Naar Europese e-skills kwaliteitslabels voor trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar Europese e-skills kwaliteitslabels voor trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche"

Transcriptie

1 Naar Europese e-skills kwaliteitslabels voor trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche Voorstellen voor kwaliteitslabels, gerelateerde diensten en tools Voorbereid voor de Europese Commissie, directoraat-generaal Ondernemingen en industrie Werner B. Korte Tobias Hüsing Simon Robinson Lex Hendriks Jan Dirkx

2 Vrijwaring De Europese Commissie noch enige persoon die handelt names de Commissie is verantwoordelijk voor mogelijk gebruik van de volgende informatie. De hier gegeven meningen zijn die van de auteurs en geven niet per se de meningen van de Europese Commissie weer. Aan deze brochure noch aan delen ervan kan enig recht worden ontleend. De uitkomsten dienen uitsluitend als richtlijnen die deel uitmaken van een algehele strategie. Europese Gemeenschappen, Reproductie is alleen toegestaan als de bron bevestigd is. Colofon Deze brochure is voorbereid door empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbh namens de Europese Commissie, directoraat-generaal Ondernemingen en industrie. Het is een publicatie van het Europese onderzoek Europese e-skills kwaliteitslabels voor trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche. Schrijvers Werner B. Korte, Tobias Hüsing empirica GmbH Design & lay-out: mediadesign-bonn.de Druk: Druckerei Brandt, Duitsland Pagina 2

3 Achtergrond Werner Korte Directeur empirica GmbH - Bonn Duitsland We stellen het enthousiasme en de uitermate positieve feedback van al onze aandeelhouders op onze voorstellen voor de ontwikkeling van het e-skills kwaliteitslabel zeer op prijs. Het zal ons echt helpen bij het dichten van het hiaat op het gebied van ICTskills in Europa. Naar Europese e-skills kwaliteitslabels voor trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche In deze brochure presenteren we de belangrijkste uitkomsten en conclusies van het onderzoek Europese e-skills kwaliteitslabels voor trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche ; dit werd uitgevoerd namens de Europese Commissie, directoraat-generaal Ondernemingen en industrie, het directoraat-generaal, door empirica GmbH, Bonn (Germany), met ondersteuning van EXIN (Nederland) en een grote groep Europese experts op het gebied van e-skills. Belangrijkste doel was het ontwikkelen van voorstellen voor een Europees e-skills kwaliteitslabel in combinatie met prototype online diensten en tools voor het stimuleren van transparantie en richting te geven aan de markt in trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche. Het voorgestelde label is gebaseerd op het Europese e-competence Framework en EQAVET, en het algehele resultaat is een mechanisme waarmee kan worden onderscheiden tussen de verschillende types certificatie en training m.b.t. het e-competence Framework. Daarnaast wordt een nieuwe toegang geboden tot informatie en argumenten over vraag en aanbod op het gebied van e-skills in Europa, in combinatie met een prototype diensten en tools ter ondersteuning van loopbaanontwikkeling, arbeidsbemiddeling en werving, door richting te geven op het gebied van certificering. Het prototype van een online omgeving, zelfbeoordelingstools en een web portal wordt aangeboden aan aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in verdere ontwikkeling en verbeteringen. Dit is gericht op het creëren van een volwaardige dienst op het gebied van arbeidsbemiddeling, werving, ontwikkeling van e-skills en certificeringen. De uitkomsten van het onderzoek werden gepresenteerd op een conferentie die werd gehouden op 24 januari 2013 in Brussel en die werd bijgewoond door meer dan 220 bezoekers. Het eindrapport werd gepresenteerd in maart Deze brochure bevat een samenvattend verslag van de onderzoeksuitkomsten. Uitgebreidere rapporten zijn in elektronische vorm beschikbaar op: De e-skills online service en de zelfbeoordelingstool zijn beschikbaar op: Pagina 3

4 Voorwoord Sinds de financiële crisis op de arbeidsmarkt in 2008 vond er in Europa een verlies plaats van meer dan 5,6 miljoen banen. In haar mededeling Naar een banenrijk herstel stelt de Europese Commissie dat herstel van deze verloren arbeidsmarkt alleen mogelijk is, als de EU terugkeert naar duurzame economische groei. Dit op zijn beurt vereist van Europese branches en dienstverleners dat zij internationaal gaan of blijven concurreren. In dat opzicht wordt het vermogen van branches en dienstverleners om te concurreren en zich te ontwikkelen steeds meer afhankelijk van een innovatief en effectief gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT). De EU-strategie m.b.t. e-skills vormt een belangrijk onderdeel van de DigitaleAgenda voor Europa en het werkgelegenheidspakket om het concurrentievermogen, de productiviteit en de inzetbaarheid van de beroepsbevolking een grote impuls te geven. Europa moet waarborgen dat de kennis, skills en inventiviteit van haar beroepsbevolking met inbegrip van maar niet beperkt tot ICT-professionals voldoen aan de hoogste mondiale normen en deze voortdurend op peil worden gehouden binnen een proces van effectief levenslang leerproces. Ondanks de hoge werkloosheidscijfers, hiaten op het gebied van skills blijft de ICT-sector groeien. De mismatch tussen beschikbare skills en de behoeften vanuit de markt hebben betrekking op alle lidstaten, ook al verschilt de mate waarin. De vraag naar ICT-werknemers maakt een opmerkelijke groei door van ca. 3% jaarlijks en overtreft het aanbod. De voorspelde vacatures voor 2015 variëren tussen de en , en vele zijn onvervuld blijven, tenzij er meer wordt ondernomen om jonge mensen te stimuleren zich in de ICT te laten scholen en om werkloze mensen om te scholen. Binnen deze context dragen trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche duidelijk bij aan een mogelijke oplossing. Maar er moeten nog grenzen worden geslecht. ICT-medewerkers worden dikwijls geconfronteerd met een onoverzichtelijk aanbod aan duizenden certificaten, of zij nu aan het begin van hun carrière staan of zich verder ontwikkelen naar ICT-gebieden waar veel vraag naar is. Er is gebrek aan transparantie en er bestaat een verscheidenheid aan certificaten voor de technische trainingen die worden aangeboden door nagenoeg iedere ICT-vendor, stichtingen in informatiebeheer of certificaten aan de bovenkant van het gamma. Bovendien bestaan veel van dergelijke certificaten parallel aan - maar zonder samenhang met - beroepsonderwijs en hoger onderwijs bestaat. Dit vormt de achtergrond van het onderzoek naar Europese kwaliteitslabels voor trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche. Deze brochure gaat vooral in op de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek, die gepresenteerd en besproken werden met Europese deskundigen in vier workshops, en tijdens een internationale conferentie waaraan meer dan 220 grote aandeelhouders en vertegenwoordigers van regeringen aanwezig waren. De uitkomsten werden alom toegejuicht en een brede consensus gaven een sterke bevestiging dat een alom aanvaard kwaliteitslabel ertoe kan bijdragen dat er een compleet nieuwe focus ontstaat bij het vullen van het hiaat op het gebied van skills. Discussies onder aandeelhouders over de volgende stappen vinden plaats binnen de context van een "Grote coalitie voor digitale functies", die van start is gegaan op 4 en 5 maart 2013 in Brussel. Michel Catinat Hoofd Unit Cruciale ontsluitende technologie en ICT Directoraat-generaal Ondernemingen en industrie Europese commissie Pagina 4

5 De Europese omgeving voor trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche Trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche kunnen een belangrijke rol spelen bij het dichten van hiaten en het voorkomen van mismatches in Europa op het gebied van e-skills. Er moeten echter nog significante vertragende en belemmerende factoren worden opgeheven. Het starten van een loopbaan als ICT-medewerker of het zich ontwikkelen binnen ICT-gebieden waar veel vraag naar is, wordt in de weg gestaan door het feit dat de wereld in ICT-certificeringen onvoldoende transparant is. Er bestaan duizenden verschillende certificaten, van technische (bijna iedere ICT-provider biedt er wel enkele) en certificaten die worden aangeboden in stichtingen op het gebied van informatiebeheer, tot en met certificaten aan de bovenkant van het gamma. Bovendien schijnen deze deel uit te maken van een universum dat parallel aan dat van een beroepsonderwijs en hoger onderwijs bestaat. Een gestaag groeiend aantal ICTproviders biedt duizenden branche-gerelateerde trainings- en certificeringscurussen (IBTC). Momenteel ontbreken er niet alleen een overzicht en betrouwbare cijfers over beschikbaarheid, er bestaat evenmin complete informatie over de inhoud van verschillende IBTC's, of over de wijze waarop deze met elkaar samenhangen of elkaar overlappen. Voor ICT-medewerkers die vooruit willen komen in hun loopbaan, organisaties die ICT-personeel werven, of jonge mensen en studenten die een carrière in de ICT-sector overwegen, maakt dit hiaat aan helderheid het onnodig moeilijk om mogelijkheden te zien en besluitvaardig te handelen. Human resource afdelingen worden geconfronteerd met wervingsproblemen, met name bij het kaderen. Curriculum-ontwikkelaars zijn onzeker hoe zij ingangen moet creëren voor geïnteresseerde personen en organisatie. Maar bovenal wordt het midden- en kleinbedrijf (MKB) belemmerd in hun zoektocht naar talent en zijn ICT-deskundigen naarstig op zoek naar richting en begeleiding bij het zetten van verdere carrièrestappen. Bernd Taselaar CEO EXIN Dit initiatief sluit uitstekend aan bij onze missie, die bestaat uit het verbeteren van informatiebeheer door onze professionals in staat te stellen hun competenties te ontwikkelen en certificeren. Als onafhankelijk goedkeurings- en certificeringsorgaan ondersteunt EXIN het Europese e-competence framework. De ontwikkeling van internationaal erkende kwaliteitslabels voor trainingen en certificeringen op het gebied va ICT zorgt voor een rijping van de ICT-sector. Dit maakt het gebruik van branchegerelateerde certificaten in beroepsonderwijs en academisch onderwijs mogelijk. Tools voor het matchen van e-skills en functies zullen steeds belangrijker worden. Pagina 5

6 Vraag en aanbod van e-skills in Europa De beroepsbevolking in de ICT-sector in Europa is de afgelopen tientallen jaren gegroeid en zal dat blijven doen. De jaarlijkse groei van de ICT-sector is ondanks de crisis sterk gebleven. De Europese beroepsbevolking in de ICT-sector in 2011 bedroeg 6,67 miljoen - 3,1% van de complete beroepsbevolking. 5,25 ervan is geclassificeerd als ICT-werknemers en 1,42 kunnen worden gekenmerkt als ICT-professionals op managementniveau. Hieronder vallen hoofddirecteuren, managers ICT operaties, projectmanagers en ICT-werknemers die verantwoordelijk zijn voor planning en strategie, zoals bedrijfsarchitecten, systeemanalisten en ICT-consultants. Als de ICT-skills van monteurs en handarbeiders worden meegerekend, stijgt het totaal naar meer dan acht miljoen werknemers, ofwel 3,7% van de Europese beroepsbevolking - en tot 6% in bepaalde landen. Tussen 2000 en 2010 groeide de beroepsbevolking in ICT met gemiddelde jaarlijkse groei van meer dan 4%. En ondanks de economische en financiële crisis die Europa trof vanaf eind 2008, bedraagt de gemiddelde groei nu 2,65% jaar. Kenmerkend is de werkzekerheid van ICT-werknemers. De arbeidsmarkt biedt volop werk aan ICT-afgestudeerden en heeft nog volop werk te bieden. Peter Hagedoorn Secretaris-Generaal, Europees Directeur Associatie (EuroCIO) EuroCIO is gedurende vele jaren zeer actief geweest op het gebied van e-skills op nationaal en Europees niveau. De CIO gemeenschap omvat goed opgeleide werknemers met de juiste e-skills als de sleutel tot innovatie en de digitale transformatie van onze economie en maatschappij in een groter verband. EuroCIO steunt de intentie van de Europese Commissie om de ICT-branche volwassen te maken op basis van algemene normen voor e-competenties en functieprofielen, goede opleiding en verwante Europese kwaliteitssystemen. Pagina 6

7 kwaliteitslabels Ontwikkeling van de beroepsbevolking in de ICT-sector in Europese landen tussen Bron: Eurostat LFS. Exacte definitie: ISCO-88 groepen 213, 312: Computerprofessionals en Computergerelateerde professionals. Break in serie 2011: ISCO-08 groepen 25 ICT professionals, 35 Informatie- en communicatietechnici Pagina 7

8 Belangstelling voor ICT-opleidingen en carrières loopt in Europa terug. Het aantal afgestudeerden in computerwetenschappen is sinds 2005 gestaag afgenomen. Het afnamepercentage afgestudeerden in de ICT-sector overtreft alle prognoses en dreigt te leiden tot een dramatisch tekort aan skills. De afname van het aantal starters binnen de ICT-beroepsbevolking gaat samen met een toename van het aantal vertrekkende ICT-werknemers, wat het risico van een tekort aan skills alleen maar groter maakt. Het aantal afgestudeerden in computerwetenschappen in Europese landen tussen Het VK heeft een uitgesproken dramatische afname meegemaakt, waarbij het aantal afgestudeerden in 2009 nog maar 62% van het niveau van 2003 bedroeg. Maar afnames komen algemeen voor in de meeste landen, met als opmerkelijke uitzonderingen Duitsland en Tsjechië EU VK Frankrijk * * * Duitsland Spanje Polen Nederland Tsjechië Italië lidstaten Absolute aantal afgestudeerden EU-27 57% 67% 73% 83% 91% 98% 100% 95% 96% 91% 91% VK 71% 81% 88% 100% 90% 96% 92% 82% 77% 62% 62% Frankrijk 57% 74% 74% 80% 80% 100% 98% 92% 87% 95% 95% Duitsland 33% 34% 38% 49% 64% 74% 83% 94% 96% 100% 98% Spanje 56% 70% 82% 98% 100% 94% 88% 80% 74% 76% 76% Polen 13% 24% 28% 40% 72% 89% 100% 96% 88% 84% 85% Nederland 28% 31% 36% 35% 76% 85% 100% 95% 88% 85% 84% Tsjechië 76% 88% 90% 40% 49% 54% 70% 79% 95% 100% 96% Italië 46% 43% 68% 80% 91% 98% 100% 96% 83% 81% 78% 19 lidstaten 57% 61% 66% 71% 82% 82% 84% 78% 100% 87% 86% Afgestudeerden in verhouding tot piek Bron: Eurostat Eerste graden van ISCED-niveau 5A en 5B. *: Ontbrekende gegevens. Pagina 8

9 kwaliteitslabels Christian Pagel Vice-President Corporate Business Systems en CIO SGLCarbon SE Een van de belangrijkste tegenmaatregelen gericht op het toenemende tekort aan personen met uitgebreide ITskills is om te komen tot een Europese, vraaggerelateerde en vergelijkbare skill- en competentiestructuur, gericht op het mobiliseren van personen met de juiste skills en opleiding in Europese landen. Meer dan twee derde van de vacatures bevindt zich in het MKB, dat over de hele linie geconfronteerd wordt met grotere problemen bij het vinden van professionals met de juiste skills dan bij grote onderne- De vraag naar ICT-werknemers zal mingen waarschijnlijk het geval is. aanzienlijk toenemen, wanneer de crisis ophoudt, en zal leiden tot een abrupte vergroting van het hiaat dat bestaat aan e-skills. Dat de enorme vraag aan ICT-werknemer het aanbod ruimschoots overtreft, is herhaaldelijk aangetoond. Een empirisch onderzoek van CIO's en HR-managers in acht Europese landen in 2012 liet zien dat er open vacatures binnen de EU bestonden. Daarvan waren er voor skills op het gebied van ICT-management en bedrijfsarchitectuur en ca voor Core ICT-werknemers en Overige ICT-technici. Recente voorspellingen laten zien dat de onbeantwoorde vraag in 2015 nog verder kan toenemen tot een tekort tussen en De vraag naar ICT-werknemers en professionals heeft het aanbod tijdens de piekfase van recente jaren massaal overtroffen. De huidige crisis kan de vraag tijdelijk drukken, maar de vraag blijft in heel de EU hoog. Vacatures voor ICT-professionals in Europese landen in 2012 (volgens het empirisch onderzoek CIO's en HR managers in 2012) Overige diensten (incl. Finance) 13% Retail, groothandel, transport en logistiek 11% Productie en bouw 28% Vacatures geselecteerd op sector ICT 44% Overheidssector 4% Pagina 9

10 John O Sullivan CEN-deskundige en projectmanager op het gebied van ICT-certificaties in Europa en ICT-certificaties in Action Het Europese kwaliteitslabel op het gebied van e-skills helpt leerlingen, hun opdrachtgevers en hun klanten bij het beoordelen van de waarde van training en certificatie, door dit te relateren aan het Europese framework op het gebied van e-competence als algemeen referentiepunt. Het helpt bij het samenbrengen van de parallelle universums van academische en branchegerelateerde kwalificaties doordat beide in één schema van een levenslang leerproces worden ondergebracht. Vacatures voor ICT-professionals in Europese landen in 2012 (volgens het empirisch onderzoek CIO's en HR-managers, 2012) Vacatures geselecteerd op functie Vacatures geselecteerd op grootte van de onderneming ICT-management, architectuur en analyse 28% ICT werknemers 72% werknemers 70% 250+ werknemers 30% Bron: empirisch onderzoek CIO's en HR managers, 2012 Pagina 10

11 kwaliteitslabels Clementina Marinoni Hoofd Unit, Fondazione Politecnico di Milano In een tijdperk van pervasieve digitale technologie en globalisatie worden kwaliteitsstandaards steeds crucialer. Trainingen en certificeringen op het gebied van ICT zullen een steeds grotere strategische rol gaan spelen, niet alleen in de ICT-sector. Klanten, gebruikers en burgers eisen veel kwaliteit en waarde. Kwaliteitserkenning zal de sleutel zijn om mee te kunnen blijven spelen en concurreren. In prognoses wordt ervan uitgegaan dat de toekomstige vraag steeds sterker gericht zal zijn op hoogwaardige ICTjobs - d.w.z. specialisten op het gebied van management, planning en strategie en ICT-ontwikkeling - en minder op infrastructuurgerelateerde beroepen, zoals ICT-ondersteuning, leveringen en operaties. Empirisch onderzoek dat samen met IDC Europe werd verricht namens de Europese Commissie DG ENTR, heeft aangetoond dat in 2015 als gevolg van de veel grotere toename van de vraag naar e-skills in vergelijking tot het aanbod aan e-skills, het aantal vacatures in ICT-jobs tussen de en zal liggen. De vraag naar ICT-management en deskundigen op het gebied van systeemarchitectuur zal naar verwachting gestaag blijven groeien, net als de vraag naar ICT-werknemers: de laatste zal echter vluchtiger zijn en worden bepaald door de verschillende situaties. De niet beantwoorde vraag naar e-skills zal in 2015 hoog zijn en op een niveau dat het dubbele bedraagt van het aantal studenten dat afstudeert in computerwetenschappen in vier jaar (volgens cijfers uit 2011 over afgestudeerden in computerwetenschappen). Tekort aan e-skills: verwachte vacatures in Europa tussen 2011 en Terugkeer naar vertrouwen vacatures T Terugkeer naar vertrouwen scenario - ICT-werknemers Terugkeer naar vertrouwen scenario - managementen architectuurniveau Voorzichtige groei vacatures T Voorzichtige groei scenario - ICT-werknemers Voorzichtige groei scenario - ICT management- en architectuurniveau Pagina 11

12 De vraag naar een Europees kwaliteitslabel op het gebied van e-skills en verwante tools Trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche worden als zeer relevant beschouwd door Europese human resources managers en CIO's Certificaten op basis van IBTC vormen een noodzakelijke voorwaarde voor sollicitanten op bepaalde ICT-vacatures of promoties, volgens 30% van HR/ CIO-ondervraagden (gewogen op werkgelegenheid). Nog eens 45% beschouwt certificatie als een belangrijk bedrijfsmiddel. Bijdragen aan IBTC variëren binnen de EU27, waarbij het VK er het meeste belang en Frankrijk het minste belang aan toekent. Om transparantie aan te brengen binnen de IBTC-markt en begeleiding te bieden op het gebied van kwaliteit bestaat er een brede ondersteuning voor het opstellen van een kwaliteitslabel. De Europese sector onderkent de behoefte aan een kwaliteitslabel voor e-skills en bijbehorende ondersteuning, zodat zij de meest geschikte certificeringen voor personeel in kaart kan brengen en kan vastleggen. Werknemers en studenten die belangstelling hebben voor een carrière-ontwikkeling, hebben dringend een goede begeleiding nodig binnen de verwarrende IBTC-markt, zodat zij in staat zijn onderscheid te maken tussen hoogwaardige en twijfelachtige certificeringen. ICT-vendors die certificeringen aanbieden zijn geïnteresseerd in een label dat herkenbaar is als kwaliteitskeurmerk. En landelijke en Europese beleid makers die verantwoordelijk zijn voor het creëren van werkgelegenheid en betere matches tussen vraag en aanbod van skills, staan eveneens positief tegenover trajecten die kunnen bijdragen aan hogere werkgelegenheidscijfers en het aantal ICT-medewerkers binnen Europa. Certificatieniveaus verschillen per werkdomein. De vereisten zijn het hoogst voor het IT-beveiligingspersoneel, daarna gevolgd door softwareontwikkelaars, hardwareonderhoud en ICT-management. Pagina 12 Susan Martin Director Global Certification, SAP Hoogwaardige branchegerelateerde trainingen en certificeringen vormen de sleutel tot het dichten van de hiaten op het gebied van e-skills in de EU. Het voorgestelde Europese kwaliteitslabel voor e-skills in combinatie met de e-skills online serviceomgeving en de tool voor zelfbeoordeling maken een belangrijke stap mogelijk om de ICT-beroepsgroep aantrekkelijker te maken voor studenten en hen meer transparantie te bieden voor mogelijke werkgevers.

13 Europese kwaliteitslabels op het gebied van e-skills en verwante tools Carsten Johnson Cisco Systems, Area Academy Manager Naar Europese kwaliteitslabels op het gebied van e-skills, tools en diensten met als oogmerk transparantie en begeleiding op de markt in trainingen en certificeringen. Dit initiatief biedt de middelen om onderscheid te maken tussen verschillende types certificeringen en trainingen op basis van kwaliteitslabels en branchegerelateerde cursussen binnen het Europese e-competence framework. Het stimuleert aandeelhouders om de kwaliteit van trainingen te bewaken en stelt werknemers in staat om een eigen persoonlijk profiel samen te stellen op basis van educatie, ervaring, certificaten en competenties. De sector profiteert van een verbeterde transparantie op de arbeidsmarkt in Europa. Pagina 13

14 Europese e-skills kwaliteitslabels voor trainingen en certificeringen op het gebied van de ICT-branche De voorstellen voor Europese e-skills kwaliteitslabels zijn ontwikkeld om te voldoen aan de belangen, perspectieven en commitment van aandeelhouders. Het voorgestelde Europese e-skills kwaliteitslabel is gebaseerd op drie elementen: criteria en indicatoren; processen en organisatorische structuren. Ontwikkeling en implementatie van het voorgestelde Europese kwaliteitslabel voor IBTC moet gebaseerd zijn op transparantie over: 1. Criteria en indicatoren voor het opstellen en meten van kwaliteit 2. Processen voor toekenning van kwaliteits labels, van initiële toepassingen tot vernieuwing 3. Organisatiestructuren die spelers met de juiste motivatie en capaciteit voor het beheren en participeren in het voorgestelde schema in kaart brengen, aangezien zij van het nut overtuigd zijn; worden aangetrokken door een redelijk financieel model; beschikken over de middelen en het personeel die nodig zijn. Jutta Breyer Breyer Publico en CEN e-cf ontwikkelingsmanager Het Europese e-competence framework profiteert van een groeiende groep gebruikers in heel Europa. Dit initiatief levert een belangrijke bijdrage. Het laat zien hoe trainingen en certificeringen het gebied van ICT kunnen worden gerelateerd aan het framework, net als elk ander type trainingen en certificeringen het gebied van ICT. De database EU e-skills landscape biedt een veelbelovend startpunt voor het aanbrengen van transparantie in de jungle van ICT-certificeringen. Pagina 14

15 kwaliteitslabels Dr. George Sharkov Directeur, European Software Institute Centre, Oost-Europa Een kwaliteitssysteem is afhankelijk van opgestelde parameters en componenten en de helderheid m.b.t. de eisen en uitkomsten, d.w.z.: wat kan een ICT-professional (of een organisatie die betaalt voor een opleidingsprogramma) verwachten en van wie? De inhoud van de cursus en de doelgroep moeten vooraf duidelijk geformuleerd zijn, zodat studenten van te voren weten wat ze kunnen verwachten. De leerervaring moet positief zijn, en de materialen en uitleg moeten effectief en de student stimuleren. Aan het eind van de cursus moet de uitkomsten de aangegeven doeleinden van de cursus of programma's reflecteren, zodat voldaan wordt aan de verwachtingen van de studenten. En de algehele kwaliteit van de materialen, mentoren, omgeving of de leerresultaten moet opwegen tegen de kosten, aangezien studenten en/of afnemers van onderwijs of trainingen waar voor hun geld willen zien. De softwarebranche in Oost-Europa groeit gestaag. De constante verbeteringen op het gebied van kwalificaties vereisen gevalideerde trainingscurcussen voor gewenste functies en geloofwaardige certificeringen. Op basis van het Europese e-competence framework zal het Europese kwaliteitslabel het hiaat dichten in de sector van opleiding en levenslange leerprocessen wat van cruciaal belang is om MKB in the regio op te waarderen en om branchevereisten op te stellen voor moderne IT- en softwarekwalificatie. De kwaliteitslabels moeten voldoen aan verwachtingen De ontwikkeling van een kwaliteitslabel moet daarom worden meegenomen in het perspectief van de klant. Over de inhoud van programma's zijn de belangrijkste vragen: Waar gaat het onderzoek/de training over, wat betreft de leerresultaten Biedt het wat het belooft Waar bevindt het zich in de IBTC omgeving Zijn de leerresultaten up to date Hoe passen ze binnen carrièreplannen Hoe vendor-specifiek is het Zijn de onderzoeken en certificeringen in lijn met internationale normen Bij het bieden van trainingen gaat het om de volgende vragen: Wat is de kwaliteit van docenten/trainers Wat is de kwaliteit van technisch materiaal Hoe wordt toegankelijkheid geboden Voldoen de tests aan normen Hoe wordt er met gegevensveiligheid en gegevens bescherming omgegaan Het principe dat wordt gevolgd in de ontwikkeling van een kwaliteitslabel is gebaseerd op een dubbele structuur. Het onderstaande concept van een dubbele kwaliteitslabelstructuur gaat ervan uit dat er twee hoofdelementen moeten worden bewaakt en beoordeeld; als deze als geschikt worden bevonden, moeten deze voeren tot erkenning. Voorgestelde dubbele kwaliteitslabelstructuur op het gebied van e-skills Opleidingsinstituut EeEIQA Deze criteria zijn wellicht toepasbaar middels verificatie van een aantal kwaliteitsnormen, zoals ISO 9001, een nationale HE of VE kwaliteitsnorm, of erkenning door middel van naleving van een internationaal kwalificatie-/certificerings programma EI1 EI7 DE INSTELLING IS ERKEND Criteria kwaliteitslabel Opleidingsprogramma EePQA Koppeling naar een e-cf Programma ontwikkeling Programmarevisie/ -verbetering Toepasbaarheid van inhoud Onderzoek/certificering Klantgerichte communicatie P1 P6 HET OPLEIDINGS- PROGRAMMA IS ERKEND In overeenstemming hiermee zijn er twee types kwaliteitslabels voorgesteld waarmee een of beide worden erkend: Pagina 15

16 Prof. Dr. Peter Weiß Service Operations Management, ISS Business School Aanbiedingen op het gebied van certificeringen en trainingen in de ICT moeten voldoen aan gebruikelijke kwaliteitsnormen als integraal onderdeel van een vruchtbaar ecosysteem dat de juiste trainingen en kwalificaties aanbiedt voor de Europese ICT-beroepsbevolking. Een flexibel systeem op basis van e-skills kwaliteitsnormen zal brede erkenning oogsten, wederzijdse voordelen en aantrekkelijke vooruitzichten bieden aan wie een carrière in de ICT wil starten. 1. Een opleidingsinstelling en het gerelateerde leveringsproces > Europese opleiding in e-skills Instelling kwaliteitstoewijzing 2. Een opleidingsprogramma en de inhoud ervan > Europese opleiding in e-skills Programma kwaliteitstoewijzing Voorgestelde criteria kwaliteitslabel e-skills Het voorgestelde kwaliteitslabel omvat een reeks criteria die in de volgende tabel worden opgesomd Een inventarisatie binnen het Europese e-competence framework is een belangrijk criterium voor het kwaliteitskabel. De inventarisatie van branchegerelateerde certificeringen op het gebied van e-skills binnen het Europese e-competence Framework (e-cf) maakt het label transparanter voor Criteria voor instelling EI1 Leverkwaliteit en de kwaliteit van docenten en trainers EI2 Technische kwaliteit van de leeromgeving Pagina 16 EI3 Toegankelijkheid EI4 Onderzoek/certificering levering (indien van toepassing) EI5 Instellings kwaliteitsgarantie EI6 Veiligheid & gegevensbeveiliging EI7 Ondersteuningsdiensten Criteria voor programma's P1 Koppeling naar e-cf als erkend framework P2 Programma ontwikkeling P3 Programmarevisie en -verbetering P4 Toepasbaarheid van inhoud (indien van toepassing) P5 Onderzoek/certificering (indien van toepassing) P6 Klantgerichte communicatie ICT-professionals die op zoek zijn naar trainingen en certificeringen ter verbetering van hun skills en verbreding van hun carrièremogelijkheden, organisaties die personeel inhuren (met name kleine en middelgrote ondernemingen), consultants met specifieke e-skills, aanbieders van trainingen en certificerings organen die onderwijsprogramma's op het gebied van e-skills ontwikkelen of voorbereiden op specifieke functies, arbeids- en werving- en selectiebureaus en de uitzendbranche. De inventarisatie van certificeringen op het gebied van e-skills binnen de e-cf kan nog een dienst opleveren.

17 kwaliteitslabels Het concept van een online e-skills omgevingsservice en zelfbeoordelingstool, zoals hieronder wordt beschreven, kan up-to-date informatie geven over IBTC op basis van de bijdrage van aanbieders van certificeringen. Hiermee kan tegemoet worden gekomen aan een dringende behoefte aan ondersteuning binnen de certificeringsomgeving op het gebied van e-skills voor ICT-werknemers en werkgevers. De database met de resultaten van de inventarisatie kan eveneens een belangrijk onderdeel van de zelfbeoordelingstool vormen. De methode die werd ontwikkeld in het onderzoek is een prototype van een normaal framework, dat de geschiktheid van de procedure en het gebruik ervan binnen de zelfbeoordelingstool onderzoekt. Bij deze methode wordt rekening gehouden met ICT-gerelateerde functies in organisaties waarvoor certificaten relevant kunnen zijn, waarbij het e-competence profiel van de certificeringen worden vergeleken met de Europese ICT-profielen (CEN Workshop Agreement van de CEN ICT Skills Workshop). In een handleiding vindt u een inventarisatiemethode, voorgestelde regels en sjablonen. Richard Coady Europees commercieel manager, Certiport Er wordt een tweeledige managementstructuur voorgesteld, voor het strategische en operationele management en als een overheidsmodel. We benadrukken hierbij dat de volgende architectuur niets meer is dan een voorstel voor discussie. Andere routes kunnen tot hetzelfde doel leiden. Het huidige voorstel overweegt een strategische overheidscommissie van invloedrijke directeuren uit een verscheidenheid aan aandeelhouders, met inbegrip van hoger onderwijs, beroepsonderwijs, aanbieders van trainingen, ICT-vendors, de Europese Commissie en branches waar ICT gevraagd wordt. Een brede vertegenwoordiging draagt ertoe bij dat de perspectieven van alle partijen die belang hebben bij ontwikkelingen op het gebied van de ICT in aanmerking worden genomen. De belangrijkste motivatie kan bestaan uit gedeelde interesses in een verhoogde transparantie en bewijs van kwaliteit binnen de Europese omgeving van e-skills. Een vroegtijdige taak kan bestaan uit het ontwikkelen van een tender-document bedoeld voor het selecteren en aanwijzen van nationale organisaties die het systeem gaan beheren. Dit kunnen commerciële organisaties of niet-gouvernementele organisaties zonder winstoogmerk zijn met ervaring in kwaliteitsmanagementsystemen en/of certificeringen met een geschikte infrastructuur. De vereisten omvatten praktijkervaring en procesmatige Certiport ondersteunt dit initiatief volledig en stimuleert de door de branche erkende en relevante ICT-kenmerken binnen een transparant framework ter ondersteuning van studenten, opleiders en de industrie bij het leveren van relevante ICT-skills, om te voldoen aan economische, industriële en werkgelegenheidsdoelen capaciteiten op het gebied van kwaliteits garantie (bijv. 5 jaar ervaring in toekennen van erkende kwaliteitswaarborg certificaten, hoewel dit geen vereist is in de ICT) en het vermogen om op betrouwbare wijze te werken binnen een netwerken van deskundigen die worden geworven voor technische beoordeling. Genomineerde leden moeten aanvaardbaar zijn voor de verschillende relevante spelers op het gebied van e-skills. Het proces moet worden geobserveerd en begeleid door de Europese Commissie. Nominatie- en aanvaardingsregelingen mogen geen publieke kosten met zich mee brengen. Bedrijfskosten moeten worden vergoed via standaard toelagen, waarbij de kosten worden gedekt door inkomsten afkomstig uit bijdragen die zijn betaald door aanvragers krachtens het toewijzigingsproces voor kwaliteitslabels. Deze tweeledige structuur kan een evenwicht brengen tussen de betrouwbaarheid en ethiek van het systeem en de voordelen van commercieel gerelateerd management. Een ontwerp-schets voor een initiële spreiding van verantwoordelijkheden wordt geboden in het schema op de volgende pagina. Pagina 17

18 Karl-Heinz Hageni Politiek Secretaris IG Metall Algemene competentie en kwalificatie-frameworks en standaards, zoals het Europese e-competence framework vormen een eerste voorwaarde voor het realiseren van de doelstelling van een Europese arbeidsmarkt met hogere mobiliteitsniveaus. IG Metall is reeds jaren actief binnen de Europese strategie op het gebied van e-skills en de ontwikkeling van vendor-onafhankelijke ICT-trainingen en certificeringen (APO-IT). We moeten bruggen slaan tussen formele opleidingen en certificeringssystemen voor ICT-vendors. IG Metall werkt samen met Cisco, en biedt werknemers daardoor een dubbele kwalificatie in de vorm van Cisco meets APO. Voorgestelde managementstructuur voor het kwaliteitslabel op het gebied van e-skills Inventarisatie binnen het Europese e-competence framework vormt een belangrijk criterium voor het kwaliteitslabel. Om de complete keten, inclusief toepassingen, beoordelingen, toewijzingen, communicatie en vernieuwing, werkzaam te maken, geeft de volgende tabel de processen, actoren, methodes en vereiste inspanningen aan. QL overheidscommissie QL management Organisatie QL aanvrager QL managementstructuur Overheidsstructuur Algehele goedkeuring van prijsstructuur kwaliteitssystemen Goedkeuring voor toekenning Goedkeuring annulering Toekenningscriteria Beoordeling van kwaliteitssystemen Beoordeling van feedback-mechanisme van onderwijsprogramma's Geschillenbeslechting Informatiebasismanagement Annuleringsvoorstellen Aanbevelingen voor toekenning Marketing en promotie Aanvraag bijdrage Leveren van bewijs Aanvragers van het label kunnen aanbieders van IBTC zijn (aanbieders van trainingen, beroepscollega's of universiteiten), of ontwikkelaars en aanbieders van cursussen, kwalificaties of certificeringen. Het bestuursorgaan kan bestaan uit een of meer instellingen met ervaring op het gebied van kwaliteitsgarantie op nationaal niveau (zoals Dekra of Cert-IT) en/ of een centrale organisatie die verantwoordelijk is voor globale programma's. De overheidscommissie kan een evenwichtige samenstelling op Europees niveau hebben (bestaande bijv. uit de European e-skills Association, de European CIO Association, CIONET, CEPIS, CEN ICT Skills Workshop, een gemeenschappelijk voorstel door ICT-vendorondernemingen en de European Association for ICT in Higher Education). Pagina 18

19 kwaliteitslabels Voorgestelde toekenningsprocessen voor het kwaliteitslabel op het gebied van e-skills Proces Subproces Wie doet wat? Methode Vereiste inspanning Voorbereidende werkzaamheden om de algehele consistentie en efficiency van processen te waarborgen (schatting alleen indien relevant voor het hele bedrijfsmodel) Voorbereidende werkzaamheden Kwaliteitssystemen beoordeling (voor instelling) Overeenstemming over een catalogus met erkende kwaliteitssystemen (EU-niveau en land-/systeemafhankelijk) Externe deskundigen onder contract gesteld door QL overheidscommissie Systematisch zoeken en ontwikkelen van een dergelijke catalogus vóór operationele QL start Opstartkosten Voorbereidende werkzaamheden Beoordeling onderwijsprogramma's (voor programma) Ontwikkeling van een gedetailleerdere sjabloon gericht op een methodologische benadering in de beschrijving en e-cf inventarisatie Externe deskundigen onder contract gesteld door QL overheidscommissie Systematisch zoeken en ontwikkelen van een dergelijke sjabloon vóór operationele QL start Opstartkosten Beoordeling van kwaliteitssystemen van de betreffende instelling Toepassing Bewijs leveren dat de instelling erkend is QL aanvrager Leveren van documentatie elektronisch of via post Afhankelijk van aanvrager Beoordeling Beoordeling van aangeboden documentatie QL bestuursorgaan Beoordeling van documentatie bureauwerk 1,5 uur Aanbeveling aan QL overheidscommissie QL bestuursorgaan Standaard sjabloon 15 minuten Afwijzing of goedkeuring QL bestuursorgaan op basis van aanbevelingen door het QL bestuursorgaan Afhankelijk van procesorganisatie Toekenning Aanbevelingen voor toekenning QL bestuursorgaan intern Standaard sjabloon 15 minuten per geval Communicatie en andere vraagstukken Goedkeuring voor toekenning Geschillenbeslechting QL overheidscommissie QL bestuursorgaan intern Afhankelijk van procesorganisatie Afhankelijk van geval Informatiebasis management QL bestuursorgaan intern Online database 15 minuten per geval Annuleringsvoorstellen QL bestuursorgaan intern Afhankelijk van geval Marketing en promotie QL bestuursorgaan intern Meerdere kanalen Permanente inspanningen, afhankelijk van QL bestuursorgaan Beoordeling van het opleidingsprogramma Toepassing a) Bewijs leveren van gekoppelde leerresultaten QL aanvrager Documentatie leveren elektronisch en via post Afhankelijk van aanvrager b) Bewijs leveren van relevantie van materialen in vergelijking tot de cursusomschrijving QL aanvrager Documentatie leveren elektronisch en via post Afhankelijk van aanvrager c) Bewijs leveren van continu revisie- en verbeteringsproces QL aanvrager Documentatie leveren elektronisch en via post Afhankelijk van aanvrager Pagina 19

20 Voorgestelde toekenningsprocessen voor het kwaliteitslabel op het gebied van e-skills Proces Subproces Wie doet wat? Methode Vereiste inspanning (schatting alleen indien relevant voor het hele bedrijfsmodel) d) Levert bewijs van exacte informatie vóór de cursus QL aanvrager Leveren van documentatie elektronisch en via post Afhankelijk van aanvrager e) Levert bewijs van e-cf referentie QL aanvrager Leveren van documentatie elektronisch en via post Afhankelijk van aanvrager Beoordeling Beoordeling van c) QL bestuursorgaan intern Bureauwerk 0,5 uur Beoordeling van a), b), d) en e) QL bestuursorgaan interne deskundige 3 uur Toekenning Aanbevelingen voor toekenning QL bestuursorgaan intern Standaard sjabloon 15 minuten per geval Goedkeuring voor toekenning QL overheidscommissie Afhankelijk van procesorganisatie Communicatie en andere vraagstukken Geschillenbeslechting QL bestuursorgaan intern Afhankelijk van geval Informatiebasismanagement QL bestuursorgaan intern Online database 15 minuten per geval Annuleringsvoorstellen QL bestuursorgaan intern Afhankelijk van geval Marketing en promotie QL bestuursorgaan intern Meerdere kanalen Permanente inspanningen, afhankelijk van QL bestuursorgaan Vernieuwing Levert bewijs dat nog wordt voldaan aan QL vereisten QL aanvrager Afhankelijk van aanvrager Beoordeling van bewijsdocumentatie QL bestuursorgaan intern of extern Aanbevelingen vernieuwing QL bestuursorgaan intern Vernieuwing goedkeuring QL overheidscommissie Afhankelijk van procesorganisatie Pagina 20

21 kwaliteitslabels De online omgeving op het gebied van e-skills en zelfbeoordelingstool De e-skills Landscape Service (www.e-skillslandscape.eu) vormt een prototype van een tool die gebaseerd is op het Europese framework in e-competence en op de CEN ICT-profielen en de inventarisatie van certificaten voor de ICT-branche binnen beide. De doelstellingen van een voorgestelde online service voor dit prototype tool kan als volgt worden samengevat: Biedt transparantie binnen de IBTC-omgeving Biedt informatie over vraag en aanbod Brengt de gemeenschap van aandeelhouders en deskundigen samen. Het prototype webportal biedt informatie over Het Europese framework op het gebied van e-competence Europese ICT-profielen van professionals e-skills kwaliteitslabels Project e-skills kwaliteitslabels e-skills vraag en aanbod, waaronder een gedeelte statistiek Branchegerelateerde certificeringsprofielen. Het bevat daarnaast ook: Een eenvoudig opzoekprogramma voor trainingen Een zelfbeoordelingstool Een e-skills kwaliteitsgemeenschap met een forum en een wiki. Pagina 21

22 De zelfbeoordelingstool vormt een hoofdcomponent binnen de online omgevingsservice, doordat deze de middelen biedt om te onderscheiden tussen verschillende types trainingen en certificeringen door te refereren aan kwaliteitslabels. De andere tool die aandeelhouders wellicht zullen willen ontwikkelen en die gebaseerd is op het bestaande prototype, biedt nieuwe mogelijkheden aan werknemers en aan organisaties die zich bezighouden met werving en promotie. Deze zijn hierdoor in staat om hun eigen of specifiek professionele profielen samen te stellen op basis van onderwijs, ervaring, certificaten en competenties. Van hieruit kunnen ze ICT-profielen die optimaal matchen opzoeken en de certificeringen kiezen waarmee het best kan worden voldaan aan hun aspiraties. De tool kan van invloed zijn bij het aantrekken van personeel naar de ICT-sector, doordat deze een heldere begeleiding biedt bij het matchen van competenties, ervaringen etc. met functies, en om de stappen aan te geven die nodig zijn om de beoogde doelen te realiseren. Het prototype tool werkt op basis van de volgende invoer- / gegevensvelden bij het samenstellen van een professioneel persoonlijkheidsprofiel: Persoonlijke gegevens (naam, beroep, opleiding, nationaliteit...) Ervaring (op basis van de ICTprofielen) Bijdrage: contribuanten leveren input voordat het werk kan worden uitgevoerd en afgetekend. Zij zijn actieve deelnemers binnen de lus. Verschillende personen kunnen contribuanten zijn aan één product. Verantwoordelijk: de uitvoerders van het werk zijn er verantwoordelijk. Zij moeten de taak of doelstelling uitvoeren of de beslissing nemen. Verschillende personen kunnen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor één product. Verantwoordelijk:verantwoordelijk is de enige eigenaar van het werk. De eigenaar moet aftekenen of zijn goedkeuring verlenen, wanneer de taak, doelstelling of beslissing compleet is. Hij/zij moet erop toezien dat verantwoordelijkheden orden afgetekend voor lle gerelateerde activiteiten. Er is slechts één eigenaar verantwoordelijk voor elk product. Competenties Verkregen certificaten. Een ICT-professional of -werknemer kan de tool gebruiken om: Persoonlijke competenties in kaart te brengen op basis van ervaring en certificeringen, Extra competenties direct invoeren; Onderzoeken welke competenties en ervaringen kunnen bijdragen aan een verbetering van prestaties, of Certificaten bepalen die bijv. kunnen voeren tot een beter beeld van competenties, rekening houdend met een specifiek ICT-job profiel. Processen van ondernemingen gericht op werving of carrière-ontwikkeling en promotie kunnen profiteren van de zelfbeoordelingstool voor het opstellen van profielen van bestaande personeelsleden (op basis van hun competenties, ervaringen, certificaten) en voor het in kaart brengen van optimale routes om carrières te stimuleren en doelen te stellen. Werknemers in de arbeids- en werving- en selectiebureaus en de uitzendbranche kunnen hierbij profiteren door hun kandidaten te verzoeken om een zelfbeoordeling wanneer zij solliciteren op een nieuwe functie. Op basis van de ingebrachte certificaten, ervaring en competenties, worden er optimale functies vastgesteld op basis van de CEN professionele ICT-functieprofielen, waarbij een persoonlijke score aangeeft welk percentage van een set vereiste competenties reeds gedekt wordt. Een analyse van hiaten maakt het mogelijk verschillende certificeringsroutes en/of functie-ervaringen aan te geven om te komen tot een profiel voor de beoogde functie. Een matching-algoritme maakt het mogelijk de relatie vast te stellen tussen de inbreng voor zelfbeoordeling en het professionele persoonlijkheidsprofiel, de ICT-profielen en de certificeringsprofielen in de database. Pagina 22

23 kwaliteitslabels Frank Mockler Hoofd programmastandaards, ECDL Stichting Dublin Thomas Michel FBCS, CEO cert-it Wij ondersteunen volledig het idee van een kwaliteitslabel om op heldere wijze hoogwaardige branchegerelateerde trainingen en certificeringen in overeenstemming met het Europese framework op het gebied van e-competence in kaart te brengen. De ECDL stichting is ervan overtuigd dat van een structuur zoals wordt voorgesteld door het e-skills kwaliteitsproject zowel de werknemers als de organisaties kunnen profiteren: zij kunnen hun weg vinden binnen een complexe omgeving van oplossingen op het gebied van trainingen en certificeringen. Dit project stelt normen op het gebied van kwaliteit, maar is tegelijkertijd flexibel genoeg voor het aanbrengen van verscheidenheid en innovatie op het gebied van branchegerelateerde trainingen en certificeringen. Pagina 23

24 Europese diensten en tools op het gebied van e-skills met toegevoegde waarde Het e-competence framework en de Europese kwaliteitslabels op het gebied van e-skills kunnen er toe bijdragen meer mensen aan te trekken voor opleidingen en trainingen in de ICT. De voorgestelde reeks diensten en tools kan dringende gewenste transparantie en ondersteunende tools ontwikkelen individuele competenties en ervaringen met wervings- en selectieprocessen van personeel te matchen. De webportal kan tevens omvangrijke statistieken bieden van vraag en aanbod op het gebied van branchegerelateerde trainingen en certificeringen op het gebied van e-skills in heel Europa. De beoogde mechanismes bieden geïnteresseerde partijen de waarborg dat de certificeringen die worden toegekend aan het kwaliteitslabel gegarandeerd voldoen aan relevante normen en voldoen aan relevante kwaliteitscriteria. Daarnaast komen alleen branchegerelateerde e-skills certificeringen die zijn toegekend voor het Europese e-skills kwaliteitslabel, voor binnen de omgeving op het gebied van e-skills en de zelfbeoordelingstool. Van ontwikkeling en prototyping tot handelen. Noodzaak tot samenwerking. Om deze prototypes als diensten in de markt te zetten is een Europees partnerschap met meerdere aandeelhouders van belangrijke actoren vereist. De aangeboden diensten moeten gebaseerd zijn op de e-cf en kunnen de volgende taken en activiteiten omvatten: e-cf promotie binnen de Europese en mondiale markt; Inventarisatie van branchegerelateerde ICT-certificering voor de e-cf; Uitgifte en toekenning van het Europese kwaliteitslabel op het gebied van e-skills voor certificeringen; Aanbieden van een e-skills online omgeving en zelfbeoordelingstool (els), op basis van een gebruikelijk e-competence framework; Ondersteuning van de Europese sector in processen van personeelswerving, het upgraden van skills en interne promotie; Het ondersteunen van ICT-werknemers bij het ontwikkelen van hun carrières en het upgraden van hun skills in overeenstemming met de vraag vanuit de branche; Leerlingen en studenten in staat stellen hun verwachtingen, ervaringen, competenties en onderwijs-skills te vergelijken met specifieke ICTfunctie profielen; Het ondersteunen van arbeids- en werving- en selectiebureaus en de uitzendbranche bij arbeidsbemiddeling; Het ondersteunen van individuen bij het profileren van hun skills en competenties en deze te inventariseren binnen de vraag vanuit de markt op basis van een gebruikelijk competentie-framework. Verdere ontwikkeling en beheer van de e-skills online omgeving en de zelfbeoordelingstool (els); Verdere ontwikkeling en beheer van het Europese e-competence framework (e-cf); Verdere maatwerk diensten als reactie op specifieke aanvragen. Pagina 24

25 Kevin Marshall Hoofd onderwijs, Microsoft Ireland Dit initiatief biedt de middelen om onderscheid te maken tussen verschillende types certificeringen en trainingen op basis van kwaliteitslabels en branchegerelateerde cursussen binnen het Europese e-competence framework. Op basis van dit initiatief kan Microsoft een kweekvijver van talent aanleggen en zorgen voor heldere carrièretrajecten, zodat individuen hun mogelijkheden maximaal kunnen benutten. Aangeraden wordt het partnerschap zodanig vorm te geven dat Alle geboden e-skills diensten gebaseerd zijn op de e-cf (en gerelateerde professionele ICT-profielen) Kwaliteitslabels op het gebied van e-skills worden alleen toegekend aan IBTC's die voldoen aan specifieke criteria (waaronder sucesvolle (en gecontroleerde) inventarisatie binnen de e-cf omgeving) Alleen gecontroleerde IBTC's mogen worden opgenomen in de definitieve online zelfbeoordelingstool. Gecoördineerde actie en partnerschap van de belangrijkste aandeelhouders is noodzakelijk voor de ontwikkeling van management- en overheidsstructuren. Het resultaat kan erin bestaan om meer mensen te stimuleren om ICT-werknemers en professionals te worden en hen te helpen hun skills te upgraden en te stimuleren om de e-skills te matchen met e-leadership skills die steeds meer worden gevraagd binnen de branche. Bedrijven werkzaam binnen de sector alsook arbeids- en werving- en selectiebureaus willen profiteren binnen de wervings- en selectieprocessen. Voor discussies: een partnerschap op basis van meerdere aandeelhouders kan worden gerealiseerd als en tweeledig model, bestaande uit een overheidsniveau en een uitvoeringsniveau, aan gevuld met een netwerk van nationale aandeelhouders. Er moet een beroep worden gedaan op de Europese branche om voort te bouwen op het Europese e-competence framework (e-cf) bij de werving en het stimuleren van werknemers. Dit kan een brug op Europees niveau slaan tussen nationale en bedrijfsmatige frameworks, door het beschrijven van professionele ICT-gerelateerde skills op het gebied van competenties en niveaus voor heel Europa en die tevens op internationaal niveau kunnen worden gestimuleerd en toegepast. Actoren kunnen zijn: De branche (vraagzijde e-skills) en ICT-bedrijven op het gebied van training en certificeringen (aanbodzijde e-skills) Europese ICT-associaties (bijv. CEPIS, DIGITALEUROPE) Beroepsonderwijs en -opleidingen en vendor-onafhankelijke certificeringen en onderzoeksinstellingen Landelijke arbeids- en werving- en selectiebureaus Actoren vanuit de personeels- en wervingsindustie, etc. Erkende, nationale aandeelhouders voor toekenning van kwaliteitslabels op het gebied van e-skills. Om als organisatie zonder winstoogmerk te kunnen starten zijn er voldoende inkomstenstromen nodig om duurzaam te kunnen bestaan. Inkomstenbronnen kunnen bestaan uit: 1. Contributies van leden 2. e-cf inventarisatiedienst of controle van e-cf inventarisatie-uitkomsten van ICT-vendors 3. Toekenning van kwaliteitslabels op het gebied van e-skills via nationale partnerorganen 4. Serviceprojecten voor de eigen leden, nationale overheden, belangrijke aan deelhouders, Europese Commissie, CEN 5. EG-fondsen door middel van CEN voor specifieke taken, zoals verdere ontwikkeling van e-cf 6. Bijdragen vanuit licenties van de zelfbeoordelingstool voor actoren vanuit de personeels- en wervingsindustie alsook grote ondernemingen voor eigen gebruik. Pagina 25

e-skills voor banen in Europa Meten van vooruitgang en het maken van progressie

e-skills voor banen in Europa Meten van vooruitgang en het maken van progressie Disclaimer De Europese Commissie noch enige persoon die hiervoor actief is kan verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de volgende informatie. Deze publicatie geeft niet noodzakelijkerwijze

Nadere informatie

e-leiderschap Verwerven van e-leiderschap vaardigheden Stimuleren van digitale transformatie binnen Europa www.eskills-guide.eu

e-leiderschap Verwerven van e-leiderschap vaardigheden Stimuleren van digitale transformatie binnen Europa www.eskills-guide.eu e-leiderschap Verwerven van e-leiderschap vaardigheden Stimuleren van digitale transformatie binnen Europa www.eskills-guide.eu e-leiderschap Disclaimer Noch de Europese Commissie, noch enige persoon die

Nadere informatie

e-leadership Skills voor concurrentievermogen en innovatie

e-leadership Skills voor concurrentievermogen en innovatie e-leadership Skills voor concurrentievermogen en innovatie Onderzoeksresultaten ontwikkeld door: Voorbereid voor de Europese Commissie, directoraat-generaal Ondernemingen en industrie Inhoud OVER HET PROJECT...

Nadere informatie

E-vaardigheden: De internationale dimensie en de effecten van globalisering

E-vaardigheden: De internationale dimensie en de effecten van globalisering E-vaardigheden: De internationale dimensie en de effecten van globalisering page 1 Disclaimer Noch de Europese Commissie, noch enig ander persoon die namens de Europese Commissie optreedt, is verantwoordelijk

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

IT Service Management

IT Service Management DEEL 1 IT Service Management best practices H E T S T A N D A A R D W E R K V O O R I T S E R V I C E M A N A G E M E N T onder redactie van Jan van Bon!?!? De mens in de IT-organisatie 5.3 Het succes

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

shaping the world of work

shaping the world of work shaping the world of work R jaarverslag inhoud profiel 2 missie 2 wat Randstad doet 2 waar we werken 2 good to know you 2 wat ons anders maakt 4 wat we doen (overzicht segmenten en merken) 5 wat we doen

Nadere informatie

De ICT er bestaat niet:

De ICT er bestaat niet: De ICT er bestaat niet: analyse van vraag en aanbod op de Nederlandse ICT-arbeidsmarkt In opdracht van: ECP Nederland ICT CIO Platform Nederland Publicatienummer: 2013.149-1409 Datum: Utrecht, maart 2014

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Reflecties op de implementatie van Elektronische Leer Omgevingen in het Europese onderwijs

Reflecties op de implementatie van Elektronische Leer Omgevingen in het Europese onderwijs Reflecties op de implementatie van Elektronische Leer Omgevingen in het Europese onderwijs Projectnaam: Innovative Learning Platform for Vocational Education and Training Projectnummer: LLP-LdV-TOI-2009-IRL-513

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen SAMENVATTING Dit verslag gaat over de vraag hoe leerprocessen die plaatsvinden buiten het officiële circuit van onderwijs- en opleidingsinstellingen (het formeel onderwijs) beter herkenbaar kunnen worden

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DE IMPACT VAN PEER REVIEWS

RICHTLIJNEN VOOR DE IMPACT VAN PEER REVIEWS 1 RICHTLIJNEN VOOR DE IMPACT VAN PEER REVIEWS Peer Review Impact De impact van Peer Reviews vergrotenn om het aanbod van VET in Europa tee verbeteren 2 RICHTLIJNEN VOOR DE IMPACT VAN PEER REVIEWS Leena

Nadere informatie

Loopbaan begeleiding in de Europese Publieke Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Trends en uitdagingen

Loopbaan begeleiding in de Europese Publieke Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Trends en uitdagingen Loopbaan begeleiding in de Europese Publieke Arbeidsvoorzieningsorganisatie Trends en uitdagingen Euroguidance Nederland, 2007 Colofon Titel: Loopbaan begeleiding in de Europese Publieke Arbeidsvoorzieningsorganisatie

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Dé ICT er bestaat niet:

Dé ICT er bestaat niet: Dé ICT er bestaat niet: analyse van vraag en aanbod op de Nederlandse ICT-arbeidsmarkt In opdracht van: ECP Nederland ICT CIO Platform Nederland Publicatienummer: 2013.149-1409 Datum: Utrecht, april 2014

Nadere informatie

CLUSTERPROJECT E-LEARNING

CLUSTERPROJECT E-LEARNING CLUSTERPROJECT E-LEARNING 1 INLEIDING... 3 1.1 WOORD VOORAF... 3 1.2 VERANTWOORDING... 3 2 VRAAGSTELLING EN DOELSTELLING... 6 2.1 VRAAGSTELLING... 6 2.2 DOELSTELLING... 6 2.3 CONCRETE DOELEN... 7 3 EFFECTEN...

Nadere informatie

Onderhandelaars onder handen

Onderhandelaars onder handen Onderhandelaars onder handen werken aan kennis en kunde voor Cao-professionals Tilburg, november 2010 Dr. Joris de Rooij Drs. Kazimier Helfenrath ir. Ferdi van Wersch Drs. Elise Sijstermans IVA beleidsonderzoek

Nadere informatie

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010 Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel INHOUD 1. Introductie...3 1.1 Over dit onderzoek...3 1.2 Executive summary... 4 ICT sector positief over

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Ondersteuning van de internationalisering van het mkb Selectie van goede praktijken

Ondersteuning van de internationalisering van het mkb Selectie van goede praktijken Ondernemingen en industrie Ondersteuning van de internationalisering van het mkb Selectie van goede praktijken Europese Commissie DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERNEMINGEN EN INDUSTRIE Ondernemingen en industrie

Nadere informatie

HRM- beleid in Het kader van Koers 2012

HRM- beleid in Het kader van Koers 2012 HRM- beleid in het kader van Koers 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 Voorwoord 5 Inleiding en leeswijzer 7 Innovatie van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent 11 Zes hrm-thema s: Thema 1 De

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie European Commission Directorate Public Health and Risk Assessment IRCCS Burlo Garofolo Trieste, Italy Unit for Health Services Research and International Health WHO Collaborating Centre for Maternal and

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. P3transfer

Jaarverslag 2011. P3transfer Jaarverslag 2011 P3transfer 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de directeur pag. 5 2. Directieverslag pag. 6 t/m 12 De strategie van P3transfer Het primair proces 3. Kwaliteit pag. 14 t/m 23 Verslag niet

Nadere informatie

Investeren in innovatie

Investeren in innovatie Investeren in innovatie Knelpunten en oplossingen voor het MKB Erie Tanja Kenniscentrum D66 Den Haag, januari 2004 Inhoudsopgave INLEIDING... 5 HOOFDSTUK 1: HET MKB EN INNOVATIE... 7 1.1 WAT IS HET MIDDEN-

Nadere informatie