Mei Fiets naar de winkel en val in de prijzen! p.20. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.13. Vraag de Kids-ID tijdig aan! p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mei 2010. Fiets naar de winkel en val in de prijzen! p.20. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.13. Vraag de Kids-ID tijdig aan! p."

Transcriptie

1 de Vraag de Kids-ID tijdig aan! p.3 Energiebesparende premies voor particulieren p.8 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.13 Fiets naar de winkel en val in de prijzen! p.20 Mei 2010

2 sint-laureins info 2 voorwoord Beste inwoners, Regelmatig ontvangen wij op de gemeente klachten dat er heel wat zwerfvuil zoals lege flesjes en papieren zakjes van etensresten enz.. worden achtergelaten in de open ruimte. Ook bij de recente zwerfvuilactie bleek hoeveel afvalresten men langs de straten en wegbermen vindt. 80% van het zwerfvuil bestaat uit blikjes. Overlast van zwerfvuil en sluikstortingen zijn steeds meer voorkomende vormen van verstoringen van het rustige en aangenaam leven zowel in de publieke ruimten als in de privé-sfeer. Ikzelf, raadsleden de korpschef van de politie, worden rechtstreeks of onrechtstreeks aangesproken hierover. Tegenwoordig krijgen we ook verschillende telefonische klachten over hinderlijke rook ten gevolge van het verbranden van afval en plastic in de tuin of op de velden. Er zijn verschillende wetgevingen die het verbranden in open lucht verbieden. Volgens het veldwetboek is het verboden om vuur aan te steken op minder dan 100 m afstand van huizen, bomen, hagen,. Plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onderhoud tuinen of eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden mogen worden verbrand maar dan wel op 100 m afstand. In woonzones is afval verbranden niet toegelaten. Afval verbranden in de tuin is veel schadelijker dan we denken. Het verbranden van afval doet dioxines, zware metalen, roet en tal van andere schadelijke stoffen ontstaan die niet alleen hinderlijk zijn, maar ook ongezond, zowel voor de stoker als de bewoners in de wijde omgeving. Ook paarden en runderen kunnen deze schadelijke stoffen opnemen waardoor dit in de voedselketen terecht kan komen. Laten we daarom zorg dragen voor ons leefmilieu en stoppen met deze slechte gewoonte. We willen graag onze gemeente proper houden. Op de gemeente zijn brochures verkrijgbaar over de schadelijke gevolgen van sluikverbranding en tips over de brandstoffen die wel mogen verbrand worden. Annick Willems Burgemeester 2 VOORWOORD 3 Administratie 4 Milieu 10 LANDBOUW 10 JEUGD 11 SPORT 13 TOERISME 13 CULTUUR 15 BIBLIOTHEEK 16 GEMEENTERAADSBESLUITEN 18 SOCIAAL BELEID / WELZIJN / GEZONDHEIDSZORG 19 VOORBIJ de beperking 19 MOBILITEIT / VEILIGHEID 21 ALGEMENE INFO 23 ACTIVITEITENKALENDER Spreekuur van de burgemeester Het vaste spreekuur van de burgemeester is op maandag van 9u30 tot 11u in het gemeentehuis te Sint-Laureins. Het is wenselijk om vooraf een telefoontje te geven naar het gemeentehuis op het telefoonnummer Voor uitzonderlijke afspraken kan u bellen op haar privé-nummer verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Willems Annick P/a Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins

3 sint-laureins info 3 administratie Sluitingsdagen van het gemeentehuis, dienst vrije tijd en bibliotheek Het gemeentehuis te Sint-Laureins en de dienst Vrije Tijd zullen gesloten zijn op : donderdag 13 mei 2010 vrijdag 14 mei 2010 maandag 24 mei 2010 De bibliotheek te Sint-Laureins zal gesloten zijn op : zaterdag 1 mei 2010 donderdag 13 mei 2010 maandag 24 mei 2010 De bibliotheek te Watervliet zal gesloten zijn op : zondag 23 mei 2010 Vraag de KIDS-ID tijdig aan! Ouders kunnen voor hun kinderen jonger dan twaalf jaar een elektronische identiteitskaart of kids-id aanvragen. Deze kids- ID is een zeer goed beveiligd identiteits-/ reisdocument en is geldig in heel Europa. Het bevat alle identiteitsgegevens en een foto van het kind. Hoe de kids-id aanvragen? De ouder dient zich met het kind aan te melden bij de dienst burgerzaken van de gemeente met een pasfoto van het kind. Kostprijzen en leveringstermijnen - De gewone procedure (drietal weken) kost 4 euro, - De spoedprocedure (drie werkdagen) kost 107 euro, - De extreme spoedprocedure (twee werkdagen) kost 171 euro. Vraag aldus tijdig de kids-id aan! In uitzonderlijke gevallen (zie verder) kunt u een voorlopig identiteitsbewijs voor kinderen aanvragen dat dezelfde dag nog kan worden afgehaald bij de regionale afvaardiging van het Rijksregister in Gent. Dat document is slechts twee maanden geldig en is enkel te gebruiken in een aantal landen. Uitzonderlijk gevallen zijn : - uitzonderlijke omstandigheden waardoor u duidelijk niet op voorhand kon weten dat u dringend met uw kinderen naar het buitenland moet reizen. Bijvoorbeeld een overlijden, een spoedoperatie of een ander geval van overmacht dat een dringende en onvoorziene verplaatsing vergt naar het buitenland, - wanneer minstens vijftien dagen voordien een kids-id werd aangevraagd, maar de gemeente de kaart niet tijdig heeft ontvangen, - als uw kind al een kids-id heeft, maar dit document in de vijftien dagen voor uw vertrek naar het buitenland gestolen werd, verloren ging of onherroepelijk werd beschadigd. Prijsaanpassing elektronische identiteitskaart Vanaf 01 april 2010 heeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een wijziging doorgevoerd aan de prijs voor de opmaak van de diverse elektronische identiteitskaarten. Hierbij een overzicht van de verschillende tarieven vanaf 01 april : Elektronische Identiteitskaart Elektronische Vreemdelingenkaart Kids-ID Gewone procedure 13 euro 13 euro 4 euro Spoedprocedure (zeer dringend) 178 euro 178 euro 171 euro Spoedprocedure (dringend) 114 euro 114 euro 107 euro

4 sint-laureins info 4 Vraag uw documenten aan via het E-loket! Via de website van het gemeentebestuur - waar nu reeds heel wat nuttige informatie te vinden is - kan de internet-gebruiker nog steeds - 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 - beroep doen op de diensten van een automatisch loket : het E-loket. Dit loket bevat zeer uitgebreide maar vlot leesbare informatie in verband met alle verrichtingen die gebeuren in de dienst burgerzaken van onze gemeente. Je kan er beroep doen op drie diensten namelijk bevolking, burgerlijke stand en meldingskaarten. Inwoners kunnen via deze elektronische dienstverlening documenten aanvragen, formulieren invullen en opsturen, verblijfsveranderingen aangeven, enz. Je kan de nieuwe elektronische identiteitskaart gebruiken als identificatiemiddel als je over een kaartlezer beschikt. Heb je deze kaartlezer niet dan kan je je altijd identificeren met je rijksregisternummer. (staat vermeld op de keerzijde van uw identiteitskaart en ook op de SIS-kaart) Ongetwijfeld komen binnen afzienbare tijd andere toepassingen en andere diensten in aanmerking om via deze communicatievorm het contact met de burger te versoepelen. In elk geval is het E-loket een verdere stap in ons streven naar een optimale dienstverlening voor onze inwoners. Hebt u vragen neem dan contact op de dienst Burgerzaken, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins tel. 09/ meer info over De identiteitskaarten en e-loket : Dienst Burgerzaken, tel. 09/ Gemeentelijk ophaalpunt groenafval MILIEU Op het ophaalpunt groenafval kan men enkel terecht met tuinafval en snoeiresten. Er worden geen volledige bomen en struiken aanvaard. Deze moeten eerst ingekort worden. Maximale lengte van de takken : 3 meter, maximale dikte van de takken : 15 cm. Het ophaalpunt groenafval gelegen in de Bisdomstraat (tussen huisnummer 35 en 37) is open: vanaf 01 mei 2010 tot en met 30 september 2010 op woensdag van uur tot uur en op zaterdag van uur tot uur. OPGELET : OP ZATERDAG 05 JUNI 2010 ZAL HET OPHAALPUNT GROEN UITZONDERLIJK GESLOTEN ZIJN VANAF UUR WEGENS DE PLAATSELIJKE TRIATLON KGA Zaterdag 08 mei en zaterdag 03 juli tot uur Sint-Laureins parking gemeentehuis tot uur Sint-Margriete parking kerk tot uur Sint-Jan-in-Eremo parking Bentille tot uur Watervliet Stee tot uur Waterland-Oudeman parking gemeentehuis

5 sint-laureins info 5 Milieupark in opbouw De gemeente zal in de loop van het najaar 2010 een gloednieuw milieupark openen. Momenteel is men bezig met de aanleg van het park, gelegen in de Sint-Jansstraat 14, te 9982 Sint-Jan-in- Eremo, vlak bij de werkplaats van de technische dienst. Rond het milieupark wordt een groenzone aangelegd. Burgers zullen met allerlei afval terecht kunnen op het milieupark. Een groot deel van de afvalfracties die kunnen gerecycleerd worden of waarvan de verwerkingskosten laag zijn, zullen gratis kunnen worden aangeboden. Voor fracties met een hoge verwerkingskost of afval dat enkel kan gestort worden, zal een bepaald tarief aangerekend worden. Er zal een ander tarief aangerekend worden afhankelijk van de verwerkingskostprijs. De gemeente besliste eerder al om geen forfaitaire huisvuilbelasting meer te innen. Deze belasting van 38 euro per gezin werd vanaf 1/01/2009 afgeschaft. Op die manier wordt het principe de vervuiler betaalt ten volle toegepast. Hoe meer betalende fracties je naar het milieupark brengt, hoe meer je moet betalen. Wie afval preventief weert, zal minder naar het containerpark moeten en dus minder moeten betalen voor afvalverwerking. Het milieupark zal toegankelijk zijn voor alle inwoners van de gemeente. Zij zullen zich door middel van hun identiteitskaart moeten aanmelden aan de toegang. Daar zal de parkwachter ingeven welke afvalstoffen de bezoeker heeft meegebracht. Bij het verlaten van het park dient de bezoeker onmiddellijk te betalen aan de betaalterminal. Ook huurders en bouwers die nog niet ingeschreven zijn in de gemeente, maar die kunnen aantonen dat ze een woning hebben gekocht of gehuurd op grondgebied van Sint-Laureins, zullen toegang krijgen tot het milieupark. Hiervoor zullen zij echter eerst een toegangsbadge moeten aanvragen op het gemeentehuis. Hetzelfde geldt voor scholen, verenigingen en KMO s. Op dit ogenblik kan men echter nog geen badge bekomen! Zelfstandigen en KMO s die een exploitatie-adres in de gemeente hebben, kunnen met hun bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval eveneens op het milieupark terecht. Via de volgende edities van de Klaroen en via de gemeentelijke Zonder is gezonder: ook bij u thuis! Het gebruik van pesticiden is schadelijk voor het milieu en voor de gezondheid: daar is geen speld tussen te krijgen! Daarom maken alle openbare besturen er werk van om tegen eind 2014 geen pesticiden meer te gebruiken. Dit is namelijk vastgelegd in een decreet. Een geleidelijke afbouw van het gebruik van pesticiden wordt gerealiseerd, ook in Sint-Laureins. Maar ook burgers kunnen hiernaar streven! In veel gevallen wordt te snel gebruik gemaakt van een chemisch middel om onkruiden, insecten of schimmels te bestrijden, zonder eerst een meer milieuvriendelijke methode toe te passen. Op het gemeentehuis ligt volgende brochure ter beschikking: Ongewenste gasten in je huis of tuin met praktische tips om insecten op een mens- en milieuvriendelijke manier te weren. Indien u het wel nog nodig acht om pesticiden te gebruiken, dan is het uiterst belangrijk dat dit op een zorgvuldige manier gebeurt. Lees aandachtig het etiket en doseer het product juist. In de folder Lees het etiket, voor uw eigen veiligheid, uit respect voor het milieu en om te besparen, vind je meer info hierover. Bij veel mensen staan thuis ook soms nog resten van pesticiden op de plank die men niet meer gebruikt. Om je gezondheid en die van je huisgenoten te beschermen, kan je ze beter niet bijhouden. Daarom een oproep om deze restanten en eventueel lege verpakkingen van bestrijdingsmiddelen mee te geven met de wijkinzamelingen voor KGA (klein gevaarlijk afval). KGA wordt tweemaandelijks ingezameld, de data en inzamellocaties vind je op de ophaalkalender. Meer achtergrondinformatie over het gebruik van pesticiden vind je op: en op

6 sint-laureins info 6 Stook je gezondheid niet op! Het verbranden van afval is verboden! Het zorgt voor rook- en geurhinder en het is ook bijzonder schadelijk voor de gezondheid en dit niet alleen voor de stoker zelf, maar ook voor de buren. Bij verbranding van afval komen dioxines, PAK s, fijn stof en zware metalen vrij. Onderzoek heeft uitgewezen dat 55% van alle dioxine-uitstoot in Vlaanderen afkomstig is van sluikstoken. Deze stoffen stapelen zich op in lichaamsvetten, waardoor gezondheidsproblemen niet onmiddellijk maar jaren later kunnen voorkomen. Het verbanden van afval is verboden en dit zowel in tonnetjes of haarden in de tuin als in kachels binnenshuis! Bij overtredingen kan hiertegen proces verbaal opgemaakt worden! Wat mag men wel verbranden in haarden of kachels binnenshuis? Aardgas, stookolie, steenkool, onbehandeld droog hout en houtpellets Wat mag men verbranden in open lucht? Enkel plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onderhoud van tuinen, de ontbossing van terreinen of van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden zijn toegelaten onder de strikte voorwaarde dat men een minimale afstand van 100 meter respecteert ten opzichte van elke begroeiing of bebouwing. Dit betekent dat dergelijke praktijken enkel toegelaten zijn in het open veld en verboden zijn in tuinen gelegen in dicht bewoonde gebieden. Uiteraard is het uit den boze om hierbij ander afval mee op te stoken! Let wel op dat het snoeihout droog moet zijn. Het is uit den boze dat dergelijke vuurtjes dagen liggen te smeulen! Hinder dient ten allen tijde zoveel mogelijk voorkomen of beperkt te worden. Wat is verboden? Alles wat niet opgesomd is in hoger genoemd lijstje mag je niet verbranden. Dit betekent dat het verboden is om o.a. volgende afvalstoffen te verbranden: sloophout, geverfd hout, geïmpregneerd hout (vaak groen van kleur), gebeitst hout, nat hout, multiplex, spaanplaat, kunststoffen, oud papier, textiel en alle andere mogelijke afvalstoffen! Waarvoor heb je een vergunning nodig? Schrijnwerkers of houtverwerkende bedrijven beschikken over veel houtafval. Het verbranden van onbehandeld stukhout in een kachel met een nominaal thermisch vermogen van maximaal 300 kw is niet vergunningsplichtig. Indien kachels een groter vermogen hebben dan 300 kw dient men hiervoor een milieuvergunning aan te vragen. Indien schrijnwerkers eveneens niet verontreinigd behandeld houtafval (o.a. resten van plaatmateriaal zonder verf) of verontreinigd behandeld houtafval (met verf, vernis, ) wensen te verbranden dan hebben ze hiervoor steeds een milieuvergunning nodig, ongeacht het vermogen van de verbrandingsinstallatie. In dat geval zal de installatie aan technische vereisten moeten voldoen (met de nodige filters), zodat de rookgassen eveneens kunnen voldoen aan de gestelde emissienormen. Meer info en Een terugblik op de zwerfvuilactie De derde week van maart was er grote schoonmaak langs de wegen in onze gemeente. Op donderdag 18 maart hebben de leerlingen van alle lagere scholen heel wat zwerfafval ingezameld. Met zakken en afvalgrijpers doorkruisten ze enthousiast vele straten en lieten geen papiertje of blikje liggen. Op zaterdag 20 maart namen de wildbeheereenheden het initiatief en gaven andere delen van de gemeente een grondige schoonmaakbeurt. De gemeente wil daarom alle scholen en leerlingen en de vrijwilligers van de wildbeheereenheden danken voor dit mooie werk. In totaal werden 2 volle containers gevuld met afval dat voornamelijk bestond uit bierblikjes! Ook werden veel lege pakjes van sigaretten gevonden en verder werden ook afvalbanden, glas, stukken oud ijzer en enkele elektrische apparaten ingezameld. Dit kost aan de gemeenschap heel wat geld om dit afval te transporteren en te laten verwerken. Ondanks het naarstige werk van vele vrijwilligers kon niet het volledige grondgebied worden schoongemaakt, onze gemeente is immers heel groot! Naar volgend jaar toe willen wij graag ook andere verenigingen warm maken om deze actie te komen steunen, vele handen maken het werk lichter! Nog beter zou zijn indien er geen zwerfvuil meer te vinden was! Daarom een vriendelijke oproep, vooral aan bierdrinkend en rokend Vlaanderen, om afval mee te nemen naar huis en het niet in de natuur te gooien!

7 sint-laureins info 7 sint-laureins info 7 ENKELE SFEERBEELDEN VAN DE ZWERFVUILACTIE 2010

8 Energiebesparende premies voor particulieren voor het jaar 2010 sint-laureins info 8 WAT? Federale overheid Vlaamse overheid Eandis Belasting-voordeel/ premie Voorwaarden Premie Voorwaarden Premie Voorwaarden Dakisolatie 40 % v.d. uitgaven met belastingvoordeel van max Voor niet -belastingbetalers is een belastingkrediet van toepassing van 40 % van de uitgaven. Per jaar per woning, door geregistreerd aannemer, R 2,5m² K/W, indien huis ouder dan 5 jaar en bij overschrijden van 2770 dan mag overig bedrag overgedragen worden naar 3 volgende jaren 500 (doe-het-zelvers of met aannemer) minstens 40m² dak bij bestaande woningen 4 /m² (met aannemer), 2 /m² (doe-het-zelvers) R 3m²K/W tot 600 (doe-het-zelvers) en tot 1000 (met aannemer) Indien beschermde afnemer. Minstens 40m² dak bij bestaande woningen 4,8 /m² (met aannemer) 2,4 /m² (doe-het-zelvers) Indien beschermde afnemer. R 3m²K/W Vloerisolatie 40 % v.d. uitgaven met belastingvoordeel van max Per jaar per woning, door geregistreerd aannemer, R 1m² K/W (2m²K/W in geval van niet verwarmde ruimte er onder) Muurisolatie 40 % v.d. uitgaven met belastingvoordeel van max Per jaar per woning, door geregistreerd aannemer, R 2m² K/W voor isolatie aan buitenzijde muur (0,75m²K/W voor isolatie in spouw) 4 /m² (met aannemer), 2 /m² (doe-het-zelvers) R 1,3m²K/W en woning moet aangesloten zijn op elektriciteitsnet vóór 1/01/2006 Voor verwarming 40 % v.d. uitgaven met belastingvoordeel van max Voor niet-belastingbetalers is een belastingkrediet van toepassing van 40 % van de uitgaven bij vervanging van oude stookketel, enkel voor condensatieketels, microwkk of pelletketel met automatische voeding, woning ouder dan 5 jaar,indien huis ouder dan 5 jaar en bij overschrijden van 2770 dan mag overig bedrag overgedragen worden naar 3 volgende jaren 125 ter vervanging van een oude ketel door een condenserende aadgasketel met CE markering, de woning moet aangesloten zijn op het elektriciteitsnet vóór 1/01/2006 premie van 150 voor een gesloten gaskachel met HR+label type C, te plaatsen met installateur Warmtepomp 40 % v.d investering met belastingvoordeel van max door geregistreerd aannemer, warmtepomp met EG-label en globale prestatiecoëfficient /KVA, min. 850 en max.1680 COP 4 voor bodem/ water warmtepomp COP 4,5 voor water/ water warmtepomp de woning of appartement is aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1/01/2006 Glas 40 % v.d. uitgaven met belastingvoordeel van max Voor niet -belastingbetalers is een belastingkrediet van toepassing van 40 % van de uitgaven Per jaar per woning, U-waarde van het raamwerk en de beglazing 2,0W/(m².K)indien huis ouder dan 5j. En bij overschrijden van 2770 mag overig bedrag overgedragen worden naar 3 volgende jaren. 10 /m² E-peil of lage-energiewoning belastingvermindering van 600 per jaar per woning,gedurende 10 opeenvolgende jaren voor een pasiefhuis de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt zijn tot 15 KWh/ m² geklimatiseerde vloeroppervlakte (luchtverlies 60 % van het volume van de woning) gedurende 10 jaar korting van 20% op jaarlijkse onroerende voorheffing Nieuwbouw E-peil tot 2000 voor nieuwbouwappartement met E-peil vanaf E80 of lager, premie afhankelijk van E-peil, 300 extra indien zonneboiler

9 Gedetailleerde info over de premies en fiscale voordelen vind je op: en op Opgelet: deze premies zijn enkel van toepassing voor het jaar 2010 en kunnen jaarlijks worden gewijzigd!! Advies in verband met energiepremies of energiebesparende maatregelen kan je bekomen bij de woonwijzer: of tel sint-laureins info 9 sint-laureins info 9 belastingvermindering van 300 per jaar per woning,gedurende 10 opeenvolgende jaren voor een lage energiewoning de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt zijn tot 30 KWh/ m² geklimatiseerde vloeroppervlakte gedurende 10 jaar korting tot 40 % op jaarlijkse onroerende voorheffing Nieuwbouw E-peil tot 3800 voor nieuwbouwwoning met E-peil vanaf E80 of lager, premie afhankelijk van E-peil, 300 extra indien zonneboiler belastingvermindering van 1200 per jaar per woning, gedurende 10 opeenvolgende jaren voor een nul energiewoning De woning voldoet aan de voorwaarden van een passiefwoning en waarin de resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie. 700 voor passiefhuisstandaard bij verbouwing van een bestaand appartement dat al aangesloten is op elektriciteitsnet vóór 1/01/ voor passiefhuisstandaard bij verbouwing van een bestaande woning dat al aangesloten is op elektriciteitsnet vóór 1/01/2006 fotovoltïsche zonnepanelen 40 % van de uitgaven met een max. van 3600 indien huis ouder dan 5 jaar en bij overschrijden van 3600 dan mag overig bedrag overgedragen worden naar 3 volgende jaren. Door geregistreerd aannemer. groenestroomcertificaten: productiesteun van 350 /1000KWh opgewekte elektriciteit, gedurende 20 jaar. Zonnepanelen zijn geplaatst in Dak of zolder moet geïsoleerd zijn (Rd 3). Zonneboiler 40 % van de uitgaven met een max. van 3600 indien huis oudern dan 5 jaar en bij overschrijden van 3600 dan mag overig bedrag overgedragen worden naar 3 volgende jaren. Door geregistreerd aannemer. 75 /m² met een min. van 525 en max. van 1500 voor bestaande woning of appartement dat aangesloten is op elektriciteitsnet vóór 1/01/2006, enkel voor verwarming van sanitair warm water of ruimteverwarming Energieaudit 40 % v.d. uitgaven met belastingvoordeel max per jaar per woning en uitgevoerd door een erkend energiedeskundige. Keukengeiser Aardgaswasdroger op aardgas met intrinsieke atmosfeerbeveiliging ter vervanging van een keukengeiser zonder atmosfeerbeveiliging buitenzonwering domotica met REGfunctionaliteiten 10 /m² voor screens, uitvalschermen, stapelbare lamellen, niet voor rolluiken of zonwerende folie 100 (nieuwbouw) 150 (bestaande woning) thermostatische radiatorkranen ventilatiesysteem met warmterecuperatie 40 % v.d. uitgaven met belastingvoordeel max per jaar per woning, indien huis ouder dan 5 jaar en bij overschrijden van 2770 dan mag overig bedrag overgedragen worden naar 3 volgende jaren. Door geregistreerd aannemer, ook subsidie voor kamerthermostaat met tijdsindeling. 5 /stuk in bestaande gebouwen 150 in bestaande woning of appartement Meer info over milieu : mevrouw Veerle De Booser of mevrouw Christine Bauwens, tel. 09/

10 sint-laureins info 10 LANDBOUW Infoavond sval beter samen beheren 27 mei 2010 De vereniging Samenwerking voor Agrarisch Landschap vzw streeft naar meer waardering voor en de inpassing van landschapsbeheer door landbouwers. Landbouwers zijn van oudsher belangrijke landschapsbeheerders. Reeds voor het derde jaar wordt een infoavond georganiseerd, dit jaar onder de titel Beter Samen Beheren. Er wordt dieper ingegaan op verschillende thema s. De VLM geeft uitleg over de beheersovereenkomsten met oog voor recente wijzigingen, verlengingen, praktische weetjes, nieuwtjes en een beeld van toepassingen in de streek. De beheersovereenkomsten bieden mogelijkheden voor directe inkomsten en zijn in de toekomst een stimulans om meer samen te gaan werken. Op de infoavond wordt ook toelichting gegeven over de initiatieven van de vereniging SVAL. Zo is bijvoorbeeld een nieuw project gestart met steun van de provincie Oost-Vlaanderen voor het gemeenschappelijk inzetten van specifieke landschapsbeheermachines. De samenwerking met de gemeente Sint-Laureins om te helpen bij het wegbermbeheer langs landelijke wegen komt tevens aan bod. Alle landbouwers en geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd op deze avond. We zien uit naar uw aanwezigheid op donderdag 27 mei om 20.00u in de culturele site DE MEET, Sint Jansstraat 22, 9982 Sint-Laureins ( Sint-Jan-in-Eremo) Jeugddag verbroederde grensgemeenten op 26 juni JEUGD Goede gewoontes mogen niet verloren gaan daarom slaan de jeugddiensten van de 4 verbroederde grensgemeenten Sint- Laureins, Maldegem, Sluis en Damme ook dit jaar weer de handen in elkaar om een spetterende jeugddag te organiseren. Na de onvergetelijke editie van 2009 in onze eigen gemeente trekken we op zaterdag 26 juni 2010 richting Damme. Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar worden verwacht in sportpark t Veld in Sijsele voor een dolle namiddag in het spoor van de Ridder zonder kasteel! Er wordt zoals elk jaar busvervoer voorzien met opstapplaatsen in Watervliet, Bentille en Sint-Laureins. Via de scholen, de bibliotheken en de Dienst Vrije Tijd zullen de flyers met inschrijvingsformulieren worden verdeeld. Inschrijven voor deze jeugddag is mogelijk tot 11 juni Je geeft het inschrijvingsstrookje af op de jeugddienst, Dorpsstraat 87, 9980 Sint-Laureins, samen met het inschrijvingsgeld. Popeiland op woensdag 30 juni Traditioneel worden jullie aan het einde van het schooljaar verwacht in het provinciaal domein Puyenbroeck voor een namiddag vol fun en muziek voor een nieuwe editie van het alombekende Popeiland! Naast genieten van spetterende optredens kan je er in een bal over het water rollen, bierbakklimmen, je uitleven met de meespeelfanfare en nog zoveel meer. De jeugdraad legt zoals de voorbije jaren een gratis bus in. Op die manier kunnen jullie onder de begeleiding van ervaren jeugdwerkers deelnemen aan dit toffe evenement. In de loop van mei zullen nog flyers verdeeld worden met bijhorende inschrijvingsstrookjes. Die kan je samen met het inschrijvingsgeld afgeven op de jeugddienst, Dorpsstraat 87 te Sint-Laureins, vóór 11 juni 2010.

11 sint-laureins info 11 Al gehoord van de swap werking in sint-laureins? SWAP is een aanbod aan activiteiten georganiseerd door diverse gemeentebesturen in Vlaanderen en dus ook in Sint-Laureins. Ben je tussen 11 en 14 jaar dan kan je via SWAP deelnemen aan allerlei leuke activiteiten en uitstappen. Bovendien krijg je tal van kortingen in je eigen gemeente of via de nationale kortingengids. Wat moet je doen om SWAPPER te worden? SWAP wordt georganiseerd door de jeugddienst van je gemeente. Op de dienst Vrije Tijd kan je een SWAP-pasje halen. Deze geeft je toegang tot de plaatselijke activiteiten én de nationale kortingen. Zo n SWAPpasje is gratis en heel het jaar geldig. Verzekering Tijdens de activiteiten ben je steeds verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Breng wel steeds je SWAP-pasje mee. Je bent niet verzekerd voor de verplaatsing van en naar de activiteiten. Nog enkele spelregels: Je dient steeds op voorhand in te schrijven voor een activiteit, Er gebeuren geen telefonische inschrijvingen, Je bent pas definitief ingeschreven als ook het inschrijvingsgeld is betaald, Breng je pasje mee als je komt inschrijven. Goed om weten: Tijdens de activiteit is er steeds begeleiding aanwezig. De monitoren zijn ervaren jongeren uit het jeugdwerk of beroepsmensen, Wie deelneemt blijft gedurende de ganse activiteit bij de groep, Als er onvoldoende inschrijvingen zijn, wordt de activiteit geannuleerd en krijg je je inschrijvingsgeld terug, Bij ziekte wordt je inschrijvingsgeld terugbetaald mits voorleggen van een doktersbriefje. Hou de website (www.sint-laureins.be) en je brievenbus in het oog voor het activiteitenaanbod van deze zomer! Meer info over jeugd mevrouw Melina Van Audenaerde (ter vervanging van mevrouw Tilly Coene die tijdelijk afwezig is), tel. 09/ e- mail : Aanvraag sportaccommodatie seizoen SPORT De aanvragen voor het gebruik van de sporthal (Sint-Laureins en Watervliet) voor het nieuwe sportjaar moeten uiterlijk tegen 15 juni 2010 opgestuurd worden naar het College van Burgemeester en Schepen, Dorpstraat 91, 9980 Sint-Laureins Hiervoor dienen de voorgedrukte reservatieformulieren te worden ingevuld. De vaste gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodatie ontvangen hierover een schrijven. De reservatieformulieren kan je verkrijgen op de gemeentelijke sportdienst of downloaden via de gemeentelijke website: De aangevraagde uren worden behandeld door de sportfunctionaris en de sportraad waarna elke vereniging bericht ontvangt over de toegewezen uren. De toegewezen uren moeten steeds betaald worden, ook bij niet gebruik van de zaal en dit om de bezetting van de sporthal te optimaliseren. Indien aanvragen wegens verantwoorde omstandigheden dienen te worden gewijzigd of geannuleerd, moet dit onmiddellijk aan de sportfunctionaris schriftelijk gemeld worden waarna het Schepencollege over de verantwoording zal beslissen. De toezegging van de uren zal begin juli bekend gemaakt worden aan de verenigingen. Meer info over sport de heer Michel Dewilde, tel. 09/

12 sint-laureins info 12 Sportkampen zomer 2010 Wie al droomt van de zomermaanden, houdt best zijn agenda in het oog. De inschrijvingen voor de leukste en sportiefste vakantieperiode van het jaar zijn geopend. Het programma is alvast veelbelovend. Wat dacht je van een Attractieweek met allerlei opblaasstructuren (levend voetbalspel, sumo, rock n roll, opblaasbare palmboom, ), Tour de Region of een Dans- en Expressie 3-daagse. Of ga samen met de allerkleinsten op stap met de Piraat Ahoi of breng een bezoek aan Circus Weltevree? Om de zomervakantie al swingend af te sluiten hebben we Caramba, we dansen de Samba. Dit en nog veel meer mag je verwachten in Sint-Laureins. Het volledige aanbod is te raadplegen in de activiteitenkalender. Sentse kampioenenhulde kent recordopkomst Verder kwamen volgende huldigingen aan bod sportclub competitief, een ex-aequo tussen Goalgetters Sint-Laureins en Sente Volley herenploeg. Sportfiguur Competitief werd de Belgisch kampioen triatlon op de lange afstand Sander Dobbelaere. Na een monoloog van Fred De Winne over stimulerende middelen was het tijd voor de bekendmaking van de Laureaat voor Sportverdienste Firmin Versluys. Firmin zet zich steeds belangenloos in voor verschillende organisaties binnen het gemeentebestuur en is de drijvende kracht achter de volkskoersen. Nadien kregen we nog een extra huldiging van de voorzitter Sportraad (30 jaar voorzitter) en Schepen van Sport (15 jaar Schepen van Sport). Deze werd opgeluisterd door Joerie De Martelaere, voorzitter Meetjeslandse Burensportdienst en Schepen van Sport in Evergem. Op zaterdag 13 maart ging voor de 27ste keer de kampioenenhulde door en dit al voor de 8ste keer volgens huidige formule in de sporthal te Sint-Laureins met een helse sportshow. Het Dagelijks Bestuur van de Gemeentelijke Sportraad, met logistieke ondersteuning van het gemeentebestuur Sint-Laureins, stond terug in voor een perfecte organisatie. De gastheer voor de avond was presentator Martin Heylen die alles probleemloos aan elkaar praatte tussen de huldigingen en diverse acts. Meer dan 400 genodigden kwamen een kijkje nemen naar dit sportfeest. Een mooi bewijs dat de sport op onze gemeente leeft. De volgende sportclubs en verenigingen werden gehuldigd omwille van hun uitzonderlijke prestaties in 2009: sportclub recreatief WTC Bentille, sportfiguur recreatief familie Blondeel met sterke sportieve prestaties van 4 gezinsleden, jeugdsportfiguur wielrenner Michael Cools, jeugdsportclub preminiemenminimiemenploeg van Sente Volley. Tussen de huldigingen bracht de Kampioenenband enkele muzikale intermezzo s en werden demonstratie van Zumba, humormakers en circusacts gebracht. Onze jaarlijkse Sportclub in de kijker was dit jaar FC Kaprijke Bentille en stelde deze Sentse sportclub zijn jeugdwerking voor. De avond werd afgesloten met het gebruikelijke slotwoord van de burgemeester, met daarna de eveneens gebruikelijke groepsfoto van de laureaten. Daarna werden alle aanwezigen uitgenodigd op de receptie, aangeboden door de sportraad en het gemeentebestuur. Kortom, opnieuw een geslaagde avond vol afwisseling van huldigingen, mooie demonstraties en sportieve en culturele optredens van eigen bodem. Alle genomineerden en sfeerbeelden van de avond kan je bekijken op

13 sint-laureins info 13 TOERISME Dag van de buren: Sint-Laureins en Kaprijke slaan de handen in elkaar! Op de laatste vrijdag van de maand mei nodigen miljoenen buren in Europa elkaar uit om samen een gezellig moment te beleven. Het gemeentebestuur Sint-Laureins wil samen met de gemeente Kaprijke op vrijdag 28 mei de buren van de Kerzelaarstraat uitnodigen voor een gezellige bijeenkomst. Omdat werken en omleidingen geen pretje zijn mag deze buurt wel eens in de bloemetjes gezet worden. We werken hiervoor nauw samen met het Gemeentebestuur van Kaprijke, gezien een gedeelte van deze straat zich ook op hun grondgebied bevindt. Binnenkort worden de uitnodigingen verstuurd en hopen jullie talrijk te mogen begroeten! Meer info over TOERISME mevrouw Kathleen Seynhaeve, tel. 09/ CULTUUR Kermisprogramma Sint-Jan-In-Eremo 2010 Vrijdag 25 juni 2010 Om uur: Feestelijke rondgang van de Koninklijke fanfare Nooit Gedacht. Om uur: Vijfde kampioenschap Volkskoers groot Sint-Laureins. Individuele tijdrit voor: recreanten inwoners en oud inwoners van groot Sint-Laureins en aangesloten leden WTC Bentille (reeks 1) onderverdeeld in 4 leeftijdscategorieën. geoefende renners uit groot Sint-Laureins en de omliggende buurgemeenten (reeks 2) één categorie. Inschrijving: van uur tot uur in garage Maenhout, Sint-Livinuspolder 6 (rond punt). Vertrek: eerste renner om uur erna om de 2 minuten. Afstand: één ronde van 5400 m. Prijzen: naturaprijzen voor de eerste drie per categorie. Ossestuur en/of volle wielen niet toegelaten. Helm verplicht. Info: tel. 09/ Zaterdag 26 juni 2010 Om uur: Prijzenbingo en streekbieravond. Plaats: toonzaal garage Maenhout (rond punt). Boekjes van 5 bingoloten voor de prijs van 10 euro/boekje. Er is de mogelijkheid om één of meerdere boekjes aan te kopen en dit kan alleen vóór de aanvang van de bingoavond. Er wordt gespeeld voor 15 prachtige prijzen en één hoofdprijs ter waarde van 700 euro. Om praktische redenen wordt gevraagd om vooraf in te schrijven en dit vóór 19 juni op de telefoonnummers 0477/ of 09/ De betaling kan dezelfde dag gebeuren. Streekbieren: er is keuze tussen een vijftal streekbieren aan democratische prijzen. Info: tel. 09/ Zondag 27 juni 2010 Om uur: Eerste grote pony prijskamp. Inschrijving: van tot uur in de toonzaal garage Maenhout. Plaats: in de Sint-Janspolderdijk, gedeelte van de baan tussen restaurant Elmare en Krekenpoort. Prijzen: minimum 500 euro aan geldprijzen. Toegang: gratis Prijsuitreiking en tombola om uur. Info: tel. 09/

14 sint-laureins info 14 Griezelmeten en grolpeten door Hilde Rogge en Veerle Ernalsteen Al ooit op het puntje van je stoel gezeten? De nagels van je vingers afgebeten? Gelachen als zotte mokken? Of ogen als pompoenen getrokken? Nee? Dan is de vertelnamiddag Griezelmeten en Grolpeten iets voor jou! Veerle en Hilde vertellen spannende, griezelige en grappige grolverhalen over meten en peten. Hilde Rogge vertoeft dagelijks in de Vlaamse Ardennen. De speeltuin waarin ze genadeloos verhalen naar haar hand zet. Of naar haar mond in haar geval! Voor kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, volwassen kinderen en kinderlijke volwassenen. Veerle Ernalsteen brengt sprookjes en volkse vertellingen van over de hele wereld, rijk aan magie en verwondering. Bevolkt door kippenvrouwen, ééntandige olifanten, dansende toveressen, paarden met meisjesvoeten en leugenaars om smoorverliefd op te worden. Kinderen, maar ook hun ouders zijn welkom op zaterdag 29 mei 2010 om 15u00 in de culturele site De Meet, Sint- Jansstraat 22, 9982 Sint-Laureins. Een ticket kost 5 euro. Voor reservatie van tickets stuur je een mail naar met het aantal gewenste tickets. Bij bevestiging van reservatie krijgt u een mail waarin het rekeningnummer vermeld staat waarop het verschuldigd bedrag moet overgeschreven worden. Tickets kunnen ook telefonisch gereserveerd worden op het nummer De tickets liggen voor u klaar aan de kassa de avond van het optreden. Verder op het programma 2010 staan nog: monoloog Ribbedebie! door Pat Donnez en Gerry De Mol zaterdag 16 oktober om 20u00 kooravond door het Tweede Couplet zaterdag 27 november om 20u00 Reserveer alvast je ticket voor deze activiteiten! Voor meer informatie: Op de gemeentelijke website vindt u de agenda UiT in Sint-Laureins onder evenementen. Sint-Laureins is al een tijdje lid van het UiTnetwerk van CultuurNet Vlaanderen. Het UiTnetwerk is een landelijk overkoepelend netwerk van steden, gemeenten en regio s die samenwerken op vlak van vrijetijdscommunicatie. Dankzij deze samenwerking verschijnen alle activiteiten in Sint-Laureins (sport, jeugd, cultuur, toerisme, recreatie, ) die in de UiTdatabank ingevoerd zijn in diverse agenda s: Uitagenda op en in tal van andere regionale en nationale agenda s. Wilt u maximale ruchtbaarheid geven aan uw activiteit? Voer dan uw activiteiten in via Meer weten hoe u moet invoeren in de UiTdatabank? Surf naar Bij wie het invoeren niet wil vlotten of extra toelichting wenst omtrent de UiTDatabank of wie zelf niet over internetaansluiting beschikt, kan steeds bij de cultuurbeleidscoördinator Mieke Timmerman terecht op het nummer of via Meer info over cultuur mevrouw Mieke Timmerman, tel. 09/

15 sint-laureins info 15 BIBLIOTHEEK Bibliotheeknieuws Daisy-collectie (Daisy is de naam van het standaardformaat voor luisterboeken op CD-Rom) Onze bibliotheek doet dit jaar een extra inspanning om lezers die moeite hebben met lezen of mensen met een leesbeperking te laten genieten van literatuur. Ouderen, jongeren en kinderen met een kleine of een ernstige leesstoornis, kunnen zonder bijkomende kosten gratis gebruik maken van deze service. Dankzij de steun van de Provincie Oost- Vlaanderen, beschikt onze bibliotheek nu over een Daisy-speler om deze boeken op Cd-Rom te beluisteren. Deze luisterboeken zijn ook via de computer te beluisteren. De nodige software hiervoor is gratis te verkrijgen in de bibliotheek. Via de Luisterpuntbibliotheek hebben wij nu een mooie collectie luisterboeken beschikbaar voor alle leeftijden. Vraag ernaar aan de uitleenbalie. De collectie is raadpleegbaar in onze catalogus via het themawoord : luisterboeken. Let op: Daisy-boeken zijn digitale luisterboeken en bedoeld voor mensen met een visuele of fysieke leesbeperking. Omdat deze boeken op een speciale vrijstelling van het reproductierecht en het leenrecht kunnen rekenen, mogen ze enkel aan deze doelgroepen worden uitgeleend. Lees-race in bibliotheken Meetjesland een groot succes! Meetjesland lazen samen maar liefst leesminuten bijeen! Ook in de bib van Sint- Laureins werd samen met jeugdschrijver Do Van Ranst (voor)gelezen in een gezellige sfeer. Wij willen graag alle enthousiaste lezers bedanken voor hun inzet! De verdiende leestijd werd door het samenwerkingsverband van de Bibliotheken omgezet in een bedrag (2500 euro) dat besteed werd aan de aankoop van boekenpakketten voor de kinderen die verblijven in het opvangcentrum in Eeklo. Want ook zij hebben recht op boeken! Naar aanleiding van de Jeugdboekenweek (13-28 maart) rond het thema Kinderrechten organiseerde het samenwerkingsverband van de Meetjeslandse Bibliotheken op zaterdag 13 maart een gemeenschappelijke actie: de LEES-RACE. Een leesmarathon waarbij kinderen én alle boekenliefhebbers gevraagd werden om zoveel mogelijk leesminuten te verzamelen. De actie was een groot succes: honderden deelnemers in de 14 bibliotheken van het Meer info over bibliotheek mevrouw Nele Lust, tel. 09/

16 sint-laureins info 16 gemeenteraadsbesluiten Overzicht GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 JANUARI / De gemeenteraad kent een subsidie toe voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti voor een bedrag van 750 euro dat in het budget 2010 is opgenomen voor het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, Daarnaast schenken de leden van de gemeenteraad het bedrag van hun zitpenning van 150 euro bruto. De leden van het College van Burgemeester en Schepenen schenken het bedrag van 250 euro bruto. 2/ De gemeente zal 8 computers aankopen voor de administratieve diensten. Het bestek wordt goedgekeurd. De kostenraming bedraagt ,00 incl. 21% btw. 3/ De gemeenteraad keurt het participatietraject goed naar aanleiding van de opmaak van het ontwerp-mobiliteitsplan. Er zal een algemene hoorzitting georganiseerd worden voor de hele bevolking. Deze zal worden aangekondigd in de Klaroen van maart en op de gemeentelijke website. Na een algemene toelichting zal de bevolking, aan de hand van enkele concrete stellingen, betrokken worden bij de te nemen keuzes. 4/ Bij het verlenen van de verkavelingsvergunning op voor 6 loten in de Goochelaarstraat, werd de voorwaarde opgelegd dat de op het verkavelingsplan blauw ingekleurde strook grond kosteloos moet worden afgestaan aan de gemeente. Het gaat om een gracht en een berm onmiddellijk naast de rijbaan. Deze strook zal worden ingelijfd bij het openbaar domein. De gemeente aanvaardt de kosteloze overname van de gronden. 8/ De gemeente treedt toe tot de vzw Logo Gezond+. De statuten van de vzw worden goedgekeurd. De heer Franky Cornelis, schepen, wordt aangewezen als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de vzw Logo Gezond+. Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen : 9/ Strooien zout op gemeentewegen 10/ Stand van zaken individuele waterzuivering (IBA s) 11/ Containerpark 12/ Verkeersveiligheid kruispunt Rommelsweg-Smissestraat en Moershoofdeweg-Celiekerkweg 13/ Hoogkasteel/Molenstraat: terugplaatsen spiegel 14/ Actualisering gemeentelijke website 15/ Toekomst oud gemeentehuis Waterland-Oudeman 16/ Tweede pensioenpijler voor contractuelen in / Verbreding Schipdonkkanaal 18/ Herstel schade aan wegdek in Sint-Jansstraat 5/ De gemeente zal percelen grond, palend aan de Jeronymus Lauwerijnstraat te 9988 Sint-Laureins, onderhands verkopen aan de aangelanden van het vroeger tracé van een waterloop. 6/ Het ontwerp voor de opdracht Oprichten nieuwe voetbalkantine Watervliet, opgemaakt door architect Willem Luc, wordt goedgekeurd. De raming bedraagt ,00 euro, excl. btw. Aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt machtiging gegeven tot vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen voor het uitvoeren van alle werken die verband houden met de realisatie van het project. 7/ Mevrouw Verstrynge-Cools Martine, voorzitter OCMWschepen, wordt aangewezen als gemeentelijke vertegenwoordiger in het Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid.

17 sint-laureins info 17 Overzicht GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 FEBRUARI / De formatie en organogram van het gemeentepersoneel wordt gewijzigd als volgt : - toevoeging van de functie van beleids- en projectmedewerker niveau B1a-3a prestaties 38/38 in contractueel verband, - toevoeging van twee functies van milieuwerker van niveau D1-3 prestaties 38/38 in statutair verband, - herwaarderen van de functie van administratief assistent niveau D1-3 in gesubsidieerd contractueel verband naar de functie van administratief medewerker niveau C1-3 prestaties 38/38 - in gesubsidieerd contractueel verband. De bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden bij de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden goedgekeurd. Het betreft volgende wijzigingen: - beleids- en projectmedewerker niveau B1-3: functiebeschrijving bevattende de resultaatgebieden, taakomschrijving, het profiel, de beoordelingscriteria, de aanwervingsvoorwaarden, het examenprogramma en de samenstelling van de examenjury, - milieuwerker niveau D1-3 : functiebeschrijving bevattende de resultaatgebieden, taakomschrijving, het profiel, de beoordelingscriteria, de aanwervingsvoorwaarden, het examenprogramma en de samenstelling van de examenjury. 2/ De gemeenteraad neemt de intentiebeslissing om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren voor zijn contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010 en de pensioentoelage vast te stellen op 1% van het pensioengevend jaarloon. De RSZPPO zal de overheidsopdracht uitschrijven en gunnen. 3/ Het bestek voor de opdracht met als voorwerp Vervangen glas gemeentehuis Sint-Margriete wordt goedgekeurd. De kostenraming bedraagt 8.000,00 incl. 21% btw. 4/ Het bestek voor de opdracht met als voorwerp Saneren kerkhof Sint-Margriete wordt goedgekeurd. De kostenraming bedraagt ,00 incl. 21% btw. 5/ De uitbreiding van het waterleidingsnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de Bisdomstraat te 9982 Sint-Laureins wordt goedgekeurd. De werken zullen uitgevoerd worden door de V.M.W. De kosten voor deze werken zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 6/ Aan Imewo wordt een beperkt mandaat toegekend om over te gaan tot herstelling/vervanging van armaturen van de openbare verlichting ingevolge slijtage of schadegevallen met onbekende dader. Het mandaat is gelimiteerd tot euro per schadegeval. 7/ In het dorp van Sint-Margriete (Kerkplein en deel Groenstraat, Hontseindestraat, Molenkreekstraat) zal een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd. De huidige riolering, hoofdzakelijk overwelfde grachten, bevindt zich ofwel zeer dicht tegen de woningen of is op sommige plaatsen zelfs overbouwd. Om het nieuw rioleringsstelsel te kunnen aanleggen zijn er grondinnemingen noodzakelijk, zowel tijdelijke als ondergrondse en bovengrondse innemingen. De gemeenteraad neemt de voorlopige beslissing tot onteigening van de nodige gronden om het rioleringsproject te realiseren. Het 1ste Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen wordt aangesteld als onteigende instantie voor het schatten van de waarde van de grond voor de ondergrondse en bovengrondse innemingen en het voeren van de onderhandelingen met de betrokken eigenaars en pachters. Het College van Burgemeester en Schepenen zal een openbaar onderzoek organiseren. Aangevraagde agendapunten door de fractie Samen : 8/ Ter hoogte van de bocht in de Ketterijstraat/Mariapolderdijk gebeurt er regelmatig een verkeersongeval. De Ketterijstraat is een gewestweg (N456). De gemeente heeft reeds verschillende malen bij de Administratie Wegen en Verkeer gevraagd om snelheidsbeperkende maatregelen te nemen. De gemeenteraad heeft op een reglement goedgekeurd voor de invoering van een snelheidsbeperking van 70 km/uur. Daarnaast werd voor de bocht een gevaarbord geplaatst en werden reflectoren op de aslijn geplaatst. Ook de bestaande verkeersborden in de bocht werden aangepast namelijk één rij i.p.v. 3 en de borden werden verder uiteen geplaatst. Deze maatregelen zijn blijkbaar onvoldoende. De gemeenteraad beslist om aan de Vlaamse Minister van mobiliteit, mevrouw Hilde Crevits en aan de Administratie Wegen en Verkeer een schrijven te richten om de bocht ter hoogte van de Ketterijstraat structureel aan te passen. 9/ Voorstel tot aanleg speelpleintje Waterland-Oudeman 10/ Tijdstip aanvang werken voetbalterrein/kantine Goalgetters en KMO-zone 11/ Tijdstip aanvang werken heraanleg Sint-Jansstraat 12/ Toelichting over het Fonds Ontwikkelingssamenwerking 13/ Kostprijs zout strooien op gemeentewegen 14/ Herstel gemeentewegen wegens vrieskou

18 sint-laureins info 18 SOCIAAL BELEID / WELZIJN /GEZONHEID Geen alcoholverkoop aan jongeren onder de 16 jaar In de praktijk is het verboden om aan jongeren van minder dan 16 jaar drank met een alcoholgehalte van meer dan 0,5% en aan jongeren van minder dan 18 jaar sterke drank te verkopen, te serveren of aan te bieden. Sterke drank wordt gedefinieerd als gedestilleerde drank met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 % of gegiste drank van meer dan 22 %. Deze categorie omvat dus de drank die in de volksmond sterke drank wordt genoemd en de premixdrinks van het type alcopops die op basis van gedestilleerde drank worden gemaakt. Horeca-uitbaters en winkelpersoneel moeten bij twijfel nagaan of de persoon die alcohol wilt kopen, wel degelijk de vereiste leeftijd heeft bereikt. De koper kan dit bewijzen aan de hand van zijn identiteitskaart of een ander geldig document. De verkoper heeft altijd het recht om de verkoop te annuleren, als de koper niet wilt of kan aantonen dat hij de wettelijke leeftijdsgrens bereikt heeft. Dit zijn dus de voornaamste wijzigingen: - Het is vanaf nu verboden om aan jongeren van minder dan 16 jaar drank met een alcoholgehalte van meer dan 0,5% (wijn, bier, ) te verkopen. Deze drankjes kunnen ook niet meer via verkoopautomaten worden verkocht, aangezien de leeftijd van de koper in dit geval niet kan worden gecontroleerd; - Alle wetgeving op het vlak van de verkoop en het serveren van alcohol aan minderjarigen is nu geïntegreerd in de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten. Om overlappingen te vermijden, zijn de oude maatregelen opgeheven. Deze gecoördineerde wetgeving laat een betere controle toe. Hieronder vindt u een samenvattende tabel van de reglementering die vanaf 10 januari 2010 van toepassing is: Wijn en bier Sterke drank Serveren (horeca) 16 jaar 18 jaar Verkopen (winkels) 16 jaar 18 jaar Controle en bestraffing Horeca-uitbaters en winkelpersoneel moeten bij twijfel nagaan of de persoon die alcohol wilt kopen, wel degelijk de vereiste leeftijd heeft bereikt. De koper kan dit bewijzen aan de hand van zijn identiteitskaart of een ander geldig document. De verkoper heeft altijd het recht om de verkoop te annuleren als de koper niet wilt of kan aantonen dat hij de wettelijke leeftijdsgrens bereikt heeft. De toepassing van deze wetgeving wordt onder meer gecontroleerd door de inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid. Ook de politie is bevoegd om in geval van overtreding proces-verbaal op te stellen. Het bedrag van de boetes kan variëren van 150 EUR tot 1600 EUR. Omdat het om de bescherming van jongeren gaat, wordt er meestal onmiddellijk meer dan het minimum bedrag geëist. Meer info Contacteer het callcenter van de FOD Volksgezondheid op het nummer 02/ of per mail Klachten over de verkoop of het serveren van alcohol aan minderjarigen: tel: fax:

19 sint-laureins info 19 VOORBIJ DE BEPERKING Vakanties voor kinderen met een handicap De onafhankelijke informatiedienst HINT (handicap informatie en tips) heeft reeds enkele vakantiebrochures ontvangen. Ga je voor een inclusieve vakantie of kies je voor een vakantie op maat van je kind? Ook voor de zomer 2010 is er voor elk wat wils. Op tijd reserveren is de boodschap! Kies je liever voor een gezinsvakantie? Ook dan zijn er heel wat mogelijkheden. Wat dacht je van een zorgvakantie op het vakantieschip Henri Dunant, een verblijf in villa Rozenrood, een Franse camping met extra aandacht voor kinderen met een handicap,... Reiservaringen van mensen met een handicap vind je terug op de site van het Infopunt Toegankelijke Reizen: Het infopunt bracht pas een nieuwe vakantiebrochure uit: All In 2010: brochure met toegankelijke logies, alle A en A+ vakantieverblijven in Vlaanderen en Brussel. Behalve (meer dan 100!) toegankelijke adressen, vind je er ook heel wat praktische tips voor wie een toegankelijke vakantie organiseert. Je kan de brochure online bekijken. Een papieren versie kan je gratis bestellen via 070 / Ben je dus op zoek naar een vakantie voor je zoon of dochter met een handicap of wil je met het gezin op reis? Neem dan contact op met HINT (tel. 09/ ). Bron en info: HINT, E. Hielstraat 83, Gentbrugge tel.: 09/ fax:09/ web: Verkeersmaatregelen naar aanleiding van de triatlon op zaterdag 05 juni 2010 MOBILITEIT/VEILIGHEID Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Sportraad van Sint-Laureins terug zijn 1/4 TRIATLON op zaterdag 05 juni 2010 om en rond de BOEREKREEK te Sint-Jan-in-Eremo. Deze gaat van start om uur. Om deze wedstrijd in goede banen te leiden en op advies van de politie en het schepencollege zullen volgende maatregelen van kracht zijn. PARKEERVERBOD van uur tot uur. Volledig parkeerverbod in de Sint- Jansstraat, Bisdomstraat, Vlamingstraat en Dorpsstraat (van Goochelaarstraat tot Vlamingstraat). TIJDENS DE WIELERWEDSTRIJD VAN TOT UUR WORDT HET DOORGAAND VERKEER VAN HET PARCOURS GEWEERD. GELET OP HET GROOT AANTAL DEELNEMERS WORDT AAN HET PLAATSELIJK VERKEER GEVRAAGD ZOVEEL MOGELIJK HET PARCOURS TE VERMIJDEN. AL HET PLAATSELIJK VERKEER WORDT OMGELEID IN DE RIJRICHTING VAN DE RENNERS. ER ZAL GEEN VERKEER MOGELIJK ZIJN IN TEGENRIJRICHTING VAN DE RENNERS!!! Met name 2 ronden: Kerk Sint-Jan, Sint- Jansstraat richting Bentille, Bisdom, Zonnestraat, Brouwersweg, Moerstraat, Kruiskenstraat, Dorpsstraat, Vlamingstraat, Sint-Janspolderdijk (tot rond punt) en terug naar Sportcentrum BOEREKREEK. Mogen wij als organisator dan ook vragen aan alle inwoners van de Leopoldlaan die zich tussen uur tot uur met de auto willen verplaatsen om hun voertuig vóór de middag in de Dorpsstraat te parkeren (vanaf het kruispunt Leemweg tot aan Moershoofde brug). Tevens vragen wij aan alle inwoners van onze gemeente om met deze ongemakken rekening te houden. De omloop zal zoveel mogelijk verkeersluw gemaakt worden. Wij verzoeken u om het gebruik van de auto zoveel mogelijk te beperken tijdens de wedstrijd en het parcours zo vlug mogelijk te verlaten a.u.b. Alvast bij voorbaat dank.

20 sint-laureins info 20 Fiets naar de winkel en val in de prijzen! Van zaterdag 8 mei tot zaterdag 12 juni loopt opnieuw de actie Met belgerinkel naar de winkel. De actie wil het fietsen stimuleren voor korte afstandsboodschappen. Telkens je met de fiets gaat shoppen bij een van de deelnemende handelaars krijg je een stempel op je Belgerinkel-spaarkaart. Met een volle spaarkaart (7 stempels): maak je kans op een waardebon of een prijs in natura ter waarde van 10 euro, ter beschikking gesteld door de deelnemende handelaars. maak je kans op de fiets die de gemeente Sint-Laureins mag verloten. kan je tegen de voordeelprijs van 20 euro een hippe dubbele fietstas bestellen. De actie is een samenwerking tussen de gemeenten Sint-Laureins en Kaprijke, de lokale Unizo afdeling en de volgende handelaars: Huis Hermie Electro Marijn De Roo Kapsalon Gerda Slagerij Janssens Slagerij-traiteur Vanhaelemeesch Coiffure Sylvie De kruidenier Fietsen Vergauwe Patisserie Nicholas Drankencentrale Nico Rammelaere Kapsalon Anneke Schoonheidsinstituut Arethi Bakkerij Guy Bentille : J&J Francque BNP Paribas Fortis Kapsalon Greta Proxy Delhaize R. Noteboom-Buyse Slagerij Wouter Boelens Apotheek Staeren-Corion Topklasse Moenske Tuincenter Bruyninckx Skoebidoe Beheersmaatschappij Boelens en co Watervliet : ING VDK Spaarbank Apotheek Simoens Dominiek KBC Bakkerij Geert Gurdebeke Bloemen Marie-Flore Brood en Banket Tom De Wilde Slagerij-traiteur Nicolas Algemene Voeding Ria De Baere Drukkerij Maeyens Haarstudio Debby Op zaterdag 8 mei kan je al onmiddellijk je eerste volle spaarkaart verdienen door deel te nemen aan de avondfietstocht vanuit de verschillende deelgemeenten. Er zijn 4 startplaatsen: om 17.45u op het dorpsplein in Sint-Laureins om 18.00u op het Stee in Watervliet om 18.15u aan het tuincentrum Bruyninckx in Bentille om 18.45u aan de Galerie Stadhuis in Kaprijke komen de fietsers uit Watervliet, Bentille en Sint-Laureins samen. Vanuit Kaprijke rijden we samen naar het einddoel van de fietstocht: de Goudsblomme, Ongereehoek 2 te Lembeke. Bij mooi weer maken we ter plaatse nog een korte rit. De Goudsblomme maakt verzorgingsproducten en dranken op basis van kruiden en fruit. We krijgen een rondleiding en sluiten de avond af met proevertjes. Iedereen is welkom! Breng indien mogelijk een fluovestje mee. We hopen dat we dit jaar kunnen rekenen op een heerlijk zonnetje en op een grote groep enthousiaste fietsers! Op vrijdag 25 juni om 20u. vindt de prijsuitreiking met receptie plaats in het Cultureel Centrum De Meet in Bentille. Sint-Laureins : Kapsalon Sofie Marleen s Pers- en Papiershop DVV Meetjesland ING VDK Spaarbank Centea Welvaert-Claeys KBC AXA Van Zandweghe Willy Apotheek Inphar Apotheek Ryckaert-Verschoote Bloemen Van Gucht Sint-Margriete : Voeding Cornu Record Bank Kapsalon Wendy Sentassur Kapsalon Leen Waterland-Oudeman : Fietsen Ardeel Meer info over de actie vind je op of bij mevrouw Griet Dejonghe, 09/

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 013 Artikel 1: vanaf 1 januari 01 en voor onbepaalde duur wordt er een retributie

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

SWAP Kaprijke en Sint-Laureins

SWAP Kaprijke en Sint-Laureins SWAP Kaprijke en Sint-Laureins Een tienerwerking voor jongeren van 11 tot en met 14 jaar Hallo! Jij bent nu de trotse bezitter van het vakantieprogramma voor 11 tot 14-jarigen van de gemeentelijke SWAP

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg.

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg. Provinciaal gebruikersreglement Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg is een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse openbare bibliotheken. Het meest actuele overzicht

Nadere informatie

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011 Overzicht energiebesparende investeringen 2011 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Zonneboiler... 4 Zonneboiler... 4 Hemelwater... 6 Hemelwaterinstallatie... 6 Infiltratie...

Nadere informatie

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud Retributiereglement van de gemeentelijke sporthal en kantine te Sint-, de gemeentelijke sporthal te Watervliet, het multifunctioneel buitensportterrein te Sint- en de deelname aan sportieve organisatie

Nadere informatie

BibliotheeknetLimburg

BibliotheeknetLimburg BibliotheeknetLimburg Provinciaal gebruikersreglement limburg.be BibliotheeknetLimburg Inwerkingtreding reglement Dit gebruikersreglement treedt in werking op 1 januari 2009. Alle voorgaande gebruikersreglementen

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het decreet RETRIBUTIEREGLEMENT SPORTHALLEN KAPRIJKE LEMBEKE DATUM BESLISSING: 26 februari 2015 DATUM BEKENDMAKING: 2 maart 2015 Artikel 1: Sportief

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom Welkom 2. Beleggen in energiebesparing en alternatieve energie Een rendabele uitdaging Luc Maes, schepen van energiebeleid Gemeente Beveren Programma 1. Introductie 2. Overzicht fiscale aftrekken en premies

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Gentse steenweg 10 bus 5 9300 gemeente Aalst bestemming appartement type - bouwjaar 1971 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 351 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kerkstraat nummer 5 bus 201 bestemming appartement type - bouwar 2003 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 120 De energiescore

Nadere informatie

227 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

227 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Louis Dhont 24 bus 9 9800 gemeente Deinze bestemming appartement type - bouwar 1994 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 227 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Schabartstraat nummer 8 bus 21 bestemming appartement type - bouwar 2008 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 99 De

Nadere informatie

190 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

190 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Koninklijke Baan 81A bus 0404 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement type - bouwjaar 2005 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 190 De energiescore laat toe

Nadere informatie

131 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

131 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Vrede 8 bus 301 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement type - bouwar 2001 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 131 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Schuurkenstraat nummer 1 bus 0303 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 125

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Franslaan 45 bus 0202 8620 gemeente Nieuwpoort bestemming appartement type - bouwjaar 1970 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 132 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be WETGEVING GEEN VUUR ZONDER ROOK Een vuurtje stoken in de tuin is nooit zonder risico s. De rook is het grootste probleem. Die is ongezond,

Nadere informatie

156 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

156 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Celestijnenlaan 9 bus 31 3001 gemeente Leuven bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 156 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

189 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

189 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Ullenshof 13 bus 4 2170 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1978 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 189 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

194 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

194 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Kerk 74 bus 103 8420 gemeente De Haan bestemming appartement type - bouwar 1991 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 194 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Periode Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Artikel 1 Vanaf 1 februari 2012 en op voorwaarde dat de nieuwe toegangszuil op het containerpark operationeel is wordt de retributie

Nadere informatie

159 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

159 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Bibliotheek 7 bus 0203 9940 gemeente Evergem bestemming appartement type - bouwar 2001 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 159 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

322 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

322 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Poolse-Winglaan 46 9051 gemeente Gent bestemming appartement type - bouwar 1984 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 322 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

105 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

105 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Vaart 113 bus 2 2490 gemeente Balen bestemming appartement type - bouwar 2010 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 105 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

326 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

326 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Ertbruggelaan 49 bus 4 2100 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1957 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 326 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

92 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

92 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Gasthuis 59 bus 3 2300 gemeente Turnhout bestemming appartement type - bouwjaar 1930 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 92 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Lange Leemstraat nummer 60 bus 3 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 277

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Voldersstraat nummer 17 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie nummer postnummer De Moy 25 bus V2 2018 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 131 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kattestraat nummer 80B bus 8 bestemming appartement type - bouwjaar 1974 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 160

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

174 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

174 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Braderij 15 bus DAK 2000 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 174 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stationsstraat nummer 15 bus 6 bestemming appartement type - bouwjaar 2005 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 88

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Weg naar As nummer 160 bus 11 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 72 De

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kipdorp nummer 61 bus 206 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 281 De energiescore

Nadere informatie

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad Weet raad met je sportraad Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren. Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de werkelijke

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ringlaan nummer 64 bus 5 bestemming appartement type - bouwjaar 2003 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 188 De

Nadere informatie

Gebruikersreglement De Kronkel

Gebruikersreglement De Kronkel Gebruikersreglement De Kronkel ARTIKEL 1: De aanvraag tot het gebruik van de polyvalente zaal De Kronkel en de beachvolleyterreinen De Kronkel moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

570 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

570 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Vaart 2 bus 1D 2200 gemeente Herentals bestemming appartement type - bouwjaar 1975 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 570 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY Gegevens van de gebruiker: (handtekening van een persoon van minimum 18 jaar of zijn wettelijke voogd) Voornaam en naam... Geboortedatum... Bandnaam... Straat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Donklaan nummer 188B bus 1 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 430 De

Nadere informatie

191 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

191 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Rijksweg 216 bus 8 3630 gemeente Maasmechelen bestemming appartement type - bouwar 2005 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 191 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Vondellaan nummer 45 bus 2 bestemming appartement type - bouwar 1975 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 548 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie bestemming type appartement bouwjaar 1969 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m^jaar): 220 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

185 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

185 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Spoorweg 53 bus 102 3800 gemeente Sint-Truiden bestemming appartement type - bouwjaar 1881 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 185 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie Zonneboilersystemen, die gebruik maken van een hernieuwbare energiebron namelijk de zon, zijn investeringen in de toekomst: de energie die u verbruikt, is gratis,

Nadere informatie

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2):

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2): certificaatnummer 20110627-0000869054-00000007-9 straat Wijngaardstraat nummer 39 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m 2): Het berekende

Nadere informatie

474 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

474 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Kerk 74 9940 gemeente Evergem bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1930 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 474 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ommegangstraat nummer 26 bus 6 bestemming appartement type - bouwjaar 1975 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 141

Nadere informatie

285 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

285 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Franslaan 123 bus 3 8620 gemeente Nieuwpoort bestemming appartement type - bouwar 1994 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 285 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Bist 33 bus 7 2610 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1958 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 385 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

Gebruikersreglement Bib Londerzeel

Gebruikersreglement Bib Londerzeel Gebruikersreglement Bib Londerzeel Info Het meest actuele overzicht van de andere deelnemende bibliotheken van het bibliotheeknet Vlaams-Brabant vindt u terug op: www.vlaamsbrabant.be/catalogus (contactgevens,

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint-Bernardsesteenweg nummer 269 bus 3 bestemming appartement type softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m2): 379 Het berekende energieverbruik is een inschatting

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Willekensmolenstraat nummer 163 bus 1 bestemming appartement type - bouwar 1984 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²ar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat Energiezuinigheid van de gebouwschil energiezuinig niet energiezuinig gemiddelde U-waarde van de gebouwschil Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie energiezuinig niet energiezuinig gemiddeld installatierendement

Nadere informatie

bestaand gebouw met woonfunctie

bestaand gebouw met woonfunctie Energiezuinigheid van de gebouwschil energiezuinig niet energiezuinig gemiddelde U-waarde van de gebouwschil Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie energiezuinig niet energiezuinig gemiddeld installatierendement

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Gijselbosstraat nummer 9 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten.

Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten. Dienstreglement Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten. De Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Zaventem. DIENSTREGLEMENT Artikel 1. Onderhavige

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaat 20141127-0001709439-00000002-2 post 3520 gemeente Zonhoven bestemming appartement type - bouwar 1990 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 214

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Keizerstraat nummer 7 bus 21 bestemming appartement type - bouwar 1982 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 297 De

Nadere informatie

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen dienst duurzaamheid en milieu Bredabaan 182 T 03 650 02 90 milieudienst@brasschaat.be zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen Verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren krijgen een subsidie.

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Burgemeester Callewaertlaan nummer 83 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1937 softwareversie 9.7.1 berekende

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN Dienst patrimonium p/a Markt 1 9340 LEDE lokalenverhuur@lede.be 053 60 68 50 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN Artikel 1. Het gemeentebestuur Lede beschikt over een aantal lokalen die

Nadere informatie

281 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

281 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Lamorinière 98 bus 301 2018 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwar 1919 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 281 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Herentalsebaan nummer 596 bus 1VRe bestemming appartement type - bouwar 1990 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 279

Nadere informatie

Gebruikersreglement Bib Londerzeel

Gebruikersreglement Bib Londerzeel Gebruikersreglement Bib Londerzeel Info Het meest actuele overzicht van de andere deelnemende bibliotheken van het bibliotheeknet Vlaams-Brabant vindt u terug op: www.vlaamsbrabant.be/catalogus (contactgevens,

Nadere informatie

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Dorps 23 2830 gemeente Willebroek bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1918 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 525 De energiescore laat toe

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaat 20140506-0001587096-00000001-5 post bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 205 PROEFCERTIFICAAT De energiescore

Nadere informatie

1. Welkom Dit reglement geldt voor de hoofdbibliotheek, de uitleenpost en de digitale diensten op de website www.bibliotheek.lede.

1. Welkom Dit reglement geldt voor de hoofdbibliotheek, de uitleenpost en de digitale diensten op de website www.bibliotheek.lede. Dienstreglement van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Lede 1. Welkom Dit reglement geldt voor de hoofdbibliotheek, de uitleenpost en de digitale diensten op de website www.bibliotheek.lede.be 1.1.

Nadere informatie

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Lammekensknok 94 8770 gemeente Ingelmunster bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1216 De energiescore

Nadere informatie