Marklander. Juli. Ruimte voor je toekomst , nummer 31

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marklander. Juli. Ruimte voor je toekomst. www.markland.nl. 2010, nummer 31"

Transcriptie

1 galabal 2010 Juli Marklander 2010, nummer 31 Colofon Teksten Marianne van der Beek Foto s 2 Inspirerend en uitdagend / 3 Even kijken / 4 De beauty van informatica / 5 Het flankeren van het onderwijs / 6 Mocht u op reis gaan naar... / 8 De information escort / 10 Roostermaker: puzzelen voor het beste rooster / 12 Gala 2010 Jos Antens, Gerritdien Burink, Frank Kouwenhoven, Nel Rommens, Nel Verhaert. Conceptontwikkeling Award Communications, s-hertogenbosch Realisatie Scheepens reclame adviseurs, Tilburg 12 Ruimte voor je toekomst

2 Even kijken InsPirerend en uitdagend Voor u ligt de laatste Marklander van dit schooljaar. Ook deze Marklander staat weer vol met informatie voor ouders/verzorgers en leerlingen. Deze uitgave wordt ook verstrekt aan de ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen die deze maand al voor een eerste kennismaking onze school bezoeken. Dat wij een inspirerende en uitdagende leeromgeving belangrijk vinden, kunt u lezen in het artikel over de mediatheek en het vak informatica. De meerdaagse reizen geven aan dat leren buiten de school en plezier maken met elkaar prima samengaan. Het Markland College blijft werken aan het opleiden van onze medewerkers en in het artikel over flankerend onderwijs leest u op welke wijze wij met Fontys Lerarenopleidingen vormgeven aan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een prachtig project vol nieuwe uitdagingen en winst voor alle partijen. Met ingang van 1 augustus bestaat de Stichting Markland College uit twee scholen: het Markland College Oudenbosch en het Markland College Zevenbergen. Op dit moment wordt hard gewerkt om te zorgen dat alle zaken die hiermee samenhangen - zoals een nieuwe medezeggenschapsstructuur, een nieuwe website, een nieuwe schoolgids - op tijd klaar zijn. Ook in het nieuwe schooljaar gaan we voor een goede kwaliteit van ons onderwijs. We zetten in op een veilige leeromgeving waarin uw kind optimaal kan presteren en waarin onze medewerkers hun uiterste best doen om uw kind te begeleiden tijdens zijn of haar schoolloopbaan. Het verschil kunnen maken en de talenten van onze leerlingen ontwikkelen, dat is voor ons inspirerend en uitdagend. Het College van Bestuur Welkom aan onze nieuwe leerlingen! Tweehonderdéénenzeventig en honderdvijfentachtig leerlingen zijn vanaf het nieuwe schooljaar op respectievelijk het Markland College Oudenbosch en het Markland College Zevenbergen de nieuwe brugklassers! Wij heten jullie van harte welkom en wensen jullie een leuke en leerzame tijd toe op onze school in Oudenbosch of Zevenbergen. Nog even kijken of mijn cijfer voor wiskunde, Frans, Nederlands, mens en gezondheid is ingevoerd... In veel gezinnen zal de computer afgelopen schooljaar nog snel even aangezet zijn om te kijken of het punt voor de gemaakte toets al was ingevoerd. Werd voorheen gebruik gemaakt van cijferkaarten, met ingang van dit schooljaar konden leerlingen en ouders/verzorgers via het intranet van de school zien wat de resultaten van de toetsen waren. Duizenden keren is het leerlingweb, waar behalve het cijferoverzicht ook de absentieregistratie staat, bezocht. Digitaal Dat het cijferoverzicht van het leerlingweb veelvuldig werd bezocht, bleek ook uit de aanvragen voor een gesprek op de ouderavond. Afgelopen schooljaar konden ouders/verzorgers digitaal een gesprek aanvragen: op het moment dat de pagina online was al voor de rapporten waren meegegeven werden vele aanmeldingen voor de ouderavond gedaan. Voordeel van dit digitaal aanmelden was ook dat daarna de ouder/verzorger, door in te loggen, kon zien wanneer een gesprek was c.q. gesprekken waren gepland. Elke school krijgt op de homepage van Stichting Markland College (www.markland.nl) een eigen button. Op de homepage van beide scholen komt vervolgens een link te staan naar het intranet: door onder de button leerlingen met het leerlingnummer en wachtwoord van de leerling in te loggen, komen leerlingen en ouders/verzorgers op het intranet. In de loop van het schooljaar komt ook het intranet voor alleen ouders/verzorgers online. Hierover krijgen ouders/verzorgers tijdig schriftelijk bericht. Op één van de pagina s staat het cijferoverzicht. Tevens wordt het intranet komend schooljaar onder meer gebruikt voor het absentieoverzicht en mededelingen en documenten die voor de leerlingen van de school en hun ouders/verzorgers van belang zijn. Even kijken Nieuw Ook komend schooljaar kan het cijferoverzicht via de website worden opgevraagd. De website krijgt overigens vanaf september een nieuwe lay-out. Vanaf augustus 2010 bestaat de Stichting Markland College uit twee zelfstandige scholen: het Markland College Oudenbosch en het Markland College Zevenbergen. Het Markland College feliciteert alle geslaagden met hun diploma. Wij zijn trots op jullie! Wij wensen de geslaagden en de leerlingen van onze school een heel fijne vakantie! Ruimte voor je toekomst GYMNASIUM ATHENEUM HAVO VMBO Oudenbosch / Zevenbergen www. w. mark rkla land.nl 2 Marklander Marklander 3

3 gegevens modelleren en daar een database van maken. Tevens gaan de leerlingen in vwo 6 software schrijven met een andere school als opdrachtgever. Zo zijn er voor de tweedejaars van onze school lesprogramma s gemaakt. Website designer In het examenjaar worden door de vwo-ers en havisten in groepjes ook een website in kladblok gemaakt, dus niet met behulp van daarvoor bedoelde software. De leerling leert op die manier de html-code begrijpen. Als echte website designers wordt er vooraf overleg gevoerd met degene voor wie de website wordt gemaakt. De docent informatica: Er is bijvoorbeeld een website gemaakt voor een tuinderij, voor carnavalsverenigingen en voor schoonheidssalon Des Beaux Yeux. Nils van der Wulp uit 6 vwo, één van de makers van de website voor de schoonheidssalon, vertelt: We zijn in het begin van het schooljaar gestart met het maken van een planning. Er werd geïnventariseerd welke onderdelen van de website op welke datum moesten worden afgerond. De voortgang verliep niet altijd van een leien dakje. De mogelijkheden voor het bouwen van een website waren beperkt, plus hadden we te maken met beveiligingen die op school uit veiligheidsoverwegingen zijn aangebracht. Aan het eind van de derde periode kon de website online. Ik vond het zeker leuk om de website te maken en werk te leveren voor een echte opdrachtgeefster. Dat geeft natuurlijk ook het gevoel dat je met het vak informatica echt een dienst aan iemand anders levert, aldus Nils, die voor het vak informatica had gekozen omdat hij ook in zijn vrije tijd al veel met computers bezig was. Ik vind het een interessant vakgebied. Het vak informatica is praktisch en niet enkel gebaseerd op theorie. De kennis die je opdoet moet je ook toepassen. Zo moesten we bijvoorbeeld in Java een spel of een andere toegepaste applicatie maken en heb ik samen met een klasgenoot een Pacman-spelletje gemaakt. Je leert dus van een scripttaal de codes begrijpen, gebruiken en toepassen. Dat maakt het vak boeiend en interessant. De beauty van informatica Producerend leren houdt in dat je als leerling c.q. student werkt aan concrete producten. Het kan gaan om de oplossing van een probleem, de organisatie van een activiteit, de aanmaak van een website of een video. De leerling wordt producent. Informatica is op het Markland College een vak waarop de term producerend leren van toepassing is. Hans Witvoet, docent informatica: Het is een doevak met veel praktische onderwerpen. Sinds de invoering van de Tweede Fase is informatica in de onderwijsrichtingen vwo en havo een examenvak; voor de leerlingen die het profiel Natuur en Techniek kiezen is het een profielkeuzevak, bij de andere drie profielen is het een keuzevak in de vrije ruimte. Het vak kent geen centraal examen, maar wordt afgesloten met een schoolexamen. Dat schoolexamen bestaat, naast een toetsing van de theoretische kennis, uit het maken van een aantal praktische opdrachten. Hans Witvoet: Als laatste praktische opdracht maken havo 5 en vwo 6 leerlingen daarbij een product voor derden, bijvoorbeeld een website. Inspelen op Eén van de eerste producten voor derden was het maken van lesmateriaal voor Het Kwadrant, een school voor voortgezet onderwijs voor moeilijk lerende jongeren in Bergen op Zoom. Enkele jaren geleden werd onze school gevraagd om op de computer een lesprogramma voor deze opleiding te ontwikkelen. Onze leerlingen gingen voor dit project aan de slag en maakten een programma dat gebruikt kon worden door hun leeftijdsgenoten in het speciaal onderwijs. Het programma, bestaande uit eenvoudige opgaven voor oppervlaktemeting, klok kijken, enzovoorts, wordt ook vandaag de dag nog op de school gebruikt. Het bijzondere aan dit project was dat de leerlingen opgaven moesten bedenken waarmee hun leeftijdsgenoten die les volgden in het speciaal onderwijs, konden werken. Er moest dus ook goed worden nagedacht over de wijze waarop de opgaven werden verwoord zodat ze te begrijpen waren, aldus Hans Witvoet, eraan toevoegend dat vaak wordt gedacht dat informatica een vak is waar men enkel leert programmeren. Maar het is veel meer dan dat, het is een vak dat inspeelt op de ontwikkelingen van informatie en communicatie. Informatica is op het Markland College geen cursus Microsoft, de leerling leert bijvoorbeeld niet hoe Word, Excel of PowerPoint werkt. Tijdens de lessen informatica wordt geleerd hoe de computer werkt, hoe op een snelle manier de juiste gegevens opgevraagd kunnen worden in een database, men leert programmeren met de taal Java en men moet daarna in kleine groepjes een spel ontwerpen en maken. Op het vwo gaan de leerlingen tijdens informatica ook nog eens Het FLankeren van het onderwijs Vol enthousiasme komt de docent het klaslokaal binnen nu heeft hij een lesopdracht, daar zullen zijn leerlingen vol enthousiasme naar luisteren en mee aan de slag gaan. Maar al na een paar minuten zakt een aantal scholieren onderuit: Wat is hier zo interessant aan? De leraar raakt geïrriteerd of toch niet? Hoe gaat hij met de situatie om? Lesgeven is niet alleen weten wat een vak inhoudt en hoe je vakinhoudelijk kennis en vaardigheiden kunt onderwijzen, lesgeven is ook weten hoe je met de praktijk in de klas om moet gaan. Op opleidingen voor leraren wordt daarom niet alleen op de inhoud van het vak ingegaan, maar worden er ook lesuren Flankerend Onderwijs (FO) gegeven waarin alle aspecten worden behandeld die de toekomstige leraren in de praktijk tegen kunnen komen. Door praktijksituaties te oefenen, ervaringen uit te wisselen, vaardigheden te trainen en inzichten te verdiepen, kunnen de studenten zich tijdens de uren FO voorbereiden op het leraarschap. Snelle link naar de praktijk Werden voorheen de lessen FO aan de studenten van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) op het instituut gegeven, dit schooljaar is voor de eerstejaars stagiaires op het Markland College een pilot van start gegaan waarbij de FO-uren niet op de school in Tilburg, maar op het Markland College werden gegeven. Dit gebeurde op één van de dagen dat men stage liep op onze school: op woensdag stond Anthony Paijmans van Fontys twee uur lang in een klaslokaal van het Markland College, in de schoolbanken 16 eerstejaarsstudenten. Anthony Paijmans: Het voordeel van op deze manier flankerend onderwijs aanbieden is dat de studenten sneller de link naar de praktijk leggen. Wat vandaag gehoord is, kan morgen in de praktijk worden gebracht. Het gaat met name om het herkennen en dat de studenten zich afvragen Waar sta ik en wat past bij mijn lesstijl?. Opleiden in de school In de toekomst zal een aantal lessen flankerend onderwijs aan de eerstejaarsstudenten van Fontys mede gegeven worden door opleidings- en schoolpracticumdocenten van het Markland College. Dit gebeurt in het kader van Opleiden in de school, een opleidingsvorm waarbij de opleiding van de leraar steeds meer plaatsvindt op de school in plaats van op de lerarenopleiding. De ervaring leert namelijk dat door het leren op de werkplek een geheel nieuwe dynamiek binnen scholen ontstaat: de functies leren, werken, opleiden en professionaliseren komen in de school bij elkaar. De scholing van de opleidings - en schoolpracticumdocenten heeft afgelopen schooljaar plaatsgevonden in het Marklandrium. Het Marklandrium is het leercentrum van onze school voor docenten in alle fasen van hun beroepsloopbaan - van aanstaand, beginnend, gevorderd, ervaren tot nestordocent en voor onderwijsondersteunend personeel. Er is nog een opgave, die alles te maken heeft met onze kijk op onderwijs. Standaard onderwijs (de docent doceert en de klas is de maat) is niet meer van deze tijd. Iedere leerling is immers anders en vraagt persoonlijke uitdaging, ondersteuning en begeleiding. Tegelijk blijven we het leren in groepen en de sociale ontwikkeling erg belangrijk vinden. Het leren staat centraal. Het leren van onze leerlingen, maar ook van onze medewerkers. Want welke ambities we ook formuleren, of we ze bereiken hangt helemaal af van de professionaliteit van de man of vrouw voor de klas. En zo komen we bij onze grote uitdaging voor de komende jaren: zorgen dat onze school nog meer wint aan LEERKRACHT. (Uit Leerkracht, het schoolplan ) 4 Marklander Marklander 5

4 Mocht u op reis gaan naar... Londen, Berlijn, Parijs, Rome, Barcelona, York, het Alpenkamp in Châteauroux Les Alpes, Ardennen, Schotland, Ierland... In de week van 17 tot en met 24 april stonden de meerdaagse reizen voor de leerlingen uit vwo 5, havo 4 en vmbo 3 op het programma. Het werden weer fantastische en leerzame dagen en iedere leerling vond zijn/haar reis en zijn/haar groep de leukste, de interessantste, de beste, de gezelligste, enzovoort... en dat was ook zo! Docente Gerritdien Burink attendeert u op de Ramblas, waar je de meest bizarre levende standbeelden tegenkomt! Natuurschoon In York, waar u in het Yorvik Viking Centre zelfs de geur en de stank van het middeleeuwse York kunt ervaren, moet u volgens de leerlingen van vmbo 3 beroepsgericht zeker The Ghost Walk meemaken: anderhalf uur lang gaat u met een verhalenverteller de donkere stad in voor een rondleiding langs plaatsen met bijzondere ghoststories. Ook zijn rondom York de Moors en aan de kust de pittoreske plaats Whitby zeer zeker een bezoek waard. Prachtig zijn ook de Ardennen. U kunt er kajakken Twaalf kilometer met twee watervallen en ontelbare stroomversnellingen mountainbiken, een Challenge Parcours afleggen of gewoon in alle rust van het natuurschoon genieten. Gevraagd naar tips voor de lezer, laat Berlijnreizigster Narine Pogosian uit 3 vmbo t/g weten: Ik zou zeker Sachsenhausen aanbevelen, het is er zo indrukwekkend, je mag het echt niet missen. Verder is het Holocaust-Mahnmal erg interessant. Het is een soort doolhof, waarin je het gevoel krijgt helemaal alleen en heel klein te zijn. En wat u volgens haar ook niet moet vergeten: In Berlijn bent kun je echt leuk winkelen! Haar reisgenote Margo Vogelaars was ook onder de indruk van Sachsenhausen: Je ziet er weleens plaatjes van, maar een beeld erbij heb je toch niet echt. Wanneer je het in het echt ziet, is het toch heel anders. Zeker leuk om mee te maken - wanneer ze er spelen is volgens haar een optreden van de Blue Man Group: Dat is een groep blauwe mannen die op trommels muziek maakt. Tegelijkertijd spuiten ze verf op de trommels, waardoor je een heel mooi effect krijgt. Berlijn stond ook op het meerdaagse reizenprogramma van vwo 5 en havo 4. Naast de bezienswaardigheden, die volgens Carlijn Balink uit vwo 5 iedereen gezien moet hebben Zo heb je het Rijksdaggebouw waar je vanaf de glazen koepel een mooi uitzicht hebt over Berlijn, de Brandenburger Tor, de Berlijnse Muur, het Holocaust Monument en de Unterwelten. moet u volgens haar ook een bezoek brengen aan het Dunkelrestaurant. Carlijn Balink: Je wordt er begeleid door blinden. Het is er pikdonker en je ziet er dan ook helemaal niets. Daar eten is echt bijzonder. Gewoon cool De leerlingen van vmbo 3 uit Zevenbergen reisden af naar Londen. Anieke Ouwerkerk: Harrods is leuk omdat dat een super groot warenhuis is waar je echt alles kunt kopen en het is echt leuk om dat mee te maken! Het is gewoon cool als je daar bent geweest. In Camden Town heb je winkeltjes, waar je alles van Londen kunt kopen, en nog goedkoop ook. In Londen Eye kun je over heel Londen heen kijken, nou, dat is gewoon super! Reisgenoot Ayrton Nieuwland prijst ook Londen Eye aan, maar op nummer één het Wembley Stadium. Ik vind dat één van de mooiste stadions. Het heeft een heel mooi dak dat voor een deel dicht kan. Plus is de rondleiding heel leuk, je komt echt overal, van kleedkamers tot spelerstunnel en zelfs in de skybox van de Royal Family. Een aanrader volgens Ayrton is zeker ook de musical We Will Rock You: Je wordt als bezoeker echt bij deze musical betrokken. De musical staat ook met stip op nummer één van docent Mark Schilder: Ook al houdt men niet van musicals, de trip naar Londen is niet compleet zonder een bezoekje aan het West End, het musicalgebied van Londen. We Will Rock You is, zoals de titel al doet vermoeden, een musical met een verhaal geïnspireerd op de muziek van Queen, uiteraard alles gespeeld door een live band! Wat heeft deze legendarische band een hoop fantastische nummers geschreven! Vervelen is onmogelijk! Le Roi Lion In Parijs moet u ook zeker naar een musical gaan. Maartje Bastiaansen uit vmbo t/g 3 die met haar reisgenoten naar de musical Le Roi Lion ging: Het is echt zo gaaf en zo mooi. Ik kreeg in het begin echt kippenvel. Het is heel apart om in het Frans een musical te horen! Reisgenote Floor van den Eijnden noemt als tip de Eiffeltoren. Supervet! Op de top is de stad echt mooi met al die lichtjes, je ziet zelfs de Sacré-Coeur op Montmartre. De reis van uw leven Gaat u binnenkort naar Schotland? Dan kan ik u vertellen, dat wordt de reis van uw leven. Mooi landschap, aardige mensen en gezellige dorpjes en steden. Vooral de hoofdstad Edinburgh mag niemand missen en dan zeker niet het kasteel van Edinburgh. Hier krijgt de bezoeker een indruk van hoe het in de middeleeuwen moet zijn geweest. Verder is er in deze stad onder meer de mooie St. Giles Cathedral, aldus leerlinge 5 vwo Cathelijne Cramer. Een must In Ierland moet u volgens Mairin van der Beek uit vwo 5 zeker het natuurgebied Connemara ten noorden van de stad Galway bezoeken. Je bent letterlijk in the middle of nowhere. Het is een heel gevarieerd natuurgebied met onder meer heuvels, vlaktes en meren. Vooral bij zonsondergang echt de moeite waard. Galway zelf, maar ook Dublin, zijn heel leuke steden. Tevens is het een must om een plaatselijke pub in te gaan. Dan leer je pas echt de Ierse gezelligheid kennen, aldus Mairin. Te voet De reis naar Rome werd door de IJslandse aswolk gelukkig geen voetreis naar Rome. Besloten werd om in plaats van met het vliegtuig, met de bus af te reizen naar deze stad. Volgens docente Roxanne Hamers moet de reiziger wel te voet naar de koepel van de Sint Pieter: De klim naar boven valt echt wel mee en het uitzicht is fenomenaal! Met helder weer kun je erg ver kijken. Ook zie je dan heel goed dat Rome op zeven heuvelen is gebouwd. Een bezoek aan het Pantheon is ook een aanrader. Het is heel indrukwekkend en het is en blijft apart dat deze kerk een open dak heeft, aldus Roxanne Hamers, die ook attendeert op de Spaanse trappen: Houd je van gezelligheid, ga dan daar naar toe! Het barst er van de mensen die samenkomen om iets te drinken en iedereen is ontzettend vriendelijk tegen elkaar. Leuk aan de Spaanse trappen is ook de PC-Hooftstraat van Rome: in deze lange winkelstraat is het geweldig windowshoppen. Levende standbeelden Wilt u in Barcelona een fantastische ervaring meemaken, dan moet u naar Camp Nou, het stadion van FC Barcelona, gaan. Een fantastische ervaring, aldus 5 vwo leerling Kas van den Heuvel. Ook een bezoek aan Parc Güell is zeker meer dan de moeite waard. Froukje Rampaart en Jorine van de Weijgert (5 vwo): Het is er ongelofelijk relaxed! Alpenkamp Een tip uit het Alpenkampprogramma is volgens Kelly van Gils uit vwo 5 moeilijk te geven. Er zat zoveel variatie in het programma je kunt in het gebied raften, wandelen, klimmen, abseilen, kajakken en de via ferrata lopen. Het is een reis waarop je je grenzen verlegt en goed leert samenwerken, aldus Kelly. 6 Marklander Marklander 7

5 De information escort Het Markland College heeft drie mediatheken, één op de campus (leslocaties Brugklas, Thomas More en Pagnevaart), één op de leslocatie De Vossenberg en één op het Markland College in Zevenbergen. Het zijn the places to be voor media-educatie. Samen met de open leercentra zijn ze een belangrijk onderdeel van onze leer- en werkomgeving. De mediatheek als studielandschap is, naast het klaslokaal, één van de centra waar leren plaatsvindt. Medewerkers in dit landschap spelen een actieve rol bij het ondersteunen van het onderwijsproces. Met Ontdek en maak gebruik van het kloppend hart van de school: de mediatheek wordt op onze school de mediatheek onder de aandacht gebracht van de leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Leesboeken in het Nederlands, Duits, Engels en Frans, informatieve boeken, maar ook tijdschriften, videobanden, cd-roms en dvd s over de meest uiteenlopende onderwerpen zijn er te vinden en op de werkplekken waar de computers staan, kunnen de leerlingen de hele wereld rondsurfen. Met de softwareprogramma s als Leesadviezen, Uittrekselbank, Literom, krantenbank en Encarta encyclopedie kan de leerling eenvoudig zoeken naar een onderwerp waar hij of zij meer over wil weten. Onmisbare vrijwilligers De mediatheken van het Markland College worden beheerd door vier (parttime) mediathecarissen die worden geholpen door vrijwilligers. De vrijwilligers zijn onmisbaar, aldus Judith van Balen, medewerkster mediatheek met coördinerende taken. Er is momenteel een groep van vijftien vrijwilligers en iedere vrijwilliger is één of twee dagdelen aanwezig. Dat lijkt veel, maar gelet op alle werkzaamheden, kunnen we heel veel vrijwilligers gebruiken. De mediatheek is namelijk niet alleen een plaats waar de leerling informatie kan vinden en kan werken aan opdrachten, de medewerkers ondersteunen ook projecten van vakdocenten en organiseren tal van activiteiten voor de leerlingen. Zo werd er dit schooljaar samen met docenten tijdens de kinderboekenweek - met als thema Aan tafel. Eten en snoepen in kinderboeken - voor de brugklasleerlingen in Oudenbosch de projectdag Sjakie en de Chocoladefabriek gehouden. De leerlingen gingen de film Sjakie en de Chocoladefabriek bekijken, posters, decors en placemats met poëzie en filmpjes maken. De leerlingen uit de bovenbouw beroepsgerichte leerweg kader/basis afdeling consumptief richtten in het brugklasgebouw de tentoonstelling De gedekte tafel in en bakten maar liefst 300 cakejes, die weer werden versierd door leerlingen van het 2e jaar beroepsgerichte leerweg kader/basis. Voor leerlingen van havo 4 en vwo 5 was dit schooljaar in samenwerking met de sectie Nederlands het gezelschap ZUVUYA uitgenodigd, dat op zeer bijzondere wijze van het eeuwenoude verhaal Van den Vos Reynaerde een story van deze tijd maakte en was in het kader van het poëziefeest Over de grens dichteres Marijke van Hooff uitgenodigd voor de leerlingen van 5 vwo. Elk schooljaar worden ook schrijvers uitgenodigd zoals afgelopen schooljaar de schrijvers Dirk Bracke en Elle van den Bogaart (in Zevenbergen), Theo en Marianne Hoogstraaten (campus) en Lieneke Dijkzeul (De Vossenberg). Voorts heeft de mediatheek elk jaar het project De Jonge Jury op het programma staan. Ook in het nieuwe schooljaar gaan we in Oudenbosch tijdens de kinderboekenweek een leuke en leerzame projectdag organiseren. Tevens wordt er voor de bovenbouw vwo/havo een project over Fairtrade gehouden en zullen ook komend schooljaar onder andere schrijvers worden uitgenodigd om meer te komen vertellen over hun werk, aldus Judith van Balen. Werven Elk jaar bezoekt Judith van Balen zoveel mogelijk informatieavonden die aan het begin van het schooljaar worden gehouden. Niet alleen om de mediatheek onder de aandacht van ouders/verzorgers te brengen, maar zeker ook om vrijwilligers voor deze plek voor mediaeducatie te werven. Het werk bestaat vooral uit baliewerk, het uitlenen en innemen van boeken, toewijzen van de pc s en boeken, en, zoals wij dat zeggen, uitleenklaar maken en hand- en spandiensten verlenen tijdens bijvoorbeeld het kinderboekendagproject. Enige kennis van Word en Excel is wel nodig, om de eenvoudige reden dat leerlingen vaak hulp vragen bij het maken van documenten, plaatjes zoeken en plakken, enzovoorts. Daarnaast moeten ze soms wegwijs worden gemaakt in de mediatheek: waar is wat te vinden of, zoals ook op de website staat, een leuk en spannend boek voor je lijst uitzoeken, informatie over je eigen stad of omgeving van internet halen, het raadplegen van de encyclopedie of welke vorm van informatievoorziening dan ook, de medewerkers van de mediatheek helpen je met veel plezier. Kortom: de mediatheekmedewerker is de information escort. Lijkt het u leuk om in het onderwijs - een wereld die constant in beweging is - mediatheekvrijwilliger te worden? Stuur dan een mailtje naar Judith van Balen Na de zomervakantie neemt zij dan contact met u op. Een vrijwilliger: Doen! Ik ben nu twee jaar werkzaam als vrijwilliger in de mediatheek van de campus. Wanneer mensen vragen wat dit inhoudt, zeg ik altijd dat het te vergelijken is met werken in een openbare bibliotheek. Er worden leesboeken, info-boeken, dvd s, tijdschriften e.d. uitgeleend en er is een computerruimte, waar leerlingen kunnen komen werken op een pc, huiswerk kunnen maken of informatie kunnen zoeken voor hun studie. Maar er komt meer bij kijken dan boeken uitlenen alleen. Er zijn tal van klussen die gedaan moeten worden om een mediatheek draaiend te houden. Nieuw aangeschafte materialen moeten worden geregistreerd en geplastificeerd. Het aanwezige materiaal wordt up to date gehouden. Er worden statistieken bijgehouden van de bezetting in de mediatheek. Er wordt geregistreerd hoeveel gebruik er wordt gemaakt van de aanwezige materialen enzovoort. De werkzaamheden die wij als vrijwilliger doen zijn niet moeilijk, maar enige kennis van een computer is erg handig. Je leert veel bij en het is leuk en interessant, mede door het contact met de leerlingen en docenten. Leuke bijkomstigheid is een uitje aan het eind van het schooljaar met alle vrijwilligers van de drie locaties. We gaan dan een dagje weg met z n allen. Je leert elkaar wat beter kennen en wisselt ervaringen uit met collega vrijwilligers. Dus lijkt het u wat om onze groep te komen versterken, neem dan contact op met de school. Doen!!!! 8 Marklander Marklander 9

6 Het is weer zomervakantie. De lokalen van het Markland College in Oudenbosch en Zevenbergen zijn leeg en de gebouwen worden van boven tot onder weer grondig schoongemaakt. In één lokaal wordt tijdens de langste vakantie van school een aantal weken nog hard gewerkt. Daar zitten de roostermakers net zo lang te puzzelen tot er een zo goed mogelijk basisrooster voor het nieuwe schooljaar ligt. Voor leerlingen uit de Tweede Fase bestaat geen uitval van onderwijstijd. Zij kunnen altijd zelfstandig, onder toezicht in lokaal V02, verder met hun studieprogramma. Invloed Maar niet alleen een zieke docent betekent een aanpassing van het dagrooster. Een aanpassing kan ook komen doordat van lokaal moet worden gewisseld. Of omdat er speciale activiteiten worden gehouden. Of omdat docenten meegaan op bijvoorbeeld een excursie. John Verhulst: Dat er een excursie op een bepaalde dag wordt gehouden, staat natuurlijk in de jaarplanning. Echter, later wordt pas bekend welke docenten er met de excursie meegaan en daardoor geen les kunnen geven. Niet van invloed op de roosters zijn bijvoorbeeld de ouderavonden, maar ze zijn wel van invloed op de werkzaamheden van de roostermakers die ook hiervoor een planning moeten maken. Invloed op het werk heeft ook de registratie van onderwijstijd dat sinds twee jaar verplicht is. Op elk gewenst tijdstip moet aan de onderwijsinspectie een overzicht van gerealiseerde onderwijstijd voorgelegd kunnen worden. Op het Markland College worden in het basisrooster meer dan het wettelijk minimum aan uren gepland. De ervaring leert dat er altijd lesuren uitvallen. Door meer uren aan het begin van het jaar in te roosteren, wordt zo toch de onderwijstijd, het aantal uren waar de leerlingen recht op hebben, gehaald, aldus John Verhulst. het beeldscherm van de roostermaker is voor een buitenstaander een wirwar van blokjes en vakjes, een puzzel waarop wordt aangegeven welke klas, waar en van wie les krijgt. Roostermaker: Puzzelen voor het beste rooster Onze school heeft vier roostermakers: drie in Oudenbosch en één in Zevenbergen. Naast hun roosterwerkzaamheden zijn zij ook docent. John Verhulst, roostermaker en docent wiskunde: De combinatie roostermaker docent heeft z n voordelen. Je voelt beter aan wat de consequenties zijn voor de werkvloer, wanneer je als roostermaker een verandering aan moet brengen. Ook zijn collega-roostermakers staan een aantal uren voor de klas. Roostermaker Jan van Wingerden in Zevenbergen is tevens docent natuur-/scheikunde, Roel van Trier docent Duits en Corné Hoogendoorn docent wiskunde. Eisen en wensen Wanneer aan het eind van het schooljaar definitief bekend is hoeveel leerlingen in welke klas zitten en welke vakkenpakketten zijn gekozen, gaan de roostermakers aan de slag om het basisrooster te maken. John Verhulst: Voor docenten moet je zo roosteren dat aan de CAO-eisen wordt voldaan. Je mag bijvoorbeeld een medewerker die een parttime dienstverband heeft, in een schoolweek niet vijf dagen achter elkaar inzetten. Daarnaast probeer je rekening te houden met de persoonlijke wensen die de docent heeft. Het is immers niet de bedoeling dat je het werkplezier van je collega s frustreert. Je probeert een zo gunstig mogelijk rooster te maken met zo min mogelijk tussenuren. Voor de leerlingen in de onderbouw geldt dat de lesuren op elkaar aansluiten en dat er dus nul tussenuren zijn. We proberen ook in de bovenbouw vwo/havo voor de leerlingen de tussenuren zo veel mogelijk te beperken. Het is daar wat lastiger, omdat gewerkt wordt met heel veel clusters. Het is een heel gepuzzel om tot nul tussenuren te komen wanneer je bijvoorbeeld een leerjaar hebt met 80 leerlingen die 70 verschillende pakketten gekozen hebben. Het werk van de roostermaker is volgens John Verhulst in de loop van de jaren wel ingewikkelder geworden. In de bovenbouw vwo/havo kunnen dus veel keuzes worden gemaakt. Daarnaast zijn er ook nieuwe vakken die gegeven worden in speciaal ingerichte lokalen en vaak in blokuren van twee of drie lesuren. Omdat er binnen de school met teams wordt gewerkt, moeten er ook gezamenlijke overlegmomenten worden ingepland. Dat betekent dat je op dat uur de docent die aan het overleg deelneemt niet kunt inplannen. Domino-effect De roostermakers streven ernaar een zo gunstig mogelijk basisrooster te maken dat het gehele jaar meekan. Dat hele jaar meekunnen lukt niet altijd. John Verhulst: Een collega kan langdurig ziek worden of besluiten ergens anders te gaan werken. Wanneer er dan een tijdelijke invaller of een nieuwe collega aan het werk gaat, kan het zijn dat deze niet op de dag c.q. dagen kan werken waarop de lessen staan ingeroosterd. Wanneer de lessen dan op andere dagen gegeven moeten worden, moet ook geschoven worden met de lessen die op die dag staan. Je krijgt dan een domino-effect. Roosterwijzigingen Elke morgen beginnen de roostermakers om uur (of eerder). Vanaf die tijd kunnen de teamleiders ziekmeldingen doorgeven. We streven ernaar roosterwijzigingen zo snel mogelijk op het internet en de informatieschermen in school te plaatsen. Wanneer ruim van tevoren bekend is dat er een les uitvalt, proberen de roostermakers eerst zodanig in het rooster te schuiven dat leerlingen later kunnen beginnen of vroeger uit zijn. Lukt het niet om het rooster aan te passen, dan worden de leerlingen op de campus in Oudenbosch en het Markland College in Zevenbergen door een andere docent opgevangen. 10 Marklander Marklander 11

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Ik vind het steeds fijner worden. Je krijgt

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

OOMC = Overkoepelende Oudervereniging Markland College PIA = profielinformatieavond MDR = meerdaagse reizen MaS = maatschappelijke stage

OOMC = Overkoepelende Oudervereniging Markland College PIA = profielinformatieavond MDR = meerdaagse reizen MaS = maatschappelijke stage Gebruikte afkortingen V = vwo H = havo VH = vwo/havo OGA = Oudenbosch gymnasium atheneum OH = Oudenbosch havo OM = Oudenbosch mavo BGL = beroepsgerichte leerwegen BB = basis beroepsgerichte leerweg KB

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

RIJSWIJKS LYCEUM. een wereld aan talenten!

RIJSWIJKS LYCEUM. een wereld aan talenten! RIJSWIJKS LYCEUM Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, gymnasium, atheneum, havo, mavo een wereld aan talenten! WELKOM Je bent nu bijna klaar met de basisschool, en dan? Jij wil naar een leuke school

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst

Samen bouwen aan jouw toekomst Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Samen bouwen aan jouw toekomst i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q Dit is mijn school. Ik heb moeite met schoolwerk maken. Maar op

Nadere informatie

Elke dag een ontdekking

Elke dag een ontdekking Elke dag een ontdekking vmbo elke dag een uitdaging Uw zoon of dochter heeft een vmbo advies. Nu volgt de uitdaging van het kiezen van de juiste school. Een school waar uw kind zich prettig voelt en die

Nadere informatie

schooljaar 2015/2016 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2015/2016 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2015/2016 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Eerlijk gezegd vond ik het eerst doodeng en spannend om naar een andere school te gaan. Ik wou mijn oude klas van de Ekke de Haan gewoon niet kwijt. We hadden het daar zo

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen!

Samen het beste uit jezelf halen! Samen het beste uit jezelf halen! Maak kennis met het Gerrit Rietveld College Je gaat binnenkort naar de middelbare school en natuurlijk wil je eerst onderzoeken welke school bij je past. We stellen ons

Nadere informatie

Met het project JEP had ons kraampje de meeste omzet tijdens de kerstmarkt! van schooljaar 2014/2015!

Met het project JEP had ons kraampje de meeste omzet tijdens de kerstmarkt! van schooljaar 2014/2015! Als je niet naar een gewone mavo wilt, maar naar een SUPER-MAVO moet je op Penta Hoogvliet zijn. De mavo van en de havo-top van Penta Hoogvliet noemen we samen de BUSINESS SCHOOL. Wat is er zo bijzonder

Nadere informatie

Naar de brugklas van het Greijdanus?!

Naar de brugklas van het Greijdanus?! Hardenberg Schitteren in Zijn licht Naar de brugklas van het Greijdanus?! www.greijdanus.nl/hardenberg Groep 8 en dan? Dan ga je naar een andere school. Naar het voortgezet onderwijs. Maar naar welke school

Nadere informatie

EEN WERELD AAN TALENTEN! ONDERWIJS AAN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN, GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO

EEN WERELD AAN TALENTEN! ONDERWIJS AAN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN, GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO EEN WERELD AAN TALENTEN! ONDERWIJS AAN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN, GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO WELKOM Je bent nu bijna klaar met de basisschool, en dan? Jij wil naar een leuke school waar ook je vrienden

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Hondsrug Het Gymnasium Hondsrug is een afdeling van het Hondsrug College. Het is onderdeel van het vwo,

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

EEN LEERZAAM AVONTUUR! Leren maar ook plezier maken. Onderwijs op jouw niveau. Extra mogelijkheden voor bètatechniek en sport MAVO HAVO VWO

EEN LEERZAAM AVONTUUR! Leren maar ook plezier maken. Onderwijs op jouw niveau. Extra mogelijkheden voor bètatechniek en sport MAVO HAVO VWO 2015 2016 Leren maar ook plezier maken. Onderwijs op jouw niveau. Extra mogelijkheden voor bètatechniek en sport EEN LEERZAAM AVONTUUR! Klap deze folder uit en scan hem met de Layar app! MAVO HAVO VWO

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG

ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG Q VERANTWOORDELIJK ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT Q BETROKKEN Q VEILIG KIES VOOR CORDERIUS BESTE TOEKOMSTIGE BRUGKLASSERS EN OUDERS Wat is dat toch moeilijk: kiezen voor een middelbare school!

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent!

Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent! Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent! Nog even en je gaat naar de brugklas. Hartstikke leuk, maar misschien ook een beetje spannend. Om alvast kennis te maken met onze school, hebben we niet

Nadere informatie

lauwers college informatie voor groep 8

lauwers college informatie voor groep 8 lauwers college informatie voor groep 8 Het is bijna zover... Kies de beste school voor jou Weet jij al welke school bij jou past? Nog even en dan ga je naar een nieuwe school. Samen met je ouders en je

Nadere informatie

Nieuwe directeur Dr. Mollercollege

Nieuwe directeur Dr. Mollercollege NUMMER 1 10 SEPTEMBER 2015 Van de redactie Deze Mollerinfo begint al aan zijn tweeëndertigste jaargang. Vanaf oktober zal hij maandelijks verschijnen. Dit informatiebulletin is bedoeld als mededelingenblad

Nadere informatie

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT?

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? Dynamisch Lerend Betrokken Informatiefolder gymnasium - technasium - atheneum - havo - mavo Kom je ook naar het Dalton Lyceum Barendrecht? Zit jij in groep

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden Regius College. 1 en 3 februari 2016

Voorlichtingsavonden Regius College. 1 en 3 februari 2016 1 Voorlichtingsavonden Regius College 1 en 3 februari 2016 Hoe begeleiden we de overstap van basisschool naar Regius College? (1) Open Dag op 5 februari voor ouders en leerlingen Kennismakingsmiddag voor

Nadere informatie

Naar de brugklas van het Greijdanus?!

Naar de brugklas van het Greijdanus?! Enschede Schitteren in Zijn licht Naar de brugklas van het Greijdanus?! www.greijdanus.nl/enschede Groep 8 en dan? Dan ga je naar een andere school, naar het voortgezet onderwijs. Maar naar welke school?

Nadere informatie

Open Dag. Ik zie je op het Comenius College. in 2006. Ik zie je op het Comenius College. vrijdag 3 februari 2006 16.00 21.00 uur

Open Dag. Ik zie je op het Comenius College. in 2006. Ik zie je op het Comenius College. vrijdag 3 februari 2006 16.00 21.00 uur Ik zie je op het Comenius College in 2006 op een meeloopmiddag op een activiteitenmiddag op bezoek met je basisschool op een voorlichtingsavond op de open dag op de kennismakingsmiddag op je eerste schooldag

Nadere informatie

Ik zie je op het Comenius College CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO EN VMBO

Ik zie je op het Comenius College CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO EN VMBO Ik zie je op het Comenius College COMENIUS COLLEGE CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO EN VMBO Van basisschool. Naar voortgezet onderwijs Dus: Comenius College je krijgt nieuwe

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Ik wist in groep 6 al dat ik naar deze school wilde. Toen ging ik met mijn broer mee naar de open dag. Ik was er direct uit. Dit is een goede school, er hangt een leuke sfeer

Nadere informatie

Informatiebrochure Ouderavond 7 Februari 2011

Informatiebrochure Ouderavond 7 Februari 2011 Informatiebrochure Ouderavond 7 Februari 2011 studiereizen toekomstige 5Havo en 5VWO leerlingen Ardennen Barcelona Londen Praag Rome Thuisblijf programma Zeilen 12-16 september 2011 Opgave Binnen de ELO

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

HORN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn. VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium

HORN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn. VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium HORN Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium Postadres: Postbus 4728 6085 ZG HORN Schooladres: Bergerweg 21 6085 AS HORN Telefoon: 0475-582121 Telefax: 0475-582591

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum 1 Welkom op Calvijn! Calvijn is een school waar je jezelf kunt zijn. 2 Welkom op Calvijn! Welkom op Calvijn!

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Een school voor iedereen

Een school voor iedereen , n Wereldschool! Een school voor iedereen Wil je de wijde wereld in? Kom dan naar het Carolus Clusius College. Daar leer je verder kijken! Je maakt kennis met andere culturen en je krijgt intensief taalonderwijs

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 18. Het 10-minutengesprek. Wat leert u in deze les? Vergelijkingen maken. Zeggen hoe vaak iets gebeurt. Verkleinwoordjes. Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit Goede examenresultaten Passie PRISMA: Passie Plus: Passie voor

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Hallo groep 8. Het Heerenlanden Colleg. Het Heerenlanden College. mavo, havo, vwo, vwo-tto. Eksterlaan. Joost de Jonge basisberoeps, kaderbero

Hallo groep 8. Het Heerenlanden Colleg. Het Heerenlanden College. mavo, havo, vwo, vwo-tto. Eksterlaan. Joost de Jonge basisberoeps, kaderbero De school van Leerdam voor: VMBO, MAVO, HAVO, VWO, VWO-TTO Hallo groep 8 Denken jullie al na over je volgende school? Het duurt nog wel even voor je daar aan gaat beginnen, dat is pas in augustus 2017.

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Welkom VOORLICHTINGSAVOND OUDERS GROEP-8 LEERLINGEN

Welkom VOORLICHTINGSAVOND OUDERS GROEP-8 LEERLINGEN Welkom VOORLICHTINGSAVOND OUDERS GROEP-8 LEERLINGEN De stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voelt soms als een grote stap aan. Luuk van Bussel, Conrector deelschool TL De positie van

Nadere informatie

Wereld burgerschap Sport en spel

Wereld burgerschap Sport en spel Even voorstellen Sancta Maria is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Het is een veilige school, waar je je snel thuis voelt. Bij ons mag je zijn wie je bent. We besteden veel aandacht aan hoe

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Leren, ervaren én doen! Gezellig en kleinschalig Veel aandacht voor taal en rekenen Welzijn & Sport Onderwijs maken we

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

Kerstnieuwsbrief schooljaar 2015-2016 17 december 2015

Kerstnieuwsbrief schooljaar 2015-2016 17 december 2015 Kerstnieuwsbrief schooljaar 2015-2016 17 december 2015 Beste ouders, Terwijl de kortste dag snel nadert en een lange kerstvakantie voor de deur staat, gaan onze gedachten terug naar schooljaar 2015. Het

Nadere informatie

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo Frits! voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo twitter.com/hetfritsphilips www.fritsphilips.eu Bezoek ook onze open dagen! op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017 facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM ECHTEN S CONTACT Nr 2 - november 2010 MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM Op de hoogte Van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 november aanstaande zijn er cijferbesprekingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering. Nieuwsbrief Juli 2015 Inhoud Nieuwsbrief: Groep 8. Personeel. Schoolagenda. Engels.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + ondernemend leren technasium Volgend schooljaar

Nadere informatie

havo-top! hv.penta.nl

havo-top! hv.penta.nl havo-top! In Hoogvliet is per 1 augustus 2015 een havo-top opleiding gestart in het profiel Economie en Maatschappij. Door de samenwerking tussen de PENTA business school Hoogvliet, het VAVO Rijnmond College

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Colofon: Dit is een uitgave van het ministerie van OCW, directie Voortgezet Onderwijs Coordinatie: Muriel Cluitmans

Nadere informatie

Gemaakt door: Janke Hannink, 4T Sectorwerkstuk t Graafschap College Groenlo. Onderwijsassistent

Gemaakt door: Janke Hannink, 4T Sectorwerkstuk t Graafschap College Groenlo. Onderwijsassistent Gemaakt door: Janke Hannink, 4T1 2015-2016 Sectorwerkstuk t Graafschap College Groenlo Onderwijsassistent Inhoud Inleiding... 2 Samenwerken... 2 Dagverslagen... 3 De vestiging... 4 De opleiding... 4 Opbouw

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 7; schooljaar 2012/2013

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 7; schooljaar 2012/2013 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Proeftuintjes in de school In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u bericht over de proeftuintjes die wij in de school aan het uitvoeren zijn. De leerkrachten zijn aan het kijken of

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Brugklasgids 2016. Een zee aan mogelijkheden!

Brugklasgids 2016. Een zee aan mogelijkheden! Brugklasgids 2016 Een zee aan mogelijkheden! 02 03 Hallo bijna-brugklasser! Nog even en dan ga je naar de brugklas! Spannend, maar vooral ook leuk. Je wilt natuurlijk naar een school waar jij je thuis

Nadere informatie

havo-top! hv.penta.nl

havo-top! hv.penta.nl havo-top! In Hoogvliet start per 1 augustus 2015 een havo- TOP opleiding in het profiel Economie en Maatschappij. Door de samenwerking tussen de PENTA business school Hoogvliet, het VAVO Rijnmond College

Nadere informatie

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is.

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Rehoboth CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Voorwoord Leerwegen Voorwoord Uw zoon/dochter zit nu in groep 8 van de basisschool. Nog

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 5-16 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd en betrokken Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit onderwijs Goede examenresultaten Passie PRISMA: KUNST,

Nadere informatie

RSG WOLFSBOS. vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs

RSG WOLFSBOS. vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs RSG WOLFSBOS vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs WELKOM Daar sta je dan: op de drempel van de middelbare school. Een volgende stap in je leven. Een nieuwe school kiezen is niet gemakkelijk. Want waar kies

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader)

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) HEYTHUYSEN Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) Postadres: Postbus 3016 6093 ZG HEYTHUYSEN Schooladres: Tienderweg 101 6093

Nadere informatie

OUDERAVOND LEERJAAR 2 WELKOM. Dinsdag 6 oktober 2015

OUDERAVOND LEERJAAR 2 WELKOM. Dinsdag 6 oktober 2015 OUDERAVOND LEERJAAR 2 WELKOM Dinsdag 6 oktober 2015 1 OUDERAVOND LEERJAAR 2 19.15 u 19.30 u 19.35 u 19.40 u Koffie! Opening door dhr. M. Vroombout Keuzebegeleiding door mw. M.Stjepanovic Dhr. Van Oosten

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Verleg je grenzen! i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het een mooie, gezellige

Nadere informatie

CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04. : Hanneke : Irma/Jeroen

CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04. : Hanneke : Irma/Jeroen Calvijn Juliana Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie CALVIJN LOGO 15825 15825_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren CYAAN PMS nummers C MAGENTA YELLOW BLACK C C Status

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Yair Past het Boni bij mij? Bruggers aan het woord Yair: Ik voel me thuis op het Boni. Het is heel fijn in de brugklas. Je wordt hier

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

Midweek naar een stad

Midweek naar een stad Auteur Marjolein Schuiling Laatst gewijzigd 09 April 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/72001 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Wegwijzer voor locatie Rachmaninowlaan

Wegwijzer voor locatie Rachmaninowlaan Wegwijzer voor locatie Rachmaninowlaan brugklas info 2014-2015 gymnasium vwo havo Eerst goed rondkijken, dan pas kiezen! We zochten een school die helemaal bij ons paste. Daarom hebben we in groep 8 goed

Nadere informatie

Trainersopleiding 2014

Trainersopleiding 2014 Trainersopleiding 2014 Remind Keizersgracht 253, Amsterdam www.remindlearning.nl trainersopleiding@remindlearning.nl Uitleg van de trainersopleiding In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

Ashram Nieuwkoop. thuis in de wereld

Ashram Nieuwkoop. thuis in de wereld Ashram Nieuwkoop thuis in de wereld INHOUD Onderwijs op maat Theoretische leerweg plus Sport en bewegen SDV Zorg & welzijn breed Cultuurschool Wereldschool Begeleiding Uitnodiging! Bij ons slaagt al zes

Nadere informatie

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Voorwoord Uw school besteedt het komend schooljaar natuurlijk veel aandacht aan mediawijsheid en

Nadere informatie