MARIANNE WILLIAMSON. Een cursus in loslaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARIANNE WILLIAMSON. Een cursus in loslaten"

Transcriptie

1 MARIANNE WILLIAMSON Een cursus in loslaten

2 Inleiding Dit is een spirituele leergang die uit 21 lessen bestaat. Hij staat los van alles wat je verder nog zou kunnen doen als het om eten of lichaamsbeweging gaat. Het is een soort heropvoeding : het aanleren van een andere manier van denken over je gewicht. Je probleem met gewicht ligt weliswaar op het niveau van het lichaam, maar daar ligt niet de óplossing van dat probleem. De uiteindelijke oplossing van elk probleem zit hem in je manier van denken, want wat er in je hoofd of denkgeest gebeurt bepaalt hoe jij het leven ervaart. De wet van oorzaak en gevolg is de meest basale bouwsteen van het universum en die wet stelt dat gedachten zich op het niveau van de oorzaak afspelen en de materiële wereld zich op het niveau van het gevolg bevindt. Dus wanneer je je manier van denken verandert, verander je alles. De lessen in dit boek helpen je om anders te gaan denken en dat is in principe de enige manier om blijvend iets in je lichaam te veranderen. Toch is het niet genoeg om alleen maar iets te veranderen aan je bewuste gedachten. Wanneer je je onbewuste niet mee laat doen met je streven gewicht kwijt te raken, zal het dat overgewicht weer in ere herstellen, wat je ook doet. Misschien heb je in het verleden al ontzettend veel pogingen ondernomen om af te vallen van buitengewoon strenge diëten tot en 9

3 Een cursus in loslaten met bijna bovenmenselijk zware vormen van lichaamsbeweging en gemerkt dat het je op een of andere geheimzinnig wijze niet lukte te zorgen dat die kilo s er ook af bleven. Je slaagde er weliswaar een poosje in je gedrag te veranderen, maar kwam nog niet tot de diepe verandering die nodig was om je helemaal van je dwangmatige eetgedrag te bevrijden. Het kan zijn dat het je op eigen kracht is gelukt je bewuste manier van denken te veranderen, maar dat het je niet lukt om in je eentje die onbewuste gedachten te veranderen. Daar heb je een wonder voor nodig. De principes die aan deze 21 lessen ten grondslag liggen zijn niet ingewikkeld, maar wel anders dan je gewone manier van denken. Ze zijn het begin van een wondergerichte benadering van gewichtsverlies. Ze luiden als volgt: 1. Je lichaam op zich is volkomen neutraal. Het veroorzaakt niets: het is geheel en al een gevolg, geen oorzaak. 2. Slechte eetgewoonten zijn niet de oorzaak van je overgewicht, en gebrek aan lichaamsbeweging is al evenmin de oorzaak van je overgewicht. De oorzaak van je overgewicht zit in je denkgeest, je manier van denken. 3. De oorzaak van je overgewicht is angst, een gevoel of een manier van denken waarbij de liefde geblokkeerd is en geen toegang heeft. 4. Angst komt tot uitdrukking in onbewuste neigingen, die zich vervolgens uiten als onmatigheid en/of ongezonde eetgewoonten en/of weerstand tegen voldoende lichaamsbeweging. Het uiteindelijke gevolg van dat alles dat wil zeggen: overgewicht kan alleen maar blijvend en fundamenteel genezen worden wanneer de angst zelf met wortel en tak verdwenen is. 10

4 Inleiding Deze cursus stelt zich ten doel je angst weg te nemen en die te vervangen door een oneindige liefde. Elk probleem is in de kern een spiritueel probleem, en elke oplossing is een spirituele oplossing. Je hebt niet alleen maar meer lichaamsbeweging nodig en zelfs niet alleen maar gezondere eetgewoonten. Je hebt behoefte aan een wonderbaarlijke omslag in je manier van denken: van louter sterfelijke gedachten naar onsterfelijke, van angstgedachten naar gedachten die zo licht zijn van liefde dat de ketenen van de angst die je nu vasthouden verbroken worden en je nooit meer gevangen kunnen zetten. Het klinkt misschien gek, dat angst de bron van je gewichtsprobleem zou zijn, maar toch is het zo. Naarmate je denkgeest erop getraind wordt de angst los te laten, zal je lichaam de overtollige kilo s loslaten. In de enorme ruimte van je ware heiligheid de gewijde liefde in je hart wemelt het van de wonderen. Deze cursus gaat niet over je relatie tot eten: het gaat over je relatie tot de liefde. Want liefde is de ware genezer. Wonderen zijn een natuurlijke uiting van liefde. Wonderen gebeuren vanzelf zodra jij je herinnert wie je bent. Je bent een volmaakt kind van God en er is niets aan jou wat onvolmaakt is. God, die volmaakt is, creëert niets onvolmaakts. Het is daarom een teken van nederigheid en niet van arrogantie om de goddelijke volmaaktheid van je ware ik te accepteren. Elke keer dat je je onvolmaakt gedraagt, ben je simpelweg vergeten wie je bent. En omdat je je niet herinnert wie je bent, wordt het moeilijker om degene te zijn die je in je hart het allerliefst zou zijn. De sleutel naar je genezing, naar een gezonde relatie tot eten, ligt in de herinnering aan je goddelijke perfectie, want je relatie tot eten ligt op een terrein waar je zenuwstelsel de herinnering 11

5 Een cursus in loslaten aan zijn goddelijke programmering is kwijtgeraakt. Wanneer je het idee accepteert dat jouw ziel perfect geschapen is, zul je gaan zien dat ook je lichaam perfect geschapen is. Het is de bedoeling dat je lichaam een afspiegeling is van je ziel en zowel je lichaam als je cellen zullen reageren wanneer ze aan hun goddelijke volmaaktheid worden herinnerd. Deze cursus stelt zich ten doel je lichaam te helpen zich zijn volmaaktheid te herinneren, door je denkgeest aan zíjn volmaaktheid te herinneren. Je ware ik of zelf is door de natuur perfect geprogrammeerd om gezond en vastberaden te denken en zich ook zodanig te gedragen. Aan jou de taak je niet alleen los te maken van een matrix van verslaving of dwangmatigheid, maar ook weer contact te maken met de matrix van de volmaaktheid waarin je geschapen werd en waar je ziel nog steeds huist. Die matrix van volmaaktheid is je ware ik. Je ware ik is al volmaakt, in alle opzichten. Jij bent het probleem niet, want jij bent goddelijk volmaakt. Wanneer jij te veel eet of te veel uitgeeft, of te veel drinkt, of wat dan ook te veel doet ben je simpelweg niet wie je eigenlijk bent. Je ware ik is je spirituele ik en niet je lichamelijke ik, een ik dat weliswaar in deze wereld leeft maar geneigd is dat te vergeten. En de daaruit voortvloeiende verwarring heeft bijgedragen tot een disfunctioneel gedragspatroon. Die disfunctie bestond om te beginnen in je gevoelsleven en manier van denken, kwam daarna tot uiting in je gedrag en manifesteerde zich vervolgens in overgewicht. Zodra jij je een hogere waarheid herinnert, worden de cellen in je lichaam aan hún hogere waarheid herinnerd. Je lichaam beschikt over een natuurlijke intelligentie waarmee het het voor jou perfecte gewicht kan creëren en in stand houden, 12

6 Inleiding zolang je denkgeest in harmonie is met zijn eigen perfectie. Jouw perfecte gewicht is gecodeerd vastgelegd in de natuurlijke patronen van je ware ik, net zoals alles in code is vastgelegd in de patronen van je ware ik. Je ware ik weet precies hoe het jouw lichaam zo gezond en gelukkig mogelijk kan bewonen, en doet dat automatisch wanneer jij weer bewust contact maakt met je spirituele werkelijkheid. Door terug te gaan naar wie je werkelijk bent, kom je tot het punt waarop al je problemen met je gewicht verdwenen zijn. Deze cursus helpt je drie dingen herinneren: 1. In jou huist een volmaakte liefde die de essentie is van je ware ik. 2. Je kunt je volmaaktheid vergeten, maar niet ongedaan maken. 3. Er bestaat een manier om weer contact te maken met je volmaaktheid wanneer je in de war bent geraakt en vergeten bent dat die bestaat. Die manier om weer contact te maken noemen we ten behoeve deze cursus de Goddelijke Denkgeest. Het is een geschenk van God dat je altijd en overal weer aan je ware ik helpt herinneren. Je dwangmatigheid zit ergens waar je, in je spirituele vergeetachtigheid, tijdelijk waanzinnig wordt, al is het maar heel even: net lang genoeg om die zak chips open te trekken die de trigger vormt voor een eetbui. Wanneer je in die vergeetachtigheid verdwaald bent, raak je verward in je manier van denken en kun je geen nee meer zeggen op het moment dat iets wat je welzijn echt kan schaden zich voordoet als een liefhebbende en behulpzame vriend. De Goddelijke Denkgeest is een tegenkracht voor die tijdelijke waanzin: hij helpt je herinneren 13

7 Een cursus in loslaten wie je bent wanneer jij tijdens momenten van spirituele vergeetachtigheid de weg kwijt bent. Niemand hoeft jou te vertellen hoe destructief dergelijke momenten van vergeetachtigheid kunnen zijn. Maar waarom bestaat die verwarring, een impuls die zo tegen jouw welzijn ingaat, dan eigenlijk? Hier komen we op een fundamenteel spiritueel principe dat de basis vormt voor deze cursus en dat van groot belang is voor wie het wil begrijpen, namelijk dat er twee tegengestelde krachten bestaan: de liefde en de angst. Liefde is een kracht die perfect is: creatief, zelfregulerend, gezond, zelfgenezend en overvloedig. Jij bent als kind van het Goddelijke waarlijk liefde. Angst is een kracht die waanzinnig is, destructief, gewelddadig, ziekmakend en overlopend van tekort. Hij komt tot uitdrukking in de vorm van een onecht ik, corrumpeert je ware aard en zorgt ervoor dat je je gedraagt op een wijze die tegengesteld is aan wie je werkelijk bent. Het onderschatten van deze beide krachten is een teken van spirituele onvolwassenheid. Ze zijn beide actief en hebben allebei hun blik op je gericht. De ene kracht wenst je het beste, de andere wenst je dood. Het is niet altijd gemakkelijk je angst te boven te komen en het is al evenmin iets wat je met je sterfelijke denkgeest alleen kunt. Je redt het niet met zelfdiscipline, buitengewoon intelligent optreden, een dieet of welke andere uiting van wilskracht dan ook. Wanneer je de slaaf bent van wat je dwangmatige gedrag je voorschrijft, is alleen de Goddelijke Denkgeest sterk genoeg om dat te neutraliseren. De Goddelijke Denkgeest is er altijd wanneer je er een beroep op doet. Hij zal je bevrijden van de ketenen waarmee je vastzit en wel op een wijze waar je zelf niet toe in staat bent. Het is niet voldoende om alleen maar te zeggen: Dus als ik anders denk ben ik genezen! Zo 14

8 Inleiding eenvoudig is het namelijk niet. Zoals je zelf al hebt ontdekt, ben je op eigen kracht niet sterk genoeg om de destructieve invloed van de angst te verdrijven. Je hoort als mens zo vaak: Je hoeft alleen maar anders te denken! of: Leer toch van jezelf te houden! Alsof dat zo gemakkelijk is. Iedereen die ooit veel is afgevallen en vervolgens al deed hij nog zo zijn best dat niet te laten gebeuren weer aankwam, weet hoe groot de macht van de weerspannige, op angst gebaseerde denkgeest is. Jij verandert je manier van denken en vervolgens is er iets in jou wat het weer terugverandert. Wanneer een mens door onbewuste krachten en invloeden tot chronisch zelfdestructief gedrag wordt gebracht waarover hij met zijn bewuste gedachten weinig of geen controle heeft, spreken we van een verslaving. Onder verslaving verstaan we een geheel van uit jezelf voortkomende gedragingen waarover je met een geheel van louter uit jezelf voortkomende psychologische reacties geen zeggenschap hebt. Verslaving is een kwestie van niet kunnen ophouden. Verslaving is de waanzin die het overneemt en maakt dat je datgene doet of verzuimt waarmee je het keer op keer weer verknalt en alles kapotmaakt, datgene wat je het geluk uit handen slaat, datgene waardoor je wanhopig wordt om wat er van je leven is geworden. Verslaving is een leven dat wordt gerund door een boze heks die kennelijk je brein heeft overgenomen en dat inmiddels gebruikt als controlekamer, waarmee ze je tot de meest zelfdestructieve dingen brengt en vervolgens van plezier gaat zitten gniffelen terwijl jij naderhand op de grond ligt te kronkelen van ellende. Het is verleidelijk te denken dat jij de enige bent die dit doormaakt, ook al weet je verstandelijk eigenlijk wel dat dat niet het geval is. Desondanks is verslaving voor iedereen een 15

9 Een cursus in loslaten eigen hel, een geheime en van schaamte vervulde hel, omdat je niet geacht wordt zo te zijn. Maar wanneer je niet geacht wordt zo te zijn, en niemand wordt geacht zo te zijn, hoe komt het dan dat zoveel mensen zo zijn? Alleen jij kunt van jezelf zeggen of je al dan niet eetverslaafd bent. Maar van één ding kun je zeker zijn: het bewustzijn van het gehele menselijke ras is verslaafd. We zijn verslaafd aan de angst, omdat we het zicht op onze gemeenschappelijke liefde zijn kwijtgeraakt. Jij bent niet zwakker of meer verwond, beter of slechter dan anderen: in ieder van ons speelt zich een enorme strijd af tussen de macht van de angst en de macht van de liefde. De krachtmeting in jouw binnenste manifesteert zich nu toevallig aan de buitenkant en dat brengt een unieke en gênante vorm van lijden met zich mee. Maar de hele mensheid voelt de pijn van onze gezamenlijke verslaving aan de angst. Verslaving en dwangmatigheid zijn spirituele kwesties die alleen door een hogere vorm van liefde kunnen worden genezen. De verwondingen van iemand die te veel eet zijn niet alleen sterker dan zijn of haar rationele gedachten, maar ook sterker dan zijn of haar zelfdiscipline. En het kan weliswaar heel pijnlijk zijn om dat in te zien, het is een besef dat uiteindelijk tot blijdschap en vreugde leidt. Want wanneer je je realiseert dat je het probleem niet zelf op kunt lossen, begint het je te dagen dat God dat absoluut kan. Liefde is altijd het antwoord, maar eigenliefde is niet genoeg. Ik houd van mezelf, ik houd van mezelf is weliswaar een mooie mantra, maar ook een ineffectieve. Wanneer eigenliefde je enige tegengif tegen de angst is, zit je uiteindelijk in een situatie waarin jij het opneemt tegen jezelf. En een strijd die je tegen jezelf voert win je nooit. De liefde die je zal bevrijden is goddelijke liefde, afkomstig van buiten je sterfelijke denkgeest. 16

10 Inleiding Het is een vorm van goddelijk ingrijpen vanuit een denksysteem dat het jouwe overstijgt. Wanneer je je probleem in Gods handen legt, wordt de situatie waar dat probleem voor staat opnieuw gecreëerd. En wat onvolmaakt is wordt dan volmaakt. Wanneer je iets doet uit verslaving of dwangmatigheid (alle verslavingen zijn dwangmatig, maar niet elke dwangmatige eter is verslaafd) heb je geen contact meer met je herinnering aan hoe God je geschapen heeft. Dwangmatigheid en verslaving zijn vormen van zelfondermijning die ontstaan zijn uit een trauma, waarschijnlijk iets wat op heel jonge leeftijd is gebeurd en wat je het gevoel gaf dat je iets ontnomen is en dat niemand van je houdt. En de afwezigheid van liefde brengt angst teweeg, net zoals de afwezigheid van licht donker teweegbrengt. Op het moment dat je geen liefde kon voelen, voelde je in plaats daarvan angst. Toch deed die angst zich voor als je vriend en bood je eten aan als substituut voor liefde. Op dat moment zijn er wat draden in je hersenen in de war geraakt. Deze cursus stelt zich ten doel ze weer te ontwarren, door je denkgeest erop te trainen in wonderen te denken. Want wanneer je eetverslaafd bent is alles wat minder is dan een wonder niet voldoende om je eetpatroon fundamenteel en blijvend te veranderen. Verstandelijk inzicht in je lichaam, de samenhang tussen lichaam en geest, de fysiologie van lichaamsbeweging of de feiten rondom stofwisseling en voedsel heeft maar weinig te betekenen als je verslaafd bent. Om de woorden van Sigmund Freud te gebruiken: Het intellect wordt gebruikt in dienst van de neurose. Wat jij zelf hebt uitgedacht maakt bij dit alles weinig of niets uit. Hoe slim je ook bent, of hoeveel je ook aan jezelf gewerkt mag hebben, jij kunt in je eentje de psychische kracht van dwangmatigheid en verslaving niet te slim af zijn. 17

11 Een cursus in loslaten Als dat zou kunnen zou je het inmiddels al wel hebben gedaan. Je hebt bij dit probleem, dat zo kwaadaardig is en zich zo heeft ingegraven, de hulp van spirituele krachten nodig. Dit is iets waar je God bij nodig hebt. Dit is geen cursus theologie maar een ervaringsgerichte cursus. De energie van goddelijke liefde is geen idee, maar een feitelijke kracht die in jouw omstandigheden kan worden aangewend. Het is de enige kracht die sterker is dan de uit verslaving voortkomende drang jezelf kwaad te doen. Wanneer je handelt vanuit je verslaving, ben je tijdelijk blind voor je heiligheid en dus losgekoppeld van je essentiële ik. Daarom gaat het in deze cursus niet om eten maar om spiritualiteit: de zoektocht naar een kracht die groter is dan de jouwe. Het gaat niet om je verslaving maar om een kracht die sterker is dan jouw verslaving. We zijn niet van plan je duisternis te analyseren, maar willen een licht ontsteken dat in jou opgesloten heeft gezeten en nu klaar is om volop te schijnen. En dat licht is de liefde zelf. Gezond eten is een daad van liefde en ongezond eten is dat niet. Dus wanneer je te veel eet, handel je vanuit een gevoel dat geen liefde is. Wanneer je vergeet wie je bent, corrumpeer je degene die je bent. Je dwangmatige ik is een perversie van je ware identiteit en reageert niet neutraal, maar actief beschadigend. Want er bestaat niet zoiets als een neutrale gedachte. Dwangmatig gedrag is een uiting van je natuurlijke neiging tot liefhebben die is vervormd tot een onnatuurlijke neiging iets te doen wat niet liefdevol is. Te veel eten is simpelweg een van de vele vormen die die neiging kan aannemen. Het gaat niet om het eten. Het gaat om een waanzinnige zucht die God wil verwerpen en jou kwaad wil doen. Hij pakt je in je lijf door je eerst in je denkgeest te pakken. 18

12 Inleiding Traditionele christenen hebben het vaak over de duivel als een wezen met een fluwelen tong; bij de AA, de Anonieme Alcoholisten, wordt drankzucht een ziekte genoemd die je van je stuk brengt en voor de gek houdt. Welke vorm de angst ook aanneemt, het is je eigen mentale kracht die zich tegen je keert; die kracht kan net zo manipulatief, bestraffend of bizar zijn als jíj kunt zijn. Is het je wel eens gebeurd dat je iets zei waarvan je diep in je hart wist dat het het tegenovergestelde was van wat je werkelijk vond? Dat gebeurt ook wanneer je tegen jezelf in gaat, met eten of met wat dan ook. Op momenten van zelfhaat wringt je denkgeest zich in allerlei bochten om jou ervan te overtuigen dat je iets uit liefde voor jezelf doet. Ik eet die koekjes allemaal op om mezelf te troosten. Ik eet al die boterhammen omdat het me emotioneel voedt. En niet alleen je denkgeest, ook je lichaam kan waanzinnig worden. Dwangmatigheid en verslaving schakelen de drang die het leven onderbouwt en versterkt tijdelijk uit, in lichaam én geest. Dat is een strijd die met je verstand niet te winnen valt. Dus stel jezelf de volgende vraag: Ben ik bereid, al is het maar heel even, de mogelijkheid te overwegen dat God mijn waanzin te slim af kan zijn? Wanneer je van mening bent dat je simpelweg niet op eigen kracht een einde kunt maken aan die strijd tegen jezelf, een strijd die uiteindelijk je dood kan worden als hij niet tot bedaren komt, geef jezelf dan de ruimte je over te geven aan een vurige hoop en, desnoods heel even maar, te voelen dat de hulp waarom je hebt gebeden hebt eindelijk is gekomen. Je zou dit boek niet lezen als je niet al zover was. Ergens in jou is iets wat weet dat de enige oplossing die je nog niet geprobeerd hebt je volledig verlaten op de wil van een Hogere 19

13 Een cursus in loslaten Macht je zou aanlokken zodra je dit zou lezen. En hoezeer je denkgeest zich er wellicht ook tegen verzet, je ziel is dolgelukkig bij de gedachte dat dit je volgende stap zou kunnen zijn. Soms moet een mens zijn eigen duisternis onder ogen zien en erkennen en andere keren moet hij zijn licht onder ogen zien en erkennen. Op het diepste niveau gaat het er niet om dat je voor jezelf moet erkennen dat je eetverslaafd bent. Op het diepste niveau gaat het om de herinnering aan je eigen goddelijke essentie die je onder ogen moet zien en erkennen een herinnering die in jou besloten ligt als het geschenk dat het in feite is: het Antwoord op elk probleem, zelfs dit. Lieve God, Bevrijd me alstublieft van valse honger en trek en neem mijn pijn en verdriet van me af. Bevrijd me van mijn verslaving en laat me zien wie ik ben. Ontketen mijn hart zodat ik eindelijk een vrijer leven kan leiden. Amen 20

the work of byron katie Het einde van lijden

the work of byron katie Het einde van lijden the work of byron katie Het einde van lijden Niemand behalve jijzelf kan jou vrijheid geven. Dit boekje laat zien hoe. - Byron Katie Over Katie & The Work In 1986, was Byron Kathleen Reid (beter bekend

Nadere informatie

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Inhoudsopgave De Poortwachters 2 1. Spirituele woede 4 2. Spirituele depressie 6 3. Angst voor je eigen kracht 7 Relaties in de Nieuwe Tijd 9 Relaties in de Nieuwe Tijd

Nadere informatie

Het Kleine Boekje. Een introductie op The Work van Byron Katie. Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe.

Het Kleine Boekje. Een introductie op The Work van Byron Katie. Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe. Het Kleine Boekje Een introductie op The Work van Byron Katie Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe. Byron Katie Dit boekje geeft de essentie weer van The

Nadere informatie

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Een Introductie tot NA-Anonieme Verslaafden De Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving,

Nadere informatie

Het Hoofddieet - Ondersteunende ideeën om effectief af te vallen Sietse Visser - NatureRunsWild.com

Het Hoofddieet - Ondersteunende ideeën om effectief af te vallen Sietse Visser - NatureRunsWild.com 1 Het Hoofddieet Gedachten wegen zwaarder Ondersteunende ideeën om effectief af te vallen. Sietse Visser - 2014 - Gratis publicatie - NatureRunsWild.com Tekst / beeld / illustraties: NatureRunsWild.com

Nadere informatie

Disclaimer. 2011 Sandra Derksen

Disclaimer. 2011 Sandra Derksen Sandra Derksen Disclaimer Met het oog op de complexiteit en het individuele karakter van gezondheidskwesties kan dit boek en de ideeën, oefeningen en suggesties nooit het advies van getrainde medische

Nadere informatie

Open Aanwezigheid alles gebeurt

Open Aanwezigheid alles gebeurt Open Aanwezigheid alles gebeurt The Guest House This being human is a guest house. Every morning a new arrival. A joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor.

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

Uitgeschreven channelings van Pamela Kribbe

Uitgeschreven channelings van Pamela Kribbe Uitgeschreven channelings van Pamela Kribbe Oktober 2011 Copyright notice: De teksten in dit document zijn uitgetypte channelings, die je in het kader van het channel-abonnement reeds als geluidsbestand

Nadere informatie

Handboek Emotionele Afhankelijkheid

Handboek Emotionele Afhankelijkheid Dr. Rudolf Snel Handboek Emotionele Afhankelijkheid Herken je ook die momenten dat je niet voldoende assertief was? - of dat de wereld onder je voeten wegzakt? - of dat je jezelf voorbij loopt? - of dat

Nadere informatie

Wie trekt er aan. jouw touwtjes? L.S. Lectori Salutem De lezer zij heil! Heelheid dus.

Wie trekt er aan. jouw touwtjes? L.S. Lectori Salutem De lezer zij heil! Heelheid dus. Wie trekt er aan L.S. Lectori Salutem De lezer zij heil! Heelheid dus. jouw touwtjes? Als je zo n vijftig jaar op deze aardbol op visite bent zijn er momenten dat je soms denkt te begrijpen hoe het werkt

Nadere informatie

AL HET GELD IS VAN IEDEREEN

AL HET GELD IS VAN IEDEREEN AL HET GELD IS VAN IEDEREEN Vele jaren geleden werkt ik voor een ondernemingsraad in een grote zorginstelling, die het bestuur moest adviseren over begrotingen en financieel beleid. Toen heb ik een belangrijke

Nadere informatie

Artikelen. 1. Barsten in jullie planeet. 2. Schep een prachtig leven. 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen. 5. Wandelen in Liefde

Artikelen. 1. Barsten in jullie planeet. 2. Schep een prachtig leven. 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen. 5. Wandelen in Liefde Artikelen 1. Barsten in jullie planeet 2. Schep een prachtig leven 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen 5. Wandelen in Liefde 6. Jij bent NIET alleen! 7. Mijn WARE Missie 8. Wanneer doe

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag Albert Sonnevelt 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Uitstelgedrag? 3 Hoofdstuk 2 - Uitstellen is menselijk 16 Hoofdstuk 3 - Leer keuzes maken 28 Hoofdstuk

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

'Ik kan me nergens toe zetten' Werk aan je motivatie

'Ik kan me nergens toe zetten' Werk aan je motivatie 6 'Ik kan me nergens toe zetten' Werk aan je motivatie Jennifer zat alleen thuis en kon zichzelf niet motiveren om ook maar iets te doen. Sinds ze depressief was geworden, bracht ze steeds meer tijd thuis

Nadere informatie

Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade

Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade - Van veroordeling naar genezing - Ansel Pronk ABCS 2001 Amsterdam Vertaling door: Hadassa Stranders Voorwoord Er zijn in de loop van de afgelopen

Nadere informatie

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Ieder mens kan op ieder moment in z n leven volop Passie

Nadere informatie

...van hart tot hart...

...van hart tot hart... VOOR WIE DIT WIL LEVEN Jaargang 7, augustus 2007. Los nummer 3,50 3 Bron van vrede Colofon Jaargang 7, nr. 3, augustus 2007 van hart tot hart (voortgekomen uit Attitudinal Healing en Een Cursus in Wonderen)

Nadere informatie

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 - Dowrick, Zelf-ander-intimiteit, p.1 - Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 1 Afzonderlijke zelven in relatie tot

Nadere informatie

WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET MEER WEET WAT JE MOET DOEN door Wieke Veenstra

WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET MEER WEET WAT JE MOET DOEN door Wieke Veenstra WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET MEER WEET WAT JE MOET DOEN door Wieke Veenstra Allen die hem aanroepen is de Heer nabij, die Hem roepen in vast vertrouwen. Hij vervult het verlangen van wie Hem eren, Hij

Nadere informatie

De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack

De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack Oorspronkelijke titel: The Positive Ministry of the Holy Spirit; Vertaling 2007 Wiebrig Calderhead Veel mensen zijn gaan geloven dat twijfel

Nadere informatie

Lekker in je vel! Stappenplan voor een Gezonde Levensstijl. Joyce Meyer

Lekker in je vel! Stappenplan voor een Gezonde Levensstijl. Joyce Meyer Lekker in je vel! Stappenplan voor een Gezonde Levensstijl Joyce Meyer Oorspronkelijke titel: Look Great, Feel Great Subtitel: 12 Keys to Enjoying a Healthy Life Now Copyright 2006 door Joyce Meyer Uitgegeven

Nadere informatie

Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen

Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen Door Jennifer Hoffman Door Jennifer Hoffman Kanaal voor Aartsengel Uriel healing@urielheals.com Vert. Fran Tielemans 1 Communiceren met je Engelen en Spirituele

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

...van hart tot hart...

...van hart tot hart... ...van hart tot hart... VOOR WIE DIT WIL LEVEN Jaargang 12, mei 2012. Los nummer 4,25 2 Zoek niets buiten jezelf Els Thissen De financiële crisis. In het westen veronderstellen we dat we met behulp van

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie