Oerol Landschap, Locatie, Innovatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oerol 2013-2016 Landschap, Locatie, Innovatie"

Transcriptie

1 Oerol Landschap, Locatie, Innovatie Stichting Terschellings Oerol Festival Aanvraag meerjarige activiteitensubsidie Fonds Podiumkunsten Februari 2012

2 OEROL TEAM 2012 Marelie van Rongen, algemeen directeur Joop Mulder, creatief directeur Kees Lesuis, artistiek leider festival Mariska Verhulst, programmeur paspoortprojecten Harry Hamelink, muziekprogrammeur Marcel Haug, muziekprogrammeur Anemoon Elzinga, zakelijke ondersteuning artistiek team Ada Plinck, hoofd productie Mirjam Hartlief, controller/hoofd personeelszaken Enny Breukel, financieel medewerker Esther Brinkman, coordinator reis & verblijf Ria Laanstra, hoofd marketing & communicatie Floor Vuurboom, marketing medewerker + medewerker Vrienden/Fonds Atelier Oerol Sandra Schneider, marketing medewerker + secretariaat Jeroen van den Berg, begeleider Atelier Oerol Hans Man in t Veld, begeleider Atelier Oerol Maarten Naessens, productieleider Atelier Oerol

3 PROLOOG Met plezier neem ik u mee in de volgende stappen van Oerol. 30 jaar geleden geboren uit de passie van één man, anno nu gedeeld met vele tienduizenden. Centraal in ons verhaal staat de tocht van honderden kunstenaars die hier op het eiland de ruimte vinden om te onderzoeken, creëren en te presenteren. De gedeelde fascinatie van makers en publiek voor deze plek als podium vormt de basis van de collectieve ervaring die Oerol is. Graag vertel ik hoe wij met het team, makers, publiek, samenwerkingspartners en het FPK, juist nu de kunsten onder druk staan, vervolg willen geven aan dit verhaal. Joop Mulder, oprichter/creatief directeur 1

4 A. Inhoudelijk plan Hoge Fronten/Lieke Benders, Todos (2011)

5 1. WAT IS OEROL? MISSIE Oerol speelt een voortrekkersrol op het gebied van locatietheater. 1 Het festival biedt makers van veelbelovend tot gearriveerd, uit binnen- en buitenland een openluchtlaboratorium én podium voor hun nieuwe werk. Het getijdenlandschap van Terschelling dient daarbij als inspiratiebron. Het Oerol festival verbindt hoogwaardig, nieuw geënsceneerd werk met een buitengewoon groot, nieuwsgierig niet-vakpubliek. Een koppeling die op deze schaal elders in het theatercircuit minder vanzelfsprekend tot stand komt. Met deze verbinding wil Oerol helpen het maatschappelijk draagvlak voor de kunsten te versterken. Oerol wil zich verder ontwikkelen als vakfestival. Hierbij worden de natuurlijke locatie, historie en expertise ingezet om ontwikkelingen op het gebied van locatietheater verder te onderzoeken, te tonen en van een Europese context te voorzien. Oerol maakt het de maker mogelijk nieuwe artistieke strategieën te ontwikkelen waarbij theater, vormgeving, landschapsarchitectuur, muziek en performance gelijktijdig onderzocht, ontwikkeld en gepresenteerd kunnen worden. HOOFDDOELSTELLING Om met minder middelen toch meer voor makers te kunnen betekenen, focust Oerol zich op haar essentie. In de drie cirkels staan de kerneigenschappen van Oerol: Landschap, Locatietheater, Onderzoek & Ontwikkeling. Het meest onderscheidende karakter van het festival is te vinden in het middelste gebied, waar de drie waarden samenvallen. De hoofddoelstelling voor is het verdiepen van de reeds opgebouwde expertise en het vergroten van de zeggingskracht van het festival. Dit wil Oerol doen door dit karakteristieke, overlappende gebied in samenspraak met makers verder te ontwikkelen. Met deze kwalitatieve doelstelling wil Oerol een onderscheidende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in Nederland en Europa. ACTIVITEITEN VOOR PUBLIEK, INVESTEREN IN MAKERS Tijdens Oerol, jaarlijks 10 dagen in juni, vinden over het hele eiland Terschelling in duinen, bos, dorpen, schuren en op het strand presentaties en voorstellingen plaats. Het publiek maakt op drie manieren kennis met het festival. Eén: door het programma van circa veertig landschap- en/of locatiegerichte voorstellingen van (muziek)theater- en dansgezelschappen. Twee: via Expeditie Oerol (voorheen paspoortroute). Dat zijn twintig tot vijfentwintig multidisciplinaire performances en installaties die doorlopend te bezoeken zijn. Drie: door middel van verdiepings- en ontmoetingsprogramma s voor vakpubliek en algemeen publiek. Voor makers organiseert Oerol het hele jaar door activiteiten om hen bij te staan in de ontwikkeling van locatie- en landschapsgerichte voorstellingen. Atelier Oerol is hét voorbeeld waar de drie centrale eigenschappen van Oerol samenvallen. Het is een zorgvuldig uitgewerkt ontwikkel- en presentatietraject voor zeven geselecteerde makers in de fase tussen opleiding en gezelschap. Oerol wil nauw gaan samenwerken met het Over het IJ Festival, gevestigd op de NDSM-werf in Amsterdam Noord, ondermeer om dit traject verder vorm te geven (zie hoofdstuk 3). Oerol biedt residenties aan gevorderde Nederlandse en internationale makers om ook vanuit het landschap materiaal te ontwikkelen. Oerol deelt haar expertise en initieert samenwerkingen en is daarom ook lid van verschillende netwerken. Het voornaamste speerpunt voor de komende periode is het nieuwe META programma in het Europese IN SITU netwerk voor performing arts in public space. Landschap Locatie theater Onderzoek & ontwikkeling 1 OEROL HEEFT IN HAAR BIJNA DERTIGJARIGE GESCHIEDENIS BEWEZEN DAT ZIJ EEN VOORTREKKERSROL SPEELT OP HET GEBIED VAN LOCATIETHEATER. THEATERGE- ZELSCHAPPEN WORDEN DOOR HET FESTIVAL UITGEDAAGD OM HUN WERK IN EEN LOCATIE-SPECIFIEKE OMGEVING TE TONEN, WAARDOOR KUNST EN NATUUR EEN NIEUWE VERBINTENIS AANGAAN. ADVIES RAAD VOOR CULTUUR, 4 OKTOBER

6 Wilson/Mosk/Schweigman, Walking (2008) Scenografie van mens in relatie tot landschap en medemens. Bewustwording bevorderd door afstaan telefoon en horloge en door begeleiding in afstand en tred tot voorganger.

7 OVERZICHT OEROL FESTIVAL KERNACTIVITEITEN Horizontale programmering: dagelijks te zien gedurende 10 dagen locatievoorstellingen, podiumkunstenbreed (totale publiekscapaciteit ): Nederlandse locatieproducties midden en kleinbedrijf (+/- 20 waarvan 5 i.s.m. Over het IJ Festival) Nederlandse grootschalige BIS locatie - producties (2-3) Internationale/Europese locatieproducties (+/- 10 o.a. via IN SITU) Atelier Oerol (i.s.m. Over het IJ Festival): om het jaar Opmaatroute 7 makers en om het andere jaar 5-7 producties projecten i.h.k.v. Expeditie Oerol (totale publiekscapaciteit min ): Multidisciplinaire performances in het landschap en in de straat. Doorlopend te bezoeken tussen 11 en 17 uur Daarnaast dagelijks In Perspectief programma met ontmoetingsen verdiepingsactiviteiten voor publiek Begeleiding en inhoudelijk programma op maat voor Europese professionals Muziekprogramma op de festivalterreinen met een dagelijks wisselende invulling 2. ARTISTIEKE VISIE EN AMBITIES De intuïtieve keuze van Joop Mulder om op een atypische plek het eiland Terschelling een kunsten festival te organiseren, blijft richtinggevend voor de huidige artistieke signatuur. Het eiland is uitermate geschikt om zonder druk van pers of peers experimenten aan te gaan. Weg van de stad en uit de eigen omgeving kunnen makers de werking van het landschap ervaren en deze optimaal gebruiken. Oerol nodigt makers uit de eigen heilige huisjes af te breken en vaste (theater)conventies te vermijden. Het festival vraagt makers om ontvankelijk te worden voor de stille, geïsoleerde maar ook ruige, weerbarstige omgeving en zo nieuwe gebieden in het werk op te zoeken. Het landschap dient niet als vrijblijvend decor, maar de voorstellingen en projecten gaan er een dialoog (of conflict) mee aan, dringen er in door. Het landschap heeft zich binnen het festival ontwikkeld tot hoofdrolspeler in de dialoog tussen theatermakers, kunstenaars en het publiek. Oerol presenteert zowel nieuwe makers als gevestigde collegae vanuit de gedachte dat zij zich aan elkaar en hun publiek spiegelen. De artistieke dynamiek die ontstaat door zowel onderzoeksprojecten als grote locatiespektakels te tonen, is kenmerkend voor de programmering. In de afgelopen jaren heeft Oerol, met behoud van cruciaal draagvlak, artistieke aanscherpingen weten door te voeren. Onder leiding van Joop Mulder en artistiek festivalleider Kees Lesuis werd er gekozen voor een nóg meer landschapsgerichte programmering. Nieuwe creaties staan centraal en er is steeds meer plaats voor het midden- en kleinbedrijf van theatergezelschappen, die veelal FPK-gesubsidieerd zijn. Atelier Oerol was de volgende stap in het ontwikkelen van de werkplaatsfunctie van het festival. Het ontwikkelen van de paspoortroute met doorlopende installaties en performances bleek een multidisciplinaire kweekvijver en een grote artistieke aanwinst. Daarnaast is er veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van Oerol s Europese netwerk. De komende periode gaan we gedane investeringen verzilveren, een aantal recent ingezette lijnen doorzetten en gerichter pionieren. De programmering wordt in het geheel gerelateerd aan de drie kernwaarden van het festival: Landschap, Locatie, Onderzoek & Ontwikkeling. Dat geldt ook voor het straattheater en een deel van de muziekprogrammering. Het festival stelt zich daarnaast op als bruggenbouwer voor het nationale talent dat zich wil en kan ontwikkelen tot maker van internationaal locatietheater. De nieuwe Europese steun voor IN SITU META betekent dat Oerol deze ambitie ook waar zal kunnen maken. VIER AMBITIES IN DE PRAKTIJK #1 Pionieren in Landschapstheater In de artistieke dialoog met het landschap zijn er op Oerol nieuwe vormen van locatietheater ontstaan, die zich begeven op het snijvlak van theater, beeldende vormgeving, landschapsarchitectuur, en performance. Wij noemen dit specialisme Landschapstheater. Deze voorstellingen en projecten creëren een nieuwe verhouding tussen landschap, object en performance, in een geregisseerde publiekservaring. Voorbeelden uit het verleden zijn: Walking (Wilson/Mosk/Schweigman, 2008), Harmonic Fields (Lieux Publics & Cie, ) Saturn (Karl van Welden/Verenigde Planeten, ) en in 2012 Contre Nature (Tryciclique Dol). 3

8 Nollekes theater (gerealiseerd in 2010). Gezamenlijk landschapsontwikkeling project van Oerol en Staatsbosbeheer i.s.m. Observatorium. Afplagmateriaal is gebruikt om vuilstortplaats om te vormen tot natuurtheater. In 2010 was op de Nollekes de voorstelling Eclips van The Glasshouse/Kees Roorda te zien. Daan Roosegaarde Liquid Space 6.1 (2009).

9 Voor de komende periode staan de volgende projecten op stapel: Theater: Schweigman& Erf (2013/2014) Boukje Schweigman onderzoekt middels een persoonlijke bewegingstaal de verhoudingen tussen ruimte, performance en publiek. Het idee en het beeld voor Erf is geïnspireerd op de familieopstellingen van Bert Hellinger, een psychotherapeutische methode waarbij familiepatronen inzichtelijk worden gemaakt door een opstelling in de ruimte. De voorstelling/installatie speelt zich af bij zonsondergang in een weids, oer-hollandslandschap, een boerenerf aan een dijk. Het project wordt aan de hand van een residentie op locatie (2013) nader ontwikkeld en gaat in 2014 in première. Oerol was en is voor mij de grote inspiratiebron om locatie theater te maken, om de elementen in mijn werk te betrekken en het landschap een hoofdrol te geven. Oerol activeert een heel eigen vorm van locatietheater, Ik weet geen plek ter wereld zo ingesteld op theater in de natuur. Boukje Schweigman, 2012 Nick Steur (2013/2014) De jonge Nick Steur verraste vakgenoten en bezoekers in 2011 met zijn performance waarin hij al stenen stapelend zijn omgeving verkent. Steur deelt met Oerol een fascinatie voor landschapskunstenaar Andy Goldsworthy. Vanwege de eigenzinnige beeldtaal van Nick Steur en zijn kijk op de omgeving wil Oerol hem begeleiden in zijn volgende stap in het landschapstheater. Via onderzoek in 2012 naar een voorstelling in 2013/2014. Muzikale crossovers: In 2010 gebruikte muzikant Colin Benders (Kyteman) een met bos omgeven duingebied voor de start van het experimentele project Kytopia. Gedurende het festival fungeerde dit gebied als multidisciplinair laboratorium voor een grote groep jonge muzikanten en woordkunstenaars. Het publiek was overdag getuige van sessies en repetities waar regelmatig muzikanten uit het publiek aan deelnamen. s Avonds was het resultaat in de vorm van een concert te aanschouwen. Zodoende wil Oerol de komende jaren een verbinding tot stand brengen tussen de landschappelijke kwaliteiten én de mogelijkheden die het festival biedt, door de meerdaagse aanwezigheid van vele muzikanten en kunstenaars. Voor 2012 is er HIMINN (Sytse Pruiksma e.a.) een laboratoriumproject dat het landschap centraal stelt, met muzikanten en videokunstenaars uit Friesland, IJsland en Scandinavie. De resultaten van dit lab worden dagelijks in concert- en videoprojecties met het publiek gedeeld. Voor 2012 en 2013 staat een onderzoek gepland naar een landschapsproject rond het oeuvre van componist John Adams, een initiatief van choreograaf Andreas Denk. Voor 2013 zijn we in gesprek met componist/theatermaker Pierre Sauvageot van Lieux Publics & Cie over zijn nieuwe landschappelijke geluidsinstallatie, geënt op een nieuwe interpretatie van le sacre du printemps. Multidisciplinair: In vervolg op Harmonic Fields ( ) en een landschappelijke route in 2012 met paviljoens van Studio Dré Wapenaar als podia, start in de periode 2013/2014 de ontwikkeling van een tweetal grootschalige landschap performances. Deze projecten zullen, gezien hun schaal en de daarbij behorende additionele financiering, in etappes ontwikkeld worden en in hun beslag moeten krijgen. Kunstenaarsgroep Observatorium maakte in 2009 met Oerol en Staatsbosbeheer van een oude afvalberg het Nollekes Natuurtheater op Terschelling. Observatorium doet artistieke interventies die de relatie tussen kunst, landschap en maatschappij op spanning brengt. Met Warten auf der Fluss, Ruhrgebied (2010) / Peage Sauvage, Estuaire Nantes (2012) is er steeds meer internationale erkenning voor hun werk. We willen met Observatorium een beeldende performance in het landschap realiseren omdat we verwachten dat hun werkwijze en andere invalshoek een innoverende bijdrage zal leveren aan het landschapstheater. In een wereld die van analoog naar digitaal verandert maakt Studio Roosegaarde interactieve ontwerpen. Roosegaarde presenteerde eerder Dune (2008) en Liquid Space 6.1 (2009) op Oerol. Dune won de prestigieuze Chinese succesful design award en Roosegaarde opereert inmiddels op het internationale podium. Oerol wil met Studio Roosegaarde een publiek interactief landschap ontwikkelen dat een hybride vorm van natuur, technologie en performance is. Op kleinere schaal organiseert het festival in het kader van de Expeditie Oerol jaarlijks (vanaf maart 2012) een ontmoeting tussen wetenschappers en kunstenaars in samenwerking met de Waddenacademie. Doel is de ontwikkeling van een concreet landschapsproject voor in de Expeditie route. Andere structurele samen- 4

10 BERG&BOS Het jaar van de Schlager (Opmaatroute Atelier Oerol 2010) Via Berlin/Orkater Een mond vol zand (2009)

11 werkingspartners zijn AHK afdeling scenografie en TU Delft afdeling landschapsarchitectuur, die met studenten onderzoek doen en projecten presenteren in Expeditie Oerol. #2: Verdieping van locatietheater Met het eiland als geconcentreerde werkplek is Oerol de creatieplek onder de zomerfestivals: een plaats waar voorstellingen ontstaan, getoond worden en vaak elders een weg vinden. Het relatieve isolement wakkert ook de discussie aan naar een verbreding van de sociale werkelijkheid die niet direct op het eiland te vinden is: de stad, de industrie, het kosmopolitisme. Dit is de belangrijkste inhoudelijke motivatie om in de komende periode een intensieve samenwerking aan te gaan met Over het IJ Festival, waarbij natuurlandschap en industrieel grootstedelijk gebied beiden worden onderzocht. Op 26 januari jongstleden hebben Oerol en Over het IJ Festival een convenant gesloten. Dit convenant heeft als inhoudelijk doel artistieke verdieping en kwaliteitsverhoging van het locatietheater in al haar verschijningsvormen. De reden voor het convenant is de gedeelde passie én een gedeelde artistieke visie van de beide festivals. De gezamenlijke activiteiten bedragen 25 % van de locatietheaterprogrammering van Oerol en 50 % van die van Over het IJ Festival. Deze samenwerking op twee unieke en zeer verschillende lokaties betekent voor de makers een mogelijke verrijking van hun palet en een vergroting van hun aantal speelbeurten. We kiezen in gezamenlijkheid makers die hebben aangegeven dit stad/land onderzoek met ons aan te willen gaan zoals: Elien van den Hoek / Houten Huis, Orkater, NUT/DUS, Warme Winkel, Alexandra Broeder, Ilay den Boer, Jetse Batelaan, Thibaud Delpeut, MAX/MAAS, Dries Verhoeven en Project Wildeman. Orkater / Via Berlin i.s.m. Slagwerk Den Haag en Ragazze Kwartet Val van een leider (2013) Na de indringende muzikale uitvoeringen van Mond vol zand en Vanaf nu heet je Pjotr het derde deel in trilogie over persoonlijke dilemma s in oorlogstijd. De eigen theatraal muzikale werkwijze van de jonge makers van Via Berlin, waarbij locatie, inhoud en muziek elk een onmisbare bijdrage leveren aan de dramaturgie en verhaal, wordt nu aangevuld met de kwaliteiten van Slagwerk Den Haag. BERG&BOS DRIFT (2013) DRIFT is een een snelle, interactieve montagevoorstelling over beschaafde, geduldige, rationele, democratische en weldenkende mensen. DRIFT wordt de eerste zelfstandig geproduceerde muzikale locatievoorstelling van BERG&BOS, na het succesvolle Het jaar van de schlager (2011) dat in Atelier Oerol ontwikkeld werd. Het project wordt in twee fases ontwikkeld; in 2012 als proefvoorstelling op Over het IJ, en in 2013 gaat het in première bij Oerol. Het artistieke potentieel van zowel Via Berlin als BERG&BOS is in relatief korte tijd zichtbaar geworden in de presentatie van hun eerste projecten op beide festivals. Voor beiden geldt dat ze vakmanschap koppelen aan nieuw repertoire in een eigen muzikaal en theatraal universum. Beide gezelschappen zien het werken op locatie als een uitbreiding van hun artistieke vocabulaire en hebben de wens hun werk zowel in de context van theaters als op locatie te presenteren. Noord Nederlands Toneel (2013) Op basis van een meerjarenafspraak met NNT zijn we voor 2013 met Ko van den Bosch in gesprek over een grootschalige voorstelling onder zijn regie, gebaseerd op Kaspar Hauser van Peter Handke, in co-productie met Club Guy & Roni en in samenwerking met beeldend kunstenaar Zoro Feigl. Dit project zal naar model van het werkproces met anoukvandijk DC een stadversie (over het IJ) en een landversie (Oerol) krijgen. Deze samenwerking bouwt voort op de wederzijdse lange voorgeschiedenis van Over het IJ met Alex D electrique en de gesprekken tussen Oerol en NNT. Oerol, Over het IJ Festival en Theaterfestival Boulevard constateren gezamenlijk een gemis in het aanbod van kwalitatief, groot gemonteerd locatietheater van Nederlandse bodem voor een groot publiek. Productionele capaciteit aan de kant van de gezelschappen en een gegarandeerd groot afzetgebied bij meerdere festivals zijn voorwaarden om deze leemte te kunnen vullen. Bovenstaande festivals, aangevuld met Karavaan en Cultura Nova, hebben een intentieovereekomst met het Zuidelijk Toneel, Het Nationale Toneel, Toneelgroep Maastricht, Toneelgroep Oostpool, Tryater en het Noord Nederlands Toneel dat elk gezelschap voor het zomertheatercircuit ééntot tweemaal in de vier jaar een locatieproductie maakt met een publiekscapaciteit van 400 tot 1000 personen per voorstelling. Merlijn Twaalfhoven Resonance Een rustpunt in een hectische wereld (2014) Een muzikaal project met zangers eilanders en toeschouwers van alle leeftijden. Een klankwereld waarin het verschil tussen uitvoerder en luisteraar verdwijnt. Het maken van muziek wordt het zorg- 5

12 Lieux Publics Harmonic Fields (Oerol 2011, coproductie). Residentietraject, pilot in 2009, in 2011 traject van ca. 1 km, instrumenten op wind. Actieve houding van publiek om geluiden goed waar te nemen. Tegelijkertijd landschapsbeheer i.s.m. Staatsbosbeheer (vertrapping grond door bezoekers leidde tot gewenste verstuiving).

13 vuldig samen delen van tijd. Meditatief, hallucinerend en verstild. Vanuit hetzelfde artistieke vertrek punt ontstaan twee verschillende versies op Oerol en Over het IJ. Het onderzoek naar de rol van het publiek als deelnemer sluit aan bij de ambitie van Oerol om meer participatieve projecten onderdeel van het programma uit te laten maken. #3 Onderzoek en ontwikkeling De derde belangrijke ambitie in de komende periode is investeren in onderzoek en ontwikkeling. Een intensief, meerjarig traject is Atelier Oerol, dat in het hoofdstuk Innovatie verder wordt toegelicht. Oerol wil daarnaast jonge en gevorderde makers faciliteren in residenties, die optimaal gebruik maken van de aanwezige expertise en de eilandlocatie. Het betreft jaarlijks tien meerdaagse werkbezoeken in de volgende categorieën: A. Onderzoek & Ontwikkelresidentie (conceptontwikkeling) Doel van deze residenties is een nadere kennismaking met het eiland en het festival, en verdere uitdieping ondervraging van de plannen, om vervolgens te komen tot een onderbouwd concept voor een nieuw locatieproject. Nick Steur, Alexandra Broeder en Project Wildeman zijn potentiele kandidaten in B. Schrijfresidentie (schrijven op locatie) Met de schrijfresidentie stimuleert Oerol het ontstaan van nieuwe theaterteksten vanuit een locatiegerichte gedachte. Voor denken we hierbij o.a. aan Ko van den Bosch, Rick van den Berg, Thibaud Delpeut, Dagmar Slamolen en Peer Wittebol. C. Festivalresidentie (onderzoek met publiek) In het maakproces van sommige locatieprojecten speelt de participatie van het publiek een essentiele functie in de verdere ontwikkeling van het concept. In dergelijke gevallen vindt de residentie plaats tijdens het festival. Harmonic Fields ( ) kwam op deze wijze tot stand. Op Expeditie in de straat Eveneens onderdeel van de ambitie onderzoek en ontwikkeling is een nieuwe benadering van het straattheater. De druk bezochte dorpsstraten van Midsland en West worden als locatie onderdeel van Expeditie Oerol. Dit betekent dat Oerol niet langer straatartiesten vraagt een act te doen, maar met de lokale ondernemers en bewoners de straat aanbiedt als locatie aan een nieuwe generatie makers, zoals Circus Treurdier (Thomas Spijkerman) of Nieuwe Helden (Lucas de Man). Oerol biedt hiermee ruimte 2 THEATERMAKER NR 7 OKTOBER 2011 PG. 36 aan een actuele ontwikkeling in het locatietheater waarin jonge makers hun publiek opzoeken buiten de bestaande structuren van het theater en concepten ontwikkelen in directe wisselwerking met (toevallig) publiek. Vaak zonder subsidie en met een ondernemend verdienmodel. Terloops voelen ze de samenleving aan de tand. Zo maakte Circus Treurdier op Oerol 2011 de voorstelling Iedereen te koop. De groep zong en speelde op straat alleen maar reclames van sponsors. Pas als toeschouwers ervoor betaalden speelde Circus Treurdier eigen werk voor hen. Maar alleen voor de juiste prijs. In de Straat Expeditie krijgen nieuwe artistieke en zakelijke strategieën een plek. 2 #4 Verzilveren van de Europese springplankfunctie Via het nieuwe IN SITU META programma kan Oerol voor het eerst met haar partners als Europese coproducent optreden en makers mobiliteit bieden. Iedere partner brengt voorstellingsplannen van makers in. Bij drie of meer geïnteresseerd partijen ontvangt de maker een coproductiebijdrage. In 2012 is Oerol vanuit IN SITU coproducent van de Terminator Trilogie van het Belgische FC Bergman en in 2013 zal Land s End, de nieuwste creatie van het Vlaamse gezelschap Berlin getoond worden. Ook met de volgende Europese makers beogen we vanuit IN SITU nieuwe innovatieve projecten te onwikkelen: Jeppe Kristensen/Fix & Foxy (Denemarken), Tricyclique Dol (Frankrijk), Kurt Demey (Belgie), Zimmerfrei (Italië) en Invisible Playground (Duitsland). In het IN SITU netwerk zullen onder andere de volgende Nederlandse theatermakers worden geintroduceerd met het oog op de ontwikkeling van een internationale coproductie en tournee: Boukje Schweigman, Alexandra Broeder, Dries Verhoeven, Lieke Benders, de Waterlanders en Madeleen Bloemendaal. Oerol organiseert een programma op maat voor een beperkte groep Europese professionals (20), om hen gedurende het festival persoonlijk te kunnen begeleiden. Een grotere groep professionals kan gebruik maken van de speciale voorverkoop, een ontmoetingsprogramma en een professionalsbalie tijdens het festival. De georganiseerde bezoeken van Europese professionals aan Oerol hebben vruchten afgeworpen. De artistieke leiding van Oerol is uitgenodigd om als curator een programmaonderdeel in het kader van Marseille Provence Culturele Hoofdstad 2013 vorm te geven en voor een Nederlandse locatiegerichte focus in het programma van festival Teatro a Corte, Turijn (Italië 2013). Daarnaast hebben de volgende Europese festivals/instellingen intenties geuit om in

14 Karl van Welden Saturn (Atelier Oerol 2011). Cirkel van monolithisch ogende observatiepunten. Als toeschouwer neem je individueel plaats in de observatieposten, die inzoomen op details in het natuurpanorama. De lens gidst je blik naar de intimiteit van geïsoleerde figuren in de verte. Duin, vlakte en einder scheppen afstanden of proberen ze te overbruggen. Het landschap als bemiddelaar tussen handelingen op mensenmaat en kosmische dimensies. De bezoeker bepaalt zijn eigen tijd, de performers spelen onafgebroken door.

15 te experimenteren met een uitwisseling van Atelier en Expeditie makers via residenties en projecten: Le Citron Jaune, Port Saint Louis (Frankrijk), La Fai Ar (Frankrijk) en Norwich/Norfolk festival (Verenigd Koninkrijk). Op de lange termijn (2015) beoogt Oerol een nieuw Europees netwerk te leiden met instellingen van binnen en buiten de kunst. Het doel zal zijn om de relatie cultuur, natuur en maatschappij te bevragen. Onlangs won Oerol een SICA-pitch voor het netwerkidee met het meest actuele Europese potentieel Professionals Nederlands Internationaal Waarvan Niet-Europees Europees IN SITU - META programma Europees netwerk voor hedendaagse podiumkunsten in de publieke ruimte Doel kennisdeling, coproductie en mobiliteit 9 Kernleden Oerol (NL) Artopolis (HU), Čtyři dny (CZ), KIT (DK), Košice 2013 (SK), La Strada (AT), Lieux publics (FR), Provinciaal Domein Dommelhof (BE), UZ Arts (GB) 10 partners o.a. les Tombees de la nuit (FR), ODA Teatri (XK), La Paperie (FR), Fundacion Municipal de Cultura de Valladolid (ES), Atelier 231 (FR), Chalon dans la rue / L Abattoir (FR) Totaal budget ,4 miljoen (2,2 Europese commisie, 2,2 miljoen contributie door de partners zelf) Totaal activiteitenbudget Oerol (waarvan contributie door Oerol) verdeeld over: Seminars: honorarium kunstenaars Coproducties Reis/verblijf europese groepen INNOVATIE; ATELIER OEROL Sinds de jaren 90 biedt Oerol plek aan nieuwe makers in het festival. Eerst middels schuurtjestheater, later een werkplaats en meer recentelijk door de oprichting van Atelier Oerol. Het ondersteunen van nieuwe makers op zichzelf achten we niet innovatief. De werkwijze die Oerol voorstaat en de beoogde samenwerkingen in het toekomstige Atelier Oerol traject zijn dat wel. Met de toekenning van de innovatietoeslag voor Atelier Oerol kunnen we in vier jaar ongeveer 18 nieuwe locatiegerichte makers ondersteunen en nieuwe presentatievormen met een fors publiek realiseren. 1+1=3 Het belang van het beoogde traject overstijgt dat van de individuele maker, samenwerkingspartners of het festival zelf. Door op deze wijze een opkomende generatie makers ontwikkelingsmogelijkheden te bieden en kwetsbare, nieuwe, diverse locatieprojecten te produceren willen we met Atelier Oerol bijdragen aan de versterking en de innovatie van talentontwikkeling in de veranderende podiumkunsten keten. Door gerichte samenwerking, waarin concentratie van expertise en een efficiëntere besteding van middelen tot stand komen, wordt een antwoord geboden op de dreigende verschraling van het aanbod. Samenwerking Over het IJ Festival Als onderdeel van het convenant beogen Oerol en Over het IJ Festival hun trajecten voor afgestudeerde makers vanaf 2013 samen te voegen. Dit betekent dat de beide festivalleiders samen één aansturende persoon kiezen voor het Ateliertraject en de expertise en financiële middelen van de beide festivals in dezelfde zeven makers geinvesteerd worden, in plaats van twaalf verschillende zoals nu. Met deze krachtenbundeling willen we verdunning van talent voorkomen. Door beide locaties, het (ei)landschap en het industrieel erfgoed, als onderzoeks- en presentatiegebied aan te bieden brengen we een artistieke dialoog op gang die de individuele locatie overstijgt. Dit geeft de deelnemer een rijkdom aan invalshoeken. In de productiefase van het traject worden coproducenten zoals gezelschappen en Europese partners betrokken om het werk van de makers een nog bredere inbedding en afzet te geven. Samenwerking Theaterschool/DasArts Oerol heeft met de Theaterschool/DasArts (Marijke Hoogenboom, Barbara van Lindt, Peter de Kimpe) van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten een pilotovereenkomst gesloten voor We onderzoeken samen in het lopende Atelier traject hoe we de ontwikkeling van afgestudeerde makers vanuit de masteronderwijs- en de kunstpraktijk kunnen optimaliseren, juist nu met het wegvallen van vele productiehuizen. Biedt de koppeling van festival en school meerwaarde voor de maker en het vakgebied locatie- en landschapstheater? De Theaterschool/ DasArts participeert actief in het workshopdeel met de huidige deelnemers. Doorlopend is er kritische reflectie op het traject als geheel. De resultaten van de pilot worden in 2013 geïmplementeerd en leiden naar verwachting tot een kwaliteitsslag. Er zijn ambities om deze nieuwe vorm van kennisdeling duurzaam in de organisaties in te bedden en we onderzoeken een combinatie met locatiegerichte onderwijselementen in de masterruimte bij de Theaterschool/DasArts. 7

16 Tjon Rockon Free Mason (2011) Atelier Oerol anoukvandijk dc Mensch (2011)

17 Traject In vogelvlucht zien we Atelier Oerol als een traject verspreid over twee jaar dat plek biedt aan vijf tot zeven afgestudeerde makers die zich willen verdiepen in het fenomeen locatie- en landschapstheater. Het traject omvat het eerste jaar meerdaagse workshops en residenties op locatie en leidt tot de realisatie van een kleinschalige performance of onderzoekspresentatie. Deze zogeheten Opmaat wordt tijdens de festivals aan het publiek getoond, bij Oerol in de Opmaatroute. In het tweede jaar onwikkelt en realiseert de maker op basis van de opgedane ervaringen een volwaardige productie. Bij Oerol presenteren in 2012 Ilmer Roozendaal, Sophie Doeland, Akwasi Ansah, Marieke van Veen, Marieke Splint, Gertjan Biasino en Wilhelmer van Elferink een opmaat. Vanaf 2013 wordt er in samenspraak met Over het IJ Festival geselecteerd. Publiek De Atelier deelnemer kan dat wat in de luwte via workshops ontwikkeld is direct aan een algemeen publiek toetsen in het festival. Dat geldt voor de proeves in de opmaatroute en voor de producties in het tweede jaar. De toeschouwer wordt bij het creatieproces betrokken. Oerol is dan ook bij uitstek een plek om vragen te stellen over de relatie tussen kunst en publiek en in wisselwerking nieuwe presentatievormen te onderzoeken. Fonds Atelier Oerol Oerol legde in 2011 een eerste fundament voor de structurele financiële verankering van het Atelier middels de oprichting van het Fonds Atelier Oerol. Meerjarige donateurs zorgen voor een startkapitaal van per jaar. De huidige benodigde aanvullende middelen zijn eenmalig en stoppen per december Met de innovatietoeslag van het FPK en het vierjarig perspectief dat dat biedt kan Atelier Oerol vanaf 2013 vernieuwd vormkrijgen. De koppeling van onderzoeken en spelen in een festival met veel publiek en een groot percentage nationale en internationale professionals is uniek en waardevol in Nederland, zeker voor jonge theatermakers Klemens Patijn, theatermaker Deelnemer Atelier Oerol BIJDRAGE AAN DE PODIUMKUNSTEN Het vakgebied locatietheater verenigt per definitie diverse disciplines. Middels crossovers zoekt Oerol vanuit de podiumkunst naar de grenzen van locatietheater. Met de programmering van volledige voorstellingen en kleinere experimenten zoals uitgewerkt in bovenstaande hoofdstukken kan Oerol die variëteit in de volle breedte blijven tonen. Het landschapsspecialisme gaat voorbij aan de romantisering van het landschap en wordt verrijkt in de dialoog met stedelijke partner Over het IJ Festival. Oerol combineert bovendien presentatie van jonge en ervaren makers met een stevige dosis creatie- en ontwikkelingsmogelijkheden in Atelier Oerol. In de residenties is plaats voor onderzoek en reflectie, wat een schaars goed is in een stelsel waar marktwerking een grote rol gaat spelen. Oerol staat ook hier voor een werkwijze die in samenspraak met partners ontstaat. De nieuwe vakkennis die dit oplevert, wordt gedeeld en is breder toepasbaar dan alleen op Oerol zelf. Deze kennisoverdracht is mogelijk via de Europese netwerkactiviteiten die gericht zijn op daadwerkelijke coproductie en uitwisseling met vakgenoten om zodoende bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe locatietheaterprojecten in een Europese context. Door het leggen van bovenstaande verbindingen functioneert Oerol als vakfestival en publieksfestival in één. Zonder volledig te kunnen of willen zijn, beoogt Oerol met het festival een weerslag te geven van de actuele ontwikkelingen in het locatietheater in het algemeen, en het landschapstheater in het bijzonder. In die zin streeft het festival state-of the art na. Wij beogen ook in de volgende jaren de hieronder geciteerde quote van de Raad waar te maken. De Raad is van mening dat de brede opzet van het festival ervoor zorgt dat het zowel jonge als gevestigde makers een bijzonder podium biedt. Die variëteit leverde diverse vormen van locatietheater op, waarbij alle uithoeken van Terschelling werden geëxploreerd. Door de grote aandacht die jonge makers krijgen op het festival, levert het ook een substantiële bijdrage aan talentontwikkeling voor makers die ervaring willen opdoen in locatietheater. De kracht van het festival is daarnaast gelegen in de grote publieke functie. Oerol trekt een groot publiek dat op het eiland wordt meegesleept in de alomtegenwoordigheid van het theater: tijdens het festival is de kunst het onontkoombare gespreksonderwerp. Raad voor Cultuur advies oktober

18 Theatre du Centaure Isola Bianca FLUX (2008) Het NUT Celebration 2, een ode aan de mislukking (2011)

19 5. PLAATS IN HET VELD EN BIJDRAGE AAN PLURIFORMITEIT Locatietheater is al lang niet meer het primaat van Oerol alleen. Het festival vervult haar voortrekkersrol vanuit het gegeven dat locatietheater het DNA van Oerol is. Makers die daadwerkelijk een relatie met het landschap willen aangaan kunnen gebruik maken van de in 30 jaar opgebouwde locatieexpertise, kennis van de eilandhistorie en de vele internationale contacten. Het eiland Terschelling, maar ook het gecombineerd tonen van de combinatie ontwikkeling, creatie, en presentatie zijn allen onderscheidend ten opzichte van collegainstellingen. Hetzelfde geldt voor de coproductiemogelijkheden voor makers in het nieuwe Europese META programma. Volstrekt uniek is echter het ontvankelijke publiek en de schaalgrootte waarop Oerol opereert. Pionierend publiek Alle bovenstaande ambities bestaan niet zonder het onderscheidende publieksbereik. Dat maakt Oerol zo krachtig: er is altijd publiek, groot in getal en nieuwsgierig van aard. Ze komen niet voor één specifieke voorstelling maar voor het meerdaagse avontuur dat Oerol heet. In weer en wind op de fiets, van voorstelling naar voorstelling, dicht op de huid van de maker. Een tijdelijke utopische zone waar ondergedompeld in theater de scheidslijnen tussen omgeving en podium, performer en bezoeker vervagen. Het eiland dient als katalysator van de verbeelding en brengt maker en publiek in dezelfde activerende en pionierende conditie. The situation for art in Europe is diffi cult, more each day. But Oerol Festival is a rare event : it takes the risk of creation, it reclaims a new artistic movement art and environment to make it grow more and more across the European continent, it invents a new relationship between art and citizen. Pierre Sauvageot, compositeur/artiste, directeur Lieux Publics De inhoudelijke verdieping die we willen aanbrengen kan direct worden getoetst aan het publiek. Bijzonder daarin is dat we niet alleen het uiteindelijke voorstellingsresultaat tonen in het festival, maar ook de experimenten en onderzoeksprocessen. Doordat de maker zijn werk tussendoor aan een grote groep toeschouwers kan toetsen ontstaan nieuwe vormen waarin de actieve houding van het publiek soms letterlijk het presentatiekader bepaalt. We zien het festival als proces waarin artistieke vernieuwing en verdieping hand in hand gaan met de kunstbeleving van een groot, ontvankelijk publiek. Dat is de kracht van ons verhaal. Als we niet willen dat de moeilijke kunstvormen marginaliseren, moeten we geen kunst maken voor een publiek, maar een publiek kweken voor de kunst. Evelyne Coussensover Oerol in: De strategie van de embedded culture; het Oerolfestival op Terschelling, in: Etcetera 122, Belgie, september 2010 De betekenis van schaalgrootte en bereik voor makers Oerol kiest voor een horizontale programmering. Dit betekent dat alle voorstellingen en Expeditie-projecten de gehele festivalperiode te zien zijn. Dit biedt bezoekers overzicht in het volle programma en de groepen een aanzienlijk aantal speelbeurten en optimaal publieksbereik. Oerol verkoopt uitzonderlijk veel kaarten, zo n (betaald). De bezettingsgraad van de voorstellingen is hoog met gemiddeld 85%. Voor de makers betekent dit zo goed als gegarandeerd publiek. Onderscheidend is ook de kwaliteit van het bezoek dat ondermeer gemeten kan worden in herhaalbezoek. 80% is terugkerend bezoeker, 30% daarvan komt al langer dan 8 jaar. Dit betekent dat publiek in het festival ook daadwerkelijk mee kan groeien met de maker van onderzoek tot eerste voorstelling en daarna. Oerol trekt onder de festivals het meeste nationale publiek. 4 Oerol genereert zeer veel media aandacht, van de nationale dagbladen en international vakpers tot radio en tv. In 2011 zond Mediapartner AVRO opnieuw 5 avonden, live vanaf Terschelling, Opium op Oerol uit. Het NOS journal, NOS headlines, NOVA en Netwerk besteden items aan het festival. We introduceren makers zorgvuldig bij deze media en geven ze daarmee nationale zichtbaarheid. 4 ZIE PAGINA 10 VAN RAPPORT ANDERSSON ELFFERS FELIX IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN OCW, MEI 2011: BETEKENIS VAN CULTURELE (INTER)NATIONALE PLATFORMS; FESTIVALS IN DE BASIS INFRASTRUCTUUR. 9

20 Firma Rieks Swarte/PeerGrouP Waai (2009) Noordergraaf & Detmers Tillefoan (2010)

21 6. ONDER- NEMERSCHAP Bij tegenwind zijn Joop en Kees de optimisten; zij verwachten dat de wind zal draaien. Ik ben meer de realist en stel de zeilen vast bij. Dat maakt ons een goed optimistisch-realistisch team. De fi nanciële uitdagingen die voor ons liggen zijn heel groot maar klagers zijn we allemaal niet bij Oerol. Om met Don Draper uit Mad Men te spreken: Verandering is niet goed of slecht. Het is er gewoon. Doe er wat mee! Marelie van Rongen, algemeen directeur 6A. PUBLIEK EN MARKETING In het verlengde van de artistieke visie op de actieve rol van het publiek benadert Oerol bezoekers steeds meer als deelnemers. Op deze wijze willen we uiting geven aan de betrokken relatie tussen makers en publiek. Omvang publiek Oerol wil transparant zijn over haar bereik zodat dat te vergelijken is met andere festivals. Het festival trekt dagelijks tot Oerol bezoekers, waarvan de meesten gemiddeld drie dagen blijven. Het komt neer op minimaal unieke bezoekers die samen jaarlijks voorstellingskaarten afnemen (betaald) en ruim Expeditiepassepartouts (betaald). 4 Passepartouts geven toegang tot meerdere projecten. In totaal worden meer dan unieke bezoeken afgelegd aan betaalde en vrij toegankelijke activiteiten samen. 5 Qua omvang streeft Oerol voor de periode geen publieksgroei na. Dit is inhoudelijk niet wenselijk en de maximale capaciteit van het eiland is bereikt. Er wordt soms gesproken alsof het grote publiek vanzelfsprekend is, maar in 2011 was er voor het eerst sprake van een lichte daling in het aantal bezoekers en de bezettingsgraad. Oerol is alert op de vergrijzing. Publieksbehoud en nieuwe, jongere aanwas zijn ook in de komende periode speerpunten. 4 MET EEN EXPEDITIE PASSEPARTOUT KAN MEN OVER 10 DAGEN CIRCA KORTE THEATER/PERFORMANCE PROJECTEN, LANDSCHAPS-THEATER, INSTALLATIES EN HET CENTRALE FESTIVALHART MET DIVERSE OPTREDENS DOORLOPEND BEZOE- KEN. DEZE BEZOEKEN ZIJN MEETBAAR PER LOCATIE. DE BEZOEKEN OP DE VRIJ TOEGANKELIJKE PLEKKEN (STRAAT EN MUZIEKPODIUM HET GROENE STRAND) ZIJN GESCHAT. IN TOTAAL ZIJN ER UNIEKE BEZOEKEN AAN DE BESCHIKBARE LOCATIES GEBRACHT. 5 DIT AANTAL IS GEBASEERD OP HET EXACTE AANTAL EXTRA BOOTOVERTOCHTEN EN HAVENGELDEN IN DE OEROL-PERIODE. ANDERE FESTIVALS REKENEN HET TOTAAL AANTAL BEZOEKERS N.A.V. HUN AANWEZIGHEID PER DAG IN DE FESTIVAL- LOCATIES (BETAALD OF ONBETAALD) MAAL HET TOTAAL AANTAL FESTIVALDAGEN. IN DAT GEVAL ZOU HET BIJ OEROL GAAN OM 10 DAGEN X = TOT BEZOEKERS. percentage % Leeftijdopbouw < 18 jaar > Opleiding Basisonderwijs LBO / VMBO / MAVO HAVO VWO MBO HBO / WO Geen enkele Herkomst Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland Anders Met wie bezoeken Alleen Met familie / partner Met vrienden Met school / in studieverband Met collega s / werk Herhalingsbezoeken Nee keer eerder keer eerder keer eerder keer eerder Vaker dan 8 keer eerder Rapportcijfer/waardering

22 Melle Smets Tent station (2007) Eric Staller Holey Roller (2010)

23 Samenstelling publiek Onderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy wees uit dat Oerol een heel sterk merk is. Na de Uitmarkt is Oerol het meest bekende theaterfestival in Nederland. Oerol wordt beleefd als non-conformistischer, gedurfder en unieker dan gemiddeld bij de andere festivals met landelijke merkbekendheid. Oerol kent haar publiek goed. Jaarlijks publieksonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek zorgen voor betrouwbare cijfers waardoor goed zicht is op de samenstelling van het publiek. Zoals eerder aangehaald is er sprake van frequent herhaalbezoek. Onderscheidend is dat Oerol het culturele hoogtepunt is van het jaar van vele respondenten. De gemiddelde Oerolbezoeker is geen reguliere schouwburgganger of kunstkenner. We hebben groei gerealiseerd in de bezoekersgroep van 36 tot 45 jaar. Voor Oerol betekent dat een gewenste verjonging. We ambiëren richting 2016 een groei van 10% in de leeftijd van 26 tot 45 jaar. Benadering doelgroepen: gesegmenteerde communicatie Logischerwijs is er een concentratie aan marketing & communicatie rondom de festivalperiode. In 2011 is Oerol begonnen met berichtgeving over onze activiteiten buiten de festivalperiode. Het biedt het publiek een belangrijke kijk achter de schermen en bevordert het deelnemerschap. Zo kent Oerol periodieke nieuwsbrieven die doelgroepgericht geschreven worden voor bijvoorbeeld De Vrienden van Oerol, de professionals en de donateurs van Fonds Atelier Oerol. Voor nieuwe bezoekers is de verstrekte informatie niet altijd even inzichtelijk. Met betere communicatie zal Oerol haar toegankelijkheid vergroten. Via arrangementen (zoals met het CJP) of gegidste routes met combinatietickets wordt het publiek wegwijs gemaakt in het grote aanbod. Online Een verdergaande toepassing van social media past bij de benadering van een jonger publiek. De online toegankelijkheid wordt in 2012 verbeterd (o.a. nieuwe website). In 2011 is een mobiele site ontwikkeld voor directe toegang tot alle actuele programmainformatie. In 2012 gaan we de toepassing van sociale media verbreden. Oerol biedt nu teveel eenrichtingsverkeer terwijl sociale media gaat over samen delen en reactiemogelijkheid bieden. Een tiental van Oerols volgers wordt gevraagd als ambassadeur van Oerol; In 2016 zijn er volgers op Twitter en volgt Oerol zelf personen. De Facebook-volgers zijn in 2016 gestegen van naar In 2016 raadpleegt 80% van de Oerol-bezoekers het programma en aanvullende informatie online. In Perspectief Sinds 2009 wordt een verdiepings- en ontmoetingsprogramma georganiseerd onder de noemer In Perspectief voor algemeen publiek. Doel is enerzijds de bezoeker persoonlijk en inhoudelijk met makers in gesprek te brengen en ervaringen te delen. Anderzijds willen we publiek uit hun reguliere bezoekpatroon halen en verleiden tot andere keuzes. In beide gevallen gaat het om de betrokkenheid die we willen creëren bij het nieuwe werk van de makers. Er zijn lezingen over kunst & wetenschap, meet & greets met makers op locatie, talkshows en gegidste routes. Dit programmaonderdeel komt tot stand met steun van het VSBfonds en Oerol wil deze samenwerking graag continueren. Prijsbeleid In 2011 hebben we de kaartprijzen fors verhoogd tot de grens van de door Beerda onderzochte prijselasticiteit. Oerol hanteert een hoge kaartprijs vergeleken bij de andere zomerfestivals. Vanaf 2012 geldt voor Oerol voor het eerst het verhoogde btw-tarief op de kaartverkoop. Voor een verdere kaartprijsverhoging om de bezuinigingen te kunnen opvangen zien we beperkte mogelijkheden. Expeditie Oerol, toegankelijk middels de aanschaf van een passepartout/polsbandje van ongeveer 20, is een laagdrempelig maar hoogwaardig programma element. Hiermee wil Oerol de jongere generatie verleiden tot meer dan alleen een bezoek aan het muziekpodium op het Groene Strand. Relatiebeheer De Stichting Vrienden van Oerol bestaat 25 jaar en kent inmiddels (!) Vrienden. De ledenadministratie en het relatiebeheer van het nieuwe Fonds Atelier Oerol en De Vrienden van Oerol gebeurt sinds 2012 geheel intern door een medewerkester van Oerol. In 2012 wordt daarvoor de benodigde database ontwikkeld. 6B. FINANCIERING EN BEDRIJFSVOERING De financiering en organisatievorm van Oerol zijn nauw verwoven met de historie van het festival. Pionier Joop Mulder zorgde voor nauwe betrokkenheid van velen op het eiland en daarbuiten. We kennen daardoor vele formele en informele aandeelhouders die niet alleen emotioneel verbonden zijn maar vaak ook een financiële band hebben met het festival. Er spelen veel belangen, lokaal, maar inmiddels ook regionaal, nationaal en internationaal. Het relatiebeheer van alle verschillende stakeholders is daardoor een complexe materie. De financieringsstromen zijn even divers. Heel veel kleine bijdragen bouwen het grote festival. Relatiebeheer en fondsen- 11

24 Janne Schra Janne hoort stemmen (2011) A capella onderzoek met publiek. Verdiepingsprogramma, meet & greet op locatie na afloop van Het is een godswonder dat we nog leven (in gesprek met theatermakers Annelies van Hullebusch en Steven de Jong; 2011)

25 werving gaan daardoor hand in hand. De financieringsmix van Oerol zou een (externe) fondsenwerver rechtvaardigen. De situatie van Oerol vraagt juist om een persoonlijke en intensieve aanpak. Hierin werken creatief directeur en oprichter Joop Mulder, algemeen directeur Marelie van Rongen en hoofd marketing nauw samen. Joop Mulder is ondergebracht aan de beheerskant van de begroting omdat hij als boegbeeld van het festival de meest cruciale relatiebeheerder en fondsenwerver is. Voor de komende periode blijft dat in sterke mate gelden. Joop Mulder deelt zijn creatieve expertise met Kees Lesuis, die in 2009 doorstroomde naar artistiek leider van het festival. Op basis van hun gedeelde visie scout Kees de makers en stelt hij het jaarlijkse programma samen. Eenmaal op het eiland, begeleidt Joop Mulder met zijn specifieke kennis de makers van idee naar uitvoering op locatie. Oerol kent een bijzondere financieringsmix die vaak tot voorbeeld wordt gesteld. De eigen inkomsten zijn met 77% (waarvan 52% publieksinkomsten) zeer hoog. De afhankelijkheid van overheidssubsidies met 18% lijkt laag. In een stabiel politiek-economische tij is een dergelijke financieringsmix misschien een voordeel. Echter de komende periode raken de BTWverhoging en de gevolgen van de economische crisis bij private fondsen en sponsoren Oerol harder dan anderen omdat Oerol grotendeels daarvan afhankelijk is. Oerol heeft het dreigende tekort laten berekenen. Met de gedwongen overstap vanuit de BIS ( per jaar) naar het FPK verliest Oerol sowieso op jaarbasis. Dit in het positieve scenario waarbij u onze aanvraag met en de toeslag van besluit te honoreren. Tel bij dat verlies de gevolgen van de BTW-verhoging, het niet kunnen vervangen van een vertrekkende sponsor en minder incidentele inkomsten op en er is per 2013 een gat van ruim euro op jaarbasis. sponsoring, horeca diverse structurele subsidie incidentele subsidie Tijd voor het goede nieuws. Oerol heeft een maximale inspanning geleverd met gemeente, provincie, partners en met de eigen staf om u dit plan voor te leggen waarin we het tekort van denken te kunnen overbruggen en de artistieke ambities voor kunnen waarmaken: Provincie en gemeente springen bij De provincie Friesland verhoogt haar bijdrage van incidenteel naar structureel per jaar. De gemeente Terschelling onderzoekt de mogelijkheid haar bijdrage van naar jaarlijks te verhogen voor Van beide geldt een cofinancieringsvraag richting FPK. Het betreft een historische beweging in een regio waar cultuurfinanciering niet vanzelfsprekend is. We gaan intern besparen en reorganiseren De MT leden spannen zich gezamenlijk in voor een besparing van 10% op de activiteitenbudgetten. Van gesprekken met de grote leveranciers tot slimmer werken met tijdelijk personeel en het terugbrengen van de bureaukosten. Alle mogelijkheden worden in 2012 onderzocht. Het aantal fte s blijft beperkt. We zetten in op een Vrienden voor Vrienden wervingscampagne Daarnaast zijn de donatiebedragen voor de huidige betalende Vrienden van Oerol naar boven aangepast. Voor Fonds Atelier Oerol wordt binnen een afstudeerproject een geefcarrousel opgezet om via de huidige donateurs de kring te vergroten. We beogen groei van deze donaties naar in We beogen naast artistiek inhoudelijk ook zakelijk slimmer samen te werken met Over het IJ Festival Bij voldoende basisfinanciering van de twee individuele organisaties (Oerol meerjarenaanvraag FPK en Over het IJ Festival meerjarenaanvraag Amsterdam) treedt het convenant in werking. Dan voegen we onze Ateliertrajecten samen en gaan de organisaties samenwerken in een gedeelte van de programmering. Dit levert een efficiencyslag op van 10% in het artistieke team. Oerol en Over het IJ Festival zien op de lange termijn ook besparingsmogelijkheden op het gebied van marketing en gezamenlijke inkoop. Daarnaast zien we samen wel kansen op de sponsormarkt omdat we in gezamenlijkheid meer zichtbaarheid kunnen bieden. Over het IJ Festival en Oerol bereiden zich in 2012 voor zodat bij goed bericht de samenwerking per 1 jan 2013 direct kan starten. kaartverkoop 12

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering U dient een subsidieaanvraag Internationalisering in door het volledig ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van een plan, een begroting en de gevraagde

Nadere informatie

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ?

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? Hoewel we sinds februari 2013 stichting DEGASTEN zijn, bestaan we al sinds 2003 onder de naam Jong RAST, in Amsterdam. Jong RAST bestaat sinds 2003 als talentontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 R.J.Schimmelpennincklaan 3 so-to-3612+3 2506 AE Den Haag teler.cn.3172312esse fax +31(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen de heer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting RiverArt R&D

Beleidsplan Stichting RiverArt R&D stichting RiverArt R&D Houttuinen 36 3311 CE Dordrecht Inleiding De wens in 2013 van het college B&W Dordrecht, om de culturele samenwerking met de stad Rotterdam te intensiveren, leidde tot het idee van

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Abstract Waaier van Merken Een inventarisatie van branding in de Nederlandse gesubsidieerde theatersector Margriet van Weperen

Abstract Waaier van Merken Een inventarisatie van branding in de Nederlandse gesubsidieerde theatersector Margriet van Weperen Abstract Waaier van Merken Een inventarisatie van branding in de Nederlandse gesubsidieerde theatersector Margriet van Weperen Bachelorscriptie Kunsten, Cultuur en Media Rijksuniversiteit Groningen Begeleider:

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Talentontwikkeling volgens het Kameroperahuis

Talentontwikkeling volgens het Kameroperahuis Talentontwikkeling volgens het Kameroperahuis Talentontwikkeling hoort thuis in de basis van een gezond cultureel landschap. Zonder voeding aan de basis bloedt de top dood. Het Kameroperahuis is van mening

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

Bestuursverslag Stichting Cement 2013

Bestuursverslag Stichting Cement 2013 Bestuursverslag Stichting Cement 2013 Inleiding Na een onzeker einde van 2012, startte Stichting Cement op 1 januari 2013 met voldoende basissubsidie en vertrouwen om zijn positie als podium voor podiumkunstentalent

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel)

Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel) Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel) 1 Aanleiding Groningen heeft een netwerk waarin burgers, organisaties, bedrijven en de gemeente zich inspannen voor een schone, veilige en zich

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

NOTA FESTIVALS 2013-2016

NOTA FESTIVALS 2013-2016 NOTA FESTIVALS 2013-2016 Festivalbeleid provincie Utrecht 30 januari 2012 1 Aanleiding Het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft in het Coalitieakkoord gekozen voor de ontwikkeling van een

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Een korte handleiding

Een korte handleiding Een korte handleiding Inleiding Je gaat deelnemen of bent in elk geval geïnteresseerd in deelname aan een kennisuitwisseling gefaciliteerd door E-motive. Zo n uitwisseling kan bestaan uit het bijwonen

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT Beleidsnota 2013-2016 in het KORT Het Prinses Christina Concours vindt het belangrijk dat in Nederland alle kinderen en jongeren kennismaken met (klassieke) muziek. Ook wil het Prinses Christina Concours

Nadere informatie

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR HET LAAGLAND Het Laagland is dé professionele jeugdtheatervoorziening van Limburg die in eigen huis en op locatie, op regionale en (inter-)nationale podia een breed publiek

Nadere informatie

Leernetwerkgroep Eigen regie en vertrouwen

Leernetwerkgroep Eigen regie en vertrouwen Werken in het Westen Leernetwerkgroep Eigen regie en vertrouwen HRM ers als wegbereiders van de Gemeente als partner in de netwerksamenleving Foto: blog.eventish.com Er is op dit moment een mega-transitie

Nadere informatie

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS LEARNING FROM LOWLANDS Dank voor je interesse in Learning from Lowlands. In dit document vind je meer informatie over de Expeditie; waarom we het organiseren,

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS BELEIDSPLAN & ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS 2015-2017 versie: 30 maart 2015 INHOUD I Doel van de stichting.. 3 II Korte voorgeschiedenis.. 3 2.1 Nulde seizoen 2013-2014 3 III Actuele beleid en

Nadere informatie

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND Deel II Ambities en prioriteiten Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Juni 2003 0 In onze naam, Cultuurconvenant Zuid-Nederland (CZN), staat het woord

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Sturen op Imago Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Opgave Naar aanleiding van raadsenquête: Projecten op orde Museumparkgarage Kruispleingarage RandstadRail Centraal Station Kritische blik

Nadere informatie

PEILING MET ALTERNATIEVEN

PEILING MET ALTERNATIEVEN Gemeente Amersfoort PEILING MET ALTERNATIEVEN Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4518181 Aan : Gemeenteraad Datum : 4 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Programma : 1

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 1 2. Missie & Kernwaarden 2 3. Actuele situatie 3 4. 2013 en verder 3 Stichting Bestuurlijke Diversiteit

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan CONNECT, creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 23 oktober 2014 Betreft uitwerking brief talentontwikkeling

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 23 oktober 2014 Betreft uitwerking brief talentontwikkeling >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Erfgoed en Kunsten IPC 3300 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer

Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer Een leven lang creëren Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer Creativiteit is iets van kunstenaars, vaak warrig en niet altijd te begrijpen voor de buitenwereld. Georganiseerde creativiteit

Nadere informatie

Verbinding tussen talenten in het kunstvakonderwijs en het culturele veld vergroot de kans op het slagen van talent.

Verbinding tussen talenten in het kunstvakonderwijs en het culturele veld vergroot de kans op het slagen van talent. Verslag werkconferentie talentontwikkeling 23 april 2015 Algemeen De werkconferentie was het startpunt van een traject dat een bijdrage gaat leveren aan een langetermijnvisie en ambitie op het terrein

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013. ontmoeten inspireren co-creëren

Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013. ontmoeten inspireren co-creëren Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013 ontmoeten inspireren co-creëren Dagelijks contact met voorschrijvers en opdrachtgevers Materia brengt u in contact

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2015-2016. Continueren Uitbreiden - Verduurzamen

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2015-2016. Continueren Uitbreiden - Verduurzamen Hoofdlijnen van het beleidsplan 2015-2016 Continueren Uitbreiden - Verduurzamen 1. WAT DE STICHTING APPELTAARTCONCERTEN DOET De Stichting Appeltaartconcerten stelt zich ten doel om, zonder winstbejag,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding In dit jaarverslag worden de resultaten van de Stichting Return over

Nadere informatie

2013 CULTUUR IN CIJFERS

2013 CULTUUR IN CIJFERS 2013 CULTUUR IN CIJFERS / TOELICHTING // Cultuur in Cijfers 2013 Deze bijlage bij Cultuur in Beeld 2013 bevat financiële en prestatiegegevens van instellingen die onderdeel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Samen innoveren met onze Creatieve professionals BLOOM CO-CREATIVES IDEATION TOOL

Samen innoveren met onze Creatieve professionals BLOOM CO-CREATIVES IDEATION TOOL Samen innoveren met onze Creatieve professionals BLOOM CO-CREATIVES IDEATION TOOL Wat is Bloom Co-Creatives? Co-Creatives is de nieuwe Ideation tool van Bloom. Met Co-Creatives brengen wij jonge, creatieve

Nadere informatie

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid Kom Erbij Meer dan een miljoen Nederlanders sterk eenzaam Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

Stichting EUREKA Stichting voor het vergroten van het bewustzijn van het publiek d.m.v. theater en films. www.stichtingeureka.nl

Stichting EUREKA Stichting voor het vergroten van het bewustzijn van het publiek d.m.v. theater en films. www.stichtingeureka.nl Stichting EUREKA Stichting voor het vergroten van het bewustzijn van het publiek d.m.v. theater en films. www.stichtingeureka.nl 1 Inhoudsopgave 1. Missie 3 2. Visie 3 3. Doelstellingen 3 4. Marketing

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media Opgeleid als grafisch vormgever en illustrator ontwikkelde ik me tot een veelzijdig en eigenzinnig creatief op het snijvlak van professionele communicatie en multimediaal ontwerp. SpOp is een samenwerking

Nadere informatie

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT NAAR VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VERDIEPT, VERRIJKT EN VERBINDT De VU wil graag met u werken aan de versterking van de kwaliteit van het voortgezet

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia BELANGRIJK Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar je voor

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz!

Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz! Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz! 1956: de opera Porgy en Bess die geen opera mocht heten draait in Europa. 1957: Frank Koulen de Neger van Terneuzen laat zich inspireren en start op 20 april Lunchroom

Nadere informatie

Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015

Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015 Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015 Loek Sijbers Dagvoorzitter twitter mee via #PS15 Ocker van Munster Directeur LKCA Brigite van Haaften-Harkema Gedeputeerde provincie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 De stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is gelieerd aan het Zeeuws Museum en werkt binnen de kaders van het museum. Beleidsplan Zeeuws

Nadere informatie

Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie. Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020

Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie. Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020 Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020 Aanleiding Agenda van Brabant Topregio kennis en innovatie Leef- en vestigingsklimaat

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl www.prismaproject.nl Fris je geheugen op De Strip In het voorjaar van 2002 startte in een voormalige winkelgalerij in de Vlaardingse Westwijk het kunstproject De Strip. Dit project was een initiatief van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Stichting Vrienden van Buro Lima, Fokkershoek 8b, 5473VD Heeswijk-Dinther. tel.: 0610001854 www.burolima.nl vrienden@burolima.nl KvK

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

peterjoziasse.com Podium2020 Het nieuwe culturele winkelen.

peterjoziasse.com Podium2020 Het nieuwe culturele winkelen. peterjoziasse.com Het nieuwe culturele winkelen. ONT-MOETEN Ware kunst creëert een moment van niet moeten tussen ik en mezelf, ik en de ander, ik en de wereld. Lucas De Man, Congres Podiumkunsten 2013.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Beleidsplan 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding De Stichting Return heeft als doel het bevorderen van de sociale samenhang

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2015 Stichting Vriendenconcerten

Beleidsplan 2014 2015 Stichting Vriendenconcerten Beleidsplan 2014 2015 Stichting Vriendenconcerten Colofon Stichting Vriendenconcerten Boerhaaveplein 71, 1091 DN Amsterdam Telefoon 06-19926938 Email info@vriendenconcerten.nl Website www.vriendenconcerten.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

www.waterlanders.info mail@waterlanders.info 0317-424216 stichting Waterlanders Postbus 371 6700 AJ Wageningen KvK Arnhem nr. 09124618 Rabobanknr.

www.waterlanders.info mail@waterlanders.info 0317-424216 stichting Waterlanders Postbus 371 6700 AJ Wageningen KvK Arnhem nr. 09124618 Rabobanknr. www.waterlanders.info mail@waterlanders.info 0317-424216 stichting Waterlanders OVERSTEEK Dwars over Terschelling reizende installatie, Oerol 2012 inleiding Oversteek is een installatie, die in 10 dagen

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC)

Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC) Lezingen Museum Vakdagen 2015, woensdag 27 mei Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC) Tijd: 11.00 12.00 uur Instelling: VSB Fonds Onderwerp: Lancering resultaat

Nadere informatie

Interregeling ecultuurprojecten

Interregeling ecultuurprojecten Interregeling ecultuurprojecten Met ingang van 15 april 2007 stimuleren de Mondriaan Stichting, het Nederlands Fonds voor de Film en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties ook gezamenlijk

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Publieksversie Beleids plan 2009-2012

Publieksversie Beleids plan 2009-2012 Publieksversie Beleids plan 2009-2012 KF_Beleidsplancorr.indd 1 05-09-2008 11:31:08 Stimuleren en ontwikkelen van actieve kunstbeoefening is ons streven KF_Beleidsplancorr.indd 2 05-09-2008 11:31:33 Missie

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 De Beemd Done Assement - Done Ambitiegesprek Kaders aanbrengen in bestaande vaardigheden waardoor er meer lijn ontstaat, waar binnen alle aandacht voor bewustzijn

Nadere informatie

Werken als SoundDesigner

Werken als SoundDesigner 08722 Artiest Sounddesign 29-05-2008 14:22 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 Werken als SoundDesigner Artiest SoundDesign Wat laat je zien? Je maakt opnames en produceert zelfstandig en in opdracht Je creëert

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie

winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie Maastricht, oktober 2012 Beste theatermakers en -spelers, Voor jullie ligt een introductie van het vernieuwde festival Theater van het Vat editie

Nadere informatie