Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden."

Transcriptie

1 Algemene Vrwaarden Hsting4ever.nl Hsting4ever is een dienst van ME Media V.O.F. Abraham Strickstraat EV Enschede Laatste aanpassing: We vragen u deze vereenkmst dr te nemen vr u een bestelling plaatst. Dr het bestellen van diensten en/f prducten van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) verklaart u dat u deze algemene vrwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkrd gaat met alle bepalingen beschreven in deze vereenkmst. Aarzel niet m cntact met ns p te nemen als u vragen heeft met betrekking tt nze algemene vrwaarden. 1. Algemene vrwaarden, privacy plicy en disclaimer Deze vereenkmst wrdt afgeslten tussen Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) en geldt vr alle klanten die een dienst f prduct bestellen van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) via één van zijn websites, per pst, telefn f fax. (klanten wrden vanaf hier aangeduid als "de klant"). Deze vereenkmst gaat in vanaf het mment van bestellen van de dienst f prduct. Wanneer u een bestelling plaatst vr één van nze diensten zal de verzamelde persnlijke infrmatie strikt vertruwelijk behandeld wrden. Deze infrmatie wrdt enkel gebruikt vr het behandelen van uw bestelling en m u een z ged mgelijke dienstverlening te bezrgen. Nit, uitgeznderd in wettelijke prcedures, zullen we uw gegevens drgeven aan derden. Op aanvraag zullen wij nze klanten alle infrmatie die we ver hen bewaren testuren. Alle cmmunicatie met de klant (ver zwel bestelling, verlenging, facturatie als infrmatie) verlpt via het adres waarmee de klant zich heeft aangemeld tijdens het bestellen. Het is daarm belangrijk, en de verantwrdelijkheid van de klant, dat hij een eventuele wijziging van dit adres binnen 48 uur meldt aan (ME Media v..f.).nl f dit aanpast in het Accunt Management Systeem. De klant begrijpt dat dit bij nalatigheid ernstige gevlgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tt het verlies van een dmeinnaam.

2 2. Start, verlenging en einde van vereenkmst Alle tarieven p nze website zijn aangeduid p jaarbasis exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De BTW is vr rekening van de klant en wrdt in meerdering gebracht p het ttaal van de bestelling. De klant gaat met het plaatsen van een bestelling akkrd met de tarieven die aangegeven zijn dr Hsting4ever.nl (ME Media v..f.). Deze vereenkmst gaat in vanaf het mment van plaatsen en/f verzenden van een bestelling. De lptijd van deze vereenkmst is in principe één jaar. Alle diensten zijn p basis van vruitbetaling, tenzij anders vereengekmen met Hsting4ever.nl (ME Media v..f.). Als de klant besluit m diensten te annuleren waarvr hij reeds betaald heeft beseft hij dat de reeds verstreken termijn niet in aanmerking kmt vr terugbetaling tenzij hierver van te vren met Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) afspraken zijn gemaakt. De lptijd vr bestelde dmeinnamen is één jaar en is uitgeslten van eventuele herrepingsrecht. Als de klant besluit zijn diensten te annuleren dan is hij vr de bestelde dmeinnamen het bedrag verschuldigd vr het gehele jaar. Een bestelling kan te allen tijde geannuleerd wrden. Zit de cnsument ng in de 14 dagen herrepingsrecht dan zal het gehele bedrag van de bestelling, met uitzndering van eventueel bestelde dmeinnamen en andere hiervr uitgeslten diensten (zie nze herrepingsrecht pagina), terug wrden betaald. Na de herrepingsrecht peride zal er geen resitutie plaatsvinden. Deze garantie is alleen geldig het eerste jaar en geldt niet vr prducten die verlengd zijn. Prducten die verlengd zijn uitgeslten van restitutie. Om in aanmerking te kmen vr de vlledige teruggave van het bedrag dat betaald is vr bestelde diensten dient de aanvraag van die annulering binnen veertien (14) dagen na besteldatum plaats te vinden via de ticket service van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.). Dmeinnamen zijn uitgeslten van restitutie. Als service naar de klant wrden hsting accunts en dmeinnamen niet autmatisch verlengd tenzij anders vereengekmen. Op deze manier kmt de klant niet vr naangename verrassingen te staan dat zijn accunt niet tijdig is pgezegd en autmatisch verlengd is. Op deze manier wil Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) k het vertruwen in zijn diensten tnen. Ok bij verlengingen werken alle diensten p basis van vrafbetaling. Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) stuurt de klant via een 'verzek tt verlenging'

3 vanaf één maand vr de vervaldatum van de accunt f dienst. Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) dient alle betalingen vr verlengingen te ntvangen ten laatste 7 dagen vr de vervaldatum ervan. Dit is ndzakelijk m te kunnen garanderen dat de verlenging znder prblemen verlpt. Dr een tijdige betaling vermijdt de klant dat een website ffline gaat, f dat hij een dmeinnaam verliest. Indien de klant geen ntvangen heeft mtrent de verlenging van zijn accunt 20 dagen vr de vervaldatum draagt hij de verantwrdelijkheid deze zelf aan te vragen bij Hsting4ever.nl (ME Media v..f.). 2.1 Herrepingsrecht Als cnsument kunt u binnen 14 dagen na ingangsdatum znder reden van pgave en kstels de vereenkmst annuleren. Het herrepingsrecht is alleen geldig p het hsting pakket en direct aanverwante diensten. Een dmeinnaam, SSL certificaten, exchange server, premium mailbx, mbiele websitebuilder, virus scanner, website builder plus en ver andere diensten waar hsting4ever ksten maakt die vr ns niet restitueerbaar zijn, hierdr zijn deze diensten uitgeslten van het herrepingsrecht en vallen niet nder de Wet kp p afstand. Zakelijke klanten zijn ten alle tijden uitgeslten van dit herrepingsrecht. Wanneer u aanspraak wilt maken p dit herrepingsrecht meld dit dan per mail p waarna er binnen 24 uur een bevestiging kmt. 3. Illegale activiteiten Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) wenst een superieure dienstverlening aan zijn klanten te leveren en wil dat zijn klanten hierp te allen tijde kunnen rekenen. De diensten van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) mgen enkel gebruikt wrden vr legale deleinden. Om deze redenen zullen we geen diensten verlenen aan hen die nze diensten gebruiken vr: Het hacken f het znder testemming tegang verschaffen (f pging tt) tt een accunt, cmputer, server, f netwerk. Ok het scannen van prten f firewalls en 'phishing' (frauduleus achter gegevens prberen te kmen) zijn niet tegestaan. Het hsten f aanbieden van bestanden, sftware f muziek waarvr de klant geen testemming f licentie heeft.

4 Het uitveren van IRC gerelateerde scripts. Het uitveren van chat sftware znder dat hiervr vraf testemming is gevraagd en verkregen is van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.).nl. Het verzenden van spam f het in bulk verzenden van ngewenste cmmerciele f andere s. Het schenden van intellectuele rechten, cpyrights, trademarks, privacy en andere wettelijke rechten. Indien u denkt dat een klant gehst p nze servers een inbreuk pleegt p één van deze feiten vragen we u ns de ndige infrmatie te verschaffen inclusief m welk materiaal het gaat, een ndertekend bewijs dat u de eigenaar bent van het materiaal en uw vlledige cntactgegevens. Indien uw klacht gegrnd blijkt zal de desbetreffende accunt geschrst f verwijderd wrden. Het hsten f aanbieden van materiaal dat bedreigend, nwettelijk, beledigend, bsceen, aansttgevend is f materiaal waarvan Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) vindt dat het niet gepast is. Het hsten f aanbieden van kinderprngrafie is ten strengste verbden. Indien deze infrmatie ntdekt wrdt zal Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) direct de bevegde wettelijke autriteiten in kennis stellen. Het hsten f aanbieden van sftware die cmputervirussen f bestanden bevatten die schade kunnen tebrengen aan cmputers en/f servers van anderen. Alle prxy scripts zals bijvrbeeld nph-prxy.cgi, wwwprxy.cgi enz. Dr het akkrd gaan met deze algemene vrwaarden geeft de klant de testemming aan Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) m bij een inbreuk p nze vrwaarden alle verzamelde gegevens ver de klant dr te geven aan de wettelijke verheden indien zij hier m vragen. Deze gegevens kunnen nder meer zijn : ip adressen, accuntinfrmatie, bestanden die zijn pgelsagen in de hsting accunt en persnlijke infrmatie. 4. Acceptabel gebruik van en tegang tt diensten Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) det zijn uiterste best m de klant een z ged mgelijke dienstverlening te bezrgen. Geschillen f prblemen dienen dan k aan ns gemeld te wrden zdat het mgelijk is m een gepaste plssing te zeken. Vlgende inhud is NIET tegelaten (tenzij met de uitdrukkelijke testemming van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.)). Websites met adult f prngrafische inhud. Online game scripts zals ndermeer criminals.

5 Scripts die zichzelf autmatisch een grt aantal maal per uur uitveren (permanent server prcessen). De hsting accunt met vlden aan vlgende vrwaarden: Het grtste gedeelte van de afbeeldingen, dwnlad bestanden, enz. meten gelinkt wrden vanuit een HTML f equivalente webpagina die bereikbaar is vr het publiek. De website bestaat vr het grtste gedeelte uit web pagina's en afbeeldingen gebruikt p deze pagina's. De website is niet in de eerste plaats ntwrpen vr het ter beschikking stellen van bestanden m te dwnladen. Het dataverkeer verrzaakt dr één f meerdere van uw dwnlads staan in redelijke verhuding tt het verbruik van de rest van uw website. De schijfruimte die u ter beschikking heeft mag niet wrden gebruikt vr mail pslag deleinden. bxen mgen derhalve niet grter zijn dan 400MB per stuk. Ongebreideld gebruik van nze diensten is niet tegelaten. Uw accunt mag de server nit z belasten dat andere klanten hier hinder van ndervinden, de snelheid van de server beperkt f een te hge lad (meer dan 5% van het CPU) verrzaakt. Omwille van de ernst van deze vertredingen en mdat sms snelle beslissingen ndig zijn m verdere prblemen met de server te vermijden kunnen er sms acties genmen wrden znder vrafgaande melding naar de klant te, k al zullen we steeds ns uiterste best den m deze wel vraf te sturen. 5. Meerverbruik dataverkeer De klant kan te allen tijde upgraden naar een grter hsting pakket pakket. Extra dataverkeer zal in rekening wrden gebracht aan de klant. 6. Dmeinnaam diensten en registraties Het verhuizen van dmeinnaam staat gelijk aan een registratie. Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) zal steeds alle dmeinnamen registreren p naam van de klant en dit vlgens de gegevens drgeven tijdens de bestelling. Het is de verantwrdelijkheid van de klant m deze gegevens crrect p te geven tijdens zijn bestelling. Wijziging in bepaalde gegevens van een dmeinnaam kunnen extra ksten met zich meebrengen.

6 De klant accepteert dat hij met de registratie van een dmein zich dient te huden aan de regelgeving van de individuele dmeinnaam achtervegsels zals bepaald dr bv. SIDN.nl vr.nl dmeinen f ICANN.rg vr.cm,.net,.rg, enz... dmeinen. Het is de verantwrdelijkheid van de klant deze bepalingen p regelmatige basis te cntrleren. De klant dient de registratiefrmulieren vr dmeinnamen naar waarheid in te vullen. De registratie en/f verhuizing van een dmeinnaam wrdt z spedig mgelijk aangevraagd nadat de betaling hiervr (en de eventueel bendigde frmulieren en autrisatie cdes) dr Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) ntvangen is. De aanvrager van een dmein verhuizing is verantwrdelijk vr de gegevens wat betreft eigenaar en adres vermeld tijdens de aanvraag. Deze gegevens meten vereenkmen met de gegevens die gekppeld zijn aan de dmeinnaam. Indien deze gegevens niet meer klppen dient de klant deze eerst te laten wijzigen bij de registrant waar het dmein geregistreerd staat. Om een verhuizing vlt te laten verlpen dient k het adres p het dmein crrect te zijn. Indien dit niet meer het geval is vragen we de klant dit te laten wijzigen dr de huidige registrant alvrens de verhuizing aan te vragen. Ksten die vrtvleien uit het verstrekken van verkeerde infrmatie zullen in rekening wrden gebracht aan de klant. 7. Wijziging algemene vrwaarden Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) behudt p elk genblik het recht m de algemene vrwaarden te wijzigen znder vrafgaande kennisgeving. 8. Aansprakelijkheid De klant gaat akkrd dat de wederverkpers, persneelsleden, medewerkers, zaakverders en vertegenwrdigers van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) nit aansprakelijk kunnen gesteld wrden vr ksten vrtvleiend uit claims, eisen, nksten, verliezen, schade en juridische ksten ntstaan uit aanspraak, claim f rechtszaak wegens laster, eerrf, cpyright en merkenrecht vertredingen alsk alle andere schadeclaims vrtvleiend uit (I) de deelname van de klant in het hsting netwerk van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.), (II) de werking van de website van de klant f (III) eender welke gebeurtenis ntstaan mwille van het klant zijn bij Hsting4ever.nl (ME Media v..f.). Het gebruik van de klant van een dienst bij Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) is geheel vr zijn/haar eigen risic. De klant gaat tevens akkrd m Hsting4ever.nl (ME

7 Media v..f.) te vergeden vr al zijn juridische nksten die, in alle redelijkheid, ndig zijn vr het nderzeken en laten tepassen van zijn rechten in deze vereenkmst. De klant begrijpt dat Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) vr bepaalde diensten berep det p derde partijen. In geen enkel geval zal de klant Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) f één van zijn medewerkers aansprakelijk kunnen stellen vr schade vrtvleiend uit het gebruik van de diensten van deze derde partijen. Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) kan niet verantwrdelijk gesteld wrden vr het niet meer beschikbaar zijn van een dmeinnaam in de peride die zit tussen het plaatsen van de bestelling, ntvangen van betaling, verwerking van betaling en het aanvragen van de registratie van een dmeinnaam. De diensten geleverd dr Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) wrden geleverd p basis van beschikbaarheid. Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) accepteert enkel schriftelijk vastgelegde waarbrgen. Het gebruik van de klant van een dienst bij Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) is geheel vr zijn/haar eigen risic. Hsting4ever.nl (ME Media v..f.), zijn persneelsleden, medewerkers, zaakverders, wederverkpers f partners kunnen nit aansprakelijk gesteld f verantwrdelijk gehuden wrden vr schade geleden dr gebruik f misbruik van infrmatie, inhud f diensten geleverd dr Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) inclusief directe f indirecte schade als gevlg van het niet beschikbaar zijn, het schrsen f stpzetten van diensten, ngeacht de redenen hiervr. De klant gaat akkrd dat geen enkele medewerker van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.), nder geen enkele mstandigheid en znder enkele uitzndering, verantwrdelijk gesteld f gehuden kan wrden vr situaties waarbij een derde partij zich, illegaal f znder telating, tegang verschaft tt nze diensten, inclusief situaties waarbij dit gebeurt dr de explitatie van gaten in de veiligheid, tekrtkmingen f zwakke plekken (al dan niet gekend dr Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) p dat genblik) die mgelijk bestaan in de diensten f het materiaal dat Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) gebruikt m zijn diensten te verlenen. Onder geen enkele mstandigheid, zelfs in geval van nalatigheid, kan Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) f een medewerker van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) verantwrdelijk gesteld wrden vr enige directe, indirecte, ccasinele, uitznderlijke, blijvende f mrele schade, f verlies van pbrengst, winst f data van de klant, f cnsumenten van de klant f eender welke derde partij, al dan niet f Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) f één van zijn medewerkers verbnden zijn via een cntract, in het ngelijk gesteld wrden f verantwrdelijk zijn, zelfs als men p de hgte was van mgelijke risic's. Dit geldt tevens vr elk verlies f schade die het gevlg zijn, f waarvan men vermedt dat ze het gevlg zijn, van het gebruik f het niet kunnen gebruik maken van de diensten van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) f die het gevlg zijn van futen, vergissingen, nderbrekingen, verwijderen van bestanden, verlies van data, misverstanden, virussen, defecten, nderbrekingen van diensten f elke andere fut f daad die leidt tt schade, al dan niet verrzaakt dr een daad van de natuur f de mens, netwerk prblemen, diefstal, prblemen met apparatuur, vernietiging f het znder testemming tegang verschaffen van de administratie van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.), zijn prgramma's, apparatuur, netwerk, servers f andere diensten.

8 Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) kan in geen enkel geval verantwrdelijk gesteld wrden vr de werking, het falen f de nderbrekingen van geleverde diensten, inclusief (maar niet gelimiteerd tt) het verlies van website data, verlies van backup data, het nvermgen m een recente kpie te bezrgen van uw website f data, website dwntime, verliezen dr niet beschikbaar zijn van website. Niet in tegenstrijd met elk ander punt in deze vereenkmst, kan de verantwrdelijkheid van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) mtrent deze vereenkmst (vr elke en alle schade, verliezen, ksten f andere claims) maximum het bedrag bedragen dat betaald werd dr de klant, vr deze diensten die de schade verrzaakten, in de laatste 3 (drie) maanden vrafgaand gaan aan de datum van het incident f het mment van het vrval. De klant is verantwrdelijk vr elk misbruik van zijn accunt, k al is dit misbruik gepleegd dr een vriend, familielid, gast f werknemer. Daarm is het belangrijk de ndige stappen te ndernemen dat anderen zich geen ngecntrleerde tegang kunnen verschaffen tt uw accunt. Draag daarm zrg vr uw gegevens. Verder mag u uw accunt niet gebruiken m veiligheidsmaatregelen te drbreken van een andere accunt f ngerlfde tegang te verschaffen tt eender welk netwerk f server. Alhewel Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) er alles aandet m zrgvuldig met de gegevens van zijn klanten m te gaan en intern zrgt vr back-ups van alle gegevens, begrijpt de klant dat dr de technische aard van de dienstverlening een back-up niet gegarandeerd is. De klant blijft ultiem verantwrdelijk vr de ndige back-ups van de gegevens p zijn accunt. 9. Financiële en juridische infrmatie Futieve transacties f betalingen meten steeds gemeld wrden binnen de 30 dagen dat het vrval plaats vnd. Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) behudt het recht m tijdelijk diensten p te schrten, in te perken f in tijd te verkrten bij niet f te laat ntvangen betaling van aangerekende smmen. Dit hudt echter niet in dat hierdr de gevraagde smmen niet betaald dienen te wrden. Deze algemene vrwaarden bevatten de vlledige en enige vereenkmst tussen beide partijen en vervangen alle vrgaande algemene vrwaarden. Van deze vereenkmst kan enkel wrden afgeweken dr een vereenkmst die schriftelijk werd vastgelegd en ndertekend dr het management van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.). Geen enkele mndelinge vereenkmst, vrstel, belfte, afspraak f mededeling die gedaan werd en afwijkt van deze vrwaarden is geldig tenzij schriftelijk vastgelegd. Op deze vereenkmst geslten met Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) is enkel het Nederlands recht van tepassing. In het geval van een geschil zal Hsting4ever.nl (ME Media v..f.), in alle redelijkheid, al het mgelijke den m deze p te lssen. Mcht de

9 klant een geschil gerechtelijk willen aanvechten dan begrijpt de klant dat Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) het recht heeft de bewuste accunt te schrsen tt er een uitspraak is in deze zaak. De huidige algemene vrwaarden zijn frmeel en uitdrukkelijk dr de klant aangenmen. Deze vereenkmst, samen met het bestelfrmulier en alle mgelijke andere dcumenten vermeld in deze vereenkmst, maken deel uit van de vlledige vereenkmst tussen beide partijen, en vervangt alle vrgaande vereenkmsten en algemene vrwaarden. Mcht een gedeelte van deze vereenkmst dr een rechtbank ngeldig verklaard wrden, dan zal de rest van de vereenkmst nverminderd van kracht blijven. De klant verklaart hierbij dat hij f zij, fwel als individu deze vereenkmst aangaat vr zijn f haar persnlijk gebruik en gewettigd is, fwel een bedrijf, venntschap, vereniging f andere legale entiteit vertegenwrdigd en handelt in naam van de klant en de vlledige testemming heeft m deze vereenkmst aan te gaan en na te leven in naam van de klant. Bij een schending van één van de regels uit nze algemene vrwaarden p een accunt van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.), hebben wij het recht m uw accunt tijdelijk f definitief stp te zetten en dit znder vrafgaand bericht. We geven er de vrkeur aan eerst nze klanten te adviseren bij vertredingen, futief gedrag en elke andere vrm van crrectie die ndig is, maar bij ernstige vertredingen van de algemene vrwaarden zal dit leiden tt nmiddellijke stpzetting van nze diensten. Als de inbreuk een crimineel feit is zal Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) de bevegde autriteiten in kennis stellen en vlledige medewerking bieden en heeft Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) het recht persnlijke gegevens van de klant vrij te geven aan wettelijke verheden, dit znder vrafgaande testemming van de klant. Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) is niet verantwrdelijk vr schade en/f dataverlies als gevlg van het stpzetten van diensten bij vertredingen van de algemene vrwaarden. Graag aandacht vr het feit dat Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) beseft dat smmige van de vertredingen hierbven beschreven nvrijwillig gebeuren, f het gevlg zijn van niet dr de klant gedgekeurde tegang p zijn accunt dr derden. Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) zal ieder geval apart berdelen en dit met geznd verstand behandelen rekening hudend met de technische en sciale gevlgen van de situatie. De klant begrijpt dat dr de aard van smmige vertredingen p de algemene vrwaarden Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) sms ernstige technische en financiele inspanningen met leveren vr het plssen van deze vertreding f klacht. Eventuele nduidelijkheden ver deze regels kunnen via (ME Media v..f.).nl aan Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) vrgelegd wrden. 10. Cntact Infrmatie Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) biedt telefnische ndersteuning maar geeft er de vrkeur aan dat (technische) vragen zveel mgelijk per ticket service wrden gesteld. Tickets wrden drgaans binnen 3 uur beantwrd, tenzij in uitznderlijke gevallen meer tijd ndig is m een passende plssing te vinden. Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) stelt de klant dan daarvan p de hgte.

10

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. Algemene en Specifieke voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Sharp-IT (vanaf hier aangeduid als Sharp-IT, of "verkoper", of leverancier ) en alle klanten die een dienst of product bestellen

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11 Prgramma Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 In vereenstemming met de autrisatie die dr de verzekeraar nder Cntract SC3342013280 is verleend aan ndergetekende en met in acht name van

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK:30262720), hierna

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Allianz@ ....., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U') U') c.. Allianz@...".., Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c.. Allianz@) CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v13 voor Windows

Kurzweil 3000 v13 voor Windows Kurzweil 3000 v13 vr Windws Snelstartgids Gebruiksrechtvereenkmst Kurzweil 3000 installeren en activeren Aan de slag met K3000 Aan de slag met KES-Tls Instructiefiches en vide s: K3000 in een ntendp Vlledige

Nadere informatie

VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1004

VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie.

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie. Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en dcumenten p basis van classificatie. KMS PROC OP-ICT-PB-IB Inhud 1 Del... 2 2 Classificatie als methdiek vr een 'passende' beveiliging... 2 2.1 Classificatie

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar in alle redelijkheid

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be MassaMail is een cncept van Landscht.be Landscht.be Karel Van Landscht Appelbm 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landscht.be De algemene vrwaarden kunnen gelezen wrden p http://www.massamail.be/algemene_vrwaarden.htm

Nadere informatie