Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. VERDELING PLANNINGSUREN PER WEEK OP BASIS VAN INGEVOERDE BEGIN- EN EINDDATUM EXTRA SECTIES/VELDEN TONEN OP DE PROJECTKAART OPNEMEN PROJECTVERGOEDINGEN INSTELLINGEN PROJECT ALERTS ALERT KLEUR IN PROJECTLIJST VOOR NIET GETEKENDE PROJECTEN PROCENTUELE AFWIJKING BTW BEREKENING MATERIALENSELECTIE OP PROJECTKOSTEN INVOERSCHERM PERIODE (MAAND) VAN BOEKING IN BOEKHOUDING WIJZIGBAAR VALIDATIE OP JUISTE FIRMA BIJ DOORBELASTEN KOSTEN OP PROJECT DATUM VERZONDEN EN GETEKEND VAN PROJECT RIBBON KOSTENACCORDERING (INGEBOEKT VANUIT KOSTENMODULE) RESTBUDGETBEREKENING IN PROJECTLIJST VOOR NIET GETEKENDE PROJECTEN PER MEDEWERKER INSTELLEN WIE ZIJN/HAAR UREN ADMINISTRATIEF DIENT TE ACCORDEREN INHOUDELIJK DEACCORDEREN VAN UREN DOOR ADMINISTRATIEVE ACCORDEUR IN TELEBANKIEREN KNOP VOOR GENEREREN SEPA-BETALINGSBESTAND NOTIFICATIES (MOGELIJK VANAF EXCHANGE SERVER 2007) DEBITEURENBEHEER STANDAARDURENITEM INSTELLEN PER MEDEWERKER T.B.V. ASSISTANCE WEB PORTAL FACTUURREGELS VAN PROJECT PROJECTSTATENHISTORIE Pagina 1 van 19

2 Upgradebrief: Assistance PSO 2013 v (augustus 2013) Geachte Assistance PSO-gebruiker, Assistance Software brengt in augustus 2013 een nieuwe versie uit van Assistance PSO for Microsoft Dynamics: In dit document beschrijven we nieuwe functionaliteiten en verbeteringen die u zult aantreffen in deze versie. Met vriendelijke groet, Assistance Software Pagina 2 van 19

3 1. VERDELING PLANNINGSUREN PER WEEK OP BASIS VAN INGEVOERDE BEGIN- EN EINDDATUM In het menu Systeembeheer, Instellingen, Algemene instellingen, Projecten kunt u de optie Verdeling planningsuren per week op basis van ingevoerde begin- en einddatum activeren. Hierdoor worden de geplande uren eerlijker per week verdeeld, berekend per dag in plaats van per week. Een voorbeeld: er is een planning van 12 uur werk met ingang van een vrijdag tot en met de vrijdag van de volgende week (periode van 6 dagen). Dit kan worden ingevoerd met: - Weeknummer tot en met weeknummer - Eerste dag tot en met laatste dag Als men de instelling niet activeert, dan is de weekplanning van beide wijzen van invoeren hierboven als volgt (verdeeld per week): Pagina 3 van 19

4 Mét de geactiveerde instelling moet men met een start- en einddatum plannen en wordt dezelfde planning van 12 uur als hieronder (verdeeld per week): 2. EXTRA SECTIES/VELDEN TONEN OP DE PROJECTKAART In het menu Systeembeheer, Instellingen, Algemene instellingen, Projecten kunt u de optie Extra secties/velden tonen op de projectkaart activeren. Hierdoor verschijnen meer invoervelden in Projectinformatie van een project, verdeeld over 3 secties. 1. De eerste sectie (Extra 1) heeft twee vrij invulbare tekstvelden 2. de tweede heeft twee datumvelden en decimaalvelden (Extra 2) 3. de derde heeft twee lookup(lijst)velden (Extra 3). De keuzelijst van de twee lookupvelden kan worden onderhouden in het Tabellenonderhoud, in het onderdeel Projecten: de tabellen Extra lookup 01 en Extra lookup 02. Onderstaande afbeelding toont een voorbeeld van het tabellenonderhoud voor de Extra lookupvelden. De keuzelijstvelden zien er dan bijvoorbeeld als volgt uit. De labels van de secties en velden kunt u aanpassen met de functionaliteit Rename labels (indien u de rechten heeft voor Vertalen in uw rol). Rename labels is een menu-optie die u krijgt als u een rechter muisklik geeft op de schermtitel van het geopende project. Pagina 4 van 19

5 Hierna verschijnt het scherm Translate met een lijst van labels van Projectinformatie die u kunt wijzigen. In de linker kolom ziet u het huidige label, rechts voert u de nieuwe weergegeven naam in. Na klikken op de knop Save ziet u direct de nieuwe weergegeven naam van het veld op het scherm. 3. OPNEMEN PROJECTVERGOEDINGEN In het menu Systeembeheer, Instellingen, Algemene instellingen, Projecten kunt u de optie Opnemen projectvergoedingen activeren. Hierna verschijnt bij het projecttarievenonderhoud de extra optie Vergoedingen. Hiermee kunt u per project projectgerelateerde standaard te boeken kosten/vergoedingen, zoals voorrijkosten en dagvergoedingen, toevoegen. Deze kunnen vervolgens worden gekozen om te boeken op het project. Dit kunt u zien als standaardprojectkosten voor het betreffende project. Bij het boeken van kosten op het betreffende project kunt u via de knop Vergoeding daar dan op boeken in aantallen, vergelijkbaar met een materiaal. Pagina 5 van 19

6 4. INSTELLINGEN PROJECT ALERTS Ten opzichte van de vorige versies van Assistance PSO zijn de alertinstellingen als volgt aangepast en gereorganiseerd (In het menu Systeembeheer, Instellingen, Algemene instellingen, Projecten). Toon projectitem-alerts Alerts kunnen worden geactiveerd voor afzonderlijke projectitems. Dit kan in de projectsjablonen in Tabellenonderhoud (Projectverdeling, Projectgroepen, items, kolom Alert actief ) en op projectitemniveau van lopende projecten op het tabblad Alerts. Dit toont automatisch een alert in de projectlijst (uitgebreide en niet uitgebreide weergave). Dit is altijd een alert van het slechtst presterende item van de items waar het alert actief is. Pagina 6 van 19

7 Tabellenonderhoud Tabblad Alert van een projectitem Pagina 7 van 19

8 Project-itemalerts houdt geen rekening met % gereed. Indien deze instelling aanstaat worden de alerts berekend aan de hand van een vergelijking tussen een honorarium of een begroot bedrag vergeleken met de bestede uren (tegen een intern of extern tarief) zonder rekening te houden met het percentage gereed. Staat deze instelling niet aan dan zal voor het afgeven van een alert de berekening als volgt gaan: Honorarium * % gereed minus bestede uren. Project-alerts op basis van projecttotalen (houdt geen rekening met % gereed). Deze instelling is voor de uitgebreide weergave van de projectlijst. Deze instelling zorgt ervoor dat per project het totaalbedrag (honorarium of begroot) wordt vergeleken met het totaal besteed (intern of extern tarief) en op basis van dit totaal een alert afgeeft. Dit betreffende alert is op basis van de ingestelde alert-kleuren. Let op: Indien ook de instelling Toon projectitem-alerts aanstaat wordt op projectniveau (in uitgebreide weergave) een projecttotaalalert gegeven. In de niet uitgebreide weergave wordt dan het alert in de projectlijst bepaald door het slechtst presterende item. De reeds bestaande instellingen voor kostenvergelijk KPI gelden nu ook voor de alerts. Hierbij wordt rekening gehouden met het projectkenmerk fixed price of regie. 5. ALERT KLEUR IN PROJECTLIJST VOOR NIET GETEKENDE PROJECTEN In het menu Systeembeheer, Instellingen, Algemene instellingen, Projecten kunt u met behulp van de instelling Alert kleur in projectlijst voor niet getekende projecten bepalen welke kleur de alerts bij niet getekende projecten in de projectlijst krijgen. Door hier een bepaalde kleur te kiezen zal een niet getekende project dit als alertkleur krijgen. Bij de keuze <Geen> wordt geen alert weergegeven. Bij de keuze Op basis van de ingestelde parameters werken de alerts als bij getekende projecten. 6. PROCENTUELE AFWIJKING BTW BEREKENING In het menu Systeembeheer, Instellingen, Algemene instellingen, Boekhouding kunt u de optie Procentuele afwijking BTW berekening activeren. Hierdoor komt er in het Tabellenonderhoud, Projecten, in de tabel BTW tarieven een extra kolom bij: % afwijking. Door bij een BTW-code gekenmerkt als Inkoop % afwijking aan te vinken geeft u aan dat er voor die BTW-code een afwijkend percentage BTW dient te worden berekend. Ook verschijnt er een nieuwe tabel met de naam BTW percentage afwijkingen. Hierin kunt u per BTW-code (de niet inclusieve met kenmerk % afwijking ) het percentage afwijking invoeren. Deze instellingen zijn bedoeld voor organisaties die te maken hebben met een beperkte invordering BTW op inkopen. Indien de beperkte invordering BTW op uw organisatie van toepassing is, dan neemt u de volgende stappen: Pagina 8 van 19

9 1. U activeert de instelling 2. In de tabel BTW tarieven zet u bij een BTW code, gekenmerkt als Inkoop, een vinkje in de kolom % afwijking 3. In de tabel BTW percentage afwijkingen voert u een nieuwe regel in voor dezelfde BTW code, voor een bepaalde periode, een afwijkpercentage in 4. In de inkoopboeking selecteert u de betreffende BTW-code Pagina 9 van 19

10 5. Na het accepteren van de boeking zijn de volgende boekingsregels aangemaakt In dit voorbeeld is het bedrag 15,54 (=74% van 21,00) op het grootboek voor BTW geboekt en 5,46 is geboekt (=26% van 21,00) op het geselecteerde grootboek in de boekingsregel in het inkoopboek. Op de BTW-aangifte worden de bedragen ook vermeld: 7. MATERIALENSELECTIE OP PROJECTKOSTEN INVOERSCHERM In het menu Systeembeheer, Instellingen, Algemene instellingen, Boekhouding kunt u de optie Materialenselectie op projectkosten invoerscherm activeren. Na activering kunt u in de boekhouding, bij het doorbelasten van een boeking aan een project, een materiaal selecteren. De te selecteren materialen komen uit de reeds bestaande materialentabel. In de omschrijving van de boeking worden automatisch het aantal, materiaalomschrijving en de prijs van het materiaal gezet. Pagina 10 van 19

11 8. PERIODE (MAAND) VAN BOEKING IN BOEKHOUDING WIJZIGBAAR Het is mogelijk om na het opslaan van een boeking in de boekhouding de periode (maand) te wijzigen. NB.: het wijzigen van de periode (afwijkend van factuurdatum) is alleen mogelijk als de algemene boekhoudinstelling Datum afwijkend van bijbehorende periodedatum is geactiveerd. 9. VALIDATIE OP JUISTE FIRMA BIJ DOORBELASTEN KOSTEN OP PROJECT Als u bij het doorbelasten van een boeking in de boekhouding aan een project een project van een andere firma kiest, dan wordt u daarop attent gemaakt met de volgende melding die verschijnt: Pagina 11 van 19

12 10. DATUM VERZONDEN EN GETEKEND VAN PROJECT U kunt aangeven op welke datum een project is verzonden en getekend. 11. RIBBON Geopende records van de onderdelen Accounts, Medewerkers, Projecten en Facturen hebben een vernieuwde knoppenbalk voor reeds bestaande functionaliteiten, navigatie en informatie; deze zijn opgenomen in een ribbon (lint). Onder de knop Projectinformatie van een geopend project vindt u het invoerformulier dat zich in vorige versies op het tabblad Algemeen bevond. 12. KOSTENACCORDERING (INGEBOEKT VANUIT KOSTENMODULE) Wanneer u in het menu Systeembeheer, Instellingen, Algemene instellingen, Kosten de optie Kosten accordering (ingeboekt vanuit kostenmodule) activeert, dan dienen kosten, die in het onderdeel Kosten zijn ingevoerd, geaccordeerd te worden. Het is één accordeerslag. In het onderdeel Kosten bevindt zich de taak Accorderen kosten (niet urengerelateerd). Deze taak verschijnt als u het recht heeft voor Kosten accordering (ingeboekt vanuit kostenmodule). U kunt instellen of u dit mag voor projecten waarvan u projectleider bent of van uw eigen afdeling, firma of van het hele bedrijf. Pagina 12 van 19

13 13. RESTBUDGETBEREKENING IN PROJECTLIJST VOOR NIET GETEKENDE PROJECTEN Wanneer u in het menu Systeembeheer, Instellingen, Algemene instellingen, Projecten de optie Restbudgetberekening in projectlijst voor niet getekende projecten deactiveert, dan wordt het Restbudget niet berekend voor niet getekende projecten, het toont in plaats daarvan 0,00. Standaard is deze instelling geactiveerd. Assistance PSO gebruikt hiervoor de algemene instellingen voor Kostenvergelijking KPI (in het menu Systeembeheer, Instellingen, Algemene instellingen, Projecten). 14. PER MEDEWERKER INSTELLEN WIE ZIJN/HAAR UREN ADMINISTRATIEF DIENT TE ACCORDEREN In een geopende medewerkerskaart kan men een gebruiker selecteren die de uren van de medewerker administratief dient te accorderen. Dit doet men met het veld Uren adm. accorderen door. Hiermee zijn accordeurs toe te wijzen aan medewerkers. Als men voor een medewerker geen accordeur instelt, dan kan iedereen, met accordeerrechten voor de afdeling van die medewerker of met de rechten bedrijfsbreed administratief te accorderen, de uren van die medewerker administratief accorderen. Als men een accordeur toewijst aan een medewerker, dan mag alleen de ingestelde accordeur de uren van die medewerker administratief accorderen. Als u kiest voor Afdeling conform standaard instelling, dan accordeert u de uren per afdelingsselectie. Er zijn 3 niveaus van rechten om uren administratief te accorderen: - Geen - Uren van medewerkers van eigen afdeling (plus uren van medewerkers waarvan men accordeur is minus uren van medewerkers van eigen afdeling aan wie een andere accordeur is toegewezen) - Uren van alle medewerkers bedrijfsbreed (minus uren van medewerkers aan wie een andere accordeur is toegewezen) Pagina 13 van 19

14 15. INHOUDELIJK DEACCORDEREN VAN UREN DOOR ADMINISTRATIEVE ACCORDEUR In het scherm Administratief accorderen uren (in het onderdeel Uren, Mijn taken, Administratief accorderen) bestaat de mogelijkheid om uren inhoudelijk te deaccorderen door ze te selecteren en op de knop Deaccorderen PM te klikken. Dit is een standaardmogelijkheid voor iedereen die administratief mag accorderen. 16. IN TELEBANKIEREN KNOP VOOR GENEREREN SEPA-BETALINGSBESTAND Vanuit een betalingsbestand dat is gemaakt in Telebankieren kan men naast het genereren van een ClieOpbetalingsbestand ook een SEPA-betalingsbestand creëren ten behoeve van uw elektronisch bankieren-pakket. Om een SEPA-XML-bestand te kunnen maken dienen in uw bankboek dat u gebruikt voor de betaling in Assistance PSO de IBAN-code BIC-code van de bankrekening te zijn ingevoerd. Bij de begunstige account (crediteur) in Assistance PSO dient op het tabblad Financieel de IBAN-code van de account ingevoerd te zijn. Ten behoeve van de omnummering van bankrekeningnummers in Assistance PSO naar IBAN-codes kunt u de procedure Converteren bankrekeningnummers in het hulpprogramma PSOTools.exe draaien. Deze exporteert een lijst van de huidige bankrekeningnummers van accounts in Assistance PSO. De lijst laat u converteren op de website https://www.ibanbicservice.nl. De geconverteerde lijst importeert u vervolgens met PSOTools.exe in Assistance PSO. Pagina 14 van 19

15 17. NOTIFICATIES (MOGELIJK VANAF EXCHANGE SERVER 2007) In het menu Systeembeheer, Assistance Engage instellingen kan men instellen in welke gevallen automatisch waarschuwings s worden verstuurd aan medewerkers. Het betreft de 4 laatste taken in de lijst. Dit kan bij: - een achterstand in uren boeken - het moeten accorderen van verkoopfacturen - het verschijnen van een projectalert (werkt op basis van projectitemalerts) - het moeten accorderen van inkoopfacturen De s zullen respectievelijk naar het werk adres van de urenboeker (als die als medewerker gekenmerkt is als Urenboeker op de medewerkerskaart ( )), verkoopfactuuraccordeur, projectleider en inkoopfactuuraccordeur worden verstuurd, behalve als er op het tabblad van een taak een afwijkend adres is ingevoerd in het veld To. De afzender van de alerts moet worden ingesteld door uw systeembeheerder in het configuratiebestand datasettings.xml (dit bestand bevindt zich in de programmadirectory van Assistance PSO en kan worden geopend met Kladblok). De instellingen dienen te worden gedaan tussen de volgende tags (met voorbeelden): URL van de mailserver: <exchange_server>https://exchange-server</exchange_server> Windowsinlognaam van de gebruiker: <exchange_user>admin</exchange_user> Wachtwoord van de gebruiker (wordt na herstarten van Assistance PSO automatisch versleuteld: <exchange_pwd>g6lylgf+7ptprqv6sqjffa==</exchange_pwd> Pagina 15 van 19

16 Het is per taak mogelijk verschillende berichten te configureren die in een bepaalde volgorde worden verzonden. 18. DEBITEURENBEHEER In het onderdeel Boekhouding vindt u onder Mijn taken de optie Maningen, als u daarvoor het gebruikersrecht heeft in uw rol (onder Boekhouding). Op het tabblad Instellingen kunt u 3 maningrondes configureren. U stelt per firma in na hoeveel dagen na de vervaldag de maning naar de klant moet worden verzonden en wat er in de brief moet worden geschreven. Pagina 16 van 19

17 Op het tabblad Algemeen kunt u per firma een maningbatch voor openstaande verkoopfacturen genereren. Dit doet u door op de knop Nieuwe maningbatch te klikken. Het programma zal de openstaande verkoopfacturen van de betreffende firma tonen en selecteren op maningstatus en de duur van het openstaan. Assistance PSO houdt van elke factuur bij hoeveel maningen ervoor zijn geweest, met andere woorden wat de huidige maningstatus ervan is. U kunt bij het genereren van een maningbatch de Nieuwe actie eventueel wijzigen door in het veld te klikken en met behulp van het pijltje de lijst van beschikbare acties op te roepen en een andere actie te selecteren. Een maningronde is pas geregistreerd nadat u op Bewaar maningbatch heeft geklikt. De maningbatch wordt dan opgeslagen met de aanmaakdatum van de batch in de naam. Eventueel kunt u een maningbatch verwijderen. Let op!: bij het verwijderen van een maningbatch is ook de geschiedenis van de maningen verdwenen. Hierdoor herkent Assistance PSO de voorgaande maningronde van een factuur niet. Er wordt een voorbeeld van een betalingsherinneringsbrief meegeleverd in Crystal Reports en in SQL Reporting Services-formaat is ie verkrijgbaar. Dit rapport kunt u selecteren als u afdrukt vanuit het tabblad Algemeen van het scherm Debiteurenbeheer. Pagina 17 van 19

18 19. STANDAARDURENITEM INSTELLEN PER MEDEWERKER T.B.V. ASSISTANCE WEB PORTAL Op de medewerkerskaart van een medewerker kan men in het veld Standaard(uren)item t.b.v. Web portal een itemcode invoeren die standaard wordt geselecteerd bij het invoeren van een nieuwe urenregel in Assistance Web Portal. 20. FACTUURREGELS VAN PROJECT In een geopend project, op het tabblad Facturen, bevindt zich het tabblad Factuurregels. Dit toont alle factuurregels van dat project. Dit kan bijvoorbeeld snel inzichtelijk maken met welke facturen en welke bedragen projectitems zijn gefactureerd. U hoeft niet alle verkoopfacturen afzonderlijk te openen. 21. PROJECTSTATENHISTORIE In het printselectiescherm van een projectstaat kunt u per printopdracht aanvinken dat u de projectstaatgegevens wilt loggen. Pagina 18 van 19

19 Na deze printopdracht vindt u de projectstaatgegevens terug onder het tabblad Historie in de ribbon van het betreffende project. Op het tabblad Projectstaten ziet u per printopdracht (JobId) de printselectiegegevens. Pagina 19 van 19

31. MOGELIJKHEID TOT KOPIËREN VAN KOSTENBOEKINGEN... 23 32. TIJDENS MAKEN VAN EEN BOEKING IN DE BOEKHOUDING OOK ANDERE PROGRAMMA-ONDERDELEN

31. MOGELIJKHEID TOT KOPIËREN VAN KOSTENBOEKINGEN... 23 32. TIJDENS MAKEN VAN EEN BOEKING IN DE BOEKHOUDING OOK ANDERE PROGRAMMA-ONDERDELEN Inhoudsopgave 1. ACCORDEREN VAN INKOOPFACTUREN... 3 2. OPNEMEN VAN EEN BIJLAGE BIJ EEN INKOOPFACTUUR, BIJVOORBEELD EEN GESCANDE FACTUUR 5 3. ALLE PLANNINGSREGELS VAN EEN PROJECT IN ÉÉN KEER OPSCHUIVEN...

Nadere informatie

UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2

UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2 INHOUDSOPGAVE UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2 1.1 ROLRECHTEN... 3 1.1.1 BEDRIJFSVIEWS... 3 1.1.2 PROJECTEN... 3 1.1.3 UREN... 4 1.2 PROGRAMMA-INSTELLINGEN... 5 1.2.1

Nadere informatie

Handleiding Shell Card Online Conversie

Handleiding Shell Card Online Conversie Handleiding Shell Card Online Conversie Datum 28 december 2012 Auteur Ruud van Huizen Versie 2.3 Handleiding_Shell_Online_conversie_v2.3 Pagina 1 Inleiding Deze handleiding beschrijft het opzetten en converteren

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Gebruik Service Cloud Portaal

Gebruik Service Cloud Portaal Gebruik Service Cloud Portaal Er zijn in het Portaal vier menuopties. Bij de optie Support maakt u nieuwe Cases aan en beheert u uw Cases. Bij de Kennisbank vindt u artikelen met informatie van eerdere

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004025A00-01 2015, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen...

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen... Handleiding Inkoopregistratie In deze handleiding krijg je uitgelegd hoe de module Inkopen werkt. Er wordt beschreven hoe de diverse pagina s onder het menu-item Inkopen werken en waarvoor zij bedoeld

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.10 augustus 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers Handleiding mijndienstrooster voor medewerkers versie 1.2 19 maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Wachtwoord wijzigen...3 Homepage...4 Rooster bekijken...5 mijnrooster...6 Agenda...7 Verlof

Nadere informatie

Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken.

Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken. Instructiehandleiding FM module versie 1.1 Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken. Wat doen we

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Wat betekent dit voor Legal Eagle? 2.19.0 2.19.1 Let op: Codesysteem

Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Wat betekent dit voor Legal Eagle? 2.19.0 2.19.1 Let op: Codesysteem Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Per 1 oktober 2012 wijzigt het hoge btw-tarief van 19% naar 21%. Diensten met een hoog btw-tarief die voor deze datum zijn verleend moeten, ongeacht

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding online urenregistratie voor inleners

Handleiding online urenregistratie voor inleners Handleiding online urenregistratie voor inleners Versie: 1.6.2 Versiedatum: 20-01-2015 1. Inleiding Het online urenportaal van Workbus is een website waarmee uren kunnen worden geadministreerd, documenten

Nadere informatie

PSA Suite voor Microsoft Dynamics CRM Licentie Matrix

PSA Suite voor Microsoft Dynamics CRM Licentie Matrix In onderstaande matrix vindt u de PSA-functionaliteiten verdeeld per licentietype. Deze nieuwe licentiestructuur wordt toegepast vanaf juli 2015. Overzicht mogelijkheden per Licentietype Tijd invoer Declaraties

Nadere informatie

Handleiding voor de facturatiemodule

Handleiding voor de facturatiemodule Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer Handleiding voor de facturatiemodule e-boekhouden.nl Inhoud 1. Facturen...

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

Handleiding Select Online

Handleiding Select Online Handleiding Select Online Versie: 1.6.1 Versiedatum: 16-06-2014 1. Inleiding Select Online is een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Rapportages. Door een vinkje te plaatsen onder Toegang geeft u de medewerker de mogelijkheid om het betreffende rapport te bekijken.

Rapportages. Door een vinkje te plaatsen onder Toegang geeft u de medewerker de mogelijkheid om het betreffende rapport te bekijken. Rapportages RADAR geeft u toegang tot diverse rapportages. In dit document wordt beschreven hoe u de rechten per medewerker instelt, hoe u de selectiecriteria gebruikt en welke gegevens op te vragen zijn

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl. CEOErgo instellen en gebruiken v2 Hoofdstuk 1 CEO instellen en gebruiken Vanaf 2015 levert CEOErgo in samenwerking met Ergotherapie Nederland een digitaal cliëntervaringsonderzoek voor ergotherapeuten.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet.

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen klaarzetten(het sjabloon voor de termijnfactuur maken) Een periodieke

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur)

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur) Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur) In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers Inloggen Start via het internet de

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Mifas. Handleiding Elektronische BTW-Aangifte

Mifas. Handleiding Elektronische BTW-Aangifte Mifas Handleiding Elektronische BTW-Aangifte Inhoudsopgave INLEIDING... 3 STAP 1: BTW-AANGIFTE TOEVOEGEN... 4 STAP 2: VERSTUREN AANGIFTE... 6 STAP 3: CONTROLEREN... 8 AANGIFTE DOEN BIJ MEERDERE ADMINISTRATIES...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

10: Statistieken en rapportages met Excel

10: Statistieken en rapportages met Excel 10: Statistieken en rapportages met Excel 1. Omschrijving van deze functie Met PlanningPME heeft u de mogelijkheid om verschillende typen rapporten te maken: Statistieken die geproduceerd worden door de

Nadere informatie

Inhoudsopgave V2.02 2

Inhoudsopgave V2.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Bijvoorbeeld voor praktijken met meerdere locaties is het handig om omzet en kosten te verdelen over de verschillende locaties. Dit kan door middel van

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Online urenregistratie Versie 1.3 Release 19-04-2013 I Inhoudsopgave Deel I 1 1 1 Met Multicraft Online is het mogelijk om op ieder gewenst moment online inzicht te hebben in de urenregistratie en facturatie

Nadere informatie

Stap 1: Aanmaken BTW-codes

Stap 1: Aanmaken BTW-codes Belangrijke informatie voor gebruikers van BaseNet: Gebruikers van BaseNet dienen in te loggen via https://preview.basenet.nl om onderstaande stappen te doorlopen. Na het doorlopen van onderstaande stappen

Nadere informatie

v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo

v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo Inhoud Voordat u begint...3 In dit document...3 Boom...3 Instellingen...4 Tenaamstelling... 4 Adres... 4 Contactgegevens...

Nadere informatie

Handleiding QicsTime Web. Versie 3.6.2.

Handleiding QicsTime Web. Versie 3.6.2. Handleiding QicsTime Web Versie 3.6.2. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Introductie 3 2. Het opstarten van de applicatie 4 2.1. Op kantoor 4 2.2. Op kantoor in combinatie met Exact Synergy 4 2.3. Van buitenaf

Nadere informatie

VITRIS Instructie In gebruik name 6% BTW [01-10-2010]

VITRIS Instructie In gebruik name 6% BTW [01-10-2010] VITRIS Instructie In gebruik name 6% BTW [01-10-2010] Stap 1 - BTW tarief 6% aanmaken Met de menuoptie STAMGEGEVENS > ALGEMEEN > BTW-CODES EN PERCENTAGES kunnen BTW tarieven onderhouden worden. Is er reeds

Nadere informatie

In dit document zal de werkwijze met betrekking tot de registratie van jouw gewerkte uren worden uitgelegd.

In dit document zal de werkwijze met betrekking tot de registratie van jouw gewerkte uren worden uitgelegd. Inleiding Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V. en Janssen Payroll Services maken gebruik van een online uren registratiesysteem. Deze methode van urenverwerking

Nadere informatie

Een klant project in Newbase

Een klant project in Newbase Een klant project in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Smart Dimona NEW 1 Inhoudstafel Enkele basisprincipes 3 De parameters van de toepassing configureren 4 De werkgevers beheren 5 De werknemers beheren 6 Werknemers importeren

Nadere informatie

Creditnota s. Handleiding. Versie

Creditnota s. Handleiding. Versie Creditnota s Handleiding Versie 9.10 20120910 Copyright 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Afletteren debiteuren 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Afletteren debiteuren... 3 Ontvangst van het bedrag op een bankrekening... 4 Zie ook de handleiding "Bankmutaties"...

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

De getallen betekenen:

De getallen betekenen: Met Reeleezee kunt u uw BTW-aangifte direct vanuit de boekhouding doen. In deze Getting Started leggen wij u met een voorbeeld uit hoe u dit foutloos doet. In de wizard heeft u wellicht al een aangifteperiode

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Online urenregistratie Versie 1.3 Release 19-04-2013 I Inhoudsopgave Deel I voor werknemers 1 Deel II voor opdrachtgevers 7 voor werknemers 1 1 voor werknemers Met Multicraft Online is het mogelijk om

Nadere informatie

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten In het menu item mijn projecten ziet u alle projecten welke gekoppeld zijn aan de groep waarvoor u bent geautoriseerd en waarbij u opgevoerd bent als

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie-portaal

Handleiding urenregistratie-portaal Handleiding urenregistratie-portaal D atum : 0 1-0 3-201 5 1. Inleiding POSD MKB urenregistratieportaal is een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden

Nadere informatie

Automatische incasso. E-captain help E-captain help

Automatische incasso. E-captain help E-captain help 1 / 6 Automatische incasso Om incasso te gebruiken binnen e-captain moet de vereniging in het bezit zijn van een SEPA contract met de bank. Deze gegevens moeten worden overgenomen in e-captain. In dit

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

Handleiding Online urenregistratie

Handleiding Online urenregistratie Handleiding Online urenregistratie Inleiding Payrollplaats heeft een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend en loonstroken beschikbaar

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Online urenregistratie Versie 1.2 Release 06-03-2012 I Inhoudsopgave Deel I voor werknemers 1 Deel II voor opdrachtgevers 7 voor werknemers 1 1 voor werknemers Met Multicraft Online is het mogelijk om

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Easy4U Finance Handleiding Taggen. [Geef tekst op]

Easy4U Finance Handleiding Taggen. [Geef tekst op] Easy4U Finance Handleiding Taggen [Geef tekst op] Inhoudsopgave Stap 1 Inloggen in Basecone 1 Stap 2 Aanleveren van facturen 2 Stap 3 Taggen in- en verkoopfacturen 3 Stap 4 Taggen overige documenten 4

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Mill7. homepage: support: whitepapers:

Mill7. homepage:  support:  whitepapers: homepage: www.millogic.nl support: www.millogic.nl/support whitepapers: www.millogic.nl/support/white-papers support e-mail: helpdesk@millogic.nl sales e-mail: info@millogic.nl 2002 Millogic Software B.V.

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken.

Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken. Instructiehandleiding FM module versie 1.6 Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken. Wat doen we

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding online urenregistratie voor werknemers

Handleiding online urenregistratie voor werknemers Handleiding online urenregistratie voor werknemers Versie: 1.7 Versiedatum: 01-03-2015 Inleiding Het online urenportaal van Worktrans is een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd,

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie-portaal

Handleiding urenregistratie-portaal Handleiding urenregistratie-portaal Datum: 01-03-2015 Inleiding Posd urenregistratieportaal is een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers. Inloggen Start via het internet de volgende website

Nadere informatie

Aan de slag met Gere-geld

Aan de slag met Gere-geld Aan de slag met Gere-geld Allereerst bedankt voor het kiezen voor de administratieve oplossing van Gere-geld. In principe kunt u direct aan de slag met Gere-geld. Het is echter wel handig om een aantal

Nadere informatie