Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden."

Transcriptie

1 Algemene Vrwaarden Hsting4ever.nl Hsting4ever is een dienst van ME Media V.O.F. Abraham Strickstraat EV Enschede Laatste aanpassing: We vragen u deze vereenkmst dr te nemen vr u een bestelling plaatst. Dr het bestellen van diensten en/f prducten van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) verklaart u dat u deze algemene vrwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkrd gaat met alle bepalingen beschreven in deze vereenkmst. Aarzel niet m cntact met ns p te nemen als u vragen heeft met betrekking tt nze algemene vrwaarden. 1. Algemene vrwaarden, privacy plicy en disclaimer Deze vereenkmst wrdt afgeslten tussen Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) en geldt vr alle klanten die een dienst f prduct bestellen van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) via één van zijn websites, per pst, telefn f fax. (klanten wrden vanaf hier aangeduid als "de klant"). Deze vereenkmst gaat in vanaf het mment van bestellen van de dienst f prduct. Wanneer u een bestelling plaatst vr één van nze diensten zal de verzamelde persnlijke infrmatie strikt vertruwelijk behandeld wrden. Deze infrmatie wrdt enkel gebruikt vr het behandelen van uw bestelling en m u een z ged mgelijke dienstverlening te bezrgen. Nit, uitgeznderd in wettelijke prcedures, zullen we uw gegevens drgeven aan derden. Op aanvraag zullen wij nze klanten alle infrmatie die we ver hen bewaren testuren. Alle cmmunicatie met de klant (ver zwel bestelling, verlenging, facturatie als infrmatie) verlpt via het adres waarmee de klant zich heeft aangemeld tijdens het bestellen. Het is daarm belangrijk, en de verantwrdelijkheid van de klant, dat hij een eventuele wijziging van dit adres binnen 48 uur meldt aan (ME Media v..f.).nl f dit aanpast in het Accunt Management Systeem. De klant begrijpt dat dit bij nalatigheid ernstige gevlgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tt het verlies van een dmeinnaam.

2 2. Start, verlenging en einde van vereenkmst Alle tarieven p nze website zijn aangeduid p jaarbasis exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De BTW is vr rekening van de klant en wrdt in meerdering gebracht p het ttaal van de bestelling. De klant gaat met het plaatsen van een bestelling akkrd met de tarieven die aangegeven zijn dr Hsting4ever.nl (ME Media v..f.). Deze vereenkmst gaat in vanaf het mment van plaatsen en/f verzenden van een bestelling. De lptijd van deze vereenkmst is in principe één jaar. Alle diensten zijn p basis van vruitbetaling, tenzij anders vereengekmen met Hsting4ever.nl (ME Media v..f.). Als de klant besluit m diensten te annuleren waarvr hij reeds betaald heeft beseft hij dat de reeds verstreken termijn niet in aanmerking kmt vr terugbetaling tenzij hierver van te vren met Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) afspraken zijn gemaakt. De lptijd vr bestelde dmeinnamen is één jaar en is uitgeslten van eventuele herrepingsrecht. Als de klant besluit zijn diensten te annuleren dan is hij vr de bestelde dmeinnamen het bedrag verschuldigd vr het gehele jaar. Een bestelling kan te allen tijde geannuleerd wrden. Zit de cnsument ng in de 14 dagen herrepingsrecht dan zal het gehele bedrag van de bestelling, met uitzndering van eventueel bestelde dmeinnamen en andere hiervr uitgeslten diensten (zie nze herrepingsrecht pagina), terug wrden betaald. Na de herrepingsrecht peride zal er geen resitutie plaatsvinden. Deze garantie is alleen geldig het eerste jaar en geldt niet vr prducten die verlengd zijn. Prducten die verlengd zijn uitgeslten van restitutie. Om in aanmerking te kmen vr de vlledige teruggave van het bedrag dat betaald is vr bestelde diensten dient de aanvraag van die annulering binnen veertien (14) dagen na besteldatum plaats te vinden via de ticket service van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.). Dmeinnamen zijn uitgeslten van restitutie. Als service naar de klant wrden hsting accunts en dmeinnamen niet autmatisch verlengd tenzij anders vereengekmen. Op deze manier kmt de klant niet vr naangename verrassingen te staan dat zijn accunt niet tijdig is pgezegd en autmatisch verlengd is. Op deze manier wil Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) k het vertruwen in zijn diensten tnen. Ok bij verlengingen werken alle diensten p basis van vrafbetaling. Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) stuurt de klant via een 'verzek tt verlenging'

3 vanaf één maand vr de vervaldatum van de accunt f dienst. Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) dient alle betalingen vr verlengingen te ntvangen ten laatste 7 dagen vr de vervaldatum ervan. Dit is ndzakelijk m te kunnen garanderen dat de verlenging znder prblemen verlpt. Dr een tijdige betaling vermijdt de klant dat een website ffline gaat, f dat hij een dmeinnaam verliest. Indien de klant geen ntvangen heeft mtrent de verlenging van zijn accunt 20 dagen vr de vervaldatum draagt hij de verantwrdelijkheid deze zelf aan te vragen bij Hsting4ever.nl (ME Media v..f.). 2.1 Herrepingsrecht Als cnsument kunt u binnen 14 dagen na ingangsdatum znder reden van pgave en kstels de vereenkmst annuleren. Het herrepingsrecht is alleen geldig p het hsting pakket en direct aanverwante diensten. Een dmeinnaam, SSL certificaten, exchange server, premium mailbx, mbiele websitebuilder, virus scanner, website builder plus en ver andere diensten waar hsting4ever ksten maakt die vr ns niet restitueerbaar zijn, hierdr zijn deze diensten uitgeslten van het herrepingsrecht en vallen niet nder de Wet kp p afstand. Zakelijke klanten zijn ten alle tijden uitgeslten van dit herrepingsrecht. Wanneer u aanspraak wilt maken p dit herrepingsrecht meld dit dan per mail p waarna er binnen 24 uur een bevestiging kmt. 3. Illegale activiteiten Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) wenst een superieure dienstverlening aan zijn klanten te leveren en wil dat zijn klanten hierp te allen tijde kunnen rekenen. De diensten van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) mgen enkel gebruikt wrden vr legale deleinden. Om deze redenen zullen we geen diensten verlenen aan hen die nze diensten gebruiken vr: Het hacken f het znder testemming tegang verschaffen (f pging tt) tt een accunt, cmputer, server, f netwerk. Ok het scannen van prten f firewalls en 'phishing' (frauduleus achter gegevens prberen te kmen) zijn niet tegestaan. Het hsten f aanbieden van bestanden, sftware f muziek waarvr de klant geen testemming f licentie heeft.

4 Het uitveren van IRC gerelateerde scripts. Het uitveren van chat sftware znder dat hiervr vraf testemming is gevraagd en verkregen is van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.).nl. Het verzenden van spam f het in bulk verzenden van ngewenste cmmerciele f andere s. Het schenden van intellectuele rechten, cpyrights, trademarks, privacy en andere wettelijke rechten. Indien u denkt dat een klant gehst p nze servers een inbreuk pleegt p één van deze feiten vragen we u ns de ndige infrmatie te verschaffen inclusief m welk materiaal het gaat, een ndertekend bewijs dat u de eigenaar bent van het materiaal en uw vlledige cntactgegevens. Indien uw klacht gegrnd blijkt zal de desbetreffende accunt geschrst f verwijderd wrden. Het hsten f aanbieden van materiaal dat bedreigend, nwettelijk, beledigend, bsceen, aansttgevend is f materiaal waarvan Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) vindt dat het niet gepast is. Het hsten f aanbieden van kinderprngrafie is ten strengste verbden. Indien deze infrmatie ntdekt wrdt zal Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) direct de bevegde wettelijke autriteiten in kennis stellen. Het hsten f aanbieden van sftware die cmputervirussen f bestanden bevatten die schade kunnen tebrengen aan cmputers en/f servers van anderen. Alle prxy scripts zals bijvrbeeld nph-prxy.cgi, wwwprxy.cgi enz. Dr het akkrd gaan met deze algemene vrwaarden geeft de klant de testemming aan Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) m bij een inbreuk p nze vrwaarden alle verzamelde gegevens ver de klant dr te geven aan de wettelijke verheden indien zij hier m vragen. Deze gegevens kunnen nder meer zijn : ip adressen, accuntinfrmatie, bestanden die zijn pgelsagen in de hsting accunt en persnlijke infrmatie. 4. Acceptabel gebruik van en tegang tt diensten Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) det zijn uiterste best m de klant een z ged mgelijke dienstverlening te bezrgen. Geschillen f prblemen dienen dan k aan ns gemeld te wrden zdat het mgelijk is m een gepaste plssing te zeken. Vlgende inhud is NIET tegelaten (tenzij met de uitdrukkelijke testemming van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.)). Websites met adult f prngrafische inhud. Online game scripts zals ndermeer criminals.

5 Scripts die zichzelf autmatisch een grt aantal maal per uur uitveren (permanent server prcessen). De hsting accunt met vlden aan vlgende vrwaarden: Het grtste gedeelte van de afbeeldingen, dwnlad bestanden, enz. meten gelinkt wrden vanuit een HTML f equivalente webpagina die bereikbaar is vr het publiek. De website bestaat vr het grtste gedeelte uit web pagina's en afbeeldingen gebruikt p deze pagina's. De website is niet in de eerste plaats ntwrpen vr het ter beschikking stellen van bestanden m te dwnladen. Het dataverkeer verrzaakt dr één f meerdere van uw dwnlads staan in redelijke verhuding tt het verbruik van de rest van uw website. De schijfruimte die u ter beschikking heeft mag niet wrden gebruikt vr mail pslag deleinden. bxen mgen derhalve niet grter zijn dan 400MB per stuk. Ongebreideld gebruik van nze diensten is niet tegelaten. Uw accunt mag de server nit z belasten dat andere klanten hier hinder van ndervinden, de snelheid van de server beperkt f een te hge lad (meer dan 5% van het CPU) verrzaakt. Omwille van de ernst van deze vertredingen en mdat sms snelle beslissingen ndig zijn m verdere prblemen met de server te vermijden kunnen er sms acties genmen wrden znder vrafgaande melding naar de klant te, k al zullen we steeds ns uiterste best den m deze wel vraf te sturen. 5. Meerverbruik dataverkeer De klant kan te allen tijde upgraden naar een grter hsting pakket pakket. Extra dataverkeer zal in rekening wrden gebracht aan de klant. 6. Dmeinnaam diensten en registraties Het verhuizen van dmeinnaam staat gelijk aan een registratie. Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) zal steeds alle dmeinnamen registreren p naam van de klant en dit vlgens de gegevens drgeven tijdens de bestelling. Het is de verantwrdelijkheid van de klant m deze gegevens crrect p te geven tijdens zijn bestelling. Wijziging in bepaalde gegevens van een dmeinnaam kunnen extra ksten met zich meebrengen.

6 De klant accepteert dat hij met de registratie van een dmein zich dient te huden aan de regelgeving van de individuele dmeinnaam achtervegsels zals bepaald dr bv. SIDN.nl vr.nl dmeinen f ICANN.rg vr.cm,.net,.rg, enz... dmeinen. Het is de verantwrdelijkheid van de klant deze bepalingen p regelmatige basis te cntrleren. De klant dient de registratiefrmulieren vr dmeinnamen naar waarheid in te vullen. De registratie en/f verhuizing van een dmeinnaam wrdt z spedig mgelijk aangevraagd nadat de betaling hiervr (en de eventueel bendigde frmulieren en autrisatie cdes) dr Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) ntvangen is. De aanvrager van een dmein verhuizing is verantwrdelijk vr de gegevens wat betreft eigenaar en adres vermeld tijdens de aanvraag. Deze gegevens meten vereenkmen met de gegevens die gekppeld zijn aan de dmeinnaam. Indien deze gegevens niet meer klppen dient de klant deze eerst te laten wijzigen bij de registrant waar het dmein geregistreerd staat. Om een verhuizing vlt te laten verlpen dient k het adres p het dmein crrect te zijn. Indien dit niet meer het geval is vragen we de klant dit te laten wijzigen dr de huidige registrant alvrens de verhuizing aan te vragen. Ksten die vrtvleien uit het verstrekken van verkeerde infrmatie zullen in rekening wrden gebracht aan de klant. 7. Wijziging algemene vrwaarden Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) behudt p elk genblik het recht m de algemene vrwaarden te wijzigen znder vrafgaande kennisgeving. 8. Aansprakelijkheid De klant gaat akkrd dat de wederverkpers, persneelsleden, medewerkers, zaakverders en vertegenwrdigers van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) nit aansprakelijk kunnen gesteld wrden vr ksten vrtvleiend uit claims, eisen, nksten, verliezen, schade en juridische ksten ntstaan uit aanspraak, claim f rechtszaak wegens laster, eerrf, cpyright en merkenrecht vertredingen alsk alle andere schadeclaims vrtvleiend uit (I) de deelname van de klant in het hsting netwerk van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.), (II) de werking van de website van de klant f (III) eender welke gebeurtenis ntstaan mwille van het klant zijn bij Hsting4ever.nl (ME Media v..f.). Het gebruik van de klant van een dienst bij Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) is geheel vr zijn/haar eigen risic. De klant gaat tevens akkrd m Hsting4ever.nl (ME

7 Media v..f.) te vergeden vr al zijn juridische nksten die, in alle redelijkheid, ndig zijn vr het nderzeken en laten tepassen van zijn rechten in deze vereenkmst. De klant begrijpt dat Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) vr bepaalde diensten berep det p derde partijen. In geen enkel geval zal de klant Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) f één van zijn medewerkers aansprakelijk kunnen stellen vr schade vrtvleiend uit het gebruik van de diensten van deze derde partijen. Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) kan niet verantwrdelijk gesteld wrden vr het niet meer beschikbaar zijn van een dmeinnaam in de peride die zit tussen het plaatsen van de bestelling, ntvangen van betaling, verwerking van betaling en het aanvragen van de registratie van een dmeinnaam. De diensten geleverd dr Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) wrden geleverd p basis van beschikbaarheid. Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) accepteert enkel schriftelijk vastgelegde waarbrgen. Het gebruik van de klant van een dienst bij Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) is geheel vr zijn/haar eigen risic. Hsting4ever.nl (ME Media v..f.), zijn persneelsleden, medewerkers, zaakverders, wederverkpers f partners kunnen nit aansprakelijk gesteld f verantwrdelijk gehuden wrden vr schade geleden dr gebruik f misbruik van infrmatie, inhud f diensten geleverd dr Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) inclusief directe f indirecte schade als gevlg van het niet beschikbaar zijn, het schrsen f stpzetten van diensten, ngeacht de redenen hiervr. De klant gaat akkrd dat geen enkele medewerker van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.), nder geen enkele mstandigheid en znder enkele uitzndering, verantwrdelijk gesteld f gehuden kan wrden vr situaties waarbij een derde partij zich, illegaal f znder telating, tegang verschaft tt nze diensten, inclusief situaties waarbij dit gebeurt dr de explitatie van gaten in de veiligheid, tekrtkmingen f zwakke plekken (al dan niet gekend dr Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) p dat genblik) die mgelijk bestaan in de diensten f het materiaal dat Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) gebruikt m zijn diensten te verlenen. Onder geen enkele mstandigheid, zelfs in geval van nalatigheid, kan Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) f een medewerker van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) verantwrdelijk gesteld wrden vr enige directe, indirecte, ccasinele, uitznderlijke, blijvende f mrele schade, f verlies van pbrengst, winst f data van de klant, f cnsumenten van de klant f eender welke derde partij, al dan niet f Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) f één van zijn medewerkers verbnden zijn via een cntract, in het ngelijk gesteld wrden f verantwrdelijk zijn, zelfs als men p de hgte was van mgelijke risic's. Dit geldt tevens vr elk verlies f schade die het gevlg zijn, f waarvan men vermedt dat ze het gevlg zijn, van het gebruik f het niet kunnen gebruik maken van de diensten van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) f die het gevlg zijn van futen, vergissingen, nderbrekingen, verwijderen van bestanden, verlies van data, misverstanden, virussen, defecten, nderbrekingen van diensten f elke andere fut f daad die leidt tt schade, al dan niet verrzaakt dr een daad van de natuur f de mens, netwerk prblemen, diefstal, prblemen met apparatuur, vernietiging f het znder testemming tegang verschaffen van de administratie van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.), zijn prgramma's, apparatuur, netwerk, servers f andere diensten.

8 Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) kan in geen enkel geval verantwrdelijk gesteld wrden vr de werking, het falen f de nderbrekingen van geleverde diensten, inclusief (maar niet gelimiteerd tt) het verlies van website data, verlies van backup data, het nvermgen m een recente kpie te bezrgen van uw website f data, website dwntime, verliezen dr niet beschikbaar zijn van website. Niet in tegenstrijd met elk ander punt in deze vereenkmst, kan de verantwrdelijkheid van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) mtrent deze vereenkmst (vr elke en alle schade, verliezen, ksten f andere claims) maximum het bedrag bedragen dat betaald werd dr de klant, vr deze diensten die de schade verrzaakten, in de laatste 3 (drie) maanden vrafgaand gaan aan de datum van het incident f het mment van het vrval. De klant is verantwrdelijk vr elk misbruik van zijn accunt, k al is dit misbruik gepleegd dr een vriend, familielid, gast f werknemer. Daarm is het belangrijk de ndige stappen te ndernemen dat anderen zich geen ngecntrleerde tegang kunnen verschaffen tt uw accunt. Draag daarm zrg vr uw gegevens. Verder mag u uw accunt niet gebruiken m veiligheidsmaatregelen te drbreken van een andere accunt f ngerlfde tegang te verschaffen tt eender welk netwerk f server. Alhewel Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) er alles aandet m zrgvuldig met de gegevens van zijn klanten m te gaan en intern zrgt vr back-ups van alle gegevens, begrijpt de klant dat dr de technische aard van de dienstverlening een back-up niet gegarandeerd is. De klant blijft ultiem verantwrdelijk vr de ndige back-ups van de gegevens p zijn accunt. 9. Financiële en juridische infrmatie Futieve transacties f betalingen meten steeds gemeld wrden binnen de 30 dagen dat het vrval plaats vnd. Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) behudt het recht m tijdelijk diensten p te schrten, in te perken f in tijd te verkrten bij niet f te laat ntvangen betaling van aangerekende smmen. Dit hudt echter niet in dat hierdr de gevraagde smmen niet betaald dienen te wrden. Deze algemene vrwaarden bevatten de vlledige en enige vereenkmst tussen beide partijen en vervangen alle vrgaande algemene vrwaarden. Van deze vereenkmst kan enkel wrden afgeweken dr een vereenkmst die schriftelijk werd vastgelegd en ndertekend dr het management van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.). Geen enkele mndelinge vereenkmst, vrstel, belfte, afspraak f mededeling die gedaan werd en afwijkt van deze vrwaarden is geldig tenzij schriftelijk vastgelegd. Op deze vereenkmst geslten met Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) is enkel het Nederlands recht van tepassing. In het geval van een geschil zal Hsting4ever.nl (ME Media v..f.), in alle redelijkheid, al het mgelijke den m deze p te lssen. Mcht de

9 klant een geschil gerechtelijk willen aanvechten dan begrijpt de klant dat Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) het recht heeft de bewuste accunt te schrsen tt er een uitspraak is in deze zaak. De huidige algemene vrwaarden zijn frmeel en uitdrukkelijk dr de klant aangenmen. Deze vereenkmst, samen met het bestelfrmulier en alle mgelijke andere dcumenten vermeld in deze vereenkmst, maken deel uit van de vlledige vereenkmst tussen beide partijen, en vervangt alle vrgaande vereenkmsten en algemene vrwaarden. Mcht een gedeelte van deze vereenkmst dr een rechtbank ngeldig verklaard wrden, dan zal de rest van de vereenkmst nverminderd van kracht blijven. De klant verklaart hierbij dat hij f zij, fwel als individu deze vereenkmst aangaat vr zijn f haar persnlijk gebruik en gewettigd is, fwel een bedrijf, venntschap, vereniging f andere legale entiteit vertegenwrdigd en handelt in naam van de klant en de vlledige testemming heeft m deze vereenkmst aan te gaan en na te leven in naam van de klant. Bij een schending van één van de regels uit nze algemene vrwaarden p een accunt van Hsting4ever.nl (ME Media v..f.), hebben wij het recht m uw accunt tijdelijk f definitief stp te zetten en dit znder vrafgaand bericht. We geven er de vrkeur aan eerst nze klanten te adviseren bij vertredingen, futief gedrag en elke andere vrm van crrectie die ndig is, maar bij ernstige vertredingen van de algemene vrwaarden zal dit leiden tt nmiddellijke stpzetting van nze diensten. Als de inbreuk een crimineel feit is zal Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) de bevegde autriteiten in kennis stellen en vlledige medewerking bieden en heeft Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) het recht persnlijke gegevens van de klant vrij te geven aan wettelijke verheden, dit znder vrafgaande testemming van de klant. Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) is niet verantwrdelijk vr schade en/f dataverlies als gevlg van het stpzetten van diensten bij vertredingen van de algemene vrwaarden. Graag aandacht vr het feit dat Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) beseft dat smmige van de vertredingen hierbven beschreven nvrijwillig gebeuren, f het gevlg zijn van niet dr de klant gedgekeurde tegang p zijn accunt dr derden. Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) zal ieder geval apart berdelen en dit met geznd verstand behandelen rekening hudend met de technische en sciale gevlgen van de situatie. De klant begrijpt dat dr de aard van smmige vertredingen p de algemene vrwaarden Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) sms ernstige technische en financiele inspanningen met leveren vr het plssen van deze vertreding f klacht. Eventuele nduidelijkheden ver deze regels kunnen via (ME Media v..f.).nl aan Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) vrgelegd wrden. 10. Cntact Infrmatie Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) biedt telefnische ndersteuning maar geeft er de vrkeur aan dat (technische) vragen zveel mgelijk per ticket service wrden gesteld. Tickets wrden drgaans binnen 3 uur beantwrd, tenzij in uitznderlijke gevallen meer tijd ndig is m een passende plssing te vinden. Hsting4ever.nl (ME Media v..f.) stelt de klant dan daarvan p de hgte.

10

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE Dit dcument (samen met de dcumenten waarnaar hierin wrdt verwezen) zet uiteen nder welke vrwaarden je als gast dan wel geregistreerd gebruiker van nze website https://share.maxi-csi.nl

Nadere informatie

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks Ondanks de cnstante zrg en aandacht die wij besteden aan de inhud van deze internetsite, is het mgelijk dat infrmatie p deze internetsite nvlledig f njuist is. Auteursrecht Wij hebben p de inhud van deze

Nadere informatie

Mijn OndernemersPlatform Gebruikersovereenkomst

Mijn OndernemersPlatform Gebruikersovereenkomst Mijn OndernemersPlatfrm Gebruikersvereenkmst Hartelijk dank vr je interesse in Mijn OndernemersPlatfrm. Hiernder staat de gebruikersvereenkmst, die bestaat uit: A. de vrwaarden vr het gebruik van de Mijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Gebruik , internet en intranet.

Gebruik  , internet en intranet. Gebruik e-mail, internet en intranet. 1. Starten en beëindigen e-mailadres en wachtwrd 1.1 Medewerkers met een arbeidsvereenkmst van Yes! Kinderpvang krijgen bij het in diensttreden een e-mailadres en

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag. Algemene Vrwaarden Thuiswinkel (vr cnsumenten) Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind)

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) 1 INFO KINDEROPVANG Naam: 3Wplus Kinderpvang Adres: Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik Mallebt Huizingen A. Vaucampslaan 80, 1654 Huizingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende:

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende: Algemene vrwaarden Kwaliteit Kwaliteit vinden wij bij Rugkliniek Zetermeer erg belangrijk. Alle fysitherapeuten binnen nze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Kninklijk

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Inschrijfformulier Yoga Detox week april 2014

Inschrijfformulier Yoga Detox week april 2014 Inschrijffrmulier Yga Detx week april 2014 Wij willen u vragen m nderstaande gegevens z vlledig mgelijk in te vullen. Man / vruw* Vlledige naam: Adres: Pstcde + wnplaats: Telefn: Email: Gebrteplaats: Gebrtedatum:

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

Verkoopskanaal: SAL TB CC ISC andere

Verkoopskanaal: SAL TB CC ISC andere Gelieve dit dcument te faxen naar nze administratieve dienst p het nummer 0800 11 333 Web_Hsting S_NL aug_sept 2006_PROMOdc p 1/5 FAX administratieve dienst: 0800 11 333 CBS FAX: Teleshp: 0800 11 333 Retail:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Muziekcentrum Trix

Huishoudelijk reglement Muziekcentrum Trix Huishudelijk reglement Muziekcentrum Trix Aard van de activiteiten De lkalen van Trix wrden niet ter beschikking gesteld vr de vlgende activiteiten f deleinden: Activiteiten die verlast verrzaken aan de

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld Persnlijke fferte vr Dhr. V. Orbeeld Znnestraat 12 1234AB, Znnestad 15 april 2015, s-hertgenbsch Geachte heer Orbeeld, Hartelijk dank dat we u een aanbd p maat mgen den vr Zelfstrm Huur Deze fferte p maat

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat 2010-09-17 Omgaan met kindermisbruik in nderwijs f internaat 1 Inleiding De vrbije maanden werd de Kerk gecnfrnteerd met verschillende klachten rnd kindermisbruik dr haar geestelijken. Smmige geestelijken

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDENN

ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDEN DEFENITIES De klant: de natuurlijke persn zals vermeld p de vrzijde van dit frmulier die de persnal trainer tegen betaling inhuurt vr advies en begeleiding van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst Gebruiksvereenkmst Versie: 3.0 Datum: 1 februari 2010 Maatschappelijke zetel Pstadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Kningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027

Nadere informatie

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen.

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Krachtens wettelijke bepalingen zijn wij verplicht m vrafgaand aan de ttstandkming van een (financiële) vereenkmst/pdracht tt dienstverlening dit dcument aan u te verstrekken.

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Certificatie voorwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten behoeve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008

Certificatie voorwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten behoeve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008 Certificatievrwaarden Cde: 1 van 7 Certificatie vrwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten beheve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008 1. Algemeen Deze certificatievrwaarden zijn uitgegeven dr SPEN Certificatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

PCBO Gedragscode Internet/ Intranet en email

PCBO Gedragscode Internet/ Intranet en email PCBO Gedragscde Internet/ Intranet en email Deze tekst mschrijft het gebruik van internet en intranet (hierna tezamen internet ) en e-mail vr werknemers van PCBO Apeldrn. De vlgende punten zijn verwgen

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie