kinrooi-info nr 1 februari 2012 jaargang 26

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kinrooi-info nr 1 februari 2012 jaargang 26"

Transcriptie

1 kinrooi-info nr 1 februari 2012 jaargang 26

2 Kinrooi info februari U heeft niet te snel gereden! Beste inwoners 15 Ouderen seksualiteit en intimiteit 6 en verder onder andere Veel werken in 2012 vacatures 5 nieuwe hondenvanger 9 actie Straat.net subsidies energiebesparing 10 jubilea 12 een waardig levenseinde 14 evenementenkalender 20 Sylvie Vanmontfort schepen colofon redactie-adres gemeente Kinrooi dienst communicatie Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi tel toestel 334 verantwoordelijke uitgever Hubert Brouns Weertersteenweg Kinrooi tel fax Hoewel het al februari is, wil ik in deze eerste gemeente-info van 2012 u mijn beste wensen overmaken zal voor onze gemeente een belangrijk jaar worden. Verscheidene projecten waaraan de afgelopen jaren hard gewerkt werd, gaan hun laatste fase in. De bouw van de kinderopvang is reeds gestart, die van het nieuwe gemeenschapscentrum Kinrooi, dat in Molenbeersel zal komen, gaat eerstdaags beginnen, evenals de sporthal in Kinrooi. Ook de langverwachte heraanleg van de N73 gaat binnenkort uitgevoerd worden en verschillende woonprojecten gaan dit jaar hun laatste fase van ontwikkeling in. Via deze Kinrooi info houden wij u op de hoogte hoe ver deze dossiers momenteel staan. Maar niet alleen infra-structureel staat er dit jaar veel te gebeuren in Kinrooi. Met de organisatie van Geistingen Rozendorp in het laatste weekend van juni zal dit dorp er mooier dan ooit bijliggen. Als gemeente ondersteunen wij dit initiatief graag door de heraanleg van het Mariapark. Ook in de gemeentelijke plantsoenen werden er al honderden rozen voorzien. U zal de komende maanden ongetwijfeld nog veel horen over dit evenement. Geistingen Rozendorp, Kessenich Smakelijk Grensgeval, dat voor de derde keer op rij georganiseerd zal worden, en het feit dat Kinrooi tot aspergegemeente is uitgeroepen, zal onze gemeente dit jaar doen bruisen. Voor onze kleine landelijke gemeente is de landbouw cruciaal, maar ik ben er van overtuigd dat ook het toerisme een grote troef zal zijn in de toekomst. Veel leesplezier!

3 Kinrooi info februari Meten is weten... u heeft niet te snel gereden! Proficiat... als u bij de inwoners bent die zich netjes aan de opgelegde snelheid houden. Dankzij de twee gemeentelijke snelheidsmeters kan het gemeentebestuur niet anders dan concluderen dat de autobestuurders doorgaans de voorgeschreven snelheid op onze gemeentewegen naleven. Misschien oordeelt men soms te vlug dat er te snel gereden wordt?! Naast de snelheidsmeters zorgt het gemeentebestuur ook onder andere voor de plaatsing van de borden Rustig Rijden Spelende Kinderen. Dit bord werd in 2004 geïntroduceerd om te gebruiken in straten waar veel kinderen wonen. Acht jaar later zijn die kids al iets groter zodat de borden misschien in andere straten nu béter op hun plaats staan! Woont u in een straat met veel kinderen en vindt u dat er zo n bord moet komen? Laat dat dan vòòr 1 maart weten aan de technische dienst. Tot dan worden de aanvragen verzameld. Nadien wordt bepaald waar tegen de zomer de borden zullen staan. In het najaar worden ze terug weggenomen. technische dienst tel Het bord (foto links) registreert het aantal voertuigen dat passeert én de snelheid ervan. Hieronder leest u telkens in welke straat en op welk tijdstip de snelheidsmeting gebeurde. Vervolgens leest u hoeveel procent van de bestuurders de vermelde opgelegde snelheid respecteerde. Vroenhof - mei 2011: 99,73% respecteert 50 km/u - juni 2011: 97,47% respecteert 50 km/u De Belder - februari 2011: 97,54% respecteert 50 km/u Basdonkstraat - oktober en november 2010: 79,85 % rijdt minder dan 70 km/u - december 2010 en januari 2011: 93,17% rijdt minder dan 70 km/u Weertersteenweg - september 2010: 97,61% respecteert 70km/u. Belestraat - maart en april 2010: 43,67% respecteert 50km/u 84,97% rijdt minder dan 70 km/u - mei en juni 2011: 66,11% respecteert 50km/u 95,01% rijdt minder dan 70 km/u Simpelstraat - oktober en november 2011: 77,66% respecteert 50km/u. Processieweg - november en december 2011: 95,84% respecteert 30 km/u Vacature techn. assistent onderhoud wegen - voltijds technisch assistent niveau D - voor onderhoud patrimonium (gemeentewegen en gebouwen), meewerken aan het plaatsen en herstellen van stoepen en verhardingen, het plaatsen en herstellen van tegels, rioleringen, enz... - géén diploma vereist - wél in het bezit zijn van rijbewijs C - slagen voor een aanwervingsexamen (praktische proef en mondeling examen indien geslaagd op de praktische proef) - bruto jaarsalaris euro (1.713,48 euro geïndexeerde bruto aanvangswedde per maand), maaltijdcheques, fietsvergoeding en hospitalisatieverzekering. - sollicitatiebrief met uitgebreid cv en een kopie van het rijbewijs kan tot en met 2 maart 2012 (poststempel als bewijs) aangetekend verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen, Breeërsteenweg 146 te 3640 Kinrooi. Afgeven tegen ontvangstbewijs kan ook tot en met 2 maart 2012 tot 11u30. Sollicitaties per worden niet aanvaard. - er zal tevens een werfreserve voor deze functie aangelegd worden. - meer info over het werk bij de technische dienst via meer info over de sollicitatieprocedure bij de personeelsdienst via toestel 347 Vier jobstudenten gezocht voor de groendienst Net zoals vorig jaar zal het gemeentebestuur van Kinrooi jobstudenten aanwerven voor de groendienst. Enkel wie de officiële procedure volgt, kan deze zomer één van onze groene jongens of meisjes worden... Twee jobstudenten in juli en twee in augustus om mee te werken aan het groenonderhoud van de dorpskernen: die zoeken we. Ben je minstens 16 jaar? Heb je groene vingers? Kan je in een team samenwerken en opdrachten tot een goed einde brengen? Kan je je mondeling goed uitdrukken? Lees dan verder wat je moet doen voor deze vakantiejob met een bruto niet-geïndexeerde jaarwedde van euro (1.104,16 euro per maand). Vraag een uittreksel uit het strafregister (model 2) aan in het gemeentehuis, schrijf een sollicitatiebrief met je motivatie waarom je deze vakantiejob wil en stuur beide zaken mét onderstaande strook op. Hou dinsdag 3 en woensdag 4 april 2012 (paasvakantie) vrij want dan dienen de kandidaten op sollicitatiegesprek te komen. Zorg dat àlles - uittreksel strafregister, sollicitatiebrief én strook - vòòr 14 maart 2012 (poststempel geldt als bewijs) verstuurd is naar het college van burgemeester en schepenen, Breeërsteenweg 146 te 3640 Kinrooi. Kandidaturen kunnen ook tegen ontvangstbewijs tot 14 maart 2012 vòòr 11u30 binnengebracht worden bij de personeelsdienst. Sollicitaties per worden niet aanvaard. Voor meer info over deze vakantiejob, kan je terecht bij de technische dienst via Antwoordstrook kandidatuur jobstudent groendienst naam... adres tel geboorteplaats... geboortedatum... rekeningnummer... studierichting... studiejaar... werk liefst in (kleur bolletje dat past) o juli o augustus

4 Kinrooi info februari Veel werken gepland in het nieuwe jaar 2012 wordt een jaar van véél werken in de gemeente Kinrooi... Na vaak lange administratieve voorbereidingen is het nu tijd om diverse projecten in de praktijk uit te voeren. Dat zal hier en daar hinder met zich meebrengen. Het gemeentebestuur rekent op ieders begrip om onderstaande dossiers tot een goed einde te kunnen brengen. Gemeenschapscentrum Kinrooi te Molenbeersel De diverse aannemers voor de bouw van de zaal zijn bekend. Hoofdaannemer voor de bouwwerken is Driessen uit Maasmechelen (3,9 miljoen euro). Verder zijn CKS uit Dilsen-Stokkem (elektriciteit euro), ISS uit Heusden-Zolder (verwarming, verluchting en sanitair 1 miljoen euro) en Leysmans uit Peer (liften euro) aangesteld. Voor het toezicht en de coördinatie van dit dossier doet het AGB (Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi) een beroep op Jean Vandeweert (firma Ryvan NV). Midden februari zal er gestart worden met de droogzuiging van het terrein. De aanvangsdatum van de werken is donderdag 15 maart Volgens het bestek zijn er 350 werkdagen - ongeveer twee jaar - nodig voor de realisatie. Nieuwbouw kinderopvang Afgelopen donderdag 1 februari 2012 werd officieel gestart met de werken voor de nieuwbouw van de buitenschoolse kinderopvang. Voordien was men reeds actief met de voorbereidende werken zoals de inrichting van het bouwterrein, droogzuigingswerken, enz... Hoofdaannemer Warson uit Maasmechelen heeft 175 werkdagen voor de bouwwerken. Daarnaast zijn er nog andere aannemers aangesteld voor elektriciteit (Berings uit Halen) en voor verwarming en sanitair (Pesch uit Borgloon). Het totale kostenplaatje voor de nieuwbouw wordt geraamd op 1,8 miljoen euro. Als alles naar wens verloopt, zal de nieuwbouw begin 2013 klaar zijn. Het nieuwe Speel-nestje zal rechts achter de kleuterschool in Kinrooi gebouwd worden. N73 werken in zes fasen fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5 fase 6 rotonde Drietak tot Manestraat Manestraat tot A-beek rotonde drietak tot Heinestraat Heinestraat tot A-beek kruispunt Heinestraat-Manestraat plaatsen toplaag kws Infoavond gemist? Het verslag en de uitgebreide presentatie van deze werken kan u online terugvinden op bij de dienst communicatie (rubriek infoavonden en hoorzittingen). Truyenstraat - Hogerstraat - Broekstraat - Kampstraat Momenteel zijn de werken aan de nutsleidingen in de Broekstraat volop bezig. Half februari zal aannemer Eikenaar daar starten met de rioleringswerken die later gevolgd zullen worden door de wegeniswerken. Normaal gezien zal de Broekstraat rond Pasen afgewerkt zijn. Ondertussen hebben de nutsmaatschappijen ook in de Truyen- en Hogerstraat hun leidingen kunnen aanleggen. Op 1 april zal aannemer Eikenaar daar starten met de rioleringswerken en wegeniswerken. Als alles normaal verloopt, verwachten wij dat deze werken afgerond zullen zijn voor het bouwverlof 2012! Het kruispunt Kampstraat/Belestraat zal in dezelfde periode (voor het bouwverlof) verhoogd worden. De totale kostprijs van deze projecten bedraagt 1,12 miljoen euro. Er zijn enkele plaatselijke omleidingen van kracht tijdens de werken. N73 Breeërsteenweg fase 1 mét omleidingen De startdatum voor de herinrichtingswerken aan de Breeërsteenweg (fase 1 van Kinrooi centrum aan de beek tot rotonde Drietak) is 2 april Aannemer Heijmans heeft 250 kalenderdagen voor dit werk. Als alles naar wens verloopt, zijn deze werken net na Sinterklaas afgerond. De herinrichting zal in totaal ongeveer 4,1 miljoen euro kosten, waarvan het gemeentelijk aandeel aan het einde van de rit euro zal bedragen. Momenteel zijn de voorbereidende werken begonnen om de nutsmaatschappijen toe te laten om hun leidingen te verplaatsen en nieuwe leidingen ondergronds te leggen. Deze werken zullen gepaard gaan met ingrijpende omleidingen. Zo zal er gedurende de vijf werkfasen éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer mogelijk blijven op de Breeërsteenweg in de richting van Kinrooi naar Kessenich. Wie de andere kant uit wil, zal de plaatselijke omleiding moeten volgen. Voor het ( s nachts) plaatsen van de toplaag (fase 6) zal de Breeërsteenweg volledig afgesloten worden. Er zijn speciale omleidingen voor fietsers voorzien door de Heesstraat, Lakerweg, Dolenweg, Manestraat, Hubensstraat en Hoverstraat. We raden de fietsers aan om - ondanks de langere afstand - zéker deze omleiding te gebruiken! Fietsers die plaatselijk aan de Breeërsteenweg moeten zijn, kunnen met het éénrichtingsverkeer meefietsen tot aan de bestemming. Voor uw eigen veiligheid fietst u best nièt tegen de rijrichting in!

5 Kinrooi info februari Verantwoordelijk voor uw hond?! Mensen beseffen soms te weinig dat een hond hebben ook bepaalde verantwoordelijkheden inhoudt: tegenover het dier zelf maar ook ten opzichte van andere mensen! Loslopende honden en hondenpoep blijven helaas de meest gehoorde klachten bij de gemeente. Nieuwe hondenvanger De politiezone Noordoost-Limburg heeft het contract met Dotty hondenpensioen stopgezet. Vanaf 2012 is Roger Peeters de nieuwe hondenvanger voor Bree, Bocholt, Meeuwen-Gruitrode en Kinrooi. Roger Peeters uit Maaseik staat in voor het vangen en onderbrengen van verwaarloosde, verloren en achtergelaten huisdieren. Hij is 24u op 24 bereikbaar via het volgende gsm-nummer Reglement Hinder door honden Honden kunnen niet zomaar loslopen. Zij kunnen een gevaar opleveren voor het verkeer en voor voetgangers, vooral voor kinderen en ouderen, die zich meestal erg verschrikken. Voor het ganse grondgebied Kinrooi geldt een politiereglement op hinder door honden hetgeen het volgende oplegt: - verbod om honden onbewaakt te laten rondlopen op alle openbare wegen of op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen; - de eigenaar of de houder moet steeds kunnen beletten dat zijn hond andere private hovingen kan betreden, voertuigen en vooral kinderen en bejaarde mensen kan bespringen, lastig kan vallen of kan intimideren; - personen die een hond niet in de hand kunnen houden, is het verboden deze te begeleiden; - honden dienen altijd aan de leiband te worden gehouden (uitgezonderd honden die bezig zijn met de jacht, reddingsoperaties, drijven van een kudde of politiehonden); - de toegang met honden is verboden in openbare gebouwen, op de gemeentelijke speelpleinen en sportterreinen en begraafplaatsen (uitgezonderd voor honden die visueel gehandicapten of andere mindervaliden begeleiden). Kiest u ook voor een straat zonder afval? Heeft u ook genoeg van al dat zwerfvuil op en naast de straat? Trek dan in het weekend van 9 en 10 maart een fluovestje aan en neem de grijper in de hand. Ook in 2012 trekken we weer samen ten strijde tegen zwerfvuil tijdens de actie Straat.net. Wil u met uw school, uw vereniging of gewoon met een groepje vrienden een tandje bijsteken voor een beter milieu en een propere buurt? Dan kan u zich tot 29 februari 2012 inschrijven bij de technische dienst. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart trekken we collectief de straat op om het zwerfvuil op te ruimen. U krijgt een straat toegewezen waarin u 15 euro per opgeruimde kilometer kan verdienen. De organisatie Limburg.net in samenwerking met OVAM en de gemeente Kinrooi voorzien het nodige opruimmateriaal. De minimum leeftijd voor deelname is 11 jaar. Hondenpoep in het zakje! Volgens hetzelfde politiereglement moeten de begeleiders van honden die zich ermee op openbare plaatsen begeven, steeds in het bezit zijn van een hondenpoepzakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van het dier. Dit gebeurt door middel van het aanbinden van een hondenpoepzakje aan de leiband. Wanneer de hond een plaats bevuilt, is de begeleider verplicht het vuilnis te verwijderen en de plek te reinigen. De visueel gehandicapten en de mindervaliden zijn vrijgesteld van deze verplichting. Als de overlast van hondenpoep té erg wordt in uw buurt, kan u dit sensibiliseringsbord aanvragen bij de wijkpolitie via Meedoen aan de actie Straat.net? Mail dan volgende info naar - naam van de vereniging; - naam, adres en tel. van de contactpersoon; - aantal deelnemende leden; - rekeningnummer van de vereniging. technische dienst - tel zie ook

6 Kinrooi info februari Subsidies voor energiebesparende investeringen Op 5 december 2011 paste de gemeenteraad het subsidiereglement omtrent milieuvriendelijke energieproductie aan. Zo is er vanaf 2012 bijvoorbeeld géén gemeentelijke subsidie meer voor het plaatsen van photovoltaïsche zonnepanelen. Op welke gemeentelijke en anders subsidies kan u wel nog rekenen? U leest het in onderstaand artikel van de dienst milieu en duurzaamheid. Op gemeentelijk vlak Op federaal vlak Bij distributiebeheerder Infrax Nieuwbouwwoningen kunnen bij Infrax een E-peilpremie - een subsidie naargelang het E-peil van de woning - krijgen. Voor bestaande woningen blijft er een hele resem aan subsidies bestaan: Dakisolatie of zoldervloerisolatie - het premiebedrag is afhankelijk van de isolatiewaarde en indien de plaatsing zelf of door een aannemer gebeurt. Maxima liggen tussen 360 en 960 euro. Vloerisolatie en kelderisolatie - premie van 6 euro per vierkante meter (maximum 800 euro) indien Rd-waarde minstens 1,2 m²k/w is en een aannemer voor de plaatsing zorgt - subsidie voor zonneboiler (maximum 300 euro) - subsidie voor warmtepompboiler (maximum 300 euro) - subsidie voor warmtepomp (als hoofdverwarming en mits behalen van bepaalde prestatiefactor) (maximum 400 euro) Alle aanvragen voor de subsidie van een zonneboiler, warmtepompboiler en een warmtepomp kunnen ingediend worden tot 15 november Daarna wordt berekend hoeveel het totale bedrag van de uit te keren subsidies bedraagt. Indien het voorziene krediet voldoende is om iedereen het maximum subsidiebedrag uit te keren, krijgt iedereen het maximum. Indien het voorziene krediet niet voldoende blijkt om iedereen het maximum subsidiebedrag toe te kennen, dan wordt er een procentuele vermindering toegepast. dienst milieu & duurzaamheid tel toestel 346 Investeringen in dakisolatie Indien de overeenkomst ondertekend werd vanaf 28 november 2011 en de betaling in 2012 of later zal gebeuren, is er een belastingvermindering van 30% (in plaats van 40%) op de gedane uitgaven. Er is geen overdraagbaarheid meer van toepassing. Het belastingkrediet blijft behouden voor de uitgaven in Andere belastingverminderingen Geen andere belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen meer indien het contract na 27 november 2011 werd afgesloten (betaling 2012). Groene lening De groene lening - voorzien als een tijdelijke maatregel voor stopt vanaf Belastingvermindering voor intresten van groene leningen bedraagt nog 30% (vroeger 40%) voor de intresten betaald vanaf Duurzaam Planadvies aan 50% Wie bouwt of verbouwt en daar duurzaam planadvies over wenst, kan dankzij het gemeentebestuur voor de helft van de prijs terecht bij het Centrum Duurzaam Bouwen te Heusden-Zolder. Uw plan laten screenen kost dan 50 in plaats van 100 euro. Energiezuinig wonen De belastingvermindering gedurende 10 jaar voor een lage-energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewoning stopt vanaf aanslagjaar Woningen die niet uiterlijk op 31 december 2011 als passiefwoning, lage-energiewoning of nulenergiewoning zijn gecertificeerd, krijgen geen belastingvermindering meer. Woningen waarvan de EPB-aangifte op uiterlijk 31 december 2011 wordt ingediend en die voldoen aan de eisen, kunnen wel nog een attest ontvangen en hierdoor genieten van de belastingvermindering gedurende 10 jaar. Voor woningen waar vroeger al een belastingvermindering werd toegekend, blijft de belastingvermindering verder lopen. Buitenmuurisolatie - premie van 6 euro per vierkante meter (maximum 800 euro) voor spouwmuurisolatie met een lambda-waarde kleiner dan 0,065 bij spouwbreedte van meer dan 50 mm (geplaatst door aannemer) - premie van 15 euro per vierkante meter (maximum euro) voor muurisolatie met Rd-waarde min 2 m²k/w aan de buitenzijde van de buitenmuur (geplaatst door aannemer) Hoogrendementsbeglazing - premie van 12 euro per vierkante meter (maximum 300 euro) als u enkel glas vervangt door hoogrendementsglas met u-waarde van maximum 1,1 W/m²K bedraagt - premie van 15 euro per vierkante meter (maximum 375 euro) als u enkel of dubbel glas vervangt door hoogrendementsglas met u-waarde maximum 0,8 W/m²K (meestal driedubbel glas) Zonneboiler euro per vierkante meter collectoroppervlak (max euro) Condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie euro premie maar enkel voor beschermde klanten Warmtepomp - premie van maximum 1700 euro: 270 euro x(0,87 x COP-2,5)xkw compressorvermogen (elektrisch) 270 euro x(0,87 x COP-1)xkw compressorvermogen (gas) Interelectra, Iveg en Wvem heten voortaan Infrax infolijn niet zichtbaar, wel belangrijk!

7 Kinrooi info februari Gouden huwelijken Diamanten huwelijken Jos Vanwijck & Annie Vandeweerdt De Belder Ophoven 11 oktober 1961 Fons Vandeweerdt & Treeske Coolen Heerweg Ophoven 1 september 1951 Gust Hermans & Toke Kessels Dennenbosstraat Kessenich 22 juli 1961 Door Bosmans & Trui Sleven Leustraat Ophoven 3 oktober 1951 Karel Keijers & Anny Silkens Breeërsteenweg Kinrooi 27 september 1961 Bèr Bakkers & Dora Kwaspen Uffelseweg Molenbeersel 22 maart 1951 Jef Breemans & Jèlke Deben Venlosesteenweg Kessenich 26 oktober 1961 Karel Bakkers & Lieske Aendekerk Oudekerkstraat Molenbeersel 6 oktober 1951 Thei Christis & Lieske Verstraeten Broekstraat Kinrooi 24 oktober 1961 Jos Smeets & Fieke Vankerkom Venlosesteenweg Ophoven 6 november 1951 Jos Stevens & Toos Bensch Hezerstraat Molenbeersel 28 december 1961 Piet Verheyden Thieu Sniekers & Greetje Smeets Grote Kerkstraat Kinrooi 4 juli 1951

8 Kinrooi info februari U kan zélf beslissen over een waardig levenseinde Ouderen, seksualiteit en intimiteit Een waardig levenseinde is een thema dat veel mensen - voornamelijk ouderen - bezighoudt. De wetten over euthanasie en de rechten van de patiënt maken het mogelijk om bepaalde regelingen te treffen voor het geval men wilsonbekwaam wordt. Via twee documenten kan men voorafgaand bepaalde wensen omtrent het levenseinde kenbaar maken. Soms heeft men niemand in de omgeving om te praten over een waardig levenseinde. De Huizen van de mens willen hiervoor de ruimte bieden en ingaan op deze behoefte. Een belangrijke taak is het verlenen van een luisterend oor voor al wie zich levensvragen stelt. Leven en dood leiden tot belangrijke zingevingsvragen. Door de wettelijke mogelijkheden zijn er meer keuzemogelijkheden waarover men wil nadenken en van gedachte wisselen. In het Huis van de mens kan je hierover in gesprek gaan met een moreel consulent. Je krijgt er uitleg over alle aspecten die betrekking hebben tot het levenseinde. De moreel consulent verschaft ook de nodige informatie over de andere verklaringen die op de gemeente kunnen geregistreerd worden (afstaan van het lichaam aan de wetenschap, laatste wilsbeschikking in verband met lijkbezorging en rituelen, verklaring rond orgaandonatie). Het Huis van de Mens is in Maasmechelen (Pauwengraaf 63 - tel ) en sinds kort ook in Bree (Opitterstraat 20 - tel ). Meer info is eveneens verkrijgbaar in het Sociaal Huis (tel ) en bij de dienst burgerzaken (gemeentehuis). Iedere generatie heeft behoefte aan liefde en genegenheid in al haar facetten... want lust vergrijst niet. Dat zal duidelijk worden vanaf Valentijntjesdag 2012 want ouderen, seksualiteit en intimiteit is het nieuwe thema van de Maaslandse seniorenwerking. De eerste activiteit is een spannende lezing van een expert terzake op 15 februari 2012 in Maaseik. Seksualiteit en intimiteit bij ouderen is één van de laatste taboes die nog niet doorbroken werd. De beleving en de inkleuring ervan verschilt naarmate we ouder worden en hangt af van psychologische, lichamelijke, sociale en emotionele factoren. De Maaslandse seniorenwerking wil gedurende een gans jaar het taboe doorbreken en informatie verspreiden over dit thema. Ze hopen oprecht dat iedere Maaslandse 60-plusser mag genieten van een gezonde portie seksualiteit en intimiteit en dat we vele senioren mogen verwelkomen op de diverse activiteiten, lezingen en workshops die dit jaar die zullen plaatsvinden in de vijf Maaslandse gemeenten. Brochure De liefde maakt een klein bed groot Deze brochure, uitgegeven door de provincie Limburg, is gratis aan te vragen bij de dienst ouderen of tel ) of bij de dienst senioren van het OCMW Kinrooi ( ). De seniorenconsulente zal de brochure eveneens meebrengen naar de diverse activiteiten die georganiseerd worden. De brochure zal goed van pas komen bij de later georganiseerde wedstrijden waarbij diverse leuke prijzen te winnen zijn! Spreekuur Opvoedingswinkel Opvoeden is geen exacte wetenschap, het gaat met vallen en opstaan. Niemand kent de waarheid, maar elke mening telt. Wil je eens de mening raadplegen van mensen met beroepservaring, kom dan zeker bij ons langs! De Opvoedingswinkel Maasland is aanwezig in elke gemeente van het Maasland met een opvoedingsspreekuur. Je kan hier vrij, zonder afspraak en gratis terecht voor opvoedadvies. In Kinrooi is dat iedere dinsdag van 13u00 tot 16u00 in het Sociaal Huis. Past dat moment niet? Dan kan er op een ander moment een afspraak gemaakt worden. Lezing door Bo Coolsaet Op woensdag 15 februari organiseren de Maaslandse seniorendiensten een lezing van professor Bo Coolsaet, auteur van Het penseel der liefde en al meer dan 30 jaar de referentie in België als het over thema s als liefde, relaties of seks gaat. De lezing vindt plaats in de grote zaal van het Cultuurcentrum te Maaseik om 10u30. De toegang is gratis! Het Maaslands seniorenproject over ouderen, seksualliteit en intimiteit krijgt de steun van: Opvoedingswinkel

9 Kinrooi info februari Kinrooi in de kijker op toeristische beurzen Ook in 2012 is Kinrooi dé aspergegemeente Vorig jaar werd Kinrooi uitgeroepen tot aspergegemeente. We twijfelen er geen seconde aan dat de lokale landbouwers Kinrooi Verankerd in mooie momenten Het nieuwe jaar is reeds één maand oud en de toeristische beurzen komen op kruissnelheid. Toerisme Kinrooi is present op diverse beurzen in binnen- en buitenland om onze gemeente te promoten. Dat gebeurt onder andere met een gloednieuwe brochure. Kinrooi, verankerd in mooie momenten is de titel van de nieuwste VVVbrochure. Ze wordt gratis aangeboden en gretig meegenomen tijdens de beurzen want het is een leuk hebbeding voor cultuurliefhebbers, wandelaars, ruiters en menners, fietsers, waterratten en vissers met tal van uitstappen, toeiristische ideeën en overnachtingsmogelijkheden Vanzelfsprekend stelt de VVV deze brochure ook gratis ter beschikking van de inwoners. U kan ze afhalen in het kantoor in de Maasstraat of terugvinden op één van deze beurzen: - Vakantiesalon Brussel 1 5 en 6 februari telkens van 10u00 tot 18u00 - Niederrhein vakantiebeurs (Duitsland) 1 5 februari van 10u00 tot 18u00 - Fiets- en Wandelbeurs Amsterdam RAI 1 12 en 13 februari van 10u00 tot 17u00 - Fiets en wandelbeurs Mechelen 1 18 en 19 februari van 10u00 tot 17u00 - Belgian Boatshow Gent 2 van 11 tot 13 februari en van 17 tot 19 februari 2012 Bezoek aan een aspergebedrijf ook in 2012 de eer van deze titel hoog willen houden. We wensen hen alvast een goede oogst zodat we vanaf april weer allemaal kunnen proeven van het witte goud van bij ons! Tijdens het aspergeseizoen is het perfect mogelijk om een bezoek te brengen aan een aspergebedrijf in onze gemeente. U gaat naar een aspergeveld, krijgt uitleg over het oogsten, het sorteren en het verpakken van het witte goud en als afsluiter is er nog een aspergeproeverijtje. Dit bezoek is enkel mogelijk van half april tot half juni met een minimum van 15 personen aan 7 euro per persoon. Aspergearrangementen Hét evenement bij uitstek om uitgebreid kennis te maken met de lokale lekkernij zijn de aspergearrangementen bij boer Hendriks (Reystraat 50 in Ophoven). Tijdens zo n arrangement is er een korte aspergewandeling en vertelt de kweker u alles over de teelt, het steken en het sorteren van asperges. Wist u bijvoorbeeld dat er naast witte ook blauwe en groene asperges bestaan? En dat asperges tot 15cm per dag kunnen groeien? Na de wandeling smult u van drie aspergebereidingen: op Vlaamse wijze met een eitje, met huisgerookte zalm en met mousselinesaus. De asperge-arrangementen vinden plaats op donderdag 24, vrijdag 25, zaterdag 26 en donderdag 31 mei en op zaterdag 1 en zondag 2 juni, telkens van 18u00 tot 23u00. Op de donderdagen kost het 35 euro per persoon inclusief drank en live accordeonmuziek. Op de andere dagen betaalt u 38 euro per persoon voor het arrangement (inclusief drank en live muziek). 1 2 VVV-infodienst Kinrooi aanwezig met stand enkel folderparticipatie op de beurs Reserveren & deelnemen? VVV-infodienst Kinrooi tel

10 Kinrooi info februari Nieuw parcours bosloopcriterium Op 11 december 2011 organiseerde de Kinrooise sportdienst haar manche van het Bosloopcriterium, één van de populairste initiatieven van de Buurtsportdiensten. Na jarenlang recreatief rennen aan Woutershof werd voor de eerste keer een parcours uitgetekend op en rond de Finse piste aan de Steenberg. Maar liefst 339 deelnemers gingen de uitdaging aan. Eind september begint het Bosloopcriterium in Bree. De Kinrooise manche is dit jaar gepland op 25 november. Wellicht vindt het dan terug plaats bij Woutershof. Anita Flipkens Op vrijdag 30 maart 2012 organiseren de gemeentelijke sportdienst en sportraad de kampioenenhulde. Tijdens deze avond worden alle Kinrooise inwoners en sportploegen gehuldigd die het voorbije seizoen een titel wonnen. De titels die een uitnodiging voor de kampioenenhulde opleveren, zijn (Belgisch)Limburgs kampioen, Belgisch kampioen, Europees kampioen of wereldkampioen. Ertesjieters De Kèsinger Ertesjieters openden op 11 november het carnavalseizoen onder het motto Wè gève gaas ane Maas! Met prins Carlo I, jeugdprinses Jill I en jeugdprins Sil I leverde de opening van het seizoen deze mooie foto op! 139 kids op schaatsdriedaagse De sportdienst ging in de kerstvakantie weer het ijs op! Vanaf dinsdag 27 december tot en met donderdag 29 december konden alle kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar in de voormiddag mee gaan schaatsen in de Maaslandse Wintertuin te Maaseik. Er werd een bus ingelegd vanuit ieder kerkdorp. Nadat alle veters gebonden waren en iedereen veilig op het ijs stond, was er telkens 45 minuten les gevolgd door een kwartiertje vrij schaatsen. Verspreid over de drie dagen namen er in totaal 139 kinderen deel aan dit leuke en sportieve initiatief. Merrenhofstraat voorzien van een nieuw bruggetje naar de kapel Het brugje naar de kapel bij de Merrenhofstraat te Ophoven was totaal versleten en had last van betonrot. Bovendien was de leuning geraakt bij een ongeluk. Eind 2011 realiseerde aannemer Van Raak uit Weelde er een nieuw exemplaar. Op 7 december 2011 werd dit werk opgeleverd. De totale kosten voor de aanpassingswerken bedroeg euro. De buurtgemeenschap heeft nu terug een mooi verzorgd plaatsje om gezellig samen te zitten. Piet Verheyden Kampioenenhulde 2011 t Ankerpunt - sportdienst - tel PréMiniemen Kivoc kampioen Na vorig seizoen het kampioenschap gemist te hebben op 1 punt, is het nu wel raak! Na een schitterend en spannend seizoen werden de PréMiniemen Jongens van Kivoc Kinrooi kampioen in de gewestelijke A-reeks. De inzet en gretigheid van deze spelers belooft een mooie toekomst. Met dank aan de trainsters Annelies Rutten en Martine Achten en natuurlijk een dikke proficiat voor Brent Vanham (2), Jona Kwaspen (1), Sam Hermans (5), Kobe Bonhomme (7) en Jens Verbeek (3).

11 EvenementenKALENDER Karolien Deprez Jolien Smeets Anita Flipkens Zaterdag 11 februari, 19u11 Prinsenzitting Kessenich Sporthal De Dom te Kessenich Org.: KV de Kèsinger Ertesjieters Informatie via Zondag 12 februari, 14u00 tot 18u00 Carnavalszitting KVG Kinrooi Sporthal De Dom Kessenich Org.: KVG Kinrooi Informatie bij Jan Denier, Donderdag 16 februari, 18u00 tot 20u30 Bloedinzameling Molenbeersel Sporthal Op Sjeure Molenbeersel Org.: Rode Kruis Vlaanderen Informatie via of via Vrijdag 17 februari, 18u00 tot 20u00 Bloedinzameling Kinrooi Basisschool Nelisveld Org.: Rode Kruis Vlaanderen Informatie via of via Zaterdag 18 februari, 7u00 tot 15u00 Wintertocht Schutterslokaal te Dorne Org.: Wandelclub Sport + Kinrooi vzw Informatie bij Jean Van Esser, of via Zaterdag 18 februari, 20u11 Prinsenbal Molenbeersel Zaal Willenhof Molenbeersel Org.: KV De Gaaplepels Info via Zondag 19 februari, 20u00 Caféronde met mombakkeswedstrijd Centrum van Molenbeersel Org.: KV De Gaaplepels Info via Zondag 19 februari, 14u00 tot 3u00 Carnavalstoet Kinrooi & nadien ontbinding in de fanfarezaal Org.: KV De Rabbedabbers Kinrooi Informatie via of via Maandag 20 februari, 9u00 Rondgang met de foekepot Door de straten van Kessenich Org.: KV de Kèsinger Ertesjieters Informatie via Maandag 20 februari, 20u00 Verkleed bal Kessenich Parochiecentrum te Kessenich Org.: KV de Kèsinger Ertesjieters Informatie via Maandag 20 februari, 14u11 Carnavalstoet Molenbeersel & nadien ontbinding in zaal Willenhof gevolgd door Carnavalsbal (vanaf 18u00) Org.: KV De Gaaplepels en schutterij Sint-Hubertus Manestraat Info via of Maandag 20 februari, 20u00 tot 3u00 Maandagavondbal Kinrooi Fanfarezaal Kinrooi Org.: KV De Rabbedabbers Kinrooi Informatie via of via Dinsdag 21 februari, 23u11 Begrafenis van de Prins Café Bij Teel Molenbeersel Org.: KV De Gaaplepels Info via Woensdag 22 februari, 13u30 tot 16u30 Workshop & carnavalshappening voor kinderen tot 12 jaar Dorpshuis Ophoven Org.: Gezinsbond Ophoven Info bij Sylvie Vanmontfort, Zondag 26 februari, 14u00 Carnavalstoet Kessenich Org. van KV de Kèsinger Ertesjieters Informatie via Woensdag 29 februari, 20u00 Kienavond Harmonie Gemeenschapshuis Geistingen Org.: Harmonieorkest Geistingen-Ophoven Informatie via of via Zaterdag 3 maart, 16u30 tot 22u00 Eetavond Hoger Op Molenbeersel Kantine HOM Truyenstraat Molenbeersel Org.: KVV Hoger Op Molenbeersel Informatie bij Jean Brouns, of via

kinrooi-info nr 1 maart 2013 jaargang 32

kinrooi-info nr 1 maart 2013 jaargang 32 kinrooi-info nr 1 maart 2013 jaargang 32 2 3 9 Infoavond en tentoonstelling ruilverkaveling Molenbeersel Beste inwoners 18 Doepasactiviteiten tijdens paasvakantie 14 en verder onder andere nieuwbouw ziekenhuis

Nadere informatie

gemeente-info www.kinrooi.be

gemeente-info www.kinrooi.be JAARGANG 30 - NR 2 - APRIL 2011 gemeente-info www.kinrooi.be inhoud 2 dienstnota s 3-4 - 5 vacature 6-7 milieu 8-9 -10 ocmw nieuws 11-12 - 13-14 preventie 15 sport 16-17 VVV infodienst 18-19 - 20 in de

Nadere informatie

JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007. gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen

JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007. gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007 gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen inhoud & voorwoord dienstnota s 3 verkiezingen 4-5 - 6-7 inspraak & advies 8 milieu

Nadere informatie

Uitnodiging. algemene vergadering

Uitnodiging. algemene vergadering GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/70.03.00 jrg. 15, nr. 1, april 2010 Uitnodiging Het bestuur van de culturele

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart Merelbeke Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart 2 INFOMAGAZINE // MAART 2014 In t Merelbeeks Kompasse

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

help onze stad proper te maken!

help onze stad proper te maken! februari 2015 help onze stad proper te maken! 6 Ben jij al in het nieuwe zwembad geweest? 8 In gesprek met Rik Proost, algemeen directeur Spectrumcollege 10 Stad Beringen zoekt jobstudenten beste inwoner

Nadere informatie

t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar

t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 5 I september - oktober 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar Het gemeentebestuur

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 35 maandelijks. de Schakel NOVEMBER 2011

Denderleeuws infoblad jaargang 35 maandelijks. de Schakel NOVEMBER 2011 Denderleeuws infoblad jaargang 35 maandelijks de Schakel INHOUD Deze maand in uw infoblad: 10 BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Vervallen concessies, verwaarloosde

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 3. juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 3. juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 3 juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 2 BELANGRIJK BERICHT We vernamen dat bepaald personen Namens het gemeentebestuur gelden inzamelen

Nadere informatie

Overzicht bouwpremies - 5 I Gratis infoavond Pesten bij kinderen - 17. Nieuwe voertuigen Brandweer 4. Erfgoeddag 2013 20 INFOBLAD GEMEENTE OPWIJK

Overzicht bouwpremies - 5 I Gratis infoavond Pesten bij kinderen - 17. Nieuwe voertuigen Brandweer 4. Erfgoeddag 2013 20 INFOBLAD GEMEENTE OPWIJK 30 2013 Jaargang 5 Tweemaandelijkse uitgave: april - mei 2013 v.u.: Gemeente Opwijk - Ringlaan 20-1745 Opwijk - www.opwijk.be - info@opwijk.be INFOBLAD GEMEENTE OPWIJK Nieuwe voertuigen Brandweer 4 Erfgoeddag

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 1 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Inspraak plus. Aan iedereen een prettige vakantie gewenst! Samenaankoop stookolie. De jaarlijkse fietstocht van WAC gaat door op zaterdag 3 september

Inspraak plus. Aan iedereen een prettige vakantie gewenst! Samenaankoop stookolie. De jaarlijkse fietstocht van WAC gaat door op zaterdag 3 september Inspraak plus P.B. 9185 Wachtebeke CD2/145/1 ANDERS: kartel voor politieke vernieuwing in Wachtebeke Rek. nr. 068-2476238-49 Website: www.wachtebeke-anders.be Jaargang 29 nummer 2 juli 2011 v.u. Rosita

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

Denderende premies voor woningen op Rechteroever!

Denderende premies voor woningen op Rechteroever! Prikkelproject AALST Denderende premies voor woningen op Rechteroever! Prikkelproject AALST Inhoud Win een mooie prijs! Zie pagina 37 Voorwoord... 3 Aalst prikkelt Rechteroever... 4 Wil je een oude woning

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke]

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Jaargang 34 - nr. 174 - januari / februari 2015 INFOzonnebeke [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester De woondienst opent haar deuren

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE ruiselede 30ste JAARGANG - VOORJAAR 2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.9 TECHNISCHE DIENST P.17 DOSSIER P.20 INTERVIEW P.22 SOCIAAL HUIS P.24 MILIEU P.26

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

infokrant Meise + CULTUURBIJLAGE nr 227 FEBRUARI 2010 doof het licht akademie muzische kunsten

infokrant Meise + CULTUURBIJLAGE nr 227 FEBRUARI 2010 doof het licht akademie muzische kunsten + CULTUURBIJLAGE nr 227 FEBRUARI 2010 Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) infokrant Meise doof het licht akademie muzische kunsten inhoud Voorwoord Wim Verbeke

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen maart 2014 Breng deze maand gratis Investeer je snoeihout mee naar in het het Storm-windpark containerpark De Slimste Gemeente: Westerlo neemt het op tegen Mol en

Nadere informatie