INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 151 MEI-JUNI-JULI-AUGUSTUS 2015 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 151 MEI-JUNI-JULI-AUGUSTUS 2015 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen"

Transcriptie

1 Schelle INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 151 MEI-JUNI-JULI-AUGUSTUS 2015 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen Beste Schellenaar, De lente zet de natuur in bloei, schildert prachtige bloesems, tovert het mooiste groen en brengt nieuw leven. Wonderlijk en verwonderlijk mooi. Het geeft ons frisse dynamiek en nieuwe kracht. Sla veel zon en warmte op... en deel ze verder uit naar uw omgeving. Onze groenarbeiders staan opnieuw klaar voor een pesticidenvrij groenonderhoud. Geen gram pesticiden wordt nog gebruikt. En dit reeds 10 jaar. Onze gemeente is op dit vlak één van de 10 Vlaamse koplopers. Pesticidenvrij is gezond en is de enige juiste weg! Het voorkomt dat pesticiden via het grondwater in onze voedselketen komen. Pesticiden veroorzaken kanker en zijn tevens verantwoordelijk voor de massale sterfte van bijen. Deze pesticidenvrije aanpak is haalbaar dankzij de volgehouden gemotiveerde inzet van ons groenpersoneel. Zij verdienen een pluim. (On)kruid groeit overal en tegelijk. Onze mensen kunnen echter niet overal tegelijk bezig zijn. Een beetje geduld is noodzakelijk. Elk plekje krijgt wel zijn beurt. De bermen en grachten mogen slechts twee keer per jaar worden gemaaid: de eerste keer na 15 juni en de tweede keer na 15 september. Eerder wordt er niet gemaaid, ook al roept dit soms hier en daar wat ergernis op. Deze werkwijze is decretaal bepaald. Ondertussen volgt ons bestuur reeds 29 jaar deze richtlijn. Met de financiële steun van de Vlaamse Landmaatschappij en als lid van het Schelde-landschapspark plaatste ons bestuur vorig jaar zeven zogenaamde bijenhotels, verspreid over de gemeente. Dit kleinschalig maar educatief en milieuvriendelijk project werd voluit mee gedragen door onze basisscholen, Natuurpunt en Velt. De bloemenweiden rond en in functie van deze hotelletjes - ca. 100 m - werden terug ingezaaid en verder uitgebreid. Voor honingbijen is de bouw van een bijenhal, in de Tuinlei en aansluitend op de gronden voor de geplande volkstuintjes, in voorbereiding. Geïnteresseerde imkers kunnen zich melden bij onze milieudienst. Vanaf juni start een groot pakket van vernieuwingswerken aan voeten fietspaden en van de aanleg van enkele nieuwe straten. Op het programma staan: de vernieuwing van de voetpaden op de Peter Benoitplein, de Mercatorplaats, een stuk van de Tolhuisstraat, de Stijn Streuvelsstraat en de Jacob Jordaensstraat (met eveneens een stuk ontharding en vergroening van de rijweg), een stuk van de Boerenkrijgstraat en van Kapelstraat (aan de kant van de voetbalterreinen), een gedeelte van het voet- en fietspad op de Provinciale Steenweg tegenover de Burgemeester Eduard Wilssensstraat. Waar kan, wordt onthard en groen aangeplant zodat water in de bodem kan trekken. In aansluiting op het Peter Benoitplein wordt een klein straatje Burgemeester Rob Mennes

2 aangelegd in functie van drie bouwpercelen. Langsheen de Kwadenhoekweg en de daarop aansluitende Reuteweg komt er een volwaardige nieuwe weginfrastructuur. Deze werken werden toegewezen aan drie verschillende aannemers. In totaal gaat het om een investeringsbedrag van ca euro. Gepland zijn nog de heraanleg van het voetpad rond de nieuwbouw van de Sociale Bouwmaatschappij in de Pieter De Coninckstraat, in de De Keyserstraat en de voltooiing van omgevingswerken in de Burgemeester Eduard Wilssensstraat. Momenteel worden de laatste administratieve stappen gezet voor de aanleg van de wegeniswerken en een stuk fietspad langsheen het spoor (zijde Tuinlei) in functie van de bouw van 32 sociale koopwoningen. Voor het einde van dit jaar wordt de Zandstraat aangelegd: een kleine weg ter ontsluiting van de 36 assistentiewoningen van het OCMW in aansluiting op de Clement Bolsensstraat. Dit alles is slechts een zeer zacht voorsmaakje op de grote en wellicht de grootste wegeniswerken uit de geschiedenis van onze gemeente, nl. de riolerings- en wegeniswerken van Steenwinkelstraat, Tuinlei, Albrecht Rodenbachplaats, Hulstlei en de aanleg van een vertakt grachtenstelsel vanuit de Steenwinkelstraat naar de Bovenvliet. Een investering van ca. 7 miljoen euro. Voor september van dit jaar wordt het dossier voor de volledige buitenisolatie van de gemeentelijke basisschool ingediend bij AGIOn (Agentschap voor Gesubsidieerde Infrastructuur Onderwijs): stevig inpakken om maximaal energie te besparen. De ambitie is om dit gebouw om te vormen tot een BEN-gebouw (een Bijna EnergieNeutraal gebouw). Raming van dit werk: ca. 1 miljoen euro. Op 1 juni start de nieuwbouw van de vrije basisschool aan de Heidestraat. De dossiers met betrekking tot de aanleg van een fietspad langsheen de Bovenvliet en langs de spoorlijn 52 worden verder opgevolgd. Samen met de provincie worden de mogelijkheden voor de uitbreiding van het Berrenheibos verder bekeken. Op de daken van de assistentiewoningen worden zonnepanelen met een vermogen van 65 KWpiek geïnstalleerd. Het gaat om een investering van ca euro. Dit zou het totaal geïnstalleerd vermogen op gemeentelijke gebouwen op ca. 215 KWpiek brengen! Voor de heraanleg van de Heidestraat stelde de gemeente een ontwerper aan. De Sociale Bouwmaatschappij duidde een ontwerper aan voor de isolatie van een eerste reeks van 50 woningen met platte daken. De gronden en woningen waarop de Schellebel staat werden pas aangekocht. Ons Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle startte meteen de procedure voor de aanstelling van een ontwerper. Bedoeling is een nieuwe buitenschoolse kinderopvang te bouwen volkomen volgens de regelgeving van Kind en Gezin en met een hoog duurzaam karakter. Er is hiervoor ca. 1 miljoen euro in de begroting voorzien. De gemeenteraad stemde een subsidiereglement voor de tussenkomst in de verplichte gescheiden afvoer van regen- en afvalwater en dit bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat. Deze subsidie geldt voor de woningen gebouwd voor 1 februari Woningen gebouwd na die datum kregen reeds de verplichting opgelegd om een gescheiden waterafvoerstelsel aan te leggen. Op 2 juni worden de bewoners van de Steenwinkelstraat, Albrecht Rodenbachplaats, Tuinlei en Hulstlei uitgenodigd voor een toelichting over het subsidiereglement door Aquafin en Pidpa-HidroGem. Een uitnodiging hiervoor wordt nog bezorgd. Bewoners van deze straten die hun voor-, achter- of zijtuin willen heraanleggen, nemen best eerst contact op met het gemeentebestuur om dubbele kosten te vermijden. Opvang, hergebruik, infiltratie en afvoer van regenwater wordt elke dag een acuter probleem. Bij nieuwbouw en grondige renovatie is de plaatsing van een regenwaterput van liter met hergebruikleiding verplicht. Groendaken bevorderen de biodiversiteit, houden het water enige tijd vast en slorpen ook water op. Om de plaatsing van groendaken aan te moedigen werd de gemeentelijke subsidie voor groendaken verhoogd. De prijs van het drinkwater in onze gemeente is bij de 5 goedkoopste van het arrondissement Antwerpen. Gebruik echter regenwater voor toiletspoeling, sproeien van tuin, gieten van bloemen, kuisbeurten, het wassen van de wagen,... Hiervoor het beste en vrij dure drinkwater gebruiken is niet wenselijk. Drinkwater is in de eerste plaats bestemd voor alles wat met voeding en hygiëne te maken heeft. Drinkwater wordt een schaars goed. Men moet er zuinig mee omgaan. 2

3 De speeltuin in het park werd volledig vernieuwd, ietwat vergroot, voorzien van meer toestellen, aantrekkelijker en gevarieerder gemaakt. Er valt voor kinderen heel wat te beleven. Hopelijk vinden kinderen de komende maanden hier wel wat speelgenot. De Dienst Vrije tijd werkte samen met de Schellebel een zeer gevarieerd programma voor de komende vakantiemaanden uit: sport en spel voor alle leeftijden en dit met kwaliteit. De laatste jaren bouwden onze diensten een vakantiedekkend programma uit dat zeer sterk geapprecieerd werd door vele deelnemers en hun ouders. Alle activiteiten worden gedragen en begeleid door heel wat ervaren jobstudenten. Dit gaat dit jaar niet anders zijn. Lees hierover meer in deze folder. Schrijf snel in. Lente en zomer zijn ook de periodes van grotere ontmoetingsmomenten en activiteiten van diverse verenigingen. Een greep uit een lange reeks: op 1 mei heeft op het kerkplein het jaarlijkse recreatief volleybaltornooi plaats; op 2 mei is het in de sporthal het Belgisch Kampioenschap Aerobics; 30 mei is het 'garageverkoop' van KWB Leeft!; op 31 mei geeft Gloria Vocalis een aperitiefconcert in de turnzaal van de vrije basisschool; 31 mei is het 'Dag van het Park' waaraan 12 verenigingen deel nemen; tevens heeft die dag in de sporthal het Vlaams Kampioenschap Tumbling plaats; op 6 juni is het schoolfeest in De Klim en op 27 en 28 juni in de Vrije Basisschool Peperstraat; op 6 juni wordt de Duorun gelopen met start en aankomst aan de sporthal; op 27 juni organiseert Sjatoo een klein eendaags openlucht festival 'Ballista' aan de sporthal; op 4 en 5 juli is het beachvolleybal op het kerkplein; op 12 juli is er een Color Run langs de dijken op het grondgebied van Hemiksem en Schelle; op 21 juli vertrekt de chiro op kamp; van 3 tot 12 juli zal er in de sporthal het Belgisch Kampioenschap Schaken plaatsvinden. Er staat heel wat te gebeuren. Er leeft wel wat in Schelle. Zomer is tevens de periode van de straat- en buurtfeesten. Het is goed dat mensen samenkomen. Een bescheiden gemeentelijke subsidie ondersteunt deze initiatieven. Mei is de bloemenmaand. Op meerdere plaatsen wordt de gemeentelijke bebloeming aangebracht. De vele deelnemers aan de bebloemingswedstrijd, de Floriade, fleuren met hun bloemen het straatbeeld mee op. Schelle staat dan in bloem! Propere en nette straten: het kenmerkt onze gemeente. Het valt bezoekers aan Schelle telkens opnieuw op. Het is een stukje het visitekaartje van onze gemeente geworden. Laten we dit samen zo houden. Vier keer per jaar borstelt een externe firma de goten. Met een kleine veegmachine stuurt de gemeente her en der geregeld bij. Personeel trekt regelmatig rond om zwerfvuil op te halen. Het vergt een zeer kleine moeite om af en toe zwerfvuil rond de eigen woonomgeving op te rapen. Zo blijft alles toonbaar netjes. Laat ons niet wachten op de invoering van statiegeld om eens een blikje op te rapen. Ons bestuur zet nieuwe stappen op de digitale snelweg. Zo loopt momenteel de testfase om een reeks documenten online op te halen. Streefdoel is om tegen half mei het systeem operationeel te hebben voor het opvragen van volgende documenten: attest van woonst, attest van gezinssamenstelling, attest van nationaliteit, attest van leven, attest van overlijden, akte van aangifte van huwelijk, uittreksel uit geboorteakte, uittreksel uit echtscheidingsakte, uittreksel uit overlijdensakte, uittreksel van huwelijksakte. Een reeks andere online toepassingen is in volle voorbereiding. Op woensdag 20 mei te 20.00u is er op het gemeentehuis voor de personen die ingeschreven zijn voor de assistentiewoningen een informatieavond. In het gemeentehuis wordt een lift geïnstalleerd. Als alles volgens planning verloopt, zal deze gebruiksklaar zijn op maandag 11 mei. Technische diensten, raadzaal en trouwzaal worden hiermee voor iedereen vlotter bereikbaar. Alle leerlingen en studenten mooie studieresultaten toegewenst. Alle moeders en vaders veel begrip en rustige aandacht toegewenst om hun studenten doorheen deze stresserende periode te begeleiden. Een mooi verlof voor iedereen. Van harte, Rob Mennes Uw burgemeester 3

4 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Burgemeester Gemeentelijke Info Burgerlijke Stand en Bevolking Leefmilieu Noord - Zuid samenwerking OCMW Sociaal Bibliotheek en Cultuur Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Senioren Verkeer Dienst vrije tijd Toerisme Politie Allerlei UIT in Schelle Invulformulier Gemeentediensten GEMEENTELIJKE INFO Sluitingsdagen van de verschillende gemeentediensten GEMEENTEHUIS-SCHELLEBEL vrijdag 1 mei 2015 donderdag 14 mei 2015 vrijdag 15 mei 2015 maandag 25 mei 2015 maandag 20 juli 2015 dinsdag 21 juli 2015 BIBLIOTHEEK vrijdag 1 mei 2015 donderdag 14 mei 2015 maandag 25 mei 2015 zaterdag 11 juli 2015 dinsdag 21 juli 2015 zaterdag 15 augustus 2015 CONTAINERPARK alle maandagen vrijdag 1 mei 2015 donderdag 14 mei 2015 zaterdag 11 juli 2015 dinsdag 21 juli 2015 zaterdag 15 augustus 2015 Kennisma kingsavond Schellebel Op 28 mei bent u van harte welkom op onze kennismakingsavond van de buitenschoolse kinderopvang De Schellebel. Dit gemeentelijke initiatief biedt u opvang aan voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar, die in Schelle wonen en/of er naar school gaan. Deze opvang is voorzien vóór en na de schooluren op weekdagen, tijdens vakantieperiodes en schoolvrije dagen. Kom donderdag 28 mei 2015 even langs van tot uur in De Schellebel, Provinciale Steenweg te Schelle. Na informatie over de werking krijgt u de kans om met de begeleiders kennis te maken. Indien gewenst kan u diezelfde avond uw kind inschrijven. An Coetsiers zal als gastspreker het thema Een huis vol gevoelens toelichten. Deze voordracht zal rond uur van start gaan. Uiteraard gaat deze kennismaking gepaard met een hapje en een drankje. Uiteraard zijn ook de ouders welkom, die reeds op de hoogte zijn van het bestaan van De Schellebel. Zij mogen gerust de tijd nemen voor een gesprek over hun kind(eren) met de begeleiders/coördinator. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen op volgend nummer: of via 4

5 Dag van het Park zondag 31 mei 2015 Op zondag 31 mei 2015 is het Dag van het Park. Voor de zevende maal organiseert Schelle deze activiteit in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos. PROGRAMMA: Vanaf uur optredens van: Muziekkapel Chiro Schelle Dansschool Dance Duplex met dansdemonstratie Instaporkest Harmonie Schelle Matic (Laurens De Backer) Academie Voor Muziek en Woord - kinderorkest o.l.v. Astrid Maertens - Ensemble PJA(pop/Jazz afdeling) ACMW (Academie Muziek en Woord) o.l.v. Joppe Bestevaar Vanaf uur doorlopend tot uur: Vuurspuwshow door Joker Events Demonstratie RC Modelbouwvrienden (Radio Control) Infomarkt Plukboerderij Kinderanimatie: springkastelen, hoogteparcours, treintje op spoor, deathride, grime, Workshop braakballen pluizen door Natuurpunt Van tot uur: Optreden van Double Dee & Friends, 100% muzikaliteit en amusementswaarde Vanaf tot uur zorgen de volgende verenigingen voor een drankje en een hapje: Sjatoo Schel Koninklijke Schelle Sport Oud-leiding Chiro Schelle Koninklijk HarmonieOrkest Schelle Instaporkest Schelle Wereldwinkel Mondiale raad Amnesty International Sint-Sebastiaansgilde Chiro Schelle Wandel Sport Vereniging Schelle vzw Praktisch: Locatie: Schelle Park Tijdstip: zondag 31 mei 2015 tussen en uur Toegang: -12 jaar gratis; volwassenen 2,00 euro (honden NIET toegelaten) Gemeente Schelle introduceert Digitale Stempel Dankzij de digitale stempel moet je voor bepaalde documenten niet langer naar het gemeentehuis komen. Het is de bedoeling om via het e-loket van de gemeente Schelle thuis een aantal documenten op te vragen. Deze documenten worden voorzien van IntelliStamp, een digitale stempel die de klassieke stempel en handtekeningen vervangt. Daardoor kan je die officiële documenten nu ook zelf thuis afdrukken, op elk gewenst moment. En dat zonder dat ze hun wettelijke waarde verliezen. In het digitaal loket van de gemeente Schelle kunnen een aantal documenten 24u op 24u en 7 dagen op 7 digitaal aangevraagd worden. Dit kan via de elektronische identiteitskaart (Nieuw is dat de inwoner binnen de 2 werkdagen na aanvraag het gevraagde document in de mailbox zal ontvangen, én dat dit document voorzien is van een digitale stempel. 5

6 De digitale stempel is belangrijk want deze zorgt ervoor dat het document z n juridische waarde blijft behouden als men het verder stuurt per of wanneer men het uitprint. De instantie waarvoor het document bestemd is, kan de echtheid ervan eenvoudig verifiëren. In eerste instantie worden de meest gevraagde attesten van de dienst burgerzaken ter beschikking gesteld, namelijk: Bewijs van woonst Bewijs van leven Bewijs van inschrijving Bewijs van inschrijving en nationaliteit Bewijs van nationaliteit Bewijs van verblijf voor een huwelijk Attest van samenstelling van gezin Uittreksel adoptieakte Uittreksel geboorteakte Uittreksel echtscheidingsakte Uittreksel erkenningsakte Uittreksel huwelijksakte Uittreksel overlijdensakte Uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden) De bestaande dienstverlening aan het loket blijft uiteraard behouden. Wanneer deze documenten aan het loket burgerzaken worden aangevraagd, kunnen deze dankzij de digitale stempel voortaan onmiddellijk meegegeven worden. Uiterlijk 15 mei is deze werking operationeel. Meer info: BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING Gemeenteraad De gemeenteraadsverslagen liggen ter inzage op het gemeentesecretariaat. Een greep uit de behandelde punten: 6 26 FEBRUARI 2015 Waarborglening Zinkvalstraat Waarborglening verkaveling Peperstraat - Dendermondestraat Waarborglening Hamerstraat Waarborglening Peperstraat 74 Kapitaalverhoging IKA Herbenoeming commissaris-revisor Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle Gedeeltelijke verlegging en verbreding buurtweg nr. 15 Kwadenhoekweg : definitieve goedkeuring Straatnaam Elfnovemberstraat: voorlopige vaststelling Ontwerp van akte openbare verkoop van een perceel bouwgrond gelegen Pastorijstraat: Goedkeuring Desaffectatie uit het openbaar domein van tuingronden gelegen aan de Leonard Vereyckenplaats, Vlietstraat Aanbrengen wegmarkeringen op gemeentewegen: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Ondersteuning energie- en klimaatbeleid Burgemeesterconvenant- Klimaatneutrale organisatie 2020 Kaderwijziging ingevolge nieuwe invulling van de functie Deskundige Openbare werken

7 Functiebeschrijving Deskundige openbare werken: goedkeuring Functiebeschrijving Toezichter der werken: goedkeuring Functiebeschrijving administratief medewerker openbare werken: goedkeuring Functiebeschrijving administratief medewerk(st)er financiële dienst: goedkeuring Functiebeschrijving administratief medewerk(st)er Communicatie: goedkeuring Organisatiebeheersing: kennisname van de GANTT-charts en de indicatoren 26 MAART 2015 Financieringen IKA: aanpassing structuur, deelname herfinanciering en intentie nieuwe financieringsopdracht Verordening conformiteitsattesten Ontwerp van akte van overdracht van een perceel tuingrond Leonard Vereyckenplaats 8 Overeenkomst inzake een verkoop en vestiging van een erfdienstbaarheid ten behoeve van openbaar nut ten voordeel van Aquafin nv Algemene vergadering van Pidpa dd : vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente wat betreft de agendapunten statutenwijziging en kapitaalverhoging Beleidsondersteuning Wijziging statuten Interlokale Vereniging sportregio Rivierenland Burgerlijke stand en bevolking Overeenkomstig de wet op de privacy worden enkel de namen gepubliceerd waarvoor betrokkenen, nabestaanden of ouders toelating tot publicatie hebben verleend. Een lang en gelukkig huwelijksleven wensen wij VAN HOOF Kurt en SMETS Natasha Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen Gouden jubileum (50 jaar) SMITS Jozef en DE VRÉ Lucia VAN CAMP Alfons en VERCAMMEN Rita SCHELKENS Hilarius en WOUTERS Marie VAN HOOF Gerard en VERCAMMEN Edith CLAUWAERT Gustaaf en VAN MEERVELDE Agnes VAN CAUTEREN Willy en LISSENS Paula DE HERDT Victor en DE WEERDT Annetta Diamanten jubileum (60 jaar) TEIRLINCK Antoine en VAN WEZEMAEL Maria Briljanten jubileum (65 jaar) D EER Achiel en SMET Alfonsine BILLIAU Georges en DE BONDT Lisette VERMEIREN Roger en MACHARIS Victorina COPPENS Roger en VAN AKEN Alice 7

8 LEEFMILIEU Ophaling afval Restafval: 7, 15, 21 en 28 mei - 4, 11, 18, 25 juni - 2, 9, 16, 23 en 30 juli - 6, 13, 20 en 27 augustus 2015 GFT+ en PMD: vrijdag 15 mei (PMD) en zaterdag 16 mei (GFT), 28 mei - 11 en 25 juni - 9 en 23 juli - 6 en 20 augustus 2015 Papier en karton: 21 mei - 18 juni - 16 juli en 20 augustus 2015 Minaraad De Minaraad kwam bijeen op 10 februari en 31 maart Onderstaande punten werden o.a. besproken: Zwerfpapier ophaling 15 januari combinatie wind en verpakking van papier Schoolmoestuintjes Gastvrij voor de bij Volkstuinen Project Bijenhal Werken Aquafin Steenwinkelstraat afkoppeling hemelwater Autoluwe zondag Project Inventarisatie straatbomen Proefproject inzameling P producten Opmaak energieplan Japanse Duizendknoop visie aanpak Charter Bij-vriendelijke gemeente Bloemenakkers bijenhotels Gemeentelijk natuurgebied Kelderijlei Oproep subsidie projecten voor de lokale kringloop (OVAM) Rondvraag over toekomstige projecten (vernieuwende projecten inzake materialenbeheer) Samenwerking met mondiale raad in het kader van de actie rond voedsel verspilling Behaag Natuurlijk 2015 Subsidie groendaken Neem in 2015 deel aan Met belgerinkel naar de winkel Van 25 april tot 30 mei 2015 organiseert het gemeentebestuur Schelle i.s.m Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en Unizo opnieuw de campagne Met Belgerinkel naar de Winkel. Deze campagne wil klanten van de handelszaken in Schelle aanmoedigen om vaker met de fiets of te voet boodschappen te doen. Tevens wil het inwoners motiveren om meer bij afzonderlijke detailhandels te winkelen. Zo draagt de campagne op diverse domeinen bij aan de leefbaarheid van onze gemeente. Klanten die te voet of met de fiets winkelen, worden door de handelaar beloond met een Belgerinkel-sticker met unieke code. Na registratie van deze code via maakt men binnen de 24 uur kans op een Belgerinkel-prijs. Deelnemers die het moeilijk hebben om via het internet te registreren, kunnen de stickers op een spaarkaart kleven en deze deponeren in de spaardozen in het gemeentehuis van Schelle. Deze inwoners maken dan kans op de prijzenpot exclusief voorbehouden voor de inwoners van Schelle. 8 Handelaars kunnen voor meer info terecht bij de milieudienst of

9 Wedstrijdreglement Schelse Floriade 2015 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.8 Art. 9 Er wordt een bebloemingswedstrijd ingericht voor: - De mooiste met bloemen en planten versierde gevel, verdieping of balkon, zonder voortuin. - De mooiste aangelegde voortuin met gevel, goed zichtbaar op de openbare weg (ingesloten bebouwing) - De mooiste aangelegde voortuin met gevel, goed zichtbaar op de openbare weg (halfopen bebouwing) - De mooiste aangelegde voortuin met gevel, goed zichtbaar op de openbare weg (open bebouwing) De prijskamp is alleen voor particulieren. Het deelnemingsformulier wordt binnengebracht op het gemeentehuis uiterlijk 30 mei 2015 voorzien van uw handtekening. De deelname aan deze wedstrijd is kosteloos. Enkel levende flora mag aangewend worden. De bloemen en plantenversieringen moeten van blijvende aard zijn. Zij dienen goed te worden onderhouden gedurende de maanden mei, juni, juli, augustus en september. Gedurende deze periode zal de jury tweemaal inspecteren. De deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor de aanplantingen en dit op eigen risico. Het college van burgemeester en schepenen duidt de leden aan van de jury. De deelnemers aan deze prijskamp kunnen geen deel uitmaken van de jury. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de jury. Aan deze prijskamp is voor 8500 Euro aan prijzen verbonden. Naast deze prijzen in waardebonnen kunnen nog andere prijzen worden toegekend, bereidwillig ter beschikking gesteld door de handelaars die deze prijskamp steunen. Het invulformulier kan u terugvinden achteraan dit infoblad en op (onder wonen en milieu). Oude stookolietanks: Wij pakken ze aan! U koopt een oudere woning. Bij de (her-)aanleg van het terras ontdekt u dat er nog een oude stookolietank in de grond steekt! Deze wordt echter al jaren niet meer gebruikt. Wat nu? Herkent u zich in deze situatie of beschikt u gewoon over een ondergrondse of bovengrondse stookolietank, die niet meer in gebruik is, dan moet u beslist verder lezen. Oude stookolietanks vormen immers een bedreiging voor het milieu. Zeker als ze in de grond liggen te roesten, vaak nog met olie erin. Vroeg of laat komt die olie in de bodem terecht. Dit heeft ernstige gevolgen voor ons milieu. Vandaar dat de milieuwetgeving oplegt dat elke tank die definitief buiten gebruik wordt gesteld, eerst geledigd, gereinigd en vervolgens verwijderd of opgevuld moet worden. Om u te helpen, hebben IGEAN en de gemeente de handen in elkaar geslagen. IGEAN is in 2007 op zoek gegaan naar een erkende firma die tegen de meest voordelige voorwaarden uw oude stookolietank saneert (openen, ledigen en reinigen, en verwijderen of opvullen). De firma Mourik uit Antwerpen kon daarbij de beste voorwaarden voorleggen. Hierdoor kan de gemeente aan haar inwoners de voordelen van deze gemeenschappelijke actie aanbieden. Hoe werkt het? U stelt zich kandidaat bij IGEAN voor het Project Tankslag (telefonisch of via ). Als geïnteresseerde krijgt u een invulformulier met handleiding toegestuurd, waarop de gegevens over de stookolietank moeten ingevuld worden. Dit formulier kan u ook terugvinden op onder de rubriek Nieuws. Via de post of bezorgt u het invulformulier aan IGEAN. Met de informatie van het invulformulier maakt IGEAN een order op, dat u bij Mourik moet indienen om de werken definitief aan te vragen. De oude stookolietank wordt door Mourik overeenkomstig de voorwaarden van het order op afspraak (1) geopend, (2) geledigd en gereinigd en (3) verwijderd of opgevuld. 9

10 IGEAN en de gemeente zijn ervan overtuigd dat een globale aanpak de nodige voordelen heeft. De kostprijs kan hierdoor immers gedrukt worden en niet elke individuele burger moet zelf de hele administratieve procedure doorlopen. U kan de geldende tarieven raadplegen op Zo bundelen we de krachten voor een beter leefmilieu! U kan zich met het invulformulier (via inschrijven bij IGEAN tot 15 juni De order die u na uw inschrijving ontvangt van IGEAN om de werken te bestellen dient u tegen uiterlijk 30 juni 2015 volledig ingevuld te bezorgen aan Mourik. Daarna wordt door Mourik een planning opgemaakt waarbij de eerste tanks vanaf september gesaneerd kunnen worden; alle tanks waarvoor tijdig een order werd ingediend worden per gemeente afgewerkt in de periode september-november. De timing per gemeente verschijnt eind augustus op Heeft u interesse om deel te nemen? Vul dan snel het formulier in dat u kan downloaden via of geef uw naam en adres door aan IGEAN zodat wij u het invulformulier per post kunnen bezorgen. Heeft u nog vragen, dan kan u contact opnemen met Peter Vernimmen van de intergemeentelijke milieudienst van IGEAN milieu & veiligheid, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem (tel of met vermelding van Tankslag 2015 ). Vergroot de hoop van 15 juni tot 31 augustus Breng tussen 15 juni en 31 augustus 2015 je taxussnoeisel gratis naar het containerpark en vergroot de hoop! Ook dit jaar neemt de gemeente deel aan de actie om kanker te bestrijden. 30 % van alle mensen krijgt ooit te maken met kanker. Eén vierde daarvan wordt behandeld met een geneesmiddel op basis van taxus. Dus 7,5 % van de bevolking krijgt ooit een behandeling met taxus. In het snoeisel van de taxushaag zit een stof die verwerkt wordt in geneesmiddelen tegen kanker: baccatine. Voor 1 kilo baccatine heb je maar liefst 12 ton taxussnoeisel nodig. Da s een hele hoop! Het bedrijf Van Hulle B&C organiseert nu al enkele jaren de actie vergroot de hoop om samen met de gemeente en de intercommunales de strijd tegen kanker aan te binden. Per m 3 taxussnoeisel die binnengebracht wordt, steunt u het goede doel! Let wel, het taxussnoeisel moet zuiver en jong zijn, zo niet is het onbruikbaar voor verwerking. Slijp maar al de snoeischaar tegen de zomer van 2015! De zevende campagne komt eraan. Met taxussnoeisel kan je kanker bestrijden, snoeien dus die haag! Win een speeltuin voor uw gemeente Zamel samen met alle inwoners zoveel mogelijk lege batterijen in en breng ze tussen 1 en 31 mei naar een Bebat inzamelpunt in uw gemeente. De inzamelpunten moeten tussen 1 en 31 mei 2015 een gratis ophaling aanvragen via of op het gratis nummer Bebat haalt na aanvraag alle ingezamelde batterijen op en weegt ze. De gemeente die het meest aantal kilo s ingezameld heeft wint de speeltuin. De winnaar wordt eind juli bekend gemaakt. 10

11 Gemeentebestuur Schelle stapt en fietst mee met mijn korte ritten Met de campagne Mijn korte ritten wil Mobiel 21 mensen aanmoedigen om korte afstanden zoveel mogelijk te voet of per fiets af te leggen. Stappen of fietsen zijn immers haalbare, gezonde, milieuvriendelijke en goedkope alternatieven voor de auto. Daarom wil het gemeentebestuur van Schelle alle personeelsleden van de gemeente, inwoners, verenigingen en plaatselijke groeperingen oproepen om samen 20% van hun korte autoritten (naar het werk, de sportclub, de school, de muziekacademie ) te vervangen door stap- en fietsverplaatsingen. Korte ritten vormen een groot aandeel van onze verplaatsingen. Uit het verplaatsingsonderzoek Vlaanderen (uitgevoerd in ) blijkt dat 43% van alle autoverplaatsingen korter is dan 5 kilometer. Opmerkelijk is dat de auto bij verplaatsingen tot 1 kilometer een aandeel van 27% heeft. Stappen en fietsen zijn in vele gevallen een uitstekend alternatief. Laat je de auto staan voor korte afstanden, dan win je driemaal: zowel je gezondheid, het milieu als je portemonnee varen er wel bij! Bovendien draag je bij tot een aangenamere en veiligere leefomgeving. Het streefdoel van de campagne is om zoveel mogelijk dagen de auto te laten staan voor alle ritten korter dan vijf kilometer. Iedereen bepaalt zijn of haar eigen streefdoel. Wie meedoet, engageert zich door een korterittencontract te ondertekenen. Gedurende de campagneperiode registreren de deelnemers hun dagelijks uitgespaarde autokilometers in een logboekje of op de campagnewebsite. Iedereen maakt kans op een leuke prijs. Contact: Liesbeth Van Thillo Gemeentebestuur Schelle of Vlinder je mee in de kelderijlei? Op zondag 2 augustus is het vlinderhappening in Kelderijlei in Schelle. Het gemeentelijk natuurgebied Kelderijlei is een topgebied voor vlinders. Dit relatief klein natuurgebied wordt langs drie kanten omsloten door een houtkant. Alleen naar het zuiden is het open, waardoor er een apart microklimaat heerst en er het windstiller is dan elders. Dit maakt het natuurgebied een paradijs voor vlinders. Natuurpunt Rupelstreek en Velt Zuid-Antwerpen verwelkomen je in Kelderijlei, waar een vlinderparcours werd uitgezet en waardoor je kan kennis maken met enkele van onze mooiste vlinders. Afspraak: zondag 2 augustus van tot uur vrij bezoek langs het vlinderparcours. Om uur start een geleide wandeling door het natuurgebied (duur ongeveer 1 uur). Goede wandelschoenen zijn een aanrader. Het natuurgebied Kelderijlei is te bereiken vanuit de Steenwinkelstraat (ter hoogte van huisnummer 130) in Schelle. Aan de ingang is een fietsenstalling voorzien. Info: of

12 NOORD-ZUID SAMENWERKING Mondiale raad De Mondiale Raad kwam bijeen op 10 februari 2015 en besprak de volgende punten: Verdeling subsidies Noord-Zuidwerking Tournée Mondiale Mondiale raad in the picture Deelname dag van het park Fairtrade Trekkersgroep: update Oxfam trailwalker, verdraaid straf! Deelnemen aan Oxfam Trailwalker is een sportieve uitdaging van formaat. De Oxfam-projecten in Zuid en Noord delen in de prijzen. Afspraak op 29 en 30 augustus 2015 voor een uitdaging die zowel je spieren als je verbeelding, je teamspirit en je solidaire inborst op de proef stelt. Want dat is Oxfam Trailwalker. Voor de achtste editie verwachten we niet minder dan 300 teams van vier stappers aan de start van de 100 kilometer lange tocht door de Hoge Venen. Een sportieve uitdaging 100 kilometer wandelen in 30 uur: een uitdaging die mits de nodige inspanning voor iedereen haalbaar is. Dankzij onze georganiseerde wandeltrainingen (zie agenda) en onze online trainingsmodule kun je inschatten of je klaar bent voor de grote dag. Het grootste deel van de stappers haalt de finish, jij ook? Een solidaire uitdaging Per team zamel je minimum euro in, die onder andere naar Oxfam-projecten rond de klimaatkwestie gaan. Dit lijkt misschien veel, maar de meeste teams halen of overstijgen dit bedrag gemakkelijk. Teamspirit Het is met vier dat je dit mooie menselijke avontuur aangaat, met vier dat je de centen inzamelt, met vier dat je elkaar aanmoedigt tot de laatste kilometer. Dit alles natuurlijk met de onvoorwaardelijke steun van een enthousiast team supporters. Ook dat is solidariteit. Teambuildingbuilding Bestaat er een betere vorm van teambuilding dan je collega s bijeenbrengen voor een zaak waar jullie volledig achter staan? Ga deze uitdaging aan en versterk jullie onderlinge band. Je werkgever krijgt bovendien de kans om zich als sponsor van zijn beste kant te laten zien. Info 12

13 OCMW Juridische dienst De zitdagen van de advocaat hebben plaats in het gemeentehuis van tot uur op volgende data: donderdag 22 mei 2015 donderdag 11 juni 2015 donderdag 25 mei 2015 donderdag 9 juli 2015 donderdag 30 juli 2015 donderdag 13 augustus 2015 donderdag 27 augustus 2015 Hier kan u terecht voor gratis juridisch advies en informatie. Raadsvergaderingen van het OCMW De vergaderingen van de raad van het OCMW, die gedeeltelijk openbaar zijn, hebben plaats in de raadzaal van het gemeentehuis telkens om uur op volgende data: dinsdag 26 mei 2015 dinsdag 30 juni 2015 dinsdag 28 juli 2015 dinsdag 25 augustus 2015 Informatieavond assistentiewoningen De informatieavond betreffende de assistentiewoningen Het Muydenhof gelegen Zandstraat 1 (tussen de Steenwinkelstraat en de Clement Bolsensstraat) te Schelle, zal doorgaan op : woensdag 20 mei 2015 om u in de hal van het gemeentehuis, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle. Dagorde : voorstelling van het project toelichting toewijzingsreglement toelichting prijsbepaling mededeling inschrijvingsperiode mogelijkheid tot vraagstelling Verplicht inschrijven voor deze avond kan via: opsturen/afgeven van inschrijvingsstrook op volgend adres: OCMW Schelle, Peperstraat 38, 2627 Schelle. telefonisch per mail naar De inschrijvingsstrook vindt u achteraan in het infoblad terug. 13

14 Praatcafé dementie Rupelstreek 2015 Het praatcafé is een samenkomen van mensen die op welke manier dan ook, in contact komen met dementie. In een ontspannen sfeer kan je kennismaken met anderen, nuttige informatie opdoen, ervaringen uitwisselen en zo het dagelijkse leven met dementie iets beter begrijpen en er beter mee leren omgaan. Tijdens het praatcafé dementie wordt telkens een deskundige uitgenodigd die een bepaald aspect van dementie toelicht. Daarna laten we ook een ervaringsdeskundige aan het woord. Tussen en na de uiteenzettingen volgt telkens een pauze waarin men een drankje kan nuttigen. Dan is er steeds tijd om onderling van gedachten te wisselen en vragen te stellen, te praten met elkaar. Gewoon luisteren kan uiteraard net zo goed. Iedereen is van harte welkom! Mensen met dementie, ouderen, familieleden, mantelzorgers en alle andere geïnteresseerden. In de Rupelstreek worden in 2015 vier sessies georganiseerd. De deuren van ons praatcafé gaan steeds een half uur op voorhand open! De toegang is gratis, inschrijven is niet nodig. Er wordt voorzien in een gratis drankje. Het volgende Praatcafé vindt plaats op 26 mei 2015 ( uur): Vroegtijdige zorgplanning Locatie: Feestpaleis, Colonel Silvertopstraat 13, 2850 Boom. Vervoer of oppas nodig? Graag bieden we aan iedereen de mogelijkheid om aan deze bijeenkomsten deel te nemen door vervoer en/of oppas aan te reiken. Indien u vervoers- of oppasproblemen zou hebben, kan u contact opnemen met: Minder Mobielen Centrale ( ) of Rolkar Rivierenland ( ). Deze diensten kan u bereiken bij SW IMSIR. De praatcafé s dementie worden financieel mogelijk gemaakt door de OCMW s van de zes gemeenten. SOCIAAL KOBO (Kinderopvang Boom & omstreken) Zitdag elke 1 ste dinsdag van de maand in het gemeentehuis van Schelle van tot uur. Tel: Voor info zich wenden tot: Dienst Opvanggezinnen, Medisch Centrum Boom, Grote Markt 7, 2850 Boom Tel: Fax: Open: maandag tot vrijdag van 9.00 tot uur dinsdag van tot uur Website: 14

15 Invullen van belastingsaangiften Belastingskantoor Boom 2, J. Van Cleemputplein 7, 2850 Boom. Elke weekdag in mei van 9 tot 12 uur (uitgezonderd feestdagen) en in juni van 9 tot 15 uur. De zitdag zal plaatsvinden op donderdag 28 mei 2015 van 9.00 tot uur en van tot uur in de E. Wilssenszaal in het gemeentehuis. Mee te brengen: loonfiches van het jaar fiche verlofgeld fiche ontvangen vergoedingen wegens beroepsziekten, werkloosheid, ziekte en invaliditeit, werkongevallen fiche pensioenen, renten of gelijkaardige toekenningen aanslagbiljetten onroerende voorheffing jaar 2014 bewijzen van verhuringen van onroerende goederen kwijtschriften van betaalde levensverzekeringen rekeninguittreksels van hypothecaire leningen attesten van afsluiten lening of levensverzekering, eerste jaar bewijsstukken van spaargelden en kapitalen bewijsstukken van betaalde uitkeringen tot onderhoud, giften, betaalde erfpacht, bewijzen van aankoop van aandelen of deelbewijzen in Belgische vennootschappen waarin u werknemer bent bewijs van voorafbetaling van belasting bewijs van het derdeleeftijd- of pensioensparen bewijs van uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar eventueel gedetailleerde opgave van uw beroepskosten fotokopie van factuur en betalingsbewijs m.b.t. energiebesparende uitgaven attesten van PWA cheques en/of dienstencheques eventueel andere bewijsstukken van uw inkomsten en uitgaven over het jaar 2014 Vergeet niet de pincode van uw paspoort mee te brengen Wereldgezinnen gezocht voor een interculturele ervaring! Youth For Understanding (YFU) is een wereldwijde organisatie die internationale uitwisselingen organiseert voor jongeren vanaf 15 jaar. YFU biedt niet alleen aan Vlaamse jongeren de mogelijkheid om een jaar naar het buitenland te gaan, ook Vlaamse gezinnen kunnen via YFU internationale ervaring opdoen door vanaf midden augustus voor een schooljaar of een semester een van onze buitenlandse jongeren in huis te nemen. Deze jongeren wonen bij gastgezinnen en gaan naar de middelbare school om zo onze cultuur van binnenuit te leren kennen. Worden jullie wereldgezin, dan worden jullie ook een ervaring rijker omdat je van je nieuwe zoon of dochter, broer of zus heel veel kan leren over een ander deel van de wereld. Ook jullie kunnen op een persoonlijke basis geconfronteerd worden met culturele verschillen en, net zoals de uitwisselingsstudent, ook je eigen waarden en normen herontdekken. Veel van onze internationale jongeren en hun gastfamilies hebben culturele verschillen en taalbarrières overbrugd en vriendschappen gesmeed die tijd en afstand overleven. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie: YFU vzw, Frans Halsvest 92, 2800 Mechelen, , 15

16 Laat je testen op baarmoederhalskanker De Vlaamse overheid organiseert het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Elk jaar krijgen ongeveer 350 vrouwen in Vlaanderen baarmoederhalskanker. Maar toch kan u deze kanker en de voorlopers ervan vroeg opsporen door elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen door uw huisarts of gynaecoloog. Wanneer er dan afwijkingen opgespoord worden, is de behandeling vaak eenvoudig. Zo verhoogt u de kans op genezing. Een uitstrijkje is een eenvoudig, meestal niet pijnlijk onderzoek. Vrouwen van 25 tot 64 jaar die de laatste drie jaar geen uitstrijkje hebben laten nemen, krijgen een brief van het Centrum voor Kankeropsporing om voor zo n uitstrijkje naar hun huisarts of gynaecoloog te gaan. De Vlaamse overheid en het Centrum voor Kankeropsporing streven ernaar dat tegen 2020, 65% van de vrouwen een uitstrijkje laat nemen elke drie jaar. In 2013 lieten 64% vrouwen van 25 en 64 jaar in onze gemeente een uitstrijkje nemen in de drie voorgaande jaren. Laat om de drie jaar een uitstrijkje nemen Doorbreek mee het taboe en spreek erover met uw moeder, dochter, partner en met uw huisarts of gynaecoloog. Laat om de drie jaar een uitstrijkje nemen. Pak het aan voor het jou aanpakt. Heeft u persoonlijke vragen, neem contact op met je huisarts of gynaecoloog. Vragen over het bevolkingsonderzoek? Surf naar stuur een naar of bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op tussen 9.00 en uur en en uur. AFS zoekt gastgezinnen in Schelle Beleef het leven als Andrew AFS-gastgezin! Is de wereld altijd al je achtertuin geweest, maar houden een huis, je carrière of je kinderen je even in België? Haal dan de wereld in huis, en word AFS-gastgezin! Door een andere cultuur in huis te halen, herontdek je je eigen cultuur. AFS ondersteunt je bij deze leerrijke ervaring. De gastgezinnen worden via een parcours van reflectie en gesprek begeleid bij hun wereldreis in eigen land. Je ontmoet andere jongeren en gezinnen, neemt deel aan grensoverschrijdende activiteiten, krijgt toegang tot boeiende en leerrijke evenementen en je wordt lid van een internationale familie die ook lang na je ervaring kleur aan je leven geeft. Iedereen kan AFS-gastgezin worden, ongeacht de samenstelling van het gezin. Ook alleenstaanden, holebi-koppels of mensen wier kinderen misschien al het huis uit zijn, kunnen perfect gastouder worden. AFS gaat op zoek naar een gastzoon of -dochter die het best bij het gezin past. Heb je zin om volgend schooljaar een buitenlandse student te ontvangen? Neem contact op met AFS!

17 BIBLIOTHEEK EN CULTUUR I V E B I C N I E U W S - B I B L I O T H E E K Winnaars Jeugdboekenweek 2015 De scholen van Hemiksem en Schelle deden weer talrijk mee aan de wedstrijd van de jeugdboekenweek. Ditmaal rond het thema humor. Het resultaat mocht er zijn en daarom zijn alle binnengebrachte werken te bewonderen in de bibliotheek. Het was dus moeilijk kiezen maar na een grondige jurering heeft de bib volgende winnaars uitgekozen: 1A van GBS De Klim 2B van GBS De Klim 3A van de Sint-Lutgardisschool 4C van VBH De Zonnekesschool 5B van Jan Sanders 6A van de Sint-Lutgardisschool Een dikke proficiat aan de winnaars en aan alle anderen voor jullie deelname aan de klaswedstrijd in het kader van de Jeugdboekenweek! A C T I V I T E I T E N I V E B I C - B I B L I O T H E E K Cursus over smart phones / tablet (android) - ipad of iphone Zowel de cursus over het gebruik van smart Phones (start 5 mei) als over het gebruik van tablets (Android) (start 2 juni) zijn volzet. Indien u interesse heeft om een van deze cursussen te volgen, dan kan u zich inschrijven op een wachtlijst. Zijn er voldoende kandidaten dan organiseert de bibliotheek een herhaling in het najaar. Beide cursussen vinden plaats in de bibliotheek en kosten 10 euro. Ook met betrekking tot het leren werken met een ipad of iphone wordt een wachtlijst aangelegd. Indien er genoeg geïnteresseerden zijn dan richt de bibliotheek een cursus in. Begin de zomer met een ijsje van de bib! Omdat het vorig jaar zo lekker was, willen wij ook dit jaar de mensen trakteren op een bolletje ijs. De ijskar zal weer voor de deur staan. Op woensdagnamiddag 24 juni, tussen 14 en 17 uur kunnen alle passanten aan de balie van de bib een bonnetje halen voor een gratis ijsje. Aanbod zolang de voorraad strekt. Grote boekenverkoop Van 22 tot 27 juni wordt in de bibliotheek tijdens de openingsuren een grote boekenverkoop gehouden. In die week worden enkele honderden boeken verkocht, zowel fictie als non-fictie jeugd en volwassenen. Ook een klein aantal vreemdtalige boeken. 17

18 Zomerspaaractie 2015 Om het lezen bij kinderen te bevorderen organiseren de bibliotheken van de Rupelstreek ook deze zomer een spaaractie. Kinderen kunnen in elke bib in de Rupelstreek hun spaarkaart halen. Voor elk gelezen boek krijgen ze bij het inleveren één of meer stempels. De spaarkaart is in elke Rupelbib geldig! Wanneer de kaart vol is krijgen de kinderen een verrassing. Uit alle ingeleverde kaarten worden na afloop van de actie enkele gelukkigen geloot. Voor hen is er een zomerse prijs weggelegd. En voor de beste lezer is er uiteraard een aanmoedigingsprijs! Tentoonstelling Leeuwenpraatjes De tentoonstelling is gericht naar kinderen van 5 tot 8 jaar. Aan de hand van het boek: De fabels van Aesopus, bewerkt door Imme Dros en geïllustreerd door Fulvio Testa, leren kinderen wat een fabel is. De tentoonstelling is interactief: kinderen mogen niet alleen kijken maar ook doen. Na een bezoek aan de tentoonstelling in de bibliotheek kunnen kinderen de typische kenmerken van een fabel zoals de moraal van het verhaal of de focus op dieren benoemen. Praktisch Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem Schelle, Heuvelstraat , Hemiksem Tijdstip: van half mei t.e.m. half juni 2015, tijdens de openingsuren van de bib. Toegang: gratis Verhalenparade Rupelbib Voorlezen is in de bibliotheek van IveBiC een traditie. Sinds 2013 werken we hiervoor samen met de andere bibs van de Rupelstreek. Door deze samenwerking kon onze bibliotheek een extra kamishibai-theater aanschaffen en extra knutselmateriaal kopen. Voorlezen is voor een kind heel belangrijk. Het is gezellig en van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Dankzij voorlezen wordt het gevoel voor taal spelenderwijs ontwikkeld. Voorlezen helpt ook de fantasie van jonge kinderen te stimuleren. Wanneer je kindje wordt voorgelezen maakt het bovendien op een fijne manier kennis met de wereld van de boeken. De bib nodigt dan ook graag alle kindjes tussen 3 en 7 jaar uit om te komen luisteren naar de verhalen van onze voorlezers Chris, Inge en Frans. Om beurten nemen zij onze jongste lezertjes mee in de spannende wereld van het prentenboek. Na het voorlezen is er altijd een gezellig knutselmoment. Terwijl de kinderen opgaan in de spannende verhalen van onze voorlezers kunnen de ouders en grootouders genieten van een kopje koffie of thee. Het voorleesuurtje vraagt wel enkele voorbereidingen. Daarom vragen we jullie om op voorhand in te schrijven. Praktisch Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat , Hemiksem Tijdstip: woensdagen 20 mei en 10 juni 2015 van tot uur Toegang: gratis (reservatie verplicht) Info en inschrijvingen: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat , Hemiksem, , Organisatie: IveBic Hemiksem- Schelle 18

19 Actie Vlieg 2015 Tijdens de zomer gaat heel het land weer op zoek naar de schatten van Vlieg!. En uiteraard doet de bib ook dit jaar weer mee. Kom tussen 1 juli en 31 augustus een kijkje nemen in de bibliotheek en zoek mee naar de schatten van Vlieg. De bib organiseert een heuse Vlieg! zoektocht! Je kan er een leuk verrassingspakketje mee verdienen. Tot binnenkort in de bib! Praktisch Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek - Heuvelstraat , Hemiksem I V E B I C N I E U W S De Rupelstreek toont trots haar industrieel en technisch erfgoed werd door Europa uitgeroepen als hét jaar van het Technisch en Industrieel Erfgoed. En laat dit nu net zijn waar de Rupelstreek een overvloed aan heeft! In deze regio floreerden decennialang talrijke industrieën en zorgden deze voor de nodige tewerkstelling: steenbakkerijen, pantoffelfabrieken, diamantslijperijen, glasblazerijen, de Boomse Metaalwerken, scheepswerven, brouwerijen en maalderijen Ooit gonsde het van de industriële activiteit langs de boorden van Rupel en Schelde in Rumst, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem. Heel wat lokale verenigingen en organisaties zullen van 2015 een feestelijk jaar maken met een waaier aan activiteiten. Geniet van keramiekexposities op Noeveren en de internationale Chawan-tentoonstelling in de Abdij van Hemiksem. Fiets of wandel langs grote landschapsfoto s met beelden van hoe het vroeger was. Bezoek de keramiek- en kunstmarkten: Kunstenaarsmarkt, Noeveren brandt! en de Gilliotmarkt. Neem deel aan zondagse zomerwandelingen waarin erfgoed en natuur hand in hand gaan en sluit af met een Rupelnootje, een muziekoptreden in één van de brasseries of cafés langs het water. Download een digitale tour in het Nautisch Bezoekerscentrum Rupel en ga met familie of vrienden op onderzoek uit. Snuffel eens in kelder of zolder en kom tijdens Schatten uit t Werkhuys van lang vergeten werktuigen te weten waarvoor ze dienden en hoe je ze het best kan bewaren. Praktisch Locatie: op verschillende locaties in de Rupelstreek Tijdstip: van mei tot september is er in de Rupelstreek voor ieder wat te beleven! Info: Toerisme Rupelstreek, Schommellei 1/3 (PRD De Schorre), 2850 Boom

20 O P R O E P I V E B I C - C U L T U U R D I E N S T Oproep open monumentendag bij heemkring heymissen: industriële archeologie Op de Open Monumentendag van zondag 13 september kunnen bezoekers materialen en gereedschappen meebrengen waarvan ze niet meer weten waarvoor ze dienen. Dit is een warme oproep om al eens te kijken of u ook schatten op zolder heeft liggen! Deze dag wordt u door de leden van de Heemkring Heymissen hartelijk ontvangen. Via persoonlijke ervaring en met hulp van de database van het MOT (Museum voor de Oudere Technieken) helpen ze u om de betekenis te achterhalen van het door u meegebrachte materiaal. Praktisch Locatie: Sint-Bernardusabdij, Hemiksem Tijdstip: zondag 13 september van tot uur Toegang: gratis Info: Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle, , Organisatie: Heemkring Heymissen, met de steun van IveBiC Hemiksem- Schelle Oproep ambachtentocht Op zondag 20 september 2015 wordt een ambachtentocht in Hemiksem, Schelle en vlak over de gemeentegrenzen in Niel en Aartselaar georganiseerd. Zowel particulieren als verenigingen kunnen deze dag hun ambachten demonstreren. Wie interesse heeft in deelname kan meer info vragen bij de cultuurdienst. Inschrijven kan tot 31 mei Meer informatie over de verschillende deelnemers vind je in het infokrantje dat half september huis-aan-huis verdeeld wordt in Hemiksem en Schelle. Info: Cultuurdienst, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle, , 20

INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 147 SEPTEMBER - OKTOBER 2014 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen

INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 147 SEPTEMBER - OKTOBER 2014 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen Schelle INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 147 SEPTEMBER - OKTOBER 2014 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen Beste Schellenaar, 100 jaar geleden barstte Wereldoorlog I

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 2 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MAART - APRIL 2010 O N Z E G E M E E N T E M A S S

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Vragen over energie? Wij helpen u op weg!

Vragen over energie? Wij helpen u op weg! INFOMAGAZINE Vragen over energie? Wij helpen u op weg! 1 Premies isolatie: - HR-beglazing - Dak-, muur-, vloer-, en kelderisolatie C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 2 Premies verwarming

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Gemeente zet in op veiligheid en vrijetijdsbesteding voor jeugd

Gemeente zet in op veiligheid en vrijetijdsbesteding voor jeugd April 2015 tgemeente zet in op veiligheid en vrijetijdsbesteding voor jeugd p. 1 tgemeentebestuur p. 2 tburgerzaken - Geboortes, overlijdens, & jubilea p. 3 tmilieu - Leefmilieu p. 4 - Eerste winnaars

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

Woordje burgemeester Beste lezer, Wie weet er een leuke naam voor het nieuw infoblad? Maldegemse bevolking in de lift. April 2015

Woordje burgemeester Beste lezer, Wie weet er een leuke naam voor het nieuw infoblad? Maldegemse bevolking in de lift. April 2015 Gemeente Maldegem @ Maldegem April 2015 Gemeentelijke Infokrant Maldegem verschijnt 11 maal per jaar V.U.: Marleen Van den Bussche, Kleine Lievevrouwdreef 8, Woordje burgemeester Beste lezer, Telkens wanneer

Nadere informatie

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 Verantwoordelijk uitgever: Ivo Wynants, Turnhoutsebaan 422-2110 WijnegemI Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 INFO W I J N E G E M Algemeen 2 Gemeente tot je dienst GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

gemeente-info www.kinrooi.be

gemeente-info www.kinrooi.be JAARGANG 30 - NR 2 - APRIL 2011 gemeente-info www.kinrooi.be inhoud 2 dienstnota s 3-4 - 5 vacature 6-7 milieu 8-9 -10 ocmw nieuws 11-12 - 13-14 preventie 15 sport 16-17 VVV infodienst 18-19 - 20 in de

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

DE VLETERNOARE. 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni 2014. Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 03-11. Info uit uw gemeente 12-15

DE VLETERNOARE. 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni 2014. Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 03-11. Info uit uw gemeente 12-15 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni 2014 DE VLETERNOARE Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 Sportlaureaten 2013 Vleteren Een nieuw speelplein voor Vleteren? V.U.: Bram Coppein, schepen van informatie

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014

Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014 Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014 ALVERINGEM Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis. INHOUD

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

mei/juni 2015 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 15 de jaargang mei/juni

mei/juni 2015 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 15 de jaargang mei/juni mei/juni 2015 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 15 de jaargang mei/juni Zwerfvuilactie Onze vrijwilligers verzamelden op 14 maart 1 volle container aan

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JUNI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JUNI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 6 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Beste wensen voor 2013!

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Beste wensen voor 2013! Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2013 Beste wensen voor 2013! Vraag tijdig je tussenkomst Minder Mobielen Vervoer aan GALM-project 2013 Wat verandert er voor

Nadere informatie

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / september - oktober 2014 ONZE GEMEENTE M A S S E N

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be

INFO. www.rijkevorsel.be INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 4 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING OKTOBER 2011

GEMEENTERAADSZITTING OKTOBER 2011 RANSTINFO RANST INFO verschijnt 6 maal per jaar n 1 Januari - Februari 12 VER. UITGEVER L. HOFMANS, BURGEMEESTER www.ranst.be INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST Inhoud Gemeenteraad 2 Gemeenteberichten

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie