Merelbeke. Infomagazine // Februari Amfibieënoverzetactie 09 Infoavonden thuiscomposteren 10 Toneelgezelschap Wij Willen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Merelbeke. Infomagazine // Februari 2011. 08 Amfibieënoverzetactie 09 Infoavonden thuiscomposteren 10 Toneelgezelschap Wij Willen"

Transcriptie

1 Merelbeke Infomagazine // Februari Amfibieënoverzetactie 09 Infoavonden thuiscomposteren 10 Toneelgezelschap Wij Willen

2 2 College van burgemeester en schepenen Burgemeester Filip Thienpont (CD&V / N-VA) algemeen beleid, bevolking, burgerlijke stand, brandweer en civiele bescherming, erediensten, kieszaken, politiezaken, veiligheid, restbevoegdheden T of na afspraak via Rita Schoenmaekers, dienst raad & college, T , 1e schepen Dirk Poriau (Open VLD) afvalverwerking, feestelijkheden, actieve en passieve recreatie, sport, intercommunales, toerisme, parken na afspraak via dienst sport & recreatie, T , 2e schepen Bertrand Vrijens (sp.a) beleid inzake cultuur en bibliotheekwerk, Europese zaken, internationale samenwerking, informatie (met inbegrip van public relations en openbaarheid van bestuur), gemeentelijke seniorenwerking, tewerkstelling en pwa, buitenschoolse kinderopvang Na afspraak via dienst onthaal, T M , 3e schepen Isabelle Van De Steene (CD&V / N-VA) informatica, onderwijs en naschoolse vorming, personeelszaken, gelijke kansen m-v Na afspraak via dienst onthaal, T T , M e schepen Jan Jonckheere (Open VLD) begroting, financiën, juridische zaken, milieubeleid en milieuvergunningen, ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit, sensibilisering, natuur Na afspraak via dienst boekhouding T , 5e schepen Pascal Rousseaux (CD&V / N-VA) volksgezondheid, jeugdbeleid, lokale economie, middenstand, land- en tuinbouw, markten, stedenbouw Na afspraak via dienst stedenbouw, T , 6e schepen Luc Van Huffel (Open VLD) Begraafplaatsen, openbare werken, patrimonium, monumenten en landschappen, plantsoenen, algemeen seniorenbeleid, ouderenzorg, gezondheidszorg, sociale zaken, huisvesting Na afspraak via dienst onthaal, T e schepen Luc De Keukelaere (Open VLD) Gehandicaptenzorg, drugspreventie, voorzitter OCMW. bereikbaarheid via Katrien Van Gysegem, OCMW Merelbeke T , Gemeenteraad Raadsvoorzitter Freddy De Keukelaere (Open VLD) bereikbaarheid via dienst onthaal, T , M Fractieleiders Hendrik De Vis (CD&V / N-VA) afspraak: T Patrick Lachaert (Open VLD) T Gaston De Bruyn (sp.a) M Stefaan Van Hecke (GROEN!) M merelbeke.gov.be Erik Hebbelijnck (Vlaams Belang) M Fractieleiders bereikbaar via dienst onthaal, T Beste inwoners, De maand van de wensen en goede voornemens is voorbijgevlogen, onze nieuwjaarsreceptie was dankzij jullie massale aanwezigheid een succes. Ons infomagazine heeft een nieuwe look gekregen en we pakken ook uit met onze UiT in Merelbeke, het nieuwe vrijetijdsmagazine. De opener van het magazine draait rond het besparen van energie, met artikels over isoleren en de campagne dikke-truiendag. Verder vinden jullie een duidelijk overzicht van alle mogelijke energiepremies en zoeken we kandidaten voor de actie een muts voor je huis. In februari organiseren we infoavonden rond thuiscomposteren, interessant voor iedereen die niet koos voor een gft-container. We geven ook mee dat vanaf maart restafval en gft-afval gescheiden worden opgehaald. Verder hebben we een getuigenis over het leven van weleer met de geschiedenis van Wij willen, Merelbeeks toneel van 1897 tot 1941 Adrienne Smesman vertelt het ons in geuren en kleuren. De senioren en mensen met een omnio-statuut krijgen van ons extra aandacht. In het kader van de digitale week 2011 organiseren we een gratis lessenreeks pc-gewenning onder de titel ontdek de computer. We sluiten ons magazine af met de nieuwe regeling voor de ophaling van het grofvuil en wat sfeerbeelden van de nieuwjaarsreceptie. In het nieuwe UiT-magazine krijgen jullie een kalender met cultuur- en jeugdactiviteiten Een programma om de vingers van af te likken. Daarenboven maakt de jeugddienst het aanbod voor de krokusvakantie bekend, met o.a. grabbel- en swappasactiviteiten. De dienst cultuur brengt jullie het eerste Supervliegjournaal. Dat 14 februari de dag van de geliefden is, wisten jullie wel. Dit jaar krijgt dat in Merelbeke een speciaal tintje. Het solidariteitskoor Sapukay viert zijn 15de verjaardag en op 12 en 13 februari geven zij het beste van zichzelf onder het motto t Is de liefde die ons doet zingen! Veel liefs en tot volgende maand! Bertrand Vrijens, Schepen van Informatie Colofon Infomagazine Merelbeke is een uitgave van: gemeentebestuur Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke, T F Vormgeving en druk: die Keure, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge Redactie: Jan Van Hoecke, Je kan het Infomagazine ook raadplegen op Werkten mee aan dit nummer: Koenraad Verbrugghe, eindredactie (dienst externe relaties), Martine Rogiers (dienst onthaal), Sabine Van den Berghe (dienst onthaal), André Vlerick (verslag gemeenteraad), Carol Verstraete (fotografie) Verantwoordelijke uitgever: schepen Bertrand Vrijens, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke, voor het college van burgemeester en schepenen

3 infomagazine // februari Uit de gemeenteraad van 21/12/2010 Basisbelastingen wijzigen niet Het gemeentebestuur behoudt ook in 2011 de aanvullende personenbelasting op 8 procent en de opcentiemen op de onroerende voorheffing op De oppositie stemde op beide punten tegen. Akkoord over prijzen Vlaamse zwembaddagen Het schepencollege besliste voor de Vlaamse zwembaddagen in november voor 578 euro aan prijzen weg te schenken in de wedstrijd De schat van Karel de krokodil ter promotie van het zwemmen. De gemeenteraad bekrachtigde unaniem deze beslissing. Gemeente moet voorzichtig investeren Schepen van Financiën Jan Jonckheere (Open VLD) moest de gemeenteraad, zoals nogal wat collega s in andere gemeenten, voor 2011 een nieuw budget voorleggen met een tekort in het eigen dienstjaar. Dat bedraagt ongeveer 1,15 miljoen euro. Daar komt nog eens euro aan overboekingen naar de buitengewone dienst bij. Een terugboeking van 1 miljoen euro uit het gewoon reservefonds en een geraamd begrotingsoverschot van euro voor 2010 moeten er echter voor zorgen dat de gemeente voor 2011 uiteindelijk toch nog euro overhoudt. De gewone uitgaven zijn met ongeveer 7 procent gestegen. De personeelskosten stijgen met een half miljoen euro, de werkingskosten met 0,35 miljoen, de overdrachten met 0,25 miljoen en de schulduitgaven met 0,7 miljoen. De zwaarste uitgaven op de gewone dienst vormen de toelage aan het OCMW (ongeveer 2,9 miljoen of 124 euro per inwoner), de politiedotatie (ongeveer 2,05 miljoen of 88 euro per inwoner en de kosten voor afvalverwerking (bijna euro of 42 euro per inwoner). De gewone ontvangsten stijgen slechts met 2 procent: prestaties en overdrachten stijgen met 0,9 miljoen, het schuldsaldo daalt met 0,4 miljoen. In de buitengewone dienst gaan de investeringen in het masterplan voor Merelbeke Centrum (3 miljoen), een nieuwe sporthal (2,3 miljoen), gronden aan de Molenkouter (1,6 miljoen), de renovatie van het Huis Hebbelynck (1 miljoen), de aanleg van een groene parking in het centrum (0,25 miljoen) en de aanleg van fietspaden in de Lamstraat (0,25 miljoen) met het meeste geld lopen. Vlaams Belang-raadslid Paul De Ganck hekelde vooral de virtuele gemeentelijke schuldratio van bijna 175 procent, waardoor de gemeente wel verplicht is alleen te investeren in wat men aan kapitaal kan aflossen. Hopelijk kan de verkoop van een deel van het gemeentelijk patrimonium wat soelaas brengen, zei hij. Hopelijk worden wij ook niet verplicht opnieuw te participeren in een nieuwe kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding. Frank Monsecour, bij afwezigheid van fractieleider Stefaan Van Hecke, de woordvoerder voor Groen! was bijzonder scherp in zijn kritiek op het nieuwe budget en beleidsplan. Het geld is op, de investeringen ook. En de schuldgraad is hoog, zei hij. Dat wordt dus een financieel fiasco en wellicht een belastingverhoging in U zult niet anders kunnen, tenzij u de investeringen fors terugschroeft. Voorlopig gedraagt de meerderheid zich echter als de bemanning van de Titanic en voert ze gewoon lineaire besparingen door. Volgens Groen! bedraagt de schuld per inwoner ondertussen euro en leeft de gemeente gewoon boven haar stand. Waar gaat u het geld voor uw nieuwe investeringen halen?, vroeg Monsecour zich af. Schepen Jonckheere gaf toe dat de schuldratio nu 170 procent is. Volgens hem bedroeg die in 2000, nadat de groenen mee aan het bewind waren, echter 185 procent. De ratio is nu hoog omdat hieraan is gewerkt en zal niet meer noemens waardig stijgen. Het schuldcijfer zal eind 2012 ook niet echt hoger liggen. Een aantal uitgavenstijgingen hebben wij ook niet in handen. En vergeet niet dat wij ook al flink geïnvesteerd hebben in vorige jaren, zei hij. Volgens burgemeester Filip Thienpont (CD&V/N-VA) vergeet Groen! ook dat Merelbeke ondertussen over enkele reservefondsen beschikt, onder meer voor een nieuw rust oord. Hij gaf toe dat de meerderheid voor de tweede legislatuurhelft duidelijke keuzes heeft moeten maken, maar dat ook deed. Het is aan u om te oordelen of u het daar al dan niet mee eens bent, concludeerde hij. De burgemeester loofde schepen Jonckheere en zijn financiële dienst ook voor hun goed en transparant beleid. Die felicitaties kreeg de schepen ook van CD&V/N-VA-fractieleider Rik De Vis. Die benadrukte dat de hoge dienstverlening aan de bevolking nog steeds bestendigd wordt en dat het bestuur nog steeds binnen zijn meerjarenplanning blijft. Wij hebben ondertussen al voor 27 miljoen gerealiseerd en hebben inderdaad een hoge schuld. Daar staat echter een sterk gestegen waarde van ons patrimonium tegenover, zei hij. Uit naam van zijn partij verklaarde hij zich

4 4 infomagazine // februari 2011 volledig akkoord met de gekozen prioriteiten. Sp.a-fractieleider Gaston De Bruyn betreurde een beetje dat nog geen geld kon worden opzijgezet voor het sportpark in Melsen en vroeg ook aandacht te blijven hebben voor het gemeenschapscentrum dat overbevraagd is. Voor de rest had ook hij niets dan felicitaties voor een in zijn ogen gezond en evenwichtig budget. vallen fors duurder uit dan verwacht. Ze werden op euro geraamd. De goedkoopste aanbesteding torst echter een prijskaartje van euro. Volgens schepen van Openbare Werken Luc Van Huffel (Open VLD) liep iets mis in de prijscalculatie van de ontwerper. De gemeenteraad keurde de meerkosten zonder morren goed. Open VLD-fractieleider Patrick Lachaert tenslotte noemde de Groen!-visie kortzichtig. Agalev heeft indertijd veel meer geld uitgegeven dan wij en er voor gezorgd dat wij na 2000 zes jaar lang haast niets konden doen bij gebrek aan geld. De liberale fractie vindt vooral dat de personeelskosten binnen de perken moeten worden gehouden. Vraag ons dus alstublieft niet nog volk bij aan te werven, besloot Lachaert. Groen! keurde uiteindelijk het budget af. Vlaams Belang onthield zich. Nu ook impulssubsidies voor individuelen Behalve sportclubs krijgen nu ook individuele jeugdsportbegeleiders een impulssubsidie voor het volgen van vormingsinitiatieven die de kwaliteit van hun begeleidingswerk verbeteren. Hiervoor trekt de gemeente euro uit. Groenonderhoud gaat weer naar sociale tewerkstelling Met volle instemming van de gemeenteraad zal het onderhoud van de plantsoenen en pleinen in 2011 weer uitbesteed worden aan een project uit de sociale economie. De kosten hiervan worden op ,60 euro geraamd. Lieve Parmentier (Groen!) vroeg het werk van deze mensen wat te verlichten door erop toe te zien dat ze niet te veel gehinderd worden door zwerfvuil, hondenpoep en afgesloten trage wegen. Braambosbeek moet geruimd worden Om wateroverlast te voorkomen, is het nodig om de Braambosbeek ter hoogte van de Roskamstraat te ruimen. De gemeenteraad stemde eenparig in met deze werken, die op euro worden geraamd. Rioleringswerken Schelderodeplein vallen duurder uit De eerder goedgekeurde werken aan de riolering en het plaatsen van een pompinstallatie op het Schelderodeplein Ontwerper voor Dijsegemweg gezocht De gemeenteraad wil een ontwerper aanstellen voor de nieuwe openbare weg tussen Dijsegem/Driekoningenplein en de Oscar De Gruyterstraat. De erelonen voor dit ontwerp worden op euro geraamd. Poetsvrouwen krijgen externe bijstand Het gemeentebestuur wil een externe poetsfirma inschakelen om de gemeentelijke poetsvrouwen bij te springen waar en wanneer dit nodig is. Volgens schepen van Personeel, Isabelle Van De Steene (CD&V/N-VA) raken bij ziekte van een of meer poetsvrouwen sommige drukbezochte publieke plaatsen niet meer tijdig gepoetst. De kosten hiervan worden op euro (inclusief btw) geraamd. Flora krijgt Joanna Van De Cauterlaan De nieuwe straat in de verkaveling De Cooman/Extenso aan de Ringvaartstraat en Petrus Paulus Rubenslaan krijgt van de gemeenteraad nu definitief de naam Joanna Van De Cauterlaan toegewezen. De politici willen hiermee eer bewijzen

5 infomagazine // februari aan de gelijknamige socialistische politica die het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid in de Merelbeekse geschiedenis werd en die in deze buurt woonde. School Bergwegel moet capaciteitsbeperking invoeren De afdeling Bergwegel van de gemeenteschool moet vanaf 1 januari noodgedwongen een capaciteitsbeperking op nieuwe leerlingen invoeren. De Bergwegel beschikt, als wijkafdeling van de hoofdschool in de Kloosterstraat, over drie lagere klassen en drie ruime kleuterklassen. Op enkele jaren tijd is het leerlingenaantal er echter fors gestegen van 100 tot 141. In 2009 was er al een bijkomende containerklas nodig. Daar komen in 2011 nog een tweede containerklas en een nieuw sanitair blok bij. Voor het beslist om de school verder uit te breiden, wil het gemeentebestuur eerst meer zicht krijgen op de noden van het basisonderwijs in alle netten en zal in 2011 een omgevingsanalyse worden opgemaakt voor het basisonderwijs in onze gemeente. Intussen worden aan de Bergwegel nog slechts 19 nieuwe leerlingen, geboren in 2009, toegelaten. Broertjes en zusjes van kinderen die er nu al school lopen krijgen voorrang. De norm geldt voorlopig voor één jaar. Ouders kunnen hun kind wel in de hoofdschool aan de Kloosterstraat inschrijven. Daar is volgens schepen van Onderwijs, Isabelle Van De Steene (CD&V/N-VA) nog ruim plaats en zijn nieuwe kleutertjes hartelijk welkom. Alle nieuwe inschrijvingen voor drie vestigingen Kloosterstraat, Bergwegel en Lemberge, dienen te gebeuren in de hoofdschool Kloosterstraat. Vlaams Belang is radicaal gekant tegen de maatregel en stemde tegen. In het Merelbeeks GIEËLZEKER(S) OF NIE... Wa een brauf en schuuën kiendse: t ès gieël(t)egans zeen vauder(e)! Vinde gij da? Ik peize datten dieën gieëlzeker(s) nie thuis was oast gemaukt ès. Wat een braaf en schoon kindje: het is helemaal zijn vader! Vind je dat? Ik denk dat die waarschijnlijk niet thuis was toen het gemaakt werd. Bij het woord gieëlzeker(s) worden we een beetje misleid. Dar waar het duidelijk lijkt dat heel zeker als vertaling luidt, wordt hier evenwel waarschijnlijk bedoeld... NOTA: gieël werd soms ook guuël uitgesproken. Marc Van den Broecke Voor opmerkingen of contact: Voorleesuurtje voor kinderen van 4 tot 7 jaar voor leden en niet-leden van de bibliotheek inschrijven niet noodzakelijk woensdagnamiddagen van tot 15 uur 16 en 26 januari 9 en 23 februari 16 en 30 maart

6 6 Isoleren brengt geld op Minder energie verbruiken kan door rationeel energiegebruik, kortweg REG. In ons land gaat per woning de helft tot drie vierde van het totale energieverbruik naar verwarming. De kosten voor verwarming kunnen zwaar wegen op het gezinsbudget. De eerste reflex is veelal om de verwarmingsinstallatie te veranderen, maar je doet er beter aan om te investeren in isolatie. Het grootste deel van de warmte verdwijnt namelijk door muren, ramen, dak en vloeren. Door goede isolatie ontstaat een warm en behaaglijk gevoel in huis. Bovendien zorgt professionele isolatie niet alleen voor warmtewinst, in de zomer wordt de hitte buiten gehouden. Isolatie en milieu Het aanbrengen van isolatiemateriaal is uit milieuoogpunt een goede zaak, infomagazine // februari 2011 want het bespaart energie. Het voordeel is nog groter als we materialen gebruiken die het milieu niet ernstig belasten. Er bestaat geen ideaal isolatiemateriaal voor alle toepassingen. Hernieuwbare materialen zoals kurk, wol, papiervlokken, vlas, solvent- en formaldehydevrije plaat, katoen en schelpen krijgen de voorkeur, maar zijn niet overal geschikt. Oud papier bijvoorbeeld, dat vocht aantrekt, is niet aanbevolen voor een kruipruimte. Belangrijk is dat je de meest geschikte plek isoleert. Zo is het beter de zoldervloer in plaats van het dak te isoleren als de zolder niet wordt gebruikt, of de spouw in plaats van de gevel. Meer info Dienst milieu - duurzaamheidsambtenaar, T Soorten isolatie Daken, muren en vloeren Dakisolatie isoleert het plat of hellend dak, wat een groot stuk van het warmteverlies in de woning tegengaat. Ook muurisolatie is cruciaal. Maar liefst 25 % van de warmte ontsnapt door de buitenmuren. Bij nieuwbouwwoningen kan op verschillende manieren muurisolatie worden aangebracht. Ook bij de renovatie van bestaande woningen kunnen muren geïsoleerd worden, bij voorkeur aan de buitenzijde. Vergeet evenmin de vloerisolatie: uit de aarde stijgt veel koude op die moet worden tegengehouden! Leidingen en radiatoren Breng rond warmwaterleidingen isolatie aan en kleef radiatorfolie achter radiatoren die tegen een buitenmuur. Zo wordt een groot deel van de warmte teruggestraald naar binnen. Glas Hoogrendementsglas isoleert minstens vijf keer beter dan enkel glas en twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas. De plaatsing ervan levert dus forse energiewinst op. IVM kiest voor nieuwe restfractiezak Nieuwe prijzen Aantal Prijs Kleine grijze zakken 25 zakken 16,25 euro Kleine witte zakken 24 zakken 15,60 euro Grote grijze zakken 25 zakken 31,25 euro Grote witte zakken 24 zakken 30,00 euro IVM kiest vanaf nu voor één type restfractiezak: een witte zak met vier flappen en een knoopsluiting. De grijze huisvuilzakken mag je gewoon opgebruiken. Sinds 1 januari 2011 zijn de huisvuilzakken duurder geworden. Meer info: Dienst afvalbeheer, T ,

7 infomagazine // februari Dikke-Truiendag Je bibbert niet van een graadje lager Op woensdag 16 februari 2011 is het opnieuw Dikke-Truiendag. Dan brengen we de grote uitdagingen onder de aandacht die de klimaatverandering stelt. Op 16 februari 2005 trad het Kyotoprotocol in werking. België engageerde zich om de uitstoot van broeikasgassen met 7,5 % te verminderen. Sindsdien herinnert de Dikke-Truiendag iedereen jaarlijks aan de afspraken van dat belangrijke verdrag. Thuis meedoen Verstandig omspringen met energie is een grote stap in de strijd tegen het broeikaseffect en de klimaatverandering. De verwarming thuis een graadje lager zetten is een ideale manier om energie te besparen. Dat kan zorgen voor maar liefst 7 % minder energieverbruik en CO2-uitstoot. Met een dikke trui voel je dat graadje lager niet. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Het is niet de bedoeling dat je die dag de verwarming volledig afzet. Beter dus elke dag een graadje lager, dan één dag volledig uit. Meer info Dienst milieu T Samen ondernemen om te besparen op energie Iedereen heeft de mond vol over spaarzaam omgaan met energie en investeren in isolatie. De lokale en gewestelijke autoriteiten loven energiepremies uit, maar meestal blijft het bij individuele initiatieven. Daarom willen de zelfstandigen, ondernemers en vrije beroepers van Merelbeke de krachten bundelen om samen energie aan te kopen. De adviesraad voor lokale handel en economie organiseert in samenwerking met de businessclub Merelbeke een bijeenkomst over het samen aankopen van energie. Het gaat in de eerste plaats over elektriciteit. Infosessie Samen met Andries Gryffroy van Erbeko nv (studiebureau energietechnieken uit Oosterzele, onder meer gespecialiseerd in marktonderzoek voor aankoop energie) organiseert de adviesraad een eerste bijeenkomst op donderdag 17 februari 2011 om uur in het gemeentehuis van Merelbeke. Daar krijgen belangstellenden meer uitleg over een mogelijke groepsaankoop en wat de voor- en nadelen zijn. Er worden ook concrete afspraken gemaakt over het mogelijke verdere verloop van de aankoop. Iedere zelfstandige, ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep is welkom op de gratis en vrijblijvende bijeenkomst. We sluiten af met een drankje en de mogelijkheid om te netwerken. Tot 20 % besparen Breng zeker je elektriciteitsfactuur mee naar de bijeenkomst. Je kunt er alleen maar bij winnen, want de ervaring leert uit gelijkaardige projecten dat de besparing kan oplopen tot 20 %! Inschrijven is noodzakelijk en kan via: of via de website

8 8 infomagazine // februari 2011 Merelbeke helpt zijn amfibieën oversteken Amfibieën zoals kikkers en salamanders trekken s nachts naar hun voortplantingspoel. Dat doen ze vooral in de tweede helft van de winter, wanneer de avondtemperatuur minstens 7 graden bedraagt en het liefst als het regent. Dankzij het Merelbeekse poelenplan werd hun trektocht al wat makkelijker gemaakt. Toch blijven de populaties krimpen. Maar er is ook goed nieuws: de zeldzamere soorten nemen toe doordat ze vaak betere paaiplaatsen hebben gekregen. Hyla, de werkgroep amfibieën en reptielen van vzw Natuurpunt, is altijd op zoek naar vrijwilligers om een handje toe te steken. Merelbeekse steun Al enkele jaren ondersteunt de gemeente enkele amfibieënoverzetacties opdat de aantallen zeldzame amfibiëen niet nog meer zouden achteruitgaan door het verkeer, het verdwijnen van biotopen en te zachte winters. Op drie plaatsen zetten we vanaf eind januari schermen langs de zijkanten van de weg. Dat gebeurt in de Liedermeersweg, de Makegemstraat en de Zink. De dieren vallen s nachts in ingegraven emmers tegen de schermen en worden dan s avonds en s morgens door vrijwilligers eruit gehaald. Na determinatie laten we ze onmiddellijk weer vrij aan de kant van de voortplantingspoel. Onze gemeente is een van de meest amfibierijke van het land. Dat kunnen we zien aan tellingen die de vrijwilligers de laatste jaren overmaakten aan de werkgroep Hyla van vzw Natuurpunt. Vrijwilligers gezocht Wie geïnteresseerd is om mee te werken, kan contact opnemen met de dienst natuur- en milieueducatie. We spreken dan af hoe iemand kan helpen door s morgens of s avonds de dieren te determineren en over te zetten. Het is verboden om de dieren uit de emmers te halen opdat de telresultaten niet vervalst zouden worden en omdat het om beschermde diersoorten gaat. Het is verboden om gelijk welke inheemse beschermde amfibiesoort of zijn larven weg te halen uit zijn biotoop, te verkopen of te houden in een terrarium. Wens je ook in jouw straat een handje toe te steken, neem dan contact op met ons voor extra info. De schermen blijven opgesteld tot begin april. Voor de klas Goed om weten: wil je meer leren over amfibieën en onze overzetacties, dan kan je daar een klassikale les over aanvragen bij de dienst natuur- en milieueducatie. Geleide wandeling aan de overzetplaats in de Liedermeersweg Op 11 maart kan je een gratis rondleiding bijwonen aan deze amfibieënoverzetplaats. We starten aan de spoorwegbrug, aan het begin van de straat om 20 uur (straat Vogelasiel). Het weer moet wel meezitten: bel daarom het best twee dagen vóór de activiteit met de dienst natuur- en milieueducatie om te weten of er wel genoeg amfibieëntrek is. Info Dienst natuur- en milieueducatie Verlorenbroodstraat 106 A T Natuurpunt vzw Hyla-werkgroep,

9 infomagazine // februari Infoavonden thuiscomposteren Wie niet koos voor een gft-container maar dit voorjaar wenst te starten met thuiscomposteren, kan terecht op een van de infoavonden die de compostmeesters zullen verzorgen. Zij doen dat aan de hand van een diareeks en spreken uit eigen ervaring. Ook mensen die al thuiscomposteren maar nog met vragen zitten of twijfelen of ze wel goed bezig zijn, zijn welkom. De infoavonden vinden plaats op: maandag 7 februari in de parochiezaal van Schelderode, Gaversesteenweg 518 dinsdag 8 februari in de raadzaal van het gemeentehuis, Hundelgemsesteenweg 353 maandag 14 februari in de parochiezaal van Melsen, Kerkwegel 25 De infoavonden starten telkens om uur. Na afloop is er ruim voldoende tijd voor vragen. Ter gelegenheid van de kermis in Munte van 12 t.e.m. 14 februari zetten de compostmeesters op zaterdag- en zondagnamiddag en op maandagvoormiddag een infostand op over thuiscomposteren in het OC Munte, Ruspoel 1. Meer info Dienst afvalbeheer T Twijfel je nog om een compostvat of -bak aan te schaffen? Denk je dat een compostvat te klein is voor je tuin? Weet je niet wat gedaan met compost? Wat doe ik met gras? Mag dat in het vat? Hoe gezond zijn houtsnippers? Een recycler-grasmachine, bestaat dat echt? ZES REDENEN OM NAAR DE INFOAVONDEN TE KOMEN! Vanaf maart gescheiden ophaling restafval en gft-afval Restafval vanaf maart tweewekelijks opgehaald Samen met de invoering van de gftophaling verandert de ophaling van het gewone restafval. Dat zal vanaf dan slechts tweewekelijks worden opgehaald. Vanaf nu wordt de ene week gft, de andere week restafval opgehaald. Ophaling gft-afval Vanaf maart wordt groenten-, fruit- en tuinafval - vandaar de g-ft - gescheiden opgehaald. Je kan daarvoor gft-containers bestellen van 120 liter (gezin) en 40 liter (klein huishouden). Op jaarbasis zal het nieuwe systeem niet duurder uitkomen. Vergeet niet dat vanaf maart het restafval maar tweewekelijks wordt opgehaald. Uiteraard is composteren van gftafval een ideale manier om van je organische afval waardevol compost te maken en dat kost je helemaal niets, integendeel. Ook kippen leven van deze groenresten. Wat kost het? Gft-container: 15 euro waarborg (zowel voor 40 als 120 liter). Gft-sticker: 1,25 euro/120 l - 0,50 euro/40 l

10 10 infomagazine // februari 2011 Een gesprek met Adrienne Smesman Een opvoering van Wij Willen was een totaalspektakel

11 infomagazine // februari Een jeugd op de planken Adrienne Smesman begon mee te spelen in toneelvereniging Wij Willen toen ze 15, 16 jaar was. Een kleine tachtig jaar later blikt ze nog altijd vol enthousiasme terug op haar prille carrière op de lokale bühne. We bevinden ons in de jaren dertig, toen er nauwelijks automobielen reden op de Vlaamse wegen en de telefoon - de spreekdraad - zijn schuchtere intrede deed bij de notabelen van het dorp. Een tijd met een bloeiend verenigingsleven, toen zalen volliepen voor lokale voorstellingen. Componist en operettemaker Emiel Hullebroeck was toen net zo populair als Bart Peeters nu. Een getuigenis uit de eerste hand van het leven van weleer. Weet je nog wanneer je voor het eerst optrad met Wij Willen? Niet precies, het is ook heel lang geleden. Maar in 1934 of 1935 stond ik al op de scène. We traden toe onder het waakzaam oog van mijn vader, Emiel Smesman, die een van de stichtende leden van het gezelschap was. Ook mijn jongere zussen Agnes en Simone speelden mee, net als m n vader. Opgelet, nu klinkt dat allemaal normaal, maar het was toen uitzonderlijk dat meisjes of vrouwen mochten meespelen op het toneel. Mens, daar hebben ze moeilijk over gedaan! Waarom was het in de jaren dertig dan zo moeilijk voor vrouwen? De pastoor was er toen niet over te spreken dat er vrouwen meespeelden in het gezelschap. De goede zeden hè... Ondanks het feit dat mijn vader daar ook altijd aanwezig was! En dat was niet de enige controle. De leider van Wij Willen, de zoon van de koster, was een wreed strenge mens. Toch was al dat wantrouwen misplaatst. Nooit viel er een onvertogen woord, nooit gebeurden er rare zaken. Ezuu es t, Leontientje en nog veel meer. In 1937 brachten we zelfs een operette! Gemiddeld verzorgden we twee opvoeringen per jaar. Speelde muziek een belangrijke rol? We speelden onder andere de Vlaamse zangspelen van Emiel Hullebroeck. Zo herinner ik me Meisje van Zaventem, Cupido Dictator en Knokkelbeen. Andere voorstellingen waren onder andere Miranda, Hogerop en Op de purperen heide. Dat waren heel populaire opvoeringen waar veel volk voor opdaagde. Ons gezelschap speelde tot ver buiten de gemeente, we waren bekend volgens de normen van die tijd. We konden ook rekenen op goede muzikanten. We hadden een eigen symfonie, zoals we het begeleidende orkest noemden. Een opvoering van Wij Willen was een totaalspektakel. Lukte het om na de oorlog opnieuw de draad op te nemen? In 1940 speelden we ons laatste stuk, Miss Hobbs. Daarin speelden zelfs vijf vrouwen mee, de meeste mannen waren gemobiliseerd. Maar nadien was het afgelopen. Na de oorlog hebben we nog wel geprobeerd om het gezelschap nieuw leven in te blazen, maar dat is niet echt van de grond gekomen. We hebben wel nog een aantal voorstellingen in scholen gebracht, mede dankzij de inzet van Leo Volckaert, die regisseur was. Welke stukken brachten jullie zo al? Met En waar de sterre bleef stille staan bijvoorbeeld, een stuk van Felix Timmermans, hadden we veel succes (in 2010 ook knap verfilmd door Gust Van Den Berghe, red.). Andere opvoeringen waren De koning drinkt, (Eigenaar: Guido De Munter) Toneelvereniging Wij Willen bij de voorstelling En waar de sterre bleef stille staan... van Felix Timmermans. Boven links: Simonne Smesman, onder links: Alfons Matthys, volledig rechts: meester Jolie, tweede van rechts: Juul De Taeye.

12 12 infomagazine // februari 2011 Wij Willen: Merelbeeks toneel van 1897 tot 1941 In november 1897 besloten een aantal Vlaamsgezinde en katholieke Merelbekenaren een toneelkring op te richten met de naam Wij Willen. De maatschappij zou samenwerken met de harmonie Sint-Cecilia en telde bij de start achttien stichtende leden. Aimé De Schuytener, eigenaar van de stoomdrukkerij in het dorp, zette in 1899 het strenge reglement op papier, dat orde en stiptheid afdwong met tuchtstraffen en boetes. We leven namelijk nog in tijden waarin de dorpsherder liever geen vrouwen op de scène zag en iedereen de naleving van de goede zeden sterk in de gaten hield. Ezuu es t, Gij zult niet doden, Leontientje, De koning drinkt (1933), Da n es nie zuust. Op 14 april 1932 sloot de toneelvereniging aan bij het Algemeen Katholiek Vlaams Toneelverbond. Vanaf 1935 gingen de leden van Wij Willen ook meewerken aan Vlaamse acties en betogingen, onder andere te Brussel. In 1937 werd het veertigjarige bestaan gevierd met de opvoering Il vero amico van Carlo Goldoni (1750) en de operette Le 66 van Jacques Offenbach (1856). (eigenaar: Guido De Munter) Toneelvereniging Wij Willen tijdens de voorstelling van het stuk Hoger op. Eerste rij van links naar rechts: Juul Goetheyn, Agnes Smesman, Raimond Van Damme, Albrecht De Smedt, Domien Goedertier (met sigaar), Maurits De Wilde (met accordeon), Fons Matthys, Mariette Lagaert. Rechtstaand: Juul De Taeye. Drama, kluchtlied en zangspel Vanaf wanneer de toneelkring opvoeringen ging organiseren voor een groter publiek, is niet duidelijk. De oudste affiche die tot nu teruggevonden werd, dateert van 16 november In de Muziekzaal, gelegen aan Dijsegem, werden een drama, een kluchtlied en een zangspel georganiseerd. De harmonie bracht de inleiding. Het bijzondere aan de toneelavonden was het feit dat niet alleen toneel aan bod kwam maar ook muziek en liederen. Hiertoe werd in 1927 als onderafdeling een symfonieorkest van elf muzikanten opgericht met de naam Ik dien. De nadruk lag steeds op de Vlaamse roots zoals op 13 juli 1930 toen de herdenking van de Guldensporenslag in het drama Breydel en De Coninck herdacht werd op de speelplaats van de meisjesscholen aan de Molenhoek en de Kloosterstraat. Ook een reisje naar de IJzerbedevaart stond op het programma. Ezuu es t en Vlaamse strijd Vanaf 1930 ging de succesvolle toneelvereniging op verplaatsing en stonden ze op de planken in onder andere Melle en Sint-Martens-Latem. Onder de theaterstukken vinden we de volgende titels terug: De doode te paard (1930), Het wonderbare avontuur (1931), En waar de sterre bleef stille staan (1932), Het doek valt In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog begonnen moeilijke tijden voor de toneelgilde toen bijna alle spelers gemobiliseerd werden. Op 20 april vond de laatste toneelopvoering, Mariken van Nieumegen, in de Muziekzaal plaats ten voordele van Leo van den Broecke, wiens huis vernietigd was door beschietingen. De rollen werden vertolkt door Geert De Maertelaere, Leo Van Daele, Lea Van de Putte, Rachel Impe, Richard De Prijck, Juul De Seranno, Joris De Lobel, Dries Bettens, Roger Thienpont, Angela De Schamphelaere, Jef De Smedt, Romaan De Seranno, Marcel Impe, Cecilia Van Daele, Leo Van den Broecke en Luc Van Gotha. De regie was in handen van Leo Volckaert en Richard De Prijck, de belichting werd verzorgd door Geert Volckaert (uurwerkmaker) en het decor door Domien Goedertier (schrijnwerker). De muziek en zang stonden onder de leiding van Wies Pee en Alfons Volckaert (koster).

13 infomagazine // februari Een muts voor je huis GEZOCHT: te isoleren dak De gemeente organiseert samen met de MilieuAdviesWinkel het project Een muts voor je huis : een workshop waarin je alles te weten komt over correcte dakisolatie. Ben je een doehet-zelver, dan leer je de fijne kneepjes van het vak. Laat je de werkzaamheden door een aannemer uitvoeren, dan kom je te weten waarop je moet letten in de offerte. De workshop vindt plaats op een ongeïsoleerde zolder. Zo kunnen de deelnemers zich beter inleven met voorbeelden uit de praktijk. Een workshop duurt ongeveer vier uur: zo n 45 minuten theorie over isolatiematerialen en technieken, gevolgd door het eigenlijke werk. Gezocht: te isoleren dak Op zaterdag 30 april 2011 vindt de workshop een muts voor je huis plaats. We zoeken nog mensen die hun zolder ter beschikking willen stellen. Plan je isolatiewerken? Denk je eraan om op korte termijn jouw dak zelf te isoleren? Wens je hierover concrete tips en zelfs hulp? Geef je dan op als kandidaat en misschien kom de MilieuAdviesWinkel een handje toesteken! Het dak moet aan volgende voorwaarden voldoen: hellend dak met houtstructuur in goede staat onderdak aanwezig nog niet geïsoleerd makkelijk bereikbaar (geen te smalle zoldertrap) groot genoeg voor ongeveer 25 mensen (+/- 50 m²) verlichting en elektriciteit aanwezig Indien mogelijk ontvangen we graag enkele foto s, zodat de lesgever kan beoordelen of de zolder geschikt is. Wil jij je zolder ter beschikking stellen? Bezorg dan je gegevens en enkele foto s aan: Dienst milieu duurzaamheidsambtenaar T

14 14 infomagazine // februari 2011 Kies ook in 2011 voor het milieu en je portemonnee. Ongeveer 85 % van je huishoudelijk energieverbruik gaat naar warm water en verwarming. Door voor groene warmte te kiezen, kies je resoluut voor het milieu en je portemonnee. De overheid en netbeheerders steken een handje toe. Ook in 2011 kan je voor heel wat milieuvriendelijke maatregelen in en om je huis genieten van een premie. De verschillende premies zijn bovendien cumuleerbaar. Een overzichtje, inclusief de wijzigingen t.o.v. het voorbije jaar. 1. Premies van de distributienetbeheerder Eandis ONGEWIJZIGD 1. aardgaswasdroger: 250 euro 2. buitenmuurisolatie: 4 euro/m² met geregistreerd aannemer en 2 euro/m² doe-het-zelf 3. buitenzonwering: 10 euro/m² 4. condensatieketel op aardgas: 125 euro 5. dakisolatie: 4 euro/m² met geregistreerde aannemer en 2 euro/m² doe-het-zelf 6. domotica: 150 euro bestaande woning en 100 euro nieuwbouw 7. energieprestatiepeil nieuwbouwwoning of appartement E80 of E60: min. 400 euro en max euro 8. hoogrendementsbeglazing: 10 euro/m² 9. keukengeiser op aardgas: 100 euro 10. verbouwen volgens passiefhuis-principe: euro bestaande woning en 700 euro voor bestaand appartement 11. thermostaatkranen voor centrale verwarming: 5 euro/kraan 12. ventilatiesysteem met warmterecuperatie: 150 euro 13. warmtepomp type bodem/water of water/water: min. 850 euro en max euro 14. zonneboiler: 75 euro/m², min. 525 euro en max euro 15. CO-melder: 25 euro/stuk (max. 2 stuks) Meer info over de voorwaarden van deze maatregelen en voor de aanvraagformulieren kan je terecht op website van de netbeheerder of op Premies van de gemeente Merelbeke GEWIJZIGD 1. 3 uur gratis energievriendelijk bouwadvies bij de MilieuAdviesWinkel 2. infiltratievoorzieningen: max. 500 euro 3. groendaken: 31 euro per m² met max euro per gebouw 4. groenbemesters: 25 euro/ha (bedrijf in Merelbeke) en 12,5 euro/ha (bedrijf niet in Merelbeke) en max. 33 % van oppervlakte voor akkerbouw van landbouwers 5. katoenen luiers: 30 euro per aankoopschijf van 200 euro (of 10 % bij huur van een luierpakket) 6. aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen: afhankelijk van de aard van het gebruikte plantsoen en het type landschapselement, max. 745 euro per jaar 7. mulchmaaiers: 50 euro 8. hemelwaterinstallaties: max. 500 euro 9. zonneboilers: 15 % op de kostprijs met max. 400 euro 10. fotovoltaïsche zonnepanelen: 10 % op de kostprijs met max. 800 euro 11. passiefwoning: 1000 euro 12. nulenergiewoning: 2000 euro Meer info over de voorwaarden en premies vind je op of bij de dienst sociale zaken en huisvesting.

15 infomagazine // februari Premies van het Vlaams Gewest GEWIJZIGD 1. dakisolatiepremie: geen afzonderlijke aanvraag, Eandis (zie punt 5 van 1) stuurt subsidieaanvraag door naar Vlaams gewest 2. fotovoltaïsche zonnepanelen: wie hierin investeert krijgt per kwh geproduceerde stroom een vergoeding van 330 euro ( groenestroomcertificaten) en dat gedurende twintig jaar, zowel voor particulieren als voor bedrijven 3. verbeteringspremie of renovatiepremie voor woningen (o.a. dakwerken, buitenschrijnwerk, sanitaire installatie, elektrische installatie, gevelwerken, behandeling stijgvocht enz.): beide zijn afhankelijk van o.a. inkomen en zijn niet cumuleerbaar Meer info op en op of bel het gratis nummer 1700 (elke werkdag van 9 tot 19 u.). 4. Belastingsvermindering van de federale overheid (met geregistreerde aannemer) GEWIJZIGD Volgende fiscale voordelen voor energiebesparing blijven normaal gezien van kracht in 2011 (steeds met geregistreerde aannemer): (40 % van de uitgaven, maximaal euro voor inkomstenjaar 2010) 1. cv-ketel vervangen en onderhouden (condensatieketel, systeem van microwarmtekrachtkoppeling of stookketel op hout) 2. dakisolatie (GEEN vloer- en muurisolatie meer) 3. energieaudit 4. fotovoltaïsche zonnepanelen (maximaal 3600 euro) 5. geothermische warmtepomp 6. hoogrendementsbeglazing 7. thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdsindeling 8. zonneboiler (maximaal 3600 euro) 9. passiefhuis: (830 euro per jaar, gedurende tien opeenvolgende jaren) 10. lage-energiewoning: (420 euro per jaar, gedurende tien opeenvolgende jaren) 11. nulenergiewoning: (1660 euro per jaar, gedurende tien opeenvolgende jaren) Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de fiscale voordelen van een hypothecaire lening en van een energielening en geldt nog steeds het btw-tarief van 6 % voor de renovatie van woningen ouder dan vijf jaar. Meer info over de fiscale maatregelen voor energiebesparing en de voorwaarden kan je vinden op de website

16 16 infomagazine // februari 2011 Nieuwe tendensen in de recente Duitstalige literatuur Drie avondlezingen door Inge Arteel De politieke omwentelingen in Europa na 1989, de val van de Berlijnse Muur, lieten hun sporen na in het literaire landschap. Met name in de Duitstalige literatuur hebben zich de voorbije twintig jaar nieuwe trends afgetekend. Inge Arteel laat je kennismaken met de literatuur van het grootste Europese taalgebied: een boeiende ontmoeting! 1. Andere perspectieven op de Tweede Wereldoorlog De hereniging van West- en Oost-Duitsland en het einde van de Koude Oorlog hebben in de Duitse literatuur voor een verschuiving gezorgd in de kijk op de Tweede Wereldoorlog. Op literair-esthetisch vlak leidt dit tot een boom van zogenaamde generatieromans over WO II maar ook tot een toegenomen reflectie over de vraag hoe over WO II kan geschreven worden nu de directe getuigen stilaan verdwijnen. Daarnaast verschijnen ook romans die een complexer, zogenaamd menselijker beeld van de Duitse dader schilderen. Enkele van de auteurs die tijdens de eerste avond aan bod zullen komen: W. G. Sebald, Günter Grass, Uwe Timm, Rachel Seiffert, Bernhard Schlink en Marcel Beyer. 2. Terugblik op de DDR en de Wende De hereniging van West- en Oost-Duitsland in 1990 was vooral voor de bewoners van de DDR zeer ingrijpend. In de literatuur wordt volop teruggekeken naar het leven in de vroegere DDR, vanuit een perspectief dat kan gaan van nostalgische heimwee tot radicale afrekening met de vroegere staat. Begrippen als Heimat en den vreemde krijgen een nieuwe inhoud. Ook het Westen wordt vaak aan een kritische doorlichting onderworpen. Enkele namen van de auteurs die tijdens de tweede avond de revue passeren: Wolfgang Hilbig, Ingo Schulze, Julia Franck, Monika Maron enz. 3. De stemmen van de nieuwe Duitsers De politieke omwentelingen en socio-economische ontwikkelingen van de afgelopen decennia hebben ook gezorgd voor een sterke aanwezigheid van en een groeiende aandacht voor literatuur van auteurs met een migratieachtergrond: zowel auteurs die tot Duitstalige minderheden buiten Duitsland behoorden als Duitse auteurs met een oorspronkelijk niet-duitstalige achtergrond. Het is bij uitstek in deze literatuur dat wordt gereflecteerd over Heimat en den vreemde, over (Duitse) nationaliteit en interculturele identiteit, maar ook over het creatieve potentieel van de Duitse taal en over cultuur als een voortdurend veranderend proces. Enkele namen van auteurs die op de laatse avond worden besproken: Emine Sevgi Özdamar (Turkse roots), Wladimir Kaminer (Russische roots), Terézia Mora (Hongaars-Duits), Herta Müller (Roemeens-Duits) enz. Wie is wie? Inge Arteel studeerde Germaanse filologie in Gent en Wenen. Ze werkt als postdoctoraal onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar specialisaties zijn hedendaagse Duitstalige literatuur en theater. Ze vertaalt ook literatuur uit het Duits. data 3 woensdagen van 20 uur tot uur op 16, 23 en 30 maart 2011 plaats gemeentelijke bibliotheek, Dijsegem 1 bedrag 15 euro aantal deelnemers min. 10, max. 50 inschrijving balie bibliotheek, T of Meer info Bibliotheek, Dijsegem 1, T

17 infomagazine // februari 2011 Extra aandacht voor senioren en mensen met omnio-statuut Lessenreeks helpt je op weg met de computer 17 Op maat van senioren Gratis infosessies computer en internet We organiseren ook een aantal informatieve momenten. Die infosessies richten zich vooral tot senioren en zijn gratis. Je moet je wel vooraf inschrijven omdat de plaatsen beperkt zijn. Tax-on-web dinsdag 1 maart van 9 tot 12 uur Pc-banking dinsdag 1 maart van tot uur Socialenetwerken (Facebook e.a.) vrijdag 4 maart van 9 tot 12 uur Kopen en verkopen via internet vrijdag 4 maart van tot uur De eerste lessenreeks rond pc-gewenning (Ontdek de computer) en rond internet (Ontdek het internet, een samenwerking met IT-huis Gent) is ondertussen beëindigd. Tien kandidaten grepen de kans om op een zeer eenvoudige manier kennis te maken met de computer. Zij overwonnen hun schrik en kunnen op verkenning in de magische wereld van het internet en nog veel meer. De nieuwe lessen starten eind februari en richten zich in de eerste plaats tot mensen die in het gewone aanbod uit de boot vallen. De cursussen worden georganiseerd in samenwerking met het OCMW. Computers en internet hebben steeds meer impact op ons dagelijkse leven, legt leerkracht Hilde Meersman uit. Denk maar aan internetbankieren, onlineshopping, overheidsdocumenten opvragen enzovoort. Iedereen die aan onze cursus deelneemt, wil om verschillende redenen het werken met de computer onder de knie krijgen. De groep is leergierig, zowel jong als oud, opgeleid of niet, werkende of gepensioneerde, het maakt niet uit. De mensen die snel leren, helpen de mensen die iets meer hulp nodig hebben. Leeftijd of achtergrond speelt hierbij geen rol. Het is een leuke groep om les aan te geven. Nieuwe lessenreeksen Wij willen deze keer onze aandacht volledig richten op mensen die in het gewone cursusaanbod veelal uit de boot vallen. Daarom gaan wij, in nauwe samenwerking met de sociale dienst van het OCMW, op zoek naar diegenen die nooit de kans gekregen hebben om de computer te leren kennen, vertelt Vera Steenwinckel, waarnemend directrice van het seniorencentrum het Lindeken (OCMW Merelbeke). Onze medewerkers gaan zelf op zoek naar wie zich geen dure opleidingen kan permitteren of wie thuis geen computer heeft. Daarnaast willen wij de cursus aanbieden aan personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, het omnio-statuut. Denk je in die groep te zitten en heb je interesse voor deze cursus, neem dan contact op met het dienstencentrum. Je mag wel geen enkele voorkennis hebben, want anders kom je niet in aanmerking. Beide groepen waarnaar we op zoek zijn, kunnen gratis deelnemen. Enkel als er plaatsen over zijn, kunnen anderen zich inschrijven. Aan hen kan een kleine vergoeding worden gevraagd. Heb je interesse om meer te weten te Data en locatie De lessenreeks Ontdek de computer start op donderdag 24 februari 2011 Data lessen : 24 feb 3 maa 10 maa 17 maa 24 maa Data oefensessies : 31 maa 7 apr Van 8.30 tot uur Daarna wordt de lessenreeks Ontdek het internet gegeven. Die start op 14 april 2011 Data lessen : 14 apr 21 apr 28 apr 5 mei 12 mei Data oefensessies : 19 mei 26 mei Van 8.30 tot uur Alle lessen vinden plaats in de computerklas van het dienstencentrum. Dat is aan het clubhuis, gelegen op de hoek van de Kloosterstraat en de Poelstraat, bij de petanquepleinen. komen over die onderwerpen, neem dan contact op met het dienstencentrum en schrijf je in voor één of meerdere sessies. Info Lokaal dienstencentrum het Wilgenhof Poelstraat 37 T

18 18 infomagazine // februari 2011 Tennisinitiatie voor volwassenen Wie wil (beter) leren tennissen? Tennis Club Merelbeke biedt je de kans om te leren tennissen of om je spel te perfectioneren. Dat kan je tijdens acht lessen op dinsdag (13 of 14 uur). Met maximaal vier personen per terrein leer je alle tennistechnieken aan. RECHTZETTING Sneeuw en ijs verwijderen op je trottoir, het PWA helpt. In december viel er heel wat sneeuw. De gemeente zorgt er dan voor dat wegen en paden sneeuwvrij worden gemaakt. Maar ook als inwoner kan en moet je je duit in het zakje doen. Iedereen is verplicht om het trottoir voor zijn eigen woning sneeuw- en ijsvrij te houden. Dat alles staat in het algemeen politiereglement van de politiezone regio Rhode & Schelde. Omdat evenwel niet iedereen nog makkelijk zelf sneeuw of ijs kan ruimen (bijvoorbeeld wegens ziekte, ouderdom of een handicap), hebben het gemeentebestuur van Merelbeke en het PWA beslist om samen te werken en een nieuwe dienst aan te bieden: het ruimen van sneeuw en ijs. Bovendien kunnen 60-plussers en personen met een handicap die ouder zijn dan vijftig jaar tegen verlaagd tarief een medewerker van het PWA vragen om sneeuw of ijs voor hun huis of eigendom te ruimen. Ze moeten zelf wel over het nodige werkmateriaal beschikken. Als 60-plusser of 50-plusser met een handicap betaal je dan, na inschrijving, slechts 1 euro per uur! Meer info PWA Merelbeke Hundelgemsesteenweg 620/A Merelbeke T F Data 8, 15 en 22 februari 1, 15, 22 en 29 maart 5 april Inschrijven kan door 80 euro te storten op rekeningnummer Stuur dan ook een mail met naam, lesuur en de vermelding initiatie of vervolmaking naar gert. Je krijgt een bevestiging van de inschrijving. Info Dienst sport en recreatie Sportstraat 1 T

19 infomagazine // februari Grofvuilophalingen Vanaf 2011 énkel nog op afspraak en geen ophaling van oude metalen meer In 2011 haalt onze gemeente niet langer tweemaal per jaar grofvuil aan huis op. Vanaf nu kan je grofvuil laten ophalen of je kan het naar het containerpark brengen. Oude metalen worden niet meer opgehaald. Ook daarmee moet je naar het containerpark of je laat een schroothandelaar komen. Dat is samen besloten met IVM. Wat is grofvuil? Grofvuil is brandbaar afval dat niet in de restfractiezak kan en niet selectief wordt ingezameld voor recyclage. Het gaat om hoeveelheden die voortkomen uit huiselijk gebruik, dus geen bedrijfsafval. Het afval moet verhandelbaar zijn door twee personen (dus max. 2 meter lang en 60 kg zwaar). Herbruikbare goederen kunnen door de Kringwinkel worden opgehaald. Je kunt de Kringwinkel contacteren op nummer Bel voor ophaling Je geeft telefonisch op welke goederen je wilt aanbieden. Op basis van het aangeboden afval wordt een factuur opgemaakt. Na betaling ervan ontvang je een bevestiging van de ophaling en krijg je een concrete ophaaldag. Enkel het aangeboden afval, zoals het op de factuur is vermeld, zal worden opgehaald. Prijs De uiteindelijke ophaaldag kan enkele weken na de telefonische aangifte vallen. Hou hiermee rekening als je een reis of vakantie hebt gepland. Die dienstverlening kost je 20 euro (inclusief transport- en verwerkingskost). Hiervoor mag je maximaal 3 m³ grofvuil aanbieden. Per bijkomende m³ wordt 10 euro aangerekend. Geen oude metalen meer Verder heeft IVM beslist om vanaf 2011 géén oude metalen meer aan huis te laten ophalen. Dat betekent dus dat in onze gemeente de inzameling van het oud ijzer niet meer zal plaatsvinden. De huis-aan-huisophaling van oude metalen zorgde in het verleden vaak voor problemen met illegale ophalers die s nachts op onrechtmatige wijze grote stukken oud ijzer meenamen, waardoor de ophaling s anderendaags chaotisch verliep. Je kunt met de oude metalen steeds gratis op het containerpark terecht. Wie toch nog grote stukken metaalafval heeft en die niet op eigen kracht naar het containerpark kan brengen, neemt het best contact op met een lokale of regionale schroothandelaar. Meer info: IVM, T Meldingskaart Merelbeke,.../.../2011 Ik signaleer aan het gemeentebestuur dat Naam & adres (in drukletters a.u.b.) Tel. privé Gsm Tel. werk We reageren niet op anonieme meldingen! De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. U hebt het recht uw gegevens te raadplegen en te laten verbeteren.neem hiervoor contact op met de dienst raad en college. Bij de verwerking van uw gegevens houden wij rekening met de geldende regelgeving over de bescherming van de privacy. E...

20 20 infomagazine // februari 2011 Nieuwjaarsreceptie Port betaald door bestemmeling Gemeente Merelbeke Meldingskaart DA Hundelgemsesteenweg Merelbeke

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Infoavond. Samenaankoop muurisolatie

Infoavond. Samenaankoop muurisolatie Infoavond Samenaankoop muurisolatie SAMENaankoop Een samenwerking tussen IGEMO en 8 gemeenten IK LEEF VERSTANDIG 2010 2 Samenaankoop Voor iedereen die (extra) muurisolatie wil laten plaatsen Geïnteresseerde

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom Welkom 2. Beleggen in energiebesparing en alternatieve energie Een rendabele uitdaging Luc Maes, schepen van energiebeleid Gemeente Beveren Programma 1. Introductie 2. Overzicht fiscale aftrekken en premies

Nadere informatie

SLIM BEGONNEN, IS VEEL GEWONNEN!

SLIM BEGONNEN, IS VEEL GEWONNEN! BENOveren: SLIM BEGONNEN, IS VEEL GEWONNEN! Wat is BENOveren? BENOveren? Dat is nog beter renoveren. Met oog voor je budget, je wooncomfort en de energieprestaties van je huis. Pak je hele woning aan,

Nadere informatie

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011 Overzicht energiebesparende investeringen 2011 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Zonneboiler... 4 Zonneboiler... 4 Hemelwater... 6 Hemelwaterinstallatie... 6 Infiltratie...

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

De nieuwe energiepremies

De nieuwe energiepremies De nieuwe energiepremies PERSBERICHT 23/1/2012 VLAANDEREN VERNIEUWT PREMIEAANBOD De Vlaamse regering heeft op 1 januari nieuwe premies ingevoerd voor energiebesparende investeringen in woningen. Dankzij

Nadere informatie

Waarom je blauw betalen aan energie?

Waarom je blauw betalen aan energie? Waarom je blauw betalen aan energie? Energieprijzen Voordeel van energievriendelijke installaties Opbrengst spaarboekje Haal je voordeel uit energievriendelijke oplossingen voor warmte en water! Bespaar

Nadere informatie

Lekt uw huis ook geld? Doe er iets aan, isoleer uw dak.

Lekt uw huis ook geld? Doe er iets aan, isoleer uw dak. Lekt uw huis ook geld? Doe er iets aan, isoleer uw dak. Lekt uw huis ook geld? Een energiezuinige woning voor iedere Vlaming in het jaar 2020. Hoeveel geld lekt er uit uw huis? Het lijkt op het eerste

Nadere informatie

Is uw verbruik normaal?

Is uw verbruik normaal? Is uw verbruik normaal? Maar dit mag ons niet doen vergeten wat zijn kostprijs en effecten op het milieu zijn. Ook al hebben we geen vat op de prijzen, ons verbruik kunnen we wel zelf beïnvloeden. Deze

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Welkom. Duurzaamheidsbeleid stad Peer. Historiek

Welkom. Duurzaamheidsbeleid stad Peer. Historiek Welkom Historiek Milieuconvenant 2000-2001 Optie 7 (duurzaam gemeentelijk beleid) in 2001 Aanwerving duurzaamheidambtenaar in 2001 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst 2002-2004 Niveau 1 van de cluster

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

Beste wensen voor 2014!

Beste wensen voor 2014! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

Voorstelling VIBE vzw

Voorstelling VIBE vzw Voorstelling VIBE vzw WAT? Thema s: Water Energie Materialen Ruimtegebruik - milieu - gezondheid Meer dan 25 jaar ervaring Duurzame ontwikkeling!!! C2C!!! Voorstelling VIBE vzw HOE? Website: www.vibe.be

Nadere informatie

- MILIEUPREMIE NATUURLIJKE ISOLATIEMATERIALEN

- MILIEUPREMIE NATUURLIJKE ISOLATIEMATERIALEN - MILIEUPREMIE 2017 - NATUURLIJKE ISOLATIEMATERIALEN 1. DOEL VAN DE PREMIE In mei 2014 ondertekende Dilbeek het Burgemeestersconvenant. Door haar verbintenis streeft de gemeente tegen 2020 naar 20% minder

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

In slechts 1 dag creëren wij het comfort voor de rest van uw leven!

In slechts 1 dag creëren wij het comfort voor de rest van uw leven! In slechts 1 dag creëren wij het comfort voor de rest van uw leven! Over ISOMO+ Onze vakbekwame technici kunnen op eenvoudige wijze uw spouw na-isoleren door het inblazen van ISOMOPEARL silver. Op deze

Nadere informatie

Energiepremies die u geld blijven opbrengen

Energiepremies die u geld blijven opbrengen Energiepremies die u geld blijven opbrengen Spaar energie, geld en het milieu De stad en uw netbeheerder helpen u energie sparen in 2011 1 verantwoordelijke uitgever: Patricia De Somer, Grote Markt 1 2000

Nadere informatie

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN Bij plaatsing inbraakwerende beglazing NATIONAAL Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder Ondernemer : Bijkomende aftrek

Nadere informatie

Help ik ga (ver)bouwen!

Help ik ga (ver)bouwen! Help ik ga (ver)bouwen! EcoHuis Antwerpen Aanbod infosessies februari - juni 2013 Inhoudstafel Uw eigen huis energiezuinig verbouwen Isoleren van bestaande muren Uw huidige verwarmingsinstallatie is aan

Nadere informatie

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Energiepremies en energieleningen Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Overzicht - Doelstelling - Knelpunten - Ondersteuning door de stad Antwerpen - Premies - Leningen - Voorbeelden 2 Doelstelling -

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Bijlage bij schriftelijke vraag 54 - beschermde afnemers energie

Bijlage bij schriftelijke vraag 54 - beschermde afnemers energie Bijlage bij schriftelijke vraag 54 - beschermde afnemers energie Vraag 1+2 2007 2008 2009 2010 2011 Totaal aantal huishoudelijke afnemers elektriciteit 2.616.867 2.646.311 2.651.905 2.666.112 2.678.142

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 17 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!»

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» PERSCONFERENTIE 17 JANUARI 2007 Evelyne Huytebroeck Brusselse Minister van Leefmilieu en Energie Nieuwe Energiepremies 2007 «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» 1 Context

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

premiemagazine alle premies onder één dak Powered by

premiemagazine alle premies onder één dak Powered by premiemagazine alle premies onder één dak Powered by Als je er voor kiest om je woning energiezuiniger te maken, dan kom je in aanmerking voor heel wat premies die je aardig wat geld kunnen opleveren.

Nadere informatie

Woonpremies en voordelen in Roeselare

Woonpremies en voordelen in Roeselare Woonpremies en voordelen in Roeselare Adres:, 8800 ROESELARE Datum: / /207 (bouwjaar:..) AAN TE VRAGEN VÓÓR DE WERKEN. Roeselare: gemeentelijke premie levenslang wonen WAT? - Woning aanpassen ifv inwonende

Nadere informatie

Bouwer ligt wakker van minder bouwpremies, dure energieprijzen en meer belastingen 68% vraagt verlaging btw naar 6% als compensatie

Bouwer ligt wakker van minder bouwpremies, dure energieprijzen en meer belastingen 68% vraagt verlaging btw naar 6% als compensatie Overheidspremies & fiscale voordelen Meer belastingen Duurdere energieprijzen Economische crisis algemeen Strenge regelgeving Klimaatverandering Moeilijkheid om een lening te krijgen Jobonzekerheid Onzekere

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

Dakisolatieslag. Heist-op-den-Berg, 26 januari 2012 Gert Druyts

Dakisolatieslag. Heist-op-den-Berg, 26 januari 2012 Gert Druyts Dakisolatieslag Heist-op-den-Berg, 26 januari 2012 Gert Druyts Dakisolatieslag Samenwerking tussen IOK en de gemeenten: Herentals Herenthout Heist-op-den-Berg Grobbendonk Hulshout Nijlen Dakisolatieslag

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG RENOVEREN? DIT ZIJN DE PREMIES DIE U KUNT KRIJGEN.

ENERGIEZUINIG RENOVEREN? DIT ZIJN DE PREMIES DIE U KUNT KRIJGEN. ENERGIEZUINIG RENOVEREN? DIT ZIJN DE PREMIES DIE U KUNT KRIJGEN. Renoveren loont: want door te investeren in uw woning, zorgt u ervoor dat u er voortaan energiezuiniger kan leven. En dat is goed voor het

Nadere informatie

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Leerkrachtinformatie Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Lesduur: 30 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten wat de gevolgen zijn van energie verbruik. De leerlingen weten wat duurzaamheid is. De leerlingen

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Energiepremies 2014. Energiepremies 2014. De drie bedragcategorieën voor de energiepremies. A - Energiestudies. B - Isolatie en verluchting

Energiepremies 2014. Energiepremies 2014. De drie bedragcategorieën voor de energiepremies. A - Energiestudies. B - Isolatie en verluchting De drie bedragcategorieën voor de energiepremies Energiepremies 2014 A - basispremie: voor alle types aanvragers B - premie "gemiddeld inkomen": voor gezinnen met een inkomen tussen 30.000/jaar en 60.000/jaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant?

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Energie verwarming en SWW Stijgende prijzen woningen zonder spouwisolatie Woningen met enkel glas Woningen zonder dakisolatie 2 1 Energie elektriciteit

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

VCB Roadshow Energie. 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT

VCB Roadshow Energie. 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT Energie 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT Agenda REG-Premies Premies: facts en figures Waar staan we nu? Waar loopt het fout bij premie-aanvraag? Wat brengt de toekomst? 2 2/3/2016 REG-Premies Vóór 1 juli

Nadere informatie

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Kredietaanvraag FRGE lening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN Artikel 1 Definities en begrippen Bestaande woning: een woning die voor 2006 aan het elektriciteitsnet werd gekoppeld. Lambdawaarde

Nadere informatie

Eandis 1. Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007

Eandis 1. Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007 1 Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders elektriciteit 2 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders aardgas 3 Ondersteuning DNB: overzicht DNB

Nadere informatie

WAAROM ALLES-IN-HUIS?

WAAROM ALLES-IN-HUIS? WAAROM ALLES-IN-HUIS? ONTWIKKELD VOOR JOU Het Alles-in-Huis pakket is ontwikkeld met jou, de bewoner, als uitgangspunt. Een voorbeeld, wij weten dat veel mensen s nachts slapen met hun raam open. Daarom

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

Info gids. Infogids zonneboiler. Info gids. Zonneboiler www.zonneboilersite.be 1

Info gids. Infogids zonneboiler. Info gids. Zonneboiler www.zonneboilersite.be 1 Zonneboiler www.site.be 1 Inhoudstafel Wat is een? 2 De werking van een 3 Waarmee moet u rekening houden? 3 De kostprijs van een 4 Overzicht premies van een 4 Premie van de netbeheerder 5 Terugverdientijd

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 ANIMO Winteruniversiteit LEEFMILIEU & ENERGIE 18 februari 2006 Energiezuiniger wonen: heel wat

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Verkopen of verhuren? Niet zonder EnergiePrestatieCertificaat! Gaat u straks een woning verkopen of verhuren? Vanaf 1 november

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EPC. Voor energiezuiniger wonen. Meer info: Vlaams Energieagentschap Koning Albert II-laan 20 bus 17-1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

Voldoende warm kleden zodat de verwarming een graadje lager kan

Voldoende warm kleden zodat de verwarming een graadje lager kan Voldoende warm kleden zodat de verwarming een graadje lager kan Het is natuurlijk ook niet de bedoeling om kou te lijden in de klas. Een ideale temperatuur voor een klaslokaal is 19 à 20 C. Is het in jullie

Nadere informatie

VCB Roadshow 12 januari 2016

VCB Roadshow 12 januari 2016 VCB Roadshow 12 januari 2016 Agenda REG-Premies Premies: facts en figures Waar staan we nu? Waar loopt het fout bij premie-aanvraag? Wat brengt de toekomst? REG-Premies REG-Premies Vóór 1 juli 2016 zal

Nadere informatie

THERM SARKING PREMIE GIDS 17

THERM SARKING PREMIE GIDS 17 IS THERM SARKING PREMIE GIDS 17 10 11 12 2016 DAKISOLATIE OP HET HOOGSTE NIVEAU IS THERM VOORWOORD In 2017 verandert er heel wat op vlak van subsidies en voordelen. Zo heeft de regering onder meer beslist

Nadere informatie

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik (Gemeenteraadsbeslissing: 21.02.2011) Afdeling 1 : Aanwending van alternatieve energievormen. Artikel 1: Definities Voor toepassing in afdeling 1 gelden

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Verkopen of verhuren? Niet zonder EnergiePrestatieCertificaat! Gaat u straks een woning verkopen of verhuren? Vanaf 1 november

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

Premies Wonen Vlaanderen

Premies Wonen Vlaanderen Hoofdtitel Premies in Ant. Reg. Premies Wonen Vlaanderen Steeds aan te vragen NA de werken op basis van facturen Renovatiepremie: Geen inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Facturen maximum 2 jaar oud Woning

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011

ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011 ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011 Copyright - samenstelling 2011 - Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), Brussel Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptips die watt opleveren samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptip 1 Waterbesparende douchekop (max. 8L per minuut doe de emmerproef om dit te testen) ± 90 p.j. De groenste

Nadere informatie

Seniorenwoningen. Kernelleplein. Beveren-Leie. 10/6/2015 19u.

Seniorenwoningen. Kernelleplein. Beveren-Leie. 10/6/2015 19u. Seniorenwoningen Kernelleplein Beveren-Leie 10/6/2015 19u. PROGRAMMA toelichting door OCMW-voorzitter Joost Kerkhove toelichting door schepen Rik Soens toelichting door Bjorn Thienpont, coördinator RSVK

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek Premies Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek woondienst opknappremie 2016 Infoavond: Van eerste steen tot laatste euro 24 november 2016 OPKNAPPREMIE 2016 WELKE WONINGEN KOMEN IN AANMERKING? -

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015 Energieavond Hilversum-Zuid 14 oktober 2015 Wat kunt u verwachten? Welkom door Heikracht Bethlehemkerk, Hilversum Verbonden, Heikracht HilverZon Ambities gemeente Hilversum Wie is Hoom? Hilversum Zuid

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Wijzigingen REG-premies 2017 Guido Claes, Infrax

Wijzigingen REG-premies 2017 Guido Claes, Infrax Wijzigingen REG-premies 2017 Guido Claes, Infrax Samenvatting wijzigingen Voor residentiële sector Afbouwscenario voor een aantal premies voor individuele maatregelen (dakisolatie, glasvervanging, spouwmuurisolatie,

Nadere informatie

Infogids zonneboiler

Infogids zonneboiler Infogids zonneboiler Inhoudstabel Inhoudstabel... 1 Wat is een zonneboiler?... 2 De werking van een zonneboiler... 2 Waarmee moet u rekening houden?... 2 De kostprijs van een zonneboiler... 3 Overzicht

Nadere informatie

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop Zonnepanelen steeds rendabel In een notendop Je wekt zelf elektriciteit op. Daardoor bespaar je jaarlijks heel wat uit op je energiefactuur. Met een investering in zonnepanelen tegen een aanschafprijs

Nadere informatie

Waarom dakisolatie? HOGE ENERGIEFACTUREN? ZET EEN MUTS OP JE DAK! GOEDE REDENEN HOE ENERGIE BESPAREN?

Waarom dakisolatie? HOGE ENERGIEFACTUREN? ZET EEN MUTS OP JE DAK! GOEDE REDENEN HOE ENERGIE BESPAREN? Waarom dakisolatie? 7 GOEDE REDENEN om je dak te isoleren HOGE ENERGIEFACTUREN? ZET EEN MUTS OP JE DAK! VEEL WARMTE VERDWIJNT VIA DAK Tot 30% van de gestookte warmte verdwijnt onmiddellijk via een niet

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie Bedrijfsvoering Dienst Communicatie PERSBERICHT 27/04/2016 16/0246 Nieuwe energiepremies van de Stad Gent zetten Gentenaars aan om meer te isoleren Op 1 september worden de nieuwe energiepremies van de

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:.

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Kredietaanvraag Vlaamse Energielening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum:

Nadere informatie