10 jaar veranderingen bij Financiën. Didier Reynders Vice eersteminister en Minister van Financiën. Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 jaar veranderingen bij Financiën. Didier Reynders Vice eersteminister en Minister van Financiën. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 10 jaar veranderingen bij Financiën Didier Reynders Vice eersteminister en Minister van Financiën 1 Inhoudsopgave I. II. III. Financiële stabiliteit IV. Andere initiatieven 2

2 Gebouwen Een geschikt onderdak voor de ambtenaren Onroerend goed in rampzalige staat overgelaten: Ongezonde gebouwen Onaangepast onthaal Te veel vestigingen (640) ambtenaren kregen sinds 1999 een nieuw onderdak: Nog maar 458 vestigingen 18 gerenoveerde gebouwen waaronder Hasselt en Charleroi 63 nieuwe gebouwen waaronder de North Galaxy en de FINTO Professioneler onthaal Gebouwen FINTO NORTH GALAXY

3 Gebouwen Charleroi Gebouwen Hasselt

4 Gebouwen Ottignies Verviers Gebouwen

5 Overschakelen naar de informatica van de 21ste eeuw Startpunt: verouderde en niet geïntegreerde systemen Geïsoleerde ontwikkelingen en DB s 10 niet compatibele systemen Achterhaalde mainframe infrastructuur Silo s per administratie Gesloten systemen Geen internet Onvoldoende pc s (1 voor 3,3 personen) Onvoldoende printers (1 voor 3,4 personen) Personeelsgegevens op papieren fiches Beperkte toegang tot informatie Meerdere drukkerijen (5) portkosten en exorbitant papierverbruik Geen e diensten ICT Overschakelen naar de informatica van de 21ste eeuw Eindpunt: geïntegreerde en voor iedereen toegankelijke systemen Grondige herschikking van de technologische normen en pijlers Regelmatige vernieuwing van de informatica 1,1 pc per ambtenaar 0,8 printer per ambtenaar Jaarlijkse vervanging van pc s en printers Veralgemeende internettoegang Online brengen van Fisconet Centralisering van de drukkerijdiensten Finpress Besparing van 35 miljoen op portkosten Aanpassing van 200 documenten ICT

6 Automatisering van de processen Startpunt: papieren aangiften Geen geïntegreerde belastingketens Notariële akten met de hand gekopieerd Verplichte nieuwe codering van de identificatiegegevens ICT Automatisering van de processen Eindpunt: elektronische aangiften op alle fronten PB Scanning en digitalisering van de fiches (26 miljoen fiches in 2008) Scanning en digitalisering van de aangiften (3,5 miljoen fiches in 2009) Meer dan 40 % van de aangiften via Tax on Web in 2009! Geautomatiseerde verwerking in backoffice van 6 miljoen aangiften met voorafgaande invulling, berekening, opsporing van fouten en optimalisering BTW: In 2009, 90 % van de periodieke aangiften via Intervat VENB: Bijna de helft van de aangiften ( ) elektronisch ingediend ICT

7 ICT /03/2010 Tax-on-web burger ambtenaar mandataris ICT BTW aangiften nombre déclarations mois

8 ICT VENSOC Ingediend via Vensoc Aanslagjaar Automatisering van de processen ICT Douane en Accijnzen PLDA Bijna aangiften via Paperless Douane Meer efficiëntie: de marktdeelnemers hoeven zich minder vaak te verplaatsen naar de douanekantoren Het systeem zorgt voor een versoepeling van de douaneformaliteiten (24 uur per dag en 7 dagen per week). Aangiften toegankelijk voor de ondernemingen via webapplicatie Patrimoniumdocumentatie: Geïntegreerde verwerking via STIPAD ( 1ste release 2009) Notariële akten geregistreerd op internet en raadpleegbaar door de burgers MY RENT Bedrijfsvoorheffing FINPROF 5,8 miljoen (2009)

9 Personeel Personeelsevolutie Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Personeel Evolutie van de afvloeiingen Fiscale druk Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D

10 Personeel Toename van het aandeel niveau A Personeel % % % % % % % % Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D % % % %

11 Valorisatie van het personeel Personeel Nieuwe structuur van de loopbanen in niveaus B, C en D Verhoging van de weddenschalen Premies voor competentieontwikkeling Verbetering van de statuten Verhoging van het aandeel van niveaus A en B Eigenheid Financiën met bijzondere graden en snellere overgangsmogelijkheden Upgrading Toelagen voor tweetaligheid Loopbaanexamens Hospitalisatieverzekering Wet ter verambtelijking van de bedienden der hypotheekbewaarders Koninklijke besluiten van 3 december 2009 tot oprichting van de nieuwe structure van de FOD Financiën Belastingplichtigen Verbetering van het onthaal van de belastingplichtigen Meer dan een miljoen aangiften ingevuld met de hulp van ambtenaren in nieuwe gebouwen, openingsuren verlengd Samenwerking met scholen en gemeenten Contactcenter sinds 2005: oproepen behandeld in 2009 Fiscobus: 2 bussen rijden het land rond Permanente dienstverlening: 23 commerciële centra Toegang website FINANCIEN TAX ON WEB: doelstelling aangiften in 2010 Fiscale bemiddeling: invoering op 1/1/2010

12 Callcenter Belastingplichtigen Inhoudsopgave : Toestand op Gebouwen ICT Personeel Belastingplichtigen Thesaurie belastingdruk Regularisatie Fiscale fraude Aard van de ontvangen vragen (startdata) Personenbelasting ( ) Invordering ( ) Voorafbetalingen ( ) Verkeersbelasting ( ) Registratierechten ( ) Btw ( ) Vennootschapsbelasting ( ) Kadaster ( ) ANDERE INITIATIEVEN Andere vragen Totaal telefoon Totaal (alle materies) ALGEMEEN TOTAAL/JAAR CUMULATIEF sinds start Thesaurie Modernisering van het schuldbeheer Nieuwe uitgiftetechnieken, bijv. OLO s, EMTN s Grote diversificatie van de schuld naar gelang van de herkomst van de buitenlandse investeerders Ontwikkeling van risicobeheer (transparantie, liquiditeit en voorspelbaarheid) Automatisering aanbestedingsprocedures OLO s en schatkistcertificaten met quasi onmiddellijke publicatie resultaten (Schatkist = voorloper) Resultaat = goede positionering van de schatkistproducten

13 Thesaurie Zilverfonds Opgericht in 2001 om de budgettaire gevolgen van de vergrijzing op te vangen Doel = reserves aanleggen om in de periode de extra uitgaven van de wettelijke pensioenstelsels als gevolg van de vergrijzing te financieren Aanpassing Zilverfondswet in 2005 voorzag de financiering vanaf 2007 met een stijgende reeks begrotingsoverschotten Thesaurie Slapende rekeningen Opening online registers Slapende tegoeden januari 2010 Beschikbaar via website slapenderekeningen.be /comptesdormants.be Beveiligde raadpleging via eid Raadpleging voorlopig enkel mogelijk op eigen naam, later ook op naam van derde voorzien (op voorwaarde van aangeven wettig belang) Op dit ogenblik enkel gedeeltelijke transfer bedragen < 20 euro, in volgende fase ook individuele dossiers

14 Goederen geplunderd tijdens de oorlog van Thesaurie Oprichting van een commissie die belast werd met de behandeling van de verzoeken tot schadeloosstelling ingediend door de leden van de joodse gemeenschap. (Wet december 2001) Van 2003 tot 2010: 72,2 miljoen naar de Stichting van het Jodendom van België en 34,8 miljoen naar de aanvragers, d.w.z. 107 miljoen in totaal. Verlaging van de belastingdruk Meer dan 10 miljard terug naar de burgers in 10 jaar tijd Stelselmatige indexering van de belastingschalen Afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage Afschaffing van de exorbitante tarieven van 52,5 % en 55 % Uitbreiding van de schijven voor middelhoge inkomsten belast tegen 40 of 45 % Totale afschaffing van de cumulatie van inkomsten in fiscale aangelegenheden Geleidelijke en volledige individualisering van de belastingverminderingen voor pensioenen en vervangingsinkomsten Herziening van de regeling van fiscale aftrek voor leningen met betrekking tot de eigen woning

15 Verlaging van de belastingdruk Personenbelasting % van het bbp Verlaging van de belastingdruk Versterking van onze economische fundamenten en van de werkgelegenheid 2002: Nominaal tarief van de VENB van 39 % naar 33 % Notionele interesten als doorslaggevende troef inzake competitiviteit De notionele interestaftrek, gekoppeld aan de unieke troef van Brussel als hoofdstad van Europa, kan verklaren waarom de hoofdkwartieren in België aantrekkingskracht uitoefenen, Barometer van de Belgische attractiviteit (2008), Ernst & Young «Unizo wil het behoud van de notionele interesten», Unizo Het AWEX beschouwt de notionele interest als een belangrijk en positief discriminerend argument in zijn missie, namelijk het aantrekken en overtuigen van potentiële buitenlandse investeerders Philippe Suinen Kamer van Volksvertegenwoordigers 9/03/2010

16 Modernisering van onze bilaterale verdragen Verlaging van de belastingdruk De overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting zijn van economische strekking, hoewel het doel ervan, het vermijden van dubbele belasting, zelf louter fiscaal is. Het internationale belastingbeleid van België krijgt in feite een dubbele doelstelling toegewezen: de Belgische fiscaliteit aantrekkelijk maken voor buitenlandse ondernemingen die het zouden overwegen om in België te investeren, en Belgische ondernemingen die een uitbreiding van hun activiteiten naar het buitenland overwegen om er afzetgebieden voor hun productie te vinden, een concurrentiepositie bieden die gunstiger is dan of tenminste evenwaardig is aan die van hun buitenlandse concurrenten. Modernisering van onze bilaterale verdragen Verlaging van de belastingdruk Een zeer groot aantal verdragen werd gedurende dit decennium geüpdatet: bijvoorbeeld, USA, Rusland, China, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Canada, Marokko, Tunesië, Singapore,... Er werden nieuwe overeenkomsten gesloten: Hongkong, Kroatië, Georgië, IJsland, Letland, Litouwen, Rwanda, Seychellen, San Marino, Chili, Congo, eiland Man, Macau,...

17 Verlaging van de belastingdruk Versterking van onze economische fundamenten en van de werkgelegenheid Btw verlaging in arbeidsintensieve sectoren Bouw 1. Btw verlaagd tot 6 % voor de renovatie van gebouwen ouder dan 5 jaar (sinds 2000) 2. Verlenging tot en met 31/12/2010 voor bouwaanvragen ingediend vóór 01/04/10 Aankoop of bouw van een nieuwe woning (6% op ) Afbraak van een oud gebouw ten gunste van een nieuwe woning Bouw sociale woningen door openbare instellingen Horeca Tarief verlaagd van 21 % naar 12 % voor restaurant en cateringdiensten (excl. dranken) Vanaf 1 januari 2010 Doel: tewerkstellingsgraad Verlaging van de belastingdruk Versterking van onze economische fundamenten en van de werkgelegenheid Gerichte lastenverlagingen via de bedrijfsvoorheffing Domein Wetenschappelijk onderzoek 66, , ,1 Overuren 26,7 47,7 74,3 86,5 76,9 Ploegen of nachtarbeid 101,1 343,4 602, Structurele vermindering 53, ,5 Sportbeoefenaars 37 37,5 Maritieme activiteiten 3, , Totaal 197,7 539, ,

18 Fiscale steun voor de R&D sector Verlaging van de belastingdruk Fiscale investeringsaftrek, verhoogd met 10 punten (octrooien en vaste activa voor de bevordering van R&D voor nieuwe producten en geavanceerde technologieën) ; Gespreide investeringsaftrek, verhoogd met 17 punten voor de bevordering van R&D voor nieuwe producten en geavanceerde technologieën; Vermindering van de winst van inkomsten uit aangevraagde octrooien met 80 %; Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing tot 75 % voor de belastingplichtigen die bezoldigingen uitbetalen aan onderzoekers (voorheen 25 % tot 65 %) In de nabije toekomst: Op het vlak van de vrijstelling van doorstorting van de BV: uitbreiding van de bedoelde diploma s; Aftrek voor inkomsten uit octrooien. Tax Shelter film Verlaging van de belastingdruk Een vaststelling over de Belgische film: «Veel talent, maar weinig geld» Oplossing: een nieuwe federale regeling die investeringen in audiovisuele producties fiscaal aanmoedigt De investerende vennootschap krijgt een vrijstelling ten bedrage van 150 % van de verrichte investering Sinds 1 januari 2004

19 Ruling meer rechtszekerheid Verlaging van de belastingdruk Oprichting van de autonome Dienst Voorafgaande Beslissingen op 1/1/2005 Aantal ontvangen aanvragen sinds 2003: 2921 Aantal ontvangen prefilings sinds 2005: 2898 Aantal beslissingen sinds 2005: 2347 waarvan Gunstig: 1746 Ongunstig: 35 Onontvankelijk: 29 Terugtrekking: 512 Gemengde beslissing: 25 Verlaging van de belastingdruk Bilaterale verdragen tot het vermijden van dubbele belasting 38 overeenkomsten ondertekend overeenkomstig de nieuwe OESO normen, inzake de uitwisseling van bankinlichtingen: Antigua en Barbuda Australië Bahama s Bahrein Belize China Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Gemenebest van Dominica Gibraltar Grenada Griekenland Het eiland Man IJsland Japan Luxemburg Malta Maleisië Monaco Montserrat Nederland Noorwegen Saint Lucia Saint Vincent en de Grenadine Saint Christopher en Nevis San Marino Seychellen Singapore Spanje Tsjechië Verenigd Staten Verenigd koninkrijk Vorstendom Andorra en Liechtenstein Zuid Korea

20 Milieufiscale maatregelen Verlaging van de belastingdruk Belastingmaatregelen voor energiebesparende investeringen in privéwoningen Resultaat: jaarlijks meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd door gezinnen ten voordele van de energie efficiëntie van hun woning Federale groene lening om energiebesparende investeringen te financieren Milieufiscale maatregelen voor de zogenaamde «lage energiewoningen», «passiefwoningen» en «nulenergiewoningen» Belastingvoordelen bij de aankoop van voertuigen met een lage CO 2 uitstoot Gevarieerde fiscale aftrekbaarheid van voertuigen naar gelang van hun CO 2 uitstoot Federaal plan ten gunste van elektrische voertuigen Fiscale aanmoediging van carpoolen, telewerk, de fiets, Afschaffing bepaalde milieuheffingen Regularisatie Eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) Eenmalige bijdragen: 498 miljoen in 2004/ dossiers Budgettaire toewijzing: 423 miljoen naar het Zilverfonds, 75 miljoen naar de gewesten Extra bijdragen wegens niet naleving van de beleggings of investeringsverbintenissen: 8,4 miljoen voor 686 dossiers

21 Regularisatieregeling 755 miljoen gerepatrieerd sinds dossiers ingediend Aantal geregulariseerde dossiers sinds 2006: 2571 Bedrag geregulariseerde inkomsten sinds 2006: 582 miljoen Bedrag belastingheffing sinds 2006: 145 miljoen Gemiddelde heffingsvoet sinds 2006: 25 % Regularisatie Fraudebestrijding Fiscale fraude Vermenigvuldiging van het aantal internationale overeenkomsten inzake gegevensuitwisseling Oprichting van een interministerieel comité voor fraudebestrijding Oprichting van een ondersteuningscel voor de federale politie Strijd tegen de btw carrousels Oprichting van de Algemene Administratie Fraudebestrijding 4 miljard gerecupereerd Terbeschikkingstelling van belastingambtenaren bij de parketten Strijd tegen kasgeldvennootschappen

22 Financiële stabiliteit Toezicht op de financiële sector Wet van 2 augustus 2002 Nieuwe toezichtarchitectuur Integratie van de CDV in de CBFA De CBFA is bevoegd voor: het toezicht op de markten en uitgiften +OBA het microprudentieel toezicht op de banken en verzekeringen het toezicht op de tussenpersonen Betrokkenheid van de NBB bij het toezicht: Aanwezigheid van 3 leden van het directiecomité van de NBB in het directiecomité van de CBFA Oprichting van het Comité voor Financiële Stabiliteit onder leiding van de gouverneur van de NBB terreinsamenwerking tussen NBB en CBFA (bijvoorbeeld inzake liquiditeit) NBB bevoegd voor macroprudentieel toezicht Voorbereiding en implementatie in Belgisch recht van 24 Europese richtlijnen in het kader van het Financial Services Action Plan Financiële stabiliteit Oprichting van EURONEXT : fusie van de beurzen van Brussel, Parijs, Lissabon en Amsterdam Antwoord op de globalisering Besparing op de transactiekosten Gemeenschappelijk platform, dat de grootste Europese geldmarkt vormt In april 2007: fusie met de New York Stock Exchange tot NYSE Euronext dat zo wereldwijd de grootste beurs wordt.

23 Financiële stabiliteit Beheer van de crisis: een snelle reactie Een door de internationale gemeenschap gewaardeerd crisisbeheer «the Belgian authorities have taken decisive measures to support the financial sector and buttress domestic demand», IMF, Concluding Statement of the 2009 AIV Consultation [2de minister van financiën op het vlak van crisisbeheer volgens de FT] Vier grote reddingsoperaties verricht in enkele weken tijd Bijna 15 miljard geïnvesteerd Invoering van waarborgregelingen voor enkele tientallen miljarden Oprichting van een «bad bank» voor de toxische activa van Fortis Vervijfvoudiging van de depositobescherming voor particulieren Geen enkele spaarder bleef in de kou staan Ook de cliënten van Kaupthing niet Positieve weerslag op de overheidsfinanciën vanaf 2009 Financiële stabiliteit waardoor het ergste vermeden kon worden Zonder deze ingrepen zou ons financiële stelsel failliet zijn gegaan, samen met België!

24 Financiële stabiliteit Lering trekken uit de crisis «Crisiswet» ingediend bij het parlement Versterking van de rechtszekerheid in geval van crisis Herstructurering van het toezichtsysteem Stapsgewijze evolutie naar «Twin peaks» Versterking van de consumentenbescherming Wijziging van de wet van 2002: versterking van de bevoegdheden van de CBFA Ander wetsontwerp wordt voorbereid Omkadering van de bezoldigingen in de financiële sector Steun aan de Europese initiatieven Circulaire van de CBFA Wet «Corporate Governance» (Justitie) Andere initiatieven ANDERE INITIATIEVEN Financiën in het maatschappelijk leven Fiscale aftrekbaarheid van geldelijke giften aan erkende organisaties : Contactgroep Giften Versnelling van de erkenningsprocedure Versoepeling van het begrip als exclusieve activiteit PB 137 miljoen EUR (aj. 2008) Vennootschappen 28,5 miljoen EUR (aj. 2008) Verdubbeling van de vrijstelling voor vrijwillige brandweerlieden Uitvoering van de spaarrichtlijn, uitwisseling van inlichtingen vanaf 01/01/2010 Overschakeling naar de euro

25 Andere initiatieven Financiën in het maatschappelijk leven Dienst voor Alimentatievorderingen: dossiers sinds juni 2004; in ,5 miljoen voorschotten voor kinderen Onbeperkt uitstel van invordering van de directe belastingen: verzoeken sinds 2005 waarvan positieve beslissingen; Onbeperkt uitstel van invordering van de btw: 972 verzoeken sinds 2007 waarvan 631 positieve beslissingen ANDERE INITIATIEVEN Merci pour votre attention Bedankt voor uw aandacht 50

26 Vice Eersteminister en Minister van Financiën Didier Reynders Vice Premier Ministre et Ministre des Finances 51

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur KPMG Belgian Newsletter www.kpmg.be Onderwerp Directe belastingen: belangrijkste fiscale maatregelen in 2009 Datum Januari 2010 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

FOD FINANCIËN JAARVERSLAG

FOD FINANCIËN JAARVERSLAG 2010 FOD FINANCIËN JAARVERSLAG Deel 1 INHOUDSTAFEL Voorwoord 4 1. Klanten 5 Naar een verhoogde spontane naleving 6 Uitbouwen van volwaardige multikanaaldienstverlening 10 Verzekeren van de privacy 17

Nadere informatie

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstafel Inleiding... 4 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

ICT Ondersteuningsplan 2007. versie 1.1 2 maart 2007. Louis Collet Directeur Stafdienst ICT

ICT Ondersteuningsplan 2007. versie 1.1 2 maart 2007. Louis Collet Directeur Stafdienst ICT ICT Ondersteuningsplan 2007 versie 1.1 2 maart 2007 Louis Collet Directeur Stafdienst ICT Federale Overheidsdienst Financiën 1 Inhoudstafel DEEL 1: INLEIDING...11 1. MEERJARENSTRATEGIE...11 a. Strategisch

Nadere informatie

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Een uitgave van edito Rechtvaardige belastingen: debat dringend nodig

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen. CRABV 52 COM 067 16/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 16 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 16 JANVIER 2008 Après-midi De vergadering

Nadere informatie

Toespraak van de heer Jean-Claude LAES Voorzitter van het Directiecomité van de. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Toespraak van de heer Jean-Claude LAES Voorzitter van het Directiecomité van de. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN - BELGIE 67 e jaargang, nr 1, 1 e kwartaal 2007 D O C U M E N T A T I E B L A D Toespraak van de heer Jean-Claude LAES Voorzitter van het Directiecomité van de Federale

Nadere informatie

samengevat Virusinfo Deze dienst, die sinds december 2000 operationeel is, heeft de bedoeling het publiek binnen de twee uur ACCOUNTANCY & TAX

samengevat Virusinfo Deze dienst, die sinds december 2000 operationeel is, heeft de bedoeling het publiek binnen de twee uur ACCOUNTANCY & TAX Roger LASSAUX Adviseur Studiedienst IAB D eze rubriek brengt naar goede gewoonte in elk nummer een overzicht van nieuwe informatie, die ook nog nuttig is bij de uitoefening van het beroep. Zonder volledigheid

Nadere informatie

Federale regering 27/11/2014. Programmawet: belangrijkste maatregelen

Federale regering 27/11/2014. Programmawet: belangrijkste maatregelen Federale regering 27/11/2014 Programmawet: belangrijkste maatregelen FINANCIËN 1. Forfaitaire beroepskosten In België zijn de lasten op arbeid te hoog in de personenbelasting. Verhoging van de forfaitaire

Nadere informatie

Een efficiëntere federale staat en een grotere autonomie voor de deelstaten. Basisnota van Elio Di Rupo Formateur

Een efficiëntere federale staat en een grotere autonomie voor de deelstaten. Basisnota van Elio Di Rupo Formateur Een efficiëntere federale staat en een grotere autonomie voor de deelstaten Basisnota van Elio Di Rupo Formateur 4 juli 2011 1 Inleiding Ons land heeft nood aan radicale veranderingen en fundamentele hervormingen.

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 11 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2011 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de

Nadere informatie

Het SDZ zegt NEEN aan de sociale dumping!

Het SDZ zegt NEEN aan de sociale dumping! Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO Sociale dumping Het SDZ zegt NEEN aan de sociale dumping! MEI - JUNI 2014 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Investeringsaftrek Energiebesparende

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569. Herhaling nieuwe diensten van Bebotax - Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek Online actualiteit op onze website www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante

Nadere informatie

3de bach Rechten. Fiscaal Recht. Prof. Bruno Peeters. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R32 17.5 EUR

3de bach Rechten. Fiscaal Recht. Prof. Bruno Peeters. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R32 17.5 EUR 3de bach Rechten Fiscaal Recht Prof. Bruno Peeters Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R32 17.5 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be FISCAAL

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

Nationaal Hervormingsprogramma. april 2012

Nationaal Hervormingsprogramma. april 2012 Hervormingsprogramma 2012 april 2012 Inhoud Inleiding... 1 1. Macro-economisch scenario 2012-2016... 3 2. Macro-economisch toezicht... 4 2.1. Schuld van de private sector 4 2.2. Overheidsschuld 6 2.3.

Nadere informatie

Wetboek Inkomstenbelastingen

Wetboek Inkomstenbelastingen Proficiat met uw wetboek! U kan uw boek ook als Ebook installeren Ga naar www.mijnwetboek.be klik op de tab EBOOK geef de code in die u hierna vindt De download van het e-book gebeurt automatisch, wanneer

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 23 (update) 2011 Studie- en Documentatiedienst INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF 1 DEEL I DE DIRECTE BELASTINGEN 7 HOOFDSTUK 1 DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 27 2015 Studie- en Documentatiedienst

Nadere informatie

VADEMECUM 01-03 - 2013

VADEMECUM 01-03 - 2013 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de douane en accijnzen VADEMECUM 01-03 - 2013 Bon O.S.D. nr. A/I 42/13 INHOUD blz. MISSIE INLEIDING 1 Hoofdstuk 1 - Algemeenheden 1. Internationale

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 oktober 2000 (24.10) (OR. fr) 12569/00 LIMITE ECOFIN 298 MI 132 SOC 374

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 oktober 2000 (24.10) (OR. fr) 12569/00 LIMITE ECOFIN 298 MI 132 SOC 374 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 oktober 2000 (24.10) (OR. fr) 12569/00 LIMITE ECOFIN 298 MI 132 SOC 374 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER, adjunct-secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Nieuwsbrief. december 2007. Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008?

Nieuwsbrief. december 2007. Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008? Nieuwsbrief december 2007 Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008? Vruchtgebruik Vrijstelling voor investeringen in de audiovisuele sector Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie