Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Ingenieurswetenschappen Departement Computerwetenschappen. Masterproef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Ingenieurswetenschappen Departement Computerwetenschappen. Masterproef"

Transcriptie

1 Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Ingenieurswetenschappen Departement Computerwetenschappen Masterproef Begeleider: Sten Govaerts Promotor: Prof. Erik Duval Augment Japan! Matthias Vandenbussche - Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen - Mens Machine Communicatie Annelies Van der Borght - Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen - Mens Machine Communicatie Blog - November 4, 2011

2 Inhoudsopgave 1 Situering en probleemstelling 2 2 Doelstelling 2 3 Geleverd werk en resultaten Algemene papers Detectie en lokalisatie van tekst Corrigeren van tekstregio s OCR Vertaalmogelijkheden Vergelijking van gerelateerde applicaties Planning 8 5 Belangrijkste moeilijkheden Tekstlokalisatie Teksttracking Tekstcorrectie Dit werk verdient A Statistieken 12 A.1 Matthias A.2 Annelies B Bestudeerde literatuur en gerelateerd werk 13 B.1 Matthias B.1.1 Skimmed B.1.2 Read B.2 Annelies B.2.1 Skimmed B.2.2 Read C Extra afbeeldingen 15 1

3 1 Situering en probleemstelling Veel mensen reizen jaarlijks naar het buitenland. Dit kan louter voor het plezier in de vrije tijd zijn of voor het werk (bijvoorbeeld het bezoeken van een andere hoofdzetel van het bedrijf of een deelname aan een conferentie). In beide gevallen worden mensen af en toe geconfronteerd met een taal die ze niet machtig zijn. Zo kunnen ze informatie- en waarschuwingsborden niet lezen, of begrijpen ze een menu in een restaurant niet. Hulp vragen aan de lokale bevolking is niet altijd even makkelijk, aangezien zij mogelijk geen gemeenschappelijke taal spreken. Een aantal oplossingen zijn reeds voor handen, zoals het gebruik van een zakwoordenboek of zakvertaler (de digitale versie van een zakwoordenboek), die toelaten de betekenis van woorden op te zoeken. Zo kunnen mensen een idee krijgen van wat er op een bord staat. Ook online vertaalservices zoals Google Translate 1 kunnen eventueel gebruikt worden vanop een mobiele telefoon of een tablet pc. Voor het gebruik van dit soort hulpmiddelen werd er wel een belangrijke veronderstelling gemaakt: de gebruiker moet de woorden kunnen lezen en opzoeken (bvb alfabetisch gesorteerd) of intypen. In Europa is dit meestal geen probleem, aangezien de meeste talen het Latijns schrift gebruiken. Er zijn daarentegen ook landen waarin het schrift zeer sterk verschilt van het Latijns schrift dat we gewoon zijn. Talen zoals het Russisch en het Grieks gebruiken een ander alfabet en talen zoals het Japans en Koreaans gebruiken een ideografisch (gemixt met logografisch) schrift. In het geval van een ander alfabet kan men (met redelijk wat moeite) nog proberen te zoeken in een zakwoordenboek op alfabetische volgorde. Woorden intypen wordt al een heel stuk moeilijker, tenzij de zakvertaler en toetsenbord in het vreemde alfabet heeft. Voor ideografische talen is het probleem nog een stuk groter. Er is geen strikte (of logische) alfabetische volgorde, het aantal tekens is vaak een duizendvoud en als men de taal niet kent ziet men ook geen structuur in de complexe tekens. Aldus is het opzoeken in een zakwoordenboek of het intypen van de tekens een (bijna) onmogelijke opgave. Smartphones zoals de iphone alsook tablet computers zoals de ipad zijn de dag van vandaag alomtegenwoording. Vaak zijn deze toestellen uitgerust met een camera en ondertussen hebben zij een veel grotere rekencapaciteit dan de mobiele telefoons van enkele jaren geleden. Dit geeft dan ook aanleiding tot applicaties zoals Word Lens 2 en OCR Test 3. Hoewel deze applicaties al goed werken en dus zeker nuttig zijn, is er nog ruimte voor uitbreiding en verbetering. 2 Doelstelling Om de extra problemen die gepaard gaan met talen in een ander schrift te voorkomen, stellen wij een applicatie voor die gebruikt zou kunnen worden op een smartphone (zoals iphone of een Android phone) of op een tablet pc (zoals een ipad). Een andere mogelijkheid is het gebruik van een virtual reality bril. De beoogde applicatie gebruikt de live video feed van de camera en zoekt hierop naar tekst. De tekst wordt herkend en dan door een online translation service vertaald. De vertaalde tekst wordt op het toestel weergegeven aan de gebruiker, op de plaats van de originele tekst in het beeld. Aldus wordt in het beeld het originele bord vervangen door een vertaalde versie ervan. Specifieke doelstellingen voor onze applicatie zullen voornamelijk betrekking hebben tot de gebruikerservaring en de gebruikersinterface. Dit omdat hier de focus van onze thesis ligt. Voor de hoofdfunctionaliteiten (onder meer Optical Character Recognition (OCR), tekstlokalisatie 4 en vertaling) zijn we van plan om bestaande services, libraries en/of algoritmen te gebruiken. We focussen dus niet op het creëren van zo goed mogelijke OCR-resultaten of vertalingen, al zullen we wel de gevonden services, libraries en/of algoritmen met elkaar vergelijken en pogen om de beste combinatie te kiezen. Hieronder een lijst met enkele specifieke doelstelling. We beogen zo weinig mogelijk handelingen van de gebruiker (idealiter slechts één klik voor het openen van de applicatie en mogelijk nog wat extra kliks voor de instellingen). Daarom willen https://market.android.com/details?id=edu.sfsu.cs.orange.ocr 4 Met tekstlokalisatie wordt zoeken van tekst in een afbeelding bedoeld. 2

4 we dat onze applicatie zelf voor de tekstlokalisatie zorgt. De gebruiker moet zelf dus geen regio aanduiden waar de tekst zich bevindt. De OCR- en vertaalresultaten moeten in near-real-time kunnen berekend worden, zodat de gebruiker niet (lang) moet wachten op de vertaling. Daarnaast moeten de OCR-resultaten ook zo goed mogelijk zijn. Dit zullen we bepalen door de nauwkeurigheid (# correct herkende karakters / # karakters). Ook de vertaalresultaten moeten zo goed mogelijk zijn. Dit zullen we bepalen aan de hand van BLEU, NIST en F-Measure. Deze scores worden verder uitgelegd in paragraaf 3.5. De weergegeven resultaten moeten makkelijk leesbaar zijn voor de gebruiker. Dit betekent onder andere dat de tekst niet heel de tijd mag veranderen wanneer de camera een klein beetje verplaatst wordt en de nieuwe OCR-resultaten lichtjes zouden kunnen verschillen. Met andere woorden, eens er een goed resultaat is en de tekst in beeld blijft, zou het resultaat blijvend op het scherm te zien moeten zijn. De gebruikersinterface zou zo minimaal mogelijk moeten zijn. Het hoofddoel van onze applicatie is een magic lens weergave van de realiteit, en de video staat dan ook centraal. Het is niet de bedoeling dat het scherm opgevuld wordt met vele widgets/buttons/options. 3 Geleverd werk en resultaten Tijdens de eerste maand van onze thesis hebben wij voornamelijk onderzoek gedaan naar de verschillende delen die onze applicatie zal moeten bevatten. Die delen bestaan uit: het lokaliseren van tekst in een afbeelding of video frame; het uitsnijden van een tekstregio uit een afbeelding, en die regio klaarmaken voor OCR; het onderzoeken van de mogelijkheden met betrekking tot OCR, om zo tekst te verkrijgen uit een afbeelding; het onderzoeken van de mogelijkheden met betrekking tot het vertalen van tekst. Verder hebben we ook al bestaande applicaties die aan ons doel gerelateerd zijn alsook een aantal papers die het totaalconcept beschrijven, bekeken. 3.1 Algemene papers Tijdens onze literatuurstudie vonden we vier papers die een applicatie beschreven met eenzelfde functie als de gerelateerde applicaties die in paragraaf 3.6 besproken worden. Tabel 1 vat de functionaliteit van de applicaties beschreven in de papers [M et al., 2005, Watanabe et al., 2003, Fragoso et al., 2011, Yang et al., 2002] kort samen. Paper Video/ Textdetectie: Manueel/ Automatisch Herkent Japans/ Chinees Vertaling Opmerkingen [1] Manueel Ja Neen Detecteert woord het dichts bij het midden van het scherm. Resultaat kan naar ander programma (bv. woordenboek) verzonden worden. [2] Manueel Ja Ja Geselecteerde tekstregio wordt naar server verstuurd voor OCR en vertaling. [3] Video Manueel Neen Ja Vertaling via Google Translate. [4] Video Automatisch Ja Ja Gebruiker kan ook expliciet regio aanduiden indien nodig. Tabel 1: Vergelijking tussen de applicaties die besproken worden in de algemene papers 3

5 3.2 Detectie en lokalisatie van tekst Als deel van onze literatuurstudie hebben we gekeken naar papers over het detecteren en lokaliseren van tekst in afbeeldingen een video streams. We vatten hieronder onze conclusies uit de belangrijkste papers samen. In [Jung et al., 2004] wordt een overzicht gegeven van de verschillende technieken om tekst te detecteren en te localizeren. Er worden vier grote klassen aangehaald: region-based methodes (waaronder connected component-based en edge-based methodes), texture-based methodes (gebruik makend van onder andere Gabor Alters, Wavelet, Fast Fourier Transform (FFT) en spatial variance), tekst extractie in het gecomprimeerde domein (bijvoorbeeld rechtstreeks uit JPEG of MPEG) en binairizatie technieken (met onder andere global, local en adaptive thresholding). [JAIN and YU, 1998] is al een relatief oude paper. Er worden tijden gerapporteerd die lopen van 0.09 tot 0.40 seconden (afhankelijk van de grootte van de afbeelding). Hier staat wel niet bij op welk soort processor. De nauwkeurigheid gaat van 72% tot 99,2%. Verder worden een aantal statistische kenmerken gebruikt om te bepalen of een bepaald deel van de afbeelding tekst is of niet. We zijn niet zeker of deze kenmerken ook voor Japanse karakters gelden. Het algoritme dat in [Ye et al., 2003] beschreven wordt, heeft gemiddeld 0,23 seconden nodig op een Pentium IV. Dit is mogelijk te traag voor onze applicatie al kunnen sommige van hun ideeën misschien wel gebruikt worden in combinatie met de ideeën uit andere papers. In [Lyu et al., 2005] wordt een algoritme beschreven dat gebruik maakt van taalinvariante eigenschappen. Zo kan het algoritme goede resultaten halen wanneer talen zoals Engels en Chinees gecombineerd worden. We kregen wel het idee dat deze technieken bedoeld zijn voor het detecteren van tekst die achteraf toegevoegd werd aan de afbeelding of de video (zoals ondertitels) en niet voor tekst uit de afbeelding zelf. Verder wordt er ook niet aangegeven hun snel het algoritme werkt en of het dus bruikbaar is voor real-time detectie. [Ye et al., 2005] beschrijft een algoritme dat in staat is om tekst te lokaliseren in verschillende richtingen. Dit is zeker nuttig omdat Japans zowel in horizontale als in verticale richting geschreven wordt en ook omdat perspectiefvervormingen er voor kunnen zorgen dat de tekst niet recht staat. De nauwkeurigheid bedraagt 94,2% recall rate (#correct gedetecteerde tekstregio s/#textregio s) en 2,4% false alarm rate (#foutief gedetecteerde tekstregio s/#gedetecteerde tekstregio s). De gemiddelde snelheid bedraagt 8,3 afbeeldingen/s op een Pentium IV. De laatste twee papers [Chen et al., 2004] en [Kim et al., 2005] zijn het meest interessant omdat deze specifiek gaan over het detecteren en lokaliseren van omgevingstekst. Het algoritme in [Chen et al., 2004] werd ontworpen voor het detecteren van tekst op borden om deze dan te kunnen vertalen. In [Kim et al., 2005] worden drie technieken besproken om tekst in een natuurlijke omgeving te detecteren en lokaliseren. 3.3 Corrigeren van tekstregio s In onze literatuurstudie hebben we ook gekeken naar papers in verband met het corrigeren van tekstregio s. Dit om bijvoorbeeld perspectiefvervormingen of slechte belichting aan te passen. In [Mollah et al., 2010] wordt een techniek besproken om tekstregio s op afbeeldingen van visitekaartjes te corrigeren. Hierbij wordt de tekst wel geroteerd, maar gebeurt er geen volledige perspectiefcorrectie. We zijn reeds begonnen aan het implementeren van deze techniek (zonder het wegfilteren van bedrijfslogo s) om te kijken of dit al behoorlijke resultaten oplevert. Het algoritme leek echter niet goed te werken op onze testafbeeldingen. De berekende rotatiehoek was steeds 0 of bijna 0, zelfs wanneer visueel duidelijk was dat dit heel wat groter zou moeten zijn. We hebben het algoritme daarom aangepast door lineaire regressie te gebruiken voor het bereken van de rotatiehoek. Dit wordt zowel boven als onder de tekst gedaan en dan wordt het gemiddelde genomen tussen de twee hoeken. [Tong and Zhang, 2010] beschrijft een algoritme om perspectief correctie uit te voeren op een tekstblok. Het resultaat hiervan is een binaire afbeelding, wat in principe ook betere OCR resultaten zou moeten geven. We zijn echter niet zeker of deze methode ook werkt op één enkele regel tekst, aangezien hun voorbeeld een grote tekstblok was. 4

6 De methode in [Monnier et al., 2005] is gebaseerd op tekstdocumenten. Hoewel deze typisch meerdere lijnen tekst bevatten en borden meestal niet, is het misschien toch mogelijk om deze methode te gebruiken. De enige voorwaarde is dat we in staat moeten zijn om de basislijn van de tekst te detecteren. Hieruit kunnen dan hopelijk de benodigde vluchtpunten berekend worden. Als dit het geval is kan een perspectiefcorrectie uitgevoerd worden. 3.4 OCR Omdat OCR-technieken ontwikkelen en verbeteren waarschijnlijk een thesis op zich is, zijn we op zoek gegaan naar bestaande OCR-engines die eenvoudig geïntegreerd kunnen worden in een andere applicatie. We hebben vier engines (nhocr 5, Tesseract 6, Tesjeract 7 en Asprise 8 ) en een Cloud service (WiseTREND OCR Cloud ) gevonden. Voor het uittesten van de engines hebben we afbeeldingen gebruikt van Japanse borden, die we manueel bijgesneden hebben tot ze alleen de tekst bevatten. Deze afbeeldingen zijn te vinden in appendix C. De resultaten vindt u in tabel 2. Merk op dat Asprise in deze tabel niet voor komt. Dit komt omdat Asprise geen enkel karakter herkende uit heel duidelijke, zelfgemaakte afbeelding, wat ons deed besluiten dat Asprise geen Japans ondersteund. Ook Tesjeract komt niet voor omdat dit een Java Native Interface (JNI) wrapper is voor Tesseract. Verder was er geen gratis testversie van WiseTREND OCR Cloud 2.0, maar werden we verwezen naar een testversie van ABBYY FineReader 11 Professional. We gaan er vanuit dat dit betekent dat die resultaten gelijk zijn (of op zijn minst erg gelijkaardig zijn) aan die van WiseTREND OCR Cloud 2.0. Originele tekst nhocr Tesseract ABBYY FineReader 2 (b) 自 転 車 を 除 く 一 方 通 行... 掩 簸 空 曼 自 転 車 を 際 く 方 自 転 車 を 除 ぐ 方 通 行 2 (c) 自 転 車 を 除 く 一 方 通 行... 方 通 行 各 蓉 奪 ー 方 自 転 車 を 除 ぐ 方 通 行 止 まれ *\Yi 辟 ま 雜 3 (b) 止 まれ \.Yi 滞 牢 蕗 蓬 3 (c) 日 曜 休 日 を 除 く 9E.ffB..\. 旦 曼 休 曰 覆 際 く 3 (d) 日 曜 休 日 を 除 く 壁 舶 燕 聾 苳 休 曰 覆 扁 く 略 休 日 を 除 く 3 (e) 歩 行 者 優 先.#..% 歩 行 者 塵 塁 歩 行 者 優 先 4 (b) 歩 行 者 優 先.#.fj% 歩 行 者 厦 塁 歩 行 者 優 先 4 (c) 5 (b) 駐 車 場 s\.. 場 /ヨト 齡 I 駐 車 場..L. 軍 場 5 (c) この 先 50m 蛾 Wi 塾 先 5[]m しぬ 先 (d) この 先 50m 蛾 Wi 望 先 5[1m 5 (e) 進 入 禁 止.A.k 進 入 禁 止 進 入 禁 止 6 (b) 6 (c) 進 入 禁 止.A.k 造 入 禁 止 進 入 禁 止 ocr cloud.shtml 5

7 7 (b) 7 (c) 8 (b) 8 (c) 9 (b) 9 (c) 10 (b) 10 (c) 10 (d) 10 (e) 御 見 舞 御 見 舞 火 気 厳 禁 火 気 厳 禁 第 2ターミナル 連 絡 バスのりば 第 2ターミナル 連 絡 バスのりば 拿 ぃーー 丶 ヤ / 篆 ヘ ュ,t 塁 淵. 附 臀 蕗 綬 濡 く 襄 杆 鵬 いて 襄 丶 I 遁 几 ノ 苳 jf 几 蔓 誓 蔓 莫 丶 丶 ベ 儀 牢 遷 丁 實 翁 蘆,1 實 ゴ こ 亨 寅 一 糞 エ ユ1. 4 爽 気 厳 禁 抑 見 癖 ˆ 見 舞 火 気 厳 禁 気 厳 禁 沙. 藁 2 夕 ーミナ 丿 と 實 鱸 ノてスのりば 第 2ター ナル 連 絡 バスのリ 逆 z>\. 第 2 夕 ーミナル 迫 格 第 2ターミナル 連 輅 ノ 奮 スのりば ノ スのりば 乗 り 継 ぎ 案 内 乗 り 継 ぎ 案 内 棄 リ 継 ぎ 案 内 乗 り 継 ぎ 案 内 乗 り 継 ぎ 案 内 乗 り 継 ぎ 案 内 棄 り 継 ぎ 案 内 乗 り 継 ぎ 案 内 第 1 旅 客 ターミナ ル 航 空 会 社 全 日 空 エアージャパン アエロフロート ロシア 航 空 アエロメヒコ 航 空 第 1 旅 客 ターミナ ル 航 空 会 社 全 日 空 エアージャパン アエロフロート ロシア 航 空 アエロメヒコ 航 空 全 日 空 エアージヤバン es ア エ ロ7 口 卜 ロシ7k 空 アエ 口 メヒコG 空 P-さナW 瓦 理 全 B 空 エア-ジヤバン es 7エロ7ロ 卜 ロ シアf 空 アエロメヒコt 空 鼻 轍 暮 夕 ー ミ ナ ル 齟 輩 箋 社 全 日 畳 六 エ アナジヤ ぴ ビ 声 ー e 註 軍 圭 三 實 哀 口 广 i 号 二 目 霊 夏 鬘 三 アエ 囗 メヒコ 鷺 塁 罵 旅 賣 ターミナ ル 隴 空 箋 社 全 曰 寶 剛 所 ー エアージヤバン Bsフ7 蕗 二 1 二 百 フ 口 誓 トて 三 聖 箇 鷺 翼 アエ 口 メヒコ 黛 蔓 第 1 旅 客 ターミナル 航 空 会 社 全 曰 空 一 圈 圓 圍 國 麵 ー 圈 丨 國,... 國 エアージヤノ\ン 03ア エ ロ フ ロー 卜 ロシア 鎮 空 アエロメヒコ 航 空 第 1 旅 客 ターミナル 航 空 会 社 全 曰 空 エアージヤノ\ン 丨 05ア エ ロ フ ロ ー 卜 ロ シ ア 航 空 アエロメヒコ 航 空 Tabel 2: Vergelijking van de verschillende OCR-engines 6

8 3.5 Vertaalmogelijkheden Aangezien geen van ons beide enige taalstudie heeft gevolgd (en dit evenmin de kern van onze thesis is), hebben we besloten om een bestaande vertaalservice aan te spreken voor de vertalingen. In een eerste iteratie hebben we gezocht naar bestaande online vertaalservices. De services die we bekeken hebben zijn: Google Translate 10, Bing Translator 11, SYSTRANLinks 12, InterTran 13, WordLingo 14, my- Gengo 15, OneHourTranslation 16 en Apertium 17. Apertium kan Japans niet naar Engels vertalen en InterTran s online demo voor Japans naar Engels werkt niet. mygengo en OneHourTranslation zijn beide services die geen gebruik maken van machine translations (MT), aldus zijn de resultaten niet realtime. De vier overgebleven services hebben allemaal de mogelijkheid om via HTTP (HyperText Transfer Protocol) een API (Application Programming Interface) aan te spreken en zo vertalingen uit te voeren. Deze vier services hebben we dan in een tweede iteratie met elkaar vergeleken. Een objectieve vergelijking van MT werd uitgevoerd op basis van drie veelvoorkomende scores: BLEU (beschreven in [Papineni et al., 2002]), NIST(beschreven in [Doddington, 2002]) en F-Measure (beschreven in [Turian et al., 2003]). Deze waardes vergelijken de resultaten van de MT met referentievertalingen. Uit de berekende score kan men niet de kwaliteit van een vertaalservice aflezen, maar de scores kunnen wel vergeleken worden om te bepalen welke service beter is (waarbij een hogere score beter is). De vergelijking werd uitgevoerd op basis van een set van 100 zinsparen 18 Japans - Engels (beschreven in [Utiyama and Isahara, 2003]). De 100 Japanse zinnen bestaan in het totaal uit 3952 karakters (inclusief spaties en punctuatie). De referentievertaling in het Engels heeft in het totaal 1633 woorden. Merk op dat we slechts één referentievertaling gebruikt hebben, terwijl er vaak meerdere gebruikt worden. Deze hadden we echter niet voorhanden. De resultaten van deze vergelijking zijn terug te vinden in tabel 3. Service BLEU NIST F-Measure Google Translate Bing Translator SYSTRAN WordLingo Tabel 3: Vergelijking tussen de verschillende vertaalservices Uit deze resultaten kunnen we concluderen dat Google Translate de beste resultaten geeft. We plannen nog wel een extra test-set specifiek gebaseerd op tekst komende van (verkeers-)borden, maar de vertaling van deze set laat nog even op zich wachten Vergelijking van gerelateerde applicaties We hebben een aantal bestaande apps uitgeprobeerd die lijken op ons doel. Deze apps zijn: Word Lens 19 en Pleco 20 voor iphone, en WWWJDICT 21, QQ 慧 眼 (QQ Hui Yan) 22, Mezzofanti 23 en OCR Test 24 voor Android. Tabel 4 vergelijkt de verschillende apps en vat alsook de mogelijkheden ervan kort samen Page 18 De set kan gevonden worden op https://market.android.com/details?id=org.nick.wwwjdic 22 https://market.android.com/details?id=com.tencent.qqvision https://market.android.com/details?id=edu.sfsu.cs.orange.ocr 25 Een meer gedetaileerde evaluatie van de verschillende apps kan teruggevonden worden op onze thesis blog: 7

9 Applicatie Video/ Tekstdetectie: Manueel/ Automatisch Herkent Japans/ Chinees Herkent verticale tekst Vertaling Word Lens Video Automatisch Neen Neen Ja Pleco Beide Manueel Ja Ja Ja, woord per woord WWWJDICT Manueel Ja Neen Niet op OCR resultaten QQ 慧 眼 Beide Video: Manueel; : Automatisch Ja Neen Ja, woord per woord Opmerkingen Bevat meer dan enkel OCR, heeft ook een ingebouwd woordenboek, etc. Video: herkent enkel woord in het midden van het scherm : probeert alle woorden te herkennen Mezzofanti Manueel Neen Neen Ja Heeft voorgeselecteerde regio voor tekstdetectie. Vertaling via Google Translate. OCR Test Beide Manueel Ja Neen Ja Vertaling enkel op basis van een afbeelding. Video geeft wel OCRresultaten. Vertaling via Google Translate of Bing Translator. Tabel 4: Vergelijking tussen de verschillende applicaties 4 Planning In afbeelding 1 ziet u een Gantt chart van onze planning. De kleuren duiden verschillende categorieën van taken aan. Alles wat in het verleden ligt (zoals onder andere het schrijven van het verslag) wordt niet weergegeven. Schrijven thesistekst op het einde gebeurt strikt gezien in twee periodes. In de eerste, van 7 mei tot en met 18 mei, werken we aan een eerste draft-versie, die dan ingediend moet worden. Wanneer we deze terugkrijgen, kunnen we deze dan herwerken tot de uiteindelijke thesistekst. Aangezien we deze correctie waarschijnlijk niet meteen terugkrijgen, dient de periode vanaf 19 mei ook als bufferperiode voor de laatste vergelijkende gebruikerstesten. Dit voor het geval bepaalde voorgaande onderdelen uitlopen ten opzichte van de planning. 8

10 1: Gantt chart 9

11 5 Belangrijkste moeilijkheden Bij het lezen van de papers zijn we op drie belangrijke moeilijkheden gestoten: tekstlokalisatie, teksttracking en tekstcorrectie. 5.1 Tekstlokalisatie Wanneer men tekst uit een afbeelding of video van een natuurlijke omgeving wil halen om deze daarna te vertalen, zijn er een aantal problemen die opduiken. In de eerste plaats is er een goede methode nodig om tekst in zo n afbeelding of video te herkennen. Een eerste optie is de gebruiker van de applicatie te laten aangeven waar de tekst zich bevindt. Dit kan bijvoorbeeld door een kader rond de tekst te trekken, maar ook door de gebruiker de tekst kort te laten aanduiden. Een elegantere optie is natuurlijk om dit automatisch te laten gebeuren, wat uiteraard extra moeilijkheden met zich meebrengt. Zo moet de methode niet alleen accuraat zijn, maar ook in een degelijke tijdsspanne gebeuren. Men kan uiteraard niet verwachten dat gebruikers hun camera 1 minuut stil houden om te wachten tot de tekst gelokaliseerd is. 5.2 Teksttracking Omdat het proces tekst lokaliseren - OCR - vertalen behoorlijk intensief is, is het belangrijk om tekst ook te kunnen tracken in een video. Dit laat toe om slechts eenmaal de OCR en vertaling uit te voeren om toch de vertaling te kunnen blijven weergeven aan de gebruiker. Tracking moet daarom op minder dan een framelengte gebeuren, om ook tijd te geven aan o.a. de lokalisatie module, zodat ook nieuwe tekst gedetecteerd kan worden. Er bestaat weinig onderzoek over methodes om tekst in een video te tracken. Dit op zichzelf zal enkele moeilijkheden introduceren in het vervolg van onze de uitwerking. 5.3 Tekstcorrectie Wanneer gebruikers rondlopen met hun camera, zullen ze niet altijd recht voor de tekst staan. Ook de belichting zal niet altijd overal op het bord gelijk zijn en er kan vuil op het bord hangen of de tekst kan deels vervaagd zijn. Omdat al deze omstandigheden en ook nog vele anderen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de OCR-resultaten is het belangrijk om deze zo goed mogelijk te kunnen corrigeren. 6 Dit werk verdient een 17/20. Dit omdat we vinden dat we het geleverd werk grondig aangepakt hebben. We hebben niet alleen papers gelezen over alle onderdelen van ons thesisonderwerp, maar ook over het vergelijken van bijvoorbeeld vertaalservices. We kunnen ook al raporteren over een aantal resultaten, zoals onder andere de vergelijking van: vier online vertaalservices, drie OCR-engines en zes gerelateerde, bestaande applicaties. We hebben op dit moment nog geen storyboard, dit omdat we nog even de resultaten van onze enquête afwachten. Referenties X. Chen, J. Yang, J. Zhang, and A. Waibel. Automatic detection and recognition of signs from natural scenes. Image Processing, IEEE Transactions on, 13(1):87 99, jan ISSN doi: /TIP G. Doddington. Automatic evaluation of machine translation quality using n-gram co-occurrence statistics. In Proceedings of the second international conference on Human Language Technology Research, HLT 02, pages , San Francisco, CA, USA, Morgan Kaufmann Publishers Inc. V. Fragoso, S. Gauglitz, S. Zamora, J. Kleban, and M. Turk. Translatar: A mobile augmented reality translator. In Applications of Computer Vision (WACV), 2011 IEEE Workshop on, pages , jan doi: /WACV A. K. JAIN and B. YU. Automatic text location in images and video frames. Pattern Recognition, 31 (12): ,

12 K. Jung, K. I. Kim, and A. K. Jain. Text information extraction in images and video: a survey. Pattern Recognition, 37(5): , ISSN doi: /j.patcog J. Kim, S. Park, and S. Kim. Text locating from natural scene images using image intensities. In Document Analysis and Recognition, Proceedings. Eighth International Conference on, pages Vol. 2, aug.-1 sept doi: /ICDAR M. Lyu, J. Song, and M. Cai. A comprehensive method for multilingual video text detection, localization, and extraction. Circuits and Systems for Video Technology, IEEE Transactions on, 15(2): , feb ISSN doi: /TCSVT K. M, R. Mine, T. Kameyama, T. Takahashi, M. Yamazaki, and T. Yamaguchi. Camera-based kanji ocr for mobile-phones: practical issues. In Document Analysis and Recognition, Proceedings. Eighth International Conference on, pages Vol. 2, aug.-1 sept doi: /ICDAR A. F. Mollah, S. Basu, and M. Nasipuri. Text/graphics separation and skew correction of text regions of business card images for mobile devices. CoRR, abs/ , informal publication. C. Monnier, V. Ablavsky, S. Holden, and M. Snorrason. Sequential correction of perspective warp in camera-based documents. In Document Analysis and Recognition, Proceedings. Eighth International Conference on, pages Vol. 1, aug.-1 sept doi: /ICDAR K. Papineni, S. Roukos, T. Ward, and W.-J. Zhu. Bleu: a method for automatic evaluation of machine translation. In Proceedings of the 40th Annual Meeting on Association for Computational Linguistics, ACL 02, pages , Stroudsburg, PA, USA, Association for Computational Linguistics. doi: L. Tong and Y. Zhang. Correction of perspective text image based on gradient method. In Information Networking and Automation (ICINA), 2010 International Conference on, volume 2, pages V2 312 V2 316, oct doi: /ICINA J. Turian, L. Shen, and I. D. Melamed. Evaluation of machine translation and its evaluation. In In Proceedings of MT Summit IX, pages , M. Utiyama and H. Isahara. Reliable measures for aligning japanese-english news articles and sentences. In Proceedings of the 41st Annual Meeting on Association for Computational Linguistics - Volume 1, ACL 03, pages 72 79, Stroudsburg, PA, USA, Association for Computational Linguistics. doi: Y. Watanabe, K. Sono, K. Yokomizo, and Y. Okada. Translation camera on mobile phone. In Multimedia and Expo, ICME 03. Proceedings International Conference on, volume 2, pages II vol.2, july doi: /ICME J. Yang, X. Chen, J. Zhang, Y. Zhang, and A. Waibel. Automatic detection and translation of text from natural scenes. In Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), 2002 IEEE International Conference on, volume 2, pages II 2101 II 2104, may doi: /ICASSP Q. Ye, W. Gao, W. Wang, and W. Zeng. A robust text detection algorithm in images and video frames. In Information, Communications and Signal Processing, 2003 and the Fourth Pacific Rim Conference on Multimedia. Proceedings of the 2003 Joint Conference of the Fourth International Conference on, volume 2, pages vol.2, dec doi: /ICICS Q. Ye, Q. Huang, W. Gao, and D. Zhao. Fast and robust text detection in images and video frames. Image and Vision Computing, 23(6): , ISSN doi: /j.imavis

13 Appendices A Statistieken Omdat we onze blogposts en blogcomments (op onze eigen blog) steeds samen geschreven hebben, vinden we het niet relevant deze uit te splitsen. Samen hebben we 13 blogposts en 9 blogcomments geschreven. Alle andere statistieken hebben we wel uitgesplitst. De algemene statistieken zijn te vinden in tabel 5, de uitgesplitste uren vindt u in paragraaf A.1 en A.2. Een aantal categorieën die gebruikt worden in tabel 6 en 7 moeten misschien nog even verduidelijkt worden. Onder de categorie evaluatie hebben we ook het evalueren van andere applicaties onder gebracht. De categorie implementatie bevat momenteel het implementeren van algoritmes uit papers, zodat we de verschillende OCR-engines beter kunnen evalueren. Tot slot hebben we ook een categorie andere, waaronder alles werd ondergebracht waarvan we vonden dat die niet meteen in één van de andere categorieën thuis hoorde. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om het opstellen van de planning en de enquête. #comments op andere blogs #tweets totaal aantal uren Matthias :15 Annelies :00 Tabel 5: Algemene statistieken A.1 Matthias A.2 Annelies Categorie Uren Eigen blog 8:00 Blog anderen 10:15 Literatuur 23:15 Ontwerp 0:00 Implementatie 14:30 Evaluatie 8:15 Verslag 9:15 Meeting 3:15 Andere 11:30 Totaal 88:15 Tabel 6: Totaal aantal gewerkte uren voor Matthias, uitgesplitst in categorieën Categorie Uren Eigen blog 10:00 Blog anderen 5:30 Literatuur 24:00 Ontwerp 0:00 Implementatie 16:45 Evaluatie 8:00 Verslag 17:15 Meeting 3:15 Andere 10:15 Totaal 95:00 Tabel 7: Totaal aantal gewerkte uren voor Annelies, uitgesplitst in categorieën 12

14 B Bestudeerde literatuur en gerelateerd werk B.1 Matthias B.1.1 Skimmed An Overview of the Tesseract OCR Engine (Ray Smith, 2007) A comprehensive method for multilingual video text detection, localization, and extraction (M. R. Lyu et al., 2005) A robust text detection algorithm in images and video frames (Qixiang Ye et al., 2003) Improvement of video text recognition by character selection (T. Mita and O. Hori, 2001) Kanji Character Detection from Complex Real Scene Images based on Character Properties (Lianli Xu et al., 2008) BLEU: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation (Kishore Papineni et al., 2002) Automatic evaluation of machine translation quality using n-gram co-occurrence statistics (George Doddington, 2002) An evaluation tool for machine translation: Fast evaluation for MT research (S. Nießen et al., 2000) Evaluation of machine translation and its evaluation (Joseph P. Turian et al., 2003) Using multiple edit distances to automatically grade outputs from Machine translation systems (Yasuhiro Akiba et al., 2006) Objective evaluation criteria for machine translation (A. J. Petit, 1977) Fast, cheap, and creative: Evaluating translation quality using Amazon s Mechanical Turk (Chris Callison- Burch, 2009) Re-evaluating machine translation results with paraphrase support (Liang Zhou et al., 2006) Re-evaluating the Role of BLEU in Machine Translation Research (Chris Callison-Burch et al., 2006) JEIDA s Test-Sets for Quality Evaluation of MT Systems: Technical Evaluation from the Developer s Point of View (Hitoshi Isahara, 1995) Reliable measures for aligning Japanese-English news articles and sentences (Masao Utiyama and Hitoshi Isahara, 2003) A new robust algorithm for video text extraction (E. Wong, 2003) B.1.2 Read TranslatAR: A mobile augmented reality translator (Victor Fragoso et al., 2011) Camera-based Kanji OCR for Mobile-phones: Practical Issues (M Koga et al., 2005) Translation camera on mobile phone (Y. Watanabe et al., 2003) Kanji recognition in scene images without detection of text fields - robust against variation of viewpoint, contrast, and background texture (A. Suzuki et al., 2004) Translation and the Internet: Evaluating the Quality of Free Online Machine Translators (Stephen Hampshire and Carmen Porta Salvia, 2010) Comparative Evaluation of Online Machine Translation Systems with Legal Texts (Chunyu Kit and Tak Ming Wong, 2008) Correction of perspective text image based on gradient method (Lijing Tong and Yan Zhang, 2010) Sequential correction of perspective warp in camera-based documents (Camille Monnier et al., 2005) Text/Graphics Separation and Skew Correction of Text Regions of Business Card Images for Mobile Devices (Ayatullah Faruk Mollah et al., 2010) Multiple target detection and tracking with guaranteed framerates on mobile phones (D. Wagner et al., 2009) Real-time vision-based camera tracking for augmented reality applications (Dieter Koller et al., 1997) A real-time tracker for markerless augmented reality (A. I. Comport et al., 2003) Automatic detection and recognition of signs from natural scenes (Xilin Chen et al., 2004) Automatic detection and translation of text from natural scenes (Jie Yang et al., 2002) Video text recognition using feature compensation as category-dependent feature extraction (M. Mori, 2003) Fast and robust text detection in images and video frames (Q. Ye et al., 2005) Text locating from natural scene images using image intensities (Jisoo Kim et al., 2005) Automatic text location in images and video frames (A. K. Jain and Bin Yu, 1998) Text information extraction in images and video: a survey (K. Jung, 2004) 13

15 B.2 Annelies B.2.1 Skimmed An Overview of the Tesseract OCR Engine (Ray Smith, 2007) From Mirroring to Guiding: A Review of State of the Art Technology for Supporting Collaborative Learning (Amy Soller et al., 2005) Character extraction of license plates from video (Y. T. Cui and Q. Huang, 1997) A Fast Skew Correction Technique for Camera Captured Business Card Images (A. F. Mollah, 2009) Perspective Correction Methods for Camera-Based Document Analysis (L. Jagannathan and C. V. Jawahar, 2005) TextFinder: An Automatic System to Detect and Recognize Text In Images (Victor Wu et al., 1999) Locating text in complex color images (Y. Zhong et al., 1995) Text scanner with text detection technology on image sequences (T. Kurata and M. Kourogi, 2002) Marker-less Vision Based Tracking for Mobile Augmented Reality (D. Beier et al., 2003) Localizing and segmenting text in images and videos (Rainer Lienhart and Axel Wernicke, 2002) Automatic location of text in video frames (Xian-Sheng Hua et al., 2001) Text detection and segmentation in complex color images (C. Garcia and X. Apostolidis, 2000) Extraction of illusory linear clues in perspectively skewed documents (M. Pilu, 2001) B.2.2 Read TranslatAR: A mobile augmented reality translator (Victor Fragoso et al., 2011) Camera-based Kanji OCR for Mobile-phones: Practical Issues (M. Koga et al., 2005) Translation camera on mobile phone (Y. Watanabe et al., 2003) Comparative Evaluation of Online Machine Translation Systems with Legal Texts (Chunyu Kit and Tak Ming Wong, 2008) Evaluation of machine translation and its evaluation (Joseph P. Turian, 2003) Translation and the Internet: Evaluating the Quality of Free Online Machine Translators (Stephen Hampshire and Carmen Porta Salvia, 2010) Design-based research: what we learn when we engage in design of interactive systems ( Zeljko Obrenović, 2007) Correction of perspective text image based on gradient method (Lijing Tong and Yan Zhang, 2010) Text information extraction in images and video: a survey (K. Jung, 2004) Text/Graphics Separation and Skew Correction of Text Regions of Business Card Images for Mobile Devices (Ayatullah Faruk Mollah et al., 2010) Sequential correction of perspective warp in camera-based documents (Camille Monnier et al., 2005) Multiple target detection and tracking with guaranteed framerates on mobile phones (D. Wagner et al., 2009) Real-time vision-based camera tracking for augmented reality applications (Dieter Koller et al., 1997) A real-time tracker for markerless augmented reality (A. I. Comport et al., 2003) A comprehensive method for multilingual video text detection, localization, and extraction (M. R. Lyu et al., 2005) A robust text detection algorithm in images and video frames (Qixiang Ye et al., 2003) Automatic detection and recognition of signs from natural scenes (Xilin Chen et al., 2004) Automatic detection and translation of text from natural scenes (Jie Yang et al., 2002) Automatic text location in images and video frames (A. K. Jain and Bin Yu, 1998) Fast and robust text detection in images and video frames (Q. Ye et al., 2005) Text locating from natural scene images using image intensities (Jisoo Kim et al., 2005) Video text recognition using feature compensation as category-dependent feature extraction (M. Mori, 2003) 14

16 C Extra afbeeldingen (a) (b) (c) 2: (a) volledige foto (b) kleur (c) grijswaarden (a) (b) (c) (d) (e) 3: (a) volledige foto (b) bovenaan kleur (c) bovenaan grijswaarden (d) onderaan kleur (e) onderaan grijswaarden (a) (b) (c) 4: (a) volledige foto (b) kleur (c) grijswaarden (a) (b) (c) (d) (e) 5: (a) volledige foto (b) bovenaan kleur (c) bovenaan grijswaarden (d) onderaan kleur (e) onderaan grijswaarden 15

17 (a) (b) (c) 6: (a) volledige foto (b) kleur (c) grijswaarden (a) (b) (c) 7: (a) volledige foto (b) kleur (c) grijswaarden (a) (b) (c) 8: (a) volledige foto (b) kleur (c) grijswaarden 16

18 (a) (b) (c) 9: (a) volledige foto (b) kleur (c) grijswaarden (a) (b) (c) (d) (e) 10: (a) volledige foto (b) bovenaan kleur (c) bovenaan grijswaarden (d) onderaan kleur (e) onderaan grijswaarden 17

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Sofie De Cooman 21 December 2006 Stagebedrijf: Interne begeleider: Externe begeleider: BarcoView Koen Van De Wiele

Nadere informatie

Wordt educatief videomateriaal in Nederland vaak ondertiteld? Welke vormen van ondertitelen zijn mogelijk?

Wordt educatief videomateriaal in Nederland vaak ondertiteld? Welke vormen van ondertitelen zijn mogelijk? Wordt educatief videomateriaal in Nederland vaak ondertiteld? Welke vormen van ondertitelen zijn mogelijk? Weblecture perspectief Nee, want.. Automatisering dillema s OCR (optical character recognition),

Nadere informatie

Leesbaarheid verkeersborden voor connected car

Leesbaarheid verkeersborden voor connected car Leesbaarheid verkeersborden voor connected car Verkeersbordendatabank voor snelheidsassistentie en duurzame routering? Niet zo n gek idee! 15 maart 2017 Overzicht 1. Verkeersbordenherkenningsproces 2.

Nadere informatie

Augmented Reality in Aurasma

Augmented Reality in Aurasma Handleiding Augmented Reality in Aurasma Fontys Educatief Centrum - Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven Versie 2.0 Oktober 2015 Colofon Fontys Educatief Centrum Postbus 347, 5600 AH Eindhoven Telefoon 08850

Nadere informatie

ScanSnap 1. ScanSnap: installatie en instellingen. 1.2 Instellingen van de ScanSnap manager. 1.1 Installatie van de meegeleverde software

ScanSnap 1. ScanSnap: installatie en instellingen. 1.2 Instellingen van de ScanSnap manager. 1.1 Installatie van de meegeleverde software ScanSnap 1 ScanSnap: installatie en instellingen Het inscannen van een document kan vergeleken worden met het maken van een foto van een document. Een document dat ingescand wordt zonder dat er tekstherkenning

Nadere informatie

ScanSnap S510 1. ScanSnap: installatie en instellingen. 1.1 Installatie van de meegeleverde software. 1.2 Instellingen van de ScanSnap manager

ScanSnap S510 1. ScanSnap: installatie en instellingen. 1.1 Installatie van de meegeleverde software. 1.2 Instellingen van de ScanSnap manager ScanSnap S510 1 ScanSnap: installatie en instellingen Het inscannen van een document kan vergeleken worden met het maken van een foto van een document. Een document dat ingescand wordt zonder dat er tekstherkenning

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica. Titel van het project: Rolnummerherkenning van op een kraan

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica. Titel van het project: Rolnummerherkenning van op een kraan HoGent Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica Titel van het project: Rolnummerherkenning van op een kraan Datum: 17/11/12 Naam student: Cédric Verstraeten Interne promotor: Tim De Pauw In samenwerking

Nadere informatie

Tune that Radio! Matthias Snellings Begelijder: Sten Govaerts Promotor: Erik Duval Blog: matthiassnellings.wordpress.com

Tune that Radio! Matthias Snellings Begelijder: Sten Govaerts Promotor: Erik Duval Blog: matthiassnellings.wordpress.com Tune that Radio! Matthias Snellings Begelijder: Sten Govaerts Promotor: Erik Duval Blog: matthiassnellings.wordpress.com 1. Situering en Probleemstelling De originele opdracht van de thesis luidde om een

Nadere informatie

Werkomgeving. Android Studio. Android - werkomgeving 1/6

Werkomgeving. Android Studio. Android - werkomgeving 1/6 Android - werkomgeving 1/6 Werkomgeving Android Studio Installatie Ga naar de volgende URL: http://developer.android.com/sdk/index.html Klik op de knop "Download Android Studio for Windows" om het programma

Nadere informatie

Hocus. Pocus. Focus. Tover met talen op je smartphone

Hocus. Pocus. Focus. Tover met talen op je smartphone Hocus. Pocus. Focus. Tover met talen op je smartphone Word Lens is een app die via de camera van je smartphone of tablet gedrukte woorden herkent en onmiddellijk de vertaling in de gewenste taal eroverheen

Nadere informatie

OEM SENSORS for HD MAPS. Peter Defreyne, IxorTalk Julie Maes, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

OEM SENSORS for HD MAPS. Peter Defreyne, IxorTalk Julie Maes, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid OEM SENSORS for HD MAPS Peter Defreyne, IxorTalk Julie Maes, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 2008 Vlaamse regering Alle verkeersborden op de Vlaamse wegen 2 Ecosysteem verkeersbordendata

Nadere informatie

Ameland binnen handbereik

Ameland binnen handbereik Ameland binnen handbereik Gauke Pieter Sietzema Hoofd ontwikkeling, SEO specialist & Sterc partner Hendrik Jan Hofstede Strateeg & internetmarketeer & Sterc partner VVV Ameland mobile - Ameland binnen

Nadere informatie

Technische data. Versie dec

Technische data. Versie dec Technische data Versie dec.2016 www.mobilea.nl Mobiléa Infrastructuur: Pagina 1 Pagina 2 Specificaties: Het platform van Mobiléa valt op te splitsen in een aantal technische componenten, te weten: De webapplicatie

Nadere informatie

Recognition and Detection of Objects Using Visual and Textual Cues S. Karaoğlu

Recognition and Detection of Objects Using Visual and Textual Cues S. Karaoğlu Recognition and Detection of Objects Using Visual and Textual Cues S. Karaoğlu Samenvatting Met dit proefschrift richten we onze aandacht op object herkenning en detectie voor een beter begrip in afbeeldingen.

Nadere informatie

Release notes Argo 7. Interactieve LMS interface. Nieuwe interface voor lesmodules

Release notes Argo 7. Interactieve LMS interface. Nieuwe interface voor lesmodules Release notes Argo 7 Argo 7 heeft een interactief web design. Het is optimaal afgestemd op de grote diversiteit aan computerbeeldschermen, van grootbeeld desktops en notebooks tot tablets en smart phones.

Nadere informatie

Neurale Netwerken en Deep Learning. Tijmen Blankevoort

Neurale Netwerken en Deep Learning. Tijmen Blankevoort Neurale Netwerken en Deep Learning Tijmen Blankevoort De toekomst - Internet of Things De toekomst - sluiertipje Je gezondheid wordt continue gemonitored Je dieet wordt voor je afgestemd -> Stroomversnelling

Nadere informatie

De abonnementsduur van het contract is afhankelijk van uw bundelkeuze (camera en abonnement).

De abonnementsduur van het contract is afhankelijk van uw bundelkeuze (camera en abonnement). Panasonic Cameramanager Go! Cloud videobeveiliging per direct beschikbaar! Panasonic Cameramanager biedt ondernemers de mogelijkheid op afstand een oogje in het zeil te houden. Met de alles in 1 oplossing

Nadere informatie

Artificial Intelligence in uw dagelijkse praktijk. Hilversum, 22 September 2016

Artificial Intelligence in uw dagelijkse praktijk. Hilversum, 22 September 2016 Artificial Intelligence in uw dagelijkse praktijk Hilversum, 22 September 2016 Agenda 09:30 Welkom en introductie 09:35 Artificial Intelligence, al meer dan 50 jaar een actief onderzoeksgebied Jaap van

Nadere informatie

The Control Room of the Future

The Control Room of the Future Even voorstellen: Prodek Automation products Opgericht in 2001 Importeur / distributeur Opleiding / levering / advies / consultancy / dienstverlening Joop de Kwant Directeur Hoe ziet de toekomstige controle

Nadere informatie

Mobiele data: 2G, 3G, 4G, wifi,... Verschillen in eigenschappen, toepassingen...

Mobiele data: 2G, 3G, 4G, wifi,... Verschillen in eigenschappen, toepassingen... Mobiele data: 2G, 3G, 4G, wifi,... Verschillen in eigenschappen, toepassingen... Paul Dekkers Summerschool Mobiele apps, augustus 2012 Inhoud Wat doet SURFnet Ontwikkelingen mobiel in Nederland Mobiele

Nadere informatie

Cisco Cloud. Collaboration. Ronald Zondervan David Betlem September, 2011. Presentation_ID 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Cloud. Collaboration. Ronald Zondervan David Betlem September, 2011. Presentation_ID 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Cloud Collaboration Ronald Zondervan David Betlem September, 2011 1 E Open architectuur Uitgangspunten Gebaseerd op Open Standaarden telefonie, video, desktop integratie, beschikbaarheidsstatus (presence)

Nadere informatie

Location Based Media

Location Based Media Location Based Media Introductie met 7scenes Minor Create Your Future Nieuwe Media 2028 Studiejaar 2011-2012 Inhoud 1 Inleiding en uitleg opdracht... 3 1.1 Wat gaan we doen?... 3 1.2 Over 7scenes... 3

Nadere informatie

WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT

WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT MOBILE APPS TEAM Ons team bestaat uit slimme, samenwerkende innovatieve mensen die geïnspireerd zijn uw business op verschillende manieren te verbeteren. Onze ontwikkelaars

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Wat zijn apps eigenlijk?

Hoofdstuk 1 Wat zijn apps eigenlijk? Hoofdstuk 1 Wat zijn apps eigenlijk? Welkom Wat goed dat je begonnen bent in dit boek! Het lijkt me heel leuk om samen met jou een app te maken. Als we alle stappen rustig doorlopen, heb je straks niet

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

Operationeelrisicomodeleren

Operationeelrisicomodeleren Operationeelrisicomodeleren Eencombinatievanrisicomanagmenten procesmodelereninhetfinanciëledomein RolandSwinkels Juli2009 Plan van Aanpak Master Thesis Operationeel risico modelleren afstudeernummer:

Nadere informatie

Wat is er veranderd in Prezi?

Wat is er veranderd in Prezi? Wat is er veranderd in Prezi? Update voor Prezi voor kids januari 2014 Door: Hedwyg van Groenendaal Prezi staat niet stil en is steeds bezig om de tool Prezi te verbeteren. De belangrijkste veranderingen

Nadere informatie

Non Diffuse Point Based Global Illumination

Non Diffuse Point Based Global Illumination Non Diffuse Point Based Global Illumination Karsten Daemen Thesis voorgedragen tot het behalen van de graad van Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen Promotor: Prof. dr.

Nadere informatie

Altijd en overal online?

Altijd en overal online? Altijd en overal online? Smartphone Tablet E-Reader Netbook Notebook Chromebook Smartphones Bekende merken en types: Apple iphone 4 Samsung Galaxy S II HTC Desire HD Blackberry bold Steeds minder: Nokia

Nadere informatie

Mobile Watch Snelle Handleiding. Bezoek voor meer informatie

Mobile Watch Snelle Handleiding. Bezoek  voor meer informatie Mobile Watch Snelle Handleiding Ⅰ. Software installatie - Software download: Zoek voor "360Eye"in de Iphone App Store en installeer de applicatie. Of scan de QR Code aan de rechterzeide. Voor meer details

Nadere informatie

1.9.6 Release Notes Verbeteringen en uitbreidingen

1.9.6 Release Notes Verbeteringen en uitbreidingen 1.9.6 Release Notes Verbeteringen en uitbreidingen Februari 2014 Release Versie Item Versie Datum SiteOpMobi Platform (Inclusief SiteOpMobi Service, Control Panel, APIs) 1.9.6 19 februari 2014 2 Inhoudsoverzicht

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

Van Papier naar Papierloos met iventionles,

Van Papier naar Papierloos met iventionles, Van Papier naar Papierloos met iventionles, ProcessStations Tracking and Tracing van materialen in het Processing Centre van NIZO food research Annemarie Braber Friday, March 28, 2014 NIZO food research

Nadere informatie

University of Groningen Educational value of digital examination

University of Groningen Educational value of digital examination University of Groningen Educational value of digital examination Benefits Digital Examination HANDWRITING CORRECTING 1 2 3 Do you remember the Correcting the essay exams in handwriting from your students

Nadere informatie

Bouw snel en eenvoudig een eigen mobile Virtual Reality app

Bouw snel en eenvoudig een eigen mobile Virtual Reality app Bouw snel en eenvoudig een eigen mobile Virtual Reality app Deze handleiding is opgesplitst in twee delen. Deel 1: Hoe gebruik je het Smart2VR CMS? Deel 2: Hoe gebruik je de Virtual Reality app? Deel 1:

Nadere informatie

Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst

Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst Met Ricoh vindt u DE oplossing voor UW bedrijf! Vindt u het bestand dat u net scande niet meer terug? Verliest u kostbare tijd met zoeken in uw archieven?

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

1. Vragen over de camera & hardware

1. Vragen over de camera & hardware 1 VRAGEN OVER DE CAMERA & HARDWARE...3 1.1 Welke WiFi netwerken worden ondersteund door de Cameramanager Cloud Camera?...3 1.2 Welke draadloze (WiFi) encryptie ondersteunt de Cameramanager Cloud Camera?...3

Nadere informatie

MSc HUMAN COMPUTER INTERACTION Dirk Heylen Maart 2015

MSc HUMAN COMPUTER INTERACTION Dirk Heylen Maart 2015 MSc HUMAN COMPUTER INTERACTION 2015-2016 Dirk Heylen Maart 2015 Het MSc HMI (inclusief het HCID) programma bestaat uit vakken die in een zestal categorieen te groeperen zijn. 1. Algoritmen, methoden en

Nadere informatie

Aanvliegroute en Risicominimalisatie bij Auto ID Project

Aanvliegroute en Risicominimalisatie bij Auto ID Project Aanvliegroute en Risicominimalisatie bij Auto ID Project Deze lezing gaat over de kwaliteit en de plaats van de te lezen codes of tekst. Beide aspecten hebben consequenties voor de te kiezen sensoren en

Nadere informatie

SMARTPHONE APPLICATIE HANDLEIDING

SMARTPHONE APPLICATIE HANDLEIDING SMARTPHONE APPLICATIE HANDLEIDING INHOUD GV Smartphone applicatie handleiding... 3 1 Enkele nota s:... 3 2 Windows Smartphone GV-MSView... 3 2.1 GV-MSView Live beelden instellen... 3 2.2 GV-MSView Opgenomen

Nadere informatie

Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce'

Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce' Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce' 1 Digitale adoptie van Belgische KMO s Digitale economie G20 + 8% 963 K KMO s in België 2 Legal 3 Online markt

Nadere informatie

Professional services

Professional services Prijzen verhuur 3e kwartaal 2015 De Teradek Cube wordt op een camera geplaatst en genereert een H.264 videostream die live bekeken kan worden op een tablet of computer, binnen de range van de ingebouwde

Nadere informatie

Handleiding HBO GO V.2

Handleiding HBO GO V.2 Handleiding HBO GO V.2 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 2 Ophalen HBO GO Ipad applicatie in de App Store. 3 Ophalen HBO GO Android Tablet applicatie in de Google Play Store.. 4 HBO GO Registreren en Inloggen..

Nadere informatie

Objectverplaatsing door humanoids

Objectverplaatsing door humanoids Objectverplaatsing door humanoids Zoeken, Sturen en Bewegen Joris Baan 10576681, David Stap 10608516, Tycho Koster 10667687, Pepijn van Diepen 10537473 June 27, 2014 Abstract Een humanoid wordt gebruikt

Nadere informatie

Computer Vision: Hoe Leer ik een Computer Zien?

Computer Vision: Hoe Leer ik een Computer Zien? Computer Vision: Hoe Leer ik een Computer Zien? Michael H.F. Wilkinson Instituut voot Wiskunde en Informatica Rijksuniversiteit Groningen 27 April 2006 Overzicht 1 of 19 Wat is Computer Vision? Wat zijn

Nadere informatie

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren Els De Paepe Hans Vandenberghe 1 OVER BARCO 90+ 3,250 +1 billion Presence in more than 90 countries Employees Sales for 4 consecutive years

Nadere informatie

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa)

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Vakgroep Informatietechnologie Onderzoeksgroep WiCa WiCa Wireless 13 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag

Nadere informatie

MVoice PP Dealer Handleiding 1.0

MVoice PP Dealer Handleiding 1.0 MVoice PP Dealer Handleiding 1.0 Inleiding MVoice PP is de Pre Paid Cloud telefonie oplossing van MaXXus en is geschikt voor alleen uitgaand verkeer. Met MVoice PP zijn bespairngen tot 70 % op de gesprekkosten

Nadere informatie

1 van 8 22-2-2012 20:43

1 van 8 22-2-2012 20:43 1 van 8 22-2-2012 20:43 Garmin Basecamp is een gratis software programma van Garmin. Het vergelijkbaar met mapsource, echter met de nieuwe toestellen (oregon, dakota en gpsmap 62) heeft het een aantal

Nadere informatie

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht Analyse Inleiding Bij het beoefenen van karate zijn er meerdere trainingsvormen. Een individuele trainingsvorm is de kata, waar een vast

Nadere informatie

MULTIMEDIA 2008-2009 1/10. iphone toepassing. Groep 8 Blog http://mume09-desp.blogspot.com/

MULTIMEDIA 2008-2009 1/10. iphone toepassing. Groep 8 Blog http://mume09-desp.blogspot.com/ MULTIMEDIA 2008-2009 1/10 iphone toepassing Groep 8 Blog http://mume09-desp.blogspot.com/ Peter De Roovere, 1 e Master Ingenieurswetenschappen (CW) Emma Eyckmans, 3 e Bachelor Informatica Steven Vermeeren,

Nadere informatie

Software Test Documentation

Software Test Documentation FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND APPLIED COMPUTER SCIENCE Software Test Documentation Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe

Nadere informatie

ANDROID ALGEMEEN VERSIE BEHEER

ANDROID ALGEMEEN VERSIE BEHEER ANDROID ALGEMEEN Met het Android gedeelte moet de gebruiker toegang krijgen tot het verhaal. De gebruiker moet dit op een fijne en natuurlijke manier kunnen doen. Wij gebruiken de Google Cardboard SDK

Nadere informatie

IP-Camera 1920x1080 Wit

IP-Camera 1920x1080 Wit Algemene informatie De Edimax IC-5150W netwerkcamera met fisheye lens, biedt u een breder 180 graden panoramische weergave voor een efficiëntere beveiliging en toezicht op uw huis, winkel of fabriek, zonder

Nadere informatie

INTELLIGENTE VOETGANGER

INTELLIGENTE VOETGANGER INTELLIGENTE VOETGANGER DETECTIE SYSTEMEN: DE OPLOSSING VOOR MENSELIJKE ONOPLETTENDHEID? ABSTRACT Jaarlijks komen wereldwijd duizenden voetgangers om het leven in het verkeer. Levens die gespaard kunnen

Nadere informatie

Start me quick! Nederlands

Start me quick! Nederlands Start me quick! Nederlands Beschrijving van het toestel: Lichtsensor De lamp indecator De camera lens Lampen infraroodbelichting Homokinetische koppelingen 360 Helling naar boven en beneden 90 Muurbevestiging

Nadere informatie

Kahoot! Kennis toetsen

Kahoot! Kennis toetsen Kahoot! Doel Korte beschrijving Leerfase Didactiek Soort werkvorm Website Materiaal Voorbereidingstijd Uitvoeringstijd Aantal studenten Moeilijkheidsgraad Taal Gebruik Kennis toetsen Tool waarmee je een

Nadere informatie

WebSite Director Gebruikersgids

WebSite Director Gebruikersgids WebSite Director Gebruikersgids CyberTeams, Inc. 104 South Main Street, Mt. Airy, MD 21771 301-829-6144! www.cyberteams.com CyberTeams and WebSite Director are registered trademarks of CyberTeams, Inc.

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Factsheet APPS Mirabeau

Factsheet APPS Mirabeau Factsheet APPS Mirabeau APPS Mirabeau We ontwikkelen native apps die ontworpen zijn vanuit de behoefte van de consument. De consument van vandaag en morgen brengt meer en meer tijd door op mobiele devices.

Nadere informatie

En de beste gratis online vertaalmachine is

En de beste gratis online vertaalmachine is En de beste gratis online vertaalmachine is Ja, de gratis vertaalmachine van Google is de bekendste. Maar is het ook de beste? En als je de kwaliteit niet vertrouwt, kun je daar dan als leek zelf iets

Nadere informatie

Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem

Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem BLOOM is een klantverwijssysteem ontwikkeld op basis van de laatste technologieën en behoeftes uit de markt. Bloom is een krachtig, slim en gebruiksvriendelijk klantverwijssysteem

Nadere informatie

App onderdelen. Source files. Android app onderdelen 1/6

App onderdelen. Source files. Android app onderdelen 1/6 Android app onderdelen 1/6 App onderdelen Een Android project bestaat uit een aantal onderdelen die hieronder beschreven worden. In het project venster kan je de mappen weergeven volgens de hieronder aangeduide

Nadere informatie

Betreft: Voorstellen masterproeven 2012-2013. Contactpersonen: Nick Cremelie nick.cremelie@tomtom.com Chris Poppe chris.poppe@tomtom.

Betreft: Voorstellen masterproeven 2012-2013. Contactpersonen: Nick Cremelie nick.cremelie@tomtom.com Chris Poppe chris.poppe@tomtom. Zuiderpoort Office Park Gaston Crommenlaan 4 bus 0501 B-9050 Gent Belgium Phone : +(32) 9 244 88 11 Fax : +(32) 9 222 74 12 www.tomtom.com Betreft: Voorstellen masterproeven 2012-2013 Contactpersonen:

Nadere informatie

De interface van de Audio Narration lijkt nu meer op de vormgeving zoals we die kennen van Storyline. Meerdere blokken zijn vanaf Studio 360 naar

De interface van de Audio Narration lijkt nu meer op de vormgeving zoals we die kennen van Storyline. Meerdere blokken zijn vanaf Studio 360 naar De interface van de Audio Narration lijkt nu meer op de vormgeving zoals we die kennen van Storyline. Meerdere blokken zijn vanaf Studio 360 naar wens los te trekken en te positioneren op het scherm. Daarnaast

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Bekijken van beelden via tablet of smartphone (Android)

Bekijken van beelden via tablet of smartphone (Android) Hoogstraatsebaan 51 2390 OOSTMALLE Tel: 03/464 03 37 Fax: 03/297 88 36 Min. B. Z. 20 1496.04 www.jacobsbeveiliging.be Incert B-1646/c Ondnr. BTW BE 0894.815.694 Bekijken van beelden via tablet of smartphone

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Vervolg op het STEVIN Programma

Vervolg op het STEVIN Programma Vervolg op het STEVIN Programma Onderzoek en Ontwikkeling Internationaal Europa Focus op Multilingual en Cross-lingual Information Processing Meer development dan Research Kan verschuiven in de komende

Nadere informatie

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD 2014 Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD Inhoud Inleiding... 2 Aanmelden bij office 365 via het portaal.... 2 Het portaal en gebruikers:...

Nadere informatie

Projectorganisatie Marc Martojo Esther krijnen Rodger Buyvoets Danilo Meulens

Projectorganisatie Marc Martojo Esther krijnen Rodger Buyvoets Danilo Meulens Concrete projectbeschrijving De afstudeeropdracht is om een informatief, innovatief en interactief boek te ontwikkelen dat als presentatie materiaal gebruikt kan worden om weer te geven hoe bijzonder en

Nadere informatie

1. Presentatie OLON MediaHub - Huidige mogelijkheden - Binnenkort beschikbaar - In ontwikkeling. 2. Live distributie via OLON MediaHub

1. Presentatie OLON MediaHub - Huidige mogelijkheden - Binnenkort beschikbaar - In ontwikkeling. 2. Live distributie via OLON MediaHub AGENDA 1. Presentatie OLON MediaHub - Huidige mogelijkheden - Binnenkort beschikbaar - In ontwikkeling 2. Live distributie via OLON MediaHub 3. Demo OLON MediaHub 4. Mediahub in de praktijk (hands-on training)*

Nadere informatie

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager Welkom Christophe Limpens Solution Consultancy Manager Veranderende tijden For internal use only. Select your 'R' level. De huidige taal van onze klanten CLOUD Disaster Recovery MAART OKTOBER DECEMBER

Nadere informatie

Wat betekent connectiviteit voor mobiliteit? Houten, 23 november 2016

Wat betekent connectiviteit voor mobiliteit? Houten, 23 november 2016 Wat betekent connectiviteit voor mobiliteit? Houten, 23 november 2016 Leo Bingen RAI Vereniging Adviseur ITS Chris Huijboom HAN Automotive Research Projectleider 2 Agenda 1. Definities 2. Stakeholders-1

Nadere informatie

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Enabling Mobile Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Door Rutger van Iperen Mobile Developer bij AMIS Services Introductie Het gebruik van

Nadere informatie

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) Internet of Things (IoT) KNX visie en strategische richting Een nieuwe kijk op KNX implementaties Martin van Ling, Hestia Domotica B.V. KNX Professionals, 22 juni 2017 KNX IoT Huidige KNX ecosysteem (KNXnet/

Nadere informatie

M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012. Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012. Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012 Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld 2 De mobiele trends: een wereld in verandering Groot of klein,

Nadere informatie

SESSIE 3: MAATSCHAPPELIJKE EN SOCIALE RELEVANTIE

SESSIE 3: MAATSCHAPPELIJKE EN SOCIALE RELEVANTIE SESSIE 3: MAATSCHAPPELIJKE EN SOCIALE RELEVANTIE RITA HAUCHECORNE (EWI) PETER RUTTEN (INNOVATIECENTRUM OOST VLAANDEREN) NOTULISTE: INEKE SCHUURMAN (K.U.LEUVEN) Werkgroepsessieverloop 05 min: inleiding

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Spraaktherapie in e-health: spraaktechnologie en gaming

Spraaktherapie in e-health: spraaktechnologie en gaming Spraaktherapie in e-health: spraaktechnologie en gaming Helmer Strik Centre for Language and Speech Technology (CLST) Department of Linguistics Radboud University Nijmegen 1 Inleiding Toenemende belangstelling

Nadere informatie

Vergeleken met Storyline 2 is de indeling van het menu Insert flink aangepast. Screenrecording en nieuwe slides vallen tegenwoordig onder het menu

Vergeleken met Storyline 2 is de indeling van het menu Insert flink aangepast. Screenrecording en nieuwe slides vallen tegenwoordig onder het menu Vergeleken met Storyline 2 is de indeling van het menu Insert flink aangepast. Screenrecording en nieuwe slides vallen tegenwoordig onder het menu Slides en zijn niet meer te benaderen via het menu Insert.

Nadere informatie

Welkom bij Digicel Online Top Up

Welkom bij Digicel Online Top Up 1 Welkom bij Digicel Online Top Up Welkom en bedankt voor het kiezen van Digicel Online Top Up, de snelste en gemakkelijkste manier om top up te versturen naar landen in de Caribische regio. Onze website

Nadere informatie

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem?

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Executive summary Organisaties maken meer en meer gebruik van online

Nadere informatie

Spreekvaardigheidstraining met behulp van Automatische Spraak-Herkenning (ASH)

Spreekvaardigheidstraining met behulp van Automatische Spraak-Herkenning (ASH) Spreekvaardigheidstraining met behulp van Automatische Spraak-Herkenning (ASH) Helmer Strik Afdeling Taalwetenschap Centre for Language and Speech Technology (CLST) Radboud Universiteit Nijmegen Overview

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Usability walkthrough for accessibility

Usability walkthrough for accessibility Usability walkthrough for accessibility steven stijger steven_stijger@nl.ibm.com http://www.flickr.com/photos/81167076@n00/322162512/ Copyright IBM Corporation 2008 usability walkthrough usability test

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel. Met deze webcam kun je gemakkelijk video- en audiochatten

Nadere informatie

Informaticabeheer Generation Development Technical Paper (Developing the next generation for you)

Informaticabeheer Generation Development Technical Paper (Developing the next generation for you) Informaticabeheer Generation Development Technical Paper (Developing the next generation for you) Auteurs: Mattijs Eggermont, Brent Alleweireldt, Cedric Cornelis, Nick Cornelis, Jasper Deblieck en Jordy

Nadere informatie

OP AFSTAND ALLES ONDER CONTROLE. KORTE HANDLEIDING: REMOTE SERVICES.

OP AFSTAND ALLES ONDER CONTROLE. KORTE HANDLEIDING: REMOTE SERVICES. BMW ConnectedDrive www.bmw.nl/ connecteddrive BMW maakt rijden geweldig OP AFSTAND ALLES ONDER CONTROLE. KORTE HANDLEIDING: REMOTE SERVICES. REMOTE SERVICES. Wat zijn BMW Remote Services? Met Remote Services

Nadere informatie

Technologie verklaard LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 en LEGRIA HF G25

Technologie verklaard LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 en LEGRIA HF G25 Technologie verklaard LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 en LEGRIA HF G25 Live Streaming (LEGRIA HF R48 en LEGRIA HF R46) De nieuwe LEGRIA HF R-serie stelt gebruikers in staat hun video-opnamen

Nadere informatie

Laagdrempelige zorg op afstand

Laagdrempelige zorg op afstand Laagdrempelige zorg op afstand Gemoedsrust voor gebruiker als zorgverleners State of the art en 55+ proof Healthcare Technology Tour 2014 24 april 2014 Ambitie Gociety: Morgen: Geavanceerde sensoren en

Nadere informatie

Cegeka Mobile Event. to itedit Master subtitle style 5/3/12 30/11/2011

Cegeka Mobile Event. to itedit Master subtitle style 5/3/12 30/11/2011 Cegeka Mobile Event Clickdo Just to itedit Master subtitle style 5/3/12 30/11/2011 Agenda Welkom Geert Nollet Trends & Visie op de Mobile Markt Steven Palmaers Cegeka & Mobile Jos Ruijten Mobile Application

Nadere informatie

Meertalig testen. Een business en development perspectief

Meertalig testen. Een business en development perspectief 1 Meertalig testen Een business en development perspectief Onderwerpen 2 Wat is meertaligheid? Meertaligheid binnen Philips Issues tijdens het testen Vertalen versus lokalisatie Introductie 3 Ordina New

Nadere informatie

Zorg ervoor dat de app toelating heeft om je locatie, mobile data en camera te gebruiken.

Zorg ervoor dat de app toelating heeft om je locatie, mobile data en camera te gebruiken. Zorg ervoor je dat de besturingssoftware van je smartphone of tablet up-to-date is voor je MyRoute app installeert. Nieuw dit jaar : Myrouteapp moet geïnstalleerd worden op toestel met 4G connectie. 1.

Nadere informatie

Wat is er veranderd in Prezi?

Wat is er veranderd in Prezi? Wat is er veranderd in Prezi? Update voor Prezi voor kids januari 2014 Door: Hedwyg van Groenendaal Prezi zit niet stil en is constant bezig om de tool te verbeteren. Omdat het boek op sommige punten niet

Nadere informatie

F U N C T I O N E E L O N T W E R P V O O R F U L L H O U S E M O B I LE ( V I S I O N V E R S I E )

F U N C T I O N E E L O N T W E R P V O O R F U L L H O U S E M O B I LE ( V I S I O N V E R S I E ) F U N C T I O N E E L O N T W E R P V O O R F U L L H O U S E M O B I LE ( V I S I O N V E R S I E ) Datum: 29-09-2010 Auteur: Dairo Bosschart Versie: 1.0 Document: Functioneel_ontwerp (vision versie).docx

Nadere informatie