Groen! wil het ecologisch programma van BATIBOUW uitvoeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groen! wil het ecologisch programma van BATIBOUW uitvoeren"

Transcriptie

1 DUURZAAM BOUWEN Groen! wil het ecologisch programma van BATIBOUW uitvoeren 1. Inleiding Vlaanderen telt zo n 2,4 miljoen woningen. Gemiddeld gaat in een Vlaamse woning zowat 50% van de warmte verloren door dak en vensters. Oorzaak van de hoge CO 2 -uitstoot door gebouwen ligt in die zware energieverliezen, het hoge energieverbruik door slechte isolatie. Niet alleen is de huidige isolatienorm te zwak, maar naar schatting 1 op de 3 ééngezinswoningen is slechter geïsoleerd dan wettelijk toegelaten. Aangezien ons woningpatrimonium niet energie-efficiënt is, moet het beleid zich zeker op de bestaande woningen richten. Want het halen van de Kyoto - doelstelling in de bestaande gebouwensector is direct gekoppeld aan het drastisch verbeteren van de isolatiekwaliteit van de 2,4 miljoen Vlaamse woningen. Voor nieuw- en vernieuwbouw geldt de energieprestatieregelgeving van het Vlaamse Gewest. Deze EPB-normen waren evenwel al achterhaald op het ogenblik dat het decreet in werking trad en zouden best verstrengd worden. Deze regelgeving stelt dat elke nieuwbouwwoning aan een bepaald E-peil (m.n. E-100) moet voldoen. Jaarlijks worden er, op een totaal park van 2,4 miljoen woningen, slechts woningen gebouwd of vernieuwd. Dat betekent dat 90% van de huizen in 2030 er vandaag al staat. Om ons gehele woningpatrimonium energieefficiënter te maken, moet het beleid zich sterk op de bestaande woningen richten. Het snel en drastisch aanpakken van de slechte energetische staat van het bestaande Vlaamse woningpark is de sleutel op de deur naar het realiseren van de Kyoto-doelstellingen voor en na Duurzaam Bouwen op Batibouw Batibouw staat dit jaar meer dan ooit in het teken van duurzaam bouwen. De organisatoren maken gedurfde keuzes. Groen! wil die met kracht bijtreden. Bouw je duurzaam rijk zeggen de organisatoren. Met overtuigend cijfermateriaal van het Centrum Duurzaam Bouwen geven ze aan dat investeren in energiezuinige huizen en ook verder gaan dan de bestaande isolatienorm (K 45) of het standaard energiepeil (E 100) rendabel is. Op twee manieren : het is goed voor het milieu en het is goed voor je portemonnee. Het economisch optimum wordt momenteel op E60 gelegd. Hetzelfde geldt voor de keuze voor hernieuwbare energie : zonnepanelen of warmtepompen bijv. Dat is absoluut geen marginaal gegeven meer. Je woning laten doorlichten en vervolgens investeren in energiebesparing levert gegarandeerd winst op. Duurzaam bouwen is dus zeker economisch. Duurzaam bouwen is ook een maatschappelijke keuze. Je kan best bouwen voor het leven, flexibel bouwen, rekening houden met wisselende gezinssamenstellingen, kiezen voor duplex wonen, kangoeroe wonen, groepswonen, je kan technische installaties en leefruimte delen : een gemeenschappelijke verwarming bijv. of een gemeenschappelijke tuin.

2 Duurzaam bouwen betekent ten slotte ook spaarzaam omgaan met de beschikbare ruimte, kiezen voor compact wonen (wat iets anders is dan klein wonen). Duurzaam bouwen is grondstoffen sparen, water sparen en als kers op de taart ook duurzaam tuinieren De Confederatie Bouw laat weten dat 70% van alle bouwbedrijven vandaag bezig zijn met duurzaam bouwen. Duurzaam bouwen is een absolute groeimarkt. Om de helft van het woningbestand in tien jaar tijd energiezuiniger te maken, zijn meer dan banen nodig. De werken zouden de bouwactiviteit met 3 pct doen groeien en het bruto binnenlands product zou hierdoor met 0,5 pct toenemen (Robert De Mûelenaere, Confederatie Bouw).

3 Voorstellen van Groen! 1. Vijftigduizend woningen en zeventienduizend appartementen per jaar effectief renoveren maak van de registratierechten een klimaatpremie Jaarlijks worden in België ook ongeveer woningen en appartementen verkocht/gekocht. Het is bij aankoop van een woning, dat meestal ook gedacht wordt aan verbouwingen. Het tijdstip van aankoop van een woning is dan het ideale moment om die kopers aan te zetten tot energie-efficiënte verbouwingen. Daarom wil Groen! de registratierechten gebruiken als hefboom tot drastische energiebesparingen in woningen. Bij de verkoop van een woning wil Groen! eigenaars aanmoedigen om verbeteringswerken uit te voeren die het energiecertificaat verbeteren van een woning. Registratierechten die nu betaald worden aan de overheid, willen we beschikbaar maken voor eigenaars in de vorm van een klimaatbudget, waarmee zij energiebesparende maatregelen kunnen uitvoeren. Dit budget komt onmiddellijk beschikbaar. Wat niet het geval is met fiscale aftrekken die lange tijd op zich laten wachten. Zodat wie energie-investeringen wil doet toch heel wat uit eigen zak moet voorschieten, in de hoop het later terug te trekken. Concreet : Bij de verkoop van een woning in Vlaanderen worden de registratierechten als volgt bepaald: in de regel geldt een registratierecht van 10% op de verkoopprijs. Voor een bescheiden woning geldt een klein beschrijf van 5% 1. In beide gevallen is er een vrijstelling van registratierecht op de eerste schijf van Groen! stelt een systeem voor waarbij mensen die een woning kopen met een E of een D label een vermindering krijgen van de registratierechten om energiezuinige investeringen te doen. 1. Men betaalt het volledige bedrag van de registratierechten. 2. Een forfaitair bedrag van EUR komt terecht op een klimaatrekening. Dit is ongeveer een vermindering met 40% op de registratierechten voor een gemiddelde woning van pak weg Het beschikbare budget op deze klimaatrekening kan vervolgens benut worden om de maatregelen te financieren die naar voor komen uit het verslag van de energieauditeur en die de het energielabel van de woning met 2 niveaus verbeteren. Een E-label moet op B gebracht worden, een D-label moet op A gebracht worden. We volgen de Europese indeling van energielabels, zoals die nu al ingevoerd is in Nederland (zie bijlage 1). 4. Na 3 jaar volgt de eindafrekening. Wanneer het energielabel met minstens 3 niveaus verbetert, wordt het registratierecht van EUR definitief kwijt gescholden. In het andere geval wordt, naargelang de geleverde inspanningen het registratierecht achteraf gedeeltelijk of volledig geheven met een bijkomende intrest van 5%. 1 Om in aanmerking te komen voor een verlaagd registratierecht van 5% moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden: men houdt hiervoor rekening met het kadastraal inkomen en de kinderen ten laste (bijvoorbeeld bij 2 kinderen ten laste een maximaal niet geïndexeerd KI van 745 EUR), het moet ook gaan om de eerste eigendom,

4 Opmerkingen - De verlaging is geplafonneerd en forfaitair, zodat het ook een sociaal rechtvaardige maatregel is (identieke huizen kosten soms een pak meer omwille van de buurt waarin ze zijn gelegen; dat betekent ook meer registratierechten. Een hogere belastingsverlaging in % zou dan sociaal onrechtvaardig zijn) - Op elke klimaatrekening komt EUR. Voor de bescheiden woningen met een beperkt registratierecht geeft de overheid een bijkomende subsidie tot EUR. - De klimaatrekening kan gecumuleerd worden met de huidige fiscale gunstmaatregelen die al bestaan. Zo geldt voor het inkomstenjaar 2007/aanslagjaar 2008 een fiscale aftrek van EUR. Ook diverse netbeheerders geven premies. 4. Impact De impact van het invoeren van een klimaatbudget zal zeer groot zijn. We spreken immers over een potentieel van woningen die jaarlijks op een degelijk E- peil gebracht zullen worden. Op 7 jaar tijd geeft dit bijna woningen ofwel 20% van het Vlaamse woningpark. Geen enkele beleidsmaatregel die totnogtoe ingevoerd of gepland is in Vlaanderen zal zulke impact ressorteren. Er wordt een potentieel investeringsbudget gegenereerd van meer dan 500 miljoen. Uiteraard zal dit bedrag nooit volledig opgenomen worden. Maar het feit dat investeringsmiddelen in die grootte- orde beschikbaar zijn, kan een enorme boost geven aan de bouwsector, maar ook aan private kredietinstellingen om hier met aangepaste acties op in te spelen. Het aangrijpingspunt van deze maatregel, m.n. de aankoop van een woning, ligt dan ook optimaal. Dit is immers het moment waarop eigenaars vaak de beslissing nemen om noodzakelijke aanpassingswerken in een woning uit te voeren. Het klimaatbudget betekent dus 3 maal winst: - voor de mensen zelf in de vorm van lagere energiekosten én een hoger wooncomfort - voor het milieu - voor de economie 2. RENT-A-ROOF : verhuur je dak en geniet van goedkope groene stroom Veel mensen schrikken terug voor investeringen in zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen, kleine windturbines, maar bijv. ook warmtepompen. Toch vermindert de terugverdientijd zienderogen : op 7 à 10 jaar kan je bijv. de investering in zonnepanelen terug verdienen. Het aantal zonnepanelen stijgt sterk de voorbije jaren (sinds 2006 van 1000 naar 3000 installaties in Vlaanderen). Jaarlijks worden ook een 1000 zonneboilers gesubsidieerd in Vlaanderen. In Nederland beschikken al woningen over een zonneboiler of zonnepaneel.

5 Daarmee volgen we de internationale trend : wereldwijd groeit de PV- sector spectaculair. Maar daarmee lopen we nog altijd onze structurele achterstand op andere landen niet in. In de rangschikking staan we nog altijd op de 15 de plaats van de EU landen (zie bijlage 2). Nochtans beschikt Vlaanderen in relatie tot zijn oppervlakte over een hoog beschikbaar oppervlak aan daken om zonnepanelen te installeren. Het geïnstalleerd vermogen aan zonnestroom is in Vlaanderen 0,6 Watt per inwoner (tegenover een Europees gemiddelde van 7,4 W en tegenover 37 Watt in Duitsland). Omgerekend in oppervlakte zonnepanelen kom je uit op 49 cm 2 per persoon in Vlaanderen versus 604 cm 2 Europees en bijna 3000 cm2 in Duitsland. Het groothertogdom Luxemburg haalt zelfs meer dan 4000 cm 2. Zie BIJLAGE 3. Het potentieel aan zonne- of licht-energie in Vlaanderen is bijzonder groot. Er zijn natuurlijk meer zonnepanelen nodig dan in warmere Europese landen als Spanje of Italië. Maar door de grote bebouwde oppervlakte is er ook relatief meer dakruimte beschikbaar. Zie BIJLAGE 4 en 5 Om echt op grote schaal zonne-energie in te zetten in Vlaanderen pleit Groen! voor een systeem van RENT A ROOF. Om mensen te bevrijden van administratieve en technische rompslomp kunnen energiebedrijven zelf zonnepanelen installeren en uitbaten op het dak van particuliere woningen. De mensen die hun dak verhuren krijgen in ruil goedkope (zonne)stroom geleverd (10 eurocent per KWh). De energiebedrijven strijken het groenestroomcertificaat op. Maar om een dergelijke aanpak sluitend te maken moeten deze energiebedrijven ook beroep kunnen doen op ecologiesteun. Bedrijven die zonnepanelen installeren bij zich zelf, krijgen deze ecologiesteun (23,5% van de investeringskost). Maar energiebedrijven die zonnepanelen plaatsen bij derden, krijgen die steun niet meer. Groen! vindt dat de minister voor energie de ecologiesteun voor deze toepassingen kan overnemen van haar collega voor economie. Eenzelfde regeling willen we voor de plaatsing van kleine stedelijke windturbines op daken (verticale as- turbines). Ook deze kleine windmolens op daken zouden via een derdebetalersof ren a roof -systeem gestimuleerd kunnen worden. Voor dit soort kleinere windturbines zouden dan ook groenestroomcertificaten moeten toegekend worden. Ook voor warmtepompen of houtpelletbranders kunnen in overleg met de netbeheerders aangepaste stimuli uitgedokterd worden. Groen! pleit vooral voor een beleid met ambitie. In plaats van de kruideniersmentaliteit waarbij nu ecologische investeringen op een apothekersschaaltje worden afgewogen. Vlaanderen kan duidelijk doelstellingen vastleggen bij decreet voor meer zonne- en windstroom en dan haar subsidiebeleid daarop afstemmen. PPS-constructies kunnen opgezet worden op gemeentelijk niveau (via lokale energiemaatschappijen), met distributienetbeheerders, maar ook waarom niet provinciaal of gewestelijk. De overheid zelf kan het goede voorbeeld geven. Naar het voorbeeld van het Ferraris- en Conscience-gebouw kunnen alle grote overheidsgebouwen op termijn uitgerust worden met PV-panelen.

6 Ten slotte vraagt Groen! ook een vereenvoudiging voor het bekomen van vergunningen voor de installatie van zonnepanelen. Als je meer dan 20% van een schuin dakoppervlak wil bedekken, heb je een vergunning nodig. In Nederland werkt men met algemene voorschriften. Ook voor de plaatsing van windturbines is een vereenvoudiging van de vergunningsprocedure dringend nood. Wat het aantal windmolens betreft hinkt Vlaanderen ook sterk achterop. Essent maakte de cijfers recent bekend : ten opzichte van onze buurlanden Nederland en Duitsland investeert Vlaanderen erg weinig in windenergie. Zo staan er in Duitsland maar liefst windmolens, in Nederland zijn er dat al 1.840, in Vlaanderen amper 123. Naast grote windturbines moet er ook dringend een stimulerend regelgevend kader komen voor moderne kleinschalige windmolens, die ook in de bebouwde kom en op daken kunnen geïnstalleerd worden. 3. Nieuwe woningen worden lage energiewoningen Sinds begin 2007 zijn in Vlaanderen Nieuwe, aangescherpte isolatienormen van toepassing. Eigenlijk gaat het over veel meer dan isolatie : de nieuwe normen gaan ook over globale energieprestaties die de ganse energieboekhouding van een gebouw behelzen en binnenklimaat. De energieprestatie van een woning wordt uitgedrukt in het E- peil. De norm is nu E 100 (en voor isolatie : K 45). De KU Leuven berekende echter dat op dit moment het economisch optimum, rekening houdend met de woonkosten over een periode van 30 jaar, op E 60 ligt. De nieuwe Vlaamse energieprestatienormen zijn absoluut onvoldoende. De nieuwe normen komen overeen met wat Denemarken al 30 jaar geleden invoerde als isolatienorm. Groen! wil de E 60 norm invoeren vanaf Dat is perfect haalbaar en het zal een echte incentive zijn voor de hele sector. In Hoeilaart heeft de groene schepen van Wonen als voorwaarde voor het aansnijden van een nieuw woonuitbreidingsgebied het verplichte energiepeil van de nieuwe woningen op E60 gelegd. Tegelijk willen we alle particulieren en aannemers steunen die verder willen gaan en bijv. de keuze maken voor de bouw van een passiefhuis. Deze huizen hebben recht op een groene bouwpremie Besluit : Duurzame Bouw : investeren in duurzame jobs bij ons In Duitsland lanceerden milieu- en vakbewegingen een alliantie voor werk en klimaat. Groen! ziet dat als model voor het beleid rond klimaat en zeker voor een klimaat- renovatieprogramma in de bouw. Of voor een gedurfd beleid rond hernieuwbare energie, zoals Duitsland dat de voorbije jaren voerde. Dat leidde tot meer dan nieuwe arbeidsplaatsen. (zie Bijlage 6). Een dergelijk beleid is mogelijk als we duidelijke keuzes durven maken. De middelen zijn er. Goed geld dat kan ingezet worden voor groene innovaties en groene jobs, ligt nu gewoon te slapen of wordt op een inefficiënte wijze ingezet. Zie bijlage 7.

7 Het Actieplan van minister Crevits : onvoldoende ambitie In 2007 stelde minister Hilde Crevits reeds een Actieplan voor met een energierenovatieprogramma voor de Vlaamse woningen. Tegen 2020 wil ze alleen nog energiezuinige woningen in Vlaanderen. Klinkt goed. Maar welke strategie stelt ze dan concreet voor? En wil de minister en de Vlaamse Regering voldoende middelen inzetten om deze doelstellingen ook echt te halen? Het antwoord is spijtig genoeg twee keer negatief. Te zwakke doelstellingen Crevits wil dat in 2020 : Elke woning dakisolatie heeft : concreet wil de minister tussen 2007 en tot daken per jaar voorzien van isolatie. Alle huizen dubbel glas hebben : concreet wil de minister tussen 2007 en woningen per jaar geheel of gedeeltelijk uitrusten met dubbel glas Alle verwarmingsketels een minimum rendement halen : concreet wil de minister tussen 2007 en verouderde verwarmingsketels vervangen door hoogrendementsketels of condensatieketels. Het totale brandstofverbruik voor verwarming en warm water wil de minister terugbrengen van TeraJoule in 2004 tot TeraJoule in 2020 : een vermindering met 30%. De minister overweegt op korte termijn een reeks maatregelen : Een premie voor het uitvoeren van energiebesparingsinvesteringen bij mensen die geen belastingen betalen (voor mensen die geen gebruik kunnen maken van de federale fiscale aftrek) : hiervoor moet nog een regelgevend kader opgezet worden voorzien budget 5 miljoen ; Het invoeren van energierenovatiekrediet waarmee mensen hun investering maandelijks kunnen aflossen met het bedrag dat ze uitsparen op hun energiefactuur door het lagere verbruik : het gaat om een derdebetalersregeling die private kredietinstellingen soms al voorzien. Ook het federale Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) werkt op die manier (is dus eigenlijk geen nieuwe maatregel) Een projectsubsidie voor verenigingen (zoals de KWB) die doe-het-zelvers steunen om zelf hun dak te isoleren Een convenant met de bouwsector Een grootschalige communicatiecampagne voor dakisolatie Energiebesparing bij de Vlaamse overheid zelf (voorbeeldfunctie) Informatie over steun voor energiebesparingen en coördinaten van aannemers - een investeringscalculator Acties die de minister ook op korte termijn aankondigde, maar waar ze voorlopig (in haar Beleidsbrief ) niets meer over zegt : Lancering van een Charter ter ondersteuning van het Energierenovatieprogramma gericht op milieubeweging (Klimaatcoalitie), KMO s, grote ondernemingen, gemeenten,

8 Rollend investeringsfonds bij de VMSW voor energiebesparende investeringen in de sociale woningbouw (startkapitaal 7,5 miljoen ) steun aan sociale huurders om mee in te tekenen op energiebesparingsinvesteringen Rollend fonds voor energiebesparingsinvesteringen door verenigingen Op middellange termijn ( ) wil de minister werk maken van slimme financieringsformules samen met de banken. Een fiscaal voordeel via de successierechten Steun voor muurisolatie Afbraakpremies voor woningen met slechte energieprestaties Op nog langere termijn (na 2013) zouden strengere normen toegepast worden. Minimale eisen zouden opgelegd worden. Woningen zonder dakisolatie, met enkel glas of oude ketel kunnen dan niet meer verkocht of verhuurd worden. De minister voorzag in de begroting miljoen voor dit energierenovatieprogramma. Voor 2008 is 10 miljoen begroot. Ondertussen heeft de Vlaamse regering via internationale klimaatfondsen al wel voor 52 miljoen euro aan buitenlandse uitstootkredieten aangekocht. Dit geld kan beter in eigen land aan het energiezuiniger maken van het woningbestand besteed worden. Evaluatie van Groen! 1. Men kan de doelstellingen van de minister bezwaarlijk super ambitieus noemen. Eigenlijk streeft ze ernaar dat in alle Vlaamse woningen het minimum aan energiebesparingsinvesteringen zou gebeuren : het isoleren van het dak, het steken van dubbel glas, het vervangen van een verouderde ketel. Dan spreek je nog lang niet over echt energiezuinige huizen. Maar het zal allicht een gevoelige verbetering zijn t.o.v. de situatie vandaag. 2. Veel zwaarder weeg het feit dat er geen enkele garantie is dat deze minimale doelstelling ook effectief zal bereikt worden. De maatregelen en middelen die de minister wil inzetten volstaan in het geheel niet. Ze kan haar belofte niet waar maken. In feite betrouwt ze vooral op de federale maatregelen (de fiscale aftrek voor energiebesparingsinvesteringen). Het is zeker een goede zaak dat er een premie voorzien wordt voor mensen die te weinig belasting betalen om energiebesparingsinvesteringen te kunnen aftrekken. Dat is zo veel als een sociale correctie op de federale maatregel. 3. De energierenovatiepremie voor weinig of niet belastingplichtigen die de minister wil invoeren voor wie weinig of geen belastingen betaalt, zou de doelgroep van huurders en laaggeschoolden, inz. lage inkomensgroepen niet bereiken. Dat stelt de SERV in haar advies. De minister zou het nieuwe premiestelsel koppelen aan de federale belastingsvermindering en aan de premies van netbeheerders. Maar van beide is bewezen dat ze de doelgroep niet bereiken : er speelt een soort Matteüseffect en de administratielast wordt nodeloos opgevoerd wat zeker ook deze groep van minder kapitaalkrachtigen extra afschrikt. Er blijft een probleem van voorfinanciering : het zal immers enkele maanden duren voor men de premie ontvangt. Meer behoeftige gezinnen worden doorverwezen naar de regeling via de het federale Fonds ter

9 Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). En waarom zou men geen beroep kunnen doen, zo vraagt de SERV zich af, op een vergelijkbare premie voor energieaudits, het plaatsen van thermostatische kranen of zonneboilers? Hier blijft alleen een fiscale aftrek mogelijk : de discriminatie blijft dus bestaan. Hoeveel mensen juist voor de regeling in aanmerking komen, is totaal onduidelijk. Het zou om 5 tot 10% van alle Vlaamse gezinnen kunnen gaan. Hoe dan ook lijkt de voorziene 5 miljoen ontoereikend. De SP.a neemt een deel van de kritiek van de SERV over en pleit voor een rechtstreekse korting op de factuur. 4. De minister kondigde aan dat ze wou werken met energierenovatiekredieten. Bij nader inzien blijkt dat de grote banken dergelijke formules al aanbieden. Wil men niet passeren via de private kredietinstellingen, dan kan men in principe terecht bij het federale Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). De uitdaging blijft om de nu slapende 50 miljoen van dit Fonds wakker te maken en effectief in te zetten voor goedkope energiebesparingsleningen. Dat zou in theorie moeten gebeuren via lokale entiteiten (samenwerkingsverbanden met het OCMW) die energiebedrijven zo ver moeten krijgen dat ze energie-investeringen doen bij mensen die deze nadien via de besparingen op hun factuur kunnen terugbetalen. Groen! pleit voor een drastische vereenvoudiging van dit systeem : de OCMW s zouden de coördinatie kunnen opnemen. Zodat dit systeem van renteloze energieleningen echt operationeel wordt. 5. Op langere termijn wil de minister aan alle woningen minimale energieprestatienormen opleggen, dus niet alleen aan de nieuwe woningen, ook aan de oude. De invoering van een verplicht energieprestatiecertificaat bij verhuur of verkoop van woningen, loopt hierop vooruit. Straks kunnen huizen zonder geïsoleerd dak of dubbel glas of zonder nieuwe ketel niet meer verhuurd of verkocht worden. Maar als iedereen verplicht wordt om deze investeringen te doen, is het niet meer dan billijk dat ook voor iedereen de mogelijkheid bestaat om daarvoor de nodige ondersteuning te krijgen. Anders kan een dergelijke verplichting voor sommigen bijzonder zwaar gaan doorwegen. Niet alle huiseigenaars of mensen die hun eigendom (moeten) verkopen behoren tot de meest vermogenden. Soms is een kleine woning het enige vermogen waar mensen over beschikken De bouwsector wil verder gaan : sneller renoveren efficiënter bouwen De bouwsector is veel groener dan de minister. De Vlaamse Confederatie van de Bouw (VCB) is niet zo optimistisch als de minister. Op basis van een studie van 3E samen met de provinciale Hogeschool Limburg in opdracht van Isoterra (een collectief van bouwmateriaalproducenten) komt het VCB tot de conclusie dat de CO 2 -uitstoot van woningen tegen 2020 niet zal dalen, als de energieprestaties van nieuwe woningen niet sterk verbeteren. En als de energiezuinige renovatie van bestaande woningen niet zwaar wordt opgedreven. En als ten slotte de aanmoediging van hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen niet veel sterker aangemoedigd wordt. Het totale woningpark in ons land stoot eind ,5 % meer CO 2 uit

10 dan in het referentiejaar Met een bussiness-as-usual -scenario met slechts enkele maatregelen (in feite wat nu gepland is) komen we nog altijd uit op 14% van in Onder meer omdat er de komende jaren nog heel wat huizen zullen bijkomen. Conclusie van het Rapport 2 Het woningenpark in België bestaat op dit moment voor 60% uit woningen, gebouwd voor Deze gebouwen zijn grote tot zeer grote energieverbruikers en hebben bijgevolg een grote impact op de totale CO 2 uitstoot. Daarnaast is meer dan 70% van de woningen groter dan 65m² en is één op drie woningen een open bebouwing. Voor 2020 merken we een positieve evolutie op energetisch vlak naar kleinere woningen en ook het aantal flats neemt gestaag toe. Dit betekent dat het gemiddelde energieverbruik per woning daalt. Het totaal aantal wooneenheden neemt echter toe ten gevolge van het stijgende aantal huishoudens. Tussen 2005 en 2020 wordt een toename van 11% verwacht. Tussen 1990 en 2020 betekent dit extra woningen of een toename van 47% ten opzichte van Onder deze omstandigheden een reductie van -20% verwezenlijken is reeds niet eenvoudig. Deze opgave wordt nog zwaarder wanneer men zich ervan gewist dat we op dit moment pas een stagnatiefase bereikt hebben. Tussen 1990 en 2000 steeg de CO 2 emissie verder met 9.9%. Daarna wordt de toename kleiner om uiteindelijk over te gaan naar een dalende trend. In 2005 bevinden we ons op de top van deze curve en staan we klaar om de afdaling in te zetten. De stijging tussen 1990 en 2005 zorgt ervoor dat de -20% doelstelling nog verder van ons verwijderd ligt. Om in 2020 dit doel te bereiken zijn dus grondige en dringende maatregelen nodig. Deze maatregelen kunnen samengevat worden in twee complementaire richtlijnen. De eerste betreft het verwezenlijken van een renovatiegraad groter dan 50% wanneer geen doelgerichte renovatie beoogd wordt en minstens groter dan 30% wanneer specifiek de oudste gebouwen geviseerd worden. De tweede betreft het optrekken van het energieprestatieniveau. Nieuwbouw woningen zouden minstens 30% beter moeten presteren dan op dit ogenblik wettelijk voorgeschreven wordt (streefdoel E60-E70), terwijl energiebesparende renovaties een E80 moeten vooropstellen. Voor isolatie betekent dit K-peilen gelijk aan K20 voor nieuwbouw en K35 voor renovatie. Voor de installaties betekent dit dat het gebruik van condenserende ketels en warmtepompen gestimuleerd moet worden. Daarnaast is het stimuleren van niet-vergunde energiebesparende ingrepen en hernieuwbare energie belangrijk. Als afzonderlijke, alleenstaande maatregelen voldoen ze niet om een reductie van -20% te verwezenlijken, maar in combinatie met de voorgaande richtlijnen versterken ze de dalende trend zodat de doelstellingen sneller en met minder extreme maatregelen te bereiken zijn. In het Vlaams Parlement achtte ook Peter Wouters, Directeur Ontwikkeling en Valorisatie van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) de verstrenging van de energieprestatienorm van E 100 naar E 80 perfect mogelijk, mits dit voldoende op tijd aangekondigd wordt. Hij verwees daarbij naar de Nederlandse regelgeving E, CO2 EMISSION REDUCTION OPTIONS IN THE FUTURE BUILDING STOCK - SCENARIO'S FOR STRATEGY DEVELOPMENT, 17 JAN. 2008, P Hoorzittingen over Klimaatbeleid, mei 2007 Vlaams Parlement, Stuk 1291 ( ) - Nr 1.

11 Bijlage 1

12 Bijlage 2 Geïnstalleerde capaciteit zonnepanelen per hoofd < Als je de geïnstalleerde capaciteit aan zonnestroom bekijkt per hoofd van de bevolking, komt het groothertogdom Luxemburg op de eerste plaats met 51W, dan Duitsland met 37W, Oostenrijk met 3,5W, Nederland met 3W, Spanje met 2.7, Cyprus met 1, Italië met 0.99, Finland met 0.77, Griekenland met 0.6 en Zweden met 0.54 W per persoon.

13 Bijlage 3 Geïnstalleerd vermogen per inwoner (in Watt en in vierkante centimeter) Het geïnstalleerd vermogen aan netgekoppelde zonnepanelen eind 2006 in kw én geïnstalleerd vermogen per inwoner in W/inwoner en in cm 2 /inwoner : Vlaanderen ,6 2,3 49 cm cm 2 Nederland cm 2 Duitsland cm 2 Luxemburg cm 2 EUROPA ,4 604 cm 2 Zie : Photovoltaic Energy Barometer EurObserv ER 4 cijfer voor 2007 alle andere cijfers zijn van 2006

14 Bijlage 4 PV capaciteit nodig voor 1% stroom van de zon

15 Bijlage 5 Potentieel aan zonnestroom door dichte bebouwing REGIONAL DIFFERENCES OF THE PV ELECTRICITY PRODUCTION IN EU25 COUNTRIES Marcel Suri, Thomas A. Huld, Ewan D. Dunlop European Commission - DG Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, Renewable Energies Unit

16 Bijlage 6 Jobs gecreëerd door hernieuwbare energie in Duitsland

17 BIJLAGE 7. Inzet van middelen uit de bestaande energiefonds - zet geld om in groene jobs Eerst en vooral is er het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). Recent bleek dat er nog maar één enkele energielening is toegewezen. De uitdaging blijft om de nu slapende 50 miljoen van dit Fonds wakker te maken en effectief in te zetten voor goedkope energiebesparingsleningen. Dan is er het Kyotofonds dat werd opgericht door de programmawet van 24 december 2002 : het fonds werd gefinancierd door een gedeelte van de federale bijdrage op de tarieven voor het electriciteitstransport. Aanvankelijk was het de bedoeling om er vooral energie-efficiënte investeringen mee te subsidiëren. Maar in de praktijk werd het meeste geld gereserveerd voor de aankoop van vervuilingsrechten in het buitenland. In plaats van geld uit te geven aan de aankoop van vervuilingsrechten in het buitenland, kunnen we veel beter investeren in onze eigen economie. Dat kan als de overheid sterke impulsen geeft aan een grootschalig programma voor energierenovatie in de bouw. Ten slotte is er het Stookoliefonds dat recent nog eens aangevuld werd. Hier is ons bezwaar dat hzet toekennen van stookoliecheques absoluut geen duurzame oplossing is. Het si veel beter te investeren in het energiezuiniger maken van de woningen waarin kansarmen wonen. Groen! wil alle bestaande fondsen rond energie en klimaat samenvoegen in één enkel sociaal klimaatfonds dat investeert in structurele oplossingen om de energiefactuur te drukken en niet in nep- oplossingen zoals stookoliecheques. De bestaande en op kosten van de consument afgeschreven energiecentrales (kerncentrales en kolencentrales) moeten federaal flink belast worden en de opbrengst daarvan kan best verdeeld worden over de gewesten zodat direct kan geïnvesteerd worden in de 3 E s : energiebesparing, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

18 Financiering Ecologisch Bouwprogramma INKOMSTEN (miljoen ) UITGAVEN (miljoen ) KLIMAATFONDS 4. Geld dat nu gaat naar de aankoop emissiekredieten (KYOTO-Fonds) Verlaging registratierechten 50 Renteloze leningen energierenovatie huurders 5. FRGE 100 Ecologiesteun hernieuwbare energie 6. Stookoliefonds 45 Top Runner Programma Deel opbrengst veiling emissierechten bedrijven Taks op afgeschreven kerncentrales in het kader van het uitstapscenario deel gewestelijk aandeel Ecoboni energiezui-nig bouwen (E < 60) Ecoboni Energiezui-nige apparaten

RENT-A-ROOF : verhuur je dak en geniet van goedkope groene stroom

RENT-A-ROOF : verhuur je dak en geniet van goedkope groene stroom RENT-A-ROOF : verhuur je dak en geniet van goedkope groene stroom Veel mensen schrikken terug voor investeringen in zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen, kleine windturbines, maar bijv. ook warmtepompen.

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Rudi Daems en Eloi Glorieux

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Rudi Daems en Eloi Glorieux Stuk 1895 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 24 oktober 2008 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Rudi Daems en Eloi Glorieux houdende wijziging van het EPB-decreet van 22 december 2006, wat de isolatienormen

Nadere informatie

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 ANIMO Winteruniversiteit LEEFMILIEU & ENERGIE 18 februari 2006 Energiezuiniger wonen: heel wat

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen?

Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen? Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen? Griet Verbeeck & Wesley Ceulemans Universiteit Hasselt Studiedag De energiekwaliteit van het Vlaamse woningenpark,

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom Welkom 2. Beleggen in energiebesparing en alternatieve energie Een rendabele uitdaging Luc Maes, schepen van energiebeleid Gemeente Beveren Programma 1. Introductie 2. Overzicht fiscale aftrekken en premies

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

THERM SARKING PREMIE GIDS 17

THERM SARKING PREMIE GIDS 17 IS THERM SARKING PREMIE GIDS 17 10 11 12 2016 DAKISOLATIE OP HET HOOGSTE NIVEAU IS THERM VOORWOORD In 2017 verandert er heel wat op vlak van subsidies en voordelen. Zo heeft de regering onder meer beslist

Nadere informatie

Beste Katelijne D Hauwers (directeur Verenigde Eigenaars), Beste Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw),

Beste Katelijne D Hauwers (directeur Verenigde Eigenaars), Beste Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw), 1 Beste Katelijne D Hauwers (directeur Verenigde Eigenaars), Beste Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw), Beste Jef Lembrechts (voorzitter Vlaamse Confederatie Bouw), Beste Luc Peeters

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

De eerste prioriteit ligt bij isoleren en luchtdicht bouwen

De eerste prioriteit ligt bij isoleren en luchtdicht bouwen De eerste prioriteit ligt bij isoleren en luchtdicht bouwen In goed isoleren ligt een belangrijke sleutel voor het behalen van de 2020-doelstellingen van Europa. Hoever staan we vandaag in het behalen

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen

VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen Jo Neyens, PV-Vlaanderen Intersolution conference 15-17 jan. 2014 1 Verplicht aandeel HE met PV Intersolution 2014 1 ODE Structuur platformen

Nadere informatie

De energiekwaliteit van het bestaande woningenpark

De energiekwaliteit van het bestaande woningenpark De energiekwaliteit van het bestaande woningenpark Prof. dr. ir. arch. Griet Verbeeck Faculteit Architectuur & Kunst, Universiteit Hasselt Jaarvergadering BMP-PMC, Brussel, 1 oktober 2015 We zijn op de

Nadere informatie

1. Energiezuinige woningbouw 2012 2025 2. Slimme strategie voor energiezuinig bouwen 3. Doorgedreven, geïntegreerde en volgehouden regelgeving 4.

1. Energiezuinige woningbouw 2012 2025 2. Slimme strategie voor energiezuinig bouwen 3. Doorgedreven, geïntegreerde en volgehouden regelgeving 4. 1. Energiezuinige woningbouw 2012 2025 2. Slimme strategie voor energiezuinig bouwen 3. Doorgedreven, geïntegreerde en volgehouden regelgeving 4. Communicatiecultuur rond REG 5. Voorbeeldrol overheid 1

Nadere informatie

De nieuwe energiepremies

De nieuwe energiepremies De nieuwe energiepremies PERSBERICHT 23/1/2012 VLAANDEREN VERNIEUWT PREMIEAANBOD De Vlaamse regering heeft op 1 januari nieuwe premies ingevoerd voor energiebesparende investeringen in woningen. Dankzij

Nadere informatie

EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool

EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool Inleiding EPB Wat Waarom Wanneer De 7 Eisen van EPB Huidige normen Normen 2016 E Peil als verkoopstool technieken 2 1 Wat EPB Energie Prestatie voor

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

Energierenovatieprogramma 2020 voor de woningsector Context. Kyoto VKC ->aanbeveling EPB-regelgeving Trage vernieuwingsgraad Specifieke knelpunten

Energierenovatieprogramma 2020 voor de woningsector Context. Kyoto VKC ->aanbeveling EPB-regelgeving Trage vernieuwingsgraad Specifieke knelpunten Energierenovatieprogramma 2020 voor de woningsector Context Kyoto VKC ->aanbeveling EPB-regelgeving Trage vernieuwingsgraad Specifieke knelpunten Strategische doelstelling In het Vlaamse Gewest zijn er

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen.

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen De maatregelen verdienen zichzelf terug. Daar valt met de huidige lage rentestand niet tegenop te sparen. aldus Henk Brouwer (VVE Beheerder) van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

Energiebeleid lokaal bestuur. Joost Venken Schepen van Energie & Duurzaamheid Stad Hasselt

Energiebeleid lokaal bestuur. Joost Venken Schepen van Energie & Duurzaamheid Stad Hasselt Energiebeleid lokaal bestuur Joost Venken Schepen van Energie & Duurzaamheid Stad Hasselt Energiebeleid stad Hasselt Hasselt 20/20/20 stadsdiensten Hasseltse gemeenschap 20% reductie HEB Duurzaamheidsdienst

Nadere informatie

Eerste versie langetermijnvisie grondige renovatie van woningen

Eerste versie langetermijnvisie grondige renovatie van woningen Eerste versie langetermijnvisie grondige renovatie van woningen 1 Kenmerken Vlaams woningenbestand Overgrote meerderheid individuele woningen, elke woning quasi anders. Oud met slechte energieprestatie.

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!»

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» PERSCONFERENTIE 17 JANUARI 2007 Evelyne Huytebroeck Brusselse Minister van Leefmilieu en Energie Nieuwe Energiepremies 2007 «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» 1 Context

Nadere informatie

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant?

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Energie verwarming en SWW Stijgende prijzen woningen zonder spouwisolatie Woningen met enkel glas Woningen zonder dakisolatie 2 1 Energie elektriciteit

Nadere informatie

De Duitse Alliantie voor Werk en Leefmilieu

De Duitse Alliantie voor Werk en Leefmilieu De Duitse Alliantie voor Werk en Leefmilieu integreren van energiebesparing en maatregelen voor energie-efficiëntie bij het saneren van bestaande gebouwen, bijdragen aan de bescherming van het klimaat

Nadere informatie

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen - De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

VCB vraagt handhaving van woonbonus en aanpassing van kredietvoorwaarden

VCB vraagt handhaving van woonbonus en aanpassing van kredietvoorwaarden Bij meerderheid van aannemers daalt orderboek voor huizen en flats VCB vraagt handhaving van woonbonus en aanpassing van kredietvoorwaarden Bij 54% van de aannemers ligt het aantal orders voor nieuwe huizen

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort WARMTEPOMPTECHNIEK Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort Voor verwarming en productie van sanitair warm water in nieuwbouw en renovatie Warmtepomptechniek in nieuwbouwprojecten Nieuw bouwen?

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

VLAAMS BELEID Bijna-energieneutrale gebouwen. Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap De toekomst van de bouw, Kamp C, 20 maart 2014

VLAAMS BELEID Bijna-energieneutrale gebouwen. Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap De toekomst van de bouw, Kamp C, 20 maart 2014 VLAAMS BELEID Bijna-energieneutrale gebouwen Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap De toekomst van de bouw, Kamp C, 20 maart 2014 Vlaamse energieprestatieregelgeving sinds 2006 Nieuwbouw moet gezond

Nadere informatie

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten. Uitgangspunten voor deze bijdrage:

INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten. Uitgangspunten voor deze bijdrage: INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten 1 Uitgangspunten voor deze bijdrage: I. Indirecte fiscale voordelen < energiefactuur II. Directe fiscale

Nadere informatie

Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik)

Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik) Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik) Duurzame energie is broodnodig: eerst besparen en dan zelf energie opwekken met de bronnen uit onze onmiddellijke omgeving.

Nadere informatie

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Pagina 1 van 5 Inleiding Op 1/1/2006 besloot Vlaanderen om de decentrale opwekking van groene energie door zonnepanelen

Nadere informatie

Van bouwsector naar woonsector

Van bouwsector naar woonsector Van bouwsector naar woonsector donderdag - 24 04 2014-12:23 Van bouwsector naar woonsector De bouw ondergaat vandaag een grote transformatie: naar een sector die inspeelt op de behoefte aan betaalbare

Nadere informatie

Europese best practices Inspirerende modellen voor Brussel. Christophe BARBIEUX

Europese best practices Inspirerende modellen voor Brussel. Christophe BARBIEUX Duurzame renovatie Problematiek van het verdelen van de winst onder eigenaar en huurder Europese best practices Inspirerende modellen voor Brussel Christophe BARBIEUX AFDELING Energie 25 maart 2014 Chronologie

Nadere informatie

Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen. Auteur: Veronique Mattheeuws

Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen. Auteur: Veronique Mattheeuws Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen Auteur: Veronique Mattheeuws Onderzoek perceptie impact bouwschil op E-peil Online enquête uitgevoerd in januari 2016 Representatieve steekproef van 700 bouwers

Nadere informatie

CPB doorrekening verkiezingsprogrammaʼs: Duurzaamheid"

CPB doorrekening verkiezingsprogrammaʼs: Duurzaamheid CPB doorrekening verkiezingsprogrammaʼs: Duurzaamheid" Inleiding! Wat zijn de plannen van de politieke partijen op gebied van duurzaamheid en wat betekent het voor de bouw?" Dit document zet de verschillende

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, Vito, september 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2015 bedraagt 6,0 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

'Een financieel product met een groene saus of een groen product met een financiële saus?'

'Een financieel product met een groene saus of een groen product met een financiële saus?' 'Een financieel product met een groene saus of een groen product met een financiële saus?' https://www.youtube.com/watch?v=ttbsiwy4jow Onze partners EcoNation referenties (1) RETAIL & VOEDING LOKALE BESTUREN

Nadere informatie

nr. 346 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS Sociale huisvesting - REG-premies en premies Vlaams Klimaatfonds

nr. 346 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS Sociale huisvesting - REG-premies en premies Vlaams Klimaatfonds SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 346 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Energietransitie bij renovatie De nieuwe rol van energiebedrijven Ir D.G. Kalverkamp

Energietransitie bij renovatie De nieuwe rol van energiebedrijven Ir D.G. Kalverkamp Energietransitie bij renovatie De nieuwe rol van energiebedrijven Ir D.G. Kalverkamp JBR Organisatie-adviseurs bv Energiebedrijven kunnen vóór 2020 in 4 mln. woningen 30% energie besparen Energiebedrijven

Nadere informatie

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen.

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen. HUISHOUDELIJK ELEKTRICITEITSVERBRUIK Omschrijving Meeteenheid Beleidsdomein Relatie met de SO Gemeentelijke beleidsdoelstelling bron Dataleverancier Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex Stuk 1753 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 13 juni 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex betreffende energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

Via diverse kanalen steun voor energiebesparende investeringen: via netbeheerders, overheidsinstanties, en via de federale belastingsaftrek.

Via diverse kanalen steun voor energiebesparende investeringen: via netbeheerders, overheidsinstanties, en via de federale belastingsaftrek. 1 Overzicht energiepremies voor bedrijven, zoals ze momenteel bestaan. Natuurlijk worden heel wat wijzigingen verwacht met de nieuw geïnstalleerde regionale regeringen (aangezien premiebeleid geregionaliseerd

Nadere informatie

Een eerlijke energiefactuur

Een eerlijke energiefactuur Een eerlijke energiefactuur Samenvatting: De energiefactuur van de Vlamingen is een tweede belastingbrief geworden. De Vlaamse regering kiest er onder het mom van besparingen steeds vaker voor beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen stuk ingediend op 1687 (2011-2012) Nr. 1 21 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman en de heren Filip Watteeuw en Dirk Peeters betreffende het afschaffen

Nadere informatie

VCB Roadshow 12 januari 2016

VCB Roadshow 12 januari 2016 VCB Roadshow 12 januari 2016 Agenda REG-Premies Premies: facts en figures Waar staan we nu? Waar loopt het fout bij premie-aanvraag? Wat brengt de toekomst? REG-Premies REG-Premies Vóór 1 juli 2016 zal

Nadere informatie

Voordeelgids 2015. Profiteer nu van 100 tot 700 cashback. Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik

Voordeelgids 2015. Profiteer nu van 100 tot 700 cashback. Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik Voordeelgids 2015 Profiteer nu van 100 tot 700 cashback Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik Krijg 100 tot 700 retour met de Viessmann Energiecheque 2015 Overzicht energiepremies

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse schone technologie sector

Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse schone technologie sector Wereld Natuur Fonds Driebergseweg 10 Postbus 7 3700 AA Zeist Tel: +31 30 693 7333 Direct: Fax: +31 30 691 2064 Info@wnf.nl www.wnf.nl Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse

Nadere informatie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie 2 Bosch Solar Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag

Nadere informatie

2. Zijn er scholen die voor hun isolatie werken met een derdebetalersysteem? Zo ja, hoeveel? En wat zijn daar de bevindingen?

2. Zijn er scholen die voor hun isolatie werken met een derdebetalersysteem? Zo ja, hoeveel? En wat zijn daar de bevindingen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 125 van MERCEDES VAN VOLCEM datum: 27 november 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Isolatie schoolgebouwen Investeringen

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint-Bernardsesteenweg nummer 269 bus 3 bestemming appartement type softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m2): 379 Het berekende energieverbruik is een inschatting

Nadere informatie

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop:

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop: Dames en heren Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Wie enkel naar de prijzen van woningen en gronden, zal geneigd zijn om neen te antwoorden. Maar de betaalbaarheid van wonen is niet enkel een kwestie van

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie PREMIES 133 Deel I. Overzicht Op de onderscheiden niveaus zijn de volgende premies beschikbaar: Federaal belastingvermindering-belastingkrediet dakisolatie belastingvermindering inbraak- en brandpreventie

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Trends:: Stijgende prijzen? foto: epa Duitse zon drukt dagprijs Nederlandse stroom 31-01-2012

Nadere informatie

De Vlaamse energielening

De Vlaamse energielening De Vlaamse energielening SVKA verhuurdersevent, 9 november 2017 Even voorstellen AG Energiebesparingsfonds Antwerpen Missie: - het particulier energieverbruik in Antwerpen duurzaam verminderen - specifiek

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012

EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 Versie februari 2013 EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. PROCEDURES... 2 1.1 Aantal ingediende startverklaringen...

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck De potentiële verbetering van de energie- en milieuprestaties van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Een ander woonbeleid Waarom? Overheid moet tussenkomen waar de noden het grootst

Nadere informatie

Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014

Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014 Wim Beyaert NV Otegemstraat 235 B-8550 Zwevegem Tel. 056/75.54.52 e-mail info@beyaertprojects.be website www.beyaertprojects.be Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014 Onderstaand kan je de verschillen

Nadere informatie

De langetermijnstrategie voor energetische renovaties van appartementen. 29 november 2016

De langetermijnstrategie voor energetische renovaties van appartementen. 29 november 2016 De langetermijnstrategie voor energetische renovaties van appartementen 29 november 2016 1. (Energetische) kenmerken Vlaamse appartementen 2. Doelstelling Renovatiepact 3. Beleidsinstrumenten 4. Conclusies

Nadere informatie

DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03)

DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03) DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03) 1 HOE BEOORDEEL JE DE RENDABILIEIT VAN EEN INVESTERING? Is het rendabel om in uw woning te investeren in een systeem dat werkt op hernieuwbare energie?

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

WARMTEPOMPEN. WINST VOOR U, EN VOOR ONZE AARDE

WARMTEPOMPEN. WINST VOOR U, EN VOOR ONZE AARDE WARM WATER DUURZAME ENERGIE VERWARMING WARMTEPOMPEN. WINST VOOR U, EN VOOR ONZE AARDE ENERGIEBESPARENDE OPLOSSINGEN VOOR BIJ U THUIS STIEBEL ELTRON - SYSTEMEN VOOR EEN LAAG ENERGIEVERBRUIK In de nabije

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

Welkom. Premies en REG-acties

Welkom. Premies en REG-acties Welkom Premies en REG-acties 2017-2018 Welkom Stijn Turcksin Energieadviseur Project Collectieve projectbegeleiding Contact www.eandis.be Stroomlijn: 078 35 35 34 Sociale media Stijn.Turcksin@eandis.be

Nadere informatie

VCB Roadshow Energie. 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT

VCB Roadshow Energie. 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT Energie 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT Agenda REG-Premies Premies: facts en figures Waar staan we nu? Waar loopt het fout bij premie-aanvraag? Wat brengt de toekomst? 2 2/3/2016 REG-Premies Vóór 1 juli

Nadere informatie

houdende de invoering van een afbraak- en herbouwpremie in het Vlaamse Gewest

houdende de invoering van een afbraak- en herbouwpremie in het Vlaamse Gewest stuk ingediend op 2283 (2013-2014) Nr. 1 14 november 2013 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Felix Strackx houdende de invoering van een afbraak- en herbouwpremie in het Vlaamse Gewest verzendcode:

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

(/) U kunt dit ds Plus-artikel gratis lezen omdat het gedeeld werd door een abonnee van De Standaard: Claes KOen.

(/) U kunt dit ds Plus-artikel gratis lezen omdat het gedeeld werd door een abonnee van De Standaard: Claes KOen. (/) dinsdag 24 januari 2017 - Opinies U kunt dit ds Plus-artikel gratis lezen omdat het gedeeld werd door een abonnee van De Standaard: Claes KOen. bonnement) In Gent worden arme gezinnen gefinancierd

Nadere informatie

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg vzw helpt zijn huurders bij het verlagen van hun energiefactuur door

Nadere informatie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Welke vragen liggen aan de basis? Er beweegt nu zeer veel rond energie. Waar staan we nu en hoe gaat het verder evolueren?

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s COLLECTIEF RENOVEREN K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s 1-05/04/2017 COLLECTIEF RENOVEREN WAAROM? Waarom? Collectief renoveren? De rol van Kamp C? Duurzaambouwloket.be

Nadere informatie

Meer wooncomfort. Nu tijdelijk 250,- korting op. van een zonneboiler. en minder energieverbruik door 100% rendement van de zon

Meer wooncomfort. Nu tijdelijk 250,- korting op. van een zonneboiler. en minder energieverbruik door 100% rendement van de zon WIJ REGELEN HET VOOR U! Nu tijdelijk 250,- korting op uw zonnepanelensysteem bij de aanschaf van een zonneboiler Zonneboiler Meer wooncomfort en minder energieverbruik door 100% rendement van de zon voltalimburg.nl/zonneboiler

Nadere informatie

Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014

Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014 Wim Beyaert NV Otegemstraat 235 B-8550 Zwevegem Tel. 056/75.54.52 e-mail info@beyaertprojects.be website www.beyaertprojects.be Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014 Onderstaand kan je de verschillen

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik (Gemeenteraadsbeslissing: 21.02.2011) Afdeling 1 : Aanwending van alternatieve energievormen. Artikel 1: Definities Voor toepassing in afdeling 1 gelden

Nadere informatie