Lokale Politie Lier. INFORMATIEBROCHURE REKRUTERING MIDDENKADER - OFFICIERSKADER (externe aanwerving)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokale Politie Lier. INFORMATIEBROCHURE REKRUTERING MIDDENKADER - OFFICIERSKADER (externe aanwerving)"

Transcriptie

1 Lokale Politie Lier INFORMATIEBROCHURE REKRUTERING MIDDENKADER - OFFICIERSKADER (externe aanwerving)

2 MEER INFO? - GRATIS GROEN NUMMER (0800) INTERNET POLITIESCHOOL ANTWERPEN (03) POLITIESCHOOL LIMBURG (089) VDAB *wis-computer *regionale permanenties - BELGISCH STAATSBLAD - FEDERALE POLITIE Directie van de Rekrutering en van de Selectie Fritz Toussaintstraat Brussel 02/ / /

3 VOORSTELLEN! VRAGEN? Contacteer ons : Rekruteringsmedewerkers Politiezone Lier Marianne CEUSTERS & Debby GOVARTS - Paradeplein 1 Site Dungelhoeff 2500 Lier - Telefoon of Fax Permanentie bureel elke di en woe tussen uur of na afspraak - Internet -

4 Politie opleidings-, trainings- en vormingscentrum Antwerpen vzw (P.O.T.V.A. Antwerpen) John PLOMPEN - Noorderlaan Antwerpen - Telefoon (03) Fax (03)

5 TOELATINGSVOORWAARDEN BELG ZIJN 18 JAAR ZIJN DIPLOMAVEREISTE VOLGENS GEKOZEN KADER FYSIEKE VAARDIGHEDEN VERENIGBAAR MET HET AMBT BURGERLIJKE EN POLITIEKE RECHTEN/GOED GEDRAG EN ZEDEN DRAGEN EN GEBRUIK VAN WAPENS en andere verdedigingsmiddelen : MOGEN! WILLEN! BEREID ZIJN HET POLITIE-UNIFORM TE DRAGEN OP HET OGENBLIK VAN DE TOELATING TOT DE BASISOPLEIDING : IN HET BEZIT ZIJN VAN EEN RIJBEWIJS B

6 WAAROM BIJ DE POLITIE WERKEN? UITDAGEND BEROEP sociale job criminaliteit bestrijden zelfstandig werken teamwerk leiding geven verschillende functies GOED STATUUT betaalde opleiding aantrekkelijke wedde werkzekerheid diverse promotiekansen

7 DIVERSE JOBS FEDERALE POLITIE Scheepvaartpolitie Spoorwegpolitie Verkeerspolitie Metropolitie Disaster Victim Identification team Luchtsteundetachement Opleiding Misdrijfanalyse Ruiterij Detachement Beveiliging Koninklijke paleizen geldtransporten Hondendetachement Recherche Speciaal Luchthavenpolitie Gerechtelijke zuil Interventie -eskadron...

8 WAAROM BIJ DE LOKALE POLITIE VAN LIER WERKEN? Ben je jong en dynamisch? Werk je graag met mensen en voor mensen? Hou je van een aangenaam provinciestadje dat oog heeft voor een multiculturele samenleving? Wil je graag werken in een korps waar iedereen iedereen kent, waar de opdrachten zeer variërend zijn en je polyvalent wordt ingezet? Waar je de mogelijkheid krijgt om jezelf te ontplooien in een gespecialiseerde dienst zoals recherche, verkeerspolitie, wijkwerking, sociale politie,...? En waar je gebruik kan maken van de modernste technieken en hulpmiddelen? Dan ben je onze man of vrouw!!!!!!

9 DIVERSE JOBS LOKALE POLITIE LIER Verkeerspolitie Sociale Politie Wijkwerking Interventie Onthaal Opleiding Recherche Slachtofferbejegening Hondenbrigade Dispatching Projectwerking Basispolitiezorg

10 SELECTIE De vacatures worden aangekondigd via het Belgisch Staatsblad en de website van de federale politie. De selectie gebeurt d.m.v. vergelijkende examen waarna de kandidaten worden gerangschikt per taalstelsel in volgorde van de behaalde resultaten (bij gelijke resultaten krijgt de oudste kandidaat voorrang). 1. COGNITIEVE VAARDIGHEDEN 2. PERSOONLIJKHEIDSPROEF 3. CONTROLE FYSIEKE EN MEDISCHE GESCHIKTHEID Duur van proeven 1 t.e.m. 4 = 3 à 6 maanden 4. INTERVIEW MET EEN SELECTIECOMMISSIE START OPLEIDING

11 SELECTIE - 1e PROEF : COGNITIEVE VAARDIGHEDEN Duur : één dag Wordt federaal georganiseerd Federale Politie te Brussel 1. Psychotechnische testen : Intellectueel potentieel - het vermogen om te redeneren met cijfers - abstract redeneervermogen (o.a. figurenreeksentest, verbanden zoeken,...) - het vermogen om informatie te verwerken 2. Taalkennis 3. Rapportagevaardigheden

12 SELECTIE - 2e PROEF : PERSOONLIJKHEIDSPROEF Duur : 1 dag Wordt federaal georganiseerd Federale Politie te Brussel. - een persoonlijkheidsproef - een gedragsproef - een gestructureerd interview

13 SELECTIE - 3e PROEF : FYSIEK-MEDISCHE GESCHIKTHEIDSPROEF Duur : 1 dag Wordt federaal georganiseerd Federale Politie te Brussel. 1. FYSIEK-MEDISCHE GESCHIKTHEIDSPROEF - algemene lichaamsbouw (gestalte min. 152 cm) gewicht : aan de hand van de Body Mass Index (= lichaamsgewicht delen door het kwadraat van de lengte; minimum = 17 kg/m², maximum = V=26 kg/m², M=28 kg/m²) - nazicht diverse stelsels o.a. maag-, darm-, neus-, keel-, oor-, beender en spierstelsel, lymfestelsel, neuropsychiatrisch stelsel,... - huidaandoeningen : de kandidaat is ongeschikt indien zichtbare, belangrijke huidaandoeningen en aandoeningen met repercussies voor de kledijdracht of het uitvoeren van de functie (o.a. tatoeages welke zichtbaar zijn bij het dragen van het (zomer)uniform, tatoeages met een racistisch of discriminerend karakter, piercings,...) 2. FYSIEK-MEDISCH ONDERZOEK - klinisch onderzoek, urineanalyse, bloedanalyse - radiologisch onderzoek

14 - onderzoek van de ogen en van de tanden Minimale normen ogen : * Gezichtsscherpte (eventueel met correctie : bril of lenzen) = monoculair 5/10 = binoculair 8/10 in geval van correctie bedraagt de minimaal vereiste gezichtsscherpte zonder correctie = monoculair 2/10 = binoculair 4/10 * Gezichtsveld = horizontale as : binoculair gezichtsveld een amplitude van > 140 = verticale as : binoculair gezichtsveld een amplitude van > 60 = intermediaire assen : binoculair gezichtsveld een amplitude van > 100 * Schemerzicht = gezichtsscherpte van 2/10 (na 5 minuten aanpassing aan de duisternis), eventueel met optische correctie * Elke vorm van chirurgie aan de oogbol i.v.m. één der bovenvermelde testen leidt tot ongeschiktheid. * Elke vorm van chirurgie welke een verhoogd risico op retina-scheuren met zich mee brengt leid tot ongeschiktheid. * Keratotomie leidt tot ongeschiktheid indien de voorafbestaande correctie groter was dan -5 dioptrie. * De basiskleuren rood, groen en geel moeten onderscheiden kunnen worden. 3. POTENTIALITEITSTEST - Evenwicht Evenwichtsbalk van 4m lang, 10cm breed en 150cm boven de grond. Voorwaarts : De kandidaat moet het evenwicht bewaren zonder enige steun op de balk vooraleer hij/zij de balk mag overschrijden eveneens zonder steun. Tijd : 30 sec Eerste poging : goed Tweede poging : middelmatig Derde poging : slecht Achterwaarts : De kandidaat moet het evenwicht bewaren zonder enige steun op de balk vooraleer hij/zij de balk mag overschrijden eveneens zonder steun. Tijd : 1 min Eerste poging : goed Tweede poging : middelmatig

15 Derde poging : slecht - Shuttle-run De kandidaat vertrekt achter een lijn, in buiklig steunend op de ellebogen. Op het signaal loopt de kandidaat naar een andere lijn 10m verder en neemt daar een voorwerp. Met dit voorwerp loopt hij/zij terug naar de eerste lijn en legt het daar neer. Daarna zal de kandidaat een tweede voorwerp halen en terugkeren. De tijd stopt op het moment dat de kandidaat de vertreklijn overschrijdt. De beste van de twee pogingen zal als resultaat gelden. Resultaten : Leeftijd < 40 jaar Leefijd > 40 jaar V M V M 13 of minder : goed 11,3 of minder : goed 14,2 of minder : goed 12,3 of minder : goed 13,1-14 : middelmatig 11,4-12,3 : middelmatig 14,3-15,2 : middelmatig 12,4-13,3 : middelmatig 14,1 of meer : slecht 12,4 of meer : slecht 15,3 of meer : slecht 13,4 of meer : slecht - Coopertest Tijdens deze test loopt de kandidaat gedurende 12min en probeert zo veel mogelijk afstand af te leggen. Minimumnormen : M V < 30 jaar 2200 m 1900 m jaar 2100 m 1800 m jaar 2000 m 1700 m > 50 jaar 1900 m 1600 m EINDRESULTAAT - geschikt - ongeschikt (komt momenteel niet in aanmerking) - definitief ongeschikt (komt om medische redenen niet in aanmerking)

16 SELECTIE - 4e PROEF : INTERVIEW MET SELECTIECOMMISSIE (3 leden) Duur : 2 uur Wordt federaal georganiseerd Federale Politie te Brussel. DOEL Zich uitspreken over de globale geschiktheid van de kandidaat. TAKEN het voeren van een gestructureerd interview het samenvatten van het geheel van de voorafgaande selectieproeven het verduidelijken van de minder duidelijke punten het bevragen van informatie waarvan gedacht werd dat deze niet voorhanden was MILIEU- EN ANTECEDENTENONDERZOEK onderzoek van de omgeving en antecedenten

17 VERSCHILLENDE KADERS MIDDENKADER diploma niveau 2+ (graduaatsdiploma sociale wetenschappen, psychologie, criminologie) OFFICIERSKADER diploma niveau 1 (universitair of gelijkgesteld diploma)

18 MIDDENKADER HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE - VERGELIJKENDE SELECTIEPROEVEN - EXTERNE AANWERVING OP BASIS VAN SPECIFIEKE DIPLOMA S NIVEAU 2+ (sociale, psychologische of criminologische wetenschappen) - OPLEIDING 6 MAANDEN VOORBEREIDENDE CURSUS, 8 MAANDEN BASISCURSUS - VANAF 6 JAAR HOOFDINSPECTEUR SELECTIE OFFICIERSKADER MITS KADERPROEF & +EVALUATIE - NETTOLONEN HOOFDINSPECTEUR A B C aspirant 1460, , ,63 einde opleiding 1478, , ,65 12 jaar dienst 1748, , ,97 + toelagen en vergoedingen A=ongehuwd B=gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft eigen inkomsten C=gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft geen eigen inkomsten

19 OFFICIERSKADER COMMISSARIS VAN POLITIE - VERGELIJKENDE SELECTIEPROEVEN - EXTERNE AANWERVING OP BASIS VAN DIPLOMA NIVEAU 1 - OPLEIDING 6 MAANDEN VOORBEREIDENDE CURSUS, 1 JAAR BASISCURSUS - VANAF 9 JAAR COMMISSARIS HOOFDCOMMISSARIS MITS DIRECTIEBREVET & BEDIENING VAN HCP - NETTOLONEN COMMISSARIS A B C aspirant 1481, , ,16 einde opleiding 1672, , ,65 12 jaar dienst 2354, , ,97 + toelagen en vergoedingen A=ongehuwd B=gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft eigen inkomsten C=gehuwd, echtgeno(o)t(e) heeft geen eigen inkomsten

20 DE OPLEIDING - MIDDENKADER WORDT GEGEVEN IN DE ERKENDE POLITIESCHOLEN (federaal en provinciaal) BESTAAT UIT - EEN VOORBEREIDENDE OPLEIDING (versnelde integratie in het politiemilieu en het verwerven van politionele basiscompetenties = verkorte versie van de basisopleiding) - 4 LUIKEN, 3 MODULES, 2 STAGES (opleidingsstages) LUIK 1 : INTEGRATIE IN DE FUNCTIE VAN HOOFDINSPECTEUR ( u) LUIK 2 : BEHEER VAN HUMAN RESOURCES EN OPERATIONELE LEIDING BINNEN EEN TEAM ( u) OPLEIDINGSSTAGE IN MANAGEMENT EN LEADERSHIP (40u) LUIK 3 : VERWERVING EN TOEPASSING VAN OPERATIONELE MANAGEMENTSPRINCIPES INZAKE BESTUURLIJKE POLITIE ( u) LUIK 4 : INTEGRATIE IN DE FUNCTIE VAN OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE ( u) OPLEIDINGSSTAGE IN OPERATIONELE SITUATIES (160u)

21 MODULE 1-3 : GESPREID OVER GANS DE OPLEIDING - fysieke en mentale training (40-60u) - geweldsbeheersing (50-70u) - tweede taal (30u) EINDEXAMEN Tijdens de opleiding heeft men recht op 24 dagen verlof waarvan 8 dagen tijdens de stageperiodes en 16 dagen welke vastgelegd worden door de school.

22 DE OPLEIDING - OFFICIERSKADER WORDT GEGEVEN IN DE NATIONALE SCHOOL VOOR OFFICIEREN BESTAAT UIT - EEN VOORBEREIDENDE OPLEIDING (versnelde integratie in het politiemilieu en het verwerven van politionele basiscompetenties = verkorte versie van de basisopleiding) - 3 LUIKEN, 3 MODULES, 4 STAGES (een observatiestage, 2 participerende observatiestages en een opleidingsstage) LUIK 1 : INTEGRATIE IN DE FUNCTIE VAN COMMISSARIS ( u) OBSERVATIESTAGE IN EEN LOKALE EENHEID (40u) LUIK 2 : VERWERVEN, ONTWIKKELEN EN TOEPASSEN VAN POTIONELE COMPETENTIES OP LEIDINGGEVEND NIVEAU INZAKE BESTUURLIJKE POLITIE ( u) PARTICIPERENDE OBSERVATIESTAGE IN BESTUURLIJKE POLITIE (60u) LUIK 3 : VERWERVEN, ONTWIKKELEN EN TOEPASSEN VAN POTIONELE COMPETENTIES OP LEIDINGGEVEND NIVEAU INZAKE GERECHTELIJKE POLITIE ( u) PARTICIPERENDE OBSERVATIESTAGE IN GERECHTELIJKE POLITIE (60u) OBLEIDINGSSTAGE IN OPERATIONELE SITUATIES (140u)

23 MODULE 1-3 : GESPREID OVER GANS DE OPLEIDING - fysieke en mentale training (80-100u) - geweldsbeheersing ( u) - tweede taal (50u) EINDEXAMEN Tijdens de opleiding heeft men recht op 24 dagen verlof waarvan 8 dagen tijdens de stageperiodes en 16 dagen welke vastgelegd worden door de school.

24 WIJ DANKEN U VOOR UW INTERESSE EN HOPEN U ZEER BINNENKORT IN ONS KORPS TE MOGEN BEGROETEN!!!

ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,...

ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,... ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,... MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, DE VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN

Nadere informatie

DATABASE ADMINISTRATOR (M/V)

DATABASE ADMINISTRATOR (M/V) DATABASE ADMINISTRATOR (M/V) PEUTIE MINISTERIE VAN DEFENSIE ANG07873 Functiecontext Het Ministerie van Defensie heeft volgende opdrachten: de verdediging van het grondgebied, buitenlandse missies vervullen

Nadere informatie

SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V)

SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V) SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V) ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ANG06017 Functiecontext De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

Werken. voor de federale overheid. Een handleiding. Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. Copernicus Wetstraat 51 B- 1040 Brussel

Werken. voor de federale overheid. Een handleiding. Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. Copernicus Wetstraat 51 B- 1040 Brussel Werken voor de federale overheid Een handleiding Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Copernicus Wetstraat 51 B- 1040 Brussel Inhoudstafel Beginnen werken bij de overheid... 5 1. De rol van

Nadere informatie

~~~ U bent ook voorzitter van de Vereniging voor Belgische Politievrouwen. Hoe bent u daarbij terecht gekomen?

~~~ U bent ook voorzitter van de Vereniging voor Belgische Politievrouwen. Hoe bent u daarbij terecht gekomen? Politievrouwen breien aan een netwerk. Commissaris Gwen Merckx. Gwen Merckx is momenteel Commissaris bij de Lokale Politie Mechelen en Voorzitter van de Vereniging van Belgische Politievrouwen. Met haar

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2010

Opleidingsprogramma 2010 Opleidingsprogramma 2010 2 Opleidingsprogramma 2010 Inleiding Het opleidingsprogramma, what s in a name? Wat is het opleidingsprogramma? Het K.B. betreffende de kwaliteitsstandaarden en omkaderingsnormen

Nadere informatie

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 Functiecontext De afdeling bijzondere jeugdbijstand is één van de afdelingen van de administratie

Nadere informatie

PROJECTPROGRAMMEUR EN HELPDESK (M/V)

PROJECTPROGRAMMEUR EN HELPDESK (M/V) PROJECTPROGRAMMEUR EN HELPDESK (M/V) BRUSSEL KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT (KMI) ANG07039 Functiecontext Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) is een begrip in België. Iedereen kent het KMI

Nadere informatie

Solliciteer bij. OCMW Gent. en bepaal je eigen toekomst. een hart voor Gent, een hart voor je job

Solliciteer bij. OCMW Gent. en bepaal je eigen toekomst. een hart voor Gent, een hart voor je job Solliciteer bij OCMW Gent en bepaal je eigen toekomst een hart voor Gent, een hart voor je job Op zoek naar een uitdagende job? OCMW Gent een vat vol kansen! een hart voor Gent, een hart voor je job Inhoudstafel

Nadere informatie

@ your service. De opleiding. Een ruim opleidingsaanbod. @ your service

@ your service. De opleiding. Een ruim opleidingsaanbod. @ your service @ your service Er bestaat een brede en gevarieerde waaier van dienstverlening waarop de personeelsleden van de federale en de lokale politie in de loop van hun carrière - en soms ook erna - een beroep

Nadere informatie

Academiejaar 2006-2007 Faculteit Recht en Criminologie Vakgroep Criminologie

Academiejaar 2006-2007 Faculteit Recht en Criminologie Vakgroep Criminologie Academiejaar 2006-2007 Faculteit Recht en Criminologie Vakgroep Criminologie De procesmatige en proactieve aanpak van de prioriteiten uit het zonaal veiligheidsplan, door middel van een afzonderlijk politieteam

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1 INHOUDSOPGAVE TOEZICHTSONDERZOEK NAAR DE COÖRDINATIE, EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT VAN DE VOORBEREIDING EN ONDERNOMEN ACTIE VAN DE POLITIEDIENSTEN (DISCIPLINE 3) IN HET KADER VAN DE NOOD- EN INTERVENTIEPLANNEN

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de examens van:

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2013 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V)

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED BRUSSEL ANV06050 Functiecontext In de loop van 2006 is Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), een grootscheeps vernieuwingsproject

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL INHOUD Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Afdeling I. Toepassingsgebied... 6 Afdeling II. Algemene bepalingen... 6 Titel II. De loopbaan...

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2008 EN GEWIJZIGD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTINGEN VAN 29 APRIL 2009 27 OKTOBER 2010 Namens

Nadere informatie

postuleren voor functies van hoofdcommissaris. Belangrijke opmerking : Het hoeft niet noodzakelijk een mandaatbetrekking

postuleren voor functies van hoofdcommissaris. Belangrijke opmerking : Het hoeft niet noodzakelijk een mandaatbetrekking Bureau de dépôt : 7500 Tournai ECHO Maandelijks tijdschrift van NSPV vzw - niet in juli Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118 Autorisation de fermeture:

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Diversiteit en Discriminatie

Diversiteit en Discriminatie Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie Hoe omgaan met discriminatie in de dienstenchequesector? Thomas Aelbrecht Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC)

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Startersgids Editie 2012. www.partena.be

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Startersgids Editie 2012. www.partena.be Sociale verzekeringen voor zelfstandigen Startersgids Editie 2012 www.partena.be Zich vestigen als zelfstandige 1 2 U wilt zelfstandige worden en u heeft meestal meer dan één reden om voor eigen rekening

Nadere informatie

Testen voor iedereen

Testen voor iedereen Een basistest Computertesten die je persoonlijkheid en technische gerichtheid bepalen Een medisch onderzoek Sportproeven Pré-oriëntatiegesprek Een interview (sollicitatiegesprek) Een oriëntatiegesprek.

Nadere informatie

Brandweer, een nieuw statuut!?

Brandweer, een nieuw statuut!? Brandweer, een nieuw statuut!? 1 In 2007 werd de wet op de civiele veiligheid een feit. Deze wet gaf aanleiding tot de hervorming van de brandweer en een statuut voor het brandweerpersoneel. Zeven jaar

Nadere informatie

Officierskader : mobiliteit 2014-02

Officierskader : mobiliteit 2014-02 Officierskader Officierskader : mobiliteit 2014-02 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E 44 - THEMA Gezocht : Juridische aspecten (m/v) van werving en selectie 53 - TOEGELICHT Aanwerven en afwerven van personeel 56 - DE KRITISCHE KIJK

Nadere informatie