Diversiteit : actieplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diversiteit : actieplan 2009-12"

Transcriptie

1 Diversiteit : actieplan Diversiteit Waarom? Belangrijk en noodzakelijk begin: Alleen iemand die met twee ogen naar de wereld kijkt, ziet perspectief. Wie met 1 oog kijkt, ziet geen perspectief. Organisaties en bedrijven met diversiteit in hun rangen scoren beter, halen betere resultaten dan hun eenogige collega s. Sterker nog: diversiteit opent de ogen. Het is een tegengif tegen bekrompenheid, tegen vanzelfsprekendheid. Diversiteit herinnert ons aan de gelaagdheid van de wereld rondom ons. Zonder diversiteit zou een grote bron van inspiratie wegvallen. Verstandige organisaties en bedrijven streven dus zelf en uit overtuiging naar diversiteit. Sommige mensen hebben een zetje nodig om dat te zien, Rekrutering en selectie Het tewerkstellingspercentage van gehandicapten verhogen Onthaal en integratie Diversiteit opnemen als opleidingsmodule in het onthaalpakket om nieuwe medewerkers op te vangen Communicatie en sensibilisatie Een week van de diversiteit organiseren Werken aan de perceptie van het verschil via opleidingen Het personeel van de RSZ inzetten bij gans dit proces dat uiteindelijk tot doel heeft om een positief beeld van diversiteit te scheppen Nederlandse, Franse en Duitse conversatietafels organiseren om onze collega s in staat te stellen om de taal en cultuur van de andere te ontdekken of om hun reeds verworven kennis uit te breiden of opnieuw te activeren Een online-enquête over vrouw- en manonvriendelijkheid opzetten Loopbaan ontwikkeling Verderzetten van de sensibiliseringsacties en promotie van de situatie van de vrouw bij de RSZ zoals deze door het vorige gelijkekansenplan werden ontwikkeld 1

2 Werkomgeving Informeren van collega s die aanpassingen van hun werkpost nodig hebben. Op basis van getuigenissen hen ervan proberen te overtuigen om het initiatief te nemen om die aanpassingen aan te vragen. 1. Het tewerkstellingspercentage van gehandicapten verhogen Het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt stelt dat elke openbare dienst verplicht is 'personen met een handicap tewerk te stellen ten belope van 3 % van zijn effectief'. De laatste beschikbare cijfers met betrekking tot de tewerkstelling van personen met een handicap bij de RSZ tonen nochtans dat wij deze norm niet bereiken. De RSZ moet dus het aantal personen met een handicap die er tewerkgesteld worden massaal verhogen, ten eerste om de wet na te leven, ten tweede omdat hij een instelling van de sociale sector is die een waarde als openheid in zijn identiteitsverklaring promoot, en ten derde omdat de Rijksdienst het Handvest van de Diversiteit heeft gevalideerd via zijn Directiecomité. Het feit dat veel personeelsleden binnenkort met pensioen zullen gaan is in dit opzicht zeker een opportuniteit. Om nog duidelijker taal te spreken : het is nu tijd om tot actie over te gaan! Hiertoe formuleren wij als diversiteitsverantwoordelijken twee voorstellen : a) naast de klassieke lijst van laureaten stelt Selor een tweede lijst op met uitsluitend personen met een handicap (op voorafgaandelijke aanvraag van deze personen, die net zo goed kunnen vragen om in de algemene lijst opgenomen te worden) en stelt deze tweede lijst ter beschikking van de openbare diensten. Wij stellen voor dat de RSZ deze tweede lijst aan Selor opvraagt bij elke aanwervingsprocedure en dat hij zich daarnaast ertoe verbindt om bij selectiegesprekken ook effectief kandidaten van die tweede lijst uit te nodigen, waarbij aan hen eventueel voorrang wordt gegeven, zoals dat door artikel 3, paragraaf 2 van het bovenvermelde koninklijk besluit wordt gesuggereerd. b) in het kader van de noodzakelijke sensibilisering en vorming een samenwerkingsprotocol aangaan met de vzw Wheelit, die tot doel heeft de integratie van personen met een handicap te bevorderen door middel van tewerkstelling. Personen met een handicap worden bij rekrutering vaak gediscrimineerd en vinden het moeilijkst van alle werkzoekenden een baan. Helaas blijkt het voor een rekruteerder niet zo eenvoudig te zijn om verder dan de handicap te kijken. Sommige clichés vallen nu eenmaal moeilijk te doorbreken, ook (en vooral) de sociale voorstelling die over mindervaliden wordt gemaakt. Wheelit organiseert ook een opleiding om niet meer 'gehandicapt tegenover de handicap' te zijn, zodat we met succes een mindervalide werknemer kunnen aanwerven en integreren. 2. Een week van de diversiteit organiseren doel= diversiteit een ruim uitdrukkingskader aanbieden en onze collega s er definitief van overtuigen dat diversiteit een absolute rijkdom is! presentatie van goede praktijken als Wheelit, Manufast-ABP (Brusselse sociale onderneming die 400 mensen tewerkstelt, waaronder 303 medewerkers met een handicap), doofstomme medewerkster van Exki die een managementfunctie heeft bereikt, FOD Defensie, FOD Economie, de federale politie, Stad Antwerpen, Stad Gent, vzw Surdimobil, 2

3 enz. in samenwerking met de Mess : waalse, vlaamse en gerechten uit de Duitstalige streek aanbieden tijdens die Week van de diversiteit organiseren van practica in samenwerking met de Brailleliga, Gripvzw, Surdimobil 3. Diversiteit opnemen als opleidingsmodule in het onthaalpakket om nieuwe medewerkers op te vangen Concreet betekent dit dat we een korte voorstelling geven van de politiek en de praktijk rond diversiteit binnen de RSZ aan de nieuwe medewerkers. Kwestie van beeldvorming en bewustmaking. 4. Verderzetten van de sensibiliseringsacties en promotie van de situatie van de vrouw bij de RSZ zoals deze door het vorige gelijkekansenplan werden ontwikkeld contacten leggen met Felink (netwerk bij de federale overheid dat op vrouwen focust, onze vrouwelijke collega's ertoe aanzetten om deel te nemen aan gecertificeerde opleidingen, bevorderingsexamens en aan elke opleiding die hun carrière zou kunnen 'boosten' (via communicatieacties maar vooral getuigenissen op Orli) 5. Werken aan de perceptie van het verschil via opleidingen leidinggevende ambtenaren, personen die een rol spelen in het aanwervingsproces en meer algemeen al onze collega's ertoe aanzetten om deel te nemen aan de opleidingen inzake diversiteit die door het OFO georganiseerd worden. Doel : bewust worden van de voordelen van diversiteit en multiculturaliteit. Het OFO biedt verschillende opleidingen aan inzake gender en diversiteit (vb. : "Sleutels om goed te functioneren binnen een diverse professionele omgeving"); wat het meer specifieke thema van de perceptie van de handicap en van de integratie van de persoon met een handicap op de werkvloer betreft, diensthoofden met een gehandicapte persoon binnen hun dienst en elke collega die het wenst ertoe aanzetten om opleiding te volgen, bvb de door Wheelit aangeboden opleidingsmodule 'Overwin uw handicap ten opzichte van personen met een handicap'. 6. Informeren van collega s die aanpassingen van hun werkpost nodig hebben. Op basis van getuigenissen hen ervan proberen te overtuigen om het initiatief te nemen om die aanpassingen aan te vragen. 3

4 7. Het personeel van de RSZ inzetten bij gans dit proces dat uiteindelijk tot doel heeft om een positief beeld van diversiteit te scheppen. wedstrijd organiseren tussen de personeelsleden van de RSZ met als doel het ontwerpen van een eigen diversiteitslogo voor de RSZ tekenwedstrijden, fotoreportages (jong-oud / man-vrouw / autochtoon-allochtoon) DOEL : diversiteit doen leven binnen onze instelling en onze eigen diversiteit tonen en valoriseren. 8. Nederlandse, Franse en Duitse conversatietafels organiseren om onze collega s in staat te stellen om de taal en cultuur van de andere te ontdekken of om hun reeds verworven kennis uit te breiden of opnieuw te activeren = bezig Deze actie moet in relatie worden gebracht met het feit dat de federale overheid een multiculturele omgeving is en dat ze bijgevolg bruggen moet slaan tussen culturen. Deze conversatietafels richten zich tot collega s die een cursus Nederlands of Frans gevolgd hebben of die al een mondje Nederlands of Frans spreken. De Franse tafel voor Nederlandstaligen wordt geanimeerd door een Franstalige vrijwilliger terwijl de Franstaligen die aan de Nederlandse tafel willen deelnemen begeleid worden door een Nederlandstalige vrijwilliger. Deze conversatietafels zouden éénmaal per maand plaatsvinden, tijdens de middagpauze op een vaste (geluidsarme) stek, volgens een beurtrol. De groepen zouden klein genoeg zijn zodat iedereen actief zou kunnen deelnemen. Wordt er na verloop van tijd vastgesteld dat het initiatief al vrij populair is geworden, zou er overwogen kunnen worden om ook een Duitse conversatietafel te organiseren, of zelfs nog andere conversatietafels rond andere culturen en in andere talen dan de drie landstalen. 9. Een online-enquête over vrouw- en manonvriendelijkheid opzetten Iedereen heeft zijn mening over vrouw- en manonvriendelijkheid maar de gevoeligheid van de ene is niet dezelfde als die van de andere en daar waar de ene een bepaalde uitspraak als seksistisch of vernederend zal beschouwen, zal de andere integendeel door dezelfde uitspraak niet gechoqueerd zijn. Waar ligt nu precies de grens? Welke uitspraken vinden onze collega s unaniem vrouw- of manonvriendelijk? Enz. 10. De gebarentaalcursussen nieuw leven inblazen 4

5 11. De noodzakelijke voorbereidingen treffen om het Federaal Label Gelijkheid Diversiteit te behalen Het Federaal Label Gelijkheid Diversiteit wordt door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg toegekend aan organisaties die een diagnose hebben gesteld en een driejaarlijks actieplan hebben opgesteld om de diversiteit van hun personeel te verhogen, een diversiteitsvriendelijke bedrijfscultuur te scheppen en een diversiteitsvriendelijk personeelsmanagement te organiseren. 5

waar het goed werken is ... Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

waar het goed werken is ... Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie ... waar het goed werken is 2005 Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie ... waar het goed werken is 2005 Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Blikvangers

Nadere informatie

VDAB-Cahier Een kleurrijke werkvloer

VDAB-Cahier Een kleurrijke werkvloer VDAB-Cahier Een kleurrijke werkvloer Een kleurrijke werkvloer, wat doe je ermee? Het nieuwe VDAB-Cahier Het VDAB-Cahier is een driemaandelijkse publicatie voor personeels- verantwoordelijken. Elk nummer

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Interculturele diversiteit in de social profit : hoe pak je het aan?

Interculturele diversiteit in de social profit : hoe pak je het aan? Interculturele diversiteit in de social profit : hoe pak je het aan? De samenleving vandaag is onomkeerbaar multicultureel. Voorzieningen proberen dit gegeven te integreren en er zo goed mogelijk mee om

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Werken aan werk. RoSa. Uitgelezen, jg. 9, nr. 3. Vrouwen maken plannen. 1

Werken aan werk. RoSa. Uitgelezen, jg. 9, nr. 3. Vrouwen maken plannen. 1 Werken aan werk Cijfers in verband met de beroepsactiviteit van de Vlaamse bevolking tonen aan dat laaggeschoolde vrouwen tussen 25 en 64 jaar het minst actief zijn op de arbeidsmarkt. Maar liefst 60.2%

Nadere informatie

Versterking door verschillen

Versterking door verschillen Versterking door verschillen Een syndicaal actiepunt in bedrijven Versterking door verschillen Een syndicaal actiepunt in bedrijven 4 ACLVB Versterking door verschillen Een syndicaal actiepunt in bedrijven

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel Jaarverslag 2014 Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1. FAMIFED in de kijker... 3 Woordje... 3 Heel wat

Nadere informatie

L i v i n g M e I n c : G r o e i d o o r d e g r o e i v a n m e n s e n.

L i v i n g M e I n c : G r o e i d o o r d e g r o e i v a n m e n s e n. L i v i n g M e I n c : G r o e i d o o r d e g r o e i v a n m e n s e n. 1. Organisatie TriFinance Belgium NV, onderdeel van de Parklane Insight Group, verleent diensten aan financiële departementen

Nadere informatie

Discriminatie op de werkvloer

Discriminatie op de werkvloer Discriminatie op de werkvloer Discriminatie op de werkvloer inhoud VOORWOORD 7 DEEL 1: Wat is discriminatie? 8 1. Wanneer spreken we over discriminatie? 9 1.1. Wat is het verschil tussen stereotypen,

Nadere informatie

Employer branding en rekruteringscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr. 24

Employer branding en rekruteringscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr. 24 Employer branding en rekruteringscommunicatie Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr. 24 COMM Collection is een reeks van praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren.

Nadere informatie

Een Diversiteits- en Loop baanplan in jouw bedrijf?

Een Diversiteits- en Loop baanplan in jouw bedrijf? Een Diversiteits- en Loop baanplan in jouw bedrijf? EEN LOOPBAAN- EN DIVERSITEITSPLAN IN JOUW BEDRIJF? We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het. We verschillen van

Nadere informatie

~~~ U bent ook voorzitter van de Vereniging voor Belgische Politievrouwen. Hoe bent u daarbij terecht gekomen?

~~~ U bent ook voorzitter van de Vereniging voor Belgische Politievrouwen. Hoe bent u daarbij terecht gekomen? Politievrouwen breien aan een netwerk. Commissaris Gwen Merckx. Gwen Merckx is momenteel Commissaris bij de Lokale Politie Mechelen en Voorzitter van de Vereniging van Belgische Politievrouwen. Met haar

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Diversiteit en Discriminatie

Diversiteit en Discriminatie Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie Hoe omgaan met discriminatie in de dienstenchequesector? Thomas Aelbrecht Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC)

Nadere informatie

Migrantenparticipatie bij culturele activiteiten

Migrantenparticipatie bij culturele activiteiten Migrantenparticipatie bij culturele activiteiten BELGIE Juni 2015 In samenwerking met Co-gefinancierd door de Europese Unie Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. Deze publicatie

Nadere informatie

Met taalcursussen alleen kom je er niet

Met taalcursussen alleen kom je er niet Dossier Met taalcursussen alleen kom je er niet Taalbeleid voor werkgevers Ignace Fermont en Liek van Hugte Wat doe je als een van je werknemers niet genoeg Nederlands kent? De oplossing lijkt eenvoudig:

Nadere informatie

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd Synthese Peter De Cuyper, Miet Lamberts & Fernando Pauwels Onderzoek in opdracht van het Agentschap voor Binnenlands

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk. Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009

Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk. Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009 Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009 Probleemstelling Op 2 oktober 2002 is de Hoge Raad voor de Vrijwilligers

Nadere informatie

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Voorwoord Onze arbeidsmarkt stevent af op een krapte. Een heuse war for talent wordt voorspeld. Wie talent heeft,

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING

TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING DOSSIER 1 DIVERS EN DUURZAAM Tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap en re-integratie of retentie van personen met een verworven

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

INHOUD. Auteur Katrien Vanfraussen Adjunct-directeur BWR. Verantwoordelijke uitgever Eric Verrept Leopold II-laan 204 bus 1 1080 Brussel

INHOUD. Auteur Katrien Vanfraussen Adjunct-directeur BWR. Verantwoordelijke uitgever Eric Verrept Leopold II-laan 204 bus 1 1080 Brussel INHOUD Inleiding... 2 BBB in een notendop... 2 Het ad-hocdossier... 3 Personeelskader... 3 Procedure... 3 Respondenten... 3 Vragenlijst... 3 Resultaten... 3 Statuten en subsidiekanalen... 3 Etnische origine

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Een initiatief van de dienst Emancipatiezaken Inhoudopgave 1. Waarom deze brochure?... 4 2. Wie heeft een arbeidshandicap?... 4 3. Solliciteren

Nadere informatie