Voorbeeld Businessmodel FttH netwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld Businessmodel FttH netwerk"

Transcriptie

1 Voorbeeld Businessmodel FttH netwerk Voor de aanleg en exploitatie van een FttH netwerk zijn verschillende businessmodellen mogelijk. Daarnaast zijn de benodigde investeringen en exploitatie kosten afhankelijk van de lokale situatie zoals de woningdichtheid van het gebied, de architectuur van het aan te leggen netwerk, markt/ vraagontwikkeling en mogelijke financieringsvormen. Om per gegeven situatie de meest optimale businesscase te kunnen beoordelen heeft hebben wij een tool ontwikkeld in alle mogelijke scenario's ingesteld en beoordeeld kunnen worden. In dit document wordt aan de hand van afbeeldingen een voorbeeld gegeven. Het tool bestaat uit een primair invul scherm, een dashboard met daarachter een aantal rekenspreadsheet die het ingegeven scenario doorrekenen. In het financiële overzicht worden vervolgens de uitkomsten van het gemodelleerde scenario gepresenteerd. Op de navolgende pagina's vind u voorbeelden van enkele werkbladen uit het tool: (input en scenario betreft een scenario voor Bergen breedband) 1

2 betrokkenen: Topografie Voorbeeld 1: Algemene project informatie van het project Project naam: Bergen breedband (B3) Onderwerp: Waarde aantal woningen+zm totaal aantal woningen hoogbouw 428 2,9% aantal woningen laagbouw ,6% Gem. dichtheid woningbouw 16,4 individueel gevestigd bedrijf / winkel 7,5% # vestigingen op bedrijven terrein,% dichtheid bedrijven terrein totaal aantal vestigingen naam datum akkoord /revisie project directie; Evert Blansjaar verantwoordelijke voor input: projectteam B3 / dir. B3 scenario analyse: auteur business case: Erik v/d Oever versie 5 feb. 214 indicatie Postcode adressen kernen in Bergen breedband dichheid in m1 geul/won 1 Bergen Bergen aan Zee camperduin egmond aan de hoef egmond aan zee egmond binnen groet schoorl Totaal ,4 objecten met eigen postcode gewogen gemiddelde dichtheid plangebied 2

3 markt scenario: vraag ontwikkeling Bouw scenario: Passief netwerk effecten vraagbundeling en/of voorraadvormend aanleg Voorbeeld 2: Het scenario dashboard: In het dashboard scenario s kunnen de meerdere variabelen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld, passend bij de te onderzoeken scenario's en bijbehorende waarde(s). Voor een juiste modellering is het van belang dat de gebruiker een grondige kennis heeft van: De werking van het tool De relatie tussen de diverse variabelen De FttH markt en proces organisatie in het algemeen. Vanzelfsprekend zijn uw adviseurs ervaren in inhoudelijk zeer goed bekend met deze materie en zullen u steeds maatwerk advies geven. Immers net als voor ieder ander scenario tool, geld ook voor dit model dat het resultaat afhankelijk is van de kwaliteit van ingevoerde gegevens!! Scenario dashboard deel 1 (bouw scenario) FttH netwerk, Algemene beschrijving: 2 vezels/ aansl. (1 voor 2e operator), architectuur = PtP Bouw periode passief netwerk (in mnd) 18 mnd 1,5 jaar aansl/jr % HC consumenten won. Laagbouw 48% % HC consumenten won. hoogbouw 1% % HC ZM 75% % HC Bedrijven terrein % % HP consumenten won. Laagbouw 52% % HP consumenten won. hoogbouw % % HP ZM 25% % HP bedrijventerreinen 1% Aantal POP locaties 3 st asn/pop Lengte PAN ring meter percentage PAN ring in gedeelde geul 71% 6.78 m1 geul,alleen tbv PAN afstand bedrijventerrein tot aan POP m1 geul,alleen tbv bedrijven Scenario dashboard deel 2 (markt scenario) Algemene beschrijving: % HA van innitieel gebouwde HC (CM/ZM/bedrijven) 97,7% % groei jr. HC/ HA (CM/ZM)/ jr, ná initiële aanleg) 6,5% % groei HC bedrijven /jr, ná initiële aanleg),% % aansl. Fiber access (2e operator),% aantal colokaties 2e operator Als % 2e operator ingevuld, dan (naar rato) ook aantal colokaties invullen ( aantal POP's) % churn 3

4 Scenario: kapitaal verwerving & participatie voor aanleg passieve net Diensten & tarieven Passieve netwerk operator Scenario dashboard deel 3 (Diensten & vergoedingen) Algemene beschrijving: taref scenarios voor verschillende diensten Eenmalige kosten consument (bij aanleg) - Eenmalige kosten consument (ná initiële aanleg) 123,5 Eenmalige kosten bedrijven (bij aanleg) 125, vergoeding eenmalig (excl. BTW) Eenmalige kosten bedrijven (ná initiële aanleg) 385,5 kosten / mnd B3 consument en ZM 13,43 kosten / mnd B3 bedrijven 49,99 vergoeding / mnd (excl. BTW) later evt. dark fiber acces Fiber acces / mnd (2e operator) 18,85 colocatie 2e operator per POP / jaar Scenario dashboard deel 4 (financiering en vermogen) Algemene beschrijving: bancaire lening start jr 1 looptijd jr 11 rente vergoeding bancaire lening 1 bancaire lening 2 4,75% 2.7. start jr 2 looptijd jr 1 rente vergoeding bancaire lening 2 bancaire lening 3 5,% - start jr 4 looptijd jr rente vergoeding bancaire lening 3,% participatie type inleg jr 1 rente vergoeding particpatie 1 participatie type 2 5,% 3.4. inleg jr 1 rente vergoeding particpatie 2 6,% participatie type 3 - inleg jr 2 rente vergoeding particpatie 3 participatie type 4,% - inleg jr 2 rente vergoeding particpatie 4,% totaal beschikbaar gesteld kapitaal gewogen gem. rente verplichting leningen en participaties ,2% 4

5 jaar Voorbeeld 3: werkblad samenvatting: In dit werkblad is worden een aantal kernwaarden en een visuele weergave gepresenteerd van het ingestelde scenario. Samenvatting deel 1: (technisch en financieel) Aanleg scenario Initiele bezetting (uit vraagbundeling) Groei netwerk bezetting / jaar max bezetting eind 24 jaar. HC vraaggestuurd 47% * gebaseerd op laagbouw 6,5% * gebaseerd op CM/ZM 89% * gebaseerd op CM/ZM Bouw HP Volume HC (CM/ZM) totaal Volume HA (CM/ZM) totaal 2. Totaal investeringen passief (over 24 jaar periode) Totaal investeringen actief (over 24 jaar periode) totaal verkregen kapitaal kapitaal uit participaties & subsidies kapitaal uit leningen gewogen gem. rente verplichting leningen en participaties NCW over 24 jaar alleen passief netwerk apparatuur en klantmodem Incl. subsidies enz % % 5,2% (int. rente = gem. rente op verkregen kapitaal 3.. Cash out totaal (kosten excl. Afschrijvingen) inkomsten uit passieve access diensten ( excl. BTW, niet geindexeerd) cashflow cum cashflow passief netwerk

6 Voorbeeld 4: Invoer prijzen en kosten installatie: Vanzelfsprekend maakt het model gebruik van actuele installatie tarieven en component prijzen voor de berekening van totale investeringen voor de aanleg van het netwerk. Onze specialisten zorgen ervoor dat prijs en tarief ontwikkelingen steeds marktconform zijn, gebaseerd op soortgelijke FttH roll out projecten elders in Nederland. activiteit: waarde per schouwen, engineering en voorbereiden netwerk adm. (incl. opleveren revisie) 3, won/bedrijf materiaal kosten van ODF tot aan voordeur (HP) 13,97 won arbeid, project management enz. van ODF tot woning laagbouw/zm (HP) 3, won arbeid, project management enz. van ODF tot woning hoogbouw (HP) 22, won prijs geul m1 all-in (per woning 16,5 m1 Correctie geulkosten/won o.b.v. dichtheid van gebied 15,6 won Correctie kabel en buis / won o.b.v. dichtheid van gebied 51,2 HP investering per woning laagbouw of ZM (gecorrigeerd op dichtheid gebied) 617,77 HP investering per woning hoogbouw 38,97 HC gedurende bouwfase 2, bedrijventerrein schouwen, engineering en voorbereiden netwerk adm. (incl. opleveren revisie) 3, materiaal kosten van ODF tot aan voordeur (HP) 235,7 arbeid, project management enz. van ODF totbedrijf (HP) 775, prijs geul m1 all-in (per bedrijf) 16,5 Correctie geulkosten/bedrijf o.b.v. dichtheid van gebied - Correctie kabel en buis / bedrijf o.b.v. dichtheid van gebied - HP investering per bedrijf (bedrijventerrein) gecorrigeerd op dichtheid gebied 1.57,2 HC gedurende bouwfase 25, aanschaf netwerk administratie syseem 1. geulkosten / degeneratie, herstel, leges grondbeheerder 2, M2 9, M1 pop gebouw (per bouwblok van 1. aansl) 25. pop grond (per bouwblok van 1. aansl) 8. popfacilities (per bouwblok van 1. aansl) aanleg PAN in "open" geul (meeleggen) 6 m1 aanleg PAN in exclusieve geul 14 m1 afwerken Pan in POP 1. st HC na bouwfase 28, Op basis van de gemodelleerde infrastructuur (maatwerk per individuele casus) worden in een onderliggend rekenblad de activiteiten een "bill of materials"doorgerekend. Hiervoor wordt een doelarchitectuur begroot tegen een normgebied, waarna lokale verschillen* ten opzichte van het norm gebied worden doorgerekend. (uit input scenario dashboard) Dit is een belangrijk deel van het tool, omdat de investeringen hier voor een groot deel van afhankelijk zijn. 6

7 Voorbeeld 5: start up, organisatie en proceskosten: In het tool kunnen diverse soorten kosten /investeringen gemodelleerd worden welke betrekking hebben op de start up kosten, de dagelijkse proceskosten en andere voorkomende kosten. De input voor dit werkblad zal steeds in samenwerking tussen de klant en onze specialist worden vormgegeven. activiteit waarde omschrijving eenmalige investeringen voor ontwikkeling en diensten en Organisatie ontwikkelkosten oprichting B3 - vraagbundeling 33. marketing kosten 5. project mgt 12. totaal eenmalige kosten 5. Beheer en ontwikkeling diensten portfolio passief (kosten /jaar) 24/7 call center contract 4. let op geen dubbels met beheercontract passieve infra totaal 4. staff 1. P&O Kosten /jaar totaal 1. 7

8 Voorbeeld 6: Financiële analyse: Alle in het model ingevoerde gegevens en hieruit berekende waarden, worden uiteindelijk samengevoegd in het werkblad "financieel overzicht". Hierin wordt het scenario doorgerekend over een periode van 24 jaar en wordt de cashflow en RoI gepresenteerd welke verwacht mag worden in dit scenario Jaar inkomsten uit passieve access diensten ( excl. BTW, niet geindexeerd) Inkomsten totaal Service en beheer passief rentekosten (leningen) eenmalige kosten oprichting B3 5. bedrijfsvoering en P&O afschrijving passief net verplichtingen participaties (rente) Kosten totaal Cash out totaal (kosten excl. Afschrijvingen) Belasting (na evt. voorwaartse verlies compensatie) investeringen Passief investeringen Passief cum aangetrokken vreemd vermogen & subsidies aflossingen (leningen) cashflow cum cashflow passief netwerk Conclusie: Voor vrijwel alle FttH initiatieven hebben wij een business modellering tool ontwikkeld, waarmee onze specialisten in samenwerking met lokale en/of regionale initiatiefnemers uw cases in verschillende scenario's snel kunnen doorrekenen en beoordelen op haalbaarheid, financieringsbehoefte, en het evalueren van scenario's voor meest optimale roll-out / businessplan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Dhr. E. (Erik) van den Oever bereikbaar via: of per telefoon

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Opstellen van. Startersgids 23

Opstellen van. Startersgids 23 03 Opstellen van het businessplan Startersgids 23 1. Een woordje uitleg bij het businessplan (bedrijfsplan) Het uitwerken van een businessplan (ook bedrijfs- of ondernemingsplan genoemd) is de ideale voorbereiding

Nadere informatie

Crowdfunding - Naar een duurzame sector

Crowdfunding - Naar een duurzame sector Crowdfunding - Naar een duurzame sector Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector December 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Methodiek en leeswijzer... 5 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Maatschappelijk vastgoed: en nu?

Maatschappelijk vastgoed: en nu? Een onderzoek met als doel het maken van een bruikbaar afwegingsmodel waarin de positie van maatschappelijk vastgoed, in het licht van de veranderende markt en de sociale, financiële en politieke situatie

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650. Dienstenwijzer (particulier) Boutkan Assurantiën b.v. Introductie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

De regie-corporatie. Naar een doelmatige maatschappelijke verhuurder

De regie-corporatie. Naar een doelmatige maatschappelijke verhuurder De regie-corporatie Naar een doelmatige maatschappelijke verhuurder Samenstellers: Dr. Ir. Aldert Dreimüller [roag] Prof. Dr. Ir. Vincent Gruis [TUDelft & Hogeschool Utrecht] Ir. Cor Snoeijs [bestuurder

Nadere informatie

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g DVD Vermogen Verzekeringen - ZAKELIJK RISICOBEHEER - Hypotheken - pensioenplanning In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo

Nadere informatie

Schoolgebouw te huur SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW. Handreiking voor een nieuwe rolverdeling. in onderwijshuisvesting. Jan Schraven en Marc van Leent

Schoolgebouw te huur SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW. Handreiking voor een nieuwe rolverdeling. in onderwijshuisvesting. Jan Schraven en Marc van Leent SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW Schoolgebouw te huur Handreiking voor een nieuwe rolverdeling in onderwijshuisvesting Jan Schraven en Marc van Leent Januari 2010 Schoolgebouw te huur > < Schoolgebouw te huur

Nadere informatie

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Lessen uit zes Rijkspilots Cees-Jan Pen Veerle Petit Hanneke van Rooijen Bart Pasmans Den Haag, augustus 2013 Uitgave Platform31 Den Haag, augustus

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Organisaties onder één dak;

Organisaties onder één dak; Organisaties onder één dak; beheer en onderhoud van multifunctionele gebouwen Weesp, mei 2004 In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Linda Sanders (Sanders Advies en Projecten) Colofon

Nadere informatie

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF HOOFDSTUK 8 8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF Een vuistregel is: zes maal de winst. Maar waarom geen twee keer of 38 keer?en over welke winst hebben we het? Cashflow, daar gaat het om bij waardebepalingen! Joost

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel Bouwstenen voor een nieuw businessmodel 1 Bouwstenen voor een nieuw businessmodel kpmg.nl Inhoud bouwstenen 1 2 3 4 5 Voorwoord Op weg naar professioneel partnership Anders kijken naar financiering Werkkapitaal

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

Is een innovatieve school een productieve school?

Is een innovatieve school een productieve school? Is een innovatieve school een productieve school? Een analyse van de relatie tussen innovaties en productiviteit op scholen voor voortgezet onderwijs Jos Blank, Carla Haelermans Over deze publicaties Is

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies-

Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies- Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies- U overweegt of heeft al besloten de Vastenaktie 2015 in uw parochie voor een Eigen Doel te gaan voeren. Een Eigen Doel is een project waarmee u zelf een relatie

Nadere informatie

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten Geachte relatie, Dit document geeft u een beeld waar ons kantoor voor staat, wat u van ons mag verwachten en andere zaken die van belang kunnen zijn. Het is een informatief document. Het verplicht u dus

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

Nationaal referentiekader Steun aan betaald voetbal Een wegwijzer en risicoanalyse betreffende steun aan betaald voetbal

Nationaal referentiekader Steun aan betaald voetbal Een wegwijzer en risicoanalyse betreffende steun aan betaald voetbal Nationaal referentiekader Steun aan betaald voetbal Een wegwijzer en risicoanalyse betreffende steun aan betaald voetbal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1 Colofon Dit Nationaal

Nadere informatie