ZORGBOERDERIJ KLEIN ARFMAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGBOERDERIJ KLEIN ARFMAN"

Transcriptie

1 2012 Jaarverslag December-2011 tot en met december 2012 ZORGBOERDERIJ KLEIN ARFMAN Boerderijnummer: 195 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg

2 INHOUD BEDRIJFSGEGEVENS... 3 SCHOLING EN ONTWIKKELINGEN... 3 REGISTRATIE ONGEVALLEN... 5 REGISTRATIE MELDING VAN AGRESSIE ONGEWENSTE INTIMITEITEN EN STRAFBARE HANDELINGEN.. 5 REGISTRATIE KLACHTEN... 5 INVLOED OP BELEID... 5 FUNCTIONERINGSGESPREKKEN MET STAGIARES EN MEDEWERKERS... 5 KWALITEIT VAN DE ZORG... 6 VOORTGANG TEN AANZIEN VAN DE ACTIELIJST VAN VORIG JAAR Hoofddoelstellingen voor het komende jaar;... 8 ACTIELIJST VOOR Pagina 2

3 BEDRIJFSGEGEVENS Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: Klein Arfman Adres: Arfmanssteeg 2 Postcode: 7261KB Woonplaats Ruurlo Provincie: Gelderland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contact persoon Naam: Marion Schroer Adres: Arfmanssteeg 2 Postcode: 7261KB Woonplaats Ruurlo Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Jaarverslag ingevuld door: Marion Schroer en Myrthe klein Goldewijk Datum laatste wijziging: Ondersteuning geboden door: Alex Schroer Algemeen Wederom een druk jaar van verbouwingen achter de rug. Logeren op de zorgboerderij is deels gerealiseerd, twee van de zes kamers zijn gereed en ook volop in gebruik. De nieuwe woonkeuken is eind 2012 opgeleverd en zal begin 2013 in gebruik worden genomen. De Fitness en Welnessruimte wordt volop gebruikt na een flinke aanloop periode van gewenning. In december 2012 Sint Nicolaas en Kerst gevierd. Cijfers Het aantal ouderen begin van het jaar 30 Jeugdigen 2 Instroom 6 Uitstroom 3 Totaal ouderen 32 Jeugdigen 2 Reden uitstroom: Opname verpleegtehuis of verzorgingstehuis. Conclusie: veel meer doorstroming, dit heeft te maken met verscherpte indicaties. Scholing en Ontwikkelingen Medewerkers; Scholing en ontwikkelingen met betrekking tot de medewerkers van zorgboerder Klein Arfman. Bijscholingen door wijkverpleging o.a. over ziektebeelden van de cliënten die op de zorgboerderij komen. Bijscholingen door het dementie netwerk. Pagina 3

4 Hogeschool Enschede Saxion; cursus in praktijkbegeleiding van HBO studenten door Alex en Myrthe. In November een vergadering gehad met de zorgboeren uit Berkeland. Met alle zorgboeren uit Berkeland een groep opgesticht om samen sterkt te staan voor de gemeente Berkeland i.v.m. bezuinigingen. Begin Oktober gesprekken met maatschappelijk werkers en persoonlijk begeleiders van cliënten met een specifieke hulpvraag voor eventueel advies en plan van aanpak. Stagiaires; Stagiaires een voorlichting gegeven over de doelgroep; Dementerenden, voornamelijk de omgang en de begeleiding van dementie. De stagiaires krijgen allemaal een folder over Dementie mee naar huis. Stagiaires een voorlichting gegeven over de doelgroep; Lichamelijke en verstandelijke beperking, met betrekking op de omgang met cliënten en eventuele aanpassingen voor cliënten met een lichamelijke beperking. Het werken met een weekplanner; Hierin staat omschreven wie, wat, waar en wanneer doet. Hierop kunnen de stagiaires hun dagtaken vinden en gericht werken aan schoolopdrachten. Het werken met werkklappers; Hierin kunnen de stagiaires hun schoolwerk ordenen en wordt het samen nagekeken en verbeterd. Iedere dag wordt er geëvalueerd met de stagiaires en word er kritisch feedback gegeven en gekeken of er ontwikkeling plaatst vind op het gebied van hun leerdoelen. Hieronder volgt een lijst met de stagiaires in het jaar 2012; Stagiaire Opleiding/niv. Begin stage Einde stage Bijzonderheden Iris MBO niv weken September/ Oktober/ November weken April/ Mei / Juni Ma + di + wo Loes MBO niv weken September/ Oktober/ November 2012 Thari MBO niv weken September/ Oktober/ November weken April/ Mei / Juni 10 weken April/ Mei / Juni Ma + di + wo Ma + di + wo Joyce MBO niv augustus februari 2013 Ma + di + wo Rikie MBO niv Juni januari 2013 Vrijdag Jeroen HBO SPH Donderdag Colinda MBO niv november februari 2013 Di + wo + do + vrij halve dagen Anouk VMBO 25 september juni 2013 Dinsdag middag Margo HBO SPH 12 oktober april 2013 Woensdag Max HBO SPH November februari dagen in de week Daniel HBO SPH November februari dagen in de week Oscar HBO SPH November februari dagen in de week Judith MBO niv. 2 November 2012 Do + vrij Lola VMBO 6 december maart 2013 Donderdag We hebben in het jaar 2012 diverse evaluatiegesprekken gehad met begeleiding stagiaires over hun opdrachten en hun functioneren. Hier volgt een lijst van de data evaluatiegesprekken van de stagiaires met begeleiding school en met Alex, Marion en/of Myrthe. 10 Oktober van Loes Pagina 4

5 10 Oktober van Iris 24 Oktober van Thari 18 december van Joyce Verdere evaluatiegesprekken worden in januari 2013 gepland. REGISTRATIE ONGEVALLEN Op de zorgboerderij hebben zich geen ernstige ongevallen voorgedaan. Een bezoeker werd onwel, na een telefoontje was de huisarts snel ter plaatste. De cliënt werd grondig onderzocht en kreeg een pijnstiller toegediend. Waarna hij zich weer beter voelde en bij de rest aan tafel kon zitten. Overigens worden de ongevallen geregistreerd in het persoonlijk dossier van de des bestreffende cliënt. Alle stagiaires en medewerkers zijn op de hoogte van het noodplan, hierin staat vermeld hoe je moet handelen in bepaalde situaties. Belangrijke telefoon nummers staan genoteerd bij de telefoon zodat je indien nodig ze meteen bij de hand hebt. REGISTRATIE MELDING VAN AGRESSIE ONGEWENSTE INTIMITEITEN EN STRAFBARE HANDELINGEN. Niet aan de orde geweest. Stagiaires en medewerkers hebben inzicht in het handelingsplan; omgaan met agressie en ongewenste intimiteiten. REGISTRATIE KLACHTEN Klachten over taxivervoer. De bezoekers hebben wel eens klachten over het taxivervoer. Deze worden ingediend bij de klachtenlijn in Tilburg, deze brengt het bij de vervoerder onder de aandacht. INVLOED OP BELEID We vragen bezoekers wel eens om mee te denken over verbouwingen, aanpassingen op de boerderij. Dit geeft hen een goed gevoel. De zorgboerderij is er immers voor hen. De bezoekers bepalen de dag, niet wij. Hun wensen staan centraal. Vorig jaar is er een duofiets aangeschaft deze is elke dag in gebruik. Veel bezoekers hebben de behoefte om meer te bewegen hierop is ingespeeld en een fitness ruimte opgezet. Deze ruimte is geheel aangepast aan de doelgroep o.a. gelet op een gelijke vloer en apparatuur dat makkelijk bedienbaar is. Een bezoekster wilde graag een ezel. Ze gaat daar nu mee wandelen. Het geven van 1 op 1 begeleiding kan van groot belang zijn. Men kan dan vaak beter zijn of haar gevoelens uiten. Vanaf oktober hebben we ook contact met de maatschappelijk werker en persoonlijk begeleider van een cliënte. Zo kunnen we samen kijken waar de cliënte nog aansturing nodig en thuis niet in begeleid kan worden zodat indien mogelijk het uitgevoerd kan worden op de zorgboerderij. FUNCTIONERINGSGESPREKKEN MET STAGIARES EN MEDEWERKERS Stagiaires; We hebben iedere dag om een evaluatiegesprek met medewerkers en stagiaires over hoe de dag is verlopen, waar ze moeite mee hadden. Ook wat ze geleerd hebben die dag, en hoe ze vonden dat de andere stagiaires, medewerkers het deden. Pagina 5

6 We hebben met iedere stagiaire samen met begeleiding van school 2 keer per jaar evaluatie/functioneringsgesprek. Bezoekers; Met nieuwe bezoekers op de zorgboerderij uitgebreid kennismakingsgesprek. Vooral de eerste weken aandacht voor nieuwe bezoeker wat betreft: gewoonten, medicijnen, interesses, toiletgang, functioneren in de groep enz. We hebben ook overleg met wijkverpleging over de nodige zorg bezoeker. Ook wel eens contact met huisartsen indien nodig. Veelvuldig contact met medewerkers trajetbegeleiding dementie (vanuit Doetinchem, Zutphen Groenlo en Aalten.) De contacten met familie zijn ook van groot belang, dit om verblijf voor bezoeker zo prettig mogelijk te laten verlopen. Met ieder bezoeker hebben we een halfjaarlijks evaluatiegesprek. In maart en in november 2012 met de bezoekers evaluatiegesprekken. De zorgmappen van de bezoekers zijn afgelopen oktober bijgewerkt. KWALITEIT VAN DE ZORG We hebben buiten de halfjaarlijkse evaluatiegesprekken om ook nog gesprekken wat betreft tevredenheid, kwaliteit en wensen van de bezoekers. Er zijn bezoekers die graag wat meer wilden bewegen. Wij zijn daaraan tegemoet gekomen door het realiseren van de fitnessruimte. Het gebruik van de fitness ruimte wordt ondersteund en begeleid door professionele begeleiding. Afgelopen jaar hebben we ook een Welness gerealiseerd, in deze ruimte kunnen bezoekers zich ontspannen. In de Welness is o.a. een sauna, infrarood cabine, jacuzzi met zwemspa. In 2013 komt hier nog een stoom cabine bij. Gebruik van de welness kan door alle cliënten worden gebruikt die hier vraag naar hebben. De persoonlijke gesprekken zijn erg belangrijk, je kan inspelen op de behoeften van de bezoeker. Het is van belang dat je een vertrouwensband met iemand opbouwt. Zo laat een bezoeker wat meer van zich-haarzelf zien. Je kan deze bezoeker dan nog beter helpen. Bij alle bezoekers is het geven van belevingsgerichte zorg van groot belang. Pagina 6

7 VOORTGANG TEN AANZIEN VAN DE ACTIELIJST VAN VORIG JAAR. Voortgang van de actielijst van Verbouwing schuur Realiseren Fitness Realiseren Welness Verbouwing Deel Verbouwing 2 appartementen Volledig gecertificeerde brand en alarm meld installatie. Verbandtrommels Bijwerken website zorgboeren.nl Vernieuwen eigen website; Evaluatie gesprekken met bezoekers Controle van Gereedschappen BHV Cursus Het dak van de schuur is vervangen en opgehoogd. Er zijn ramen en deuren geplaatst. Opgeleverd. Opgeleverd. De Deel op de boerderij is verbouwd de muren zijn behangen en het plafond is erin gemaakt. Er zijn ramen geplaatst aan de Zuidkant. De nieuwe vloer zit erin en er is een keuken geplaatst. Opgeleverd. De twee appartementen die grenzen aan de deel zijn af, en worden al bewoond door 2 cliënten. De boerderij is verzien van rookmelders op zolder en op de deel. In de keuken zijn ook rookmelders en is een brandblusser bevestigd. In elke ruimte is een verzegelde verbandtrommel bevestigd. Deze is goed bereikbaar en worden regelmatig gecontroleerd en/of aangevuld. Augustus 2012 Door media vormgever in Augustus 2012 Augustus/ oktober 2012 Eerste maandag van de maand. April, Marion. Acties die ontstaan zijn gedurende het jaar 2012; Kantoor voor stagiaires en medewerkers. Deze is gerealiseerd zodat er gesprekken met stagiaires en cliënten gevoerd kan worden in een rustige omgeving. Het kantoor wordt ook gebruikt voor de pauze van de stagiaires en medewerkers. Familie dag; Juni 2012 heeft de 1 e familie dag plaats gevonden bij Zorgboerderij Klein Arfman. Deze dag is georganiseerd voor de mantelzorgers en familie van de cliënt, om hen meer te betrekken bij de dagopvang van hun partner/ familie lid. Wijzigingen t.a.v. het beleid 2012; Opdracht gericht werken bij stagiaires. Opleidingscentra confronteren met tekortkomingen t.a.v. de gegeven lesstof en de begeleiding hierin. Pagina 7

8 Hoofddoelstellingen voor het komende jaar Cliënt- gericht blijven werken en daar waar mogelijk verbeteringen hier in aanbrengen. Het geven van voorlichting richting de mantelzorg hoe om te gaan met de diverse ziektebeelden. Het creëren en blijven waarborgen van een veilige werk- en leefomgeving voor zowel de bezoekers als de begeleiding. Pagina 8

9 ACTIELIJST VOOR 2013 Actielijst naam zorgboerderij : Klein Arfman Datum: Boerderijnummer: 195 Kwaliteitsjaar: van december 2012 tot december 2013 Acties voor 2013 Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind Begin datum datum Realiseren 4 Appartementen Alex Reed Jan begonnen. Realiseren badkamers van alle appartementen Alex Juni 2013 Controle brandblussers rookmelders, verbandtrommel Alex, Marion, Myrthe Aug Het aanmaken van zorgdossiers voor nieuwe bezoekers. Marion en Myrthe Gehele jaar 2013 Ontruimingsoefening en doorspreken noodplan Alex, Marion, Myrthe Ieder half jaar Evaluatie en functioneringsgesprekken stagiaires Alex, Marion, Myrthe Verschilt per stage periode Eind datum Dec Dec Aug.2013 Verschilt per stage periode Het organiseren van etentje voor stagiaires en vrijwilliger Alex, Marion, Myrthe Ieder half jaar Dec Het maken van het jaar verslag Myrthe en Marion Begin Dec Kennismakingsgesprekken met nieuwe bezoekers Alex, Marion of Myrthe Het hele jaar door. Het geven van rondleidingen aan bezoekers en Alex, Marion of Myrthe Het hele jaar medewerkers inde zorg door. Intake gesprekken met nieuwe bezoekers Alex, Marion of Myrthe Het hele jaar door. Eind Dec / Jan Dec Telefonisch contact met hulpverlening en familie Marion en Myrthe Het hele jaar door. Onderhoud lift Monteur aesy- lift 4 keer per jaar. Controle op voeding en hygiëne (bewaren van levensmiddelen,voedselbereiding en verhitting,opwarmen, Houwers holtackers 2 keer per jaar Inspectie certificaat behaald. Dec 2010

10 serveren, en consumeren, afruimen en afwassen, schoonmaak en onderhoud. Hygiëneregelgeving en toezicht. Cursus Praktijkbegeleiding Alex en Myrthe 17 april 2013 Voorjaar 2013 BHV Cursus Marion, Alex en Myrthe In 2013 In 2013 Pagina 10

Zorgboerderij It Fallaet

Zorgboerderij It Fallaet Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij It Fallaet Boerderijnummer: 740 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

André Hoeve Boerderijnummer: 1078

André Hoeve Boerderijnummer: 1078 arverslag nuari 2013 - december 2013 André Hoeve Boerderijnummer: 1078 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372

Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Huppe Boerderijnummer: 853

De Huppe Boerderijnummer: 853 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Huppe Boerderijnummer: 853 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

ZORGBOERDERIJ DE MILDERT

ZORGBOERDERIJ DE MILDERT Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 ZORGBOERDERIJ DE MILDERT Boerderijnummer: 1100 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Het Haaksbergerveen. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Het Haaksbergerveen. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Het Haaksbergerveen Boerderijnummer: 1302 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Flint Boerderijnummer: 767

De Flint Boerderijnummer: 767 arverslag nuari 2013 - december 2013 De Flint Boerderijnummer: 767 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Blommendal'

Zorgboerderij 'Blommendal' Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Blommendal' Boerderijnummer: 977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ons Verlangen Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ons Verlangen Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 Ons Verlangen Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662

Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662 arverslag nuari 2014 - december 2014 Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Den Hoet

Zorgboerderij Den Hoet aarverslag anuari 2011 - december 2011 Zorgboerderij Den Hoet Boerderijnummer: 1349 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 ONS VERLANGEN Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 ONS VERLANGEN Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen aarverslag nuari 2013 - december 2013 ONS VERLANGEN Boerderijnummer: 823 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie