AZRR jaarverslag 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AZRR jaarverslag 2006"

Transcriptie

1 AZRR jaarverslag 2006

2

3 Inhoud Voorwoord 4 1 Profiel 7 2 Leiderschap 13 3 Strategie en beleid 19 4 Management van medewerkers 27 5 Management van middelen 41 6 Management van processen 47 7 Waardering door patiënten 63 8 Waardering door medewerkers 67 9 Waardering door de maatschappij Resultaat 77 3

4 Voorwoord Hierbij presenteren wij het vierde jaarverslag van AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond sinds de samenvoeging en de fusie van vijf ambulancediensten in de regio Rotterdam-Rijnmond in 2003 naar nog slechts twee ambulancediensten. Sinds die tijd voeren de publieke en de private ambulancedienst in de regio één hoofdnaam: AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond. Met ingang van het verslagjaar 2006 maken de twee ambulancediensten in de regio Rotterdam- Rijnmond gebruik van elkaars standplaatsen en de opkomstlocaties Vaanplein aan de Breslau in Barendrecht en de opkomstlocatie Schieplein aan de Brugwachter in Rotterdam. Daarmee is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie een feit. Mede in het licht van het feit dat de nieuwe Wet AmbulanceZorg aan het einde van het verslagjaar nog steeds niet door de Eerste Kamer is behandeld, is het helaas niet gelukt om in het verslagjaar te komen tot een volledig geïntegreerde Regionale Ambulance Voorziening (RAV) waarin sprake is van een ongedeeld ambulanceproces. Dat neemt niet weg dat binnen de organisatie hard wordt gewerkt aan een verbetering van het product ambulancezorg ten behoeve van de patiëntenzorg. Zo is ook in het verslagjaar gewerkt aan de verbetering van de aanrijtijden, wat heeft geresulteerd in een daling van het overschrijdingspercentage. Dat de organisatie kwalitatief op de juiste weg zit, blijkt uit het feit dat zij in het verslagjaar voor een periode van drie jaar is gehercertificeerd. Dat betekent niet dat wij nu achteroverleunen, want 4 Jaarverslag AZRR 2006

5 nu het kwaliteitsbeleid stevig is neergezet, kiest de organisatie voor een doorontwikkeling naar het INK-managementmodel. Daardoor kan AZRR nog effectiever en efficiënter anticiperen op relevante ontwikkelingen in en buiten de organisatie. De verslaglegging in dit jaarverslag inclusief de hoofdstukindeling is dan ook gebaseerd op dit managementmodel. Het jaarverslag is daardoor niet alleen korter en bondiger geworden, maar daardoor naar wij hopen ook leesbaarder en informatiever. We hopen dan ook dat dit jaarverslag een goed beeld geeft van de vele activiteiten die de organisatie in 2006 in het belang van de patiënten heeft uitgevoerd. Wij bedanken bestuur, medewerkers en ondernemingsraad voor hun inspanning en constructieve bijdrage aan de ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Barendrecht, juni 2007 J.A.M. Hartman S. Hesselink J. van Meggelen Directeur AZRR / VRR Directeur AZRR / BIOS-groep Directeur GMK 5

6

7 Profiel Wat is AZRR? AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond bestaat uit twee organisatieonderdelen: enerzijds de publieke dienst AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond / VRR, anderzijds de private dienst AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond / BIOS-groep. AZRR / VRR was in het verleden bestuurlijk opgehangen aan de Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond, maar maakte voor de onderbrenging van personeel en materieel als tak van dienst ook deel uit van de Gemeente Rotterdam. Met ingang van 1 januari 2007 maakt AZRR / VRR volledig deel uit van het Openbaar Lichaam Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In dit jaarverslag wordt in de naamgeving slechts gesproken over AZRR / VRR, de huidige naam van de organisatie. Verder is sinds 2000 een stafbureau werkzaam dat stafdiensten verricht ten behoeve van de beide organisaties. Het gaat daarbij om ondersteuning op het terrein van beleidsvorming, opleidingen, informatievoorziening, medisch advies, ketenpartners, communicatie en kwaliteit. De beide ambulancediensten presenteren zich onder één hoofdnaam: AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond. Naast de entiteiten die gezamenlijk AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond vormen, is ook de Meldkamer AmbulanceZorg (MKA) van groot belang. De MKA maakt samen met de meldkamers van politie en brandweer sinds 2005 deel uit van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK). Bestuurlijk is deze Gemeenschappelijke Meldkamer ondergebracht in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Er zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten tussen de MKA en de samenwerkende ambulancediensten. De MKA is gehuisvest in het World Port Centre in Rotterdam. 7

8 1.2 Wat doet AZRR? AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond staat dag en nacht paraat om de 1,2 miljoen inwoners in het verzorgingsgebied in geval van nood bij te kunnen staan. Het gaat daarbij zowel om spoed als om besteld vervoer. De omzet bedraagt ruim ,- per jaar. Bij AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond werken meer dan 300 medewerkers. Gezamenlijk voeren zij per jaar zo n ritten uit. De ambulancezorg van AZRR strekt zich uit over de 20 gemeenten in het verzorgingsgebied. Deze gemeenten zijn Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Middelharnis, Oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. Om zoveel als mogelijk de norm van vijftien minuten aanrijtijd te kunnen behalen, beschikt AZRR over 55 ambulances en negen standplaatsen. Daarvan zijn er twee in Rotterdam gesitueerd. 8 Jaarverslag AZRR 2006

9 De andere posten zijn gevestigd in Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Dirksland, Hellevoetsluis, Schiedam en Spijkenisse. In het verslagjaar zijn de twee standplaatsen in Goedereede en Hellevoetsluis samengevoegd tot de standplaats Haringvlietdam (grondgebied gemeente Hellevoetsluis). Vanaf dat moment is er sprake van negen standplaatsen op basis van het landelijk vastgestelde Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid. 1.3 Wat wil AZRR? AZRR bestaat weliswaar uit twee afzonderlijke rechtspersonen, maar treedt in de regio in het belang van de zorgverlening op als één uitvoeringsorganisatie. Zo maakt de organisatie in de regio Rotterdam-Rijnmond gebruik van negen gezamenlijke standplaatsen, terwijl ook twee van de drie opkomstlocaties in gezamenlijkheid worden gebruikt. Met ingang van 1 januari 2006 zijn de directie, staf en voorwaardenscheppende afdelingen van beide ambulancediensten gevestigd in een nieuw kantoorpand in Barendrecht. Om de samenwerking tussen de twee ambulancediensten en de MKA ook in organisatorische zin gestalte te geven, is in 2004 een gezamenlijk MT in het leven geroepen. 1.4 Missie De missie van AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond is om verantwoorde ambulancezorg te leveren in de regio Rotterdam-Rijnmond, vanuit een doelmatige organisatie, in goede samenspraak met alle betrokken partijen, waarbij de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond is een pro-actieve ondernemende organisatie waarin aandacht is voor het resultaat, de medewerkers en inzicht in de organisatie, waarbij de wensen en behoeften van de klanten centraal staan. Als zorginstelling levert AZRR verantwoorde ambulancezorg, vanuit een sterke professionaliteit, in lijn met alle wettelijke vereisten en volgens gangbare definities. AZRR levert de dienstverlening zowel in samenwerking met ketenpartners in de acute zorg (Huisarts, Ziekenhuis en Traumacentrum), als in de Openbare Orde en Veiligheid (GHOR, Politie en Brandweer). De organisatie is zich ervan bewust dat het leveren van hoogwaardige ambulancezorg pas kan plaatsvinden als er sprake is van afstemming met de ketenpartners, waarbij respect voor elkaar en ieders competentie het uitgangspunt is. 9

10 Vooruitgang, groei en succes vereisen samenwerking en de wil en het vermogen om de organisatie doorlopend te veranderen en te verbeteren. De beheersmethodiek is vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem, gebaseerd op de branchespecifieke HKZ-norm (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector). 1.5 Kwaliteitscertificaat Nadat in 2002 de verschillende ambulancediensten in de regio Rotterdam-Rijnmond waren gecertificeerd volgens de HKZ-richtlijnen voor ambulancediensten, is in 2003 het kwaliteitssysteem aangepast aan de interne ontwikkelingen bij de verschillende organisaties. In 2003 is vervolgens ook de MKA gecertificeerd. In het verslagjaar heeft een initiële audit plaatsgevonden, waarna AZRR voor een periode van drie jaar is gehercertificeerd. Nu het kwaliteitsbeleid stevig is neergezet, inclusief certificering, kiest de organisatie voor een doorontwikkeling naar het INK-managementmodel. Daardoor kan AZRR nog effectiever en efficiënter anticiperen op relevante ontwikkelingen in en buiten de organisatie. De verslaglegging in dit jaarverslag inclusief de hoofdstukindeling is dan ook gebaseerd op het INK-managementmodel. Aan de onderzijde van elke pagina wordt aangegeven welk deel van het model wordt behandeld. Het INK-managementmodel Management van medewerkers Waardering medewerkers Leiderschap Strategie en Beleid Management van processen Waardering patiënten Bestuur en financiers Management van middelen Waardering maatschappij organisatie resultaat Verbeteren en vernieuwen 10 Jaarverslag AZRR 2006

11 11

12

13 Leiderschap Koers 2006 Het jaar 2006 begon voor AZRR / VRR en AZRR / BIOS-groep met de ingebruikname van het nieuwe pand aan de Breslau in Barendrecht, waar de directies en voorwaardenscheppende afdelingen hun domicilie kozen. Ook AZRR / stafbureau vestigde zich in dit pand. Het was de verwachting dat de Wet AmbulanceZorg (WAZ) op korte termijn door het parlement behandeld zou worden en zou worden ingevoerd. Om voorbereid te zijn op deze wet zijn verschillende pogingen gedaan om alsnog te komen tot een eenduidige rechtspersoonlijkheid voor de RAV. Dat is nodig om de vergunning te kunnen verkrijgen. Na de pogingen in 2005 om een Stichting AZRR op te richten en vervolgens om de Bestuurscommissie AZRR van de Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond uit te bouwen tot het bestuur van de RAV heeft het jaar 2006 in het teken gestaan van het streven dat de publiekrechtelijke AZRR / VRR de privaatrechtelijke AZRR / BIOS-groep zou overnemen. Aan het eind van het verslagjaar werd duidelijk dat deze pogingen geen resultaat hadden. Dit werd vooral beïnvloed doordat de Wet AmbulanceZorg weliswaar in april 2006 was goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar niet werd behandeld in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer besloot besluitvorming over deze wet aan te houden. Voorgenomen werd de WAZ verder te bespreken in nadrukkelijke samenhang met de Wet op de veiligheidsregio. De verwachting is dat deze eind 2007 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. 13

14 Een tweede belangrijke ontwikkeling betreft de oprichting van de VRR (Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond), als opvolger van de RHRR (Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond). De VRR omvat naast de Regionale Brandweer ook onder meer de GHOR en de GMK (Gemeenschappelijke Meldkamer). De publiekrechtelijke organisatie AZRR / RHRR maakt per 1 januari 2007 onderdeel uit van de VRR. In verband hiermee is de naam van AZRR / RHRR op die datum gewijzigd in AZRR / VRR. Door de oprichting van de VRR maken twee van de drie RAV-partners onderdeel uit van één rechtspersoon. Het beleid van de VRR is erop gericht om zich verder te ontwikkelen tot de regisseur van de ambulancezorg in de regio. De directeur van AZRR / VRR wordt daarom door het openbaar bestuur verantwoordelijk gehouden voor de regie over de beleidsontwikkelingen in de ambulancezorg en voor de resultaten daarvan, zoals de tijdsoverschrijdingen. In VRR-verband bestaat het voornemen om op termijn te komen tot een samenvoeging van het GHOR-bureau en de RAV tot één organisatieonderdeel (de witte kolom). De MKA, die onderdeel uitmaakt van de GMK, wordt gezien als een dienstverlenende organisatie ten behoeve van AZRR, binnen dezelfde rechtspersoon. 2.2 Organisatiestructuur De twee ambulancediensten in de regio Rotterdam-Rijnmond vormen twee afzonderlijke rechtspersonen, maar beschikken wel over één uitvoeringsorganisatie. Om de samenwerking tussen de twee ambulancediensten en de MKA in organisatorische zin gestalte te geven, is in 2004 een gezamenlijk MT in het leven geroepen. In dit MT hebben de beide directeuren, het hoofd van de MKA, de beide operationeel managers, het hoofd van het stafbureau en een communicatieadviseur zitting. De communicatieadviseur treedt tevens op als secretaris. Zowel binnen AZRR / VRR als AZRR / BIOS-groep is onder leiding van de twee Hoofden Operationele Zaken een Operationeel Management Team actief. Deze twee OMT s vergaderen in het licht van de ene uitvoeringsorganisatie periodiek gezamenlijk. Voor de strategische afstemming tussen twee ambulancediensten hebben de beide directeuren van de twee ambulancediensten zitting in het Directorium. Dit zogenoemde directieoverleg wordt voorbereid door het Hoofd van het Stafbureau. Aan het eind van het verslagjaar hebben de betrokken partijen zich voorgenomen om zich begin 2007 te heroriënteren op de toekomst van de samenwerking in RAV-verband. 14 Jaarverslag AZRR 2006

15 Aan het eind van het verslagjaar werd besloten om de vergaderfrequentie van het Managementteam van AZRR, waaraan wordt deelgenomen door de directeuren van de beide ambulancediensten en de operationeel managers van de drie ambulanceorganisaties, te reduceren en het accent in de ontwikkelingen te verleggen naar: - het Directorium van AZRR, als samenwerkingsverband tussen de beide ambulancediensten en - het bilateraal overleg tussen de directeur van AZRR / VRR en de directeur van de GMK. 2.3 Managementdevelopment Binnen AZRR / VRR is tijdens het verslagjaar veel aandacht geschonken aan de ontwikkeling van het operationeel management. Met name de ontwikkeling van de competenties van het management hebben daarbij de aandacht gekregen. De heidagen hebben geresulteerd in een coachingstraject voor het operationeel management. In de tussenevaluatie van dit coachingstraject is afgesproken de focus te richten op teambuilding en dan ook met name op intervisie. Ook hierin kunnen de competenties worden betrokken die zijn vastgesteld voor de dienst als geheel en voor de leidinggevenden in het bijzonder. Voor de dienst gelden de competenties Resultaatgerichtheid, Klantgerichtheid en Verantwoordelijkheid. Voor de functiefamilie leidinggevenden is besloten de twee competenties Zelfstandig en Leidinggeven te hanteren. 2.4 Ondernemingsraad AZRR / VRR Zowel bij AZRR / VRR als bij AZRR / BIOS-groep is een ondernemingsraad actief. Naast de reguliere vergaderingen heeft de OR van AZRR / VRR een zestal keer met de Bestuurder vergaderd. Tal van zaken betreffende organisatie zijn tijdens deze vergaderingen de revue gepasseerd. Zo is onder meer gesproken over het project Reductie Ziekteverzuim, het project Tijdsverbetering, de huisvesting, het Regionaal Opleidingsplan. De OR heeft tijdens een van de vergaderingen aangegeven grote moeite te hebben met het plaatsen van camera s op de werkplek door de verhuurder. In het verslagjaar heeft de ondernemingsraad verder ingestemd met de overdracht van de tak van dienst AZRR / VRR naar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Wel acht de OR het noodzakelijk dat AZRR in de Veiligheidsregio wordt vertegenwoordigd door een eigen OR. 15

16 2.5 Ondernemingsraad AZRR / BIOS-groep Na overleg met de ondernemingsraad van AZRR / BIOS-groep over de stank die de MICU veroorzaakt doordat hij met draaiende motor in de garage staat, is een speciale slang op de uitlaatpijp van de MICU geplaatst. De ondernemingsraad stelde verder vragen over het uitlenen van personeel tussen AZRR / VRR en AZRR / BIOS-groep. In eerste instantie wordt beloofd dat het uitlenen aan AZRR / VRR op vrijwillige basis zal zijn, maar dit wordt later weer ingetrokken. Tijdens een spoedoverleg met de directie van AZRR / BIOS-groep blijkt dat de beschikbaarheid in het geding kwam. De ondenemingsraad heeft geconstateerd dat de bedrijfsregels worden toegepast op nieuwe medewerkers die onder de CAO behoren te vallen. Dit is volgens de OR een slechte zaak want op de locaties Barendrecht en Dirksland wordt de CAO wel toegepast. Het verslagjaar wordt afgesloten met verkiezingen voor een nieuwe OR. 16 Jaarverslag AZRR 2006

17 17

18

19 Strategie en 3 beleid 3.1 Bestuur AZRR / VRR Bij de samenvoeging van de drie publieke ambulanceorganisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond in 2003 is ervoor gekozen de nieuwe organisatie bestuurlijk onder te brengen bij het Openbaar Lichaam Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond (RHRR). Het Algemeen Bestuur van de RHRR besloot toentertijd een bestuurscommissie voor de ambulancezorg in te stellen. Deze bestuurscommissie had de taken van het dagelijks bestuur met betrekking tot ambulancezorg. Omdat de RHRR in tegenstelling tot de inmiddels gevormde Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond niet beschikte over mensen en middelen, werden deze ondergebracht in een tak van dienst van de Gemeente Rotterdam. In juni 2006 heeft het Algemeen Bestuur van de RHRR besloten de bestuurscommissie op te heffen en de taken van het dagelijks bestuur ook daadwerkelijk bij dit bestuur terug te leggen. Tevens werd besloten om de Gemeente Rotterdam te verzoeken mensen en middelen over te dragen aan de Veiligheidsregio. De bestuurlijke besluitvorming hieromtrent kon in het verslagjaar worden afgerond, zodat AZRR / VRR met ingang van 1 januari 2007 volledig deel uitmaakt van het Openbaar Lichaam Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Naast de overdracht van mensen en middelen van 19

20 de Gemeente Rotterdam naar de Veiligheidsregio, ging de bestuurlijke aandacht in het verslagjaar met name uit naar de aanrijtijden en de overschrijdingspercentages. Regelmatig is het bestuur dan ook gerapporteerd over de voortgang in het project Tijdsverbetering. 3.2 Raad van Commissarissen AZRR / BIOS-groep De Raad van Commissarissen bestond in 2006 uit de volgende personen: drs. E.P. Cassee (voorzitter), de heer A.P. van Gelderen en de heer ing. A. Joustra MHA. In het jaar 2006 heeft de RvC met belangstelling de ontwikkelingen van de pilot met de first-responders gevolgd. De bijdrage van de motorambulance in de regio Rotterdam-Rijnmond wordt door de commissarissen als positief ervaren, op het totaal van de te leveren ambulancezorg. De RvC wil graag zijn waardering uitspreken voor dit initiatief en de medewerkers die verbonden zijn aan het project veel succes wensen in het komende jaar. Jammer genoeg is ook in het jaar 2006 geen oplossing gevonden voor de oprichting van de RAV in de regio Rotterdam-Rijnmond. Voor de RvC staat nog altijd het uitgangspunt van de gelijkwaardigheid van beide partijen voorop bij de vorming en inrichting van de RAV. Het ontbreken van een juridische entiteit voor de samenwerking tussen AZRR / VRR en AZRR / BIOS-groep wordt door de RvC overigens niet gezien als een onoverkomelijke belemmering voor de samenwerking tussen de twee diensten. In de zomer van 2006 is door succesvol teamwork, aan het samenwerkingsverband opnieuw het kwaliteitscertificaat op grond van de HKZ-norm toegekend. De RvC feliciteert de kwaliteitsmedewerkers van beide diensten van harte met het behaalde resultaat. Ongeveer één jaar geleden zijn de gezamenlijke opkomstplaatsen voor de twee ambulancediensten gerealiseerd. Hoewel de verhuizingen op enkele punten het maximale van het organisatietalent van de facilitair medewerkers vergde, zijn de verhuizingen voorspoedig verlopen. Als laatste is ook de verhuizing van de posten Goedereede en Hellevoetsluis naar de nieuwe locatie aan de Haringvlietdam zo goed als afgerond. Hiermee is de doelstelling voor het terugdringen van het aantal standplaatsen op grond van het spreidingsplan gerealiseerd. 20 Jaarverslag AZRR 2006

21 Evenals de voorgaande jaren blijkt uit de jaarrekening dat AZRR / BIOS-groep een gezonde onderneming is. De RvC hecht veel waarde aan het, door het bestuur van AZRR / BIOS-groep geformuleerde uitgangspunt, dat de beschikbare budgetten op een economisch- en maatschappelijk verantwoorde wijze moeten worden aangewend. Uit de beschikbare management informatie blijkt dat de budgetten op een evenwichtige en weloverwogen manier zijn ingezet voor de continuering van de ambulancezorg en de deelname aan innovatieve projecten op het gebied van ambulancezorg. 3.3 Overleg met zorgverzekeraars Periodiek vindt overleg plaats met de zorgverzekeraars. Naast de productieafspraken is in 2006 de aandacht vooral gericht geweest op de projecten in het kader van de vrije-margeregeling 2006: Project motorambulances In 2007 worden motorambulances geïntroduceerd in de regio Rotterdam-Rijnmond. Doel hiervan is een doelmatiger gebruik van de beschikbare middelen. Dertig procent van de A1-opdrachten leidt immers niet tot vervoer. Ook kunnen motorambulances op sommige locaties sneller een patiënt bereiken dan ambulancevoertuigen. In eerste instantie gaat het om een project voor een jaar Project verbetering werkprocessen MKA Aanvankelijk had dit project ten doel om de principes van Dynamisch Ambulancemanagement (DAM) te introduceren binnen de meldkamer. Al snel werd de doelstelling van dit project verbreed naar de ambitieuzere doelstelling om de werkprocessen van de meldkamer te verbeteren. De aandacht ligt hierbij op de organisatie van het besteld vervoer en op het opstellen van regels voor de spreiding van de beschikbare ambulances over de regio Project verbetering werkprocessen AZRR / VRR Een deel van de tijdsoverschrijdingen wordt veroorzaakt doordat de Tijdsduur Uitruk (de tijd tussen de opdracht en de feitelijke start van de rijtijd) langer duurt dan de landelijke veldnorm. AZRR / VRR is gestart met een project dat erop is gericht om de uitruktijd te reduceren. 21

22 3.4 FLO De werkgevers in de publieke ambulancezorg vertegenwoordigd door de VNG enerzijds en werknemers anderzijds hebben eind 2005 een CAO-akkoord gesloten waarin weliswaar sprake is van afschaffing van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) maar waarin ook sprake is van een zeer kostbare overgangsregeling voor de zittende medewerkers. Over de financiering van deze regeling voor de ambulancezorg zijn door de VNG geen afspraken gemaakt met VWS. Dat geldt tevens voor het loopbaanbeleid dat op grond van de nieuwe CAO moet worden ontwikkeld. Inmiddels zijn de gezamenlijke publieke diensten in Nederland ondersteund door de VNG een bodemprocedure gestart tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (het voormalige CTG) om deze overgangsregeling alsnog in het budget vergoed te krijgen. Hoe deze bodemprocedure zal aflopen is onzeker. De definitieve uitkomst laat waarschijnlijk nog een aantal jaren op zich wachten. Vooralsnog moet dan ook rekening worden gehouden met een negatieve uitspraak, waardoor de kosten van de overgangsregeling zullen worden afgewenteld op de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) van de publieke ambulancediensten. In het verslagjaar ging het bij AZRR / VRR om een bedrag van circa 1,0 miljoen. Over de totale periode tot 2046 is uiteindelijk een bedrag van 39 miljoen euro niet in het budget opgenomen. 3.5 Beleidsontwikkelingen Op 11 april 2006 heeft de Tweede Kamer met meerderheid van stemmen de nieuwe Wet AmbulanceZorg (WAZ) aangenomen. Hoofdelementen in deze nieuwe wet zijn de verlening van één vergunning per regio, congruent aan de Veiligheidsregio, en het gegeven dat onder vigeur van de nieuwe wet de MKA deel uitmaakt van de RAV. Eind oktober 2006 heeft de agendacommissie van de Eerste Kamer besloten ondanks de risico s van uitstel niet over te gaan tot de behandeling van de WAZ. De behandeling wordt aangehouden tot er meer zicht is op de veiligheidsregio s. Los van het feit dat hierdoor in de ambulancesector een beleidsvacuüm is ontstaan, frustreert deze vertraging de RAV-vorming in de regio Rotterdam-Rijnmond. Mede vooruitlopend op het gegeven dat op grond van de WAZ aan slechts één rechtspersoon per Veiligheidsregio een vergunning zal worden toegekend tot het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg, is vorig jaar besloten onderhandelingen te openen over een overname van de private AZRR / BIOS-groep door de publieke AZRR / VRR. Dit besluit was een vervolg op de pogingen te komen tot een acceptabele, formele samenwerkingsvorm in de vorm van een stichting of 22 Jaarverslag AZRR 2006

23 een publiek-private bestuurscommissie. Met het uitstel van behandeling van de WAZ verviel een belangrijke grondslag voor deze onderhandelingen, zodat in het verslagjaar het gewenste onderhandelingsresultaat niet is bereikt. De aanhoudende onduidelijkheid in de regelgeving heeft tot gevolg dat de ontwikkeling van een duidelijke strategie wordt belemmerd. In de huidige constellatie streven de verschillende organisaties allereerst naar het realiseren van hun eigen verantwoordelijkheden. De gezamenlijke doelstelling van de samenwerking in RAV-verband verdwijnt hierdoor naar de achtergrond. J. Hartman, directeur van de publiekrechtelijke AZRR / VRR zat in het dagelijks bestuur van de koepelorganisatie AZN. AZRR / BIOS-groep heeft het lidmaatschap van AZN opgezegd. 23

24 De belangrijkste beleidsontwikkelingen in 2006 waren de volgende : n Spreidingsplan In november 2006 werden de standplaatsen Hellevoetsluis en Goedereede gesloten en is de standplaats Haringvlietdam in gebruik genomen. Hiermee is het plan gerealiseerd om het aantal standplaatsen te reduceren van 16 naar 9. De laatste nog te nemen stap in de realisering van het nieuwe spreidingsplan is de verplaatsing van de standplaats Brugwachter naar een locatie in de nabijheid van het Schieplein in Rotterdam. n Tijdsverbetering In 2006 zette de Projectgroep Tijdsverbetering haar werkzaamheden voort in het streven om het percentage overschrijdingen van de 15 minuten-norm bij A1-vervoer terug te dringen. n Burenhulp Eind 2006 ondertekenden de directies van de vier RAV en, c.q. MKA s een convenant dat afspraken regelt voor : - Structurele burenhulp (met name voor Hoek van Holland, Bleiswijk en Oostflakkee). - Grensoverschrijdende assistentie. Dit houdt in dat in alle gevallen de dichtstbijzijnde ambulance wordt ingezet. Dit geldt met name voor de gemeenten Maassluis, Lansingerland, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en Oostflakkee. 24 Jaarverslag AZRR 2006

25 25

26

27 Management 4 van medewerkers 4.1 Opleiding en bijscholing In een professionele organisatie vindt management van medewerkers voor een groot deel plaats door opleiding, scholing en toetsing. In het verslagjaar heeft het Regionaal Opleidings Plan 2006 als leidraad gediend om alle bij- en nascholingen uit te voeren Landelijke Scholingen Initiële opleiding In onderstaand overzicht wordt aangegeven hoeveel medewerkers in 2006 met de initiële opleiding tot ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en verpleegkundig-centralist zijn begonnen en hoeveel medewerkers in 2006 zijn geslaagd. 27

28 Initiële SOSA-opleiding Gestart met de opleiding Geslaagd in 2006 in 2006 (opleiding hoeft (opleiding hoeft niet in hetzelfde niet in hetzelfde jaar te jaar te zijn gestart) zijn afgerond) ambulanceverpleegkundige 8 3 ambulancechauffeur 7 1 verpleegkundig centralist 2 1 Profcheck In totaal zijn zeven profcheckdagen uitgevoerd. De medewerkers hebben een diagnostische profcheck afgelegd. De instructeurs hebben een selectieve profcheck afgelegd. Voor deze groep is de lat iets hoger gelegd daar zij vanuit hun rol als instructeurs een voorbeeldfunctie hebben. Het ROC heeft tijdens deze dagen gezorgd voor een gastvrouw of gastheer, een assisterende chauffeur of een tentamenleider en een LOTUS-slachtoffer. Profcheck AVP ACH AVP ACH Diagnostisch Diagnostisch Selectief Selectief Aantal deelnemers Trainingsadvies Uitval Voor medewerkers die van de SOSA tentamencommissie een trainingsadvies meekregen, werden profcheck-nazorg trainingen verzorgd. Dit vervolgtraject wordt onder de kop regionale nascholingen verder uitgewerkt. In 2006 is de achterstand die een aantal jaren heeft bestaan ingelopen. Het ROC ligt met de landelijke profchecks op schema Regionale Nascholingen voor ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs Dag 1 Toetsing Voorbehouden Handelingen en risicovolle handelingen (Bekwaamheidsverklaring) Doelgroep: Ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeurs In 2006 hebben 68 ambulanceverpleegkundigen en 77 chauffeurs een toets gedaan in het kader van 28 Jaarverslag AZRR 2006

29 de wet BIG. Deze toetsing wordt jaarlijks gehouden voor de helft van de medewerkers. De verpleegkundige medewerkers worden getoetst op het uitvoeren van de voorbehouden en risicovolle handelingen en de ambulancechauffeurs worden getoetst op het assisteren bij de uitvoering van voorbehouden en risicovolle handelingen. In totaal zijn 6 kandidaten (voor een onderdeel ) gezakt. Deze kandidaten zijn voor een herkansing uitgenodigd en geslaagd. Deze cursusdagen waren verdeeld over 25 dagen. Dag 2 Ontvangen van leiding Doelgroep: Ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeurs Alle medewerkers hebben aan deze trainingsdagen deelgenomen. Deze trainingsdagen zijn zowel georganiseerd voor ambulanceverpleegkundigen als voor ambulancechauffeurs. Deze training is door een externe opleider uitgevoerd. Deze trainingen zijn gegeven in het vervolg op de trainingen feedback geven in Deze cursusdagen waren verdeeld over 24 dagen. Dag 3 Introductie ACLS/BLS protocollen Doelgroep: Ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeurs Introductie van de nieuwe ACLS/BLS protocollen. Deze protocollen zijn geënt op de nieuwe ontwikkelingen binnen de ACLS/BLS richtlijnen. Alle verpleegkundige en chauffeurs hebben aan deze cursusdag deelgenomen. Deze cursusdagen waren verdeeld over 24 dagen. Dag 4 rijtraining Doelgroep: Ambulancechauffeurs Bijna alle ambulancechauffeurs hebben, verdeeld over 23 dagen, deelgenomen aan de rijtraining. 9 ambulancechauffeurs hebben niet deelgenomen aan deze training De training is door een externe opleider uitgevoerd. Doelstelling voor deze dag was een training voor de ambulancechauffeurs in het defensief rijden, een aantal specifieke rijvaardigheden uitvoeren en op de hoogte zijn van actuele verkeerswetgeving. 29

30 30 Jaarverslag AZRR 2006

31 4.1.4 Regionale Nascholingen voor centralisten De MKA-centralisten, zowel de verpleegkundige als de niet-verpleegkundige, hebben in 2006 de volgende nascholingsdagen gevolgd. Dag 1 Profcheck Doelgroep: verpleegkundige centralisten en niet verpleegkundige centralisten De helft van de verpleegkundige als de niet verpleegkundige centralisten hebben in 2006 een profcheck gedaan. Een ieder heeft een voldoende resultaat behaald. Dag 2 Stage ambulancedienst Doelgroep: verpleegkundige centralisten en niet verpleegkundige centralisten In 2006 is er een aanvang gemaakt, door de MKA, om medewerkers van de MKA stage te laten lopen bij de 2 ambulancediensten binnen de regio. Het was aanvankelijk de bedoeling om dit traject in 2006 af te ronden echter door roosterproblemen is de helft van de centralisten maar in de gelegenheid geweest om deze stage te lopen. In 2007 zullen de overige centralisten stage gaan lopen bij de ambulancediensten. Dag 3 Informatieve dag Doelgroep: verpleegkundige centralisten en niet verpleegkundige centralisten In 2006 hebben alle MKA centralisten deelgenomen aan deze informatie dag waarbij de volgende onderwerpen aan de orde kwamen. - AED project in relatie met de brandweer - Voorlichting over duikongevallen - Voorlichting van het MMT - Oefenen van de Basic Life Support Dag 4 Informatie over de nieuwe versie van GMS Doelgroep: verpleegkundige centralisten en niet verpleegkundige centralisten In 2006 zijn alle MKA centralisten naar Driebergen geweest voor de presentatie van de nieuwe versie van het GMS systeem. 31

32 4.1.5 Extra ROC nascholingen en bijscholingen Het ROC heeft de volgende scholingsproducten, die op vraag worden aangeboden. Profchecktrainingen Ambulancechauffeurs en verpleegkundigen die hebben deelgenomen aan een profcheck hebben de mogelijkheid gehad om te trainen bij het ROC. Het ROC heeft per profcheck twee oefendagen ingepland om goed voorbereid op de profcheck te komen. 13 chauffeurs en 16 verpleegkundigen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Profcheck nazorgdagen Vanuit het ROC zijn er 2 dagen georganiseerd voor de medewerkers welke een trainingsadvies hebben gekregen n.a.v. de profcheck. 5 medewerkers hebben hier gebruik van gemaakt. Examentrainingen Voor ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs die de initiële opleiding volgden zijn 2 dagen georganiseerd ter voorbereiding op de examens. 4 medewerkers hebben hiervan gebruik gemaakt. Individuele begeleiding Binnen het ROC bestaat de mogelijkheid om een individueel traject op te zetten voor medewerkers die extra begeleiding en ondersteuning nodig hadden om hun functioneren te optimaliseren. In overleg tussen het management en het ROC is een plan van aanpak opgezet. In 2006 is hier echter geen gebruik van gemaakt. Rij-instructie De rijtechnisch instructeur van het ROC heeft bij 8 potentiële ambulancechauffeurs een rijtest afgenomen in het kader van selectie voor indiensttreding. In 1 geval is een individueel begeleidingsprogramma opgezet bij 1 medewerker die op rijtechnisch vlak ondersteuning nodig had of om de rijvaardigheid te verbeteren. Inwerktrajecten In het kader van het inwerken van nieuwe collega s zijn door het ROC 23 dagen georganiseerd 32 Jaarverslag AZRR 2006

33 waarin medewerkers zijn getraind volgens het inwerkschema. Hierbij zijn ook de voorbehouden handelingen getoetst Overige scholingsactiviteiten Inwerkprogramma s chauffeurs en verpleegkundigen Begin 2006 zijn aangepaste inwerkschema s voor verpleegkundigen en chauffeurs geïntroduceerd. Er zijn 4 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor de werkbegeleiders en de leidinggevenden om de taken en verantwoordelijkheden van de werkbegeleiders te bespreken. Ook het kwaliteitshandboek is in het inwerkschema opgenomen. Middenmanagement In veranderende organisaties heeft het management een zware taak. AZRR is een veranderende organisatie. Het vraagt van managers dat zij hun competenties kennen en weten welke nieuwe competenties nodig zijn om in de verandering optimaal leiding te kunnen geven. In 2006 zijn de volgende bijscholingen verzorgd: - Juridische kaders binnen de ambulancezorg Een dagdeel voor alle leidinggevenden waarin de juridische kaders binnen de ambulancezorg zijn doorgenomen en de verantwoordelijkheden van de verschillende functionarissen gerelateerd aan deze kaders zijn uiteengezet. - Persoonlijke Effectiviteit en Leidinggeven De leidinggevenden hebben een training leiding ontvangen en een training persoonlijke effectiviteit gekregen. Deze trainingen zijn uitgevoerd door bureau Smits & Beerends uitgevoerd en hebben 5 dagen in beslag genomen. Projectmanagement In het 2006 is een start gemaakt met het project projectmanagement. BOT-teamleden In 2006 is een herhalingsdag georganiseerd voor de leden van de BOT-teams. De herhalingsdag was 33

34 gericht op het houden van groepsgesprekken bij groepsopvang. Deze training duurt 1 dag. Lowland medical services Medewerkers van het uitzendbureau Lowland medical services hebben deelgenomen aan de regionale nascholingen van het ROC. In totaal hebben 12 medewerkers (5 ambulanceverpleegkundigen en 7 ambulancechauffeur) deelgenomen aan de regionale nascholingsdagen. AED-responders voor medewerkers brandweer In 2007 gaat de brandweer starten met de AED. In het kader daarvan heeft het ROC in 2006 een train de trainer avond georganiseerd voor de medewerkers van de ambulancedienst welke de trainingen geven aan de brandweer. Instructeurs Het ROC beschikte in 2006 over 8 ROC instructeurs, met in totaal 2.8 fte. Dit betrof 4 ambulanceverpleegkundigen, 2 ambulancechauffeurs, 1 MKA-centralist en 1 verpleegkundige centralist. 4.2 Functionerings- en beoordelingsgesprekken Het afgelopen jaar is binnen AZRR / VRR gebleken dat een extra inspanning moet worden geleverd om tijdig alle functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. Daarbij moet worden aangetekend dat er regelmatig voortgangsgesprekken en/of evaluatiegesprekken worden gevoerd met betrekking tot het functioneren van medewerkers, terwijl deze als zodanig niet worden geregistreerd in het personeelsdossier. De organisatie besteedt veel aandacht aan organisatieontwikkeling en cultuurontwikkeling; het operationeel management meent dat dit intensieve proces een wissel heeft getrokken op de kwantiteit van de door hun gevoerde functioneringsgesprekken. Een inhaalslag is evenwel ingezet en het streven is om per medewerker minimaal één keer per jaar een functioneringsgesprek te voeren. De teamleiders binnen AZRR / BIOS-groep hebben in 2005 een training gevolgd voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Aan de hand van een jaarlijkse planning wordt één keer per twee jaar een functioneringsgesprek gehouden met medewerkers. In deze gesprekken is aandacht voor het persoonlijk welzijn van de medewerker alsmede de visie op het eigen functione- 34 Jaarverslag AZRR 2006

35 ren, het functioneren van de leidinggevende en de organisatie in het algemeen. Tevens worden opleidingsbehoeften van de medewerker besproken. In 2006 zijn er geen beoordelinggesprekken gevoerd. Eind 2006 zijn er afspraken gemaakt zodat met ingang van 2007 beoordelingsgesprekken worden ingevoerd. Deze gesprekken zullen plaatsvinden bij afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. 4.3 Informatie en communicatie Los van de mondelinge communicatie in de lijn van de organisatie, wordt vrijwel alle informatie ook schriftelijk met de medewerkers gecommuniceerd. Een belangrijk instrument hiervoor binnen AZRR is het zogenoemde Ambuweb. Via dit Intranet, dat specifiek voor de ambulancesector is ontwikkeld, vindt een belangrijk deel van de communicatie met de medewerkers plaats. Omdat bij communicatie sprake dient te zijn van tweerichtingsverkeer, is voor een aantal onderwerpen een zogenoemd electronisch meldpunt ingesteld. Door middel van deze meldpunten kunnen medewerkers melding maken van ideeën en suggesties, danwel kunnen zij opvallende zaken melden. Naast de schriftelijke communicatie via het Ambuweb, vindt de formelere communicatie plaats door middel van brieven die naar het huisadres worden gestuurd. Bovendien organiseert de Directie van AZRR / VRR een aantal keren per jaar een medewerkersbijeenkomst waarop zij de belangrijkste ontwikkelingen in en voor de organisatie belicht. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de medewerkers de gelegenheid vragen te stellen. Nadien wordt de inleiding op het Ambuweb gepubliceerd ten behoeve van medewerkers die niet op de bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn. Naast de onderlinge communicatie tijdens de uitvoering van het werk, stelt de organisatie de medewerkers ook in de gelegenheid onderling met elkaar te communiceren door middel van een forum op het Ambuweb. In het verslagjaar is regelmatig de discussie gevoerd in hoeverre dit forum bijdraagt of juist afbreuk doet aan de doelen van de organisatie. In het verslagjaar is twee keer het magazine Van A tot Z, van ambulance tot zorg uitgegeven. Dit magazine is bestemd voor zowel medewerkers als externe relaties en ketenpartners. 4.4 Risico-Inventarisatie en Evaluatie In het kader van ARBO-wetgeving is het noodzakelijk om periodiek een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) te laten uitvoeren. Deze Risico-Inventarisatie is in het verslagjaar uitgevoerd door de ARBO-unie op alle opkomstlocaties en standplaatsen van AZRR. Daarbij is gebruik gemaakt van de 35

36 vragenlijsten die door de SOVAM zijn vastgesteld in juni In verband de verhuizing van opkomstlocaties is de RIE van de huisvesting algemeen, het magazijn, de garages en aanpalende voorzieningen buiten de eerste fase van de uitvoering van de RIE gehouden. Inmiddels is ook dit deel uitgevoerd. Dit plan van aanpak beperkt zich niettemin tot het eerste deel van de RIE. Daarbij is gekeken naar de scorelijsten. Alle vragen die in de RIE negatief scoren zijn in deze notitie verwerkt. Naar aanleiding van een bezoek van de Arbeidsinspectie zal begin 2007 een blootstellingsonderzoek met betrekking tot biologische agentia plaatsvinden op de opkomstlocatie aan de Brugwachter in Rotterdam. 36 Jaarverslag AZRR 2006

37 4.5 Personeelsplanning Formatie AZRR / VRR AZRR / MKA Stafbureau Totaal BIOS-groep Fte Per. Fte Per. Fte Per. Fte Per. Fte Per. Ambulance- 77, , , verpleegkundig Ambulance- 74, , Chauffeur Verpleegkundig Centralist Niet-verpleegkundig Centralist Staffuncties 8 8 3, ,5 6 16,9 21 Ambulancezorg Administratie 14, ,0 1 18,05 24 Dagelijkse Leiding 9 9 3, ,0 1 13,7 16 en Directie Totaal 183, , , , Leeftijdsopbouw en verdeling man-vrouw AZRR / VRR AZRR / BIOS-groep Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal < 25 jaar jaar jaar jaar jaar Totaal

38 Ziekteverzuim AZRR / VRR AZRR / BIOS-groep ,4 % 4,3 % Werving en selectie Het afgelopen jaar heeft binnen de organisatie een aantal wervings- en selectieprocedures plaatsgevonden. De procedures voor de functies van ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur hebben bij AZRR / VRR in het verslagjaar geleid tot de instroom van twaalf ambulancemedewerkers. Bij AZRR / BIOS-groep zijn twee medewerkers ingestroomd, terwijl zeven medewerkers de organisatie hebben verlaten. Bij AZRR / VRR hebben vier medewerkers de organisatie verlaten, van wie twee medewerkers met Functioneel Leeftijdsontslag zijn gegaan. De arbeidsmarkt voor ambulancepersoneel is gunstig te noemen en is de animo voor het beroep goed te kwalificeren, gezien de stabiele aantallen reacties. 38 Jaarverslag AZRR 2006

39 39

40

41 Management 5 van middelen 5.1 Wagenpark Nadat binnen AZRR / VRR in 2004 was besloten om - in afwachting van het onderzoek rondom spreiding en paraatheid en de daaraan gelieerde onzekerheid voor de personeelsformatie en voertuigenaantallen - geen nieuwe ambulances aan te schaffen, is in het jaar 2006 besloten om zes nieuwe ambulances aan te schaffen. Door een leveringsprobleem bij de geselecteerde leverancier, bleek dat de voor 2006 bestelde voertuigen pas vanaf februari 2007 geleverd konden worden. De staat van onderhoud van de bestaande voertuigen heeft AZRR / VRR er toe doen besluiten om een snelle levering van twee extra voertuigen van een ander merk te laten plaatsvinden. De beide ambulances zijn in de laatste week van het verslagjaar geleverd aan AZRR / VRR. Bij AZRR / BIOSgroep heeft in het verslagjaar geen vervanging van voertuigen plaatsgevonden. 5.2 Medische inventaris en verbruiksmaterialen In het verslagjaar hebben AZRR / VRR en AZRR / BIOS-groep gezamenlijk geïnvesteerd in nieuwe brancards met onderstel. Het plaatsen van de nieuwe brancards inclusief het vernieuwde onderstel heeft enige vertraging opgelopen. De reden hiervoor is dat in eerste instantie tijdens het gebruik diversen gebreken zijn geconstateerd aan enkele brancards en de onderstellen. De leverancier heeft 41

42 in samenwerking met de importeur de problemen geïnventariseerd en hier een modificatie op aangebracht. Eind van het jaar heeft een evaluatie plaatsgevonden met de leverancier over het gebruik van het nieuwe type Kleding Uitgifte Systeem (KUA) op de opkomstlocatie in Barendrecht. In 2005 is gestart met een eerste inventarisatie naar de aanschaf van nieuwe (hart)bewakingsapparatuur. In 2006 is een Europese aanbestedingsprocedure gestart. De uitslag hiervan zal in het eerste kwartaal van 2007 bekend zijn. Uitlevering zal plaatsvinden vanaf juni Besloten is gebruik te maken van een volledig geautomatiseerd registratie- en beheersysteem van verbruiksmaterialen. Dit zogenoemde Twijn-systeem biedt op de beide opkomstlocaties, maar ook op de buitenposten, de mogelijkheid om volledig geautomatiseerd verbruiksartikelen te beheren. In het verslagjaar is een traject gelopen om de huidige acute koffer, de kinderkoffer en de verbandkoffer te vervangen. De huidige koffers voldoen niet meer aan de gestelde eisen. Eind 2006 bevindt dit traject zich in de afrondende fase. Verwachting is dat betreffende koffers met ingang van de nieuwe versie van het Landelijk Protocol Ambulancehulpverlening in gebruik zullen worden genomen door AZRR / VRR. 5.3 Huisvesting en standplaatsen In het begin van 2006 was het voor de meeste ambulancemedewerkers wennen op hun nieuwe opkomstplaatsen in Rotterdam en Barendrecht. Er hebben nog diversen kleine aanpassingen moeten plaatsvinden om alles naar tevredenheid te kunnen laten verlopen, zoals onder meer het aanpassen van de kleedruimte voor de dames op de opkomstlocatie in Barendrecht en het plaatsen van nieuwe afsluitbare postbakjes. Om de eigendommen van de organisatie en van de medewerkers zo goed mogelijk te bewaken is in de loop van 2006 camerabeveiliging aangelegd in en om het pand in Barendrecht. Op de locatie Barendrecht is er ook een ruime afsluitbare fietsenstalling c.q. motorstalling geplaatst om de medewerkers in de gelegenheid te stellen hun vervoersmiddelen veilig te kunnen stallen. Medio oktober heeft in het kader van de reductie van het totaal aantal standplaatsen een verhuizing plaatsgevonden van twee standplaatsen op Goedereede en Hellevoetsluis. De portocabin van Goedereede is overgebracht naar het terrein van Rijkswaterstaat in Hellevoetsluis waar ook de voormalige standplaats in Hellevoetsluis is ondergebracht. De uitrukpost in Krimpen aan den IJssel is in de loop van 2006 opgeheven. 42 Jaarverslag AZRR 2006

43 5.4 Hard- en software De verhuizing van de overhead van de Schiedamsedijk in Rotterdam naar de Breslau in Barendrecht heeft niet geleid tot aanschaf van nieuwe software. Wel is de complete hardware-configuratie, inclusief telefonie, nieuw aangeschaft. Voor de continuïteit van deze voorzieningen is binnen AZRR / VRR een ICT-coördinator aangewezen. Deze medewerker onderhoudt de contacten met externe organisaties, die voor ondersteuning zorgdragen. Bij AZRR / BIOS-groep is een nieuwe ICT-medewerker aangesteld die zich vooral bezighoud met de continuïteit van de automatisering binnen AZRR / BIOS-groep. 43

44 5.5 Project motorambulances In het verslagjaar is een start gemaakt met het project motorambulances. De aanleiding is om te onderzoeken of het mogelijk is om hiermee de overschrijdingspercentages terug te dringen. Uit onderzoek is gebleken, dat in bepaalde delen van ons land de inzet van motorambulance heeft geleid tot een daling van de aanrijtijden. De reden hiervan is, dat in een aantal gevallen motorambulances eerder ter plaatse kunnen zijn. Dit in verband met verkeerscongestie en infrastructuur. Anderzijds blijkt na analyse dat veertig procent van de spoedritten niet leidt tot vervoer. In deze situaties kan de motorambulance optreden en is geen verdere inzet van een ambulance noodzakelijk. Hierdoor is er eerder en meer ambulancecapaciteit beschikbaar. Een andere bijdrage wordt geleverd door de motor in te zetten als zogenoemde tweede wagen bij complexe hulpverleningssituaties, waarbij het in de eerste plaats niet gaat om vervoerscapaciteit. Te denken valt aan reanimaties. In het verslagjaar is een aanvang gemaakt met de selectie en training van de medewerkers en de keuze van het materieel. Hierbij is gebruik gemaakt van de expertise van organisaties, die al met motorambulances werken. Tijdens de proefperiode zullen er een tweetal motorambulances op werkdagen tijdens de daguren worden ingezet. De verwachting is dat de motoren medio 2007 kunnen worden ingezet. 5.6 Bedrijfskleding Het verslagjaar stond nog in het teken van de verhuizing naar de nieuwe opkomstlocaties aan de Breslau in Barendrecht en de Brugwachter in Rotterdam. Er wordt op de beide locaties gebruikgemaakt van een zogenoemd Kleding Uitgifte Automaat (KUA). Voor de bewassing van de kleding is een tweejarig contract afgesloten met Clean Lease Fortex. In 2006 is besloten om het huidige kledingpakket, dat deels persoonsgebonden, deels maatgebonden is om te zetten naar een volledig maatgebonden pakket voor alle medewerkers. Dit kledingpakket zal geleidelijk worden vervangen en omgezet. 44 Jaarverslag AZRR 2006

45 45

46

47 Management 6 van processen 6.1 Aanrijtijden Nadat in het eerste kwartaal van 2004 na de invoering van het automatisch registreren van de aanrijtijden in de regio Rotterdam-Rijnmond werd geconstateerd dat het overschrijdingspercentage in de regio substantieel hoger was dan tot dan toe werd verondersteld, is onmiddellijk het Project Tijdsverbetering in gang gezet. In dit project is een groot aantal deelprojecten geformuleerd die in het verslagjaar werden ondergebracht in een zestal aandachtsgebieden: analyse van het probleem, techniek, terugdringing tijdsduur meldkamer, terugdringing tijdsduur uitruk, terugdringing ritduur en terugdringing overdrachtstijd in samenwerking met ketenpartners. Onder invloed van het project Tijdsverbetering zijn de overschrijdingspercentages teruggebracht van 25,3 procent aan het begin van 2004 naar 22,3 procent over het gehele jaar 2004 en naar 18,4 procent over het gehele jaar In het verslagjaar is het overschrijdingspercentage uitgekomen op 17,5 procent. Zie voor de ontwikkeling van de overschrijdingspercentages in de afgelopen jaren hoofstuk 10, Resultaten. Op basis van de overschrijdingspercentages van de effectieve rijtijd kan worden vastgesteld dat de standplaatsen in de regio Rotterdam-Rijnmond op de juiste locaties zijn gepositioneerd. Dat 47

48 betekent tevens dat de overschrijdingen met name worden veroorzaakt door de tijdsduur meldkamer en de tijdsduur uitruk. De inspanningen van de projectgroep Tijdsverbetering richten zich dan ook met name op de verbetering van de tijden in het begin van het proces. Daartoe zijn twee projecten gestart. Enerzijds is een project gestart om te komen tot een optimalisatie van de werkprocessen op de MKA, anderzijds is een project gestart om de prestaties in de uitruk bij AZRR te verbeteren. Daarnaast wordt ook gewerkt aan het beperken van de verkeersbelemmeringen, het terugdringen van de overdrachtstijd in ziekenhuizen en differentiatie van vervoer. In het kader hiervan is in het verslagjaar gestart met het project Motorambulances. De bedoeling is dat deze motorambulances in 2007 operationeel zijn. Deze motorambulances kunnen met name worden ingezet bij meldingen waarvan op voorhand duidelijk is dat deze niet leiden tot vervoer van de patiënt. Hierdoor kan efficiënter en effectiever met de schaarse ambulancecapaciteit worden omgesprongen. 6.2 Ketenpartners, samenwerking en afstemming Raad van Advies AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond Om in te kunnen spelen op de toekomstige ontwikkelingen en een belangrijke rol binnen de keten van acute zorg te kunnen (blijven) spelen en borgen, is in 2006 een Raad van Advies geformeerd. Hierin nemen vertegenwoordigers op directieniveau deel van de partners binnen de keten van acute zorg te weten de regionale huisartsen(posten), de regionale ziekenhuizen, de regionale geestelijke gezondheidszorg, de zorgverzekeraars en het Traumacentrum Zuid West Nederland. Overigens heeft in het verslagjaar ook structureel overleg plaatsgevonden tussen AZRR en het Traumacentrum Zuid West Nederland. Doel van dit structurele overleg is de afstemming van voortdurende samenwerking binnen de acute zorgketen en de levering van ambulanceverpleegkundigen voor het (Heli) Mobiel Medisch team Dienstverleningsovereenkomsten tussen AZRR en de MKA In het verslagjaar is gestart met het actualiseren van de dienstverleningsovereenkomst die in 2004 tussen AZRR en de MKA is afgesloten. Het is de bedoeling om de nieuwe dienstverleningsovereenkomst conform het INK-managementmodel op te stellen. Naar verwachting zal de vernieuwde 48 Jaarverslag AZRR 2006

AZRR - jaarverslag 2005 14-06-2006 15:37 Pagina 1

AZRR - jaarverslag 2005 14-06-2006 15:37 Pagina 1 AZRR - jaarverslag 2005 14-06-2006 15:37 Pagina 1 AZRR Jaarverslag 2005 AZRR - jaarverslag 2005 14-06-2006 15:37 Pagina 2 AZRR - jaarverslag 2005 14-06-2006 15:37 Pagina 3 VOORWOORD Hierbij presenteren

Nadere informatie

Aanrijdtijden Brandweer en Ambulance Tot en met 30 september 2013

Aanrijdtijden Brandweer en Ambulance Tot en met 30 september 2013 Aanrijdtijden Brandweer en Ambulance Tot en met 30 september 2013 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Ambulancezorg Actuele ontwikkelingen in de afgelopen negen maanden Ambulancezorg Prestaties Aanrijdtijden

Nadere informatie

VOORWOORD. Rotterdam, juni 2004 J.A.M. Hartman, Directeur AZRR / RHRR S. Hesselink, Directeur AZRR / BIOS-groep L. van den Ouden, Hoofd MKA

VOORWOORD. Rotterdam, juni 2004 J.A.M. Hartman, Directeur AZRR / RHRR S. Hesselink, Directeur AZRR / BIOS-groep L. van den Ouden, Hoofd MKA AZRR Jaarverslag 2004 VOORWOORD Hierbij presenteren wij het tweede jaarverslag van AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond, inclusief het Kwaliteitsjaarverslag van de Meldkamer Ambulancezorg. Daar waar dat in

Nadere informatie

Op weg naar een efficiënte zorgverlening

Op weg naar een efficiënte zorgverlening Op weg naar een efficiënte zorgverlening INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1. AZRR / RHRR 4 2.2. AZRR / BIOS-groep 5 2.3. AZRR / stafbureau 5 2.4. Privacy 5 2.5. Nazorg 5 2.6. Klachten 5

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1. AZRR / RHRR 4 2.2. AZRR / BIOS-groep 5 2.3. AZRR / stafbureau 5 2.4. Privacy 5 2.5. Nazorg 5 2.6. Klachten 5 3. Medewerkers 7 3.1. Verpleegkundige 7 3.2.

Nadere informatie

Highlights Ambulances in-zicht 2011

Highlights Ambulances in-zicht 2011 Highlights Ambulances in-zicht 2011 Ambulancezorg Nederland brengt ieder jaar een sectorrapport uit waarmee breed inzicht geboden worden in de sector ambulancezorg. Het sectorrapport, Ambulances in-zicht,

Nadere informatie

AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond

AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond Breslau 2, 2993 LTBarendrecht Postbus4, 2990AA Barendrecht Telefoon: 0180-64 33 00 Fax:0180-64 33 01 E-mail: mtettero@azrr.nl Website: www.azrr.nl Contactpersoon: M.Tettero

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen Notitie Van Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E hjcm.kriek@spijkenisse.nl Bezoekadres Teilingerstraat 176 3032 AW Rotterdam Postadres Postbus 20 3000 AA Rotterdam T (010) 850 97 77 F (010) 850 97 78 www.wsprijnmond.nl

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

VOORWOORD. Rotterdam, juni 2004

VOORWOORD. Rotterdam, juni 2004 AZRR Jaarverslag 2003 VOORWOORD Hierbij presenteren wij het allereerste jaarverslag van AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond, inclusief het Kwaliteitsjaarverslag van de Meldkamer Ambulancezorg. Dit gezamenlijke

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 137502 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Hartveilig wonen Besluit: 1. In te stemmen met deelname aan het project Hartveilig

Nadere informatie

Ambulancezorg en ziekenvervoer

Ambulancezorg en ziekenvervoer Ambulancezorg en ziekenvervoer Inhoud Kort en bondig Ambulancezorg samengevat Terreinbeschrijving en organisatie Wat is ambulancezorg? Aanbod Hoe groot is het aanbod en neemt het toe of af? Zijn er regionale

Nadere informatie

Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten

Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten Inleiding Deze rapportage is opgesteld in samenwerking tussen Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) en Huisartsenposten Rijnmond

Nadere informatie

CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz)

CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) Partijen: De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. A. Klink, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

Gezie Pelkmans van Unen Directiesecretaris Met vriendelijke groet,

Gezie Pelkmans van Unen Directiesecretaris Met vriendelijke groet, Onlangs verstuurden wij onze kaderbrief betreffende de begroting 2018 van de RAV Brabant Midden-West-Noord ter informatie aan de leden van ons Algemeen Bestuur en hun behandelend ambtenaren. Van een aantal

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen:

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen: Convenant College van Burgemeester en Wethouders Dagelijkse Besturen: - Stadsdeel West - Stadsdeel Zuid - Stadsdeel Oost - Stadsdeel Centrum - Stadsdeel Noord - Stadsdeel Zuidoost en - Stadsdeel Nieuw

Nadere informatie

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden.

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden. 3.1 Doelstellingen Het project heeft de volgende doelstelling: De inwoners van de gemeente Nuth worden gestimuleerd in het trainen van reanimatievaardigheden en het gebruik van een AED zodat ze in staat

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Programmabegroting e wijziging

Programmabegroting e wijziging Programmabegroting 2014 1 e wijziging 1 e wijziging Programmabegroting 2014 - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 10 Kerngegevens Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Bezoekadres: World Port Center

Nadere informatie

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân De waarde van VIM-rapportages Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân Mrt 2015 Indeling Workshop 1. Hoe is het VIM systeem in Noord Nederland georganiseerd

Nadere informatie

Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen

Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen! Zorg zonder Zorgen is een initiatief van Zorg zonder Grenzen b.v. en is de werktitel van een uniek concept met een projectmatige aanpak bij het werven en selecteren

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Welkom. Even voorstellen

Welkom. Even voorstellen Welkom Even voorstellen Waar gaat het om? Opdracht (mandaat, leden LPOAZ) ophalen De regio (medezeggenschap RAV) aan het woord Ontwikkelingen (halen en brengen) Even voorstellen Doelstelling Landelijk

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel Ondergetekenden: 1. de gemeente Capelle aan den IJssel, te dezen vertegenwoordigd door M.J. van Cappelle,

Nadere informatie

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Meerjarenraming Producten BEGROTING

Nadere informatie

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011 Samenvatting F-Scan Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF 1 Inhoud 1. Achtergrond en doelstelling 2. Effectiviteit NOC*NSF 3. Organisatie- en efficiency analyse

Nadere informatie

Responstijden 2014 Brandweer en Ambulance

Responstijden 2014 Brandweer en Ambulance Responstijden 2014 Brandweer en Ambulance Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Jaarverslag 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 10 Opkomsttijden Ambulancezorg Context Met de inwerkingtreding van

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad,

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad, [Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Telefoon 072 567 50 93 Onze referentie U2011/301/WKO E-mail wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 2 Uw brief

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Profiel. Coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond. Directeur

Profiel. Coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond. Directeur Profiel Coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond Directeur Coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond Directeur AZRR De Coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) verzorgt de ambulancezorg

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Aan de leden van het algemeen bestuur van Regio Zuid-Holland Zuid Agendapunt 5 Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Onderwerp Bijlage(n) Behandeld door/tel.nr. Kaders gunning invoering en exploitatie

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Contactpersoon

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond

Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond De raad, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk; ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Unithoofd (financieel) beleid & advies 1 juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Inhoud 1 STATUS... 3 2 INLEIDING... 4 3 BEGRIPPEN... 5 4 RUILEN... 6 4.1 PROCEDURE RUILINGEN... 6 5 OVERPLAATSEN... 8 5.1 PROCEDURE OVERPLAATSEN...

Nadere informatie

28 november X

28 november X 28 november 2017 3.5 X 28 november 2017 Nijmegen, 14 november 2017 Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Op 5 oktober jongstleden heeft U van ons een schrijven ontvangen, waarin door de raad

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Ronald Buijs, directeur Kind- en jeugdpsychiatrie Yulius Ireza Versteeg, programmamanager transitie jeugdzorg Yulius 1 Opzet presentatie Kind- en jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2?

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Jan de Nooij 1 1 Jan de Nooij, arts MG, Medisch Manager Ambulancezorg, RAV en MKA Hollands Midden, Leiden. Contact: jdenooij@ravhm.nl Jan de Nooij: Hoe voorspellend

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief December 2013-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Voorzichtig, Verantwoord, Veilig en Vlot

Voorzichtig, Verantwoord, Veilig en Vlot Voorzichtig, Verantwoord, Veilig en Vlot Competentie- en beroepsgerichte aanpak bij: RA V Brabant Midden West - Noord 14-4-2015 1 ADVIES ASSISTENTIE & TRAINING Jan van Grinsven Wilbert van Beersum 14-4-2015

Nadere informatie

CONCEPT BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005

CONCEPT BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005 CONCEPT BELEIDSBEGROTING RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 5 2.1 Doelstelling 5 2.2 Activiteiten 5 3 WIJZE VAN REALISATIE 6 3.1 Spreiding

Nadere informatie

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat Inleiding Zorg zonder Grenzen b.v. is een relatief jong bedrijf en een nieuwe loot van Uitzendgroep Werk! B.V.; een uitzend, wervingen selectiebureau dat al langer actief is in de internationale arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

1 De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland op 12 maart Artikel 1.2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen

1 De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland op 12 maart Artikel 1.2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen Inleiding De afgelopen periode is binnen de Regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) een aantal veranderingen in gang gezet. De veranderingen hebben een verschillende achtergrond en inhoud, maar vergen vrijwel allemaal

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Plan van aanpak transitie buitendienst

Plan van aanpak transitie buitendienst Plan van aanpak transitie buitendienst Gemeente Borne Status : Concept, versie 0.9 In opdracht van : Gemeente Borne, projectgroep transitie buitendienst Datum : 13 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoud 1 INLEIDING......3

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

MARAP II RAV BRABANT MWN januari tm augustus 2014 Toelichting Dagelijks Bestuur

MARAP II RAV BRABANT MWN januari tm augustus 2014 Toelichting Dagelijks Bestuur MARAP II RAV BRABANT MWN januari tm augustus 2014 Toelichting Dagelijks Bestuur 1.1 Afwijkingen productie en prestaties Productie: Na jaren van onafgebroken productiestijging lijkt het er op dat de productie

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Dynamisch Ambulancemanagement

Dynamisch Ambulancemanagement Dynamisch Ambulancemanagement Versie: 2.0, juni 2009 Status: definitief Vastgesteld door: het Algemeen Bestuur Vereniging Ambulancezorg Nederland op 17 juni 2009 Dynamisch Ambulancemanagement inhoudsopgave

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie