JAARVERSLAG. waar alle Amsterdammers makers zijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. waar alle Amsterdammers makers zijn"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2010 waar alle Amsterdammers makers zijn

2 2

3 In dit verslag pagina 5 pagina 24 pagina 13 Programmering Voorwoord pagina 6 Inleiding pagina 11 SALTO als platform pagina 35 pagina 41 Financieel verslag pagina 42 pagina 49 Bestuur en organisatie Bijlagen Bijzondere activiteiten pagina 46 Verslag FunX Directieverslag AT5 SALTO Publieke Omroep Amsterdam Piet Heinkade 181 E 1019 HC Amsterdam 3

4 4 Voorwoord

5 Voorwoord Het is goed om te zien dat er steeds meer aandacht is voor het belang Amsterdam daadwerkelijk samen. Hier verdient de Publieke Omroep van de media en hun betekenis voor de stad Amsterdam. In de van Amsterdam waardering. Er is geen plek te vinden waar het 'Economische verkenning voor de metropoolregio Amsterdam 2011' mediaplatform door zo veel belangengroepen wordt betreden als bij staat dat de mediasector in significantie voor de economie in de regio SALTO. We bieden een podium waar men de confrontatie aan kan de derde plaats inneemt. Bovenaan staat, onaantastbaar weliswaar, gaan en waar discussie niet geschuwd wordt. de financiële sector, op enige afstand gevolgd door de groothandel- en vervoerssector. Het jaar 2010 was een spannend jaar. Enerzijds door evenementen als ons 25-jarig-jubileum en het vijf dagen durend live-verslag van SAIL Voor velen zal het een verrassing zijn dat onze bedrijfstak zo vanaf de Piet Heinkade, maar ook door de ontwikkelingen in de belangrijk is voor Amsterdam en omgeving. Ook ten opzichte van toekomst van AT5 als nieuwszender van Amsterdam. De financiering Hilversum heeft Amsterdam een concurrerende positie verworven. vanuit de gemeente was, met de geplande bezuinigingen, een punt SALTO, de Publieke Omroep van Amsterdam, bevindt zich in het hart van de Nederlandse media-industrie. Dit biedt kansen die SALTO verzilvert. In de genoemde 'Economische verkenning' wordt gewezen op het belang van hooggekwalificeerd personeel, er worden in de onderwijssector Game- en IT-domeinen opgezet, maar de traditionele competenties worden daarin ondermaats belicht. Toch zal een artikel op een blog of een filmpje op YouTube zijn doel voorbij schieten bij gebrek aan kennis van redactie, camerawerk en editing. SALTO is een van zorg. SALTO heeft de broekriem flink moeten aantrekken, maar desondanks hebben we onze lage uitzendtarieven weten te behouden en blijven zo uitvoering geven aan onze missie: het bieden van een open platform waar alle Amsterdammers makers kunnen zijn. Ik wil tot slot een groot compliment maken aan alle programmamakers van SALTO. In de stad waarin media een essentiële plek innemen bepalen zij het gezicht van de Publieke Omroep van Amsterdam. SALTO, waar alle Amsterdammer makers zijn! unieke proeftuin voor het kweken van vaardigheden die hierbij onontbeerlijk zijn. Bij SALTO groeit talent door praktijkervaring, omdat men creatief kan produceren en experimenteren. De creativiteit die gedijt in een stad als Amsterdam spiegelt zich in de Rudolf Buurma directeur public acces functie van SALTO. Bij SALTO komt de diversiteit van Voorwoord 5

6 Inleiding SALTO, publieke omroep van Amsterdam SALTO, de publieke omroep van Amsterdam, biedt programma s met informatie, debat, cultuur en amusement, gemaakt door en voor Amsterdammers. Met drie televisiekanalen en zeven radiokanalen, waaronder AT5 en FunX, vormt SALTO de grootste public access broadcaster ter wereld. Onze public access-functie is verankerd in de mediawet en vormt de kern van onze activiteiten. Het beleid van SALTO sluit nauw aan op het gemeentelijk mediabeleid. Soms speelt SALTO een initiërende en faciliterende rol. In andere gevallen is SALTO een kernspeler en noodzakelijke voorwaarde om de beoogde resultaten te bereiken. SALTO vervult daarmee de twee functies die voor een optimale werking van lokale publieke media nodig zijn, namelijk die van aanbodorganisatie en die van omroeporganisatie. De focus dient niet alleen te liggen op onze aanbodfunctie maar moet tevens gericht zijn op de vraag vanuit de Amsterdamse samenleving. Om een betere balans tussen beide functies te realiseren, werkt SALTO continu aan de volgende vier ambities. SALTO spant zich in om een zo breed mogelijk aanbod1 te realiseren, zowel op het terrein van doelgroepen als qua programma s. Missie SALTO biedt alle Amsterdammers en Amsterdamse organisaties een open platform om programma s te maken en uit te zenden. Wat het eerste betreft: de programma s worden gemaakt door en voor mensen uit verscheidene leeftijdsgroepen, uiteenlopende politieke stromingen en de vele verschillende etnische groepen die Amsterdam Samen vormen we daarmee een spiegel van de Amsterdamse samenleving. 6 1 Het media-aanbod van SALTO is vastgelegd in het media-aanbodbeleid dat werd vastgesteld door het Programmabeleid Bepalend Orgaan (zie hs. 4). Inleiding

7 rijk is. Op programmagebied geldt dat er een groot en divers aanbod omvangrijke aanbod ter beschikking via televisie en radio en maakt is, variërend van luchtige informatieve programma s tot diepgravende het mogelijk dit aanbod ook via internet en social media te bekijken documentaires en media-experimenten. Het aanbod bevat ook het en te beluisteren. Daarvoor is SALTO aangesloten op SURFnet, een Amsterdamse stadsnieuws. Voor televisie wordt dat in opdracht van van de snelste breedbandverbindingen in de wereld. SALTO gemaakt door AT5. Het stadsnieuws op de radio wordt verzorgd door de Onafhankelijke Nieuwsdienst Lokale Media (Amsterdam FM). SALTO stimuleert interactie tussen burgers op buurt- en wijk- Broedplaats voor creatieve en economische bedrijvigheid in de Metropool Amsterdam niveau en initieert allerlei vormen van samenwerking. We vinden het De meest in het oog springende kwaliteit van de Metropool belangrijk om de sociale cohesie van de stad te versterken, met Amsterdam is de traditie op het gebied van tolerantie, vrijheid van programma s waarin debatten en gesprekken over maatschappelijke meningsuiting en creatieve vrijheid. Dankzij deze sfeer was en is kwesties en belevenissen centraal staan. Dat resulteert in een Amsterdam al eeuwenlang een magneet voor kunstenaars, filosofen, aanhoudende stroom van unieke, eigenzinnige Amsterdamse vrijdenkers en andere creatieve geesten uit de hele wereld. Dit heeft programma s. Een belangrijk neveneffect van al deze programma- de stad gevormd tot de bruisende Metropool wat zij nu is. Creativiteit activiteit is het stimuleren van de lokale economie. is een bron voor nieuwe ontwikkelingen. SALTO is de broedplaats en SALTO biedt alle Amsterdammers de kans om actief met de media om te gaan. SALTO stimuleert en bevordert daarmee de mediawijsheid2. We bieden Amsterdammers een platform en creëren een omgeving waarin iedereen met een boodschap toegang krijgt tot de kweekvijver voor media in het bijzonder radio & tv en nieuwe media. SALTO biedt hiervoor een platvorm waar creativiteit zich ten volle kan ontwikkelen en vertonen. Dit doen we door talentontwikkeling, de ruimte voor experiment te laten en diversiteit te creëren. media. SALTO fungeert hierdoor ook als podium voor talent- De broedplaats van SALTO stimuleert en genereert de creativiteit ontwikkeling (en voor sommige programmamakers als opstap naar de in de stad, door de talenten van de Amsterdammers te landelijke media). ontwikkelen. SALTO creëert hiermee al jaren een potentieel voor SALTO waarborgt een optimale toegankelijkheid van de programma's door haar unieke infrastructuur. Ze stelt het 2 Mediawijsheid zoals gedefinieerd in het rapport Mediawijsheid en de ontwikkeling van nieuw burgerschap van de Raad voor Cultuur: "In een wereld waarin media ieders dagelijkse leefomgeving uitmaken is het zaak de markt. Veel redacteuren, cameralieden en technici die bij SALTO hun eerste ervaring opdeden werken nu als professional bij omroepen, of elders in de mediasector. De broedplaats van SALTO biedt een plek voor het experiment; Door het open karakter van de SALTO-zenders bieden wij ruim dat mensen de kennis, de vaardigheden en mentaliteit hebben om zich baan aan al diegenen, die vernieuwende programma s willen gemakkelijk en betekenisvol in die omgeving kunnen bewegen. De maken. SALTO geeft ruim baan aan allerlei experimenten verantwoording daarvoor ligt onder meer bij de overheid." Inleiding 7

8 Live uitzending van het radioprogramma Casual Friday vanuit Grand Café Amsterdam Bright City, het borrel- en netwerkcentrum op de Amsterdamse Zuidas. Met live-muziek, interviews en rubrieken zoals Tappen met een CEO en Amsterdam's next topmanager. Het programma wordt gemaakt in samenwerking met Amsterdam FM en The English Breakfast. 8 Inleiding

9 waaronder media en videokunst. Bij SALTO worden nieuwe Amsterdam. Wekelijks informeren zij Chinese luisteraars in Shanghai programmaconcepten ontwikkeld en getest en wordt er geëxperi- over Amsterdam, de Nederlandse gebruiken, culturen en gewoontes. menteerd met uiteenlopende visies op het gebruik en functie van CRTV werkt hiervoor samen met een van de grootste mediabedrijven media, voordat deze doorgroeien naar de landelijke media. in China, Shanghai Media Group. Het programma richt zich met name De broedplaats van SALTO herbergt een ongekende en ongeëvenaarde diversiteit, die inspireert. Iedereen kan bij SALTO terecht, ongeacht herkomst, als vrije en eigenzinnige Amsterdammer. op hoogopgeleide Chinese studenten. Met dit programma wordt een directe relatie tussen beide landen gelegd. Immers voor de luisteraars in Shanghai is het natuurlijk geweldig om van Amsterdamse Chinezen in het Chinees informatie te krijgen over Amsterdam. Dit is een Met die duizenden uren televisie en tienduizenden uren radio die voorbeeld van de wijze waarop SALTO bijzondere - economische - worden gemaakt, creëren we een economische bedrijvigheid die van relaties invult. belang is voor een creatieve stad als Amsterdam. Amsterdam is momenteel bezig steeds meer mediabedrijven naar zich toe te trekken. De afgelopen jaren zijn onder andere SBS, AVRO, Endemol en MTV naar Amsterdam getrokken. SALTO vormt met deze broedplaatsfunctie hierop een uitstekende aanvulling. SALTO draagt ook bij aan een beter vestigingsklimaat voor expats. Voor deze groep die zijn weg in de stad moet vinden maken we 'expat' radio en tv. Dagelijks zenden we een programma uit voor Engelstalige hoogopgeleide expats waarin zij geïnformeerd worden in het Engels over zaken die voor hen van belang zijn in Amsterdam. Dit Amsterdam is historisch gezien een handelsstad die gekenmerkt wordt programma, getiteld The English Breakfast, wordt gepresenteerd door door goed koopmanschap. Een tolerante en open houding naar andere expats. Ook hierin werkt hetzelfde principe als hierboven beschreven, culturen is een voorwaarde. Alleen in een klimaat waarin iedereen zich de informatie voor de doelgroep komt rechtsreeks uit de betrokkenen thuis kan voelen, vrij mag zijn met behoud van eigen identiteit en zelf. cultuur, gedijt de eigen ondernemerszin. Bij SALTO is dit al jaren een gegeven. De makers van SALTO tonen hun ondernemerszin in hun creativiteit en zelfredzaamheid. Programmamakers gebruiken hun eigen net- Het programma-aanbod wordt door en voor Amsterdammers werken en werken samen. Soms met organisaties met een brede gemaakt, daarin tref je niet alleen de Indiase cultuur aan, maar ook maatschappelijke oriëntatie, zoals buurthuizen, wijkcentra of stads- bijv. de Chinese, Braziliaanse en Surinaamse. Zo n 60 verschillende delen, dan weer met een one issue-club. Er zijn organisaties die culturen zenden uit bij SALTO. Doordat bij SALTO de doelgroepen ook beschikken over eigen studio s en opnamefaciliteiten die beheerd en tegelijkertijd zelf programmamaker zijn, hebben ze een directe ingang verhuurd worden, al dan niet in samenwerking met een culturele of naar de landen waar Amsterdam economische banden mee maatschappelijke instelling. Er zijn ook veel programmamakers die onderhoudt. Het Chinese radio programma van CRTV dat bij SALTO zelf hun productiefaciliteiten en menskracht inkopen. Vrijwel alle wordt uitgezonden, wordt gemaakt door Chinezen die gevestigd zijn in programmamakers zijn actief bezig met het verwerven van inkomsten Inleiding 9

10 uit reclame en/of sponsoring of via benefietbijeenkomsten, om zo hun productiekosten te kunnen financieren. Hiermee wordt op microniveau de Amsterdamse economie gestimuleerd. Visie Bij SALTO werken wij vanuit de overtuiging dat een lokale publieke omroep het medium bij uitstek is om in een stedelijke omgeving te communiceren met én tussen een grote diversiteit aan bevolkingsgroepen. Toegankelijke, vrije media zijn belangrijk om een complexe en diverse stad als Amsterdam leefbaar en levendig te houden. SALTO wil bijdragen aan het democratisch functioneren van de Amsterdamse samenleving. Leeswijzer Het eerste hoofdstuk van dit jaarverslag gaat in op de vraag welke functie SALTO als lokale publieke omroep vervult. In hoofdstuk 2 belichten we de programmering en in hoofdstuk 3 besteden we aandacht aan bijzondere activiteiten: stedelijke interactie, talentontwikkeling en mediawijsheid. Hoofdstuk 4 is gewijd aan bestuur en organisatie van SALTO. Hoofdstuk 5 bevat het financieel verslag over Gezien de bijzondere positie die AT5 en FunX innemen, komen zij in aparte hoofdstukken aan bod. Hoofdstuk 6 bevat een verkort Op 8 april, de Internationale dag voor Roma, ontving Radio Patrin-presentator Orhan Galjus voor zijn programma bij SALTO de prestigieuze 'Premios de Cultura Gitana' in de categorie Communicatie. Deze prijs is een initiatief van het Ministerie directieverslag van AT5 en hoofdstuk 7 een verslag van de van Cultuur in Spanje met als doel de geschiedenis, de cultuur ontwikkelingen bij FunX. en taal van Roma internationaal onder de aandacht te brengen. 10 Inleiding

11 1 SALTO als Platform Public Access De public access-functie van SALTO geeft elke Amsterdammer de mogelijkheid om programma s te maken en uit te zenden. Deze platformfunctie van SALTO heeft in 2010 geleid tot ruim uur televisie en uur radio op de lokale publieke kanalen en zenders. De programma's werden verzorgd door meer dan 180 mediaen culturele organisaties. Met hen en de circa vrijwilligers die bij deze organisaties werken, laten wij zien wat er gaande is in en tussen de verschillende stedelijke (sub)culturen, onder groepen bewoners en SALTO biedt de programmamakers juridische en financiële ondersteuning. SALTO treedt op als voorlichter voor de programmamakers op het gebied van mediawettelijke aangelegenheden en ziet toe op de naleving. Financieel ondersteunt SALTO door afkoop van de auteursrechten en berekent zeer lage uitzendtarieven. Een uur radio maken kost in 2010 gemiddeld, inclusief studiohuur, rond de tien euro. Een half uur televisie uitzenden kost iets minder dan zeventien euro. Op technisch gebied biedt SALTO de infrastructuur voor de in de wijken. Door public access te bevorderen, versterkt SALTO de doorgifte van de programma's op de zenders en op het internet. Om communicatie over achtergrond, herkomst en toekomst tussen de programma s door te geven naar de kabel, de ether en het internet inwoners onderling èn tussen inwoners en de georganiseerde stad. Dit wordt een uitzendstraat beheerd. SALTO verhuurt radiostudio's en vormt de kern van onze activiteiten. multimediastudio's. Iedere uitzending is on demand te beluisteren en Om een optimale toegankelijkheid van de kanalen te waarborgen, levert SALTO de infrastructuur en biedt facilitaire ondersteuning aan te bekijken op SALTO biedt technische en inhoudelijke mediakennis aan via de programmamakers. Van de mogelijkheden die wij op dit vlak cursussen en via individuele begeleiding bij het maken van bieden, wordt al jaren gretig gebruik gemaakt. programma s. Ook creëert SALTO mogelijkheden voor SALTO ondersteunt en beheert het platform op verschillende manieren: De planning en programmering is een dienst voor zowel talentontwikkeling en doorstroming naar de landelijke media. 'SALTO: waar alle Amsterdammers makers zijn' programmamakers als kijkers. De programma s worden door SALTO Met dit motto onderscheiden we ons van alle andere omroepen. De geprogrammeerd op de zenders. De programmering is gekoppeld aan voornaamste functie van SALTO is het bieden van een podium waar een kanaalprofilering, die de verschillende kanalen een eigen programmamakers, redacteuren, presentatoren, cameralieden en signatuur geeft, zodat kijkers en luisteraars makkelijk het soort technici hun programma s etaleren. We bieden de kijkers en uitzendingen kunnen vinden waarnaar zij op zoek zijn. luisteraars daarmee toegang tot de lokale samenleving. Ook ontstaat 1 SALTO als Platform 11

12 zo een community van makers die van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen om verder te komen in het mediavak. SALTO voert zelf geen redactie over de programma-inhoud. Dit neemt niet weg dat wij voorwaarden stellen aan de inhoud van de programma s die wij uitzenden en de programma s daar ook op toetsen. Diezelfde voorwaarden stellen wij aan materiaal dat via onze internetsites beschikbaar wordt gesteld. Programma s mogen bijvoorbeeld niet discrimineren naar sekse, seksuele geaardheid, ras, godsdienst of levensovertuiging. Evenmin mogen zij beledigend of bedreigend zijn voor groepen in de samenleving. We hebben een samenleving voor ogen die drijft op wederzijds respect, op het accepteren van de verschillen, het positief waarderen van verscheidenheid en gelijkwaardigheid van ieder individu bron: website MTNL 1 SALTO als Platform

13 2 Programmering 2.1 Programma's Amsterdam wordt wakker, een luchtig ochtendprogramma met Het unieke van SALTO is dat iedereen een programma kan maken en nieuws en muziek. dit kan aanbieden zonder inhoudelijke inmenging van de kant van Stad van Aankomst, de wekelijkse talkshow van Amsterdam SALTO. De gevarieerde programmering op de zenders van SALTO FM, waarin prominente Amsterdamse immigranten vertellen over weerspiegelt de diversiteit van de bevolking van Amsterdam. Er hun werk, afkomst en leven in Amsterdam. worden uitzendingen verzorgd in maar liefst 26 talen, zonodig met Mortale, het avondlijke muziekprogramma voor bands en beats ondertiteling. Samen bieden ze een breed aanbod van nieuws, van eigen bodem. Dit radioprogramma biedt beloftevolle informatie, (politiek) debat, entertainment en kunst, laagdrempelig en muzikanten, dj s en producers die (nog) niet door de landelijke voor alle Amsterdammers toegankelijk. media zijn opgepikt een platform om hun muziek op de radio te Vanuit de wens om een betere balans tussen aanbodorganisatie en krijgen. omroeporganisatie te realiseren, besteedt SALTO wel veel aandacht aan de kwaliteitsverhoging van de bestaande programmering. We stimuleren de programmamakers om daaraan te blijven werken Radio WERELDFM English Breakfast, het Engelstalige radioprogramma voor de Amsterdamse internationale gemeenschap met internationaal en lokaal nieuws en sportverslaggeving (wordt tevens uitgezonden Gezichtsbepalende organisaties die programma s verzorgen zijn op als tv-programma op SALTO 1). alle kanalen aanwezig. Hieronder een greep uit het aanbod4: De programma s van Bangsa Jawa, een (vrijwilligers)welzijns- STADSFM organisatie voor Surinaams-Javaanse Nederlanders. De uitzendingen worden afwisselend in het Nederlands en het Casual Friday, het nieuwe zakelijke actualiteitenprogramma Javaans gepresenteerd. vanuit de Zuid-As met interviews, livemuziek en vlotte Pulsa Brasil, dat met zijn programma s een beeld van de presentatie. Braziliaanse cultuur in Nederland geeft. Radio Patrin, met berichtgeving en muziek over en van de Roma 4 Het gaat hier om een beperkte selectie van programmamakers. Een en Sinti in Nederland. volledig overzicht is te vinden op 2 Programmering 13

14 In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam vond op 3 juni 2010 het congres Citizen journalism: What s Your Opinion? plaats. Gedurende de dag konden bezoekers uiteenlopende lezingen over burgerjournalistiek bijwonen. Het congres werd afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van Milika Peterzon. Dit forum werd live op SALTO 1 uitgezonden Programmering

15 De Chinese Radio, met reportages, interviews, nieuws en Radio Noordzij, dat muziek uitzendt op basis van verzoekjes actualiteiten over en uit China. Overigens verzorgt de organisatie van luisteraars. die dit programma maakt, Chinese Radio en Televisie (CRTV), RAZO is het eigen radiokanaal voor Amsterdam Zuidoost. De sinds april 2010 ook programma s in Sjanghai. Daarin informeert multiculturele koepelorganisatie RaZo vult het kanaal met een zij Chinese luisteraars in Sjanghai in blokjes van tien minuten scala aan programma s door en voor bewoners van de over de Nederlandse gebruiken, culturen en gewoontes. CRTV Amsterdamse Bijlmer. Bijzonder programma dit jaar was Radio werkt hiervoor samen met een van de grootste mediabedrijven in Cicada, dat samen met 243 radiozenders uit 50 verschillende China, Shanghai Media Group. Het programma richt zich met landen meedeed aan de internationale radiomarathon in het name op hoogopgeleide Chinese studenten. kader van de Dag van de Migrant. Radiozenders van Azië tot aan ARABO Holland Radio, een programma gericht op de de Amerikaanse westkust zonden programma s rond het thema Marokkaanse gemeenschap in Nederland, met volop aandacht migratie uit. voor cultuur, informatie, educatie, politiek en religie. CARIBBEANFM, het Caribisch kanaal voor nieuwtjes, achter- Daarnaast zenden ook FunX en de Concertzender via SALTO uit. FunX brengt via SALTO een speciale Amsterdamse editie, bestaande gronden en muziek uit Suriname en de Nederlandse Antillen en uit informatieve en culturele liveprogramma s voor stadsjongeren, de Caribische gemeenschap in Amsterdam: gericht op hun belevingswereld. De Concertzender is een themakanaal Radio mart, dat een keur aan discussies over maatschappelijke in het radiopakket, met een programmering waarin klassieke muziek, problemen brengt. oude muziek, jazz en wereldmuziek de kern vormen. FiRi FM, een programma dat verrassing en ontspanning omlijst met wereldmuziek. In 2010 werkte FiRi FM mee aan de maand Nieuwe radioprogramma's van borstkanker door informatie over dit thema te verspreiden en Gelukkig mochten we ook dit jaar weer nieuwe radioprogramma s medewerkers van initiatiefnemer Stichting Pink te interviewen. verwelkomen die het aanbod verder versterken. Mooie nieuwkomer op Double 7FM, een weekendshow met een Surinaams sausje. Mokum FM is Radio Puur Hollands, een uptempo-programma voor Radio Wetula, voorheen Antillean radio, met informatie, educatie en entertainment voor de Arubaanse en Antilliaanse gemeenschap. MOKUMRADIO Muzikale Noot, voor liefhebbers van Nederlandstalige muziek. 2 Programmering jong en oud met 80 procent Nederlandstalige en 20 procent anderstalige muziek. Op Wereld FM is Radio Nawa-e-Jawanan gestart, een praatprogramma voor de Afghaanse gemeenschap vol interviews en reportages, opgezet door jongeren van de Afghaanse Jongeren Organisatie. Op Caribbean FM brengt Un Era Nobo sinds kort een programma voor Antilliaanse jongeren en ouderen. 15

16 2.1.2 Televisie Voor de televisieprogramma s op SALTO 1 en SALTO 2 geldt dat er een aantal vaste spelers zijn die beeldbepalend zijn voor deze kanalen. The English Breakfast wordt elke ochtend uitgezonden op SALTO 1. Ook MTNL is een vrijwel dagelijkse bespeler van SALTO 1 en maakt verschillende discussieprogramma s, magazines, documentaires en muziekprogramma s. In Z.O.Z. bijvoorbeeld spreekt Anil Ramdas met gasten uit politiek en cultuur over onderwerpen op het vlak van samenleving en diversiteit. Fullcolor is een realistisch televisieprogramma over het leven van allochtone 35-plussers in Amsterdam. Inmiddels worden de programma s van MTNL ook op AT5 uitgezonden. Nieuwe televisieprogramma's SALTO bood ook in 2010 ruim baan aan nieuwe televisie-initiatieven. Zo begon Pulsa Brasil met een muziekprogramma vol clips, gepresenteerd door João Dos Santos. Nieuw is ook het interactieve VragenVuur, dat voorafgaand aan de Gemeenteraadsvergadering wordt uitgezonden. In VragenVuur stellen Amsterdammers vragen aan gemeenteraadsleden over zaken waarover zij zich verwonderen of uitleg willen. OBA Schrijvers Live! is een nieuwe literaire talkshow, waarin Nederlandse en buitenlandse schrijvers over hun recent verschenen werk spreken en daaruit voordragen. IAM TV is een initiatief van studenten van ROC Amsterdam. Zij maken eigentijdse Ook De Raad Vandaag en de integrale doorgifte van de Gemeente- programma's over Amsterdam-West, jongeren en wonen. In de multi- raadsvergadering, live vanuit de Stopera, vormen een vast culturele, muzikale talkshow Women in Paradise, opgenomen in onderdeel van de televisieprogrammering op SALTO 1. Dat geldt ook Paradiso, praten vrouwen over identiteit, de ontwikkelingen binnen de voor MVS Gaystation, een programma voor queers in Amsterdam kosmopolitische samenleving en feminisering. In Harvest TV, een met een wekelijkse update van het homonieuws; CRTV met programma met een christelijke basis, draait het om praktische reportages, interviews, nieuws en actualiteiten uit China en aandacht betrokkenheid bij mens en maatschappij. Choice TV is een nieuw voor Chinese evenementen in Nederland en Demet TV, met nieuws Ghanees programma met religie, cultuur en informatie. en actualiteit voor migranten in Amsterdam. In de boot met Rob Zwetsloot brengt sinds medio 2010 Vaste bespelers van SALTO 2 zijn onder meer Prisma TV, met interviews met kopstukken uit de Amsterdamse Gemeenteraad vanaf programma s voor de Turkse gemeenschap in Amsterdam en veel een boot in de Amsterdamse grachten. SoulHour TV is een aandacht voor nieuws en actualiteiten; GAM TV, met een educatief en programma met videoclips, fashion, modeshows, interviews en religie informatief programma over drama en toneel, kunst en cultuur, uit Zuidoost. In Makutoe Special gaat mevrouw Dorsil langs bij gericht op de Ghanese en Afrikaanse gemeenschap; Somali4all TV mensen op Sint Maarten, met een mandje en een persoonlijk bericht met informatieve programma s voor de Somalische gemeenschap en dat zij krijgen toegestuurd uit Nederland. Laatste nieuwkomer op de Nederlandse samenleving; Klas TV, dat een magazine maakt voor televisie is Islam TV, met lezingen over de Islam, veelal in het Turkstaligen in Amsterdam en Natraj TV, met programma s over Nederlands of Engels. Surinaams-Hindoestaanse kunst en cultuur Programmering

17 Live muziek tijdens de eindejaarsuitzending van Radio Mortale, het dagelijkse muziekprogramma voor bands en beats van eigen bodem. Dit radioprogramma biedt veelbelovende muzikanten, dj s en producers die (nog) niet door de landelijke media zijn opgepikt een platform om hun muziek op de radio te brengen. Links op de foto Case Mayfield, die volgens de luisteraars van Mortale de Nederlandse plaat van het jaar 2010 heeft gemaakt. 2 Programmering 17

18 2.2 Zenderprofilering De drie televisiekanalen hebben elk een duidelijk eigen profiel. Op SALTO 1 worden de programma s uitgezonden die een inhoudelijk en technisch professioneel karakter hebben en Nederlandstalig of Profielen van de radiokanalen STADSFM kabel ether Nieuws, achtergronden, cultuur, reportages. Nederlands ondertiteld zijn. SALTO 2 biedt programma s die voortkomen uit de grootstedelijke diversiteit, die anderstalig of experimenteel zijn of een broedplaatsfunctie hebben. De diverse programma s op beide televisiekanalen zijn geclusterd rond thema s WERELDFM kabel ether 99.4 Gevarieerd aanbod voor diverse doelgroepen en taalgebieden. Grote doelgroepen: Hindoestanen, Turken, Marokkanen, Zuid-Europeanen. als onderwijs, politiek, jongeren, kunst, cultuur en diversiteit. Op AT5 worden in opdracht van SALTO het Amsterdamse nieuws en actualiteiten voor het voetlicht gebracht. CARIBBEANFM kabel ether Gevarieerd aanbod voor Afro-Surinaamse en Antilliaanse doelgroepen. Ook de radiozenders hebben elk een eigen profiel, variërend van jongeren tot nieuws en religie. FunX verzorgt in opdracht van de vier grote steden een jongerenzender. De Concertzender wordt als themakanaal doorgegeven via het internet en via de analoge kabel in RAZO kabel ether Wijkradio voor en door groepen bewoners van Amsterdam Zuidoost. groot Amsterdam. MOKUMRADIO kabel Religieuze, evangelische en spirituele programma s, én programma s rond het levenslied. Veelal gericht op oudere doelgroepen. kabel 99.5 concertzender.nl Nieuwe muziek, jazz, klassieke muziek, pop, chanson, wereldmuziek en oude muziek. kabel 93.7 Amsterdamse editie van FunX, de muziekzender voor en door stadsjongeren in de Randstad. Een mix van multiculturele urban muziek, nieuws, achtergronden, cultuur en lifestyle gericht op jongeren Programmering

19 2.2.2 Profielen van de televisiekanalen kanaal 26+ UPC digitaal 31 Nieuws, actualiteiten en stadsvaria. Carrouselformule gedurende daluren. kanaal 39+ UPC digitaal 32 Stadsmagazines, politiek, actualiteiten uit diverse groepen, kunst en cultuur. Nederlandstalig of ondertiteld, gericht op grotere doelgroepen. Gezichtsbepalende programma s en programmamakers: MTNL, CRTV, OBA LIVE, De Raad Vandaag. kanaal s15- UPC digitaal 33 Gevarieerde programma s voor specifieke doelgroepen of niches. Grote variëteit van meestal kleine programmaorganisaties Zendtijdindeling 2010/2011 Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kan elke Amsterdammer of Amsterdamse organisatie zendtijd aanvragen voor een uitzending via SALTO. Eén keer per jaar wordt er een nieuwe zendtijdindeling voor het nieuwe seizoen opgesteld op basis van de aanvragen. Een omroepseizoen loopt van september tot september. De programma s worden opgenomen in een van de kanaalprofielen. Deze profielen zijn opgesteld om de kijkers en luisteraars een beter herkenbaar station te kunnen presenteren. De zendtijd wordt vastgesteld door het Programmabeleid Bepalend Orgaan5 op basis van een vaste procedure. De aanvragen voor het seizoen 2010/2011 hebben in overleg met betrokkenen geleid tot een nieuwe indeling van de zendtijd6. 2 Programmering 5 Programmabeleid Bepalend Orgaan, voor taken en samenstelling zie hs De uitzendschema's vindt u op pagina

20 Op 26 november 2010 werden de SALTO Awards uitgereikt in het Comedy Theater in de Nes. Voor het eerst werd er per kanaal een Award uitgereikt. Op de foto alle winnaars op een rij, v.l.n.r.: AFM Kunst & Cultuur (Stads FM); Pulsa Brazil (Wereld FM); Nefesh (SALTO 1); Firi FM (Caribbean FM); Inspirational Grooves (SALTO 2); Amazing Grace (Mokum Radio); Amsterdam Inc (AT5); Pluto (Concertzender); Hi5 (FunX) en Good Morning Show (RAZO) Programmering

21 2.3 SALTO Awards Om de programmamakers te stimuleren en onderling uit te dagen organiseert SALTO jaarlijks de SALTO Awards. In 2010 zijn de categorieën en de procedure aangepast. SALTO heeft haar programmamakers uitgenodigd om zelf een eigen programma voor te dragen voor de SALTO Awards. Tevens hebben we ervoor gekozen om per zender een Award uit te reiken, om zo beter tegemoet te komen De jury heeft de programma s volgens vooraf opgestelde criteria beoordeeld. Dat is elk jaar opnieuw moeilijk, omdat het aanbod zo uiteenlopend is dat onderlinge vergelijkingen soms lastig te maken zijn. Toch heeft de jury geprobeerd iedereen recht te doen en uiteindelijk zijn er tien winnaars uit de bus gerold. Hieronder een overzicht van genomineerden en winnaars per kanaal. MOKUMRADIO: genomineerden Amazing Grace, De Muzikale aan de veelheid en diversiteit van het aanbod, zowel qua programma Noot, 3 Musketiers van de Muzikale Noot en Radio Noordzij. Winnaar als qua doelgroep. De nieuwe opzet resulteerde dit jaar in maar liefst werd Amazing Grace. 34 nominaties en 10 winnaars. De Awards werden op een feestelijke avond uitgereikt door Michiel Eijsbouts en Brenda Hendriks in het Comedy Theater in de Nes. De jury bestond dit jaar uit de volgende personen: Job de Haan - hoofd IKON-Radio, eindredacteur van De Andere Wereld en docent bij D.I.E.M Opleidingen; Timo Kamst - opleidingscoördinator van de 3FM dj-opleiding; Machteld Kooij - trainer aan de Media Academie in Hilversum; Hans de Korte - regisseur van onder meer de televisieseries Spijkerhoek en Vrouwenvleugel; WERELDFM: nominaties voor Youngsterdam, Radio Dalmar en Pulsa Brasil. De Award ging naar Pulsa Brasil. CARIBBEANFM: nominaties voor FiRi FM, Mighty Radio en mart Zaken (van mart). FiRi FM werd winnaar. STADSFM: genomineerd werden de Martin & Pieter Show, Spotlight en Kunst & Cultuur (van Amsterdam FM). Winnaar werd Kunst & Cultuur. RAZO: nominaties voor Good Morning Show, RaZo Matinee en Vicky Kuyk- directeur van de Media Academie in Hilversum; twee verschillende programma s van, een met als Peter Leemeijer - redacteur en presentator bij Radio Nederland presentator Dherl Deekman over de politieke praktijk met de PVV, het Wereldomroep; andere programma van Mayra Martina en Winston Straker met als Mark van Schaick - hoofdredacteur van de Slagwerkkrant, Gitarist onderwerp vier vaders. De Good Morning Show won de Award. en Interface, oud-hoofdredacteur van Oor en oud-presentator bij KinkFM; Frans Sman - editor, cameraman, regisseur en mede-eigenaar van Broadcastevents. genomineerden Leentjebuur, Pluto en Documento. De Award ging naar Pluto. nominaties voor de programma s Hi5, Start en Avondwinkel. Hi5 werd winnaar. 2 Programmering 21

22 SALTO nominaties voor Goodwill TV, Ratatouille TV, Nefesh TV en Dialoog TV (buurttv Nieuw West). Nefesh sleepte de prijs in de wacht. SALTO genomineerd werden Inspirational Grooves, GAM TV, Harvest TV en Somali4all TV. Inspirational Grooves won de Award. aangepast op deze vormgeving en in alle gedrukte media van SALTO wordt er zeer creatief gewerkt met de huisstijl. We hebben de eigen kanalen en die van AT5 ingezet om meer bekendheid te creëren door het uitzenden van promotiefilms over SALTO. Deze beogen uit te nodigen om mee te doen als maker of nominaties voor De Tafel van Babel (MTNL-productie), het kijker en luisteraar. De promo s worden door SALTO zelf gepro- Lijsttrekkersdebat en Amsterdam Inc. Amsterdam Inc duceerd en etaleren steeds unieke radio- of televisieprogramma's ging er met de prijs vandoor. Jaarlijks worden ook de Lokale Omroep Awards toegekend door de OLON7. Alle programma s uitgezonden door lokale omroepen in heel het land dingen mee. Elk jaar vallen ook SALTO-programmamakers in van SALTO. Eind 2010 zijn we begonnen met de voorbereiding voor een wekelijks programma bij AT5 over SALTO, dit zal medio 2011 uitgezonden worden. Ook de audiovormgeving van de radio werd gerestyled, met nieuwe jingles voor alle radiokanalen. de prijzen. Presentator Iven Cudogham van het AT5-programma We gaan zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden aan om zicht- Basta won de Lokale Omroep Award voor Beste Presentatietalent. baarder te worden en onze bijzondere omroepactiviteiten onder de Het SALTO-radioprogramma Martin & Pieter Show, een programma aandacht te brengen. Zo is er in 2010 exposure gegeven aan onze over kunst, cultuur en actualiteiten in Amsterdam omlijst met muziek samenwerking in het kader van SAIL en zijn we ook aanwezig in en humor, werd genomineerd voor het Beste Radioprogramma. de openbare ruimte met programma s uit de OBA op radio en tv, 2.4 Positionering en promotie In de afgelopen jaren hebben we ons ingespannen om de naamsbekendheid van SALTO onder Amsterdammers te vergroten. Deze is nog altijd minder groot dan wij graag zouden zien. Voor ons is dat een aanleiding om te blijven communiceren waar we voor staan. Om de promotie, de positionering en de herkenbaarheid van SALTO te realiseren hebben we de volgende acties ondernomen: 7 22 en op de Zuidas met ons programma Casual Friday. Een uitgebreider overzicht van onze samenwerkingsverbanden leest u in Hoofdstuk 3. Op het vlak van communicatie focussen we ons op de beeldvorming van SALTO in Amsterdam en werken we aan een betere balans tussen SALTO als aanbodorganisatie waar iedere Amsterdammer maker is en de omroep SALTO die met haar radio en televisie het Amsterdamse publiek bedient. Dat betekent dat De nieuwe huisstijl met een opvallend en onderscheidend logo is we veel aandacht besteden aan het werven van nieuwe consequent doorgevoerd op alle media van SALTO, op de televisie programmamakers en dat we ons inspannen om de zichtbaarheid, zijn de logo s in beeld, in de vormgeving van de website is geheel vindbaarheid en ook kwaliteit van het aanbod te verbeteren. OLON is de organisatie van Lokale Omroepen in Nederland. 2 Programmering

23 2.4.1 Publieksbereik wijziging komt UPC tegemoet aan de vraag van de omroepen om Uit onderzoek blijkt dat SALTO op verschillende manieren bekendheid beter vindbaar te zijn in het digitale aanbod. De lokale zenders geniet: als omroep, als zendgemachtigde én als facilitaire organisatie. hebben nu een eenduidige plek in het zenderaanbod gekregen, Het eerste waar de gemiddelde Amsterdammer aan denkt bij SALTO, waardoor makkelijker te communiceren is waar je ze kunt vinden. is aan de programma s die we uitzenden. Hierbij wordt de televisie het De invoer van de tv-playout is dit jaar afgerond. Hierdoor is het eerst genoemd. De radioprogramma s die we op de zeven kanalen mogelijk geworden de vormgeving te uniformeren en direct uitzenden worden aanvankelijk niet met SALTO in verband gebracht, aansluitend te programmeren. Er kunnen nu korte fillers en maar met de desbetreffende programmamaker. Pas in tweede tekstberichten tussen de programma s gevoegd worden, die de kijker instantie komt SALTO in het vizier als organisatie waar ook informeren over het komende programma. In dit verband zijn er ook programma s worden ontwikkeld. twee buitencamera s geïnstalleerd die vanuit verschillende Toch bereikt SALTO een grote verscheidenheid aan publieksgroepen. gezichtspunten het IJ in beeld brengen. SALTO s on-demand server via Programma s die mikken op een duidelijk te identificeren buurt of de website is in retentie-capaciteit uitgebreid: TV is van 1 naar 10 doelgroep binnen de Amsterdamse bevolking, worden binnen die maanden gegaan en radio van 10 naar 12 maanden. doelgroep vaak goed bekeken of beluisterd. Dergelijke programma s Eind 2010 is in de radiostudio s ProppFrexx in gebruik genomen. Dit zijn van grote waarde voor moeilijk bereikbare groepen in de stad. radio automation systeem stelt de gebruikers in staat om op een Ook op andere manieren werken we aan een groter bereik van SALTO. gebruikersvriendelijke manier de radioprogramma s te automatiseren. Zo werken we samen met politieke, maatschappelijke, educatieve en Voor de verbinding met particuliere radiostudio s maakt SALTO gebruik culturele organisaties die hun ideeën en opvattingen op radio en van codecs. In 2010 is er een begin gemaakt om de bestaande codecs televisie willen brengen. Ook werden uitwisselingsprogramma s die met ISDN telefoonlijnen werken te vervangen door internet opgezet tussen programmamakers onderling, om tot nieuwe codecs. Hierdoor hoeven onze programma-aanbieders geen hoge producties te komen. telefoonkosten meer te maken Zenderdoorgifte Voor een maximaal publieksbereik is de vindbaarheid van de SALTOzenders van groot belang. Gelukkig hebben de regionale en lokale omroepen sinds 1 oktober jl. een prominente en herkenbare positie in het digitale televisiezenderaanbod van UPC gekregen. Ze worden in de elektronische programmagids van 150 zenders opgenomen vanaf zenderpositie 30, direct achter de regionale zenders. Met deze 2 Programmering 23

24 3 Bijzondere activiteiten 3.1 Stedelijke interactie Media op buurt- en wijkniveau De diversiteit van ons programma-aanbod is een belangrijke kracht. Daardoor worden meer mensen bij de stad betrokken, wordt de sociale samenhang bevorderd en wordt ook de leefbaarheid in wijken service. Na afloop van de vergadering waren er reportages en interviews bij De Raad Vandaag. In het programma Hoeksteen Live debatteren bewoners, ondernemers en bestuurders elke laatste zaterdag van de maand met elkaar tot in de vroege uurtjes. en buurten vanuit verschillende invalshoeken belicht. Op die manier In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen die in 2010 plaats geeft SALTO de communicatie tussen de (gemeentelijke) overheid, hebben gevonden, heeft SALTO meegewerkt met diverse maatschappelijke organisaties en burgers een impuls, én die tussen programma s. Vanaf tien uur 's avonds tot middernacht waren de burgers onderling. Ook wordt zo het maatschappelijk debat verkiezingsuitslagen te volgen. De Hoge Heren Van Amsterdam en gestimuleerd. Amsterdammers horen via de programma s van elkaars Hoeksteen Live verzorgden deze uitzending gezamenlijk, vanuit de activiteiten en standpunten en gaan via SALTO met elkaar in discussie. Boekmanzaal in het Stadhuis. In de aanloop naar de verkiezingen Er worden verschillende programma s gemaakt die het maatschappelijk debat expliciet tot onderwerp hebben. De Raad Vandaag verzorgt driewekelijkse live-uitzendingen vanuit de raadszaal van de heeft SALTO met de Cultuurfabriek samengewerkt bij de registratie en uitzending van de debatcyclus Stad van mijn Dromen, die i.s.m. het Amsterdams Fonds voor de Kunst werd georganiseerd. gemeente Amsterdam. Hierbij vormen de integraal doorgegeven Ook in de dagelijkse talkshows op de radio bepalen maatschappelijke raadsvergaderingen op SALTO 1 een belangrijke aanvulling. vraagstukken regelmatig het gesprek. Zo volgde mart Radio de gang Nieuw is het interactieve VragenVuur dat voorafgaand aan de van de Surinaamse bevolking naar de stembus voor de parlements- Gemeenteraadsvergadering wordt uitgezonden. Burgers kunnen verkiezingen op de voet via een liveverbinding met verslaggevers in gemeenteraadsleden vragen stellen over zaken waarover zij zich Suriname. De bijdrage die mart Radio leverde aan de berichtgeving verwonderen of uitleg willen. over de Surinaamse verkiezingen is niet onopgemerkt gebleven in Op woensdag 6 oktober 2010 sprak burgemeester Van der Laan in een speciale raadsvergadering de jaarlijkse Staat van de Stad uit, waarbij de begroting voor het jaar 2011 gepresenteerd werd. SALTO was erbij met een liveverslag, dat terug te zien was via SALTO s on demand- 24 nationale en internationale media. Zo maakte onder andere het NOS Radio1 Journaal een reportage over mart Radio en plaatste de Wereldomroep een artikel op haar website over de verkiezingsberichtgeving van mart Radio. 3 Bijzondere activiteiten

25 In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 organiseerde mart het Debat Met mart, waarin de verschillende lijsttrekkers van Amsterdam Zuidoost met elkaar de discussie aangingen. Gespreksleiders Ra Pengel en Glenn Codfried voelden tijdens de live radiouitzending de lijsttrekkers stevig aan de tand over lokale kwesties. Wij streven ernaar met dit programma de burgers die tot op heden nimmer zijn gaan stemmen nu wél naar de stembus te krijgen, aldus een enthousiaste Norman van Gom, directeur van mart. 3 Bijzondere activiteiten 25

26 Elisabeth Booms van Radio Ondo Italiano stuurde deze foto naar SALTO. Zij schreef daarbij: "Hierbij de foto waarop ik, stralend en ook een beetje ontroerd, te zien ben tijdens de presentatie van de honderdste uitzending van mijn Italiaanse radioprogramma 'Poesia nel Cuore' op 13 juli De techniek werd die avond verzorgd door mijn collega Silvia Terribili van Radio Ondo Italiana terwijl mijn andere collega's Barbara en Gino live belden vanuit Italië met felicitaties vol poëtische teksten en Italiaanse muziek, terwijl Sebastiano in Amsterdam mij telefonisch een muzikale serenata bracht. Een heerlijke avond in de studio van SALTO... om nooit te vergeten!" 26 3 Bijzondere activiteiten

27 De sociale cohesie op buurt- en wijkniveau wordt door SALTO mede Virtueel Museum en CAS Zuidas bevorderd doordat we de bewoners zelf stimuleren om programma- Op 12 november jl. was het radioprogramma Casual Friday niet alleen maker te worden en zo voor, door en met hun eigen buurtgenoten te beluisteren via de ether, maar ook live te volgen via CASZuidas, het programma s te verzorgen. Een goed voorbeeld hiervan is RaZo, dat videoscherm van het Virtueel Museum op het Zuidplein. Daarbij een keur van programma s uit en over Amsterdam-Zuidoost aanbiedt. organiseerde SALTO in samenwerking met het Virtueel Museum, Een ander mooi voorbeeld is Dialoog TV, dat buurttelevisie gebruikt videokunstenares Maria Zendrera Valsecchi en technicus Christo om bewoners dichter bij elkaar te brengen. De betrokken bewoners Buschek het kunstproject Hitchhiking. Zendrera Valsecchi stond maken met hulp van professionele televisiemakers zélf televisie over vanuit de studio van Casual Friday in contact met een in een koffer gebeurtenissen rond de stadsvernieuwing in Osdorp. Ook Het gemonteerde computer, die rondreisde in de publieke ruimte rondom Gewilde Oude Westen is een programma dat gemaakt wordt door en in de Zuidas. Via Skype videoconferentie nodigde zij voorbij- bewoners, in dit geval afkomstig uit Oud-West. gangers uit om de computerkoffer een lift te geven. De koffer Nieuwe samenwerkingsverbanden in de stad Door het open karakter van de SALTO-zenders wordt ruim baan geboden aan iedereen die vernieuwende programma s wil maken. Geen enkel landelijk medium biedt zo veel ruimte voor experimenten op het gebied van media. SALTO werkt samen met mediapartners, bedrijven en instellingen om bijzondere evenementen vast te leggen, uit te zenden en toegankelijk te maken voor alle Amsterdammers. Hieronder volgt een overzicht van die bijzondere samenwerkingen. SAIL AMSTERDAM Tijdens SAIL Amsterdam heeft SALTO in samenwerking met UPC en twintig vrijwilligers van Amsterdam FM een live multimediaal SAILprogramma verzorgd op het digitale evenementenkanaal van UPC, waardoor we in heel Nederland te ontvangen waren. SALTO heeft als enige omroep in Nederland dagelijks tien uur rechtstreeks verslag gedaan van het evenement vanuit de IJhaven in Amsterdam; in totaal was er 41 uur uur live televisie te zien op SALTO 1, te horen op Stads FM en te volgen via Amsterdam FM Twitter en SALTO livestream. 3 Bijzondere activiteiten arriveerde na een lange rondreis door Amsterdam-Zuid uiteindelijk in de studio van Casual Friday. Deze Hitchhiking was tevens live te volgen via CASZuidas. Casual Friday wordt iedere vrijdag verzorgd in samenwerking met Amsterdam Bright City, Amsterdam FM en The English Breakfast. Allmedia en IAM TV Studenten van ROC Amsterdam maken eigentijdse programma's over Amsterdam-West, jongeren en wonen. Allmedia, een samenwerking van woningcorporatie de Alliantie, ROC Amsterdam, stadsdeel Nieuw=West en ROCmedia, verzorgt deze videoproducties met steun van de provincie Noord-Holland. OBA LIVE Vijf dagen per week zendt SALTO het programma OBA Live uit, een gezamenlijke productie van de omroepen IKON, LliNK, NMO, NIO en de Humanistische Omroep. Vanuit de Openbare Bibliotheek Amsterdam verzorgen de vijf omroepen een talkshow waarin literatuur en politiek centraal staan, afgewisseld met livemuziek. SALTO zendt deze programma s dagelijks uit op SALTO 1. 27

28 28 3 Bijzondere activiteiten

29 Radio Blind dates cultuurbeleid. Deelnemers waren onder meer Linda Bouws (directeur Bij de Radio Blind Date slaan twee verschillende radioprogrammakers Felix Meritis), Dennis Straat (VVD Oost), John de Zwart (directeur van SALTO de handen ineen om gezamenlijk een liveprogramma te AT5), Rhona Mathlener (Soutterrain Amsterdam), Rudolf Buurma verzorgen. Hiermee zetten we de grote diversiteit onder SALTO s (directeur SALTO), Nevin Özütok (GroenLinks Oost), Heiner Holtappels programmamakers actief in, met als doel uitwisseling van kennis en (NIMC) en Jan Riezenkamp (Amsterdamse Kunstraad). Het debat werd ervaringen. Programmamakers die hier in 2010 aan deelnamen uitgezonden op SALTO 1 en op Amsterdam FM. reageerden zeer positief. De volgende verrassende ontmoetingen Broadcast Media Sculptures (BMS) werden uitgezonden: English Breakfast & CRTV, Radio Noordzij & Mart Ten behoeve van het Europese project Broadcast Media Sculptures Radio, Mighty Radio & Amsterdam Alert, Muzikale Noot & Extra Editie, organiseerde SALTO in samenwerking met het Nederlands Instituut Bangsa Jawa & Radio Patrin. voor Mediakunst de lezing The Bodily Turn. De thema s van deze Congres en debat 'Citizen Journalism' avond waren kunst, technologie en media. Het BMS-project werd in In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam vond op 3 juni 2010 afgesloten met een conferentie in Wenen het congres Citizen journalism: What s Your Opinion plaats. BMS is een overkoepelende naam voor een uitwisselingsprogramma Gedurende de dag konden bezoekers uiteenlopende lezingen over met vier deelprojecten: Cultural Interface, Media Playgrounds, burgerjournalistiek bijwonen. Het congres werd afgesloten met een op Sculpture Parks en de conferentie. SALTO werkte gedurende 2009 en SALTO 1 live uitgezonden paneldiscussie samen met Freies Radio Wien/Orange 94.0, Maholy-Nagy Yere Haiti University of Art and design, de Sofia University en ResonanceFM uit Het initiatief Yere Haïti heeft een live benefietprogramma op SALTO 1 Londen. SALTO ontwikkelde een internetportal voor dit project waarop uitgezonden om de slachtoffers van de aardbeving in Haïti te videocontent kan worden ge-upload. ondersteunen. De benefiet werd georganiseerd door programma- PARK.tv makers uit de Amsterdamse lokale media en vond plaats in Pakhuis In 2010 was er tot slot sprake van een eenmalige terugkeer van het De Zwijger. Registratie en uitzending van het twee uur durende live- kunstprogramma PARK.tv, met zeven nieuwe uitzendingen. Een week programma werden uitgevoerd door SALTO. De presentatie was in lang konden de kijkers in de nacht weer eens genieten van de handen van Sylvana Simons en Guilly Koster. vermaarde artistieke audiovisuele kunsten van het collectief. Gemeentelijk Cultuurdebat Live! PARK.tv is geen onbekende in Amsterdam. Tussen 1991 en 2005 werd In samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en het programma wekelijks op SALTO uitgezonden, onder het motto to Amsterdam FM heeft het Gemeentelijk Cultuurdebat plaatsgevonden. Watch is to Steal, Watch this, TAPE THIS. Wethouder Gehrels, politici en verschillende kopstukken uit de Amsterdamse kunstenwereld debatteerden over het hoofdstedelijk 3 Bijzondere activiteiten 29

De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access

De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inleiding... 7 Publieke omroep Amsterdam... 7 Divers en laagdrempelig... 7 Broedplaats: leren en experimenteren... 8 Leeswijzer... 9 Programma-aanbod... 11 Radio en TV: van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord... 4 Inleiding... 6 AT5... 8. FunX... 11. Concertzender... 14. SALTO Public Access... 16

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord... 4 Inleiding... 6 AT5... 8. FunX... 11. Concertzender... 14. SALTO Public Access... 16 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 Inleiding... 6 Professioneel aanbod en public access-kanalen... 6 Het belang van public access... 7 Ontwikkelingen en programmering in 2011... 7 AT5... 8 Ontwikkelingen

Nadere informatie

MEERJARENBEGROTING 2010-2014

MEERJARENBEGROTING 2010-2014 MEERJARENBEGROTING 2010-2014 Colofon September 2009 Uitgave NPO Corporate website Publiekeomroep.nl Vormgeving Studio FC Klap Druk Colorspace, Wijk bij Duurstede Inhoud Pagina: Leeswijzer 6 1. Inleiding

Nadere informatie

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING... 3 2 LOKALE OMROEP EDE... 5 2.1 Radio... 5 2.2 Televisie... 5 2.3 Zendtijd... 6 2.4 Huisvesting... 6 2.5 Relatie met gemeentebestuur...

Nadere informatie

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar De publieke lokale mediasector. Een sector

Nadere informatie

1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON. organisatie van lokale omroepen in Nederland

1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON. organisatie van lokale omroepen in Nederland 1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON organisatie van lokale omroepen in Nederland Inhoudsopgave Ten geleide 4 Missie en visie van de lokale omroep 5 1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON

Nadere informatie

DEEL I JAARVERSLAG... 5

DEEL I JAARVERSLAG... 5 INHOUD DEEL I JAARVERSLAG... 5 INLEIDING... 7 HOOFDSTUK 1. ONTWIKKELINGEN BINNEN DE OMROEP... 9 a) Personeel... 9 b) Beloningsbeleid... 10 c) Leerwerkbedrijf... 10 d) Maatschappelijk verantwoord ondernemen...

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemeen 1.1 Gebruikte afkortingen... 5 1.2 Rechtsvorm... 5 2. Achtergrond en doelstelling 2.1 Historie... 6 2.2 Huidige situatie... 6 2.3 Het concept / Doelstellingen...

Nadere informatie

Publieke diensten op internet Cases

Publieke diensten op internet Cases Schoemakerstraat 97 Postbus 6030 2600 JA Delft www.tno.nl TNO-rapport bijlage STB-01-28 Publieke diensten op internet Cases T +31 (0)15 269 69 00 F +31 (0)15 269 54 60 stb@stb.tno.nl Datum 17 juli 2001

Nadere informatie

NTR Jaarverslag 2011. Door op de hoofdstuknaam te klikken, gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

NTR Jaarverslag 2011. Door op de hoofdstuknaam te klikken, gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk NTR Jaarverslag Woord Vooraf De NTR heeft het eerste kalenderjaar achter de rug. Het was een zeer succesvol jaar. De NTR is op alle publieke netten, zenders en kanalen prominent aanwezig met bijzondere

Nadere informatie

18 april 2008 MLB/M/5242

18 april 2008 MLB/M/5242 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 april 2008 MLB/M/5242 Onderwerp Mediawijsheid Media zijn alom tegenwoordig en spelen al vroeg

Nadere informatie

Lokaal Verbinden 2.0.

Lokaal Verbinden 2.0. Notitie Lokaal Verbinden 2.0. Den Haag juni 2011 Inhoud Voorwoord pagina 3 Headlines pagina 4 Stadsomroep Den Haag pagina 6 Haags Mediahuis pagina 6 ICT in de stad in dienst van media pagina 7 Digitale

Nadere informatie

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic.

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Jaarverslag 2012 Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Inhoud Voorwoord 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de directie 10 Verslag van

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

.NL EÉN JAAR DIGITALE PIONIERS IN HET PUBLIEKE DOMEIN OP INTERNET Colofon Stichting Nederland Kennisland, Amsterdam, december 2003 Stichting Nederland Kennisland Postbus 2960 1000 CZ Amsterdam Auteur:

Nadere informatie

Inhoud. Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord algemeen directeur 08

Inhoud. Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord algemeen directeur 08 Dat er grote veranderingen aankomen is duidelijk voelbaar, maar nog niet zichtbaar in 2011. De organisatie werkt soepel en de acties uit het jaarplan van 2011 realiseert de NCRV ruimschoots. De presentatie

Nadere informatie

Jaarverslag RTV Utrecht 2010

Jaarverslag RTV Utrecht 2010 Jaarverslag RTV Utrecht 2010 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Bericht van het bestuur 5 3 PBO 6 4 Nieuwsredactie 12 5 De programma s van RTV Utrecht 17 6 Radio M Utrecht 25 7 UStad 28 8 Bingo

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

Wankele kennis Rapport over de cultuurdeelname van etnische minderheden

Wankele kennis Rapport over de cultuurdeelname van etnische minderheden Wankele kennis Rapport over de cultuurdeelname van etnische minderheden Opgesteld in opdracht van de Raad voor Cultuur Dr. George Muskens, Drs. Bart van Melik Met medewerking van Dr. Gerhard Mark van der

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014

J A A R V E R S L A G 2014 JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD Nu het stof is gaan liggen na een zeer bewogen jaar wordt het tijd om de balans op te maken van onze eerste periode in het nieuwe poppodium aan de Peperstraat. Vanaf 1 mei, toen

Nadere informatie

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret 0 1 Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret De kunstvorm cabaret is een artistieke zoektocht, een transportmiddel om het persoonlijke vorm te geven. Alle kunst is persoonlijk. Maar cabaret is binnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2009. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2009 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2009 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep advies voor een toekomstbestendige publieke omroep Inhoud Ten geleide 5 Durf te veranderen 13 1. De urgentie 25 2. Waarom de publieke omroep bestaat 37 3. Een inhoudelijk sterk en open bestel 53 1. Een

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr.

De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr. De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr. 15 17 Op welke wijze worden in het mediabeleid voorwaarden

Nadere informatie

2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP

2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP Jaarverslag 2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP 2 Leeswijzer Jaarverslag Jaarverslag 2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP Nederlandse Publieke Omroep: Het geheel van landelijke publieke omroepen inclusief het

Nadere informatie