Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W."

Transcriptie

1 Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. 15 SEPTEMBER 2014 BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE COLLIERS INTERNATIONAL, AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.

2 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE OMSCHRIJVING EXECUTORIALE VERKOPING ex art. 3:268 B.W. op MAANDAG 15 SEPTEMBER 2014 vanaf uur in De Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam, t.o.v. Mr. J.A.G. Milder (PVM notarissen) te Almere, van: 1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de BEDRIJFSRUIMTE (zijnde een SAUNACOMPLEX) gelegen op de begane grond en de eerste verdieping alsmede het bijbehorend erf en parkeerterrein met toebehoren, plaatselijk bekend BEATRIXLAAN 1 te ALMERE, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie K, nummer 5806-A-1, uitmakende het 3/5e onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een saunacomplex met bedrijfswoning, zwembad, parkeerterrein, tuin en erf, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Almere, sectie K nummers 1292, 3345 en 3809, tezamen groot 15 are 28 centiare en waarvan de nummers 3345 en 3809 zijn belast met een beperkt (opstal)recht nutsvoorzieningen ten behoeve van N.V. Nuon Infra Oost, gevestigd te Arnhem; 2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de BEDRIJFSWONING gelegen op de begane grond en de eerste verdieping met bijbehorend erf, plaatselijk bekend BEATRIXLAAN 3 te ALMERE, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie K nummer 5806-A-2, uitmakende het 2/5e onverdeelde aandeel in de hiervoor omschreven gemeenschap; In één koop, Alsmede: een niet onder het hypotheekrecht vallend perceel grond, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie K, nummer 6878, groot 10 are 12 centiare, gelegen en feitelijk behorende bij het te veilen object, Beatrixlaan 1-3 te Almere. Op dit perceel heeft destijds een uitbreiding van het saunapark plaatsgevonden en wel een rook- en relaxruimte, tuin en buitensauna. Dit perceel maakt derhalve wezenlijk onderdeel uit van de saunafaciliteiten. Met de bank, de curator en een eigenaar is afgesproken dat de door de veilingkoper uit te brengen bieding naast het saunapark en de bedrijfswoning tevens gemeld perceel K 6878 zal omvatten. Direct aansluitend aan de akte van kwijting zal dit perceel door de curator in het faillissement van het Sauna Park en een eigenaar aan de veilingkoper worden geleverd. De rechter-commissaris heeft voor een en ander het vereiste akkoord verleend. INDELING EN VOORZIENINGEN Het betreft een saunacomplex, gebouwd omstreeks 1990 en bestaande uit 2 bouwlagen, te weten een begane grond en een eerste verdieping. Op de begane grond bevindt zich de entree met receptie, een café-restaurant met bar, horecakeuken, saunagedeelte met twee Finse sauna s, een infrarood sauna, een voeten bad en een stoomcabine, alsmede kleedkamers en douches. In de overdekte serre zijn tevens een zwembad en dompelbad met overkapping. Daarnaast bevindt zich hier nog een studio met eigen keuken en badkamer. Op de eerste verdieping bevinden zich meerdere (behandel)kamers en een bedrijfswoning met woonkamer, keuken, badkamer, 2 slaapkamers en een dakterras. Aan de achterzijde van het object bevindt zich een zonneterras met vijver en nog een sauna. Direct naast het complex is een semi verhard parkeerterrein aanwezig voor circa 40 auto s. COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.

3 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W. BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE De volgende installaties en voorzieningen zijn onder andere aanwezig: - Elektrische installatie; - Centrale verwarmingsinstallatie (stadsverwarming) met radiatoren en deels vloerverwarming; - Horecakeuken; - Keukens (appartement en bedrijfswoning) - Sanitaire voorzieningen; - Verschillende baden; - Verschillende sauna s en een stoomcabine; - Zonnebanken; - Restaurant en bar meubels; - Voorraad handdoeken en badjassen; - Overige aan het object gerelateerde voorzieningen; Deze voorzieningen, voor zover ze niet onder de onroerende zaak vallen, zijn in de koop begrepen. Verkoper/executant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren van installaties en voorzieningen in of buiten het gebouw, noch voor het voldoen van gebouw en toebehoren aan de geldende voorschriften en/of vergunningen. 3 COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.

4 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W. BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE GEBRUIK Het geheel is in gebruik geweest bij de eigenaar en dient bij de levering vrij van huur en gebruik ontruimd te worden opgeleverd. Koper dient eventueel zelf voor ontruiming te zorgen. Het pand wordt bewaakt door anti-krakers. Dit contract wordt in principe per leveringsdatum (15 oktober 2014) beëindigd, tenzij koper voor zijn rekening wenst te continueren. LIGGING / BEREIKBAARHEID Almere is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Flevoland, in de polder Zuidelijk Flevoland. De gemeente Almere heeft inwoners (1 januari 2014, bron: CBS) en grenst aan de gemeenten Lelystad en Zeewolde. Bovendien ligt Almere aan het Gooimeer, IJmeer en Markermeer. Almere is in de tweede helft van de twintigste eeuw ontwikkeld als tweede grote stad in de provincie Flevoland. Inmiddels behoort Almere tot de tien grootste gemeenten van Nederland. Het pand is gelegen in de directe omgeving van het centrum van Almere-Stad, temidden van een bosrijk park en nabij sportvelden. Via de ontsluitingsweg Muziekdreef is de ring N702 snel bereikbaar en de Waddendreef geeft een uitstekende en snelle verbinding met het centrum, NS-station en busstation. Alle mogelijke voorzieningen zijn in de directe omgeving aanwezig. Parkeervoorzieningen op eigen terrein. 4 COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.

5 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W. BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE LOCATIEAANDUIDING Bron: Google Maps PARKEREN Voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein. GROND Het pand staat in totaal op m² eigen grond. BESTEMMINGSPLAN Het perceel valt in het vigerende bestemmingsplan Beatrixpark dat is vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2000 en goedgekeurd door GS op 29 maart De bestemming van de opstal en de direct bijbehorende grond is dienstverlening (artikel 4), waaronder wordt verstaan dienstverlening (met bijbehorende bedrijfswoning en parkeervoorzieningen) in de categorieën 1 en 2 van de bij het bestemmingsplan behorende Staat van bedrijfsactiviteiten. Het begrip bedrijfswoning wordt gedefinieerd als een woning, slechts bestemd voor (het gezin van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of terrein, noodzakelijk, dan wel zeer gewenst is. De bedrijfswoning mag derhalve niet worden overgedragen aan een willekeurige derde. Het omliggende terrein heeft als bestemming groen en recreatieve doeleinden (artikel 3). 5 COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.

6 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W. BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE Het betreffende deel van de plankaart is hiervoor opgenomen, de regels met betrekking tot de bestemmingen dienstverlening en groen en recreatieve doeleinden zijn als bijlage opgenomen, evenals relevante delen van de Staat van bedrijfsactiviteiten, horeca-activiteiten en definities. Het gehele plan is in te zien bij de publieksbalie BWL van het stadhuis. 6 COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.

7 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W. BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE LASTEN LASTEN VOLGENS INFORMATIE SOORT BEATRIXLAAN 1 BEATRIXLAAN 3 OZB (eigenaar) 978,28 per jaar 330,51 per jaar Waterschapslasten 207,94 per jaar 129,96 per jaar Rioolbelasting 127,78 per jaar 127,78 per jaar Bijdrage V.v.E. N.v.t. N.v.t. Overige lasten Pro memorie Pro memorie Volgens informatie bedragen de achterstallige waterschapslasten over ,90. Deze worden door de notaris verrekend op de afrekening van koper. De Gemeente heeft aangegeven dat er geen achterstanden zijn. Door de notaris worden overigens geen lasten verrekend. WOZ-WAARDE Op basis van de peildatum bedroeg de WOZ waarde volgens informatie over voor het bedrijfsgedeelte (Beatrixlaan 1) en voor het woongedeelte (Beatrixlaan 3). SPLITSING, VERENIGING VAN EIGENAARS De appartementsrechten zijn ontstaan bij een akte van splitsing, op 3 september 2002 verleden voor notaris Mr. P. van der Kolk te Ede (Hyp4, deel 2555, nr. 8 reeks Lelystad). Van deze akte is een kopie als bijlage opgenomen. De Vereniging van eigenaars is genaamd V.v.E. Beatrixlaan 1 en 3 te Almere. Deze V.v.E. staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is niet actief omdat beide te veilen appartementsrechten de gehele V.v.E. omvatten. ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN Voor wat betreft bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar de door de notaris op te maken veilingvoorwaarden. Bovendien wordt verwezen naar hetgeen is geregeld in de akte van splitsing, welke als bijlage bij deze brochure is opgenomen. Speciaal wordt verwezen naar de daarin opgenomen bepalingen met betrekking tot de stadsverwarming. VERZEKERING Omtrent de verzekering is verkoper/executant niets bekend. Koper dient vanaf de gunning zelf zijn belang te verzekeren. AANSCHRIJVINGEN Volgens informatie van de Gemeente Almere rusten er op het perceel geen (voor)aanschrijvingen en/of mondelinge aanzeggingen daartoe. Verkoper/executant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. OVERDRACHTSBELASTING / BTW Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door de koper géén omzetbelasting maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor de berekening van de overdrachtsbelasting voor het woongedeelte (2%) en het bedrijfsgedeelte (6%) wordt de koopprijs verdeeld naar rato van de verhouding van de hiervoor vermelde WOZ-waarden. 7 COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.

8 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W. BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE MILIEU Op de site wordt melding gemaakt van een in 2005 plaatsgehad hebbend verkennend bodemonderzoek NVN 5740 en wordt geconcludeerd dat de site voldoende is onderzocht en er geen noodzaak is voor verder onderzoek of sanering. Een kopie van deze informatie is als bijlage opgenomen. Verkoper/executant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid c.q. gevolgen van stoffen in of aan het verkochte waarvan volgens de huidige maatstaven verwacht mag worden dat deze schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu, waaronder asbest. EPC Verkoper/executant beschikt niet over een energie prestatie certificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen en verkoper zal deze documenten voor de levering ook niet aanvragen. Koper doet afstand van zijn rechten op voormeld certificaat. ROERENDE ZAKEN In de verkoop zijn onder meer begrepen de thans nog in het pand aanwezige roerende zaken die ten dienste stonden van de bedrijfsvoering als sauna, zoals zonnebanken, massagetafels, meubilair, handdoeken, badjassen, restaurant- en keukenapparatuur, etc. Voor berekening van de overdrachtsbelasting wordt aan deze roerende zaken geen waarde toegekend. Al wat derden kunnen aantonen hun eigendom te zijn is niet in deze verkoop begrepen. BEZICHTIGING Uitsluitend op afspraak met de directiemakelaar. GARANTIE De gegevens in deze brochure zijn hoofdzakelijk verkregen volgens ingewonnen informatie. De juistheid en/of volledigheid wordt niet gegarandeerd. Het geveilde wordt geleverd in de feitelijke staat waarin het zich op het moment van de aflevering blijkt te bevinden. Verkoper/executant is niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken aan grond, opstal, installaties etc. PLOKPENNINGEN De plokpenningen komen voor rekening van de koper en bedragen inclusief de eventueel verschuldigde BTW. Dit bedrag wordt opgenomen op de zogenaamde 8-dagen nota die de notaris aan koper stuurt en dient derhalve tezamen met overige kosten binnen 8 dagen na de veiling aan de notaris te worden voldaan. De notaris betaalt de plokpenning aan de inzetter ter gelegenheid van de kwijting via directe overmaking op bank-of girorekening Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend. GUNNING, RISICO Verkoper/executant behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen drie werkdagen na de veiling van het perceel. Vanaf de gunning is het risico voor de koper. 8 COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.

9 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W. BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE BETALING / VERREKENING LASTEN De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk worden voldaan op 15 oktober De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper. Door de notaris worden geen lasten of achterstallige lasten verrekend, met uitzondering van de waterschapslasten. Bij de betaling van de kooppenningen dient gelijktijdig door koper te worden voldaan een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de periode welke verstrijkt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling. BEDENKTIJD De wettelijke bepalingen inzake de eisen van schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden NIET voor een openbare veiling ten overstaan van een notaris. Panden die worden verkocht via de EAOGV worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht. VEILCONDITIES Geveild wordt volgens de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen Amsterdam 2001 ( AVEA 2001 ), vastgesteld bij akte d.d. 28 juni 2001 van notaris Mr. P.J.N. van Os te Amsterdam, voor zover daarvan bij de akte van veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. Vanaf 15 september 2014 is het in Amsterdam mogelijk om via internet mee te bieden, daartoe dienen de Algemene Voorwaarden (AVEA 2001) te worden aangepast. Zodra dit een feit is worden deze gepubliceerd op de site en komen ze zo nodig in de plaats van de hiervoor vermelde AVEA. ONDERHANDSE BIEDINGEN Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum (dus uiterlijk tot zondag 31 augustus 2014 om uur) kan onderhands worden geboden d.m.v. een aan de notaris gericht schrijven. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 lid 2 BW zonder dat echter de executant gehouden is op deze biedingen in te gaan. VEILINGINFORMATIE Aan particulieren die niet bekend zijn met de wijze van veilen in Amsterdam wordt geadviseerd een eigen makelaar in te schakelen die hen kan voorlichten over de veiling en hun belangen kan behartigen. Een duidelijke uitleg over het veilingsysteem is te vinden op de site van de Makelaarsvereniging Amsterdam onder Op de site kan een ledenlijst worden opgevraagd. 9 COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.

10 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W. BEATRIXLAAN 1-3 TE ALMERE Afschriften van de bewijzen van eigendom en de veilcondities zullen acht dagen voor, alsmede op de verkoopdag, des voormiddags, ter inzage liggen ten kantore van: Notaris Mr J.A.G. Milder (PVM notarissen) te Almere, Busplein 40, 1315 KV Almere telefoon , fax Inlichtingen worden verstrekt door de directiemakelaars: Colliers International Consultants BV Buitenveldertselaan VA AMSTERDAM telefoon (020) fax (020) Bijlagen Milieu informatie Kadastrale kaart Bestemmingsplan regels Splitsingsakte d.d Over Colliers 10 COLLIERS INTERNATIONAL v1 Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.

11 Bodemloket rapport geprint op 22 Jul :59 Rapport FL Locatie ID FL Locatiecode BIS NZ Locatie 2M5 Beatrixlaan 1-3, sauna Adres Beatrixlaan 1 Almere-Stad Gegevensbeheerder Almere Bevoegd gezag Almere Statusinformatie Beschikking ernst en risicobepaling Vervolg voldoende onderzocht Saneringsinformatie Type sanering Start Eind Verontreinigende (onderzochte) activiteiten Omschrijving Start Eind exportslachterij (151101) onbekend onbekend Onderzoeksrapporten Type Auteur Nummer Datum Verkennend onderzoek NVN 5740 De Straat Syncera B05G Besluiten Besluit Besluitdatum Kenmerk Beschikte kadastrale percelen Contact Gemeente Almere Code Sectie Perceel

12 Legenda

13 Locatie Beschikbaarheid gegevens Voortgang onderzoek Mijnsteengebieden Disclaimer: De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden. De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over. Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente of provincie.

14 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: hdo SKEELERBAAN ZUID m 5 m 25 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 3 juli 2014 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel ALMERE K 3809 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

15

16

17 I-Kn' Lelystad met Aantekeningen: <?;>?.- 04-SEP-2002 Ik hc:wilardcjv1tn. hel k~hl[jslel' -+Ti j lu p VIlI'.',,nhicdill g,---1 en de lrh~~: 09:00 I Mr. W. l.pjwmen tekening nummers 9669 tlm 9672 mei ~. Z ). n:n;olghlild(cn) 0l.'5 D: S: A4daster D17.643/SPLITSING.Ol/ , 1 -. I SPLITSINGSAKTE Heden, drie september tweeduizend twee, verscheen voor mij, Mr Peter van der Kolk, notaris te Ede, -- hierna te noemen: de notaris: mevrouw Annemiek Maria Willemsen, notarisklerk, te dezer zake wonende te 6711 MR Ede, 'Breelaan 1, geboren te Ede - op vier augustus negentienhonderd zesenzestig; (de identiteit is door mij, notaris, vastgesteld); ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: -- a. de heer Ignaz Philipp Zuidema, geboren te Amsterdam -- op tien april negentienhonderd zestig; (legitimatie: paspoort, nummer N , geldig tot - vierentwintig juni tweeduizend drie); b. mevrouw Reinbertina Elisabeth de Ruiter, geboren te -- Amsterdam op twintig april negentienhonderd zestig; -- (legitimatie: identiteitskaart, nummer T , ---- geldig tot vierentwintig juni tweeduizend drie); beiden wonende te 1312 XA Almere, Beatrixlaan 3, en met - elkaar gehuwd in algehele gemeenschap van goederen; hierna als tezamen ook te noemen: de eiaenaar enlof volmachtgever Van gemelde schriftelijke volmachtverleningen blijkt uit -- een notariële akte, dertig augustus tweeduizend twee voor --- mij, notaris, verleden De comparante, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: dat de volmachtgever, ieder voor de overdeelde helft, juridisch eigenaar is van: een perceel grond met het daarop gebouwde opstal (bestaande uit een sauna op de begane grond en het woongedeelte op de eerste verdieping), zwembad en verdere opstallen, ondergrond, erf en verder aanbehoren, gelegen te 1312 XA Almere, Beatrixlaan 1-3, kadastraal -- bekend als gemeente Almere sectie K nummers: , groot dertien arè tweeënveertig centiare ( are), , groot een are zesenzeventig centiare ( are), en belast met een beperkt (opstal)recht nutsvoorzieningen ten behoeve van N.V. Nuon Infra ---- Oost. gevestigd te Arnhem. blijkens inschrijving in -- het register Hypotheken 4, deel 270 nummer 28; , groot tien centiare (10 ca), en belast met een - beperkt (opstal)recht Nutsvoorzieningen ten behoeve -- van N.V. Nuon Infra Oost, gevestigd te Arnhem, blijkens inschrijving in het register Hypotheken 4, -- deel 516 nummer 10 op drieëntwintig september negentienhonderd vierennegentig; dat de volmachtgever gemeld registergoed in eigendom zal ---- verkrijgen door de inschrijving ten kantore van de Dienst --- voor het Kadaster en de Openbare Registers te Lelystad, in IIYPOlhckclI 4-

18 Aanlekeninge.l\: --, I I 1 \ 1 D17.643/SPLITSING.Ol/ het register hypotheken 4, van een afschrift van een akte --- van levering op heden voor mij, notaris, verleden, welke ---- akte bevat kwijting voo~ de betaling van de koopprijs en ---- waarin is bepaald dat noch verkoper noch koper zich terzake - van de koop en levering nog op een ontbindende voorwaarde ---- kan beroepen; dat de volmachtgever heeft besloten over te gaan tot splitsing van gemeld registergoed in appartementsrechten in - de zin van artikel 106 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, ---?lsmede tot vaststel~ingvan een.reglement als bedoeld in --- artikel 112 Boek 5 van voormeld Wetboek; dat gemelde onroerende zaak met aanhorigheden is uitgelegd --.in een tekening van alle bouw~agen, bestaande uit vier (4) -- bladen, op welke tekening de begrenzingen van de onderscheiden. gedeelten welke zijn bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, duidelijk zijn aangegeven en zijn voorzien van de Arabische cijfers 1 en 2. dat bedoelde tekening is goedgekeurd door de heer bewaarder - van gemeld Kadaster te Lelystad op drie juli tweeduizend ---- twee, waarbij is vastgesteld de complexaanduiding 5806-Ai --- dat vorenbedoelde tekening bestaande uit vier (4) bladen aan deze akte is gehecht; dat gemelde onroerende zaak zal omvatten de navolgende appartementsrechten: het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend -- gebruik van de bedrijfsruimte gelegen op de begane grond en de eerste verdieping alsmede het bijbehorend erf en -- parkeerterreinmet toebehoren, plaatselijkbekend XA Almere, Beatrixlaan. 1, kadastraal bekend als.gemeente Almere, sectie K nwmner 5806-A-1, uitmakende het drie/vijfde (3/5) onverdeelde aandeel in - het hiervoor omschreven in appartementsrechten te splitsen complex, ten tijde van de splitsing kadastraal - bekend gemeente Almere, sectie K nummers 1292, 3345 en , tezamen groot vijftien are achtentwintig centiare - (15.28 are), en waarvan de nummers 3345 en 3809 zijn ---- belast met een beperkt (opstal)recht nutsvoorzieningen -- ten behoeve van N.V. Nuon Infra Oost, gevestigd te Arnhem, het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend -- gebruik van de-bedrijfswonirig gelegen op de begane grond en de eerste verdieping met bijbehorend erf, plaatselijk bekend 1312 XA Almere, Beatrixlaan 3, kadastraal bekend - als gemeente Almere, sectie K nummer 5806-A-2, uitmakende het twee/vijfde (2/5) onverdeelde aandeel in - het hiervoor omschreven in appartementsrechten te splitsen complex Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld, -- over te gaan tot vorenbedoelde splitsing en vaststelling van het navolgende Reglement als bedoeld in artikel 111 sub d --- Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, welk Reglement omvat de -- artikelen, opgenomen in het Model Reglement bij splitsing in appartementsrechten, - hierna te noemen: het Algemeen Reglement - vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig voor een plaatsvervanger van t---~..., ~

19 Aantekeningen: e...~l vervolgblad A daster D17.643/5PLIT5ING.Ol/20020B14 -e I -.J ~ e --e Mr J.W. Klinkenberg, notaris te Rotterdam, verleden, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en - de Openbare Registers te Lelystad op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in het register Hypotheken -- 4, deel 166 nummer 8, welke artikelen zullen worden beschouwd als in de onderhavige akte woordelijk te zijn opgenomen, voorzover ---- daarin geen wijzigingen en aanvullingen zijn aangebracht ---- door het hierna volgende: AANVULLEND REGLEMENT De in het eerste lid van artikel 2 van het Algemeen Reglement bedoelde breukdelen, voor welke breukdelen de - eigenaars in de gemeenschap zijn gerechtigd, zijn die --- als vermeld in de omschrijving van elk appartementsrecht Het boekjaar als bedoeld in artikel 4 lid 1 van het Algemeen Reglement is gelijk aan het kalenderjaar. Het -- eerste boekjaar loopt heden tot en met eenendertig december tweeduizend twee Artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement wordt aangevuld als volgt: e door de eigenaars verschuldigde betalingen dienen -- te geschieden zonder enige korting, verrekening of schuldvergelijking in gangbaar Nederlands geld op een --- nader door het bestuur aan te wijzen giro en/of bankrekening, middels welke het betalingsverkeer van de - vereniging loopt Artikel 6 van het Algemeen Reglement wordt aangevuld als - volgt: In alle gevallen, waarin de vereniging een sommatie, ---- ingebrekestelling of exploit aan een eigenaar doet uitbrengen, strekkende tot invordering van een achterstallige bijdrage(n) en overige kosten, of in het - geval van een gerechtelijke procedure(s) tegen een eigenaar, strekkende tot invordering een achterstallige - bijdrage(n) en overige kosten is een eigenaar verplicht - alle daarvoor gemaakte kosten, waaronder uitdrukkelijk -- begrepen buitengerechtelijke incassokosten, aan de vereniging te voldoen Het bedrag aan schadeverzekeringspenningen als bedoeld -- in artikel 8 lid 4 van het Algemeen Reglement bedraagt -- tweeduizend euro (E 2.000,00) In afwijking van het in artikel 9 lid l.b. van het Algemeen Reglement bepaalde worden niet tot de gemeenschappelijke gedeelten en zaken gerekend, maar tot het privegedeelte ten behoeve waarvan zij uitsluitend of in het bijzonder strekken; de technische installaties met de daarbij behorende leidingen, bestemd voor centrale verwarming (met inbegrip van radiatoren en radiatorenkranen), voor gas, - water, electriciteit en telefoon, ook al bevinden zich -- deze technische installaties geheel of deels in de gemeenschappelijke ruimten Artikel 13 lid 2 van het Algemeen Reglement wordt aangevuld als volgt: ~ f1)'polheken 3/4-\'ervoig

20 Aantekeningen: ---, I J ~ I i D17.643/SPLITSING.01/ Het voormelde geldt niet voor de bedrijfsruimten op de -- begane grond mits wordt voldaan aan alle desbetreffende - overheidsvoorschriften en mits het uitzicht van bovengelegen woning niet wordt belemmerd Artikel 14 van het Algemeen Reglement wordt aangevuld --- als volgt, De eigenaars van de bedrijfsruimten op de begane grond -- hebben geen toestemming nodig van de vergadering voor --- wijziging van hun pui mits wordt voldaan aan alle overheidsvoorschriften en de constructie en/of hechtheid van het gebouw niet in gevaar wordt gebracht De bestemming van de privé-gedeelten als bedoeld in artikel 17 lid 4 van het Algemeen Reglement is ten aanzien van: a. het appartementsrecht met de index 1: bedrijfsruimte met toebehoren; b. het appartementsrecht met de index 2: bedrijfswoning met toebehoren Artikel 20 van het Algemeen Reglement wordt aangevuld --- als volgt, Het bepaalde~indit artikel is niel van toepassing op de bedrijfsruimten op de begane grond mits wordt voldaan --- aan alle desbetreffende overheidsvoorschriften en door -- de overheid te stellen voorwaarden De boete bedoeld in artikel 29 lid 2 van het Algemeen --- Reglement bedraagt vijfhonderd euro (E 1.000,00) voor --- elke overtreding; dit bedrag kan door de vergadering van jaar tot jaar gewijzigd worden Bij deze wordt opgericht een vereniging van eigenaars --- als bedoeld in artikel 112 eerste lid onder e van Boek 5 van het Burgerlijk-Wetboek. De vereniging draagt- de naam: Vereniging van eigenaars Beatrixlaan 1 en 3 te Almere 11 en is gevestigd te Almere In afwijking van het bepaalde in artikel 33 lid 1 van --- het Algemeen Reglement worden de vergaderingen van eigenaars gehouden te Almere Het totaal aantal stemmen als bedoeld in artikel 34 lid - 2 van het Algemeen Reglement bedraagt: vijf (5) stemmen, zijnde de eigenaars van de appartementsrechten bevoegd -- tot het uitbrengen van stemmen als volgt: appartementsindex 1: drie (3) stemmen; appartementsindex 2: twee (2) stemmen Artikel 36 van het Algemeen Reglement wordt aangevuld ---- als volgt, Naast de eigenaar heeft ook de Raadsman van een eigenaar toegang tot de vergadering Over de toegang van andere personen beslist de voorzitter van de vergadering In artikel 37 lid 1 van het Algemeen Reglement wordt het woord volstrekte verwijderd Artikel 38 lid 3 van het Algemeen Reglement wordt in ---- zoverre gewijzigd dat de eigenaars van de bedrijfsruimten op de begane grond zelf kunnen besluiten over de kleur van het buitenverfwerk uitsluitend voorzover het betreft kozijnen en deuren '.-.-.-

21 / Aantekeningen:...~.e.., '14 wrmlghlad Aa aster D17.643/SPLITSING.01/ , J J De bedragen bedoeld in artikel 8 lid 4 en 5, 29 lid 2, artikel 38 lid 2, artikel 38 lid 5, artikel 41 lid 4 en artikel 41 lid 5 van het Algemeen Reglement kunnen door de vergadering van eigenaars worden gewijzigd op de wijze en met meerderheid van stemmen als is bepaald in artikel 38 lid 5 van het Algemeen Reglement. Zodanige wijzigingen zullen eerst van kracht zijn, nadat van het wijzigingsbesluit schriftelijk aan alle appartementseigenaren mededeling is gedaan en zullen -- nimmer terugwerkende kracht hebben, behoudens de bevoegdheid der vergadering tot bekrachtiging van hetgeen voor en namens de vereniging werd verricht in strijd met hun bevoegdheid De administrateur zal op basis van een door hem ---- voorlopige vastgestelde begroting voor de periode van ---- heden tot eenendertig december tweeduizend twee, de -- voorschotbijdragen als bedoeld in artikel 5 van het Algemeen Reglement vaststellen De bepalingen opgenomen onder annex 1 van het Algemeen Reglement zijn niet van toepassing ~ 21. In artikel 28 lid 3, dient men in plaats van de woorden: I1 v oor de extra voorschotbijdragen als bedoeld in artikel - 38 zesde lid'! te lezen: voor de extra voorschotbijdragen als bedoeld in artikel 38 lidii zevende --- Voor wat betreft bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve - bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt ten deze verwezen naar: voor wat betreft het kadastrale nummer 1292 naar gemelde -- aankomsttitel van dit kadastrale nummer, waarin ondermeer ---- woordelijk staat vermeld: BESTEMMING EN GEBRUIK I Artikel Het is niet toegestaan de grond te gebruiken, anders dan I voor bebouwing, volgens het door koper voorgelegde en ---- door verkoper goedgekeurde bouwplan, zulks overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan. VERVREEMDING Artikel De koper is gehouden een voorgenomen vervreemding of ---- bezwaring met zakelijke genotsrechten van de grond met -- opstallen bij de gemeente te melden, teneinde de gemeente in staat te stellen eventueel een bod tot aankoop te doen GEDOOGPLICHT Artikel De koper is verplicht te gedogen, dat al hetgeen ten - behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond is aangebracht wordt onderhouden en dat al hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond zal worden ---- aangebracht en onderhouden De koper is verplicht al hetgeen ingevolge het eerste lid van dit artikel is aangebracht bevestigd te laten

22 Aillitekeningen: ---, -1.-ol -~, D17.643/SPLITSING.01/20020B14 4. De in het vorige lid bedoelde boete is dadelijk opeisbaar en wordt verbeurd zonder dat ingebrekestelling is vereist Naast het gestelde in het derde en vierde lid van dit ~artikel behoudt de gemeente zich het recht voor bij -- niet nakoming van het bepaalde in artikel 8 om in ---- rechte nakoming te vorderen Artikel Onder deskundigen in' deze overeenkomst wordt verstaan een aantal van drie, te benoemen op de volgende wijze: a. de gemeente en de koper wij zen, wanneer daartoe aanleiding bestaat, binnen zes weken ieder een ---- deskundige aan; b. de deskundigen, als in het vorige lid aangewezen, - wijzen tezamen binnen zes weken een derde deskundige aan; c. voor elke deskundige, die niet binnen de gestelde - termijn is aangewezen, wordt een deskundige aangewezen door de president van de Arrondissementsrechtbank, waaronder Almere ressorteert, op verzoek van de meest gerede van --- partijen Het advies van de deskundigen moet zo spoedig i Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen of vernieuwen van de - in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken, zal door de gemeente, naar keuze van de koper op haar ---- kosten worden hersteld of aan de koper worden vergoed De koper is verplicht, op zijn kosten, maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken, zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, welke Burgemeester en Wethouders der gemeente dan wel de eigenaren van die zaken noodzakelijk achten De koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle --- schade, welke door beschadiging van de aanwezige zaken, bedoeld in het eerste lid, door zijn toedoen -- wordt veroorzaakt. ----~ BOETEBEPALING Artikel Bij elke niet nakoming van een verplichting, voortvloeiende uit de koopovereenkomst, verbeurt de -- koper zonderdat daartoe een ingebrekestelling is ---- vereist, een door Burgemeester en Wethouders der gemeente op te leggen boete van ten hoogste tien maal de verkoopsom, ten bate van de gemeente kas Als de koper zich. niet kan verenigen-met de hoogte --- van de boete, kan hij een voor partijen bindend advies van deskundigen uitlokken Bij niet nakoming van het bepaalde in artikel 8 is de koper aan de gemeente een boete verschuldigd van vijfhonderd gulden (J 500,--) voor elke dag of een --- gedeelte van een dag dat de niet nakoming voortduurt. -~-.- -~

23 Aantekeningen:... ~.(: \'cn'olgb1<hi Aadaster --,,I -.! i f, J -. U.l f o,,:!:,j / ;:,t'j..d. J.-~..I.l'4u. U.l./ ~UUL UC.Lt,i - mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na de aanwijzing van de derde deskundige, ter kennis van partijen worden gebracht De deskundigen bepalen wie hun kosten moet dragen en -- in welke verhouding WATERSCHAPSLASTEN; RIOOL- EN ZUIVERINGSKOSTEN Artikel Zolang niet voor het gebied van Zuidelijk Flevoland -- een waterschap de zorg voor het algemeen beheer en --- onderhoud van de waterstaatswerken van de polder op -- zich heeft genomen, zal de koper jaarlijks, met ingang van één januari negentienhonderdzesentachtig, - aan de gemeente, dan wel de Staat der Nederlanden, --- vergoeden een door de gemeente, dan wel de Staat der - Nederlanden, te bepalen bedrag, hetwelk overeenkomt -- met een aan de oppervlakte van de verkochte grond ---- evenredig aandeel in de algemene beheers en onderhoudskosten van deze waterstaatswerken Zolang niet voor het gebied van de gemeente Almere --- een zuiveringsschap of een ander publiekrechtelijk- --- lichaam de zorg voor het transport en de zuivering --- van afvalwater op zich heeft genomen, is de gemeente, dan ~el de Staat der Nederlanden, bevoegd met ingang - van één januari negentienhonderdzesentachtig jaarlijks van de koper betaling te vragen van een ---- door de gemeente, dan wel de Staat der nederlanden, -- te bepalen bedrag als bijdrage in de exploitatiekosten ten behoeve van het transport en de zuivering van afvalwater KETTINGBEDING Artikel Bij elke vervreemding van het verkochte of een deel daarvan of vestiging van zakelijke rechten daarop, moet - het bepaalde in de artikelen 6 en 7 - zolang deze van --- toepassing zijn - en het bepaalde in de artikelen 8 tot - en met 14 van deze overeenkomst en eventuele bijzondere - bepalingen ter aanvulling of wijziging van deze overeenkomst aan elke opvolger in eigendom of zakelijk -- genotsrecht worden opgelegd en aangenomen ten behoeve ---- van de gemeente, voor zover nog van toepassing voor wat betreft het kadastrale nummer 3345 naar voormelde akte van rectificatie en levering, acht januari --- negentienhonderd drieënnegentig verleden. voor genoemde notaris Trip, ingeschreven als voormeld in het register Hypotheken 4, deel 284 nummer 4, waarin ondermeer woordelijk staat vermeld: n Deze verkoop en koop geschiedt enzovoorts en voorts onder de Algemene verkoopvoorwaarden Almere 1990, kenmerk A.V.A 90, zoals vastgesteld bij besluit van de Raad van de gemeente de dato dertig augustus negentienhonderd negentig, nummer 131-3, waaronder n begrepen, voor zover van toepassing, de volgende bepalingen: Enzovoorts GEDOOGPLICHT li)pothckcn 3/4,cnolg /

24 Aanlckcningcn: --, ~ D17.643!SPLITSING.01! Artikel De koper is verplicht te gedogen dat al hetgeen ten.behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond is aangebracht wordt onderhouden en dat al hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond zal worden,aangebracht en onderhouden Het aanbrengen en onderhouden van deze openbare voorzieningen zal door -de.gemeente plaat svinden na overleg met de koper De koper is verplicht al hetgeen ingevolge het eerste lid van dit artikel is 'aangebracht bevestigd te laten Alle schade, die een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen of vernieuwen van de in het eerste lid bedoelde zaken, zal door de gemeente, naar'-keuze van de koper op haar kosten -- worden hersteld of aan de koper worden vergoed De koper is verpllcht maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken, zoals - vermeld in lid BOETEBEPALING Artikel Bij niet-nakoming van enige verplichtingen, voortvloeiendeuit. gemelde verkoopvoorwaarden of uit de - eventuele bijzondere bepalingen in de koopovereenkomst, - gesteld ter aanvulling of wijziging hiervan, verbeurt de koper, na ingebrekestelling en na verloop van de daarin gestelde termijn, ten behoeve van de gemeente een --- onmiddellijk opeisbare -boete van ten hoogste twee maal de. koopsom KETTINGBEDING Artikel De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente Almere, die dit voor zich aanvaardt, om het bepaalde in de artikelen 6 tot en met 8, zolang en voorzover deze van toepassing zijn en het bepaalde in de. artikelen 9, 10 en 11 en de bijzondere bepalingen die als zodanig zijn aangewezen in de koopovereenkomst, bij overdracht van het geheel of --- een gedeelte van de grond, alsmede bij de verlening -- daarop van een zak~lijk recht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en om de betreffende bepalingen in de akte van overdracht of -- verlening van zakelijke recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van twee maal de koopsom ten behoeve van de gemeente - Almere, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen Op gelijke wijze als hierboven bepaald, verbindt de -- koper zich jegens de gemeente Almere tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe e~genaar of - zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel de betreffende bepalingen, als de verplichting om dit ,.--- e -e :.-

25 Aantekeningen:...l;.t.... \'crvolghlad Aai:laster I :c: 0 oe -..c bij > Il) > >:: Il) '.» D17.643/SPLITSING.01/20020B14 door te geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder dient daarbij namens en ten --- behoeve van de gemeente Almere het beding aan te nemen ARTIKEL 7. STADSVERWARMING De koper zal de eventueel op de onroerende zaak te --- stichten opstal (len) vanwege de naamloze vennootschap N.V. PGEM Energiemaatschappij voor Gelderland en Flevoland, gevestigd te Arnhem, Utrechtsestraat (Postcode 6811 LW Arnhem), hierna te noemen PGEM, ---- (doen voorzien en) voorzien doen houden van leidingen met bijbehorende werken en apparatuur dienende tot --- aansluiting van deze opstal (len) op de stadsverwarming van Almere-Stad, deze intact te laten, alsmede het onderhoud en eventuele vernieuwing daarvan toe staan en te gedogen, zodat een ongestoorde levering via de stadsverwarming te allen - tijde mogelijk is De warmte levering via de stadsverwarming zal eerst -- plaatsvinden, nadat de koper, met de PGEM daartoe ---- contracten heeft afgesloten De onder 1 en 2 van dit artikel vermelde bepalingen, - alsmede deze bepaling zelve, moeten bij elke overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij de verlening daarop van - een beperkt zakelijk gebruiksrecht, aan de nieuwe ---- eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde worden opgelegd, ten behoeve van de PGEM worden bedongen en - aangenomen en in elke akte van levering woordelijk --- worden opgenomen, zulks op verbeurte door de koper en iedere opvolgende eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde, die verzuimt op te leggen, te bedingen, - aan te nemen of te doen opnemen van een onmiddellijk - opeisbare boete van VIJFTIG DUIZEND GULDEN (f ,--) ten behoeve van de PGEM Met betrekking tot een gevestigd beperkt (opstal)recht wordt verwezen naar voormelde akte van - levering op tien december negentienhonderdtweeënnegentig verleden voor genoemde notaris Trip, waarin is gevestigd de na te melden ---- beperkt {opstal)recht en waarin woordelijk staat vermeld: Ten behoeve van de PGEM en ten laste van de onroerende zaak wordt bij deze gevestigd een opstalrecht, inhoudende het recht tot het leggen, - aanbrengen, hebben, houden, onderhouden, repareren, vervangen en verwijderen van warmwaterleidingen met bijbehorende werken in, ---- respectievelijk uit de onroerende zaak Informatie omtrent het tracé waarvoor bedoeld beperkt zakelijk recht wordt gevestigd, kan worden ingewonnen bij de PGEM De verschenen persoon sub 1. verklaarde voor en --- namens de PGEM de vestiging van bovenstaand Hypotheken 3/4-\cn'olg

N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog.

N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog. N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog. Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT De ondergetekenden: 1. de heer Koop Mast, wonende te 8894 KT Formerum,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. negen (9) percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk

Nadere informatie

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W.

Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. Executoriale verkoping EX ART.3:268 B.W. 30 SEPTEMBER 2013 LIPARIWEG 1-3 (HOEK HORNWEG) TE AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL, AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL v_1 EXECUTORIALE VERKOPING EX ART. 3:268 B.W

Nadere informatie

Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst

Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst - 1 - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden vastgesteld. De vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf heden op te vragen bij kantoor CMS Notarissen te Amsterdam. Artikel 3. Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.

2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags. 1 BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN HENGELO Het Broek Westhoek OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel/percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor

De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor Na genoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn definitief vastgesteld bij akte op 23 januari 2013 verleden voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. het perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR ELISE VISSER FORMULIER S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK ARTIKEL 2. REGISTERGOEDEREN Het bedrijfspand met woonhuis met ondergrond, parkeerterrein, erf en overige toebehoren, plaatselijk bekend 5431 NS Cuijk,

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

UITGIFTE ERFPACHT, SAMENVOEGING ERFPACHT EN VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN Boerderij Wassenaar te Voorschoten

UITGIFTE ERFPACHT, SAMENVOEGING ERFPACHT EN VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN Boerderij Wassenaar te Voorschoten Blad 1 van 20 1 bola//5143957 Akte 1 UITGIFTE ERFPACHT, SAMENVOEGING ERFPACHT EN VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN Boerderij Wassenaar te Voorschoten Op dertig december tweeduizend elf zijn voor mij, mr. Rien

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE APPARTEMENTSRECHT VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een recht van erfpacht op een appartementsrecht (model 2014). 1. Model koopovereenkomst met toelichting

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM

Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd))

(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) RHM/CB/MvB/17297638 5150965/40060393 Veilingvoorwaarden (registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) De grond met het zich daarop bevindende

Nadere informatie

Ontwikkelingscombinatie Vosholen CV

Ontwikkelingscombinatie Vosholen CV Ontwikkelingscombinatie Vosholen CV Informatiebrochure 12 Vrije sector kavels fase 3 Mantelappel Februari 2008 Overzichtkaart Hoogezand-Sappemeer Indicatieve verkaveling plan De Vosholen Situatie 12 vrije

Nadere informatie

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 20053225.01/IS/203/26671/(1) Doorlopende tekst van het reglement van de vereniging van eigenaren: Vereniging van Eigenaars appartementsgebouwen

Nadere informatie

Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp

Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp De ondergetekenden: de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende aan het Zuid-Hollandplein 1, te dezen vertegenwoordigd op grond van artikel

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTE1: d.8100s0s9/vi/c\ NAUT.;\ DUTILH. te 5615 CL Eindhoven, Anna Bijnsweg 2c, geboren te Sint- _.

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTE1: d.8100s0s9/vi/c\ NAUT.;\ DUTILH. te 5615 CL Eindhoven, Anna Bijnsweg 2c, geboren te Sint- _. NAUT.;\ DUTILH. SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTE1: d.8100s0s9/vi/c\ Heden, verscheen. een voor april mij, negentienhonderdzevenennegentig, MrHenricus Arnoldus Cornelis Maria van de Iersel, heer Mr notaris

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

r***^ (te 9 februari 2012 Rachelle Bol (023)515 98 22 verkoop Aanvraag splitsing Javalaan 2-28 en 2A-28A Heemstede

r***^ (te 9 februari 2012 Rachelle Bol (023)515 98 22 verkoop Aanvraag splitsing Javalaan 2-28 en 2A-28A Heemstede elan wonen r***^ (te,n FEB.2M Gemeente Heemstede T.a.v. afdeling Bouw- en woningtoezicht Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Datum Contactpersoon Doorkiesnummer Ons kenmerk Onderwerp 9 februari 2012 Rachelle

Nadere informatie

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN 2 register 4, deel 10322, nummer 65, van het afschrift van een akte van levering ten titel van koop, houdende kwijting voor de betaalde koopsom, eenentwintig december tweeduizend voor mr. R.A. Westen,

Nadere informatie