Jaarverslag Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling, strategie en beleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling, strategie en beleid"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling, strategie en beleid 3. Organisatie en besluitvorming 3.1 Organisatie 3.2 Besluitvorming 3.3 Governance 4. Activiteiten en fondswerving in Nederland 5. Communicatie 6. Resultaten Financieel 7. Resultaten in Honduras 7.1 Asociación Hondureña de la Mujer y Familia (AHMF) Activiteiten Bestedingen Resultaten en vooruitblik 7.2 Hogar Suyapa Activiteiten Bestedingen Resultaten en vooruitblik 7.3 Proniño Activiteiten Bestedingen Resultaten en vooruitblik 8. Blik vooruit

2 1. Inleiding 2011 is voor Homeless Child een jaar van optimisme en vooruitgang geweest. Bij wijze van uitzondering besloot de organisatie Wilde Ganzen om de stichting een bedrag van aan premie uit te keren als meerwaarde op de eigen fondswerving en gedurende het jaar zegde de organisatie True Blue eenzelfde bedrag toe. Dankzij de inzet van nieuwe vrijwilligers zoals Marjan Verbeek en Elly Zwart, en bestuurslid Karen van de Vis, die zich specifiek inzetten om bestaande donateurs te koesteren en nieuwe donateurs aan te trekken, heeft Stichting Homeless Child de weg kunnen vinden naar hernieuwde groei. Onze doelstelling is om op kleine schaal kinderleed te verminderen en de getroffen kinderen niet enkel een thuis, maar ook een toekomst te bieden, waardoor ze uiteindelijk voor zichzelf een beter leven scheppen en voor hun land meer stabiliteit en welvaart. 2

3 2. Doelstelling, strategie en beleid Homeless Child heeft als missie om een bijdrage te leveren aan het scheppen van meer evenwicht op aarde tussen arm en rijk. Hierbij is onze voornaamste doelstelling om toekomstkansen te bieden aan de meest verwaarloosde en achtergestelde kinderen en als nevenactiviteit ook vrouwen in de stad El Progreso in Honduras, zodat zij actief kunnen bijdragen aan een voor hen betere leefomgeving. De strategie hiervoor is om te participeren in integrale en duurzame opvangprogramma s die voorzien in de langdurige opvang van kinderen van beide seksen en alle leeftijden. Belangrijk onderdeel van onze strategie is dat de wens tot verandering voortkomt uit de lokale bevolking en dat zij zelf het initiatief neemt om verbeteringen te implementeren. Hierdoor wordt gegarandeerd dat beleid niet wordt opgedrongen van buitenaf en dat veranderingen beter beklijven. Ons streven voor 2012 in Honduras is om de kwaliteit van het straatkinderprogramma verder te verbeteren. Ook willen wij in 2012 de steun aan vrouwen beter aanpassen aan diegenen die nog steun zoeken bij het genereren van hun eigen inkomsten. Op middellange termijn willen wij een start maken met opvang voor (seksueel) misbruikte meisjes in de leeftijdscategorie van zeven tot twaalf jaar. Ons streven in Nederland is om in 2012 het bestuur uit te breiden naar vier of vijf personen, om de fondswerving verder te stroomlijnen en middels specifieke projecten te focussen op de noden in Honduras, als één van de minder ontwikkelde landen in de wereld. 3

4 3. Organisatie, besluitvorming en governance 3.1 Organisatie Bestuur en Directie Op 1 januari 2011 bestond het bestuur uit de volgende personen: Voorzitter Charles Duijne (gepensioneerd apotheker) Secretaris Liduine Schönau (maatschappelijk werkster) Penningmeester Theo Zwart (gepensioneerd ondernemer) Bestuurslid Ineke Wiersma (tandartsassistente) Karen van de Vis (maatschappelijk werkster) is toegetreden tot het bestuur en bekleedt de functie van bestuurslid met als portefeuille fondswerving. Charles Duijne is afgetreden na een bestuursperiode van zes jaren. Ineke Wiersma is na een bestuursperiode van acht jaren eveneens afgetreden. Op 31 december 2011 is de samenstelling van het bestuur als volgt Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid Theo Zwart Liduine Schönau Theo Zwart Karen van de Vis De directie (onbezoldigd) van de stichting wordt sinds haar oprichting uitgevoerd door Bas Wiersma. Vrijwilligers Naast het bestuur en de directeur kan Homeless Child rekenen op een aantal actieve vrijwilligers. De kerngroep bestaat uit de volgende vrijwilligers: Christi Norde* Greet en Gerrit Klein Kranenbarg* Marjan Verbeel Canisius College Nijmegen Bart Taelemans Claire Koers Gabriela Canseco César Gomez-Mora Maarten Duijne Fondswerving Fondswerving Fondswerving Fondswerving Vertalingen Vertalingen Vertalingen Website Website en Marketing * Tevens actief in Honduras. 4

5 3.2 Besluitvorming Het team van Homeless Child geeft voorkeur aan communicatie per , zodat eenvoudige besluiten in overleg en efficiënt genomen kunnen worden. Meer belangrijke en complexe besluitvorming vindt plaats tijdens de bestuursvergaderingen. In 2011 heeft het bestuur vier maal vergaderd. Besluitvorming aangaande beslissingen in Honduras worden altijd genomen op initiatief van de lokale partner en na bespreking door de directeur van de stichting met het bestuur in Nederland. 3.3 Governance De onbezoldigd directeur van Homeless Child is woonachtig in Honduras. Hierdoor is hij in staat om gedurende vrijwel het hele jaar in Honduras aanwezig en werkzaam te zijn voor de stichting. De directeur legt regelmatig verantwoording af aan het bestuur middels verslagen of tijdens vergaderingen en vrijwel dagelijks via korte mailwisselingen. Bestuursleden komen regelmatig (elk jaar minimaal één lid) op werkbezoek in Honduras en kunnen op die wijze tevens toezien of de directeur en het lokale management afspraken nakomen en besluiten adequaat uitvoeren. Verder komen jaarlijks een wisselend aantal (10-20) Nederlandse vrijwilligers, donateurs en bezoekers naar Honduras om eventueel op locatie mee te werken, waardoor een transparante, open cultuur ontstaat. De lokale partners sturen samenvattingen van hun boekhouding ter inzage naar de stichting en elk van de lokale partners ondergaat jaarlijks een externe en onafhankelijke financiële audit, om zo te bewerkstelligen dat er transparantie is en verantwoording wordt afgelegd. Jaarlijks controleert een externe accountant de boeken van Homeless Child om te verifiëren of ook in Nederland de administratieve weergave van de ontvangen donaties en de bestedingen correct is geschied. 5

6 4. Activiteiten en fondswerving in Nederland Alle activiteiten van Homeless Child in Nederland hebben als doel om het draagvlak voor armoedebestrijding te vergroten en bewustzijn te wekken voor de rol die elke Nederlander daarin kan spelen. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste fondswerving activiteiten in 2011: Gymnasium Apeldoorn 400 leerlingen december 2010 april 2011 DHL Maastricht 200 werknemers december 2010 april 2011 Fifty One Club Heerlen 30 leden januari 2011 Canisius College Nijmegen 300 leerlingen februari 2011 april 2011 College Purmerend 100 leerlingen maart 2011 Rommelmarkt Eijsden enkele duizenden bezoekers juli 2011 Lions Club Vianen 40 leden augustus 2011 Cramignonschool Eijsden 480 leerlingen september 2011 Protestantse Kerk-gemeenschap Eijsden 40 kerkgangers elk trimester 2011 Bij wijze van uitzondering heeft Wilde Ganzen besloten om gedurende het jaar 2011 een groot deel van de door Homeless Child geworven fondsen met 55% te vermeerderen ( ,-) hetgeen gedurende het jaar ook is gerealiseerd. Ook stichting True Blue heeft een donatie van ,- geschonken in De samenwerking met Stichting Join!forkids is in 2011 van start gedaan. Deze organisatie heeft gedurende het jaar voor aan beurzen betaald voor een groep van 11 kinderen en jongeren. De afspraak is dat Join!forkids door zal gaan met steunen zo lang de betreffende beursontvangers hun studie (met bijbehorende resultaten) voortzetten. 6

7 5. Communicatie Het belangrijkste (en gratis!) communicatiemiddel is de website. Deze biedt een platform om potentiële donateurs aan te trekken en om bestaande donateurs te informeren. Ook beschikt de website over een blog, waarop in 2011 en vijftiental berichten zijn geplaatst. In de zomer van 2008 is een documentaire gemaakt. In deze 19 minuten durende documentaire wordt een duidelijk beeld geschetst van de activiteiten van Homeless Child en de beweegredenen hier achter. Evenementen zijn een belangrijke wijze om nieuwe banden aan te halen en bestaande banden te versterken. In 2011 hebben wij dankzij vereende inspanningen het aantal evenementen en ook de contacten met institutionele donateurs kunnen uitbreiden. Enkele malen per jaar wordt een digitale nieuwsbrief verzonden naar ongeveer 420 abonnees, bestaande uit zowel donateurs als overige geïnteresseerden. In 2011 is een nieuwe flyer gemaakt, en ook ansichtkaarten en een jaarlijkse kalender met foto s en uitleg zijn ondersteunende middelen tijdens communicatie en promotie. 7

8 6. Resultaten Financieel Omdat onze bestedingen in Honduras enerzijds vanwege het terugvallen van Amerikaanse donaties en anderzijds vanwege uitbreiding en verbeterde zorg noodzakelijkerwijs flink zijn toegenomen, is vanaf 2010 besloten om extra inspanningen te leveren, die in 2011 duidelijk vruchtbaar zijn gebleken. De totale inkomsten in 2011 bedroegen ruim ( in 2010), zodat sprake is van een flinke stijging. De bestedingen van HOMELESS CHILD in Honduras bedroegen tezamen circa , welke grotendeels (ca ) werden besteed aan exploitatie en projecten voor Proniño. In werkelijkheid zijn de bestedingen voor ProNiño in 2011 circa hoger geweest door donaties en premie van Wilde Ganzen. Formeel mogen deze bestedingen echter niet tot het projectresultaat van HOMELESS CHILD worden gerekend maar komen die tot uiting in het jaarverslag van Wilde Ganzen. Dankzij de flinke stijging van de inkomsten is het in 2009 ontstane jaarlijkse begrotingstekort in 2011 verdwenen. Een meer gedetailleerde uiteenzetting van de financiële resultaten is te vinden op onze website (www.homelesschild.org/nl/over/jaarcijfers). 8

9 7. Resultaten in Honduras 7.1 Asociación Hondureña de la Mujer y Familia (AHMF) Activiteiten AHMF is met steun van Homeless Child in 2007 een programma begonnen om voorlichting te geven over vrouwenrechten, seksuele voorlichting en gezinsplanning aan de allerarmste vrouwen van de gemeenschap. Na een succesvolle pilot is in 2008 besloten om het programma uit te breiden met voorlichting over zaken als zelfwaardering en het opbouwen van een toekomst. In 2009 is gestart met diverse workshops, waaronder koken, bloemschikken en boetseren en in 2010 hebben de eerste vrouwen een start gemaakt met het genereren van eigen inkomsten na het afronden van een cursus. In 2011 hebben op deze wijze 40 vrouwen op heel bescheiden wijze een inkomstenbron kunnen scheppen Bestedingen Onze bijdrage in 2011 aan operationele kosten van het AHMF programma bedroeg Resultaten en Vooruitblik 352 vrouwen hebben voor langere tijd deel aan het programma voor gezinsplanning deelgenomen 136 vrouwen verdeeld over negen groepen hebben deelgenomen aan de verschillende voorlichtingsactiviteiten 10 vrouwen verdeeld over twee groepjes hebben deelgenomen aan de cursus banketbakken of koken 40 vrouwen vergaren een klein eigen inkomen uit productie en verkoop van waren Besloten is om in 2012 meer aandacht te besteden aan het genereren van inkomsten (korte cursus productiviteit, administratie, prijsberekening etc.). Ook is de bedoeling om in 2012 een totaal van 500 vrouwen te bereiken die deelnemen aan het programma voor gezinsplanning. In 2012 is hiervoor een begrotingspost uitgetrokken van Hogar Suyapa Activiteiten Hogar Suyapa bestaat uit een voedingscentrum en een weeshuis. Kinderen die niet meer bij hun familie kunnen blijven of kinderen die geen familie meer hebben, worden in het weeshuis opgevangen, eventueel na een verblijf in het voedings-centrum. Aangezien het weeshuis pas in 2004 geopend is en kinderen enkel op heel jonge leeftijd worden opgenomen, zijn op een meisje van zestien na, de twee oudste meisjes pas elf Bestedingen Door Homeless Child werd in 2011 een bijdrage voor deze activiteiten verleend van

10 7.2.3 Resultaten en Vooruitblik Dit jaar werden meerdere kinderen herenigd met de gezinnen waarin ze geboren werden. Er kwamen andere kinderen bij in het opvangcentrum vanuit een situatie van mishandeling en verwaarlozing waardoor er nu 41 kinderen in het opvanghuis wonen. Onze school blijft het goed doen. In november 2011 studeerde de eerste lichting af. In 2012 beginnen we aan het volgende bouwproject, met name een gebouw met een nieuwe opslagruimte, wasruimte, kantoorruimte en therapieruimte. Boven komen er vier grote lokalen die we zullen gebruiken als klaslokalen en slaapkamers voor bezoekers en vrijwilligers. De begrotingspost in 2012 is hiervoor Proniño Activiteiten Proniño verwelkomt straatkinderen vanaf zeven tot veertien jaar die daarna kunnen blijven tot ze als zelfstandige volwassene deel kunnen gaan nemen aan de maatschappij Bestedingen In 2011 is ter hoogte van bijgedragen aan operationele kosten van Proniño. Dit is een enorme stijging ten opzichte van 2009 (circa ) en ook beduidend meer dan de in De voornaamste redenen hiervoor zijn sterk verbeterde zorg alsmede noodzakelijke compensatie voor het wegvallen van een Amerikaanse donateur. Er is daarnaast een aantal projecten gerealiseerd voor een totaal van circa , waaronder: Opleidingen sieraden en bakkerij Schoolbeurzen met dank aan Join!for Kids Verbeteren slaapomstandigheden (kussens, gordijnen, matrassen, etc.) Vakopleidingen Theater, kunst en muziek met dank aan Ubuntu Resultaten en Vooruitblik Na de managementwissel die Proniño in 2009 heeft ondergaan is de zorgkwaliteit in 2010 danig verbeterd en in 2011 verder geprofessionaliseerd en geïntensiveerd. De stichting wil in 2012 fondsen werven om vanaf 2013 een huis voor zelfstandig begeleid wonen te huren in de stad. Hier kan een select groepje jongeren onder voorwaarden wonen tijdens het lopen van een stage, het afronden van een opleiding of het beginnen met een werkend bestaan. Men hoopt hiermee de kloof tussen beschermd wonen en een onafhankelijk bestaan als volwassene weg te werken. 10

11 Begin 2010 zijn de opleidingen elektrotechniek, metaalbewerking en houtbewerking van start gegaan, m e t elk een eigen instructeur. Dankzij donaties, onder meer van Louisa Stichting, zijn deze vakopleidingen in 2011 verder ontwikkeld. De bedoeling is om in 2012 ook meer aandacht te kunnen besteden aan productie en verkoop, alsmede aan het verkrijgen van externe opdrachten om zo de jongeren praktijkervaring op te laten doen. Ook is in 2011 dankzij steun van Stichting Bosma de cursus sieraden maken verbeterd en is er een cursus bakkerij begonnen. In de loop van het jaar is voor circa aan producten (met name sieraden) verkocht in Honduras en voor eenzelfde bedrag in Nederland en de Verenigde Staten. Doel is om de zorgkwaliteit in 2012 verder te blijven verbeteren, onder meer door kinderen met leermoeilijkheden meer ondersteuning te bieden, het rehabilitatieproces voor nieuwkomertjes te verstevigen en de psychosociale zorgverlening uit te breiden. Gelukkig slaagt Proniño erin om de bekendheid in de stad en omgeving te verhogen en sluiten meer bedrijven en personen zich aan bij de doelstellingen van de organisatie. Zo ontstaat er een kleine maar gestage stroom van donaties in natura en ondersteuning op vlakken als logistiek en onderhoud. In 2012 heeft Homeless Child een totale begrotingspost opgenomen van Hiervan is bestemd voor operationele kosten van de vier opvanghuizen. Verder zijn voorzien een post van voor extra educatie en voor het project Zelfstandig Wonen. 11

12 8. Blik vooruit Ook in 2012 zal de stichting blijven werken aan het uitbreiden en intensiveren van contacten en samenwerkingsverbanden met andere organisaties, om zo een groter financieel draagvlak te scheppen voor groei en omdat we van mening zijn dat we samen sterker staan dan alleen. De stichting werkt hard aan versteviging en uitbreiding van het bestuur. Twee bestuursleden hebben in 2011 hun functie neergelegd na gedurende vele jaren vrije tijd en middelen loyaal aan de stichting geschonken te hebben en het is nu zaak hun ervaring en kennis te vervangen door het aantrekken van nieuwe bestuurders. Indien de middelen het toelaten zal al in 2012 in Honduras onderzocht worden of er voldoende financieel en maatschappelijk draagvlak bestaat voor het exploiteren van een tehuis voor verwaarloosde en seksueel misbruikte meisjes. De stichting zal daarvoor op zoek gaan naar lokale loyaliteit en partnerschappen met de autoriteiten, want ook in Honduras staan we samen sterker dan alleen! Geef een kind een kans, schenk de wereld balans! 12

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS. Jaarverslag 2012 1/17

JAARVERSLAG 2012 STICHTING JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS. Jaarverslag 2012 1/17 JAARVERSLAG 2012 STICHTING JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Jaarverslag 2012 1/17 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 1 JOIN!FORKIDS MISSIE EN VISIE... 5 2 JOINED! KINDERPROJECTEN... 6 2.1 Monitoring

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Wie zijn wij? Doelstelling Contactgegevens

Wie zijn wij? Doelstelling Contactgegevens Kennismaking 1 Inhoudsopgave Wie zijn wij?... 3 Situatie Honduras... 4 ProNiño... 5 De organisatie ProNiño Honduras... 6 Opvangfases... 7 Activiteiten... 8 Produktaanbod... 10 Zakelijke partners en sponsors...

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015 Jaarverslag 2014 Stichting Los Cachorros maart 2015 Voorwoord Voor u ligt het verslag van het jaar 2014 van Los Cachorros. 2014 was voor de stichting een goed jaar waar het gaat om het werven van fondsen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Voorwoord. Foto: Yvette Wolterinck

Voorwoord. Foto: Yvette Wolterinck inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 6 2. Doel en doelgroepen 8 2.1 Doelstelling 8 2.2 Doelgroepen 8 3. Missie, Visie en Strategie 11 3.1 Visie 11 3.2 Missie 11 3.3 Strategie 11 4. Projecten Partnerorganisaties

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary jaarverslag 211 1 pag. Inhoudsopgave 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9 1 1 1 1 1 12 13 14 14 14 15 15 15 2 21 23 23 23 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 29 3 3 3 32 33 34 35 37 39 42 44 47 Van de initiatiefnemer Samenvatting

Nadere informatie

Day for Change Jaarverslag 2011

Day for Change Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Day for Change Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Introductie 9 1.1. Stichting, CBF en statuten 9 1.2. Doelstellingen 9 1.3. Missie en Visie 10 1.4. Operationele doelstellingen

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Stichting De Regenboogboom. Jaarverslag en Jaarrekening 2012

Stichting De Regenboogboom. Jaarverslag en Jaarrekening 2012 Stichting De Regenboogboom Jaarverslag en Jaarrekening 2012 0 Inhoudsopgave Algemeen Algemeen 2 Financiële Positie 3 Jaarverslag Bestuur over 2012 1. Welkom bij de Regenboogboom 2012 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría Jaarverslag 2013 Stichting Casa de la Alegría 1. Inleiding Stichting Casa de la Alegría is in Nederland opgericht op 31 januari 2011. Het eerste jaar hebben we besteed aan het vormgeven van de stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Los Cachorros

Jaarverslag 2009. Stichting Los Cachorros Jaarverslag 2009 Stichting Los Cachorros Voorwoord. Het jaarverslag dat u nu in handen heeft, gaat over feiten, activiteiten, plannen en getallen. Belangrijk voor betrokkenen en interessant voor belangstellenden.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care Beleidsplan Stichting Kenya Child Care 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Missie 4 4 Doelgroep 5 5 Organisatie 5 6 Bestuur 6 7 Organisatie Kenia 7 7.1 Toelating kinderen 8 7.2 Medische zorg

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie