10 jaar veranderingen bij Financiën. Didier Reynders Vice eersteminister en Minister van Financiën. Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 jaar veranderingen bij Financiën. Didier Reynders Vice eersteminister en Minister van Financiën. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 10 jaar veranderingen bij Financiën Didier Reynders Vice eersteminister en Minister van Financiën 1 Inhoudsopgave I. II. III. Financiële stabiliteit IV. Andere initiatieven 2

2 Gebouwen Een geschikt onderdak voor de ambtenaren Onroerend goed in rampzalige staat overgelaten: Ongezonde gebouwen Onaangepast onthaal Te veel vestigingen (640) ambtenaren kregen sinds 1999 een nieuw onderdak: Nog maar 458 vestigingen 18 gerenoveerde gebouwen waaronder Hasselt en Charleroi 63 nieuwe gebouwen waaronder de North Galaxy en de FINTO Professioneler onthaal Gebouwen FINTO NORTH GALAXY

3 Gebouwen Charleroi Gebouwen Hasselt

4 Gebouwen Ottignies Verviers Gebouwen

5 Overschakelen naar de informatica van de 21ste eeuw Startpunt: verouderde en niet geïntegreerde systemen Geïsoleerde ontwikkelingen en DB s 10 niet compatibele systemen Achterhaalde mainframe infrastructuur Silo s per administratie Gesloten systemen Geen internet Onvoldoende pc s (1 voor 3,3 personen) Onvoldoende printers (1 voor 3,4 personen) Personeelsgegevens op papieren fiches Beperkte toegang tot informatie Meerdere drukkerijen (5) portkosten en exorbitant papierverbruik Geen e diensten ICT Overschakelen naar de informatica van de 21ste eeuw Eindpunt: geïntegreerde en voor iedereen toegankelijke systemen Grondige herschikking van de technologische normen en pijlers Regelmatige vernieuwing van de informatica 1,1 pc per ambtenaar 0,8 printer per ambtenaar Jaarlijkse vervanging van pc s en printers Veralgemeende internettoegang Online brengen van Fisconet Centralisering van de drukkerijdiensten Finpress Besparing van 35 miljoen op portkosten Aanpassing van 200 documenten ICT

6 Automatisering van de processen Startpunt: papieren aangiften Geen geïntegreerde belastingketens Notariële akten met de hand gekopieerd Verplichte nieuwe codering van de identificatiegegevens ICT Automatisering van de processen Eindpunt: elektronische aangiften op alle fronten PB Scanning en digitalisering van de fiches (26 miljoen fiches in 2008) Scanning en digitalisering van de aangiften (3,5 miljoen fiches in 2009) Meer dan 40 % van de aangiften via Tax on Web in 2009! Geautomatiseerde verwerking in backoffice van 6 miljoen aangiften met voorafgaande invulling, berekening, opsporing van fouten en optimalisering BTW: In 2009, 90 % van de periodieke aangiften via Intervat VENB: Bijna de helft van de aangiften ( ) elektronisch ingediend ICT

7 ICT /03/2010 Tax-on-web burger ambtenaar mandataris ICT BTW aangiften nombre déclarations mois

8 ICT VENSOC Ingediend via Vensoc Aanslagjaar Automatisering van de processen ICT Douane en Accijnzen PLDA Bijna aangiften via Paperless Douane Meer efficiëntie: de marktdeelnemers hoeven zich minder vaak te verplaatsen naar de douanekantoren Het systeem zorgt voor een versoepeling van de douaneformaliteiten (24 uur per dag en 7 dagen per week). Aangiften toegankelijk voor de ondernemingen via webapplicatie Patrimoniumdocumentatie: Geïntegreerde verwerking via STIPAD ( 1ste release 2009) Notariële akten geregistreerd op internet en raadpleegbaar door de burgers MY RENT Bedrijfsvoorheffing FINPROF 5,8 miljoen (2009)

9 Personeel Personeelsevolutie Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Personeel Evolutie van de afvloeiingen Fiscale druk Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D

10 Personeel Toename van het aandeel niveau A Personeel % % % % % % % % Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D % % % %

11 Valorisatie van het personeel Personeel Nieuwe structuur van de loopbanen in niveaus B, C en D Verhoging van de weddenschalen Premies voor competentieontwikkeling Verbetering van de statuten Verhoging van het aandeel van niveaus A en B Eigenheid Financiën met bijzondere graden en snellere overgangsmogelijkheden Upgrading Toelagen voor tweetaligheid Loopbaanexamens Hospitalisatieverzekering Wet ter verambtelijking van de bedienden der hypotheekbewaarders Koninklijke besluiten van 3 december 2009 tot oprichting van de nieuwe structure van de FOD Financiën Belastingplichtigen Verbetering van het onthaal van de belastingplichtigen Meer dan een miljoen aangiften ingevuld met de hulp van ambtenaren in nieuwe gebouwen, openingsuren verlengd Samenwerking met scholen en gemeenten Contactcenter sinds 2005: oproepen behandeld in 2009 Fiscobus: 2 bussen rijden het land rond Permanente dienstverlening: 23 commerciële centra Toegang website FINANCIEN TAX ON WEB: doelstelling aangiften in 2010 Fiscale bemiddeling: invoering op 1/1/2010

12 Callcenter Belastingplichtigen Inhoudsopgave : Toestand op Gebouwen ICT Personeel Belastingplichtigen Thesaurie belastingdruk Regularisatie Fiscale fraude Aard van de ontvangen vragen (startdata) Personenbelasting ( ) Invordering ( ) Voorafbetalingen ( ) Verkeersbelasting ( ) Registratierechten ( ) Btw ( ) Vennootschapsbelasting ( ) Kadaster ( ) ANDERE INITIATIEVEN Andere vragen Totaal telefoon Totaal (alle materies) ALGEMEEN TOTAAL/JAAR CUMULATIEF sinds start Thesaurie Modernisering van het schuldbeheer Nieuwe uitgiftetechnieken, bijv. OLO s, EMTN s Grote diversificatie van de schuld naar gelang van de herkomst van de buitenlandse investeerders Ontwikkeling van risicobeheer (transparantie, liquiditeit en voorspelbaarheid) Automatisering aanbestedingsprocedures OLO s en schatkistcertificaten met quasi onmiddellijke publicatie resultaten (Schatkist = voorloper) Resultaat = goede positionering van de schatkistproducten

13 Thesaurie Zilverfonds Opgericht in 2001 om de budgettaire gevolgen van de vergrijzing op te vangen Doel = reserves aanleggen om in de periode de extra uitgaven van de wettelijke pensioenstelsels als gevolg van de vergrijzing te financieren Aanpassing Zilverfondswet in 2005 voorzag de financiering vanaf 2007 met een stijgende reeks begrotingsoverschotten Thesaurie Slapende rekeningen Opening online registers Slapende tegoeden januari 2010 Beschikbaar via website slapenderekeningen.be /comptesdormants.be Beveiligde raadpleging via eid Raadpleging voorlopig enkel mogelijk op eigen naam, later ook op naam van derde voorzien (op voorwaarde van aangeven wettig belang) Op dit ogenblik enkel gedeeltelijke transfer bedragen < 20 euro, in volgende fase ook individuele dossiers

14 Goederen geplunderd tijdens de oorlog van Thesaurie Oprichting van een commissie die belast werd met de behandeling van de verzoeken tot schadeloosstelling ingediend door de leden van de joodse gemeenschap. (Wet december 2001) Van 2003 tot 2010: 72,2 miljoen naar de Stichting van het Jodendom van België en 34,8 miljoen naar de aanvragers, d.w.z. 107 miljoen in totaal. Verlaging van de belastingdruk Meer dan 10 miljard terug naar de burgers in 10 jaar tijd Stelselmatige indexering van de belastingschalen Afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage Afschaffing van de exorbitante tarieven van 52,5 % en 55 % Uitbreiding van de schijven voor middelhoge inkomsten belast tegen 40 of 45 % Totale afschaffing van de cumulatie van inkomsten in fiscale aangelegenheden Geleidelijke en volledige individualisering van de belastingverminderingen voor pensioenen en vervangingsinkomsten Herziening van de regeling van fiscale aftrek voor leningen met betrekking tot de eigen woning

15 Verlaging van de belastingdruk Personenbelasting % van het bbp Verlaging van de belastingdruk Versterking van onze economische fundamenten en van de werkgelegenheid 2002: Nominaal tarief van de VENB van 39 % naar 33 % Notionele interesten als doorslaggevende troef inzake competitiviteit De notionele interestaftrek, gekoppeld aan de unieke troef van Brussel als hoofdstad van Europa, kan verklaren waarom de hoofdkwartieren in België aantrekkingskracht uitoefenen, Barometer van de Belgische attractiviteit (2008), Ernst & Young «Unizo wil het behoud van de notionele interesten», Unizo Het AWEX beschouwt de notionele interest als een belangrijk en positief discriminerend argument in zijn missie, namelijk het aantrekken en overtuigen van potentiële buitenlandse investeerders Philippe Suinen Kamer van Volksvertegenwoordigers 9/03/2010

16 Modernisering van onze bilaterale verdragen Verlaging van de belastingdruk De overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting zijn van economische strekking, hoewel het doel ervan, het vermijden van dubbele belasting, zelf louter fiscaal is. Het internationale belastingbeleid van België krijgt in feite een dubbele doelstelling toegewezen: de Belgische fiscaliteit aantrekkelijk maken voor buitenlandse ondernemingen die het zouden overwegen om in België te investeren, en Belgische ondernemingen die een uitbreiding van hun activiteiten naar het buitenland overwegen om er afzetgebieden voor hun productie te vinden, een concurrentiepositie bieden die gunstiger is dan of tenminste evenwaardig is aan die van hun buitenlandse concurrenten. Modernisering van onze bilaterale verdragen Verlaging van de belastingdruk Een zeer groot aantal verdragen werd gedurende dit decennium geüpdatet: bijvoorbeeld, USA, Rusland, China, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Canada, Marokko, Tunesië, Singapore,... Er werden nieuwe overeenkomsten gesloten: Hongkong, Kroatië, Georgië, IJsland, Letland, Litouwen, Rwanda, Seychellen, San Marino, Chili, Congo, eiland Man, Macau,...

17 Verlaging van de belastingdruk Versterking van onze economische fundamenten en van de werkgelegenheid Btw verlaging in arbeidsintensieve sectoren Bouw 1. Btw verlaagd tot 6 % voor de renovatie van gebouwen ouder dan 5 jaar (sinds 2000) 2. Verlenging tot en met 31/12/2010 voor bouwaanvragen ingediend vóór 01/04/10 Aankoop of bouw van een nieuwe woning (6% op ) Afbraak van een oud gebouw ten gunste van een nieuwe woning Bouw sociale woningen door openbare instellingen Horeca Tarief verlaagd van 21 % naar 12 % voor restaurant en cateringdiensten (excl. dranken) Vanaf 1 januari 2010 Doel: tewerkstellingsgraad Verlaging van de belastingdruk Versterking van onze economische fundamenten en van de werkgelegenheid Gerichte lastenverlagingen via de bedrijfsvoorheffing Domein Wetenschappelijk onderzoek 66, , ,1 Overuren 26,7 47,7 74,3 86,5 76,9 Ploegen of nachtarbeid 101,1 343,4 602, Structurele vermindering 53, ,5 Sportbeoefenaars 37 37,5 Maritieme activiteiten 3, , Totaal 197,7 539, ,

18 Fiscale steun voor de R&D sector Verlaging van de belastingdruk Fiscale investeringsaftrek, verhoogd met 10 punten (octrooien en vaste activa voor de bevordering van R&D voor nieuwe producten en geavanceerde technologieën) ; Gespreide investeringsaftrek, verhoogd met 17 punten voor de bevordering van R&D voor nieuwe producten en geavanceerde technologieën; Vermindering van de winst van inkomsten uit aangevraagde octrooien met 80 %; Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing tot 75 % voor de belastingplichtigen die bezoldigingen uitbetalen aan onderzoekers (voorheen 25 % tot 65 %) In de nabije toekomst: Op het vlak van de vrijstelling van doorstorting van de BV: uitbreiding van de bedoelde diploma s; Aftrek voor inkomsten uit octrooien. Tax Shelter film Verlaging van de belastingdruk Een vaststelling over de Belgische film: «Veel talent, maar weinig geld» Oplossing: een nieuwe federale regeling die investeringen in audiovisuele producties fiscaal aanmoedigt De investerende vennootschap krijgt een vrijstelling ten bedrage van 150 % van de verrichte investering Sinds 1 januari 2004

19 Ruling meer rechtszekerheid Verlaging van de belastingdruk Oprichting van de autonome Dienst Voorafgaande Beslissingen op 1/1/2005 Aantal ontvangen aanvragen sinds 2003: 2921 Aantal ontvangen prefilings sinds 2005: 2898 Aantal beslissingen sinds 2005: 2347 waarvan Gunstig: 1746 Ongunstig: 35 Onontvankelijk: 29 Terugtrekking: 512 Gemengde beslissing: 25 Verlaging van de belastingdruk Bilaterale verdragen tot het vermijden van dubbele belasting 38 overeenkomsten ondertekend overeenkomstig de nieuwe OESO normen, inzake de uitwisseling van bankinlichtingen: Antigua en Barbuda Australië Bahama s Bahrein Belize China Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Gemenebest van Dominica Gibraltar Grenada Griekenland Het eiland Man IJsland Japan Luxemburg Malta Maleisië Monaco Montserrat Nederland Noorwegen Saint Lucia Saint Vincent en de Grenadine Saint Christopher en Nevis San Marino Seychellen Singapore Spanje Tsjechië Verenigd Staten Verenigd koninkrijk Vorstendom Andorra en Liechtenstein Zuid Korea

20 Milieufiscale maatregelen Verlaging van de belastingdruk Belastingmaatregelen voor energiebesparende investeringen in privéwoningen Resultaat: jaarlijks meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd door gezinnen ten voordele van de energie efficiëntie van hun woning Federale groene lening om energiebesparende investeringen te financieren Milieufiscale maatregelen voor de zogenaamde «lage energiewoningen», «passiefwoningen» en «nulenergiewoningen» Belastingvoordelen bij de aankoop van voertuigen met een lage CO 2 uitstoot Gevarieerde fiscale aftrekbaarheid van voertuigen naar gelang van hun CO 2 uitstoot Federaal plan ten gunste van elektrische voertuigen Fiscale aanmoediging van carpoolen, telewerk, de fiets, Afschaffing bepaalde milieuheffingen Regularisatie Eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) Eenmalige bijdragen: 498 miljoen in 2004/ dossiers Budgettaire toewijzing: 423 miljoen naar het Zilverfonds, 75 miljoen naar de gewesten Extra bijdragen wegens niet naleving van de beleggings of investeringsverbintenissen: 8,4 miljoen voor 686 dossiers

21 Regularisatieregeling 755 miljoen gerepatrieerd sinds dossiers ingediend Aantal geregulariseerde dossiers sinds 2006: 2571 Bedrag geregulariseerde inkomsten sinds 2006: 582 miljoen Bedrag belastingheffing sinds 2006: 145 miljoen Gemiddelde heffingsvoet sinds 2006: 25 % Regularisatie Fraudebestrijding Fiscale fraude Vermenigvuldiging van het aantal internationale overeenkomsten inzake gegevensuitwisseling Oprichting van een interministerieel comité voor fraudebestrijding Oprichting van een ondersteuningscel voor de federale politie Strijd tegen de btw carrousels Oprichting van de Algemene Administratie Fraudebestrijding 4 miljard gerecupereerd Terbeschikkingstelling van belastingambtenaren bij de parketten Strijd tegen kasgeldvennootschappen

22 Financiële stabiliteit Toezicht op de financiële sector Wet van 2 augustus 2002 Nieuwe toezichtarchitectuur Integratie van de CDV in de CBFA De CBFA is bevoegd voor: het toezicht op de markten en uitgiften +OBA het microprudentieel toezicht op de banken en verzekeringen het toezicht op de tussenpersonen Betrokkenheid van de NBB bij het toezicht: Aanwezigheid van 3 leden van het directiecomité van de NBB in het directiecomité van de CBFA Oprichting van het Comité voor Financiële Stabiliteit onder leiding van de gouverneur van de NBB terreinsamenwerking tussen NBB en CBFA (bijvoorbeeld inzake liquiditeit) NBB bevoegd voor macroprudentieel toezicht Voorbereiding en implementatie in Belgisch recht van 24 Europese richtlijnen in het kader van het Financial Services Action Plan Financiële stabiliteit Oprichting van EURONEXT : fusie van de beurzen van Brussel, Parijs, Lissabon en Amsterdam Antwoord op de globalisering Besparing op de transactiekosten Gemeenschappelijk platform, dat de grootste Europese geldmarkt vormt In april 2007: fusie met de New York Stock Exchange tot NYSE Euronext dat zo wereldwijd de grootste beurs wordt.

23 Financiële stabiliteit Beheer van de crisis: een snelle reactie Een door de internationale gemeenschap gewaardeerd crisisbeheer «the Belgian authorities have taken decisive measures to support the financial sector and buttress domestic demand», IMF, Concluding Statement of the 2009 AIV Consultation [2de minister van financiën op het vlak van crisisbeheer volgens de FT] Vier grote reddingsoperaties verricht in enkele weken tijd Bijna 15 miljard geïnvesteerd Invoering van waarborgregelingen voor enkele tientallen miljarden Oprichting van een «bad bank» voor de toxische activa van Fortis Vervijfvoudiging van de depositobescherming voor particulieren Geen enkele spaarder bleef in de kou staan Ook de cliënten van Kaupthing niet Positieve weerslag op de overheidsfinanciën vanaf 2009 Financiële stabiliteit waardoor het ergste vermeden kon worden Zonder deze ingrepen zou ons financiële stelsel failliet zijn gegaan, samen met België!

24 Financiële stabiliteit Lering trekken uit de crisis «Crisiswet» ingediend bij het parlement Versterking van de rechtszekerheid in geval van crisis Herstructurering van het toezichtsysteem Stapsgewijze evolutie naar «Twin peaks» Versterking van de consumentenbescherming Wijziging van de wet van 2002: versterking van de bevoegdheden van de CBFA Ander wetsontwerp wordt voorbereid Omkadering van de bezoldigingen in de financiële sector Steun aan de Europese initiatieven Circulaire van de CBFA Wet «Corporate Governance» (Justitie) Andere initiatieven ANDERE INITIATIEVEN Financiën in het maatschappelijk leven Fiscale aftrekbaarheid van geldelijke giften aan erkende organisaties : Contactgroep Giften Versnelling van de erkenningsprocedure Versoepeling van het begrip als exclusieve activiteit PB 137 miljoen EUR (aj. 2008) Vennootschappen 28,5 miljoen EUR (aj. 2008) Verdubbeling van de vrijstelling voor vrijwillige brandweerlieden Uitvoering van de spaarrichtlijn, uitwisseling van inlichtingen vanaf 01/01/2010 Overschakeling naar de euro

25 Andere initiatieven Financiën in het maatschappelijk leven Dienst voor Alimentatievorderingen: dossiers sinds juni 2004; in ,5 miljoen voorschotten voor kinderen Onbeperkt uitstel van invordering van de directe belastingen: verzoeken sinds 2005 waarvan positieve beslissingen; Onbeperkt uitstel van invordering van de btw: 972 verzoeken sinds 2007 waarvan 631 positieve beslissingen ANDERE INITIATIEVEN Merci pour votre attention Bedankt voor uw aandacht 50

26 Vice Eersteminister en Minister van Financiën Didier Reynders Vice Premier Ministre et Ministre des Finances 51

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 3072/001 VAN 31 OKTOBER 2013 Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin TAX-ON-WEB & My Minfin 2011 Algemeen Tax-on-web is een internet toepassing die toelaat de aangifte in de personenbelasting elektronisch en gemakkelijker in te dienen 3 gebruikers: De burger => Taxbox De

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin. Avelgem, 27 mei 2010

TAX-ON-WEB & My Minfin. Avelgem, 27 mei 2010 TAX-ON-WEB & My Minfin Avelgem, 27 mei 2010 2010 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be Het elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be 2 /My Minfin

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

nieuw Tax Shelter-product:

nieuw Tax Shelter-product: PREMIUM FILMS FOR FAST & SECURE RETURNS nieuw Tax Shelter-product: het beste scenario voor uw investeringen. Waarschuwing De aandacht van de Investeerders wordt in het bijzonder op de volgende punten gevestigd:

Nadere informatie

Begrotingscontrole Contrôle budgétaire

Begrotingscontrole Contrôle budgétaire Begrotingscontrole Contrôle budgétaire 2013 Fiscale ontvangsten Voor een totaal bedrag van 364 miljoen Circulaire BTW bedrijfswagens 115 miljoen Blijft: 259 miljoen Vergelijk: Besparingen op primaire:

Nadere informatie

Het bankgeheim in het fiscaal recht

Het bankgeheim in het fiscaal recht Het bankgeheim in het fiscaal recht Johan Speecke Advocaat A. Algemeen niet strafrechtelijk, enkel discretieplicht specifiek fiscaal kader B. Successierechten artikel 96 ev W.S. (incl bankkluis) (art 97

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin TAX-ON-WEB & My Minfin 2009 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be De elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be /My Minfin Algemeen Tax-on-web

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN Basis Tarificatie Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 Interne transfer Ontvangst van effecten Externe transfer van effecten Omwisseling en regularisatie van effecten Conversie

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

Aangifte PB 2016. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. Philippe Jacquij. 26 april 2016 North Galaxy. Minister van Financiën

Aangifte PB 2016. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. Philippe Jacquij. 26 april 2016 North Galaxy. Minister van Financiën Aangifte PB 2016 Johan Van Overtveldt Minister van Financiën Philippe Jacquij Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Persconferentie 26 april 2016 North Galaxy Agenda Indienen van de aangifte 2015

Nadere informatie

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING Aanslagjaar 2016 - Inkomstenjaar 2015 10 redenen om in België in R&D te investeren 1. Aftrek voor

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Aangifte PB 2011. Didier REYNDERS Vice-eersteminister. Financiën. Bernard CLERFAYT Staatssecretaris voor de Modernisering van

Aangifte PB 2011. Didier REYNDERS Vice-eersteminister. Financiën. Bernard CLERFAYT Staatssecretaris voor de Modernisering van Didier REYNDERS Vice-eersteminister eersteminister en Minister van Financiën Bernard CLERFAYT Staatssecretaris voor de Modernisering van Financiën What s new? Nieuw 1. Belastingvermindering voor de bouw,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

Wetgeving. De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art. 116-131)

Wetgeving. De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art. 116-131) Didier Reynders, Vice-premier Ministre et Ministre des Finances Vice-eersteminister en Minister van Financiën Wetgeving De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art.

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is van de

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Gezamenlijk ADVIES. 18 oktober 2012

Gezamenlijk ADVIES. 18 oktober 2012 Gezamenlijk ADVIES Voorontwerpen van ordonnantie houdende instemming met internationale verdragen - dubbelbelastingverdragen* : 1. TIEA België-Andorra, 2. Prot. België-Australië, 3. Prot. België-Denemarken,

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

AF/CARIFORUM/CE/nl 1

AF/CARIFORUM/CE/nl 1 SLOTAKTE AF/CARIFORUM/CE/nl 1 AF/CARIFORUM/CE/nl 2 De vertegenwoordigers van ANTIGUA EN BARBUDA, HET GEMENEBEST VAN DE BAHAMA'S, BARBADOS, BELIZE, HET GEMENEBEST DOMINICA, DE DOMINICAANSE REPUBLIEK, GRENADA,

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Rechtvaardigheid door. evenwicht en eenvoud. Prof. Em. F. Vanistendael 04.11.13

Rechtvaardigheid door. evenwicht en eenvoud. Prof. Em. F. Vanistendael 04.11.13 Rechtvaardigheid door evenwicht en eenvoud Prof. Em. F. Vanistendael 04.11.13 1 Overzicht Oorzaken van compexiteit Gevarieerd toepassingsgebied van Ven. B. Ven. B. problemen van multinationals Ven. B.

Nadere informatie

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Aangifte PB 2013 Koen Geens Minister van Financiën Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Persconferentie 30 april 2013 North Galaxy Krachtlijnen > S Keuzevrijheid door de burger 1,5 miljoen

Nadere informatie

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap - Aanvullende pensioenen - Bewijs van kosten voor verplaatsing tussen

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit Persconferentie 29/09/2009 Fiscaliteit 1 Belastingen betalen: een zaak van rechtvaardigheid Onontbeerlijke voorwaarde voor de goede werking van elke samenleving Bijeenbrengen van middelen voor de werking

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

Belasting. In werking Ned. Antillen Vindplaats 08-09-1953 1954-169

Belasting. In werking Ned. Antillen Vindplaats 08-09-1953 1954-169 Belasting Gesloten Plaats Titel 26-06-1953 Tokio Notawisseling tussen de Nederlandse en de Japanse Regering inzake herleving van de regeling tot wederzijdse vrijstelling van belasting op inkomsten en winsten

Nadere informatie

Aangifte PB 2015. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. 28 april 2015 North Galaxy. Minister van Financiën

Aangifte PB 2015. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. 28 april 2015 North Galaxy. Minister van Financiën Aangifte PB 2015 Persconferentie Johan Van Overtveldt Minister van Financiën 28 april 2015 North Galaxy 1 Agenda Indienen van de aangifte De aangifte 2015 Nieuwe berekening van de belastingen Bedrag pensioensparen

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Bizz Flex en Bizz Flex+

Bizz Flex en Bizz Flex+ Vorige tarieven Bizz Flex en Bizz Flex+ Bizz Fusion Bizz Happy Work en Max Bizz Mobile, Bizz Mobile+ en Bizz Mobile XL Bizz Mobile No Limit Bizz Mobile Team, Bizz Mobile Team+ en Bizz Mobile Team XL Bizz

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen 1. Vodafone BloX Postpaid zijn een voorraad (bundel) van specifieke diensten of een recht op gereduceerde tarieven die afgesloten

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012

BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012 BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012 Caroline Dupae 13 juni 2012 Elektronische aangifte Vennootschapsbelasting Sinds 2005 Vanaf 2011 2 Vroeger Vensoc Functionaliteiten Offline systeem

Nadere informatie

Vastgoedcongres Fiscale incentives. Danny Stas Advocaat-vennoot Tiberghien

Vastgoedcongres Fiscale incentives. Danny Stas Advocaat-vennoot Tiberghien Vastgoedcongres Fiscale incentives Danny Stas Advocaat-vennoot Tiberghien Overzicht Inleiding Milieufiscaliteit is volop in beweging Fiscale incentives Fiscale incentives vastgoed (?) Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

BOEKDEEL I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

BOEKDEEL I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen BOEKDEEL I Algemene inhoudstafel Boekdeel I........... Algemene inhoudstafel Boekdeel II.......... zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemeen Gedetailleerde inhoudstafel........... 3 Wet van 24

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: ONTVANGKANTOOR LONDERZEEL STATIONSSTRAAT 90/2 1840 LONDERZEEL Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

FOD FINANCIEN - AABBI

FOD FINANCIEN - AABBI FOD FINANCIEN - AABBI De relatie van de lokale besturen met de fiscus Studiedag GD&A Frank Philipsen Antwerpen, 22.09.2015 1 AABBI - ALGEMEEN 01.04.1979 : oprichting 01.09.2013 : strikt autonome algemene

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN VAN BELGIE Algemene administratie van de FISCALITEIT VERKLARENDE NOTA 276 R (Not.) - 2013

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN VAN BELGIE Algemene administratie van de FISCALITEIT VERKLARENDE NOTA 276 R (Not.) - 2013 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN VAN BELGIE Algemene administratie van de FISCALITEIT VERKLARENDE NOTA 276 R (Not.) 2013 1. Wie moet het formulier 276 R gebruiken? Het formulier 276 R moet worden gebruikt

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Topics voor het vrije en intellectuele beroep

Topics voor het vrije en intellectuele beroep Di Rupo I de nieuwe begrotingsmaatregelen Topics voor het vrije en intellectuele beroep 10 mei 2012 Agenda Wat is er gebeurd? Het Vlinderakkoord en de beleidsnota s Crombez en Vanackere in een notendop

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Home > FAQ Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen) - Versie van toepassing op aandelen u...

Home > FAQ Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen) - Versie van toepassing op aandelen u... Page 1 of 10 Home > FAQ Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen) - Versie van toepassing op aandelen u... Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN?

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? Rijksdienst voor Sociale Zekerheid SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? 1. Uitzending naar landen van de Europese Unie (EU) Sinds 1 mei 2010 bepaalt de EG- Verordening 883/2004

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Data Only Tarieven en voorwaarden

Data Only Tarieven en voorwaarden Data Only en voorwaarden D at u m 2 5 j un i 2 01 5 V ers i e 1. 2 Inhoudsopgave 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Snelheid upgrade... 3 1.3 Boven bundel tarieven... 3 1.4 SMS tarieven...

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen I. OVEREENKOMSTEN Overeenkomst tussen de Republiek Albanië en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen

Nadere informatie

Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden.

Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden. Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden. Iven De Hoon Gelden onttrekken aan de vennootschap : een aantal mogelijkheden Een vennootschap wordt opgericht vanuit verschillende verwachtingen.

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKREGISTRATIE BENELUX (België, Nederland, Luxemburg) Kosten BBIE* Depot individueel merk (incl. vooronderzoek

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Aanslagbiljet Personenbelasting en aanvullende belastingen

Aanslagbiljet Personenbelasting en aanvullende belastingen Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit Afz.: ONTVANGK. EEKLO GARENSTRAAT 48 9900 EEKLO REYERS Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel Aanslagbiljet Personenbelasting en

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96 50 (1999) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 96 A. TITEL Verdrag betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid

Nadere informatie

Fiscaliteit van de vzw - 2010 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Fiscaliteit van de vzw - 2010 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Fiscaliteit van de vzw - 2010 - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inhoud Rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting 4 Rechtspersonenbelasting 5 Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen Departement Financiën en Begroting Relevante belastingen 1. Kader Beleidsnota Financiën en Begroting 2. Onroerende voorheffing 3. Verkooprecht 4. Schenkbelasting

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Door: F. De Smyter en P. Holvoet 1. Geef een correcte omschrijving van de volgende economische begrippen: a) Globalisering:.

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Objectief onafhankelijk

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen 1. Vodafone BloX Postpaid zijn een voorraad (bundel) van specifieke diensten of een recht op gereduceerde tarieven die afgesloten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie