Naar Europese e-skills kwaliteitslabels voor trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar Europese e-skills kwaliteitslabels voor trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche"

Transcriptie

1 Naar Europese e-skills kwaliteitslabels voor trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche Voorstellen voor kwaliteitslabels, gerelateerde diensten en tools Voorbereid voor de Europese Commissie, directoraat-generaal Ondernemingen en industrie Werner B. Korte Tobias Hüsing Simon Robinson Lex Hendriks Jan Dirkx

2 Vrijwaring De Europese Commissie noch enige persoon die handelt names de Commissie is verantwoordelijk voor mogelijk gebruik van de volgende informatie. De hier gegeven meningen zijn die van de auteurs en geven niet per se de meningen van de Europese Commissie weer. Aan deze brochure noch aan delen ervan kan enig recht worden ontleend. De uitkomsten dienen uitsluitend als richtlijnen die deel uitmaken van een algehele strategie. Europese Gemeenschappen, Reproductie is alleen toegestaan als de bron bevestigd is. Colofon Deze brochure is voorbereid door empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbh namens de Europese Commissie, directoraat-generaal Ondernemingen en industrie. Het is een publicatie van het Europese onderzoek Europese e-skills kwaliteitslabels voor trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche. Schrijvers Werner B. Korte, Tobias Hüsing empirica GmbH Design & lay-out: mediadesign-bonn.de Druk: Druckerei Brandt, Duitsland Pagina 2

3 Achtergrond Werner Korte Directeur empirica GmbH - Bonn Duitsland We stellen het enthousiasme en de uitermate positieve feedback van al onze aandeelhouders op onze voorstellen voor de ontwikkeling van het e-skills kwaliteitslabel zeer op prijs. Het zal ons echt helpen bij het dichten van het hiaat op het gebied van ICTskills in Europa. Naar Europese e-skills kwaliteitslabels voor trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche In deze brochure presenteren we de belangrijkste uitkomsten en conclusies van het onderzoek Europese e-skills kwaliteitslabels voor trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche ; dit werd uitgevoerd namens de Europese Commissie, directoraat-generaal Ondernemingen en industrie, het directoraat-generaal, door empirica GmbH, Bonn (Germany), met ondersteuning van EXIN (Nederland) en een grote groep Europese experts op het gebied van e-skills. Belangrijkste doel was het ontwikkelen van voorstellen voor een Europees e-skills kwaliteitslabel in combinatie met prototype online diensten en tools voor het stimuleren van transparantie en richting te geven aan de markt in trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche. Het voorgestelde label is gebaseerd op het Europese e-competence Framework en EQAVET, en het algehele resultaat is een mechanisme waarmee kan worden onderscheiden tussen de verschillende types certificatie en training m.b.t. het e-competence Framework. Daarnaast wordt een nieuwe toegang geboden tot informatie en argumenten over vraag en aanbod op het gebied van e-skills in Europa, in combinatie met een prototype diensten en tools ter ondersteuning van loopbaanontwikkeling, arbeidsbemiddeling en werving, door richting te geven op het gebied van certificering. Het prototype van een online omgeving, zelfbeoordelingstools en een web portal wordt aangeboden aan aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in verdere ontwikkeling en verbeteringen. Dit is gericht op het creëren van een volwaardige dienst op het gebied van arbeidsbemiddeling, werving, ontwikkeling van e-skills en certificeringen. De uitkomsten van het onderzoek werden gepresenteerd op een conferentie die werd gehouden op 24 januari 2013 in Brussel en die werd bijgewoond door meer dan 220 bezoekers. Het eindrapport werd gepresenteerd in maart Deze brochure bevat een samenvattend verslag van de onderzoeksuitkomsten. Uitgebreidere rapporten zijn in elektronische vorm beschikbaar op: De e-skills online service en de zelfbeoordelingstool zijn beschikbaar op: Pagina 3

4 Voorwoord Sinds de financiële crisis op de arbeidsmarkt in 2008 vond er in Europa een verlies plaats van meer dan 5,6 miljoen banen. In haar mededeling Naar een banenrijk herstel stelt de Europese Commissie dat herstel van deze verloren arbeidsmarkt alleen mogelijk is, als de EU terugkeert naar duurzame economische groei. Dit op zijn beurt vereist van Europese branches en dienstverleners dat zij internationaal gaan of blijven concurreren. In dat opzicht wordt het vermogen van branches en dienstverleners om te concurreren en zich te ontwikkelen steeds meer afhankelijk van een innovatief en effectief gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT). De EU-strategie m.b.t. e-skills vormt een belangrijk onderdeel van de DigitaleAgenda voor Europa en het werkgelegenheidspakket om het concurrentievermogen, de productiviteit en de inzetbaarheid van de beroepsbevolking een grote impuls te geven. Europa moet waarborgen dat de kennis, skills en inventiviteit van haar beroepsbevolking met inbegrip van maar niet beperkt tot ICT-professionals voldoen aan de hoogste mondiale normen en deze voortdurend op peil worden gehouden binnen een proces van effectief levenslang leerproces. Ondanks de hoge werkloosheidscijfers, hiaten op het gebied van skills blijft de ICT-sector groeien. De mismatch tussen beschikbare skills en de behoeften vanuit de markt hebben betrekking op alle lidstaten, ook al verschilt de mate waarin. De vraag naar ICT-werknemers maakt een opmerkelijke groei door van ca. 3% jaarlijks en overtreft het aanbod. De voorspelde vacatures voor 2015 variëren tussen de en , en vele zijn onvervuld blijven, tenzij er meer wordt ondernomen om jonge mensen te stimuleren zich in de ICT te laten scholen en om werkloze mensen om te scholen. Binnen deze context dragen trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche duidelijk bij aan een mogelijke oplossing. Maar er moeten nog grenzen worden geslecht. ICT-medewerkers worden dikwijls geconfronteerd met een onoverzichtelijk aanbod aan duizenden certificaten, of zij nu aan het begin van hun carrière staan of zich verder ontwikkelen naar ICT-gebieden waar veel vraag naar is. Er is gebrek aan transparantie en er bestaat een verscheidenheid aan certificaten voor de technische trainingen die worden aangeboden door nagenoeg iedere ICT-vendor, stichtingen in informatiebeheer of certificaten aan de bovenkant van het gamma. Bovendien bestaan veel van dergelijke certificaten parallel aan - maar zonder samenhang met - beroepsonderwijs en hoger onderwijs bestaat. Dit vormt de achtergrond van het onderzoek naar Europese kwaliteitslabels voor trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche. Deze brochure gaat vooral in op de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek, die gepresenteerd en besproken werden met Europese deskundigen in vier workshops, en tijdens een internationale conferentie waaraan meer dan 220 grote aandeelhouders en vertegenwoordigers van regeringen aanwezig waren. De uitkomsten werden alom toegejuicht en een brede consensus gaven een sterke bevestiging dat een alom aanvaard kwaliteitslabel ertoe kan bijdragen dat er een compleet nieuwe focus ontstaat bij het vullen van het hiaat op het gebied van skills. Discussies onder aandeelhouders over de volgende stappen vinden plaats binnen de context van een "Grote coalitie voor digitale functies", die van start is gegaan op 4 en 5 maart 2013 in Brussel. Michel Catinat Hoofd Unit Cruciale ontsluitende technologie en ICT Directoraat-generaal Ondernemingen en industrie Europese commissie Pagina 4

5 De Europese omgeving voor trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche Trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche kunnen een belangrijke rol spelen bij het dichten van hiaten en het voorkomen van mismatches in Europa op het gebied van e-skills. Er moeten echter nog significante vertragende en belemmerende factoren worden opgeheven. Het starten van een loopbaan als ICT-medewerker of het zich ontwikkelen binnen ICT-gebieden waar veel vraag naar is, wordt in de weg gestaan door het feit dat de wereld in ICT-certificeringen onvoldoende transparant is. Er bestaan duizenden verschillende certificaten, van technische (bijna iedere ICT-provider biedt er wel enkele) en certificaten die worden aangeboden in stichtingen op het gebied van informatiebeheer, tot en met certificaten aan de bovenkant van het gamma. Bovendien schijnen deze deel uit te maken van een universum dat parallel aan dat van een beroepsonderwijs en hoger onderwijs bestaat. Een gestaag groeiend aantal ICTproviders biedt duizenden branche-gerelateerde trainings- en certificeringscurussen (IBTC). Momenteel ontbreken er niet alleen een overzicht en betrouwbare cijfers over beschikbaarheid, er bestaat evenmin complete informatie over de inhoud van verschillende IBTC's, of over de wijze waarop deze met elkaar samenhangen of elkaar overlappen. Voor ICT-medewerkers die vooruit willen komen in hun loopbaan, organisaties die ICT-personeel werven, of jonge mensen en studenten die een carrière in de ICT-sector overwegen, maakt dit hiaat aan helderheid het onnodig moeilijk om mogelijkheden te zien en besluitvaardig te handelen. Human resource afdelingen worden geconfronteerd met wervingsproblemen, met name bij het kaderen. Curriculum-ontwikkelaars zijn onzeker hoe zij ingangen moet creëren voor geïnteresseerde personen en organisatie. Maar bovenal wordt het midden- en kleinbedrijf (MKB) belemmerd in hun zoektocht naar talent en zijn ICT-deskundigen naarstig op zoek naar richting en begeleiding bij het zetten van verdere carrièrestappen. Bernd Taselaar CEO EXIN Dit initiatief sluit uitstekend aan bij onze missie, die bestaat uit het verbeteren van informatiebeheer door onze professionals in staat te stellen hun competenties te ontwikkelen en certificeren. Als onafhankelijk goedkeurings- en certificeringsorgaan ondersteunt EXIN het Europese e-competence framework. De ontwikkeling van internationaal erkende kwaliteitslabels voor trainingen en certificeringen op het gebied va ICT zorgt voor een rijping van de ICT-sector. Dit maakt het gebruik van branchegerelateerde certificaten in beroepsonderwijs en academisch onderwijs mogelijk. Tools voor het matchen van e-skills en functies zullen steeds belangrijker worden. Pagina 5

6 Vraag en aanbod van e-skills in Europa De beroepsbevolking in de ICT-sector in Europa is de afgelopen tientallen jaren gegroeid en zal dat blijven doen. De jaarlijkse groei van de ICT-sector is ondanks de crisis sterk gebleven. De Europese beroepsbevolking in de ICT-sector in 2011 bedroeg 6,67 miljoen - 3,1% van de complete beroepsbevolking. 5,25 ervan is geclassificeerd als ICT-werknemers en 1,42 kunnen worden gekenmerkt als ICT-professionals op managementniveau. Hieronder vallen hoofddirecteuren, managers ICT operaties, projectmanagers en ICT-werknemers die verantwoordelijk zijn voor planning en strategie, zoals bedrijfsarchitecten, systeemanalisten en ICT-consultants. Als de ICT-skills van monteurs en handarbeiders worden meegerekend, stijgt het totaal naar meer dan acht miljoen werknemers, ofwel 3,7% van de Europese beroepsbevolking - en tot 6% in bepaalde landen. Tussen 2000 en 2010 groeide de beroepsbevolking in ICT met gemiddelde jaarlijkse groei van meer dan 4%. En ondanks de economische en financiële crisis die Europa trof vanaf eind 2008, bedraagt de gemiddelde groei nu 2,65% jaar. Kenmerkend is de werkzekerheid van ICT-werknemers. De arbeidsmarkt biedt volop werk aan ICT-afgestudeerden en heeft nog volop werk te bieden. Peter Hagedoorn Secretaris-Generaal, Europees Directeur Associatie (EuroCIO) EuroCIO is gedurende vele jaren zeer actief geweest op het gebied van e-skills op nationaal en Europees niveau. De CIO gemeenschap omvat goed opgeleide werknemers met de juiste e-skills als de sleutel tot innovatie en de digitale transformatie van onze economie en maatschappij in een groter verband. EuroCIO steunt de intentie van de Europese Commissie om de ICT-branche volwassen te maken op basis van algemene normen voor e-competenties en functieprofielen, goede opleiding en verwante Europese kwaliteitssystemen. Pagina 6

7 kwaliteitslabels Ontwikkeling van de beroepsbevolking in de ICT-sector in Europese landen tussen Bron: Eurostat LFS. Exacte definitie: ISCO-88 groepen 213, 312: Computerprofessionals en Computergerelateerde professionals. Break in serie 2011: ISCO-08 groepen 25 ICT professionals, 35 Informatie- en communicatietechnici Pagina 7

8 Belangstelling voor ICT-opleidingen en carrières loopt in Europa terug. Het aantal afgestudeerden in computerwetenschappen is sinds 2005 gestaag afgenomen. Het afnamepercentage afgestudeerden in de ICT-sector overtreft alle prognoses en dreigt te leiden tot een dramatisch tekort aan skills. De afname van het aantal starters binnen de ICT-beroepsbevolking gaat samen met een toename van het aantal vertrekkende ICT-werknemers, wat het risico van een tekort aan skills alleen maar groter maakt. Het aantal afgestudeerden in computerwetenschappen in Europese landen tussen Het VK heeft een uitgesproken dramatische afname meegemaakt, waarbij het aantal afgestudeerden in 2009 nog maar 62% van het niveau van 2003 bedroeg. Maar afnames komen algemeen voor in de meeste landen, met als opmerkelijke uitzonderingen Duitsland en Tsjechië EU VK Frankrijk * * * Duitsland Spanje Polen Nederland Tsjechië Italië lidstaten Absolute aantal afgestudeerden EU-27 57% 67% 73% 83% 91% 98% 100% 95% 96% 91% 91% VK 71% 81% 88% 100% 90% 96% 92% 82% 77% 62% 62% Frankrijk 57% 74% 74% 80% 80% 100% 98% 92% 87% 95% 95% Duitsland 33% 34% 38% 49% 64% 74% 83% 94% 96% 100% 98% Spanje 56% 70% 82% 98% 100% 94% 88% 80% 74% 76% 76% Polen 13% 24% 28% 40% 72% 89% 100% 96% 88% 84% 85% Nederland 28% 31% 36% 35% 76% 85% 100% 95% 88% 85% 84% Tsjechië 76% 88% 90% 40% 49% 54% 70% 79% 95% 100% 96% Italië 46% 43% 68% 80% 91% 98% 100% 96% 83% 81% 78% 19 lidstaten 57% 61% 66% 71% 82% 82% 84% 78% 100% 87% 86% Afgestudeerden in verhouding tot piek Bron: Eurostat Eerste graden van ISCED-niveau 5A en 5B. *: Ontbrekende gegevens. Pagina 8

9 kwaliteitslabels Christian Pagel Vice-President Corporate Business Systems en CIO SGLCarbon SE Een van de belangrijkste tegenmaatregelen gericht op het toenemende tekort aan personen met uitgebreide ITskills is om te komen tot een Europese, vraaggerelateerde en vergelijkbare skill- en competentiestructuur, gericht op het mobiliseren van personen met de juiste skills en opleiding in Europese landen. Meer dan twee derde van de vacatures bevindt zich in het MKB, dat over de hele linie geconfronteerd wordt met grotere problemen bij het vinden van professionals met de juiste skills dan bij grote onderne- De vraag naar ICT-werknemers zal mingen waarschijnlijk het geval is. aanzienlijk toenemen, wanneer de crisis ophoudt, en zal leiden tot een abrupte vergroting van het hiaat dat bestaat aan e-skills. Dat de enorme vraag aan ICT-werknemer het aanbod ruimschoots overtreft, is herhaaldelijk aangetoond. Een empirisch onderzoek van CIO's en HR-managers in acht Europese landen in 2012 liet zien dat er open vacatures binnen de EU bestonden. Daarvan waren er voor skills op het gebied van ICT-management en bedrijfsarchitectuur en ca voor Core ICT-werknemers en Overige ICT-technici. Recente voorspellingen laten zien dat de onbeantwoorde vraag in 2015 nog verder kan toenemen tot een tekort tussen en De vraag naar ICT-werknemers en professionals heeft het aanbod tijdens de piekfase van recente jaren massaal overtroffen. De huidige crisis kan de vraag tijdelijk drukken, maar de vraag blijft in heel de EU hoog. Vacatures voor ICT-professionals in Europese landen in 2012 (volgens het empirisch onderzoek CIO's en HR managers in 2012) Overige diensten (incl. Finance) 13% Retail, groothandel, transport en logistiek 11% Productie en bouw 28% Vacatures geselecteerd op sector ICT 44% Overheidssector 4% Pagina 9

10 John O Sullivan CEN-deskundige en projectmanager op het gebied van ICT-certificaties in Europa en ICT-certificaties in Action Het Europese kwaliteitslabel op het gebied van e-skills helpt leerlingen, hun opdrachtgevers en hun klanten bij het beoordelen van de waarde van training en certificatie, door dit te relateren aan het Europese framework op het gebied van e-competence als algemeen referentiepunt. Het helpt bij het samenbrengen van de parallelle universums van academische en branchegerelateerde kwalificaties doordat beide in één schema van een levenslang leerproces worden ondergebracht. Vacatures voor ICT-professionals in Europese landen in 2012 (volgens het empirisch onderzoek CIO's en HR-managers, 2012) Vacatures geselecteerd op functie Vacatures geselecteerd op grootte van de onderneming ICT-management, architectuur en analyse 28% ICT werknemers 72% werknemers 70% 250+ werknemers 30% Bron: empirisch onderzoek CIO's en HR managers, 2012 Pagina 10

11 kwaliteitslabels Clementina Marinoni Hoofd Unit, Fondazione Politecnico di Milano In een tijdperk van pervasieve digitale technologie en globalisatie worden kwaliteitsstandaards steeds crucialer. Trainingen en certificeringen op het gebied van ICT zullen een steeds grotere strategische rol gaan spelen, niet alleen in de ICT-sector. Klanten, gebruikers en burgers eisen veel kwaliteit en waarde. Kwaliteitserkenning zal de sleutel zijn om mee te kunnen blijven spelen en concurreren. In prognoses wordt ervan uitgegaan dat de toekomstige vraag steeds sterker gericht zal zijn op hoogwaardige ICTjobs - d.w.z. specialisten op het gebied van management, planning en strategie en ICT-ontwikkeling - en minder op infrastructuurgerelateerde beroepen, zoals ICT-ondersteuning, leveringen en operaties. Empirisch onderzoek dat samen met IDC Europe werd verricht namens de Europese Commissie DG ENTR, heeft aangetoond dat in 2015 als gevolg van de veel grotere toename van de vraag naar e-skills in vergelijking tot het aanbod aan e-skills, het aantal vacatures in ICT-jobs tussen de en zal liggen. De vraag naar ICT-management en deskundigen op het gebied van systeemarchitectuur zal naar verwachting gestaag blijven groeien, net als de vraag naar ICT-werknemers: de laatste zal echter vluchtiger zijn en worden bepaald door de verschillende situaties. De niet beantwoorde vraag naar e-skills zal in 2015 hoog zijn en op een niveau dat het dubbele bedraagt van het aantal studenten dat afstudeert in computerwetenschappen in vier jaar (volgens cijfers uit 2011 over afgestudeerden in computerwetenschappen). Tekort aan e-skills: verwachte vacatures in Europa tussen 2011 en Terugkeer naar vertrouwen vacatures T Terugkeer naar vertrouwen scenario - ICT-werknemers Terugkeer naar vertrouwen scenario - managementen architectuurniveau Voorzichtige groei vacatures T Voorzichtige groei scenario - ICT-werknemers Voorzichtige groei scenario - ICT management- en architectuurniveau Pagina 11

12 De vraag naar een Europees kwaliteitslabel op het gebied van e-skills en verwante tools Trainingen en certificeringen binnen de ICT-branche worden als zeer relevant beschouwd door Europese human resources managers en CIO's Certificaten op basis van IBTC vormen een noodzakelijke voorwaarde voor sollicitanten op bepaalde ICT-vacatures of promoties, volgens 30% van HR/ CIO-ondervraagden (gewogen op werkgelegenheid). Nog eens 45% beschouwt certificatie als een belangrijk bedrijfsmiddel. Bijdragen aan IBTC variëren binnen de EU27, waarbij het VK er het meeste belang en Frankrijk het minste belang aan toekent. Om transparantie aan te brengen binnen de IBTC-markt en begeleiding te bieden op het gebied van kwaliteit bestaat er een brede ondersteuning voor het opstellen van een kwaliteitslabel. De Europese sector onderkent de behoefte aan een kwaliteitslabel voor e-skills en bijbehorende ondersteuning, zodat zij de meest geschikte certificeringen voor personeel in kaart kan brengen en kan vastleggen. Werknemers en studenten die belangstelling hebben voor een carrière-ontwikkeling, hebben dringend een goede begeleiding nodig binnen de verwarrende IBTC-markt, zodat zij in staat zijn onderscheid te maken tussen hoogwaardige en twijfelachtige certificeringen. ICT-vendors die certificeringen aanbieden zijn geïnteresseerd in een label dat herkenbaar is als kwaliteitskeurmerk. En landelijke en Europese beleid makers die verantwoordelijk zijn voor het creëren van werkgelegenheid en betere matches tussen vraag en aanbod van skills, staan eveneens positief tegenover trajecten die kunnen bijdragen aan hogere werkgelegenheidscijfers en het aantal ICT-medewerkers binnen Europa. Certificatieniveaus verschillen per werkdomein. De vereisten zijn het hoogst voor het IT-beveiligingspersoneel, daarna gevolgd door softwareontwikkelaars, hardwareonderhoud en ICT-management. Pagina 12 Susan Martin Director Global Certification, SAP Hoogwaardige branchegerelateerde trainingen en certificeringen vormen de sleutel tot het dichten van de hiaten op het gebied van e-skills in de EU. Het voorgestelde Europese kwaliteitslabel voor e-skills in combinatie met de e-skills online serviceomgeving en de tool voor zelfbeoordeling maken een belangrijke stap mogelijk om de ICT-beroepsgroep aantrekkelijker te maken voor studenten en hen meer transparantie te bieden voor mogelijke werkgevers.

13 Europese kwaliteitslabels op het gebied van e-skills en verwante tools Carsten Johnson Cisco Systems, Area Academy Manager Naar Europese kwaliteitslabels op het gebied van e-skills, tools en diensten met als oogmerk transparantie en begeleiding op de markt in trainingen en certificeringen. Dit initiatief biedt de middelen om onderscheid te maken tussen verschillende types certificeringen en trainingen op basis van kwaliteitslabels en branchegerelateerde cursussen binnen het Europese e-competence framework. Het stimuleert aandeelhouders om de kwaliteit van trainingen te bewaken en stelt werknemers in staat om een eigen persoonlijk profiel samen te stellen op basis van educatie, ervaring, certificaten en competenties. De sector profiteert van een verbeterde transparantie op de arbeidsmarkt in Europa. Pagina 13

14 Europese e-skills kwaliteitslabels voor trainingen en certificeringen op het gebied van de ICT-branche De voorstellen voor Europese e-skills kwaliteitslabels zijn ontwikkeld om te voldoen aan de belangen, perspectieven en commitment van aandeelhouders. Het voorgestelde Europese e-skills kwaliteitslabel is gebaseerd op drie elementen: criteria en indicatoren; processen en organisatorische structuren. Ontwikkeling en implementatie van het voorgestelde Europese kwaliteitslabel voor IBTC moet gebaseerd zijn op transparantie over: 1. Criteria en indicatoren voor het opstellen en meten van kwaliteit 2. Processen voor toekenning van kwaliteits labels, van initiële toepassingen tot vernieuwing 3. Organisatiestructuren die spelers met de juiste motivatie en capaciteit voor het beheren en participeren in het voorgestelde schema in kaart brengen, aangezien zij van het nut overtuigd zijn; worden aangetrokken door een redelijk financieel model; beschikken over de middelen en het personeel die nodig zijn. Jutta Breyer Breyer Publico en CEN e-cf ontwikkelingsmanager Het Europese e-competence framework profiteert van een groeiende groep gebruikers in heel Europa. Dit initiatief levert een belangrijke bijdrage. Het laat zien hoe trainingen en certificeringen het gebied van ICT kunnen worden gerelateerd aan het framework, net als elk ander type trainingen en certificeringen het gebied van ICT. De database EU e-skills landscape biedt een veelbelovend startpunt voor het aanbrengen van transparantie in de jungle van ICT-certificeringen. Pagina 14

15 kwaliteitslabels Dr. George Sharkov Directeur, European Software Institute Centre, Oost-Europa Een kwaliteitssysteem is afhankelijk van opgestelde parameters en componenten en de helderheid m.b.t. de eisen en uitkomsten, d.w.z.: wat kan een ICT-professional (of een organisatie die betaalt voor een opleidingsprogramma) verwachten en van wie? De inhoud van de cursus en de doelgroep moeten vooraf duidelijk geformuleerd zijn, zodat studenten van te voren weten wat ze kunnen verwachten. De leerervaring moet positief zijn, en de materialen en uitleg moeten effectief en de student stimuleren. Aan het eind van de cursus moet de uitkomsten de aangegeven doeleinden van de cursus of programma's reflecteren, zodat voldaan wordt aan de verwachtingen van de studenten. En de algehele kwaliteit van de materialen, mentoren, omgeving of de leerresultaten moet opwegen tegen de kosten, aangezien studenten en/of afnemers van onderwijs of trainingen waar voor hun geld willen zien. De softwarebranche in Oost-Europa groeit gestaag. De constante verbeteringen op het gebied van kwalificaties vereisen gevalideerde trainingscurcussen voor gewenste functies en geloofwaardige certificeringen. Op basis van het Europese e-competence framework zal het Europese kwaliteitslabel het hiaat dichten in de sector van opleiding en levenslange leerprocessen wat van cruciaal belang is om MKB in the regio op te waarderen en om branchevereisten op te stellen voor moderne IT- en softwarekwalificatie. De kwaliteitslabels moeten voldoen aan verwachtingen De ontwikkeling van een kwaliteitslabel moet daarom worden meegenomen in het perspectief van de klant. Over de inhoud van programma's zijn de belangrijkste vragen: Waar gaat het onderzoek/de training over, wat betreft de leerresultaten Biedt het wat het belooft Waar bevindt het zich in de IBTC omgeving Zijn de leerresultaten up to date Hoe passen ze binnen carrièreplannen Hoe vendor-specifiek is het Zijn de onderzoeken en certificeringen in lijn met internationale normen Bij het bieden van trainingen gaat het om de volgende vragen: Wat is de kwaliteit van docenten/trainers Wat is de kwaliteit van technisch materiaal Hoe wordt toegankelijkheid geboden Voldoen de tests aan normen Hoe wordt er met gegevensveiligheid en gegevens bescherming omgegaan Het principe dat wordt gevolgd in de ontwikkeling van een kwaliteitslabel is gebaseerd op een dubbele structuur. Het onderstaande concept van een dubbele kwaliteitslabelstructuur gaat ervan uit dat er twee hoofdelementen moeten worden bewaakt en beoordeeld; als deze als geschikt worden bevonden, moeten deze voeren tot erkenning. Voorgestelde dubbele kwaliteitslabelstructuur op het gebied van e-skills Opleidingsinstituut EeEIQA Deze criteria zijn wellicht toepasbaar middels verificatie van een aantal kwaliteitsnormen, zoals ISO 9001, een nationale HE of VE kwaliteitsnorm, of erkenning door middel van naleving van een internationaal kwalificatie-/certificerings programma EI1 EI7 DE INSTELLING IS ERKEND Criteria kwaliteitslabel Opleidingsprogramma EePQA Koppeling naar een e-cf Programma ontwikkeling Programmarevisie/ -verbetering Toepasbaarheid van inhoud Onderzoek/certificering Klantgerichte communicatie P1 P6 HET OPLEIDINGS- PROGRAMMA IS ERKEND In overeenstemming hiermee zijn er twee types kwaliteitslabels voorgesteld waarmee een of beide worden erkend: Pagina 15

16 Prof. Dr. Peter Weiß Service Operations Management, ISS Business School Aanbiedingen op het gebied van certificeringen en trainingen in de ICT moeten voldoen aan gebruikelijke kwaliteitsnormen als integraal onderdeel van een vruchtbaar ecosysteem dat de juiste trainingen en kwalificaties aanbiedt voor de Europese ICT-beroepsbevolking. Een flexibel systeem op basis van e-skills kwaliteitsnormen zal brede erkenning oogsten, wederzijdse voordelen en aantrekkelijke vooruitzichten bieden aan wie een carrière in de ICT wil starten. 1. Een opleidingsinstelling en het gerelateerde leveringsproces > Europese opleiding in e-skills Instelling kwaliteitstoewijzing 2. Een opleidingsprogramma en de inhoud ervan > Europese opleiding in e-skills Programma kwaliteitstoewijzing Voorgestelde criteria kwaliteitslabel e-skills Het voorgestelde kwaliteitslabel omvat een reeks criteria die in de volgende tabel worden opgesomd Een inventarisatie binnen het Europese e-competence framework is een belangrijk criterium voor het kwaliteitskabel. De inventarisatie van branchegerelateerde certificeringen op het gebied van e-skills binnen het Europese e-competence Framework (e-cf) maakt het label transparanter voor Criteria voor instelling EI1 Leverkwaliteit en de kwaliteit van docenten en trainers EI2 Technische kwaliteit van de leeromgeving Pagina 16 EI3 Toegankelijkheid EI4 Onderzoek/certificering levering (indien van toepassing) EI5 Instellings kwaliteitsgarantie EI6 Veiligheid & gegevensbeveiliging EI7 Ondersteuningsdiensten Criteria voor programma's P1 Koppeling naar e-cf als erkend framework P2 Programma ontwikkeling P3 Programmarevisie en -verbetering P4 Toepasbaarheid van inhoud (indien van toepassing) P5 Onderzoek/certificering (indien van toepassing) P6 Klantgerichte communicatie ICT-professionals die op zoek zijn naar trainingen en certificeringen ter verbetering van hun skills en verbreding van hun carrièremogelijkheden, organisaties die personeel inhuren (met name kleine en middelgrote ondernemingen), consultants met specifieke e-skills, aanbieders van trainingen en certificerings organen die onderwijsprogramma's op het gebied van e-skills ontwikkelen of voorbereiden op specifieke functies, arbeids- en werving- en selectiebureaus en de uitzendbranche. De inventarisatie van certificeringen op het gebied van e-skills binnen de e-cf kan nog een dienst opleveren.

17 kwaliteitslabels Het concept van een online e-skills omgevingsservice en zelfbeoordelingstool, zoals hieronder wordt beschreven, kan up-to-date informatie geven over IBTC op basis van de bijdrage van aanbieders van certificeringen. Hiermee kan tegemoet worden gekomen aan een dringende behoefte aan ondersteuning binnen de certificeringsomgeving op het gebied van e-skills voor ICT-werknemers en werkgevers. De database met de resultaten van de inventarisatie kan eveneens een belangrijk onderdeel van de zelfbeoordelingstool vormen. De methode die werd ontwikkeld in het onderzoek is een prototype van een normaal framework, dat de geschiktheid van de procedure en het gebruik ervan binnen de zelfbeoordelingstool onderzoekt. Bij deze methode wordt rekening gehouden met ICT-gerelateerde functies in organisaties waarvoor certificaten relevant kunnen zijn, waarbij het e-competence profiel van de certificeringen worden vergeleken met de Europese ICT-profielen (CEN Workshop Agreement van de CEN ICT Skills Workshop). In een handleiding vindt u een inventarisatiemethode, voorgestelde regels en sjablonen. Richard Coady Europees commercieel manager, Certiport Er wordt een tweeledige managementstructuur voorgesteld, voor het strategische en operationele management en als een overheidsmodel. We benadrukken hierbij dat de volgende architectuur niets meer is dan een voorstel voor discussie. Andere routes kunnen tot hetzelfde doel leiden. Het huidige voorstel overweegt een strategische overheidscommissie van invloedrijke directeuren uit een verscheidenheid aan aandeelhouders, met inbegrip van hoger onderwijs, beroepsonderwijs, aanbieders van trainingen, ICT-vendors, de Europese Commissie en branches waar ICT gevraagd wordt. Een brede vertegenwoordiging draagt ertoe bij dat de perspectieven van alle partijen die belang hebben bij ontwikkelingen op het gebied van de ICT in aanmerking worden genomen. De belangrijkste motivatie kan bestaan uit gedeelde interesses in een verhoogde transparantie en bewijs van kwaliteit binnen de Europese omgeving van e-skills. Een vroegtijdige taak kan bestaan uit het ontwikkelen van een tender-document bedoeld voor het selecteren en aanwijzen van nationale organisaties die het systeem gaan beheren. Dit kunnen commerciële organisaties of niet-gouvernementele organisaties zonder winstoogmerk zijn met ervaring in kwaliteitsmanagementsystemen en/of certificeringen met een geschikte infrastructuur. De vereisten omvatten praktijkervaring en procesmatige Certiport ondersteunt dit initiatief volledig en stimuleert de door de branche erkende en relevante ICT-kenmerken binnen een transparant framework ter ondersteuning van studenten, opleiders en de industrie bij het leveren van relevante ICT-skills, om te voldoen aan economische, industriële en werkgelegenheidsdoelen capaciteiten op het gebied van kwaliteits garantie (bijv. 5 jaar ervaring in toekennen van erkende kwaliteitswaarborg certificaten, hoewel dit geen vereist is in de ICT) en het vermogen om op betrouwbare wijze te werken binnen een netwerken van deskundigen die worden geworven voor technische beoordeling. Genomineerde leden moeten aanvaardbaar zijn voor de verschillende relevante spelers op het gebied van e-skills. Het proces moet worden geobserveerd en begeleid door de Europese Commissie. Nominatie- en aanvaardingsregelingen mogen geen publieke kosten met zich mee brengen. Bedrijfskosten moeten worden vergoed via standaard toelagen, waarbij de kosten worden gedekt door inkomsten afkomstig uit bijdragen die zijn betaald door aanvragers krachtens het toewijzigingsproces voor kwaliteitslabels. Deze tweeledige structuur kan een evenwicht brengen tussen de betrouwbaarheid en ethiek van het systeem en de voordelen van commercieel gerelateerd management. Een ontwerp-schets voor een initiële spreiding van verantwoordelijkheden wordt geboden in het schema op de volgende pagina. Pagina 17

18 Karl-Heinz Hageni Politiek Secretaris IG Metall Algemene competentie en kwalificatie-frameworks en standaards, zoals het Europese e-competence framework vormen een eerste voorwaarde voor het realiseren van de doelstelling van een Europese arbeidsmarkt met hogere mobiliteitsniveaus. IG Metall is reeds jaren actief binnen de Europese strategie op het gebied van e-skills en de ontwikkeling van vendor-onafhankelijke ICT-trainingen en certificeringen (APO-IT). We moeten bruggen slaan tussen formele opleidingen en certificeringssystemen voor ICT-vendors. IG Metall werkt samen met Cisco, en biedt werknemers daardoor een dubbele kwalificatie in de vorm van Cisco meets APO. Voorgestelde managementstructuur voor het kwaliteitslabel op het gebied van e-skills Inventarisatie binnen het Europese e-competence framework vormt een belangrijk criterium voor het kwaliteitslabel. Om de complete keten, inclusief toepassingen, beoordelingen, toewijzingen, communicatie en vernieuwing, werkzaam te maken, geeft de volgende tabel de processen, actoren, methodes en vereiste inspanningen aan. QL overheidscommissie QL management Organisatie QL aanvrager QL managementstructuur Overheidsstructuur Algehele goedkeuring van prijsstructuur kwaliteitssystemen Goedkeuring voor toekenning Goedkeuring annulering Toekenningscriteria Beoordeling van kwaliteitssystemen Beoordeling van feedback-mechanisme van onderwijsprogramma's Geschillenbeslechting Informatiebasismanagement Annuleringsvoorstellen Aanbevelingen voor toekenning Marketing en promotie Aanvraag bijdrage Leveren van bewijs Aanvragers van het label kunnen aanbieders van IBTC zijn (aanbieders van trainingen, beroepscollega's of universiteiten), of ontwikkelaars en aanbieders van cursussen, kwalificaties of certificeringen. Het bestuursorgaan kan bestaan uit een of meer instellingen met ervaring op het gebied van kwaliteitsgarantie op nationaal niveau (zoals Dekra of Cert-IT) en/ of een centrale organisatie die verantwoordelijk is voor globale programma's. De overheidscommissie kan een evenwichtige samenstelling op Europees niveau hebben (bestaande bijv. uit de European e-skills Association, de European CIO Association, CIONET, CEPIS, CEN ICT Skills Workshop, een gemeenschappelijk voorstel door ICT-vendorondernemingen en de European Association for ICT in Higher Education). Pagina 18

19 kwaliteitslabels Voorgestelde toekenningsprocessen voor het kwaliteitslabel op het gebied van e-skills Proces Subproces Wie doet wat? Methode Vereiste inspanning Voorbereidende werkzaamheden om de algehele consistentie en efficiency van processen te waarborgen (schatting alleen indien relevant voor het hele bedrijfsmodel) Voorbereidende werkzaamheden Kwaliteitssystemen beoordeling (voor instelling) Overeenstemming over een catalogus met erkende kwaliteitssystemen (EU-niveau en land-/systeemafhankelijk) Externe deskundigen onder contract gesteld door QL overheidscommissie Systematisch zoeken en ontwikkelen van een dergelijke catalogus vóór operationele QL start Opstartkosten Voorbereidende werkzaamheden Beoordeling onderwijsprogramma's (voor programma) Ontwikkeling van een gedetailleerdere sjabloon gericht op een methodologische benadering in de beschrijving en e-cf inventarisatie Externe deskundigen onder contract gesteld door QL overheidscommissie Systematisch zoeken en ontwikkelen van een dergelijke sjabloon vóór operationele QL start Opstartkosten Beoordeling van kwaliteitssystemen van de betreffende instelling Toepassing Bewijs leveren dat de instelling erkend is QL aanvrager Leveren van documentatie elektronisch of via post Afhankelijk van aanvrager Beoordeling Beoordeling van aangeboden documentatie QL bestuursorgaan Beoordeling van documentatie bureauwerk 1,5 uur Aanbeveling aan QL overheidscommissie QL bestuursorgaan Standaard sjabloon 15 minuten Afwijzing of goedkeuring QL bestuursorgaan op basis van aanbevelingen door het QL bestuursorgaan Afhankelijk van procesorganisatie Toekenning Aanbevelingen voor toekenning QL bestuursorgaan intern Standaard sjabloon 15 minuten per geval Communicatie en andere vraagstukken Goedkeuring voor toekenning Geschillenbeslechting QL overheidscommissie QL bestuursorgaan intern Afhankelijk van procesorganisatie Afhankelijk van geval Informatiebasis management QL bestuursorgaan intern Online database 15 minuten per geval Annuleringsvoorstellen QL bestuursorgaan intern Afhankelijk van geval Marketing en promotie QL bestuursorgaan intern Meerdere kanalen Permanente inspanningen, afhankelijk van QL bestuursorgaan Beoordeling van het opleidingsprogramma Toepassing a) Bewijs leveren van gekoppelde leerresultaten QL aanvrager Documentatie leveren elektronisch en via post Afhankelijk van aanvrager b) Bewijs leveren van relevantie van materialen in vergelijking tot de cursusomschrijving QL aanvrager Documentatie leveren elektronisch en via post Afhankelijk van aanvrager c) Bewijs leveren van continu revisie- en verbeteringsproces QL aanvrager Documentatie leveren elektronisch en via post Afhankelijk van aanvrager Pagina 19

20 Voorgestelde toekenningsprocessen voor het kwaliteitslabel op het gebied van e-skills Proces Subproces Wie doet wat? Methode Vereiste inspanning (schatting alleen indien relevant voor het hele bedrijfsmodel) d) Levert bewijs van exacte informatie vóór de cursus QL aanvrager Leveren van documentatie elektronisch en via post Afhankelijk van aanvrager e) Levert bewijs van e-cf referentie QL aanvrager Leveren van documentatie elektronisch en via post Afhankelijk van aanvrager Beoordeling Beoordeling van c) QL bestuursorgaan intern Bureauwerk 0,5 uur Beoordeling van a), b), d) en e) QL bestuursorgaan interne deskundige 3 uur Toekenning Aanbevelingen voor toekenning QL bestuursorgaan intern Standaard sjabloon 15 minuten per geval Goedkeuring voor toekenning QL overheidscommissie Afhankelijk van procesorganisatie Communicatie en andere vraagstukken Geschillenbeslechting QL bestuursorgaan intern Afhankelijk van geval Informatiebasismanagement QL bestuursorgaan intern Online database 15 minuten per geval Annuleringsvoorstellen QL bestuursorgaan intern Afhankelijk van geval Marketing en promotie QL bestuursorgaan intern Meerdere kanalen Permanente inspanningen, afhankelijk van QL bestuursorgaan Vernieuwing Levert bewijs dat nog wordt voldaan aan QL vereisten QL aanvrager Afhankelijk van aanvrager Beoordeling van bewijsdocumentatie QL bestuursorgaan intern of extern Aanbevelingen vernieuwing QL bestuursorgaan intern Vernieuwing goedkeuring QL overheidscommissie Afhankelijk van procesorganisatie Pagina 20

21 kwaliteitslabels De online omgeving op het gebied van e-skills en zelfbeoordelingstool De e-skills Landscape Service (www.e-skillslandscape.eu) vormt een prototype van een tool die gebaseerd is op het Europese framework in e-competence en op de CEN ICT-profielen en de inventarisatie van certificaten voor de ICT-branche binnen beide. De doelstellingen van een voorgestelde online service voor dit prototype tool kan als volgt worden samengevat: Biedt transparantie binnen de IBTC-omgeving Biedt informatie over vraag en aanbod Brengt de gemeenschap van aandeelhouders en deskundigen samen. Het prototype webportal biedt informatie over Het Europese framework op het gebied van e-competence Europese ICT-profielen van professionals e-skills kwaliteitslabels Project e-skills kwaliteitslabels e-skills vraag en aanbod, waaronder een gedeelte statistiek Branchegerelateerde certificeringsprofielen. Het bevat daarnaast ook: Een eenvoudig opzoekprogramma voor trainingen Een zelfbeoordelingstool Een e-skills kwaliteitsgemeenschap met een forum en een wiki. Pagina 21

22 De zelfbeoordelingstool vormt een hoofdcomponent binnen de online omgevingsservice, doordat deze de middelen biedt om te onderscheiden tussen verschillende types trainingen en certificeringen door te refereren aan kwaliteitslabels. De andere tool die aandeelhouders wellicht zullen willen ontwikkelen en die gebaseerd is op het bestaande prototype, biedt nieuwe mogelijkheden aan werknemers en aan organisaties die zich bezighouden met werving en promotie. Deze zijn hierdoor in staat om hun eigen of specifiek professionele profielen samen te stellen op basis van onderwijs, ervaring, certificaten en competenties. Van hieruit kunnen ze ICT-profielen die optimaal matchen opzoeken en de certificeringen kiezen waarmee het best kan worden voldaan aan hun aspiraties. De tool kan van invloed zijn bij het aantrekken van personeel naar de ICT-sector, doordat deze een heldere begeleiding biedt bij het matchen van competenties, ervaringen etc. met functies, en om de stappen aan te geven die nodig zijn om de beoogde doelen te realiseren. Het prototype tool werkt op basis van de volgende invoer- / gegevensvelden bij het samenstellen van een professioneel persoonlijkheidsprofiel: Persoonlijke gegevens (naam, beroep, opleiding, nationaliteit...) Ervaring (op basis van de ICTprofielen) Bijdrage: contribuanten leveren input voordat het werk kan worden uitgevoerd en afgetekend. Zij zijn actieve deelnemers binnen de lus. Verschillende personen kunnen contribuanten zijn aan één product. Verantwoordelijk: de uitvoerders van het werk zijn er verantwoordelijk. Zij moeten de taak of doelstelling uitvoeren of de beslissing nemen. Verschillende personen kunnen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor één product. Verantwoordelijk:verantwoordelijk is de enige eigenaar van het werk. De eigenaar moet aftekenen of zijn goedkeuring verlenen, wanneer de taak, doelstelling of beslissing compleet is. Hij/zij moet erop toezien dat verantwoordelijkheden orden afgetekend voor lle gerelateerde activiteiten. Er is slechts één eigenaar verantwoordelijk voor elk product. Competenties Verkregen certificaten. Een ICT-professional of -werknemer kan de tool gebruiken om: Persoonlijke competenties in kaart te brengen op basis van ervaring en certificeringen, Extra competenties direct invoeren; Onderzoeken welke competenties en ervaringen kunnen bijdragen aan een verbetering van prestaties, of Certificaten bepalen die bijv. kunnen voeren tot een beter beeld van competenties, rekening houdend met een specifiek ICT-job profiel. Processen van ondernemingen gericht op werving of carrière-ontwikkeling en promotie kunnen profiteren van de zelfbeoordelingstool voor het opstellen van profielen van bestaande personeelsleden (op basis van hun competenties, ervaringen, certificaten) en voor het in kaart brengen van optimale routes om carrières te stimuleren en doelen te stellen. Werknemers in de arbeids- en werving- en selectiebureaus en de uitzendbranche kunnen hierbij profiteren door hun kandidaten te verzoeken om een zelfbeoordeling wanneer zij solliciteren op een nieuwe functie. Op basis van de ingebrachte certificaten, ervaring en competenties, worden er optimale functies vastgesteld op basis van de CEN professionele ICT-functieprofielen, waarbij een persoonlijke score aangeeft welk percentage van een set vereiste competenties reeds gedekt wordt. Een analyse van hiaten maakt het mogelijk verschillende certificeringsroutes en/of functie-ervaringen aan te geven om te komen tot een profiel voor de beoogde functie. Een matching-algoritme maakt het mogelijk de relatie vast te stellen tussen de inbreng voor zelfbeoordeling en het professionele persoonlijkheidsprofiel, de ICT-profielen en de certificeringsprofielen in de database. Pagina 22

23 kwaliteitslabels Frank Mockler Hoofd programmastandaards, ECDL Stichting Dublin Thomas Michel FBCS, CEO cert-it Wij ondersteunen volledig het idee van een kwaliteitslabel om op heldere wijze hoogwaardige branchegerelateerde trainingen en certificeringen in overeenstemming met het Europese framework op het gebied van e-competence in kaart te brengen. De ECDL stichting is ervan overtuigd dat van een structuur zoals wordt voorgesteld door het e-skills kwaliteitsproject zowel de werknemers als de organisaties kunnen profiteren: zij kunnen hun weg vinden binnen een complexe omgeving van oplossingen op het gebied van trainingen en certificeringen. Dit project stelt normen op het gebied van kwaliteit, maar is tegelijkertijd flexibel genoeg voor het aanbrengen van verscheidenheid en innovatie op het gebied van branchegerelateerde trainingen en certificeringen. Pagina 23

24 Europese diensten en tools op het gebied van e-skills met toegevoegde waarde Het e-competence framework en de Europese kwaliteitslabels op het gebied van e-skills kunnen er toe bijdragen meer mensen aan te trekken voor opleidingen en trainingen in de ICT. De voorgestelde reeks diensten en tools kan dringende gewenste transparantie en ondersteunende tools ontwikkelen individuele competenties en ervaringen met wervings- en selectieprocessen van personeel te matchen. De webportal kan tevens omvangrijke statistieken bieden van vraag en aanbod op het gebied van branchegerelateerde trainingen en certificeringen op het gebied van e-skills in heel Europa. De beoogde mechanismes bieden geïnteresseerde partijen de waarborg dat de certificeringen die worden toegekend aan het kwaliteitslabel gegarandeerd voldoen aan relevante normen en voldoen aan relevante kwaliteitscriteria. Daarnaast komen alleen branchegerelateerde e-skills certificeringen die zijn toegekend voor het Europese e-skills kwaliteitslabel, voor binnen de omgeving op het gebied van e-skills en de zelfbeoordelingstool. Van ontwikkeling en prototyping tot handelen. Noodzaak tot samenwerking. Om deze prototypes als diensten in de markt te zetten is een Europees partnerschap met meerdere aandeelhouders van belangrijke actoren vereist. De aangeboden diensten moeten gebaseerd zijn op de e-cf en kunnen de volgende taken en activiteiten omvatten: e-cf promotie binnen de Europese en mondiale markt; Inventarisatie van branchegerelateerde ICT-certificering voor de e-cf; Uitgifte en toekenning van het Europese kwaliteitslabel op het gebied van e-skills voor certificeringen; Aanbieden van een e-skills online omgeving en zelfbeoordelingstool (els), op basis van een gebruikelijk e-competence framework; Ondersteuning van de Europese sector in processen van personeelswerving, het upgraden van skills en interne promotie; Het ondersteunen van ICT-werknemers bij het ontwikkelen van hun carrières en het upgraden van hun skills in overeenstemming met de vraag vanuit de branche; Leerlingen en studenten in staat stellen hun verwachtingen, ervaringen, competenties en onderwijs-skills te vergelijken met specifieke ICTfunctie profielen; Het ondersteunen van arbeids- en werving- en selectiebureaus en de uitzendbranche bij arbeidsbemiddeling; Het ondersteunen van individuen bij het profileren van hun skills en competenties en deze te inventariseren binnen de vraag vanuit de markt op basis van een gebruikelijk competentie-framework. Verdere ontwikkeling en beheer van de e-skills online omgeving en de zelfbeoordelingstool (els); Verdere ontwikkeling en beheer van het Europese e-competence framework (e-cf); Verdere maatwerk diensten als reactie op specifieke aanvragen. Pagina 24

25 Kevin Marshall Hoofd onderwijs, Microsoft Ireland Dit initiatief biedt de middelen om onderscheid te maken tussen verschillende types certificeringen en trainingen op basis van kwaliteitslabels en branchegerelateerde cursussen binnen het Europese e-competence framework. Op basis van dit initiatief kan Microsoft een kweekvijver van talent aanleggen en zorgen voor heldere carrièretrajecten, zodat individuen hun mogelijkheden maximaal kunnen benutten. Aangeraden wordt het partnerschap zodanig vorm te geven dat Alle geboden e-skills diensten gebaseerd zijn op de e-cf (en gerelateerde professionele ICT-profielen) Kwaliteitslabels op het gebied van e-skills worden alleen toegekend aan IBTC's die voldoen aan specifieke criteria (waaronder sucesvolle (en gecontroleerde) inventarisatie binnen de e-cf omgeving) Alleen gecontroleerde IBTC's mogen worden opgenomen in de definitieve online zelfbeoordelingstool. Gecoördineerde actie en partnerschap van de belangrijkste aandeelhouders is noodzakelijk voor de ontwikkeling van management- en overheidsstructuren. Het resultaat kan erin bestaan om meer mensen te stimuleren om ICT-werknemers en professionals te worden en hen te helpen hun skills te upgraden en te stimuleren om de e-skills te matchen met e-leadership skills die steeds meer worden gevraagd binnen de branche. Bedrijven werkzaam binnen de sector alsook arbeids- en werving- en selectiebureaus willen profiteren binnen de wervings- en selectieprocessen. Voor discussies: een partnerschap op basis van meerdere aandeelhouders kan worden gerealiseerd als en tweeledig model, bestaande uit een overheidsniveau en een uitvoeringsniveau, aan gevuld met een netwerk van nationale aandeelhouders. Er moet een beroep worden gedaan op de Europese branche om voort te bouwen op het Europese e-competence framework (e-cf) bij de werving en het stimuleren van werknemers. Dit kan een brug op Europees niveau slaan tussen nationale en bedrijfsmatige frameworks, door het beschrijven van professionele ICT-gerelateerde skills op het gebied van competenties en niveaus voor heel Europa en die tevens op internationaal niveau kunnen worden gestimuleerd en toegepast. Actoren kunnen zijn: De branche (vraagzijde e-skills) en ICT-bedrijven op het gebied van training en certificeringen (aanbodzijde e-skills) Europese ICT-associaties (bijv. CEPIS, DIGITALEUROPE) Beroepsonderwijs en -opleidingen en vendor-onafhankelijke certificeringen en onderzoeksinstellingen Landelijke arbeids- en werving- en selectiebureaus Actoren vanuit de personeels- en wervingsindustie, etc. Erkende, nationale aandeelhouders voor toekenning van kwaliteitslabels op het gebied van e-skills. Om als organisatie zonder winstoogmerk te kunnen starten zijn er voldoende inkomstenstromen nodig om duurzaam te kunnen bestaan. Inkomstenbronnen kunnen bestaan uit: 1. Contributies van leden 2. e-cf inventarisatiedienst of controle van e-cf inventarisatie-uitkomsten van ICT-vendors 3. Toekenning van kwaliteitslabels op het gebied van e-skills via nationale partnerorganen 4. Serviceprojecten voor de eigen leden, nationale overheden, belangrijke aan deelhouders, Europese Commissie, CEN 5. EG-fondsen door middel van CEN voor specifieke taken, zoals verdere ontwikkeling van e-cf 6. Bijdragen vanuit licenties van de zelfbeoordelingstool voor actoren vanuit de personeels- en wervingsindustie alsook grote ondernemingen voor eigen gebruik. Pagina 25

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

Hoe creëert u vooruitgang?

Hoe creëert u vooruitgang? Hoe creëert u vooruitgang? advies & interim training & coaching opleiding & loopbaan assessments Erkende kwaliteit Advance Groep maakt zich sinds haar oprichting sterk voor de kwaliteit van haar consultants,

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Leeswijzer bij de matrix van het Nederlands nationaal kwalificatiekader voor levenlang leren, het NLQF

Leeswijzer bij de matrix van het Nederlands nationaal kwalificatiekader voor levenlang leren, het NLQF Leeswijzer bij de matrix van het Nederlands nationaal kwalificatiekader voor levenlang leren, het NLQF Inhoud Toelichting... 2 Het European Qualification Framework for Lifelong learning EQF.. 2 Het Nederlands

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Q&A nummer 4; 19 juni 2014 en is een aanvulling op Q&A nr 3, mei 2014, Q&A nr 2, februari 2014; Q&A nr 1, november 2013.

Q&A nummer 4; 19 juni 2014 en is een aanvulling op Q&A nr 3, mei 2014, Q&A nr 2, februari 2014; Q&A nr 1, november 2013. Q&A nummer 4; 19 juni 2014 en is een aanvulling op Q&A nr 3, mei 2014, Q&A nr 2, februari 2014; Q&A nr 1, november 2013. IPMA NL wil u regelmatig door middel van deze Q&A's informeren over de voorbereiding

Nadere informatie

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting ATLEC Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting WP nummer WP titel Status WP2 State of the Art en Onderzoeksanalyse F Project startdatum

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 22 november 2001 PE 305.739/1-17 AMENDEMENTEN 1-17 ONTWERPVERSLAG - Piia-Noora Kauppi (PE 305.739) over de mededeling van de Commissie

Nadere informatie

De Huidige Situatie van de Nederlandse Werving en Selectie Industrie

De Huidige Situatie van de Nederlandse Werving en Selectie Industrie De Huidige Situatie van de Nederlandse Werving en Selectie Industrie www.itjobboard.nl T: + 31 (0)20 522 2304 Achtergrond van het rapport Het doel van dit rapport is het samenvatten van de huidige situatie

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Arbeidsmarktsituatie

Arbeidsmarktsituatie Informatiebrochure Arbeidsmarktsituatie De arbeidsmarkt kent een aantal bekende complexe vraagstukken, waaronder een oplopende werkloosheid, scholing en pensionering. Daarnaast heeft de arbeidsmarkt een

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 september 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 september 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 september 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0265 (COD) 12056/16 ADD 2 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 7 september 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ECOFIN

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS!

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! ICT BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! Persconferentie 4 juni 2013 AXA Brussel Agenda 1. Resultaten van de enquête 2013 over de arbeidsmarkt voor digital experts 2. AXA 3. Actiepunten en

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

HBO-I EN DE ARBEIDSMARKT: ONDERZOEK NAAR CONFLICTERENDE INZICHTEN

HBO-I EN DE ARBEIDSMARKT: ONDERZOEK NAAR CONFLICTERENDE INZICHTEN HBO-I EN DE ARBEIDSMARKT: ONDERZOEK NAAR CONFLICTERENDE INZICHTEN Directe aanleiding is de commotie die oktober 2014 ontstond bij het verschijnen van de Keuzegids rondom de baankansen voor HBO afgestudeerden

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR essc-sport project www.eose.org 1 De uitdagingen van de Sport- en Beweeg sector De Sport en

Nadere informatie

De Huidige Situatie van de Belgische Werving en Selectie Industrie

De Huidige Situatie van de Belgische Werving en Selectie Industrie De Huidige Situatie van de Belgische Werving en Selectie Industrie www.itjobboard.be T: + 32 (0)2 5035 364 Achtergrond van het rapport Het doel van dit rapport is het samenvatten van de huidige situatie

Nadere informatie

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Interim Detachering Payrolling Derks & Derks Detachering Breed aanbod Life Sciences professionals Derks & Derks Detachering

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Mobiliteit. Onderwijs Normen

Mobiliteit. Onderwijs Normen Kwaliteit Erkenning Mobiliteit Onderwijs Normen Werkgelegenheid Kwalificaties en opleidingsprogramma s gericht op de arbeidsmarkt ontwikkelen Het VSPORT + Project Het VSPORT + Project heeft als hoofddoel

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Executive Search & Interim Management

Executive Search & Interim Management Executive Search & Interim Management Van de Groep & Olsthoorn Executive Search Interim Management Nationaal en Internationaal Van eigenwijze zelfstandige tot een begrip in de industrie en techniek. Van

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Profiling Elevate Consulting Group

Profiling Elevate Consulting Group Profiling Elevate Consulting Group Elevate Consulting Group Profiling Profiles Screening Elevate Consulting Group Stationsplein NO 422 1117 CL SCHIPHOL phone: 020-7951820 Fax: 020-7951829 Website: www.elevate-consulting.com

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk?

Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk? Onderzoek naar het werven van talent: Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk? Onderzoek toont aan dat de zoektocht naar een baan nooit eindigt Door de constant veranderende economische groei en

Nadere informatie

Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's. ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering

Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's. ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering iexa : ICT-diploma's op hbo-niveau Werkt u als ICT-professional

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

LSCM (1,2,3,4) Classificatie Logistiek en Supply Chain Management Professionals

LSCM (1,2,3,4) Classificatie Logistiek en Supply Chain Management Professionals LSCM (1,2,3,4) Classificatie Logistiek en Supply Chain Management Professionals Een initiatief van vlm, ondersteund door de Topsector / Human Capital Tafel Logistiek Zoetermeer, september 2015 Peter van

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Digivaardig & meeting the future

Digivaardig & meeting the future Digivaardig & meeting the future Roy Tomeij voorzitter Digivaardig & José de Leeuwe, directeur IT operations Eneco werkgroep ecf 5 april 2013 2 info@digivaardigdigiveilig.nl Kansen benutten ICT biedt kansen

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Verbeterd interculturele leren in Europese ondernemingen Nederlandstalige Versie Dutch Language Version De EILEEN Aanbevelingen Introductie

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek

Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek 1 Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek Jan de Kreij/Ellard Groenewegen Programmamanagers 2 De TU Delft in het kort 3 Volwassenenonderwijs op de TUD 4 Professional

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Verslag. Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie

Verslag. Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie Verslag Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie Colofon Titel Verslag pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie In opdracht van SAOP, met ESF-subsidie projectleider:

Nadere informatie

LERARENOPLEIDINGEN BASISONDERWIJS IN EUROPA: STAND VAN ZAKEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

LERARENOPLEIDINGEN BASISONDERWIJS IN EUROPA: STAND VAN ZAKEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING B: STRUCTUURBELEID EN COHESIE CULTUUR EN ONDERWIJS LERARENOPLEIDINGEN BASISONDERWIJS IN EUROPA: STAND VAN ZAKEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Derks & Derks adviseurs in human talent

Derks & Derks adviseurs in human talent Derks & Derks adviseurs in human talent Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR onderzoek Gedegen Derks & Derks hanteert een gedegen aanpak met een zorgvuldig voortraject.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid WeShareTalent injectie gestimuleerd door ESF subsidie Een gezonde impuls voor 2016 ESF subsidie biedt bedrijven de mogelijkheid om hun mensen productief, gemotiveerd en gezond aan

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda

concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda Logistiek Nederland en de concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda Waarom dit onderzoek? Logistieke arbeidsmarkt Arbeid als concurrentiefactor Slim

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence The European Network for Lifelong Competence Development

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving:

Toezicht en Handhaving: HR services Toezicht en Handhaving: People make Senze... Dat is waar Senze voor staat. Sinds de oprichting van Senze als trainings- en adviesbureau staan mensen en hun ontwikkeling centraal in onze dienstverlening.

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland MF SELECT MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland Wie is MF Select MF Select is onderdeel van de MF Groep en heeft al ruim 20 jaar ervaring op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland.

Nadere informatie

de perfecte match. 10-2014

de perfecte match. 10-2014 de perfecte match. de perfecte match. Topwerkgevers en uitzonderlijk talent vinden elkaar bij Cullinan Academy. Wij brengen de perfecte match tussen die twee tot stand. Dat kunnen wij, omdat wij samenwerken

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Een leven lang leren in de techniek

Een leven lang leren in de techniek Hiteq Kennis van nu, kennis voor later Denk 10 of 20 jaar verder. Hoe ziet de technische sector er dan uit in de context van onderwijs, arbeidsmarkt, technologie en maatschappij? Hiteq selecteert en ontsluit

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 Programma e-cf Korte introductie e-cf Nut en noodzaak Stand van zaken in Europa In Nederland e-cf in de praktijk Ronde tafel discussie Het

Nadere informatie

Samenvatting. International Joint Research Master Work and Organizational Psychology

Samenvatting. International Joint Research Master Work and Organizational Psychology Informatiedossier doelmatigheidstoets CDHO Samenvatting International Joint Research Master Work and Organizational Psychology Maastricht University - Universität Lüneburg Universitat de València Juli

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht 2 Inhoud Ruim baan voor beter inzicht Sturen op alle niveaus Betrouwbare gegevens innovatief gekoppeld Informatie op maat De

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex Dynamische arbeid & dienstverlening Strategisch partnership in vast en flex DE WERELD VERANDERT, CONTINU Groeiende kloof tussen huidig aanbod en toekomstige vraag naar personeel Toenemende flexibilisering

Nadere informatie