Meerjarenplan Toekomstvisie podium van de stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenplan Toekomstvisie 2013 2016. podium van de stad"

Transcriptie

1 Meerjarenplan Toekomstvisie podium van de stad

2 Ambitie: podium van de stad Theaters Tilburg heeft een heldere ambitie: wij willen het podium van de stad zijn. Daartoe brengen we bewoners en organisaties samen met aanbod van makers van podiumkunsten. Daartoe selecteren we een aanbod dat past bij ons publiek en programmeren we voorstellingen die hen verrassen. In alles zijn gastvrijheid, kwaliteit en innovatie voor ons leidend. Onze belangrijkste functies zijn bewoners, makers en organisaties bedienen en bij elkaar betrekken om samen te bouwen aan een belangwekkende ontmoetingsplek. Onze ambitie is eenduidig, de opdracht voor de organisatie van Theaters Tilburg is complex en uitdagend. In het huidige economische klimaat en door gemaakte politieke keuzes staan onze programmering en budgetten onder druk. Dit vraagt om meer ondernemerschap, creativiteit en samenwerking dan ooit. We zetten alle zeilen bij. Maar ook zonder economische crisis verandert het publiek voortdurend van samenstelling en voorkeuren. We kunnen alleen slagvaardig opereren als we weten wat Tilburgers beweegt. Daarom organiseren en verzamelen we feedback. Daarom laten we regelmatig publieksonderzoek doen. Het overtreffen van een verwachting begint met een luisterend oor. Theaters Tilburg is blij met elke bezoeker. In vijftig jaar hebben we miljoenen bezoekers verwelkomd. Tegelijkertijd zijn er nog veel Tilburgers die ons wel kennen, maar niet bij ons komen. Het doel is dat meer bewoners, bezoekers en organisaties zeggen: dit is de plek waar ik wil zijn, dit is mijn podium van de stad. Wij zijn een work in progress, net als de stad zelf. We nodigen iedereen die zich met ons en Tilburg verbonden voelt, uit om mee te werken aan onze ontwikkeling. We zien elkaar op het podium van de stad. Rob van Steen, directeur/bestuurder 2 Toekomstvisie Theaters Tilburg Toekomstvisie Theaters Tilburg

3 Inhoud Ambitie: podium van de stad 3 Zo kijkt Theaters Tilburg naar de toekomst 7 Programma voor een belangwekkende ontmoetingsplek 8 1 Theaters Tilburg ent bedi 2 Theaters Tilburg 3 Theaters Tilburg t t Marketing is echte communicatie en (veel) meer bo uw rs e t a the urg tilb betrek Mensen en middelen maken het mogelijk one, Sim n e e St fon se Colo : Rob van sje Klaas n t o s Jo ctie e n tek er en eindreda ele have r g a M o, z t e etze ep conc geving: d nneke W vorm rafie: Ha fotog deren lburg en an eaters Ti 12 Th mber 20 e sept Leeswijzer Dit document schetst de visie van Theaters Tilburg op de stad, het publiek, het programma, de locaties en de eigen organisatie voor de periode We benoemen onze ambities op hoofdlijnen. We beschrijven onze beoogde rol in het culturele leven van de stad en waar de accenten komen te liggen. De details vullen we de komende jaren in, samen met onze vele partners en natuurlijk met ons publiek. Toekomstvisie Theaters Tilburg

4 Zo kijkt Theaters Tilburg naar de toekomst Inleiding: de kern is live Aan de basis van de meest geavanceerde theatervoorstelling of concertuitvoering ligt een oersterk concept: de kunstzinnige expressie van de ene mens ten overstaan van een groep andere mensen. In levenden lijve, van vlees en bloed, in een vluchtig moment dat zo krachtig kan zijn dat het letterlijk onvergetelijk of adembenemend is. Dit concept maakt de podiumkunsten uniek binnen het spectrum van de kunst en cultuur. De podiumkunsten zijn de afgelopen honderden jaren blijven evolueren, met één constante: de kern is live. De menselijke oerbehoefte aan de gemeenschappelijke live-ervaring maakt ook onze Theaters Tilburg blijvend relevant. bewoners organisaties makers concertzaal schouwburg studio Visie Theaters Tilburg en Tilburg hebben een gemeenschappelijk verhaal. Theaters Tilburg staat midden in het hart van het culturele leven in Tilburg. Wij hebben een sterke positie als podium van de stad en als cultuurhuis waar de wereld van nu zich toont. Ons programma biedt een breed palet aan smaken, van amusement voor een breed publiek tot vernieuwend werk dat nog een nieuw publiek aan het veroveren is. Want zoals de stad en de bewoners veranderen, zo veranderen ook de podiumkunsten. Tilburg is een levendige, dynamische stad met volop plekken die steeds opnieuw worden ingevuld. Waar traditionele industrie verdween, is ruimte gekomen voor nieuwe, eigentijdse initiatieven en bedrijvigheid om te groeien en bloeien. Tilburg profileert zich anno 2012 als een laboratorium voor sociale vernieuwing. De stad wil een podium zijn voor creativiteit en cultureel ondernemerschap. Als podium van de stad gaat Theaters Tilburg een actievere rol spelen bij gebeurtenissen die belangwekkend zijn voor veel inwoners van Tilburg. Denk aan festivals en evenementen, een koninklijk bezoek of carnaval. Zo verbinden wij ons sterker met de Tilburgse cultuur- en kennisinstellingen, vooral die met een sterk creatief en sociaal-cultureel profiel. Zo bieden onze mooie zalen Tilburg een podium op een manier die past bij de stad en bij onze faciliteiten. Onze belangrijkste functies zijn bedienen, betrekken en bouwen. Missie Onze missie komt voort uit vier uitgangspunten, die als een de rode draad door onze activiteiten lopen. Bij Theaters Tilburg staan de podiumkunsten centraal. Wij bieden bezoekers méér dan een voorstelling. We spelen een proactieve rol: we veroorzaken en produceren ook zelf. Onze taak strekt verder dan de exploitatie van het gebouw. Theaters Tilburg fungeert als spil in het lokale en regionale podiumcultuurlandschap. Dit is onze missie: Theaters Tilburg staat voor gastvrijheid, kwaliteit en innovatie en biedt bewoners, makers en organisaties de meest belangwekkende culturele ontmoetingsplek in Midden Brabant. Functies In de vervulling van onze missie leveren wij een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het culturele leven van Tilburg en de Tilburgers. Het programma, de locaties en de organisatie van Theaters Tilburg hebben drie primaire functies: bedienen, betrekken en bouwen. Deze zijn van toepassing op de drie doelgroepen uit onze missie: bewoners, makers en organisaties. We bedienen deze op hun wenken, betrekken hen bij wat we doen en bij elkaar, en bouwen gezamenlijk aan de belangwekkende ontmoetingsplek waar behoefte aan is in Tilburg en de wijde omtrek. Kernwaarden Gastvrijheid, focus op kwaliteit en drive tot continue verbetering. Deze waarden ondersteunen onze missie en functies. We ontwikkelen en waarborgen ze in onze organisatie. Ten eerste is gastvrij zijn voor elk podium een absolute voorwaarde om het publiek te bedienen. Ten tweede kiezen we voor kwaliteit in alle geledingen van de organisatie. Programma, gebouw, horeca en personeel zijn doortrokken van kwaliteitsdenken. Tot slot, door in te spelen op de behoeften van de veranderende bezoeker met een sterke programmering en innovatieve marketing blijft Theaters Tilburg continu bouwen aan het podium van de stad. Zo betrekken we onze doelgroepen bij ons en bij elkaar. 6 Toekomstvisie Theaters Tilburg Toekomstvisie Theaters Tilburg

5 Programma voor een belangwekkende ontmoetingsplek Theaters Tilburg heeft een opdracht van de samenleving. Als groot en divers kwaliteitstheater in de zesde gemeente van Nederland brengen wij voor een groot publiek een uitgebalanceerde doorsnede van het aanbod. Wij maken een mix tussen voorstellingen en concerten die sterk inspelen op wat het publiek vraagt, podiumkunst voor fijnproevers en vernieuwend werk dat het publiek uitdaagt. We verrassen het publiek ook met wat het verwacht. Ons doel is dat het aantal voorstellingen en concerten de komende jaren niet daalt. Wel maken we soms scherpere keuzes om het publiek van vandaag en morgen nog beter te bedienen. Binnen elk genre tonen we het beste wat we ons kunnen veroorloven. Aanbod dat aansluit bij de behoefte van het publiek, de smaak van vandaag en vooral ook die van morgen. Theaters Tilburg gaat de samenwerking aan met andere podia in de stad en de regio om voor Tilburg te programmeren. Simone Mager, directeur programmering Kassuccessen vormen de basis voor een gezonde bedrijfsvoering en voor een veelzijdige, hoogwaardige programmering. In de eerste plaats doen we er veel bezoekers een groot plezier mee. De opbrengst stelt ons bovendien in staat om ook voorstellingen te programmeren van makers die een aanbod hebben dat past bij onze zalen, maar een minder grote doelgroep heeft. Scherpe keuze Sommige dingen doen we niet (meer), ook omdat we kiezen voor focus op de podiumkunsten en liveevenementen. De afgelopen jaren heeft Theaters Tilburg de Filmfoyer geëxploiteerd, met topfilms uit het nietcommerciële circuit. Deze activiteit ligt vanaf 2013 in de kundige handen van culturele partners. Wij ondersteunen de herontwikkeling van de arthouse bioscoop Cinecitta. In Theaters Tilburg zijn voorstellingen relatief vaak uitverkocht, met name in de Schouwburg. Dat hoort ook, want wij zijn een publieke instelling en worden medegefinancierd met publieke middelen. Draagvlak is heel belangrijk. Daarnaast blijkt uit onze analyse van bezoekersaantallen en publieksbereik dat er volop kansen liggen om het publiek nog beter te bedienen, bijvoorbeeld op het gebied van amateurvoorstellingen, theater voor jongeren en jeugdtheater. Ambitie programmabereik Veel mensen hebben minder te besteden, ook aan cultuur, vrije tijd en uitgaan. Theaters Tilburg streeft ernaar de komende jaren bezoekers te ontvangen, waarvan voor ons programma. Als de economie aantrekt, streven we naar een aanmerkelijke stijging van deze aantallen. Onze ambitie is dat iedereen Theaters Tilburg als zijn podium ziet. Wij maken de match tussen publiek en voorstelling, met voor elke behoefte een passend programma. Dat betekent bijvoorbeeld volle zalen voor een hoogwaardig, laagdrempelig aanbod. Dat betekent ook maatwerk voor voorstellingen die qua techniek in een grote zaal horen, van makers die bezig zijn om een eigen publiek op te bouwen. Zo bedienen en betrekken we publiek, makers en partners uit verschillende maatschappelijke domeinen en bouwen we aan belangwekkende ontmoetingsplekken voor alle Tilburgers. Dit kan een van onze primaire locaties zijn, de Schouwburg, de Studio of de Concertzaal, maar ook in onze horeca of op andere plekken in Tilburg of omgeving waar ons programma een podium vindt. Good practice > Openbare premières In Theaters Tilburg gaan regelmatig voor stellingen in première. Wij vinden het belangrijk dat deze extra feestelijke voorstellingen zo veel mogelijk openbaar zijn. Elke Tilburger is welkom. Accenten in programma Als grootstedelijke voorziening brengen wij een programma in de volle breedte van de podiumkunsten. Ons programma kent drie terreinen waarop we een extra inspanning leveren om onze missie van belangwekkende ontmoetingsplaats waar te maken. Dit zijn Dans, Internationale programma s en Klassiek muzikaal repertoire. 1 Veel dans, bijzondere dans Theaters Tilburg programmeert relatief veel dansvoorstellingen vergeleken met andere steden met dubbelaccommodaties (schouwburg/concertzaal). In 2010 en 2011 vormde dans zo n 10% van de totale programmering. De programmering is breed: van ballet tot moderne en hedendaagse dans, van danstheater tot streetdance. Tilburg Dansstad Alle faciliterende dansinstellingen van de stad werken samen aan de dansmagneet voor publiek uit Tilburg en Zuid- Nederland, voor professionele danskunstenaars en amateurdansers, voor buitenlandse choreografen en bezoekers. De samenkomst van danskunstenaars met uiteenlopende achtergronden stimuleert artistieke beweging. Vernieuwing en traditie, klein en groot koesteren hun kracht en weten elkaar te vinden. Publiek en kunstenaars gaan in gesprek. De dans vindt zijn weg in de stad, en de stad zijn weg naar de dans. Heel Tilburg is podium voor dans. 2 Internationale programmering Theaters Tilburg blijft internationale voorstellingen programmeren, ook in tijden van financiële druk. Er is publiek voor de internationale top. Theaters Tilburg vergroot zijn rol in de samenwerking met Tilburg Dansstad om de huidige internationale programmering te versterken. We zijn lid van Raamwerk, een landelijke stichting voor afname van internationale voorstellingen. We gaan gericht fondsen werven voor ons internationale programma. De focus ligt op dans, beeldend theater, circus en klassieke muziek. Theaters Tilburg kiest vooral voor artistieke voorstellingen, aangevuld met een aantal internationale amusementgerichte shows per seizoen. Good practice > Horizon Horizon is een serie internationale voorstellingen, die in voor het eerst in zeven Nederlandse steden te zien is. Horizon is een initiatief van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten, Hivos, Stichting Doen en het Prins Claus Fonds. 8 Toekomstvisie Theaters Tilburg Toekomstvisie Theaters Tilburg

6 1 Theaters Tilburg Voor wie opent Theaters Tilburg vandaag de deuren? Wie mogen we vandaag weer welkom heten? Hoe zorgen we dat iedereen zich hier thuis voelt? Deze vragen stelt de organisatie zich voortdurend. Focus op Vlaanderen/België Theaters Tilburg kiest voor meer Belgische producties. Wij werken aan een multidisciplinair Vlaams Festival, met muziek, theater, dans en comedy. We versterken de band met De Warande in Turnhout, een schouwburg met een sterke (inter)nationale programmering. Circus Brabant kent om het jaar in oktober een uniek internationaal circusfestival: Circo Circolo. De programmeurs tippen voorstellingen voor Theaters Tilburg en verzorgen inleidingen bij voorstellingen. Deze samenwerking bouwen we uit. 3 Klassiek repertoire, vernieuwende vormen De Concertzaal is nu al de plek waar Tilburgers komen voor de herkenbare top van klassiek, jazz, wereld en lichte muziek. Het klassieke programma krijgt een sterker profiel. We proberen net als in de Schouwburg breed te programmeren. Van Het Brabants Orkest tot een eigen kamermuziekserie tot cross-overs tussen genres. Het Magogo Kamerorkest komt op eigen benen te staan en blijft ons huisorkest, op basis van marktconforme financiële afspraken. Onder meer door aanpassingen in de zaalindeling zetten wij in op theatrale vernieuwing binnen de klassieke concertpraktijk. Scherpe keuze > Meer kleinschalig programma De Concertzaal is uiterst geschikt voor grote symfonische of vocale werken met grote publieksaantallen. Naast die programmering kiezen we voor een uitgekiende balans van programma s waarvoor normaal een kleinere zaal zou voldoen. Omdat we geloven dat de Concertzaal een breed programma vereist. Van kleinschalige kamermuziek, via vernieuwende ensembles en ons huisorkest Magogo tot grootschalige orkesten en koren. Dat stelt uiteraard wel eisen aan de inrichting van de zaal. De opdracht om het publiek met een optimaal aanbod te bedienen vraagt om flexibiliteit. Theaters Tilburg heeft immers zeer diverse doelgroepen. Bovendien, het aanbod is groot. We maken dus keuzes in het programma en in de wijze waarop we dit communiceren. We plooien ons naar elke behoefte van de gast. Tegelijkertijd blijft Theaters Tilburg zichzelf: zonder pretentie, warm, bijzonder, feestelijk, verzorgd en met aandacht. Theaters Tilburg stelt zich ten doel het makers gemakkelijker te maken hun publiek te bereiken. Ook zijn we voor organisaties en bedrijven op allerlei terreinen een interessante partner. We bieden met ons sponsorprogramma mogelijkheden voor relatiebeheer en verhuren onze locaties voor zakelijke bijeenkomsten. Good practice > Warm onthaal Medewerkers, vrijwilligers en directie zijn houders van een servicepaspoort waarin staat hoe wij gasten ontvangen, service leveren en klachten afhandelen. Totaalbeleving Als belangwekkende ontmoetingsplaats hoor je meer te bieden dan alleen een voorstelling met koffie vooraf en een pauzedrankje. Wij nodigen en dagen onze bezoekers uit om samen voorpret te hebben en elkaar ook te ontmoeten na de voorstelling. Het maakt van het theaterbezoek meer een totaalbeleving. Wij op onze beurt hebben de opdracht flexibel te zijn in zaken als de inrichting van ruimtes, het aanbod van consumpties en de benadering van gasten. De een stelt een hoffelijk gebaar op prijs, de ander voelt zich prettiger bij een informele benadering. Als gastheer hebben wij daar voelsprieten voor. Verder dragen wij bij aan de duiding van podiumkunsten door inleidingen, nagesprekken en talkshows. Good practice > Blijf nog even Wij zijn goed in het verzorgen van een volledige avond uit. Met een hapje of praatje vooraf, een prachtige voorstelling en de mogelijkheid om na afloop wat te drinken en plezier te maken. Daarom organiseren we inleidingen en interviews voor de voorstellingen. In het weekend is er na afloop passend vermaak in de foyers. Dat kan een dj zijn, een singer-songwriter of een klassiek ensemble. De acts sluiten aan op de lifestyle van de dominante bezoekersgroep op de betreffende avond. Bedient elke bewoner Theaters Tilburg is van alle Tilburgers. Iedereen betaalt mee aan onze openbare voorziening, ook bewoners die tot nu toe weinig of geen gebruik maken van onze faciliteiten. Dit schept de verplichting om in te spelen op de smaak van alle Tilburgers. Of het nu kamermuziek of cabaret betreft, carnaval of klassiek, onze rol is om dit zo slim te programmeren dat de bewoners voor wie het aanbod is bedoeld, de weg weten te vinden. Ook op het gebied van cultuureducatie liggen er nog onbenutte kansen. Bedient betrokken organisaties Theaters Tilburg werkt al jaren samen met de Stichting Kunst & Onderneming Brabant (KoBra). Deze belangrijke link met het bedrijfsleven zorgt voor wederzijdse betrokkenheid, met een win-winsituatie als gevolg. De bijdrage van KoBra stelt ons in staat om twee keer per jaar een internationale voorstelling voor een groot publiek te programmeren. Bij ons vinden de ondernemers een netwerk waarin zij activiteiten kunnen coördineren. Daarnaast halen we de contacten aan met Tilburgse ondernemers die buiten de kring van KoBra toonaangevende bedrijvigheid vertegenwoordigen. De ambiance van het gebouw, de kwaliteit van het personeel en het horecaaanbod: Theaters Tilburg vormt een inspirerend decor voor bedrijfspresentaties en bijeenkomsten. Een warm onthaal, lekker eten en drinken, een prachtige voorstelling en een swingend feest achteraf. En dat alles op hoog niveau. Zo bedienen we organisaties en bedrijven. Restaurant-eetcafé Lucebert is een stijlvolle locatie met uiteenlopende evenementen voor de zakelijke markt. De keuken staat bekend als een van de beste in Noord-Brabant. 10 Toekomstvisie Theaters Tilburg Toekomstvisie Theaters Tilburg

7 Good practice > Elke voorstelling heeft zijn prijs De beleving van podiumkunsten is waardevol, dus het mag wat kosten. Alleen heeft niet iedereen dezelfde portemonnee. Theaters Tilburg biedt een reeks van voorstellingen voor een tientje waarmee we ook mensen met minder inkomen bedienen. We zijn partner in de gemeentelijke Meedoenregeling zodat ook de laagste inkomensgroepen toegang hebben tot ons aanbod. Voor jongeren en studenten hanteren we kortingstarieven. Prijs hoeft geen drempel te zijn. Bedient lokale en regionale makers De band met wat uit Tilburg en omgeving komt, is sterk. Daarom ondersteunt Theaters Tilburg lokale makers en geven we belangrijke Tilburgse culturele spelers als Het Zuidelijk Toneel, Magogo en T.r.a.s.h. voorrang. HZT is huisgezelschap, Magogo huisorkest, T.r.a.s.h. graag geziene gast. We bieden hen de mogelijkheid in ons huis te werken en zich te presenteren. Daarnaast nodigen we hen uit om mee te werken aan onze ambitie om Theaters Tilburg als podium van de stad te positioneren en verder te ontwikkelen door gepaste randprogramma s en events op locaties in de stad. Ambitie voor jonge Tilburgers > Nieuwe formules Samen met partners in de stad ontwikkelen we nieuwe programma s om specifieke doelgroepen te bedienen. Zo presenteren we samen met het jongerenwerk R-Newt de serie COMIDI, waarin jongeren met professionals werken aan een stand-upvoorstelling. We werken samen met Het Zuidelijk Toneel en Fontys aan een serie clubavonden onder de noemer Club T in de Studio. Elke formule richt zich op een specifieke achterban, van ROC tot universiteit. Bedient amateurs: voor elke productie de juiste plek Optreden in een schouwburg of concertzaal is voor veel amateurmusici en -theatermakers een topervaring. De uitdaging is om producties te maken die in staat zijn deze grote zalen te vullen. Dat lukt uitstekend met grote producties, zoals de Tilburgse Revue, Musicalvereniging BOeMS en de serie Verrassende ontmoetingen. We ondersteunen hen met raad en daad, maar ook financieel door forse kortingen te geven op zaalhuur en personeelskosten. Voor producties met een kleiner publieksbereik ontwikkelen we nieuwe festivalformules, zoals Tilburg in Koor. Theaters Tilburg werkt hierbij graag samen met de collega s van Factorium, 013, Theater De NWE Vorst, Paradox en lokale festivals. Bedient nieuwe generaties Theaters Tilburg wil meer doen voor de nieuwe generatie Tilburgers. De exploitatie van het MIDI Theater heeft succesvolle jongerenprojecten opgeleverd. We willen graag dat deze voor de stad behouden blijven. Een grote groep jongeren die wordt opgeleid aan het mbo, vind je nu vooral in de bioscopen, 013 of de Hall of Fame. Voor hen valt er een wereld te ontdekken in onze zalen. Voor de grote groep scholieren en studenten tussen 15 en 25 jaar speuren we naar nieuwe (bijna) professionele talenten met potentie en professioneel perspectief. Hiervoor werken we samen met lokale partners in het culturele en maatschappelijke veld. 12 Toekomstvisie Theaters Tilburg Toekomstvisie Theaters Tilburg

8 2 Theaters Tilburg Als je de grootste bent, heb je een verantwoordelijkheid voor de anderen. Theaters Tilburg verbindt zich met het culturele veld. Wij staan in het hart van de podiumkunsten in Midden-Brabant. Dit betekent voor onze taakopvatting dat we meer doen dan alleen programmeren en faciliteren. Theaters Tilburg heeft ook een functie als aanjager binnen de culturele omgeving. We geven impulsen aan de omgeving en nemen het initiatief. Theaters Tilburg komt met nieuwe initiatieven in samenspraak met culturele en maatschappelijke partners. Wij zetten onze organisatorische slagkracht in, onder meer tijdens het nieuwjaarsevent Frisse Oren, de Cultuurnacht en Tilburg Dansstad. Wij betrekken makers en bewoners en bouwen aan een mooiere, cultureel rijkere stad. Bovendien laten we ons graag betrekken, bijvoorbeeld bij het festival Incubate. Good practice > Gezamenlijke inkoop van diensten en producten Door inkooptrajecten gezamenlijk met andere culturele instellingen aan te besteden (drukwerk, kantoorartikelen en accountancydiensten) besparen we ten opzichte van 2011 structureel en collectief ruim een ton per jaar. Verdere mogelijkheden tot gezamenlijke inkoop worden de komende jaren nader onderzocht. Kunst & Cultuurinstellingen Tilburg Theaters Tilburg heeft in 2010 de podia en andere culturele instellingen in Tilburg benaderd met het voorstel om de mogelijkheden van organisatorische samenwerking te inventariseren. De bezuinigingen vormen mede de aanleiding om de krachten te bundelen. We overleggen hoe we efficiënter kunnen omgaan met beschikbare middelen en samen intrinsieke doelstellingen kunnen blijven waarmaken. Wij hebben de rol van voorzitter op ons genomen binnen dit zogenoemde K&CI-overleg. Hierbij hanteren we een bottom-upstrategie waarbij initiatieven van onderop worden opgepikt, professioneel ingebed en gedragen. Good practice > Ondernemerscafé Tilburg (OCT) Theaters Tilburg is partner van het OCT, een initiatief om ondernemers in de stad meer bij elkaar en de stad te betrekken. Jaarlijks vinden vier edities plaats. Betrekt partnerpodia Waar locaties elkaar aanvullen, ontstaat een rijker landschap. Zo bouwen we aan een mooier Tilburg. Theaters Tilburg voert met de collega s van Theater De NWE Vorst, 013, de Hall of Fame en Paradox regulier overleg over de programmering. Het eerste belang is dat het publiek de juiste voorstelling op de juiste plek ziet. We experimenteren met cross-overs en coördineren de programmering van overlappende producties of gezelschappen, in goed overleg met deze partners. Good practice > Overleg Theaters Tilburg organiseert overleg met lokale én regionale partners. In de stad is er het programmeursoverleg. Voor de ommelanden is er overleg met de theaters in Goirle en Oisterwijk. BrabantStad is onze gesprekspartner in het kader van Culturele Hoofdstad Betrekt gemeente en opleidingen Het gesprek met de gemeente Tilburg is van vitaal belang voor ons draagvlak in en onze relevantie voor de stad en daarmee voor onze toekomst. Via het stadsbestuur voeren we op beleidsniveau de dialoog met de Tilburgers. Onze ambitie is om het cultuurbeleid mede te bepalen. We voeden de bestuurders met betrouwbare gegevens, geven goed onderbouwd advies en ontwikkelen creatieve plannen om de ambities van Tilburg mede vorm te geven. Theater De NWE Vorst Paradox Frisse Oren Dansnacht/Dansmaand Gipsy Festival Carnaval 013 Hall of Fame Incubate Cultuurnacht Tilburg festivals organisaties en evenementen Betrekt maatschappelijke organisaties Theaters Tilburg werkt samen met organisaties als woningcorporatie Tiwos, welzijnsorganisatie de Twern en ouderenzorg de Wever om passend aanbod voor de betreffende doelgroepen te bieden op het juiste moment. Zo zijn voor ouderen matineevoorstellingen vaak passender dan avondprogramma s. Good practice > Identiteit Er is gezamenlijk overleg met makers, collega-instellingen en bestuurders van gemeente en opleidingen om een bijdrage te leveren aan de culturele identiteit en het imago van Tilburg. Dit doen we in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 en Tilburg podia opleidingen Stichting KoBra Brabants Dagblad Dommelsch CZ Rabobank Tilburg ROC Tilburg Universiteit van Tilburg Fontys Hogescholen voor de Kunsten instellingen makers Het Zuidelijk Toneel Tilburgse Revue Station Zuid Het Brabants Orkest T.r.a.s.h. Magogo Kamerorkest Factorium Souvenir des Montagnards Mundial Productions Bibliotheek Midden-Brabant Stichting Mommerskwartier Natuurmuseum Brabant Brabant2018 Samen geven we antwoord op de vraag wat Tilburg voor de podiumkunsten betekent en wat de podiumkunsten betekenen voor Tilburg. Als stad die jonge makers opleidt, kan Tilburg zich onderscheiden door een krachtige verbinding tussen podiumkunst en maatschappij te stimuleren. De keuze van de gemeente om de stad als podium te zien, bevestigt ons in deze ambitie. Good practice > Pleisterplaats Fontys Fontys leidt studenten op in alle muzische vakken. Fontys wil een pleisterplaats zijn voor haar talent. Wij ondersteunen deze visie en bieden bijvoorbeeld ruimte aan twee weken circusvoorstellingen in de Concertzaal. Onze ambitie is om het talent van Fontys zichtbaar te maken voor het Tilburgse publiek in het jaarlijkse eindpresentatiefestival Get Out. Ook zijn wij mede-initiatiefnemer van de Jacques de Leeuwprijs, waaraan twee geldprijzen van euro zijn verbonden. 14 Toekomstvisie Theaters Tilburg Toekomstvisie Theaters Tilburg

9 3 Theaters Tilburg In alles wat we doen, staat ons één ding voor ogen: hoe blijven wij een belangwekkende ontmoetingsplek voor alle Tilburgers? Het antwoord hierop is zo divers als de verschillende locaties waarvoor wij programma s ontwikkelen. Een overzicht van de ontmoetingsplekken waar het gebeurt. Bouwt aan onvergetelijke avonden De Schouwburg is de plek waar de Tilburgse cultuurliefhebber onvergetelijke avonden beleeft. Je mag ervan uitgaan dat het goed is wat je gaat meemaken: een avondje uit, met topamusement of toptheater van artistiek hoog niveau. De live-ervaring en sfeer maken de ontmoeting belangwekkend. We brengen de top van landelijke grotezaalproducties, flagships en kaskrakers. In de Schouwburg ziet Tilburg ook voor de grote zaal gemonteerde producties van internationaal spraakmakende makers. Toonaangevende Tilburgse gebeurtenissen vinden hier onderdak. Bouwt aan verse oogst De Studio wordt meer de plek waar nieuwe generaties Tilburgers en lokaal talent verse successen oogsten. De basis hiervoor zijn de kleinezaalvoorstellingen en de jeugdprogrammering. Daaromheen is er ruimte voor streetwise, dwarser en jonger aanbod. Er is zeker publiek in Tilburg voor comedynights, dance en showcases voor jong talent. Club T, een gezamenlijk initiatief met Het Zuidelijk Toneel en Fontys, is het podium voor de jonge makers van onze hogeschool. Voor de allerjongste bewoners van Tilburg is de Studio bij uitstek de plek om op een speelse manier kennis te maken met theater. We zetten in op een complete jeugdprogrammering, van babyconcert tot volwassen jeugdtheater voor 2 tot 12 jaar. Bouwt aan de meest kleurrijke concertzaal van het Zuiden De komende jaren maken we meer werk van de Concertzaal, die sinds 1998 in gebruik is. Op basis van de ervaringen wordt een aantal aanpassingen gedaan om te zorgen dat meer Tilburgers de Concertzaal als toonaangevend podium in het hart sluiten. De komende jaren wordt dit ook de plek waar het publiek vaker verrassende ontmoetingen met amateurmusici zal hebben, zowel met de fanfare als met kamermusici. Hierbij willen we de kosten beheersen, bijvoorbeeld door vaker vrijwilligers in te zetten waar dat verantwoord kan. Ook worden lokale partners als 013 en Paradox uitgenodigd om te programmeren in de Concertzaal. Deze zaal wordt de concertzaal waar de meest kleurrijke klanken te horen zijn. Scherpe keuze > Theatraal en informeel In de Concertzaal kiezen we naast het basisaanbod met name voor informelere concerten in een theatrale setting. Niet alleen je oren worden verwend, ons repertoire is tevens oogstrelend. We zoeken naar originele concerten die licht en decor bewust benutten in hun productie. Ambiance We hebben de Concertzaal onder de loep genomen. Om deze beter te laten aansluiten bij publieksgroepen en op programmaonderdelen doen we een aantal ingrepen die ons in staat stellen flexibeler te werken. De architectuur blijft intact, maar we maken de zaal optisch intiemer. De komende jaren ontwikkelen we de juiste opstellingen. Ambitie > Zichtbaarheid Concertzaal We willen de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de Concertzaal verbeteren. Het nadeel van de wat verstopte entree van de Concertzaal wordt opgeheven door de foyer erboven meer als uithangbord te gebruiken. Bouwt aan sociaal netwerk Wij zijn ervan overtuigd dat ons theater voor Tilburgers een rol krijgt als sociaal netwerk als zij er meer quality time doorbrengen. Daarom bieden we de collectieve ervaring die het publiek in de zalen ervaart, op een informele manier ook voor en na de voorstelling. Daarvoor hebben we goede instrumenten in huis: de foyers en horeca. Wij exploiteren deze zelf. Theaters Tilburg draagt ondernemersrisico en profiteert als de horeca goed draait. De komende jaren willen we het potentieel van de horeca en de foyers maximaal benutten. De foyers van de Schouwburg zijn aangepast aan de nieuwe functie. Een uitgekiend licht- en geluidplan maakt verschillen in ambiance mogelijk. Per ambiance komt er een plan voor specials. Met deze vernieuwende aanpak bouwen we de belangwekkende ontmoetingsplaats voor alle Tilburgers, met de kwaliteit en uitstraling die ons kenmerkt. 16 Toekomstvisie Theaters Tilburg Toekomstvisie Theaters Tilburg

10 Marketing is echte communicatie en (veel) meer In een tijd dat de concurrentie op het terrein van vrijetijdsbesteding toeneemt en de budgetten van bezoekers krimpen, kan marketing mede het verschil maken. Theater Tilburg investeert in marketing om de onderscheidende propositie over het voetlicht te krijgen. Deze propositie zit in de totaalervaring die Theater Tilburg biedt, in een ambiance en op een niveau die je in verhouding tot het prijskaartje nergens anders vindt in de stad. Ambitie > Spelen in de foyer De foyers van Theaters Tilburg worden intieme, informele podia waar bezoekers een clubsfeer of salongevoel ervaren. Elke foyer krijgt een speelplek voor een dj/spreker/ live-act en achtergrondmuziek. Restaurant-eetcafé Lucebert heeft een uitstekende positie en bezetting in het hoogseizoen. We ontwikkelen een strategie om het restaurant duurzaam te exploiteren en in het dalseizoen de bezetting te verbeteren. Bouwt aan een culturele toekomst Tilburg kiest voor de stad als podium. Theaters Tilburg ondersteunt deze ambitie de komende jaren door de kracht van onze organisatie ter beschikking te stellen aan lokale en regionale initiatieven die bijdragen aan onze missie. Dit kan variëren van advies en ondersteuning bij programmering en marketing en advies tot kaartverkoop en technische dienstverlening. Concreet gaat het hierbij bijvoorbeeld om de coördinatie van de Cultuurnacht. Ook ondersteunen we theatermaker Leen Braspenning als zij in opdracht van Het Zuidelijk Toneel als stadsregisseur aan het werk gaat. Culturele Hoofdstad 2018 In 2018 levert Nederland de Culturele Hoofdstad van Europa. Eindhoven is kandidaat-culturele Hoofdstad en ontwikkelt samen met Helmond, s-hertogenbosch, Tilburg, Breda en de provincie Noord-Brabant een cultureel programma voor bezoekers uit heel Europa. In 2018 zijn Eindhoven en de provincie één groot living lab voor de stad en het Europa van de toekomst. Steekwoorden zijn: technologische innovatie, open source en cocreatie. Zo raakt cultuur het hart van de samenleving. Theaters Tilburg coördineert in Tilburg de culturele projecten in de opmaat naar Daarnaast onderscheidt Theaters Tilburg zich met het verhaal van ons programma in relatie tot de stad. De belofte Podium van de stad is de drager van dit idee. Als we deze titel willen verdienen, betekent dit nogal wat. Vooral op het gebied van ons publiek betrekken is er werk aan de winkel. Vanaf 2012 maken we gebruik van een marktsegmentatiemodel van onderzoeksbureau Motivaction. Doelgroepanalyses vormen een instrument om de strategie voor media en marketingmiddelen te bepalen. Zo kunnen we in de communicatie meer inspelen op families en vriendengroepen en hun vaste gedragspatronen en rituelen. Theaters Tilburg past de communicatie aan het publiek aan. Dit betekent onder meer dat we met onze bezoekers in gesprek gaan via de sociale media en andere digitale kanalen. Ook bundelen we de krachten met andere podia. Immers, cultuur concurreert niet alleen met cultuur, maar ook met sport, televisie, gaming, funshopping en andere vrijetijdsactiviteiten. Scherpe keuze > Klantgerichte marketing Theaters Tilburg kiest voor klantgerichte marketing in plaats van aanbodgerelateerde marketing (advertenties voor één bepaalde voorstelling), behalve als dit voor de doelgroep toch het meest effectief is. Zo werken we bijvoorbeeld aan online tips voor familie en vrienden, geïntegreerd met de sociale media. Potentiële bezoekers kunnen zien met wie zij een voorstelling gaan bezoeken. Wij maken steeds minder onderscheid tussen online en offline communicatie. Het gaat er veel meer om met welke boodschap je op welke motivatie inspeelt. De groepen die actief zijn op Twitter hebben andere motivaties dan groepen die zich in een Facebookcommunity verenigen. We bedienen de mensen die gemotiveerd zijn om als eerste het laatste nieuws te weten anders dan de mensen die het heerlijk vinden om rustig in een catalogus te bladeren en op hun gemak een keuze te maken. Good practice > Innovatie Via onze Podium-Praatpaal in de foyer geven bezoekers commentaar op voorstellingen en gaan ze in gesprek met artiesten. Performers als Within Temptation, Veldhuis en Kemper en Ashton Brothers waarderen dit expliciet. Marketing is veel meer dan communicatie. Het gaat ook over de sfeer die mensen ervaren, voor, tijdens en na de voorstelling. We organiseren onze marketingafdeling in duoteams, die zich respectievelijk gaan richten op de groep voor wie cultuurbezoek vanzelfsprekend is en de groep voor wie het toeval of optie is. Hierbij streven we ook naar een sterkere ambassadeursfunctie voor enthousiaste bezoekers. Theaters Tilburg pleit voor landelijke initiatieven op het gebied van marketing. Doelgroepen zijn steeds minder plaatselijk georganiseerd of puur lokaal georiënteerd. Mensen lezen landelijke dagbladen, bezoeken nationale online portals en kiezen op basis van landelijke campagnes. Door met andere landelijke instellingen met een vergelijkbaar programma te clusteren, kunnen we het bereik van ons programma vergroten. Ambitie marketing > Antenne De Theaters Tilburg Antenne past in een nieuwe strategie van het marketingteam. We hebben de ambitie om trends te spotten en met inhoud, marketing en service ook de culturele voorlopers te binden. 18 Toekomstvisie Theaters Tilburg Toekomstvisie Theaters Tilburg

11 Mensen en middelen maken het mogelijk Elke medewerker onderneemt mee Om onze plannen waar te maken werken we bij Theaters Tilburg intensief met elkaar samen. Aan de samenwerking van medewerkers en afdelingen stellen we intern dezelfde eisen van gastvrijheid, kwaliteit en innovatie als extern. Ondernemerschap is daarbij niet alleen iets voor directie en management. Iedereen is welkom om mee te denken om onze organisatie beter te maken, binnen het eigen vakgebied of daarbuiten. Theaters Tilburg wil graag dat elke medewerker oog heeft voor ingrepen die opbrengsten verhogen, en zich bewust is van de kosten die we samen maken. We bieden ruimte aan creativiteit en persoonlijke initiatieven en kunnen elkaar aanspreken op de onderlinge werkafspraken. De leukste plek om te werken De kwaliteit, sfeer en werksituatie zorgen er samen met goed werkgeverschap voor dat Theaters Tilburg de leukste plek is om te werken. Bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden is de CAO Nederlandse Podia leidend. De secundaire arbeidsvoorwaarden vullen we binnen de mogelijkheden van het theater zo goed mogelijk in. Zo dragen we zorg voor basis opleidingen om kennis en vaardigheden op peil te houden. Ook heeft Theaters Tilburg oog voor de persoonlijke groei van de medewerkers. Bij de werving van nieuwe medewerkers zijn kennis en vaardigheden bepalend, maar juist ook eigenschappen als gastvrijheid en persoonlijkheid. Vandaar dat we ook dankbaar gebruikmaken van medewerkers die studeren aan de kunstvakopleidingen en de universiteit. Good practice > TheaterTop: medewerkers op het podium In 2012 is voor de tweede keer een grotezaalproductie gemaakt door derde- en vierdejaarsstudenten van Fontys. Aanjagers en producenten van dit initiatief zijn studenten die werken als gastheer bij Theaters Tilburg. Zij combineren hun persoonlijke ambities met een baan bij de leukste plek van de stad. Korte lijnen en een eenvoudige structuur Theaters Tilburg is een operationeel bedrijf met een functionele organisatiestructuur. We streven ernaar om communicatielijnen kort te houden en snel te schakelen. Om dit te realiseren is het van belang dat iedereen over de juiste informatie beschikt om te kunnen handelen. De voortdurende optimalisering van het interne informatiesysteem is daarbij cruciaal. Het kaartverkoopsysteem, de website, de planning van faciliteiten voor voorstellingen en evenementen en tal van interne applicaties dienen feilloos op elkaar aan te sluiten. Het is essentieel dat medewerkers weten hoe ze de systemen kunnen gebruiken. Binnen Theaters Tilburg is deze optimalisering de kerntaak van een van de managers. Werken met degelijke, betrouwbare materialen Kwaliteit zit ook in de materialen waar we mee werken, ook als de klant dat helemaal niet ziet. Natuurlijk kiezen we vanuit het oogpunt van veiligheid voor goede technische middelen op het toneel, in de keuken en de kantoren. Kwaliteit bewijst zich op korte én op lange termijn. Good practice > Maatschappelijk verantwoord In de eigen organisatie stimuleert Theaters Tilburg maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo participeren we bijvoorbeeld in de gemeentelijke Meedoenregeling en kopen we voor zover mogelijk duurzaam in. MVO blijft de komende jaren een aandachtspunt in onze bedrijfsvoering. 20 Toekomstvisie Theaters Tilburg Toekomstvisie Theaters Tilburg

12 Veel aandacht voor een prestigieus gebouw Theaters Tilburg is gehuisvest in een monumentale schouwburg en een architectonisch hoogstaande concertzaal. In de aanloop naar het 50-jarig bestaan van de Schouwburg is het gebouw gerestaureerd. Samen met de eigenaar, de gemeente Tilburg, zorgt Theaters Tilburg ervoor dat het gebouwencomplex zorgvuldig wordt beheerd en onderhouden. We houden een gezonde werkrelatie in stand tussen huurder en eigenaar met reële wederzijdse verwachtingen over de onderhoudsinspanningen. De logistiek van de Concertzaal is niet ideaal. Ervan uitgaande dat we er in slagen het gebruik van het gebouw te verhogen, streven we er ernaar de toegang van het gebouw te verbeteren. Ook zetten we in op een optimale stedenbouwkundige inpassing van de Schouwburg. Bezuinigen en investeren gaan hand in hand Onze ambities vereisen investeringen op korte termijn, die leiden tot hogere kapitaallasten voor de komende jaren. In combinatie met de opgelegde bezuinigingen vanuit de gemeente Tilburg en nog steeds dalende bezoekersaantallen ontstaat hiermee een forse uitdaging om tot een sluitende begroting te komen. In deze Toekomstvisie staan verschillende keuzes vermeld die leiden tot lagere kosten. De sluiting van de Filmfoyer, de wijziging van de financiële relatie met Magogo, gezamenlijke inkoop, verlaging van inkoopbudgetten en de verhoging van de gemiddelde besteding per bezoeker zijn de belangrijkste. Onze prognoses laten zien dat een budgettair neutrale exploitatie lastig, maar niet onmogelijk is. Om schommelingen in de exploitatie op te kunnen vangen streven we naar een financiële reserve ter grootte van 20% van de risicodragende omzet. Een begroting die laat zien waar het geld in gaat zitten Vanaf 2013 wordt de begrotingssystematiek op verzoek van de subsidiënt enigszins aangepast. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de instandhouding van de accommodatie, culturele activiteiten, maatschappelijke activiteiten en commerciële activiteiten. Zo kunnen we verantwoorden op welke plaatsen geld wordt verdiend (zoals met verhuur, het restaurant en de foyers) en waar geld wordt uitgegeven (vooral programma, gebouw en personeel). Bedrijven en particulieren ondersteunen Theaters Tilburg Natuurlijk wordt het overgrote deel van de inkomsten gegenereerd uit kaartverkoop, horeca en subsidie van de gemeente Tilburg. Ons belang bij zakelijke en particuliere partners neemt echter sterk toe. Businesspartners dragen jaarlijks bij vanuit hun maatschappelijke doelstellingen, gecombineerd met de behoefte aan exposure. Voor particulieren hebben we een fiscaal interessante regeling. We laten zien dat we projecten opzetten die Theaters Tilburg beter bereikbaar maken voor mensen voor wie een bezoek aan het theater niet vanzelfsprekend of niet eenvoudig is. Dat realiseren we door financiële prikkels, educatieprojecten en specifieke programmaonderdelen. We werken eraan om de komende jaren meer private partners bij Theaters Tilburg te betrekken. Tien targets De komende jaren maken we de toekomstvisie concreet in jaarplannen en vertalen deze in budgetten. Door onszelf tien concrete doelen te stellen houden we de vinger aan de pols. Hiermee laten we ook zien waar de inspanningen toe gaan leiden. 1 Groot bereik onder alle inwoners van stad en regio 2 Brede en belangwekkende programmering 3 Actieve (facilitaire) ondersteuning lokale culturele activiteiten 4 Actief betekenis geven aan het cultureel aanbod 5 Continue ontwikkeling commerciële activiteiten 6 Warme en inspirerende omgeving 7 Hoge kwaliteit, goede service, goede prijs/kwaliteitverhouding 8 Gezonde onderneming (werkgeverschap, ondernemerschap) 9 Proactieve samenwerking met bedrijven, culturele en maatschappelijke partners 10 Effectieve en efficiënte bedrijfsprocessen en hoge interne service 22 Toekomstvisie Theaters Tilburg Toekomstvisie Theaters Tilburg

13 theaters tilburg Colofon tekst: Rob van Steen, Simone Mager en Joosje Klaasse concept, eindredactie en vormgeving: de zoele haven fotografie: Hanneke Wetzer, toelgroep, Theaters Tilburg Theaters Tilburg september 2012

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

Cultuuragenda Tilburg 2011-2015

Cultuuragenda Tilburg 2011-2015 Analyses, keuzes en aanbevelingen voor de kadernota cultuur Cultuuragenda Tilburg 2011-2015 Tilburg : Podium voor Amateurs, Talent en Productie De instellingen* staan voor een cultuur van openheid, verbinding,

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 1. Inleiding Theater de Schalm is het oudste en tweede theater in de regio Eindhoven. In de rol van gemeenschapshuis groeide het theater vanaf het ontstaansjaar 1961 mee met de kernen

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de. aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS

Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de. aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS BELEIDSVISIE 2014-2018 1 Inleiding Het Theater Ludens heeft haar eerste jaar achter de rug.

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND Deel II Ambities en prioriteiten Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Juni 2003 0 In onze naam, Cultuurconvenant Zuid-Nederland (CZN), staat het woord

Nadere informatie

Welkom in de zesde stad van Nederland

Welkom in de zesde stad van Nederland Welkom in de zesde stad van Nederland Thuis voor 213.000 Tilburgers Tilburg zoekt een nieuwe burgemeester! Gaat u er voor? Vindingrijk, het vermogen om door te zetten en de bereidheid om hard te werken.

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Visie op de toekomst van Theater De Storm!

Visie op de toekomst van Theater De Storm! Visie op de toekomst van Theater De Storm! 1. Het bedrijf De Storm - Tijd voor een stevige frisse wind! Twee jaar geleden hebben wij het ondernemingsplan gepresenteerd. Op basis hiervan hebben wij ons

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Elckerlyc

Beleidsplan Stichting Elckerlyc Beleidsplan Stichting Elckerlyc 1. Kernwaarden, missie en visie Elckerlyc, daar voel je je thuis Kernwaarden - Kwaliteit: in alles is dat wat Elckerlyc wil uitstralen; - Verbinding: met gemeenschap, met

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week)

FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week) FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week) Podium Mozaïek is dé plek in Amsterdam waar je ervaart dat we in een cultureel diverse samenleving leven en wat die cultureel

Nadere informatie

Een juweeltje. De vier Pelikanen. De monumentale zaal biedt plaats aan 35 gasten.

Een juweeltje. De vier Pelikanen. De monumentale zaal biedt plaats aan 35 gasten. Een juweeltje Aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden staat het kleinste Jugendstil-theater van Europa. In 1904 werd het geopend als verzekeringskantoor door de Utrecht verzekeringen. Sinds 1 september 2013

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Bevrijdingsfestival Overijssel

Bevrijdingsfestival Overijssel Bevrijdingsfestival Overijssel Activiteitenplan 2017 20-8-2016 Inleiding Zwolle, augustus 2016 In dit activiteitenplan leest u onze plannen voor de 27 e editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Het

Nadere informatie

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze Een goede buur De deur staat altijd open en de koffie is heerlijk. Het servies misschien niet helemaal jouw smaak, maar toch vertrouwd. Hier kom je graag voor een wijze raad, een vernieuwend idee of een

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht. Je stelt doelen, neemt de verantwoordelijkheid en streeft naar het beste resultaat

Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht. Je stelt doelen, neemt de verantwoordelijkheid en streeft naar het beste resultaat 08720 Artiest muziek 10-04-2008 08:37 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als muzikant Artiest Muziek Wat laat je zien? Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht Je zet ideeën om in concepten

Nadere informatie

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES Arnhem heeft een krachtig en duurzaam imago; een groene stad met een sterk ontwikkeld creatief en cultureel klimaat. Met de Melkfabriek voegen wij een uitgesproken

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en grote namen : Wibi Soerjadi HZO en cultuur in Zeeland : Stenzel & Kivits Nieuwjaarsconcert 2016 Al eeuwenlang kenmerken water, dijken en polders

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

WELKOM. Walter Groenen. Anneke van der Vaart. Directeur CJP. Account manager CJP

WELKOM. Walter Groenen. Anneke van der Vaart. Directeur CJP. Account manager CJP WELKOM Walter Groenen Anneke van der Vaart Directeur CJP Account manager CJP Wat is de CJP Cultuurkaart? CJP Cultuurkaart HET CONCEPT: Leerlingen in het VO krijgen een Cultuurkaart met CJP-korting CJP

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke

Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke In de zomer van 2019 zal de grote concertzaal van Muziekcentrum De Bijloke aangepast worden aan de nieuwe noden op het vlak van comfort en beleving

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS -

Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS - Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS - Ontmoeting aan de Amstel In 2016 opent aan de promenade/boulevard in het hart van Uithoorn een nieuwe ontmoetingsplaats. Onder de naam Confucius wordt een plek gecreëerd

Nadere informatie

www.brazucacoffee.nl

www.brazucacoffee.nl www.brazucacoffee.nl Brazuca Coffee verkoopt niet zomaar koffie, maar koffie die speciaal uit Brazilië wordt geïmporteerd. De bonen worden vervolgens op ambachtelijke wijze in Amsterdam gebrand. Deze bijzondere

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125 verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode 68 blauwe 62 foyer 75-150 café 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink Podium voor ontmoeting evenementenlocatie centrum apeldoorn Ieder

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Innovatiemanager De provincie Zuid-Holland is een bedrijvige, veelzijdige provincie met 3,5 miljoen inwoners op een gebied

Nadere informatie

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Evenementenlocatie met eindeloze mogelijkheden! Central Studios te Utrecht Evenementenlocatie met mogelijkheden Deze voormalige televisiestudio

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Talentontwikkeling. http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg. Dynamo is onderdeel van de Lumens Groep

Talentontwikkeling. http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg. Dynamo is onderdeel van de Lumens Groep Talentontwikkeling http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg Missie Dynamo is een (in)formele, dynamische leer/werkomgeving voor jongeren met een passie voor alternatieve, dans, muziek, kunst en sport

Nadere informatie

Verbinding tussen talenten in het kunstvakonderwijs en het culturele veld vergroot de kans op het slagen van talent.

Verbinding tussen talenten in het kunstvakonderwijs en het culturele veld vergroot de kans op het slagen van talent. Verslag werkconferentie talentontwikkeling 23 april 2015 Algemeen De werkconferentie was het startpunt van een traject dat een bijdrage gaat leveren aan een langetermijnvisie en ambitie op het terrein

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Wat is een Beeldtaal?

Wat is een Beeldtaal? Wat is een Beeldtaal? Beeldtaal is de taal die gebruikt kan worden om beelden te interpreteren en te produceren om zo communicatie mogelijk te maken. Kenmerken waarvan gebruik gemaakt kan worden om een

Nadere informatie

de kunst van het leven

de kunst van het leven de kunst van het leven Woon- en zorgcentrum Franciscus De Meierij 1 7631 AM Ootmarsum T 0541-280 888 franciscus@zorggroepsintmaarten.nl www.zorggroepsintmaarten.nl de kunst van het leven De kunst van het

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten. 1. Wat zijn podiumkunsten?

BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten. 1. Wat zijn podiumkunsten? BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten 1. Wat zijn podiumkunsten? De kunstdisciplines muziek, theater en dans vormen de podiumkunsten. Het gaat hier om professionele kunsten, wat wil zeggen

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

ontdek de kracht van het geven

ontdek de kracht van het geven ontdek de kracht van het geven Berghummerstraat 15 7591 GX Denekamp T 053 53 75 777 F 053-53 75 760 E gerardusmajella@zorggroepsintmaarten.nl ontdek de kracht van het geven 02 Welkom. Ontdek de kracht

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over Afsluiting TIM 2 Woord van welkom Doel van de avond presenteren van klankborden over Programma Afsluiting TIM 2 Eindpresentatie Visie op de regio Eindhoven Programma Doelstelling van de eindpresentatie

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

Hoofdlijnen Beleidskaders GRACELAND FESTIVAL 2017

Hoofdlijnen Beleidskaders GRACELAND FESTIVAL 2017 Hoofdlijnen Beleidskaders GRACELAND FESTIVAL 2017 INHOUDSOPGAVE GRACELAND FESTIVAL Missie Visie Kernwaarden Doelen 2017 ORGANISATIE STAKEHOLDERS DOELGROEPEN INKOMSTEN WWW.GRACELANDFESTIVAL.NL 2 GRACELAND

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ VERHUUR POPZAAL 150-500 personen THEATERZAAL 175 RODE 68 BLAUWE 62 FOYER 75-150 CAFÉ 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink PODIUM VOOR ONTMOETING EVENEMENTENLOCATIE CENTRUM APELDOORN Ieder

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013 ACTIVITEITENPLAN 2014 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is het seizoen 2013-2014 begonnen met nieuwe ambities. Het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016 vormde daarbij het vertrekpunt, maar

Nadere informatie

Bedrijfstypes binnen de horeca

Bedrijfstypes binnen de horeca Startersinfo Bedrijfstypes binnen de horeca OP BASIS VAN DE HOOFDFUNCTIE VAN JOUW BEDRIJF WORD JE ALS BEDRIJFSTYPE ONDERVERDEELD BIJ DE DRANK- OF EETGELEGENHEDEN. HIERONDER VIND JE ENKELE VOORBEELDEN VAN

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Ondernemen: Hoe doen andere sectoren dat?

Ondernemen: Hoe doen andere sectoren dat? Ondernemen: Hoe doen andere sectoren dat? Wie ben ik Een willekeurige collega uit een andere sector Met dezelfde uitdaging en vraagstukken Met een persoonlijk verhaal Wil graag mijn ervaringen delen Overeenkomsten

Nadere informatie