MARIANNE WILLIAMSON. Een cursus in loslaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARIANNE WILLIAMSON. Een cursus in loslaten"

Transcriptie

1 MARIANNE WILLIAMSON Een cursus in loslaten

2 Inleiding Dit is een spirituele leergang die uit 21 lessen bestaat. Hij staat los van alles wat je verder nog zou kunnen doen als het om eten of lichaamsbeweging gaat. Het is een soort heropvoeding : het aanleren van een andere manier van denken over je gewicht. Je probleem met gewicht ligt weliswaar op het niveau van het lichaam, maar daar ligt niet de óplossing van dat probleem. De uiteindelijke oplossing van elk probleem zit hem in je manier van denken, want wat er in je hoofd of denkgeest gebeurt bepaalt hoe jij het leven ervaart. De wet van oorzaak en gevolg is de meest basale bouwsteen van het universum en die wet stelt dat gedachten zich op het niveau van de oorzaak afspelen en de materiële wereld zich op het niveau van het gevolg bevindt. Dus wanneer je je manier van denken verandert, verander je alles. De lessen in dit boek helpen je om anders te gaan denken en dat is in principe de enige manier om blijvend iets in je lichaam te veranderen. Toch is het niet genoeg om alleen maar iets te veranderen aan je bewuste gedachten. Wanneer je je onbewuste niet mee laat doen met je streven gewicht kwijt te raken, zal het dat overgewicht weer in ere herstellen, wat je ook doet. Misschien heb je in het verleden al ontzettend veel pogingen ondernomen om af te vallen van buitengewoon strenge diëten tot en 9

3 Een cursus in loslaten met bijna bovenmenselijk zware vormen van lichaamsbeweging en gemerkt dat het je op een of andere geheimzinnig wijze niet lukte te zorgen dat die kilo s er ook af bleven. Je slaagde er weliswaar een poosje in je gedrag te veranderen, maar kwam nog niet tot de diepe verandering die nodig was om je helemaal van je dwangmatige eetgedrag te bevrijden. Het kan zijn dat het je op eigen kracht is gelukt je bewuste manier van denken te veranderen, maar dat het je niet lukt om in je eentje die onbewuste gedachten te veranderen. Daar heb je een wonder voor nodig. De principes die aan deze 21 lessen ten grondslag liggen zijn niet ingewikkeld, maar wel anders dan je gewone manier van denken. Ze zijn het begin van een wondergerichte benadering van gewichtsverlies. Ze luiden als volgt: 1. Je lichaam op zich is volkomen neutraal. Het veroorzaakt niets: het is geheel en al een gevolg, geen oorzaak. 2. Slechte eetgewoonten zijn niet de oorzaak van je overgewicht, en gebrek aan lichaamsbeweging is al evenmin de oorzaak van je overgewicht. De oorzaak van je overgewicht zit in je denkgeest, je manier van denken. 3. De oorzaak van je overgewicht is angst, een gevoel of een manier van denken waarbij de liefde geblokkeerd is en geen toegang heeft. 4. Angst komt tot uitdrukking in onbewuste neigingen, die zich vervolgens uiten als onmatigheid en/of ongezonde eetgewoonten en/of weerstand tegen voldoende lichaamsbeweging. Het uiteindelijke gevolg van dat alles dat wil zeggen: overgewicht kan alleen maar blijvend en fundamenteel genezen worden wanneer de angst zelf met wortel en tak verdwenen is. 10

4 Inleiding Deze cursus stelt zich ten doel je angst weg te nemen en die te vervangen door een oneindige liefde. Elk probleem is in de kern een spiritueel probleem, en elke oplossing is een spirituele oplossing. Je hebt niet alleen maar meer lichaamsbeweging nodig en zelfs niet alleen maar gezondere eetgewoonten. Je hebt behoefte aan een wonderbaarlijke omslag in je manier van denken: van louter sterfelijke gedachten naar onsterfelijke, van angstgedachten naar gedachten die zo licht zijn van liefde dat de ketenen van de angst die je nu vasthouden verbroken worden en je nooit meer gevangen kunnen zetten. Het klinkt misschien gek, dat angst de bron van je gewichtsprobleem zou zijn, maar toch is het zo. Naarmate je denkgeest erop getraind wordt de angst los te laten, zal je lichaam de overtollige kilo s loslaten. In de enorme ruimte van je ware heiligheid de gewijde liefde in je hart wemelt het van de wonderen. Deze cursus gaat niet over je relatie tot eten: het gaat over je relatie tot de liefde. Want liefde is de ware genezer. Wonderen zijn een natuurlijke uiting van liefde. Wonderen gebeuren vanzelf zodra jij je herinnert wie je bent. Je bent een volmaakt kind van God en er is niets aan jou wat onvolmaakt is. God, die volmaakt is, creëert niets onvolmaakts. Het is daarom een teken van nederigheid en niet van arrogantie om de goddelijke volmaaktheid van je ware ik te accepteren. Elke keer dat je je onvolmaakt gedraagt, ben je simpelweg vergeten wie je bent. En omdat je je niet herinnert wie je bent, wordt het moeilijker om degene te zijn die je in je hart het allerliefst zou zijn. De sleutel naar je genezing, naar een gezonde relatie tot eten, ligt in de herinnering aan je goddelijke perfectie, want je relatie tot eten ligt op een terrein waar je zenuwstelsel de herinnering 11

5 Een cursus in loslaten aan zijn goddelijke programmering is kwijtgeraakt. Wanneer je het idee accepteert dat jouw ziel perfect geschapen is, zul je gaan zien dat ook je lichaam perfect geschapen is. Het is de bedoeling dat je lichaam een afspiegeling is van je ziel en zowel je lichaam als je cellen zullen reageren wanneer ze aan hun goddelijke volmaaktheid worden herinnerd. Deze cursus stelt zich ten doel je lichaam te helpen zich zijn volmaaktheid te herinneren, door je denkgeest aan zíjn volmaaktheid te herinneren. Je ware ik of zelf is door de natuur perfect geprogrammeerd om gezond en vastberaden te denken en zich ook zodanig te gedragen. Aan jou de taak je niet alleen los te maken van een matrix van verslaving of dwangmatigheid, maar ook weer contact te maken met de matrix van de volmaaktheid waarin je geschapen werd en waar je ziel nog steeds huist. Die matrix van volmaaktheid is je ware ik. Je ware ik is al volmaakt, in alle opzichten. Jij bent het probleem niet, want jij bent goddelijk volmaakt. Wanneer jij te veel eet of te veel uitgeeft, of te veel drinkt, of wat dan ook te veel doet ben je simpelweg niet wie je eigenlijk bent. Je ware ik is je spirituele ik en niet je lichamelijke ik, een ik dat weliswaar in deze wereld leeft maar geneigd is dat te vergeten. En de daaruit voortvloeiende verwarring heeft bijgedragen tot een disfunctioneel gedragspatroon. Die disfunctie bestond om te beginnen in je gevoelsleven en manier van denken, kwam daarna tot uiting in je gedrag en manifesteerde zich vervolgens in overgewicht. Zodra jij je een hogere waarheid herinnert, worden de cellen in je lichaam aan hún hogere waarheid herinnerd. Je lichaam beschikt over een natuurlijke intelligentie waarmee het het voor jou perfecte gewicht kan creëren en in stand houden, 12

6 Inleiding zolang je denkgeest in harmonie is met zijn eigen perfectie. Jouw perfecte gewicht is gecodeerd vastgelegd in de natuurlijke patronen van je ware ik, net zoals alles in code is vastgelegd in de patronen van je ware ik. Je ware ik weet precies hoe het jouw lichaam zo gezond en gelukkig mogelijk kan bewonen, en doet dat automatisch wanneer jij weer bewust contact maakt met je spirituele werkelijkheid. Door terug te gaan naar wie je werkelijk bent, kom je tot het punt waarop al je problemen met je gewicht verdwenen zijn. Deze cursus helpt je drie dingen herinneren: 1. In jou huist een volmaakte liefde die de essentie is van je ware ik. 2. Je kunt je volmaaktheid vergeten, maar niet ongedaan maken. 3. Er bestaat een manier om weer contact te maken met je volmaaktheid wanneer je in de war bent geraakt en vergeten bent dat die bestaat. Die manier om weer contact te maken noemen we ten behoeve deze cursus de Goddelijke Denkgeest. Het is een geschenk van God dat je altijd en overal weer aan je ware ik helpt herinneren. Je dwangmatigheid zit ergens waar je, in je spirituele vergeetachtigheid, tijdelijk waanzinnig wordt, al is het maar heel even: net lang genoeg om die zak chips open te trekken die de trigger vormt voor een eetbui. Wanneer je in die vergeetachtigheid verdwaald bent, raak je verward in je manier van denken en kun je geen nee meer zeggen op het moment dat iets wat je welzijn echt kan schaden zich voordoet als een liefhebbende en behulpzame vriend. De Goddelijke Denkgeest is een tegenkracht voor die tijdelijke waanzin: hij helpt je herinneren 13

7 Een cursus in loslaten wie je bent wanneer jij tijdens momenten van spirituele vergeetachtigheid de weg kwijt bent. Niemand hoeft jou te vertellen hoe destructief dergelijke momenten van vergeetachtigheid kunnen zijn. Maar waarom bestaat die verwarring, een impuls die zo tegen jouw welzijn ingaat, dan eigenlijk? Hier komen we op een fundamenteel spiritueel principe dat de basis vormt voor deze cursus en dat van groot belang is voor wie het wil begrijpen, namelijk dat er twee tegengestelde krachten bestaan: de liefde en de angst. Liefde is een kracht die perfect is: creatief, zelfregulerend, gezond, zelfgenezend en overvloedig. Jij bent als kind van het Goddelijke waarlijk liefde. Angst is een kracht die waanzinnig is, destructief, gewelddadig, ziekmakend en overlopend van tekort. Hij komt tot uitdrukking in de vorm van een onecht ik, corrumpeert je ware aard en zorgt ervoor dat je je gedraagt op een wijze die tegengesteld is aan wie je werkelijk bent. Het onderschatten van deze beide krachten is een teken van spirituele onvolwassenheid. Ze zijn beide actief en hebben allebei hun blik op je gericht. De ene kracht wenst je het beste, de andere wenst je dood. Het is niet altijd gemakkelijk je angst te boven te komen en het is al evenmin iets wat je met je sterfelijke denkgeest alleen kunt. Je redt het niet met zelfdiscipline, buitengewoon intelligent optreden, een dieet of welke andere uiting van wilskracht dan ook. Wanneer je de slaaf bent van wat je dwangmatige gedrag je voorschrijft, is alleen de Goddelijke Denkgeest sterk genoeg om dat te neutraliseren. De Goddelijke Denkgeest is er altijd wanneer je er een beroep op doet. Hij zal je bevrijden van de ketenen waarmee je vastzit en wel op een wijze waar je zelf niet toe in staat bent. Het is niet voldoende om alleen maar te zeggen: Dus als ik anders denk ben ik genezen! Zo 14

8 Inleiding eenvoudig is het namelijk niet. Zoals je zelf al hebt ontdekt, ben je op eigen kracht niet sterk genoeg om de destructieve invloed van de angst te verdrijven. Je hoort als mens zo vaak: Je hoeft alleen maar anders te denken! of: Leer toch van jezelf te houden! Alsof dat zo gemakkelijk is. Iedereen die ooit veel is afgevallen en vervolgens al deed hij nog zo zijn best dat niet te laten gebeuren weer aankwam, weet hoe groot de macht van de weerspannige, op angst gebaseerde denkgeest is. Jij verandert je manier van denken en vervolgens is er iets in jou wat het weer terugverandert. Wanneer een mens door onbewuste krachten en invloeden tot chronisch zelfdestructief gedrag wordt gebracht waarover hij met zijn bewuste gedachten weinig of geen controle heeft, spreken we van een verslaving. Onder verslaving verstaan we een geheel van uit jezelf voortkomende gedragingen waarover je met een geheel van louter uit jezelf voortkomende psychologische reacties geen zeggenschap hebt. Verslaving is een kwestie van niet kunnen ophouden. Verslaving is de waanzin die het overneemt en maakt dat je datgene doet of verzuimt waarmee je het keer op keer weer verknalt en alles kapotmaakt, datgene wat je het geluk uit handen slaat, datgene waardoor je wanhopig wordt om wat er van je leven is geworden. Verslaving is een leven dat wordt gerund door een boze heks die kennelijk je brein heeft overgenomen en dat inmiddels gebruikt als controlekamer, waarmee ze je tot de meest zelfdestructieve dingen brengt en vervolgens van plezier gaat zitten gniffelen terwijl jij naderhand op de grond ligt te kronkelen van ellende. Het is verleidelijk te denken dat jij de enige bent die dit doormaakt, ook al weet je verstandelijk eigenlijk wel dat dat niet het geval is. Desondanks is verslaving voor iedereen een 15

9 Een cursus in loslaten eigen hel, een geheime en van schaamte vervulde hel, omdat je niet geacht wordt zo te zijn. Maar wanneer je niet geacht wordt zo te zijn, en niemand wordt geacht zo te zijn, hoe komt het dan dat zoveel mensen zo zijn? Alleen jij kunt van jezelf zeggen of je al dan niet eetverslaafd bent. Maar van één ding kun je zeker zijn: het bewustzijn van het gehele menselijke ras is verslaafd. We zijn verslaafd aan de angst, omdat we het zicht op onze gemeenschappelijke liefde zijn kwijtgeraakt. Jij bent niet zwakker of meer verwond, beter of slechter dan anderen: in ieder van ons speelt zich een enorme strijd af tussen de macht van de angst en de macht van de liefde. De krachtmeting in jouw binnenste manifesteert zich nu toevallig aan de buitenkant en dat brengt een unieke en gênante vorm van lijden met zich mee. Maar de hele mensheid voelt de pijn van onze gezamenlijke verslaving aan de angst. Verslaving en dwangmatigheid zijn spirituele kwesties die alleen door een hogere vorm van liefde kunnen worden genezen. De verwondingen van iemand die te veel eet zijn niet alleen sterker dan zijn of haar rationele gedachten, maar ook sterker dan zijn of haar zelfdiscipline. En het kan weliswaar heel pijnlijk zijn om dat in te zien, het is een besef dat uiteindelijk tot blijdschap en vreugde leidt. Want wanneer je je realiseert dat je het probleem niet zelf op kunt lossen, begint het je te dagen dat God dat absoluut kan. Liefde is altijd het antwoord, maar eigenliefde is niet genoeg. Ik houd van mezelf, ik houd van mezelf is weliswaar een mooie mantra, maar ook een ineffectieve. Wanneer eigenliefde je enige tegengif tegen de angst is, zit je uiteindelijk in een situatie waarin jij het opneemt tegen jezelf. En een strijd die je tegen jezelf voert win je nooit. De liefde die je zal bevrijden is goddelijke liefde, afkomstig van buiten je sterfelijke denkgeest. 16

10 Inleiding Het is een vorm van goddelijk ingrijpen vanuit een denksysteem dat het jouwe overstijgt. Wanneer je je probleem in Gods handen legt, wordt de situatie waar dat probleem voor staat opnieuw gecreëerd. En wat onvolmaakt is wordt dan volmaakt. Wanneer je iets doet uit verslaving of dwangmatigheid (alle verslavingen zijn dwangmatig, maar niet elke dwangmatige eter is verslaafd) heb je geen contact meer met je herinnering aan hoe God je geschapen heeft. Dwangmatigheid en verslaving zijn vormen van zelfondermijning die ontstaan zijn uit een trauma, waarschijnlijk iets wat op heel jonge leeftijd is gebeurd en wat je het gevoel gaf dat je iets ontnomen is en dat niemand van je houdt. En de afwezigheid van liefde brengt angst teweeg, net zoals de afwezigheid van licht donker teweegbrengt. Op het moment dat je geen liefde kon voelen, voelde je in plaats daarvan angst. Toch deed die angst zich voor als je vriend en bood je eten aan als substituut voor liefde. Op dat moment zijn er wat draden in je hersenen in de war geraakt. Deze cursus stelt zich ten doel ze weer te ontwarren, door je denkgeest erop te trainen in wonderen te denken. Want wanneer je eetverslaafd bent is alles wat minder is dan een wonder niet voldoende om je eetpatroon fundamenteel en blijvend te veranderen. Verstandelijk inzicht in je lichaam, de samenhang tussen lichaam en geest, de fysiologie van lichaamsbeweging of de feiten rondom stofwisseling en voedsel heeft maar weinig te betekenen als je verslaafd bent. Om de woorden van Sigmund Freud te gebruiken: Het intellect wordt gebruikt in dienst van de neurose. Wat jij zelf hebt uitgedacht maakt bij dit alles weinig of niets uit. Hoe slim je ook bent, of hoeveel je ook aan jezelf gewerkt mag hebben, jij kunt in je eentje de psychische kracht van dwangmatigheid en verslaving niet te slim af zijn. 17

11 Een cursus in loslaten Als dat zou kunnen zou je het inmiddels al wel hebben gedaan. Je hebt bij dit probleem, dat zo kwaadaardig is en zich zo heeft ingegraven, de hulp van spirituele krachten nodig. Dit is iets waar je God bij nodig hebt. Dit is geen cursus theologie maar een ervaringsgerichte cursus. De energie van goddelijke liefde is geen idee, maar een feitelijke kracht die in jouw omstandigheden kan worden aangewend. Het is de enige kracht die sterker is dan de uit verslaving voortkomende drang jezelf kwaad te doen. Wanneer je handelt vanuit je verslaving, ben je tijdelijk blind voor je heiligheid en dus losgekoppeld van je essentiële ik. Daarom gaat het in deze cursus niet om eten maar om spiritualiteit: de zoektocht naar een kracht die groter is dan de jouwe. Het gaat niet om je verslaving maar om een kracht die sterker is dan jouw verslaving. We zijn niet van plan je duisternis te analyseren, maar willen een licht ontsteken dat in jou opgesloten heeft gezeten en nu klaar is om volop te schijnen. En dat licht is de liefde zelf. Gezond eten is een daad van liefde en ongezond eten is dat niet. Dus wanneer je te veel eet, handel je vanuit een gevoel dat geen liefde is. Wanneer je vergeet wie je bent, corrumpeer je degene die je bent. Je dwangmatige ik is een perversie van je ware identiteit en reageert niet neutraal, maar actief beschadigend. Want er bestaat niet zoiets als een neutrale gedachte. Dwangmatig gedrag is een uiting van je natuurlijke neiging tot liefhebben die is vervormd tot een onnatuurlijke neiging iets te doen wat niet liefdevol is. Te veel eten is simpelweg een van de vele vormen die die neiging kan aannemen. Het gaat niet om het eten. Het gaat om een waanzinnige zucht die God wil verwerpen en jou kwaad wil doen. Hij pakt je in je lijf door je eerst in je denkgeest te pakken. 18

12 Inleiding Traditionele christenen hebben het vaak over de duivel als een wezen met een fluwelen tong; bij de AA, de Anonieme Alcoholisten, wordt drankzucht een ziekte genoemd die je van je stuk brengt en voor de gek houdt. Welke vorm de angst ook aanneemt, het is je eigen mentale kracht die zich tegen je keert; die kracht kan net zo manipulatief, bestraffend of bizar zijn als jíj kunt zijn. Is het je wel eens gebeurd dat je iets zei waarvan je diep in je hart wist dat het het tegenovergestelde was van wat je werkelijk vond? Dat gebeurt ook wanneer je tegen jezelf in gaat, met eten of met wat dan ook. Op momenten van zelfhaat wringt je denkgeest zich in allerlei bochten om jou ervan te overtuigen dat je iets uit liefde voor jezelf doet. Ik eet die koekjes allemaal op om mezelf te troosten. Ik eet al die boterhammen omdat het me emotioneel voedt. En niet alleen je denkgeest, ook je lichaam kan waanzinnig worden. Dwangmatigheid en verslaving schakelen de drang die het leven onderbouwt en versterkt tijdelijk uit, in lichaam én geest. Dat is een strijd die met je verstand niet te winnen valt. Dus stel jezelf de volgende vraag: Ben ik bereid, al is het maar heel even, de mogelijkheid te overwegen dat God mijn waanzin te slim af kan zijn? Wanneer je van mening bent dat je simpelweg niet op eigen kracht een einde kunt maken aan die strijd tegen jezelf, een strijd die uiteindelijk je dood kan worden als hij niet tot bedaren komt, geef jezelf dan de ruimte je over te geven aan een vurige hoop en, desnoods heel even maar, te voelen dat de hulp waarom je hebt gebeden hebt eindelijk is gekomen. Je zou dit boek niet lezen als je niet al zover was. Ergens in jou is iets wat weet dat de enige oplossing die je nog niet geprobeerd hebt je volledig verlaten op de wil van een Hogere 19

13 Een cursus in loslaten Macht je zou aanlokken zodra je dit zou lezen. En hoezeer je denkgeest zich er wellicht ook tegen verzet, je ziel is dolgelukkig bij de gedachte dat dit je volgende stap zou kunnen zijn. Soms moet een mens zijn eigen duisternis onder ogen zien en erkennen en andere keren moet hij zijn licht onder ogen zien en erkennen. Op het diepste niveau gaat het er niet om dat je voor jezelf moet erkennen dat je eetverslaafd bent. Op het diepste niveau gaat het om de herinnering aan je eigen goddelijke essentie die je onder ogen moet zien en erkennen een herinnering die in jou besloten ligt als het geschenk dat het in feite is: het Antwoord op elk probleem, zelfs dit. Lieve God, Bevrijd me alstublieft van valse honger en trek en neem mijn pijn en verdriet van me af. Bevrijd me van mijn verslaving en laat me zien wie ik ben. Ontketen mijn hart zodat ik eindelijk een vrijer leven kan leiden. Amen 20

365 Wonderdagen. Marianne WilliaMson. Uitgeverij de Zaak

365 Wonderdagen. Marianne WilliaMson. Uitgeverij de Zaak 365 Wonderdagen Marianne WilliaMson Uitgeverij de Zaak oorspronkelijke titel: a Year of MiraCles, Daily Devotions and Reflections Copyright 2013 Marianne Williamson Copyright 2015 Uitgeverij de Zaak Published

Nadere informatie

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen 5. Overtuigingen Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen Een overtuiging is een gedachte die je hebt aangenomen als waarheid doordat ie herhaaldelijk is bevestigd. Het is niet meer

Nadere informatie

Wonderen, Werk & Geld

Wonderen, Werk & Geld Wonderen, Werk & Geld Marianne WilliaMson UitGeverij de Zaak oorspronkelijke titel: the law of divine Compensation, On Work, Money and Miracles Copyright 2012 Marianne Williamson Published by arrangement

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17 Fragment uit Colin Tipping Radicaal Vergeven (opmaak is anders dan in het boek zelf) Inhoud Voorwoord bij de Nederlandse uitgave 7 Woord vooraf 9 Inleiding 11 Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar.

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar. Module 3. Aanleren. Dag 18. Je nieuwe geest neurologisch. Zoals je gisteren al las gaan we de komende 11 dagen de energie van je nieuwe geest opbouwen. Gisteren ben je hiermee begonnen door de emotionele

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

Programmeer je lichaam op afvallen

Programmeer je lichaam op afvallen Programmeer je lichaam op afvallen Het transformeren van de onderbewuste oorzaken van overgewicht Met transfirmatie-cd Thorsten Weiss Jenny Bor Uitgeverij Akasha Inhoud Voorwoord 9 Waarom dit boek? 11

Nadere informatie

Honderd Vragen over Verslaving door Nathan Wennegers

Honderd Vragen over Verslaving door Nathan Wennegers Honderd Vragen over Verslaving door Nathan Wennegers 1) Waarom ik? Antwoord: Precies, het gaat juist over je ik, niet waar? Want wil een normaal intelligent mens verslaafd zijn? 2) Hoe bedoel je precies?

Nadere informatie

EERSTE HULP BIJ EMOTIE

EERSTE HULP BIJ EMOTIE EERSTE HULP BIJ EMOTIE Geschreven door barbara kelder Inleiding Dit is een spiritueel boekje, die je zal helpen wegwijs te worden in je eigen innerlijke wereld, die innerlijke wereld is een spiegel, van

Nadere informatie

Ik denk dat het de goede tijd is om biddend eens naar deze argumenten te kijken, ze serieus te nemen en ze te onderzoeken.

Ik denk dat het de goede tijd is om biddend eens naar deze argumenten te kijken, ze serieus te nemen en ze te onderzoeken. Weerstand tegen hulpverlening Jaren geleden was het een bekend verschijnsel, dat hulpverleners werden beschouwd als zielenknijpers en verledenwroeters. Je kon je daar maar beter niet mee inlaten. Bovendien

Nadere informatie

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN 7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN Stap 1: PROCLAMEREN VAN WAARHEID Proclameer Jezus volbrachte werk van het Kruis = vergeving & herstel. Proclameer Gods liefde, genade, vergeving, bevestiging en

Nadere informatie

Zonder dieet lekkerder in je vel!

Zonder dieet lekkerder in je vel! Zonder dieet lekkerder in je vel! Vijf vragen en vijf stappen om te ontdekken hoe je jouw eetpatroon kunt veranderen en succesvol kunt afvallen. Overgewicht neemt ernstige vormen aan, veel volwassenen

Nadere informatie

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Geschreven door auteur Geen Reacties Gepubliceerd: december 28th, 2013 Natalie Glasson Aartsengel Metatron, met Natalie Glasson Binnenin jouw wezen

Nadere informatie

OMGAAN MET EMOTIES IN HET LICHT VAN DE CURSUS

OMGAAN MET EMOTIES IN HET LICHT VAN DE CURSUS OMGAAN MET EMOTIES IN HET LICHT VAN DE CURSUS Hoe kijkt de Cursus naar gevoelens en emoties? En hoe kun je het beste omgaan met je gevoelens wanneer je student van de Cursus bent? Deze vragen kwamen regelmatig

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Zelf zorgen voor een gezond gevoelsleven 9

Inhoud. Deel 1 Zelf zorgen voor een gezond gevoelsleven 9 Inhoud Deel 1 Zelf zorgen voor een gezond gevoelsleven 9 1 Emotionele verantwoordelijkheid 11 2 Gevoelens analyseren 15 3 Adequate en inadequate gevoelens onderscheiden 19 4 Gevoelens veranderen 24 5 Gedachten

Nadere informatie

WIJ ZIJN BEWUSTZIJN ZELF. Avatar Adi Da Samraj. Een Boodschap Aan Iedereen Geschonken. door. Wij Zijn Bewustzijn Zelf -1-

WIJ ZIJN BEWUSTZIJN ZELF. Avatar Adi Da Samraj. Een Boodschap Aan Iedereen Geschonken. door. Wij Zijn Bewustzijn Zelf -1- Wij Zijn Bewustzijn Zelf -1- WIJ ZIJN BEWUSTZIJN ZELF Een Boodschap Aan Iedereen Geschonken door Avatar Adi Da Samraj Wij Zijn Bewustzijn Zelf -2- Tekst en afbeeldingen: Copyright 2013 The Avataric Samrajya

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID...

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... Geplaatst op 28 juni, 2015 in het YOGI YOGA blad editie juli + augustus 2015 Lieve schat, je bent zo'n mooie, lieve en grappige vrouw, zelfs met je nukken

Nadere informatie

Onze Veertien Lichamen

Onze Veertien Lichamen Onze Veertien Lichamen We bestaan uit de volgende 14 lichamen: 11: Cel Lichaam 10: DNA Lichaam 9: Universeel Lichaam 8: Sterre Lichaam 7: Kosmisch Lichaam 6: Spiritueel Lichaam 5: Gezamenlijk Lichaam 4:

Nadere informatie

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance Lekker in je vel in 7 stappen Welkom bij deze E-cursus Dank je wel voor het aanschaffen van deze E-cursus. Ik ga jou helpen zodat jij weer lekker in je vel komt te zitten. Wat ik zelf heb ervaren en waar

Nadere informatie

Kanker : Eigen meesterschap bij verloop en ervaren van kanker. 1. Centrale punten 2. Doelstelling 3. Methode. 3.1. Centering. 3.3.

Kanker : Eigen meesterschap bij verloop en ervaren van kanker. 1. Centrale punten 2. Doelstelling 3. Methode. 3.1. Centering. 3.3. Kanker : Eigen meesterschap bij verloop en ervaren van kanker 1. Centrale punten 2. Doelstelling 3. Methode 3.1. Centering 1. Zielerust 2. Zelfgenezend vermogen via limbisch systeem 3.2. Mentale schoonmaak

Nadere informatie

Jezus volgen in de hectiek van het leven

Jezus volgen in de hectiek van het leven Jezus volgen in de hectiek van het leven Bestemd om vrucht te dragen Johannes 15:5: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar

Nadere informatie

Moeder Theresa 8 Click

Moeder Theresa 8 Click Moeder Theresa 8 Click Moeder Theresa Met haar eigen woorden Wacht niet op leiders; begin er zelf aan. Moeder Theresa leert ons hoe zij het evangelie tot leven brengt. Ik denk dat de wereld op zijn kop

Nadere informatie

Wat is verlossing, Vader? Ik weet het niet. Zeg het mij, opdat ik het begrijp (WdI.72.10:6-8).

Wat is verlossing, Vader? Ik weet het niet. Zeg het mij, opdat ik het begrijp (WdI.72.10:6-8). MIJN VERLOSSING KOMT VAN MIJ Mijn verlossing komt van mij (WdI.70.t). Dat is de titel van werkboekles 70. Blijkbaar gaat de Cursus ervan uit dat ik verlost wil worden. Maar wat is dat eigenlijk, verlossing?

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding en leeswijzer 3 2. Energie Psychologie 7 3. Gedachten 10 Het zijn jouw gedachten die jouw wereld creëren 11 4. Verantwoordelijkheid 13 5. Persoonlijk Plan, jouw blauwdruk

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam)

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam) Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Het verval van het lichaam is niet iets waar we graag aan denken. Ieder mens hoopt dat een lijdensweg hem bespaart blijft.

Nadere informatie

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid!

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! Door: Nathalie van Spall De onzichtbare werkelijkheid wacht om door onze geest binnengelaten te worden.

Nadere informatie

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Spiritueel dagboek Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Voorwoord: Een spiritueel dagboek 5 Waarom een spiritueel dagboek? 7 Om bewuster te leven en te handelen Aandachtspunten

Nadere informatie

Uit een inleiding en gesprek te Gouda 14 mei 2008 -

Uit een inleiding en gesprek te Gouda 14 mei 2008 - Jaargang 9 nr. 10 ( 3 juni 2008) Non-dualiteit van de ervaring Uit een inleiding en gesprek te Gouda 14 mei 2008 - Ja, we hebben het hier steeds over het herkennen van non-dualiteit. Het is duidelijk:

Nadere informatie

Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk!

Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk! Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk! In onze vorige Zing In hebben we het gehad over de druk die op jonge mensen wordt gelegd, op de vaak hoge eisen die we aan hen stellen. Maar niemand is

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. Deel 1

Inhoud. Inleiding 7. Deel 1 Inhoud Inleiding 7 Deel 1 1 Niet-functionerende ouders 15 2 Het ongewenste kind 21 3 Dominante ouders 27 4 Parentificatie 35 5 Symbiotische ouders 41 6 Emotionele mishandeling 49 7 Lichamelijke mishandeling

Nadere informatie

De andere trooster. Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016

De andere trooster. Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016 De andere trooster Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016 Wie is Parakletos? Wist u dat op verzoek van Jezus een belangrijke gast bij u thuis woont? Niet alleen op uw adres, maar zelfs diep in

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Preek 23 juni 2013 - Ontmoetingskerk - Laren NH Lucas 8: 26-39

Preek 23 juni 2013 - Ontmoetingskerk - Laren NH Lucas 8: 26-39 Preek 23 juni 2013 - Ontmoetingskerk - Laren NH Lucas 8: 26-39 Dat de man die op Jezus afkomt ernstig psychisch ziek is, lijkt aan alle kanten duidelijk. Een psycholoog met wie ik over dit verhaal sprak

Nadere informatie

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Serie: Mooie mensen zoals Jezus 1. Vrucht van de Geest Idealist? Toen ik klein was dacht ik echt dat kerkmensen alleen maar goed voor elkaar waren. Toen ik een jongere

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Geef iedereen liefde.

Geef iedereen liefde. LEREN DAT JE LIEFDE BENT: DE LESSEN VAN DE HEILIGE GEEST In de eerste hoofdstukken van het Tekstboek geeft Jezus ons drie lessen van de Heilige Geest (T6.V). Samen vormen ze een inleiding in de denkwijze

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Verslaving is een chronische ziekte

Verslaving is een chronische ziekte Familiefolder Je naaste heeft een belangrijke eerste stap gezet naar een leven zonder middelengebruik. Hij/zij is in behandeling gegaan om te leren hoe hij/zij dit doel kan bereiken. In 4 weken leert je

Nadere informatie

AL HET GELD IS VAN IEDEREEN

AL HET GELD IS VAN IEDEREEN AL HET GELD IS VAN IEDEREEN Vele jaren geleden werkt ik voor een ondernemingsraad in een grote zorginstelling, die het bestuur moest adviseren over begrotingen en financieel beleid. Toen heb ik een belangrijke

Nadere informatie

Disclaimer. 2011 Sandra Derksen

Disclaimer. 2011 Sandra Derksen Sandra Derksen Disclaimer Met het oog op de complexiteit en het individuele karakter van gezondheidskwesties kan dit boek en de ideeën, oefeningen en suggesties nooit het advies van getrainde medische

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les twee Welkom bij les twee van deze e-cursus waarin we je willen laten zien hoe je groter kunt worden zodat je problemen

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

THEMA 3: EEN BIJBELSE MENSVISIE

THEMA 3: EEN BIJBELSE MENSVISIE THEMA 3: EEN BIJBELSE MENSVISIE TEKST 1 In een bijbels perspectief verschijnt de mens als faiblesse et promesse. Mensen zijn tezelfdertijd eindig onvolkomen en oneindig beloftevol. Beperkt, kwetsbaar,

Nadere informatie

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2 NIEUWSBRIEF 14 februari 2015 1 Lieve mensen, Iedere dag is een dag van de liefde, om degenen om je heen te vertellen hoeveel je van ze houdt, het leven in je hart te koesteren en te genieten van de grote

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

Stel jezelf niet onder de Wet!

Stel jezelf niet onder de Wet! Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in LINDA AMMERLAAN KINDERVOEDINGSCOACH Inleiding Wie ben ik? Als moeder van 2 kinderen weet ik hoe lastig het is om in deze tijd je kinderen gezond te laten opgroeien.

Nadere informatie

Grijp niet naar de rivier, je kunt haar niet pakken

Grijp niet naar de rivier, je kunt haar niet pakken Rust in Zijn Zijn is het Hart van alle verschijnselen in binnen- en buitenwereld. Rust in de oneindige, roerloze presentie daarvan. Laat alles verschijnen zoals het wil en weer oplossen in Zijn. Jij hoeft

Nadere informatie

Stap 1: offer brengen: geven om te krijgen, binden door schuld. Stap 3: tegenaanval, omdat je je afgewezen voelt door de ander

Stap 1: offer brengen: geven om te krijgen, binden door schuld. Stap 3: tegenaanval, omdat je je afgewezen voelt door de ander LIEFDE IS NIET SPECIAAL Liefde is niet speciaal. Als je een deel van het Zoonschap voor jouw liefde selecteert, belaad je al je relaties met schuld en maak je ze onwerkelijk. Je kunt alleen liefhebben

Nadere informatie

Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget

Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget Palliatieve zorg Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende

Nadere informatie

WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET MEER WEET WAT JE MOET DOEN door Wieke Veenstra

WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET MEER WEET WAT JE MOET DOEN door Wieke Veenstra WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET MEER WEET WAT JE MOET DOEN door Wieke Veenstra Allen die hem aanroepen is de Heer nabij, die Hem roepen in vast vertrouwen. Hij vervult het verlangen van wie Hem eren, Hij

Nadere informatie

www.annamarievanderkwast.nl 2015 A.M.I. Van der Kwast

www.annamarievanderkwast.nl 2015 A.M.I. Van der Kwast www.annamarievanderkwast.nl 2015 A.M.I. Van der Kwast Inhoudsopgave 1. Intro: succesvol met heel je hart 5 2. Weg van gezondheid, vervulling en vreugde 7 2.1 Kracht van intentie 7 2.2 Leren en helen door

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie

Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7. Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11. Activiteit 03: Acting out 16

Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7. Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11. Activiteit 03: Acting out 16 Inhoud Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7 Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11 Activiteit 03: Acting out 16 Activiteit 04: Schuld 22 Activiteit 05: Angst 26 Activiteit 06: Verdriet

Nadere informatie

Tekst http://www.kapucijnen.com/liturgie/liturgie05.html foto H. Oude Groote Beverborg Presentatie A. Borgers

Tekst http://www.kapucijnen.com/liturgie/liturgie05.html foto H. Oude Groote Beverborg Presentatie A. Borgers Tekst http://www.kapucijnen.com/liturgie/liturgie05.html foto H. Oude Groote Beverborg Presentatie A. Borgers 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld 2.Jezus neemt het

Nadere informatie

. "I am not what happened to me. I am what I choose to become."

. I am not what happened to me. I am what I choose to become. VERGEVING EN ZELFBEELD. "I am not what happened to me. I am what I choose to become." IS DEZE WORKSHOP IETS VOOR MIJ? Vaak denkt men bij vergeving aan mensen, die iets vreselijks is aangedaan of zelf een

Nadere informatie

Wat is Zijnsoriëntatie?

Wat is Zijnsoriëntatie? Wat is Zijnsoriëntatie? Zijnsoriëntatie is een modern spiritueel pad dat boeddhistische wijsheid en diepgaand psychologisch inzicht integreert. Zijnsoriëntatie helpt je jouw leven werkelijk te verdiepen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. De relatie als een

HOOFDSTUK 1. De relatie als een HOOFDSTUK 1 De relatie als een gezamenlijke onderneming Ieder van ons draagt een mandje dat de magie bevat van onze essentie en van wat we het belangrijkst vinden in het leven. Als we iemand ontmoeten

Nadere informatie

Eet jezelf in balans.een nieuwe (blijvende!) oplossing voor eet- en gewichtsproblemen

Eet jezelf in balans.een nieuwe (blijvende!) oplossing voor eet- en gewichtsproblemen Matoeta, Centrum voor voeding, gezondheid en bewustwording Specialist bij eet- en gewichtsproblemen Eet jezelf in balans.een nieuwe (blijvende!) oplossing voor eet- en gewichtsproblemen In mijn praktijk

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Het ego brengt alleen relaties tot stand om iets te krijgen. En door schuld wil het de gever aan zich gebonden houden (T15.VII.2:1-2).

Het ego brengt alleen relaties tot stand om iets te krijgen. En door schuld wil het de gever aan zich gebonden houden (T15.VII.2:1-2). HOE WIJ ONS GEVOEL VAN WAARDE VERLIEZEN De speciale relatie, het offer en de genezing De speciale relatie is een van de belangrijkste thema s uit Een cursus in wonderen. Hiermee bedoelt hij elke relatie

Nadere informatie

Introductie van het programma; naar een nieuw perspectief na kanker. Sessie 1 Omgaan met kanker; een ander perspectief op leven

Introductie van het programma; naar een nieuw perspectief na kanker. Sessie 1 Omgaan met kanker; een ander perspectief op leven 1 Voorwoord Introductie van het programma; naar een nieuw perspectief na kanker Sessie 1 Omgaan met kanker; een ander perspectief op leven Sessie 2 Het lichaam als ankerpunt; rusten in jezelf Sessie 3

Nadere informatie

1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,

1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 22 maart (Heilige Doop en afscheid ambtsdrager) Gezang 481: 1 en 3 1.O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan

Nadere informatie

SLANK WORDEN SLANK BLIJVEN. eenvoudig snel efficiënt

SLANK WORDEN SLANK BLIJVEN. eenvoudig snel efficiënt SLANK WORDEN SLANK BLIJVEN eenvoudig snel efficiënt DIËTEN IS TRAINEN OM DIK TE WORDEN 1Als een beer in een winterslaap is en dus niets meer eet gedurende een lange tijd, doet de natuur iets slims. Het

Nadere informatie

De Grote Aanwezigheid Binnenin U

De Grote Aanwezigheid Binnenin U De Grote Aanwezigheid Binnenin U ZEKER, ER BESTAAT ER EEN GROTE AANWEZIGHEID BINNENIN JULLIE, want de Schepper rekent op deze aanwezigheid, die jullie in staat zal stellen op de Nieuwe Boodschap te reageren.

Nadere informatie

WORKSHOP MINDFULNESS & ETEN

WORKSHOP MINDFULNESS & ETEN WORKSHOP MINDFULNESS & ETEN Door Esther Mostert van MIND-FOOD: www.mindfuldieet.nl Je kunt niet goed denken, liefhebben en slapen als je niet goed gegeten hebt Mindful eten, wat is dat? Bijna iedereen

Nadere informatie

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT De wortel van zelfhaat De eerste zonde; verlangen als God te zijn; de ontkenning van wie je bent Eerste gevolg van de zonde: Schaamte voor je lichaam

Nadere informatie

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda Filippenzen 4: 4-9 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Een paar verzen uit een brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, een klein havenstadje

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie

Waarom we een derde van ons leven missen 17. 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven. Hoe de wetenschap dromen grijpbaar maakt 24

Waarom we een derde van ons leven missen 17. 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven. Hoe de wetenschap dromen grijpbaar maakt 24 Inhoud inleiding Nieuw inzicht in onze dromen 11 i wat dromen zijn 1 Terugkeer naar een vergeten land Waarom we een derde van ons leven missen 17 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven Hoe de wetenschap

Nadere informatie

Inner Child meditatie

Inner Child meditatie De Inner Child meditatie Uit: Je Relatie Helen Een nieuwe weg naar heling van je relatievaardigheid Indra Torsten Preiss De Inner Child meditatie De Inner Child-meditatie is de meditatie bij uitstek om

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

E-learning: Hoe krijgen ze me zo gek als leidinggevende?

E-learning: Hoe krijgen ze me zo gek als leidinggevende? E-learning: Hoe krijgen ze me zo gek als leidinggevende? Module 3/9 1 Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan?

Nadere informatie

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 2. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

1 Schuldig tegenover God?

1 Schuldig tegenover God? 1 Schuldig tegenover God? Hoezo? In de titel van het boek Vergeven: dat gaat zomaar niet wordt niet over schuld gesproken. Toch zijn vergeving en schuld twee begrippen die nauw aan elkaar gekoppeld zijn.

Nadere informatie

@ Creatief Succes! Talent toolkit 1. Toolkit Powerkaarten...

@ Creatief Succes! Talent toolkit 1. Toolkit Powerkaarten... @ Creatief Succes! Talent toolkit 1 Toolkit Powerkaarten... @ Creatief Succes! Talent toolkit 2 Colofon Creatief Succes Evertsenstraat 5-03 4461 XN Goes www.creatiefsucces.nl info@creatiefsucces.nl @ Creatief

Nadere informatie

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk QUINTA ESSENTIA 3-daagse workshop rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk DE KERN VAN DE ZAAK Alleen geluk en welzijn zijn echt. Al het andere verbleekt. De ware juwelen van vervulling, geluk

Nadere informatie

GEZONDER WORDEN, ZIJN & BLIJVEN MET NLP

GEZONDER WORDEN, ZIJN & BLIJVEN MET NLP GEZONDER WORDEN, ZIJN & BLIJVEN MET NLP Voor iedereen die: Gezonder wil eten Wil stoppen met schadelijke verslavingen Meer wil bewegen Minder stress en meer ontspanning wil Inclusief werkboek Leopoldstraat

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Tip 1. Voel je goed. Tip 2. Blijf trouw aan jezelf. Tip 3. Durf je kwetsbaar op te stellen.

Inhoud. Voorwoord. Tip 1. Voel je goed. Tip 2. Blijf trouw aan jezelf. Tip 3. Durf je kwetsbaar op te stellen. 1 Inhoud Voorwoord Tip 1. Voel je goed. Tip 2. Blijf trouw aan jezelf. Tip 3. Durf je kwetsbaar op te stellen. Tip 4. Ga hem niet verzorgen of bemoederen. Tip 5. Leer van het verleden en kies opnieuw.

Nadere informatie

HET WONDER BEGREPEN. Altijd bezig altijd druk Vond ik in de materie mijn geluk Status, vakanties, bezitten en kopen lieten mij telkens harder lopen

HET WONDER BEGREPEN. Altijd bezig altijd druk Vond ik in de materie mijn geluk Status, vakanties, bezitten en kopen lieten mij telkens harder lopen HET WONDER BEGREPEN Jarenlang een prachtig leven zegeningen werden gegeven in de materie overvloed alom en toch de wezenlijke vragen: waarheen, waarvoor, waarom? Rennen, haasten, doen jagen vluchtend voor

Nadere informatie

HOE KIJKEN WIJ NAAR GOD?

HOE KIJKEN WIJ NAAR GOD? HOE KIJKEN WIJ NAAR GOD? Door: Peter Meye Overal waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van www.schriftwoord.nl. Soms is een kleine aanpassing gedaan.

Nadere informatie

1. Inleiding. De normale, driedimensionale ervaring is nog maar een begin van wat het leven te bieden heeft. De levensbloem

1. Inleiding. De normale, driedimensionale ervaring is nog maar een begin van wat het leven te bieden heeft. De levensbloem 1. Inleiding De levensbloem De ingekleurde levensbloem staat symbool voor de vierde dimensie. Jij voegt een extra dimensie aan je leven toe wanneer je jouw bloem gaat openen. De tijd is er rijp voor! Sinds

Nadere informatie

Deel 10/12. Angst is de motor van ineffectief gedrag. ecourse; Moeiteloos leren leidinggeven

Deel 10/12. Angst is de motor van ineffectief gedrag. ecourse; Moeiteloos leren leidinggeven Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Levenslange garantie!

Levenslange garantie! Levenslange garantie! Geen ontwenningsverschijnselen Marc Faber Gecertificeerd Nooit Meer Roken RME Coach Waarom stoppen met roken zo moeilijk is Ondanks het feit dat iedereen weet dat roken slecht is,

Nadere informatie