Het gerechtshof Amsterdam Postbus BH Amsterdam bezoekadres: IJdok MM Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het gerechtshof Amsterdam Postbus 1312 1000 BH Amsterdam bezoekadres: IJdok 20 1013 MM Amsterdam"

Transcriptie

1 Het gerechtshof Amsterdam Postbus BH Amsterdam bezoekadres: IJdok MM Amsterdam Mevrouw G.J.M. Oortwijn Nieuwe Prinsengracht 10 huis 1018 XH Amsterdam Amsterdam, 22 november 2013 Betreft: Klacht niet-vervolgen strafbaar feit (art. 12 Sv) Edelgrootachtbare Heer / Vrouwe, In november 2011 heb ik zowel per post als persoonlijk bij de politie te Amsterdam aangifte gedaan terzake van ondermeer ontucht, zware mishandeling met voorbedachten rade, stalking, etc. (een gedetailleerde lijst is hieronder weergegeven). De politie weigerde deze aangifte aan te nemen, omdat het (destijds) mede een zittend staatshoofd betrof. Ik was het daar niet mee eens en besloot hierop een kopie van mijn eerder per post verzonden aangifte schriftelijk achter te laten op het politiebureau aan de Prinsengracht te Amsterdam. Verzoek vervolging Het gemeld strafbaar feit, met parketnummer APAD , wordt door de Officier van Justitie te Amsterdam niet vervolgd. Hierover wil ik mijn beklag doen. In bijlage 1 treft u aan a) de aangifte, b) de brief aan de Officier van Justitie, c) de brief van de Officier van Justitie. Ik heb een rechtstreeks belang bij de vervolging van prinses Beatrix van Oranje-Nassau (voormalig koningin); voormalig minister de heer Benk Korthals; voormalig minister de heer Piet-Hein Donner; en voormalig SG van Justitie de heer Joris Demmink. Vanaf het moment dat ik getuige ben geweest van een strafbaar feit door Beatrix van Oranje-Nassau en haar familie gepleegd tezamen met minister Benk Korthals in Bangkok in het jaar 2000 (ontucht met een minderjarig kind op een openbare locatie die zichtbaar was vanaf de straat), ben ik in opdracht van prinses Beatrix door diverse (geheim) agenten op vele vlakken gestalkt en zijn de meeste van mijn grondrechten geschonden [.]. De heer Donner en de heer Demmink hebben een grote rol gespeeld in het ten uitvoer brengen van het gang stalking programma. Het doel was en is om mij volledig hulpeloos te maken, om zo af te dwingen dat ik nooit melding zou kunnen doen van hetgeen waarvan ik getuige ben geweest. In deze aangifte zijn slechts enkele strafbare feiten genoemd die tegen mij zijn gepleegd, omdat het onmogelijk is om volledig te zijn. Juist vanwege dit professionele gang stalking programma heb ik na jaren van stilzwijgen in 2011 besloten niet langer de Koninklijke familie in bescherming te nemen.

2 Aangezien mij tot op de dag van vandaag het leven onmogelijk wordt gemaakt in binnen- en buitenland, meen ik dat het onacceptabel is dat deze onjuiste interpretatie van de Koninklijke onschendbaarheid wordt gedoogd. Bovendien betreft het nu een voormalig staatshoofd. Strafbare feiten Op 6 december 2000 in Bangkok, was ik getuige van hoe prinses Beatrix (destijds Koningin Beatrix) en de heer Benk Korthals deelnemer waren aan een ontucht-orgie met een minderjarig kind, dat duidelijk getraind was om professioneel seksuele handelingen te verrichten bij volwassenen. De locatie was een openbare gelegenheid, welke zichtbaar was vanaf de straat. Een gedetailleerde omschrijving hiervan is opgenomen in de oorspronkelijk aangifte van 15 november 2011 (bijlage 1). Een exacte locatie kan ik desgewenst geven. Als getuige wil ik oproepen mevrouw Anouk Vanherf, woonachtig te Brussel, België. Als tweede getuige wil ik oproepen mevrouw Isabelle X1, woonachtig te Leuven, België. Als derde getuige wil ik oproepen de heer Bart X2, woonachtig te Antwerpen, België. Zonder de intentie te hebben volledig te zijn, treft u hier een lijst aan van strafbare feiten gepleegd in het kader van hetgeen ik getuige was in Bangkok. - Misbruik van ministeriële verantwoordelijkheid voor het plegen van strafbare feiten. - Schennis van de eerbaarheid op/aan plaats bestemd voor openbaar verkeer (Bangkok). - Ontucht met een jong kind (Bangkok). - Samenspanning betreffende de onderstaande strafbare feiten. - In gevaar brengen van de staatsveiligheid. - Ambtsdwang betreffende de onderstaande strafbare feiten. - Willens en wetens onschuldige burger aanmerken als gevaar voor de staatsveiligheid. - Opdracht geven tot en meewerken aan bedreiging, zware mishandeling en stalking. - Opdracht geven tot en meewerken aan smaad/laster en karaktermoord. - Mensenhandel cq. mensenroof. - Pogingen tot moord en/of ontvoering. - Afluisteren van binnen en buiten gevoerde gesprekken met apparaat. - Ambtelijke positie gebruiken voor dreiging/dwang voor plegen van strafbare feiten. Deze georganiseerde stalking is begonnen in December In bijlage 2 treft u een foto aan van een undercover agent die mij reeds lastig viel tijdens de kerstdagen in December 2000 in Da Lat (Vietnam). Dit was enkele weken na het voorval in Bangkok. Onschendbaarheid niet van toepassing Prinses Beatrix is geen staatshoofd meer, waardoor zij niet langer onschendbaarheid geniet. Het gedogen van strafbare feiten gepleegd door een zittend staatshoofd tegen een burger van Nederland is bovendien een onjuiste interpretatie van de onschendbaarheid in de Grondwet. De ministeriële verantwoordelijkheid is in de Grondwet te vinden onder artikel 42. Dit wetsartikel beschrijft de onschendbaarheid van de koning(in). Voor alles wat de koning(in) doet of zegt, dient de direct verantwoordelijke minister door het parlement ter verantwoording te worden geroepen. Het verwijst alleen naar activiteiten relevant voor de politieke en openbare functie van het staatshoofd en geenszins naar strafbare feiten. Vóór 1848 hield de

3 onschendbaarheid wél in, dat de koning boven de wet stond en bovendien strafrechtelijk niet kon worden vervolgd voor strafbare feiten. Sinds 1848 is dat niet het geval. De Engelse zin The king can do no wrong moet nu uitgelegd worden als dat de koning(in) zich aan de (grond)wet zal moeten gedragen, wil hij/zij boven de partijen kunnen staan. De belangrijkste architect van het constitutionele stelsel van 1848 is Johan Rudolph Thorbecke ( ). Hij schreef het volgende over de onschendbaarheid van de Koning. De Vorst die de Grondwet verscheurt of niet erkent, verliest het regt, dat hij uit de Grondwet had. Zijne onschendbaarheid is niet bestemd om eene schuilplaats te zijn van wetverkrachting (Thorbecke, Aanteekening op de Grondwet, 2de uitgave, Amsterdam 1841) Thorbecke herdefinieerde met de nieuwe definitie van onschendbaarheid ook het Engelse adagium the King can do no wrong, dat bovenal een waarborg wil zijn van recht en staat: Het beteekent niet, al wat de Koning doet, is regt; het beteekent, waar onregt is gehandeld, handelde de Koning niet; het koninklijke individu, dat onregt pleegde, houdt op Koning te zijn. Een persoon kan de hoogste magt slechts onder de voorwaarde bezitten, dat hij regt doe. (Thorbecke, Aanteekening op de Grondwet, 2de uitgave, Amsterdam 1841) Het gedogen van strafbare feiten van een (voormalig) staatshoofd is niet opgenomen in de grondwet, zoals dat wel het geval is van de (hier geschonden) grondrechten van mijzelf als burger. Aangezien klaagster tot op de dag van vandaag het leven op alle vlakken onmogelijk wordt gemaakt in binnen- en buitenland, meen ik dat het onacceptabel is dat deze onjuiste interpretatie van de Koninklijke onschendbaarheid wordt gedoogd. Bovendien betreft het nu een voormalig staatshoofd. Het betreft een voormalig staatshoofd. Ook van afgeleide ministeriele verantwoordelijkheid kan hier geen sprake zijn. Voor zover afgeleide ministeriele verantwoordelijkheid van leden van de Koninklijke familie te verdedigen is (de meningen zijn hierover nadrukkelijk verdeeld), heeft deze hoogstens betrekking op activiteiten die een zittend staatshoofd ondersteunen in diens openbare functie. Koning Willem-Alexander neemt een risico, waar zijn Koningschap strafbare feiten van prinses Beatrix of de heer Benk Korthals afdekt of toelaat overheidsdienaren dit te doen. De Vorst, die een onwettig Gouvernement met zijn persoon zou willen dekken, doet afstand van zijne onverantwoordelijkheid, en legt de kroon neder. (Thorbecke, Rechtsgeleerd bijblad, 3 e deel, 1841) De heer Benk Korthals is aldus vanuit zijn positie als minister destijds geenszins verantwoordelijk voor hetgeen is gepleegd aan strafbare feiten door leden van de Koninklijke familie. Hij is verantwoordelijk voor de strafbare feiten door hemzelf gepleegd in Bangkok en medeverantwoordelijk voor hetgeen mij is aangedaan in Nederland door en/of in opdracht van het ministerie van Justitie. Programma georganiseerde stalking In december 2000 heeft Koningin Beatrix in samenspraak met minister Benk Korthals en premier Wim Kok opdracht gegeven aan de AIVD om een georganiseerd gang stalking

4 programma op te zetten, met als doel mijn leven op alle aspecten zinloos te maken. Dit betekent dat jarenlang 24h per dag en 7 dagen per week mijn rechten zijn aangetast, om een staat van hulpeloosheid te creëren. In het kader van dit georganiseerde stalking programma zijn vele strafbare feiten gepleegd tegen een burger die hiertoe geen enkele aanleiding gaf, noch enig bedreiging vormde. Al die tijd had ik namelijk niemand iets gezegd over hetgeen ik in Bangkok had gezien. De agenten van het gang stalking programma hebben ondermeer de volgende activiteiten ondernomen (iedere activiteit meerdere malen en gedurende een periode van meerdere jaren): - Afluisteren telefoons, huis, gesprekken op werk, en gesprekken tijdens sociale activiteiten. - Volgen op straat en tijdens sociale activiteiten om mij fysiek lastig te vallen. - Zich voordoen als medisch behandelaar om mij te intimideren. - Bedrog en contacteren van zakelijke contacten om mij financieel tekort te doen. - Binnentreden van de woning en auto om schade aan te richten en te intimideren. - Drogeren van versnaperingen in horecagelegenheden met als doel de productie van fotoen filmmateriaal ter vermaak voor prinses Beatrix (destijds koningin). - Bedreigingen met verkrachting, ontvoering, slavernij, ggz-institutionalisering en moord. - Moordaanslagen. - Laster, smaad en karaktermoord. - Contacteren van bijna al mijn sociale contacten, welke overgehaald zijn mij verbaal agressief te bejegenen, fysiek lastig te vallen, materieel te benadelen etc. - Blokkeren van loopbaanmogelijkheden. - Blokkeren van toegang tot onderwijs. - Blokkeren van de mogelijkheid tot een normaal gezinsleven. - Blootstelling aan schadelijke straling/tap/filmapparatuur met als doel vermaak. In feite laat het stalking programma zien dat bijna niemand in mijn omgeving kan deelnemen aan sociale interactie met mij, zonder door agenten gevraagd te worden mijn rechten in ernstige mate te schenden. Er wordt aldus in opdracht van Beatrix van Oranje gepoogd een maatschappelijk orde te creëren, waarin de Grondwet niet langer van toepassing is. Enkele van de strafbare feiten worden hieronder uitgewerkt. Gemini Consulting / Capgemini In december 2000 werkte ik bij Gemini consulting, onderdeel van de Capgemini Group. Buiten mijn medeweten om is destijds een team geïnstalleerd voor georganiseerde stalking. Mijn collega s zijn op de hoogte gebracht van een deel van de activiteiten van dit team tegen mij, om zo mijn sociale positie te ondermijnen en loopbaanmogelijkheden te blokkeren. De volgende activiteiten waren algemeen bekend bij collega s: - Ontzeggen van loopbaanmogelijkheden en weigeren normale salarisverhogingen. - Installeren van verborgen camera s. - Tappen van internet en telefoon. - Inbraken in mijn huis. - Foto s en video-opnamen gemaakt om mijn goede naam te belasteren. - Fysiek lastigvallen op de werkplek door collega s en agenten. - Laster- en smaadcampagnes.

5 De beveiliging van het Koninklijk huis was voortdurend op de hoogte van de vorderingen van het gang stalking programma. Enkele van mijn oud-collega s kunnen getuigen dat het Koninklijk huis opdracht heeft gegeven voor gang stalking, omdat zij door de beveiliging van het Koninklijk huis meerdere malen uitgenodigd zijn op locaties waar de beveiliging gehuisvest is, om aldaar te overleggen over het stalking programma. In bijlage 3 treft u foto s aan van enkele agenten die destijds betrokken waren in het gang stalking programma. Daarnaast is een lijst opgenomen van directe collega s. Iedere collega op deze lijst kan opgeroepen worden als getuige. Cambridge In 2005 startte ik met een proefschrift aan de Judge Business School in Cambridge (GB), om zo Nederland te kunnen ontvluchten. Dit zou een 3-jarig programma zijn. Hoewel ik was aangenomen en tuition fees betaalde, is mij toegang tot de opleidingsfaciliteiten ontzegd, vanwege administratieve redenen (de uitslag van de TOEFL was niet aangekomen per post). Dit is geheel buiten mijn schuld om gebeurd en het is hoogst ongebruikelijk om op basis hiervan toegang tot de onderwijsfaciliteiten te ontzeggen, temeer omdat ikzelf wel een afschrift van de TOEFL-testscore had ontvangen en deze tijdig aan de Judge Business School heb overhandigd (zie bijlage 4). De BoGS-administratie wilde dat zij direct vanuit TOEFL een afschrift van de testscore zouden ontvangen. Dit was echter door henzelf onmogelijk gemaakt, omdat zij een foutief adres bij TOEFL geregistreerd hadden sinds september Ik kon dankzij dit euvel geen gebruik maken van de bibliotheek, had geen werkplek, geen begeleiding, geen toegang tot kantoorbenodigdheden (ICT-systemen, printer, kopieerapparaat) etc. Om niet achter te raken op het programma, besloot ik thuis te werken en zelf de benodigde middelen aan te schaffen. Na een jaar slecht behandeld te zijn, bleek dat ik niet verder mocht naar het tweede jaar, hoewel ik inhoudelijk uitstekend had gepresteerd en er geen juridische grondslag was voor het blokkeren van verder onderwijs halverwege het 3-jarige programma. In oktober 2005, nadat het PhD-programma van start was gegaan voor mijn lichting, is er bewust een extra examenmoment ingelast aan het eind van het eerste studiejaar met als doel om desgewenst studenten uit het PhD-programma te kunnen zetten. Dit is juridisch gezien niet mogelijk, omdat de studenten immers al begonnen zijn aan een opleiding, te weten een 3-jarige opleiding voor het schrijven van een proefschrift. Het is desondanks gecommuniceerd en aan het eind van het jaar was ik de student die niet doormocht. Ik heb de werkzaamheden van medestudenten met mijn werk vergeleken en de helft daarvan was hoewel zij wél begeleiding hadden- onbetwistbaar van significant lagere kwaliteit dan mijn eigen werk. Als getuige kan ik alle deelnemers van het PhD-programma oproepen. In bijlage 4 treft u de schriftelijke bewijzen aan, o.a. in de vorm van correspondentie. Warwick Business School Mijn PhD werkzaamheden zette ik hierna voort aan Warwick Business School (GB). Hoewel men daar gedurende de gehele opleiding tevreden was over de kwaliteit van mijn werk, weigerde de universiteit mij een PhD-diploma tijdens de PhD-thesis verdediging. Hierin

6 speelde de heer Michael Mol (Nederlander) een centrale rol, aangezien deze bleef volhouden dat mijn werk van onvoldoende kwaliteit was. Dit was voor mij reden om het tegendeel te bewijzen en het onderzoekswerk eenvoudigweg te publiceren. Nadat ik mijn onderzoekswerk zelfstandig publiceerde bij een negental gerespecteerde academische conferenties op mijn vakgebied, kon men mij niet langer een diploma ontzeggen en werd mijn PhD-thesis alsnog goedgekeurd. In bijlage 5 treft u het bewijs hiervan aan. Als getuige wil ik oproepen Prof. Simon Collinson (Coventry, Groot-Brittannië). Boer & Croon In 2007 startte ik als consultant bij Boer & Croon in Amstelveen. Enkele maanden na mijn aantreden werd mijn directe manager Eric de Groot bezocht door de heer Joris Demmink (SG Justitie). Niet lang daarna is een AIVD-team geïnstalleerd bij Boer & Croon op slechts enkele meters van mijn eigen werkplek. Er werd mij gezegd dat de leden van dit team werkten voor Boer & Croon Vastgoed, maar dit onderdeel van Boer & Croon blijkt achteraf niet te bestaan. Het team dat verantwoordelijk was bij Boer & Croon voor de georganiseerde stalking werd geleid door de heer Pieter Cloo (nu SG Justitie) en de heer Gobert Beijers. Activiteiten die zij tegen mij ondernamen: - Afluisteren/tappen van mobiel, telefoon, internet. - Laster en smaad campagnes. - Onterechte beschuldigingen van fysiek agressief gedrag (door mevrouw I. Ritzema). - Schenden van privacy. - Zorgen dat Boer & Croon collega s zich agressief naar mij gedragen. - Blokkeren van loopbaanmogelijkheden. - Bedreiging, intimidatie en bedrog. - Psychologische mishandeling. - Ontslag bij Boer & Croon. - Georganiseerde stalking. Als getuigen kunnen al mijn collega s van Boer & Croon Consulting worden opgeroepen, omdat iedereen op de hoogte was van de activiteiten van het team tegen mij. In bijlage 6 treft u een lijst aan met oud-collega s van Boer & Croon. In bijlage 6 treft u tevens foto s aan van de agenten van het gang stalking team bij Boer & Croon. Daarnaast is een toegevoegd die een partner van Boer & Croon mij recent toezond. Hierin ontkent hij zelf betrokken te zijn geweest bij het gang stalking programma, waarmee hij impliciet aangeeft dat a) er een gang stalking programma was én b) dat hij ervoor koos om zich daar als managing partner niet mee te bemoeien. Het is ondenkbaar dat een dergelijk stalking programma op de werkplek is opgezet zonder expliciete goedkeurig van het management. Het is immers de taak van het management van de groep om problemen van deze omvang te managen naar een goede afloop.

7 Buurt surveillance Een team van agenten volgt me aldus fulltime overal waar ik heenga. Er zijn tevens permanente surveillance posten opgezet rondom mijn huis. De locaties zijn: - Nieuwe Prinsengracht 6 (2003-heden). - Nieuwe Prinsengracht ( ). - Nieuwe Achtergracht 10 (heden). - Een witte woonboot tegenover Nieuwe Prinsengracht 19 (2003/2004-heden). Agenten volgen mij 24h per dag en 7 dagen per week. Wanneer ik mijn huis verlaat, word ik fysiek gevolgd (in mijn buurtcafé, maar ook tot in behandelkamers van artsen). In bijlage 7 zijn foto s opgenomen van enkele undercover agenten. Bijna alle buren in een straal van 20 meter rondom mijn huis, zijn actief betrokken in deze criminele activiteiten. Op deze wijze worden tientallen gezinnen met voorheen normaal functionerende burgers het criminele circuit in geleid. In bijlage 7 is een lijst opgenomen van burgers wonend aan de Nieuwe Prinsengracht die op structurele wijze meedoen met criminele activiteiten tegen mij. Stadsschouwburg Amsterdam In de jaren 2008 tot 2012 ben ik continue gevolgd als ik een theatervoorstelling bezocht in de stadsschouwburg te Amsterdam. De bar Stanislavski liet undercover agenten als barbediende toe. Daarnaast is regelmatig de stoel naast mij in de theaterzaal bezet door een undercover agent (bijlage 8). Op een TV-uitzending (www.uitzendinggemist.nl) van Opening Night van TA, is duidelijk te zien hoe een agent van de Nieuwe Prinsengracht 6 (zie ook bijlage 7) naast mij in de zaal zit. In feite had ik iedere keer dat ik de schouwburg bezocht een undercover agent om mij heen binnen een straal van 2 meter. Op 16 maart 2011 heb ik aan de bar van Stanislavski in de stadsschouwburg op gehoorsafstand van een undercover agent / barbediende gemeld dat ik in 2000 een pedo-orgie met Nederlanders in Bangkok heb gezien, maar niet van plan was hier ooit iets mee te doen. Hierop heeft de agent annex barbediende de directeur de heer Melle Daamen gecontacteerd, welke slechts 10 minuten later gehaast de schouwburg betrad (rond 22.30h). Naar ik aanneem heeft hij geluidsopnames van mijn gesprek aan de bar meegenomen. Op 31 maart 2011 had ik een tafel in Stanislavski gereserveerd om te eten. Die avond bestelde ik iets aan de bar en bemerkte hoe minister Ivo Opstelten naast mij zat en naast hem Koningin Beatrix. De vrouw van de heer Ivo Opstelten zat enkele tafels verderop. Dezelfde barbediende als op 16 maart 2011 kwam naar mij toe om de bestelling op te nemen en gaf herhaaldelijk aan U mag nu zeggen wat u wilt hebben. Nadat ik een drankje besteld had, werd mij door hem nogmaals duidelijk gemaakt dat het de bedoeling was dat ik méér zou vragen dan slechts dat. Ik wist niet goed hoe te reageren en hield het bij de bestelling van het drankje. Acteur Barry Atsma was die avond aanwezig en kan getuigen dat Koningin Beatrix en de heer Ivo Opstelten direct naast mij zaten aan de bar. Op 15 februari 2012 tijdens de dansvoorstelling A Louer van Peeping Tom werd ik na afloop fysiek geïntimideerd door de heer Gerard Bouman (voorheen AIVD, nu Landelijke Politie). Hij was daar in aanwezigheid van drie andere agenten in burger, waarvan ik er één herkende

8 als een lijfwacht van de Koninklijke familie van nieuwsfoto s. Deze vier personen tezamen blokkeerden mij het gangpad op meerdere momenten in een poging mij te intimideren. Geen aanleiding Na jarenlang de Koninklijke familie in bescherming te hebben genomen, zag ik in 2011 geen andere mogelijkheid dan actie te nemen en dus bekendheid te geven aan mijn situatie. In de jaren daarvoor had ik reeds contact gezocht met de AIVD, politie en Justitie om inzicht te krijgen in mijn dossiers en daar waar mogelijk deze te sluiten. Dat had niet het gewenste resultaat. In de brieven die ik als reactie ontving van de AIVD en Justitie bleek dat er geen onderzoek naar mij zou lopen en dat hiervoor vanuit hen gezien ook geen aanleiding was. Desondanks kan ik vele foto s laten zien met daarop agenten (AIVD en in politie-uniform). De meest recente ontkenningen van de AIVD en van Justitie zijn opgenomen in bijlage 9. Dit laat in ieder geval zien dat er geen formele reden is om mij te volgen. Betrokkenheid Koningshuis Diverse getuigen hebben mij laten weten dat Beatrix van Oranje-Nassau opdracht heeft gegeven mij onderwerp te maken van georganiseerde stalking en om mij ondermeer zwaar te mishandelen. Zonder de identiteit van mijn bronnen te willen prijsgeven, kan ik u (anonieme) getuigen laten horen die de identiteit van de opdrachtgever kunnen bevestigen. De persoonlijke betrokkenheid van het Koninklijk huis is daarnaast gebleken uit de aanwezigheid van Koningin Beatrix in de stadsschouwburg van Amsterdam. Zij was eerder al aanwezig geweest in Muiden op 17 mei 2002 tussen 19.00h. en 21.30h. op een locatie waar ik ernstig werd bedreigd. Die avond is een poging gedaan mij te ontvoeren en/of te vermoorden. De heer Pieter van Vollenhoven is aanwezig geweest op een locatie waar ik gestalkt werd op 24 augustus 2009 te Amsterdam. Op 19 april 2012 nam ik deel aan een zakelijke lunch over zakendoen in China georganiseerd door het HKTD council in restaurant Sea Palace in Amsterdam. Tussen 12.30h en 14.30h was op dit event aanwezig de heer Benk Korthals in gezelschap van advocaat Harro Knijff. De heer Benk Korthals gedroeg zich intimiderend naar mij, hoewel de setting suggereerde dat zij bereid zouden kunnen zijn tot een afspraak om het op te lossen. Dit is niet de wijze hoe ik gewend ben zaken te doen. Gefabriceerd alibi Het Koningshuis heeft enkele dagen na het voorval in Bangkok een alibi laten publiceren in diverse kranten. Dit zijn op zijn minst deels gefabriceerde alibi s. Alle leden van het gezin van Koningin Beatrix waren aldus nadrukkelijk aanwezig op een publiekelijk optreden, wat ongebruikelijk is. Van alle leden van het gezin van Koningin Beatrix is in krantenartikelen uitgelegd waar zij zich ophielden de dagen ervoor, wat ongebruikelijk is. Het artikel is opgenomen in bijlage 10.

9 Het belang Aangezien er jarenlang tot op de dag van vandaag op georganiseerde wijze ernstige strafbare feite tegen mij worden gepleegd, heb ik een groot belang bij vervolging. Ik vrees bovendien nog steeds voor mijn leven. Er zijn geen juridische argumenten om de rechten van burgers opzij te schuiven voor illegale vrijetijdsbestedingen van leden van de Koninklijke familie. De zware mishandeling vindt bovendien plaats onophoudelijk en overal waar ik heenga. In bijlage 11 is een lijst opgenomen van sociale contacten in binnen- en buitenland die gecontacteerd zijn door het gang stalking programma, om mij hetzij lastig te vallen, hetzij mij over te halen tot sociale activiteiten op een locatie waar ik lastig word gevallen door agenten. Georganiseerde gang stalking is een ernstige misdaad, die ten koste gaat van zowel het target (in dit geval klaagster) als de maatschappelijke ordening zelf. Vervolging is van nog groter belang voor Nederland als land. Deze ernstige strafbare feiten worden gepleegd tegen een onschuldige burger die slechts getuige was. Uiteenlopende onderdelen van het ambtenarenapparaat worden hiertoe ingezet, waarbij het bedrijfsleven en de non-profit sector zo goed als verplicht zijn om deel te nemen aan deze georganiseerde vorm van misdaad (bijlage 11). Het gedogen van strafbare feiten die de democratische rechtsorde dermate ondermijnen, is niet in het landsbelang. Om deze redenen verzoek ik u te bevelen dat de verlangde vervolging wordt ingezet terzake van de feiten waarop dit beklag betrekking heeft. Hoogachtend, Drs. G.J.M. Oortwijn MPhil PhD

10 BIJLAGEN Bijlage 1: Correspondentie met OM over aangifte a) De aangifte b) De brief aan de Officier van Justitie c) De brief van de Officier van Justitie Bijlage 2: Volgen en lastig vallen in Vietnam december 2000 a) Foto agent werkzaam voor Koninklijk huis Bijlage 3: Bewijs stalking Gemini consulting / Capgemini a) Lijst directe collega s b) Foto s agenten bij Capgemini. Bijlage 4: Cambridge PhD-programma a) Lijst deelnemers PhD-programma van Judge Business School b) bevestigt mijn applicatie Application PhD programme c) s TOEFL i.v.m. blokkeren toegang faciliteiten d) Wijziging opzet PhD-programma Judge Business School e) Diploma MPhil Management research Bijlage 5: Warwick Business School PhD-programma a) Afwijzing PhD-diploma door de heer Michael Mol b) Selectie van academische publicaties c) Toekenning PhD-diploma Bijlage 6: Boer & Croon a) Lijst directe collega s Boer & Croon consulting b) Foto s undercover agenten bij Boer & Croon c) Managing Partner over gang stalking programma Bijlage 7: Bijlage 8: Bijlage 9: Buurt gang stalking met vaste surveillance posts 2002-heden a) Agenten per surveillance post b) Agenten volgen straat c) Lijst burgers in buurt die betrokken zijn in gang stalking d) Riolering sabotage en internet sabotage Volgen in stadsschouwburg Amsterdam a) Opening Night TV-uitzending Formele ontkenning a) Brieven Justitie b) Brief AIVD Bijlage 10: Artikel van 9/12/2000 a) Koningin vindt dat een paleis ook verwelkomend moet zijn Bijlage 11: Brede maatschappelijke betrokkenheid gang stalking a) Sociale contacten betrokken in gang stalking b) Organisaties betrokken in gang stalking

Drs. J. Poot sr. Fatsoen en regeren moet je doen

Drs. J. Poot sr. Fatsoen en regeren moet je doen Drs. J. Poot sr. Fatsoen en regeren moet je doen 2 Inhoudsopgave Voorwoord Fatsoen moet je doen Mooie woorden, slechte daden 5 Deel I Rapport voormalige topambtenaar Justitie Verslag op basis van een

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten 10.3 AANGIFTE DOEN deel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Gerelateerde documenten Coördinator agressie en geweld, hoger management, leidinggevenden, beleidsmedewerkers,

Nadere informatie

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Handreiking Aangifte doen bij de politie Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vragen over aangifte doen 4 3 Wat kunt u als werkgever doen?

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid casuïstiek Groningen Utrecht, april 2015 Binnen Samenwerkend Toezicht Jeugd werken vijf rijksinspecties samen, te weten: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598 Rapport Naar aanleiding van een klacht over de IND inzake gezinshereniging van Somalische moeder met haar Somalische kinderen destijds verblijvend in Jemen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht

Nadere informatie

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST VOORWOORD Voor deze Handreiking is als basis gebruikt de Richtlijn van het KNMG Vademecum, onderdeel V.06. Derhalve

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 2007-2009 - 2011 Manja Abraham Sander Flight Willemijn Roorda Agressie en geweld tegen werknemers met een

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Als terugkeer niet mogelijk is

Als terugkeer niet mogelijk is Als terugkeer niet mogelijk is Over beleid en praktijk van buitenschuld Inhoud Inleiding 3 Visie op buitenschuld 4 Conclusie en aanbevelingen 7 Verhalen uit de praktijk 8 Burundi accepteert alleen een

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld KNMG-meldcode Colofon KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Nadere informatie

Bronbescherming onder druk in Nederland

Bronbescherming onder druk in Nederland 1 Bronbescherming onder druk in Nederland Een verkennende reportage, in opdracht van de NVJ Stella Braam Astrid van Unen Mei 2007 Voorwoord Door Joop Daalmeijer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Daar kan ik geen mededeling

Daar kan ik geen mededeling openbaar ministerie Daar kan ik geen mededeling over doen Rollen van het OM in de crisisbeheersing Een publicatie in opdracht van het College van procureurs-generaal Auteurs: Roy Johannink Wouter Jong

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 28 A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID Dr. Gjalt de Graaf Dr. Karin Lasthuizen Thijs Bogers, MA Bram ter Schegget, BSc. Tebbine Strüwer, BSc.

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie