Het gerechtshof Amsterdam Postbus BH Amsterdam bezoekadres: IJdok MM Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het gerechtshof Amsterdam Postbus 1312 1000 BH Amsterdam bezoekadres: IJdok 20 1013 MM Amsterdam"

Transcriptie

1 Het gerechtshof Amsterdam Postbus BH Amsterdam bezoekadres: IJdok MM Amsterdam Mevrouw G.J.M. Oortwijn Nieuwe Prinsengracht 10 huis 1018 XH Amsterdam Amsterdam, 22 november 2013 Betreft: Klacht niet-vervolgen strafbaar feit (art. 12 Sv) Edelgrootachtbare Heer / Vrouwe, In november 2011 heb ik zowel per post als persoonlijk bij de politie te Amsterdam aangifte gedaan terzake van ondermeer ontucht, zware mishandeling met voorbedachten rade, stalking, etc. (een gedetailleerde lijst is hieronder weergegeven). De politie weigerde deze aangifte aan te nemen, omdat het (destijds) mede een zittend staatshoofd betrof. Ik was het daar niet mee eens en besloot hierop een kopie van mijn eerder per post verzonden aangifte schriftelijk achter te laten op het politiebureau aan de Prinsengracht te Amsterdam. Verzoek vervolging Het gemeld strafbaar feit, met parketnummer APAD , wordt door de Officier van Justitie te Amsterdam niet vervolgd. Hierover wil ik mijn beklag doen. In bijlage 1 treft u aan a) de aangifte, b) de brief aan de Officier van Justitie, c) de brief van de Officier van Justitie. Ik heb een rechtstreeks belang bij de vervolging van prinses Beatrix van Oranje-Nassau (voormalig koningin); voormalig minister de heer Benk Korthals; voormalig minister de heer Piet-Hein Donner; en voormalig SG van Justitie de heer Joris Demmink. Vanaf het moment dat ik getuige ben geweest van een strafbaar feit door Beatrix van Oranje-Nassau en haar familie gepleegd tezamen met minister Benk Korthals in Bangkok in het jaar 2000 (ontucht met een minderjarig kind op een openbare locatie die zichtbaar was vanaf de straat), ben ik in opdracht van prinses Beatrix door diverse (geheim) agenten op vele vlakken gestalkt en zijn de meeste van mijn grondrechten geschonden [.]. De heer Donner en de heer Demmink hebben een grote rol gespeeld in het ten uitvoer brengen van het gang stalking programma. Het doel was en is om mij volledig hulpeloos te maken, om zo af te dwingen dat ik nooit melding zou kunnen doen van hetgeen waarvan ik getuige ben geweest. In deze aangifte zijn slechts enkele strafbare feiten genoemd die tegen mij zijn gepleegd, omdat het onmogelijk is om volledig te zijn. Juist vanwege dit professionele gang stalking programma heb ik na jaren van stilzwijgen in 2011 besloten niet langer de Koninklijke familie in bescherming te nemen.

2 Aangezien mij tot op de dag van vandaag het leven onmogelijk wordt gemaakt in binnen- en buitenland, meen ik dat het onacceptabel is dat deze onjuiste interpretatie van de Koninklijke onschendbaarheid wordt gedoogd. Bovendien betreft het nu een voormalig staatshoofd. Strafbare feiten Op 6 december 2000 in Bangkok, was ik getuige van hoe prinses Beatrix (destijds Koningin Beatrix) en de heer Benk Korthals deelnemer waren aan een ontucht-orgie met een minderjarig kind, dat duidelijk getraind was om professioneel seksuele handelingen te verrichten bij volwassenen. De locatie was een openbare gelegenheid, welke zichtbaar was vanaf de straat. Een gedetailleerde omschrijving hiervan is opgenomen in de oorspronkelijk aangifte van 15 november 2011 (bijlage 1). Een exacte locatie kan ik desgewenst geven. Als getuige wil ik oproepen mevrouw Anouk Vanherf, woonachtig te Brussel, België. Als tweede getuige wil ik oproepen mevrouw Isabelle X1, woonachtig te Leuven, België. Als derde getuige wil ik oproepen de heer Bart X2, woonachtig te Antwerpen, België. Zonder de intentie te hebben volledig te zijn, treft u hier een lijst aan van strafbare feiten gepleegd in het kader van hetgeen ik getuige was in Bangkok. - Misbruik van ministeriële verantwoordelijkheid voor het plegen van strafbare feiten. - Schennis van de eerbaarheid op/aan plaats bestemd voor openbaar verkeer (Bangkok). - Ontucht met een jong kind (Bangkok). - Samenspanning betreffende de onderstaande strafbare feiten. - In gevaar brengen van de staatsveiligheid. - Ambtsdwang betreffende de onderstaande strafbare feiten. - Willens en wetens onschuldige burger aanmerken als gevaar voor de staatsveiligheid. - Opdracht geven tot en meewerken aan bedreiging, zware mishandeling en stalking. - Opdracht geven tot en meewerken aan smaad/laster en karaktermoord. - Mensenhandel cq. mensenroof. - Pogingen tot moord en/of ontvoering. - Afluisteren van binnen en buiten gevoerde gesprekken met apparaat. - Ambtelijke positie gebruiken voor dreiging/dwang voor plegen van strafbare feiten. Deze georganiseerde stalking is begonnen in December In bijlage 2 treft u een foto aan van een undercover agent die mij reeds lastig viel tijdens de kerstdagen in December 2000 in Da Lat (Vietnam). Dit was enkele weken na het voorval in Bangkok. Onschendbaarheid niet van toepassing Prinses Beatrix is geen staatshoofd meer, waardoor zij niet langer onschendbaarheid geniet. Het gedogen van strafbare feiten gepleegd door een zittend staatshoofd tegen een burger van Nederland is bovendien een onjuiste interpretatie van de onschendbaarheid in de Grondwet. De ministeriële verantwoordelijkheid is in de Grondwet te vinden onder artikel 42. Dit wetsartikel beschrijft de onschendbaarheid van de koning(in). Voor alles wat de koning(in) doet of zegt, dient de direct verantwoordelijke minister door het parlement ter verantwoording te worden geroepen. Het verwijst alleen naar activiteiten relevant voor de politieke en openbare functie van het staatshoofd en geenszins naar strafbare feiten. Vóór 1848 hield de

3 onschendbaarheid wél in, dat de koning boven de wet stond en bovendien strafrechtelijk niet kon worden vervolgd voor strafbare feiten. Sinds 1848 is dat niet het geval. De Engelse zin The king can do no wrong moet nu uitgelegd worden als dat de koning(in) zich aan de (grond)wet zal moeten gedragen, wil hij/zij boven de partijen kunnen staan. De belangrijkste architect van het constitutionele stelsel van 1848 is Johan Rudolph Thorbecke ( ). Hij schreef het volgende over de onschendbaarheid van de Koning. De Vorst die de Grondwet verscheurt of niet erkent, verliest het regt, dat hij uit de Grondwet had. Zijne onschendbaarheid is niet bestemd om eene schuilplaats te zijn van wetverkrachting (Thorbecke, Aanteekening op de Grondwet, 2de uitgave, Amsterdam 1841) Thorbecke herdefinieerde met de nieuwe definitie van onschendbaarheid ook het Engelse adagium the King can do no wrong, dat bovenal een waarborg wil zijn van recht en staat: Het beteekent niet, al wat de Koning doet, is regt; het beteekent, waar onregt is gehandeld, handelde de Koning niet; het koninklijke individu, dat onregt pleegde, houdt op Koning te zijn. Een persoon kan de hoogste magt slechts onder de voorwaarde bezitten, dat hij regt doe. (Thorbecke, Aanteekening op de Grondwet, 2de uitgave, Amsterdam 1841) Het gedogen van strafbare feiten van een (voormalig) staatshoofd is niet opgenomen in de grondwet, zoals dat wel het geval is van de (hier geschonden) grondrechten van mijzelf als burger. Aangezien klaagster tot op de dag van vandaag het leven op alle vlakken onmogelijk wordt gemaakt in binnen- en buitenland, meen ik dat het onacceptabel is dat deze onjuiste interpretatie van de Koninklijke onschendbaarheid wordt gedoogd. Bovendien betreft het nu een voormalig staatshoofd. Het betreft een voormalig staatshoofd. Ook van afgeleide ministeriele verantwoordelijkheid kan hier geen sprake zijn. Voor zover afgeleide ministeriele verantwoordelijkheid van leden van de Koninklijke familie te verdedigen is (de meningen zijn hierover nadrukkelijk verdeeld), heeft deze hoogstens betrekking op activiteiten die een zittend staatshoofd ondersteunen in diens openbare functie. Koning Willem-Alexander neemt een risico, waar zijn Koningschap strafbare feiten van prinses Beatrix of de heer Benk Korthals afdekt of toelaat overheidsdienaren dit te doen. De Vorst, die een onwettig Gouvernement met zijn persoon zou willen dekken, doet afstand van zijne onverantwoordelijkheid, en legt de kroon neder. (Thorbecke, Rechtsgeleerd bijblad, 3 e deel, 1841) De heer Benk Korthals is aldus vanuit zijn positie als minister destijds geenszins verantwoordelijk voor hetgeen is gepleegd aan strafbare feiten door leden van de Koninklijke familie. Hij is verantwoordelijk voor de strafbare feiten door hemzelf gepleegd in Bangkok en medeverantwoordelijk voor hetgeen mij is aangedaan in Nederland door en/of in opdracht van het ministerie van Justitie. Programma georganiseerde stalking In december 2000 heeft Koningin Beatrix in samenspraak met minister Benk Korthals en premier Wim Kok opdracht gegeven aan de AIVD om een georganiseerd gang stalking

4 programma op te zetten, met als doel mijn leven op alle aspecten zinloos te maken. Dit betekent dat jarenlang 24h per dag en 7 dagen per week mijn rechten zijn aangetast, om een staat van hulpeloosheid te creëren. In het kader van dit georganiseerde stalking programma zijn vele strafbare feiten gepleegd tegen een burger die hiertoe geen enkele aanleiding gaf, noch enig bedreiging vormde. Al die tijd had ik namelijk niemand iets gezegd over hetgeen ik in Bangkok had gezien. De agenten van het gang stalking programma hebben ondermeer de volgende activiteiten ondernomen (iedere activiteit meerdere malen en gedurende een periode van meerdere jaren): - Afluisteren telefoons, huis, gesprekken op werk, en gesprekken tijdens sociale activiteiten. - Volgen op straat en tijdens sociale activiteiten om mij fysiek lastig te vallen. - Zich voordoen als medisch behandelaar om mij te intimideren. - Bedrog en contacteren van zakelijke contacten om mij financieel tekort te doen. - Binnentreden van de woning en auto om schade aan te richten en te intimideren. - Drogeren van versnaperingen in horecagelegenheden met als doel de productie van fotoen filmmateriaal ter vermaak voor prinses Beatrix (destijds koningin). - Bedreigingen met verkrachting, ontvoering, slavernij, ggz-institutionalisering en moord. - Moordaanslagen. - Laster, smaad en karaktermoord. - Contacteren van bijna al mijn sociale contacten, welke overgehaald zijn mij verbaal agressief te bejegenen, fysiek lastig te vallen, materieel te benadelen etc. - Blokkeren van loopbaanmogelijkheden. - Blokkeren van toegang tot onderwijs. - Blokkeren van de mogelijkheid tot een normaal gezinsleven. - Blootstelling aan schadelijke straling/tap/filmapparatuur met als doel vermaak. In feite laat het stalking programma zien dat bijna niemand in mijn omgeving kan deelnemen aan sociale interactie met mij, zonder door agenten gevraagd te worden mijn rechten in ernstige mate te schenden. Er wordt aldus in opdracht van Beatrix van Oranje gepoogd een maatschappelijk orde te creëren, waarin de Grondwet niet langer van toepassing is. Enkele van de strafbare feiten worden hieronder uitgewerkt. Gemini Consulting / Capgemini In december 2000 werkte ik bij Gemini consulting, onderdeel van de Capgemini Group. Buiten mijn medeweten om is destijds een team geïnstalleerd voor georganiseerde stalking. Mijn collega s zijn op de hoogte gebracht van een deel van de activiteiten van dit team tegen mij, om zo mijn sociale positie te ondermijnen en loopbaanmogelijkheden te blokkeren. De volgende activiteiten waren algemeen bekend bij collega s: - Ontzeggen van loopbaanmogelijkheden en weigeren normale salarisverhogingen. - Installeren van verborgen camera s. - Tappen van internet en telefoon. - Inbraken in mijn huis. - Foto s en video-opnamen gemaakt om mijn goede naam te belasteren. - Fysiek lastigvallen op de werkplek door collega s en agenten. - Laster- en smaadcampagnes.

5 De beveiliging van het Koninklijk huis was voortdurend op de hoogte van de vorderingen van het gang stalking programma. Enkele van mijn oud-collega s kunnen getuigen dat het Koninklijk huis opdracht heeft gegeven voor gang stalking, omdat zij door de beveiliging van het Koninklijk huis meerdere malen uitgenodigd zijn op locaties waar de beveiliging gehuisvest is, om aldaar te overleggen over het stalking programma. In bijlage 3 treft u foto s aan van enkele agenten die destijds betrokken waren in het gang stalking programma. Daarnaast is een lijst opgenomen van directe collega s. Iedere collega op deze lijst kan opgeroepen worden als getuige. Cambridge In 2005 startte ik met een proefschrift aan de Judge Business School in Cambridge (GB), om zo Nederland te kunnen ontvluchten. Dit zou een 3-jarig programma zijn. Hoewel ik was aangenomen en tuition fees betaalde, is mij toegang tot de opleidingsfaciliteiten ontzegd, vanwege administratieve redenen (de uitslag van de TOEFL was niet aangekomen per post). Dit is geheel buiten mijn schuld om gebeurd en het is hoogst ongebruikelijk om op basis hiervan toegang tot de onderwijsfaciliteiten te ontzeggen, temeer omdat ikzelf wel een afschrift van de TOEFL-testscore had ontvangen en deze tijdig aan de Judge Business School heb overhandigd (zie bijlage 4). De BoGS-administratie wilde dat zij direct vanuit TOEFL een afschrift van de testscore zouden ontvangen. Dit was echter door henzelf onmogelijk gemaakt, omdat zij een foutief adres bij TOEFL geregistreerd hadden sinds september Ik kon dankzij dit euvel geen gebruik maken van de bibliotheek, had geen werkplek, geen begeleiding, geen toegang tot kantoorbenodigdheden (ICT-systemen, printer, kopieerapparaat) etc. Om niet achter te raken op het programma, besloot ik thuis te werken en zelf de benodigde middelen aan te schaffen. Na een jaar slecht behandeld te zijn, bleek dat ik niet verder mocht naar het tweede jaar, hoewel ik inhoudelijk uitstekend had gepresteerd en er geen juridische grondslag was voor het blokkeren van verder onderwijs halverwege het 3-jarige programma. In oktober 2005, nadat het PhD-programma van start was gegaan voor mijn lichting, is er bewust een extra examenmoment ingelast aan het eind van het eerste studiejaar met als doel om desgewenst studenten uit het PhD-programma te kunnen zetten. Dit is juridisch gezien niet mogelijk, omdat de studenten immers al begonnen zijn aan een opleiding, te weten een 3-jarige opleiding voor het schrijven van een proefschrift. Het is desondanks gecommuniceerd en aan het eind van het jaar was ik de student die niet doormocht. Ik heb de werkzaamheden van medestudenten met mijn werk vergeleken en de helft daarvan was hoewel zij wél begeleiding hadden- onbetwistbaar van significant lagere kwaliteit dan mijn eigen werk. Als getuige kan ik alle deelnemers van het PhD-programma oproepen. In bijlage 4 treft u de schriftelijke bewijzen aan, o.a. in de vorm van correspondentie. Warwick Business School Mijn PhD werkzaamheden zette ik hierna voort aan Warwick Business School (GB). Hoewel men daar gedurende de gehele opleiding tevreden was over de kwaliteit van mijn werk, weigerde de universiteit mij een PhD-diploma tijdens de PhD-thesis verdediging. Hierin

6 speelde de heer Michael Mol (Nederlander) een centrale rol, aangezien deze bleef volhouden dat mijn werk van onvoldoende kwaliteit was. Dit was voor mij reden om het tegendeel te bewijzen en het onderzoekswerk eenvoudigweg te publiceren. Nadat ik mijn onderzoekswerk zelfstandig publiceerde bij een negental gerespecteerde academische conferenties op mijn vakgebied, kon men mij niet langer een diploma ontzeggen en werd mijn PhD-thesis alsnog goedgekeurd. In bijlage 5 treft u het bewijs hiervan aan. Als getuige wil ik oproepen Prof. Simon Collinson (Coventry, Groot-Brittannië). Boer & Croon In 2007 startte ik als consultant bij Boer & Croon in Amstelveen. Enkele maanden na mijn aantreden werd mijn directe manager Eric de Groot bezocht door de heer Joris Demmink (SG Justitie). Niet lang daarna is een AIVD-team geïnstalleerd bij Boer & Croon op slechts enkele meters van mijn eigen werkplek. Er werd mij gezegd dat de leden van dit team werkten voor Boer & Croon Vastgoed, maar dit onderdeel van Boer & Croon blijkt achteraf niet te bestaan. Het team dat verantwoordelijk was bij Boer & Croon voor de georganiseerde stalking werd geleid door de heer Pieter Cloo (nu SG Justitie) en de heer Gobert Beijers. Activiteiten die zij tegen mij ondernamen: - Afluisteren/tappen van mobiel, telefoon, internet. - Laster en smaad campagnes. - Onterechte beschuldigingen van fysiek agressief gedrag (door mevrouw I. Ritzema). - Schenden van privacy. - Zorgen dat Boer & Croon collega s zich agressief naar mij gedragen. - Blokkeren van loopbaanmogelijkheden. - Bedreiging, intimidatie en bedrog. - Psychologische mishandeling. - Ontslag bij Boer & Croon. - Georganiseerde stalking. Als getuigen kunnen al mijn collega s van Boer & Croon Consulting worden opgeroepen, omdat iedereen op de hoogte was van de activiteiten van het team tegen mij. In bijlage 6 treft u een lijst aan met oud-collega s van Boer & Croon. In bijlage 6 treft u tevens foto s aan van de agenten van het gang stalking team bij Boer & Croon. Daarnaast is een toegevoegd die een partner van Boer & Croon mij recent toezond. Hierin ontkent hij zelf betrokken te zijn geweest bij het gang stalking programma, waarmee hij impliciet aangeeft dat a) er een gang stalking programma was én b) dat hij ervoor koos om zich daar als managing partner niet mee te bemoeien. Het is ondenkbaar dat een dergelijk stalking programma op de werkplek is opgezet zonder expliciete goedkeurig van het management. Het is immers de taak van het management van de groep om problemen van deze omvang te managen naar een goede afloop.

7 Buurt surveillance Een team van agenten volgt me aldus fulltime overal waar ik heenga. Er zijn tevens permanente surveillance posten opgezet rondom mijn huis. De locaties zijn: - Nieuwe Prinsengracht 6 (2003-heden). - Nieuwe Prinsengracht ( ). - Nieuwe Achtergracht 10 (heden). - Een witte woonboot tegenover Nieuwe Prinsengracht 19 (2003/2004-heden). Agenten volgen mij 24h per dag en 7 dagen per week. Wanneer ik mijn huis verlaat, word ik fysiek gevolgd (in mijn buurtcafé, maar ook tot in behandelkamers van artsen). In bijlage 7 zijn foto s opgenomen van enkele undercover agenten. Bijna alle buren in een straal van 20 meter rondom mijn huis, zijn actief betrokken in deze criminele activiteiten. Op deze wijze worden tientallen gezinnen met voorheen normaal functionerende burgers het criminele circuit in geleid. In bijlage 7 is een lijst opgenomen van burgers wonend aan de Nieuwe Prinsengracht die op structurele wijze meedoen met criminele activiteiten tegen mij. Stadsschouwburg Amsterdam In de jaren 2008 tot 2012 ben ik continue gevolgd als ik een theatervoorstelling bezocht in de stadsschouwburg te Amsterdam. De bar Stanislavski liet undercover agenten als barbediende toe. Daarnaast is regelmatig de stoel naast mij in de theaterzaal bezet door een undercover agent (bijlage 8). Op een TV-uitzending ( van Opening Night van TA, is duidelijk te zien hoe een agent van de Nieuwe Prinsengracht 6 (zie ook bijlage 7) naast mij in de zaal zit. In feite had ik iedere keer dat ik de schouwburg bezocht een undercover agent om mij heen binnen een straal van 2 meter. Op 16 maart 2011 heb ik aan de bar van Stanislavski in de stadsschouwburg op gehoorsafstand van een undercover agent / barbediende gemeld dat ik in 2000 een pedo-orgie met Nederlanders in Bangkok heb gezien, maar niet van plan was hier ooit iets mee te doen. Hierop heeft de agent annex barbediende de directeur de heer Melle Daamen gecontacteerd, welke slechts 10 minuten later gehaast de schouwburg betrad (rond 22.30h). Naar ik aanneem heeft hij geluidsopnames van mijn gesprek aan de bar meegenomen. Op 31 maart 2011 had ik een tafel in Stanislavski gereserveerd om te eten. Die avond bestelde ik iets aan de bar en bemerkte hoe minister Ivo Opstelten naast mij zat en naast hem Koningin Beatrix. De vrouw van de heer Ivo Opstelten zat enkele tafels verderop. Dezelfde barbediende als op 16 maart 2011 kwam naar mij toe om de bestelling op te nemen en gaf herhaaldelijk aan U mag nu zeggen wat u wilt hebben. Nadat ik een drankje besteld had, werd mij door hem nogmaals duidelijk gemaakt dat het de bedoeling was dat ik méér zou vragen dan slechts dat. Ik wist niet goed hoe te reageren en hield het bij de bestelling van het drankje. Acteur Barry Atsma was die avond aanwezig en kan getuigen dat Koningin Beatrix en de heer Ivo Opstelten direct naast mij zaten aan de bar. Op 15 februari 2012 tijdens de dansvoorstelling A Louer van Peeping Tom werd ik na afloop fysiek geïntimideerd door de heer Gerard Bouman (voorheen AIVD, nu Landelijke Politie). Hij was daar in aanwezigheid van drie andere agenten in burger, waarvan ik er één herkende

8 als een lijfwacht van de Koninklijke familie van nieuwsfoto s. Deze vier personen tezamen blokkeerden mij het gangpad op meerdere momenten in een poging mij te intimideren. Geen aanleiding Na jarenlang de Koninklijke familie in bescherming te hebben genomen, zag ik in 2011 geen andere mogelijkheid dan actie te nemen en dus bekendheid te geven aan mijn situatie. In de jaren daarvoor had ik reeds contact gezocht met de AIVD, politie en Justitie om inzicht te krijgen in mijn dossiers en daar waar mogelijk deze te sluiten. Dat had niet het gewenste resultaat. In de brieven die ik als reactie ontving van de AIVD en Justitie bleek dat er geen onderzoek naar mij zou lopen en dat hiervoor vanuit hen gezien ook geen aanleiding was. Desondanks kan ik vele foto s laten zien met daarop agenten (AIVD en in politie-uniform). De meest recente ontkenningen van de AIVD en van Justitie zijn opgenomen in bijlage 9. Dit laat in ieder geval zien dat er geen formele reden is om mij te volgen. Betrokkenheid Koningshuis Diverse getuigen hebben mij laten weten dat Beatrix van Oranje-Nassau opdracht heeft gegeven mij onderwerp te maken van georganiseerde stalking en om mij ondermeer zwaar te mishandelen. Zonder de identiteit van mijn bronnen te willen prijsgeven, kan ik u (anonieme) getuigen laten horen die de identiteit van de opdrachtgever kunnen bevestigen. De persoonlijke betrokkenheid van het Koninklijk huis is daarnaast gebleken uit de aanwezigheid van Koningin Beatrix in de stadsschouwburg van Amsterdam. Zij was eerder al aanwezig geweest in Muiden op 17 mei 2002 tussen 19.00h. en 21.30h. op een locatie waar ik ernstig werd bedreigd. Die avond is een poging gedaan mij te ontvoeren en/of te vermoorden. De heer Pieter van Vollenhoven is aanwezig geweest op een locatie waar ik gestalkt werd op 24 augustus 2009 te Amsterdam. Op 19 april 2012 nam ik deel aan een zakelijke lunch over zakendoen in China georganiseerd door het HKTD council in restaurant Sea Palace in Amsterdam. Tussen 12.30h en 14.30h was op dit event aanwezig de heer Benk Korthals in gezelschap van advocaat Harro Knijff. De heer Benk Korthals gedroeg zich intimiderend naar mij, hoewel de setting suggereerde dat zij bereid zouden kunnen zijn tot een afspraak om het op te lossen. Dit is niet de wijze hoe ik gewend ben zaken te doen. Gefabriceerd alibi Het Koningshuis heeft enkele dagen na het voorval in Bangkok een alibi laten publiceren in diverse kranten. Dit zijn op zijn minst deels gefabriceerde alibi s. Alle leden van het gezin van Koningin Beatrix waren aldus nadrukkelijk aanwezig op een publiekelijk optreden, wat ongebruikelijk is. Van alle leden van het gezin van Koningin Beatrix is in krantenartikelen uitgelegd waar zij zich ophielden de dagen ervoor, wat ongebruikelijk is. Het artikel is opgenomen in bijlage 10.

9 Het belang Aangezien er jarenlang tot op de dag van vandaag op georganiseerde wijze ernstige strafbare feite tegen mij worden gepleegd, heb ik een groot belang bij vervolging. Ik vrees bovendien nog steeds voor mijn leven. Er zijn geen juridische argumenten om de rechten van burgers opzij te schuiven voor illegale vrijetijdsbestedingen van leden van de Koninklijke familie. De zware mishandeling vindt bovendien plaats onophoudelijk en overal waar ik heenga. In bijlage 11 is een lijst opgenomen van sociale contacten in binnen- en buitenland die gecontacteerd zijn door het gang stalking programma, om mij hetzij lastig te vallen, hetzij mij over te halen tot sociale activiteiten op een locatie waar ik lastig word gevallen door agenten. Georganiseerde gang stalking is een ernstige misdaad, die ten koste gaat van zowel het target (in dit geval klaagster) als de maatschappelijke ordening zelf. Vervolging is van nog groter belang voor Nederland als land. Deze ernstige strafbare feiten worden gepleegd tegen een onschuldige burger die slechts getuige was. Uiteenlopende onderdelen van het ambtenarenapparaat worden hiertoe ingezet, waarbij het bedrijfsleven en de non-profit sector zo goed als verplicht zijn om deel te nemen aan deze georganiseerde vorm van misdaad (bijlage 11). Het gedogen van strafbare feiten die de democratische rechtsorde dermate ondermijnen, is niet in het landsbelang. Om deze redenen verzoek ik u te bevelen dat de verlangde vervolging wordt ingezet terzake van de feiten waarop dit beklag betrekking heeft. Hoogachtend, Drs. G.J.M. Oortwijn MPhil PhD

10 BIJLAGEN Bijlage 1: Correspondentie met OM over aangifte a) De aangifte b) De brief aan de Officier van Justitie c) De brief van de Officier van Justitie Bijlage 2: Volgen en lastig vallen in Vietnam december 2000 a) Foto agent werkzaam voor Koninklijk huis Bijlage 3: Bewijs stalking Gemini consulting / Capgemini a) Lijst directe collega s b) Foto s agenten bij Capgemini. Bijlage 4: Cambridge PhD-programma a) Lijst deelnemers PhD-programma van Judge Business School b) bevestigt mijn applicatie Application PhD programme c) s TOEFL i.v.m. blokkeren toegang faciliteiten d) Wijziging opzet PhD-programma Judge Business School e) Diploma MPhil Management research Bijlage 5: Warwick Business School PhD-programma a) Afwijzing PhD-diploma door de heer Michael Mol b) Selectie van academische publicaties c) Toekenning PhD-diploma Bijlage 6: Boer & Croon a) Lijst directe collega s Boer & Croon consulting b) Foto s undercover agenten bij Boer & Croon c) Managing Partner over gang stalking programma Bijlage 7: Bijlage 8: Bijlage 9: Buurt gang stalking met vaste surveillance posts 2002-heden a) Agenten per surveillance post b) Agenten volgen straat c) Lijst burgers in buurt die betrokken zijn in gang stalking d) Riolering sabotage en internet sabotage Volgen in stadsschouwburg Amsterdam a) Opening Night TV-uitzending Formele ontkenning a) Brieven Justitie b) Brief AIVD Bijlage 10: Artikel van 9/12/2000 a) Koningin vindt dat een paleis ook verwelkomend moet zijn Bijlage 11: Brede maatschappelijke betrokkenheid gang stalking a) Sociale contacten betrokken in gang stalking b) Organisaties betrokken in gang stalking

Het gerechtshof Amsterdam Postadres: Postbus 1312 1000 BH Amsterdam bezoekadres: IJdok 20 1013 MM Amsterdam

Het gerechtshof Amsterdam Postadres: Postbus 1312 1000 BH Amsterdam bezoekadres: IJdok 20 1013 MM Amsterdam Het gerechtshof Amsterdam Postadres: Postbus 1312 1000 BH Amsterdam bezoekadres: IJdok 20 1013 MM Amsterdam Mevrouw G.J.M. Oortwijn Nieuwe Prinsengracht 10 huis 1018 XH Amsterdam Amsterdam, 13 oktober

Nadere informatie

BIJLAGEN. Correspondentie met OM over aangifte a) De aangifte b) De brief aan de Officier van Justitie c) De brief van de Officier van Justitie

BIJLAGEN. Correspondentie met OM over aangifte a) De aangifte b) De brief aan de Officier van Justitie c) De brief van de Officier van Justitie BIJLAGEN Bijlage 1: Correspondentie met OM over aangifte a) De aangifte b) De brief aan de Officier van Justitie c) De brief van de Officier van Justitie Bijlage 2: Volgen en lastig vallen in Vietnam december

Nadere informatie

BIJLAGEN. Correspondentie met OM over aangifte a) De aangifte b) De brief aan de Officier van Justitie c) De brief van de Officier van Justitie

BIJLAGEN. Correspondentie met OM over aangifte a) De aangifte b) De brief aan de Officier van Justitie c) De brief van de Officier van Justitie BIJLAGEN Bijlage 1: Correspondentie met OM over aangifte a) De aangifte b) De brief aan de Officier van Justitie c) De brief van de Officier van Justitie Bijlage 2: Volgen en lastig vallen in Vietnam december

Nadere informatie

BIJLAGE 2: Lijst teamleden gang stalking programma

BIJLAGE 2: Lijst teamleden gang stalking programma BIJLAGE 2: Lijst teamleden gang stalking programma A. Lijst teamleden gang stalking programma bij Boer & Croon (I) Selectie van leden gang stalking organisatie 2000 tot heden Joris Demmink (NL) - Bezocht

Nadere informatie

BIJLAGEN. Correspondentie met OM over aangifte a) De aangifte b) De brief aan de Officier van Justitie c) De brief van de Officier van Justitie

BIJLAGEN. Correspondentie met OM over aangifte a) De aangifte b) De brief aan de Officier van Justitie c) De brief van de Officier van Justitie BIJLAGEN Bijlage 1: Correspondentie met OM over aangifte a) De aangifte b) De brief aan de Officier van Justitie c) De brief van de Officier van Justitie Bijlage 2: Volgen en lastig vallen in Vietnam december

Nadere informatie

BIJLAGE 8: Boer & Croon (2007-2009) A. Lijst directe collega s Boer & Croon consulting B. Foto s undercover agenten bij Boer & Croon C.

BIJLAGE 8: Boer & Croon (2007-2009) A. Lijst directe collega s Boer & Croon consulting B. Foto s undercover agenten bij Boer & Croon C. BIJLAGE 8: Boer & Croon (2007-2009) A. Lijst directe collega s Boer & Croon consulting B. Foto s undercover agenten bij Boer & Croon C. Joris Demmink, Maurits van Vollenhoven en Bernard van Vollenhoven

Nadere informatie

BIJLAGE 6: Volgen buitenland A. Da Lat Vietnam - na voorval Bangkok (2000) B. Syrië op vakantie na bezoek vriendin bij VN (2010)

BIJLAGE 6: Volgen buitenland A. Da Lat Vietnam - na voorval Bangkok (2000) B. Syrië op vakantie na bezoek vriendin bij VN (2010) BIJLAGE 6: Volgen buitenland A. Da Lat Vietnam - na voorval Bangkok (2000) B. Syrië op vakantie na bezoek vriendin bij VN (2010) Volgen en lastig vallen in de stad Da Lat in Vietnam 2000 Onderstaande foto

Nadere informatie

BIJLAGEN. Correspondentie met OM over aangifte a) De aangifte b) De brief aan de Officier van Justitie c) De brief van de Officier van Justitie

BIJLAGEN. Correspondentie met OM over aangifte a) De aangifte b) De brief aan de Officier van Justitie c) De brief van de Officier van Justitie BIJLAGEN Bijlage 1: Correspondentie met OM over aangifte a) De aangifte b) De brief aan de Officier van Justitie c) De brief van de Officier van Justitie Bijlage 2: Volgen en lastig vallen in Vietnam december

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg-Noord op 14 juli 2008 heeft geweigerd de aangifte van diefstal van haar kat op te nemen. Beoordeling

Nadere informatie

d. Noteer de 7 W s voor eventuele aangifte bij de politie. Zie bijlage 2.

d. Noteer de 7 W s voor eventuele aangifte bij de politie. Zie bijlage 2. Doel: Het creëren van een veilige werkomgeving. Onder agressie verstaan wij elke vorm van ongewenst gedrag zowel verbaal als ook fysiek. Zie bijlage 1. Handelwijze bij telefonisch ongewenst gedrag: 1.

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Sector Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni Rapportnummer: 2013/073

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni Rapportnummer: 2013/073 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni 2013 Rapportnummer: 2013/073 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een consulent van de sociale dienst van de gemeente Weert hem heeft

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 Rapport Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR) hem onheus heeft bejegend toen hij begin mei 2006

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 november 2006 Rapportnummer: 2006/368

Rapport. Datum: 16 november 2006 Rapportnummer: 2006/368 Rapport Datum: 16 november 2006 Rapportnummer: 2006/368 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop een ambtenaar van het regionale politiekorps Gelderland-Zuid hem na zijn aanhouding op 20 mei 2005

Nadere informatie

3963 Crans sur Sierre Chipshol Holding BV Zwitserland Boeingavenue 250 1119 PZ Schiphol-Rijk Telefoon: 020-653 5599

3963 Crans sur Sierre Chipshol Holding BV Zwitserland Boeingavenue 250 1119 PZ Schiphol-Rijk Telefoon: 020-653 5599 Drs J. Poot Correspondentieadres: 3963 Crans sur Sierre Chipshol Holding BV Zwitserland Boeingavenue 250 1119 PZ Schiphol-Rijk Telefoon: 020-653 5599 Ministerie van Veiligheid en Justitie Minister I.W.

Nadere informatie

RE: Verzoek informatie

RE: Verzoek informatie RE: Verzoek informatie 16-8-2012 Aan: Henk Broeders CC: Jurgen Wasser, Cindy Bres Geachte heer Broeders, Wellicht is onderstaande e-mail aan uw aandacht ontsnapt vanwege de vakanties. Gezien de ernst van

Nadere informatie

BIJLAGE 2: Beschrijving betrokken personen A. Beschrijving vier uitvoerend organisatoren gang stalking programma B. Beschrijving selectie

BIJLAGE 2: Beschrijving betrokken personen A. Beschrijving vier uitvoerend organisatoren gang stalking programma B. Beschrijving selectie BIJLAGE 2: Beschrijving betrokken personen A. Beschrijving vier uitvoerend organisatoren gang stalking programma B. Beschrijving selectie leden/managers van het gang stalking programma Uitvoerend organisatoren

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord- Nederland.

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord- Nederland. Een extra stap Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord- Nederland. Datum: 16 april 2015 Rapportnummer: 2015/076 2 Klacht Verzoeker klaagt erover

Nadere informatie

Rapport. Datum: Rapportnummer: 2011/

Rapport. Datum: Rapportnummer: 2011/ Rapport Rapport betreffende een klacht over de Inspectie voor de gezondheidszorg Bestuursorgaan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te den Haag Datum: Rapportnummer: 2011/ 2 Klacht Verzoekers

Nadere informatie

V. stelde verzoeker van deze overdracht bij brief van dezelfde datum op de hoogte.

V. stelde verzoeker van deze overdracht bij brief van dezelfde datum op de hoogte. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaren van het regionale politiekorps Brabant Zuid-Oost zijn aangifte van oplichting door W. die op 15 november 2006 was opgenomen, pas op 17

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op VZA ambulances 1 Inhoudsopgave pag 1. Inleiding 3 2. Doel en reikwijdte 4 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. A, moeder van B, leerling VMBO klas 3kbad van het C te D, wonende te D, verzoeker, hierna te noemen klaagster

SAMENVATTING ADVIES. A, moeder van B, leerling VMBO klas 3kbad van het C te D, wonende te D, verzoeker, hierna te noemen klaagster 102472 SAMENVATTING Klacht tegen coördinator onderbouw met betrekking tot bejegening leerling VO Klaagster klaagt dat de coördinator onderbouw VMBO haar zoon zou hebben vernederd en emotioneel zou hebben

Nadere informatie

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begripsbepaling... 3 3 Eigen waarneming van ongewenste intimiteiten... 3 4 Vermoeden van ongewenste intimiteiten...

Nadere informatie

2. Ouder/verzorger klaagt er verder over dat organisatie niet heeft gereageerd op haar brief d.d. 22 december 2008.

2. Ouder/verzorger klaagt er verder over dat organisatie niet heeft gereageerd op haar brief d.d. 22 december 2008. 09-40 Communicatie, financiën 2009 Opvangvorm organisatie met meer kinderopvangvormen Betreft financiën Inleiding De klacht 1. Ouder/verzorger klaagt er over dat organisatie haar al enige tijd lastig valt

Nadere informatie

Datum 28 februari 2013 Onderwerp Beantwoording kamervragen over vervolgingen en veroordelingen wegens majesteitsschennis

Datum 28 februari 2013 Onderwerp Beantwoording kamervragen over vervolgingen en veroordelingen wegens majesteitsschennis 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Datum: 7 juli Rapportnummer: 2014/071

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Datum: 7 juli Rapportnummer: 2014/071 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Datum: 7 juli 2014 Rapportnummer: 2014/071 2 Feiten Op 28 november 2013 hebben politieambtenaren van

Nadere informatie

Van: JMJG van Baardwijk PER Postbus AX EINDHOVEN Tel /

Van: JMJG van Baardwijk PER  Postbus AX EINDHOVEN Tel / Van: JMJG van Baardwijk PER E-MAIL Postbus 918 5600 AX EINDHOVEN Tel. 06-48706748 / +32 485 043482 Aan: Lumens Groep T.a.v. de Klachtencommissie Postbus 2077 5600 CB EINDHOVEN Onderwerp: Klacht tegen Raad

Nadere informatie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Van onderstaande zaken zijn nummer 0038 t/m 0052 in 2008 onder de aandacht gebracht. Zaak 0031 is zowel in 2006,

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Groningen. Datum: 8 juni 2011. Rapportnummer: 2011/0169

Rapport. Rapport over een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Groningen. Datum: 8 juni 2011. Rapportnummer: 2011/0169 Rapport Rapport over een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Groningen. Datum: 8 juni 2011 Rapportnummer: 2011/0169 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaren van het regionale

Nadere informatie

Collegialiteit. Uitlatingen over collega.

Collegialiteit. Uitlatingen over collega. Collegialiteit. Uitlatingen over collega. Tussen twee makelaars, klager en beklaagde, bestaan reeds enige tijd conflicten welke tot verschillende gerechtelijke procedures hebben geleid. In de onderhavige

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 december 1998 Rapportnummer: 1998/585

Rapport. Datum: 29 december 1998 Rapportnummer: 1998/585 Rapport Datum: 29 december 1998 Rapportnummer: 1998/585 2 Klacht Op 30 december 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Venlo, met een klacht over een gedraging van het

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier slachtoffer Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

Samenvatting van de aanleiding, het verloop, de resultaten en de besluitvorming in het Rolodex-onderzoek

Samenvatting van de aanleiding, het verloop, de resultaten en de besluitvorming in het Rolodex-onderzoek 23 december 2013 PaG/BiZJ45022 8IJLAGE 1 Samenvatting van de aanleiding, het verloop, de resultaten en de besluitvorming in het Rolodex-onderzoek Het Rolodex-onderzoek komt voort uit een ander strafrechtelijk

Nadere informatie

Opdrachtgevers: mevrouw A.J. Grootoonk (gemeentesecretaris) de heer J.D. Pruim (griffier)

Opdrachtgevers: mevrouw A.J. Grootoonk (gemeentesecretaris) de heer J.D. Pruim (griffier) Resultaten onderzoek naar melding over wangedrag, i.c. intimidatie door een ambtenaar Gemeente Almere Opdrachtgevers: mevrouw A.J. Grootoonk (gemeentesecretaris) de heer J.D. Pruim (griffier) Tienhoven,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 Uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Team strafrecht Zittingsplaats Zutphen Meervoudige kamer Parketnummer: [jw.sys.1.verdachte_1_parketnummer]05/860948-13 Uitspraak d.d. 22 oktober 2013

Nadere informatie

Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating

Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating Bij de aanpak van huwelijksdwang en gedwongen achterlating dient het belang van het slachtoffer centraal te staan. De in Nederland geldende wet-

Nadere informatie

De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht

De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht Klaas Rozemond (universitair hoofddocent strafrecht Vrije Universiteit Amsterdam, rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Amsterdam) De feiten Uit het pleidooi

Nadere informatie

de heer L., makelaar in onroerende zaken, kantoorhoudende te B, hierna te noemen beklaagde Zitting: donderdag 18 oktober 2012

de heer L., makelaar in onroerende zaken, kantoorhoudende te B, hierna te noemen beklaagde Zitting: donderdag 18 oktober 2012 RAAD VAN TOEZICHT HILVERSUM Optreden als makelaar of niet? Aan koper inlichtingen verstrekt over voormalige echtelijke woning. Doelbewuste poging om ex-echtgenote te beschadigen. Bij de echtscheiding tussen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 juni 2006 Rapportnummer: 2006/223

Rapport. Datum: 23 juni 2006 Rapportnummer: 2006/223 Rapport Datum: 23 juni 2006 Rapportnummer: 2006/223 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat twee met naam genoemde politieambtenaren van het district Kerkrade van het regionale politiekorps Limburg Zuid hem

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG Inhoudsopgave Voorwoord 1 Reglement inzake ongewenst gedrag 2 Klachtenregeling ongewenst gedrag 4 VOORWOORD In deze nota Preventie en bestrijding

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337

Rapport. Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337 Rapport Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Utrecht is omgegaan met de op 9 december 2004

Nadere informatie

Datum 2 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat het nieuwe tapbeleid van Justitie een aanval is op onze grondrechten

Datum 2 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat het nieuwe tapbeleid van Justitie een aanval is op onze grondrechten 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Inleiding Ymere vindt openheid, fatsoen en integer handelen erg belangrijk. Ymere wil dat medewerkers bij hun handelen hoge normen hanteren op dit gebied. Dit

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-373 d.d. 13 december 2013 (mr. R.J. Paris, voorzitter, terwijl mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Samenvatting Consument heeft drie betaalrekeningen

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Betreft: klacht schending kinderrechten door de Raad voor de Kinderbescherming, regio Zuidoost Nederland.

Betreft: klacht schending kinderrechten door de Raad voor de Kinderbescherming, regio Zuidoost Nederland. de Kinderombudsman Postbus 93122 2509 AC Den Haag Wijnandsrade, 5 december 2014. Betreft: klacht schending kinderrechten door de Raad voor de Kinderbescherming, regio Zuidoost Nederland. klacht ingediend

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.1808 (040.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207

Rapport. Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207 Rapport Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207 2 Klacht Op 26 maart 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Oldenzaal met een klacht over een gedraging van het regionale

Nadere informatie

Rapport 1998/322, nationale ombudsman, 3 augustus 1998

Rapport 1998/322, nationale ombudsman, 3 augustus 1998 Rapport 1998/322, nationale ombudsman, 3 augustus 1998 Klacht 1 Achtergrond 1 Onderzoek 1 Bevindingen 2 Beoordeling en conclusie 4 KLACHT Op 16 april 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie-eenheid Den Haag. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/098

Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie-eenheid Den Haag. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/098 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie-eenheid Den Haag. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/098 2014/098 de Nationale ombudsman 1/5 Gerard* is eigenaar van een

Nadere informatie

Protocol seksueel misbruik Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland

Protocol seksueel misbruik Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland Protocol seksueel misbruik Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland Artikel 1. Definities 1.1. Seksueel misbruik a. Onder seksueel misbruik wordt verstaan: Al dat fysieke of verbale gedrag van de medewerker,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 Rapport Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Holland Midden/kantoor Leiden zijn (privé-)agenda niet aan hem heeft geretourneerd. Beoordeling

Nadere informatie

Vereniging Veterans MC Netherlands E-mail: joseph@veteransmc.nl P.a. Kasteeltraverse 90 Tel: 040 82 00 488 5701 NR HELMOND Fax: 040 82 00 462

Vereniging Veterans MC Netherlands E-mail: joseph@veteransmc.nl P.a. Kasteeltraverse 90 Tel: 040 82 00 488 5701 NR HELMOND Fax: 040 82 00 462 Vereniging Veterans MC Netherlands E-mail: joseph@veteransmc.nl P.a. Kasteeltraverse 90 Tel: 040 82 00 488 5701 NR HELMOND Fax: 040 82 00 462 Aan: Gerechtshof s-hertogenbosch Afdeling beklag art. 12 Strafvordering

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 juni 2007 Rapportnummer: 2007/122

Rapport. Datum: 19 juni 2007 Rapportnummer: 2007/122 Rapport Datum: 19 juni 2007 Rapportnummer: 2007/122 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop het regionale politiekorps Haaglanden heeft gehandeld vanaf het moment dat zij op 5 februari 2004 namens

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik hoofdlijnen De zij kennis vertrouwenscommissie heeft uitgewerkt. acht genomen zich verantwoordelijk In van heeft praktijk beschuldigingen

Nadere informatie

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving INFORMATIE Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving U hebt contact opgenomen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), omdat u vermoedt dat een kind in uw

Nadere informatie

2 S ÜKÏ. Doc. nr.: 1251 :87 C!ass nr.: Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman Thijs Rinsemastraat 22 9204 LA Drachten

2 S ÜKÏ. Doc. nr.: 1251 :87 C!ass nr.: Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman Thijs Rinsemastraat 22 9204 LA Drachten Thijs Rinsemastraat 22 Aangetekend met ontvangstbewijs retour Provinciale Staten Fryslân dhr. drs. A. Oortgiesen - Griffier Doc. nr.: 1251 :87 C!ass nr.: 2 S ÜKÏ ine Bon. door: n oj. aonenoni IJ 1 Hoofd

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/287

Rapport. Datum: 29 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/287 Rapport Datum: 29 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/287 2 Klacht Op 4 augustus 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw P. te Almere, ingediend door mevrouw mr. J.A. Neslo, advocaat

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Drenthe. Datum: 28 juni Rapportnummer: 2011/194

Rapport. Rapport over een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Drenthe. Datum: 28 juni Rapportnummer: 2011/194 Rapport Rapport over een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Drenthe. Datum: 28 juni 2011 Rapportnummer: 2011/194 2 Klacht Verzoekers, een vrouw, een jongeman en hun advocaat klagen

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

SEKSISME TEGENGAAN: EEN UITDAGING VOOR DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN. Een woordje uitleg bij de wet tegen seksisme in de openbare ruimte

SEKSISME TEGENGAAN: EEN UITDAGING VOOR DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN. Een woordje uitleg bij de wet tegen seksisme in de openbare ruimte SEKSISME TEGENGAAN: EEN UITDAGING VOOR DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN Een woordje uitleg bij de wet tegen seksisme in de openbare ruimte EEN WET TEGEN SEKSISME, IS DAT NODIG? WAT IS SEKSISME, VOLGENS

Nadere informatie

Voorts heeft de Nationale ombudsman uit eigen beweging onderzoek gedaan naar de volgende gedraging:

Voorts heeft de Nationale ombudsman uit eigen beweging onderzoek gedaan naar de volgende gedraging: Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een officier van justitie te Almelo heeft verzuimd met naam genoemde stukken, die door haar advocaat aan de officier zijn gezonden, aan het strafdossier

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO SAMENVATTING 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO Een ouder klaagt erover dat de school haar onvoldoende heeft geïnformeerd over

Nadere informatie

Rapport. Publicatiedatum: 4 maart Rapportnummer: 2015/038

Rapport. Publicatiedatum: 4 maart Rapportnummer: 2015/038 Rapport Publicatiedatum: 4 maart 2015 Rapportnummer: 2015/038 Samenvatting Verzoeker klaagt over de gang van zaken bij de aanslagregeling inkomstenbelasting 2010, 2011 en 2012. Hij mocht van de Belastingdienst

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282 Rapport Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat hij, nadat hij op 14 mei 2003 een aanvraag om verlenging van zijn verblijfsvergunning voor bepaalde tijd had

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 291 d.d. 24 oktober 2011 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. H.J. Schepen, leden en mr. E.P.A. Bogers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Datum 7 november 2013 Onderwerp Beantwoording kamervragen over het artikel Onderzoek naar oudambtenaar

Datum 7 november 2013 Onderwerp Beantwoording kamervragen over het artikel Onderzoek naar oudambtenaar 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Misdrijven die tegen een BOA gepleegd kunnen worden. Pagina 176 tm 183

Misdrijven die tegen een BOA gepleegd kunnen worden. Pagina 176 tm 183 Misdrijven die tegen een BOA gepleegd kunnen worden Pagina 176 tm 183 Wat gaan we behandelen Ambtsdwang (Art. 179 Sr) Wederspannigheid (Art 180 Sr) Belediging (Art 266, 267 sub 2 Sr) Niet voldoen aan

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162

Rapport. Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162 Rapport Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop ambtenaren van het regionale politiekorps Utrecht op 6 mei 2006 hebben gereageerd op zijn verzoek om

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 16 december 2015 Rapportnummer: 2015/170

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 16 december 2015 Rapportnummer: 2015/170 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 16 december 2015 Rapportnummer: 2015/170 2 Aanleiding Verzoekster was werkzaam als tolk en verrichtte regelmatig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong

Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong Agressie En Geweld... 2 Richtlijn... 2 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid... 3 Stappenplan bij agressief gedrag van:... 3 De medewerker...

Nadere informatie

Een onderzoek naar het vorderen van een identiteitsbewijs door de politie.

Een onderzoek naar het vorderen van een identiteitsbewijs door de politie. Rapport Een onderzoek naar het vorderen van een identiteitsbewijs door de politie. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de politiechef van de regionale eenheid Oost-Brabant gegrond.

Nadere informatie

Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger.

Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger. Rapport Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger. Oordeel Op basis van het onderzoek is van oordeel dat de klacht over de minister

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 maart 2003 Rapportnummer: 2003/061

Rapport. Datum: 21 maart 2003 Rapportnummer: 2003/061 Rapport Datum: 21 maart 2003 Rapportnummer: 2003/061 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Leiden (per 1 januari 2003 onderdeel van de Belastingdienst/Holland

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier nabestaande(n) Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

Wat te doen bij een klacht?

Wat te doen bij een klacht? Wat te doen bij een klacht? ouders / verzorgers / kinderen / medewerkers Klagen mag! Klagen heeft voor veel mensen een negatieve klank. Het uiten van een klacht kan echter juist bijdragen tot het verbeteren

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177

Rapport. Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177 Rapport Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177 2 Klacht Op 23 december 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw Pr. te Rotterdam, ingediend door de heer mr. R., advocaat te

Nadere informatie

Strafrecht in de zorg / Preventie

Strafrecht in de zorg / Preventie Strafrecht in de zorg / Preventie 7 oktober 2013 Mr. Marcel Smit en mr. Tina Sandrk Onderwerpen Inleiding Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) Openbaar Ministerie (OM) Gegevensuitwisseling IGZ en OM

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/445

Rapport. Datum: 12 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/445 Rapport Datum: 12 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/445 2 Klacht Op 5 december 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Arnhem, ingediend door de heer F. te Doorwerth, met

Nadere informatie

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens 26 september 2008 RA0829612 Samenvatting Eind mei

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Sector Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties >Retouradres Postbus 20010 2500 EA Den Haag AANGETEKEND / REGISTERED Onderdeel Inlichtingen T (079) 320 52 27 F (070) 320 07 33 Ons kenmerk 4541886/01

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222

Rapport. Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222 Rapport Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie te Maastricht geen uitvoering heeft gegeven aan de door het gerechtshof te 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Versie februari 2012 Je huilde Logisch, je was nog zo klein En wat kon je anders Wanneer er niemand voor je kon zijn? Ik heb het geprobeerd Maar ik was

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen:

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen: Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: de ongeruste patiënt of ouder die voor de tweede keer in korte tijd of dezelfde dag naar de huisartsenpraktijk belt en het belang van registratie

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht. Datum: 6 mei 2013. Rapportnummer: 2013/047

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht. Datum: 6 mei 2013. Rapportnummer: 2013/047 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht Datum: 6 mei 2013 Rapportnummer: 2013/047 2 Klacht Verzoeksters klagen over de beslissing van de Belastingdienst/Toeslagen van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021

Rapport. Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021 Rapport Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Koninklijke Marechaussee op 20 april 2005 aan zijn moeder een noodpaspoort heeft verleend, afgaande op informatie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 1999 Rapportnummer: 1999/301

Rapport. Datum: 7 juli 1999 Rapportnummer: 1999/301 Rapport Datum: 7 juli 1999 Rapportnummer: 1999/301 2 Klacht Op 26 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer F. te Vorden, met een klacht over een gedraging van de Dienst

Nadere informatie