10 jaar veranderingen bij Financiën. Didier Reynders Vice eersteminister en Minister van Financiën. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 jaar veranderingen bij Financiën. Didier Reynders Vice eersteminister en Minister van Financiën. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 10 jaar veranderingen bij Financiën Didier Reynders Vice eersteminister en Minister van Financiën 1 Inhoudsopgave I. II. III. Financiële stabiliteit IV. Andere initiatieven 2

2 Gebouwen Een geschikt onderdak voor de ambtenaren Onroerend goed in rampzalige staat overgelaten: Ongezonde gebouwen Onaangepast onthaal Te veel vestigingen (640) ambtenaren kregen sinds 1999 een nieuw onderdak: Nog maar 458 vestigingen 18 gerenoveerde gebouwen waaronder Hasselt en Charleroi 63 nieuwe gebouwen waaronder de North Galaxy en de FINTO Professioneler onthaal Gebouwen FINTO NORTH GALAXY

3 Gebouwen Charleroi Gebouwen Hasselt

4 Gebouwen Ottignies Verviers Gebouwen

5 Overschakelen naar de informatica van de 21ste eeuw Startpunt: verouderde en niet geïntegreerde systemen Geïsoleerde ontwikkelingen en DB s 10 niet compatibele systemen Achterhaalde mainframe infrastructuur Silo s per administratie Gesloten systemen Geen internet Onvoldoende pc s (1 voor 3,3 personen) Onvoldoende printers (1 voor 3,4 personen) Personeelsgegevens op papieren fiches Beperkte toegang tot informatie Meerdere drukkerijen (5) portkosten en exorbitant papierverbruik Geen e diensten ICT Overschakelen naar de informatica van de 21ste eeuw Eindpunt: geïntegreerde en voor iedereen toegankelijke systemen Grondige herschikking van de technologische normen en pijlers Regelmatige vernieuwing van de informatica 1,1 pc per ambtenaar 0,8 printer per ambtenaar Jaarlijkse vervanging van pc s en printers Veralgemeende internettoegang Online brengen van Fisconet Centralisering van de drukkerijdiensten Finpress Besparing van 35 miljoen op portkosten Aanpassing van 200 documenten ICT

6 Automatisering van de processen Startpunt: papieren aangiften Geen geïntegreerde belastingketens Notariële akten met de hand gekopieerd Verplichte nieuwe codering van de identificatiegegevens ICT Automatisering van de processen Eindpunt: elektronische aangiften op alle fronten PB Scanning en digitalisering van de fiches (26 miljoen fiches in 2008) Scanning en digitalisering van de aangiften (3,5 miljoen fiches in 2009) Meer dan 40 % van de aangiften via Tax on Web in 2009! Geautomatiseerde verwerking in backoffice van 6 miljoen aangiften met voorafgaande invulling, berekening, opsporing van fouten en optimalisering BTW: In 2009, 90 % van de periodieke aangiften via Intervat VENB: Bijna de helft van de aangiften ( ) elektronisch ingediend ICT

7 ICT /03/2010 Tax-on-web burger ambtenaar mandataris ICT BTW aangiften nombre déclarations mois

8 ICT VENSOC Ingediend via Vensoc Aanslagjaar Automatisering van de processen ICT Douane en Accijnzen PLDA Bijna aangiften via Paperless Douane Meer efficiëntie: de marktdeelnemers hoeven zich minder vaak te verplaatsen naar de douanekantoren Het systeem zorgt voor een versoepeling van de douaneformaliteiten (24 uur per dag en 7 dagen per week). Aangiften toegankelijk voor de ondernemingen via webapplicatie Patrimoniumdocumentatie: Geïntegreerde verwerking via STIPAD ( 1ste release 2009) Notariële akten geregistreerd op internet en raadpleegbaar door de burgers MY RENT Bedrijfsvoorheffing FINPROF 5,8 miljoen (2009)

9 Personeel Personeelsevolutie Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Personeel Evolutie van de afvloeiingen Fiscale druk Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D

10 Personeel Toename van het aandeel niveau A Personeel % % % % % % % % Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D % % % %

11 Valorisatie van het personeel Personeel Nieuwe structuur van de loopbanen in niveaus B, C en D Verhoging van de weddenschalen Premies voor competentieontwikkeling Verbetering van de statuten Verhoging van het aandeel van niveaus A en B Eigenheid Financiën met bijzondere graden en snellere overgangsmogelijkheden Upgrading Toelagen voor tweetaligheid Loopbaanexamens Hospitalisatieverzekering Wet ter verambtelijking van de bedienden der hypotheekbewaarders Koninklijke besluiten van 3 december 2009 tot oprichting van de nieuwe structure van de FOD Financiën Belastingplichtigen Verbetering van het onthaal van de belastingplichtigen Meer dan een miljoen aangiften ingevuld met de hulp van ambtenaren in nieuwe gebouwen, openingsuren verlengd Samenwerking met scholen en gemeenten Contactcenter sinds 2005: oproepen behandeld in 2009 Fiscobus: 2 bussen rijden het land rond Permanente dienstverlening: 23 commerciële centra Toegang website FINANCIEN TAX ON WEB: doelstelling aangiften in 2010 Fiscale bemiddeling: invoering op 1/1/2010

12 Callcenter Belastingplichtigen Inhoudsopgave : Toestand op Gebouwen ICT Personeel Belastingplichtigen Thesaurie belastingdruk Regularisatie Fiscale fraude Aard van de ontvangen vragen (startdata) Personenbelasting ( ) Invordering ( ) Voorafbetalingen ( ) Verkeersbelasting ( ) Registratierechten ( ) Btw ( ) Vennootschapsbelasting ( ) Kadaster ( ) ANDERE INITIATIEVEN Andere vragen Totaal telefoon Totaal (alle materies) ALGEMEEN TOTAAL/JAAR CUMULATIEF sinds start Thesaurie Modernisering van het schuldbeheer Nieuwe uitgiftetechnieken, bijv. OLO s, EMTN s Grote diversificatie van de schuld naar gelang van de herkomst van de buitenlandse investeerders Ontwikkeling van risicobeheer (transparantie, liquiditeit en voorspelbaarheid) Automatisering aanbestedingsprocedures OLO s en schatkistcertificaten met quasi onmiddellijke publicatie resultaten (Schatkist = voorloper) Resultaat = goede positionering van de schatkistproducten

13 Thesaurie Zilverfonds Opgericht in 2001 om de budgettaire gevolgen van de vergrijzing op te vangen Doel = reserves aanleggen om in de periode de extra uitgaven van de wettelijke pensioenstelsels als gevolg van de vergrijzing te financieren Aanpassing Zilverfondswet in 2005 voorzag de financiering vanaf 2007 met een stijgende reeks begrotingsoverschotten Thesaurie Slapende rekeningen Opening online registers Slapende tegoeden januari 2010 Beschikbaar via website slapenderekeningen.be /comptesdormants.be Beveiligde raadpleging via eid Raadpleging voorlopig enkel mogelijk op eigen naam, later ook op naam van derde voorzien (op voorwaarde van aangeven wettig belang) Op dit ogenblik enkel gedeeltelijke transfer bedragen < 20 euro, in volgende fase ook individuele dossiers

14 Goederen geplunderd tijdens de oorlog van Thesaurie Oprichting van een commissie die belast werd met de behandeling van de verzoeken tot schadeloosstelling ingediend door de leden van de joodse gemeenschap. (Wet december 2001) Van 2003 tot 2010: 72,2 miljoen naar de Stichting van het Jodendom van België en 34,8 miljoen naar de aanvragers, d.w.z. 107 miljoen in totaal. Verlaging van de belastingdruk Meer dan 10 miljard terug naar de burgers in 10 jaar tijd Stelselmatige indexering van de belastingschalen Afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage Afschaffing van de exorbitante tarieven van 52,5 % en 55 % Uitbreiding van de schijven voor middelhoge inkomsten belast tegen 40 of 45 % Totale afschaffing van de cumulatie van inkomsten in fiscale aangelegenheden Geleidelijke en volledige individualisering van de belastingverminderingen voor pensioenen en vervangingsinkomsten Herziening van de regeling van fiscale aftrek voor leningen met betrekking tot de eigen woning

15 Verlaging van de belastingdruk Personenbelasting % van het bbp Verlaging van de belastingdruk Versterking van onze economische fundamenten en van de werkgelegenheid 2002: Nominaal tarief van de VENB van 39 % naar 33 % Notionele interesten als doorslaggevende troef inzake competitiviteit De notionele interestaftrek, gekoppeld aan de unieke troef van Brussel als hoofdstad van Europa, kan verklaren waarom de hoofdkwartieren in België aantrekkingskracht uitoefenen, Barometer van de Belgische attractiviteit (2008), Ernst & Young «Unizo wil het behoud van de notionele interesten», Unizo Het AWEX beschouwt de notionele interest als een belangrijk en positief discriminerend argument in zijn missie, namelijk het aantrekken en overtuigen van potentiële buitenlandse investeerders Philippe Suinen Kamer van Volksvertegenwoordigers 9/03/2010

16 Modernisering van onze bilaterale verdragen Verlaging van de belastingdruk De overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting zijn van economische strekking, hoewel het doel ervan, het vermijden van dubbele belasting, zelf louter fiscaal is. Het internationale belastingbeleid van België krijgt in feite een dubbele doelstelling toegewezen: de Belgische fiscaliteit aantrekkelijk maken voor buitenlandse ondernemingen die het zouden overwegen om in België te investeren, en Belgische ondernemingen die een uitbreiding van hun activiteiten naar het buitenland overwegen om er afzetgebieden voor hun productie te vinden, een concurrentiepositie bieden die gunstiger is dan of tenminste evenwaardig is aan die van hun buitenlandse concurrenten. Modernisering van onze bilaterale verdragen Verlaging van de belastingdruk Een zeer groot aantal verdragen werd gedurende dit decennium geüpdatet: bijvoorbeeld, USA, Rusland, China, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Canada, Marokko, Tunesië, Singapore,... Er werden nieuwe overeenkomsten gesloten: Hongkong, Kroatië, Georgië, IJsland, Letland, Litouwen, Rwanda, Seychellen, San Marino, Chili, Congo, eiland Man, Macau,...

17 Verlaging van de belastingdruk Versterking van onze economische fundamenten en van de werkgelegenheid Btw verlaging in arbeidsintensieve sectoren Bouw 1. Btw verlaagd tot 6 % voor de renovatie van gebouwen ouder dan 5 jaar (sinds 2000) 2. Verlenging tot en met 31/12/2010 voor bouwaanvragen ingediend vóór 01/04/10 Aankoop of bouw van een nieuwe woning (6% op ) Afbraak van een oud gebouw ten gunste van een nieuwe woning Bouw sociale woningen door openbare instellingen Horeca Tarief verlaagd van 21 % naar 12 % voor restaurant en cateringdiensten (excl. dranken) Vanaf 1 januari 2010 Doel: tewerkstellingsgraad Verlaging van de belastingdruk Versterking van onze economische fundamenten en van de werkgelegenheid Gerichte lastenverlagingen via de bedrijfsvoorheffing Domein Wetenschappelijk onderzoek 66, , ,1 Overuren 26,7 47,7 74,3 86,5 76,9 Ploegen of nachtarbeid 101,1 343,4 602, Structurele vermindering 53, ,5 Sportbeoefenaars 37 37,5 Maritieme activiteiten 3, , Totaal 197,7 539, ,

18 Fiscale steun voor de R&D sector Verlaging van de belastingdruk Fiscale investeringsaftrek, verhoogd met 10 punten (octrooien en vaste activa voor de bevordering van R&D voor nieuwe producten en geavanceerde technologieën) ; Gespreide investeringsaftrek, verhoogd met 17 punten voor de bevordering van R&D voor nieuwe producten en geavanceerde technologieën; Vermindering van de winst van inkomsten uit aangevraagde octrooien met 80 %; Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing tot 75 % voor de belastingplichtigen die bezoldigingen uitbetalen aan onderzoekers (voorheen 25 % tot 65 %) In de nabije toekomst: Op het vlak van de vrijstelling van doorstorting van de BV: uitbreiding van de bedoelde diploma s; Aftrek voor inkomsten uit octrooien. Tax Shelter film Verlaging van de belastingdruk Een vaststelling over de Belgische film: «Veel talent, maar weinig geld» Oplossing: een nieuwe federale regeling die investeringen in audiovisuele producties fiscaal aanmoedigt De investerende vennootschap krijgt een vrijstelling ten bedrage van 150 % van de verrichte investering Sinds 1 januari 2004

19 Ruling meer rechtszekerheid Verlaging van de belastingdruk Oprichting van de autonome Dienst Voorafgaande Beslissingen op 1/1/2005 Aantal ontvangen aanvragen sinds 2003: 2921 Aantal ontvangen prefilings sinds 2005: 2898 Aantal beslissingen sinds 2005: 2347 waarvan Gunstig: 1746 Ongunstig: 35 Onontvankelijk: 29 Terugtrekking: 512 Gemengde beslissing: 25 Verlaging van de belastingdruk Bilaterale verdragen tot het vermijden van dubbele belasting 38 overeenkomsten ondertekend overeenkomstig de nieuwe OESO normen, inzake de uitwisseling van bankinlichtingen: Antigua en Barbuda Australië Bahama s Bahrein Belize China Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Gemenebest van Dominica Gibraltar Grenada Griekenland Het eiland Man IJsland Japan Luxemburg Malta Maleisië Monaco Montserrat Nederland Noorwegen Saint Lucia Saint Vincent en de Grenadine Saint Christopher en Nevis San Marino Seychellen Singapore Spanje Tsjechië Verenigd Staten Verenigd koninkrijk Vorstendom Andorra en Liechtenstein Zuid Korea

20 Milieufiscale maatregelen Verlaging van de belastingdruk Belastingmaatregelen voor energiebesparende investeringen in privéwoningen Resultaat: jaarlijks meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd door gezinnen ten voordele van de energie efficiëntie van hun woning Federale groene lening om energiebesparende investeringen te financieren Milieufiscale maatregelen voor de zogenaamde «lage energiewoningen», «passiefwoningen» en «nulenergiewoningen» Belastingvoordelen bij de aankoop van voertuigen met een lage CO 2 uitstoot Gevarieerde fiscale aftrekbaarheid van voertuigen naar gelang van hun CO 2 uitstoot Federaal plan ten gunste van elektrische voertuigen Fiscale aanmoediging van carpoolen, telewerk, de fiets, Afschaffing bepaalde milieuheffingen Regularisatie Eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) Eenmalige bijdragen: 498 miljoen in 2004/ dossiers Budgettaire toewijzing: 423 miljoen naar het Zilverfonds, 75 miljoen naar de gewesten Extra bijdragen wegens niet naleving van de beleggings of investeringsverbintenissen: 8,4 miljoen voor 686 dossiers

21 Regularisatieregeling 755 miljoen gerepatrieerd sinds dossiers ingediend Aantal geregulariseerde dossiers sinds 2006: 2571 Bedrag geregulariseerde inkomsten sinds 2006: 582 miljoen Bedrag belastingheffing sinds 2006: 145 miljoen Gemiddelde heffingsvoet sinds 2006: 25 % Regularisatie Fraudebestrijding Fiscale fraude Vermenigvuldiging van het aantal internationale overeenkomsten inzake gegevensuitwisseling Oprichting van een interministerieel comité voor fraudebestrijding Oprichting van een ondersteuningscel voor de federale politie Strijd tegen de btw carrousels Oprichting van de Algemene Administratie Fraudebestrijding 4 miljard gerecupereerd Terbeschikkingstelling van belastingambtenaren bij de parketten Strijd tegen kasgeldvennootschappen

22 Financiële stabiliteit Toezicht op de financiële sector Wet van 2 augustus 2002 Nieuwe toezichtarchitectuur Integratie van de CDV in de CBFA De CBFA is bevoegd voor: het toezicht op de markten en uitgiften +OBA het microprudentieel toezicht op de banken en verzekeringen het toezicht op de tussenpersonen Betrokkenheid van de NBB bij het toezicht: Aanwezigheid van 3 leden van het directiecomité van de NBB in het directiecomité van de CBFA Oprichting van het Comité voor Financiële Stabiliteit onder leiding van de gouverneur van de NBB terreinsamenwerking tussen NBB en CBFA (bijvoorbeeld inzake liquiditeit) NBB bevoegd voor macroprudentieel toezicht Voorbereiding en implementatie in Belgisch recht van 24 Europese richtlijnen in het kader van het Financial Services Action Plan Financiële stabiliteit Oprichting van EURONEXT : fusie van de beurzen van Brussel, Parijs, Lissabon en Amsterdam Antwoord op de globalisering Besparing op de transactiekosten Gemeenschappelijk platform, dat de grootste Europese geldmarkt vormt In april 2007: fusie met de New York Stock Exchange tot NYSE Euronext dat zo wereldwijd de grootste beurs wordt.

23 Financiële stabiliteit Beheer van de crisis: een snelle reactie Een door de internationale gemeenschap gewaardeerd crisisbeheer «the Belgian authorities have taken decisive measures to support the financial sector and buttress domestic demand», IMF, Concluding Statement of the 2009 AIV Consultation [2de minister van financiën op het vlak van crisisbeheer volgens de FT] Vier grote reddingsoperaties verricht in enkele weken tijd Bijna 15 miljard geïnvesteerd Invoering van waarborgregelingen voor enkele tientallen miljarden Oprichting van een «bad bank» voor de toxische activa van Fortis Vervijfvoudiging van de depositobescherming voor particulieren Geen enkele spaarder bleef in de kou staan Ook de cliënten van Kaupthing niet Positieve weerslag op de overheidsfinanciën vanaf 2009 Financiële stabiliteit waardoor het ergste vermeden kon worden Zonder deze ingrepen zou ons financiële stelsel failliet zijn gegaan, samen met België!

24 Financiële stabiliteit Lering trekken uit de crisis «Crisiswet» ingediend bij het parlement Versterking van de rechtszekerheid in geval van crisis Herstructurering van het toezichtsysteem Stapsgewijze evolutie naar «Twin peaks» Versterking van de consumentenbescherming Wijziging van de wet van 2002: versterking van de bevoegdheden van de CBFA Ander wetsontwerp wordt voorbereid Omkadering van de bezoldigingen in de financiële sector Steun aan de Europese initiatieven Circulaire van de CBFA Wet «Corporate Governance» (Justitie) Andere initiatieven ANDERE INITIATIEVEN Financiën in het maatschappelijk leven Fiscale aftrekbaarheid van geldelijke giften aan erkende organisaties : Contactgroep Giften Versnelling van de erkenningsprocedure Versoepeling van het begrip als exclusieve activiteit PB 137 miljoen EUR (aj. 2008) Vennootschappen 28,5 miljoen EUR (aj. 2008) Verdubbeling van de vrijstelling voor vrijwillige brandweerlieden Uitvoering van de spaarrichtlijn, uitwisseling van inlichtingen vanaf 01/01/2010 Overschakeling naar de euro

25 Andere initiatieven Financiën in het maatschappelijk leven Dienst voor Alimentatievorderingen: dossiers sinds juni 2004; in ,5 miljoen voorschotten voor kinderen Onbeperkt uitstel van invordering van de directe belastingen: verzoeken sinds 2005 waarvan positieve beslissingen; Onbeperkt uitstel van invordering van de btw: 972 verzoeken sinds 2007 waarvan 631 positieve beslissingen ANDERE INITIATIEVEN Merci pour votre attention Bedankt voor uw aandacht 50

26 Vice Eersteminister en Minister van Financiën Didier Reynders Vice Premier Ministre et Ministre des Finances 51

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

AANGIFTE PB 2017 PERSCONFERENTIE

AANGIFTE PB 2017 PERSCONFERENTIE AANGIFTE PB 2017 PERSCONFERENTIE Johan Van Overtveldt Minister van Financiën Philippe Jacquij Administrateur-generaal van de Fiscaliteit 25 april 2017 North Galaxy AGENDA Aangifte 2016 Aangifte 2017 Codes:

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1 Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 28 juni 2016, nr. DGBel 2016/ 3128M Dit besluit vervangt het Besluit

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin TAX-ON-WEB & My Minfin 2011 Algemeen Tax-on-web is een internet toepassing die toelaat de aangifte in de personenbelasting elektronisch en gemakkelijker in te dienen 3 gebruikers: De burger => Taxbox De

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin. Avelgem, 27 mei 2010

TAX-ON-WEB & My Minfin. Avelgem, 27 mei 2010 TAX-ON-WEB & My Minfin Avelgem, 27 mei 2010 2010 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be Het elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be 2 /My Minfin

Nadere informatie

Infosessie E-Auditors Data Analisten

Infosessie E-Auditors Data Analisten Infosessie E-Auditors Data Analisten 28 maart 2017 Programma De Federale Overheidsdienst Financiën Werken bij de FOD Financiën Presentatie over de functie van E-Auditor Postulatieprocedure Selor Vragen

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin Programma Tax-on-web en TAX-ON-WEB & 2009 Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be De elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be / Algemeen / Toegang van de burger Tax-on-web is een

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin TAX-ON-WEB & My Minfin Zwevegem, 4 & 18 mei 2010 2010 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be Het elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be 2 /My

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

HET MULTILATERAAL AKKOORD TUSSEN BEVOEGDE AUTORITEITEN BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN INZAKE FINANCIELE REKENINGEN

HET MULTILATERAAL AKKOORD TUSSEN BEVOEGDE AUTORITEITEN BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN INZAKE FINANCIELE REKENINGEN KENNISGEVING INGEVOLGE SECTIE 7, (1), (c) VAN HET MULTILATERAAL AKKOORD TUSSEN BEVOEGDE AUTORITEITEN BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN INZAKE FINANCIELE REKENINGEN 31 januari 2016

Nadere informatie

Toespraak van de heer Didier REYNDERS Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën

Toespraak van de heer Didier REYNDERS Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën Federale Overheidsdienst FINANCIEN - BELGIE 65 e jaargang, nr 1, 1ste kwartaal 2005 D O C U M E N T A T I E B L A D Toespraak van de heer Didier REYNDERS Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin TAX-ON-WEB & My Minfin 2009 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be De elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be /My Minfin Algemeen Tax-on-web

Nadere informatie

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, De Staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 3072/001 VAN 31 OKTOBER 2013 Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AFZ/INTERN.IB.2006/0549. Belasting van niet-inwoners Vennootschappen. Vennootschapsbelasting. Dividend. Definitief belast

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

Tax-on-web & MyMinfin ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Tax-on-web & MyMinfin ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Tax-on-web & MyMinfin 2015 Tax-on-web en MyMinfin Algemeen Toegang van de burger Toegang van de burger via eid Hoe eid te lezen Zich authentificeren met eid De elektronische aangifte www.taxonweb.be Voordelen

Nadere informatie

Begrotingscontrole Contrôle budgétaire

Begrotingscontrole Contrôle budgétaire Begrotingscontrole Contrôle budgétaire 2013 Fiscale ontvangsten Voor een totaal bedrag van 364 miljoen Circulaire BTW bedrijfswagens 115 miljoen Blijft: 259 miljoen Vergelijk: Besparingen op primaire:

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Het bankgeheim in het fiscaal recht

Het bankgeheim in het fiscaal recht Het bankgeheim in het fiscaal recht Johan Speecke Advocaat A. Algemeen niet strafrechtelijk, enkel discretieplicht specifiek fiscaal kader B. Successierechten artikel 96 ev W.S. (incl bankkluis) (art 97

Nadere informatie

nieuw Tax Shelter-product:

nieuw Tax Shelter-product: PREMIUM FILMS FOR FAST & SECURE RETURNS nieuw Tax Shelter-product: het beste scenario voor uw investeringen. Waarschuwing De aandacht van de Investeerders wordt in het bijzonder op de volgende punten gevestigd:

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN Basis Tarificatie Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 Interne transfer Ontvangst van effecten Externe transfer van effecten Omwisseling en regularisatie van effecten Conversie

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK Arrondissement Diksmuide HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Aangifte PB Persconferentie. Koen Geens Minister van Financiën. Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit. 29 april 2014 Fedopress

Aangifte PB Persconferentie. Koen Geens Minister van Financiën. Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit. 29 april 2014 Fedopress Aangifte PB 2014 Koen Geens Minister van Financiën Persconferentie Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit 29 april 2014 Fedopress Krachtlijnen > Keuzevrijheid voor de burger 2 miljoen vereenvoudigde

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Ieper Opsplitsing in

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING Aanslagjaar 2016 - Inkomstenjaar 2015 10 redenen om in België in R&D te investeren 1. Aftrek voor

Nadere informatie

Aangifte PB 2011. Didier REYNDERS Vice-eersteminister. Financiën. Bernard CLERFAYT Staatssecretaris voor de Modernisering van

Aangifte PB 2011. Didier REYNDERS Vice-eersteminister. Financiën. Bernard CLERFAYT Staatssecretaris voor de Modernisering van Didier REYNDERS Vice-eersteminister eersteminister en Minister van Financiën Bernard CLERFAYT Staatssecretaris voor de Modernisering van Financiën What s new? Nieuw 1. Belastingvermindering voor de bouw,

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I Boekdeel I zie afzonderlijk Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten................. 5 Wet

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april Algemene inhoud I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 1 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 10 april 1992............. 3 II. KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WIB 1992 415 Koninklijk

Nadere informatie

Fiscale toekomstperspectieven. Prof. Dr. Michel Maus CRAB 26/01/2017

Fiscale toekomstperspectieven. Prof. Dr. Michel Maus CRAB 26/01/2017 Fiscale toekomstperspectieven. Prof. Dr. Michel Maus CRAB 26/01/2017 De hoge belastingdruk België: land van fiscale problemen Eurostat: gemiddeldebelastingdruk in België België plaats 2 in EU met 45,3%

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Aangifte PB 2016. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. Philippe Jacquij. 26 april 2016 North Galaxy. Minister van Financiën

Aangifte PB 2016. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. Philippe Jacquij. 26 april 2016 North Galaxy. Minister van Financiën Aangifte PB 2016 Johan Van Overtveldt Minister van Financiën Philippe Jacquij Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Persconferentie 26 april 2016 North Galaxy Agenda Indienen van de aangifte 2015

Nadere informatie

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 2538/001 (KAMER) 5-1875/1 (SENAAT) VAN 4 DECEMBER 2012 Verslag betreffende de gedachtewisseling

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT Niet-lidstaat van de Raad van Europa (Wit-Rusland) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België,

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Aangifte PB 2013 Koen Geens Minister van Financiën Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Persconferentie 30 april 2013 North Galaxy Krachtlijnen > S Keuzevrijheid door de burger 1,5 miljoen

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Wetgeving. De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art. 116-131)

Wetgeving. De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art. 116-131) Didier Reynders, Vice-premier Ministre et Ministre des Finances Vice-eersteminister en Minister van Financiën Wetgeving De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art.

Nadere informatie

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is van de

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Tax shift / Federale regering

Tax shift / Federale regering Tax shift www.vereeck.be lode.vereeck@uhasselt.be 099/59.9. Federale regering Krachtlijnen van het regeerakkoord gezond financieel-economisch beleid sanering = 100% bezuinigingen (8,1 miljard) o.a. sociale

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN 01/05/2011

Federale Overheidsdienst FINANCIEN 01/05/2011 E-ID / My Minfin / TAX-ON-WEB de burger 2011 Jan Viaene Elektronische toepassingen voor de burger www.myminfin.be Of Uw persoonlijk elektronisch fiscaal dossier www.taxonweb.be Of Uw elektronische aangifte

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

TAX-ON-WEB. Carlos SIX, Administrateur KMO bij de FOD Financiën

TAX-ON-WEB. Carlos SIX, Administrateur KMO bij de FOD Financiën TAX-ON-WEB Carlos SIX, Administrateur KMO bij de FOD Financiën Aanleiding Een gebruiksvriendelijke en toegankelijke internet-toepassing ontwikkelen die toelaat vlot de aangifte in de personenbelasting

Nadere informatie

BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012

BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012 BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012 Caroline Dupae 13 juni 2012 Elektronische aangifte Vennootschapsbelasting Sinds 2005 Vanaf 2011 2 Vroeger Vensoc Functionaliteiten Offline systeem

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Naar aanleiding van een Europese maatregel, worden ook bij Orange vanaf 11 juni 2017 de kosten voor mobiele roaming in de EU afgeschaft. Dit betekent

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Uittreksel)........................ 5 Wet van 24

Nadere informatie

Algemene Administratie Fiscaliteit ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Algemene Administratie Fiscaliteit ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Algemene Administratie Fiscaliteit AAFisc ORGANISATIECONTEXT 2 FOD FINANCIEN 3 AAFisc binnen onze FOD enkele cijfers (2017) 8.233 medewerkers 182 lokalisaties uiteenlopende opdrachten & taken 4 AAFisc

Nadere informatie

Gezamenlijk ADVIES. 18 oktober 2012

Gezamenlijk ADVIES. 18 oktober 2012 Gezamenlijk ADVIES Voorontwerpen van ordonnantie houdende instemming met internationale verdragen - dubbelbelastingverdragen* : 1. TIEA België-Andorra, 2. Prot. België-Australië, 3. Prot. België-Denemarken,

Nadere informatie

W NNOVATIE. Fiscale optimalisaties laten uw Onderzoek & Ontwikkeling extra renderen

W NNOVATIE. Fiscale optimalisaties laten uw Onderzoek & Ontwikkeling extra renderen W NNOVATIE Fiscale optimalisaties laten uw Onderzoek & Ontwikkeling extra renderen Innovatie als economische motor De uitgaven aan O&O in België bedragen 2,04% van het BBP. Daarvan wordt 67% gedragen door

Nadere informatie

Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst

Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst Geert Callaert Fiscaal Bemiddelaar KU Leuven Studiedag Bemiddeling door en voor de overheid & burgers 11 juni 2015 De doeltreffendheid van de bemiddeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon biedt Internetten, Bellen en SMS- en exclusief voor klanten. Met Solcon Mobiel betaalt u alleen naar uw werkelijk verbruik. Bovendien heeft u uw mobiele kosten

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen Welkom bij de FOD Financiën Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen De FOD Financiën als organisatie - De grootste FOD => Meer dan 23.000 personeelsleden - Ongeveer 120 werklocaties verspreid

Nadere informatie

Rechtvaardigheid door. evenwicht en eenvoud. Prof. Em. F. Vanistendael 04.11.13

Rechtvaardigheid door. evenwicht en eenvoud. Prof. Em. F. Vanistendael 04.11.13 Rechtvaardigheid door evenwicht en eenvoud Prof. Em. F. Vanistendael 04.11.13 1 Overzicht Oorzaken van compexiteit Gevarieerd toepassingsgebied van Ven. B. Ven. B. problemen van multinationals Ven. B.

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Toespraak van de heer Didier REYNDERS Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën

Toespraak van de heer Didier REYNDERS Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën Federale Overheidsdienst FINANCIEN - BELGIE 66 e jaargang, nr 1, 1 e kwartaal 2006 D O C U M E N T A T I E B L A D Toespraak van de heer Didier REYNDERS Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën Naar

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Lancering van SEPA bij de Federale Overheid

Lancering van SEPA bij de Federale Overheid Persbericht van de ministerraad van 27 juni 2008 Lancering van SEPA bij de Federale Overheid Op 1 januari 2009 gebruiken de federale overheidsdiensten de nieuwe Europese overschrijvingsformulieren, bankcodes

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel - Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I...... Algemene inhoudstafel Boekdeel II..... zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemeen Gedetailleerde inhoudstafel...........

Nadere informatie

AF/CARIFORUM/CE/nl 1

AF/CARIFORUM/CE/nl 1 SLOTAKTE AF/CARIFORUM/CE/nl 1 AF/CARIFORUM/CE/nl 2 De vertegenwoordigers van ANTIGUA EN BARBUDA, HET GEMENEBEST VAN DE BAHAMA'S, BARBADOS, BELIZE, HET GEMENEBEST DOMINICA, DE DOMINICAANSE REPUBLIEK, GRENADA,

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Algemene Administratie Fiscaliteit ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Algemene Administratie Fiscaliteit ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Algemene Administratie Fiscaliteit AAFisc - ORGANISATIECONTEXT 2 FOD FINANCIEN 3 AAFisc binnen onze FOD enkele cijfers (2017) Begin 2017 57% > 54 jaar Leeftijd 36% 8.233 Personeelsleden 42% 1% 45-54 jaar

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

Aangifte PB 2015. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. 28 april 2015 North Galaxy. Minister van Financiën

Aangifte PB 2015. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. 28 april 2015 North Galaxy. Minister van Financiën Aangifte PB 2015 Persconferentie Johan Van Overtveldt Minister van Financiën 28 april 2015 North Galaxy 1 Agenda Indienen van de aangifte De aangifte 2015 Nieuwe berekening van de belastingen Bedrag pensioensparen

Nadere informatie

Bizz Flex en Bizz Flex+

Bizz Flex en Bizz Flex+ Vorige tarieven Bizz Flex en Bizz Flex+ Bizz Fusion Bizz Happy Work en Max Bizz Mobile, Bizz Mobile+ en Bizz Mobile XL Bizz Mobile No Limit Bizz Mobile Team, Bizz Mobile Team+ en Bizz Mobile Team XL Bizz

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie