INFO. kmo-service.com. In dit nummer: Werknemersstatuut: Arbeiders versus bediende. Wedstrijd Zuinig met Energie. Groen hypothecair krediet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFO. kmo-service.com. In dit nummer: Werknemersstatuut: Arbeiders versus bediende. Wedstrijd Zuinig met Energie. Groen hypothecair krediet"

Transcriptie

1 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 1 INFO België-Belgique PB - PP BC kmo-service.com Driemaandelijks tijdschrift van KMO-Service Centrum 1e jaargang - 3e trimester nr.3 - P Verantwoordelijke uitgever R.Degroote - Wellekensstraat Aalst In dit nummer: Werknemersstatuut: Arbeiders versus bediende Wedstrijd Zuinig met Energie Groen hypothecair krediet Geraardsbergen Foto s: Saskia Verhoeven Winwin lening Solva bouwt eerste passiefstraat in België Foto Gaby Desmyter

2 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 2 Groen Plus Ten geleide Met genoegen bieden wij U hiermede ons derde tijdschrift waarin nogal wat aandacht wordt besteed aan de energiezuinige woning. Dit onderwerp vormt ook het thema voor de wedstrijd die door ons wordt georganiseerd, met de medewerking en ondersteuning van de VZW INFOBO. De precieze voorwaarden van deze wedstrijd, begiftigd met euro aan prijzen vindt U verder in dit tijdschrift of op onze website Als stad in de kijker gaat in dit nummer onze aandacht naar de stad Geraardsbergen, bekend van de mattentaarten, de muur van Geraardsbergen, Manneken-Pis etc Nu het jaareinde reeds in zicht is houden wij er ook aan U onze beste wensen aan te bieden voor het jaar 2011, met vooral een goede gezondheid en ook veel succes op commercieel en economisch gebied. De Groote René Coördinator Opstarten met advies en ondersteuning Open elke voormiddag van 9 uur tot 12 uur en op afspraak Wellekensstraat Aalst Tel Fax Tel Fax

3 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 3 Werknemersstatuut - Arbeider versus bediende Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden staat al een aantal jaren ter discussie, omdat het volgens sommigen archaïsch en discriminerend zou zijn. De arbeidsrechtbank van Brussel stelde hierover onlangs nog een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof[1]. We wachten evenwel nog op de uitspraak. harmoniseren van beide statuten is niet gemakkelijk. Enerzijds willen de vakbonden het statuut van de arbeiders opwaarderen zonder te raken aan de verworvenheden van de bedienden. En anderzijds vinden de werkgevers dat het bediendenstatuut te duur is. De weg is dus lang en moeilijk. Ook de sociale partners zijn er zich van bewust dat dit onderscheid op lange termijn moet verdwijnen, maar het Wie is arbeider, wie is bediende? De arbeidsovereenkomstenwet geeft een definitie van wie als arbeider en wie als bediende beschouwd moet worden. Een arbeider is een werknemer die in hoofdzaak handenarbeid verricht. Een bediende is een werknemer die in hoofdzaak hoofdarbeid of intellectuele arbeid verricht. de regels inzake de tenuitvoerlegging van de sancties (uitvoerbare kracht, verjaring, verval, termijnen, ). Samenvattende tabel Proefperiode Arbeiders 7 tot 14 dagen verlengd met de duur van deschorsingsperiodes tot maximum 21 dagen Bedienden 1 tot 12 maanden (maximum 6 of 12 maanden volgens de hoogte van het loon) verlengd met de totale duur van de schorsingen Beëindiging arbeidsovereenkomst tijdens proefperiode Tijdens eerste 7 dagen: mag enkel bij ernstige tekortkoming of in (schriftelijk bevestigd) overleg Na eerste 7 dagen: kan onmiddellijk en zonder opzeg of vergoeding op het einde van elke werkdag Na 7 dagen ongeschiktheid: verbreking zonder opzeg of vergoeding mogelijk Tijdens de 1ste maand: opzeg van 7 kalenderdagen Opgelet: opzeg kan ten vroegste eindigen op de laatste dag van de eerste maand Na de eerste maand en zolang de proef duurt: opzeg van 7 dagen 3

4 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 4 Opzegtermijn 35 tot 112 dagen naargelang de anciënniteit van de arbeider Opgelet: sectorale CAO's kunnen nog langere opzegtermijnen bepalen (tot zelfs 217 dagen) Lagere bedienden: minimum 3 maanden per schijf anciënniteit van 5 jaar Hogere bedienden: de opzegtermijn moet deze minima respecteren en rekening houden met de anciënniteit, leeftijd, het loon en de functie van de werknemer Aanvang opzegtermijn de maandag volgend op de dag waarop de opzegbrief geacht wordt ontvangen te zijn. de 1ste dag van de maand die volgt op de dag waarop de opzegbrief geacht wordt ontvangen te zijn Tegenopzeg onbestaande 1, 2 of 4 maanden afhankelijk van het loon van de bediende Moment van uitbetaling loon minimum 2 keer per maand met maximum 16 dagen tussen (betaling van een voorschot) maandelijks Carensdag Bij arbeidsongeschiktheid van minder dan 14 kalenderdagen wordt de eerste dag niet betaald Opgelet: is afgeschaft in bepaalde sectoren Wordt enkel toegepast voor bedienden in proeftijd of met een contract voor bepaalde duur of voor een bepaald werk van minder dan 3 maanden Gewaarborgd loon in geval van arbeidsongeschiktheid Normaal loon gedurende 7 dagen (+ carensdag bij minder dan 14 dagen afwezigheid) Normaal loon gedurende 30 dagen (zonder carensdag) Tijdelijke werkloosheid Mogelijkheid tot invoering van tijdelijke werkloosheid met eventueel bovenop de werkloosheidsuitkering een aanvullende vergoeding van het fonds voor bestaanszekerheid of de werkgever Opgelet: in sommige sectoren wordt de duur van de economische werkloosheid door een koninklijk besluit bepaald Onbestaande, behalve de tijdelijke schorsing in het kader van de crisismaatregelen (tot 30/09/10) en behoudens overmacht die zowel voor arbeiders als bedienden geldt 4

5 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 5 Vakantiegeld Betaald door de vakantiekas Berekend op het geheel van het ontvangen salaris tijdens het voorgaande jaar Betaald door de werkgever Berekend op het salaris van de maand waarin de vakantie wordt opgenomen Willekeurig ontslag Art. 63 van de arbeidsovereenkomstenwet Bewijslast ligt bij de werkgever Gesanctioneerd met forfaitaire vergoeding van 6 maanden loon Toepassing van het principe van rechtsmisbruik uit het gemeen recht Bewijslast ligt bij de bediende De sanctie hangt af van de bewezen schade Patronale socialezekerheids-bijdragen ±38,38% op 108 % van het brutoloon (108% omdat de werkgever zo de bijdragen voor het vakantiegeld betaalt) Opgelet: de patronale bijdrage kan variëren van sector tot sector, dit hangt af van de bijkomende bijdragen voor het sociaal fonds bvb. in de bouwsector betaalt men 13 à 15% extra, terwijl dit in de horeca maar 1,40 à 1,45% is. ± 32,38% van het brutoloon Opgelet: ook hier worden bijkomende bijdragen voor het sociaal fonds in rekening gebracht die variëren van sector tot sector Persoonlijke socialezekerheids-bijdragen 13,07% op 108% van het brutoloon 13,07% van het brutoloon Securex Sociaal Secretariaat - Legal17/08/2010 Keizersplein AALST [1] Arbeidsrechtbank Brussel, 22 april Lieven Nissens 5

6 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 6 ZUINIG met energie Neem deel aan de wedstrijd Zuinig met energie begiftigd met 5100 euro aan prijzen Voorwaarden en reglement verder in dit tijdschrift of op 6

7 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 7 Groen Wedstrijd Plus KMO-vormingsdienst organiseert een wedstrijd ZUINIG MET ENERGIE voor nieuwbouwwoningen met een E-peil tussen 60 en 30. De deelname is voorbehouden voor nieuwbouwwoningen in: Aalst, Affligem, Asse, Berlare, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Laarne, Lebbeke, lede, Lierde, Merchtem, Ninove, Opwijk, Sint-Lievens-Houtem, Viane, Wetteren, Wichelen, Zottegem, Zwalm. De woningen moeten aan volgende voorwaarden voldoen: Bouwheer en/of architect van de woning kunnen het initiatief nemen tot deelname aan de wedstrijd. Het inschrijvingsformulier moet door beide partijen ingevuld en ondertekend worden. Het inschrijvingsformulier is te verkrijgen op het secretariaat van KMO vormingsdienst of via de website De wedstrijd loopt van 1 januari 2011 tot 31 maart Er wordt een onafhankelijke jury aangeduid die de correctheid van de gegevens zal controleren. Deelnemers aan de wedstrijd gaan er mee akkoord dat een door de inrichters aangeduide deskundige de woning komt keuren/bekijken. In de loop van de maand april worden de winnaars bekend gemaakt. De eigenaar van de woning die de eerste prijs wint verdient 1200 euro, de architect 1000 euro. Er zijn 10 winnaars die een geldsom winnen, prijzen zijn niet inruilbaar of overdraagbaar aan derden. De prijzen zullen overhandigd worden tijdens een bijzondere prijsuitreiking. 1. Nieuwbouw 2. In gebruik genomen in de periode van 1 januari 2009 tot 31 december Bewijs van ingebruikname moet afgeleverd worden bij middel van de inschrijving in de bevolkingsregister, de aflevering van de bouwvergunning, en dit aangevuld met een verklaring op eer van de architect. 3. Enkel woningen met een E- peil tussen 60 en 30 komen in aanmerking. 4. Passiefwoningen met een E- peil lager dan 30 kunnen niet deelnemen. ZUINIG met energie 7

8 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 8 ZUINIG met energie Deelnemingsformulier Zuinig met energie Dhr. / Mevr. (Naam en voornaam) Straat en nummer Postcode en stad/gemeente Tel Optredend als bouwheer van de woning gelegen te Straat en nummer Postcode en stad/gemeente Schrijft zich hierbij in als deelnemer aan de wedstrijd Zuinig met energie Hij/zij verklaart hierbij: dat de woning in gebruik genomen werd op: Dat zijn/haar woning een E-peil heeft dat ligt tussen 60 en 30, namelijk:.... 8

9 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 9 Dat zijn / haar woning werd ontworpen en opgericht onder toezicht van architect en voegt in bijlage volgende documenten: 1) Uittreksel uit het bevolkingsregister met vermelding van de datum van inschrijving domicilie. 2) Energieattest afgeleverd door een bevoegde instantie of persoon die het E-Peil van de woning aantoont. De inschrijvende deelnemer verklaart door zijn inschrijving kennis te hebben genomen van het reglement en dit volledig te aanvaarden; Ondergetekende Architect van de woning zoals vermeld bevestigd de verklaringen van de bouwheer en bevestigd de juistheid. Hij verklaart ook kennis te hebben van het reglement en dit volledig te aanvaarden. Aldus opgesteld te op Handtekening architect, Handtekening,

10 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 10 10

11 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 11 Tom Seghers 11

12 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 12 Een houtskeletbouw is een perfecte formule voor een lage- energiewoning. Bij een hout skeletwoning bestaat de dragende structuur uit een geraamte van houten platen en balken. Eenmaal afgewerkt, zie je amper het verschil met een klassieke woning.de afwerking gebeurt bijvoorbeeld met een gevelsteen of een sierpleister. Maar wie er woont, merkt al snel een verschil in de energiefactuur. Energiezuinig Hout is een fantastische isolator, dat zorgt er voor dat hout skeletbouw zich perfect leent voor lage- energie woningen. Bij de meeste woningen worden de wanden en daken geïsoleerd met 22 cm minerale wol, de vloerplaat met 10 cm polystyreen. Hiermee halen alle de meeste woningen een E60-en K30 peil, wat beter is dan de wettelijke norm. Sinds januari 2010 zijn de normen rond energie prestaties nog strenger geworden. En die zullen in de toekomst alleen nog strenger worden. Toch zijn we er van overtuigd dat bij de standaard lage- energiewoningen de energieprestaties nog verbeterd kunnen worden via allerlei moderne technieken zoals ventilatie type D, warmtepompen in combinatie met vloerverwarming, zonneboilers of fotovoltai sche zonnecellen. Houtskeletbouw is gezond en ecologisch Huizen in houtskelet zijn gezond en ecologisch. Hout garandeert een zeer goede buffering van de luchtvochtigheid. Virussen,huisstofmijt en schimmels krijgen minder kans en de brandveiligheid is gegarandeerd. Hout is ook milieuvriendelijk omdat het hernieuwbaar is, ruim in voorraad en een lange levensduur heeft. Het lage energieverbruik van de woning draagt bij aan minder uitstoot en een beter milieu. Houtskeletbouw snel en betrouwbaar Naast de goede isolerende eigenschappen, heeft houtskeletbouw nog een aantal andere voordelen. De dragende houtstructuur is veel lichter dan bij een klassieke woning. Dit is interessant wanneer men een minder draag krachtige grond bezit of wanneer een verdiep op een bestaande woning moet geplaatst worden. Houtskelet is een droge methode van bouwen. De woningen dienen niet drooggestookt te worden zoals bij een traditionele woning. Eén van de belangrijkste punten bij houtskeletbouw is de snelheid van het bouwen. In principe is de woning volledig klaar binnen de 4 a 5 maand. Foto s: Saskia Verhoeven 12

13 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 13 Solva bouwt in Aalst de eerste passief straat SOLVA, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie, verkoopt en ontwikkelt bedrijventerreinen, realiseert verkavelingen en woningen en renoveert leegstaande bedrijfsgebouwen. Onlangs ontwikkelde SOLVA een nieuw en uniek woonproject in Aalst: het Binnenhof in de Botermelkstraat. Er worden 32 woningen gebouwd rond een grote en groene private tuin. Uniek in het project zijn de 7 passiefwoningen, die zo gebouwd zijn dat de energiefactuur praktisch nul wordt. Twee woningen zijn lage energie woningen. De betaalbaarheid van de woningen staat centraal. De verkoopprijs wordt beperkt tot de gemaakte kosten zodat zowel de terreinen als de gecreëerde woongelegenheden aan betaalbare prijzen kunnen worden aangeboden. Door deze realisatie wil SOLVA bijdragen tot de verhoging van het kwaliteitsniveau van de woningen in Aalst. De realisatie staat voor comfortabele woongelegenheden met een eigen karakter en veel variatie, allesbehalve eentonige standaardwoningen dus. Het project De gemeenschappelijke groene ruimte zorgt voor een rustige woonomgeving en biedt kinderen een veilige speelruimte. Rond de gemeenschappelijke ruimte werden 32 woningen opgetrokken die qua type zeer gedifferentieerd zijn. Zo zijn er 7 rijwoningen volgens het passiefwoonstprincipe en 2 lage energie woningen, telkens met 3 slaapkamers, 12 studio s met 1 slaapkamer en 11 rijwoningen (waarvan 5 halfopen) met 4 slaapkamers. Elke woning heeft een eigen tuin of een balkon in geval van de studio s boven Er is veel aandacht besteed aan de gedetailleerde en comfortabele inrichting. Voorts is er gelet op een zongerichte oriëntatie. Tel daar de alternatieve constructiewijzen, het milieuvriendelijke materiaalgebruik en de verbeterde isolatietechnieken bij en het resultaat is een praktische, zuinige woonst. Gemeenschappelijke ruimtes De 32 woningen van het woonproject staan ingepland deels rond een open, groene ruimte en deels rond een woonerf. Dankzij een ondergrondse parking die gemakkelijk toegankelijk is via de Botermelkstraat, blijven de groene ruimte en het woonerf maximaal verkeersarm. Rust en groen zijn dus kenmerkend voor de woonomgeving. Toch wordt ook met autobezit rekening gehouden, en zijn enkele centraal gelegen parkeerplaatsen voorzien voor bewoners en bezoekers. De groene ruimte is m2 groot en wordt gekenmerkt door een grote grasoppervlakte met daarop zitbankjes, speeltuigen en een petanquebaan. Deze groene ruimte verstevigt de sociale contacten en het gemeenschapsgevoel tussen de inwoners. Ze vormt ook een ideale en veilige speelruimte voor kinderen. Het woonerf en de centrale groene ruimte blijven eigendom van alle bewoners. Dit betekent dat de gemeenschap van eigenaars dient in te staan voor het onderhoud ervan. Hierdoor zijn de veiligheid en de sociale controle van het binnengebied gegarandeerd en wordt een rustig woonklimaat gerealiseerd. Er zijn eveneens 35 ondergrondse parkeerplaatsen die kunnen worden aangekocht. Veiligheid Het project biedt bovenal een veilige en besloten omgeving voor de kinderen. De centrale ruimte leent zich uitstekend tot speelplein waar de kleinsten kunnen ravotten terwijl de ouders zeer gemakkelijk een oogje in het zeil kunnen houden. Van verkeer hebben ze immers geen hinder. Voor meer inlichtingen kan U terecht op de website van SOLVA Of telefonisch op het nummer 053/ Karine Van Gijsegem SOLVA Zuid III, Industrielaan Aalst (Erembodegem) - Tel 053/

14 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 14 Lage energiewoning Een woning die aanzienlijk energiezuiniger is dan de conventionele woning is de lage energiewoning. Een dergelijke woning heeft een E- peil 60 en maximale K- waarde 30. Dit woningtype presteert dus beduidend beter dan een conventionele woning. Die prestaties worden bereikt door te investeren in een goede, oriëntatie, isolatie, luchtdichtheid en de compactheid van de woning alsook de verwarmingsinstallatie. Ook het beperken van leidingenafstand tussen ketel en kranen en verwarmingselementen speelt een grote rol bij het bepalen van het E- peil. De bouw van een lage energiewoning is bovendien heel realistisch. Je kan een conventionele woning bouwen in traditioneel metselwerk, de isolatiepakketten in de muur, vloer en dak zullen dikker zijn dan bij een gewone woning. De muurdikte komt dan al gauw op 40 cm door de 15 cm dikke isolatie in de muur. Uit werfcontroles sinds de invoering van de EPB- regeling blijkt dat we het in België nog altijd niet zo goed doen qua isolatie. De isolatie is hier dikwijls slecht geplaatst en de toegepaste diktes worden niet altijd gerespecteerd. Een energievriendelijk woning heeft ook een keerzijde van de medaille. Investeren in energiezuinigheid kost geld. Hoever kan je hierin gaan en het toch rendabel houden? Maar het is reeds bewezen: investeren in energiebesparing loont. Financieel gezien is E 60 het meest interessant. Wanneer je extra leent over een periode van 20 jaar om te investeren in energiebesparing, resulteert dit in een lagere energiefactuur. Je moet wel bepaalde Foto s: Saskia Verhoeven regels volgen om winst te kunnen realiseren. Het financiële optimum ligt bijvoorbeeld bij E 60 en de voorkeur gaat uit naar een rijwoning of een half open bebouwing. De woning moet juist georiënteerd zijn, goed geïsoleerd, en compact gebouwd. De manier van verwarmen en een goed afgestelde ketel spelen een grote rol. Lage energiewoning te Aalst Botermelkstraat, de eerste passiefstraat in België Project van SOLVA - 14

15 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 15 Groen De Geraardsbergse Plus mattentaart BGA of Europese erkenning beschermde geografische aanduiding! Olav Geerts Prince Broederchap van de Geraardsbergse Mattentaart Deze gastronomische specialiteit zou haar oorsprong hebben in de Middeleeuwen. Een 13de-eeuws troubadourlied gaat over matte of matton,woorden waarmee men gestremde melk bedoelde. Deze woorden werden zowel in het Frans en het Duits als in het Nederlands gebruikt. Maar wie is nu eigenlijk de uitvinder van de mattentaart? Er waren indertijd op de hoeven en landerijen geen koelplaatsen om de melk langere tijd te bewaren. Daarom maakten ze er onder andere matten van op basis van gestremde melk. Deze matten werden in gebak verwerkt en zo zou de mattentaart ontstaan zijn. In de 17de eeuw werden tijdens de kermis in de streek van Zuid-Oost- Vlaanderen, West-Brabant en Noord-Henegouwen mattentaarten gebakken maar niet zoals we ze nu kennen: ze hadden toen de vorm van onze huidige appelflappen, een halve maan of een schietspoel. In het jaar 1846 gaf de Geraardbergse bakker Francis Morre, die toen op de Paardenmarkt woonde, de mattentaarten hun huidige ronde vorm. Het zou nog 130 jaar duren alvorens deze Lekkernij het hele land en zelfs het buitenland zou veroveren. In 1978 stichtten enkele leden van de Geraardsbergse Bakkersbond de Broederschap van de Geraardsbergse Mattentaart omdat Geraardsbergen als bakermat van de Mattentaart in het gedrang kwam. Dankzij deze broederschap en de jaarlijkse Dag van de Mattentaart is deze delicatesse uitgegroeid tot een dagelijks verkrijgbaar ovenvers product, waarvoor vele dagjesmensen speciaal baar de Oudenbergstad afzakken. Ondanks het feit dat mattentaarten overal in België verkrijgbaar zijn, moet men voor de echte goede mattentaarten nog steeds in Geraardsbergen zelf zijn.sinds 15 februari 2007 kreeg de Geraardsbergse mattentaart het Meer info over Geraardsbergen vind je op of De eerste zondag van augustus is het feest van de lokale culinaire trots Manneken-Pis in Geraardsbergen Het beroemdste ventje uit de regio is zeker en vast Manneken-Pis. De oudste en tevens bekendste inwoner heeft al heel wat bezoekers over de vloer gekregen. Historisch onderzoek heeft bewezen dat het Geraardsbergs plassend manneken in 1459 werd geboren en dus de oudste burger van ons land is. Sinds 1984 zorgt de Broederschap van Manneken-Pis ervoor dat het steeds ruimer bekend raakt en dat zijn garderobe constant groeit. Een deel van de collectie van intussen meer dan 250 kostuumpjes is te bezichtigen in het Geraardbergse museum, een ander deel staat uitgestald in het nieuwe toeristische info kantoor De Permanensje 15

16 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 16 De muur van Geraardsbergen Al meer dan 60 jaar is de muur van Geraardsbergen de voorlaatste en vaak beslissende helling van de Ronde van Vlaanderen. Daarnaast is de muur ook in andere wedstrijden van groot belang. Denk maar aan de Ronde van Frankrijk, de omloop het volk en vele regionale koersen. De muur werd volledig heraangelegd in Op 110 meter boven de zeespiegel bevindt zich de Oudenberg, een heuvel waar menig fietser een tandje moet bijsteken op een sterk hellende kasseistrook met een hellingspercentage van 20%, bovendien liggen de kasseien horizontaal getrapt en maakt dit de beklimming extra zwaar. Voor de wandelaars onder ons bestaat de mogelijkheid de muur op te wandelen en kan men op zeven plaatsen even rusten en genieten van een vleugje kunst en literatuur. Op deze plaatsen staan monumenten met wielergedichten. Boven op de muur of de Oudenberg sta je op een heuveltop die boven alles in de omgeving uitsteekt. Er is de mogelijkheid om de neobarokke kapel van Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Oudenberg te bezoeken. Het mooiste zicht over de stad en de omgeving vind je terug achter de kapel. Van bij de oriëntatietafel heb je een prachtig zicht over de Dendervallei en bij mooi weer kan je tot in Ninove kijken. Je vind er ook de kolom van de Oudenberg, een arduinen zuil afkomstig van de oude stadspoorten die in 1862 werd afgebroken. De Oudenberg wordt dikwijls een getuigenheuvel genoemd. De meningen hieromtrent zijn verdeeld. Volgens sommigen zou het een grafheuvel kunnen zijn. Een mysterie blijft de nimmer droogstaande vijver helemaal aan de top. 16

17 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 17 Sociaal en bedrijvig Winterkoude Gezinnen die hun aardgasbudgetmeter niet meer kunnen opladen, zullen deze winter kunnen terugvallen op een minimumlevering, liet de Vlaamse regering recent weten. Zowat gezinnen zijn gebaat met deze maatregel waarvoor de Vlaamse ministers Freya Van den Bossche en Jo Vandeurzen samenwerken. Ongeveer Vlaamse gezinnen zullen tegen 2012 een budgetmeter hebben. Zeker dreigen deze winter zonder gas te vallen. Deze maatregel moet dat voorkomen. Samenlevingsopbouw vzw van haar kant stelt vragen bij de praktische uitvoering. De OCMW s zullen pas in actie kunnen schieten wanneer mensen al weken in de koude zitten. Ellen Dries en Mieke Clymans: Bovendien mag het probleem van de minimumlevering van aardgas dan wel het meest acuut zijn tijdens de winterperiode, ook daarbuiten zijn er koude en kille momenten waarop verwarming nodig is. En de noodzaak om te kunnen koken en wassen is al helemaal niet seizoensgebonden. Samenlevingsopbouw wil dat het systeem van de aardgasbudgetmeters naar behoren zou werken, wat thans niet het geval is. Meer over energie en armoede: 2011, Europees jaar van het vrijwilligerswerk Om het met de woorden van het Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur van de Europese Commissie te zeggen (beschikking nr. 2010/37/EG van 22 januari 2010): Vrijwilligerswerk is een van de belangrijkste uitingen van burgerparticipatie en democratie, waarbij Europese waarden zoals solidariteit en non-discriminatie in de praktijk worden gebracht en wordt bijgedragen aan de harmonieuze ontwikkeling van onze samenlevingen. Het speelt een belangrijke rol in zo uiteenlopende sectoren als onderwijs, jeugdzaken, cultuur, sport, milieu, gezondheid, sociale zorg, consumentenbescherming, humanitaire hulp, ontwikkelingsbeleid, onderzoek, gelijke kansen en externe betrekkingen. Tegelijkertijd is vrijwilligerswerk ook een belangrijke leermogelijkheid omdat het verrichten van vrijwilligerswerk de burgers toerust met nieuwe vaardigheden en hun saamhorigheidsgevoel versterkt. Vrijwilligerswerk heeft daarom twee voordelen: Het draagt bij tot de sociale samenhang in de samenleving met de resultaten die het behaalt en de solidariteitsbanden die het smeedt én Het komt de vrijwilligers zelf ten goede doordat het hun vaardigheden en hun persoonlijke ontwikkeling stimuleert. Deze twee voordelen leveren een reële bijdrage aan de sociale agenda van de EU, die tot doel heeft meer kansen te creëren voor de burgers in de EU, de toegang 17

18 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 18 tot hoogwaardige diensten te verbeteren en solidariteit te betuigen met de mensen die nadeel ondervinden van de veranderingen. In moeilijke economische tijden is het nog van groter belang dat de Europese Unie de waarde van vrijwilligerswerk erkent. Uit internationaal oogpunt is vrijwilligerswerk bovendien een uiting van solidariteit met de ontwikkelingswereld en een erkenning van de onderlinge afhankelijkheid van alle gemeenschappen in een steeds meer geglobaliseerde wereld. In Oost-Vlaanderen komt alvast een opmerkelijk initiatief: Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen De Provincie Oost-Vlaanderen en de Oost-Vlaamse Vormingplus-centra sloegen de handen in elkaar voor de oprichting van een provinciale Vrijwilligersacademie. Hierdoor kan het vormingsaanbod vanwege het Provinciaal Steunpunt voor Vrijwilligers uitbreiding nemen en over heel de provincie Oost-Vlaanderen georganiseerd worden. De Vrijwilligersacademie zal regelmatig korte, degelijke en op de praktijk gerichte informatiemomenten aanbieden, verzorgd door medewerkers van Vormingplus of externe deskundigen. Ze hebben plaats in Gent maar ook in het Waasland, de Vlaamse Ardennen, de Denderstreek en het Meetjesland. Programma: zie (doorklikken naar een Oost-Vlaams Vormingplus). Het goede doel, het goede voorbeeld V. was onderwijzer en wil zich als jonggepensioneerde inzetten voor een goed doel. Hij ontdekte groene zorg bij Steunpunt Welzijn. Regelmatig bezoekt hij kandidaat-zorgboeren en deelt hij hen mee hoe het is om iemand met een handicap of ziekte op te vangen op de boerderij. V. werkt in een fitnesscentrum. Ik wil gerust in het Wereldhuis eens Latijns-Amerikaanse dansen komen aanleren, liet ze enthousiast weten aan Steunpunt Welzijn. M. en D. zijn beide als vrijwilliger betrokken bij de voorbereidingen van het radioproject Puntkomma, dat in Aalst sociaal-creatieve programma s wil brengen. Er worden nog méér reporters gevraagd. Over deze en andere mogelijkheden tot origineel, eigentijds vrijwilligerswerk kan je steeds terecht bij: Steunpunt Welzijn, Wellekensstraat 45, 9300 Aalst Fietskoerierdienst voor mailings, folders, tijdschriften Huis aan huis of op adres In Aalst en omgeving sociale tewerkstelling - milieuvriendelijk - budgetvriendelijk Een initiatief van Steunpunt Welzijn, Wellekensstraat 45, 9300 Aalst

19 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 19 Financiële steun van Stichting tegen Kanker Patiënten die het moeilijk hebben om hun medische kosten te betalen kunnen voor financiële steun terecht bij de Stichting tegen Kanker. Recent verhoogde de stichting het criterium voor netto maandelijkse inkomsten. Deze bedraagt nu 1500 euro voor een alleenstaande en 2500 euro voor een gezin. Een aanvraag kan ingediend worden tot maximaal vijf jaar na de diagnose. Bij herval geldt de nieuwe diagnosedatum. Het minimumbedrag bedraagt 125 euro en het maximumbedrag 1000 euro per jaar. Nieuw is ook dat de aanvraag voortaan online kan gebeuren. De financiële crisis en de verenigingen Maar liefst een vierde van de verenigingen ondervindt negatieve gevolgen van de financiële crisis. Het meest geraakt zijn de culturele sector en kleinere organisaties. Dat concludeert het bureau Ipsos, dat voor de Koning Boudewijnstichting 315 verenigingen heeft ondervraagd. Het is de bedoeling dat via een jaarlijkse barometer de evolutie kan opgevolgd worden. De KBS herinnert eraan dat er in België ongeveer actieve verenigingen zijn, waaronder bijna met een of meer werknemers. De organisaties in de social profit vertegenwoordigen ongeveer 10,5 % van het betaald werk in ons land. Bobbie De Sleutel, Merelbeke, 2010 Gratis boekje voor kinderen van mensen die kampen met een verslaving. Voorleesboekje dat zich richt tot de kinderen van wie de ouders verslaafd zijn. Info : tel Foto Gaby Desmyter 19

20 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 20 De andere Beursvloer en Luik), dit onder impuls van de Koning Boudewijnstichting. Wat kunnen ondernemingen en lokale verenigingen voor elkaar betekenen? Na Brussel, Gent, Antwerpen, Luik, krijgt Aalst op 31 maart zijn Beursvloer. De Beursvloer is een evenement waarbij bedrijven en verenigingen (maatschappelijke organisaties) elkaar gedurende 2 uur ontmoeten en in een informele en dynamische sfeer matches maken tussen de vraag van de enen en het aanbod van de anderen. Bedrijven en verenigingen ruilen dus als het ware diensten en prestaties. Verschillende zaken kunnen hierbij aan bod komen: materialen, skills, faciliteiten, toegang tot netwerken, creativiteit, enz. Wat de Beursvloer origineel maakt, is het wederzijds karakter van de matches. Dit type van uitwisseling bestaat al in meerdere Europese buurlanden. Het "Beursvloeridee" is ontstaan in Nederland in Sinds 2006 worden er ook Beursvloeren georganiseerd in Duitsland, onder de naam "Gute Geschaefte". Het succes van het concept in deze twee landen (40 Beursvloeren per jaar in Nederland en 30 in Duitsland tot op vandaag) werd ook bij ons opgemerkt. In ons land vonden de twee eerste Beursvloeren plaats in 2008 (Antwerpen De Aalsterse Beursvloer is een initiatief van de stad Aalst in samenwerking met BNP Paribas Fortis, de Koning Boudewijnstichting, KPMG, Unizo, Voka, Hogeschool Gent en Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Ablo Blommaert en Denderland-Martin. De Win-winbeurs wordt verder gesteund door Lowie Alfons, Steunpunt Welzijn / LETS (1) en de Belgian Button Company. De Beursvloer is een ideale plaats om contacten te leggen. Enkele voorbeelden Een sportclub zoekt een trainingsruimte voor dinsdagavond. Een bedrijf heeft zijn pand ter beschikking gesteld en krijgt van de club voor drie medewerkers gratis training. Een jeugdbeweging zoekt een designer voor hun website. Een bedrijf springt bij en in ruil zorgt de jeugdbeweging voor animatie en kinderopvang op het bedrijfsfeest. Een natuurvereniging wil een nieuw, eigentijds logo. Een communicatiebureau zet zijn creatief talent hiervoor in en in ruil krijgen ze een begeleide wandeling door een natuurreservaat. De eerste Aalsterse Beursvloer vindt plaats op donderdagavond 31 maart 2011 in t Gasthuys, Stedelijk Museum Aalst, Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst. Inschrijven is verplicht: - tel Bekijk wat de Beursvloer kan betekenen voor jouw organisatie en registreer je vraag of aanbod voor 11 maart 2011 op Zie ook: 20

21 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 21 Voordelen De lage drempel: de Beursvloer staat open voor iedereen: van de bakker om de hoek tot de grote onderneming en van een kleine bewonersvereniging tot grote organisaties als Unicef of het Rode Kruis; De ondersteuning van het verenigingsleven door ondernemingen; Het lokale karakter (gemeente- of stadsniveau); De Beursvloer werkt in een gesloten circuit: er komt geen geld aan te pas; De ontmoetings- en netwerkkansen; De creatie van bruggen tussen de ondernemingswereld en het verenigingsleven; De ontwikkeling van competenties voor alle partijen. Voor de ondernemingen: Een antwoord bieden op een sociale doelstelling (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Corporate Social Responsibility); De kans om contacten te leggen en netwerken uit te bouwen; Beeldvorming / perceptie: een Beursvloer en de gerealiseerde matches krijgen veel media-aandacht; Het versterken van de groepsgeest door het betrekken van de werknemers (teambuilding); Bedrijven worden uitgedaagd om hun maatschappelijke rol te evalueren. Dit gaat veel verder dan verenigingen sponsoren: hier spreken we over een echt partnerschap tussen bedrijven en verenigingen waarbij we effectief kunnen spreken van een "winwin"-situatie! De verenigingen worden gestimuleerd om een onderneming niet enkel te zien als een 'bron van giften'; Het uitbreiden van het eigen netwerk. Voor de gemeente/stad: De Beursvloer is een aanvullend middel om tegemoet te komen aan de ondersteuningsvragen van de lokale verenigingen; De Beursvloer draagt bij tot een positief imago: "Ziedaar een dynamische stad die initiatieven organiseert om bedrijven en verenigingen dichter tot elkaar te brengen!"; De Beursvloer integreert zich in het lokale sociale / politieke leven Praktisch Gedurende de weken die het evenement voorafgaan maken de verenigingen en de ondernemingen hun aanbod over aan de organisator van de Beursvloer (vaak is dit de stad of gemeente). Tijdens de Beursvloer zorgt het organisatieteam voor de begeleiding van de deelnemers (vraag en aanbod) om een maximum aan matches te realiseren. Nadien is er een opvolging noodzakelijk om de realisatie van de matches na te gaan. Peter Dauwe (1) Steunpunt Welzijn vzw zorgt met LETS voor een sociaal systeem om diensten en goederen te ruilen. De deelnemers zijn personen of verenigingen. Het is een permanent systeem dat eveneens uitgaat van de wederkerigheid van de dienstverlening. Info: Voor de verenigingen: Een oplossing voor specifieke noden, zoals schilderwerken, ICT-materiaal, juridisch advies of catering tijdens een feest; 21

22 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 22 WINWINLENING Op 1 september 2006 is de Winwinlening, vroeger vriendenlening genoemd, in werking getreden. De overheid wil met deze lening startende KMO ers in Vlaanderen helpen door particulieren aan te moedigen hen geld te lenen. Wat is het grote voordeel? Startende ondernemers kunnen voordelig lenen en de kredietgever krijgt een belastingvoordeel van maximaal EUR en mocht de kredietnemer de lening niet kunnen terugbetalen dan krijgt men toch nog 30% terug via een éénmalige belastingvermindering. Als vriend, familielid kan je een startend bedrijf geld lenen en je krijgt hiervoor jaarlijks een belastingkorting van 2,5% van het geleende bedrag. Dit geld mag enkel gebruikt worden voor ondernemingsdoeleinden of beroepsactiviteiten. Deze achtergestelde lening (d.w.z. bij faillissement behoort u tot de laatste schuldeisers) bedraagt maximaal EUR, moet acht jaar lopen en moet in één keer terugbetaald worden. De kredietgever kan echter de lening vervroegd opeisen in bepaalde gevallen. De intresten moeten jaarlijks betaald worden op de vervaldatum. Deze worden berekend door het bedrag van de lening te vermenigvuldigen met de rentevoet, vastgelegd in de akte. Deze rentevoet mag echter niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet en niet lager dan de helft ervan. Vanaf 1 januari 2010 bedraagt de wettelijke rentevoet 3,25%. Voorwaarden waaraan de kredietnemer moet beantwoorden: - de voornaamste exploitatiezetel is gelegen in het Vlaamse Gewest - er werken minder dan 250 werknemers - de jaaromzet bedraagt minder dan 50 miljoen EUR of het balanstotaal minder dan 43 miljoen EUR - niet langer dan drie jaar ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of indien deze inschrijving niet vereist is - een zelfstandige die niet langer dan drie jaar is aangesloten bij een organisme voor de sociale zekerheid der zelfstandigen. Voorwaarden waaraan de kredietgever moet beantwoorden: - Is een natuurlijke persoon woonachtig in het Vlaamse Gewest die deze lening afsluit buiten het kader van zijn of haar handels- of beroepsactiviteiten - Mag geen werknemer zijn van de kredietnemer - Als de kredietnemer een zelfstandige is, kan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner niet de kredietgever zijn - Als de kredietnemer een vennootschap is, kan een zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van de vennootschap niet de kredietgever zijn alsook niet hun respectievelijke echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. - Gedurende de ganse looptijd kan de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere Winwinlening. - Opmerking: bij overlijden van de kredietgever wordt het recht op de éénmalige belastingvermindering overgedragen aan zijn of haar rechtverkrijgenden. Hoe afsluiten Via een onderhandse of notariële akte in drie originele exemplaren, waarvan één exemplaar voor kredietgever, één exemplaar voor kredietnemer en één exemplaar voor de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV). 22

23 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 23 Het exemplaar voor PMV moet bezorgd worden binnen één maand na het afsluiten van de lening. Als aan alle voorwaarden is voldaan zal PMV de akte registreren: het toekennen van een nummer en het opnemen in een register. Opgelet, om de fiscale aftrek van het eerste jaar niet te verliezen moet de begindatum van de Winwinlening in hetzelfde jaartal vallen als de ondertekening van de akte. Meer info kunt u bekomen op de website van PMV: Wenst u een persoonlijk onderhoud en/of een exemplaar van de Modelovereenkomst, kunt u een afspraak maken met: de heer René DE GROOTE, accountant op het nr of de heer Peter BOGAERT, boekhouder BIBF op het nr Wellekensstraat 45, 9300 Aalst VERDELER Scanndesk bvba Merestraat Erpe-Mere Tel fax gsm

24 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 24 Financiering sociaal statuut zelfstandigen staat onder druk De financiering van de sociale zekerheid van de zelfstandigen (het sociaal statuut) gebeurt in principe door de sociale bijdragen die de zelfstandigen betalen. Maar deze sociale bijdragen volstaan allang niet meer om de uitgaven te dekken. Er wordt steeds meer teruggegrepen naar andere inkomsten. Het gewicht van deze zogenaamde alternatieve financiering neemt steeds sneller toe. In deze bijdrage wordt dit in beeld gebracht. Het cijfermateriaal is afkomstig uit de jaarverslagen van het RSVZ. Ontvangsten versus uitgaven Op het eerste zicht lijkt de financiering van de sociale zekerheid van de zelfstandigen onder controle want de uitgaven liggen iets lager dan de inkomsten. Tabel 1: inkomsten versus uitgaven Ontvangsten Uitgaven Maar wanneer we de inkomstenzijde van naderbij bekijken dan krijgen we een ander beeld. De sociale bijdragen zijn goed iets meer dan 60% van de inkomsten. Dit is een achteruitgang in vergelijking met 5 jaar terug. Nochtans zijn er de voorbije jaren grote inspanningen geleverd om de inning van de sociale bijdragen te verhogen. In euro s uitgedrukt is er een stijgende tendens, maar het totaalgewicht van de sociale bijdragen in de inkomsten neemt af. De financieel economische crisis heeft deze tendens uiteraard nog versterkt. De tabel hieronder verduidelijkt deze evolutie. Tabel 2: evolutie van de ontvangsten sociaal statuut zelfstandige Evolutie van de ontvangsten Sociale bijdragen Rijkstoelage Alternatieve financiering Financiële opbrengsten en diversen Totaal ontvangsten Het is duidelijk dat zonder een jaarlijkse rijkstoelage en de alternatieve financiering het sociaal statuut budgettair met een probleem zit. Alternatieve financiering stijgt snel In tabel 3 wordt het gewicht berekend van de verschillende inkomstenbronnen van het sociaal statuut van de zelfstandigen. De berekening wordt gemaakt voor 2004 en Tabel 3: gewicht van de ontvangsten in het sociaal statuut van de zelfstandigen Gewicht van de ontvangsten Sociale bijdragen 61,6% 66,4% Rijkstoelage 23,0% 28,5% Alternatieve financiering 15,2% 4,9% Financiële opbrengsten en diversen 0,2% 0,2% Totaal ontvangsten 100% 100% In 2004 was de alternatieve financiering goed was voor 4,9% van de ontvangsten, in 2009 is dit al 15,2% geworden. Dat is een verdrievoudiging op 5 jaar tijd! In absolute cijfers uitgedrukt stroomt er 843 miljoen euro binnen via alternatieve financiering in het stelsel van de zelfstandigen, in 2004 was dit nog maar 180 miljoen euro. De alternatieve financiering haalt haar ontvangsten bij onder andere de BTW en de roerende voorheffing. De grafiek hieronder toont visueel de stijgende beweging van de alternatieve financiering sinds Het is opvallend met welk versneld tempo het stelsel van de zelfstandigen afhankelijker wordt van deze alternatieve financiering. 24

25 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 25 Grafiek: Evolutie alternatieve financiering tussen 2001 en 2009 Conclusie Het is duidelijk dat de sociale bijdragen van de zelfstandigen niet volstaan om de kosten te dekken van het sociaal statuut van de zelfstandigen. Omdat een verhoging van de sociale bijdragen niet wenselijk is wordt er gezocht naar alternatieve inkomsten. De voorlopige uitweg is de overheveling van inkomsten van BTW en roerende voorheffing naar het sociaal statuut. Maar je moet geen rekenwonder zijn om te beseffen dat een dergelijke stijging niet houdbaar is. De financiering van het sociaal statuut van de zelfstandigen komt dus steeds meer onder grote druk te staan. De vraag is dus niet of maar wel wanneer er maatregelen zullen genomen worden. Erop rekenen dat alles wel goed komt eens de crisis voorbij is, zal in elk geval een illusie zijn. Tom Lacres Adjunct-directeur Attentia SVF DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002 BETREFFENDE DE BESTRIJDING VAN DE BETALINGSACHTERSTAND BIJ HANDELSTRANSACTIES 1. Inleiding Schuldenaars die te laat betalen vormen voor het bedrijfsleven en vooral voor de KMO een zware en financiële last. De Belgische wetgever wil met bovengenoemde wet van 2/08/2002 B.S. 7/08/2002 buitensporige betalingstermijnen en achterstand verminderen om aldus de belangen van de kleine en middelgrote ondernemingen te verdedigen. Deze bespreking van de wet wordt dan ook beperkt tot dit verbintenisrechtelijk aspect. 2. Toepassingsgebied Het toepassingsgebied van de wet strekt zich uit tot de betalingen ter vergoeding van handelstransacties. Het gaat over transacties tussen ondernemingen onderling of tussen ondernemingen enerzijds en aanbestedende overheden of diensten anderzijds, waarbij goederen of diensten worden geleverd. 3. Specifieke bepalingen inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties Wettelijke betalingstermijn van 30 dagen Overeenkomstig artikel 4 van de wet dient elke betaling tot vergoeding van een handelstransactie te geschieden binnen een termijn van 30 dagen. Deze termijn kan beginnen lopen vanaf: a) De dag volgend op deze waarop de schuldenaar de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling heeft ontvangen. b) Zo de datum van ontvangst van de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling in feite niet vaststaat of indien de schuldenaar de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder ontvangt dan de goederen of diensten, begint de betalingstermijn van 30 dagen te lopen vanaf de dag volgend op die waarop de schuldenaar de goederen of diensten heeft ontvangen. c) Zo de wet of de overeenkomst tussen partijen 25

26 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 26 tenslotte voorziet in een procedure voor aanvaarding of controle van de geleverde goederen of gepresteerde diensten én indien de schuldenaar de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling voor of op de datum waarop de aanvaarding of controle plaatsvindt ontvangt, dan geldt als vertrekpunt de dag volgend op die van de aanvaarding of de controle. Meteen dient er op gewezen te worden dat partijen steeds contractueel een afwijkende betalingstermijn kunnen overeenkomen, hetgeen veelal gebeurt door opname van bedingen in de algemene contract- en factuurvoorwaarden. De contractsvrijheid van de partijen is evenwel niet absoluut. De rechter heeft steeds de bevoegdheid om, op verzoek van de schuldeiser, kennelijk onbillijke contractuele afwijkingen te herzien. Afschaffing verplichte ingebrekestelling om de moratoire interesten te doen lopen Zo de schuldenaar zijn betalingsverplichting niet nakomt, dan zal de schuldeiser vanaf de dag volgend op deze van het verstrijken van de betalingstermijn, van rechtswege en zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, recht hebben op de betaling van een interest. Terzake de betalingsverplichtingen waarop de wet van toepassing is, vormt de wettelijke regeling een uitzondering op het principe van art lid 3 B.W. dat bepaalt dat moratoire interesten slechts verschuldigd zijn vanaf de dag van de aanmaning tot betaling. Als uitzonderingsbepaling, niet enkel op het principe van art lid 3 B.W. maar ook op de als algemeen rechtsbeginsel erkende verplichting van voorafgaande ingebrekestelling, moet de bepaling van artikel 5 van de wet beperkend geïnterpreteerd worden. Enkel de loop van de moratoire interesten treedt in zonder ingebrekestelling. Er mag daarentegen verwacht worden dat de wettelijke regeling voor contractspartijen die geen handelaar zijn, doch wel onder het toepassingsgebied van de wet ressorteren omdat zij handelen in het kader van hun economische of beroepsmatige activiteit, wel ingrijpende gevolgen zal hebben. Wanneer een schuldeiser zelf in gebreke blijft zijn wettelijke en contractuele verplichtingen te honoreren, zal de schuldenaar rechtsgeldig de uitvoering van zijn betalingsverplichting kunnen opschorten voor zover deze reactie evenredig is met het in gebreke blijven van de schuldeiser. Is de niet nakoming van zijn verbintenis door de schuldenaar het gevolg van een overmachtsituatie, dan zal de schuldenaar niet gehouden zijn de schuldeiser te vergoeden voor de laattijdigheid van de betaling. BIjZONDERE WETTELIjKE INTERESTVOET De moratoire interest loopt tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. Waar de moratoire interesten voorheen werden berekend aan de wettelijke interestvoet van 7%, dient deze thans terzake de betalingsverplichtingen die onder het regime van de wet vallen berekend te worden als volgt: referentie-interestvoet Europese Centrale Bank + 7% = interestvoet, af te ronden naar het hogere halve procentpunt. D ze intrestvoet moet elke zes maanden opnieuw berekend worden, met name op 1 januari en 1 juli. In geval van betalingsachterstand dient voor elk van de betrokken periode de respectieve interestvoet op de hoofdsom berekend te worden. De referentie-interestvoet waarvan sprake is de meest recente interestvoet die door de Europese Centrale Bank werd toegepast voor basisherfinancieringstransacties in het voorafgaande halfjaar. De wet bepaalt dat de Minister van Financiën de aldus bepaalde interestvoet, alsmede iedere wijziging ervan, via een bericht in het Belgisch Staatsblad zal meedelen. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet gelden thans twee wettelijke interestvoeten. Met betrekking tot de betalingsverplichtingen die onder de toepassing van de nieuwe wet vallen, zal de interest van artikel 5 van de wet toegepast worden. Voor betalingsverplichtingen die niet onder het regime van de nieuwe wet ressorteren, blijft de wettelijke gemeenrechtelijke interestvoet van 7% onverkort van toepassing. Een steeds terugkerend gegeven in de nieuwe wet is het respect voor de contractsvrijheid van de partijen die steeds een van de wettelijke regeling afwijkende moratoire interest kunnen bedingen. Terzake dient het principe van de contractsvrijheid opnieuw genuanceerd te worden in die zin dat de rechter hetzij op grond van artikel 1153 lid 3 B.W. samen gelezen met artikel 1231 B.W., hetzij op grond van art. 7 van de nieuwe wet, over een matigingsrespectievelijk een herzieningsbevoegdheid beschikt. Recht op redelijke schadeloosstelling voor de invorderingskosten In uitvoering van artikel 3,1,e van de richtlijn werd door de Belgische wetgever in artikel 6 van de wet bepaald dat, 26

27 cover en binneblz:opmaak :47 Pagina 27 INTERESTVOET VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN BETALINGSACHTERSTAND BIJ HANDELSTRANSACTIES Periode Interestvoet Publicatiedatum ,00 % ,50 % ,50 % ,50 % ,50 % ,50 % ,50 % ,00 % ,00 % ,50 % ,50 % ,50 % ,50 % ,00 % ,00 % ,00 % behoudens indien partijen anders zijn overeengekomen, de schuldeiser, naast het recht op moratoire interest en onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten, recht heeft op een redelijke schadeloosstelling door de schuldenaar voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand. Er werd voorzien dat de Koning de maximumbedragen van deze redelijke schadeloosstelling voor invorderingskosten voor verschillende schuldniveaus kan vaststellen. Een zeer delicaat punt in de regeling is de vraag of de erelonen van de advocaat die de schuldeiser bijstaat bij de invordering van de achterstallige betalingen, kunnen verhaald worden op de schuldenaar, als zijnde invorderingskosten. Nu artikel 6 van de wet in het algemeen een schadeloosstelling voorziet voor alle relevante invorderingskosten lijkt het aannemelijk dat de kosten en erelonen van de advocaat, voor zover deze de redelijkheidstoets (relevant, transparant en in verhouding tot de schuldvordering) doorstaan, kunnen verhaald worden op de wanbetalende schuldenaar. Het lijkt aannemelijk dat art. 6 als uitzonderingsbepaling terzake een materie die de openbare orde raakt, eerder restrictief zal worden toegepast door de rechter. Suppletief recht contractsvrijheid herzieningsbevoegdheid van de rechter Artikel 7 van de wet voorziet daarom dat de rechter, op verzoek van de schuldeiser, de contractuele afspraken die afwijken van de bepalingen van de wet, kan herzien indien zij een kennelijke onbillijkheid jegens de schuldeiser inhouden, doch zonder aldus meer rechten aan de schuldeiser toe te kunnen kennen dan deze op basis van de wet zou kunnen genieten. 4. Besluit De Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verbetert de rechtspositie van de schuldeiser die geconfronteerd wordt met een wanbetalende schuldenaar gevoelig. De niet tijdig betaalde schuldeiser zal thans aanspraak kunnen maken op een verhoogde moratoire intrest die van rechtswege en zonder ingebrekestelling loopt vanaf het verstrijken van de uniform ingestelde wettelijke betalingstermijn en ziet de drempel om zijn schuldvordering in rechte te vorderen gevoelig verlaagd nu hij aanspraak kan maken op schadeloosstelling voor alle redelijke en relevante invorderingskosten. De praktijk zal uitwijzen hoever de rechters zullen gaan met betrekking tot de vergoeding van advocatenhonoraria. Er mag echter niet uit het oog worden verloren dat de wet de contractsvrijheid van de partijen nagenoeg volledig onverlet laat, zodat de bescherming van de wet in principe buiten toepassing moet worden gelaten bij andersluidende contractsbepalingen. Het gevaar is reëel dat veel schuldeisers zullen geconfronteerd worden met de bepalingen van hun eigen algemene verkoop- en factuurvoorwaarden die dateren van vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet en zich aldus verstoken zullen weten van de bescherming die de nieuwe wet hen biedt. In deze gevallen zullen de schuldeisers hun toevlucht moeten nemen tot het vragen van de herziening van hun eigen voorwaarden teneinde vooralsnog van de bescherming van de nieuwe wet te kunnen genieten. In de gegeven omstandigheden is het wellicht een gouden tip voor de schuldeisers hun contractsvoorwaarden na te zien en aan te passen in het licht van de nieuwe wet. 27

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE BASIS BEREKENING WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. -Wet van 05/05/1865 betreffende de lening

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2014: 2,75% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 20/01/2014. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. WETTELIJKE RENTEVOET WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES HOOGTE Voor het jaar 2016: 2,25 % Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 18/01/2016. - Tweede semester

Nadere informatie

WINWINLENING. de kredietgever:... ... ... [voornaam of voornamen, achternaam, straat en nummer, postnummer en gemeente, rijksregisternummer]

WINWINLENING. de kredietgever:... ... ... [voornaam of voornamen, achternaam, straat en nummer, postnummer en gemeente, rijksregisternummer] Modelovereenkomst WINWINLENING Kredietovereenkomst die voldoet aan de voorwaarden en voorschriften van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening ( Winwinleningdecreet ) tussen de kredietgever:......

Nadere informatie

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door.

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Wetgeving Nieuw Wetboek Economisch Recht De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Het boek dat de wet betreffende de marktpraktijken omzet

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon:

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon: aangeboden door www.boekhouder.be Trouwe lezers van onze website weten dat we enthousiast zijn over het systeem van de Winwinlening dat in 2006 boven de doopvont werd gehouden door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND. Contact ZZINLEIDING

PC Advocaten Nieuwsbrief DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND. Contact ZZINLEIDING DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND ZZINLEIDING Ongeveer 2,6% van alle facturen in de EU worden te laat of zelfs helemaal niet betaald. Vooral voor KMO s is dit problematisch gezien zij geen grote

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002 BETREFFENDE DE BESTRIJDING VAN DE BETALINGSACHTERSTAND BIJ HANDELSTRANSACTIES

DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002 BETREFFENDE DE BESTRIJDING VAN DE BETALINGSACHTERSTAND BIJ HANDELSTRANSACTIES 1 DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002 BETREFFENDE DE BESTRIJDING VAN DE BETALINGSACHTERSTAND BIJ HANDELSTRANSACTIES. INGRIJPENDE REGELGEVING VOOR DE PROFESSIONELE WANBETALER 1. Inleiding Het zal voor de meeste

Nadere informatie

1 van 6. Voorwaarden voor het sluiten van een Winwinlening. Aan welke voorwaarden moet de kredietnemer voldoen?

1 van 6. Voorwaarden voor het sluiten van een Winwinlening. Aan welke voorwaarden moet de kredietnemer voldoen? Winwinlening Voorwaarden voor het sluiten van een Winwinlening Aan welke moet de kredietnemer voldoen? Op de datum waarop hij een Winwinlening sluit, moet de kredietnemer een KMO zijn in Vlaanderen. Een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning Nieuwsbrief 2016/1 In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: - Fiscale voordelen 2 e woning - Winwinlening - Schijnzelfstandigheid - Kort gezegd Uw online pensioendossier Bijzondere rekening

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Per 16 maart 2013 zijn

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 6.9.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1820/2009, ingediend door José Maria Carrasco Cano (Spaanse nationaliteit), namens de "Asociación

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Wet op het eenheidsstatuut schaft het proefbeding af Datum 18 december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: schuldeiser en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden 1. Vereffening van de uitkering bij leven Sinds 1 januari 2016 kan in het stelsel van de loontrekkende werknemers het aanvullend

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE SOCIALE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN NIEUWE TECHNOLOGIEEN ------------------ Gelet op de

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 Op 1 januari 2018 treden de nieuwe, langere en voor de arbeiders in de bouwsector in werking. Hieronder worden de

Nadere informatie

PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen

PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen PUBLIEK & INSTITUTIONELEN VLAAMSE GEWEST 100% 100% 100% VPM LRM 73% 27% GIMV 50% 50% XL-FONDS 2009 1 Missie Stuwkracht geven aan projecten die belangrijk

Nadere informatie

PWA-cheques. Dienstencheques

PWA-cheques. Dienstencheques PWA-cheques Als U een rechtspersoon bent (vzw/school/land- of tuinbouwonderneming) of een privé-persoon kan U van PWAcheques gebruik maken. Voor privé-personen betreft het alle soorten thuishulp. Voor

Nadere informatie

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? Whitepaper Handvatten Incassokosten vanaf 2012 oktober 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Wanneer is de nieuwe regeling van toepassing? 4 1.1 Consument

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

WERKEN ALS KUNSTENAAR

WERKEN ALS KUNSTENAAR KUNSTENAAR Wie is kunstenaar?... 1 Werken als kunstenaar... 2 Werken via Tentoo... 2 De kleine vergoedingsregeling... 2 Artistieke prestatie VS het kunstenaarsstatuut... 4 Het Kunstenaarsstatuut... 5 De

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B. 11 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES OVER HET WETSVOORSTEL Nr. 51/0122 TOT WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK, WAT DE INTERESTEN EN SCHADEBEDINGEN BIJ CONTRACTUELE WANUITVOERING BETREFT

Nadere informatie

Externe FAQ betreffende de Winwinleningen. Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2. Wat bij foute ingave tijdens de online-registratie?...

Externe FAQ betreffende de Winwinleningen. Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2. Wat bij foute ingave tijdens de online-registratie?... Externe FAQ betreffende de Winwinleningen 1 van 9 Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2 Zijn er kosten verbonden aan de registratie van een Winwinlening?... 2 Hoeveel tijd heb ik tussen het afsluiten

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

hebben op het hierna vermeld raamakkoord voor de haven van Zeebrugge afgesloten.

hebben op het hierna vermeld raamakkoord voor de haven van Zeebrugge afgesloten. PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE COLLECTIEVE VAN 06.09.1999 HOUDENDE EEN RAAMAKKOORD VOOR AANVULLENDE EN LOGISTIEKE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE De vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité

Nadere informatie

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen Gewaarborgd inkomen professionelen Zekerheid voor uw inkomen Intro Zekerheid dankzij Gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschikt worden als gevolg van een ziekte of een ongeval. Het is ook financieel een zware

Nadere informatie

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen Woningbouw De woningbouwwet poogt de misbruiken die in de bouwsector bestonden en die het burgerlijk wetboek niet konden voorzien, te sanctioneren en te elimineren. De wet vormt een dwingende aanvulling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDS STATUUT Dirk Heylen Ludo Vermeulen Ivo Verreyt Antwerpen Cambridge De beëindiging

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel

Sectoraal pensioenstelsel Sectoraal pensioenstelsel CAO van 15 maart 2016 gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van de scheikundige

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD TUSSEN:..., met maatschappelijke zetel te..., ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer...; hierna genoemd

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro.

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 579 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 juni aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Winwinlening - Stand van zaken De winwinlening werd in 2006

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Beroepsopleidingen van Realisatie Trainingen

Algemene voorwaarden Beroepsopleidingen van Realisatie Trainingen Algemene voorwaarden Beroepsopleidingen van Algemene voorwaarden bij inschrijven postadres: mob: 06-160.157.27 bankrekeningnr. NL75TRIO0197748708 t.n.v. te Apeldoorn KvK nr 08115987 BTW nr: 0775-19358-B01

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update januari 2015 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar in januari

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie