Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke"

Transcriptie

1 Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Scrtariaat : Tokomststraat Harlbk - Dirctur: Ing Krkhov Tl.: 056/ / Basisschool Bavikhovdorp Bavikhov Stadsschool Kamlon Tintjsstraat Harlbk Stdlijk Basisschool Tiltsstraat Hulst Stdlijk Basisschool Gnraal Dprzstraat Stasgm D Buk St.-Amandusstraat Drlijk Vrij Basisschool Pladijsstraat St.-Lodwijk Vstigingsplaatsn: Hoofdschool: SAMWD Ptr Bnoit Tokomststraat Harlbk KIES & KLIK Niuw aan d acadmi Ook voor volwassnn Ens knnismakn toonmomntn opn lsdagn Aanbod jongrn Aanbod volwassnn Woord volwassnn, waarom? Inschrijvingsdagn & tarivn Praktisch Uurroostr L1 - M.W.D. Uurroostr L2 - M.W.D. Uurroostr L3 - M.W.D. Uurroostr L4 - M.W.D. Uurroostr MG/HG - M.W.D.

2 Hom Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Niuw aan d acadmi NIEUW NIEUW!!!! PRÉDANS VOOR KLEUTERS van 4 n 5 jaar (2 n 3 klutrklas) op wonsdag van 13.00u tot 14.00u Muzisch vorming bgint ht bst zo vrog moglijk! Op spls wijz wordn d rst pasjs op d balltvlor gzt. MUZIEK EN WOORD instapmoglijkhdn voor tinrs n jong-volwassnn Spijt dat j als kind nooit gstart bnt mt muzik of woord? Schrik dat j nu zowl bij d volwassnn- als d jongrncursussn uit d toon valt?

3 Hom Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Ook voor volwassnn Misschin stond u r nog nit bij stil, maar ook als volwassn (van 14 tot 94 jaar ) kunt u in d Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit (btr bknd als d muzikschool ) trcht. MET HET NIEUWE SCHOOLJAAR IN HET VOORUITZICHT MAKEN WE GRAAG ONZE LEERGANGEN MUZIEK EN WOORD VOOR VOLWASSENEN BEKEND. HIERBIJ EEN OVERZICHT: OOR NAAR MUZIEK? Luistr j ook zo graag klassik muzik? Praat j graag bij na n mooi concrt? En wil j ignlijk al lang mr t wtn komn ovr d grot componistn n hun mstrwrkn? Dan is d cursus Luistrpraktijk its voor jou! Elk dondrdag van 19.00u tot 21.00u. D luistrcursus bvat bovndin n aantal inglid concrtbzokn n - wat ook blangrijk is - tchnisch voorknnis hoft nit! EEN INSTRUMENT BESPELEN? Hb j r altijd van gdroomd n bpaald instrumnt t bspln? Of wil j d draad trug oppikkn van wat j als kind rds lrd? Omzggns all instrumntn van accordon tot zang kunnn in d Studirichting Instrumnt gvolgd wordn. J kan vanaf nul startn of instromn volgns uw nivau. Informr grust ns wat d moglijkhdn zijn in uw situati! JAZZ, POP, ROCK EN SKA! Bn j n jazzlifhbbr n wil j dat nog mr uitdipn? Bspl j n instrumnt maar wil j daar nu ook in ht licht gnr its m gaan don in n gropj of bandj? Jazz n Licht Muzik is gknipt voor jou! En studirichting waar blaasinstrumntn n drums, maar ook lktrisch piano, lktrisch gitaar n basgitaar tot d moglijkhdn bhorn! WOORDEN, WOORDEN, WOORDEN... Bn j bzorgd om j taal? Wil j d klankn di j uitsprkt btr latn klinkn? Gft j dialctisch uitspraak j ht schaamrood op d wangn als j mnsn mot tosprkn? Vind j ht blangrijk dat j door n mooi uitspraak mnsn btr kan ovrtuign? Volg dan d opliding Vrbal Vorming volwassnn: zowl d tchnik van ht sprkn als splsr gïntgrrd ofningn komn aan bod. J vrgroot j xprssiv moglijkhdn. Als cratif praktijkvak kan j kizn uit Wlsprkndhid, Voordracht of Tonl. WIE SCHRIJFT, DIE BLIJFT. Hb j its mt taal, bn j poëtisch, wil j schrijvn? Voor jou organisrn w Litrair Crati of cratif schrijvn. Litrair crati is n uitgsprokn praktisch cursus. Als cursist krijg j ovrzichtlijk, haalbar opdrachtn (vrhaln makn, vrhaln hrschrijvn, spanning inbouwn, n prsonag typrn, n dialoog lvnscht makn) waar j vooral thuis aan wrkt. In d contacttijd op maandagavond krijg j (1) opmrklijk voorbldn (rprtoirstudi), (2) thortisch uitlg (wat is prspctif? Wat is show and tll? Wat is vrij indirctrd?) n vooral (3) fdback op d ign productn, di in d grop rondgdld wordn. D productn van d lrlingn vormn d basis. Samn gaan w na wat raan vrbtrd kan wordn.

4 Hom Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Ens knnismakn? Tal van toonmomntn, probr- n opn lssn zijn voorzin, waarop u n uw kind van hart wlkom zijn. U kunt r bovndin trcht mt uw vragn bij d lrkrachtn muzik, woord n dans. MUZIEK voor 6-7 jarign : toonmomnt initiati muzik (pré-notnlr) D voorstlling D Grimm sistrs gaat door in d Aula van CC ht SPOOR Harlbk op maandag 28 juni of op dinsdag 29 juni om 18u. voor 8 jarign : is r n opn ls notnlr Op wonsdag 23 juni van 16u-17u in d hoofdschool Harlbk. Op dondrdag 24 juni van 16.15u-17.15u in basisschool D Buk Drlijk. WOORD voor 8 jarign : toonmomnt woord D voorstlling D Grimm sistrs gaat door in d Aula van CC ht SPOOR Harlbk op maandag 28 juni of op dinsdag 29 juni om 18u. DANS voor 6-7- n 8 jarign : vrindjsls - probrls Op wonsdag 23 juni in d polyvalnt zaal van d hoofdschool Harlbk van 12.30u-13.30u of van 13.30u-14.30u of van 14.30u-15.30u D voorstlling D Grimm sistrs gaat door in d Aula van CC ht SPOOR Harlbk op maandag 28 juni of op dinsdag 29 juni om 18u.

5 Muzik Hom Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Aanbod voor jongrn: Pr notnlr (1 uur pr wk): vanaf d lftijd van 6 jaar kunnn kindrn op ontspannnd n kindvrindlijk wijz hun rst stapjs in ht muzikvld zttn. Notnlr (2,5u pr wk): vanaf 8 jaar of drd lrjaar basisondrwijs. Instrumnt (1u pr wk): vanaf ht twd jaar notnlr. Kuzmoglijkhdn: piano/kyboard/synthsizr, accordon, klavcimbl, orgl, viool, altviool, cllo, contrabas, klassik /lktrisch gitaar, slagwrk, zang, trompt, hoorn, trombon, tuba, bugl, klarint, saxofoon, dwarsfluit, blokfluit, hobo, fagot. Vanaf d middlbar graad moglijkhid om d richting Jazz n Licht muzik t volgn. Moglijk optis tot vrdr vrvolmaking in d middlbar n hogr graad: algmn muzikcultuur, luistrpraktijk, muzikthori, muzikgschidnis, algmn muzikal vorming. Woord Algmn Vrbal Vorming (dicti) (1u pr wk): vanaf 8 jaar of ht drd lrjaar van ht basisondrwijs. Op spls wijz makn d lrlingn knnis mt uitspraak, xprssi, jugdlitratuur n poëzi. D lrlingn kunnn in d lagr graad op basis van lftijd instappn. Vanaf d middlbar graad moglijkhid om dramatisch xprssi, voordracht n tonl t volgn (2u pr wk). Moglijk optis tot vrdr vrvolmaking in d hogr graad: wlsprkndhid, tonl, voordracht, litrair crati. Dans Prdans (1u. pr wk): vanaf d lftijd van 4 of 5 jaar (2-d n 3-d klutr) kan r gstart wordn mt prdans. Dansinitiati (1 u pr wk): vanaf d lftijd van 6 jaar kunnn kindrn op spls wijz knnis makn mt klassik ballt. Tot n mt ht drd jaar dans kunnn d lrlingn op basis van lftijd instappn. Artistik bwgingslr n artistik training (2u pr wk): vanaf d lftijd van 8 jaar of ht drd lrjaar van ht basisondrwijs.

6 Hom Muzik: Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Ook als volwassn (vanaf 15 jaar) bnt u hl wlkom aan d acadmi, ons aanbod... En instrumnt kuz lrn bspln. Dz opliding bstaat uit wklijks 1 sssi van 2,5u. AMV (algmn muzikal vorming of notnlr) n 1 sssi van 1u. instrumnt of zang. Wtn wat u hoort. Muzik achtr d schrmn... of Muzik bluistrn op n andr manir, kan in d cursus luistrpraktijk. Wklijks 2 opnvolgnd lsurn. Voor dz cursus is gn voorknnis vrist! In uw gdachtn klinkn mooi mlodiën. Dz crativitit op papir zttn of notnstructuur n akkoordn achtrhaln van n gknd mlodi, kan in d cursus AMT (algmn muzikthori). En thortisch cursus van 2u./wk (inclusif AMC). U volt zich mr aangtrokkn tot d jazz, licht muzik of pop. Dz opliding staat voor u klaar. Hirvoor mot u 3u. /wk vrijhoudn (= AMC + instrumnt + combo). Woord: U volt wl its om op d plankn t staan, proza, poëzi n tonlstukkn t doorgrondn, tglijk uw uitspraak t polijstn, dan is d cursus woord volwassnn - tonl of - voordracht d god kuz. Wnst u chtr mr inzicht t krijgn in sprk- n vrgadrtchnikn of n god panlgsprk t vorn. D cursus wlsprkndhid volwassnn is hirvoor n aanradr. Tw uurtjs pr wk volstaan voor bovnstaand cursussn. Litrair crati wordt u aangbodn op maandag van 18.00u. tot 21.00u. Dz cursus bglidt u in d ghimn van ht zlf schrijvn van zowl proza, tonltkstn n gdichtn. Tvns wordt uw crativitit ondrstund door n opbouw van n ign rprtoirlijst. Oplidingschqus Ht inschrijvingsgld aan onz acadmi kan, als wrknmr, btaald wordn mt oplidingschqus. Zo gnit u van n korting van 50%. Voor d tarivn, zi vrdr.

7 Hom Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk AVV Drama Wlsprkndhid Tonl Voordracht Bn j bzorgd om j taal? Wil j d klankn di j uitsprkt btr latn klinkn? Gft j dialctisch uitspraak j ht schaamrood op d wangn als j mnsn mot tosprkn? Vind j ht blangrijk dat j door n mooi uitspraak mnsn kan ovrtuign? Kan j in j job als prsntator, lraar, projctlidr, n dglijk vrbal vorming wl gbruikn? In d Stdlijk Acadmi voor Muzik Woord Dans in Harlbk kan j lssn Vrbal Vorming/Tonl/Voordracht/Wlsprkndhid volgn. Vanaf 15 jaar kan j d volwassncursus Woord volgn.

8 Hom Tarivn Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Prnotnlr n Prdans 50 uro pr jaar Muzik of Muzik n Woord Muzik n Woord of Muzik n Dans Woord n Dans Woord n Dans Dans Jongr dan 18 63,5 uro 100,5 uro 137,5 uro Vanaf ,5 uro 383,3 uro (gborn vanaf ) Indin r n instrumnt wordt gvolgd dan dint r bijkomnd 7,80 uro btaald aan autursrchtn. Social kortingn: Inschrijvingsdagn, tarivn n kortingn Kortingn gldn in volgnd gvalln, prsonn di : 1. Uitkringsgrchtigd wrkloz of prsonn tn last daarvan. 2. Vrplicht ingschrvn als wrkzoknd of prsonn tn last daarvan. 3. Bstaansminimumtrkkr of prsonn tn last daarvan. 4. Ghandicapt mt n arbidsongschikthid van minstns 66% of prsonn tn last daarvan. 5. Ghandicapt mt rcht op n tgmotkoming of prsonn tn last daarvan. 6. Rsidnt in n gzinsvrvangnd thuis of MPI. 7. Statuut rknd politik vluchtling of prsonn tn last daarvan. 8. < 18 jaar/andr gzinslid btaald rds. (gn attst) 9. < 18 jaar/bijkomnd inschrijving in n andr DKO-richting. (muzik, woord, dans, tknacadmi) 10. Jongrn van 18 tot 24 jaar di gnitn van kindrbijslag (attst kindrbijslagfonds vanaf sptmbr vrist of n kopi van n gldig studntnkaart schooljaar waarop studipuntn vrmld zijn) Fiscalitit: Ht inschrijvingsgld van d lrlingn jongr dan 12 jaar kan aanggvn wordn aan d blastingn. Oplidingschqus Ht inschrijvingsgld aan onz acadmi kan, als wrknmr, btaald wordn mt oplidingschqus. Zo gnit u van n korting van 50%. HARELBEKE Hoofdschool Tokomststraat 29 wo 1 sptmbr 14.00u u. don 2 sptmbr 16.00u u. vrij 3 sptmbr 15.00u u. zat 4 sptmbr 09.00u u. ma 6 sptmbr 16.00u u. din 7 sptmbr 16.00u u. BAVIKHOVE Basisschool Bavikhovdorp 16 wo 1 sptmbr 13.00u u. vrij 3 sptmbr 15.00u u. din 7 sptmbr 16.15u u. EILAND - Stdlijk basisschool Tintjsstraat 2 ma 6 sptmbr 16.15u u. HULSTE - Stdlijk basisschool Tiltsstraat 31 don 2 sptmbr 16.15u u. ma 6 sptmbr 16.15u u. STASEGEM - Stdlijk basisschool - G. Dprzstr. 91 wo 1 sptmbr 16.15u u. don 2 sptmbr 16.15u u. ma 6 sptmbr 16.15u u. di 7 sptmbr 16.15u u. DEERLIJK - D Buk Sint Amandusstraat 16 wo 1 sptmbr don 2 sptmbr vrij 3 sptmbr zat 4 sptmbr 14.00u u u u u u u u. ST. LODEWIJK - Vrij basisschool Pladijsstraat 296 wo 1 sptmbr 13.00u u. vrij 3 sptmbr 15.15u u. ma 6 sptmbr 16.15u u.

9 Hom Inschrijvingn Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk 1. U schrijft uzlf of uw kind(rn) in voor d cursussn Praktisch wrkwijz 2. U btaalt ht volldig bdrag contant bij d inschrijving. In d hoofdafdling is btaling mt Bancontact moglijk van 15 juni tot n mt 15 oktobr. Hou r rkning m, dat indin u n instrumnt volgt, r bijkomnd nog autursrchtn motn btaald wordn. 3. Bij d inschrijving hbbn wij ht rijksrgistrnummr van d cursist nodig: u vindt dit nummr op d SIS-kaart. 4. Evntul attstn op basis waarvan u korting kan gnitn, gft u aan d plaatslijk studimstr of aan ht scrtariaat voor 30 sptmbr D kortingn wordn rond 15 januari 2011 door d acadmi truggstort. 6. Attstn zijn slchts één jaar gldig n dinn hrniuwd. Datring uitriking attst tn vrogst vanaf ! 7. Indin d attstn nit tijdig wordn inggvn, vrvalt ht rcht op korting. 8. U kunt aan onz acadmi n brop don op oplidingschqus. Ht inschrijvingsgld dint vnwl vooraf volldig btaald. Na inning door d acadmi van d oplidingschqus, wordn dz doorgstort aan d cursist. 9. Tot 30 sptmbr kan r wordn ingschrvn

10 L1 Hom Afdlin g Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk L2 MaBgin L3 L4 1 Lagr MaEind M+H Uurroostr rst jarn AMV, AVV, Dans, prnotnlr (wijzigingn ondr voorbhoud) graad DiBgi n DiEind WoBgin WoEind DoBgin DoEind VrBgin VrEind Bavikhov 15:45 16:45 16:45 ZaBgin ZaEind AMV (notnlr) AMV volwas. Drlijk 17:45 Drlijk 17:45 Harlbk 16:45 Hulst 17:45 13:00 14:30 Stasgm 16:30 18:00 16:30 17:30 Harlbk 18:45 21:15 Bavikhov Drlijk 13:00 14:00 Drlijk AVV (dicti) EIland Harlbk Harlbk 09:00 10:00 Hulst St-Lodwijk St-Lodwijk Stasgm DANS Pr Dans Pr notnlr Pr notnlr Harlbk 14:00 15:00 HC 13:00 14:00 HC HC

11 Hom Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk L1 L3 L4 2 Lagr M+H Uurroostr twd jarn AMV, AVV, Dans (wijzigingn ondr voorbhoud) graad L2 Afdlin g MaBgin MaEind DiBgi n DiEind WoBgin WoEind DoBgin DoEind VrBgin VrEind ZaBgin ZaEind AMV (notnlr) Bavkhov 16:45 Drlijk 17:30 19:00 Harlbk 13:15 14:45 10:00 11:00 AMV volwas. Harlbk 16:45 Harlbk 19:00 21:30 Bavikhov Drlijk 13:00 14:00 Drlijk AVV (dicti) Eiland Harlbk Harlbk 09:00 10:00 Hulst St.-Lodwijk Stasgm DANS Harlbk 15:00 16:00 Pr Harlbk 13:00 14:00 Dans Pr Harlbk notnlr

12 Hom Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk L1 L2 L4 3 Lagr M+H Uurroostr drd jarn AMV, AVV, Dans (wijzigingn ondr voorbhoud) graad L3 Afdlin g MaBgin MaEind DiBgi n DiEind WoBgin WoEind DoBgin DoEind VrBgin VrEind ZaBgin ZaEind AMV (notnlr) AMV volwas. Drlijk 17:45 18:45 17:45 Harlbk 14:45 09:00 10:00 Harlbk 17:30 19:00 18:30 19:30 18:45 14:30 15:30 Stasgm 17:30 19:00 Harlbk 19:00 21:30 Bavikhov Drlijk Drlijk AVV (dicti) Harlbk 19:15 Eiland Hulst St-Lodwijk St-Lodwijk 13:00 14:00 Stasgm 19:15 DANS Harlbk 17:20 Harlbk 19:20 17:20

13 Hom Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk L1 L2 L3 4 Lagr M+H Uurroostr vird jarn AMV, AVV, Dans L4/L5/L6 (wijzigingn ondr voorbhoud) graad L4 Afdlin g MaBgin MaEind DiBgi n DiEind WoBgin WoEind DoBgin DoEind VrBgin VrEind ZaBgin ZaEind AMV (notnlr) Drlijk 18:45 19:45 17:45 19:15 Harlbk 19:15 19:45 Harlbk 16:30 18:00 11:00 12:00 Bavikhov Drlijk 16:30 17:30 AVV (dicti) Harlbk 19:15 20:15 Hulst St.-Lodwijk 13:00 14:00 Stasgm 19:15 Dans L4 - Harlbk L4 19:20 17:20 L4 Dans L5 - Harlbk L5 L5 17:20 19:20 20:20 Dans L6 - Harlbk L6 17:20 19:20 20:20

14 Hom Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk L1 2 Middlbar L2 L3 L4 1 3 MG Lrjaar MaBgin MaEind DiBgi n Uurroostr middlbar graad (hogr graad) (wijzigingn ondr voorbhoud) graad + hogr graad DiEind WoBgin WoEind Drlijk M1 M2 DoBgin DoEind VrBgin VrEind ZaBgin ZaEind AMC M3 13:30 14:30 Harlbk M1 09:00 10:00 M1/2 17:30 18:30 M1/2 V 19:30 20:30 M2 10:00 11:00 M3 11:00 12:00 Luistrpraktijk + AMC HG Muzikgschidnis Litrair crati M3 18:30 19:30 18:00 21:00 19:00 21:00 Hogr graad muzikgschidnis + litrair crati - Harlbk Dans middlbar graad - Harlbk 17:00 19:00 Klassik M2 19:20 Artistik tr. M2 19:20 20:20 Hdndaags M2 16:10 17:10 Artistik tr. M3-H1 17:10 18:10 Hdndaags M3-H1 18:10 19:10 Klassik M3/H1 19:20

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN 2015-2016

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN 2015-2016 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN 2015-2016 LEREN VAN PROFESSIONALS WWW.SYNTRA-AB.BE PROFESSIONEEL, PRAKTIJKGERICHT, SYNTRA 2 IN SPURT NAAR EEN LOOPBAAN MET EEN VOLTIJDSE DAGOPLEIDING

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg! Gmnt @ Oktobr 2014 Gmntlijk Infokrant vrschijnt 11 maal pr jaar V.U.: Marln Van dn Bussch, Klin Livvrouwdrf 8, 9990 Woordj burgmstr D burgmstr ovrhandigd aan Rubn D Clrcq d goudn UiT-na-School-Box in ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Brandweer wil overlast voor wijk zuid beperken door Marieke van Veen

Brandweer wil overlast voor wijk zuid beperken door Marieke van Veen Raad splt in op vrwacht financiël krapt D krant van Wsp, inclusif MuidrNiuws Huisarts advisrt vaccinrn tgn mxicaans grip Vlign in n mga grot hlikoptr is gwldig 3 5 13 21 Wonsdag 4 novmbr 2009 MUIDERNIEUWS

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

Onafhankelijk studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. maandag 8 november 2004 jaargang 31 2004-2005 www.veto.

Onafhankelijk studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. maandag 8 november 2004 jaargang 31 2004-2005 www.veto. WWW.VETO.BE Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati? h????? g 30??????? jaar?? nummr 06 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt nit van juni tot

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656 Eindvrslag Minorprojct irobot Stichting Humanitas Rottrdam Phéb Das Ergothrapi 0847674 Guus Kuil Gzondhidszorg Tchnologi 0806656 Opdrachtgvr Dhr. R. Balkhovn Docnt Dhr. W. Nas Minor Wtnschap n Gzondhidszorg

Nadere informatie

de Dukenburger Angélique van der Heijden

de Dukenburger Angélique van der Heijden d Duknburgr Info-magazin voor Duknburg - 7 jaargang nummr - fbruari 04 Angéliqu van dr Hijdn En vrdr: Buurtvrbindrs Parkrn op zondag Ontwikklingn zwmbad Voortgang wijkbhrplannn Paul Gntnaar n zijn Mrcds

Nadere informatie

ASRE M RL Masterproof 2004

ASRE M RL Masterproof 2004 Nit Vrtrouw ASRE M RL Mastrproof 2004 ik Privat Samnwrking vrsus Privat Financ 'It is not th nam of a projct but th consquncs that rally mattr' Mastrproof in ht kadr van d postdoctoral MRE opliding bij

Nadere informatie

Oktober 2010 Torenloper 1

Oktober 2010 Torenloper 1 Tornlopr 1 Oktobr 2010 Schaakvrniging Born Ht bstuur Splavond Sniorn: dinsdagavond 19.55 uur Voorzittr Jugd: dinsdagavond 18:30 19:30 uur L.Griffion Van Hmskrkstraat 14 Aan- n afmldn clubavond vóór 7622

Nadere informatie

Winkelen in zuidpolder

Winkelen in zuidpolder 2 ditit 2011 Winkln in zuidpoldr...dat is gnitn voor ht hél gzin! Gratis parkrn Grot divrsitit aan winkls Gdltlijk ovrdkt Elk vrijdag wkmarkt Vilig n schoon www.winklcntrumzuidpoldr.nl Intrviw mt Tink

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Geduld van hogescholen raakt op

Geduld van hogescholen raakt op WWW.VETO.BE Erst Kordisch Huis, nu Kordisch Staat nog Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati Frit in Vlaandrn: hovl kr pr wk? 17 novmbr 2003 jaargang 30 2003-2004 Blgië-Blgiqu

Nadere informatie