lid 3, dient men in plaats van de woorden: I1 v oor de extra voorschotbijdragen als bedoeld in artikel - 38 zesde lid'! te lezen: voor de extra voorschotbijdragen als bedoeld in artikel 38 lidii zevende --- Voor wat betreft bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve - bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt ten deze verwezen naar: voor wat betreft het kadastrale nummer 1292 naar gemelde -- aankomsttitel van dit kadastrale nummer, waarin ondermeer ---- woordelijk staat vermeld: BESTEMMING EN GEBRUIK I Artikel Het is niet toegestaan de grond te gebruiken, anders dan I voor bebouwing, volgens het door koper voorgelegde en ---- door verkoper goedgekeurde bouwplan, zulks overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan. VERVREEMDING Artikel De koper is gehouden een voorgenomen vervreemding of ---- bezwaring met zakelijke genotsrechten van de grond met -- opstallen bij de gemeente te melden, teneinde de gemeente in staat te stellen eventueel een bod tot aankoop te doen GEDOOGPLICHT Artikel De koper is verplicht te gedogen, dat al hetgeen ten - behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond is aangebracht wordt onderhouden en dat al hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond zal worden ---- aangebracht en onderhouden De koper is verplicht al hetgeen ingevolge het eerste lid van dit artikel is aangebracht bevestigd te laten

22 Aillitekeningen: ---, -1.-ol -~, D17.643/SPLITSING.01/20020B14 4. De in het vorige lid bedoelde boete is dadelijk opeisbaar en wordt verbeurd zonder dat ingebrekestelling is vereist Naast het gestelde in het derde en vierde lid van dit ~artikel behoudt de gemeente zich het recht voor bij -- niet nakoming van het bepaalde in artikel 8 om in ---- rechte nakoming te vorderen Artikel Onder deskundigen in' deze overeenkomst wordt verstaan een aantal van drie, te benoemen op de volgende wijze: a. de gemeente en de koper wij zen, wanneer daartoe aanleiding bestaat, binnen zes weken ieder een ---- deskundige aan; b. de deskundigen, als in het vorige lid aangewezen, - wijzen tezamen binnen zes weken een derde deskundige aan; c. voor elke deskundige, die niet binnen de gestelde - termijn is aangewezen, wordt een deskundige aangewezen door de president van de Arrondissementsrechtbank, waaronder Almere ressorteert, op verzoek van de meest gerede van --- partijen Het advies van de deskundigen moet zo spoedig i Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen of vernieuwen van de - in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken, zal door de gemeente, naar keuze van de koper op haar ---- kosten worden hersteld of aan de koper worden vergoed De koper is verplicht, op zijn kosten, maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken, zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, welke Burgemeester en Wethouders der gemeente dan wel de eigenaren van die zaken noodzakelijk achten De koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle --- schade, welke door beschadiging van de aanwezige zaken, bedoeld in het eerste lid, door zijn toedoen -- wordt veroorzaakt. ----~ BOETEBEPALING Artikel Bij elke niet nakoming van een verplichting, voortvloeiende uit de koopovereenkomst, verbeurt de -- koper zonderdat daartoe een ingebrekestelling is ---- vereist, een door Burgemeester en Wethouders der gemeente op te leggen boete van ten hoogste tien maal de verkoopsom, ten bate van de gemeente kas Als de koper zich. niet kan verenigen-met de hoogte --- van de boete, kan hij een voor partijen bindend advies van deskundigen uitlokken Bij niet nakoming van het bepaalde in artikel 8 is de koper aan de gemeente een boete verschuldigd van vijfhonderd gulden (J 500,--) voor elke dag of een --- gedeelte van een dag dat de niet nakoming voortduurt. -~-.- -~

23 Aantekeningen:... ~.(: \'cn'olgb1<hi Aadaster --,,I -.! i f, J -. U.l f o,,:!:,j / ;:,t'j..d. J.-~..I.l'4u. U.l./ ~UUL UC.Lt,i - mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na de aanwijzing van de derde deskundige, ter kennis van partijen worden gebracht De deskundigen bepalen wie hun kosten moet dragen en -- in welke verhouding WATERSCHAPSLASTEN; RIOOL- EN ZUIVERINGSKOSTEN Artikel Zolang niet voor het gebied van Zuidelijk Flevoland -- een waterschap de zorg voor het algemeen beheer en --- onderhoud van de waterstaatswerken van de polder op -- zich heeft genomen, zal de koper jaarlijks, met ingang van één januari negentienhonderdzesentachtig, - aan de gemeente, dan wel de Staat der Nederlanden, --- vergoeden een door de gemeente, dan wel de Staat der - Nederlanden, te bepalen bedrag, hetwelk overeenkomt -- met een aan de oppervlakte van de verkochte grond ---- evenredig aandeel in de algemene beheers en onderhoudskosten van deze waterstaatswerken Zolang niet voor het gebied van de gemeente Almere --- een zuiveringsschap of een ander publiekrechtelijk- --- lichaam de zorg voor het transport en de zuivering --- van afvalwater op zich heeft genomen, is de gemeente, dan ~el de Staat der Nederlanden, bevoegd met ingang - van één januari negentienhonderdzesentachtig jaarlijks van de koper betaling te vragen van een ---- door de gemeente, dan wel de Staat der nederlanden, -- te bepalen bedrag als bijdrage in de exploitatiekosten ten behoeve van het transport en de zuivering van afvalwater KETTINGBEDING Artikel Bij elke vervreemding van het verkochte of een deel daarvan of vestiging van zakelijke rechten daarop, moet - het bepaalde in de artikelen 6 en 7 - zolang deze van --- toepassing zijn - en het bepaalde in de artikelen 8 tot - en met 14 van deze overeenkomst en eventuele bijzondere - bepalingen ter aanvulling of wijziging van deze overeenkomst aan elke opvolger in eigendom of zakelijk -- genotsrecht worden opgelegd en aangenomen ten behoeve ---- van de gemeente, voor zover nog van toepassing voor wat betreft het kadastrale nummer 3345 naar voormelde akte van rectificatie en levering, acht januari --- negentienhonderd drieënnegentig verleden. voor genoemde notaris Trip, ingeschreven als voormeld in het register Hypotheken 4, deel 284 nummer 4, waarin ondermeer woordelijk staat vermeld: n Deze verkoop en koop geschiedt enzovoorts en voorts onder de Algemene verkoopvoorwaarden Almere 1990, kenmerk A.V.A 90, zoals vastgesteld bij besluit van de Raad van de gemeente de dato dertig augustus negentienhonderd negentig, nummer 131-3, waaronder n begrepen, voor zover van toepassing, de volgende bepalingen: Enzovoorts GEDOOGPLICHT li)pothckcn 3/4,cnolg /

24 Aanlckcningcn: --, ~ D17.643!SPLITSING.01! Artikel De koper is verplicht te gedogen dat al hetgeen ten.behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond is aangebracht wordt onderhouden en dat al hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond zal worden,aangebracht en onderhouden Het aanbrengen en onderhouden van deze openbare voorzieningen zal door -de.gemeente plaat svinden na overleg met de koper De koper is verplicht al hetgeen ingevolge het eerste lid van dit artikel is 'aangebracht bevestigd te laten Alle schade, die een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen of vernieuwen van de in het eerste lid bedoelde zaken, zal door de gemeente, naar'-keuze van de koper op haar kosten -- worden hersteld of aan de koper worden vergoed De koper is verpllcht maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken, zoals - vermeld in lid BOETEBEPALING Artikel Bij niet-nakoming van enige verplichtingen, voortvloeiendeuit. gemelde verkoopvoorwaarden of uit de - eventuele bijzondere bepalingen in de koopovereenkomst, - gesteld ter aanvulling of wijziging hiervan, verbeurt de koper, na ingebrekestelling en na verloop van de daarin gestelde termijn, ten behoeve van de gemeente een --- onmiddellijk opeisbare -boete van ten hoogste twee maal de. koopsom KETTINGBEDING Artikel De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente Almere, die dit voor zich aanvaardt, om het bepaalde in de artikelen 6 tot en met 8, zolang en voorzover deze van toepassing zijn en het bepaalde in de. artikelen 9, 10 en 11 en de bijzondere bepalingen die als zodanig zijn aangewezen in de koopovereenkomst, bij overdracht van het geheel of --- een gedeelte van de grond, alsmede bij de verlening -- daarop van een zak~lijk recht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en om de betreffende bepalingen in de akte van overdracht of -- verlening van zakelijke recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van twee maal de koopsom ten behoeve van de gemeente - Almere, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen Op gelijke wijze als hierboven bepaald, verbindt de -- koper zich jegens de gemeente Almere tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe e~genaar of - zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel de betreffende bepalingen, als de verplichting om dit ,.--- e -e :.-

25 Aantekeningen:...l;.t.... \'crvolghlad Aai:laster I :c: 0 oe -..c bij > Il) > >:: Il) '.» D17.643/SPLITSING.01/20020B14 door te geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder dient daarbij namens en ten --- behoeve van de gemeente Almere het beding aan te nemen ARTIKEL 7. STADSVERWARMING De koper zal de eventueel op de onroerende zaak te --- stichten opstal (len) vanwege de naamloze vennootschap N.V. PGEM Energiemaatschappij voor Gelderland en Flevoland, gevestigd te Arnhem, Utrechtsestraat (Postcode 6811 LW Arnhem), hierna te noemen PGEM, ---- (doen voorzien en) voorzien doen houden van leidingen met bijbehorende werken en apparatuur dienende tot --- aansluiting van deze opstal (len) op de stadsverwarming van Almere-Stad, deze intact te laten, alsmede het onderhoud en eventuele vernieuwing daarvan toe staan en te gedogen, zodat een ongestoorde levering via de stadsverwarming te allen - tijde mogelijk is De warmte levering via de stadsverwarming zal eerst -- plaatsvinden, nadat de koper, met de PGEM daartoe ---- contracten heeft afgesloten De onder 1 en 2 van dit artikel vermelde bepalingen, - alsmede deze bepaling zelve, moeten bij elke overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij de verlening daarop van - een beperkt zakelijk gebruiksrecht, aan de nieuwe ---- eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde worden opgelegd, ten behoeve van de PGEM worden bedongen en - aangenomen en in elke akte van levering woordelijk --- worden opgenomen, zulks op verbeurte door de koper en iedere opvolgende eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde, die verzuimt op te leggen, te bedingen, - aan te nemen of te doen opnemen van een onmiddellijk - opeisbare boete van VIJFTIG DUIZEND GULDEN (f ,--) ten behoeve van de PGEM Met betrekking tot een gevestigd beperkt (opstal)recht wordt verwezen naar voormelde akte van - levering op tien december negentienhonderdtweeënnegentig verleden voor genoemde notaris Trip, waarin is gevestigd de na te melden ---- beperkt {opstal)recht en waarin woordelijk staat vermeld: Ten behoeve van de PGEM en ten laste van de onroerende zaak wordt bij deze gevestigd een opstalrecht, inhoudende het recht tot het leggen, - aanbrengen, hebben, houden, onderhouden, repareren, vervangen en verwijderen van warmwaterleidingen met bijbehorende werken in, ---- respectievelijk uit de onroerende zaak Informatie omtrent het tracé waarvoor bedoeld beperkt zakelijk recht wordt gevestigd, kan worden ingewonnen bij de PGEM De verschenen persoon sub 1. verklaarde voor en --- namens de PGEM de vestiging van bovenstaand Hypotheken 3/4-\cn'olg

Palmpolstraat 52 TE ALMERE

Palmpolstraat 52 TE ALMERE Maandag 30 september 2013 Felix Meritis, Keizersgracht 324 326 te Amsterdam Ten overstaan van notaris Mr. P. Kroes Diemer Notariaat Kroes + Mokkum, Muiderstraatweg 15-A, 1111 PS Diemen, telefoonnummer:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR H.W.J.M. POLDERMANS FORMULIER S.V.P.

Nadere informatie

Vrijwillige veiling. op MAANDAG 27 JUNI vanaf 18.00 uur. ten overstaan van notaris mr. A. Buma van Buma Algera Notariaat

Vrijwillige veiling. op MAANDAG 27 JUNI vanaf 18.00 uur. ten overstaan van notaris mr. A. Buma van Buma Algera Notariaat Vrijwillige veiling op MAANDAG 27 JUNI vanaf 18.00 uur ten overstaan van notaris mr. A. Buma van Buma Algera Notariaat Twee appartementsrechten waarvan een benedenwoning met tuin en een bovenwoning met

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.R.H. KRANS FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

Herengracht 581 te Amsterdam

Herengracht 581 te Amsterdam EXECUTORIALE VERKOOP op DONDERDAG 2 OKTOBER 2014 vanaf 10.30 uur ten overstaan van notaris mr. I.M.B. Balvert van CMS Derks Star Busmann N.V. De woning met kantoorgedeelte, (onder)grond en verder aanbehoren,

Nadere informatie

Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 AUGUSTUS 2015. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 15. adres:

Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 AUGUSTUS 2015. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 15. adres: X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

Verlengde Oosterweg 47/47-A TE Groningen

Verlengde Oosterweg 47/47-A TE Groningen Vrijwillige veiling op MAANDAG 27 JUNI vanaf 18.00 uur ten overstaan van notaris mr. A. Buma van Buma Algera Notariaat Twee appartementsrechten waarvan een verhuurde benedenwoning met tuin en schuur en

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MRS J.A.G. MILDER EN/OF M.G. DE BOER FORMULIER

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0)

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0) Om e.e.a. tijdig te verwerken op de sites en in het veilingboekje, verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier compleet ingevuld en uiterlijk 5 weken voor de veilingdatum per e-mail aan ons op te sturen:

Nadere informatie

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 MAART 2015. Aan: Mr A.M.J.M.PLOUMEN. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 11. adres: ZEEWEG 77 KATWIJK

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 MAART 2015. Aan: Mr A.M.J.M.PLOUMEN. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 11. adres: ZEEWEG 77 KATWIJK Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr A.M.J.M.PLOUMEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20

Nadere informatie

Standerdmolen 8 te Houten

Standerdmolen 8 te Houten Online executieveiling, 23 juni 2015 9:30 uur Verhuurd kantoorpand De Sijnsmeester Adres Standerdmolen 8 te Houten Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW De openbare veiling vindt plaats op

Nadere informatie

Bilderdijkstraat 42 winkel, 1052NB AMSTERDAM (41532)

Bilderdijkstraat 42 winkel, 1052NB AMSTERDAM (41532) Bilderdijkstraat 42 winkel, 1052NB AMSTERDAM (41532) Winkel Vrijwillige verkoop van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de winkelruimte gelegen op de begane grond met tuin.

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

s-gravenhekje 2 te Amsterdam

s-gravenhekje 2 te Amsterdam VRIJWILLIGE VERKOOP op MAANDAG 20 november 2017 vanaf 17.00 uur, in Café-Restaurant Dauphine, Prins Bernhardplein 175, 1097 BL Amsterdam. ten overstaan van notaris mr. S. Algera van Buma Algera Notariaat

Nadere informatie

A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 22 NOVEMBER 2010 s-avonds nà 18.

A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 22 NOVEMBER 2010 s-avonds nà 18. A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 22 NOVEMBER 2010 s-avonds nà 18.00 uur in FELIX MERITIS Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

Voorstraat 475 TM 485 (ONEVEN), 8226KD LELYSTAD (40563)

Voorstraat 475 TM 485 (ONEVEN), 8226KD LELYSTAD (40563) Voorstraat 475 TM 485 (ONEVEN), 8226KD LELYSTAD (40563) Bijzonder object Een mooi beleggingsobject gelegen op eigen grond, bestaande uit 6 appartementsrechten (3 huurcontracten) in één koop. Gezamenlijke

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling 2014.008405.01 1 Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.J.J. VAN TIENEN FORMULIER

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.R.H. KRANS FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

Transvaalkade 24 te Amsterdam

Transvaalkade 24 te Amsterdam VRIJWILLIGE VERKOOP op MAANDAG 20 MAART 2017 vanaf 18.00 uur, in het pand De Rode Hoed, gelegen aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris mr. A. Buma van Buma Algera Notariaat Geheel

Nadere informatie

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE GRIETJE POSTHUMUS, kantooradres 1942 AR Beverwijk, Zeestraat

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------ 1 ~.~p~.,:::~- SPLITSING 52971 Heden, twintig februari tweeduizend zeven,---------- verscheen voor mij, Meester Willem Henri Mischa Berkenboseh, -- notaris, gevestigd te Almere---------------- mevrouw

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18.

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18. VELDHUIZEN BEENS VAN DE CASTEL Van 't Hoffstraat 32 3863 AX Nijkerk Tel. 033-2452649 Ref: 00283602.NS 8 maart 2001 notarissen SPLITSINGSAKTE Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel 19095 nummer

Nadere informatie

Keizersgracht 766 in Amsterdam

Keizersgracht 766 in Amsterdam A M S T E R D A M 2012 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 24 september 2012 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

Zangvogelweg 117 TE AMERSFOORT

Zangvogelweg 117 TE AMERSFOORT A M S T E R D A M 2010 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 31 MEI 2010 s-avonds nà 18.00 uur in het gebouw F E L I X M E R I T I S aan de Keizersgracht 324 te Amsterdam

Nadere informatie

Gouden Leeuw 124 in Amsterdam-Zuidoost

Gouden Leeuw 124 in Amsterdam-Zuidoost A M S T E R D A M 2014 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 24 NOVEMBER 2014 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris

Nadere informatie

Verhuurd bedrijfsverzamelgebouw met kantoor-, praktijk- en bedrijfsruimte

Verhuurd bedrijfsverzamelgebouw met kantoor-, praktijk- en bedrijfsruimte Online executieveiling, 24 juni 2015 11:30 uur Verhuurd bedrijfsverzamelgebouw met kantoor-, praktijk- en bedrijfsruimte Adres Amsterdamsestraatweg 638-652 te Utrecht Executoriale verkoop ex artikelen

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr. F.R. Sterel S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

Executieveiling 3:268 BW d.d. 12 december 2013 van:

Executieveiling 3:268 BW d.d. 12 december 2013 van: Executieveiling 3:268 BW d.d. 12 december 2013 van: WALMOLENSTRAAT 21 en 23 te 1333 BZ ALMERE Algemeen: Executoriale verkoping (ex artikel 3:268; juncto 3:254 BW) op donderdag 12 december 2013, daags na

Nadere informatie

Bijlage 8: A.J. Schutter GWW Milieu, Verkennend onderzoek Beneden Oostdijk 58 te Oud-Beijerland, projectcode: 130201, d.d. februari 2013 bijlage 1 O N D E R Z O E K S L O K A T I E M E T B

Nadere informatie

Holbeinstraat 57-I in Amsterdam

Holbeinstraat 57-I in Amsterdam A M S T E R D A M 2014 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 23 MAART 2015 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr A.M.J.M.PLOUMEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

Verhuurd kantoorgebouw

Verhuurd kantoorgebouw Online executieveiling, 24 juni 2015 12:30 uur Verhuurd kantoorgebouw Adres Kaap Hoorndreef 38-50 te Utrecht Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW De executoriale verkoop vindt plaats op

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KERKESINGEL 11 TE VELSEN-ZUID

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KERKESINGEL 11 TE VELSEN-ZUID BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KERKESINGEL 11 TE VELSEN-ZUID A. VEILING Verkoper wenst bij deze akte vast te stellen de voorwaarden en bepalingen waaronder op maandag één juni tweeduizend vijftien, des

Nadere informatie

Gorechtkade 125 Groningen

Gorechtkade 125 Groningen Gorechtkade 125 Groningen Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: mw Mr A.M.J.M. PLOUMEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn:

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: AKTE VAN LEVERING Kenmerk: *** Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: 1. a. de heer *** ***, geboren te *** op *** *** ***, zich

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

AERT VAN NESLAAN 544 TE OEGSTGEEST

AERT VAN NESLAAN 544 TE OEGSTGEEST A M S T E R D A M 2011 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 20 JUNI 2011 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

Kostverlorenhof 109 In Amstelveen

Kostverlorenhof 109 In Amstelveen A M S T E R D A M 2014 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 24 NOVEMBER 2014 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

Mevrouw mr. A.M.J.M. PLOUMEN (Van Doorne N.V.)

Mevrouw mr. A.M.J.M. PLOUMEN (Van Doorne N.V.) A M S T E R D A M 2014 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 8 december 2014 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Dossiernummer: MK/kp 16069 VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. --------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

MAASPAD 20 TE ALMERE en 2) Het woonhuis met schuur, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als

MAASPAD 20 TE ALMERE en 2) Het woonhuis met schuur, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 20 APRIL 2009 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S aan de Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van notaris Mw.

Nadere informatie

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS Blad 1 van 5 Kenmerk zaak: 12800/VW/RS 1 Heden, negenentwintig november tweeduizend tien verschenen voor mij, mr. VICTOR LOUIS WOLFS, notaris met plaats van vestiging TILBURG: 1. a. de heer SJOERD JOSEPH

Nadere informatie

Verhuurd bedrijfsgebouw met showroomen kantoorruimte

Verhuurd bedrijfsgebouw met showroomen kantoorruimte Online executieveiling, 24 juni 2015 12:00 uur Verhuurd bedrijfsgebouw met showroomen kantoorruimte Adres De Wel 34-36 te Hoevelaken Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW De executoriale

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74)

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Referentienummer : 2012.0503.01\HH\HH\1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Heden, @, verscheen voor mij, mr. Hugo Henrik Harleman, notaris gevestigd te Amsterdam:

Nadere informatie

Glitterstraat 180 te Amsterdam

Glitterstraat 180 te Amsterdam A M S T E R D A M 2011 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 12 december 2011 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van

Nadere informatie

Cornelis Trooststraat 33-huis en 35-huis in Amsterdam

Cornelis Trooststraat 33-huis en 35-huis in Amsterdam VRIJWILLIGE VERKOPING op MAANDAG 23 MAART 2015 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED aan de Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris De heer Mr J.H.F. van Overbeek (Kuin Van Overbeek notariaat

Nadere informatie

Maarten Lutherweg 186 in Amstelveen

Maarten Lutherweg 186 in Amstelveen A M S T E R D A M 2013 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) Op MAANDAG 17 JUNI 2013 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van notaris

Nadere informatie

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING Blad 1 van 7 Heden, vijf oktober tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Bart Voorwinde, notaris te Amsterdam: de heer Duco Wouter Pieterse, geboren te Amsterdam op dertien augustus negentienhonderd

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \919061

- 1 - MLA\THO\ \919061 - 1 - MLA\THO\00322791-000241\919061 AANVULLING OP VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Mathenesserweg 111 A I en 111 A II, Wolphaertsbocht 144 A, 148 A, 150 B, 144 B, 148 B, 150 B, 144 C, 146 C148 C, 150

Nadere informatie

Vondellaan 61 Groningen

Vondellaan 61 Groningen Vondellaan 61 Groningen Heresingel 30, 9711 EV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel ten behoeve van agrarische doeleinden aan en nabij het Noorderdiep te Drouwenermond, kadastraal

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Hoorn, De Huesmolen 223 Object Het postkantoor, bestellerscentrum met aanhorigheden, voorzieningen, erf- en ondergrond gelegen in het winkelcentrum Huesmolen. Kadastrale

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) het bedrijfspand met ondergrond en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te 1501 CA Zaandam, Zuiddijk 7 en 7A, kadastraal

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Wezep, Clematisstraat 2 Object Het (voormalige) post- en bestelkantoor met terrein en ondergrond, gelegen aan de Clematisstraat 2 te Wezep, aan de rand van het winkelcentrum

Nadere informatie

Van Rietlaan 19 te Linschoten

Van Rietlaan 19 te Linschoten Online executieveiling, 12 december vanaf 10.30 uur Representatieve kantoorruimte/showroom nabij afslag A12 Adres Van Rietlaan 19 te Linschoten Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW De executoriale

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

Deels verhuurde winkel-/bedrijfs- en opslagruimte

Deels verhuurde winkel-/bedrijfs- en opslagruimte Online executieveiling, 10 december 2015 om 11.00 uur Deels verhuurde winkel-/bedrijfs- en opslagruimte Adres Willem de Zwijgerweg 12, 14 & 16 te Geldermalsen Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 en

Nadere informatie

AMESTELLE 83 TE ZWANENBURG

AMESTELLE 83 TE ZWANENBURG EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 7 DECEMBER 2009 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S aan de Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van notaris

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

t.o.v. één der notarissen van Van Heeswijk Notarissen N.V. te Rotterdam, van:

t.o.v. één der notarissen van Van Heeswijk Notarissen N.V. te Rotterdam, van: Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) op 16 september 2016 bij inzet en afslag vanaf 11.10 uur via het internetplatform van BOG Auctions (www.bog-auctions.com) t.o.v.

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Lelystad, Stadhuisplein 51 Object Het postkantoor met bovengelegen verdiepingen en ruim achterterrein gelegen aan het Stadhuisplein 51 in Lelystad. Kadastrale

Nadere informatie

Blaricummerstraat 144 in 1272 JK Huizen

Blaricummerstraat 144 in 1272 JK Huizen AM S T E R D A M 2015 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) Op MAANDAG 21 SEPTEMBER 2015 s-avonds nà 18.00 uur in DE RODE HOED Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris Mevrouw

Nadere informatie

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W.

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. 25 MAART 2016 JOZEF ISRAELSLAAN 216 TE RIJSWIJK COLLIERS INTERNATIONAL, AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL v_1 OMSCHRIJVING EXECUTORIALE VERKOPING ex art. 3:268 B.W.

Nadere informatie

executoriale verkoop

executoriale verkoop executoriale verkoop AMBACHTSWEG 13 (3161 GL) RHOON T 010-424 88 88 F 010-424 88 89 E: info@ooms.com www.ooms.com Algemeen De volle eigendom omvattende het bedrijfsgebouw met ondergrond, erf en verder

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. een perceel bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwbouwwoning, plaatselijk bekend als Damhert

Nadere informatie

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort)

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) - 1 - MLA\THO\00611056-651633\817356 RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) Heden, zevenentwintig februari

Nadere informatie

GEEN KIJKDAGEN. ONLINE OPENBARE VEILING 27 JANUARI 2016 Start veiling 12:00 uur STREVELSWEG 700, UNIT 512 & UNIT 676 3083 AS ROTTERDAM

GEEN KIJKDAGEN. ONLINE OPENBARE VEILING 27 JANUARI 2016 Start veiling 12:00 uur STREVELSWEG 700, UNIT 512 & UNIT 676 3083 AS ROTTERDAM GEEN KIJKDAGEN ONLINE OPENBARE VEILING 27 JANUARI 2016 Start veiling 12:00 uur STREVELSWEG 700, UNIT 512 & UNIT 676 3083 AS ROTTERDAM Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Maaskade 113 Postbus 24040

Nadere informatie

TE KOOP. Havenkade 42 B, 42 B1, 42 B2 te Elburg

TE KOOP. Havenkade 42 B, 42 B1, 42 B2 te Elburg TE KOOP Havenkade 42 B, 42 B1, 42 B2 te Elburg 1 Omschrijving EXECUTORIALE VERKOPING ex art. 3:268 B.W. op 30 september 2016 t.o.v. Mr. S.J. Billet (AKD) te Eindhoven, van: 1. het appartementsrecht, kadastraal

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo ARTIKEL 1. REGISTERGOED het woonhuis met garage, ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Harderwijkerweg 205 te 3852 AC

Nadere informatie

3. Het voortdurend recht van erfpacht (voorwaarden 1994) op de grond eigendom van de Gemeente Amsterdammet

3. Het voortdurend recht van erfpacht (voorwaarden 1994) op de grond eigendom van de Gemeente Amsterdammet AMSTERDAM 2015 VRIJWILLIGE VERKOPING op maandag 22 juni 2015 des avonds na 18.00 uur in de Rode Hoed Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris Mr. B.C.M. Waaijer (Boekel De Nerée, notarissen)

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld Deze bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Jan Steenstraat 26 - Kesteren

Jan Steenstraat 26 - Kesteren Jan Steenstraat 26 - Kesteren Rozenhage Makelaardij Kellenseweg 4 4004 JD TIEL Tel: 0344-673567 E-mail: info@rozenhage.nl Website: www.rozenhage.nl Jan Steenstraat 26 - Kesteren Op zeer centrale locatie

Nadere informatie

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Nadere informatie

FOELIESTRAAT 10-I TE AMSTERDAM

FOELIESTRAAT 10-I TE AMSTERDAM A M S T E R D A M 2009 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 23 NOVEMBER 2009 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan

Nadere informatie

1 VOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING Verkoper is met betrekking tot genoemd registergoed geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of

1 VOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING Verkoper is met betrekking tot genoemd registergoed geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of 1 VOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING Verkoper is met betrekking tot genoemd registergoed geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend. In voormelde aankomsttitel

Nadere informatie

RINGDIJK 9-10 TE AMSTERDAM

RINGDIJK 9-10 TE AMSTERDAM A M S T E R D A M 2009 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 BW; juncto 3:254 BW) op MAANDAG 21 SEPTEMBER 2009 s-avonds nà 18.00 uur in het gebouw F E L I X M E R I T I S aan de Keizersgracht 324 te

Nadere informatie

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN LvRIMO AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN Heden de negentiende maart----------------------------------.:. ~------------------ negentienhonderd achtennegentig,-----------------------------------------------

Nadere informatie

bezichtigingsmogelijkheden: Het is niet mogelijk de verhuurde appartementen met de directie makelaar te bezichtigen.

bezichtigingsmogelijkheden: Het is niet mogelijk de verhuurde appartementen met de directie makelaar te bezichtigen. Algemene gegevens soort veiling: Een vrijwillige verkoping adres: Van der Hoopstraat 106, 1051 VM Amsterdam Van der Hoopstraat 108, 1051 VM Amsterdam Van der Hoopstraat 110, 1051 VM Amsterdam commerciële

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere

LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere Blad 1 van 8 LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere 1./. Heden, negen september tweeduizend tien, verschijnen voor mij, mr. Roland Daniël Bos, notaris te Amsterdam: 1. mevrouw mr. Jannetje Johanna de Waal,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Percelen grond aan de Brimweg en een perceel grond aan de Heistraat te Someren vastgesteld door een waarnemer van mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht op 30 juli

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Hoofddorp, Kruisweg 636 Object Prima herontwikkelingslocatie (A1 en winkelgebied), gelegen op de hoek van de Kruisweg en de Nieuweweg, één van de hoeken van het kernwinkelgebied.

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

KINKERSTRAAT 146-BOVENWONINGEN TE AMSTERDAM

KINKERSTRAAT 146-BOVENWONINGEN TE AMSTERDAM EEN VRIJWILLIGE VERKOPING op MAANDAG 25 JUNI 2012 in gebouw F E L I X M E R I T I S aan de Keizersgracht 324-326 te Amsterdam ten overstaan van notaris mr. M.J.J. van Tienen (Notariskantoor Albers en Van

Nadere informatie

Borculoseweg 111, 7161 GV Neede

Borculoseweg 111, 7161 GV Neede EXECUTORIALE VERKOPING EX ART 3:268 B.W. Borculoseweg 111, 7161 GV Omschrijving Executoriale verkoping ex art 3:268 B.W. op dinsdag 16 juni 2016 vanaf 09.30 uur via BOG Auctions (www.bogauctions.com),

Nadere informatie

TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK. Laatst geactualiseerd op 3 november 2015

TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK. Laatst geactualiseerd op 3 november 2015 TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK Laatst geactualiseerd op 3 november 2015 2 Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Wanssum Sectie E, nummer 428 ter grootte van 2037 m². Bestemming Het perceel

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Amsterdam, Hoogoorddreef 2 Object Het Object is gelegen op de hoek van het Winkelcentrum Amsterdamse Poort in Amsterdam Zuid Oost. Kadastrale aanduiding Gemeente Weesperkarspel,

Nadere informatie

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W.

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. 25 MAART 2016 STAVERDENSTRAAT 133 TE S-GRAVENHAGE COLLIERS INTERNATIONAL, AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL v_1 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W OMSCHRIJVING

Nadere informatie

NIEUWE NIEUWSTRAAT 28 te 1012 NG Amsterdam

NIEUWE NIEUWSTRAAT 28 te 1012 NG Amsterdam A M S T E R D A M 2011 EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) op MAANDAG 31 oktober 2011 s-avonds nà 18.00 uur in F E L I X M E R I T I S Keizersgracht 324 te Amsterdam ten overstaan van

Nadere informatie