Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke"

Transcriptie

1 Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Scrtariaat : Tokomststraat Harlbk - Dirctur: Ing Krkhov Tl.: 056/ / Basisschool Bavikhovdorp Bavikhov Stadsschool Kamlon Tintjsstraat Harlbk Stdlijk Basisschool Tiltsstraat Hulst Stdlijk Basisschool Gnraal Dprzstraat Stasgm D Buk St.-Amandusstraat Drlijk Vrij Basisschool Pladijsstraat St.-Lodwijk Vstigingsplaatsn: Hoofdschool: SAMWD Ptr Bnoit Tokomststraat Harlbk KIES & KLIK Niuw aan d acadmi Ook voor volwassnn Ens knnismakn toonmomntn opn lsdagn Aanbod jongrn Aanbod volwassnn Woord volwassnn, waarom? Inschrijvingsdagn & tarivn Praktisch Uurroostr L1 - M.W.D. Uurroostr L2 - M.W.D. Uurroostr L3 - M.W.D. Uurroostr L4 - M.W.D. Uurroostr MG/HG - M.W.D.

2 Hom Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Niuw aan d acadmi NIEUW NIEUW!!!! PRÉDANS VOOR KLEUTERS van 4 n 5 jaar (2 n 3 klutrklas) op wonsdag van 13.00u tot 14.00u Muzisch vorming bgint ht bst zo vrog moglijk! Op spls wijz wordn d rst pasjs op d balltvlor gzt. MUZIEK EN WOORD instapmoglijkhdn voor tinrs n jong-volwassnn Spijt dat j als kind nooit gstart bnt mt muzik of woord? Schrik dat j nu zowl bij d volwassnn- als d jongrncursussn uit d toon valt?

3 Hom Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Ook voor volwassnn Misschin stond u r nog nit bij stil, maar ook als volwassn (van 14 tot 94 jaar ) kunt u in d Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit (btr bknd als d muzikschool ) trcht. MET HET NIEUWE SCHOOLJAAR IN HET VOORUITZICHT MAKEN WE GRAAG ONZE LEERGANGEN MUZIEK EN WOORD VOOR VOLWASSENEN BEKEND. HIERBIJ EEN OVERZICHT: OOR NAAR MUZIEK? Luistr j ook zo graag klassik muzik? Praat j graag bij na n mooi concrt? En wil j ignlijk al lang mr t wtn komn ovr d grot componistn n hun mstrwrkn? Dan is d cursus Luistrpraktijk its voor jou! Elk dondrdag van 19.00u tot 21.00u. D luistrcursus bvat bovndin n aantal inglid concrtbzokn n - wat ook blangrijk is - tchnisch voorknnis hoft nit! EEN INSTRUMENT BESPELEN? Hb j r altijd van gdroomd n bpaald instrumnt t bspln? Of wil j d draad trug oppikkn van wat j als kind rds lrd? Omzggns all instrumntn van accordon tot zang kunnn in d Studirichting Instrumnt gvolgd wordn. J kan vanaf nul startn of instromn volgns uw nivau. Informr grust ns wat d moglijkhdn zijn in uw situati! JAZZ, POP, ROCK EN SKA! Bn j n jazzlifhbbr n wil j dat nog mr uitdipn? Bspl j n instrumnt maar wil j daar nu ook in ht licht gnr its m gaan don in n gropj of bandj? Jazz n Licht Muzik is gknipt voor jou! En studirichting waar blaasinstrumntn n drums, maar ook lktrisch piano, lktrisch gitaar n basgitaar tot d moglijkhdn bhorn! WOORDEN, WOORDEN, WOORDEN... Bn j bzorgd om j taal? Wil j d klankn di j uitsprkt btr latn klinkn? Gft j dialctisch uitspraak j ht schaamrood op d wangn als j mnsn mot tosprkn? Vind j ht blangrijk dat j door n mooi uitspraak mnsn btr kan ovrtuign? Volg dan d opliding Vrbal Vorming volwassnn: zowl d tchnik van ht sprkn als splsr gïntgrrd ofningn komn aan bod. J vrgroot j xprssiv moglijkhdn. Als cratif praktijkvak kan j kizn uit Wlsprkndhid, Voordracht of Tonl. WIE SCHRIJFT, DIE BLIJFT. Hb j its mt taal, bn j poëtisch, wil j schrijvn? Voor jou organisrn w Litrair Crati of cratif schrijvn. Litrair crati is n uitgsprokn praktisch cursus. Als cursist krijg j ovrzichtlijk, haalbar opdrachtn (vrhaln makn, vrhaln hrschrijvn, spanning inbouwn, n prsonag typrn, n dialoog lvnscht makn) waar j vooral thuis aan wrkt. In d contacttijd op maandagavond krijg j (1) opmrklijk voorbldn (rprtoirstudi), (2) thortisch uitlg (wat is prspctif? Wat is show and tll? Wat is vrij indirctrd?) n vooral (3) fdback op d ign productn, di in d grop rondgdld wordn. D productn van d lrlingn vormn d basis. Samn gaan w na wat raan vrbtrd kan wordn.

4 Hom Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Ens knnismakn? Tal van toonmomntn, probr- n opn lssn zijn voorzin, waarop u n uw kind van hart wlkom zijn. U kunt r bovndin trcht mt uw vragn bij d lrkrachtn muzik, woord n dans. MUZIEK voor 6-7 jarign : toonmomnt initiati muzik (pré-notnlr) D voorstlling D Grimm sistrs gaat door in d Aula van CC ht SPOOR Harlbk op maandag 28 juni of op dinsdag 29 juni om 18u. voor 8 jarign : is r n opn ls notnlr Op wonsdag 23 juni van 16u-17u in d hoofdschool Harlbk. Op dondrdag 24 juni van 16.15u-17.15u in basisschool D Buk Drlijk. WOORD voor 8 jarign : toonmomnt woord D voorstlling D Grimm sistrs gaat door in d Aula van CC ht SPOOR Harlbk op maandag 28 juni of op dinsdag 29 juni om 18u. DANS voor 6-7- n 8 jarign : vrindjsls - probrls Op wonsdag 23 juni in d polyvalnt zaal van d hoofdschool Harlbk van 12.30u-13.30u of van 13.30u-14.30u of van 14.30u-15.30u D voorstlling D Grimm sistrs gaat door in d Aula van CC ht SPOOR Harlbk op maandag 28 juni of op dinsdag 29 juni om 18u.

5 Muzik Hom Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Aanbod voor jongrn: Pr notnlr (1 uur pr wk): vanaf d lftijd van 6 jaar kunnn kindrn op ontspannnd n kindvrindlijk wijz hun rst stapjs in ht muzikvld zttn. Notnlr (2,5u pr wk): vanaf 8 jaar of drd lrjaar basisondrwijs. Instrumnt (1u pr wk): vanaf ht twd jaar notnlr. Kuzmoglijkhdn: piano/kyboard/synthsizr, accordon, klavcimbl, orgl, viool, altviool, cllo, contrabas, klassik /lktrisch gitaar, slagwrk, zang, trompt, hoorn, trombon, tuba, bugl, klarint, saxofoon, dwarsfluit, blokfluit, hobo, fagot. Vanaf d middlbar graad moglijkhid om d richting Jazz n Licht muzik t volgn. Moglijk optis tot vrdr vrvolmaking in d middlbar n hogr graad: algmn muzikcultuur, luistrpraktijk, muzikthori, muzikgschidnis, algmn muzikal vorming. Woord Algmn Vrbal Vorming (dicti) (1u pr wk): vanaf 8 jaar of ht drd lrjaar van ht basisondrwijs. Op spls wijz makn d lrlingn knnis mt uitspraak, xprssi, jugdlitratuur n poëzi. D lrlingn kunnn in d lagr graad op basis van lftijd instappn. Vanaf d middlbar graad moglijkhid om dramatisch xprssi, voordracht n tonl t volgn (2u pr wk). Moglijk optis tot vrdr vrvolmaking in d hogr graad: wlsprkndhid, tonl, voordracht, litrair crati. Dans Prdans (1u. pr wk): vanaf d lftijd van 4 of 5 jaar (2-d n 3-d klutr) kan r gstart wordn mt prdans. Dansinitiati (1 u pr wk): vanaf d lftijd van 6 jaar kunnn kindrn op spls wijz knnis makn mt klassik ballt. Tot n mt ht drd jaar dans kunnn d lrlingn op basis van lftijd instappn. Artistik bwgingslr n artistik training (2u pr wk): vanaf d lftijd van 8 jaar of ht drd lrjaar van ht basisondrwijs.

6 Hom Muzik: Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Ook als volwassn (vanaf 15 jaar) bnt u hl wlkom aan d acadmi, ons aanbod... En instrumnt kuz lrn bspln. Dz opliding bstaat uit wklijks 1 sssi van 2,5u. AMV (algmn muzikal vorming of notnlr) n 1 sssi van 1u. instrumnt of zang. Wtn wat u hoort. Muzik achtr d schrmn... of Muzik bluistrn op n andr manir, kan in d cursus luistrpraktijk. Wklijks 2 opnvolgnd lsurn. Voor dz cursus is gn voorknnis vrist! In uw gdachtn klinkn mooi mlodiën. Dz crativitit op papir zttn of notnstructuur n akkoordn achtrhaln van n gknd mlodi, kan in d cursus AMT (algmn muzikthori). En thortisch cursus van 2u./wk (inclusif AMC). U volt zich mr aangtrokkn tot d jazz, licht muzik of pop. Dz opliding staat voor u klaar. Hirvoor mot u 3u. /wk vrijhoudn (= AMC + instrumnt + combo). Woord: U volt wl its om op d plankn t staan, proza, poëzi n tonlstukkn t doorgrondn, tglijk uw uitspraak t polijstn, dan is d cursus woord volwassnn - tonl of - voordracht d god kuz. Wnst u chtr mr inzicht t krijgn in sprk- n vrgadrtchnikn of n god panlgsprk t vorn. D cursus wlsprkndhid volwassnn is hirvoor n aanradr. Tw uurtjs pr wk volstaan voor bovnstaand cursussn. Litrair crati wordt u aangbodn op maandag van 18.00u. tot 21.00u. Dz cursus bglidt u in d ghimn van ht zlf schrijvn van zowl proza, tonltkstn n gdichtn. Tvns wordt uw crativitit ondrstund door n opbouw van n ign rprtoirlijst. Oplidingschqus Ht inschrijvingsgld aan onz acadmi kan, als wrknmr, btaald wordn mt oplidingschqus. Zo gnit u van n korting van 50%. Voor d tarivn, zi vrdr.

7 Hom Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk AVV Drama Wlsprkndhid Tonl Voordracht Bn j bzorgd om j taal? Wil j d klankn di j uitsprkt btr latn klinkn? Gft j dialctisch uitspraak j ht schaamrood op d wangn als j mnsn mot tosprkn? Vind j ht blangrijk dat j door n mooi uitspraak mnsn kan ovrtuign? Kan j in j job als prsntator, lraar, projctlidr, n dglijk vrbal vorming wl gbruikn? In d Stdlijk Acadmi voor Muzik Woord Dans in Harlbk kan j lssn Vrbal Vorming/Tonl/Voordracht/Wlsprkndhid volgn. Vanaf 15 jaar kan j d volwassncursus Woord volgn.

8 Hom Tarivn Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Prnotnlr n Prdans 50 uro pr jaar Muzik of Muzik n Woord Muzik n Woord of Muzik n Dans Woord n Dans Woord n Dans Dans Jongr dan 18 63,5 uro 100,5 uro 137,5 uro Vanaf ,5 uro 383,3 uro (gborn vanaf ) Indin r n instrumnt wordt gvolgd dan dint r bijkomnd 7,80 uro btaald aan autursrchtn. Social kortingn: Inschrijvingsdagn, tarivn n kortingn Kortingn gldn in volgnd gvalln, prsonn di : 1. Uitkringsgrchtigd wrkloz of prsonn tn last daarvan. 2. Vrplicht ingschrvn als wrkzoknd of prsonn tn last daarvan. 3. Bstaansminimumtrkkr of prsonn tn last daarvan. 4. Ghandicapt mt n arbidsongschikthid van minstns 66% of prsonn tn last daarvan. 5. Ghandicapt mt rcht op n tgmotkoming of prsonn tn last daarvan. 6. Rsidnt in n gzinsvrvangnd thuis of MPI. 7. Statuut rknd politik vluchtling of prsonn tn last daarvan. 8. < 18 jaar/andr gzinslid btaald rds. (gn attst) 9. < 18 jaar/bijkomnd inschrijving in n andr DKO-richting. (muzik, woord, dans, tknacadmi) 10. Jongrn van 18 tot 24 jaar di gnitn van kindrbijslag (attst kindrbijslagfonds vanaf sptmbr vrist of n kopi van n gldig studntnkaart schooljaar waarop studipuntn vrmld zijn) Fiscalitit: Ht inschrijvingsgld van d lrlingn jongr dan 12 jaar kan aanggvn wordn aan d blastingn. Oplidingschqus Ht inschrijvingsgld aan onz acadmi kan, als wrknmr, btaald wordn mt oplidingschqus. Zo gnit u van n korting van 50%. HARELBEKE Hoofdschool Tokomststraat 29 wo 1 sptmbr 14.00u u. don 2 sptmbr 16.00u u. vrij 3 sptmbr 15.00u u. zat 4 sptmbr 09.00u u. ma 6 sptmbr 16.00u u. din 7 sptmbr 16.00u u. BAVIKHOVE Basisschool Bavikhovdorp 16 wo 1 sptmbr 13.00u u. vrij 3 sptmbr 15.00u u. din 7 sptmbr 16.15u u. EILAND - Stdlijk basisschool Tintjsstraat 2 ma 6 sptmbr 16.15u u. HULSTE - Stdlijk basisschool Tiltsstraat 31 don 2 sptmbr 16.15u u. ma 6 sptmbr 16.15u u. STASEGEM - Stdlijk basisschool - G. Dprzstr. 91 wo 1 sptmbr 16.15u u. don 2 sptmbr 16.15u u. ma 6 sptmbr 16.15u u. di 7 sptmbr 16.15u u. DEERLIJK - D Buk Sint Amandusstraat 16 wo 1 sptmbr don 2 sptmbr vrij 3 sptmbr zat 4 sptmbr 14.00u u u u u u u u. ST. LODEWIJK - Vrij basisschool Pladijsstraat 296 wo 1 sptmbr 13.00u u. vrij 3 sptmbr 15.15u u. ma 6 sptmbr 16.15u u.

9 Hom Inschrijvingn Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk 1. U schrijft uzlf of uw kind(rn) in voor d cursussn Praktisch wrkwijz 2. U btaalt ht volldig bdrag contant bij d inschrijving. In d hoofdafdling is btaling mt Bancontact moglijk van 15 juni tot n mt 15 oktobr. Hou r rkning m, dat indin u n instrumnt volgt, r bijkomnd nog autursrchtn motn btaald wordn. 3. Bij d inschrijving hbbn wij ht rijksrgistrnummr van d cursist nodig: u vindt dit nummr op d SIS-kaart. 4. Evntul attstn op basis waarvan u korting kan gnitn, gft u aan d plaatslijk studimstr of aan ht scrtariaat voor 30 sptmbr D kortingn wordn rond 15 januari 2011 door d acadmi truggstort. 6. Attstn zijn slchts één jaar gldig n dinn hrniuwd. Datring uitriking attst tn vrogst vanaf ! 7. Indin d attstn nit tijdig wordn inggvn, vrvalt ht rcht op korting. 8. U kunt aan onz acadmi n brop don op oplidingschqus. Ht inschrijvingsgld dint vnwl vooraf volldig btaald. Na inning door d acadmi van d oplidingschqus, wordn dz doorgstort aan d cursist. 9. Tot 30 sptmbr kan r wordn ingschrvn

10 L1 Hom Afdlin g Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk L2 MaBgin L3 L4 1 Lagr MaEind M+H Uurroostr rst jarn AMV, AVV, Dans, prnotnlr (wijzigingn ondr voorbhoud) graad DiBgi n DiEind WoBgin WoEind DoBgin DoEind VrBgin VrEind Bavikhov 15:45 16:45 16:45 ZaBgin ZaEind AMV (notnlr) AMV volwas. Drlijk 17:45 Drlijk 17:45 Harlbk 16:45 Hulst 17:45 13:00 14:30 Stasgm 16:30 18:00 16:30 17:30 Harlbk 18:45 21:15 Bavikhov Drlijk 13:00 14:00 Drlijk AVV (dicti) EIland Harlbk Harlbk 09:00 10:00 Hulst St-Lodwijk St-Lodwijk Stasgm DANS Pr Dans Pr notnlr Pr notnlr Harlbk 14:00 15:00 HC 13:00 14:00 HC HC

11 Hom Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk L1 L3 L4 2 Lagr M+H Uurroostr twd jarn AMV, AVV, Dans (wijzigingn ondr voorbhoud) graad L2 Afdlin g MaBgin MaEind DiBgi n DiEind WoBgin WoEind DoBgin DoEind VrBgin VrEind ZaBgin ZaEind AMV (notnlr) Bavkhov 16:45 Drlijk 17:30 19:00 Harlbk 13:15 14:45 10:00 11:00 AMV volwas. Harlbk 16:45 Harlbk 19:00 21:30 Bavikhov Drlijk 13:00 14:00 Drlijk AVV (dicti) Eiland Harlbk Harlbk 09:00 10:00 Hulst St.-Lodwijk Stasgm DANS Harlbk 15:00 16:00 Pr Harlbk 13:00 14:00 Dans Pr Harlbk notnlr

12 Hom Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk L1 L2 L4 3 Lagr M+H Uurroostr drd jarn AMV, AVV, Dans (wijzigingn ondr voorbhoud) graad L3 Afdlin g MaBgin MaEind DiBgi n DiEind WoBgin WoEind DoBgin DoEind VrBgin VrEind ZaBgin ZaEind AMV (notnlr) AMV volwas. Drlijk 17:45 18:45 17:45 Harlbk 14:45 09:00 10:00 Harlbk 17:30 19:00 18:30 19:30 18:45 14:30 15:30 Stasgm 17:30 19:00 Harlbk 19:00 21:30 Bavikhov Drlijk Drlijk AVV (dicti) Harlbk 19:15 Eiland Hulst St-Lodwijk St-Lodwijk 13:00 14:00 Stasgm 19:15 DANS Harlbk 17:20 Harlbk 19:20 17:20

13 Hom Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk L1 L2 L3 4 Lagr M+H Uurroostr vird jarn AMV, AVV, Dans L4/L5/L6 (wijzigingn ondr voorbhoud) graad L4 Afdlin g MaBgin MaEind DiBgi n DiEind WoBgin WoEind DoBgin DoEind VrBgin VrEind ZaBgin ZaEind AMV (notnlr) Drlijk 18:45 19:45 17:45 19:15 Harlbk 19:15 19:45 Harlbk 16:30 18:00 11:00 12:00 Bavikhov Drlijk 16:30 17:30 AVV (dicti) Harlbk 19:15 20:15 Hulst St.-Lodwijk 13:00 14:00 Stasgm 19:15 Dans L4 - Harlbk L4 19:20 17:20 L4 Dans L5 - Harlbk L5 L5 17:20 19:20 20:20 Dans L6 - Harlbk L6 17:20 19:20 20:20

14 Hom Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk L1 2 Middlbar L2 L3 L4 1 3 MG Lrjaar MaBgin MaEind DiBgi n Uurroostr middlbar graad (hogr graad) (wijzigingn ondr voorbhoud) graad + hogr graad DiEind WoBgin WoEind Drlijk M1 M2 DoBgin DoEind VrBgin VrEind ZaBgin ZaEind AMC M3 13:30 14:30 Harlbk M1 09:00 10:00 M1/2 17:30 18:30 M1/2 V 19:30 20:30 M2 10:00 11:00 M3 11:00 12:00 Luistrpraktijk + AMC HG Muzikgschidnis Litrair crati M3 18:30 19:30 18:00 21:00 19:00 21:00 Hogr graad muzikgschidnis + litrair crati - Harlbk Dans middlbar graad - Harlbk 17:00 19:00 Klassik M2 19:20 Artistik tr. M2 19:20 20:20 Hdndaags M2 16:10 17:10 Artistik tr. M3-H1 17:10 18:10 Hdndaags M3-H1 18:10 19:10 Klassik M3/H1 19:20

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Scrtariaat : Tokomststraat 29-8530 - Dirctur: Ing Krkhov Tl.: 056/ 694 570-056/714 810 - Email : samwdharlbk@skynt.b Basisschool Bavikhovdorp 16 8531 Bavikhov

Nadere informatie

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Scrtariaat : Tokomststraat 29-8530 - Dirctur: Ing Krkhov Tl.: 056/ 694 570-056/714 810 - Email : samwdharlbk@skynt.b Basisschool Bavikhovdorp 16 8531 Bavikhov

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

2015-2016. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

2015-2016. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke 2015-2016 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke SAMWD Peter Benoit - Toekomststraat 29 8530 Harelbeke - Tel 056 694 570 Muziek Jongeren Pre-notenleer vanaf 6 en 7 jaar Ben

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

De inhoud in vogelvlucht

De inhoud in vogelvlucht D inhoud in voglvlucht Ovr d autur... xix Dankwoord... xx Inliding... 1 Dl I: Voorbridingn... 5 Hoofdstuk 1: Totsinstrumntn: n knnismaking... 7 Hoofdstuk 2: Wat j oudrs nooit hbbn vrtld ovr houding...

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Aanvraag Scholierenvergoeding

Aanvraag Scholierenvergoeding Inkomn rmodbstrijding anvraag Scholirnvrgoding Schooljaar 2016-2017 ntwoordnummr 47197 1070 WB mstrdam Tlfoon 020 252 6000 Uw administratinummr(s) anvragr Partnr anvragr chtrnaam Voornamn (voluit) n BSN

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

LESSENROOSTER WOWOOR. Muziekinitiatie AALBEKE AVELGEM. KORTRIJK jongeren BELLEGEM BISSEGEM. KORTRIJK volwassenen GULLEGEM HEULE

LESSENROOSTER WOWOOR. Muziekinitiatie AALBEKE AVELGEM. KORTRIJK jongeren BELLEGEM BISSEGEM. KORTRIJK volwassenen GULLEGEM HEULE CONSERVATORIUM uurrooster 2017-2018 MUZIEK LESSENROOSTER WOWOOR AMV/SZ Lagere Graad Voor jongeren vanaf 2 de jaar AMV/SZ + 1u instrument, volwassenen vanaf 1 ste jaar AMV/SZ + 1u instrument Muziekinitiatie

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

OPENLESSEN INFO GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI SCHOOLJAAR 2013-2014

OPENLESSEN INFO GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI SCHOOLJAAR 2013-2014 GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD & Jozef van Craenstraat 4, Tel 03/685 02 56, gamw@schoten.be, www.schoten.be OPENLESSEN VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI INFO SCHOOLJAAR 2013-2014 20

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

plus Werken Erg leerzaam! Barcelona, Spanje! (Stageprogramma) in Spanje en Latijns-Amerika

plus Werken Erg leerzaam! Barcelona, Spanje! (Stageprogramma) in Spanje en Latijns-Amerika Spaans lrn uit ico! n t Gr o to, Mx rk) ajua ligrsw n a u G rijwil (V Erg lrzaam! Barclona, Spanj! (Stagprogramma) Gwldig! panj! ol, S S l d a t s o C ramma) g o r p k r w (Btaald plus Wrkn in Spanj n

Nadere informatie

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015.

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015. Inschrijvingsdocumntn voor d nvrg vn n socil woonglgnhid bij d Socil Huisvsting rgio Lndn cvb-so voor ht jr 0. IN TE VULLEN DOCUMENTEN Documnt: Inschrijving prsonn Kuzlijst - formulir: Inschrijving: kuz

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Pico 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Pico 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Pico KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024 378 06 22 E bsopico@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, D dn vn d gmntrd vn Hrmmrmr Postbus 50 1 30 AG Hoofddorp Bzokdrs: Rdhuispin 1 Hoofddorp Tfoon 0900 15 Tfx 03 563 95 50 custr Mtschppijk n Economisch Ontwikking Contctprsoon RO b Kouwn hovn Doorkisnummr

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6 t/m 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: jugdfitnss n mr, gymnastik, GPS, judo, paardrijdn, schrmn, skiën, tnnis, votbal, zwmmn n 4x4 tornooi votbal

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013)

De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) D opliding tot Equithraput SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) op HippoCampus (maart 2012) D naam Equithraput SHP-E(NL) is sinds 2008 binnn Bnlux n bschrmd naam mt tvns bschrmd bijpassnd logo gwordn. Hirvoor wrd in

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Bink 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Bink 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Bink KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024-3504420 Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af! Zomrvakanti 18 tot n

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie