Jaarverslag Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling, strategie en beleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling, strategie en beleid"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling, strategie en beleid 3. Organisatie en besluitvorming 3.1 Organisatie 3.2 Besluitvorming 3.3 Governance 4. Activiteiten en fondswerving in Nederland 5. Communicatie 6. Resultaten Financieel 7. Resultaten in Honduras 7.1 Asociación Hondureña de la Mujer y Familia (AHMF) Activiteiten Bestedingen Resultaten en vooruitblik 7.2 Hogar Suyapa Activiteiten Bestedingen Resultaten en vooruitblik 7.3 Proniño Activiteiten Bestedingen Resultaten en vooruitblik 8. Blik vooruit

2 1. Inleiding 2011 is voor Homeless Child een jaar van optimisme en vooruitgang geweest. Bij wijze van uitzondering besloot de organisatie Wilde Ganzen om de stichting een bedrag van aan premie uit te keren als meerwaarde op de eigen fondswerving en gedurende het jaar zegde de organisatie True Blue eenzelfde bedrag toe. Dankzij de inzet van nieuwe vrijwilligers zoals Marjan Verbeek en Elly Zwart, en bestuurslid Karen van de Vis, die zich specifiek inzetten om bestaande donateurs te koesteren en nieuwe donateurs aan te trekken, heeft Stichting Homeless Child de weg kunnen vinden naar hernieuwde groei. Onze doelstelling is om op kleine schaal kinderleed te verminderen en de getroffen kinderen niet enkel een thuis, maar ook een toekomst te bieden, waardoor ze uiteindelijk voor zichzelf een beter leven scheppen en voor hun land meer stabiliteit en welvaart. 2

3 2. Doelstelling, strategie en beleid Homeless Child heeft als missie om een bijdrage te leveren aan het scheppen van meer evenwicht op aarde tussen arm en rijk. Hierbij is onze voornaamste doelstelling om toekomstkansen te bieden aan de meest verwaarloosde en achtergestelde kinderen en als nevenactiviteit ook vrouwen in de stad El Progreso in Honduras, zodat zij actief kunnen bijdragen aan een voor hen betere leefomgeving. De strategie hiervoor is om te participeren in integrale en duurzame opvangprogramma s die voorzien in de langdurige opvang van kinderen van beide seksen en alle leeftijden. Belangrijk onderdeel van onze strategie is dat de wens tot verandering voortkomt uit de lokale bevolking en dat zij zelf het initiatief neemt om verbeteringen te implementeren. Hierdoor wordt gegarandeerd dat beleid niet wordt opgedrongen van buitenaf en dat veranderingen beter beklijven. Ons streven voor 2012 in Honduras is om de kwaliteit van het straatkinderprogramma verder te verbeteren. Ook willen wij in 2012 de steun aan vrouwen beter aanpassen aan diegenen die nog steun zoeken bij het genereren van hun eigen inkomsten. Op middellange termijn willen wij een start maken met opvang voor (seksueel) misbruikte meisjes in de leeftijdscategorie van zeven tot twaalf jaar. Ons streven in Nederland is om in 2012 het bestuur uit te breiden naar vier of vijf personen, om de fondswerving verder te stroomlijnen en middels specifieke projecten te focussen op de noden in Honduras, als één van de minder ontwikkelde landen in de wereld. 3

4 3. Organisatie, besluitvorming en governance 3.1 Organisatie Bestuur en Directie Op 1 januari 2011 bestond het bestuur uit de volgende personen: Voorzitter Charles Duijne (gepensioneerd apotheker) Secretaris Liduine Schönau (maatschappelijk werkster) Penningmeester Theo Zwart (gepensioneerd ondernemer) Bestuurslid Ineke Wiersma (tandartsassistente) Karen van de Vis (maatschappelijk werkster) is toegetreden tot het bestuur en bekleedt de functie van bestuurslid met als portefeuille fondswerving. Charles Duijne is afgetreden na een bestuursperiode van zes jaren. Ineke Wiersma is na een bestuursperiode van acht jaren eveneens afgetreden. Op 31 december 2011 is de samenstelling van het bestuur als volgt Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid Theo Zwart Liduine Schönau Theo Zwart Karen van de Vis De directie (onbezoldigd) van de stichting wordt sinds haar oprichting uitgevoerd door Bas Wiersma. Vrijwilligers Naast het bestuur en de directeur kan Homeless Child rekenen op een aantal actieve vrijwilligers. De kerngroep bestaat uit de volgende vrijwilligers: Christi Norde* Greet en Gerrit Klein Kranenbarg* Marjan Verbeel Canisius College Nijmegen Bart Taelemans Claire Koers Gabriela Canseco César Gomez-Mora Maarten Duijne Fondswerving Fondswerving Fondswerving Fondswerving Vertalingen Vertalingen Vertalingen Website Website en Marketing * Tevens actief in Honduras. 4

5 3.2 Besluitvorming Het team van Homeless Child geeft voorkeur aan communicatie per , zodat eenvoudige besluiten in overleg en efficiënt genomen kunnen worden. Meer belangrijke en complexe besluitvorming vindt plaats tijdens de bestuursvergaderingen. In 2011 heeft het bestuur vier maal vergaderd. Besluitvorming aangaande beslissingen in Honduras worden altijd genomen op initiatief van de lokale partner en na bespreking door de directeur van de stichting met het bestuur in Nederland. 3.3 Governance De onbezoldigd directeur van Homeless Child is woonachtig in Honduras. Hierdoor is hij in staat om gedurende vrijwel het hele jaar in Honduras aanwezig en werkzaam te zijn voor de stichting. De directeur legt regelmatig verantwoording af aan het bestuur middels verslagen of tijdens vergaderingen en vrijwel dagelijks via korte mailwisselingen. Bestuursleden komen regelmatig (elk jaar minimaal één lid) op werkbezoek in Honduras en kunnen op die wijze tevens toezien of de directeur en het lokale management afspraken nakomen en besluiten adequaat uitvoeren. Verder komen jaarlijks een wisselend aantal (10-20) Nederlandse vrijwilligers, donateurs en bezoekers naar Honduras om eventueel op locatie mee te werken, waardoor een transparante, open cultuur ontstaat. De lokale partners sturen samenvattingen van hun boekhouding ter inzage naar de stichting en elk van de lokale partners ondergaat jaarlijks een externe en onafhankelijke financiële audit, om zo te bewerkstelligen dat er transparantie is en verantwoording wordt afgelegd. Jaarlijks controleert een externe accountant de boeken van Homeless Child om te verifiëren of ook in Nederland de administratieve weergave van de ontvangen donaties en de bestedingen correct is geschied. 5

6 4. Activiteiten en fondswerving in Nederland Alle activiteiten van Homeless Child in Nederland hebben als doel om het draagvlak voor armoedebestrijding te vergroten en bewustzijn te wekken voor de rol die elke Nederlander daarin kan spelen. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste fondswerving activiteiten in 2011: Gymnasium Apeldoorn 400 leerlingen december 2010 april 2011 DHL Maastricht 200 werknemers december 2010 april 2011 Fifty One Club Heerlen 30 leden januari 2011 Canisius College Nijmegen 300 leerlingen februari 2011 april 2011 College Purmerend 100 leerlingen maart 2011 Rommelmarkt Eijsden enkele duizenden bezoekers juli 2011 Lions Club Vianen 40 leden augustus 2011 Cramignonschool Eijsden 480 leerlingen september 2011 Protestantse Kerk-gemeenschap Eijsden 40 kerkgangers elk trimester 2011 Bij wijze van uitzondering heeft Wilde Ganzen besloten om gedurende het jaar 2011 een groot deel van de door Homeless Child geworven fondsen met 55% te vermeerderen ( ,-) hetgeen gedurende het jaar ook is gerealiseerd. Ook stichting True Blue heeft een donatie van ,- geschonken in De samenwerking met Stichting Join!forkids is in 2011 van start gedaan. Deze organisatie heeft gedurende het jaar voor aan beurzen betaald voor een groep van 11 kinderen en jongeren. De afspraak is dat Join!forkids door zal gaan met steunen zo lang de betreffende beursontvangers hun studie (met bijbehorende resultaten) voortzetten. 6

7 5. Communicatie Het belangrijkste (en gratis!) communicatiemiddel is de website. Deze biedt een platform om potentiële donateurs aan te trekken en om bestaande donateurs te informeren. Ook beschikt de website over een blog, waarop in 2011 en vijftiental berichten zijn geplaatst. In de zomer van 2008 is een documentaire gemaakt. In deze 19 minuten durende documentaire wordt een duidelijk beeld geschetst van de activiteiten van Homeless Child en de beweegredenen hier achter. Evenementen zijn een belangrijke wijze om nieuwe banden aan te halen en bestaande banden te versterken. In 2011 hebben wij dankzij vereende inspanningen het aantal evenementen en ook de contacten met institutionele donateurs kunnen uitbreiden. Enkele malen per jaar wordt een digitale nieuwsbrief verzonden naar ongeveer 420 abonnees, bestaande uit zowel donateurs als overige geïnteresseerden. In 2011 is een nieuwe flyer gemaakt, en ook ansichtkaarten en een jaarlijkse kalender met foto s en uitleg zijn ondersteunende middelen tijdens communicatie en promotie. 7

8 6. Resultaten Financieel Omdat onze bestedingen in Honduras enerzijds vanwege het terugvallen van Amerikaanse donaties en anderzijds vanwege uitbreiding en verbeterde zorg noodzakelijkerwijs flink zijn toegenomen, is vanaf 2010 besloten om extra inspanningen te leveren, die in 2011 duidelijk vruchtbaar zijn gebleken. De totale inkomsten in 2011 bedroegen ruim ( in 2010), zodat sprake is van een flinke stijging. De bestedingen van HOMELESS CHILD in Honduras bedroegen tezamen circa , welke grotendeels (ca ) werden besteed aan exploitatie en projecten voor Proniño. In werkelijkheid zijn de bestedingen voor ProNiño in 2011 circa hoger geweest door donaties en premie van Wilde Ganzen. Formeel mogen deze bestedingen echter niet tot het projectresultaat van HOMELESS CHILD worden gerekend maar komen die tot uiting in het jaarverslag van Wilde Ganzen. Dankzij de flinke stijging van de inkomsten is het in 2009 ontstane jaarlijkse begrotingstekort in 2011 verdwenen. Een meer gedetailleerde uiteenzetting van de financiële resultaten is te vinden op onze website (www.homelesschild.org/nl/over/jaarcijfers). 8

9 7. Resultaten in Honduras 7.1 Asociación Hondureña de la Mujer y Familia (AHMF) Activiteiten AHMF is met steun van Homeless Child in 2007 een programma begonnen om voorlichting te geven over vrouwenrechten, seksuele voorlichting en gezinsplanning aan de allerarmste vrouwen van de gemeenschap. Na een succesvolle pilot is in 2008 besloten om het programma uit te breiden met voorlichting over zaken als zelfwaardering en het opbouwen van een toekomst. In 2009 is gestart met diverse workshops, waaronder koken, bloemschikken en boetseren en in 2010 hebben de eerste vrouwen een start gemaakt met het genereren van eigen inkomsten na het afronden van een cursus. In 2011 hebben op deze wijze 40 vrouwen op heel bescheiden wijze een inkomstenbron kunnen scheppen Bestedingen Onze bijdrage in 2011 aan operationele kosten van het AHMF programma bedroeg Resultaten en Vooruitblik 352 vrouwen hebben voor langere tijd deel aan het programma voor gezinsplanning deelgenomen 136 vrouwen verdeeld over negen groepen hebben deelgenomen aan de verschillende voorlichtingsactiviteiten 10 vrouwen verdeeld over twee groepjes hebben deelgenomen aan de cursus banketbakken of koken 40 vrouwen vergaren een klein eigen inkomen uit productie en verkoop van waren Besloten is om in 2012 meer aandacht te besteden aan het genereren van inkomsten (korte cursus productiviteit, administratie, prijsberekening etc.). Ook is de bedoeling om in 2012 een totaal van 500 vrouwen te bereiken die deelnemen aan het programma voor gezinsplanning. In 2012 is hiervoor een begrotingspost uitgetrokken van Hogar Suyapa Activiteiten Hogar Suyapa bestaat uit een voedingscentrum en een weeshuis. Kinderen die niet meer bij hun familie kunnen blijven of kinderen die geen familie meer hebben, worden in het weeshuis opgevangen, eventueel na een verblijf in het voedings-centrum. Aangezien het weeshuis pas in 2004 geopend is en kinderen enkel op heel jonge leeftijd worden opgenomen, zijn op een meisje van zestien na, de twee oudste meisjes pas elf Bestedingen Door Homeless Child werd in 2011 een bijdrage voor deze activiteiten verleend van

10 7.2.3 Resultaten en Vooruitblik Dit jaar werden meerdere kinderen herenigd met de gezinnen waarin ze geboren werden. Er kwamen andere kinderen bij in het opvangcentrum vanuit een situatie van mishandeling en verwaarlozing waardoor er nu 41 kinderen in het opvanghuis wonen. Onze school blijft het goed doen. In november 2011 studeerde de eerste lichting af. In 2012 beginnen we aan het volgende bouwproject, met name een gebouw met een nieuwe opslagruimte, wasruimte, kantoorruimte en therapieruimte. Boven komen er vier grote lokalen die we zullen gebruiken als klaslokalen en slaapkamers voor bezoekers en vrijwilligers. De begrotingspost in 2012 is hiervoor Proniño Activiteiten Proniño verwelkomt straatkinderen vanaf zeven tot veertien jaar die daarna kunnen blijven tot ze als zelfstandige volwassene deel kunnen gaan nemen aan de maatschappij Bestedingen In 2011 is ter hoogte van bijgedragen aan operationele kosten van Proniño. Dit is een enorme stijging ten opzichte van 2009 (circa ) en ook beduidend meer dan de in De voornaamste redenen hiervoor zijn sterk verbeterde zorg alsmede noodzakelijke compensatie voor het wegvallen van een Amerikaanse donateur. Er is daarnaast een aantal projecten gerealiseerd voor een totaal van circa , waaronder: Opleidingen sieraden en bakkerij Schoolbeurzen met dank aan Join!for Kids Verbeteren slaapomstandigheden (kussens, gordijnen, matrassen, etc.) Vakopleidingen Theater, kunst en muziek met dank aan Ubuntu Resultaten en Vooruitblik Na de managementwissel die Proniño in 2009 heeft ondergaan is de zorgkwaliteit in 2010 danig verbeterd en in 2011 verder geprofessionaliseerd en geïntensiveerd. De stichting wil in 2012 fondsen werven om vanaf 2013 een huis voor zelfstandig begeleid wonen te huren in de stad. Hier kan een select groepje jongeren onder voorwaarden wonen tijdens het lopen van een stage, het afronden van een opleiding of het beginnen met een werkend bestaan. Men hoopt hiermee de kloof tussen beschermd wonen en een onafhankelijk bestaan als volwassene weg te werken. 10

11 Begin 2010 zijn de opleidingen elektrotechniek, metaalbewerking en houtbewerking van start gegaan, m e t elk een eigen instructeur. Dankzij donaties, onder meer van Louisa Stichting, zijn deze vakopleidingen in 2011 verder ontwikkeld. De bedoeling is om in 2012 ook meer aandacht te kunnen besteden aan productie en verkoop, alsmede aan het verkrijgen van externe opdrachten om zo de jongeren praktijkervaring op te laten doen. Ook is in 2011 dankzij steun van Stichting Bosma de cursus sieraden maken verbeterd en is er een cursus bakkerij begonnen. In de loop van het jaar is voor circa aan producten (met name sieraden) verkocht in Honduras en voor eenzelfde bedrag in Nederland en de Verenigde Staten. Doel is om de zorgkwaliteit in 2012 verder te blijven verbeteren, onder meer door kinderen met leermoeilijkheden meer ondersteuning te bieden, het rehabilitatieproces voor nieuwkomertjes te verstevigen en de psychosociale zorgverlening uit te breiden. Gelukkig slaagt Proniño erin om de bekendheid in de stad en omgeving te verhogen en sluiten meer bedrijven en personen zich aan bij de doelstellingen van de organisatie. Zo ontstaat er een kleine maar gestage stroom van donaties in natura en ondersteuning op vlakken als logistiek en onderhoud. In 2012 heeft Homeless Child een totale begrotingspost opgenomen van Hiervan is bestemd voor operationele kosten van de vier opvanghuizen. Verder zijn voorzien een post van voor extra educatie en voor het project Zelfstandig Wonen. 11

12 8. Blik vooruit Ook in 2012 zal de stichting blijven werken aan het uitbreiden en intensiveren van contacten en samenwerkingsverbanden met andere organisaties, om zo een groter financieel draagvlak te scheppen voor groei en omdat we van mening zijn dat we samen sterker staan dan alleen. De stichting werkt hard aan versteviging en uitbreiding van het bestuur. Twee bestuursleden hebben in 2011 hun functie neergelegd na gedurende vele jaren vrije tijd en middelen loyaal aan de stichting geschonken te hebben en het is nu zaak hun ervaring en kennis te vervangen door het aantrekken van nieuwe bestuurders. Indien de middelen het toelaten zal al in 2012 in Honduras onderzocht worden of er voldoende financieel en maatschappelijk draagvlak bestaat voor het exploiteren van een tehuis voor verwaarloosde en seksueel misbruikte meisjes. De stichting zal daarvoor op zoek gaan naar lokale loyaliteit en partnerschappen met de autoriteiten, want ook in Honduras staan we samen sterker dan alleen! Geef een kind een kans, schenk de wereld balans! 12

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling, strategie en beleid

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling, strategie en beleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling, strategie en beleid 3. Organisatie en besluitvorming 3.1 Organisatie 3.2 Besluitvorming 3.3 Governance 4. Activiteiten en fondswerving in Nederland 5. Communicatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Jaarverslag 2007

Jaarverslag 2007. Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Inleiding Stichting Homeless Child biedt verwaarloosde kinderen een kans op een gedegen toekomst. We doen dit zowel door aan preventie te werken als door kinderen opvang en opleiding te

Nadere informatie

Stichting Homeless Child Eijsden

Stichting Homeless Child Eijsden Stichting Homeless Child Eijsden Inhoud Bestuursverslag 1.1. Algemeen 2 1.2. Begroting 2010 3 1.3. Verslag van het bestuur 4 Bijlage: Financieel verslag Jaarrekening Balans per 31 december 2010 8 Staat

Nadere informatie

Jaarverslag Homeless Child 2012

Jaarverslag Homeless Child 2012 Jaarverslag Homeless Child 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling, strategie en beleid 3. Organisatie en besluitvorming 3.1 Organisatie 3.2 Besluitvorming 3.3 Governance 4. Activiteiten en fondswerving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling, strategie en beleid. 3. Organisatie en besluitvorming 3.1 Organisatie 3.2 Besluitvorming 3.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling, strategie en beleid. 3. Organisatie en besluitvorming 3.1 Organisatie 3.2 Besluitvorming 3. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling, strategie en beleid 3. Organisatie en besluitvorming 3.1 Organisatie 3.2 Besluitvorming 3.3 Governance 4. Activiteiten en fondswerving in Nederland 5. Communicatie

Nadere informatie

BALANS 2008 Stichting Homeless Child. Activa. Passiva. Totaal Activa 131,000 127,702. Totaal Passiva 131,000 127,702 31/12/2008 31/12/2007

BALANS 2008 Stichting Homeless Child. Activa. Passiva. Totaal Activa 131,000 127,702. Totaal Passiva 131,000 127,702 31/12/2008 31/12/2007 BALANS 2008 Stichting Homeless Child Activa 31/12/2008 31/12/2007 Effecten 70,000 70,000 Liquide Middelen 59,627 38,563 Overlopende Activa 1,373 19,139 Totaal Activa 131,000 127,702 Passiva Eigen Vermogen

Nadere informatie

EN U? MOCHT DOEN, WAT ZOU DAT ZIJN? TOEKOMST- WENS ALS U EEN

EN U? MOCHT DOEN, WAT ZOU DAT ZIJN? TOEKOMST- WENS ALS U EEN EN U? ALS U EEN TOEKOMST- WENS MOCHT DOEN, WAT ZOU DAT ZIJN? Al sinds helpt Homeless Child vooral kinderen maar ook vrouwen om een beter bestaan op te bouwen. Ons werk is mogelijk dankzij u en met deze

Nadere informatie

Ons team en de kinderen wensen u prettige Kerstdagen en een bruisend, gezond en gelukkig Al sinds 2002 helpt Homeless Child vooral kinderen

Ons team en de kinderen wensen u prettige Kerstdagen en een bruisend, gezond en gelukkig Al sinds 2002 helpt Homeless Child vooral kinderen 2016 Ons team en de kinderen wensen u prettige Kerstdagen en een bruisend, gezond en gelukkig 2016. Al sinds 2002 helpt Homeless Child vooral kinderen maar ook vrouwen om een beter bestaan op te bouwen.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa Beleidsplan Stichting Bachi Amaa 2014-2018 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bachi Amaa voor 2014 tot en met 2018. In het beleidsplan wordt het beleid, de missie, de doelstelling en

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

JONGENS VROUWEN OPVANG TOEKOMST AANDACHT MEISJES ONDERDAK

JONGENS VROUWEN OPVANG TOEKOMST AANDACHT MEISJES ONDERDAK AANDACHT JONGENS MEISJES OPVANG VROUWEN LIEFDE ETEN TOEKOMST ONDERDAK Al sinds helpt Homeless Child vooral kinderen maar ook vrouwen om een beter bestaan op te bouwen. Ons werk is mogelijk dankzij u en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is opgericht op 15 december 2016. In onderstaand plan legt het bestuur van de Stichting het beleid van

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland Stichtingsplan Stichting San Lucas Nederland Bestuur Stichting San Lucas Nederland Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Visie, Missie, Doel & Resultaten...4 3. Activiteiten...5 4. Organisatie...6

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Ineke Wiersma (voorzitter), Tielke Ausems (secretaris) en Nicole van Rijmenam (lid), zijn elk meerdere malen op werkbezoek geweest.

Ineke Wiersma (voorzitter), Tielke Ausems (secretaris) en Nicole van Rijmenam (lid), zijn elk meerdere malen op werkbezoek geweest. Jaarverslag 2005 1. Inleiding Nadat Bas Wiersma in 2002 vrijwilligerswerk had gedaan met straatkinderen in Honduras, heeft hij met hulp van anderen Stichting Homeless Child opgericht. Sinds die eerste

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Het financieel jaarverslag is verkrijgbaar bij Homeless Child op aanvraag en te lezen op de website.

Het financieel jaarverslag is verkrijgbaar bij Homeless Child op aanvraag en te lezen op de website. Jaarverslag 2004 Samenvatting In 2004 heeft de stichting een gedegen groei gekend waardoor we in Nederland het bewustzijn voor het lot dat straatkinderen toevalt hebben kunnen vergroten en in Honduras

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Stichtingsplan SALEK 2008

Stichtingsplan SALEK 2008 Stichtingsplan SALEK 2008 Bestuur SALEK December 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Opbouwen netwerk in Nigeria... Error!

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Transforming Culture Transforming Lives. Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam

JAARVERSLAG 2014. Transforming Culture Transforming Lives. Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam JAARVERSLAG 2014 Transforming Culture Transforming Lives Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam KvK nr: 41189663 ING 635567 Utrecht Triodos bank 78.67.74.738 Utrecht kalaimanram@hotmail.com

Nadere informatie

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International Jaarverslag Stichting Rotaplast Nederland 2015 1 Algemeen De Stichting Rotaplastgelden is opgericht bij akte 23 november 2009 verleden

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Interco

Beleidsplan Stichting Interco Beleidsplan Stichting Interco Stichting Interco Groenendaalseweg 35 6871 CN Renkum info@stichting-interco.org www.stichting-interco.org 0317-316690 (vragen naar Malon Hamoen-Giraldi) Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer Stichting Maanda Deventer 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN...3 SAMENSTELLINGSVERKLARING...3 BESTUURSVERSLAG...4 VISIE STICHTING MAANDA:...4 MISSIE STICHTING MAANDA:...4 BELEID STICHTING MAANDA...4 INFORMATIE OVER

Nadere informatie

STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM

STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM JAARVERSLAG 2013 STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM INLEIDING Stichting Kringloopcentrum Gorinchem, verder te noemen KCG heeft als missie het tegengaan van verspilling van gebruiksartikelen en grondstoffen,

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

In deze eerste nieuwsbrief geven we graag recente informatie over een aantal van de projecten waar True Blue steun aan geeft.

In deze eerste nieuwsbrief geven we graag recente informatie over een aantal van de projecten waar True Blue steun aan geeft. zomer 2014 Beste belangstellende, In deze eerste nieuwsbrief geven we graag recente informatie over een aantal van de projecten waar True Blue steun aan geeft. Om te beginnen zijn we blij met een nieuw

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Beleidsplan SALEK 2009

Beleidsplan SALEK 2009 Beleidsplan SALEK 2009 Bestuur SALEK Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Transparant werken... 5 3.3 Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020 Stichting Koepeltjesfestival Beleidsplan 2012 2020 Inhoudsopgave 1.Inleiding 2.Doelstelling en ambities Koepeltjesfestival 3. Het bestuur 4. Financiën 1.Inleiding. Het begon vorig jaar als projectonderdeel

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN Beleidsplan 2014 INHOUDSOPGAVE Revius Lyceum Doorn Stichting Vrienden van het Revius Lyceum Doorn Statutaire doelstelling en middelen om dat doel te bereiken

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2014 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Stichting. Pan de Vida

Stichting. Pan de Vida Stichting Pan de Vida Algemeen Stichting Pan de Vida is op 27 december 2006 opgericht met het doel om de allerarmste kinderen in Peru te helpen. Aanvankelijk werd alleen gewerkt met kinderrestaurants,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 Oog voor kinderen in risicosituaties Missie, visie en strategie Missie Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan Stichting St. Luke's Hospital Malawi Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Doelstelling 4. Ondersteunen en organisatie projecten 5. Exploitatie: Fondsenwerving Besteding van de donaties,

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Stichting Straatkinderen Midden-Amerika

Stichting Straatkinderen Midden-Amerika ZWERFnieuws Stichting Straatkinderen Midden-Amerika WWW.STRAATKINDEREN-MA.NL April 2008 In deze uitgave: Steeds meer ondersteuning voor onze stichting Kostenopbouw kinderbegeleiding Jaarverslag 2007 Steeds

Nadere informatie

Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven

Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven Introductie Tafelvanzeven biedt een opleiding aan vrouwen met een passie voor koken én afstand tot werk. Het doel is de stap naar zelfstandig ondernemerschap, werken in de

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Inhoud 0. Inleiding p. 2 1. Stichting Esperanza p. 3 1.1 Wie zijn wij? P. 3 1.2 Doelen & uitgangspunten p. 3 2. Samenwerking met Bendicion de Dios p. 4 2.1 Bendicion

Nadere informatie

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede Jaarverslag 2009 Inhoud 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kwasa. Met dit document willen wij donateurs en andere geïnteresseerden inzicht bieden in de werkzaamheden en financiën van

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief november 2015 Nieuwsbrief november 2015 90% van wat vrouwen verdienen komt ten gunste van het gezin, dit in tegenstelling tot wat mannen verdienen waarvan 30-40% in het gezin geïnvesteerd wordt. (www.girleffect.org)

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze 3. Taken 5 3.1 Financieel beheer en besteding van het vermogen van de stichting 3.2 Werving

Nadere informatie

Eindhoven, maart 2012 Inhoudsopgave

Eindhoven, maart 2012 Inhoudsopgave Beleidsplan 1 Eindhoven, maart 2012 Inhoudsopgave 1. Doelomschrijving Sollicite 2. Bestuur en correspondentieadres 3. Boekjaar, administratie en jaarrekening 4. ANBI status 5. Geldstromen 6. Projecten

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2008

Financieel Jaarverslag 2008 Financieel Jaarverslag 2008 Inhoud 1) Voorwoord van de voorzitter... 3 2) Inleiding... 4 3) Balans... 5 4) Resultaten rekening... 6 5) Toelichting op de balans en resultatenrekening... 7 6) Verslag kascommissie...

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Stadsakkers

Jaarverslag 2013 Stichting Stadsakkers Jaarverslag 2013 Stichting Stadsakkers Inhoud Inleiding... 2 Balans 31-12-2013... 3 Verlies en winstrekening.... 4 1 Inleiding. De Stichting Stadsakkers is op 1 april 2013 haar activiteiten begonnen. De

Nadere informatie

Mission statement Tuharuko Awaj

Mission statement Tuharuko Awaj Mission statement Tuharuko Awaj (vs januari 2015) Missie Waartoe; bestaansrecht Een kansrijke toekomst voor kansarme kinderen in Nepal mogelijk maken Visie Wat of wie wil TA zijn Waar gaan wij voor (ambitie/

Nadere informatie

Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food

Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food Inhoudsopgave 1 Over Plenty Food... 3 1.1 Juridische structuur... 3 1.2 Statutaire doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Personeel en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

ANBI status van het Jongerenhuis 1. Algemene gegevens

ANBI status van het Jongerenhuis 1. Algemene gegevens ANBI status van het Jongerenhuis Onze stichting is geregistreerd bij de Belastingdienst als ANBI algemeen nut beogende instelling. Vanwege onze ANBI status krijgen instellingen of particulieren vermindering

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens Beleidsplan Stichting Volg de Wens 16-02-2014 Rotterdam Versie : 0.9 Auteur : Bob Arkema Datum : 16 februari 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. De organisatie 4 1.1 Wie zijn we 4 1.2 Visie, Missie, Kernwaarden

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden Anton van Noije Postadres: Hoge Steenweg 120 5175 AE Loon op Zand. Stichting Vrienden Anton van Noije 1

Beleidsplan. Stichting Vrienden Anton van Noije Postadres: Hoge Steenweg 120 5175 AE Loon op Zand. Stichting Vrienden Anton van Noije 1 Beleidsplan Stichting Vrienden Anton van Noije Postadres: Hoge Steenweg 120 5175 AE Loon op Zand Stichting Vrienden Anton van Noije 1 Inhoudsopgave Inleiding...3. Hoofdstuk 1 Beschrijving van de stichting

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

STICHTING De MORGENSTER ONTVANGSTEN

STICHTING De MORGENSTER ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Wat we mochten ontvangen in 2013 1. Giften en donaties Deelname aan evenementen, het organiseren van acties en uitdelen van onze folders hebben wederom geleid tot het verder uitdragen van onze

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen.

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen www.kabangahospitalfoundation.org Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Ontstaan van de stichting blz. 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG JAARVERSLAG STICHTING BREAST CARE FOUNDATION 2016 Inhoudsopgave 1. VISIE, MISSIE, DOELSTELLINGEN ALGEMEEN 2. BESTUUR 3. ACTIVITEITEN 2016 4. FINANCIEEL JAARVERSLAG (verlengd boekjaar) 5. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Beleidsplan De Maltha Foundation

Beleidsplan De Maltha Foundation Beleidsplan De Maltha Foundation 2017-2019 Soestdijkseweg Zuid 244 3721 AJ Bilthoven Tel. 0653662664 Email: info@demalthafoundation.nl Website: www.demalthafoundation.nl Inhoud Inleiding... 3 Visie...

Nadere informatie

KINDIA beleidsplan. 1.Inleiding 2.Visie - missie - doelstelling - strategie 3.Beleid 4.Beheer. 1. Inleiding

KINDIA beleidsplan. 1.Inleiding 2.Visie - missie - doelstelling - strategie 3.Beleid 4.Beheer. 1. Inleiding Stichting Kindia - Kind in India Stichting Kindia - Kind in India Stichting Kindia - Kind in India Stichting Kindia - Kind in India KINDIA beleidsplan 1.Inleiding 2.Visie - missie - doelstelling - strategie

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 NAAM INSTELLING, VESTIGINGSPLAATS EN ADRES... 3 1.2 BESTUUR EN PROCEDURES BESTUUR... 3 1.3 DOELOMSCHRIJVING... 3 2. HUIDIGE SITUATIE... 4 2.1 BESTUUR...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Foto s van de geschonken kunstwerken 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden bijgaand

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2018

Beleidsplan 2013 2018 Beleidsplan 2013 2018 Inhoudsopgave 1. Stichting Kinder Rijk 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Werkterrein... 3 1.3 Visie... 3 2. Strategische Koers 2.1 Historie... 4 2.2 Ontwikkelingen... 4 2.3 Lokale Partnerorganisatie...

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN

STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN 2015 2017 www.ariseandshinenetherlands.com info@ariseandshinenetherlands.com postadres: Barrierweg 42 5298AD Liempde 06-28183398 Inhoud 1. Missie/visie...3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. S t i c h t i n g A l l 4 O n e

Jaarverslag 2014. S t i c h t i n g A l l 4 O n e Jaarverslag 2014 S t i c h t i n g A l l 4 O n e INHOUD I. Jaaroverzicht 2014 pag. 3 1. Begrotingszaken pag. 3 2. Organisatie pag. 3 3. Strategie pag. 3 II. Aandachtspunten 2015 pag. 4 III. Financiële

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2015

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2015 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2015 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Stichting Vrienden van Grapevine Foundation www.gvfsa.org RSIN:8537.51.559 KVK:60063343 Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Inhoudsopgave 1. Inleiding...2

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012 Stichting DutchGalgoLobby

Jaarverslag 2011-2012 Stichting DutchGalgoLobby Jaarverslag 2011-2012 Stichting DutchGalgoLobby Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bestuursverslag 2011 2012 stichting DutchGalgoLobby... 3 Balans per 31 december 2012 stichting DutchGalgoLobby... 5 Staat

Nadere informatie

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte lezer,

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte lezer, Jaarverslag 2013 Honselersdijk Voorwoord Geachte lezer, Dit is het jaarverslag van de Stichting mijn huis in Ipauratu over het jaar 2013. Hierin vindt het verslag van de activiteiten die wij hebben uitgevoerd

Nadere informatie

Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum

Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum 2016-2018 1 Inhoudsopgave 2 1. Aanleiding 1.1 Inleiding 3 1.2 Stifting Mei-inoar Spannum 3 2. Strategie 4 2.1 Kernprincipes van de stichting Statutaire doelstelling

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie