OTP zet zich maximaal in voor 'de makers' van Nederland!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OTP zet zich maximaal in voor 'de makers' van Nederland!"

Transcriptie

1 OTP Nieuwsbrief. Februari 2014 OTP zet zich maximaal in voor 'de makers' van Nederland!

2 Column Dick van der Graaf Dat het medialandschap onderhevig is aan continue veranderingen is opnieuw duidelijk geworden gedurende Via deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de meest actuele stand van zaken en de inspanningen die wij als OTP in het afgelopen jaar hebben verricht. Illustratief voor de veranderingen zijn o.a.; de aangekondigde nieuwe bezuinigingsronde (van 50 miljoen) bij de publieke omroep, de aangekondigde introductie van de SVOD diensten van NPO Plus en RTL Videoland, het juridische getouwtrek dat (nog steeds) plaatsvindt tussen enerzijds de CBO s (met name Vevam, Norma en Lira) en anderzijds de distributeurs (bijgestaan door RoDAP) en last but not least; de aangekondigde wetswijziging aangaande het auteurscontractenrecht (ACR). De activiteiten van OTP hebben zich dan ook gedurende 2013 voornamelijk geconcentreerd op deze terreinen. Uiteraard met als doel om de positie van de leden van OTP zoveel mogelijk te waarborgen. 2 OTP vereniging van onafhankelijke televisie producenten.

3 Bezuinigingen publiek omroep en OTP De verdergaande bezuinigingen bij de publieke omroepen zullen de (uit)besteding van programma s raken. Teneinde de potentiële schade voor de leden zoveel mogelijk te beperken heeft OTP een aantal initiatieven ontplooid. OTP heeft onlangs opdracht verstrekt aan E&Y om een rapport op te stellen waarin de besteding van het onafhankelijk product van de publieke omroep (over de jaren 2011 en 2012) aan de hand van gerealiseerde zendtijd wordt vastgesteld. Op basis van dit rapport kan geconcludeerd worden dat de publieke omroep gemiddeld over de jaren 2011 en 2012, respectievelijk 15,1% en 17,0% heeft uitbesteed aan onafhankelijke producenten. Met het wettelijk minimum van 16,5% als ijkpunt, is dit een zorgelijke situatie die inmiddels onder de aandacht is gebracht van de RvB van de NPO. Afhankelijk van de reactie van de NPO zal OTP zich moeten wenden tot het CvdM en de politiek. Er is OTP alles aan gelegen het wettelijk minimum van 16,5% in het licht van de (toekomstige) bezuinigingen, tenminste te handhaven. Verder onderhandelt OTP, sinds begin dit jaar, met de omroepen en NPO over nieuwe Algemene Productie Voorwaarden. De noodzaak tot onderhandeling over nieuwe productievoorwaarden wordt mede ingegeven door de einddatum van de lopende overeenkomst, zijnde 1 juli Binnen deze onderhandelingen staan voor OTP twee aspecten centraal: 1. Exploitatierechten 2. Commerciële ruimte creëren voor nieuwe (betaal)diensten De bescherming van de positie van de onafhankelijke producenten met betrekking tot format- en exploitatierechten en (commerciële) ruimte creëren voor nieuwe (betaal)diensten t.b.v. de NPO. Laatstgenoemde heeft immers middels het Regeerakkoord ruimte verkregen om - in de toekomst - (aanvullende) inkomsten te realiseren. OTP streeft er naar om tijdig tot nieuwe afspraken te komen. OTP vereniging van onafhankelijke televisie producenten. 3

4 Juridisch getouwtrek Afgelopen jaar kan betiteld worden als juridisch getouwtrek. Nadat het Rechtencollectief (BUMA. SENA, Pictoright, Vevam, Lira en Norma) eind december de onderhandelingen met RoDAP (omroepen, distributeurs en onafhankelijke producenten) over een collectieve vergoeding staakte, ontwikkelde zich een juridische strijd, geïnitieerd door de CBO s. Lira daagde in het voorjaar van 2013 UPC, Ziggo en Delta voor de rechter in een bodemprocedure. Het pleidooi in die procedure zal mogelijk plaatsvinden in februari 2014 RoDAP heeft zich gevoegd in die procedure, waardoor ook de onafhankelijke producenten de mogelijkheid hebben om hun standpunt in deze procedure kenbaar te maken. Vevam heeft deze zomer een kort geding aangespannen tegen Ziggo en UPC. Ook in die procedure heeft RoDAP zich gevoegd. In dit kort geding heeft de voorzieningenrechter een belangrijk standpunt van de onafhankelijke producenten gehonoreerd, namelijk dat een regisseur niet zijn auteursrechten kan voorbehouden door levering vooraf aan Vevam. Volgens de Rechtbank Amsterdam kan een regisseur een dergelijk voorbehoud alleen maar maken in rechtstreekse onderhandeling met de producent, met andere woorden, alleen als de producent daarmee instemt. Dit zelfde standpunt is gehonoreerd op 20 september 2013 door de advocaat-generaal; dit is een onafhankelijke adviseur van de Hoge Raad. Dit advies is verstrekt in de bodemprocedure die Norma tegen NL Kabel heeft aangespannen en die Norma bij de Rechtbank en bij het Hof verloren heeft. De Hoge Raad zal in deze procedure op 20 februari a.s. uitspraak doen en OTP verwacht dat de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal zal volgen. Dit zal een versterking van de positie van de onafhankelijke producent met zich meebrengen en een aanzienlijke verzwakking van de posities van de CBO s zoals Norma, Vevam en Lira. 4 OTP vereniging van onafhankelijke televisie producenten.

5 Ondanks de juridische procedures die door voornoemde CBO s zijn aangegaan blijven respectievelijk RoDAP en OTP in gezamenlijkheid met FPN zich welwillend en constructief opstellen, met als doel om te komen tot een billijke collectieve vergoeding voor de onafhankelijke televisie producenten. RoDAP neemt evenals de CBO s deel aan een mediation traject met betrekking tot Extra Media Services (betaaldiensten) en heeft de CBO s opnieuw uitgenodigd om de besprekingen over een collectieve vergoeding m.b.t. Basic Media Services te hervatten. Hiernaast vinden er gesprekken plaats tussen enerzijds PAM (het Platform Makers: Norma, Vevam en Lira) en OTP en FPN anderzijds, met als doel om te komen tot een gezamenlijk voorstel tot tekstwijziging van het voorliggende wetsvoorstel ACR. Alle betrokken partijen zijn erbij gebaat dat voorgenoemde initiatieven zullen leiden tot een compromis teneinde de marktwerking niet langer in de weg te staan. Mede namens het bestuur van OTP wens ik u een gezond en succesvol 2014 Met vriendelijke groet, Dick van der Graaf. OTP vereniging van onafhankelijke televisie producenten. 5

6 Brand new OTP look & feel! Ook OTP ontkomt er als voorvechter van de rechten voor de onafhankelijke TV producenten niet aan om met haar tijd mee te gaan. In de huidige wereld van interactieve TV, de toename van on-demand diensten en het explosieve gebruik van tablet en smart phone hebben wij gemeend er goed aan te doen ons een nieuwe look en feel aan te laten meten. Dit hebben we laten uitvoeren door Daadkracht7 marketing-communicatie en concepting uit Apeldoorn. De nieuwe huisstijl is in beeld en kleur afgestemd op de huidige tijd en de nieuwe website die inmiddels live is, gaat een actieve website worden. Een site met actueel nieuws en interessante informatie voor u als onafhankelijke TV producent en OTP lid. Vanaf heden ontvangen jullie regelmatig een bericht om content te leveren voor de site. Nieuws, trailers van nieuwe producties, succesverhalen, nieuwe formats? Uiteraard zijn jullie ook vrij om ongevraagd leuke en interessante informatie, relevant voor OTP en of de TV productiesector aan te leveren. 6 OTP vereniging van onafhankelijke televisie producenten.

7 Status repartitie StOPnl heeft inmiddels de eerste repartitie van de collectieve vergoeding voor uitzendingen vanaf 1 oktober 2012 afgerond. Na het wegvallen van de wettelijke basis voor retransmissievergoedingen die SEKAM inde en reparteerde, is de daarop betrekking hebbende kabelovereenkomst per 1 oktober 2012 beëindigd. Met ingang van die datum is voor de huidige vorm van kabeldoorgifte een overeenkomst gesloten tussen StOPnl en de distributeur. Sinds 1 oktober 2012 wordt voor Nederlandse producenten de vergoeding hiervoor geïncasseerd door StOPnl en uitgekeerd door het Servicebureau Filmwerken namens StOPnl. Het Servicebureau heeft daarvoor haar processen ingericht en aangepast en heeft inmiddels de vergoeding over het eerste half jaar van 2013 afgerond. In de loop van dit jaar volgt de uitkering voor het tweede half jaar van SEKAM zal de komende jaren gelden blijven uitkeren voor filmwerken die in het buitenland (waaronder Nederlandse zenders in België) zijn uitgezonden en de afwikkeling verzorgen voor uitzendingen tot en met 30 september 2012 op de Nederlandse televisie. OTP vereniging van onafhankelijke televisie producenten. 7

8 Nieuw beleid gebruik Politie-logo door producenten Producenten van dramaseries volstaan bij het gebruik van het Politie logo in hun productie met het doen van slechts een melding. Het is dus niet meer nodig om vooraf toestemming te hebben voor het gebruik van dit logo. De Politie heeft een nieuw beleid op haar website geplaatst: Dit houdt in dat er ook geen script of synopsis meer meegestuurd hoeft te worden. Het IFV zal de ontvangst van de melding enkel bevestigen en zich niet langer met het script of de productie bemoeien of andere voorwaarden stellen. Deze toestemmingswijziging geldt ook voor de verhuurders van zaken zoals auto s, kostuums etc. Zij mogen de materialen verhuren als het IFV de melding heeft bevestigd. Dit nieuwe beleid is tot stand gekomen naar aanleiding van de uitspraak een juridische procedure die OTP medio 2013 aanspande tegen het IFV. File made by Venture for BestBrandsOfTheWorld - Logo s and typefaces OTP vereniging van onafhankelijke televisie producenten. Ko D

9 OTP voordeel op schade- en ziektekostenverzekering OTP heeft ten behoeve van haar leden inspanningen verricht om haar dienstenpakket op het terrein van verzekeringen te optimaliseren. OTP is veranderd van tussenpersoon (Floreijn) op het terrein van ziektekostenverzekeringen (met behoud van de eerder verkregen kortingsregeling). Hiernaast heeft op verzoek van OTP Van Lanschot Chabot bij de meeste leden de schadeverzekeringsportefeuille doorgelicht, hetgeen in vele gevallen zal leiden tot individuele financiële voordelen. Tot slot heeft OTP, Floreijn aangesteld tot begeleiding van de OTP leden bij de wet BeZaVa, de modernisering van de ziektewet. Floreijn onderzoekt, indien gewenst, samen met ieder individueel lid of het (financieel) interessant is om Eigen Risico Drager te worden. Dit kan tot substantieel financieel voordeel leiden. OTP al dan niet middels haar positie van voorzitter van StOP NL blijft zich inspannen om de positie van haar leden te waarborgen en nodigt onafhankelijke producenten die nog geen lid zijn van harte uit om zich aan te sluiten. Dit kan eenvoudig via onze nieuwe website OTP vereniging van onafhankelijke televisie producenten. 9

10 OTP supports TV-BEELDEN Op maandag 3 maart 2014 worden de TV-BEELDEN in verschillende categorieën uitgereikt tijdens een groots gala in Amsterdam. De inschrijving voor de TV-BEELDEN 2014 is sinds enige weken geopend. OTP steunt deze professionele promotie voor de makers van Nederland van harte en zal op subtiele wijze aanwezig zijn tijdens dit gala. Per categorie mag er één aflevering van een programma(serie) worden aangemeld. Een programma kan wel in meerdere categorieën worden ingediend. Om mee te kunnen doen, dient elk programma te worden geüpload op een ftp-server; gegevens daaromtrent ontvang je na aanmelding via de website detvbeelden.nl. Om in aanmerking te komen voor één van DE TV-BEELDEN moet een programma zijn geproduceerd voor de Nederlandse markt, moet het zijn uitgezonden in het kalenderjaar 2013 en moet het voldoen aan de criteria die gelden voor de categorie waarvoor het wordt ingediend. Voor het uitgebreide reglement en het aanmeldingsformulier kun je terecht op detvbeelden.nl. Hier kan je je ook aanmelden voor het het gala op maandag 3 maart en/of als je deel wilt uitmaken van de webjury. 10 OTP vereniging van onafhankelijke televisie producenten.

11 Interessant aanbod Stichting Kijkonderzoek voor OTP leden Alle OTP leden hebben de mogelijkheid om via OTP met een aanzienlijke korting een overeenkomst aan te gaan met SKO voor rapportage van kijkcijfers en analyses danwel voor toegang tot de kijkcijfers via de website van SKO. Op dit moment maken al 6 leden gebruik van dit bijzonder interessante aanbod! Hoe meer OTP leden een overeenkomst met SKO aangaan des te hoger de korting is. Het kortingspercentage voor 2014 wordt vastgesteld per 1 januari 2014 en is dus afhankelijk van het aantal deelnemende leden op dat moment. Indien jullie als OTP lid interesse hebben in het aangaan van een overeenkomst met SKO, kunnen jullie hiervoor contact opnemen met Bas de Vos, directeur van SKO. E. T Word vandaag nog lid van OTP en profiteer van vele voordelen! OTP is als vereniging inmiddels gegroeid tot een sterke brancheorganisatie. Daarmee zijn we meer dan een volwaardig gesprekspartner voor de overheid, de omroepen en het Commissariaat voor de Media. Wat doet OTP voor U? Wij leveren een bijdrage aan het veiligstellen van uw vergoedingen. Synergievoordelen op het gebied van verzekeringen en juridische ondersteuning. Interessante korting bij Stichting Kijkonderzoek. Wij zijn een actieve spin in het web tussen overheid en media. OTP brengt u als makers samen. U blijft voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten. Rechtstreeks invloed op beleid van StOPnl en indirect bij RoDAP. Vul bijgevoegde antwoordkaart in of stuur een naar Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden om lid te worden te bespreken. OTP vereniging van onafhankelijke televisie producenten. 11

12 Heeft u de bruisende nieuwe website van OTP al bezocht? Bezoekadres Gebouw Oostenburg Oostenburgervoorstraat MR Amsterdam Postadres Postbus AN Amsterdam T. +31 (0) E. I.

Pleitnota. i n z a k e: eiseres, t e g e n: gedaagden,

Pleitnota. i n z a k e: eiseres, t e g e n: gedaagden, Amsterdam 545923 / KG ZA 13 869 Mondelinge behandeling: 14 augustus 2013, 9:30 uur Pleitnota i n z a k e: De vereniging de Vereniging ter Exploitatie van Vertoningsrechten op Audiovisueel Materiaal, gevestigd

Nadere informatie

inhoud Algemeen Meerjarenoverzicht 3

inhoud Algemeen Meerjarenoverzicht 3 Jaarverslag 2013 inhoud Algemeen Meerjarenoverzicht 3 Jaarverslag Voorwoord van de voorzitter van het bestuur 5 Verslag van de directie Missie 7 Incasso 8 Repartitie 9 Representativiteit 10 Collectief

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemeen 1.1 Gebruikte afkortingen... 5 1.2 Rechtsvorm... 5 2. Achtergrond en doelstelling 2.1 Historie... 6 2.2 Huidige situatie... 6 2.3 Het concept / Doelstellingen...

Nadere informatie

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 COLOFON Teksten Redactie Vormgeving Fotografie Sena De Nieuwe Lijn Fellows 3FM, 538, H.P. van Velthoven (BLØF), Ali Mousavi (DJ Isis), Marco Borggreve (Metropole Orkest),

Nadere informatie

2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP

2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP Jaarverslag 2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP 2 Leeswijzer Jaarverslag Jaarverslag 2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP Nederlandse Publieke Omroep: Het geheel van landelijke publieke omroepen inclusief het

Nadere informatie

Winnaars Gouden Notekraker 2012 Interview Vanessa Henneman. Nieuw thuiskopiestel per 1 januari 2013. Tweede Kamer-verkiezingen

Winnaars Gouden Notekraker 2012 Interview Vanessa Henneman. Nieuw thuiskopiestel per 1 januari 2013. Tweede Kamer-verkiezingen Magazine voor musici en acteurs In dit nummer (september 2012) Nieuw thuiskopiestel per 1 januari 2013 Tweede Kamer-verkiezingen Vergadering van Aangeslotenen Lang verwacht: Wetsvoorstel auteurscontractenrecht

Nadere informatie

IS ER NOG IETS OP TV? Een verkenning naar de mogelijkheden en de consequenties van het vrijgeven van de programmagegevens van de publieke omroep

IS ER NOG IETS OP TV? Een verkenning naar de mogelijkheden en de consequenties van het vrijgeven van de programmagegevens van de publieke omroep IS ER NOG IETS OP TV? Een verkenning naar de mogelijkheden en de consequenties van het vrijgeven van de programmagegevens van de publieke omroep Commissariaat voor de media IS ER NOG IETS OP TV? Een verkenning

Nadere informatie

Filmmakers voor betere wet PAMFLET. Ons oeuvre, ons pensioen!

Filmmakers voor betere wet PAMFLET. Ons oeuvre, ons pensioen! Filmmakers voor betere wet PAMFLET Ons oeuvre, ons pensioen! Vroeger hadden wij een geuzennaam: vrije jongens. Ook als we vrouw waren. Vroeger deden we het voor het avontuur. En dat doen we nog. Vroeger

Nadere informatie

Buma Harpen Gala 2010. Foto: Mike Breeuwer. â inhoud

Buma Harpen Gala 2010. Foto: Mike Breeuwer. â inhoud Jaarverslag Buma/Stemra 2010 Buma Harpen Gala 2010 Foto: Mike Breeuwer Jaarverslag 2010 Buma/Stemra Buma/Stema 2 â inhoud DIT IS BUMA/STEMRA De feiten: - Er bestaat geen Europese markt voor online muzieklicenties

Nadere informatie

Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk

Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk vastgesteld per 19 juni 2012, als herziene versie van het per 1 maart 2004 geldende modelcontract, voorzien van een aangepaste toelichting,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 345 Besluit van 10 september 2013, houdende aanpassing van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, het Besluit vergoedingen rechtsbijstand

Nadere informatie

Beleidsinstrumenten gemeentelijke bekostiging lokale omroepen

Beleidsinstrumenten gemeentelijke bekostiging lokale omroepen Beleidsinstrumenten gemeentelijke bekostiging lokale omroepen Beleidsinstrumenten gemeentelijke bekostiging lokale omroepen VNG, maart 2014 Inhoudsopgave 1 Gemeentelijke zorgplicht voor lokale omroep

Nadere informatie

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie

1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON. organisatie van lokale omroepen in Nederland

1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON. organisatie van lokale omroepen in Nederland 1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON organisatie van lokale omroepen in Nederland Inhoudsopgave Ten geleide 4 Missie en visie van de lokale omroep 5 1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON

Nadere informatie

Brochure Particuliere Dienstverlening

Brochure Particuliere Dienstverlening Brochure Particuliere Dienstverlening Waarom Levers Ter Braak? Wij zijn Levers Ter Braak. Wij zijn ontstaan uit de samenvoeging van drie gerenommeerde intermediairs. Met een persoonlijke benadering brengen

Nadere informatie

Extra bulletin. Voorwoord

Extra bulletin. Voorwoord Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer

Nadere informatie

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht ARTIKELEN PRAKTIJK Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht 1 Inleiding Ondernemingen die wat betreft een onderdeel van hun business een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en overwegen om

Nadere informatie

FINANCIEEL ADVIES. Raad & Daad Maak optimaal gebruik van professioneel advies.

FINANCIEEL ADVIES. Raad & Daad Maak optimaal gebruik van professioneel advies. FINANCIEEL ADVIES Raad & Daad Maak optimaal gebruik van professioneel advies. Dienstverlening van Waterman Advies Kosteloos een oriëntatiegesprek samen met een van onze adviseurs. U heeft gekozen voor

Nadere informatie

Inventarisatie van de risico s

Inventarisatie van de risico s TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE- EN UITVAARTVERZEKERING Inventarisatie van de risico s Inventariseren van de verzekerbare

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Adviesgroep Indirecte Belastingen

Adviesgroep Indirecte Belastingen Nieuwsbrief 5 maart 2014 Adviesgroep Indirecte Belastingen In deze nieuwsbrief komen aan de orde: Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting 2014, nr. 5 van Caraad. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

HANDBOEK TELEVISIE. Juli 2014

HANDBOEK TELEVISIE. Juli 2014 HANDBOEK TELEVISIE Juli 2014 Handboek Televisie 2014 De raad van bestuur heeft het Handboek TV zoals vastgesteld bij besluit van de raad van bestuur op 22 mei 2012, ingetrokken en de in dit Handboek Televisie

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Inleiding Folkertsma Financiële Diensten biedt consumenten aan om hun belangen op het gebied van particuliere schadeverzekeringen te behartigen door

Nadere informatie

Independer: Hoogervorst moet opzegtermijn zorgverzekering verlengen

Independer: Hoogervorst moet opzegtermijn zorgverzekering verlengen PERSBERICHT Independer: Hoogervorst moet opzegtermijn zorgverzekering verlengen Overstappen wordt voor veel zorgverzekerden praktisch onmogelijk als er niet wordt ingegrepen. Als gevolg van de lange acceptatieperiode

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam: Zeeland Assurantiën v.o.f. Bezoek adres: Guldenroedestraat 31, 4451 LP Heinkenszand. Post adres: Postbus 39 4450 AA Heinkenszand

Wie zijn wij? Naam: Zeeland Assurantiën v.o.f. Bezoek adres: Guldenroedestraat 31, 4451 LP Heinkenszand. Post adres: Postbus 39 4450 AA Heinkenszand Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 117 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Nadere informatie

Interview Jon van Eerd

Interview Jon van Eerd Magazine voor musici en acteurs In dit nummer (december 2012) Interview Jon van Eerd Nieuw thuiskopiestelsel per 1 Januari 2013 Online businessmodellen Het regeerakkoord Entertainment in de cloud December

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Bijgaand treft u aan de antwoorden

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie