Verslag cursus Organiseer Jezelf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag cursus Organiseer Jezelf"

Transcriptie

1 Verslag cursus Organiseer Jezelf Cursusdag 3, 14 september 2013 Kasteel de Essenburgh, Hierden ( ) Het Jongerennetwerk Visserij organiseert met Stichting ProSea deze driedaagse cursus, met als doel om de jonge visserijondernemer communicatie-tools aan te leren. Daarnaast wordt tijdens de cursus gewerkt aan visieontwikkeling en doelstellingen die de jonge ondernemers aan zichzelf én het Jongerennetwerk stellen. Dit is het verslag van de derde en tevens laatste cursusdag, waarin twee subdoelen werden gekozen en daarvoor een concreet plan van aanpak werd geschreven. Aanwezigen Cursisten Afwezig met kennisgeving Organisatie René Sperling Hans Tanis Flerik Kramer Frits van Dellen Max Bakker Lub van Slooten Sarah Verroen (projectbegeleiding Jongerennetwerk) Kevin Loos Henk Bais Marieke Verweij (ProSea) Rick Halma Neil van Leeuwen Eric Versteegh (acteur) Albert de Vries Bopp van Dessel (ProSea) Hendrik Kramer Stefan Tijsen Durk van Tuinen (alleen begin) Peke Wouda (alleen begin)

2 Wat hebben we gedaan tijdens de derde cursusdag? Tijdens eerste twee dagen is er veel nagedacht over processen in de sector die jonge vissers aangaan en over persoonlijke en gezamenlijke doelstellingen, als jonge visser, en als netwerk als geheel. Deze derde dag borduurt daar op voort, door een paar concrete subdoelen te selecteren en daarmee antwoord te geven op de vraag Wat willen we en kunnen we, gezamenlijk bereiken?. Daarnaast is er geoefend met het schrijven van een concreet plan van aanpak ( hoe behaal ik de doelen ) en met discussiëren met iemand waar je het grondig mee oneens bent. Discussiëren Met behulp van acteur Eric Versteegh is er flink op los gediscussieerd, zoals te zien in de foto hieronder waar pa en zoon de discussie aangaan met de boze buurman die de voetbal lekgestoken heeft. Een discussie is iemand overtuigen met behulp van argumenten. Bedenk daarbij goed of je argument een feit of een mening is. Is iets een feit? Dan is daar geen discussie over mogelijk ( het gras is groen ). Maar het kan ook zijn dat jij denkt dat iets een feit is, voor dat iets voor jou vanwege je persoonlijke overtuigingen een feit is, terwijl dat voor de ander niet geldt. Een discussie is net een ijsberg. Je ziet alleen het topje: diegene die voor je staat en zijn of haar gedrag en voorkomen. Wat je niet ziet is waarom iemand het met je oneens is, redenen die misschien niets met de discussie zelf te maken hebben. Heeft iemand nare ervaringen gehad met een visser en vertrouwt hij/zij je daarom niet? Heeft diegene goed geslapen, of hoofdpijn? Ook zit er verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen vinden het soms belangrijk even te ventileren terwijl mannen oplossingsgerichter zijn. Wat wil die ander van je? Hoe is diegene opgevoed, misschien religieus? Allemaal onzichtbare dingen die invloed kunnen hebben op een discussie en die zelfs tegen je kunnen werken. Werkt een discussie niet of kom je er niet uit? Vraag dan naar onderliggende redenen, laat je vooral niet provoceren. Soms helpt het om goed te luisteren want de ander wil misschien vooral een luisterend oor. Loopt het echt niet? Benoem dat dan en besluit de discussie af te ronden en eventueel op een ander moment verder te gaan. Doelstellingen, prioriteiten en thema s Het hoofddoel van het Jongerennetwerk is: Het Jongerennetwerk wil een bijdrage leveren aan een toekomst voor jonge vissers in een succesvolle visserijsector. Tijdens de derde cursusdag is een keuze gemaakt uit de subdoelen die tijdens de tweede cursusdag door de jonge vissers geformuleerd zijn, en bepaald welke subdoelen prioriteit hebben.

3 Tenslotte is het zo dat je nergens komt als je niet weet waar je heen wilt, zelfs niet met een TomTom. En als je alles tegelijk wil aanpakken schiet je met hagel en dat is ook niet even effectief. Er is onder leiding van Marieke Verweij (ProSea) gekozen voor twee subdoelen Jonge vissers handvatten geven voor goed ondernemerschap en Zichtbaarheid van jonge vissers vergroten binnen en buiten de sector. Dit zijn twee thema s waar het Jongerennetwerk vol voor kan gaan, waar behoefte aan is en waar het JNV een echte meerwaarde heeft. Jongeren zijn vaak zo onzichtbaar dat ook specifieke problemen waar ze mee kampen onderbelicht blijven. Dit kwam naar voren toen we bespraken wat uit de verschillende nieuwsbrieven van o.a. VisNed en Vissersbond interessant is voor het Jongerennetwerk, waarbij we bijna op niets uitkwamen omdat er weinig besproken wordt wat over jongeren gaat of voor jongeren bedoeld is. Onder goed ondernemerschap valt ook het zijn van een trendwatcher. Ondernemen is omgaan met nieuwe ontwikkelingen, kansen en bedreigingen. Daarvoor moet je weten wat er speelt en dus is ook het zijn van een informatiekanaal iets waarmee we dat ondernemerschap kunnen faciliteren. Ook hoort imagoverbetering onder ondernemerschap. Hoe zorg je voor goede marketing en wat moet je wel en niet doen? Door de zichtbaarheid van de jonge visser te vergroten werken we ook aan imagoverbetering. Mensen vinden het vaak leuk jongeren te zien en te horen, dus hoe meer hoe beter! Daarnaast kan het zien van jonge vissers nieuwe aanwas stimuleren. Een andere manier waarop de jonge visser zichtbaarder te maken is, is door het organiseren van uitwisselingen en excursies met andere stakeholders, zoals wetenschappers en beleidsmakers. Dit versterkt meteen onze rol als informatiekanaal en stimuleert het vormen van meer eenheid, want we zien dat het oplossen van de verdeeldheid in de sector een groter probleem is. Het is niet realistisch als we denken dit probleem als Jongerennetwerk alleen kunnen tackelen. Plan van Aanpak Om doelen te kunnen bereiken is het belangrijk dat je een vorm van projectmanagement toepast. Daarvoor moet je jezelf een aantal vragen stellen: Waarom wil je iets veranderen? Wat wil je veranderen? Hoe wil je dat gaan doen? Wie heb je daarvoor nodig? Wanneer wil je dat de verandering plaats heeft gevonden? Wat kost dat allemaal? Overige (risico s in kaart brengen, plan B, exit strategie bedenken) Je plan van aanpak hangt heel sterk samen met de Waarom vraag. Wil je verhuizen omdat de buren onuitstaanbaar zijn, of wil je verhuizen omdat het huis te klein is? Beiden vergt een ander plan en beiden hebben een verschillend plan B en kostenplaatje.

4 Voor zowel Ondernemerschap als Zichtbaarheid vergroten hebben we tijdens de cursusdag en onder leiding van Bopp van Dessel (ProSea) de eerste 3 vragen beantwoord. Zichtbaarheid van jonge vissers vergroten Waarom? Omdat het niet voor alle beleidsmakers duidelijk is dat er überhaupt nog jongeren in de vissector zijn waardoor de mening van jongeren nog te weinig meegenomen wordt in beleidsontwikkeling Specifieke jongerenproblemen in de sector, zoals tekortkomingen in het onderwijs en bezwaren over werkomstandigheden en bedrijfsvoering, zijn onzichtbaar Door onze onzichtbaarheid zijn we moeilijk vindbaar en komt informatie die we graag willen hebben amper bij ons aan. Jongeren in de media hebben een positieve invloed op het imago van de sector Sector heeft jongeren (nodig) voor een succesvolle toekomst! Wat? Er zit een kloof of drempel tussen jongeren en bestuurders. Die moet weggenomen worden. Informatie over zaken die jongeren aangaan komt op tijd aan We weten waar we informatie kunnen halen De politieke/bestuurlijke agenda ziet er anders uit: met meer thema s die de jonge generatie vissers aangaat Meer jongeren in de spotlights, op TV, in campagnes, via sociale media etc.! Hoe? Ingang vinden in besturen (via de voorzitter) om: Onze specifieke problemen en vraagstukken aan te kaarten en op de agenda te zetten Informatie op tijd bij ons te krijgen zodat wij deze verder kunnen verspreiden aan jongeren Hiervoor moeten we echter wel eerst weten welke informatie we willen en wie we daar voor nodig hebben. Iemand de taak geven (online?) op zoek te gaan naar informatie Het organiseren van bijeenkomsten, werkbezoeken en uitwisselingen Contact opnemen met het Visbureau voor promotiemateriaal Cursus mediatraining organiseren/zoeken/meeliften Het netwerk profileren als groep waar de media jonge vissers kan vinden voor programma s en input Handheld camera mee aan boord en YouTube filmpjes maken? Overig Wel rekening houden met de risico s van media. Goede TV is niet hetzelfde als goede promotie dus vandaar nadruk leggen op deelname van jongeren aan mediatraining-cursussen (Kadergroep Visketen?)

5 Jonge vissers handvatten geven voor goed ondernemerschap Waarom? Als het niveau van ondernemerschap niet verbetert gaat het niet goed in de sector en veel jongeren zien zo geen toekomst. Er is nu weinig financiële zekerheid Doordat het nu watertrappelen is om het hoofd boven water te houden, zijn de werkomstandigheden niet optimaal en leveren conflicten op met het hebben van een sociaal leven of tijd voor cursussen en bijwonen vergaderingen Wat? Andere manieren van bedrijfsvoering verkennen en bespreekbaar maken Zorgen dat jongeren tijd én bagage hebben om over 5 jaar bedrijfsvoering te veranderen en slimmer vorm te geven (minder dagen op zee?) Betere visprijzen (meer grip op de markt) Betere interne en externe communicatie in de sector Hoe? Samenwerken met de Kadergroep en eventueel samenvoegen voor meer zicht op de markt Regelmatig vergaderen en kennis delen Rabobank cursus financieel inzicht organiseren in samenwerking met de Kadergroep Visketen Probleem van te summier economisch onderwijs op visserijscholen aankaarten Werkbezoeken en excursies organiseren Overig Een notitie die hierbij gemaakt wordt is dat er weinig geïnvesteerd wordt in werknemers aan boord omdat vissers zelfstandigen zijn en er geen binding van werknemers aan een visserijbedrijf zit, geen vast contract o.i.d. Er is dus in vergelijking met bedrijfsleven relatief lage drive om tijd voor personeel te reserveren voor ontwikkeling en cursussen. Een week thuis is zo geregeld maar betekent geen inkomsten. Compensatie zal (bijna) nooit uit het visserijbedrijf komen i.v.m. bovengenoemde. Dit kan door het Jongerennetwerk aangekaart worden. Wellicht heeft iemand hier een slimme oplossing voor (op den duur).

6 Wat betekenen deze subdoelen voor het Jongerennetwerk? Het vaststellen van deze twee speerpunten (zichtbaarheid en ondernemerschap jonge vissers) betekent dat iedere activiteit van het Jongerennetwerk hieraan getoetst wordt. Heeft deze activiteit positieve invloed op het vergroten van de zichtbaarheid van de jonge visser (bij de juiste personen) of heeft deze activiteit te maken met het stimuleren van de ondernemersgeest van de jonge visser? Zo niet? Dan is het geen activiteit voor het Jongerennetwerk. Dat houdt in dat we gerichter omgaan met mogelijkheden. We zullen dus niet zo snel meer tegen iedere vergadering ja zeggen en elk cursusidee omarmen, maar kijken naar of het past bij onze twee prioriteiten. Ook zal de communicatie vanuit het Jongerennetwerk naar buiten toe veranderen. Onze Twitter-, Facebook en Website uitingen zullen meer betrekking hebben op het zichtbaar maken van de jonge visser of tips en trucs voor slim ondernemen. We zullen ook meer gaan letten op leuke events waarbij jonge ondernemers bij elkaar gebracht worden en iets kunnen leren. Heel wat verandering. Maar waar we de cursus mee afsloten is het volgende: Je bent snel geneigd om bij verandering te denken nee dat kan niet of nee dat lukt toch niet, maar kijk dan eens tien jaar terug. Had je toen gedacht dat je zou zijn waar je nu bent? Dat je eruit zou zien als dat je er nu uitziet? Of dat de sector er nu zo voor zou staan? Voor verandering moet je dus out of the box durven denken en je toekomstbeelden proberen voor te stellen die je nu nog niet voor mogelijk zou houden. Verandering is een van de meest zekere dingen die er zijn. En veranderen doe je nooit alleen. Zelf ook meedoen en denken? De cursus is helaas afgelopen cursus, maar de lessen die we hieruit leren nemen we mee in al onze activiteiten. Wil je zelf ook meedoen en jezelf verder ontwikkelen, als visser, voedselproducent en ondernemer? Doe dan mee met onze activiteiten. Voor vragen en opmerkingen zijn we bereikbaar via de mail Twitter en Facebook (www.facebook.com/jongerennetwerkvisserij). Zie voor mogelijkheden onze website: Voor meer info over de cursus: Marieke Verweij, (www.prosea.info).

Verslag cursus Organiseer Jezelf

Verslag cursus Organiseer Jezelf Verslag cursus Organiseer Jezelf Cursusdag 1, 25 mei 2013 Hotel Augusta, IJmuiden (10.00 16.30) Het Jongerennetwerk Visserij heeft aan Stichting ProSea gevraagd een cursus op maat te maken, gericht op

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie

KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie Visie is de kunst de onzichtbare dingen te zien Jonathan Swift, schrijver 1667 1745 Het schrijven van een beleidsvisie

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie? Leerpakket Wmo Competenties Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Vijf gouden regels 5 2. Energiegevers en energievreters

Nadere informatie

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel Sociale media en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf multifunctioneel Anno 2012 zijn sociale media een nieuwe klanten binnen te halen, wat er speelt en het gesprek aangaan.

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Onze dienstverlening voor coaches

Onze dienstverlening voor coaches Onze dienstverlening voor coaches Platform voor mensen en organisaties met een hulp- of ontwikkelvraag Mensen en organisaties in contact brengen met de beste coaches Ondersteunend initiatief voor de ondernemende

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stimuleer ik verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stimuleer ik verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag? Leerpakket Wmo Competenties Hoe stimuleer ik verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Voor- en nadelen belemmerende patronen

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten BOUWSTEEN 2 Je Gedachten Inhoud 2 Introductie bouwsteen 2: Gedachten 3 ANDERS denken 4 Wist je dat? 5 2 Ezelsbruggetjes 10 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 14

Nadere informatie

WIL JE MINDER BLOWEN?

WIL JE MINDER BLOWEN? WIL JE MINDER BLOWEN? Uitgave van Stichting Be Aware Maart 2015 Ik wil minderen. Je vindt dat je teveel wiet/hasj of cannabis rookt. Je beseft dat je hierdoor minder goed functioneert: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

sectorlink magazine De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO

sectorlink magazine De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder sectorlink magazine UNIZO THEMA Sectororganisaties in tijden van crisis De economische crisis is ook

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Wij willen graag onze eigen beslissingen nemen

Wij willen graag onze eigen beslissingen nemen Jack van Eekelen Noordhoek, 40 melkkoeien en 40 ha akkerbouw Drie jonge mannen werken in VOF-verband op het bedrijf van hun ouders. Hun doel is bedrijfsovername. De een is wat verder dan de ander, maar

Nadere informatie

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE Op www.derealisten.nu bij het kopje methodiekboek vindt u alle benodigde trainingsmaterialen. De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

Deze 4 punten moeten in harmonie zijn en dan pas heb je het criterium voor succes.

Deze 4 punten moeten in harmonie zijn en dan pas heb je het criterium voor succes. TOPPER GERT DEN HAAN: MKB-HUISJURIST Mijn accountant laat mijn aangifte eindeloos liggen. 2009 moet nog afgerond worden. Ik zou natuurlijk naar een ander kunnen gaan. Maar ik heb al een maandelijks bedrag

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

Langedijk Consult. Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, september 2007

Langedijk Consult. Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, september 2007 Langedijk Consult Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, Ik kwam naar de cursus met het idee om meer te leren doen in minder tijd. Nu, ongeveer een jaar later, realiseer ik mij dat ik

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie