L EDENBIJEENKOMST OSB-S EGMENT AWOG 19 NOVEMBER 2012 E EN VOORUITBLIK OP DE G L A ZENWASSERS & G EVELBEHANDEL A ARS B IJZONDER PROJECT :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L EDENBIJEENKOMST OSB-S EGMENT AWOG 19 NOVEMBER 2012 E EN VOORUITBLIK OP DE G L A ZENWASSERS & G EVELBEHANDEL A ARS B IJZONDER PROJECT :"

Transcriptie

1 ve i l ig h e i d o p l e i d i ng k waliteit N IEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONELE GL A ZENWASSERS NUMMER 2 14 e J A A R G A N G & GEVELREINIGERS O K T O B E R L EDENBIJEENKOMST OSB-S EGMENT AWOG 19 NOVEMBER 2012 R ISICO - INVENTARISATIE EN EVALUATIE PR AK TISCH TOEPASBA AR E EN VOORUITBLIK OP DE G L A ZENWASSERS & G EVELBEHANDEL A ARS B IJZONDER PROJECT : ACTA: E EN PL A ATJE VAKBEURS 2013 VAN GL AS! AWOG: A LLES W ETEN O VER G L A ZENWASSEN OSB-AWOG Oktober 2012_Def.indd :44

2 VOORZITTERSCOLUMN Inhoudsopgave Oproep recht uit mijn hart Voorzitterscolumn: 2 Actueel: Ledenbijeenkomst OSB-Segment AWOG 19 november 2012 NBC Nieuwegein 3 Regelgeving voor zzp ers 4 Risico-inventarisatie en evaluatie praktisch toepasbaar 5 Reportage: Bijzonder project: ACTA: Een plaatje van glas! 8 Actueel: Aangenaam Ilse Mariën, coördinator Platforms & Specialismen 10 Info: Werkbezoek Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt in Arnhem 11 Petra Boonstra over de toekomst van de schoonmaaken glazenwassersbranche 12 Een vooruitblik op de Glazenwassers & Gevelbehandelaarsvakbeurs Ik moet wat kwijt. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is nu ruim 1 jaar operationeel. De kleine en middelgrote glazenwassersbedrijven ervaren echter nog weinig van het succes van de gedragscode. Het is daarom de hoogste tijd dat het moreel appèl van de code ook feitelijk over het specialisme glasbewassing wordt gelegd. Hoofdaannemers en onderaannemers die gezamenlijk werken aan realistische contracten en duurzame verhoudingen. Hierbij hoort uiteraard ook het maken van goede afspraken en het nakomen van deze afspraken binnen alle wettelijke kaders. En dat de noodzakelijke prijsaanpassingen (zonder winstoogmerk) gehonoreerd worden aan de onderaannemer(s) gelijk aan de hoofdopdrachtgever(s)! Alle leden van het OSB-segment AWOG hebben hierin een rol, want we zullen er met z n allen voor moeten zorgen dat de vicieuze cirkel waarin we ons bevinden doorbroken wordt. Meldt het bij OSB als je als (onder)aannemer tegen afbraakprijzen moet werken. Kom met harde bewijzen want dan kan de gedragscode uiteindelijk het tij keren! Verder loop ik ertegenaan dat hoofdaannemers soms met onbetrouwbare zzp ers werken. Tegen beter weten in worden deze cowboys tegen afbraakprijzen door de lagere managers ingeschakeld terwijl zij wel weten dat deze zzp ers de hand lichten met veiligheid en sociale lasten e.d. Meld dit ook bij OSB! Actueel: Voor in uw agenda 16 Over tot de orde van de dag. Want we zitten niet stil bij AWOG. In deze AWOG-nieuws vind je alles over de digitale RI&E die inmiddels beschikbaar is (www.osb.nl/objectrie), blikken we vooruit op vakbeurs 2013 die gehouden zal worden op 15 en 16 mei 2013 en op onze ledenbijeenkomst (19 november a.s.). Verder in dit nummer een nieuwe rubriek genaamd Stokje doorgeven. Petra Boonstra trapt af over de toekomst van de branche. Koos Stuyvers Voorzitter OSB-segment AWOG 2

3 ACTUEEL NBC Nieuwegein Ledenbijeenkomst OSB-Segment AWOG 19 november 2012 Wat heb ik als glazenwassersbedrijf aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag? Hoe verbeter ik mijn commerciële slagkracht? Wat heb ik als glazenwassersbedrijf aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag? Hoe presteert u ten opzichte van uw collega s? Nieuwsgierig naar de antwoorden? Hoe verbeter ik mijn commerciele slagkracht? Kom dan op 19 november naar de AWOGledenbijeenkomst bij NBC in Nieuwegein! Locatie De bijeenkomst zal op de vertrouwde locatie plaatsvinden: NBC Nieuwegein. Aanmelden Deelname aan de bijeenkomst is gratis en alleen toegankelijk voor OSB-leden. U kunt zich aanmelden via (ga naar agenda onder actueel). Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving naar de locatie. Hoe presteert u ten opzichte van uw collega's? Nieuwsgierig naar de antwoorden? Kom dan op 19 november naar de ledenbijeenkomst OSB-Segment AWOG bij NBC in Nieuwegein! Meer informatie Voor meer informatie over de organisatie van deze bijeenkomst, kunt u terecht bij het secretariaat van OSB, (073) of Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan Ilse Mariën, coördinator Specialismen & Platforms, (073) of UITNODIGING ledenbijeenkomst OSB-segment AWOG Wat heb ik als glazenwassersbedrijf aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag? Kees Blokland zal bovenstaande vraag vanuit zijn ervaring als voorzitter van de Code Commissie uitvoerig beantwoorden. U wordt geïnformeerd over de mogelijkheden en voordelen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor uw glazenwassersbedrijf. Hoe verbeter ik mijn commerciële slagkracht? Joop van Driel van Targa Training geeft commerciële adviezen om uw slagkracht te verbeteren. Hoe presteert u ten opzichte van collega s? Tonnis van Dam van Compare to Compete heeft een tool ontwikkeld voor OSB bedrijven: de benchmark. Hiermee kunt u uw eigen prestaties vergelijken met die van collega bedrijven. Locatie De bijeenkomst zal op de vertrouwde locatie plaatsvinden: NBC Nieuwegein. Aanmelden U kunt zich voor de ledenbijeenkomst OSB-Segment AWOG aanmelden via (ga naar agenda onder actueel). Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving naar de locatie. Meer informatie over het definitieve programma volgt, maar houdt vast 19 november vrij in uw agenda! Met vriendelijke groet, OSB Rompertsebaan 50, s-hertogenbosch, Postbus 3265, 5203 DG s-hertogenbosch T (073) F (073)

4 ACTUEEL Veilig en gezond werken als werknemer in loondienst Regelgeving voor zzp ers aangepast Zelfstandigen zonder personeel (zzp ers) die op dezelfde arbeidsplaats als andere werkenden zoals gewone werknemers werken, genieten voortaan hetzelfde beschermingsniveau van veilig en gezond werken als werknemers in loondienst. Hierdoor worden bijvoorbeeld maatregelen op de bouwplaats om lichamelijke belasting te verminderen voor zzp ers en werknemers gelijk. Het besluit van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierover is op 21 juni 2012 gepubliceerd in Staatsblad 270. Het besluit is vanaf 1 juli 2012 van kracht. De Krom neemt hiermee het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over zelfstandigen en arbeidsomstandigheden slechts gedeeltelijk over. Daar waar de SER het heeft over volledig gelijktrekken van regels op het gebied van arbeidsomstandigheden, daar maakt De Krom het onnodig ingewikkeld. Een glazenwasser wil zich niet bezig houden met de vraag of er ook andere werknemers gelijktijdig aan het werk zijn. Zeker niet met zijn beroep waarin hij voortdurend van werkplek verandert. Een glazenwasser wil gewoon duidelijkheid en zit niet te wachten op oneerlijke concurrentie. OSB blijft zich daarom sterk maken voor een gelijktrekking van de regels voor zzp ers en werknemers, zeker ook als het gaat om fysieke belasting. Voor zelfstandigen die alleen werken golden al regels ter bescherming tegen ernstige risico s, zoals valgevaar. Daar verandert niets aan. 4

5 ACTUEEL Veilig werken op hoogte Risicoinventarisatie en Evaluatie per object De glazenwassers en gevelbehandelaars lopen in Nederland voorop als het gaat om veilig en gezond werken. De regelgeving is heel helder en praktisch uitgelegd. Hoe kan de bruikbaarheid echter verhoogd worden? Wat zijn de wensen om het maken van een object-ri&e makkelijker te maken? Na vele overleggen is nu een nieuw systeem gereed. Een systeem waardoor je sneller en gemakkelijker een risico-inventarisatie en evaluatie van een gebouw kunt maken. Sneller, gemakkelijker en ook nog eens mooier. Dat klinkt goed, toch? De arbocatalogus voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche bevat een heel praktisch document over veilig werken op hoogte. Het merendeel van de specialistische bedrijven werkt met de blauwe map van HBA, de werkmap Veilig werken op hoogte. In deze map zit achterin een CD-rom met invulbare pdf-documenten. In de praktijk een mooi instrument. Vooral duidelijk, begrijpelijk. Qua gebruiksgemak kan het beter, veel beter. HBA en OSBsegment AWOG zijn deze uitdaging aangegaan. Wensen Bij aanvang van het project hebben we eerst geïnventariseerd hoe het verbeterde systeem er uit zou moeten zien. De eerste wens was het gemakkelijk kunnen samenvoegen van checklijsten. Samen kunnen voegen tot één document, zodat er ook maar één pdf-document naar de klant hoeft te worden gestuurd. Met de blauwe map kreeg je per checklijst een document. Bij een gebouw waar je met gevelonderhoudsinstallatie, hoogwerker en ladder werkt, zat je al aan vier checklijsten (ook een voor de toegangsweg). Dan moest je minimaal vier bijlagen meesturen. Hiernaast wilden de specialistische bedrijven een systeem waarbij gegevens opgeslagen kunnen worden. Zodat je later wijzigingen kunt doorvoeren. En een systeem waarbij je echt een database kunt opbouwen, zodat een specialistisch bedrijf de gegevens kan oproepen van alle panden waar ze met een hoogwerker aan de slag zijn of gaan. 5

6 ACTUEEL Veilig werken op hoogte Volgende vraag was om de object- RI&E te koppelen aan het eigen klantenbestand. Hierdoor hoef je de klantgegevens niet meer in te vullen. Het is dan uiteraard wel zo gemakkelijk met een systeem via internet te werken, zodat je ook altijd gegevens kunt invullen. Hierbij is al direct aangegeven dat het bij het opstellen van een object- RI&E om vertrouwelijke informatie gaat. De gegevens zullen dus bij het glazenwassers- of gevelbehandelaarsbedrijf zelf opgeslagen moeten worden. Een digitaal systeem waarbij de checklijsten via internet tevoorschijn komen, heeft bovendien als grote voordeel dat het ook gemakkelijk up-to-date gehouden kan worden. Bij aanpassing van de regelgeving kunnen wijzigingen landelijk doorgevoerd worden. De laatste wensen die naar voren kwamen, waren gericht op de opmaak van het document. Kan het er ook nog professioneler uit gaan zien? Kunnen er ook foto s ingevoegd worden van risicovolle situaties? Kunnen de flyers van OSB over de verschillende werkmethoden toegevoegd worden? Kan er een fraai document gemaakt worden voor de klant? Ingevuld Inmiddels zijn alle wensen ingevuld en kan het systeem gebruikt worden. Alle bedrijven hebben direct toegang tot het systeem via Leden van OSB kunnen met het programma qua opmaak en uitstraling wat meer. Dit heeft o.a. te maken met de flyers die OSB voor haar eigen leden gemaakt heeft en het in kunnen voeren van bedrijfslogo s. Gebruik Het systeem moet door iedereen gebruikt kunnen worden, ongeacht welk klantensysteem er gebruikt wordt. Het systeem is flexibel opgezet. Het kan en zal waarschijnlijk nog verder uitgebreid worden met extra functionaliteiten. Bijvoorbeeld naar werkbonnen, invullen van keuringsdata, s naar klanten, opbouwen van klantendatabase etcetera. Voordelen op een rij Meerdere checklijsten samengevoegd tot één document. Gegevens op kunnen slaan en later aan kunnen passen. Mogelijkheid om een database op te bouwen; handig bij planning. Mogelijkheid voor koppeling met klantenbestand om sneller gegevens in te voeren. Uiteraard heeft de technische commissie van OSB-segment AWOG hier direct op ingespeeld. Zij signaleren vanuit hun netwerk vaak als eerste problemen die er in de praktijk ontstaan. Zo was er een probleem met de middenrail van de hangladder. Dan is het wel zo handig en veilig als je gebruikers hier direct op kunt wijzen. Zonder digitaal systeem via internet is het heel lastig om alle betrokkenen hier direct over te informeren. Technische opmerkingen zouden echter ingevoerd moeten kunnen worden, zodat de brancheverenigingen indien nodig direct adviezen of waarschuwingen over de veiligheid en gezondheid van werkmethoden kunnen uitbrengen. 6

7 ACTUEEL Veilig werken op hoogte Systeem is overal toegankelijk. Gegevens worden alleen binnen het eigen specialistische bedrijf opgeslagen. Altijd de meest actuele regelgeving. Mogelijkheid om actuele technische waarschuwingen en adviezen te geven. Een mooi en fraai document wat past bij een echt specialisme en een vakkundig bedrijf. Gebruiksaanwijzing Voor niet-osb leden: ga naar Voor OSB-leden: ga naar en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord van OSB. Linksboven kun je het eigen ID-nummer invullen. Je kunt een ID-nummer aanvragen via inloggen (rechtsboven). Bovenaan en onderaan de pagina staan buttons: Document: hier kun je bekijken hoe de ingevulde gegevens in het uiteindelijke document komen te staan. Opslaan: opslaan van de ingevulde gegevens. Foto/logo: voor het invoegen van een foto van het object en voor het invoegen van een bedrijfslogo; beide voor de voorpagina van het te maken pdf-document (toepassing is alleen voor OSB-leden). Volgende: volgende scherm (alleen zinvol als er checklijsten zijn aangevinkt). Stop: stoppen met het RI&E-systeem = uitloggen. Inloggen: aanmelden via inlogprocedure of via eerder aangemaakt nummer. Invullen gegevens: zoals gebruikelijk. Bij werkwijzen kun je werkmethoden aanvinken. Van de aangevinkte werkmethoden zal de checklijst toegevoegd worden aan het te maken pdf-document (de uiteindelijke object-ri&e). Deze lijsten zul je ook daadwerkelijk in moeten vullen. Bij het invullen van de checklijsten zul je bij iedere nee een opmerking/toelichting moeten geven. Hier controleert het systeem automatisch op. OSB-leden kunnen bij een aantal werkmethoden een OSB-flyer toevoegen. Dit zijn de bekende flyers over veilig werken op hoogte. Per aangevinkte checklijst kunnen zes foto s met een eigen tekst toegevoegd worden. Rechts onderin zie je een vakje met TC-opmerkingen. Hierin staan algemene, actuele opmerkingen over veilig werken op hoogte. Bij de in te vullen checklijsten (aangevinkt; volgende bladen) staan de opmerkingen behorend bij die checklijst, werkmethode. De opmerkingen zijn geplaatst door de technische commissie van OSBsegment AWOG. Plan van aanpak Bladeren: om het juiste document te selecteren. Upload: om het document toe te voegen als bijlage aan het te maken pdf-document (de uiteindelijke object-ri&e). Gegevens worden opgeslagen in aparte bestanden op je eigen computer/netwerk. Dit zijn HTML-bestanden. De locatie waar je de bestanden opslaat kan men zelf bepalen. Object: Nummer zelf invullen. Al aangemaakte bestanden kun je zoeken via de functie bladeren (rechts van het invulveld voor nummer). Relatie: Nummer zelf invullen. Op termijn zal het systeem gekoppeld kunnen worden aan het eigen klantenbestand (CRM). Bladeren: om een document als bijlage aan het te maken pdf-document (de uiteindelijke object-ri&e) toe te voegen. Het is mogelijk om met een database voor de opgeslagen object-gegevens te werken. Deze databases kun je aanschaffen bij AaRiverside (www.aariverside.com; telefoon ). In een database kun je vervolgens ook zoeken en selecties maken. Vragen? Voor vragen/opmerkingen kun je contact opnemen met OSB telefoon ). 7

8 REPORTAGE Bijzonder project: ACTA: Een plaatje van glas! Het is het toonbeeld voor een zorggebouw en won de Hedy d Ancona prijs 2012 voor uitzonderlijk goed uitgewerkte architectuur. Kijk je op afstand naar het gebouw van ACTA in Amsterdam, dan doet het denken aan een grote röntgenfoto. ACTA is een samenwerking tussen faculteiten tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. Er wordt onderwijs en patiëntenzorg gegeven op het gebied van tandheelkunde, daarnaast wordt er onderzoek verricht. Een bijzonder gebouw, dat opgebouwd is uit 14 lagen en een hoogte beslaat van ongeveer 70 meter. Het idee van de architect om ACTA een transparante uitstraling te geven is uitgevoerd door zoveel mogelijk glas te gebruiken. In zo n gestroomlijnde omgeving is het essentieel dat al het glas blinkend schoon is. Het gebouw wordt sinds 2010 schoongemaakt door Succes Schoonmaak. Wat is er bijzonder aan het wassen van dit gebouw en welke werkmethodes worden gebruikt? In gesprek met Ronald Aalders, Operationeel Manager bij ACTA en de verantwoordelijke glazenwassers, Jeffrey Schuren en Sebby Schoten. Introductie Jeffrey Schuren (35) is al 15 jaar met veel plezier glazenwasser. Hij maakt sinds 2010 de ramen schoon bij ACTA en de Vrije Universiteit en is meewerkend voorman. Het is een heel afwisselend vak, geen dag is hetzelfde en je hebt met veel verschillende mensen te maken. Zijn collega Sebby Schoten werkt al 24 jaar als glazenwasser. Ik begon 12 jaar geleden bij Succes en heb het erg goed naar mijn zin, licht hij toe. Ronald Aalders is sinds 2000 operational manager bij ACTA. Hij regelt alle facilitaire zaken en de inkoop. De Vrije Universiteit is eigenaar van het gebouw en bepaalt het beleid. ACTA regelt de uitvoerende werkzaamheden, zoals de glazenwasseractiviteiten, die meerdere keren per jaar plaatsvinden. Het gehele gebouw wordt vier keer per jaar gewassen. De achterkant wordt twee keer extra gewassen, omdat deze direct grenst aan de snelweg en daardoor sneller vies wordt. De binnenkant wordt nu een keer per jaar gewassen, maar dit zal hoogstwaarschijnlijk meer worden, legt Aalders uit. Bijzonder Het bijzondere van het gebouw, is dat het bijna helemaal uit glas bestaat. Vooral de buitenzijde, zegt Jeffrey. Het is zelfreinigend glas, waardoor het wassen van de glazen wanden een bepaalde techniek vergt. Je moet een goede ontvetter gebruiken. Er komt na het wassen namelijk een waas overheen, omdat het glas water afstoot. Maar de volgende dag is het wel mooi schoon. Op de hoogste etage wordt begonnen door Jeffrey s collega Sebby. Daarbij JEFFREY (LINKS) EN SEBBY (RECHTS) IN DE GONDEL moet er rekening gehouden met de maximale windkracht, waarbij veilig gewassen kan worden; deze is 5. Het aantal vierkante meters, dat gewassen dient te worden is niet gering; de totale vierkante meters glas aan de binnenkant is 8481 m2 en aan de buitenkant 4856 m2. Het gebouw is zo gemaakt dat het aan de buitenkant helemaal van glas is. Aan de binnenkant kun je de borstweringen zien zitten. Zo heeft het gebouw twee gezichten, licht Aalders toe. 8

9 REPORTAGE DE ENTREE BIJ ACTA glazenwassers rekening mee worden gehouden. De buitenzijde kan altijd gewassen worden, de binnenkant wordt in overleg schoongemaakt, er wordt iets eerder begonnen. Omdat je te maken hebt met patiënten moet je hier heel strikt in zijn. Soms werken de glazenwassers in het weekend of heel vroeg s ochtends, zegt Aalders. De roltrappen worden ook door Succes schoongemaakt en dan wordt er om 06:00 uur begonnen. Deze moet je eerst uitzetten en per gedeelte schoonmaken als je ze goed wilt schoon krijgen. Werkmethodes Om het glas zo goed mogelijk schoon te krijgen, zijn er vier gondels aanwezig. Er is een gondel op de 14e etage. Met behulp van deze gondel kun je de gehele buitenkant aan de noordzijde schoonmaken en aan de zuidzijde de 14e tot en met de 9e etage, zegt Aalders. Ook is er een gondel die alleen aan de zuidzijde de 8e en 9e etage doet. Daarnaast is er een gondel die op de 6e etage staat en door middel van deze gondel kunnen de etages 6 tot een met 0 schoongemaakt worden. Tenslotte is er nog een gondel aan de binnenkant, Deze wordt aan de brug gehangen en daardoor kan een deel van de binnenkant gewassen worden, vult Jeffrey aan. Naast de gondels werken we met de wassteelmethode. We kunnen namelijk niet met de ladder tegen het glas aan staan. Er wordt een borstel voor gebruikt met osmosewater, vooral voor de entree, en maken zo de gehele onderkant schoon. De keuze welk systemen gebruikt zou worden, werd tijdens de bouw gemaakt. Het gebouw werd op 1 augustus 2010 opgeleverd. Jeffrey: Bijna alle oppervlakten zijn goed bereikbaar, alleen onder de loopbrug en het glas dat over het atrium loopt niet. Er wordt rekening gehouden met de veiligheid: Er is nu geen valbeveiliging op het glas bij het atrium. Daar kan op dit moment niet gewassen worden, zegt Aalders. Nu Succes hier schoonmaakt wordt alles goed opgepakt, binnenkort komen er beveiligingspunten op het glas. Het gebouw werd eerst door een ander bedrijf schoongemaakt en daardoor is er kalk ontstaan; zonde! Succes is hier kritisch in en wil alles mooi opleveren zodat ACTA een echt visitekaartje is voor de tandheelkunde. Rekening houden met Omdat ACTA een tandheelkundig centrum is, waar studenten en patiënten komen, moet hier in de planning en qua werktijden van de Binnen en buiten ben je zeker wel twee maanden bezig om alles schoon te krijgen, zegt Sebby. Aalders vult aan: Het is afhankelijk van het weer, de planning is 6-8 weken. Nadat alles gewassen is, wordt het door de account manager van de Vrije Universiteit en Aalders gecontroleerd. Nadat we een etage afhebben vullen we een logboek in. Het is een gebouw dat in beweging is, er lopen zoveel mensen, van studenten tot patiënten, rond. Daar moet je rekening mee houden. RONALD AALDERS - ACTA 9

10 ACTUEEL Aangenaam: Ilse Mariën, de nieuwe Coördinator Specialismen & Platforms Ze was jarenlang één van de gezichten en stemmen van de CAOhelpdesk bij OSB: Ilse Mariën. Al sinds 1996 behartigt ze met veel plezier de belangen van de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Nu, in 2012, maakt ze de switch van CAO-helpdesk naar Specialismen & Platforms. Wat trekt haar zo aan in de wereld van de schoonmakers en glazenwassers en wat is de reden van haar overstap? In gesprek met Ilse over enthousiasme, directheid en verantwoordelijkheid. Het begin Ilse startte haar loopbaan in 1996 bij Wissenraet Van Spaendonck - de organisatie die het secretariaat voor OSB voerde - in Tilburg. Wat ze toen deed, wijkt qua inhoud af van haar voormalige functie bij de CAOhelpdesk: Het was een loketfunctie, waarbij ik daarnaast bezig was met diverse commissies zoals AWOG, veiligheid & milieu en kwaliteit. Hoewel het een tijdelijke functie was, beviel het van beide kanten zo goed, dat ze bleef. Van loketfunctie met diverse andere taken groeide ze door tot Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid bij OSB in Den Bosch. In 1996 studeerde ik af in Personeelswetenschappen. Toen OSB 12 jaar geleden - op 1 juli van Tilburg naar Den Bosch verhuisde, begon ik samen met Jan Kerstens bij de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid, legt ze uit. Nu is de afdeling vier man sterk, naast Jan Kerstens bestaat deze nu uit Evelyne Simons, Hermien Dautzenberg en Alie Dijkstra. Van CAO naar Specialismen De functie die ik oorspronkelijk deed bij Wissenraet Van Spaendonck, heeft aardig wat raakvlakken met mijn nieuwe rol als Coördinator Specialismen & Platforms, licht Ilse toe. Het is wel handig, dat ik de basis al ken. Ook is het interessant om terug te gaan naar de kant van de specialismen! Ze is behoorlijk ingeburgerd bij OSB bij de afdeling Arbeidsvoorwaarden, waar ze tot 1 juli 2012, samen met Hermien Dautzenberg, o.a. alle CAOvragen van de leden beantwoordde en CAO-cursussen gaf. Maar op een gegeven moment begon het te kriebelen; haar drie kinderen worden steeds zelfstandiger. Bij haar groeide het besef om door te willen groeien in een andere functie binnen OSB, de organisatie waar haar hart ligt. Als je al langer in dezelfde functie zit, is het leuk om iets anders te gaan doen, vertelt ze. Ik vind het een fijne gedachte om zelf de eindverantwoordelijkheid te hebben in mijn nieuwe rol. Toen Mark Verhees (voormalig Coördinator Platforms) vertelde dat hij wegging, was de keuze snel gemaakt. Het bleek voor Ilse de perfecte stap om zich in deze functie verder te ontwikkelen binnen OSB. Mij spreekt de mentaliteit van de glazenwassers erg aan; ik hou van de directheid, zegt ze. Ik ben iemand die heel duidelijk is en ik kan in deze mannenwereld als vrouw mijn mannetje wel staan. Dat past goed. Toekomst Wat haar enthousiast maakt, is het feit om met interne en externe contacten iets moois neer te zetten. In deze functie heb je veel externe contacten met specialistische leden en externe bedrijven. Samen iets neerzetten; daar haal ik veel voldoening uit. Zo is Ilse van plan om, naast de platforms die al goed lopen, zoals OSB- Segment AWOG, Gevel en Platform MKB, aan de slag te gaan met platforms die tot nu toe nog niet helemaal van de grond kwamen. Platforms zoals Calamiteitenreiniging en Horeca kunnen nog een goede energieboost gebruiken. Het is een uitdaging om daar zelf iets te gaan opbouwen. Het is leuk om daar net zoiets moois van te maken als AWOG en Gevel, licht ze toe. Ik hoop dat ik met mijn enthousiasme het maximale eruit kan halen voor het platform. Dat is voor mij echt het belangrijkste! 10

11 ACTUEEL INFO Veilig werken op hoogte Werkbezoek Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt in Arnhem Tweede Kamerlid van de SP, Paul Ulenbelt, bezocht maandag 25 juni het SVS specialistisch opleidingscentrum in Arnhem. OSB had hem uitgenodigd om het beroep glazenwasser en het grote aantal werkmethoden in de praktijk te ervaren. WERKBEZOEK PAUL ULENBELT OSB en Paul Ulenbelt zijn in gesprek over de inzet van zzp ers in de glazenwassersbranche. OSB heeft met name aandacht gevraagd voor gelijke arbeidsomstandigheden voor werknemers en zzp ers. Het gaat hierbij vooral om de fysieke belasting van de verschillende werkmethoden. Gelijke regels op het gebied van fysieke belasting voorkomt oneerlijke concurrentie. Door gelijke regels kan de gezondheid van werknemers en zzp ers beschermd worden. In de praktijk worden de regels voor bijvoorbeeld de wassteelmethode veel te ruim geïnterpreteerd. Dit zijn wasstelen waarmee vanaf de begane grond, ramen op (grote) hoogte kunnen worden gewassen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de gezondheidsrisico s van wasstelen aanzienlijk zijn. De extreme belasting geeft door het achterover buigen van het hoofd een groot risico op gezondheidsklachten voor nek, armen, schouders en rug. Paul Ulenbelt heeft toegezegd vragen te stellen aan Minister Kamp in de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over dit onderwerp. CHARLES DE VOS (DOCENT BIJ SVS) LEGT PAUL ULENBELT HET BELANG VAN VEILIG WERKEN OP HOOGTE UIT 11

12 INFO Petra Boonstra (directeur bij Fortron) De toekomst van de schoonmaakbranche: Het zijn de mensen, die het verschil maken! De toekomst van de schoonmaak- en glazenwassersbranche; was vroeger alles beter geregeld of is dat nu of in de toekomst het geval? Iedereen heeft er een andere mening over. In gesprek met Petra Boonstra, directeur van Fortron, over haar positieve visie op dit onderwerp. We zijn er nog lang niet, maar we kunnen wel het verschil maken. We beoefenen een specialistische tak van sport. Glazenwassers zijn trots op hun vak. Dat mag nog meer naar voren komen dan nu het geval is. Introductie Wat begon als stageplaats van een half jaar bij Fortron is nu uitgegroeid tot een directeursfunctie. Petra Boonstra is een ambitieuze vrouw, maar ze was in eerste instantie niet van plan om in de schoonmaak- en glazenwassersbranche carrière te maken. Op 20-jarige leeftijd begon ik aan een praktijkstage bij Fortron waarbij ik onder andere bezig was met dieptereiniging. Na haar studie en stage werkte ze van 1993 tot 2008 als controller eerst bij Fortron, om vervolgens over te stappen naar Hago. Daarna ging ze terug naar Fortron. Ik wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bedrijf en deze kans wilde ik niet voorbij laten gaan. Daarom reageerde ik op de vacature van directeur, vertelt ze. In de loop der jaren ontwikkelde Fortron zich van een schoonmaaken glazenwassersbedrijf tot een PETRA BOONSTRA (FORTRON) 12

13 INFO specialistisch reinigingsbedrijf met een landelijke dekking, 200 glazenwassers in dienst en een omzet van 16 miljoen. Onze corebusiness is specialistische reiniging, aan gevels en bijzondere projecten. We willen graag gebouwen mooier maken. Transparantie Volgens Boonstra is transparantie heel belangrijk. Klanten hechten nu veel meer waarde aan te weten wanneer je komt en wie er komt dan 10 jaar geleden. Die behoefte neemt alleen maar toe, ook door overheidsmaatregelen. Als bedrijf wil je daarom zo transparant mogelijk zijn. Die transparantie komt goed naar voren in het digitale systeem van Fortron, de digitale glazenwasser. Het systeem, dat in 2009 werd ingevoerd en real time wordt bijgewerkt, zorgt ervoor dat de klant inzicht heeft in het contract dat hij heeft afgesloten. Via de digitale glazenwasser kan er direct in de planning van alle in opdracht gegeven gebouwen worden gekeken. Niet in alle gevallen is het de contractbeheerder, die de werkzaamheden uitvoert. Met de transparante website kunnen ze het altijd volgen. Fijn voor de klant, maar ook voor de facilitair beheerder. Vooruitblik.. Op de vraag over hoe ze de toekomst ziet, is Boonstra duidelijk: Ik zie een ontwikkeling in de professionalisering van de branche. Zo vindt ze het bouwbesluit een positieve ontwikkeling. Architecten houden nu rekening met de bereikbaarheid voor de glazenwassers. Die bewustwording is al langer gaande. Veiligheid is een belangrijk issue en als je in een vroege fase hier al rekening mee kan houden, is dat heel goed, zegt ze...op het personeel Fortron investeert in mensen. We moeten de juiste mensen werven en koesteren. Deze heb je nodig om het vak te ontwikkelen. Goede communicatie is volgens Boonstra van essentieel belang hierin. Het begint bij de leiding, de voorlieden. Zij krijgen een opleiding in communicatie en aansturen. Het zijn de mensen die het verschil maken. Dat werpt zijn vruchten af: In oktober krijgt de eerste lichting van 32 deelnemers een MBOdiploma. Als je kijkt naar de toekomst wil je als specialistisch reinigingsbedrijf uiteraard gezonde krachten, die duurzaam inzetbaar zijn. De arbeidsomstandigheden zijn aanmerkelijk verbeterd ten opzichte van vroeger, door beperking in de hoogte en betere, lichtere materialen. Er is volop discussie over telescopische glasbewassing. Er wordt in combinatie met deze werkmethode gesproken over de belasting van nek en schouders, maar je moet een goede mix van werkmethodes aanbieden. Wat betreft veiligheid: het is veiliger om te werken vanuit de grond dan in een gondel. Volgens Boonstra is het goed dat er een onderzoek komt naar de veelbesproken telescopische glasbewassing. Als branche moet je alle technieken benutten. Het is goed om hiermee bezig te zijn...van prijsbewust naar kwaliteitsbewust Boonstra hoopt dat door bewuster te investeren in de branche, de negatieve prijsspiraal doorbroken wordt. Dit is een jarenlang proces. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag en het OSB-Keurmerk helpen daarbij. Voor glasbewassing moet er nog veel gebeuren. Dan pas kan je het verschil maken en de branche op een hoger plan brengen. Er is een goede ontwikkeling op gang gebracht. Voor de CAO geldt dat ook voor de toekomst, vertelt Boonstra. Ik zie een positieve ontwikkeling. Je moet kijken naar de behoeften van de gevelspecialisten en daarop inspelen. Dat dient in het B-deel van de CAO te staan, zonder dat je veel strenge regels moet opstellen. Het stokje doorgeven aan.. De toekomst van de schoonmaak- en glazenwassersbranche. We kunnen er nog uren over doorgaan. Van wie wil Petra Boonstra een antwoord op de vraag hoe het nu verder gaat in de toekomst? Ik wil graag weten hoe Jaap Klaverstijn van Klaver Drie Dienstengroep aankijkt tegen de toekomst van de branche. Hij ziet het vak echt als een ambacht. Maar hoe is zijn visie op dit ambachtelijke werk voor over 10 of 15 jaar? Ik ben hier erg benieuwd naar. 13

14 INFO Vooruitblik op de Glazenwassersvakbeurs 2013 met Conference Producer Diede Saarloos (Heliview): Fantastisch om het eindresultaat te zien van alle inspanningen! De Glazenwassersvakbeurs bij het NBC in Nieuwegein is al jaren een begrip in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. In 2011 werd deze bezocht door meer dan 2000 geïnteresseerden. Diede Saarloos (31) - Conference Producer bij Heliview is samen met OSB verantwoordelijk voor de organisatie. We willen in 2013 een nog betere en interessantere beurs neerzetten dan de voorgaande editie. In gesprek met Diede Saarloos over zijn inspanningen om in te spelen op de behoeften van de bezoekers van de Glazenwassers en gevelbehandelaars Vakbeurs op 15 & 16 mei Introductie Hoewel hij de 30 net gepasseerd is, brengt Diede Saarloos een dosis ervaring in het organiseren van evenementen met zich mee waar je u tegen zegt. Niet zo gek, de van oorsprong electrotechnicus studeerde namelijk Event Management in Breda en startte daarna als Product Manager bij de Telegraaf in onder andere de automotive sector. Daarna maakte hij de overstap naar Heliview, waar hij momenteel als Conference Producer aan de slag is. Partijen uit de markt bij elkaar brengen voor kennisdeling, zoals bijvoorbeeld het belang van glasbewassing voor management DIEDE SAARLOOS (HELIVIEW) 14

15 INFO binnen de schoonmaaksector, is mijn kerntaak, licht hij toe. Op basis van die kennisdeling gaat Heliview op zoek naar partijen die kennis delen en ontvangen. Dan is er aan Heliview de taak om ze samen te brengen. In dit geval is het OSB die graag glasbewassing en gevelbehandeling uitlicht. Terugblik Met een positief gevoel denkt hij terug aan de beurs van Hij is blij met OSB als partner bij de organisatie van de beurs. De partijen zijn professioneel bezig en de bezoekersaantallen groeien gestaag ten opzichte van andere jaren. De publiciteit voor het NK Glazenwassen in 2011 was niet gering; er kwam een hoop media op af. Het is fijn als er media aandacht komt voor een evenement, dat je tot in de puntjes voorbereid hebt. Dat geeft een goed gevoel voor de toekomst. Voorbereiding De voorbereidingen voor de komende editie van de gerenommeerde vakbeurs zijn al in volle gang. Saarloos stelt hiervoor een team van vier personen samen met diverse expertises, van marketing - voor het werven van de bezoekers - tot uitvoerende medewerkers - die alle partijen bij elkaar brengen en de site up-to-date houden. De beurs wordt tot in detail voorbereid: In september zijn we gestart met het benaderen van alle partijen met de vraag of ze willen meewerken. De partijen die de vorige editie hebben meegewerkt werden als eerste benaderd. Als bekend is welke partijen meedoen, dan blijft Heliview hen informeren over de voortgang. Daarbij worden ook de publiciteit, de middelen en planning niet vergeten. Is de samenwerking met de sponsor en hoofdsponsor rond, dan wordt het programma verder ingevuld. Uitvoerend is het van belang om de website van actuele informatie te voorzien, aldus Saarloos. Hij houdt samen met zijn team de vinger aan de pols om alles goed in kaart te brengen, zodat het op 15 & 16 mei 2013 van A tot Z klopt. Anders dan eerst.. Sommige zaken zullen voor de komende editie anders worden geregeld dan in 2011: In plaats van een buitenterrein waar de hoogwerkers staan, komen deze nu deels ook in de hoogste hal binnen te staan. Zo worden de hoogwerkers beter bij de beurs betrokken en hebben ze voldoende aanloop. Het buitenterrein wordt wel opengesteld, maar er wordt deze editie hier niets speciaal voor gefaciliteerd, zoals twee jaar geleden het geval was. Verrassingen.. Interactie en beleving staan centraal voor deze editie: Er worden op de beursvloer zelfs gratis workshops gegeven over bijvoorbeeld veiligheid en chemisch reinigen. Deze duren een half uur tot een uur, legt Saarloos uit. OSB zal hier bijvoorbeeld ook aan deelnemen en de bezoekers meer vertellen over onder andere ARBO. Natuurlijk mag de AWOG zelf ook wat komen vertellen. Op de eerste dag vindt het NK Glazenwassen plaats. De tweede dag zal in het teken staan van een grootschalig congres over Verantwoord Gebouwonderhoud. De vorige editie waren dit twee congressen, maar voor nu wordt er een allesoverkoepelend congres georganiseerd. Tenslotte hoopt Saarloos nu een hoogwerker van 100 meter of hoger buiten te kunnen plaatsen. Waarom aanmelden? Saarloos geeft aan, dat de beurs voornamelijk bedoeld is om het geheugen op te frissen. Je doet nieuwe contacten op, ziet bestaande contacten weer en je doet nieuwe inzichten op over bijvoorbeeld veilig werken. De gevelbehandelaars worden komende editie niet vergeten: Er wordt een kennisplein ingericht over gevelbehandeling, met informatie over de laatste ontwikkelingen. Ook de facilitaire managers worden door de praktische workshops getriggerd om te komen. Al met al voldoende reden om een kijkje te komen nemen: houdt dus 15 & 16 mei 2013 vrij in uw agenda! Zet in uw agenda: 15 & 16 mei 2013 Glazenwassers en gevelbehandelaars vakbeurs Heliview is voor de Glazenwassersvakbeurs op zoek naar een stagiaire. Heb je interesse of ken je iemand? Neem dan contact op met Diede Saarloos via of

16 ACTUEEL Voor in uw agenda! OSB Academie OSB Academie is de verzamelnaam voor alles wat OSB doet op het gebied van trainingen, opleidingen en cursussen. Hieronder vindt u alle cursussen van OSB waarvoor u zich kunt aanmelden. Meld u snel aan en laat u informeren door OSB! Oktober oktober 2012 Pensioen: adviseren van werknemers Plaats: Cordares, Amsterdam Oktober/November oktober 2012 & 6 november 2012 (tweedaagse training) Ondersteunen van werknemers met schulden Plaats: Hotel Duiven, Duiven November november 2012 Jurisprudentie arbeidsrecht: actualiteiten Plaats: OSB, s-hertogenbosch 12 november 2012 Uitbreiding klantenkring voor ondernemers Plaats: OSB, s-hertogenbosch 13 & 27 november 2012 Basiscursus Analyse Complex Verzuim Plaats: OSB, s-hertogenbosch 16 november 2012 Kijk op gevels Plaats: Planetarium, Amsterdam 28 november 2012 Pensioen: adviseren van werknemers Plaats: n.n.b. (regio Zwolle) Kijk voor de laatste informatie op ACTUEEL colofon Voor in uw agenda! OSB Bijeenkomsten Hieronder kunt u alle bijeenkomsten van OSB vinden. Kijk voor de laatste informatie op onder Actueel. November 2012 AWOG Nieuws is een uitgave van het OSB-segment AWOG (Alles Weten Over Glazenwassen) Redactie: Ilse Mariën, Koos Stuyvers en Marga van Neerven Tekst en eindredactie: Ilse Mariën, Melanie Klerx en Marga van Neerven Ontwerp en opmaak: De Creatieve Afdeling, Vught Druk: Drukkerij van der Heijden, s-hertogenbosch Oplage: 2000 exemplaren 19 november 2012 Ledenbijeenkomst OSB-Segment AWOG Plaats: NBC, Nieuwegein 29 november 2012 Algemene Ledenvergadering Plaats: Den Haag (of omgeving) Redactie-adres: AWOG Nieuws Postbus DG s-hertogenbosch 16 T (073) F (073) E E E

SchoonmaakKrant2015. In De Nieuwe Wereld, een productie. Schoonmaak in Nederland krijgt wereldwijde waardering. Emmy Award voor schoonmaakster Mirte

SchoonmaakKrant2015. In De Nieuwe Wereld, een productie. Schoonmaak in Nederland krijgt wereldwijde waardering. Emmy Award voor schoonmaakster Mirte SchoonmaakKrant2015 Deze SchoonmaakKrant is een speciale uitgave van Clean Totaal en verschijnt in een oplage van 24.000 exemplaren editie 3 juni 2015 Oud-politica Rita Verdonk tegen de schoonmakers van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juli 2011 2 Geslaagde PrixTDi 3 Congres Register Belastingadviseurs in teken van Horizontaal Toezicht 3 Accountancy iets voor jou? De

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Mag het licht uit? Eigen schuld? Werken en migraine. Casus Leidraad Participatie. Probleemschuld staat werken in de weg

Mag het licht uit? Eigen schuld? Werken en migraine. Casus Leidraad Participatie. Probleemschuld staat werken in de weg Vakblad over mens, werk en inkomen 37e JAARGANG JUNI 2015 NUMMER 3 Eigen schuld? Probleemschuld staat werken in de weg Werken en migraine Casus Leidraad Participatie Pagina 22 Mag het licht uit? > Inclusiviteit:

Nadere informatie

COLLAND. De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor de hoveniers.

COLLAND. De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor de hoveniers. magazine van COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

AFBOUW ZAKEN. met de NOA-ondernemersopleiding / 6. >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8

AFBOUW ZAKEN. met de NOA-ondernemersopleiding / 6. >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8 AFBOUW ZAKEN 2013 jaargang 13 nummer 12 het vakblad voor leden van NOA >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8 >12 WINSTPAKKERS waar je direct mee aan de slag kunt / 10 toekomstgericht

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No7 Jaargang 4 juli 2012 Buurtsuper Special! Met onder andere: interview met Auke Oosterhoff, regiomanager van MKB

Nadere informatie

De nieuwe Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR

De nieuwe Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR Van GBA tot Z Samen werken aan MEER kwaliteit GBA 03 november 2013 02 03 04 05 06 Gemeenten testen instrumenten binnen project NBP Sint Eustatius: Trots op verbeterde PIVA De nieuwe Kwaliteitsmonitor van

Nadere informatie

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND NAAM: ANOUK SLUIS - 0833947 STUDIE: COMMUNICATIE BEGELEIDER: MEVROUW K. STOLK INSTITUUT:

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

Op avontuur met 20 beroepsgroepen. Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Psychosociale arbeidsbelasting: Werkt re-integratie?

Op avontuur met 20 beroepsgroepen. Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Psychosociale arbeidsbelasting: Werkt re-integratie? Vakblad over mens, werk en inkomen 36 e jaargang juni 2014 nummer 3 Psychosociale arbeidsbelasting: Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Mmm Mensen met mogelijkheden Werkt re-integratie? Pagina

Nadere informatie

Fusie slaat brug tussen Wabo en Wro

Fusie slaat brug tussen Wabo en Wro In deze nieuwsbrief 1 Roxit en Gemnet gaan officieel partnerschap aan 2 Roxit en Dezta samen verder 3 Goede doel profiteert van klantonderzoek 4 Gebruiksgemak centraal in update 5 Koppeling is meer dan

Nadere informatie

Platformonafhankelijk

Platformonafhankelijk Oktober 2011 Nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs Directe toegang tot digitaal lesmateriaal via SOM MagnaView Cum Laude in de praktijk Rapportages in SOM Voor ieder wat wils Appsentie voor de ipad

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie