Onderwijskwaliteit en accreditatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijskwaliteit en accreditatie"

Transcriptie

1 Verdiepingsprogramma met 3 readers en 4 bijeenkomsten Start 14 december 2011 Benut nu de kans op een échte verbeterslag! Onderwijskwaliteit en accreditatie > Verbetering van kwaliteitscultuur en kritische reflectie Inspectierapport: Zorgen om kwaliteit! de Volkskrant: Hbo-keuring is een dure poppenkast Dr. Paul van Deursen Mr. Peter Kwikkers Dr. Pieter Mostert Maak een reflectiedocument waarin docenten en studenten de opleiding werkelijk herkennen! Ga verder dan aantonen en zorg voor passie en overtuigingskracht! Betere samenwerking van onderwijsteam = betere kwaliteit van onderwijs.

2 Onderwijskwaliteit en accreditatie U voldoet aan alle eisen, maar overtuigt u ook? Het nieuwe accreditatiestelsel biedt ruimte voor de opleiding om haar eigenheid te benadrukken. In de kritische reflectie kan de opleiding van deze ruimte gebruikmaken. De NVAO: De kritische reflectie is bij uitstek het handvat om docenten en peers te laten spreken over de inhoud van de opleiding. Het moet dan ook een document zijn waarin docenten en studenten de opleiding herkennen. Hoe slaagt u daar in? En hoe gaat u dit waarmaken? Deze leergang leert u deze kansen op verbetering werkelijk te benutten. Leerresultaat: - U verwerft grondige kennis van kwaliteit(systemen) - U kent de normen en regels van externe beoordeling en toezicht - U weet wat dit voor uw organisatie betekent - U kunt maatregelen voor kwaliteitsverbetering nemen - U ontwikkelt oog voor kwaliteitsrisico s En vooral: - U leert een reflectiedocument te schrijven dat werkelijk overtuigt - U leert hoe u de samenwerking in onderwijsteams verbetert en u bereikt daarmee een hogere onderwijskwaliteit Opzet De leergang bestaat uit een gevarieerd programma van activiteiten. U ontvangt readers om zelfstandig te bestuderen. U onderhoudt contact met docenten en medecursisten via internet. Er zijn vier bijeenkomsten waarin u oefent om uw kennis en ervaring te verdiepen. U brengt uw eigen cases in. Op de bijeenkomsten krijgt u coaching en advies. Opbrengst van uw investering - Vier intensieve bijeenkomsten van een dagdeel - Drie actuele readers met grondige analyses en praktische handreikingen - Gebruik van e-facility: opdrachten, feedback, netwerken - Certificaat van deelname En vooral: u bent in staat een essentiële bijdrage te leveren aan de verbetering van de onderwijskwaliteit van uw instelling.

3 Programma Systemen en structuren. Een stevig bouwwerk De weerbarstige praktijk. Aantonen of overtuigen Met Peter Kwikkers Met Pieter Mostert 14 december 2011 reader 1 U ontvangt reader 1: Accreditatie en kwaliteitszorg (Mr. P.C. Kwikkers e.a. Sdu) Als opmaat naar de eerste bijeenkomst bestudeert u de opzet van het accreditatiesysteem: het beleid, de achtergronden, de wettelijke kaders, internationale aspecten, procedures, besluiten, toetsing en visitaties. Een flinke opdracht voor duurzaam studierendement. 18 januari reader 2 De NVAO: een opzet die veel ruimte laat voor de opleiding om haar eigenheid te benadrukken De kritische reflectie is bij uitstek het handvat om docenten en peers te laten spreken over de inhoud van de opleiding... Het moet dan ook een document zijn waarin docenten en studenten de opleiding herkennen. U bestudeert de reader die deze gedachte uitwerkt en verdiept. 12 januari 2012 middagbijeenkomst 1 in Utrecht Goede antwoorden op lastige vragen Hoe werkt een structuur? Hoe kijk je naar elkaar? Wie doet wat? Wetten en regels. Accreditatiekaders Waar is het allemaal voor bedoeld? Hoe organiseer je het met succes? Welke posities heb je in een instelling? Wat is de gegeven structuur? Hoe wil de instelling een visie realiseren? Hoe meet je dat? 31 januari 2012 middagbijeenkomst 2 in Utrecht Een kritische reflectie is een retorische daad: een doordachte poging om de ander, de beoordelaar, voor je te winnen en gunstig te stemmen. Het gaat immers om diens oordeel. Aan de hand van oefeningen leert u scherp te kiezen tussen twee strategieën: die van het overtuigen en die van het overreden en verleiden. Bij de eerste zorgt u voor overtuigingskracht, bewijsmateriaal, krachtige toon, stevige inhoud. Bij de tweede voor passie, dramatiek, theater, schetsen en beweging. U leert dat overtuigen niet hetzelfde is als aantonen. U leert de doordachte en systematische aanpak van de retorica hanteren. U ontwikkelt uw kwaliteitsbesef en weet beter aan te geven waar het in uw opleiding werkelijk om gaat. Samenhang en balans tussen de invalshoeken 5 maart middagbijeenkomst 4 De drie docenten van deze opleiding brengen in een interactieve sessie de drie invalshoeken uit de eerste drie blokken bij elkaar. U oefent met door u zelf ingebracht casusmateriaal. U gaat naar huis met concrete actiepunten. De waarde van een goed systeem Het belang van werkelijk overtuigen De kracht van samenwerkende professionals Drieslag voor kwaliteitsverbetering

4 Inschrijfkaart Meerwaarde van samenwerkende professionals Met Paul van Deursen 3 februari reader 3 Deze reader gaat in op de rol van samenwerken in de moderne professionele, lerende, kennisorganisatie. Wat verstaan we onder een professioneel team en waarom is dat nodig? Hoe vinden en vergroten we de professionele ruimte? U bestudeert een waardevolle selectie van relevante artikelen en blogs over: scans om de mate van professionalisering van teams te meten, de lerende leraar, professional communities of practice, vormgeven en ontwikkelen van teams. 14 februari middagbijeenkomst 3 in Utrecht Van accreditatie en kwaliteitszorg naar zorg voor kwaliteit Uitwerking van de vijf eigenschappen van professionele onderwijsteams: 1 Doen we de goede dingen? 2 Doen we de dingen goed? 3 Hebben we professioneel plezier? 4 Doen we de dingen met de juiste mensen? 5 Hebben we voldoende lerend vermogen? - Stuur deze inschrijfkaart op naar Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, t.a.v. Chantal van den Eerenbeemt, Antwoordnummer 10206, 5600 VB Eindhoven - Fax deze kaart naar Bel naar Foldernummer: Ja, ik schrijf mij in voor het verdiepingsprogramma Onderwijskwaliteit en accreditatie (sbo-66819/m780) ( 1.995,- excl. btw) Graag invullen in blokletters Naam en voorletters M V Voornaam Geboortedatum / / Telefoon adres Afdeling/kamernummer Functie Vakgebied Naam secretaresse Fax Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten en cursussen op mijn vakgebied: via ja nee via fax ja nee Naam organisatie Branche Postbus Postcode en plaats Telefoon Fax Aantal werknemers in uw vestiging Uw intern ordernummer Factuuradres Postcode en plaats Ik wens toezending van het lesmateriaal naar het zakenadres (zie boven) mijn privéadres Een bedrag van 1.995,- excl. btw wordt voldaan na ontvangst van de factuur. Datum: / / Op alle verbintenissen met ons zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK te Eindhoven. Toezending geschiedt kosteloos op uw verzoek.

5 Postbus CJ Eindhoven Voor wie bestemd? Kwaliteitsmanagers en -directeuren Beleidsmedewerkers kwaliteit Teammanagers Docenten Onderwijskundigen Beleidsmedewerkers accreditatie Toetsontwikkelaars Externe adviseurs > Actueel > Door experts geschreven > Praktijkgericht U ontvangt gratis het nieuwe boek van Pieter Mostert Geen vragen? Geen les? Persoonlijk opleidingsadvies: Wilt u zeker weten of de leergang aansluit op uw wensen? Neem dan contact op met Betty van den Berk: of Deze cursus op maat voor uw organisatie? Behaal meer rendement door een aanpak waarin uw organisatie centraal staat. Vanaf vijf deelnemers is een incompany (financieel) aantrekkelijk. Bel onze opleidingsadviseurs voor de mogelijkheden ( ) of stuur een naar Inschrijven Vijf gemakkelijke manieren om u aan te melden: 1 internet tel fax post stuur de inschrijfkaart retour Mailing en adressering Graag mailen wij correct en houden wij u optimaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw vakgebied. Daartoe bent u, als geadresseerde, opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Het gebruik van verschillende bestanden kan ertoe leiden dat u meerdere aankondigingen voor dit programma ontvangt. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen. Mocht u naar uw mening onjuist geregistreerd zijn of anderszins wijzigingen wensen, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice, telefoon: (040) , of schrijven naar Euroforum Klantenservice, Antwoordnummer 10521, 5600 WB Eindhoven.

6 Postzegel niet nodig Auteurs/docenten De leergang is ontwikkeld in samenwerking met specialisten op het vakgebied. Op het gebied van kwaliteit en accreditatie publiceren ze regelmatig en ondersteunen zij organisaties in de praktijk. Dr. Paul van Deursen studeerde onderwijspsychologie en promoveerde als onderwijskundige. Hij werkte de afgelopen 25 jaar voor het mbo/leerlingwezen, vo en hbo. De laatste tien jaar heeft hij zich gespecialiseerd in professionalisering en onderwijskwaliteit: eerst als hoofd concernkwaliteit van de Hogeschool Utrecht en sinds drie jaar als zelfstandig adviseur/projectleider. Hij ondersteunt opleidingen en kenniscentra bij accreditaties en verbetertrajecten, implementeert kwaliteitssystemen, ontwikkelt strategische visiedocumenten en professionaliseert onderwijsteams. Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid Antwoordnummer VB Eindhoven 5600VBEindhoven Mr. Peter Kwikkers oprichter van TriasNet Consultants en het AccreditatieNetwerk ANTRE. Als zelfstandig adviseur werkt hij voor onderwijsinstellingen, inzake bestuur, beleid, management & wet en recht. Denk hierbij aan bestuursorganisatie, medezeggenschap, samenwerking en fusie, kwaliteitzorg en accreditatie, bekostiging en andere gevoelige zaken. Hij voert de regie en de redactie over de serie Wegen voor nieuw hoger onderwijs en de uitgaven van de regelgeving over het hoger onderwijs van de Sdu, schrijft toelichtend commentaar daarop en publiceert regelmatig in verschillende tijdschriften over diverse onderwerpen van ho-beleid. Eerder vervulde hij verschillende functies op het ministerie van OCW, waaronder projectleiding van wetgeving zoals de WHW, TVC en OKF, begeleidde hij de fusies leidend tot de Hogeschool van Amsterdam, was van programmadirecteur van het Legislative Reform Programme in higher education and research van de Raad van Europa. Dr. Pieter Mostert houdt zich bezig met strategisch beraad, professioneel beraad, leergang en scholing in de Socratische methode en dialoogvaardigheden en anderen aanspreken. Hij studeerde filosofie en leerde daar aan de hand van het werk van Friedrich Nietzsche het filosofisch vakmanschap. Sinds 1994 werkt hij als trainer en adviseur op het gebied van opleiden en leren.

Auditing en assessment van ICT

Auditing en assessment van ICT Specialisatieleergang in 9 delen en 2 bijeenkomsten van een dag Startdatum: 7 oktober 2011 Auditing en assessment van ICT Reacties van oud-cursisten: Een zeer gedegen opsomming van facts waarmee een auditor

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Management van het document/kenniscentrum

Management van het document/kenniscentrum CWI DSM EO NVM RDW UWV www.euroforum-uitgeverij.nl/kenniscentrum i.s.m. Schriftelijke cursus in 12 delen Startdatum: 2 oktober 2009 Management van het document/kenniscentrum > Wees zuinig op uw intellectuele

Nadere informatie

P&O voor de secretaresse

P&O voor de secretaresse U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt

Nadere informatie

Managementassistent(e)

Managementassistent(e) Mr. Francine ten Hoedt- van Rintel MA van zijn/haar manager, een Prima leerstof, goed toepasbaar in de praktijk, verzorgd materiaal. Mw. B. Johns-Fikke, directiesecretaresse, Verpleeghuis Talmahof 1 www.secretary.nl/managementassistente

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

www.secretary.nl/officemanagement

www.secretary.nl/officemanagement Mw. A.A. Spoor, directiesecretaresse, WLTO 1 2 Organiseren van Evenementen Cursus in twaalf schriftelijke delen met twee praktijkbijeenkomsten Startdatum 2 april 2009 Auteurs Marianne H.M. Smits Bouke

Nadere informatie

Ketenregisseur Risicojeugd

Ketenregisseur Risicojeugd 5-daagse opleiding 10, 15, 24, 31 mei en 7 juni 2012 Regardz La Vie Utrecht Nieuw en uniek Max. 25 deelnemers Verkorte opleiding voor Ketenregisseur Risicojeugd Effectief regisseren en organiseren van

Nadere informatie

Huisvestingsmanagement met specialisatie Zorg

Huisvestingsmanagement met specialisatie Zorg Leergang I 15 lesdelen I 5 bijeenkomsten I start 28 oktober 2014 Huisvestingsmanagement met specialisatie Zorg > van huisvestingsbeheer naar huisvestingsmanagement Inclusief 1 jaar lidmaatschap van het

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Congres 2011

Hoger Onderwijs Congres 2011 29 november 2011 - Preseminar - WTC Rotterdam 30 november 2011 - Hoofdcongres - Cruiseschip De Rotterdam 15 e Jubileumeditie Nationaal Hoger Onderwijs Congres 2011 Preseminar met inspirerende topsprekers

Nadere informatie

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Schriftelijke cursus in 10 delen Startdatum 21 mei 2010 Enterprise Content Management > Volg de nieuwste inzichten en werkwijzen voor effectief documentenmanagement DIRECT TOEPASBAAR Wat is de beste aanpak?

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Leiderschapsacademie. Opleidingen voor schoolleiders po, vo, mbo en hbo. Programmagids 2012/2013

Leiderschapsacademie. Opleidingen voor schoolleiders po, vo, mbo en hbo. Programmagids 2012/2013 Centrum voor Nascholing Postbus 2009 1000 CA Amsterdam Tel. 020 525 12 41 nascholing@cna.uva.nl www.centrumvoornascholing.nl Verder met onderwijs Met dit motto biedt het Centrum voor Nascholing (CNA) een

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015 3e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht Focus op vakmanschap meesters in leerkracht Focus op vakmanschap Professionalisering in het MBO krijgt de komende jaren veel aandacht, staat in het actieplan Focus op vakmanschap, dat het ministerie van

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2012/2013. Kader Primair. Kijk ook op www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2012/2013. Kader Primair. Kijk ook op www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2012/2013 trainingen opleidingen maatwerk Kijk ook op www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

Management bij IPD Opleidingen

Management bij IPD Opleidingen Management bij IPD Opleidingen Praktijkopleiding Management en Organisatie Praktijkgericht Persoonlijk Professioneel versie: v01-20132801 Leren leidinggeven op de manier die bij u past! Inhoud IPD Management

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs Aanbod 2013 2014 WWW.ECNO.NL ECNO Inleiding Het vak van schoolleiders blijft zich ontwikkelen. De tijd lijkt ver achter ons dat het

Nadere informatie

Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement

Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement Informatie leergang 2013-2014 Erika Hokke, coördinator opleiding innovatief vrijwilligersmanagement Innovatief Vrijwilligersmanagament Post

Nadere informatie

Business Controllers

Business Controllers 5-daagse opleiding 8 en 15 oktober, 5, 10 en 19 november 2015 NBC Nieuwegein Verkorte Business Controllers opleiding Naast de financial skills ook ruim aandacht voor strategisch management! Voor de profit

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT 2014-2015. 4e leergang

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT 2014-2015. 4e leergang OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT 2014-2015 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO primair onderwijs / voortgezet onderwijs 2015-2016 5e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Binnen de overheid. Bezuinigingen dwingen de overheid tot Het Nieuwe Werken! Waar staat u? www.sbo.

Het Nieuwe Werken. Binnen de overheid. Bezuinigingen dwingen de overheid tot Het Nieuwe Werken! Waar staat u? www.sbo. c o n g r e s + e x c u r s i e d a g 14 & 15 december 2011 Seats2Meet Utrecht Leer van uw vakgenoten binnen en buiten de overheidssector Nationaal Congres Het Nieuwe Werken Binnen de overheid Bezuinigingen

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Cursusaanbod voor medezeggenschapsraden in het primair onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Cursuslocaties Groningen Themacursus basis medezeggenschap

Nadere informatie

Vakgebied: Naam secretaresse: Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied: via e-mail: q ja q nee via fax: q ja q nee

Vakgebied: Naam secretaresse: Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied: via e-mail: q ja q nee via fax: q ja q nee # Inschrijfformulier (sbo-63806) q Ja, ik schrijf me in/wij schrijven ons in voor het actualiteitencongres én de verdiepingsdag BODEMENERGIE, 30 juni en 1 juli 2010 (sbo-64651 / M100 / M200) q Ja, ik schrijf

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Overheid & Jongerenbeleid

Overheid & Jongerenbeleid R e g i o n a l e s t u d i e d a g e n Bereik uw doelen binnen uw regio! Overheid & Jongerenbeleid Jeugd, Gezin en Privacy Slagvaardig organiseren en implementeren van beleid Optimaliseer uw regionale

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2014

The Independence Company. Programma Trainingen 2014 The Independence Company Programma Trainingen 2014 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie