Merelbeke. Infomagazine // Februari Amfibieënoverzetactie 09 Infoavonden thuiscomposteren 10 Toneelgezelschap Wij Willen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Merelbeke. Infomagazine // Februari 2011. 08 Amfibieënoverzetactie 09 Infoavonden thuiscomposteren 10 Toneelgezelschap Wij Willen"

Transcriptie

1 Merelbeke Infomagazine // Februari Amfibieënoverzetactie 09 Infoavonden thuiscomposteren 10 Toneelgezelschap Wij Willen

2 2 College van burgemeester en schepenen Burgemeester Filip Thienpont (CD&V / N-VA) algemeen beleid, bevolking, burgerlijke stand, brandweer en civiele bescherming, erediensten, kieszaken, politiezaken, veiligheid, restbevoegdheden T of na afspraak via Rita Schoenmaekers, dienst raad & college, T , 1e schepen Dirk Poriau (Open VLD) afvalverwerking, feestelijkheden, actieve en passieve recreatie, sport, intercommunales, toerisme, parken na afspraak via dienst sport & recreatie, T , 2e schepen Bertrand Vrijens (sp.a) beleid inzake cultuur en bibliotheekwerk, Europese zaken, internationale samenwerking, informatie (met inbegrip van public relations en openbaarheid van bestuur), gemeentelijke seniorenwerking, tewerkstelling en pwa, buitenschoolse kinderopvang Na afspraak via dienst onthaal, T M , 3e schepen Isabelle Van De Steene (CD&V / N-VA) informatica, onderwijs en naschoolse vorming, personeelszaken, gelijke kansen m-v Na afspraak via dienst onthaal, T T , M e schepen Jan Jonckheere (Open VLD) begroting, financiën, juridische zaken, milieubeleid en milieuvergunningen, ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit, sensibilisering, natuur Na afspraak via dienst boekhouding T , 5e schepen Pascal Rousseaux (CD&V / N-VA) volksgezondheid, jeugdbeleid, lokale economie, middenstand, land- en tuinbouw, markten, stedenbouw Na afspraak via dienst stedenbouw, T , 6e schepen Luc Van Huffel (Open VLD) Begraafplaatsen, openbare werken, patrimonium, monumenten en landschappen, plantsoenen, algemeen seniorenbeleid, ouderenzorg, gezondheidszorg, sociale zaken, huisvesting Na afspraak via dienst onthaal, T e schepen Luc De Keukelaere (Open VLD) Gehandicaptenzorg, drugspreventie, voorzitter OCMW. bereikbaarheid via Katrien Van Gysegem, OCMW Merelbeke T , Gemeenteraad Raadsvoorzitter Freddy De Keukelaere (Open VLD) bereikbaarheid via dienst onthaal, T , M Fractieleiders Hendrik De Vis (CD&V / N-VA) afspraak: T Patrick Lachaert (Open VLD) T Gaston De Bruyn (sp.a) M Stefaan Van Hecke (GROEN!) M merelbeke.gov.be Erik Hebbelijnck (Vlaams Belang) M Fractieleiders bereikbaar via dienst onthaal, T Beste inwoners, De maand van de wensen en goede voornemens is voorbijgevlogen, onze nieuwjaarsreceptie was dankzij jullie massale aanwezigheid een succes. Ons infomagazine heeft een nieuwe look gekregen en we pakken ook uit met onze UiT in Merelbeke, het nieuwe vrijetijdsmagazine. De opener van het magazine draait rond het besparen van energie, met artikels over isoleren en de campagne dikke-truiendag. Verder vinden jullie een duidelijk overzicht van alle mogelijke energiepremies en zoeken we kandidaten voor de actie een muts voor je huis. In februari organiseren we infoavonden rond thuiscomposteren, interessant voor iedereen die niet koos voor een gft-container. We geven ook mee dat vanaf maart restafval en gft-afval gescheiden worden opgehaald. Verder hebben we een getuigenis over het leven van weleer met de geschiedenis van Wij willen, Merelbeeks toneel van 1897 tot 1941 Adrienne Smesman vertelt het ons in geuren en kleuren. De senioren en mensen met een omnio-statuut krijgen van ons extra aandacht. In het kader van de digitale week 2011 organiseren we een gratis lessenreeks pc-gewenning onder de titel ontdek de computer. We sluiten ons magazine af met de nieuwe regeling voor de ophaling van het grofvuil en wat sfeerbeelden van de nieuwjaarsreceptie. In het nieuwe UiT-magazine krijgen jullie een kalender met cultuur- en jeugdactiviteiten Een programma om de vingers van af te likken. Daarenboven maakt de jeugddienst het aanbod voor de krokusvakantie bekend, met o.a. grabbel- en swappasactiviteiten. De dienst cultuur brengt jullie het eerste Supervliegjournaal. Dat 14 februari de dag van de geliefden is, wisten jullie wel. Dit jaar krijgt dat in Merelbeke een speciaal tintje. Het solidariteitskoor Sapukay viert zijn 15de verjaardag en op 12 en 13 februari geven zij het beste van zichzelf onder het motto t Is de liefde die ons doet zingen! Veel liefs en tot volgende maand! Bertrand Vrijens, Schepen van Informatie Colofon Infomagazine Merelbeke is een uitgave van: gemeentebestuur Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke, T F Vormgeving en druk: die Keure, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge Redactie: Jan Van Hoecke, Je kan het Infomagazine ook raadplegen op Werkten mee aan dit nummer: Koenraad Verbrugghe, eindredactie (dienst externe relaties), Martine Rogiers (dienst onthaal), Sabine Van den Berghe (dienst onthaal), André Vlerick (verslag gemeenteraad), Carol Verstraete (fotografie) Verantwoordelijke uitgever: schepen Bertrand Vrijens, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke, voor het college van burgemeester en schepenen

3 infomagazine // februari Uit de gemeenteraad van 21/12/2010 Basisbelastingen wijzigen niet Het gemeentebestuur behoudt ook in 2011 de aanvullende personenbelasting op 8 procent en de opcentiemen op de onroerende voorheffing op De oppositie stemde op beide punten tegen. Akkoord over prijzen Vlaamse zwembaddagen Het schepencollege besliste voor de Vlaamse zwembaddagen in november voor 578 euro aan prijzen weg te schenken in de wedstrijd De schat van Karel de krokodil ter promotie van het zwemmen. De gemeenteraad bekrachtigde unaniem deze beslissing. Gemeente moet voorzichtig investeren Schepen van Financiën Jan Jonckheere (Open VLD) moest de gemeenteraad, zoals nogal wat collega s in andere gemeenten, voor 2011 een nieuw budget voorleggen met een tekort in het eigen dienstjaar. Dat bedraagt ongeveer 1,15 miljoen euro. Daar komt nog eens euro aan overboekingen naar de buitengewone dienst bij. Een terugboeking van 1 miljoen euro uit het gewoon reservefonds en een geraamd begrotingsoverschot van euro voor 2010 moeten er echter voor zorgen dat de gemeente voor 2011 uiteindelijk toch nog euro overhoudt. De gewone uitgaven zijn met ongeveer 7 procent gestegen. De personeelskosten stijgen met een half miljoen euro, de werkingskosten met 0,35 miljoen, de overdrachten met 0,25 miljoen en de schulduitgaven met 0,7 miljoen. De zwaarste uitgaven op de gewone dienst vormen de toelage aan het OCMW (ongeveer 2,9 miljoen of 124 euro per inwoner), de politiedotatie (ongeveer 2,05 miljoen of 88 euro per inwoner en de kosten voor afvalverwerking (bijna euro of 42 euro per inwoner). De gewone ontvangsten stijgen slechts met 2 procent: prestaties en overdrachten stijgen met 0,9 miljoen, het schuldsaldo daalt met 0,4 miljoen. In de buitengewone dienst gaan de investeringen in het masterplan voor Merelbeke Centrum (3 miljoen), een nieuwe sporthal (2,3 miljoen), gronden aan de Molenkouter (1,6 miljoen), de renovatie van het Huis Hebbelynck (1 miljoen), de aanleg van een groene parking in het centrum (0,25 miljoen) en de aanleg van fietspaden in de Lamstraat (0,25 miljoen) met het meeste geld lopen. Vlaams Belang-raadslid Paul De Ganck hekelde vooral de virtuele gemeentelijke schuldratio van bijna 175 procent, waardoor de gemeente wel verplicht is alleen te investeren in wat men aan kapitaal kan aflossen. Hopelijk kan de verkoop van een deel van het gemeentelijk patrimonium wat soelaas brengen, zei hij. Hopelijk worden wij ook niet verplicht opnieuw te participeren in een nieuwe kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding. Frank Monsecour, bij afwezigheid van fractieleider Stefaan Van Hecke, de woordvoerder voor Groen! was bijzonder scherp in zijn kritiek op het nieuwe budget en beleidsplan. Het geld is op, de investeringen ook. En de schuldgraad is hoog, zei hij. Dat wordt dus een financieel fiasco en wellicht een belastingverhoging in U zult niet anders kunnen, tenzij u de investeringen fors terugschroeft. Voorlopig gedraagt de meerderheid zich echter als de bemanning van de Titanic en voert ze gewoon lineaire besparingen door. Volgens Groen! bedraagt de schuld per inwoner ondertussen euro en leeft de gemeente gewoon boven haar stand. Waar gaat u het geld voor uw nieuwe investeringen halen?, vroeg Monsecour zich af. Schepen Jonckheere gaf toe dat de schuldratio nu 170 procent is. Volgens hem bedroeg die in 2000, nadat de groenen mee aan het bewind waren, echter 185 procent. De ratio is nu hoog omdat hieraan is gewerkt en zal niet meer noemens waardig stijgen. Het schuldcijfer zal eind 2012 ook niet echt hoger liggen. Een aantal uitgavenstijgingen hebben wij ook niet in handen. En vergeet niet dat wij ook al flink geïnvesteerd hebben in vorige jaren, zei hij. Volgens burgemeester Filip Thienpont (CD&V/N-VA) vergeet Groen! ook dat Merelbeke ondertussen over enkele reservefondsen beschikt, onder meer voor een nieuw rust oord. Hij gaf toe dat de meerderheid voor de tweede legislatuurhelft duidelijke keuzes heeft moeten maken, maar dat ook deed. Het is aan u om te oordelen of u het daar al dan niet mee eens bent, concludeerde hij. De burgemeester loofde schepen Jonckheere en zijn financiële dienst ook voor hun goed en transparant beleid. Die felicitaties kreeg de schepen ook van CD&V/N-VA-fractieleider Rik De Vis. Die benadrukte dat de hoge dienstverlening aan de bevolking nog steeds bestendigd wordt en dat het bestuur nog steeds binnen zijn meerjarenplanning blijft. Wij hebben ondertussen al voor 27 miljoen gerealiseerd en hebben inderdaad een hoge schuld. Daar staat echter een sterk gestegen waarde van ons patrimonium tegenover, zei hij. Uit naam van zijn partij verklaarde hij zich

4 4 infomagazine // februari 2011 volledig akkoord met de gekozen prioriteiten. Sp.a-fractieleider Gaston De Bruyn betreurde een beetje dat nog geen geld kon worden opzijgezet voor het sportpark in Melsen en vroeg ook aandacht te blijven hebben voor het gemeenschapscentrum dat overbevraagd is. Voor de rest had ook hij niets dan felicitaties voor een in zijn ogen gezond en evenwichtig budget. vallen fors duurder uit dan verwacht. Ze werden op euro geraamd. De goedkoopste aanbesteding torst echter een prijskaartje van euro. Volgens schepen van Openbare Werken Luc Van Huffel (Open VLD) liep iets mis in de prijscalculatie van de ontwerper. De gemeenteraad keurde de meerkosten zonder morren goed. Open VLD-fractieleider Patrick Lachaert tenslotte noemde de Groen!-visie kortzichtig. Agalev heeft indertijd veel meer geld uitgegeven dan wij en er voor gezorgd dat wij na 2000 zes jaar lang haast niets konden doen bij gebrek aan geld. De liberale fractie vindt vooral dat de personeelskosten binnen de perken moeten worden gehouden. Vraag ons dus alstublieft niet nog volk bij aan te werven, besloot Lachaert. Groen! keurde uiteindelijk het budget af. Vlaams Belang onthield zich. Nu ook impulssubsidies voor individuelen Behalve sportclubs krijgen nu ook individuele jeugdsportbegeleiders een impulssubsidie voor het volgen van vormingsinitiatieven die de kwaliteit van hun begeleidingswerk verbeteren. Hiervoor trekt de gemeente euro uit. Groenonderhoud gaat weer naar sociale tewerkstelling Met volle instemming van de gemeenteraad zal het onderhoud van de plantsoenen en pleinen in 2011 weer uitbesteed worden aan een project uit de sociale economie. De kosten hiervan worden op ,60 euro geraamd. Lieve Parmentier (Groen!) vroeg het werk van deze mensen wat te verlichten door erop toe te zien dat ze niet te veel gehinderd worden door zwerfvuil, hondenpoep en afgesloten trage wegen. Braambosbeek moet geruimd worden Om wateroverlast te voorkomen, is het nodig om de Braambosbeek ter hoogte van de Roskamstraat te ruimen. De gemeenteraad stemde eenparig in met deze werken, die op euro worden geraamd. Rioleringswerken Schelderodeplein vallen duurder uit De eerder goedgekeurde werken aan de riolering en het plaatsen van een pompinstallatie op het Schelderodeplein Ontwerper voor Dijsegemweg gezocht De gemeenteraad wil een ontwerper aanstellen voor de nieuwe openbare weg tussen Dijsegem/Driekoningenplein en de Oscar De Gruyterstraat. De erelonen voor dit ontwerp worden op euro geraamd. Poetsvrouwen krijgen externe bijstand Het gemeentebestuur wil een externe poetsfirma inschakelen om de gemeentelijke poetsvrouwen bij te springen waar en wanneer dit nodig is. Volgens schepen van Personeel, Isabelle Van De Steene (CD&V/N-VA) raken bij ziekte van een of meer poetsvrouwen sommige drukbezochte publieke plaatsen niet meer tijdig gepoetst. De kosten hiervan worden op euro (inclusief btw) geraamd. Flora krijgt Joanna Van De Cauterlaan De nieuwe straat in de verkaveling De Cooman/Extenso aan de Ringvaartstraat en Petrus Paulus Rubenslaan krijgt van de gemeenteraad nu definitief de naam Joanna Van De Cauterlaan toegewezen. De politici willen hiermee eer bewijzen

5 infomagazine // februari aan de gelijknamige socialistische politica die het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid in de Merelbeekse geschiedenis werd en die in deze buurt woonde. School Bergwegel moet capaciteitsbeperking invoeren De afdeling Bergwegel van de gemeenteschool moet vanaf 1 januari noodgedwongen een capaciteitsbeperking op nieuwe leerlingen invoeren. De Bergwegel beschikt, als wijkafdeling van de hoofdschool in de Kloosterstraat, over drie lagere klassen en drie ruime kleuterklassen. Op enkele jaren tijd is het leerlingenaantal er echter fors gestegen van 100 tot 141. In 2009 was er al een bijkomende containerklas nodig. Daar komen in 2011 nog een tweede containerklas en een nieuw sanitair blok bij. Voor het beslist om de school verder uit te breiden, wil het gemeentebestuur eerst meer zicht krijgen op de noden van het basisonderwijs in alle netten en zal in 2011 een omgevingsanalyse worden opgemaakt voor het basisonderwijs in onze gemeente. Intussen worden aan de Bergwegel nog slechts 19 nieuwe leerlingen, geboren in 2009, toegelaten. Broertjes en zusjes van kinderen die er nu al school lopen krijgen voorrang. De norm geldt voorlopig voor één jaar. Ouders kunnen hun kind wel in de hoofdschool aan de Kloosterstraat inschrijven. Daar is volgens schepen van Onderwijs, Isabelle Van De Steene (CD&V/N-VA) nog ruim plaats en zijn nieuwe kleutertjes hartelijk welkom. Alle nieuwe inschrijvingen voor drie vestigingen Kloosterstraat, Bergwegel en Lemberge, dienen te gebeuren in de hoofdschool Kloosterstraat. Vlaams Belang is radicaal gekant tegen de maatregel en stemde tegen. In het Merelbeeks GIEËLZEKER(S) OF NIE... Wa een brauf en schuuën kiendse: t ès gieël(t)egans zeen vauder(e)! Vinde gij da? Ik peize datten dieën gieëlzeker(s) nie thuis was oast gemaukt ès. Wat een braaf en schoon kindje: het is helemaal zijn vader! Vind je dat? Ik denk dat die waarschijnlijk niet thuis was toen het gemaakt werd. Bij het woord gieëlzeker(s) worden we een beetje misleid. Dar waar het duidelijk lijkt dat heel zeker als vertaling luidt, wordt hier evenwel waarschijnlijk bedoeld... NOTA: gieël werd soms ook guuël uitgesproken. Marc Van den Broecke Voor opmerkingen of contact: Voorleesuurtje voor kinderen van 4 tot 7 jaar voor leden en niet-leden van de bibliotheek inschrijven niet noodzakelijk woensdagnamiddagen van tot 15 uur 16 en 26 januari 9 en 23 februari 16 en 30 maart

6 6 Isoleren brengt geld op Minder energie verbruiken kan door rationeel energiegebruik, kortweg REG. In ons land gaat per woning de helft tot drie vierde van het totale energieverbruik naar verwarming. De kosten voor verwarming kunnen zwaar wegen op het gezinsbudget. De eerste reflex is veelal om de verwarmingsinstallatie te veranderen, maar je doet er beter aan om te investeren in isolatie. Het grootste deel van de warmte verdwijnt namelijk door muren, ramen, dak en vloeren. Door goede isolatie ontstaat een warm en behaaglijk gevoel in huis. Bovendien zorgt professionele isolatie niet alleen voor warmtewinst, in de zomer wordt de hitte buiten gehouden. Isolatie en milieu Het aanbrengen van isolatiemateriaal is uit milieuoogpunt een goede zaak, infomagazine // februari 2011 want het bespaart energie. Het voordeel is nog groter als we materialen gebruiken die het milieu niet ernstig belasten. Er bestaat geen ideaal isolatiemateriaal voor alle toepassingen. Hernieuwbare materialen zoals kurk, wol, papiervlokken, vlas, solvent- en formaldehydevrije plaat, katoen en schelpen krijgen de voorkeur, maar zijn niet overal geschikt. Oud papier bijvoorbeeld, dat vocht aantrekt, is niet aanbevolen voor een kruipruimte. Belangrijk is dat je de meest geschikte plek isoleert. Zo is het beter de zoldervloer in plaats van het dak te isoleren als de zolder niet wordt gebruikt, of de spouw in plaats van de gevel. Meer info Dienst milieu - duurzaamheidsambtenaar, T Soorten isolatie Daken, muren en vloeren Dakisolatie isoleert het plat of hellend dak, wat een groot stuk van het warmteverlies in de woning tegengaat. Ook muurisolatie is cruciaal. Maar liefst 25 % van de warmte ontsnapt door de buitenmuren. Bij nieuwbouwwoningen kan op verschillende manieren muurisolatie worden aangebracht. Ook bij de renovatie van bestaande woningen kunnen muren geïsoleerd worden, bij voorkeur aan de buitenzijde. Vergeet evenmin de vloerisolatie: uit de aarde stijgt veel koude op die moet worden tegengehouden! Leidingen en radiatoren Breng rond warmwaterleidingen isolatie aan en kleef radiatorfolie achter radiatoren die tegen een buitenmuur. Zo wordt een groot deel van de warmte teruggestraald naar binnen. Glas Hoogrendementsglas isoleert minstens vijf keer beter dan enkel glas en twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas. De plaatsing ervan levert dus forse energiewinst op. IVM kiest voor nieuwe restfractiezak Nieuwe prijzen Aantal Prijs Kleine grijze zakken 25 zakken 16,25 euro Kleine witte zakken 24 zakken 15,60 euro Grote grijze zakken 25 zakken 31,25 euro Grote witte zakken 24 zakken 30,00 euro IVM kiest vanaf nu voor één type restfractiezak: een witte zak met vier flappen en een knoopsluiting. De grijze huisvuilzakken mag je gewoon opgebruiken. Sinds 1 januari 2011 zijn de huisvuilzakken duurder geworden. Meer info: Dienst afvalbeheer, T ,

7 infomagazine // februari Dikke-Truiendag Je bibbert niet van een graadje lager Op woensdag 16 februari 2011 is het opnieuw Dikke-Truiendag. Dan brengen we de grote uitdagingen onder de aandacht die de klimaatverandering stelt. Op 16 februari 2005 trad het Kyotoprotocol in werking. België engageerde zich om de uitstoot van broeikasgassen met 7,5 % te verminderen. Sindsdien herinnert de Dikke-Truiendag iedereen jaarlijks aan de afspraken van dat belangrijke verdrag. Thuis meedoen Verstandig omspringen met energie is een grote stap in de strijd tegen het broeikaseffect en de klimaatverandering. De verwarming thuis een graadje lager zetten is een ideale manier om energie te besparen. Dat kan zorgen voor maar liefst 7 % minder energieverbruik en CO2-uitstoot. Met een dikke trui voel je dat graadje lager niet. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Het is niet de bedoeling dat je die dag de verwarming volledig afzet. Beter dus elke dag een graadje lager, dan één dag volledig uit. Meer info Dienst milieu T Samen ondernemen om te besparen op energie Iedereen heeft de mond vol over spaarzaam omgaan met energie en investeren in isolatie. De lokale en gewestelijke autoriteiten loven energiepremies uit, maar meestal blijft het bij individuele initiatieven. Daarom willen de zelfstandigen, ondernemers en vrije beroepers van Merelbeke de krachten bundelen om samen energie aan te kopen. De adviesraad voor lokale handel en economie organiseert in samenwerking met de businessclub Merelbeke een bijeenkomst over het samen aankopen van energie. Het gaat in de eerste plaats over elektriciteit. Infosessie Samen met Andries Gryffroy van Erbeko nv (studiebureau energietechnieken uit Oosterzele, onder meer gespecialiseerd in marktonderzoek voor aankoop energie) organiseert de adviesraad een eerste bijeenkomst op donderdag 17 februari 2011 om uur in het gemeentehuis van Merelbeke. Daar krijgen belangstellenden meer uitleg over een mogelijke groepsaankoop en wat de voor- en nadelen zijn. Er worden ook concrete afspraken gemaakt over het mogelijke verdere verloop van de aankoop. Iedere zelfstandige, ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep is welkom op de gratis en vrijblijvende bijeenkomst. We sluiten af met een drankje en de mogelijkheid om te netwerken. Tot 20 % besparen Breng zeker je elektriciteitsfactuur mee naar de bijeenkomst. Je kunt er alleen maar bij winnen, want de ervaring leert uit gelijkaardige projecten dat de besparing kan oplopen tot 20 %! Inschrijven is noodzakelijk en kan via: of via de website

8 8 infomagazine // februari 2011 Merelbeke helpt zijn amfibieën oversteken Amfibieën zoals kikkers en salamanders trekken s nachts naar hun voortplantingspoel. Dat doen ze vooral in de tweede helft van de winter, wanneer de avondtemperatuur minstens 7 graden bedraagt en het liefst als het regent. Dankzij het Merelbeekse poelenplan werd hun trektocht al wat makkelijker gemaakt. Toch blijven de populaties krimpen. Maar er is ook goed nieuws: de zeldzamere soorten nemen toe doordat ze vaak betere paaiplaatsen hebben gekregen. Hyla, de werkgroep amfibieën en reptielen van vzw Natuurpunt, is altijd op zoek naar vrijwilligers om een handje toe te steken. Merelbeekse steun Al enkele jaren ondersteunt de gemeente enkele amfibieënoverzetacties opdat de aantallen zeldzame amfibiëen niet nog meer zouden achteruitgaan door het verkeer, het verdwijnen van biotopen en te zachte winters. Op drie plaatsen zetten we vanaf eind januari schermen langs de zijkanten van de weg. Dat gebeurt in de Liedermeersweg, de Makegemstraat en de Zink. De dieren vallen s nachts in ingegraven emmers tegen de schermen en worden dan s avonds en s morgens door vrijwilligers eruit gehaald. Na determinatie laten we ze onmiddellijk weer vrij aan de kant van de voortplantingspoel. Onze gemeente is een van de meest amfibierijke van het land. Dat kunnen we zien aan tellingen die de vrijwilligers de laatste jaren overmaakten aan de werkgroep Hyla van vzw Natuurpunt. Vrijwilligers gezocht Wie geïnteresseerd is om mee te werken, kan contact opnemen met de dienst natuur- en milieueducatie. We spreken dan af hoe iemand kan helpen door s morgens of s avonds de dieren te determineren en over te zetten. Het is verboden om de dieren uit de emmers te halen opdat de telresultaten niet vervalst zouden worden en omdat het om beschermde diersoorten gaat. Het is verboden om gelijk welke inheemse beschermde amfibiesoort of zijn larven weg te halen uit zijn biotoop, te verkopen of te houden in een terrarium. Wens je ook in jouw straat een handje toe te steken, neem dan contact op met ons voor extra info. De schermen blijven opgesteld tot begin april. Voor de klas Goed om weten: wil je meer leren over amfibieën en onze overzetacties, dan kan je daar een klassikale les over aanvragen bij de dienst natuur- en milieueducatie. Geleide wandeling aan de overzetplaats in de Liedermeersweg Op 11 maart kan je een gratis rondleiding bijwonen aan deze amfibieënoverzetplaats. We starten aan de spoorwegbrug, aan het begin van de straat om 20 uur (straat Vogelasiel). Het weer moet wel meezitten: bel daarom het best twee dagen vóór de activiteit met de dienst natuur- en milieueducatie om te weten of er wel genoeg amfibieëntrek is. Info Dienst natuur- en milieueducatie Verlorenbroodstraat 106 A T Natuurpunt vzw Hyla-werkgroep,

9 infomagazine // februari Infoavonden thuiscomposteren Wie niet koos voor een gft-container maar dit voorjaar wenst te starten met thuiscomposteren, kan terecht op een van de infoavonden die de compostmeesters zullen verzorgen. Zij doen dat aan de hand van een diareeks en spreken uit eigen ervaring. Ook mensen die al thuiscomposteren maar nog met vragen zitten of twijfelen of ze wel goed bezig zijn, zijn welkom. De infoavonden vinden plaats op: maandag 7 februari in de parochiezaal van Schelderode, Gaversesteenweg 518 dinsdag 8 februari in de raadzaal van het gemeentehuis, Hundelgemsesteenweg 353 maandag 14 februari in de parochiezaal van Melsen, Kerkwegel 25 De infoavonden starten telkens om uur. Na afloop is er ruim voldoende tijd voor vragen. Ter gelegenheid van de kermis in Munte van 12 t.e.m. 14 februari zetten de compostmeesters op zaterdag- en zondagnamiddag en op maandagvoormiddag een infostand op over thuiscomposteren in het OC Munte, Ruspoel 1. Meer info Dienst afvalbeheer T Twijfel je nog om een compostvat of -bak aan te schaffen? Denk je dat een compostvat te klein is voor je tuin? Weet je niet wat gedaan met compost? Wat doe ik met gras? Mag dat in het vat? Hoe gezond zijn houtsnippers? Een recycler-grasmachine, bestaat dat echt? ZES REDENEN OM NAAR DE INFOAVONDEN TE KOMEN! Vanaf maart gescheiden ophaling restafval en gft-afval Restafval vanaf maart tweewekelijks opgehaald Samen met de invoering van de gftophaling verandert de ophaling van het gewone restafval. Dat zal vanaf dan slechts tweewekelijks worden opgehaald. Vanaf nu wordt de ene week gft, de andere week restafval opgehaald. Ophaling gft-afval Vanaf maart wordt groenten-, fruit- en tuinafval - vandaar de g-ft - gescheiden opgehaald. Je kan daarvoor gft-containers bestellen van 120 liter (gezin) en 40 liter (klein huishouden). Op jaarbasis zal het nieuwe systeem niet duurder uitkomen. Vergeet niet dat vanaf maart het restafval maar tweewekelijks wordt opgehaald. Uiteraard is composteren van gftafval een ideale manier om van je organische afval waardevol compost te maken en dat kost je helemaal niets, integendeel. Ook kippen leven van deze groenresten. Wat kost het? Gft-container: 15 euro waarborg (zowel voor 40 als 120 liter). Gft-sticker: 1,25 euro/120 l - 0,50 euro/40 l

10 10 infomagazine // februari 2011 Een gesprek met Adrienne Smesman Een opvoering van Wij Willen was een totaalspektakel

11 infomagazine // februari Een jeugd op de planken Adrienne Smesman begon mee te spelen in toneelvereniging Wij Willen toen ze 15, 16 jaar was. Een kleine tachtig jaar later blikt ze nog altijd vol enthousiasme terug op haar prille carrière op de lokale bühne. We bevinden ons in de jaren dertig, toen er nauwelijks automobielen reden op de Vlaamse wegen en de telefoon - de spreekdraad - zijn schuchtere intrede deed bij de notabelen van het dorp. Een tijd met een bloeiend verenigingsleven, toen zalen volliepen voor lokale voorstellingen. Componist en operettemaker Emiel Hullebroeck was toen net zo populair als Bart Peeters nu. Een getuigenis uit de eerste hand van het leven van weleer. Weet je nog wanneer je voor het eerst optrad met Wij Willen? Niet precies, het is ook heel lang geleden. Maar in 1934 of 1935 stond ik al op de scène. We traden toe onder het waakzaam oog van mijn vader, Emiel Smesman, die een van de stichtende leden van het gezelschap was. Ook mijn jongere zussen Agnes en Simone speelden mee, net als m n vader. Opgelet, nu klinkt dat allemaal normaal, maar het was toen uitzonderlijk dat meisjes of vrouwen mochten meespelen op het toneel. Mens, daar hebben ze moeilijk over gedaan! Waarom was het in de jaren dertig dan zo moeilijk voor vrouwen? De pastoor was er toen niet over te spreken dat er vrouwen meespeelden in het gezelschap. De goede zeden hè... Ondanks het feit dat mijn vader daar ook altijd aanwezig was! En dat was niet de enige controle. De leider van Wij Willen, de zoon van de koster, was een wreed strenge mens. Toch was al dat wantrouwen misplaatst. Nooit viel er een onvertogen woord, nooit gebeurden er rare zaken. Ezuu es t, Leontientje en nog veel meer. In 1937 brachten we zelfs een operette! Gemiddeld verzorgden we twee opvoeringen per jaar. Speelde muziek een belangrijke rol? We speelden onder andere de Vlaamse zangspelen van Emiel Hullebroeck. Zo herinner ik me Meisje van Zaventem, Cupido Dictator en Knokkelbeen. Andere voorstellingen waren onder andere Miranda, Hogerop en Op de purperen heide. Dat waren heel populaire opvoeringen waar veel volk voor opdaagde. Ons gezelschap speelde tot ver buiten de gemeente, we waren bekend volgens de normen van die tijd. We konden ook rekenen op goede muzikanten. We hadden een eigen symfonie, zoals we het begeleidende orkest noemden. Een opvoering van Wij Willen was een totaalspektakel. Lukte het om na de oorlog opnieuw de draad op te nemen? In 1940 speelden we ons laatste stuk, Miss Hobbs. Daarin speelden zelfs vijf vrouwen mee, de meeste mannen waren gemobiliseerd. Maar nadien was het afgelopen. Na de oorlog hebben we nog wel geprobeerd om het gezelschap nieuw leven in te blazen, maar dat is niet echt van de grond gekomen. We hebben wel nog een aantal voorstellingen in scholen gebracht, mede dankzij de inzet van Leo Volckaert, die regisseur was. Welke stukken brachten jullie zo al? Met En waar de sterre bleef stille staan bijvoorbeeld, een stuk van Felix Timmermans, hadden we veel succes (in 2010 ook knap verfilmd door Gust Van Den Berghe, red.). Andere opvoeringen waren De koning drinkt, (Eigenaar: Guido De Munter) Toneelvereniging Wij Willen bij de voorstelling En waar de sterre bleef stille staan... van Felix Timmermans. Boven links: Simonne Smesman, onder links: Alfons Matthys, volledig rechts: meester Jolie, tweede van rechts: Juul De Taeye.

12 12 infomagazine // februari 2011 Wij Willen: Merelbeeks toneel van 1897 tot 1941 In november 1897 besloten een aantal Vlaamsgezinde en katholieke Merelbekenaren een toneelkring op te richten met de naam Wij Willen. De maatschappij zou samenwerken met de harmonie Sint-Cecilia en telde bij de start achttien stichtende leden. Aimé De Schuytener, eigenaar van de stoomdrukkerij in het dorp, zette in 1899 het strenge reglement op papier, dat orde en stiptheid afdwong met tuchtstraffen en boetes. We leven namelijk nog in tijden waarin de dorpsherder liever geen vrouwen op de scène zag en iedereen de naleving van de goede zeden sterk in de gaten hield. Ezuu es t, Gij zult niet doden, Leontientje, De koning drinkt (1933), Da n es nie zuust. Op 14 april 1932 sloot de toneelvereniging aan bij het Algemeen Katholiek Vlaams Toneelverbond. Vanaf 1935 gingen de leden van Wij Willen ook meewerken aan Vlaamse acties en betogingen, onder andere te Brussel. In 1937 werd het veertigjarige bestaan gevierd met de opvoering Il vero amico van Carlo Goldoni (1750) en de operette Le 66 van Jacques Offenbach (1856). (eigenaar: Guido De Munter) Toneelvereniging Wij Willen tijdens de voorstelling van het stuk Hoger op. Eerste rij van links naar rechts: Juul Goetheyn, Agnes Smesman, Raimond Van Damme, Albrecht De Smedt, Domien Goedertier (met sigaar), Maurits De Wilde (met accordeon), Fons Matthys, Mariette Lagaert. Rechtstaand: Juul De Taeye. Drama, kluchtlied en zangspel Vanaf wanneer de toneelkring opvoeringen ging organiseren voor een groter publiek, is niet duidelijk. De oudste affiche die tot nu teruggevonden werd, dateert van 16 november In de Muziekzaal, gelegen aan Dijsegem, werden een drama, een kluchtlied en een zangspel georganiseerd. De harmonie bracht de inleiding. Het bijzondere aan de toneelavonden was het feit dat niet alleen toneel aan bod kwam maar ook muziek en liederen. Hiertoe werd in 1927 als onderafdeling een symfonieorkest van elf muzikanten opgericht met de naam Ik dien. De nadruk lag steeds op de Vlaamse roots zoals op 13 juli 1930 toen de herdenking van de Guldensporenslag in het drama Breydel en De Coninck herdacht werd op de speelplaats van de meisjesscholen aan de Molenhoek en de Kloosterstraat. Ook een reisje naar de IJzerbedevaart stond op het programma. Ezuu es t en Vlaamse strijd Vanaf 1930 ging de succesvolle toneelvereniging op verplaatsing en stonden ze op de planken in onder andere Melle en Sint-Martens-Latem. Onder de theaterstukken vinden we de volgende titels terug: De doode te paard (1930), Het wonderbare avontuur (1931), En waar de sterre bleef stille staan (1932), Het doek valt In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog begonnen moeilijke tijden voor de toneelgilde toen bijna alle spelers gemobiliseerd werden. Op 20 april vond de laatste toneelopvoering, Mariken van Nieumegen, in de Muziekzaal plaats ten voordele van Leo van den Broecke, wiens huis vernietigd was door beschietingen. De rollen werden vertolkt door Geert De Maertelaere, Leo Van Daele, Lea Van de Putte, Rachel Impe, Richard De Prijck, Juul De Seranno, Joris De Lobel, Dries Bettens, Roger Thienpont, Angela De Schamphelaere, Jef De Smedt, Romaan De Seranno, Marcel Impe, Cecilia Van Daele, Leo Van den Broecke en Luc Van Gotha. De regie was in handen van Leo Volckaert en Richard De Prijck, de belichting werd verzorgd door Geert Volckaert (uurwerkmaker) en het decor door Domien Goedertier (schrijnwerker). De muziek en zang stonden onder de leiding van Wies Pee en Alfons Volckaert (koster).

13 infomagazine // februari Een muts voor je huis GEZOCHT: te isoleren dak De gemeente organiseert samen met de MilieuAdviesWinkel het project Een muts voor je huis : een workshop waarin je alles te weten komt over correcte dakisolatie. Ben je een doehet-zelver, dan leer je de fijne kneepjes van het vak. Laat je de werkzaamheden door een aannemer uitvoeren, dan kom je te weten waarop je moet letten in de offerte. De workshop vindt plaats op een ongeïsoleerde zolder. Zo kunnen de deelnemers zich beter inleven met voorbeelden uit de praktijk. Een workshop duurt ongeveer vier uur: zo n 45 minuten theorie over isolatiematerialen en technieken, gevolgd door het eigenlijke werk. Gezocht: te isoleren dak Op zaterdag 30 april 2011 vindt de workshop een muts voor je huis plaats. We zoeken nog mensen die hun zolder ter beschikking willen stellen. Plan je isolatiewerken? Denk je eraan om op korte termijn jouw dak zelf te isoleren? Wens je hierover concrete tips en zelfs hulp? Geef je dan op als kandidaat en misschien kom de MilieuAdviesWinkel een handje toesteken! Het dak moet aan volgende voorwaarden voldoen: hellend dak met houtstructuur in goede staat onderdak aanwezig nog niet geïsoleerd makkelijk bereikbaar (geen te smalle zoldertrap) groot genoeg voor ongeveer 25 mensen (+/- 50 m²) verlichting en elektriciteit aanwezig Indien mogelijk ontvangen we graag enkele foto s, zodat de lesgever kan beoordelen of de zolder geschikt is. Wil jij je zolder ter beschikking stellen? Bezorg dan je gegevens en enkele foto s aan: Dienst milieu duurzaamheidsambtenaar T

14 14 infomagazine // februari 2011 Kies ook in 2011 voor het milieu en je portemonnee. Ongeveer 85 % van je huishoudelijk energieverbruik gaat naar warm water en verwarming. Door voor groene warmte te kiezen, kies je resoluut voor het milieu en je portemonnee. De overheid en netbeheerders steken een handje toe. Ook in 2011 kan je voor heel wat milieuvriendelijke maatregelen in en om je huis genieten van een premie. De verschillende premies zijn bovendien cumuleerbaar. Een overzichtje, inclusief de wijzigingen t.o.v. het voorbije jaar. 1. Premies van de distributienetbeheerder Eandis ONGEWIJZIGD 1. aardgaswasdroger: 250 euro 2. buitenmuurisolatie: 4 euro/m² met geregistreerd aannemer en 2 euro/m² doe-het-zelf 3. buitenzonwering: 10 euro/m² 4. condensatieketel op aardgas: 125 euro 5. dakisolatie: 4 euro/m² met geregistreerde aannemer en 2 euro/m² doe-het-zelf 6. domotica: 150 euro bestaande woning en 100 euro nieuwbouw 7. energieprestatiepeil nieuwbouwwoning of appartement E80 of E60: min. 400 euro en max euro 8. hoogrendementsbeglazing: 10 euro/m² 9. keukengeiser op aardgas: 100 euro 10. verbouwen volgens passiefhuis-principe: euro bestaande woning en 700 euro voor bestaand appartement 11. thermostaatkranen voor centrale verwarming: 5 euro/kraan 12. ventilatiesysteem met warmterecuperatie: 150 euro 13. warmtepomp type bodem/water of water/water: min. 850 euro en max euro 14. zonneboiler: 75 euro/m², min. 525 euro en max euro 15. CO-melder: 25 euro/stuk (max. 2 stuks) Meer info over de voorwaarden van deze maatregelen en voor de aanvraagformulieren kan je terecht op website van de netbeheerder of op Premies van de gemeente Merelbeke GEWIJZIGD 1. 3 uur gratis energievriendelijk bouwadvies bij de MilieuAdviesWinkel 2. infiltratievoorzieningen: max. 500 euro 3. groendaken: 31 euro per m² met max euro per gebouw 4. groenbemesters: 25 euro/ha (bedrijf in Merelbeke) en 12,5 euro/ha (bedrijf niet in Merelbeke) en max. 33 % van oppervlakte voor akkerbouw van landbouwers 5. katoenen luiers: 30 euro per aankoopschijf van 200 euro (of 10 % bij huur van een luierpakket) 6. aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen: afhankelijk van de aard van het gebruikte plantsoen en het type landschapselement, max. 745 euro per jaar 7. mulchmaaiers: 50 euro 8. hemelwaterinstallaties: max. 500 euro 9. zonneboilers: 15 % op de kostprijs met max. 400 euro 10. fotovoltaïsche zonnepanelen: 10 % op de kostprijs met max. 800 euro 11. passiefwoning: 1000 euro 12. nulenergiewoning: 2000 euro Meer info over de voorwaarden en premies vind je op of bij de dienst sociale zaken en huisvesting.

15 infomagazine // februari Premies van het Vlaams Gewest GEWIJZIGD 1. dakisolatiepremie: geen afzonderlijke aanvraag, Eandis (zie punt 5 van 1) stuurt subsidieaanvraag door naar Vlaams gewest 2. fotovoltaïsche zonnepanelen: wie hierin investeert krijgt per kwh geproduceerde stroom een vergoeding van 330 euro ( groenestroomcertificaten) en dat gedurende twintig jaar, zowel voor particulieren als voor bedrijven 3. verbeteringspremie of renovatiepremie voor woningen (o.a. dakwerken, buitenschrijnwerk, sanitaire installatie, elektrische installatie, gevelwerken, behandeling stijgvocht enz.): beide zijn afhankelijk van o.a. inkomen en zijn niet cumuleerbaar Meer info op en op of bel het gratis nummer 1700 (elke werkdag van 9 tot 19 u.). 4. Belastingsvermindering van de federale overheid (met geregistreerde aannemer) GEWIJZIGD Volgende fiscale voordelen voor energiebesparing blijven normaal gezien van kracht in 2011 (steeds met geregistreerde aannemer): (40 % van de uitgaven, maximaal euro voor inkomstenjaar 2010) 1. cv-ketel vervangen en onderhouden (condensatieketel, systeem van microwarmtekrachtkoppeling of stookketel op hout) 2. dakisolatie (GEEN vloer- en muurisolatie meer) 3. energieaudit 4. fotovoltaïsche zonnepanelen (maximaal 3600 euro) 5. geothermische warmtepomp 6. hoogrendementsbeglazing 7. thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdsindeling 8. zonneboiler (maximaal 3600 euro) 9. passiefhuis: (830 euro per jaar, gedurende tien opeenvolgende jaren) 10. lage-energiewoning: (420 euro per jaar, gedurende tien opeenvolgende jaren) 11. nulenergiewoning: (1660 euro per jaar, gedurende tien opeenvolgende jaren) Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de fiscale voordelen van een hypothecaire lening en van een energielening en geldt nog steeds het btw-tarief van 6 % voor de renovatie van woningen ouder dan vijf jaar. Meer info over de fiscale maatregelen voor energiebesparing en de voorwaarden kan je vinden op de website

16 16 infomagazine // februari 2011 Nieuwe tendensen in de recente Duitstalige literatuur Drie avondlezingen door Inge Arteel De politieke omwentelingen in Europa na 1989, de val van de Berlijnse Muur, lieten hun sporen na in het literaire landschap. Met name in de Duitstalige literatuur hebben zich de voorbije twintig jaar nieuwe trends afgetekend. Inge Arteel laat je kennismaken met de literatuur van het grootste Europese taalgebied: een boeiende ontmoeting! 1. Andere perspectieven op de Tweede Wereldoorlog De hereniging van West- en Oost-Duitsland en het einde van de Koude Oorlog hebben in de Duitse literatuur voor een verschuiving gezorgd in de kijk op de Tweede Wereldoorlog. Op literair-esthetisch vlak leidt dit tot een boom van zogenaamde generatieromans over WO II maar ook tot een toegenomen reflectie over de vraag hoe over WO II kan geschreven worden nu de directe getuigen stilaan verdwijnen. Daarnaast verschijnen ook romans die een complexer, zogenaamd menselijker beeld van de Duitse dader schilderen. Enkele van de auteurs die tijdens de eerste avond aan bod zullen komen: W. G. Sebald, Günter Grass, Uwe Timm, Rachel Seiffert, Bernhard Schlink en Marcel Beyer. 2. Terugblik op de DDR en de Wende De hereniging van West- en Oost-Duitsland in 1990 was vooral voor de bewoners van de DDR zeer ingrijpend. In de literatuur wordt volop teruggekeken naar het leven in de vroegere DDR, vanuit een perspectief dat kan gaan van nostalgische heimwee tot radicale afrekening met de vroegere staat. Begrippen als Heimat en den vreemde krijgen een nieuwe inhoud. Ook het Westen wordt vaak aan een kritische doorlichting onderworpen. Enkele namen van de auteurs die tijdens de tweede avond de revue passeren: Wolfgang Hilbig, Ingo Schulze, Julia Franck, Monika Maron enz. 3. De stemmen van de nieuwe Duitsers De politieke omwentelingen en socio-economische ontwikkelingen van de afgelopen decennia hebben ook gezorgd voor een sterke aanwezigheid van en een groeiende aandacht voor literatuur van auteurs met een migratieachtergrond: zowel auteurs die tot Duitstalige minderheden buiten Duitsland behoorden als Duitse auteurs met een oorspronkelijk niet-duitstalige achtergrond. Het is bij uitstek in deze literatuur dat wordt gereflecteerd over Heimat en den vreemde, over (Duitse) nationaliteit en interculturele identiteit, maar ook over het creatieve potentieel van de Duitse taal en over cultuur als een voortdurend veranderend proces. Enkele namen van auteurs die op de laatse avond worden besproken: Emine Sevgi Özdamar (Turkse roots), Wladimir Kaminer (Russische roots), Terézia Mora (Hongaars-Duits), Herta Müller (Roemeens-Duits) enz. Wie is wie? Inge Arteel studeerde Germaanse filologie in Gent en Wenen. Ze werkt als postdoctoraal onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar specialisaties zijn hedendaagse Duitstalige literatuur en theater. Ze vertaalt ook literatuur uit het Duits. data 3 woensdagen van 20 uur tot uur op 16, 23 en 30 maart 2011 plaats gemeentelijke bibliotheek, Dijsegem 1 bedrag 15 euro aantal deelnemers min. 10, max. 50 inschrijving balie bibliotheek, T of Meer info Bibliotheek, Dijsegem 1, T

17 infomagazine // februari 2011 Extra aandacht voor senioren en mensen met omnio-statuut Lessenreeks helpt je op weg met de computer 17 Op maat van senioren Gratis infosessies computer en internet We organiseren ook een aantal informatieve momenten. Die infosessies richten zich vooral tot senioren en zijn gratis. Je moet je wel vooraf inschrijven omdat de plaatsen beperkt zijn. Tax-on-web dinsdag 1 maart van 9 tot 12 uur Pc-banking dinsdag 1 maart van tot uur Socialenetwerken (Facebook e.a.) vrijdag 4 maart van 9 tot 12 uur Kopen en verkopen via internet vrijdag 4 maart van tot uur De eerste lessenreeks rond pc-gewenning (Ontdek de computer) en rond internet (Ontdek het internet, een samenwerking met IT-huis Gent) is ondertussen beëindigd. Tien kandidaten grepen de kans om op een zeer eenvoudige manier kennis te maken met de computer. Zij overwonnen hun schrik en kunnen op verkenning in de magische wereld van het internet en nog veel meer. De nieuwe lessen starten eind februari en richten zich in de eerste plaats tot mensen die in het gewone aanbod uit de boot vallen. De cursussen worden georganiseerd in samenwerking met het OCMW. Computers en internet hebben steeds meer impact op ons dagelijkse leven, legt leerkracht Hilde Meersman uit. Denk maar aan internetbankieren, onlineshopping, overheidsdocumenten opvragen enzovoort. Iedereen die aan onze cursus deelneemt, wil om verschillende redenen het werken met de computer onder de knie krijgen. De groep is leergierig, zowel jong als oud, opgeleid of niet, werkende of gepensioneerde, het maakt niet uit. De mensen die snel leren, helpen de mensen die iets meer hulp nodig hebben. Leeftijd of achtergrond speelt hierbij geen rol. Het is een leuke groep om les aan te geven. Nieuwe lessenreeksen Wij willen deze keer onze aandacht volledig richten op mensen die in het gewone cursusaanbod veelal uit de boot vallen. Daarom gaan wij, in nauwe samenwerking met de sociale dienst van het OCMW, op zoek naar diegenen die nooit de kans gekregen hebben om de computer te leren kennen, vertelt Vera Steenwinckel, waarnemend directrice van het seniorencentrum het Lindeken (OCMW Merelbeke). Onze medewerkers gaan zelf op zoek naar wie zich geen dure opleidingen kan permitteren of wie thuis geen computer heeft. Daarnaast willen wij de cursus aanbieden aan personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, het omnio-statuut. Denk je in die groep te zitten en heb je interesse voor deze cursus, neem dan contact op met het dienstencentrum. Je mag wel geen enkele voorkennis hebben, want anders kom je niet in aanmerking. Beide groepen waarnaar we op zoek zijn, kunnen gratis deelnemen. Enkel als er plaatsen over zijn, kunnen anderen zich inschrijven. Aan hen kan een kleine vergoeding worden gevraagd. Heb je interesse om meer te weten te Data en locatie De lessenreeks Ontdek de computer start op donderdag 24 februari 2011 Data lessen : 24 feb 3 maa 10 maa 17 maa 24 maa Data oefensessies : 31 maa 7 apr Van 8.30 tot uur Daarna wordt de lessenreeks Ontdek het internet gegeven. Die start op 14 april 2011 Data lessen : 14 apr 21 apr 28 apr 5 mei 12 mei Data oefensessies : 19 mei 26 mei Van 8.30 tot uur Alle lessen vinden plaats in de computerklas van het dienstencentrum. Dat is aan het clubhuis, gelegen op de hoek van de Kloosterstraat en de Poelstraat, bij de petanquepleinen. komen over die onderwerpen, neem dan contact op met het dienstencentrum en schrijf je in voor één of meerdere sessies. Info Lokaal dienstencentrum het Wilgenhof Poelstraat 37 T

18 18 infomagazine // februari 2011 Tennisinitiatie voor volwassenen Wie wil (beter) leren tennissen? Tennis Club Merelbeke biedt je de kans om te leren tennissen of om je spel te perfectioneren. Dat kan je tijdens acht lessen op dinsdag (13 of 14 uur). Met maximaal vier personen per terrein leer je alle tennistechnieken aan. RECHTZETTING Sneeuw en ijs verwijderen op je trottoir, het PWA helpt. In december viel er heel wat sneeuw. De gemeente zorgt er dan voor dat wegen en paden sneeuwvrij worden gemaakt. Maar ook als inwoner kan en moet je je duit in het zakje doen. Iedereen is verplicht om het trottoir voor zijn eigen woning sneeuw- en ijsvrij te houden. Dat alles staat in het algemeen politiereglement van de politiezone regio Rhode & Schelde. Omdat evenwel niet iedereen nog makkelijk zelf sneeuw of ijs kan ruimen (bijvoorbeeld wegens ziekte, ouderdom of een handicap), hebben het gemeentebestuur van Merelbeke en het PWA beslist om samen te werken en een nieuwe dienst aan te bieden: het ruimen van sneeuw en ijs. Bovendien kunnen 60-plussers en personen met een handicap die ouder zijn dan vijftig jaar tegen verlaagd tarief een medewerker van het PWA vragen om sneeuw of ijs voor hun huis of eigendom te ruimen. Ze moeten zelf wel over het nodige werkmateriaal beschikken. Als 60-plusser of 50-plusser met een handicap betaal je dan, na inschrijving, slechts 1 euro per uur! Meer info PWA Merelbeke Hundelgemsesteenweg 620/A Merelbeke T F Data 8, 15 en 22 februari 1, 15, 22 en 29 maart 5 april Inschrijven kan door 80 euro te storten op rekeningnummer Stuur dan ook een mail met naam, lesuur en de vermelding initiatie of vervolmaking naar gert. Je krijgt een bevestiging van de inschrijving. Info Dienst sport en recreatie Sportstraat 1 T

19 infomagazine // februari Grofvuilophalingen Vanaf 2011 énkel nog op afspraak en geen ophaling van oude metalen meer In 2011 haalt onze gemeente niet langer tweemaal per jaar grofvuil aan huis op. Vanaf nu kan je grofvuil laten ophalen of je kan het naar het containerpark brengen. Oude metalen worden niet meer opgehaald. Ook daarmee moet je naar het containerpark of je laat een schroothandelaar komen. Dat is samen besloten met IVM. Wat is grofvuil? Grofvuil is brandbaar afval dat niet in de restfractiezak kan en niet selectief wordt ingezameld voor recyclage. Het gaat om hoeveelheden die voortkomen uit huiselijk gebruik, dus geen bedrijfsafval. Het afval moet verhandelbaar zijn door twee personen (dus max. 2 meter lang en 60 kg zwaar). Herbruikbare goederen kunnen door de Kringwinkel worden opgehaald. Je kunt de Kringwinkel contacteren op nummer Bel voor ophaling Je geeft telefonisch op welke goederen je wilt aanbieden. Op basis van het aangeboden afval wordt een factuur opgemaakt. Na betaling ervan ontvang je een bevestiging van de ophaling en krijg je een concrete ophaaldag. Enkel het aangeboden afval, zoals het op de factuur is vermeld, zal worden opgehaald. Prijs De uiteindelijke ophaaldag kan enkele weken na de telefonische aangifte vallen. Hou hiermee rekening als je een reis of vakantie hebt gepland. Die dienstverlening kost je 20 euro (inclusief transport- en verwerkingskost). Hiervoor mag je maximaal 3 m³ grofvuil aanbieden. Per bijkomende m³ wordt 10 euro aangerekend. Geen oude metalen meer Verder heeft IVM beslist om vanaf 2011 géén oude metalen meer aan huis te laten ophalen. Dat betekent dus dat in onze gemeente de inzameling van het oud ijzer niet meer zal plaatsvinden. De huis-aan-huisophaling van oude metalen zorgde in het verleden vaak voor problemen met illegale ophalers die s nachts op onrechtmatige wijze grote stukken oud ijzer meenamen, waardoor de ophaling s anderendaags chaotisch verliep. Je kunt met de oude metalen steeds gratis op het containerpark terecht. Wie toch nog grote stukken metaalafval heeft en die niet op eigen kracht naar het containerpark kan brengen, neemt het best contact op met een lokale of regionale schroothandelaar. Meer info: IVM, T Meldingskaart Merelbeke,.../.../2011 Ik signaleer aan het gemeentebestuur dat Naam & adres (in drukletters a.u.b.) Tel. privé Gsm Tel. werk We reageren niet op anonieme meldingen! De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. U hebt het recht uw gegevens te raadplegen en te laten verbeteren.neem hiervoor contact op met de dienst raad en college. Bij de verwerking van uw gegevens houden wij rekening met de geldende regelgeving over de bescherming van de privacy. E...

20 20 infomagazine // februari 2011 Nieuwjaarsreceptie Port betaald door bestemmeling Gemeente Merelbeke Meldingskaart DA Hundelgemsesteenweg Merelbeke

Merelbeke. Infomagazine // Februari 2013

Merelbeke. Infomagazine // Februari 2013 Merelbeke Infomagazine // Februari 2013 04 Wordt Merelbeke de Slimste Gemeente? 11 Oproep animatoren vakantiespeelplein 16 Nieuw bestuur gaat van start! UiT Paassportkampen 2 INFOMAGAZINE // FEBRUARI 2013

Nadere informatie

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart Merelbeke Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart 2 INFOMAGAZINE // MAART 2014 In t Merelbeeks Kompasse

Nadere informatie

Merelbeke. Merelbeke. Infomagazine // Mei 2011. 08 Samenaankoop groene energie 11 Vul de gezonheidsenquête in!

Merelbeke. Merelbeke. Infomagazine // Mei 2011. 08 Samenaankoop groene energie 11 Vul de gezonheidsenquête in! Merelbeke Infomagazine // Mei 2011 Merelbeke 08 Samenaankoop groene energie 11 Vul de gezonheidsenquête in! 2 College van burgemeester en schepenen Burgemeester Filip Thienpont (CD&V / N-VA) algemeen beleid,

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

ARENDONK SPRINGLEVEND!

ARENDONK SPRINGLEVEND! bestuur vrije tijd burgerzaken technische dienst ruimtelijke ordening & milieu financiële dienst ARENDONK SPRINGLEVEND! www.arendonk.be nummer 2 jaargang 1 september 2011 Contactgegevens & openingsuren

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner HEERS Info GEMEENTE HEERS Paardkerkhofstraat 20 September 2012 Jaargang 26 HEERS Info 4 nummer voorwoord Inhoud Inhoud Het college van burgemeester en schepenen... 2 Gemeenteraadsbeslissingen... 2 De gemeente

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2013 MAAK KENNIS MET UW NIEUW BESTUUR Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Verantwoordelijke

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne 10 I 11 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne België - Belgique P.B. 8660 DE PANNE 1 3/9103 1 Inhoud Seniorenfeest in nieuw kleedje...p

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Beste wensen voor 2013!

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Beste wensen voor 2013! Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2013 Beste wensen voor 2013! Vraag tijdig je tussenkomst Minder Mobielen Vervoer aan GALM-project 2013 Wat verandert er voor

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD TWEEMAANDELIJKS MAART - APRIL 2015/ 43 JAARGANG - NR. 2 UW STAD

INFORMATIEBLAD TWEEMAANDELIJKS MAART - APRIL 2015/ 43 JAARGANG - NR. 2 UW STAD INFORMATIEBLAD TWEEMAANDELIJKS MAART - APRIL 2015/ 43 JAARGANG - NR. 2 UW STAD Uw advertentie hier? Nieuwpoort, Uw Stad 7.000 exemplaren 4 of 8 edities per jaar adverteren enkel voor Nieuwpoortse ondernemingen

Nadere informatie

Heuvelland. info. Voorstelling nieuw bestuur. Bezoek de commandobunker. Bib ontvangt Jan Verheyen. Let s do it in uw buurt. april 2013 Driemaandelijks

Heuvelland. info. Voorstelling nieuw bestuur. Bezoek de commandobunker. Bib ontvangt Jan Verheyen. Let s do it in uw buurt. april 2013 Driemaandelijks Heuvelland april 2013 Driemaandelijks info 110 - Voorstelling nieuw bestuur - Bezoek de commandobunker - Bib ontvangt Jan Verheyen - Let s do it in uw buurt Algemeen Voorstelling nieuw bestuur Het College

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // December 2013. 3 BIN Kwenenbos 8 Kerstverlichting made in Merelbeke 13 Wonen: verbeteringspremie

Merelbeke. Infomagazine // December 2013. 3 BIN Kwenenbos 8 Kerstverlichting made in Merelbeke 13 Wonen: verbeteringspremie Merelbeke Infomagazine // December 2013 3 BIN Kwenenbos 8 Kerstverlichting made in Merelbeke 13 Wonen: verbeteringspremie UiT taaldriedaagse in de bib Merelbeke_11-2013.indd 1 20/11/13 16:54 2 infomagazine

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // Mei 2013

Merelbeke. Infomagazine // Mei 2013 Merelbeke Infomagazine // Mei 2013 05 Infoavond groepsaankoop groene energie 10 Dossier wees voorbereid op noodsituaties 19 Reus Mondje Wollaert herrijst! UiT Kunst op pootjes Merelbeke_05-2013.indd 1

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

Ondernemen. Wie wordt Energiekampioen 2012? De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

Ondernemen. Wie wordt Energiekampioen 2012? De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Wie wordt Energiekampioen 2012? Geert Versnick (Eandis) over KMO s en energie Van leerjongen tot general manager Jaargang 66 - oktober/november/december

Nadere informatie

Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben.

Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben. Wonen: Getuigenissen: Ik ben eigenaar van een huis. Soms heb ik het gevoel dat ik nergens recht op heb, juist omdat ik een eigen huis heb. Mijn huis is al 60 jaar oud en het onderhoud is kostelijk. te

Nadere informatie

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten BELANGRIJKE MEDEDELING WENSEN VAN DE BURGEMEESTER NIEUW! GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD TOERISME WORD LID!

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten BELANGRIJKE MEDEDELING WENSEN VAN DE BURGEMEESTER NIEUW! GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD TOERISME WORD LID! G e m e e n t e l i j k e I n f o k r a n t M a l d e g e m v e r s c h i j n t 1 1 m a a l p e r j a a r v. u. : J o h a n D e R o o, H a r i n k w e g 1 4 A, 9 9 9 0 M a l d e g e m Infokrant JANUARI

Nadere informatie

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke]

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Jaargang 34 - nr. 174 - januari / februari 2015 INFOzonnebeke [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester De woondienst opent haar deuren

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 14 Interview Rachelle V. 20 PMD op containerparken. 08 Een sneeuwvrije. 22 Moppen tussen de bloesems

Glabbe KLAP. 14 Interview Rachelle V. 20 PMD op containerparken. 08 Een sneeuwvrije. 22 Moppen tussen de bloesems Februari 2010 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine drieëndertigste jaargang nummer 1 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: Jubilarissen in de bloemetjes gezet Houtverkoop

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 info C 0 M 100 Y 80 K 0 www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 Groene oasen van rust Begraafplaats Sint-Denijs Over Zwevegem MELDPUNT GEMEENTE: 0800 1 8550 Gemeente Zwevegem, Otegemstraat

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie