JAARVERSLAG. waar alle Amsterdammers makers zijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. waar alle Amsterdammers makers zijn"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2010 waar alle Amsterdammers makers zijn

2 2

3 In dit verslag pagina 5 pagina 24 pagina 13 Programmering Voorwoord pagina 6 Inleiding pagina 11 SALTO als platform pagina 35 pagina 41 Financieel verslag pagina 42 pagina 49 Bestuur en organisatie Bijlagen Bijzondere activiteiten pagina 46 Verslag FunX Directieverslag AT5 SALTO Publieke Omroep Amsterdam Piet Heinkade 181 E 1019 HC Amsterdam 3

4 4 Voorwoord

5 Voorwoord Het is goed om te zien dat er steeds meer aandacht is voor het belang Amsterdam daadwerkelijk samen. Hier verdient de Publieke Omroep van de media en hun betekenis voor de stad Amsterdam. In de van Amsterdam waardering. Er is geen plek te vinden waar het 'Economische verkenning voor de metropoolregio Amsterdam 2011' mediaplatform door zo veel belangengroepen wordt betreden als bij staat dat de mediasector in significantie voor de economie in de regio SALTO. We bieden een podium waar men de confrontatie aan kan de derde plaats inneemt. Bovenaan staat, onaantastbaar weliswaar, gaan en waar discussie niet geschuwd wordt. de financiële sector, op enige afstand gevolgd door de groothandel- en vervoerssector. Het jaar 2010 was een spannend jaar. Enerzijds door evenementen als ons 25-jarig-jubileum en het vijf dagen durend live-verslag van SAIL Voor velen zal het een verrassing zijn dat onze bedrijfstak zo vanaf de Piet Heinkade, maar ook door de ontwikkelingen in de belangrijk is voor Amsterdam en omgeving. Ook ten opzichte van toekomst van AT5 als nieuwszender van Amsterdam. De financiering Hilversum heeft Amsterdam een concurrerende positie verworven. vanuit de gemeente was, met de geplande bezuinigingen, een punt SALTO, de Publieke Omroep van Amsterdam, bevindt zich in het hart van de Nederlandse media-industrie. Dit biedt kansen die SALTO verzilvert. In de genoemde 'Economische verkenning' wordt gewezen op het belang van hooggekwalificeerd personeel, er worden in de onderwijssector Game- en IT-domeinen opgezet, maar de traditionele competenties worden daarin ondermaats belicht. Toch zal een artikel op een blog of een filmpje op YouTube zijn doel voorbij schieten bij gebrek aan kennis van redactie, camerawerk en editing. SALTO is een van zorg. SALTO heeft de broekriem flink moeten aantrekken, maar desondanks hebben we onze lage uitzendtarieven weten te behouden en blijven zo uitvoering geven aan onze missie: het bieden van een open platform waar alle Amsterdammers makers kunnen zijn. Ik wil tot slot een groot compliment maken aan alle programmamakers van SALTO. In de stad waarin media een essentiële plek innemen bepalen zij het gezicht van de Publieke Omroep van Amsterdam. SALTO, waar alle Amsterdammer makers zijn! unieke proeftuin voor het kweken van vaardigheden die hierbij onontbeerlijk zijn. Bij SALTO groeit talent door praktijkervaring, omdat men creatief kan produceren en experimenteren. De creativiteit die gedijt in een stad als Amsterdam spiegelt zich in de Rudolf Buurma directeur public acces functie van SALTO. Bij SALTO komt de diversiteit van Voorwoord 5

6 Inleiding SALTO, publieke omroep van Amsterdam SALTO, de publieke omroep van Amsterdam, biedt programma s met informatie, debat, cultuur en amusement, gemaakt door en voor Amsterdammers. Met drie televisiekanalen en zeven radiokanalen, waaronder AT5 en FunX, vormt SALTO de grootste public access broadcaster ter wereld. Onze public access-functie is verankerd in de mediawet en vormt de kern van onze activiteiten. Het beleid van SALTO sluit nauw aan op het gemeentelijk mediabeleid. Soms speelt SALTO een initiërende en faciliterende rol. In andere gevallen is SALTO een kernspeler en noodzakelijke voorwaarde om de beoogde resultaten te bereiken. SALTO vervult daarmee de twee functies die voor een optimale werking van lokale publieke media nodig zijn, namelijk die van aanbodorganisatie en die van omroeporganisatie. De focus dient niet alleen te liggen op onze aanbodfunctie maar moet tevens gericht zijn op de vraag vanuit de Amsterdamse samenleving. Om een betere balans tussen beide functies te realiseren, werkt SALTO continu aan de volgende vier ambities. SALTO spant zich in om een zo breed mogelijk aanbod1 te realiseren, zowel op het terrein van doelgroepen als qua programma s. Missie SALTO biedt alle Amsterdammers en Amsterdamse organisaties een open platform om programma s te maken en uit te zenden. Wat het eerste betreft: de programma s worden gemaakt door en voor mensen uit verscheidene leeftijdsgroepen, uiteenlopende politieke stromingen en de vele verschillende etnische groepen die Amsterdam Samen vormen we daarmee een spiegel van de Amsterdamse samenleving. 6 1 Het media-aanbod van SALTO is vastgelegd in het media-aanbodbeleid dat werd vastgesteld door het Programmabeleid Bepalend Orgaan (zie hs. 4). Inleiding

7 rijk is. Op programmagebied geldt dat er een groot en divers aanbod omvangrijke aanbod ter beschikking via televisie en radio en maakt is, variërend van luchtige informatieve programma s tot diepgravende het mogelijk dit aanbod ook via internet en social media te bekijken documentaires en media-experimenten. Het aanbod bevat ook het en te beluisteren. Daarvoor is SALTO aangesloten op SURFnet, een Amsterdamse stadsnieuws. Voor televisie wordt dat in opdracht van van de snelste breedbandverbindingen in de wereld. SALTO gemaakt door AT5. Het stadsnieuws op de radio wordt verzorgd door de Onafhankelijke Nieuwsdienst Lokale Media (Amsterdam FM). SALTO stimuleert interactie tussen burgers op buurt- en wijk- Broedplaats voor creatieve en economische bedrijvigheid in de Metropool Amsterdam niveau en initieert allerlei vormen van samenwerking. We vinden het De meest in het oog springende kwaliteit van de Metropool belangrijk om de sociale cohesie van de stad te versterken, met Amsterdam is de traditie op het gebied van tolerantie, vrijheid van programma s waarin debatten en gesprekken over maatschappelijke meningsuiting en creatieve vrijheid. Dankzij deze sfeer was en is kwesties en belevenissen centraal staan. Dat resulteert in een Amsterdam al eeuwenlang een magneet voor kunstenaars, filosofen, aanhoudende stroom van unieke, eigenzinnige Amsterdamse vrijdenkers en andere creatieve geesten uit de hele wereld. Dit heeft programma s. Een belangrijk neveneffect van al deze programma- de stad gevormd tot de bruisende Metropool wat zij nu is. Creativiteit activiteit is het stimuleren van de lokale economie. is een bron voor nieuwe ontwikkelingen. SALTO is de broedplaats en SALTO biedt alle Amsterdammers de kans om actief met de media om te gaan. SALTO stimuleert en bevordert daarmee de mediawijsheid2. We bieden Amsterdammers een platform en creëren een omgeving waarin iedereen met een boodschap toegang krijgt tot de kweekvijver voor media in het bijzonder radio & tv en nieuwe media. SALTO biedt hiervoor een platvorm waar creativiteit zich ten volle kan ontwikkelen en vertonen. Dit doen we door talentontwikkeling, de ruimte voor experiment te laten en diversiteit te creëren. media. SALTO fungeert hierdoor ook als podium voor talent- De broedplaats van SALTO stimuleert en genereert de creativiteit ontwikkeling (en voor sommige programmamakers als opstap naar de in de stad, door de talenten van de Amsterdammers te landelijke media). ontwikkelen. SALTO creëert hiermee al jaren een potentieel voor SALTO waarborgt een optimale toegankelijkheid van de programma's door haar unieke infrastructuur. Ze stelt het 2 Mediawijsheid zoals gedefinieerd in het rapport Mediawijsheid en de ontwikkeling van nieuw burgerschap van de Raad voor Cultuur: "In een wereld waarin media ieders dagelijkse leefomgeving uitmaken is het zaak de markt. Veel redacteuren, cameralieden en technici die bij SALTO hun eerste ervaring opdeden werken nu als professional bij omroepen, of elders in de mediasector. De broedplaats van SALTO biedt een plek voor het experiment; Door het open karakter van de SALTO-zenders bieden wij ruim dat mensen de kennis, de vaardigheden en mentaliteit hebben om zich baan aan al diegenen, die vernieuwende programma s willen gemakkelijk en betekenisvol in die omgeving kunnen bewegen. De maken. SALTO geeft ruim baan aan allerlei experimenten verantwoording daarvoor ligt onder meer bij de overheid." Inleiding 7

8 Live uitzending van het radioprogramma Casual Friday vanuit Grand Café Amsterdam Bright City, het borrel- en netwerkcentrum op de Amsterdamse Zuidas. Met live-muziek, interviews en rubrieken zoals Tappen met een CEO en Amsterdam's next topmanager. Het programma wordt gemaakt in samenwerking met Amsterdam FM en The English Breakfast. 8 Inleiding

9 waaronder media en videokunst. Bij SALTO worden nieuwe Amsterdam. Wekelijks informeren zij Chinese luisteraars in Shanghai programmaconcepten ontwikkeld en getest en wordt er geëxperi- over Amsterdam, de Nederlandse gebruiken, culturen en gewoontes. menteerd met uiteenlopende visies op het gebruik en functie van CRTV werkt hiervoor samen met een van de grootste mediabedrijven media, voordat deze doorgroeien naar de landelijke media. in China, Shanghai Media Group. Het programma richt zich met name De broedplaats van SALTO herbergt een ongekende en ongeëvenaarde diversiteit, die inspireert. Iedereen kan bij SALTO terecht, ongeacht herkomst, als vrije en eigenzinnige Amsterdammer. op hoogopgeleide Chinese studenten. Met dit programma wordt een directe relatie tussen beide landen gelegd. Immers voor de luisteraars in Shanghai is het natuurlijk geweldig om van Amsterdamse Chinezen in het Chinees informatie te krijgen over Amsterdam. Dit is een Met die duizenden uren televisie en tienduizenden uren radio die voorbeeld van de wijze waarop SALTO bijzondere - economische - worden gemaakt, creëren we een economische bedrijvigheid die van relaties invult. belang is voor een creatieve stad als Amsterdam. Amsterdam is momenteel bezig steeds meer mediabedrijven naar zich toe te trekken. De afgelopen jaren zijn onder andere SBS, AVRO, Endemol en MTV naar Amsterdam getrokken. SALTO vormt met deze broedplaatsfunctie hierop een uitstekende aanvulling. SALTO draagt ook bij aan een beter vestigingsklimaat voor expats. Voor deze groep die zijn weg in de stad moet vinden maken we 'expat' radio en tv. Dagelijks zenden we een programma uit voor Engelstalige hoogopgeleide expats waarin zij geïnformeerd worden in het Engels over zaken die voor hen van belang zijn in Amsterdam. Dit Amsterdam is historisch gezien een handelsstad die gekenmerkt wordt programma, getiteld The English Breakfast, wordt gepresenteerd door door goed koopmanschap. Een tolerante en open houding naar andere expats. Ook hierin werkt hetzelfde principe als hierboven beschreven, culturen is een voorwaarde. Alleen in een klimaat waarin iedereen zich de informatie voor de doelgroep komt rechtsreeks uit de betrokkenen thuis kan voelen, vrij mag zijn met behoud van eigen identiteit en zelf. cultuur, gedijt de eigen ondernemerszin. Bij SALTO is dit al jaren een gegeven. De makers van SALTO tonen hun ondernemerszin in hun creativiteit en zelfredzaamheid. Programmamakers gebruiken hun eigen net- Het programma-aanbod wordt door en voor Amsterdammers werken en werken samen. Soms met organisaties met een brede gemaakt, daarin tref je niet alleen de Indiase cultuur aan, maar ook maatschappelijke oriëntatie, zoals buurthuizen, wijkcentra of stads- bijv. de Chinese, Braziliaanse en Surinaamse. Zo n 60 verschillende delen, dan weer met een one issue-club. Er zijn organisaties die culturen zenden uit bij SALTO. Doordat bij SALTO de doelgroepen ook beschikken over eigen studio s en opnamefaciliteiten die beheerd en tegelijkertijd zelf programmamaker zijn, hebben ze een directe ingang verhuurd worden, al dan niet in samenwerking met een culturele of naar de landen waar Amsterdam economische banden mee maatschappelijke instelling. Er zijn ook veel programmamakers die onderhoudt. Het Chinese radio programma van CRTV dat bij SALTO zelf hun productiefaciliteiten en menskracht inkopen. Vrijwel alle wordt uitgezonden, wordt gemaakt door Chinezen die gevestigd zijn in programmamakers zijn actief bezig met het verwerven van inkomsten Inleiding 9

10 uit reclame en/of sponsoring of via benefietbijeenkomsten, om zo hun productiekosten te kunnen financieren. Hiermee wordt op microniveau de Amsterdamse economie gestimuleerd. Visie Bij SALTO werken wij vanuit de overtuiging dat een lokale publieke omroep het medium bij uitstek is om in een stedelijke omgeving te communiceren met én tussen een grote diversiteit aan bevolkingsgroepen. Toegankelijke, vrije media zijn belangrijk om een complexe en diverse stad als Amsterdam leefbaar en levendig te houden. SALTO wil bijdragen aan het democratisch functioneren van de Amsterdamse samenleving. Leeswijzer Het eerste hoofdstuk van dit jaarverslag gaat in op de vraag welke functie SALTO als lokale publieke omroep vervult. In hoofdstuk 2 belichten we de programmering en in hoofdstuk 3 besteden we aandacht aan bijzondere activiteiten: stedelijke interactie, talentontwikkeling en mediawijsheid. Hoofdstuk 4 is gewijd aan bestuur en organisatie van SALTO. Hoofdstuk 5 bevat het financieel verslag over Gezien de bijzondere positie die AT5 en FunX innemen, komen zij in aparte hoofdstukken aan bod. Hoofdstuk 6 bevat een verkort Op 8 april, de Internationale dag voor Roma, ontving Radio Patrin-presentator Orhan Galjus voor zijn programma bij SALTO de prestigieuze 'Premios de Cultura Gitana' in de categorie Communicatie. Deze prijs is een initiatief van het Ministerie directieverslag van AT5 en hoofdstuk 7 een verslag van de van Cultuur in Spanje met als doel de geschiedenis, de cultuur ontwikkelingen bij FunX. en taal van Roma internationaal onder de aandacht te brengen. 10 Inleiding

11 1 SALTO als Platform Public Access De public access-functie van SALTO geeft elke Amsterdammer de mogelijkheid om programma s te maken en uit te zenden. Deze platformfunctie van SALTO heeft in 2010 geleid tot ruim uur televisie en uur radio op de lokale publieke kanalen en zenders. De programma's werden verzorgd door meer dan 180 mediaen culturele organisaties. Met hen en de circa vrijwilligers die bij deze organisaties werken, laten wij zien wat er gaande is in en tussen de verschillende stedelijke (sub)culturen, onder groepen bewoners en SALTO biedt de programmamakers juridische en financiële ondersteuning. SALTO treedt op als voorlichter voor de programmamakers op het gebied van mediawettelijke aangelegenheden en ziet toe op de naleving. Financieel ondersteunt SALTO door afkoop van de auteursrechten en berekent zeer lage uitzendtarieven. Een uur radio maken kost in 2010 gemiddeld, inclusief studiohuur, rond de tien euro. Een half uur televisie uitzenden kost iets minder dan zeventien euro. Op technisch gebied biedt SALTO de infrastructuur voor de in de wijken. Door public access te bevorderen, versterkt SALTO de doorgifte van de programma's op de zenders en op het internet. Om communicatie over achtergrond, herkomst en toekomst tussen de programma s door te geven naar de kabel, de ether en het internet inwoners onderling èn tussen inwoners en de georganiseerde stad. Dit wordt een uitzendstraat beheerd. SALTO verhuurt radiostudio's en vormt de kern van onze activiteiten. multimediastudio's. Iedere uitzending is on demand te beluisteren en Om een optimale toegankelijkheid van de kanalen te waarborgen, levert SALTO de infrastructuur en biedt facilitaire ondersteuning aan te bekijken op SALTO biedt technische en inhoudelijke mediakennis aan via de programmamakers. Van de mogelijkheden die wij op dit vlak cursussen en via individuele begeleiding bij het maken van bieden, wordt al jaren gretig gebruik gemaakt. programma s. Ook creëert SALTO mogelijkheden voor SALTO ondersteunt en beheert het platform op verschillende manieren: De planning en programmering is een dienst voor zowel talentontwikkeling en doorstroming naar de landelijke media. 'SALTO: waar alle Amsterdammers makers zijn' programmamakers als kijkers. De programma s worden door SALTO Met dit motto onderscheiden we ons van alle andere omroepen. De geprogrammeerd op de zenders. De programmering is gekoppeld aan voornaamste functie van SALTO is het bieden van een podium waar een kanaalprofilering, die de verschillende kanalen een eigen programmamakers, redacteuren, presentatoren, cameralieden en signatuur geeft, zodat kijkers en luisteraars makkelijk het soort technici hun programma s etaleren. We bieden de kijkers en uitzendingen kunnen vinden waarnaar zij op zoek zijn. luisteraars daarmee toegang tot de lokale samenleving. Ook ontstaat 1 SALTO als Platform 11

12 zo een community van makers die van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen om verder te komen in het mediavak. SALTO voert zelf geen redactie over de programma-inhoud. Dit neemt niet weg dat wij voorwaarden stellen aan de inhoud van de programma s die wij uitzenden en de programma s daar ook op toetsen. Diezelfde voorwaarden stellen wij aan materiaal dat via onze internetsites beschikbaar wordt gesteld. Programma s mogen bijvoorbeeld niet discrimineren naar sekse, seksuele geaardheid, ras, godsdienst of levensovertuiging. Evenmin mogen zij beledigend of bedreigend zijn voor groepen in de samenleving. We hebben een samenleving voor ogen die drijft op wederzijds respect, op het accepteren van de verschillen, het positief waarderen van verscheidenheid en gelijkwaardigheid van ieder individu bron: website MTNL 1 SALTO als Platform

13 2 Programmering 2.1 Programma's Amsterdam wordt wakker, een luchtig ochtendprogramma met Het unieke van SALTO is dat iedereen een programma kan maken en nieuws en muziek. dit kan aanbieden zonder inhoudelijke inmenging van de kant van Stad van Aankomst, de wekelijkse talkshow van Amsterdam SALTO. De gevarieerde programmering op de zenders van SALTO FM, waarin prominente Amsterdamse immigranten vertellen over weerspiegelt de diversiteit van de bevolking van Amsterdam. Er hun werk, afkomst en leven in Amsterdam. worden uitzendingen verzorgd in maar liefst 26 talen, zonodig met Mortale, het avondlijke muziekprogramma voor bands en beats ondertiteling. Samen bieden ze een breed aanbod van nieuws, van eigen bodem. Dit radioprogramma biedt beloftevolle informatie, (politiek) debat, entertainment en kunst, laagdrempelig en muzikanten, dj s en producers die (nog) niet door de landelijke voor alle Amsterdammers toegankelijk. media zijn opgepikt een platform om hun muziek op de radio te Vanuit de wens om een betere balans tussen aanbodorganisatie en krijgen. omroeporganisatie te realiseren, besteedt SALTO wel veel aandacht aan de kwaliteitsverhoging van de bestaande programmering. We stimuleren de programmamakers om daaraan te blijven werken Radio WERELDFM English Breakfast, het Engelstalige radioprogramma voor de Amsterdamse internationale gemeenschap met internationaal en lokaal nieuws en sportverslaggeving (wordt tevens uitgezonden Gezichtsbepalende organisaties die programma s verzorgen zijn op als tv-programma op SALTO 1). alle kanalen aanwezig. Hieronder een greep uit het aanbod4: De programma s van Bangsa Jawa, een (vrijwilligers)welzijns- STADSFM organisatie voor Surinaams-Javaanse Nederlanders. De uitzendingen worden afwisselend in het Nederlands en het Casual Friday, het nieuwe zakelijke actualiteitenprogramma Javaans gepresenteerd. vanuit de Zuid-As met interviews, livemuziek en vlotte Pulsa Brasil, dat met zijn programma s een beeld van de presentatie. Braziliaanse cultuur in Nederland geeft. Radio Patrin, met berichtgeving en muziek over en van de Roma 4 Het gaat hier om een beperkte selectie van programmamakers. Een en Sinti in Nederland. volledig overzicht is te vinden op 2 Programmering 13

14 In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam vond op 3 juni 2010 het congres Citizen journalism: What s Your Opinion? plaats. Gedurende de dag konden bezoekers uiteenlopende lezingen over burgerjournalistiek bijwonen. Het congres werd afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van Milika Peterzon. Dit forum werd live op SALTO 1 uitgezonden Programmering

15 De Chinese Radio, met reportages, interviews, nieuws en Radio Noordzij, dat muziek uitzendt op basis van verzoekjes actualiteiten over en uit China. Overigens verzorgt de organisatie van luisteraars. die dit programma maakt, Chinese Radio en Televisie (CRTV), RAZO is het eigen radiokanaal voor Amsterdam Zuidoost. De sinds april 2010 ook programma s in Sjanghai. Daarin informeert multiculturele koepelorganisatie RaZo vult het kanaal met een zij Chinese luisteraars in Sjanghai in blokjes van tien minuten scala aan programma s door en voor bewoners van de over de Nederlandse gebruiken, culturen en gewoontes. CRTV Amsterdamse Bijlmer. Bijzonder programma dit jaar was Radio werkt hiervoor samen met een van de grootste mediabedrijven in Cicada, dat samen met 243 radiozenders uit 50 verschillende China, Shanghai Media Group. Het programma richt zich met landen meedeed aan de internationale radiomarathon in het name op hoogopgeleide Chinese studenten. kader van de Dag van de Migrant. Radiozenders van Azië tot aan ARABO Holland Radio, een programma gericht op de de Amerikaanse westkust zonden programma s rond het thema Marokkaanse gemeenschap in Nederland, met volop aandacht migratie uit. voor cultuur, informatie, educatie, politiek en religie. CARIBBEANFM, het Caribisch kanaal voor nieuwtjes, achter- Daarnaast zenden ook FunX en de Concertzender via SALTO uit. FunX brengt via SALTO een speciale Amsterdamse editie, bestaande gronden en muziek uit Suriname en de Nederlandse Antillen en uit informatieve en culturele liveprogramma s voor stadsjongeren, de Caribische gemeenschap in Amsterdam: gericht op hun belevingswereld. De Concertzender is een themakanaal Radio mart, dat een keur aan discussies over maatschappelijke in het radiopakket, met een programmering waarin klassieke muziek, problemen brengt. oude muziek, jazz en wereldmuziek de kern vormen. FiRi FM, een programma dat verrassing en ontspanning omlijst met wereldmuziek. In 2010 werkte FiRi FM mee aan de maand Nieuwe radioprogramma's van borstkanker door informatie over dit thema te verspreiden en Gelukkig mochten we ook dit jaar weer nieuwe radioprogramma s medewerkers van initiatiefnemer Stichting Pink te interviewen. verwelkomen die het aanbod verder versterken. Mooie nieuwkomer op Double 7FM, een weekendshow met een Surinaams sausje. Mokum FM is Radio Puur Hollands, een uptempo-programma voor Radio Wetula, voorheen Antillean radio, met informatie, educatie en entertainment voor de Arubaanse en Antilliaanse gemeenschap. MOKUMRADIO Muzikale Noot, voor liefhebbers van Nederlandstalige muziek. 2 Programmering jong en oud met 80 procent Nederlandstalige en 20 procent anderstalige muziek. Op Wereld FM is Radio Nawa-e-Jawanan gestart, een praatprogramma voor de Afghaanse gemeenschap vol interviews en reportages, opgezet door jongeren van de Afghaanse Jongeren Organisatie. Op Caribbean FM brengt Un Era Nobo sinds kort een programma voor Antilliaanse jongeren en ouderen. 15

16 2.1.2 Televisie Voor de televisieprogramma s op SALTO 1 en SALTO 2 geldt dat er een aantal vaste spelers zijn die beeldbepalend zijn voor deze kanalen. The English Breakfast wordt elke ochtend uitgezonden op SALTO 1. Ook MTNL is een vrijwel dagelijkse bespeler van SALTO 1 en maakt verschillende discussieprogramma s, magazines, documentaires en muziekprogramma s. In Z.O.Z. bijvoorbeeld spreekt Anil Ramdas met gasten uit politiek en cultuur over onderwerpen op het vlak van samenleving en diversiteit. Fullcolor is een realistisch televisieprogramma over het leven van allochtone 35-plussers in Amsterdam. Inmiddels worden de programma s van MTNL ook op AT5 uitgezonden. Nieuwe televisieprogramma's SALTO bood ook in 2010 ruim baan aan nieuwe televisie-initiatieven. Zo begon Pulsa Brasil met een muziekprogramma vol clips, gepresenteerd door João Dos Santos. Nieuw is ook het interactieve VragenVuur, dat voorafgaand aan de Gemeenteraadsvergadering wordt uitgezonden. In VragenVuur stellen Amsterdammers vragen aan gemeenteraadsleden over zaken waarover zij zich verwonderen of uitleg willen. OBA Schrijvers Live! is een nieuwe literaire talkshow, waarin Nederlandse en buitenlandse schrijvers over hun recent verschenen werk spreken en daaruit voordragen. IAM TV is een initiatief van studenten van ROC Amsterdam. Zij maken eigentijdse Ook De Raad Vandaag en de integrale doorgifte van de Gemeente- programma's over Amsterdam-West, jongeren en wonen. In de multi- raadsvergadering, live vanuit de Stopera, vormen een vast culturele, muzikale talkshow Women in Paradise, opgenomen in onderdeel van de televisieprogrammering op SALTO 1. Dat geldt ook Paradiso, praten vrouwen over identiteit, de ontwikkelingen binnen de voor MVS Gaystation, een programma voor queers in Amsterdam kosmopolitische samenleving en feminisering. In Harvest TV, een met een wekelijkse update van het homonieuws; CRTV met programma met een christelijke basis, draait het om praktische reportages, interviews, nieuws en actualiteiten uit China en aandacht betrokkenheid bij mens en maatschappij. Choice TV is een nieuw voor Chinese evenementen in Nederland en Demet TV, met nieuws Ghanees programma met religie, cultuur en informatie. en actualiteit voor migranten in Amsterdam. In de boot met Rob Zwetsloot brengt sinds medio 2010 Vaste bespelers van SALTO 2 zijn onder meer Prisma TV, met interviews met kopstukken uit de Amsterdamse Gemeenteraad vanaf programma s voor de Turkse gemeenschap in Amsterdam en veel een boot in de Amsterdamse grachten. SoulHour TV is een aandacht voor nieuws en actualiteiten; GAM TV, met een educatief en programma met videoclips, fashion, modeshows, interviews en religie informatief programma over drama en toneel, kunst en cultuur, uit Zuidoost. In Makutoe Special gaat mevrouw Dorsil langs bij gericht op de Ghanese en Afrikaanse gemeenschap; Somali4all TV mensen op Sint Maarten, met een mandje en een persoonlijk bericht met informatieve programma s voor de Somalische gemeenschap en dat zij krijgen toegestuurd uit Nederland. Laatste nieuwkomer op de Nederlandse samenleving; Klas TV, dat een magazine maakt voor televisie is Islam TV, met lezingen over de Islam, veelal in het Turkstaligen in Amsterdam en Natraj TV, met programma s over Nederlands of Engels. Surinaams-Hindoestaanse kunst en cultuur Programmering

17 Live muziek tijdens de eindejaarsuitzending van Radio Mortale, het dagelijkse muziekprogramma voor bands en beats van eigen bodem. Dit radioprogramma biedt veelbelovende muzikanten, dj s en producers die (nog) niet door de landelijke media zijn opgepikt een platform om hun muziek op de radio te brengen. Links op de foto Case Mayfield, die volgens de luisteraars van Mortale de Nederlandse plaat van het jaar 2010 heeft gemaakt. 2 Programmering 17

18 2.2 Zenderprofilering De drie televisiekanalen hebben elk een duidelijk eigen profiel. Op SALTO 1 worden de programma s uitgezonden die een inhoudelijk en technisch professioneel karakter hebben en Nederlandstalig of Profielen van de radiokanalen STADSFM kabel ether Nieuws, achtergronden, cultuur, reportages. Nederlands ondertiteld zijn. SALTO 2 biedt programma s die voortkomen uit de grootstedelijke diversiteit, die anderstalig of experimenteel zijn of een broedplaatsfunctie hebben. De diverse programma s op beide televisiekanalen zijn geclusterd rond thema s WERELDFM kabel ether 99.4 Gevarieerd aanbod voor diverse doelgroepen en taalgebieden. Grote doelgroepen: Hindoestanen, Turken, Marokkanen, Zuid-Europeanen. als onderwijs, politiek, jongeren, kunst, cultuur en diversiteit. Op AT5 worden in opdracht van SALTO het Amsterdamse nieuws en actualiteiten voor het voetlicht gebracht. CARIBBEANFM kabel ether Gevarieerd aanbod voor Afro-Surinaamse en Antilliaanse doelgroepen. Ook de radiozenders hebben elk een eigen profiel, variërend van jongeren tot nieuws en religie. FunX verzorgt in opdracht van de vier grote steden een jongerenzender. De Concertzender wordt als themakanaal doorgegeven via het internet en via de analoge kabel in RAZO kabel ether Wijkradio voor en door groepen bewoners van Amsterdam Zuidoost. groot Amsterdam. MOKUMRADIO kabel Religieuze, evangelische en spirituele programma s, én programma s rond het levenslied. Veelal gericht op oudere doelgroepen. kabel 99.5 concertzender.nl Nieuwe muziek, jazz, klassieke muziek, pop, chanson, wereldmuziek en oude muziek. kabel 93.7 Amsterdamse editie van FunX, de muziekzender voor en door stadsjongeren in de Randstad. Een mix van multiculturele urban muziek, nieuws, achtergronden, cultuur en lifestyle gericht op jongeren Programmering

19 2.2.2 Profielen van de televisiekanalen kanaal 26+ UPC digitaal 31 Nieuws, actualiteiten en stadsvaria. Carrouselformule gedurende daluren. kanaal 39+ UPC digitaal 32 Stadsmagazines, politiek, actualiteiten uit diverse groepen, kunst en cultuur. Nederlandstalig of ondertiteld, gericht op grotere doelgroepen. Gezichtsbepalende programma s en programmamakers: MTNL, CRTV, OBA LIVE, De Raad Vandaag. kanaal s15- UPC digitaal 33 Gevarieerde programma s voor specifieke doelgroepen of niches. Grote variëteit van meestal kleine programmaorganisaties Zendtijdindeling 2010/2011 Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kan elke Amsterdammer of Amsterdamse organisatie zendtijd aanvragen voor een uitzending via SALTO. Eén keer per jaar wordt er een nieuwe zendtijdindeling voor het nieuwe seizoen opgesteld op basis van de aanvragen. Een omroepseizoen loopt van september tot september. De programma s worden opgenomen in een van de kanaalprofielen. Deze profielen zijn opgesteld om de kijkers en luisteraars een beter herkenbaar station te kunnen presenteren. De zendtijd wordt vastgesteld door het Programmabeleid Bepalend Orgaan5 op basis van een vaste procedure. De aanvragen voor het seizoen 2010/2011 hebben in overleg met betrokkenen geleid tot een nieuwe indeling van de zendtijd6. 2 Programmering 5 Programmabeleid Bepalend Orgaan, voor taken en samenstelling zie hs De uitzendschema's vindt u op pagina

20 Op 26 november 2010 werden de SALTO Awards uitgereikt in het Comedy Theater in de Nes. Voor het eerst werd er per kanaal een Award uitgereikt. Op de foto alle winnaars op een rij, v.l.n.r.: AFM Kunst & Cultuur (Stads FM); Pulsa Brazil (Wereld FM); Nefesh (SALTO 1); Firi FM (Caribbean FM); Inspirational Grooves (SALTO 2); Amazing Grace (Mokum Radio); Amsterdam Inc (AT5); Pluto (Concertzender); Hi5 (FunX) en Good Morning Show (RAZO) Programmering

21 2.3 SALTO Awards Om de programmamakers te stimuleren en onderling uit te dagen organiseert SALTO jaarlijks de SALTO Awards. In 2010 zijn de categorieën en de procedure aangepast. SALTO heeft haar programmamakers uitgenodigd om zelf een eigen programma voor te dragen voor de SALTO Awards. Tevens hebben we ervoor gekozen om per zender een Award uit te reiken, om zo beter tegemoet te komen De jury heeft de programma s volgens vooraf opgestelde criteria beoordeeld. Dat is elk jaar opnieuw moeilijk, omdat het aanbod zo uiteenlopend is dat onderlinge vergelijkingen soms lastig te maken zijn. Toch heeft de jury geprobeerd iedereen recht te doen en uiteindelijk zijn er tien winnaars uit de bus gerold. Hieronder een overzicht van genomineerden en winnaars per kanaal. MOKUMRADIO: genomineerden Amazing Grace, De Muzikale aan de veelheid en diversiteit van het aanbod, zowel qua programma Noot, 3 Musketiers van de Muzikale Noot en Radio Noordzij. Winnaar als qua doelgroep. De nieuwe opzet resulteerde dit jaar in maar liefst werd Amazing Grace. 34 nominaties en 10 winnaars. De Awards werden op een feestelijke avond uitgereikt door Michiel Eijsbouts en Brenda Hendriks in het Comedy Theater in de Nes. De jury bestond dit jaar uit de volgende personen: Job de Haan - hoofd IKON-Radio, eindredacteur van De Andere Wereld en docent bij D.I.E.M Opleidingen; Timo Kamst - opleidingscoördinator van de 3FM dj-opleiding; Machteld Kooij - trainer aan de Media Academie in Hilversum; Hans de Korte - regisseur van onder meer de televisieseries Spijkerhoek en Vrouwenvleugel; WERELDFM: nominaties voor Youngsterdam, Radio Dalmar en Pulsa Brasil. De Award ging naar Pulsa Brasil. CARIBBEANFM: nominaties voor FiRi FM, Mighty Radio en mart Zaken (van mart). FiRi FM werd winnaar. STADSFM: genomineerd werden de Martin & Pieter Show, Spotlight en Kunst & Cultuur (van Amsterdam FM). Winnaar werd Kunst & Cultuur. RAZO: nominaties voor Good Morning Show, RaZo Matinee en Vicky Kuyk- directeur van de Media Academie in Hilversum; twee verschillende programma s van, een met als Peter Leemeijer - redacteur en presentator bij Radio Nederland presentator Dherl Deekman over de politieke praktijk met de PVV, het Wereldomroep; andere programma van Mayra Martina en Winston Straker met als Mark van Schaick - hoofdredacteur van de Slagwerkkrant, Gitarist onderwerp vier vaders. De Good Morning Show won de Award. en Interface, oud-hoofdredacteur van Oor en oud-presentator bij KinkFM; Frans Sman - editor, cameraman, regisseur en mede-eigenaar van Broadcastevents. genomineerden Leentjebuur, Pluto en Documento. De Award ging naar Pluto. nominaties voor de programma s Hi5, Start en Avondwinkel. Hi5 werd winnaar. 2 Programmering 21

22 SALTO nominaties voor Goodwill TV, Ratatouille TV, Nefesh TV en Dialoog TV (buurttv Nieuw West). Nefesh sleepte de prijs in de wacht. SALTO genomineerd werden Inspirational Grooves, GAM TV, Harvest TV en Somali4all TV. Inspirational Grooves won de Award. aangepast op deze vormgeving en in alle gedrukte media van SALTO wordt er zeer creatief gewerkt met de huisstijl. We hebben de eigen kanalen en die van AT5 ingezet om meer bekendheid te creëren door het uitzenden van promotiefilms over SALTO. Deze beogen uit te nodigen om mee te doen als maker of nominaties voor De Tafel van Babel (MTNL-productie), het kijker en luisteraar. De promo s worden door SALTO zelf gepro- Lijsttrekkersdebat en Amsterdam Inc. Amsterdam Inc duceerd en etaleren steeds unieke radio- of televisieprogramma's ging er met de prijs vandoor. Jaarlijks worden ook de Lokale Omroep Awards toegekend door de OLON7. Alle programma s uitgezonden door lokale omroepen in heel het land dingen mee. Elk jaar vallen ook SALTO-programmamakers in van SALTO. Eind 2010 zijn we begonnen met de voorbereiding voor een wekelijks programma bij AT5 over SALTO, dit zal medio 2011 uitgezonden worden. Ook de audiovormgeving van de radio werd gerestyled, met nieuwe jingles voor alle radiokanalen. de prijzen. Presentator Iven Cudogham van het AT5-programma We gaan zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden aan om zicht- Basta won de Lokale Omroep Award voor Beste Presentatietalent. baarder te worden en onze bijzondere omroepactiviteiten onder de Het SALTO-radioprogramma Martin & Pieter Show, een programma aandacht te brengen. Zo is er in 2010 exposure gegeven aan onze over kunst, cultuur en actualiteiten in Amsterdam omlijst met muziek samenwerking in het kader van SAIL en zijn we ook aanwezig in en humor, werd genomineerd voor het Beste Radioprogramma. de openbare ruimte met programma s uit de OBA op radio en tv, 2.4 Positionering en promotie In de afgelopen jaren hebben we ons ingespannen om de naamsbekendheid van SALTO onder Amsterdammers te vergroten. Deze is nog altijd minder groot dan wij graag zouden zien. Voor ons is dat een aanleiding om te blijven communiceren waar we voor staan. Om de promotie, de positionering en de herkenbaarheid van SALTO te realiseren hebben we de volgende acties ondernomen: 7 22 en op de Zuidas met ons programma Casual Friday. Een uitgebreider overzicht van onze samenwerkingsverbanden leest u in Hoofdstuk 3. Op het vlak van communicatie focussen we ons op de beeldvorming van SALTO in Amsterdam en werken we aan een betere balans tussen SALTO als aanbodorganisatie waar iedere Amsterdammer maker is en de omroep SALTO die met haar radio en televisie het Amsterdamse publiek bedient. Dat betekent dat De nieuwe huisstijl met een opvallend en onderscheidend logo is we veel aandacht besteden aan het werven van nieuwe consequent doorgevoerd op alle media van SALTO, op de televisie programmamakers en dat we ons inspannen om de zichtbaarheid, zijn de logo s in beeld, in de vormgeving van de website is geheel vindbaarheid en ook kwaliteit van het aanbod te verbeteren. OLON is de organisatie van Lokale Omroepen in Nederland. 2 Programmering

23 2.4.1 Publieksbereik wijziging komt UPC tegemoet aan de vraag van de omroepen om Uit onderzoek blijkt dat SALTO op verschillende manieren bekendheid beter vindbaar te zijn in het digitale aanbod. De lokale zenders geniet: als omroep, als zendgemachtigde én als facilitaire organisatie. hebben nu een eenduidige plek in het zenderaanbod gekregen, Het eerste waar de gemiddelde Amsterdammer aan denkt bij SALTO, waardoor makkelijker te communiceren is waar je ze kunt vinden. is aan de programma s die we uitzenden. Hierbij wordt de televisie het De invoer van de tv-playout is dit jaar afgerond. Hierdoor is het eerst genoemd. De radioprogramma s die we op de zeven kanalen mogelijk geworden de vormgeving te uniformeren en direct uitzenden worden aanvankelijk niet met SALTO in verband gebracht, aansluitend te programmeren. Er kunnen nu korte fillers en maar met de desbetreffende programmamaker. Pas in tweede tekstberichten tussen de programma s gevoegd worden, die de kijker instantie komt SALTO in het vizier als organisatie waar ook informeren over het komende programma. In dit verband zijn er ook programma s worden ontwikkeld. twee buitencamera s geïnstalleerd die vanuit verschillende Toch bereikt SALTO een grote verscheidenheid aan publieksgroepen. gezichtspunten het IJ in beeld brengen. SALTO s on-demand server via Programma s die mikken op een duidelijk te identificeren buurt of de website is in retentie-capaciteit uitgebreid: TV is van 1 naar 10 doelgroep binnen de Amsterdamse bevolking, worden binnen die maanden gegaan en radio van 10 naar 12 maanden. doelgroep vaak goed bekeken of beluisterd. Dergelijke programma s Eind 2010 is in de radiostudio s ProppFrexx in gebruik genomen. Dit zijn van grote waarde voor moeilijk bereikbare groepen in de stad. radio automation systeem stelt de gebruikers in staat om op een Ook op andere manieren werken we aan een groter bereik van SALTO. gebruikersvriendelijke manier de radioprogramma s te automatiseren. Zo werken we samen met politieke, maatschappelijke, educatieve en Voor de verbinding met particuliere radiostudio s maakt SALTO gebruik culturele organisaties die hun ideeën en opvattingen op radio en van codecs. In 2010 is er een begin gemaakt om de bestaande codecs televisie willen brengen. Ook werden uitwisselingsprogramma s die met ISDN telefoonlijnen werken te vervangen door internet opgezet tussen programmamakers onderling, om tot nieuwe codecs. Hierdoor hoeven onze programma-aanbieders geen hoge producties te komen. telefoonkosten meer te maken Zenderdoorgifte Voor een maximaal publieksbereik is de vindbaarheid van de SALTOzenders van groot belang. Gelukkig hebben de regionale en lokale omroepen sinds 1 oktober jl. een prominente en herkenbare positie in het digitale televisiezenderaanbod van UPC gekregen. Ze worden in de elektronische programmagids van 150 zenders opgenomen vanaf zenderpositie 30, direct achter de regionale zenders. Met deze 2 Programmering 23

24 3 Bijzondere activiteiten 3.1 Stedelijke interactie Media op buurt- en wijkniveau De diversiteit van ons programma-aanbod is een belangrijke kracht. Daardoor worden meer mensen bij de stad betrokken, wordt de sociale samenhang bevorderd en wordt ook de leefbaarheid in wijken service. Na afloop van de vergadering waren er reportages en interviews bij De Raad Vandaag. In het programma Hoeksteen Live debatteren bewoners, ondernemers en bestuurders elke laatste zaterdag van de maand met elkaar tot in de vroege uurtjes. en buurten vanuit verschillende invalshoeken belicht. Op die manier In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen die in 2010 plaats geeft SALTO de communicatie tussen de (gemeentelijke) overheid, hebben gevonden, heeft SALTO meegewerkt met diverse maatschappelijke organisaties en burgers een impuls, én die tussen programma s. Vanaf tien uur 's avonds tot middernacht waren de burgers onderling. Ook wordt zo het maatschappelijk debat verkiezingsuitslagen te volgen. De Hoge Heren Van Amsterdam en gestimuleerd. Amsterdammers horen via de programma s van elkaars Hoeksteen Live verzorgden deze uitzending gezamenlijk, vanuit de activiteiten en standpunten en gaan via SALTO met elkaar in discussie. Boekmanzaal in het Stadhuis. In de aanloop naar de verkiezingen Er worden verschillende programma s gemaakt die het maatschappelijk debat expliciet tot onderwerp hebben. De Raad Vandaag verzorgt driewekelijkse live-uitzendingen vanuit de raadszaal van de heeft SALTO met de Cultuurfabriek samengewerkt bij de registratie en uitzending van de debatcyclus Stad van mijn Dromen, die i.s.m. het Amsterdams Fonds voor de Kunst werd georganiseerd. gemeente Amsterdam. Hierbij vormen de integraal doorgegeven Ook in de dagelijkse talkshows op de radio bepalen maatschappelijke raadsvergaderingen op SALTO 1 een belangrijke aanvulling. vraagstukken regelmatig het gesprek. Zo volgde mart Radio de gang Nieuw is het interactieve VragenVuur dat voorafgaand aan de van de Surinaamse bevolking naar de stembus voor de parlements- Gemeenteraadsvergadering wordt uitgezonden. Burgers kunnen verkiezingen op de voet via een liveverbinding met verslaggevers in gemeenteraadsleden vragen stellen over zaken waarover zij zich Suriname. De bijdrage die mart Radio leverde aan de berichtgeving verwonderen of uitleg willen. over de Surinaamse verkiezingen is niet onopgemerkt gebleven in Op woensdag 6 oktober 2010 sprak burgemeester Van der Laan in een speciale raadsvergadering de jaarlijkse Staat van de Stad uit, waarbij de begroting voor het jaar 2011 gepresenteerd werd. SALTO was erbij met een liveverslag, dat terug te zien was via SALTO s on demand- 24 nationale en internationale media. Zo maakte onder andere het NOS Radio1 Journaal een reportage over mart Radio en plaatste de Wereldomroep een artikel op haar website over de verkiezingsberichtgeving van mart Radio. 3 Bijzondere activiteiten

25 In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 organiseerde mart het Debat Met mart, waarin de verschillende lijsttrekkers van Amsterdam Zuidoost met elkaar de discussie aangingen. Gespreksleiders Ra Pengel en Glenn Codfried voelden tijdens de live radiouitzending de lijsttrekkers stevig aan de tand over lokale kwesties. Wij streven ernaar met dit programma de burgers die tot op heden nimmer zijn gaan stemmen nu wél naar de stembus te krijgen, aldus een enthousiaste Norman van Gom, directeur van mart. 3 Bijzondere activiteiten 25

26 Elisabeth Booms van Radio Ondo Italiano stuurde deze foto naar SALTO. Zij schreef daarbij: "Hierbij de foto waarop ik, stralend en ook een beetje ontroerd, te zien ben tijdens de presentatie van de honderdste uitzending van mijn Italiaanse radioprogramma 'Poesia nel Cuore' op 13 juli De techniek werd die avond verzorgd door mijn collega Silvia Terribili van Radio Ondo Italiana terwijl mijn andere collega's Barbara en Gino live belden vanuit Italië met felicitaties vol poëtische teksten en Italiaanse muziek, terwijl Sebastiano in Amsterdam mij telefonisch een muzikale serenata bracht. Een heerlijke avond in de studio van SALTO... om nooit te vergeten!" 26 3 Bijzondere activiteiten

27 De sociale cohesie op buurt- en wijkniveau wordt door SALTO mede Virtueel Museum en CAS Zuidas bevorderd doordat we de bewoners zelf stimuleren om programma- Op 12 november jl. was het radioprogramma Casual Friday niet alleen maker te worden en zo voor, door en met hun eigen buurtgenoten te beluisteren via de ether, maar ook live te volgen via CASZuidas, het programma s te verzorgen. Een goed voorbeeld hiervan is RaZo, dat videoscherm van het Virtueel Museum op het Zuidplein. Daarbij een keur van programma s uit en over Amsterdam-Zuidoost aanbiedt. organiseerde SALTO in samenwerking met het Virtueel Museum, Een ander mooi voorbeeld is Dialoog TV, dat buurttelevisie gebruikt videokunstenares Maria Zendrera Valsecchi en technicus Christo om bewoners dichter bij elkaar te brengen. De betrokken bewoners Buschek het kunstproject Hitchhiking. Zendrera Valsecchi stond maken met hulp van professionele televisiemakers zélf televisie over vanuit de studio van Casual Friday in contact met een in een koffer gebeurtenissen rond de stadsvernieuwing in Osdorp. Ook Het gemonteerde computer, die rondreisde in de publieke ruimte rondom Gewilde Oude Westen is een programma dat gemaakt wordt door en in de Zuidas. Via Skype videoconferentie nodigde zij voorbij- bewoners, in dit geval afkomstig uit Oud-West. gangers uit om de computerkoffer een lift te geven. De koffer Nieuwe samenwerkingsverbanden in de stad Door het open karakter van de SALTO-zenders wordt ruim baan geboden aan iedereen die vernieuwende programma s wil maken. Geen enkel landelijk medium biedt zo veel ruimte voor experimenten op het gebied van media. SALTO werkt samen met mediapartners, bedrijven en instellingen om bijzondere evenementen vast te leggen, uit te zenden en toegankelijk te maken voor alle Amsterdammers. Hieronder volgt een overzicht van die bijzondere samenwerkingen. SAIL AMSTERDAM Tijdens SAIL Amsterdam heeft SALTO in samenwerking met UPC en twintig vrijwilligers van Amsterdam FM een live multimediaal SAILprogramma verzorgd op het digitale evenementenkanaal van UPC, waardoor we in heel Nederland te ontvangen waren. SALTO heeft als enige omroep in Nederland dagelijks tien uur rechtstreeks verslag gedaan van het evenement vanuit de IJhaven in Amsterdam; in totaal was er 41 uur uur live televisie te zien op SALTO 1, te horen op Stads FM en te volgen via Amsterdam FM Twitter en SALTO livestream. 3 Bijzondere activiteiten arriveerde na een lange rondreis door Amsterdam-Zuid uiteindelijk in de studio van Casual Friday. Deze Hitchhiking was tevens live te volgen via CASZuidas. Casual Friday wordt iedere vrijdag verzorgd in samenwerking met Amsterdam Bright City, Amsterdam FM en The English Breakfast. Allmedia en IAM TV Studenten van ROC Amsterdam maken eigentijdse programma's over Amsterdam-West, jongeren en wonen. Allmedia, een samenwerking van woningcorporatie de Alliantie, ROC Amsterdam, stadsdeel Nieuw=West en ROCmedia, verzorgt deze videoproducties met steun van de provincie Noord-Holland. OBA LIVE Vijf dagen per week zendt SALTO het programma OBA Live uit, een gezamenlijke productie van de omroepen IKON, LliNK, NMO, NIO en de Humanistische Omroep. Vanuit de Openbare Bibliotheek Amsterdam verzorgen de vijf omroepen een talkshow waarin literatuur en politiek centraal staan, afgewisseld met livemuziek. SALTO zendt deze programma s dagelijks uit op SALTO 1. 27

28 28 3 Bijzondere activiteiten

29 Radio Blind dates cultuurbeleid. Deelnemers waren onder meer Linda Bouws (directeur Bij de Radio Blind Date slaan twee verschillende radioprogrammakers Felix Meritis), Dennis Straat (VVD Oost), John de Zwart (directeur van SALTO de handen ineen om gezamenlijk een liveprogramma te AT5), Rhona Mathlener (Soutterrain Amsterdam), Rudolf Buurma verzorgen. Hiermee zetten we de grote diversiteit onder SALTO s (directeur SALTO), Nevin Özütok (GroenLinks Oost), Heiner Holtappels programmamakers actief in, met als doel uitwisseling van kennis en (NIMC) en Jan Riezenkamp (Amsterdamse Kunstraad). Het debat werd ervaringen. Programmamakers die hier in 2010 aan deelnamen uitgezonden op SALTO 1 en op Amsterdam FM. reageerden zeer positief. De volgende verrassende ontmoetingen Broadcast Media Sculptures (BMS) werden uitgezonden: English Breakfast & CRTV, Radio Noordzij & Mart Ten behoeve van het Europese project Broadcast Media Sculptures Radio, Mighty Radio & Amsterdam Alert, Muzikale Noot & Extra Editie, organiseerde SALTO in samenwerking met het Nederlands Instituut Bangsa Jawa & Radio Patrin. voor Mediakunst de lezing The Bodily Turn. De thema s van deze Congres en debat 'Citizen Journalism' avond waren kunst, technologie en media. Het BMS-project werd in In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam vond op 3 juni 2010 afgesloten met een conferentie in Wenen het congres Citizen journalism: What s Your Opinion plaats. BMS is een overkoepelende naam voor een uitwisselingsprogramma Gedurende de dag konden bezoekers uiteenlopende lezingen over met vier deelprojecten: Cultural Interface, Media Playgrounds, burgerjournalistiek bijwonen. Het congres werd afgesloten met een op Sculpture Parks en de conferentie. SALTO werkte gedurende 2009 en SALTO 1 live uitgezonden paneldiscussie samen met Freies Radio Wien/Orange 94.0, Maholy-Nagy Yere Haiti University of Art and design, de Sofia University en ResonanceFM uit Het initiatief Yere Haïti heeft een live benefietprogramma op SALTO 1 Londen. SALTO ontwikkelde een internetportal voor dit project waarop uitgezonden om de slachtoffers van de aardbeving in Haïti te videocontent kan worden ge-upload. ondersteunen. De benefiet werd georganiseerd door programma- PARK.tv makers uit de Amsterdamse lokale media en vond plaats in Pakhuis In 2010 was er tot slot sprake van een eenmalige terugkeer van het De Zwijger. Registratie en uitzending van het twee uur durende live- kunstprogramma PARK.tv, met zeven nieuwe uitzendingen. Een week programma werden uitgevoerd door SALTO. De presentatie was in lang konden de kijkers in de nacht weer eens genieten van de handen van Sylvana Simons en Guilly Koster. vermaarde artistieke audiovisuele kunsten van het collectief. Gemeentelijk Cultuurdebat Live! PARK.tv is geen onbekende in Amsterdam. Tussen 1991 en 2005 werd In samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en het programma wekelijks op SALTO uitgezonden, onder het motto to Amsterdam FM heeft het Gemeentelijk Cultuurdebat plaatsgevonden. Watch is to Steal, Watch this, TAPE THIS. Wethouder Gehrels, politici en verschillende kopstukken uit de Amsterdamse kunstenwereld debatteerden over het hoofdstedelijk 3 Bijzondere activiteiten 29

INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID

INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID media-aanbodbeleid 2015 INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID Inleiding - De publieke taak van de Omroep van Amsterdam 4 De publieke taak... 4 Het media-aanbodbeleid 5 Inleiding... 5 1 - Missie en uitgangspunten...

Nadere informatie

Voorwoord PUBLIEKE OMROEP AMSTERDAM

Voorwoord PUBLIEKE OMROEP AMSTERDAM Voorwoord Vijfentwintig jaar geleden werd er een einde gemaakt aan het kat- en muisspel tussen het agentschap telecom en "de vrije jongens van de ether". De gemeenteraad van Amsterdam wilde dat het voor

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Goed voor Gennep 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Welkom op onze infoavond! Stichting Multimediale Omroep Gennep (SMOG) 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl Welkom Welkom bij de eerste officiële nieuwsbrief van het Regionaal Media Centrum Twente, kortweg RMC Twente. Wij, Janneke Derckx en Lidewij Peters zijn twee enthousiaste studenten aan de Universiteit

Nadere informatie

SALTO 24-05-2007. Zie verder de website van SALTO: http://www.salto.nl. Interview met de directeur van Salto: Rudolf Buurma

SALTO 24-05-2007. Zie verder de website van SALTO: http://www.salto.nl. Interview met de directeur van Salto: Rudolf Buurma SALTO 24-05-2007 SALTO is de publieke omroep van Amsterdam en wil een spiegel zijn van de stad en een forum voor alle inwoners. Laagdrempelig, en even divers als Amsterdam zelf. Het is geen spreekbuis

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access

De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inleiding... 7 Publieke omroep Amsterdam... 7 Divers en laagdrempelig... 7 Broedplaats: leren en experimenteren... 8 Leeswijzer... 9 Programma-aanbod... 11 Radio en TV: van

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Media-aanbodbeleid 2015

Media-aanbodbeleid 2015 Omroep Ede algemeen 0318 811 999 e-mail redactie@omroepede.nl post Postbus 4242 6710 EE Ede bezoek Cultura, Molenstraat 45, Ede ingang rode deur aan de telefoonweg Stichting Omroep Ede - PBO (VERSIE 02)

Nadere informatie

gratis app Radio509 is een toegankelijk radiostation met de perfecte muziekmix, nieuws, reportages en interviews: 24 uur per dag, 7 dagen per week.

gratis app Radio509 is een toegankelijk radiostation met de perfecte muziekmix, nieuws, reportages en interviews: 24 uur per dag, 7 dagen per week. ONTDEK RADIO 509 Radio509 is een toegankelijk radiostation met de perfecte muziekmix, nieuws, reportages en interviews: 24 uur per dag, 7 dagen per week. WEKELIJKS BEREIKT RADIO509 RUIM 25.000 LUISTERAARS.

Nadere informatie

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein BELEID BESTUUR LOKALE OMROEP STEIN PAGINA 1 TAAK / DOEL LOKALE OMROEPEN INSTANTIE WET TAAK/DOEL A. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

SALTO Jaarverslag 2006

SALTO Jaarverslag 2006 SALTO Jaarverslag 2006 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Inleiding...5 H.1 Organisatie...7 H.2 Programma-aanbod...13 H.3 Bestuur en medewerkers...19 H.4 Bijzondere gebeurtenissen in 2006...21 H.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Verder dien je het aanmeldingsformulier geheel in te vullen. Zie achteraan dit document.

Verder dien je het aanmeldingsformulier geheel in te vullen. Zie achteraan dit document. Doe mee met de #3fm #DJ #Talentschool 2013-2014 Op 22 juni 2013 start een nieuwe serie van 3 workshops onder leiding van Timo Komst. Je kan je hiervoor vanaf nu aanmelden. De workshops worden gegeven in

Nadere informatie

Live Radio. Bordes op de Borrel

Live Radio. Bordes op de Borrel Live Radio Bordes op de Borrel Bordes op de Borrel Live Radio tijdens jouw vrijdagmiddagborrel 2 Bordes op de Borrel bij jou Nodig Bordes uit op de Borrel bij jouw bedrijf. En maak samen een echt Radio

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID

INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID media-aanbodbeleid 2014 INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID Inleiding - De publieke taak van de Omroep van Amsterdam... 4 De publieke taak... 4 Omroep van Amsterdam: professioneel aanbod AT5, nieuwsvoorziening

Nadere informatie

RTV Borne. Jaarverslag 2016

RTV Borne. Jaarverslag 2016 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Bestuur en organisatie... 1 Activiteiten... 1 Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en het programmavoorschrift... 3 Bereikscijfers... 4 Missie en werkwijze De missie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek rtv noordoost twente twentefm jouw keuze in Twente accentfm de leukste piratenmix twentetv hier zie je de streek tarieven 2015 twentefm jouw keuze in Twente Twente FM is hét station voor Noordoost Twente.

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2004

De Amsterdamse Burgermonitor 2004 De Amsterdamse Burgermonitor 2004 Fact Sheet nummer 2 juli 2005 Amsterdammers en hun mediagebruik Het medialandschap verandert in hoog tempo. Traditionele media als kranten en actualiteitenrubrieken op

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu Juryrapport Gemeente(n): Rotterdam Omroep: Stichting OPEN Rotterdam Inzendcategorie: radio Programmanaam: 010nu Programmabeschrijving: INZENDING CATEGORIE NIEUWS EN ACTUALITEITEN: 010nu - dagelijks magazine

Nadere informatie

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B MISSIE EN VISIE 2013-2015 CONTACTGEGEVENS Opgesteld door: Organisatie: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Adres: Molenstraat 35 B Postcode, Plaats: 3927 AC RENSWOUDE Telefoonnummer:

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente 1

Stichting Regionaal Media Centrum Twente 1 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Wat doen we regionaal en wat doen we lokaal... 2 Organisatie... 2 Uitgangspunten van de organisatie: bestuurlijk organigram... 3 Personeelsbeleid... 3 Redactioneel: Realisatie

Nadere informatie

1. Tips voor een werkstuk of spreekbeurt... 2

1. Tips voor een werkstuk of spreekbeurt... 2 Inhoudsopgave 1. Tips voor een werkstuk of spreekbeurt... 2 2. RTV Utrecht... 4 2.1. Hoe is RTV Utrecht ontstaan?... 4 2.2. Visie... 4 2.3. De kern van RTV Utrecht... 4 2.4. De Mediawet... 5 2.5. Rampenzender...

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Mediabeleid in Nederland

Mediabeleid in Nederland Opgave 1 Massamedia tekst 1 Mediabeleid in Nederland 5 10 15 20 25 30 35 In de afgelopen tien jaar konden Nederlandse burgers, naast de drie publieke tv-zenders en vijf publieke radiozenders, steeds meer

Nadere informatie

RECLAME. Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1

RECLAME. Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1 RECLAME Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1 Reclame- en Sponsorregels Programma-aanbieders kunnen rondom

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 25720/2011010535 Betreft: Toelaatbaarheid van het noemen en vermelden van bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan de actie Serious Request 2011 Bestuurlijk

Nadere informatie

Bevrijdingsfestival Overijssel

Bevrijdingsfestival Overijssel Bevrijdingsfestival Overijssel Activiteitenplan 2017 20-8-2016 Inleiding Zwolle, augustus 2016 In dit activiteitenplan leest u onze plannen voor de 27 e editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Het

Nadere informatie

Algemeen juryrapport Lokale Omroep Awards 2012

Algemeen juryrapport Lokale Omroep Awards 2012 Algemeen juryrapport Lokale Omroep Awards 2012 Aantal inzendingen: 295 programma s Aantal genomineerden: 35 Periode van uitzending: 01-03-2011-01-03-2012 De vakjury 2012 Jeroen Latijnhouwers (Editie NL,

Nadere informatie

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht April 2015 Ronald Jansen - Leon Pouwels Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website Resultaten extra vragen

Nadere informatie

RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014

RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 Medio mei van dit jaar heeft RTV Maastricht het initiatief genomen om verkennende gesprekken te voeren met fractievoorzitters uit de Gemeenteraad

Nadere informatie

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Korte omschrijving experiment De NPO start op 1 januari 2016 een experiment op het gebied van distributie van een van zijn subkanalen, te weten NPO Soul & Jazz.

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

radio&tv station voor veteranen en door veteranen.

radio&tv station voor veteranen en door veteranen. Als DJ in Libanon (UNIFIL Detachement DUTCHBATT 83/03-83/10 Nederlandse Unifil Vereniging (NUV) T.a.v. Bestuur NUV Betreft: oprichting www.veteransradio.nl internet online veteranen radio&tv station voor

Nadere informatie

Veluwe Centraal Visie en Missie Internetversie. Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / samenvatting 1

Veluwe Centraal Visie en Missie Internetversie. Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / samenvatting 1 Veluwe Centraal Visie en Missie 2016-2021 Internetversie Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / 2021 - samenvatting 1 Veluwe Centraal Een lokale mediaorganisatie met een regionaal hart Veluwe Centraal

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke gemeente Eindhoven Sector Communicatie Raadsnummer 09. R3034. OOI Inboeknummer o9bstoo53a Beslisdatum B&W a4 maart 2009 Dossiernummer 9I3.I53 Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale

Nadere informatie

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct 1 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Apeldoorn Direct de lokale omroep nieuwe stijl een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 2011-2016 2 Aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

RTV Goeree-Overflakkee

RTV Goeree-Overflakkee RTV Goeree-Overflakkee Plan van aanpak april 2013 Een gezamenlijk initiatief van Stichting Radio Superstar en Stichting Regionaal mediaplatform Goeree-Overflakkee Inleiding De samensmelting van de 4 gemeenten

Nadere informatie

DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA

DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA LINQ MEDIA Adverteren via de streekomroep LINQ MEDIA Een radioadvertentie verdwijnt niet in de afvalbak of kattenbak, adverteer op LINQ MEDIA voor méér exposure

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Tips om zelf het luisteren te verbeteren

Tips om zelf het luisteren te verbeteren Tips om zelf het luisteren te verbeteren Naast het leren van woorden is het belangrijk om zo veel mogelijk te oefenen met luisteren. Daarbij gaat het om verstavaardigheid en om begrijpend luisteren. Verstavaardigheid

Nadere informatie

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv.

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv. Drtv vernieuwt Momenteel wordt er een nieuwe programmering opgesteld gericht op een grotere doelgroep. Ook vergroten we de zichtbaarheid van de zender onder de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan de workshops

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Projectplan Lokale Mediavoorziening Gemeente Beesel

Projectplan Lokale Mediavoorziening Gemeente Beesel Projectplan Lokale Mediavoorziening Gemeente Beesel Colofon T.b.v. Auteur Gemeente Beesel Tanja Clercx / Jan Mooren Datum Versie 1.01 Rechten RTV Roermond 2014 Status Definitief Aantal Pagina s Projectplan

Nadere informatie

RECLAME. Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1

RECLAME. Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1 RECLAME Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1 Reclame- en Sponsorregels Programma aanbieders kunnen, onder

Nadere informatie

50 PK. Allochtone senioren in de kunsten

50 PK. Allochtone senioren in de kunsten 50 PK Allochtone senioren in de kunsten De verschrikkelijke conflicten waarin mensen ten onrechte worden samengevoegd onder noemers als Amerika, het Westen en de Islam en waarin collectieve identiteiten

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

Maatschappelijke vorming

Maatschappelijke vorming toelichting Hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een actieve, verantwoordelijke en sociale burger? Een belangrijke taak van de school is om leerlingen voor te bereiden op hun

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd

Evaluatie Open Podium Jeugd Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2014 2015 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er zes Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door St. Talentenloods in Dekker s Hoeve op de laatste

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL

CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL 13/14/15/16 JAN 2016 GRONINGEN NL CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL PETER DEN OUDSTEN, BURGEMEESTER GRONINGEN ONDERNEMERSCLUB EUROSONIC NOORDERSLAG 2016 WWW.EUROSONIC-NOORDERSLAG.NL

Nadere informatie

De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2017 Reglement Stemmingsprocedure

De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2017 Reglement Stemmingsprocedure De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2017 Reglement Stemmingsprocedure Artikel 1: Voorwerp van het reglement van de stemmingsprocedure 1. Dit reglement regelt de modaliteiten van de stemming, beschrijft,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Raad V200901121 versie 1 december 2009

Raad V200901121 versie 1 december 2009 Raadsvoorstel Inleiding: Sinds 2002 worden de vergaderingen van de gemeenteraad door camera geregistreerd en integraal uitgezonden op het televisiekanaal van de Heusdense lokale omroep HTR. Sinds de vaststelling

Nadere informatie

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Olon onderzoek lokale media landelijk 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Inhoud Inleiding & Definities Samenvatting Achtergrond Lokale nieuwsvoorziening & Informatiebehoefte Bekendheid (van

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2 e seizoen 2015 2016 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker s

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers (035) Stichting Omroep Limburg Postbus 94 6200 AB MAASTRICHT Datum Onderwerp 6 juni 2002 periodieke controle / sanctiebesluit Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-002004-ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen zijn daarmee al druk in de weer ondermeer door het opstellen

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers Contact: Geesje Philippi 06 2292 3459 g.philippi@pioneering.nl Claasje Reijers 06 1645 2080 c.reijers@pioneering.nl TV 1 De kans om de bouw te vernieuwen De vele kansen in de bouwsector om te innoveren

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 aanvullend plan bij aanwijzingsaanvraag: Meerjaren beleidsplan Omschrijving en positionering Voor het opteren naar een vergunning voor de publieke omroepfunctie in Albrandswaard

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN

CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN 2015 t/m 2018 C O N V E N A N T tussen de gemeente Stein en de Stichting Lokale Omroep Stein met betrekking tot voortzetting van het op 23 september

Nadere informatie

Mondi en Rob Smulders

Mondi en Rob Smulders Introductie Goed beleggen in vastgoed levert een aantrekkelijk rendement op, alleen zijn er de afgelopen jaren heel wat schimmige partijen actief geweest, die de woorden vastgoed en beleggen een onaangename

Nadere informatie

Project Discus Radio en Televisie

Project Discus Radio en Televisie Project Discus Radio en Televisie 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 De organisatie... 4 Kijkradio... 4 Open podium... 4 Televisie... 5 Website... 5 Nieuwe projecten 2016... 6 Financiën 9 2 Voorwoord Voor

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125 verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode 68 blauwe 62 foyer 75-150 café 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink Podium voor ontmoeting evenementenlocatie centrum apeldoorn Ieder

Nadere informatie

NPO. rvuß/m. lf-u-200^ Ministerie van OCW. Raad van Bestuur

NPO. rvuß/m. lf-u-200^ Ministerie van OCW. Raad van Bestuur Raad van Bestuur E-doc Nr, Datum Rag. Directie Ministerie van OCW lf-u-200^ rvuß/m NPO Ministerie van OCW Directie Media, Letteren en Bibliotheken t.a.v. mevrouw drs M. Hammersma Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Regionale programmaraad Zuidoost Brabant

Regionale programmaraad Zuidoost Brabant Regionale programmaraad Zuidoost Brabant 06-53775317 Postbus 1744 info@programmaraadzuidoostbrabant.nl 5602 BS EINDHOVEN giro 4896818 Regionale programmaraad Zuidoost Brabant Definitief radioadvies #29,

Nadere informatie

BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN

BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN Aanleiding Met het besluit van 26 oktober 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige onderdelen van de Wet van 16 maart 2016 tot wijziging

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2015 Reglement Stemmingsprocedure

De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2015 Reglement Stemmingsprocedure De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2015 Reglement Stemmingsprocedure Artikel 1: Voorwerp van het reglement van de stemmingsprocedure 1. Dit reglement regelt de modaliteiten van de stemming, beschrijft

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

Bestuursverslag 2015 RTV Kanaal30. Algemeen

Bestuursverslag 2015 RTV Kanaal30. Algemeen Bestuursverslag 2015 RTV Kanaal30 Algemeen De Stichting Lokale Omrop stelt zich ten doel : a. een omroepprogramma te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van de in de gemeenten Tytsjerksteradiel

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Inhoud Kernboodschap De Openbare Bibliotheek Venlo Missie Facts en figures (2016)

Nadere informatie

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd de opleiding en het werkveld... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) voltijd Samenleven in buurt en stad,

Nadere informatie

SALTO Jaarverslag 2007

SALTO Jaarverslag 2007 SALTO Jaarverslag 2007 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Leeswijzer...6 Programma-aanbod... 7 Uitgangspunten...7 Nieuwe programma s...7 Amsterdam FM...8 FunX, en ETV.nl...9 Maatschappelijk debat...9 Profilering

Nadere informatie

Begroting en toelichting

Begroting en toelichting Begroting en toelichting 2017 2018 2019 2020 2021 Inkomsten Gemeentelijke Bijdragen 1 Gemeente Veenendaal 34.712,60 34.712,60 34.712,60 34.712,60 34.712,60 Gemeente Renswoude 2.450,50 2.450,50 2.450,50

Nadere informatie

Inhoudelijke jaarverslag 2013

Inhoudelijke jaarverslag 2013 Inhoudelijke jaarverslag 2013 NTFF Westermarkt 2H, 1016 DK Amsterdam 1016 DK Amsterdam 020-7371666 info@ntff.nl KvK: 52197123 RSIN / fiscaal nummer: 850338980 Inhoudsopgave Wat is de missie en doelstellingen

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ VERHUUR POPZAAL 150-500 personen THEATERZAAL 175 RODE 68 BLAUWE 62 FOYER 75-150 CAFÉ 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink PODIUM VOOR ONTMOETING EVENEMENTENLOCATIE CENTRUM APELDOORN Ieder

Nadere informatie

Gereedschap voor succes

Gereedschap voor succes Gereedschap voor succes magazine voor maximaal buurtgeluk met kunst & cultuur 1 2 Gereedschap voor succes in buurtcultuur Succes! Kunst in de buurt brengt bewoners dichter bij elkaar en verbindt talenten.

Nadere informatie