1. INLEIDING CINENOORD... 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. INLEIDING... 2 2. CINENOORD... 2"

Transcriptie

1 ONDERNEMINGSPLAN 2014

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING CINENOORD Missie Visie Doelgroep Kernactiviteiten Filmprogramma tot nu toe Opbouw organisatie Sterkten en zwakten DE MARKT Externe ontwikkelingen De markt & concurrentie Kansen en bedreigingen MARKETING Product Prijs Plaats Marketing & Communicatie Partners FINANCIERING Sponsoring & Fondsenwerving Begroting DE TOEKOMST BIJLAGE 1 CV S BIJLAGE 2 GEGEVENS CINENOORD BIJLAGE 3 PLATTEGROND BIJLAGE 4 BEELDMATERIAAL... 23

3 1. INLEIDING CineNoord is ontstaan vanuit een vraag van Deelgemeente Noord voor invulling van filmavonden in wijkgebouw het Klooster Oude Noorden. Binnen twee weken na de opening van dit wijkgebouw in oktober 2011 is CineNoord gestart met de eerste filmvertoning als hoofdactiviteit van het gebouw en zorgt sindsdien voor een continuïteit aan activiteiten voor de bewoners die rondom het wijkgebouw en in Stadsdeel Rotterdam-Noord wonen. De films worden vertoond in de voormalige kapelzaal van het Klooster. De filmzaal heeft een capaciteit van maximaal 80 personen. Het pand is in 1934 gebouwd en heeft tot halverwege de jaren 80 dienst gedaan als klooster. Toen de nonnen het pand verlieten kreeg het gebouw de functie van buurtcentrum. Na verloedering in de jaren 90 en 00 is er veel geld gestoken in een verbouwing, waardoor het pand in 2011 heropend kon worden als een belangrijke plek voor de wijk Oude Noorden en het Stadsdeel Rotterdam-Noord met veel faciliteiten en activiteiten voor buurtbewoners. Het Klooster is inmiddels een belangrijke ontmoetingsplek voor het Oude Noorden geworden. 2. CINENOORD De activiteiten in CineNoord worden sinds oktober 2011 georganiseerd door Bas de Leijer. Hij is in 2006 afgestudeerd aan de kunstacademie AKV St. Joost in Breda en is werkzaam als zzp-er in de productie van voornamelijk films. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie, de programmering en de publiciteit van CineNoord. CineNoord heeft de ambitie een vaste culturele, educatieve en maatschappelijke waarde te worden binnen stadsdeel Rotterdam-Noord en de aangrenzende omgeving. Om dit doel te bereiken wordt komende jaren het programma uitgebreid met diverse educatieve projecten, filmvoorstellingen en andere cultureel-maatschappelijke activiteiten. Voor begin 2014 is er een workshopprogramma voor kinderen ontwikkeld onder de noemer ZienInNoord. Het project is een kinderversie van CineNoord en richt zich op kinderen in de leeftijdscategorie van 7 tot 12 jaar. In volgende hoofdstukken wordt verder ingegaan op de ambities van CineNoord. Naast de uitbreiding van het huidige programma wordt de organisatie verder geprofessionaliseerd. De eerste stap is hiertoe gezet door de huidige organisatiestructuur om te zetten in een stichting. Het bestuur bestaat uit Peter Bosma (voorzitter), Tim de Keijzer (penningmeester) en Helena Birnie (secretaris). De functie van directeur wordt vervuld door oprichter Bas de Leijer. Voor cv s zie bijlage 1. Statutair is vastgelegd dat CineNoord ten doel heeft het organiseren van filmvoorstellingen, lezingen, debatten, cultuureducatie en andere aanverwante activiteiten, in het bijzonder op het gebied van audiovisuele kunst- en cultuuruitingen, in ruimste zin des woords. 2

4 2.1 Missie CineNoord is een organisatie die filmvoorstellingen, evenementen, lezingen, debatten en andere activiteiten op het gebied van audiovisuele kunst- en cultuuruitingen organiseert. Daarnaast wordt er cultuureducatie op audiovisueel gebied aangeboden. Er wordt een afwisselende programmering aangeboden bestaande uit kwaliteitsfilms. De films zijn onderhoudend en spreken een brede doelgroep aan. De filmvertoningen worden ingeleid door een filmkenner. De bezoeker ontvangt daarbij informatie waarin de spreker ingaat op diverse inhoudelijke elementen in de film. Het doel hiervan is om de kijker te stimuleren met andere ogen, een verdiepende blik, naar de film te kijken. Naast het vertonen van de hoofdfilm krijgt een Rotterdamse filmmaker de kans haar of zijn film als voorfilm te tonen. Hierbij leidt de filmmaker de filmvertoning in en is er ruimte voor vragen vanuit het publiek. Hierdoor ontstaat een podium voor jonge filmmakers en animatoren en komt de bezoeker in aanraking met het maakproces van een film. Op deze manier wordt de kloof tussen kijker en maker verkleind. Door het publiek op deze manier te betrekken bij het maakproces hopen wij een deel van de bezoekers enthousiast te maken om zich op enigerlei vlak zelf bezig te gaan houden met film. Naast deze filmprogrammering gaat CineNoord voor 2014 meer nadruk leggen op cultuureducatie. Hiertoe is het workshopprogramma ZienInNoord ontwikkeld dat zich richt op kinderen van 7 tot 12 jaar. Verder is het programma uitgebreid met een maandelijkse extra avond die in het teken staat van verdieping. Onder de noemer CineNoord Extra is er ruimte voor onder andere debat en lezingen. Hiervoor wordt samengewerkt met Movies That Matter, het filmprogramma van Amnesty International. In aanloop naar het komende seizoen is er in 2013 een pilot geprogrammeerd waarin het publiek kennis heeft kunnen maken met Movies That Matter. CineNoord fungeert als een bindende factor in de buurt en het Stadsdeel Rotterdam-Noord. Het doel is zoveel mogelijk mensen uit diverse lagen van de bevolking te betrekken bij haar activiteiten. Op een laagdrempelige wijze kan de bezoeker kennis maken met kunst en cultuur. Daarnaast krijgen de kijkers een kans om vanuit een ander perspectief naar de dingen om zich heen te kijken. Verder krijgen in het bijzonder jongeren een kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen door middel van deelname aan van een de cultureel-maatschappelijke projecten van CineNoord. 2.2 Visie CineNoord wil een ontmoetingsplek zijn in Rotterdam, en in het bijzonder in stadsdeel Rotterdam- Noord, en een plek waar tevens cultuureducatie op het gebied van audiovisuele kunst- en cultuuruitingen plaatsvindt. Het kijken van een film is veel meer dan een puur recreatieve bezigheid. Film toont de kijker een nieuwe denk- en belevingswereld. Film is in staat om mensen te inspireren en te stimuleren. CineNoord wil zoveel mogelijk mensen deelgenoot maken van de wereld van de film. 3

5 2.3 Doelgroep CineNoord heeft in eerste instantie een wijkfunctie. De primaire doelgroep bestaat dan ook uit inwoners van het stadsdeel Rotterdam-Noord. Deze groep valt binnen de leeftijdscategorie van 12 tot 100 jaar. Naast deze omwonenden richt CineNoord zich op filmliefhebbers uit de rest van Rotterdam. Door het filmaanbod breed te houden bedient CineNoord een grote groep mensen en wordt iedereen wel aangesproken door een aantal films uit het programma. Voor het seizoen 2014 wil CineNoord zich naast de bestaande doelgroepen extra gaan richten op kinderen uit het basisonderwijs. Door het aanbieden van jeugdfilms en workshops, genaamd ZienInNoord, wil CineNoord haar educatieve rol onderstrepen en kinderen een kans geven nieuwe dingen te ontdekken en hun talenten te ontwikkelen. In paragraaf 4.4 Marketing & Communicatie worden de doelgroepen en doelstellingen met betrekking tot deze groepen mensen nader toegelicht. 2.4 Kernactiviteiten De activiteiten van CineNoord bestaan uit het organiseren van filmvoorstellingen, evenementen, lezingen, debatten, cultuureducatie en andere activiteiten op het gebied van audiovisuele kunst- en cultuuruitingen. De activiteiten van CineNoord richten zich op een brede doelgroep die grotendeels afkomstig is uit Rotterdam-Noord. Daarnaast bestaat er een programmaonderdeel, genaamd ZienInNoord, dat zich specifiek richt op jongeren en een onderdeel dat gericht is op verdieping in film (meer achtergrond, maatschappelijk geëngageerd e.d.) onder de titel CineNoord Extra. Filmprogrammering gericht op een brede doelgroep Inleiding film De vertoonde films zijn altijd inhoudelijk onderscheidend. In het voorprogramma wordt de film ingeleid en wordt gewezen op de elementen die de film interessant en onderscheidend maken. Waar dat relevant is wordt de context van de film in de filmgeschiedenis of in maatschappelijke ontwikkelingen geplaatst. Door deze kennis aan de kijker mee te geven wordt de filmervaring meer gelaagd en wordt de bezoeker zelf uitgedaagd om meer analytisch naar film te kijken. Voorfilm met maker Een vast onderdeel in het voorprogramma is het vertonen van een voorfilm. Hierbij wordt, voorafgaand aan de hoofdfilm, een korte film vertoond van een Rotterdamse filmmaker (of animator). De maker is aanwezig om zijn of haar film in te leiden en na afloop eventuele vragen te beantwoorden. De maker wordt geïnterviewd door een host. Enerzijds wordt zo een extra platform geboden aan filmmakers om hun film te vertonen. Anderzijds krijgen bezoekers een inkijkje in de wereld van de filmmaker. Met name aan pas afgestudeerde- of beginnende filmmakers wordt op deze manier, naast het bieden van een podium, een kans geboden in contact te komen met hun publiek en daar van te leren. Doordat de makers diverse achtergronden hebben, variërend van studenten tot gevestigde filmmakers, animatoren en beeldend kunstenaars, krijgt de bezoeker inzicht in de diversiteit aan kunstuitingen en 4

6 maakprocessen. Doordat het publiek het werk ziet van studenten en cursisten ziet zij wat er op het gebied van filmeducatie in Rotterdam gebeurd. Mede hierdoor kan de interesse van de bezoeker gewekt worden om in de toekomst zelf maker te worden. Verder wordt op de website van CineNoord een archief bijgehouden met daarin informatie over alle vertoonde voorfilms. Per voorfilm wordt een korte filmomschrijving gegeven, er wordt iets verteld over de maker of andere interessante wetenswaardigheden. Sommige vermeldingen zijn voorzien van beeldmateriaal. Verder is er een link te vinden naar de website van de filmmaker en/of haar of zijn videokanaal op bijvoorbeeld YouTube. Het publiek van CineNoord of andere geïnteresseerden kunnen op de manier nog meer te weten komen over de film en haar maker. Vertoning Rotterdamse films Incidenteel worden lange speelfilms en documentaires vertoond die gemaakt zijn in Rotterdam (en meestal ook deels gaan over Rotterdam) door Rotterdamse filmmakers. Deze films worden landelijk niet of maar beperkt vertoond en genieten ook binnen Rotterdam vaak weinig bekendheid. CineNoord biedt de makers van genoemde films een vertoningslocatie. Voorbeelden van mogelijke films zijn 2KM2 en Tamelijk gelukkig. CineNoord als aanbieder van cultuureducatie gericht op jongeren ZienInNoord is een uitgebreide jeugdversie van CineNoord. De gebruikelijke filmvertoning met inleiding wordt onderdeel van een workshop waarin onder andere quizelementen zijn opgenomen en kinderen gestimuleerd worden om zelf met een videocamera aan de slag te gaan. Het project ZienInNoord richt zich op kinderen uit het basisonderwijs. Meer informatie over dit project vindt u op de website van CineNoord. Het programma richt zich op kinderen op de basisschool in de leeftijdscategorie van 7 tot 12 jaar. Het project bestaat uit een basisprogramma en een workshopprogramma. Het basisprogramma bestaat uit een filmvertoning, met daarin een filmmaker die iets vertelt over zijn of haar vak, een soort filmquiz en een introductie op de te vertonen film. Daarnaast kan er aanvullend worden gekozen voor deelname aan het workshopprogramma. Hierin wordt kinderen geleerd om onder andere zelf een filmpje te maken met een videocamera. Onder professionele begeleiding wordt de kinderen een kans geboden hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarnaast leren de jonge deelnemer onder andere met andere ogen de wereld om hen heen te aanschouwen en wordt hen mediawijsheid bijgebracht. Verdieping in film: CineNoord Extra Dit is een nieuw programmaonderdeel dat moet bijdragen aan verbreding en verdieping van het huidige filmprogramma. In 2014 wordt het aantal huidige filmvertoningen van 32 uitgebreid naar 40 filmvoorstellingen per jaar. Deze extra programmering is niet alleen een verbreding en verdieping van het huidige filmprogramma, maar beoogt daarnaast de maatschappelijke functie van CineNoord te versterken. Voor deze uitbreiding wordt gedurende 2014 samengewerkt met Movies That Matter. Dit is 5

7 een filmprogramma van de gelijknamige stichting, een initiatief van Amnesty International, dat filmvertoningen koppelt aan verdieping en debat. Naast deze uitbreiding zullen er gedurende het jaar diverse nieuwe programmaonderdelen worden ontwikkeld. Hierbij kan gedacht worden aan het vertonen van straatdocumentaires. Dit is een project waarbij bewoners uit Stadsdeel Rotterdam Noord op actieve wijze worden betrokken bij CineNoord en cultuurparticipatie wordt gestimuleerd. Onder professionele begeleiding maken buurtbewoners korte video s waarin onderwerpen uit de directe leefomgeving aan de orde komen. Op deze manier krijgen mensen een kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarnaast komen op deze manier buurtbewoners met elkaar in contact. Voor de totstandkoming van dit project zijn er gesprekken zal worden samengewerkt met professionals uit het werkveld. Kenniscentrum filmprogrammering basisonderwijs CineNoord wil graag een adviserende rol vervullen met betrekking tot filmprogrammering op basisscholen. CineNoord beschikt over een uitgebreide filmcollectie met daarin een grote verscheidenheid aan kinderfilms. Daarnaast bezit CineNoord over expertise op het gebied van kinderfilms. Met deze kennis is CineNoord in staat om een gedegen advies te geven aan docenten die specifiek vragen hebben op het gebied van filmprogrammering. Peter Bosma (voorzitter) heeft jaren ervaring als filmprogrammeur bij filmtheater LantarenVenster. Daarnaast heeft Eva Wijers als workshopdocent veel kennis opgedaan met betrekking tot kinderfilms. Om deze ambitie te verwezenlijken zal CineNoord als eerste stap gedurende het schooljaar in gesprek gaan met diverse basisscholen. 2.5 Filmprogramma tot nu toe Vanaf oktober 2011 heeft CineNoord iedere woensdagavond een filmvoorstelling inclusief voorfilm georganiseerd. De programmering bestaat tot nu toe uit een breed filmaanbod voor een brede doelgroep. De films zijn altijd inhoudelijk interessant en onderscheiden zich van mainstream films die zich vooral richten op vermaak. Het aanbod is een mix van bekendere en minder bekende titels en een mix van recente en oudere films. Recent vertoonde films zijn bijvoorbeeld: Amour, Argo, Encounters at the End of the World, Tambien La Lluvia, The Return, De Marathon, Le Havre, My Week with Marilyn, Never Sorry, Moonrise Kingdom, Vivan las Antipodas!, The Help, en Sunset Boulevard. Daarnaast heeft CineNoord in 2012 een aantal incidentele project georganiseerd. Hierbij werd samengewerkt andere culturele organisaties: Nacht in Noord In de nacht van 28 op 29 april 2012 vond in Rotterdam-Noord de Nacht in Noord plaats. Van acht uur 's avonds tot acht uur s ochtends was er een druk programma van allerlei culturele initiatieven in Rotterdam-Noord, samengesteld door Theatergroep Powerboat. Gedurende de gehele nacht vertoonde CineNoord doorlopend speelfilms in Station Bergweg met als thema de nacht. 6

8 One Day on Earth Exclusieve Nederlandse vertoning van de film One Day on Earth, een filmproject met films van duizenden makers over de hele wereld. De film werd op één dag wereldwijd tegelijkertijd vertoond. Openluchtbioscoop Op 14 september 2013 vond de eerste openluchtbioscoop van CineNoord plaats. Deze avond was als pilot georganiseerd. Op basis van de positieve reacties uit het publiek en de goede ervaring met de organisatie van het evenement, is de openluchtvertoning succesvol te noemen. In de toekomst gaat CineNoord dit concept dan ook herhalen, eventueel met nieuwe toevoegingen zoals randprogrammering. Deze optie versterkt de mogelijkheden van CineNoord en vormt voor het publiek een aantrekkelijke uitbreiding. 2.6 Opbouw organisatie Zoals eerder vermeld is de organisatie van CineNoord in handen van Bas de Leijer. Vanuit zijn achtergrond als filmmaker, filmkenner en organisator, is hij gevraagd door Deelgemeente Noord om op regelmatige basis filmavonden te organiseren. Voor de dagelijkse gang van zaken en de inhoudelijke invulling bestaat er een nauwe samenwerking met het beheer van wijkgebouw Het Klooster. Samenwerking met Klooster Oude Noorden In eerste instantie bestaat de relatie met Het Klooster uit de huur van de vertoningsruimte. Omdat de doelstellingen van beide partijen voor een deel overlappen proberen de twee organisaties elkaar te versterken en inhoudelijk te ondersteunen. Samen wordt er geprobeerd om de positie van zowel CineNoord als Het Klooster te verstevigen. Er wordt bijvoorbeeld aansluiting gezocht bij de overige programmering in Het Klooster. Daarbij kan worden gedacht aan andere vertoningsvormen, zoals filmfestivals en openluchtvertoning. Stichting CineNoord Het driekoppige bestuur bestaat uit Peter Bosma, Helena Birnie en Tim de Keijzer. Peter Bosma is onder andere werkzaam als filmprogrammeur en docent marketing en cultuurmanagement en vervult de bestuursfunctie voorzitter. Helena Birnie is onder andere bestuurslid bij het filmtheater Kriterion Rotterdam. Tim de Keijzer is adviseur cultureel ondernemerschap en voert de functie penningmeester uit. De cv s van het bestuur en de directeur zijn te vinden in bijlage 1. Het bestuur is bedeeld met voornamelijk een toezichthoudende en voorwaardescheppende functie. Bas de Leijer wordt aangesteld als directeur en voert de dagelijkse activiteiten uit met betrekking de inhoud en organisatie van CineNoord. Naast deze vaste samenstelling zal er in de toekomst voor diverse projecten samengewerkt worden met diverse organisaties en freelancers. De organisatie en uitvoering van de workshopreeks ZienInNoord wordt grotendeels uitgevoerd door beeldend kunstenaar en workshopdocent Eva Wijers. Voor de uitvoering van filmvoorstellingen wordt een beroep gedaan op een aantal vaste vrijwilligers (momenteel acht vrijwilligers). Zij zijn woonachtig in de omgeving en worden nauw betrokken bij de 7

9 avond en krijgen ruimte om eigen ideeën in te brengen. Vrijwilligers helpen bij het begeleiden van de filmavonden, verzorgen de (invulling van) het voorwoord, flyeren en adviseren bij de samenstelling van het programma. De meeste vrijwilligers zijn bezoekers die zich hebben aangemeld als vrijwilliger. De vrijwilligers hebben diverse achtergronden, maar delen allen de passie voor film en vinden het leuk om betrokken te worden bij de organisatie en activiteiten in hun eigen buurt. 2.7 Sterkten en zwakten Sterkten Draagvlak (buurtbewoners, Deelgemeente Rotterdam-Noord, andere organisaties in Rotterdam Noord) Maatschappelijke functie / buurtfunctie Draagt bij op verschillende vlakken (culturele, educatieve en maatschappelijke waarden) Professionele organisatie/stichting Reeds opgebouwde naamsbekendheid en zichtbaarheid in Stadsdeel Noord sinds oktober 2011 Huisvesting in het hart van de deelgemeente en te midden van andere maatschappelijke en culturele ondernemingen De inzet van vrijwilligers draagt bij aan het laag houden van de kosten Vrijwilligers zijn als bewoners uit de omgeving nauw betrokken bij CineNoord en de organisatie van de activiteiten Uitgebreid netwerk met onder andere Kriterion Rotterdam en Noorder Bioscoop Zwakten Financiering is grotendeels afhankelijk van externe financiers Afhankelijkheid van vrijwilligers en het daarmee samenhangende gevaar van vrijblijvendheid en mogelijk hoog verloop Om de begroting voor komend seizoen (en de jaren daarna) sluitend te krijgen wordt gezocht naar nieuwe financiers. Een uitgebreide specificatie is te vinden in het bijgevoegde dekkingsplan. Verder wordt de directeur belast met het coördineren en stimuleren van de vrijwilligers. Daarbij worden de vrijwilligers betrokken bij de organisatie van de activiteiten en wordt er ruimte gelaten voor eigen invulling van bijvoorbeeld een inleiding voorafgaand aan een film. Op deze manier wordt er betrokkenheid gecreëerd en de kans op een hoog verloop verkleind. 8

10 3. DE MARKT CineNoord bevindt zich in een grootstedelijk gebied met een daarbij behorend groot en divers aanbod culturele activiteiten en andere vrijetijdsactiviteiten. Er wordt bij de ontwikkeling van het programma zoveel mogelijke samengewerkt met diverse partijen en te allen tijde bekeken op welke wijze CineNoord een waardevolle aanvulling kan zijn op het bestaande aanbod. 3.1 Externe ontwikkelingen Zoals de meeste gemeenten in Nederland voert ook de gemeente Rotterdam momenteel bezuinigingen door. Dit heeft tot gevolg dat er een zekere mate van onzekerheid ontstaat met betrekking tot de continuïteit van de financiële ondersteuning vanuit de (deel)gemeente. Tot nu toe is CineNoord geheel gefinancierd door deelgemeente Noord. Door bezuinigingen en het grotendeels wegvallen van de subsidie vanuit de deelgemeente in 2014 is continuïteit van CineNoord erg onzeker geworden. CineNoord heeft zich in de afgelopen tijd bewezen als aantrekkelijke nieuwe factor in het culturele aanbod van Rotterdam-Noord. De bezoekcijfers zijn langzamerhand gestegen naar een vast aantal van gemiddeld tussen de 40 en 60 bezoekers per avond. 3.2 De markt & concurrentie Film in Rotterdam De Rotterdamse markt voor filmvertoningen en overige audiovisuele activiteiten bestaat uit diverse grote aanbieders en tientallen kleinere filminitiatieven. De drie grootste aanbieders zijn Pathé, LantarenVenster en Cinerama. Zij bieden dagelijks een brede filmprogrammering aan en beschikken over een eigen accommodatie met meerdere professionele filmzalen. De overige aanbieders bieden hoofdzakelijk wekelijks of maandelijks één of enkele films aan of doen dit in de vorm van een jaarlijks festival. CineNoord vertoont momenteel iedere woensdagavond een film, vooraf gegaan door een voorfilm en een introductie door een filmkenner. Naast filmvertoningen bestaat het Rotterdamse culturele aanbod uit vele andere aanbieders, waaronder musea, poppodia en theater. Andere vrijetijdsactiviteiten in Rotterdam concurreren ook direct met CineNoord. CineNoord richt zich hoofdzakelijk op de inwoners van stadsdeel Rotterdam-Noord en nabijgelegen omgeving (zie bijlage 3). Aangezien de tientallen kleinere filminitiatieven niet dagelijks programmeren vormt CineNoord een substantiële aanvulling op het totale filmaanbod in Rotterdam. Film in Noord In stadsdeel Rotterdam-Noord zijn naast CineNoord nog twee andere filmorganisatoren actief, namelijk Kriterion Rotterdam en de Noorder Bioscoop. Tot op heden heeft de laatst genoemde aanbieder van film op incidentele basis activiteiten ontplooid. De initiatiefnemer van de Noorder Bioscoop, Revelino Heskes, heeft plannen om in de toekomst een permanente bioscoop in Noord te openen. Deze aanbieder kan net als CineNoord als een relatief kleine speler worden beschouwd en wordt door CineNoord beschouwd als een mooie aanvulling op het lokale filmaanbod in plaats van een grote 9

11 concurrent. Er is reeds contact gelegd met Revelino Heskes en daar waar mogelijk zal samenwerking met deze aanbieder worden gezocht. Kriterion Rotterdam is een studentenorganisatie die filmvoorstellingen op locatie organiseert op zoek naar een permanente plek in de stad. Momenteel is Kriterion Rotterdam neergestreken in ZoHo (Zomerhofkwartier) in Rotterdam Noord. Hier programmeert zij films op de donderdag en vrijdag. Noorder Bioscoop toegelicht In Rotterdam-Noord wordt al een aantal jaar geprobeerd een volwaardige bioscoop van de grond te krijgen. Initiatiefnemer is Revelino Heskes. Er is al een regelmatig overleg met hem geweest over ontwikkelingen binnen CineNoord en de Noorder Bioscoop, waarin kennis en ervaringen uitgewisseld worden en gekeken wordt naar mogelijke samenwerking in de toekomst. De Noorder Bioscoop heeft als doel een permanente bioscoop te worden en vertoont tot die tijd geen films, uitgezonderd een mini-festival op onregelmatige basis. Naar aanleiding van gesprekken met Revelino Heskes en bestudering van het bedrijfsplan van de Noorder Bioscoop kan gesteld worden dat beide initiatieven een goede aanvulling op elkaar kunnen zijn en ieder een unieke waarde vertegenwoordigen. Momenteel produceert Noorder Bioscoop in samenwerking met de CineNoord Filmfestival Episode 2 dat van 25 tot met 27 oktober in de Banier plaats zal vinden. Mocht de Noorder Bioscoop in de toekomst gerealiseerd worden, dan is er al een basis gelegd voor samenwerking en afstemming. Kriterion Rotterdam toegelicht Kriterion Rotterdam programmeert hoofdzakelijk art-house films, documentaires, moderne- en oude filmklassiekers. Kriterion Rotterdam vult het gat op wat nu tussen de programmering van Worm aan de ene kant en Cinenoord en Lantaren Venster aan de andere kant bestaat. De doelgroep van Kriterion Rotterdam bestaat uit een jong en hip publiek in de leeftijdscategorie van 20 tot 40 waaronder een groot aantal studenten. CineNoord richt zich primair op een publiek dat zoveel mogelijke een afspiegeling is van de bevolkingssamenstelling in stadsdeel Rotterdam-Noord. In het bijzonder richt CineNoord zich op kinderen door middel van het project ZienInNoord (zie bijgevoegd projectplan). Daarnaast wil CineNoord haar bezoekers extra verdieping brengen door middel van debat en het vertonen van films waarin actuele maatschappelijke onderwerpen aan bod komen. CineNoord en Kriterion Rotterdam zijn qua doelgroep en programmering een goede aanvulling op elkaar. 10

12 3.3 Kansen en bedreigingen Kansen Uniek in Rotterdam-Noord Kansen op samenwerking met partners zoals cultureel maatschappelijke organisaties of voor sponsoring door lokale ondernemers Verzorgingsgebied is uit te breiden naar heel / groter deel van Rotterdam. Door de aanwezigheid van andere filminitiatieven (Kriterion Rotterdam en Noorder Bioscoop) bestaan er kansen voor samenwerking. Bedreigingen Bezuinigingen Aanwezigheid andere filminitiatieven in stadsdeel Rotterdam-Noord (Kriterion Rotterdam en de Noorder Bioscoop) Overige vrijetijdsactiviteiten Relatief klein verzorgingsgebied (mogelijk tegenvallende bezoekersaantallen) Bezuinigingen bij de deelgemeente hebben er toe geleid dat de subsidie van de tot nu toe enige financier in ieder geval zo n 50% wordt verminderd voor Om continuïteit van de activiteiten van CineNoord te kunnen garanderen worden meerdere externe financiers gezocht. Hierdoor neemt niet alleen de afhankelijkheid van één enkele subsidieverstrekker af, maar wordt tevens een breder draagvlak gecreëerd. CineNoord wil met haar programma een aanvulling zijn op het huidige aanbod van culturele- en andere vrijetijdsactiviteiten. De organisatie houdt de ontwikkelingen op het gebied van dit aanbod, en in het bijzonder op het gebied van film, in stadsdeel Rotterdam-Noord en de rest van Rotterdam continue in de gaten. Bij de ontwikkeling en programmering van de activiteiten wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de huidige stand van zaken en de wensen en behoeften van het publiek. Er wordt reeds intensief contact onderhouden met Kriterion Rotterdam en de Noorder Bioscoop. Door in gesprek te blijven met deze organisaties is CineNoord in staat een waardevolle aanvulling te zijn op het huidige aanbod en kunnen er in de toekomst mooie en vernieuwende samenwerkingsprojecten ontstaan. Het primaire verzorgingsgebied van CineNoord is relatief klein. Oftewel, de activiteiten richten zich in eerste instantie op het stadsdeel Noord. Om onder andere het bezoekersaantal vanuit genoemd stadsdeel te optimaliseren wordt de gebiedscommunicatie geoptimaliseerd. De gebiedscommunicatie richt zich primair op inwoners van stadsdeel Noord, lokale ondernemers, de (deel)gemeente en marktpartijen zoals Woonstad. CineNoord wil niet alleen een culturele, educatieve en maatschappelijk waarde in stadsdeel Noord zijn, maar tevens een culturele waarde in Rotterdam; een aanvulling op het huidige aanbod op het gebied van film in Rotterdam. Om dit laatste doel te bereiken wordt komende periode gewerkt aan meer zichtbaarheid in de rest van Rotterdam. In het volgende hoofdstuk wordt dit verder toegelicht. 11

13 4. MARKETING 4.1 Product CineNoord programmeert momenteel iedere woensdagavond een film, inclusief een voorfilm en een introductie door een filmkenner, in de filmzaal in wijkgebouw Het Klooster. Voor het kalenderjaar 2014 moet de programmering uitgebreid worden met 9 extra filmvoorstellingen. Naast deze wekelijkse programmering zal er een jeugdprogrammering komen, genaamd ZienInNoord (twee-wekelijks) en een extra avond met verdieping en achtergronden, genaamd CineNoord Extra (maandelijks). Momenteel wordt er onderzocht op welke wijze er optimaal invulling kan worden gegeven aan deze programma-uitbreiding. 4.2 Plaats CineNoord is gevestigd in het wijkgebouw Het Klooster aan de Ruivenstraat in de wijk het Oude Noorden. Het gebouw ligt op steenworpafstand net achter de Bergweg, een straat met veel winkels en bedrijvigheid, midden in het hart van stadsdeel Rotterdam-Noord. CineNoord is daardoor goed bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als per fiets. CineNoord heeft een sterke binding met dit gebouw, maar zou desnoods ook op een andere locatie kunnen worden ondergebracht. Een eventuele eigen, vaste locatie is een mogelijkheid voor de toekomst. 4.3 Prijs Door de sterk maatschappelijke functie van CineNoord en de daarmee samenhangende bindende functie binnen stadsdeel Rotterdam-Noord, is het belangrijk om de filmvertoningen toegankelijk te houden voor een zeer breed publiek. Om deze reden wordt de entreeprijs relatief laag gehouden. De reguliere toegangsprijs is 4,00 per voorstelling. Daarnaast bestaan gereduceerde tarieven, namelijk 3,50 (65+) en 3,00 (Rotterdampas, eenmalig gratis entree) en kan de bezoekers een strippenkaart voor tien films aanschaffen ( 32,00). 4.4 Marketing & Communicatie Doelgroep CineNoord wil met haar buurtfunctie een bijdrage leveren aan een verbetering van het sociale klimaat in Rotterdam-Noord. Hiertoe streeft CineNoord ernaar om een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken. CineNoord richt zich primair op de bewoners die woonachtig zijn in stadsdeel Rotterdam- Noord en de nabij gelegen omgeving. In dit stadsdeel wonen meer dan mensen (Bevolkingsmonitor 2013, Gemeente Rotterdam). De sociale binding binnen Deelgemeente Noord wordt momenteel als kwetsbaar bestempeld (Rotterdam sociaal gemeten, 12, 4 e meting Sociale Index, Gemeente Rotterdam). Dit betekent dat bewoners zich niet voldoende thuis voelen in hun buurt, nog beter en verantwoordelijker met buurtgenoten en de buurt om kunnen gaan en zich daadwerkelijk in willen zetten voor een verbetering van de eigen leefomgeving. CineNoord wil graag bijdragen aan verbeteringen op dit vlak. 12

14 Van de groep inwoners van stadsdeel Rotterdam-Noord valt zo n 75% in de leeftijdscategorie van 15 tot 65 jaar (www.rotterdamincijfers.nl, Gemeente Rotterdam/Centrum voor Onderzoek en Statistiek). Een groot gedeelte van de huidige bezoekers van CineNoord is afkomstig uit deze groep. Naast het vergroten van het aantal bezoekers dat afkomstig is uit deze groep, zal de programmering van CineNoord zich in 2014 door middel van extra voorstellingen tevens richten op kinderen van 7 tot 12 jaar. Deze groep wordt bereikt via promotie op basisscholen en door het betrekken van het basisonderwijs bij de totstandkoming van bijvoorbeeld workshops die gericht zijn op de groep kinderen. Tevens wordt in het bijzonder sociale media en de eigen website gebruikt om de kinderen te bereiken. Hun ouders worden verder ook bereikt via bijvoorbeeld gedrukte media en andere promotie die in volgende paragraaf worden beschreven. Verder bestaat stadsdeel Rotterdam-Noord voor ongeveer 40% uit met mensen met een niet-westerse achtergrond. Binnen deze groep vormen inwoners met een Marokkaanse, Surinaamse en Turkse achtergrond de drie grootste subgroepen. Door de buurtfunctie die CineNoord vervult wordt er dan ook naar gestreefd om een breed publiek met diverse achtergronden te bereiken; een publiek dat een afspiegeling is van de inwoners van het stadsdeel waarin CineNoord actief is. Om de groepen met een niet-westerse achtergrond te bereiken en te enthousiasmeren tot een filmbezoek wordt onder andere contact gezocht met bijvoorbeeld Turkse buurthuizen en bewonersorganisaties. Door met mensen in gesprek te gaan wordt informatie verzameld met betrekking tot interesses en behoeften en mogelijk kan het contact leiden tot nieuwe ideeën en/of samenwerkingen. Met een aantal van meer dan inwoners, bestaande uit mensen met diverse achtergronden en interesses, liggen er voldoende kansen om het publieksbereik komende jaren te verbreden en te vergroten. Naast deze primaire groep inwoners van stadsdeel Rotterdam-Noord wil CineNoord komende periode ook meer zichtbaarheid verwerven in de rest van Rotterdam. Dit laatste moet bereikt worden via onderstaande kanalen en samenwerkingen met organisaties in de andere delen van Rotterdam. Promotie Om het bezoekersaantal te optimaliseren en een brede doelgroep aan te trekken maakt CineNoord voor de promotie van haar activiteiten gebruik van diverse mediakanalen: Eigen website Op de eigen website is het actuele filmprogramma te vinden. Daarnaast is er informatie te vinden over de voorfilms en de makers, de hoofdfilm en de andere projecten en activiteiten van CineNoord. (www.kloosterbioscoop.nl) Social Media CineNoord maakt gebruik van Facebook (1000+ vrienden) en Twitter. Via deze online kanalen worden de gebruikers op de hoogte gehouden van de activiteiten van CineNoord. (www.facebook.com/cinenoord; 13

15 Nieuwsbrief Het publiek kan zich abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief waarin informatie staat over de actuele programmering, projecten e.d. Posters en Flyers Ten behoeve van de maandelijkse programmering worden er iedere maand 2500 flyers en een aantal posters gedrukt. Dit promotiemateriaal met daarop het maandprogramma wordt verspreid op diverse strategische plaatsen in stadsdeel Rotterdam-Noord en op een aantal locaties in het centrum van Rotterdam. Hierbij kan gedacht worden aan supermarkten en cafés in de buurt en culturele organisaties. Daarnaast wordt een deel van de flyers huis-aan-huis verspreid in de deelgemeente Noord. Online en offline agenda s en relevante websites Naast de posters en flyers die in de deelgemeente Noord worden verspreid, richt de communicatie van CineNoord zich via de volgende media in het bijzonder op de inwoners van dit stadsdeel: Noorderzon (gedrukte wijkkrant Rotterdam-Noord + website) (www.noorderzon-online.nl) Portal Het Oude Noorden (website met alle informatie over stadswijk het Oude Noorden) (www.hetoudenoorden.nl) Liskwartier (website met informatie over de wijken Bergpolder en Liskwartier) (www.bergpolder-liskwartier.nl) Stichting Noord Bruist (www.noordbruist.nl/over-noord-bruist) Shopping Gids Rotterdam Noord (gedrukt promoboekje voor organisaties en bedrijven in Noord) Cultuurscout Noord (maandelijkse nieuwsbrief) Kloosterbuurt (website met informatie over de Kloosterbuurt in het Oude Noorden) (www.dekloosterbuurt.nl) Naast de communicatie die zich grotendeels richt op de bewoners van stadsdeel Rotterdam-Noord, richt een deel van promotie zich op de rest van Rotterdam. De volgende media worden in geheel Rotterdam en omstreken geraadpleegd door een groot publiek, bestaande uit diverse doelgroepen: Rotterdampas (dé kortingspas van regio Rotterdam; jaarboek, magazine + website) (www.rotterdampas.nl) UITagenda Rotterdam (hét gratis culturele uitgaansmagazine van, voor en over Rotterdam gedrukt magazine en tevens online te raadplegen) (www.uitagendarotterdam.nl) Havenloods (gedrukte en online weekkrant) (www.deweekkrant.nl/de_havenloods_noord) We Own Rotterdam (website met de alternatieve kunst- en cultuuragenda van Rotterdam) (www.weownrotterdam.nl) 14

16 Pers Incidenteel worden bijzondere activiteiten en ontwikkelingen via de Rotterdamse pers wereldkundig gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan bijzondere projecten en samenwerkingen. 4.5 Partners CineNoord wil een vaste culturele, educatieve en maatschappelijk waarde zijn binnen stadsdeel Rotterdam Noord e.o. De komende periode zal met betrekking tot deze doelstelling contact worden gezocht met lokale ondernemers, het onderwijs en cultureel-maatschappelijke organisaties in stadsdeel Rotterdam Noord. Door contacten te onderhouden met lokale ondernemers wordt er een breder draagvlak gecreëerd. In samenwerking met het onderwijs en andere organisaties kan er worden ingezet op educatie en cultuurparticipatie. En natuurlijk worden bestaande contacten goed onderhouden. CineNoord wil een breed draagvlak creëren. Er wordt daarom contact gezocht met verschillende partijen. De organisatie gaat bij voorkeur samenwerkingen aan met het publiek en/of marktpartijen. Momenteel bestaan er al diverse samenwerkingsverbanden binnen een netwerk dat sinds oktober 2011 is opgebouwd en zich steeds verder uitbreid. De huidige partners zijn: Samenwerkingsverbanden: Deelgemeente Noord relatie: Initiatiefnemer en enige financier van CineNoord. Ondersteuning op gebied van communicatie. Advies op het gebied van organisatie. Klooster Oude Noorden omschrijving: Wijkgebouw in het Oude Noorden. relatie: Huur filmzaal en faciliteiten. Nauwe samenwerking om elkaars programmering en positie te versterken. Cultuurscouts SBAW relatie: Adviseur CineNoord op het gebied van organisatie, publiciteit en fondsenwerving. Rotterdampas: dé kortingspas van Rotterdam relatie: Belangrijke PR voor CineNoord. Vermelding op website, in jaarboek en magazines. LantarenVenster omschrijving: bioscoop Rotterdam-Zuid relatie: Project LantarenVenster in de Wijk (2x een filmavond i.s.m. LantarenVenster) Cineville omschrijving: Filmplatform met filmpas relatie: Eventueel aansluiten bij de filmpas en overige PR-activiteiten van CineVille. Movies that Matter, Amnesty International omschrijving: Filmplatform geëngageerde films en debat op het gebied van mensenrechten. Filmprogramma in theaters door heel Nederland. relatie: Er zijn gesprekken gaande om deel te nemen aan de programmering van Movies that Matter. In Rotterdam is CineNoord dan de exclusieve vertoningslocatie. Er wordt ingezet op deelname vanaf eind

17 Wilskracht Werkt omschrijving: Vrijwilligersorganisatie Rotterdam relatie: Levert incidenteel vrijwilligers aan CineNoord. Noorder Bioscoop - Revelino Heskes omschrijving: Te realiseren bioscoop in Rotterdam-Noord relatie: Incidenteel contact om elkaars ontwikkelingen te volgen en kennis uit te wisselen. Kriterion Rotterdam Omschrijving: studentenorganisatie die filmvoorstellingen organiseert Stichting Maaszicht omschrijving: Organisatie die onderdak en individuele begeleiding biedt aan dak- en thuisloze jongens en meisjes van 17 tot 23 jaar relatie: Incidenteel contact met als doel op regelmatige basis jongeren van Stichting Maaszicht naar CineNoord te trekken. Wim Wiegmann omschrijving: Filmmaker Rotterdam-Noord relatie: Er zijn gesprekken gaande om korte documentaires te programmeren die speciaal worden gemaakt voor vertoning in CineNoord. De documentaires gaan over buurtbewoners die zo op een originele manier betrokken worden bij de filmavonden. Rotterdam Classics (i.s.m. Stadsarchief) omschrijving: RotterdamClassics vertoont s zomers films in de openlucht relatie: Contacten moeten nog worden gelegd. De intentie is om in de winter films te programmeren in CineNoord die in de zomer in de open lucht worden vertoond. 5. FINANCIERING In bijgevoegde begroting, inclusief dekkingsplan, is een financiële specificatie te vinden voor het begrote kalenderjaar Sponsoring en fondsenwerving CineNoord is, zoals eerder vermeld, grotendeels afhankelijk van subsidie vanuit de deelgemeente Rotterdam Noord. De verstrekking van deze subsidie vanuit de deelgemeente is noodzakelijk voor het bestaan van dit initiatief. Echter, als gevolg van het huidige bezuinigingsklimaat is de zekerheid van deze subsidieverstrekking en de hoogte van het subsidiebedrag zeer onzeker te noemen. Om deze bedreiging op het voortbestaan van CineNoord te ondervangen wordt er voor 2014 (en de vele jaren daarna) ingezet op het aantrekken van nieuwe financiers. Daarbij wordt voor de financiering zoveel mogelijk gezocht naar meerdere partijen die achter de missie en visie van CineNoord staan en een bijdrage willen leveren aan de (financiële) middelen van de organisatie. In de begroting zijn naast de Deelgemeente Noord diverse andere subsidiënten en fondsen opgenomen. Aangezien CineNoord zich naast haar buurtfunctie ook op de rest van het Rotterdamse publiek wil richten, is de Dienst Kunst en Cultuur van 16

18 Gemeente Rotterdam aangeschreven voor subsidie. Daarnaast wil CineNoord vanaf begin 2014 lokale ondernemers aan zich binden. Het doel hiervan is het creëren van extra draagvlak en maatschappelijke betrokkenheid. Vanaf september 2013 gaat CineNoord lokale ondernemers uitnodigen voor een bezoek aan CineNoord om hen kennis te laten maken met de organisatie en haar activiteiten. Door met hen in gesprek te gaan wordt er bekeken of er mogelijkheden tot samenwerking bestaan in de vorm van sponsoring of anderszins. Het eventuele extra budget dat hier mee wordt verworven, wordt geïnvesteerd in extra programmeringen binnen de reguliere programmering en in het project ZienInNoord en het ontwikkelen van nieuwe projecten. 5.2 Begroting 2014 In de periode 2012 heeft CineNoord ongeveer 20% van haar inkomsten uit de eigen kaartverkoop gehaald. Ook in 2013 en de jaren daarna blijft CineNoord streven naar het optimaliseren van de eigen inkomsten uit recette. Echter, CineNoord zal nooit haar activiteiten volledig kunnen ontplooien op basis van eigen financiële middelen. De organisatie heeft een cultureel-maatschappelijk doelstelling en het is daarom niet realistisch om volledig commerciële tarieven te hanteren. CineNoord is daarom dan ook gedeeltelijk afhankelijk van externe financiers. Voor het einde van 2013 moet er een sponsor- en fondsenplan opgesteld zijn. Hierin wordt vastgelegd op welke wijze en volgens welke criteria sponsoren benaderd gaan worden, wordt een planning gemaakt met betrekking tot het werven van fondsen en worden diverse sponsorpakketten samengesteld. 6. DE TOEKOMST CineNoord heeft de ambitie om haar huidige activiteiten uit te breiden, de doelgroep te verbreden en de organisatie te professionaliseren. Naast de huidige programmering, bestaande uit een voorfilm en een hoofdfilm op iedere woensdagavond, wordt de mogelijkheid onderzocht om op meerdere dagen te programmeren. Onder de noemer CineNoord Extra wordt bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan met Movies that Matter, het filmprogramma van Amnesty International. Om een grotere en bredere doelgroep aan te spreken wordt verder breder geprogrammeerd en worden nieuwe activiteiten op het gebied van audiovisuele kunst- en cultuuruitingen ontwikkeld. Hierbij kan gedacht worden aan evenementen zoals een filmfestival, lezingen en debatten. Komend jaar wordt er meer nadruk gelegd op het maatschappelijke en educatieve karakter van de organisatie. Onder andere wordt er daartoe een workshopprogramma voor kinderen uit het basisonderwijs ontwikkeld, genaamd ZienInNoord. Daarnaast wordt de buurtfunctie van CineNoord versterkt door bewoners uit stadsdeel Rotterdam-Noord op een actieve wijze te betrekken bij de activiteiten door hen bijvoorbeeld straatvideo s te laten maken en deze te vertonen in CineNoord. Verder wil CineNoord cultuurparticipatie stimuleren en in het bijzonder jongeren kansen bieden hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 17

19 In aanloop naar 2014 zal er in het najaar van 2013 worden geëxperimenteerd met een aantal verschillende nieuwe programmaonderdelen. Zo is er een nieuwe samenwerking met het Movies that Matter Festival van Amnesty International en zal een hoofdfilm vertoond worden van een gevestigde filmmaker uit Rotterdam. Verder worden bestaande samenwerkingen verdiept en nieuwe samenwerkingen aangegaan. Dit moet leiden tot nieuwe projecten en een betere aansluiting bij de wensen en behoeften van het publiek en andere stakeholders. Hierbij kan gedacht worden aan partners zoals RTV Rijnmond/Stadsarchief, Rotterdam Classics, Cineville of Stichting Maaskant. Ten slotte, CineNoord is niet voor altijd gebonden aan de huidige locatie. Er kan in de toekomst worden onderzocht of het concept van CineNoord op andere plekken in de stad kan worden gerealiseerd. Dit is natuurlijk afhankelijk van het succes van de diverse activiteiten die CineNoord ontwikkelt. 18

20 BIJLAGE 1 CV S BESTUUR & DIRECTEUR BESTUURSVOORZITTER: Naam: Peter Bosma Adres: Kraaijvangerstraat 6, 3071 MC, Rotterdam Geboortedatum: Mobiel: LinkedIn: nl.linkedin.com/in/peterbosmacinema Website: Professionele ervaring 2013 heden: zelfstandig onderzoeker en adviseur 2012 heden: Extern Begeleider Afstudeerscripties, Hogeschool van Amsterdam : docent narratologie en filmanalyse, AKV St.Joost, Den Bosch/Breda : Onderzoeksmedewerker Nederlands Instituut voor Animatiefilm (NIAf), Tilburg : Hogeschool Rotterdam, kerndocent kunst- en cultuurmanagement & marketing : Universiteit Utrecht, junior docent departement Media en Cultuur heden: Publicaties in diverse vaktijdschriften (TMG, KunstZone, Boekman, Skrien, E-view) en hoofdstukken in didactische handboeken (Beeldcultuur, 2004 & Management voor de culturele sector, 2011) Diverse gastlessen en lezingen op het gebied van cultuurmanagement, marketing en filmgeschiedenis, bij o.a. AKV St.Joost, Willem de Kooning Academie (Rotterdam), Erasmus Universiteit Rotterdam : Filmtheater Lantaren/Venster (Rotterdam), co-programmeur en redacteur : Open universiteit (Heerlen), Cursusteamleider Filmkunde. Bestuurlijke ervaring bestuursvoorzitter Stichting CineNoord (vanaf 9 september 2013) lid van de adviesraad van Kriterion Rotterdam (vanaf 1 maart 2013) Opleiding lid van het Louis Hartlooper Genootschap (vanaf 1 maart 2013) OR-lid van Lantaren/Venster ( , en juni ). Lid van de Onderwijs Commissie Masters, departement MCW, UU ( ). Bestuurslid Erasmus Genootschap Cultuurmanagement (EGC, ). 2008: Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) voor universitaire docenten. 2000: Certificaatstudie Kunst- en Cultuurmanagement, Erasmus Universiteit Rotterdam. 1999: Arts Management, People Management, Amsterdam-Maastricht Summer University. 1986: doctoraal Theaterwetenschap, Rijksuniversiteit Utrecht. 1985: eerstegraads lesbevoegdheid Nederlands, Rijksuniversiteit Utrecht. 1982: kandidaats Nederlandse Taal- en Letterkunde, Rijksuniversiteit Utrecht eindexamen VWO-A: Rijksscholengemeenschap Gouda. 19

21 SECRETARIS: Naam: Helena Birnie Adres: Statenweg 88 B2, 3039 JJ, Rotterdam Geboortedatum: Mobiel: LinkedIn: nl.linkedin.com/pub/helena-birnie/a/83b/4aa Professionele ervaring 2010-heden: Inbound Callcenter medewerker Antwoordservice Nederland : Archiefmedewerker TMF Rotterdam : Thuiszorghulp Zorgdienst Rijnmond en Zorgwerk Rotterdam 2004: Administratief medewerkerk Hogeschool Rotterdam Bestuurlijke ervaring Secretaris Stichting CineNoord (vanaf 9 september 2013) Penningmeester Kriterion Rotterdam (vanaf maart 2012) Opleiding 2009/heden: HBO Toegepaste Psychologie, NTI, Leiden 2008: HBO Museologie, Reinwardt Academie te Amsterdam 2001: Eindexamen HAVO, Montessori Lyceum Rotterdam PENNINGMEESTER: Naam: Tim de Keijzer Adres: Frederikstraat 540, 3034 LN, Rotterdam Geboortedatum: Mobiel: LinkedIn: nl.linkedin.com/pub/tim-de-keijzer/55/787/9b3 Professionele ervaring 2012: Fondsen- en sponsorwerver Stichting De Kroepoekfabriek : Bedrijfs- en reportagefotograaf (freelance) : Verkoopmedewerker Postkantoren b.v : Bemiddelaar professionele kinderopvang bij KidsConcern Opleiding 2012: Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam 2009: Vakopleiding Fotografie, Fotovakschool Rotterdam 2001: Propedeuse Psychologie, Universiteit van Amsterdam 1998: Eindexamen VWO, Gouwe College te Gouda Bestuurlijke ervaring Penningmeester Stichting CineNoord (vanaf 9 september 2013) lid van de adviesraad van Kriterion Rotterdam (vanaf 1 maart 2013) 19

22 DIRECTEUR: Naam: Bas de Leijer Mobiel: Geboortedatum: Adres: Baljuwstraat 19, 3039 AK, Rotterdam LinkedIn: nl.linkedin.com/in/basdeleijer Website: Professionele ervaring 1. Filmprogrammering (in opdracht) 2013: Episode 2, filmfestival / co-productie 2011 heden: CineNoord / concept en organisatie / Deelgemeente Rotterdam-Noord 2011 heden: Curator filmprogramma 'Between You & Me' / KORT, Tilburg 2012: Curator filmprogramma 'Nacht in Noord' / Theatergroep Powerboat, Rotterdam 2. Filmografie (vrij werk) 2013: DE PAUW EN DE PELIKAAN (documentaire, filminstallatie, concept, regie, productie / i.s.m. Anne Pillen) 2011: ESCAPE (narrow-casting films, concept, regie, productie) 2010: DE BOER, DE PRIESTER EN DE SLAGER (filmplan voor een documentaire) 2010: ARBEIDERS (documentaire, concept, regie, productie) 2009: MIJN WERELD (filmplan documentaire) 2008: KISS, TEARS (ON) (narrow-casting films, concept, regie, productie) 2006: #44 (fictie, concept, regie, productie) 2005: OMA EN VLIEG (fictie, concept, regie, productie) 3. Exposities (vrij werk) 2008: De dood leeft / Oud-Drimmelen, groepsexpositie / i.s.m. Liesbeth Verhoeven : 'The Singing Typewriter' / Museum Scryption, Tilburg, groepsexpositie 2007: 'Romantiek, Golven & Scooters' / De Bewaerschole, Burgh-Haamstede solo-expositie / i.s.m. Martin Riebeek en APVIS 4. Nox Ludi kunstcollectief (vrij werk) 2012: 'Curate Me' / CBK Rotterdam, Rotterdamse Museumnacht : 'Nox Ludi Blikopener' / Blikopener Festival 2010: 'Kunst voor de Boeg' 2010: 'Dobber' 5. Audiovisuele producties (in opdracht) 2013: Babyhuis / promotiefilm 2012 & 2011: Deelgemeente Rotterdam-Noord / documentaire 2012: Stichting Kind aan Huis / promotiefilm 2012: Prokkel, Oosterhout / promotiefilm 2011: World Wide Women, Rotterdam / documentaire 2010: Vestia, Rotterdam / promotiefilm 2010: Reis door de Stad, Rotterdam / promotiefilm 2009: Theatergroep Vanillewijs, Eindhoven / promotiefilm 2009: Grontmij / promotiefilm 2008: Waterschap Brabantse Delta, Breda / promotiefilm en interne films 2007: Zeeuws Museum, Middelburg / documentaire 2006: Zeeuws Museum, Middelburg / ontwikkeling films PDA 2005: De Nood Exclusieve verlichting, Middelburg / promotiefilm 2005: Giel Louws, Middelburg / kunstfilm 6. Camerawerk (in opdracht) : Jeanneworks / documentaire 2010 : Eva Wijers, Rotterdam / kunstfilm 2009: Gerben Agterberg Animatie, Rotterdam / animatiefilm 2008: APVIS, Breda / fictie 2008: Selfcontrolfreak, Rotterdam / kunstfilms 2004-heden: Martin Riebeek, Breda / diverse films 7. Overige professionele werkzaamheden 2002 heden: Webdesign (in opdracht) Opleiding 2006: Kunstacademie Sint Joost, Audiovisuele vormgeving, Breda 2004: Stage Jeroen Kooijmans, videokunstenaar, Amsterdam 2004: Stage Martin Riebeek, videokunstenaar, Breda 1998: eindexamen VWO Mgr. Frencken College, Oosterhout 20

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

IT S WONDERFUL TO BE HERE, IT S CERTAINLY A THRILL

IT S WONDERFUL TO BE HERE, IT S CERTAINLY A THRILL IT S WONDERFUL TO BE HERE, IT S CERTAINLY A THRILL ROTTERDAM FESTIVALS Cultuurplan 2009-2012 Festivals Dieper in de stad, verder in de wereld Inhoud Inleiding Inleiding 3 1 Festivals voor een vitale stad

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN WIJKKUNSTCENTRUM HET WILDE WESTEN. Cereol 2013-2016

ONDERNEMINGSPLAN WIJKKUNSTCENTRUM HET WILDE WESTEN. Cereol 2013-2016 ONDERNEMINGSPLAN WIJKKUNSTCENTRUM HET WILDE WESTEN Cereol 2013-2016 Hoofdstukindeling Inleiding DEEL I Cereol - in Cereol 2013-2016 1 Missie en doelstelling 2 Visie en Beleid 3 Ambitie 4 Programma 5 Positionering

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemeen 1.1 Gebruikte afkortingen... 5 1.2 Rechtsvorm... 5 2. Achtergrond en doelstelling 2.1 Historie... 6 2.2 Huidige situatie... 6 2.3 Het concept / Doelstellingen...

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 1 Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 2 Hoofdstuk 1 Inleiding In 2007 nam de gemeenteraad de beslissing om het Hoftheater aan te kopen en goede prestatie afspraken te gaan maken om het gemeentelijke cultuurbeleid

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Lokaal Verbinden 2.0.

Lokaal Verbinden 2.0. Notitie Lokaal Verbinden 2.0. Den Haag juni 2011 Inhoud Voorwoord pagina 3 Headlines pagina 4 Stadsomroep Den Haag pagina 6 Haags Mediahuis pagina 6 ICT in de stad in dienst van media pagina 7 Digitale

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Deze publicatie is gemaakt in het kader van de landelijke conferentie Scoren op het Digitaal Trapveld 7 november 2001 te Rotterdam

Nadere informatie

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD PORTRET VAN EEN SECTOR Auteur: Marieke Hagemans Studentennummer: 1514610 Begeleider: Lucie Huiskens Tweede begeleider: Sanne van den Hoek Datum: 31 mei 2013 ArtEZ Expertisecentrum

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave

Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Strategie... 6 1.1 Visie... 6 1.2 Missie... 7 1.3 Speerpunten... 7 1.4 Het financieringsmodel... 9 Hoofdstuk 2. De programmering... 10 2.1 Dynamiek... 10 2.2 Programmeren...

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 2013-2016 / GEMEENTE DEN HAAG SUBSIDIEAANVRAAG STICHTING CULTUURANKER ESCAMP / THEATER DAKOTA

MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 2013-2016 / GEMEENTE DEN HAAG SUBSIDIEAANVRAAG STICHTING CULTUURANKER ESCAMP / THEATER DAKOTA MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 20132016 / GEMEENTE DEN HAAG SUBSIDIEAANVRAAG STICHTING CULTUURANKER ESCAMP / THEATER DAKOTA TOTAAL ONVERWACHT STAAT JE HART IN VUUR EN VLAM Pagina / 2 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

inleiding ambities missie, visie, doelstellingen terugblik En EvaluatiE ambities activiteitenprogramma BElang voor utrecht

inleiding ambities missie, visie, doelstellingen terugblik En EvaluatiE ambities activiteitenprogramma BElang voor utrecht inhoudsopgave A inleiding 2 B ambities 3 missie, visie, doelstellingen 3 2 terugblik En EvaluatiE 5 3 ambities 203206 8 4 activiteitenprogramma 203206 8 5 BElang voor utrecht 0 6 diversiteit En internationale

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

2 ROFFAB, maken aan de maas

2 ROFFAB, maken aan de maas Stadsinitiatief 2014 2 ROFFAB, maken aan de maas ROFFAB Maak het in Rotterdam! Stadsinitiatief 2014 Trefw: Stadsinitiatief, Maken, Tinkering, Jongeren, Rotterdam Maakstad Datum: 2 juni 2014 Management

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2016 FILMHUIS GOUDA

BELEIDSPLAN 2013-2016 FILMHUIS GOUDA BELEIDSPLAN 2013-2016 FILMHUIS GOUDA 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Filmhuis Gouda anno 2013 4 3. Trends en ontwikkelingen 2013 2016 7 4. Beleidsaccenten 2013 2016 9 BELEIDSPLAN FILMHUIS GOUDA

Nadere informatie

Stichting Dansateliers Cultuurplan 2013 2016

Stichting Dansateliers Cultuurplan 2013 2016 Stichting Dansateliers Cultuurplan 2013 2016 I. BELEIDSPLAN Inleiding 1 1. Dansateliers 1.1. Visie 2 1.2. Missie 2 1.3. Doelstellingen 2 1.4. Positionering in Rotterdam, landelijk en internationaal 3 1.5.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 (na reorganisatie 2012) Theater Zuidplein

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 (na reorganisatie 2012) Theater Zuidplein Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 (na reorganisatie 2012) Theater Zuidplein 14 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Meerjarenbeleid 2013-2016: missie, visie en doelstellingen... 3 2. Inhoudelijke ambities voor

Nadere informatie