MARIANNE WILLIAMSON. Een cursus in loslaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARIANNE WILLIAMSON. Een cursus in loslaten"

Transcriptie

1 MARIANNE WILLIAMSON Een cursus in loslaten

2 Inleiding Dit is een spirituele leergang die uit 21 lessen bestaat. Hij staat los van alles wat je verder nog zou kunnen doen als het om eten of lichaamsbeweging gaat. Het is een soort heropvoeding : het aanleren van een andere manier van denken over je gewicht. Je probleem met gewicht ligt weliswaar op het niveau van het lichaam, maar daar ligt niet de óplossing van dat probleem. De uiteindelijke oplossing van elk probleem zit hem in je manier van denken, want wat er in je hoofd of denkgeest gebeurt bepaalt hoe jij het leven ervaart. De wet van oorzaak en gevolg is de meest basale bouwsteen van het universum en die wet stelt dat gedachten zich op het niveau van de oorzaak afspelen en de materiële wereld zich op het niveau van het gevolg bevindt. Dus wanneer je je manier van denken verandert, verander je alles. De lessen in dit boek helpen je om anders te gaan denken en dat is in principe de enige manier om blijvend iets in je lichaam te veranderen. Toch is het niet genoeg om alleen maar iets te veranderen aan je bewuste gedachten. Wanneer je je onbewuste niet mee laat doen met je streven gewicht kwijt te raken, zal het dat overgewicht weer in ere herstellen, wat je ook doet. Misschien heb je in het verleden al ontzettend veel pogingen ondernomen om af te vallen van buitengewoon strenge diëten tot en 9

3 Een cursus in loslaten met bijna bovenmenselijk zware vormen van lichaamsbeweging en gemerkt dat het je op een of andere geheimzinnig wijze niet lukte te zorgen dat die kilo s er ook af bleven. Je slaagde er weliswaar een poosje in je gedrag te veranderen, maar kwam nog niet tot de diepe verandering die nodig was om je helemaal van je dwangmatige eetgedrag te bevrijden. Het kan zijn dat het je op eigen kracht is gelukt je bewuste manier van denken te veranderen, maar dat het je niet lukt om in je eentje die onbewuste gedachten te veranderen. Daar heb je een wonder voor nodig. De principes die aan deze 21 lessen ten grondslag liggen zijn niet ingewikkeld, maar wel anders dan je gewone manier van denken. Ze zijn het begin van een wondergerichte benadering van gewichtsverlies. Ze luiden als volgt: 1. Je lichaam op zich is volkomen neutraal. Het veroorzaakt niets: het is geheel en al een gevolg, geen oorzaak. 2. Slechte eetgewoonten zijn niet de oorzaak van je overgewicht, en gebrek aan lichaamsbeweging is al evenmin de oorzaak van je overgewicht. De oorzaak van je overgewicht zit in je denkgeest, je manier van denken. 3. De oorzaak van je overgewicht is angst, een gevoel of een manier van denken waarbij de liefde geblokkeerd is en geen toegang heeft. 4. Angst komt tot uitdrukking in onbewuste neigingen, die zich vervolgens uiten als onmatigheid en/of ongezonde eetgewoonten en/of weerstand tegen voldoende lichaamsbeweging. Het uiteindelijke gevolg van dat alles dat wil zeggen: overgewicht kan alleen maar blijvend en fundamenteel genezen worden wanneer de angst zelf met wortel en tak verdwenen is. 10

4 Inleiding Deze cursus stelt zich ten doel je angst weg te nemen en die te vervangen door een oneindige liefde. Elk probleem is in de kern een spiritueel probleem, en elke oplossing is een spirituele oplossing. Je hebt niet alleen maar meer lichaamsbeweging nodig en zelfs niet alleen maar gezondere eetgewoonten. Je hebt behoefte aan een wonderbaarlijke omslag in je manier van denken: van louter sterfelijke gedachten naar onsterfelijke, van angstgedachten naar gedachten die zo licht zijn van liefde dat de ketenen van de angst die je nu vasthouden verbroken worden en je nooit meer gevangen kunnen zetten. Het klinkt misschien gek, dat angst de bron van je gewichtsprobleem zou zijn, maar toch is het zo. Naarmate je denkgeest erop getraind wordt de angst los te laten, zal je lichaam de overtollige kilo s loslaten. In de enorme ruimte van je ware heiligheid de gewijde liefde in je hart wemelt het van de wonderen. Deze cursus gaat niet over je relatie tot eten: het gaat over je relatie tot de liefde. Want liefde is de ware genezer. Wonderen zijn een natuurlijke uiting van liefde. Wonderen gebeuren vanzelf zodra jij je herinnert wie je bent. Je bent een volmaakt kind van God en er is niets aan jou wat onvolmaakt is. God, die volmaakt is, creëert niets onvolmaakts. Het is daarom een teken van nederigheid en niet van arrogantie om de goddelijke volmaaktheid van je ware ik te accepteren. Elke keer dat je je onvolmaakt gedraagt, ben je simpelweg vergeten wie je bent. En omdat je je niet herinnert wie je bent, wordt het moeilijker om degene te zijn die je in je hart het allerliefst zou zijn. De sleutel naar je genezing, naar een gezonde relatie tot eten, ligt in de herinnering aan je goddelijke perfectie, want je relatie tot eten ligt op een terrein waar je zenuwstelsel de herinnering 11

5 Een cursus in loslaten aan zijn goddelijke programmering is kwijtgeraakt. Wanneer je het idee accepteert dat jouw ziel perfect geschapen is, zul je gaan zien dat ook je lichaam perfect geschapen is. Het is de bedoeling dat je lichaam een afspiegeling is van je ziel en zowel je lichaam als je cellen zullen reageren wanneer ze aan hun goddelijke volmaaktheid worden herinnerd. Deze cursus stelt zich ten doel je lichaam te helpen zich zijn volmaaktheid te herinneren, door je denkgeest aan zíjn volmaaktheid te herinneren. Je ware ik of zelf is door de natuur perfect geprogrammeerd om gezond en vastberaden te denken en zich ook zodanig te gedragen. Aan jou de taak je niet alleen los te maken van een matrix van verslaving of dwangmatigheid, maar ook weer contact te maken met de matrix van de volmaaktheid waarin je geschapen werd en waar je ziel nog steeds huist. Die matrix van volmaaktheid is je ware ik. Je ware ik is al volmaakt, in alle opzichten. Jij bent het probleem niet, want jij bent goddelijk volmaakt. Wanneer jij te veel eet of te veel uitgeeft, of te veel drinkt, of wat dan ook te veel doet ben je simpelweg niet wie je eigenlijk bent. Je ware ik is je spirituele ik en niet je lichamelijke ik, een ik dat weliswaar in deze wereld leeft maar geneigd is dat te vergeten. En de daaruit voortvloeiende verwarring heeft bijgedragen tot een disfunctioneel gedragspatroon. Die disfunctie bestond om te beginnen in je gevoelsleven en manier van denken, kwam daarna tot uiting in je gedrag en manifesteerde zich vervolgens in overgewicht. Zodra jij je een hogere waarheid herinnert, worden de cellen in je lichaam aan hún hogere waarheid herinnerd. Je lichaam beschikt over een natuurlijke intelligentie waarmee het het voor jou perfecte gewicht kan creëren en in stand houden, 12

6 Inleiding zolang je denkgeest in harmonie is met zijn eigen perfectie. Jouw perfecte gewicht is gecodeerd vastgelegd in de natuurlijke patronen van je ware ik, net zoals alles in code is vastgelegd in de patronen van je ware ik. Je ware ik weet precies hoe het jouw lichaam zo gezond en gelukkig mogelijk kan bewonen, en doet dat automatisch wanneer jij weer bewust contact maakt met je spirituele werkelijkheid. Door terug te gaan naar wie je werkelijk bent, kom je tot het punt waarop al je problemen met je gewicht verdwenen zijn. Deze cursus helpt je drie dingen herinneren: 1. In jou huist een volmaakte liefde die de essentie is van je ware ik. 2. Je kunt je volmaaktheid vergeten, maar niet ongedaan maken. 3. Er bestaat een manier om weer contact te maken met je volmaaktheid wanneer je in de war bent geraakt en vergeten bent dat die bestaat. Die manier om weer contact te maken noemen we ten behoeve deze cursus de Goddelijke Denkgeest. Het is een geschenk van God dat je altijd en overal weer aan je ware ik helpt herinneren. Je dwangmatigheid zit ergens waar je, in je spirituele vergeetachtigheid, tijdelijk waanzinnig wordt, al is het maar heel even: net lang genoeg om die zak chips open te trekken die de trigger vormt voor een eetbui. Wanneer je in die vergeetachtigheid verdwaald bent, raak je verward in je manier van denken en kun je geen nee meer zeggen op het moment dat iets wat je welzijn echt kan schaden zich voordoet als een liefhebbende en behulpzame vriend. De Goddelijke Denkgeest is een tegenkracht voor die tijdelijke waanzin: hij helpt je herinneren 13

7 Een cursus in loslaten wie je bent wanneer jij tijdens momenten van spirituele vergeetachtigheid de weg kwijt bent. Niemand hoeft jou te vertellen hoe destructief dergelijke momenten van vergeetachtigheid kunnen zijn. Maar waarom bestaat die verwarring, een impuls die zo tegen jouw welzijn ingaat, dan eigenlijk? Hier komen we op een fundamenteel spiritueel principe dat de basis vormt voor deze cursus en dat van groot belang is voor wie het wil begrijpen, namelijk dat er twee tegengestelde krachten bestaan: de liefde en de angst. Liefde is een kracht die perfect is: creatief, zelfregulerend, gezond, zelfgenezend en overvloedig. Jij bent als kind van het Goddelijke waarlijk liefde. Angst is een kracht die waanzinnig is, destructief, gewelddadig, ziekmakend en overlopend van tekort. Hij komt tot uitdrukking in de vorm van een onecht ik, corrumpeert je ware aard en zorgt ervoor dat je je gedraagt op een wijze die tegengesteld is aan wie je werkelijk bent. Het onderschatten van deze beide krachten is een teken van spirituele onvolwassenheid. Ze zijn beide actief en hebben allebei hun blik op je gericht. De ene kracht wenst je het beste, de andere wenst je dood. Het is niet altijd gemakkelijk je angst te boven te komen en het is al evenmin iets wat je met je sterfelijke denkgeest alleen kunt. Je redt het niet met zelfdiscipline, buitengewoon intelligent optreden, een dieet of welke andere uiting van wilskracht dan ook. Wanneer je de slaaf bent van wat je dwangmatige gedrag je voorschrijft, is alleen de Goddelijke Denkgeest sterk genoeg om dat te neutraliseren. De Goddelijke Denkgeest is er altijd wanneer je er een beroep op doet. Hij zal je bevrijden van de ketenen waarmee je vastzit en wel op een wijze waar je zelf niet toe in staat bent. Het is niet voldoende om alleen maar te zeggen: Dus als ik anders denk ben ik genezen! Zo 14

8 Inleiding eenvoudig is het namelijk niet. Zoals je zelf al hebt ontdekt, ben je op eigen kracht niet sterk genoeg om de destructieve invloed van de angst te verdrijven. Je hoort als mens zo vaak: Je hoeft alleen maar anders te denken! of: Leer toch van jezelf te houden! Alsof dat zo gemakkelijk is. Iedereen die ooit veel is afgevallen en vervolgens al deed hij nog zo zijn best dat niet te laten gebeuren weer aankwam, weet hoe groot de macht van de weerspannige, op angst gebaseerde denkgeest is. Jij verandert je manier van denken en vervolgens is er iets in jou wat het weer terugverandert. Wanneer een mens door onbewuste krachten en invloeden tot chronisch zelfdestructief gedrag wordt gebracht waarover hij met zijn bewuste gedachten weinig of geen controle heeft, spreken we van een verslaving. Onder verslaving verstaan we een geheel van uit jezelf voortkomende gedragingen waarover je met een geheel van louter uit jezelf voortkomende psychologische reacties geen zeggenschap hebt. Verslaving is een kwestie van niet kunnen ophouden. Verslaving is de waanzin die het overneemt en maakt dat je datgene doet of verzuimt waarmee je het keer op keer weer verknalt en alles kapotmaakt, datgene wat je het geluk uit handen slaat, datgene waardoor je wanhopig wordt om wat er van je leven is geworden. Verslaving is een leven dat wordt gerund door een boze heks die kennelijk je brein heeft overgenomen en dat inmiddels gebruikt als controlekamer, waarmee ze je tot de meest zelfdestructieve dingen brengt en vervolgens van plezier gaat zitten gniffelen terwijl jij naderhand op de grond ligt te kronkelen van ellende. Het is verleidelijk te denken dat jij de enige bent die dit doormaakt, ook al weet je verstandelijk eigenlijk wel dat dat niet het geval is. Desondanks is verslaving voor iedereen een 15

9 Een cursus in loslaten eigen hel, een geheime en van schaamte vervulde hel, omdat je niet geacht wordt zo te zijn. Maar wanneer je niet geacht wordt zo te zijn, en niemand wordt geacht zo te zijn, hoe komt het dan dat zoveel mensen zo zijn? Alleen jij kunt van jezelf zeggen of je al dan niet eetverslaafd bent. Maar van één ding kun je zeker zijn: het bewustzijn van het gehele menselijke ras is verslaafd. We zijn verslaafd aan de angst, omdat we het zicht op onze gemeenschappelijke liefde zijn kwijtgeraakt. Jij bent niet zwakker of meer verwond, beter of slechter dan anderen: in ieder van ons speelt zich een enorme strijd af tussen de macht van de angst en de macht van de liefde. De krachtmeting in jouw binnenste manifesteert zich nu toevallig aan de buitenkant en dat brengt een unieke en gênante vorm van lijden met zich mee. Maar de hele mensheid voelt de pijn van onze gezamenlijke verslaving aan de angst. Verslaving en dwangmatigheid zijn spirituele kwesties die alleen door een hogere vorm van liefde kunnen worden genezen. De verwondingen van iemand die te veel eet zijn niet alleen sterker dan zijn of haar rationele gedachten, maar ook sterker dan zijn of haar zelfdiscipline. En het kan weliswaar heel pijnlijk zijn om dat in te zien, het is een besef dat uiteindelijk tot blijdschap en vreugde leidt. Want wanneer je je realiseert dat je het probleem niet zelf op kunt lossen, begint het je te dagen dat God dat absoluut kan. Liefde is altijd het antwoord, maar eigenliefde is niet genoeg. Ik houd van mezelf, ik houd van mezelf is weliswaar een mooie mantra, maar ook een ineffectieve. Wanneer eigenliefde je enige tegengif tegen de angst is, zit je uiteindelijk in een situatie waarin jij het opneemt tegen jezelf. En een strijd die je tegen jezelf voert win je nooit. De liefde die je zal bevrijden is goddelijke liefde, afkomstig van buiten je sterfelijke denkgeest. 16

10 Inleiding Het is een vorm van goddelijk ingrijpen vanuit een denksysteem dat het jouwe overstijgt. Wanneer je je probleem in Gods handen legt, wordt de situatie waar dat probleem voor staat opnieuw gecreëerd. En wat onvolmaakt is wordt dan volmaakt. Wanneer je iets doet uit verslaving of dwangmatigheid (alle verslavingen zijn dwangmatig, maar niet elke dwangmatige eter is verslaafd) heb je geen contact meer met je herinnering aan hoe God je geschapen heeft. Dwangmatigheid en verslaving zijn vormen van zelfondermijning die ontstaan zijn uit een trauma, waarschijnlijk iets wat op heel jonge leeftijd is gebeurd en wat je het gevoel gaf dat je iets ontnomen is en dat niemand van je houdt. En de afwezigheid van liefde brengt angst teweeg, net zoals de afwezigheid van licht donker teweegbrengt. Op het moment dat je geen liefde kon voelen, voelde je in plaats daarvan angst. Toch deed die angst zich voor als je vriend en bood je eten aan als substituut voor liefde. Op dat moment zijn er wat draden in je hersenen in de war geraakt. Deze cursus stelt zich ten doel ze weer te ontwarren, door je denkgeest erop te trainen in wonderen te denken. Want wanneer je eetverslaafd bent is alles wat minder is dan een wonder niet voldoende om je eetpatroon fundamenteel en blijvend te veranderen. Verstandelijk inzicht in je lichaam, de samenhang tussen lichaam en geest, de fysiologie van lichaamsbeweging of de feiten rondom stofwisseling en voedsel heeft maar weinig te betekenen als je verslaafd bent. Om de woorden van Sigmund Freud te gebruiken: Het intellect wordt gebruikt in dienst van de neurose. Wat jij zelf hebt uitgedacht maakt bij dit alles weinig of niets uit. Hoe slim je ook bent, of hoeveel je ook aan jezelf gewerkt mag hebben, jij kunt in je eentje de psychische kracht van dwangmatigheid en verslaving niet te slim af zijn. 17

11 Een cursus in loslaten Als dat zou kunnen zou je het inmiddels al wel hebben gedaan. Je hebt bij dit probleem, dat zo kwaadaardig is en zich zo heeft ingegraven, de hulp van spirituele krachten nodig. Dit is iets waar je God bij nodig hebt. Dit is geen cursus theologie maar een ervaringsgerichte cursus. De energie van goddelijke liefde is geen idee, maar een feitelijke kracht die in jouw omstandigheden kan worden aangewend. Het is de enige kracht die sterker is dan de uit verslaving voortkomende drang jezelf kwaad te doen. Wanneer je handelt vanuit je verslaving, ben je tijdelijk blind voor je heiligheid en dus losgekoppeld van je essentiële ik. Daarom gaat het in deze cursus niet om eten maar om spiritualiteit: de zoektocht naar een kracht die groter is dan de jouwe. Het gaat niet om je verslaving maar om een kracht die sterker is dan jouw verslaving. We zijn niet van plan je duisternis te analyseren, maar willen een licht ontsteken dat in jou opgesloten heeft gezeten en nu klaar is om volop te schijnen. En dat licht is de liefde zelf. Gezond eten is een daad van liefde en ongezond eten is dat niet. Dus wanneer je te veel eet, handel je vanuit een gevoel dat geen liefde is. Wanneer je vergeet wie je bent, corrumpeer je degene die je bent. Je dwangmatige ik is een perversie van je ware identiteit en reageert niet neutraal, maar actief beschadigend. Want er bestaat niet zoiets als een neutrale gedachte. Dwangmatig gedrag is een uiting van je natuurlijke neiging tot liefhebben die is vervormd tot een onnatuurlijke neiging iets te doen wat niet liefdevol is. Te veel eten is simpelweg een van de vele vormen die die neiging kan aannemen. Het gaat niet om het eten. Het gaat om een waanzinnige zucht die God wil verwerpen en jou kwaad wil doen. Hij pakt je in je lijf door je eerst in je denkgeest te pakken. 18

12 Inleiding Traditionele christenen hebben het vaak over de duivel als een wezen met een fluwelen tong; bij de AA, de Anonieme Alcoholisten, wordt drankzucht een ziekte genoemd die je van je stuk brengt en voor de gek houdt. Welke vorm de angst ook aanneemt, het is je eigen mentale kracht die zich tegen je keert; die kracht kan net zo manipulatief, bestraffend of bizar zijn als jíj kunt zijn. Is het je wel eens gebeurd dat je iets zei waarvan je diep in je hart wist dat het het tegenovergestelde was van wat je werkelijk vond? Dat gebeurt ook wanneer je tegen jezelf in gaat, met eten of met wat dan ook. Op momenten van zelfhaat wringt je denkgeest zich in allerlei bochten om jou ervan te overtuigen dat je iets uit liefde voor jezelf doet. Ik eet die koekjes allemaal op om mezelf te troosten. Ik eet al die boterhammen omdat het me emotioneel voedt. En niet alleen je denkgeest, ook je lichaam kan waanzinnig worden. Dwangmatigheid en verslaving schakelen de drang die het leven onderbouwt en versterkt tijdelijk uit, in lichaam én geest. Dat is een strijd die met je verstand niet te winnen valt. Dus stel jezelf de volgende vraag: Ben ik bereid, al is het maar heel even, de mogelijkheid te overwegen dat God mijn waanzin te slim af kan zijn? Wanneer je van mening bent dat je simpelweg niet op eigen kracht een einde kunt maken aan die strijd tegen jezelf, een strijd die uiteindelijk je dood kan worden als hij niet tot bedaren komt, geef jezelf dan de ruimte je over te geven aan een vurige hoop en, desnoods heel even maar, te voelen dat de hulp waarom je hebt gebeden hebt eindelijk is gekomen. Je zou dit boek niet lezen als je niet al zover was. Ergens in jou is iets wat weet dat de enige oplossing die je nog niet geprobeerd hebt je volledig verlaten op de wil van een Hogere 19

13 Een cursus in loslaten Macht je zou aanlokken zodra je dit zou lezen. En hoezeer je denkgeest zich er wellicht ook tegen verzet, je ziel is dolgelukkig bij de gedachte dat dit je volgende stap zou kunnen zijn. Soms moet een mens zijn eigen duisternis onder ogen zien en erkennen en andere keren moet hij zijn licht onder ogen zien en erkennen. Op het diepste niveau gaat het er niet om dat je voor jezelf moet erkennen dat je eetverslaafd bent. Op het diepste niveau gaat het om de herinnering aan je eigen goddelijke essentie die je onder ogen moet zien en erkennen een herinnering die in jou besloten ligt als het geschenk dat het in feite is: het Antwoord op elk probleem, zelfs dit. Lieve God, Bevrijd me alstublieft van valse honger en trek en neem mijn pijn en verdriet van me af. Bevrijd me van mijn verslaving en laat me zien wie ik ben. Ontketen mijn hart zodat ik eindelijk een vrijer leven kan leiden. Amen 20

365 Wonderdagen. Marianne WilliaMson. Uitgeverij de Zaak

365 Wonderdagen. Marianne WilliaMson. Uitgeverij de Zaak 365 Wonderdagen Marianne WilliaMson Uitgeverij de Zaak oorspronkelijke titel: a Year of MiraCles, Daily Devotions and Reflections Copyright 2013 Marianne Williamson Copyright 2015 Uitgeverij de Zaak Published

Nadere informatie

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen 5. Overtuigingen Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen Een overtuiging is een gedachte die je hebt aangenomen als waarheid doordat ie herhaaldelijk is bevestigd. Het is niet meer

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Wonderen, Werk & Geld

Wonderen, Werk & Geld Wonderen, Werk & Geld Marianne WilliaMson UitGeverij de Zaak oorspronkelijke titel: the law of divine Compensation, On Work, Money and Miracles Copyright 2012 Marianne Williamson Published by arrangement

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Heling in de nieuwe tijd

Heling in de nieuwe tijd Heling in de nieuwe tijd Op zoek naar jouw ware zelf Zoals we hier bij elkaar zijn, zijn we allemaal lichtwezens. We zijn in ons diepste wezen allemaal al heel. Door het proces van de dualiteit wat we

Nadere informatie

Een verwarde geest lijdt. Ontsnap uit de verwarring! Wil jij stoppen met lijden?

Een verwarde geest lijdt. Ontsnap uit de verwarring! Wil jij stoppen met lijden? Een verwarde geest lijdt. Ontsnap uit de verwarring! Wil jij stoppen met lijden? Een verwarde geesttoestand Op het moment dat je piekert, jezelf zorgen maakt, last hebt van stress, je ongelukkig voelt,

Nadere informatie

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17 Fragment uit Colin Tipping Radicaal Vergeven (opmaak is anders dan in het boek zelf) Inhoud Voorwoord bij de Nederlandse uitgave 7 Woord vooraf 9 Inleiding 11 Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal

Nadere informatie

Het sprekende hart. van. Louise Hay

Het sprekende hart. van. Louise Hay Het sprekende hart van Louise Hay Ik draag dit boek op aan jouw hart. Je hart is jouw machtscentrum. Ik heb geleerd dat creëren makkelijk is als gedachten van liefde recht uit je hart komen. Maak nu aanspraak

Nadere informatie

Stap 6: Wat is de kernovertuiging?

Stap 6: Wat is de kernovertuiging? E-Learning: Hoe krijgen ze me zo gek als leidinggevende? Module 7/9 Stap 6: Wat is de kernovertuiging? De relevante vraag is hier: wat is het ergste wat er kan gebeuren als hij zijn controledrang loslaat?

Nadere informatie

Werkboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar.

Werkboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar. Module 2. Afleren. Dag 11. NEE zeggen tegen je beperkende overtuigingen. Met onderstaande oefening ga je NEE leren zeggen tegen overtuigingen die je beperken. Dit klinkt kinderlijk simpel maar herinner

Nadere informatie

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar.

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar. Module 3. Aanleren. Dag 18. Je nieuwe geest neurologisch. Zoals je gisteren al las gaan we de komende 11 dagen de energie van je nieuwe geest opbouwen. Gisteren ben je hiermee begonnen door de emotionele

Nadere informatie

Het ontstaan van Breathfulness

Het ontstaan van Breathfulness Het ontstaan van Breathfulness Het is een intensieve reis om deze nieuwe weg in te slaan, alles mag er zijn om de weg van Breathfulness te realiseren: een weg naar een verruimd leven. Een weg om de harmonie

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

Programmeer je lichaam op afvallen

Programmeer je lichaam op afvallen Programmeer je lichaam op afvallen Het transformeren van de onderbewuste oorzaken van overgewicht Met transfirmatie-cd Thorsten Weiss Jenny Bor Uitgeverij Akasha Inhoud Voorwoord 9 Waarom dit boek? 11

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Kijk in de spiegel en zeg: Ik hou van mezelf en accepteer mezelf precies zoals ik nu ben. Wat denk je nu? Ga na hoe je je voelt. Dit kan wel eens de

Kijk in de spiegel en zeg: Ik hou van mezelf en accepteer mezelf precies zoals ik nu ben. Wat denk je nu? Ga na hoe je je voelt. Dit kan wel eens de Kijk in de spiegel en zeg: Ik hou van mezelf en accepteer mezelf precies zoals ik nu ben. Wat denk je nu? Ga na hoe je je voelt. Dit kan wel eens de kern van je probleem zijn. 10 Ik accepteer al mijn kanten

Nadere informatie

Les 3. Stap 2 van Innerlijke Verbinding

Les 3. Stap 2 van Innerlijke Verbinding Les 3 Stap 2 van Innerlijke Verbinding Kies voor de intentie om uzelf en anderen lief te hebben. Het maken van deze keuze opent uw hart, nodigt goddelijke Liefde en Mededogen binnen en beweegt u in de

Nadere informatie

Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft

Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft Kunt u mij een (voor u) belangrijk verhaal over Jezus vertellen? Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft Zijn twee belangrijkste geboden: Heb je God lief

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

(NEALE) Maar ik heb zoveel mensen pijn gedaan, in de steek gelaten...

(NEALE) Maar ik heb zoveel mensen pijn gedaan, in de steek gelaten... 3-15 Er is niets mis mee om te doen waar je zin in hebt... (NEALE) Maar ik heb zoveel mensen pijn gedaan, in de steek gelaten... De vraag is alleen waar je het meeste zin in hebt. Het lijkt er nu op dat

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

Honderd Vragen over Verslaving door Nathan Wennegers

Honderd Vragen over Verslaving door Nathan Wennegers Honderd Vragen over Verslaving door Nathan Wennegers 1) Waarom ik? Antwoord: Precies, het gaat juist over je ik, niet waar? Want wil een normaal intelligent mens verslaafd zijn? 2) Hoe bedoel je precies?

Nadere informatie

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN 7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN Stap 1: PROCLAMEREN VAN WAARHEID Proclameer Jezus volbrachte werk van het Kruis = vergeving & herstel. Proclameer Gods liefde, genade, vergeving, bevestiging en

Nadere informatie

Zonder dieet lekkerder in je vel!

Zonder dieet lekkerder in je vel! Zonder dieet lekkerder in je vel! Vijf vragen en vijf stappen om te ontdekken hoe je jouw eetpatroon kunt veranderen en succesvol kunt afvallen. Overgewicht neemt ernstige vormen aan, veel volwassenen

Nadere informatie

Leven. Akasha. vanuit je. Een workshop in boekvorm. Thorsten Weiss. Uitgeverij Akasha

Leven. Akasha. vanuit je. Een workshop in boekvorm. Thorsten Weiss. Uitgeverij Akasha Leven vanuit je Akasha Een workshop in boekvorm Thorsten Weiss Uitgeverij Akasha Inhoud Voorwoord 7 1 Wacht niet op 2012 9 2 Volg de stem van je hart 15 2.1 Oefening: Je grote visioen 20 3 Activeer je

Nadere informatie

Dit systeem is jouw onderbewustzijn

Dit systeem is jouw onderbewustzijn Besturingssysteem op de achtergrond Dagelijks open je het bureaublad op je pc of tabloid. Je start je mail en internet en ondertussen open je een game. Je mag er dagelijks op vertrouwen dat je pc doet

Nadere informatie

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Parabel geschreven door Neale Donald Walsch Ergens in de tijd was er een Zieltje, dat tegen God zei: Ik weet wie ik ben! God zei: Dat is heel mooi. Wie ben

Nadere informatie

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6 Johannes 3: 3-6 3 Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 4 Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch

Nadere informatie

Wat is emotionele pijn eigenlijk?

Wat is emotionele pijn eigenlijk? Wat is emotionele pijn eigenlijk? Door de enorme stappen die het laatste decennium zijn gezet in hersenonderzoek, wordt steeds meer duidelijk dat emotionele pijn net zo erg kan zijn als fysieke pijn. Emotionele

Nadere informatie

Je moet voelen en beleven wat je niet meer wilt, heel helder hebben waar je van weg wilt.

Je moet voelen en beleven wat je niet meer wilt, heel helder hebben waar je van weg wilt. Waar wil je van weg? Belangrijk is dat je nu een doel gaat stellen. Maar voordat je een doel stelt is het nodig dat je specifiek in kaart brengt waar je nu bent ten aanzien van je doel. Je moet voelen

Nadere informatie

Module 5 Heel je relatie met geld

Module 5 Heel je relatie met geld Module 5 Heel je relatie met geld Inleiding In deze module gaan we nog wat dieper in op jouw relatie met geld. Veel coaches, therapeuten en trainers werken heel hard maar verdienen erg weinig (te weinig!).

Nadere informatie

Ik denk dat het de goede tijd is om biddend eens naar deze argumenten te kijken, ze serieus te nemen en ze te onderzoeken.

Ik denk dat het de goede tijd is om biddend eens naar deze argumenten te kijken, ze serieus te nemen en ze te onderzoeken. Weerstand tegen hulpverlening Jaren geleden was het een bekend verschijnsel, dat hulpverleners werden beschouwd als zielenknijpers en verledenwroeters. Je kon je daar maar beter niet mee inlaten. Bovendien

Nadere informatie

EERSTE HULP BIJ EMOTIE

EERSTE HULP BIJ EMOTIE EERSTE HULP BIJ EMOTIE Geschreven door barbara kelder Inleiding Dit is een spiritueel boekje, die je zal helpen wegwijs te worden in je eigen innerlijke wereld, die innerlijke wereld is een spiegel, van

Nadere informatie

3 HELPENDE TIPS OM BIJ JEZELF TE BLIJVEN ALS ER ANGST OF DWANG IN JE GEZIN VOORKOMT

3 HELPENDE TIPS OM BIJ JEZELF TE BLIJVEN ALS ER ANGST OF DWANG IN JE GEZIN VOORKOMT 3 HELPENDE TIPS OM BIJ JEZELF TE BLIJVEN ALS ER ANGST OF DWANG IN JE GEZIN VOORKOMT Thea van Bodegraven-Boonstra Maart 2016 Voorwoord Wat kun je verwachten in dit e-book? Als er iemand in jouw gezin last

Nadere informatie

Loslaten in 9 stappen en flowen vanuit hart & ziel

Loslaten in 9 stappen en flowen vanuit hart & ziel Tri of Light Loslaten in 9 stappen en flowen vanuit hart & ziel Loslaten is geen kwestie van wilskracht, maar kan je leren! Loslaten in 9 stappen Loslaten van woede, haat, verdriet, verwachtingen, schaamte,

Nadere informatie

Voor Noa Mali Zulueta Acea

Voor Noa Mali Zulueta Acea Voor Noa Mali Zulueta Acea Lichtflits Momenten van inzicht Lichtflits Momenten van inzicht Anniek Oosting Schrijfster: Anniek Oosting Coverontwerp: Anniek Oosting ISBN:9789402123234 Lichtflits/Anniek Oosting/2014

Nadere informatie

Een gesprekje met God de kleine Ziel en de zon

Een gesprekje met God de kleine Ziel en de zon de kleine Ziel en de zon Een kinderparabel gebaseerd op Een ongewoon gesprek met Ergens in de tijd was er een Zieltje, dat tegen zei: Ik weet wie ik ben! zei: Dat is heel mooi. Wie ben je dan? En het Zieltje

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Zelf zorgen voor een gezond gevoelsleven 9

Inhoud. Deel 1 Zelf zorgen voor een gezond gevoelsleven 9 Inhoud Deel 1 Zelf zorgen voor een gezond gevoelsleven 9 1 Emotionele verantwoordelijkheid 11 2 Gevoelens analyseren 15 3 Adequate en inadequate gevoelens onderscheiden 19 4 Gevoelens veranderen 24 5 Gedachten

Nadere informatie

Moeder Theresa 8 Click

Moeder Theresa 8 Click Moeder Theresa 8 Click Moeder Theresa Met haar eigen woorden Wacht niet op leiders; begin er zelf aan. Moeder Theresa leert ons hoe zij het evangelie tot leven brengt. Ik denk dat de wereld op zijn kop

Nadere informatie

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar Succes verhaal - Stoppen met haren uittrekken Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar knokken tegen Trichotillomanie eindelijk bevrijd van gewoonte tot haren uittrekken!!!! Al ruim 20 jaar lang had ik last van

Nadere informatie

Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt. Lieve mensen 22 juli 2012

Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt. Lieve mensen 22 juli 2012 Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt Lieve mensen 22 juli 2012 Er ligt een verband tussen het houden van jezelf en het houden van de ander.

Nadere informatie

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt.

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt. Hoofdstuk 7 Emoties Nu is het tijd om door te gaan. Je hebt je dwarslaesie, je bent hopelijk klaar met al de medische dingen, nu is het tijd om ook je gevoelens aandacht te geven. Dus: ga lekker zitten,

Nadere informatie

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied.

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied. e Opstandingskerk - 15 maart 2015 4 zondag van de veertig dagen - Laetare Lezing: Johannes 6, 1-15 Gemeente van Christus, Het is kort voor het paasfeest. Jezus gaat naar de overkant van het Meer van Galilea.

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Levensdoelen omzetten met de kristallijne getallenmatrix

Levensdoelen omzetten met de kristallijne getallenmatrix Thorsten Weiss Levensdoelen omzetten met de kristallijne getallenmatrix Uitgeverij Akasha Inhoud Een koude ochtend 7 De liefde en het hart: alleen voor watjes? 11 Waarom liefde de motor is voor topprestaties

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

WIJ ZIJN BEWUSTZIJN ZELF. Avatar Adi Da Samraj. Een Boodschap Aan Iedereen Geschonken. door. Wij Zijn Bewustzijn Zelf -1-

WIJ ZIJN BEWUSTZIJN ZELF. Avatar Adi Da Samraj. Een Boodschap Aan Iedereen Geschonken. door. Wij Zijn Bewustzijn Zelf -1- Wij Zijn Bewustzijn Zelf -1- WIJ ZIJN BEWUSTZIJN ZELF Een Boodschap Aan Iedereen Geschonken door Avatar Adi Da Samraj Wij Zijn Bewustzijn Zelf -2- Tekst en afbeeldingen: Copyright 2013 The Avataric Samrajya

Nadere informatie

279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012

279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012 Liefhebben (279, 281, 353, 359, 381) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012 Er ligt een verband tussen het houden van jezelf en het houden van de ander. Houden

Nadere informatie

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Geschreven door auteur Geen Reacties Gepubliceerd: december 28th, 2013 Natalie Glasson Aartsengel Metatron, met Natalie Glasson Binnenin jouw wezen

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Inleiding Be the light!

Inleiding Be the light! Inleiding Be the light! Wat houdt jou tegen om te stralen? In wezen ben jij een diamant, jouw innerlijk licht is zuiver en helder. Jouw aanwezigheid is oneindig kostbaar, tijdloos en blijvend. Met ons

Nadere informatie

Onze Veertien Lichamen

Onze Veertien Lichamen Onze Veertien Lichamen We bestaan uit de volgende 14 lichamen: 11: Cel Lichaam 10: DNA Lichaam 9: Universeel Lichaam 8: Sterre Lichaam 7: Kosmisch Lichaam 6: Spiritueel Lichaam 5: Gezamenlijk Lichaam 4:

Nadere informatie

Ik zal de wet van pure potentialiteit in praktijk brengen door me voor te nemen de volgende stappen te doen:

Ik zal de wet van pure potentialiteit in praktijk brengen door me voor te nemen de volgende stappen te doen: Deepak Chopra - isbn 90-696-485-6 Eerste wet: Het toepassen van de wet van pure potentialiteit Ik zal de wet van pure potentialiteit in praktijk brengen door me voor te nemen de volgende Ik zal in contact

Nadere informatie

Navolging. Een diaconaal themajaar CGK Zwolle cluster V&T

Navolging. Een diaconaal themajaar CGK Zwolle cluster V&T Navolging Een diaconaal themajaar 2007 CGK Zwolle cluster V&T Inhoud Navolgen hoe doe je dat..? Jezus voorbeeld volgen Navolging wat betekent dat? Niets hebben, maar alles bezitten Nergens aan vastzitten

Nadere informatie

Start. Wil je reageren, dat kan de eerste keer alleen schriftelijk. Voor vragen sluit je een aan je zelf gerichte envelop met voldoende porto bij.

Start. Wil je reageren, dat kan de eerste keer alleen schriftelijk. Voor vragen sluit je een aan je zelf gerichte envelop met voldoende porto bij. 1 DEEL 1 WERKBOEKJE GELOVEN IN GOD? ILY Start Al die wereldse ellende God wat doet dat pijn Maar wat nu als God helemaal Geen man of vrouw blijkt te zijn. Geen mens en zelfs geen wezen Maar een kracht!

Nadere informatie

OMGAAN MET EMOTIES IN HET LICHT VAN DE CURSUS

OMGAAN MET EMOTIES IN HET LICHT VAN DE CURSUS OMGAAN MET EMOTIES IN HET LICHT VAN DE CURSUS Hoe kijkt de Cursus naar gevoelens en emoties? En hoe kun je het beste omgaan met je gevoelens wanneer je student van de Cursus bent? Deze vragen kwamen regelmatig

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Spiritueel dagboek Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Voorwoord: Een spiritueel dagboek 5 Waarom een spiritueel dagboek? 7 Om bewuster te leven en te handelen Aandachtspunten

Nadere informatie

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance Lekker in je vel in 7 stappen Welkom bij deze E-cursus Dank je wel voor het aanschaffen van deze E-cursus. Ik ga jou helpen zodat jij weer lekker in je vel komt te zitten. Wat ik zelf heb ervaren en waar

Nadere informatie

Preek Galaten 5:16-24, Romeinen 7:1-25. Broeders en zusters,

Preek Galaten 5:16-24, Romeinen 7:1-25. Broeders en zusters, Preek Galaten 5:16-24, Romeinen 7:1-25 Broeders en zusters, Vandaag wil ik stilstaan bij dat bekende gedeelte Galaten 5:22 over de vrucht van de Geest. Ik ben niet de eerste die er over spreekt. Als het

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID...

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... Geplaatst op 28 juni, 2015 in het YOGI YOGA blad editie juli + augustus 2015 Lieve schat, je bent zo'n mooie, lieve en grappige vrouw, zelfs met je nukken

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding en leeswijzer 3 2. Energie Psychologie 7 3. Gedachten 10 Het zijn jouw gedachten die jouw wereld creëren 11 4. Verantwoordelijkheid 13 5. Persoonlijk Plan, jouw blauwdruk

Nadere informatie

Zelfbeschadiging inventarisatie en behandeling

Zelfbeschadiging inventarisatie en behandeling 1 Zelfbeschadiging inventarisatie en behandeling Over de eerste keer dat je jezelf beschadigde 1. ik deed het omdat ik het wilde en van plan was 2. het gebeurde toevallig/per ongeluk 3. leek gewoon te

Nadere informatie

Jezus volgen in de hectiek van het leven

Jezus volgen in de hectiek van het leven Jezus volgen in de hectiek van het leven Bestemd om vrucht te dragen Johannes 15:5: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar

Nadere informatie

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2 NIEUWSBRIEF 14 februari 2015 1 Lieve mensen, Iedere dag is een dag van de liefde, om degenen om je heen te vertellen hoeveel je van ze houdt, het leven in je hart te koesteren en te genieten van de grote

Nadere informatie

Les 2. Stap Eén van Innerlijke Verbinding

Les 2. Stap Eén van Innerlijke Verbinding Les 2 Stap Eén van Innerlijke Verbinding Kies ervoor om u bewust te zijn van uw gevoelens. Wees bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor de manier waarop u misschien uw eigen pijn veroorzaakt, voor

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Ontwerp omslag Flashworks Lay-out en dtp binnenwerk Gewoon Geertje

Ontwerp omslag Flashworks Lay-out en dtp binnenwerk Gewoon Geertje VREDE MET JEZELF Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC ) draagt. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging

Nadere informatie

Het Beeld van Onszelf

Het Beeld van Onszelf Het Beeld van Onszelf Onze natuurlijke staat van zijn is bewust-zijn, een bewustzijn dat niet van iets is, maar een allesomvattende staat van zuiver ervaren. Binnen dit bewustzijn is onze geest evenwichtig,

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------------ VERNIEUWING VAN ONS DENKEN

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------------ VERNIEUWING VAN ONS DENKEN Kingdom Faith Cursus KF15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ VERNIEUWING VAN ONS DENKEN Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Opdracht 1.1: Observeer je verhaal in je hoofd

Opdracht 1.1: Observeer je verhaal in je hoofd Opdracht 1.1: Observeer je verhaal in je hoofd Het is belangrijk om te weten waar je nu staat, zodat je weet van waar je straks vertrekt. Als jij weet wat voor verhaal hebt, welk verhaal jij jezelf verteld

Nadere informatie

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in LINDA AMMERLAAN KINDERVOEDINGSCOACH Inleiding Wie ben ik? Als moeder van 2 kinderen weet ik hoe lastig het is om in deze tijd je kinderen gezond te laten opgroeien.

Nadere informatie

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam)

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam) Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Het verval van het lichaam is niet iets waar we graag aan denken. Ieder mens hoopt dat een lijdensweg hem bespaart blijft.

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. Deel 1

Inhoud. Inleiding 7. Deel 1 Inhoud Inleiding 7 Deel 1 1 Niet-functionerende ouders 15 2 Het ongewenste kind 21 3 Dominante ouders 27 4 Parentificatie 35 5 Symbiotische ouders 41 6 Emotionele mishandeling 49 7 Lichamelijke mishandeling

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les twee Welkom bij les twee van deze e-cursus waarin we je willen laten zien hoe je groter kunt worden zodat je problemen

Nadere informatie

Wat is verlossing, Vader? Ik weet het niet. Zeg het mij, opdat ik het begrijp (WdI.72.10:6-8).

Wat is verlossing, Vader? Ik weet het niet. Zeg het mij, opdat ik het begrijp (WdI.72.10:6-8). MIJN VERLOSSING KOMT VAN MIJ Mijn verlossing komt van mij (WdI.70.t). Dat is de titel van werkboekles 70. Blijkbaar gaat de Cursus ervan uit dat ik verlost wil worden. Maar wat is dat eigenlijk, verlossing?

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kanker : Eigen meesterschap bij verloop en ervaren van kanker. 1. Centrale punten 2. Doelstelling 3. Methode. 3.1. Centering. 3.3.

Kanker : Eigen meesterschap bij verloop en ervaren van kanker. 1. Centrale punten 2. Doelstelling 3. Methode. 3.1. Centering. 3.3. Kanker : Eigen meesterschap bij verloop en ervaren van kanker 1. Centrale punten 2. Doelstelling 3. Methode 3.1. Centering 1. Zielerust 2. Zelfgenezend vermogen via limbisch systeem 3.2. Mentale schoonmaak

Nadere informatie

Uit een inleiding en gesprek te Gouda 14 mei 2008 -

Uit een inleiding en gesprek te Gouda 14 mei 2008 - Jaargang 9 nr. 10 ( 3 juni 2008) Non-dualiteit van de ervaring Uit een inleiding en gesprek te Gouda 14 mei 2008 - Ja, we hebben het hier steeds over het herkennen van non-dualiteit. Het is duidelijk:

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

Waarom we een derde van ons leven missen 17. 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven. Hoe de wetenschap dromen grijpbaar maakt 24

Waarom we een derde van ons leven missen 17. 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven. Hoe de wetenschap dromen grijpbaar maakt 24 Inhoud inleiding Nieuw inzicht in onze dromen 11 i wat dromen zijn 1 Terugkeer naar een vergeten land Waarom we een derde van ons leven missen 17 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven Hoe de wetenschap

Nadere informatie

Psalm 62, 6 Word rustig bij God, mijn ziel

Psalm 62, 6 Word rustig bij God, mijn ziel Psalm 62, 6 Word rustig bij God, mijn ziel Viering van het Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang: Ps 42,1.3 Votum / groet Zingen Ps 43,4.5 Wet Zingen LB 358,1 Gebed Lezen: Psalm 62 Zingen Ps 62,3.4 Preek

Nadere informatie

Heb ik Jezus nodig??

Heb ik Jezus nodig?? Heb ik Jezus nodig?? Een eerlijke vraag. Ton de Ruiter Een helder antwoord via zes korte vragen. Korte inleiding naar de eerste vraag. Volgens de Bijbel verkondigde Jezus iets bijzonders: goed nieuws!

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

THEMA 3: EEN BIJBELSE MENSVISIE

THEMA 3: EEN BIJBELSE MENSVISIE THEMA 3: EEN BIJBELSE MENSVISIE TEKST 1 In een bijbels perspectief verschijnt de mens als faiblesse et promesse. Mensen zijn tezelfdertijd eindig onvolkomen en oneindig beloftevol. Beperkt, kwetsbaar,

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Als voorganger vraag ik u, Eeuwige God, maak mij waardig deze kehilla kedosja deze heilige gemeente, voor te gaan gedurende deze dag.

Als voorganger vraag ik u, Eeuwige God, maak mij waardig deze kehilla kedosja deze heilige gemeente, voor te gaan gedurende deze dag. Inleidend gebed We staan hier aan het begin van een lange dag. Een dag waarin we vele malen vergeving zullen vragen aan U, Eeuwige onze God. Korte en lange lijsten, zacht en hardop, voor onszelf en samen

Nadere informatie

Inhoud. Wenken voor een evenwichtig leven 7. Over Epictetus 69. Nawoord De filosofie van de stoa 73. Bibliografische notitie 83 [5]

Inhoud. Wenken voor een evenwichtig leven 7. Over Epictetus 69. Nawoord De filosofie van de stoa 73. Bibliografische notitie 83 [5] Inhoud Wenken voor een evenwichtig leven 7 Over Epictetus 69 Nawoord De filosofie van de stoa 73 Bibliografische notitie 83 [5] 1 Al wat bestaat is in twee categorieën te verdelen: de ene valt binnen ons

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Twee soorten gedachten B's: rationele en irrationele

Twee soorten gedachten B's: rationele en irrationele Vertaling: Wat je denkt, word je. Wat je voelt, trek je aan. Wat je je voorstelt, creëer je. - Boeddha Laten we eerst eens kijken wat nu eigenlijk rationele en irrationele gedachten zijn. We voeren, als

Nadere informatie

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Serie: Mooie mensen zoals Jezus 1. Vrucht van de Geest Idealist? Toen ik klein was dacht ik echt dat kerkmensen alleen maar goed voor elkaar waren. Toen ik een jongere

Nadere informatie

DE NEGEN ENNEAGRAM TYPEN EN HUN VALKUILEN

DE NEGEN ENNEAGRAM TYPEN EN HUN VALKUILEN DE NEGEN ENNEAGRAM TYPEN EN HUN VALKUILEN ❶ Perfectionist: Houdt van structuren. Houdt zich aan regels. Vindt dat alles altijd beter kan. Ergert zich aan fouten. Wil werken aan de perfecte wereld. De Perfectionisten

Nadere informatie

Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk!

Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk! Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk! In onze vorige Zing In hebben we het gehad over de druk die op jonge mensen wordt gelegd, op de vaak hoge eisen die we aan hen stellen. Maar niemand is

Nadere informatie