Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Leuven - Uitgave april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Leuven - Uitgave april 2012"

Transcriptie

1 Actueel GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Leuven - Uitgave april 2012 Verder in dit nummer: Nieuws uit de gemeenteraad... 2 Investeringen College huldigt... 3 Jeugdboekenweek... 3 Romeinen in de gemeente... 4 Tweejaarlijkse sportprijzen... 4 Verdienstelijke personen... 5 Oproep seniorenraad... 5 Sociaal Huis... 6 Diner Kom op tegen Kanker... 7 Musical De Knipoog... 7 Leerlingen Betsers Academie... 8 Leerlingen gaan voor brons... 8 Buitenspeeldag... 8 De week van de opvoeding... 9 Bloesemtocht... 9 Geen afvalinzameling... 9 Voortzetting samenwerking Betserse Badmintonclub Jasmine Vandervelpen Pasen bij Tuur en Odille Column Schatten uit de natuur Grafconcessies Kunst- en Hobbybeurs Uitstap Mechelen Colofon Redactie: Paul Pans Aanleg verkeersleefbaarheidsweg van start met afbraak woning Geetbets-centrum krijgt 75 procent minder doorgaand verkeer Met de afbraak van een oude woning op 19 maart ving de aanleg van de omleidings- of verkeersleefbaarheidsweg langs Geetbets-centrum aan. Meteen ook de start van de tweede fase van het Aquafinproject Collector Gete. Ondertussen zijn de nutsmaatschappijen flink aan de slag langs de oude spoorwegzate. In mei starten de wegenwerken, die voor het bouwverlof moeten afgerond zijn. Tijdens een infoavond stelden onder meer Peter Gillis van Aquafin en Jan Vanderstraeten (Grontmij) de tweede fase van de Getecollector voor. Vooraleer de Aquafinwerken echt verder gezet worden, vindt eerst de aanleg van de zes meter brede omleidingsweg plaats. Die weg zal de Drinkteilstraat verbinden met de Glabbeekstraat en het centrum van Geetbets ontlasten van het drukke verkeer op de as Tienen-Halen. Na tellingen werd vastgesteld dat 75 procent van het vervoer in Geetbets-centrum doorgaand verkeer is. De verkeersleefbaarheidsweg wordt aangelegd op de oude spoorwegbedding, vertelde Jan Vanderstraeten. Het toeristisch fietspad De IJzerenweg, dat parallel loopt met de oude spoorwegzate, blijft behouden, net als de aangeplante haag ernaast. Eerst wordt het huis op de hoek van de Drinkteilstraat en Steenstraat afgebroken. In april starten werken door de nutsmaatschappijen en in mei wordt de weg zelf aangelegd. De weg in asfalt moet klaar zijn tegen de bouwvakantie. Nadien wordt de gescheiden riolering aangelegd langs de nieuwe weg. Iedereen tijdig verwittigen over mogelijke hinder is een vraag van zowel de middenstand als de bewoners zelf. Riolering Het tweede deel van de Aquafinwerken omvat riolerings- en wegeniswerken vanaf het kruispunt Borgloonstraat/Kasteellaan naar het kruispunt Glabbeekstraat/omleidingsweg. In de Kasteellaan wordt een doorsteek gemaakt voor de gescheiden riolering via weiden en velden over de Molenkouter naar de Molenstraat, Dorpsstraat en Glabbeekstraat. In de Molenstraat worden een pompstation en een bezinkbekken gebouwd. Om de bewoners van de Molenstraat toe te laten hun straat met een voertuig te verlaten, wordt een tijdelijke verbindingsweg in steenslag aangelegd tussen Molenstraat en Oudestraat. Enkele kruispunten worden heringericht. De totale duur van de tweede fase bedraagt 175 werkdagen of zowat anderhalf jaar. Einde 2013 hoort de tweede fase van de grootschalige Aquafinwerken tot het verleden. Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen, Geetbets Drukwerk & vormgeving Drukwerken Hoebreckx Jonny

2 Nieuws uit de gemeenteraad van 26 maart Minuut stilte voor slachtoffers busongeval Zwitserland Bij aanvang van de gemeenteraadszitting vroeg burgemeester Benny Munten een minuut stilte voor de slachtoffers van het busongeval in Zwitserland. Gemeentebudget 2012 Het gemeentebudget 2012 (de gemeentebegroting) werd goedgekeurd. In de gewone dienst wordt een algemeen geraamd saldo van euro verwacht, in de buitengewone dienst euro. Algemeen bestuur is de zwaarste post met ruim 18 procent van het budget. Verkeer en Waterstaat is goed voor bijna 14 procent. De investeringen 2012 vind je elders in deze Actueel terug. Gemeentelijke dotatie aan politiezone Hageland De Wet op de geïntegreerde Politie legt op dat het tekort op de politiebegroting van een meergemeentenpolitiezone door de verschillende gemeenten bijgepast wordt. Voor 2012 dient de gemeente Geetbets euro bij te dragen in de werkingskosten van de politiezone Hageland. Verkeersleefbaarheidsweg - fietspaden De gemeenteraad keurde de vergoeding voor grondinnemingen (omwille van de verbreding van het fietspad van 1,54 m naar 1,75 m, nodig voor het bekomen van subdisies) en de opstallen goed. Het totaal voor de grondinnemingen bedraagt ,77 euro. De totale vergoeding voor alle opstallen euro. Wegenwerken Persoonstraat - offerte openbare verlichtingsprojecten Naar aanleiding van werken aan de riolering (Riobra) en de wegenis in de Persoonstraat werd aan Infrax (elektriciteit) een offerte gevraagd voor de modernisering/het ondergronds brengen van het openbare verlichtingsnet in de Persoonstraat. De offerte bedraagt euro en werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Verkeersleefbaarheidweg - offerte openbare verlichtingswerken De gemeenteraad keurde de offerte van Infrax goed voor de realisatie van openbare verlichting langs de verkeersleefbaarheidsweg. De werken belopen euro. Aannemings- en gunningsvoorwaarden ontwerper verbouwing gemeentehuis De gemeenteraad zette het licht op groen om de procedure tot het aanstellen van een ontwerper op te starten voor de nodige verbouwingen aan het gemeentehuis (dak, uitbreiding bibliotheek), waarbij ook rekening kan gehouden worden met een eventuele huisvesting van het OCMW. De raming bedraagt meer dan euro exclusief btw en minder dan euro exclusief btw. Investeringen telex Hier volgt een greep uit de investeringen voor het lopende jaar 2012 in telegramstijl. Het totaal aan investeringen 2012 in de buitengewone dienst bedraagt euro. Erosiebestrijding Ruelbeek (Rummen). Een doorgeeflening aan de kerkfabriek Sint-Ambrosius Rummen voor werken aan de kerk. Een diefstalen brandalarm plaatsen in de Sint-Pauluskerk van Geetbets. De begraafplaats Grazen krijgt een nieuwe omheining aan de straatkant en infrastructuur voor alles wat te maken heeft met crematie. Ook de begraafplaats in Geetbets krijgt gedeeltelijk een nieuwe omheining. Aankoop speeltuigen (woonwijk Warande). In Hogen buurtrecreatie inrichten aangrenzend aan pastorie. Fit-o-meter plaatsen aan recreatieterrein Ganzenweg- Kolkstraat. Een nieuwe afsluiting met grondkering voor sporthal De Warande. Wachthuisjes plaatsen van De Lijn. Bestrijkingswerken, onder meer in Kolkstraat en gedeelte Nieuwdorpstraat, ten gevolge van omleidingen voor Aquafinwerken. Aankoop informaticamaterieel pc s voor meerdere personeelsdiensten en bib. Aanwerving personeelslid Ruimtelijke Ordening. Materieel aankopen voor inrichting van gemeentelijk crisiscentrum. Nieuwe luidsprekers voor raadzaal. Voor de gemeentelijke loods een hete luchtkanon, betonzaag enz. naast een tweedehands heftruck. De aanleg van de omleidingsweg (verkeersleefbaarheidsweg) langs Geetbets-centrum vergt euro. Tussen Kolkstraat en Ganzenweg: aanleg recreatiedomein voor voetbalclubs, hondenschool Cerberos en Ruiterijvereniging Sint-Paulus, naast petanquebaan, een Finse piste, fit-o-meter en een bufferbekken. Het ontwerp voor de inrichting van de recreatiezone Ganzenweg is klaar. Eerst volgt er een archeologisch onderzoek om te zien of er in de grond geen sporen van het verleden te vinden zijn. Na onderzoek vindt aanbesteding plaats. Dit jaar vatten de werken aan: eerst het bufferbekken aanleggen. De uit te halen grond wordt gebruikt voor het aanhogen van de terreinen. Achter het containerpark werd een overdekte buitenopslagplaats geplaatst. Gemeentehuis: aanpassingswerken. Meer isolatie politiekantoor. Voor de BKO zijn aanpassingswerken nodig: dakgoten + bordes. Buitenplein BKO: veiligheidswerken aan zandbak. Cafetaria sporthal: buitengewoon onderhoud, verlichting. BAK: aanpassingswerken repetitieruimte bands, schilderwerken. De Poel: euro werken brandveiligheid + plaatsing keukentje. Jeugdlokalen Hogen (pastorie): sanitair, keuken, weide aangekocht voor inrichting speelweide. Rummen: inrichting KLJ-lokaal achter pastorie. In sporthal De Warande worden vier nooddeuren vervangen. De voltooide vernieuwing van de Araanstraat kost euro meer dan gepland. 2

3 College huldigt vrijwilligers voorpost Rummen Stonden elf jaar ten dienste van de bevolking Als dank voor de ondersteuning die de vrijwilligers van de voorpost van de Diestse brandweer in Rummen aan de bevolking gaf gedurende elf jaren, werden de vrijwilligers door het college op dinsdag 27 maart ontvangen door het college in het gemeentehuis. Uit handen van de burgemeester mochten ze een oorkonde en een streekpakket ontvangen en werd er nadien nagekaart over hun werking en herinneringen uit de voorbije periode bovengehaald. De brandweer van Diest besloot begin dit jaar haar voorpost in Rummen op 1 maart 2012 te sluiten. In het kader van de snelle en adequate hulpverlening zal de voorpost van Herk-De-Stad voortaan als snelste korps tussenkomen op het grondgebied dat vroeger door Rummen werd beschermd. Voor niet dringende interventies blijft het korps van Diest tussenkomen. De vrijwilligers van de vroegere voorpost te Rummen kunnen overstappen naar het korps van Hasselt mits het afleggen van de nodige sportproeven. 77 deelnemers voor beestig-leuke jeugdboekenweeknamiddag Dieren stonden centraal De bibliotheek van Geetbets sloot zaterdag 24 maart de Jeugdboekenweek 2012 af met beestig-leuke workshops en voorstellingen op kindermaat. De Jeugdboekenweek kroop dit jaar in de wereld van de dieren en zo stonden de workshops en luistermomenten in het teken van dieren. De workshops Een doosje beschilderen in dierenpatronen, Dieren tekenen, en Een fantastische dierenquiz bezorgden de deelnemers heel wat afwisseling. De kleuters kregen een vertelaanbod, knutselden een paaseierenmandje en genoten van de beestig-leuke verhalen, verteld met de kamishibai. Het pauzemoment werd verzorgd door het beheersorgaan. De leden zorgden ervoor dat het zoals elk jaar voor de kinderen een echt feest werd met lekkere cake, slagroom en drankjes. Na het afsluiten kregen de 77 deelnemers als aandenken een mooi dierenboek. Bibliothecaris Arlette Sannen kon samen met haar bibliotheekploeg en de leden van het bibliotheekbeheersorgaan terugblikken op een erg succesvolle Jeugdboekenweek en afsluitende verrassingsnamiddag. 3

4 g museum te klein om alle historische vondsten te tonen Guy Leus, historicus Romeinen woonden ook in Geetbets en Rummen Prospectieteam ontdekt twee woonplaatsen van Romeinse boeren Dankzij het prospectiewerk van de Kortenakense archeoloog Jan Claesen, bijgestaan door de Geetbetse historicus Guy Leus, kan veelvuldig aangetoond worden dat de Romeinen ook in Geetbets en Rummen woonden. Het prospectieteam ontdekte zelfs twee plaatsen waar Romeinse boerengebouwen gestaan hebben, maar die vindplaatsen blijven voorlopig geheim. Beroepsarcheoloog Jan Claesen (29), afkomstig van Rotselaar, heeft een grote fascinatie voor het Hageland. Het Hagelandse landschap verraadt dat het alles heeft om goed te kunnen wonen. Moest ik als Romein het Hagelands landschap gezien hebben, zou ik meteen voor die regio gekozen hebben om er te wonen, zegt Jan Claesen, die zelf Rotselaar ruilde voor Kortenaken. De vruchtbare grond, de aanwezige bronnen en rivieren, alles was er ook in de Romeinse tijd om goed te kunnen wonen en te leven in het Hageland. Historicus Guy Leus, zelf gebeten door de archeologiemicrobe, leerde archeoloog Jan Claesen in april 2011 kennen in het g museum in Geetbets. Het museum wordt gerund door de Geschiedkundige Kring Limes Gatia van Geetbets. Guy is secretaris van de kring en schreef tal van belangrijke boeken over de Geetbetse geschiedenis. Het ontbrak het museum aan vondsten uit de Romeinse tijd, vertelt Guy. Het was moeilijk te aanvaarden dat de Romeinen hier niet zouden verbleven hebben. De Romeinse tijd was een witte vlek in de geschiedenis van Geetbets. Leeg, niet ingevuld. Dankzij archeoloog Jan Claesen is daar nu verandering in gekomen. Een vrij recente vondst uit het Paleolithicum in het Geetbetse gehucht Hulsbeek bewijst dat er in Geetbets zelfs al jaar voor Christus mensen aanwezig waren. Na een goed jaar prospectie op vooral akkers - al dan niet samen met Guy Leus - beschikken we nu over een grote hoeveelheid bewijsmateriaal uit de Romeinse tijd, vervolgt Jan Claesen. Stukken Romeinse dakpannen, muntstukken waaronder één met wellicht de afbeelding van keizer Nero, gebruiksvoorwerpen, keramiek, sieraden, zelfs luxe keramiek. We zijn er ook zeker van dat er minstens twee Romeinse gebouwen die met landbouwactiviteiten te maken hadden, op Geetbets grondgebied stonden: één in Geetbets, één in Rummen. Ze moeten gesitueerd worden tussen 50 en 300 na Christus. De bouwers maakten zeker gebruik van ingevoerde materialen, bijvoorbeeld uit Spanje. De Romeinen hebben een enorme impact gehad op het super interessante Hageland en vonden een afzetgebied voor hun producten via Tienen en Tongeren in het Rijngebied. In de Kortenakense deelgemeente Kersbeek-Miskom heb ik zelfs de resten van een Romeinse smeedoven gevonden. Het g museum in het gemeentecomplex aan de Dorpsstraat in Geetbets wordt alvast veel te klein om alle vondsten te tonen. Guy Leus maakte zelf zes extra tentoonstellingskasten bij om de vondsten te tonen, die ondertussen genummerd, gesorteerd en gefotografeerd werden. Het is de bedoeling in het museum een overzicht te geven van de Geetbetse vondsten door de tijden heen, bekomen via prospectie. Ook de OCMW-site waar het rustoord gebouwd zal worden, was al een interessante vindplaats voor materialen uit het Steentijdperk, het IJzertijdperk, de middeleeuwen en de 19de en 20ste eeuw, besluiten Jan en Guy, die verwachten nog veel meer interessante vondsten te verrichten in de gemeente. Tweejaarlijkse Sportprijs Claudio Barresi behaalt de Sportprijs bij de individuele sporters deze Actueel vind je meer info over de winnende sportvereniging. Ook BBC ontving een cheque van 250 euro. Claudio Barresi (23) traint al meer dan tien jaar intensief bij Thaiboksclub Chakushin in Geetbets. De laatste vijf jaar legde hij zich toe op wedstrijden en daarin bereikte hij de Belgische top in de amateurklasse. Claudio werd op 30 oktober 2011 in Mechelen Europees kampioen in de B-klasse -72kg. De laureaat van de Sportprijs kon niet aanwezig zijn op de uitreikingsplechtigheid. De andere genomineerden Joeri Francen en het trio Roger Vandijck Tilda De Beule Maurice Dewil wel. Aan de tweejaarlijkse Sportprijs is een bedrag van 250 euro verbonden. Betserse Badmintonclub BBC wint Sportprijs voor verenigingen Bij de sportverenigingen kaapte de Betserse Badmintonclub BBC de Sportprijs weg. De vereniging was de enige genomineerde club. Op een andere plaats in 4

5 Viering verdienstelijke personen 2011 sportverenigingen De sportraad en het gemeentebestuur van Geetbets huldigden vrijdag 23 maart de verdienstelijke personen van de sportverenigingen, naast de sportkampioenen. Als hoogtepunt werden de tweejaarlijkse Sportprijzen uitgereikt. Naast de kampioenenhuldiging vindt het gemeentebestuur het belangrijk jaarlijks een aantal verdienstelijke personen, ook vaak vrijwilligers, te bedanken voor hun inzet. Zij zijn vaak de drijvende kracht achter hun organisatie, verzetten bergen werk zonder dat dit altijd even veel in het oog springt van de omgeving. Zij werden door hun club, vereniging of door collega s voorgedragen. Verdienstelijke personen Etienne Ector (Bevo Geetbets) Etienne is jarenlang voor alle wedstrijden terreinafgevaardigde van de volleybalclub. De zaal werd - en wordt nu nog steeds - ieder weekend netjes klaargezet. In de beginjaren, toen de club nog niet over een elektronisch scorebord beschikte, was Etienne ook de bordjesman. Bevo was en is nog steeds zijn leven. Michel Janssens (WTC Betserse Trappers) Michel Janssens geeft als lid van de WTC Betserse Trappers de naam Geetbets zeer ver buiten onze gemeentegrenzen bekendheid. Hij is sinds 1985 lid van de club en richt al meer dan 20 jaar fietsvakanties in naar mooie buitenlandse bestemmingen. Deze vakanties zijn ook toegankelijk voor personen die niet bij de club aangesloten zijn en die zelfs ver van buiten Geetbets komen om deel te nemen. De fietsvakanties hadden onder meer Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Kroatië tot zelfs de Verenigde Staten en Marokko als bestemming. Vele sportievelingen die deelnamen kijken elk jaar uit naar het volgende project van Michel. Door zijn inzet, zoekwerk en hopen voorbereidingswerk heeft Michel ervoor gezorgd dat zijn vakanties tot in de details af zijn en ontstonden er ook sterke vriendschapsbanden ver van huis die Geetbetsvreemde mensen regelmatig naar onze gemeente brengen. WTC Betserse Trappers wenste ook Stefan Lammens, Jos Dendas en Maurice Vandezande te huldigen. Wim Pannemans (Judoclub Geetbets) Dit jaar is Wim Pannemans twintig jaar onafgebroken trainer van Judoclub Geetbetsd. Dankzij zijn motiverend enthousiasme en niet aflatende inzet kon de club de afgelopen jaren zowat twintig medailles behalen op Belgische kampioenschappen, waaronder vijf gouden. Daarnaast slaagde Wim erin op vijf jaar tijd drie keer met de miniemenploeg de Vlaams-Brabantse Interclub te winnen en promoveert hij dit jaar met de damesploeg naar eerste afdeling. Duivenmaatschappij De Hoop uit Rummen Daar het bestuur van De Hoop al jaren uit dezelfde personen bestaat en de opdrachten binnen de vereniging vrij intens zijn werden Carine Vandepoel, Patrick Tournelle, Roger Vandepoel, Roger Breels, Odilon Van Craeyvelt en Valère Boesmans voordragen als meer dan verdienstelijke personen. Hun activiteiten zijn ruim, intensief en moeten punctueel uitgevoerd worden. Daarbij hebben deze mensen de vereniging uitgebouwd tot een van de meest geavanceerde van het land. De duivenminnende personen in de regio de kans bieden kort bij huis hun geliefde sport/hobby uit te oefenen is de grote drijfveer van het bestuur en van meerdere sympathiserende medewerkers. Seniorenadviesraad zoekt jong bloed Hallo jonge zestigers! Klinkt een beetje raar, hé, maar de oude garde van de Seniorenadviesraad zoekt jong bloed. Er wordt ons wel eens gezegd dat wij alleen maar standpunten innemen en festiviteiten organiseren voor die oude rakkers van 75 en méér. En feitelijk is dat zo, maar : hoe kunnen wij weten wat die jeugdige zestigers wensen als ze het ons niet komen zeggen? Wij zoeken enkele mondige, plezante en aangename jonge snaken om onze rangen te vervoegen en - misschien binnen afzienbare tijd - onze job over te nemen. Zo kunnen er bij ons zaken gebeuren die deze tweede jeugd WEL interesseren. Kom eens praten, of, nog beter, kom eens naar onze vergadering. Bel voor een afspraak naar onze voorzitter Juul Bergers ( ). 5

6 Sociaal Huis Het OCMW werft aan De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Geetbets gaat over tot de aanwerving in statutair verband van: een voltijds financieel deskundige voor de financiële dienst, salarisniveau B1-B3 Bijzonderste aanwervingsvoorwaarden: - in het bezit zijn VAN HOBU-diploma Handelswetenschappen en Bedrijfskunde optie accountancy-fiscaliteit of daarmee gelijkgesteld,; - een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is verklaard met bovenbedoeld diploma; - slagen in een aanwervingsexamen. De eigenhandig geschreven kandidatuur, dient met per post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Dorpsstraat 1, 3450 Geetbets en moet uiterlijk in de post afgestempeld worden op 18 MEI De kandidaturen moeten vergezeld zijn van: - een curriculum vitae; - een uittreksel uit de geboorteakte; - een bewijs van goed gedrag en zeden bestemd voor openbaar bestuur, dit niet ouder mag zijn dan drie maanden; - een eensluidend afschrift van het vereiste diploma. Voor meer inlichtingen aangaande de aanwervingsvoorwaarden en het examenprogramma, kan je terecht op de website en op het secretariaat van het OCMW ( of De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Geetbets gaat over tot de aanwerving in gesubsidieerd contractueel verband van: drie voltijdse en een haltijdse technisch beambte voor onbepaalde duur voor de huishouddienst - salarisniveau E1-E3 Bijzonderste aanwervingsvoorwaarden: - voldoen aan de gesco-voorwaarden, attesten bij te voegen, het werkloosheidsattest dient te worden afgeleverd door RVA en VDAB; - slagen in een aanwervingsexamen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Geetbets gaat over tot aanwerving in contractueel verband van : twee voltijds technisch beambten voor onbepaalde duur voor de huishouddienst salarisniveau E1-E3 Bijzonderste aanwervingsvoorwaarden: - slagen in een aanwervingsexamen. De eigenhandig geschreven kandidatuur, dient met per post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Dorpsstraat 1, 3450 Geetbets en moet uiterlijk in de post afgestempeld worden op 18 MEI De kandidaturen moeten vergezeld zijn van: - een curriculum vitae; - een uittreksel uit de geboorteakte; - een bewijs van goed gedrag en zeden bestemd voor openbaar bestuur, dit getuigschrift mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een maximumperiode van drie jaar. Voor meer inlichtingen aangaande de aanwervingsvoorwaarden en het examenprogramma, kan je terecht op de website Je kan ook terecht op het secretariaat van het OCMW op het telefoonnummer of Zitdag invullen belastingaangifte Ook dit jaar zullen medewerkers van de FOD Financiën een zitdag houden op het OCMW om je aanslagbiljet van de personenbelasting in te vullen. Deze zitdag vindt plaats op woensdag 23 mei 2012 van 9 tot uur en van 13 tot 15 uur in het OCMW-gebouw. Denk eraan de nodige documenten mee te brengen: fiscale fiches, bewijs van betaalde onderhoudsgelden, bewijs handicap Fiscaal voordeel voor energiebesparende maatregelen Sinds een paar jaar kon je als eigenaar en als huurder een belastingvermindering van de federale overheid krijgen als je investeringen deed om energie te besparen. De nieuwe regering heeft eind vorig jaar echter heel wat hervormingen doorgevoerd. Omdat het bijna weer tijd is om het aanslagbiljet personenbelasting in te vullen, zetten even alles op een rijtje. 1) Alle uitgaven betaald in 2011 Voor investeringen die tot 31/12/2011 betaald worden, verandert er niets. Alle maatregelen kunnen nog steeds genieten van een belastingvermindering van 40% van de investering. Ook de overdraagbaarheid naar de volgende jaren voor woningen die al minstens 5 jaar in gebruik zijn blijft behouden, inclusief een belastingkrediet voor een aantal maatregelen (lees alle info in de brochure premies 2011). 2) Alle uitgaven gedaan in 2012 waarvan de overeenkomst werd ondertekend uiterlijk op 27/11/2011 Om de continuïteit van de fiscale voordelen te behouden, werd beslist dat contracten die tot 27/11/2011 werden ondertekend, en waarvan de uitvoering/betaling pas in 2012 zal plaatsvinden nog volledig kunnen genieten van de fiscale voordelen zoals die in 2011 van toepassing zijn (40% fiscaal voordeel voor alle maatregelen, maximum bedrag, belastingkrediet voor een aantal maatregelen en overdraagbaarheid voor woningen die al minstens 5 jaar in gebruik zijn, blijven behouden. (dus identiek als voorwaarden onder 1). 3) Uitgaven voor dakisolatie betaald in 2011 of betaald in 2012 met overeenkomst ondertekend uiterlijk op 27/11/2011 Geen enkele wijziging van toepassing. De belastingvermindering blijft behouden op 40%, ook indien de betaling pas in 2012 zal gebeuren. (dus identiek als de voorwaarden onder 1). 4) Investeringen in dakisolatie waarvan de overeenkomst ondertekend werd vanaf 28/11/2011 of in 2012 en waarvan de betaling in 2012 of later zal gebeuren De belastingvermindering van 40% daalt naar 30% van de gedane uitgaven. Er is geen overdraagbaarheid meer van toepassing Het belastingkrediet blijft behouden voor de uitgaven in ) Alle andere belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen stoppen vanaf 2012 (betalingsdatum) waarvan contract na 27/11/2011 werd afgesloten Meer bepaald stoppen volgende maatregelen voor bestaande woningen die al minstens 5 jaar in gebruik zijn: - ramen met hoogrendementsbeglazing - vervanging van een oude stookketel door een condensatieketel, pelletketel, micro-wkk of warmtepomp - de plaatsing van thermostatische kranen en kamerthermostaat - energieaudit Voor nieuwbouwwoningen en bestaande woningen: - de investeringen in zonneboiler - de investeringen in fotovoltaïsche zonnepanelen - de investeringen in een geothermische warmtepomp 6) Groene lening stopt vanaf 2012 De groene maatregel was voorzien als een tijdelijke maatregel voor De maatregel wordt niet verlengd in ) Belastingvermindering voor intresten van groene leningen daalt van 40% naar 30% voor de intresten betaald vanaf 1 januari 2012 De belastingvermindering daalt voor alle groene leningen die werden afgesloten tussen 2009 en 2011 naar 30% ipv 40%. 6

7 8) De belastingvermindering gedurende 10 jaar voor een lage-energiewoning, een passiefwoning of een nul-energiewoning stopt vanaf aanslagjaar 2013 Voor woningen die niet uiterlijk op 31 december 2011 als lage-energiewoning, passiefwoning of nul-energiewoning zijn gecertificeerd, zal geen belastingvermindering meer worden verleend. Woningen waarvan de EPB-aangifte uiterlijk op 31/12/2011 wordt ingediend en die voldoen aan de eisen, kunnen wel nog een attest ontvangen en hierdoor genieten van de belastingvermindering gedurende 10 jaar. Voor woningen waar vroeger al een belastingvermindering werd toegekend, blijft de belastingvermindering verder lopen. 9) Overdraagbaarheid van federale belastingvermindering blijft behouden voor investeringen betaald tot eind Voor investeringen/betalingen die in het verleden werden uitgevoerd, en waarvoor de overdraagbaarheid van toepassing was omdat het maximum werd overschreden, blijft het overdraagbaar bedrag nog steeds recht geven op de voorziene belastingvermindering. Verschillende acties in Groot-Geetbets brengen euro samen ten voordele van Kom op tegen Kanker. De inrichters van het KOTK diner op 10 en 11 maart jongstleden, Christa Vanweerts en Lieven Mees, kunnen tevreden terugblikken op hun meer dan geslaagde acties voor kom op tegen kankers. De voorlopige opbrengst van het diner, tombola en vrije giften bedroeg maar liefst euro. In samenwerking met de plaatselijke wielertoeristenclubs en heel wat vrijwilligers werden tombola s, een diner en afhaalmenu s verkocht. Meer dan 300 mensen zakten af naar het gemeentelijk ontmoetingscentrum de Pax om dit initiatief te steunen. Je kan nog steeds een vrije bijdrage storten op de geregistreerde Kom op tegen Kanker -rekening: met vermelding van actienummer , gift. Giften vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attest. Ook schepen van volksgezondheid Chris Jamar en zijn vader Freddy ondernamen samen met duivenliefhebbers uit gans België een zeer geslaagde actie. Er werd een bonnenverkoop van duiven op touw gezet evenzeer ten voordele van KOTK. Heel wat duivenliefhebbers uit gans België waren bereid hun steentje, of duifje bij te dragen. De verkoop liep via het internet en liefhebbers uit binnen en buitenland konden hierop bieden. De opbrengst oversteeg alle verwachtingen en bedroeg maar liefst euro. Beide initiatieven samen zijn goed voor een opbrengst van euro. Tijdens de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker zullen alvast 4 teams uit Geetbets meefietsen voor het goede doel. Hierna volgen nog de nummers van de tombola die getrokken werd op zondag 11 maart in GOC de Pax: Fiets (Thompson Bike Arena) 3567 Flat screen TV (KL Electro) 0383 Weekendje Leut 4649 Diner (Kelsbekerhof) 9666 Verblijf Oostenrijk Prijzen af te halen bij Lieven Mees, Kraaistraat 26, Rummen. Af te spreken via het nummer Alle kinderen verleenden hun medewerking De Knipoog Rummen oogst succes met musical in Zoutleeuw Alle kleuters en leerlingen van vrije Basisschool De knipoog Rummen voerden met groot succes de musical Uit liefde voor de aardbol op in het Zoutleeuwse sport- en cultuurcentrum De Passant. Voor de eerste keer hebben we het aangedurfd met onze kinderen een musical uit te werken, vertelt schooldirectrice Birja Steeno. We wilden niet zomaar een musical brengen, maar eentje met een boodschap. Het werd Uit liefde voor de aardbol. Met onze musical vestigden we de aandacht op een beter milieu, een gezonde aarde. De toeschouwer kreeg te zien hoe wij alvast ons steentje bijdragen tijdens het schooljaar en genoot ook tal van tips over hoe hij of zij zelf ook een steentje kan bijdragen. Al onze kinderen werkten mee aan de musical. Van de kleutertjes van 2,5 jaar tot en met onze oudste leerlingen van 12 jaar. We probeerden iedereen de kans te geven om zijn of haar talent te tonen. Alle muzische aspecten van ons leerplan kwamen ook aan bod tijdens de musical. Muzisch taalgebruik: de kinderen maakten zelf gedichten en droegen ze voor. Beeld: de kinderen hielpen mee om decorstukken te maken. Drama: de kinderen speelden toneel. Muziek: de kinderen zongen heel de musical aan elkaar. Bewegingsexpressie: de kinderen maakten zelf de dansjes van de musical en voerden ze ook op. De kinderen leefden er intens naar toe, besluit directrice Birja Steeno. De toeschouwers genoten met volle teugen. 7

8 Leerlingen van Betserse academie enthousiast over smartboard Het gemeentebestuur van Geetbets investeerde dit schooljaar in een nieuw smartboard voor de leerlingen van de Betserse academie (BAK). woensdag 14 maart 2012 demonstreerde Juf Lut Paesmans met haar leerlingen aan schepen van Kunstonderwijs Jo Roggen alle mogelijke toepassingen van hun nieuwe smartboard. Dit bord biedt de leerkrachten van de academie de mogelijkheid op een zeer energieke manier presentaties te geven aan de leerlingen. Deze zeer dynamische en visuele manier van les geven boeit de leerlingen, creëert meer interactie en maakt hun enthousiasme voor de academie alleen maar groter. De investering zorgt er ook voor dat de leerlingen minder papier en kopies nodig hebben en dat de leerkracht ook zeer snel kan omschakelen van het ene onderwerp naar het andere. Het gemeentebestuur investeerde de laatste jaren ook in nieuwe ramen en verwarming van het gebouw. Er werd eveneens een nieuwe piano aangekocht. De Betserse afdeling kunstonderwijs telt intussen 85 leerlingen, verdeeld over de afdelingen muziek en beeldende kunst. Leerlingen gaan voor brons tijdens Jeugdolympiade De jongens en meisjes van het vijfde en zesde leerjaar van de plaatselijke basisscholen kregen woensdag 21 maart de kans een bronzen medaille te behalen door het afleggen van eenvoudige sportproeven in een of meerdere van tien verschillende sporttakken: atletiek, badminton, basketbal, gymnastiek, handbal, tennis, voetbal, volleybal, wielrennen en zwemmen. De gemeente Geetbets koos voor de discipline atletiek. 84 leerlingen van De Knipoog Rummen, Te Velde Hogen en Hupsakee Geetbets kregen vijf proeven geserveerd: een duurloop van 6 minuten, 30 m sprint, verspringen, tennisbalwerpen en medicine balstoten. De proeven werden afgenomen door de sportdienst met hulp van vrijwilligers van atletiekclub DCLA Halen in sporthal De Warande en goc Pax. De leerlingen die slaagden in de proeven kregen een bronzen medaille. Vanaf april kunnen deze leerlingen ook het beste van hunzelf geven op één van de provinciale zilveren of Vlaamse gouden Jeugdolympiades. Zonnige Buitenspeeldag lokt 125 kinderen naar Schelfheidebos Enthousiasme en zon van de partij Voor het tweede jaar op rij werkten de drie gemeentelijke diensten Sport, Jeugd en Milieu samen aan een creatieve buitenspeeldag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Woensdag 28 maart verzamelden liefst 125 enthousiaste kinderen aan het Schelfheidebos in Rummen voor een namiddag aangenaam amusement in een lentekleedje. De rustige en groene locatie én het mooie weer zorgden voor een prachtig decor waarin de kinderen een Fata Morgana met een tiental opdrachten moesten trachten te vervullen. De uitdagingen bestonden onder meer uit het maken van een kunstwerk, het zingen van het buitenspeeldaglied, een wateropdracht, allerlei handigheidsproefjes, een zoektocht en een rondje in olifantenpas. De kinderen toonden hun creatief, muzikaal en sportief talent om uiteindelijk op het einde van de dag 10 sterren te behalen en met een welverdiende beloning terug naar huis te keren. Dit alles werd in goede banen geleid onder toeziend oog van medewerkers en vrijwilligers van de sport-, jeugd- en milieuraad. 8

9 Opvoeden is anders voor iedereen Gratis picknick en activiteiten in provinciedomein Het Vinne Opvoeden is voor iedereen anders. Zo luidt het centrale thema van De Week van de Opvoeding. Naar aanleiding van die week bieden de gemeenten Geetbets, Linter en Zoutleeuw - samen met het provinciebestuur Vlaams-Brabant en vzw STORZO - een gratis picknick aan op woensdag 16 mei tussen 12 en uur. De gemeenten geven ook gratis picknickdekens aan de deelnemers zo lang de voorraad strekt. Ouders willen graag superhelden zijn. Ze goochelen dagelijks om werk en gezin te combineren. Ondanks al hun inspanningen en goede bedoelingen, voelen velen zich schuldig. Omdat ze hun baby naar de opvang brengen, omdat hun kind niet meekan op school, of omdat niet alles loopt zoals ze het zich hadden voorgesteld. En dan slaat de twijfel toe. Doe ik het wel goed? Had ik niet beter...? Op zo n momenten kan een babbel met een collega-ouder raad brengen. Niets zo geruststellend als het besef dat ook andere ouders met de handen in het haar zitten, blunderen, weleens uit hun sloffen schieten of een onhandelbare tiener in huis hebben. Woensdag 16 mei zijn er vanaf 14 uur ontspannende activiteiten voor kinderen en (groot)ouders: sprookjeskooksessies, de suikerpoppenfee en het poëtisch kapsalon, schminken voor kinderen, workshop bijenwas, Circus Kriebel, waterdiertjes scheppen, gps-tocht doorheen het domein voor de oudsten, Afrikaanse Dans Workshop, voorleesmoment voor kinderen van 3 tot 6 jaar en een muziekworkshop voor baby en peuter. Je kan je inschrijven op: WSV Horizon en gemeente Geetbets verwelkomen wandelaars Bloesem- en Pannenkoekentocht doet Grazen aan op 21 april WSV Horizon Donk hoopt nog meer wandelaars dan de jaren voordien in Rummen te verwelkomen op 21 april. Ondanks de deelname van tot wandelaars in het verleden, vindt het bestuur van de Donkse wandelclub dat de wandeling in Rummen niet de waardering krijgt die ze verdient. Dit keer trekt het grote wandelparcours richting Grazen. WSV nodigt van harte ook de plaatselijke bevolking uit deel te nemen aan de wandelhoogdag in eigen gemeente. De wandelaars die Rummen weten te vinden, zijn heel tevreden over het prachtig wandelgebied dat hen aangeboden wordt, zegt Jos Boesmans, secretaris van Horizon Donk. De unieke rustpost die we vorig jaar mochten aanbieden in Het Monnikenhof van Vlierbeek, bij ons lid Agnes Heremans, werd algemeen geapprecieerd. We gaan dit jaar naar Grazen en het wordt zonder twijfel weer een mooie tocht. Wie voor de kortere wandelafstanden kiest, komt weliswaar niet in Grazen terecht, maar zal evenzeer kunnen genieten van het prachtige wandelgebied. Vertrek- en eindpunt is goc Pax aan de Ketelstraat. Wie zich geroepen voelt om als vrijwilliger pannenkoeken te bakken is zeker welkom. Meer info: Horizonvoorzitter Walter Vanoppen ( ) en secretaris Jos Boesmans ( ). Picknick in het Vinne Voor ouders/grootouders en kinderen Woensdag 16 mei tot 17 uur Geen afvalinzameling op dinsdag 1 mei Op dinsdag 1 mei, de Dag van de Arbeid haalt EcoWerf geen afval op. Wie normaal zijn groene en grijze container buiten zet in de nacht van maandag op dinsdag na 20 uur of maandagochtend vóór 7 uur, moet zijn afval enkele dagen langer binnenhouden. De inzameling van de gft- en huisvuilcontainer is gepland op vrijdag 4 mei. De verschuiving van de afvalinzameling is terug te vinden op de afvalkalender. Meer info krijg je via de groene lijn op 0800/

10 Voortzetting samenwerking met landbouwers Rond milieumaatregelen Ruim tien jaar geleden sloten landbouwers in onze gemeente de eerste beheerovereenkomsten af met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Ook in 2011 werd de werking rond deze milieumaatregelen voortgezet. Jaar na jaar worden aflopende overeenkomsten in een nieuw contract gegoten en worden nieuwe maatregelen op het terrein aangelegd. De samenwerking blijft ook in 2012 doorlopen. Jasmine Vandervelpen jongste kandidate Miss Fruit Belgium Tijdens de kampioenenviering van de gemeente Geetbets op vrijdag 23 maart 2012 was ook de 16-jarige Jasmine Vandervelpen te gast. Ze deelde de prijzen uit aan de verdienstelijke personen en plaatselijke kampioenen. Jasmine was met haar 16 lentes de jongste finaliste in de miss Fruit Belgium verkiezing die zaterdag 31 maart plaatsvond in Sint-Truiden. Jasmine wist ook de publieksprijs in de wacht te slepen. Beheerovereenkomsten zijn contracten waarbij landbouwers gedurende 5 jaar extra inspanningen leveren ten voordele van milieu, natuur en landschap. In ruil voor de geleverde diensten ontvangen ze een jaarlijkse vergoeding van de VLM. Die vergoeding is afhankelijk van de toegepaste maatregel. Ook onze landbouwers hebben niet stilgezeten. De voorbije jaren kenden vooral perceelrandenbeheer, erosiebestrijding en het beheer van KLE s succes. In totaal is er in Geetbets door lokale landbouwers ongeveer 3,5 km aan grazige en soms bloemrijke randen en 3,5 km aan kleine landschapselementen aangeplant en onderhouden. Soms vind je die grazige stroken in het midden van de akkers om afspoelende grond op te vangen, of zie je een bloemrijke rand langs een kwetsbare bosrand of holle weg. Dat mooie resultaat is te danken aan de goede samenwerking tussen de bedrijfsplanner van de Vlaamse Landmaatschappij, het Regionaal Landschap Zuid Hageland, de gemeente, de Watering van Sint-Truiden en natuurlijk onze landbouwers! Het gamma aan toegepaste maatregelen is erg divers. Zo bestaan er beheerpakketten voor de aanleg en het onderhoud van poelen en houtkanten, het bestrijden van erosie, het beschermen van bosranden en holle wegen, het verbeteren van de waterkwaliteit, het beschermen van akker- en weidevogels enz. Sommige maatregelen vind je overal in Vlaanderen terug, andere zoals bvb. maatregelen voor de bescherming van akkervogels - kunnen enkel in bepaalde zones worden toegepast. Meer info: zie Contact: bedrijfsplanner VLM Sven Jardin: tel: Sporttak in de kijker: Betserse BadmintonClub BBC Badmintonclub zoekt nieuwe leden De BBC is een feitelijke vereniging die al meer dan twintig jaren actief is en de mensen de kans geeft twee keer per week de badmintonsport te beoefenen. Er wordt gebadmintond op dinsdag- en donderdagavond in de sporthal van Rummen, telkens van 20 tot 22 uur. De insteek is mensen van 18 tot 88 jaar de kans geven op een recreatieve manier de badmintonsport te beoefenen. Het ledenaantal bestaat momenteel uit evenveel vrouwen als mannen. Iedereen speelt met en/of tegen iedereen. Jijzelf bepaalt je tempo. Ook mensen die nog nooit een racket in de handen hadden zijn van harte welkom. Je kan een aantal keren gratis komen proberen. Als je dan de smaak te pakken krijgt kan je lid worden. Een seizoen loopt van begin september tot eind juni. Pasen bij Tuur en Odille Arthur Vanderhoeft en Odille Vanderbruggen uit Grazen hebben een unieke hobby. Niet alleen tijdens de kerstperiode maken ze uitgebreid werk van versieringen in en rond hun woning. Ook in de paastijd brengen ze kleur in huis. Een unieke verzameling beelden van kippen, eieren en konijnen zorgen daar voor. Intussen groeide de paascollectie aan tot meer dan vijftig stuks. De hele bende kleurrijke hanen, hennen en kuikens brengen volgens Tuur en Odille meer leven in de woonkamer. Het lidgeld bedraagt 80 euro voor één seizoen. Bij een groter aantal nieuwe leden worden er eventueel enkele lessen gegeven om de nieuwelingen sneller op weg te helpen of vertrouwd te geraken met de sportdiscipline. Naast de badmintonsport organiseert de club ook ieder jaar enkele randactiviteiten zoals een winterwandeling, een intern tornooi (De NachtvDervDubbels), een daguitstap, een gezamenlijk etentje en een nieuwjaardrink. Heel veel extra info vind je op Twijfel niet en ga zeker eens een kijkje nemen. 10

11 Column Agnes Goedons Schatten uit de natuur Als we bij het eerste felle zonlicht uitbundig naar buiten rennen, verwoed gaan joggen, of halsoverkop op de fiets springen, gebeurt het weleens dat we s avonds doodmoe op de bank ploffen Nog te suf om één poot uit te steken! De vroege lente met het gejubel van vogels in de ochtend, staalblauwe luchten en drukdoende mensen in het verkeer, maakt soms moe. Zoals kinderen moe kunnen zijn, die een hele dag lang buitenspelen, en dan ook plots in slaap vallen We hebben de klok één uur vooruit gezet, van winter- naar zomertijd en dat is goed voelbaar. Wég energie, zodra de zon even verdwijnt.. Maar als we door het prille lentegroen wandelen, beseffen we nauwelijks,dat heel wat onschuldige plantjes en kruiden met dat vermoeide, lusteloze gevoel kunnen afrekenen. Een energie-boost, die kunnen we nu gebruiken! En niet uit kantenklare potjes, maar rechtstreeks uit de natuur: Achteraan de tuin, in een onbespoten weiland, haast overal langs wandelwegen en bossen vind je wat je zoekt: planten en kruiden, die een bloedzuiverende en energievolle werking hebben, precies NU! Er is de brandnetel, van de wortel tot de stengel, in blad en bloemen, geneeskrachtig en bloedzuiverend. Ook daslook heeft die eigenschap, maar is moeilijker vindbaar De paardenbloem, ook weleens als lastig onkruid gezien, met de gele bloemen, heeft vele goede eigenschappen en is uitstekend in salades te gebruiken. Tijm daarentegen, komt hier minder in de vrije natuur voor; hij is vooral te vinden geplant in tuinen,waar hij weelderig bloeit, maar is daarom niet minder geneeskrachtig en opwekkend! Iets later in de lente, kunnen we genieten van de meidoorn, met zijn witte bloesempracht, waarvan men een heerlijke thee kan zetten, liefst aangezoet met honig, voor een echte, inwendige lenteschoonmaak! En dan in volle zomer, behoren de moerasspirea en de echte kamille, te vinden in vochtige weilanden en langs akkers en velden, tot de meest geneeskrachtige planten. Hun zalige geur in de zinderende zomerwarmte dan, is puur zen Tijd om languit in het gras te gaan liggen, Aan nièts te denken. Alléén genieten Het is niet altijd prettig om over de dood en begrafenissen na te denken. Maar we willen we toch graag even stilstaan bij grafconcessies en niet-geconcedeerde graven. Een grafconcessie is een soort gebruiksrecht, dat onze gemeente je verleent en waarin vastgelegd staat hoe lang je gebruik mag maken van een bepaald graf op een gemeentelijke begraafplaats. Ook voor niet-geconcedeerde graven is er een weliswaar beperkt gebruiksrecht voorzien. Bij de inventarisering en de informatisering van de grafconcessies en de nietgeconcedeerde graven voor de begraafplaats van Geetbets (Steenweg op Kortenaken) heeft men vastgesteld dat een heel aantal graven ondertussen reeds vervallen zijn. In de loop van de maand maart werd hieromtrent een bekendmaking geplaatst zowel aan het graf zelf als aan de ingang van de begraafplaats. Vanaf deze bekendmaking beschikt u over een termijn van 1 jaar om de concessie te hernieuwen of een omzetting naar een concessie aan te vragen zodat het graf van uw dierbare(n) kan worden behouden. Ingeval u verkiest voor geen hernieuwing of omzetting zal het graf worden ontruimd. De niet weggenomen graftekens en de nog bestaande ondergrondse constructies worden op dat moment van ambtswege eigendom van de gemeente. Voor de aanvraag tot hernieuwing of omzetting of indien er verdere vragen zijn, kan u zich steeds wenden tot Tamara Sempels, 011/ , of tot Christa Schollen, 011/ , Kunst- en Hobbybeurs op 4 november in De Warande Op zondag 4 november 2012 zal de zesde Kunst- en Hobbybeurs plaatsvinden in sporthal De Warande. Aan deze tentoonstelling kunnen verenigingen, kunstenaars en hobbyisten deelnemen. De deelname is gratis maar er wordt een waarborg van 15 euro gevraagd, te betalen bij de inschrijving. Het bedrag kan gestort worden op het rekeningnummer BE , gemeente Geetbets, cultuurraad, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets met vermelding van beurs + naam. Zo je aanwezig bent wordt de waarborg dezelfde dag terugbetaald Inschrijven tot deelname aan de beurs kan tot 15 september 2012 via het inschrijvingsformulier, te bekomen op de dienst Cultuur of op Cultuur en shoppen ontmoeten elkaar Cultuurraad Geetbets bezoekt Mechelen Zaterdag 15 september 2012 Programma: 8 uur: Vertrek met bus aan de kerk Grazen/ gemeentehuis Geetbets/ sporthal Rummen 9.15 uur: Aankomst Mechelen met een kopje koffie 10 uur: Historische wandeling met gids door Mechelen tot 12 uur Vanaf 12 uur: Vrij bezoek aan cultureel Mechelen of shoppen. Eten kan je zelf voorzien of je kan ergens in Mechelen een gezellig restaurantje opzoeken 18 uur: Vertrek in Mechelen 19 uur: Thuiskomst Geetbets Kostprijs: 12 euro per persoon (busreis, koffie en gids inbegrepen). Inschrijven kan door storting van 12 euro per persoon op het rekeningnummer BE met vermelding Mechelen en het aantal personen. Voor meer info contacteer Cultuurdienst gemeente Geetbets tel.: of mail 11

12 Activiteitenkalender april - mei Activiteiten niet op vaste dagen /04/12 19u30 Feestvergadering, 90 jaar KVLV, parochiezaal KVLV Rummen 21/04/12 Back to the 70 s, goc Pax B-Events 25/04/12 19u Mode 2: Leuke beursjes en strandtasjes met beugelsluiting, parochiezaal Hogen KVLV Geetbets 28/04/12 17u Italiaanse avond: pasta à volonté, parochiezaal Hogen CD&V Geetbets 29/04/12 Eerste communie kinderen 2 de leerjaar VBS De Knipoog 03/05/12 Gewestelijke ziekenzorguitstap Hageland Ziekenzorg Rummen 04/05/12 Parels naaien KVLV Rummen 06/05/12 Restaurantdag, parochiezaal Hogen Oudercomité De Knipoog 08/05/12 8u Bedevaart naar Banneux Ziekenzorg Geetbets 11/05/12 19u30 Bloemschikken: bloemwerk in, op of rond glas KVLV Geetbets 20/05/12 Plechtige communie Rummen VBS DE Knipoog 26-09u Hondenshow en wedstrijd, Schelfstraat Rummen BRK 27/05/12 27/05/12 Rommelmarkt met barbecue, Tuinwijkstraat B-Events 28/05/12 Bezoek aan de Schuttersvereniging Lummen KVLV Rummen Wekelijkse activiteiten op vaste dagen maandag 13u Wandelen, vertrek parking Droogmans, Kraaistraat De Warandevrienden of maandag 19u30 Trainingen, Bets Gym Chakushin dinsdag 13u Fietstocht, vertrek café Transport WTC Bergeneinde dinsdag 13u30 Fietstocht, vertrek gemeentehuis Betserse Trappers dinsdag Aquagym KVLV Hogen dinsdag 20u Start to run, atletiekpiste sporthal Halen Atletiekclub DCLA Halen-Geetbets, Rik Donders, dinsdag 20u-22u Badminton, sporthal De Warande dinsdag 20u-22u Volleybal, sporthal De Warande Mid Live Girls dinsdag 20u-22u Country line dance, parochiezaal Rummen KVLV Rummen woensdag 13u30 Fietstocht, vertrek gemeentehuis Betserse Trappers woensdag 18u Trainingen voetbal jeugd FC Geetbets woensdag 18u30 Trainingen voetbal jeugd KSK Rummen woensdag 19u30 Trainingen, Bets Gym Chakushin woensdag 20u Gehoorzaamheidstraining honden, Kolkstraat Hondenschool Cerberos donderdag 18u-21u Judo, Bets Gym Judoclub donderdag 20u Start to run, atletiekpiste sporthal Halen Atletiekclub DCLA Halen-Geetbets, Rik Donders, donderdag 20u-22u Badminton, sporthal De Warande vrijdag 13u30 Fietstocht, vertrek gemeentehuis Betserse Trappers vrijdag 18u Trainingen voetbal jeugd FC Geetbets vrijdag 18u-20u Volleybal, sporthal De Warande Hogen Hoger Op vrijdag 18u30 Trainingen voetbal jeugd KSK Rummen vrijdag 19u30 Trainingen, Bets Gym Chakushin zaterdag 9u Fietstocht, vertrek parking gemeentehuis WTC 2010 Geetbets zaterdag 18u30-20u Judo, Bets Gym Judoclub zondag Fietstocht, vertrek café Transport WTC Bergeneinde zondag 8u30 Fietstocht, vertrek gemeentehuis Betserse Trappers 1 ste zondag 9u Verkenningswandeling Aronst Hoek, brug Melsterbeek, Kasteellaan Natuurpunt Geetbets, van de maand zondag 10u-11u Minivoetbal, sporthal De Warande Ter Lengs zondag 9u30-10u30 Puppy s A,B,C en debutanten, Kolkstraat Hondenschool Cerberos zondag 10u-11u Demonstratieteam, Kolkstraat Hondenschool Cerberos zondag 10u30-11u30 Programma I en II, Kolkstraat Hondenschool Cerberos Indien je, als vereniging, een activiteit in de activiteitenkalender wenst te plaatsen, kan je de info sturen naar Els Beckers,

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

Broederlijk Delen Campagne 2014 Tijdens de vastenperiode nemen wij deel aan de Vastencampagne van Broederlijk Delen: Plan(t) de toekomst

Broederlijk Delen Campagne 2014 Tijdens de vastenperiode nemen wij deel aan de Vastencampagne van Broederlijk Delen: Plan(t) de toekomst Kleuterkrant maart - april 2014 Broederlijk Delen Campagne 2014 Tijdens de vastenperiode nemen wij deel aan de Vastencampagne van Broederlijk Delen: Plan(t) de toekomst Ook tijdens dit schooljaar wekken

Nadere informatie

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders,

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, De eerste twee maanden van het nieuwe jaar zitten er terug op de lente doet verwoede pogingen om, om de hoek te piepen en ook bij ons op school bruist het

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

WEEK VAN DE SPORTCLUB

WEEK VAN DE SPORTCLUB WEEK VAN DE SPORTCLUB Van ZATERDAG 10 tem ZONDAG 18 SEPTEMBER 2011 Een organisatie van Bloso ism : 1. de gemeentelijke sportdienst 2. de gemeentelijke sportraad Hamme 3. de lokale sportclubs WEEK VAN DE

Nadere informatie

ASSENEDESTEENWEG 115 KON. ASTRIDLAAN 10 GSM 0478/ ZELZATE 9060 ZELZATE VB. 09/ / MUZEJA!!!

ASSENEDESTEENWEG 115 KON. ASTRIDLAAN 10 GSM 0478/ ZELZATE 9060 ZELZATE VB. 09/ / MUZEJA!!! VRIJE BASISSCHOOL SINT-LAURENS ZELZATE-WEST ASSENEDESTEENWEG 115 KON. ASTRIDLAAN 10 GSM 0478/25.79.13 9060 ZELZATE 9060 ZELZATE VB. ZELZATE@SLZW.BE 09/344.00.32 09/344.05.16 SCHOOLFEEST 2016: MUZEJA! Beste

Nadere informatie

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm)

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm) NI E U W S B R I E F Een dankwoordje voor het grootoudersfeest! Een grote dankjewel aan iedereen die deze voormiddag mee helpen organiseren heeft. Het was een echt geslaagd grootoudersfeest, waar groot

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Kalender. De paashaas heeft het druk met eitjes leggen. Hij werkt zich suf om die te verstoppen en reist door het hele land.

Kalender. De paashaas heeft het druk met eitjes leggen. Hij werkt zich suf om die te verstoppen en reist door het hele land. Ontvoogdingsstraat 32 8930 Menen 056/512400 26 maart 2012 Kalender Paasvakantie van zaterdag; 31 maart 2012 tot en met zondag, 15 april 2012 Instap nieuwe kleuters maandag, 16 april 2012 Projectweek van

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 juni 2013

NIEUWSBRIEF 18 juni 2013 1. Opbrengst sponsorloop (Bus voor De Aventurijn) Alle inspanningen van de scholen en andere organisaties die hebben meegedaan aan de sponsorloop, van Stichting Annemieke Timmerman en van de Soroptimist

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Gemeentelijke sportdienst Kaaiplein 32 9220 Hamme Sportdienst@hamme.be 052/47.63.74 www.weekvandesportclub.be

Gemeentelijke sportdienst Kaaiplein 32 9220 Hamme Sportdienst@hamme.be 052/47.63.74 www.weekvandesportclub.be VAN 13 T/M 21 SEPTEMBER 2014 Een organisatie van Bloso ism - De gemeentelijke sportdienst - De gemeentelijke sportraad - De Hamse sportclubs Gemeentelijke sportdienst Kaaiplein 32 9220 Hamme Sportdienst@hamme.be

Nadere informatie

Nieuwsbrief maand Maart 2012

Nieuwsbrief maand Maart 2012 Nieuwsbrief maand Maart 2012 Beste ouders, LENTE!!! Het voelt goed en het doet me goed. Terugblikken op een drukke maar geslaagde tweede trimester. Vooruitkijken op ook een drukke maar leuke veelbelovende

Nadere informatie

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE KERMIS EN JAARMARKT BELSELE PROGRAMMA november 2013 Beste Belselenaar, Beste lezer, Elf november, 11.11.11 en de winterjaarmarkt, drie begrippen in Belsele, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elf november

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Woordje van de directie.

Woordje van de directie. NIEUWSBRIEF AAN DE OUDERS 2011-2012 http://www.leefschooldezonnewijzer.be/ M A I L T O : B S. K I E L D R E C H T @ R A G O. B E Woordje van de directie. Beste ouders, Donderdagmorgen heeft onze bus een

Nadere informatie

Agenda oktober Infomoment derde kleuter. Sneukeltocht georganiseerd door de oudervereniging Koekenverkoop van de oudervereniging (afhaling)

Agenda oktober Infomoment derde kleuter. Sneukeltocht georganiseerd door de oudervereniging Koekenverkoop van de oudervereniging (afhaling) Basisschool Heilige Familie Driesstraat 1 8700 Tielt 051 40 47 50 Heilige-familie@kbo-tielt.be NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017 Agenda oktober 2017 Maandag 2 oktober Dinsdag 3 oktober Donderdag 5 oktober Vrijdag

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017.

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei Beste ouders,

Nieuwsbrief mei Beste ouders, Nieuwsbrief mei 2015 Beste ouders, In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de laatste twee maanden van dit schooljaar. Op 13 juli begint de zomervakantie, maar voor die tijd zijn er nog vele speeluurtjes

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus Vakantiewerking Geetbets 2017 Maandag 3 14 juli Maandag 31 juli 25 augustus HET SPEELPLEIN De Poel Voor kinderen van 4 tot 14 jaar. 5 hele dag, 3 halve dag In de Poel, Vijverstraat 37 te Grazen van 9u

Nadere informatie

Wandelclub Toekers Bunsbeek B051

Wandelclub Toekers Bunsbeek B051 Wandelclub Toekers Bunsbeek B051 De wandelingen starten aan voetbalkantine,vlaasstraat 3, 3380 Bunsbeek Wandelclub de Toekers Bunsbeek zal naar goede gewoonte in het kader van de week van de sportclub

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 3.023.830,78-0,00 Netto vastgestelde rechten Vastgelegde uitgaven

Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 3.023.830,78-0,00 Netto vastgestelde rechten Vastgelegde uitgaven Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 23 juni 2014. Toelichting: De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden mogelijk) 46%

1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden mogelijk) 46% Relaxmomenten Een moment voor jezelf inplannen schiet er wel eens bij in. 50% 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 0% Toelichting: 17% 1. Dagje naar de spa 1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets 2015

Vakantiewerking Geetbets 2015 En wat gaan we doen op het speelplein? Week 1: 6-10 juli: kleuterweek: Op wereldreis Iedere dag op tocht door een ander connent. Tipi s bouwen met de indianen, eten met stokjes bij de chinezen,... Week

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2011

Nieuwsbrief februari 2011 Nieuwsbrief februari 2011 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be INHOUD Naar de bibliotheek P 1 Project Grobbendonk P 2 Naar de grote

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

BABBELBOX. Van BS Kameleon

BABBELBOX. Van BS Kameleon BABBELBOX Van BS Kameleon Vrijdag 11 oktober 2013 Kleur het bos van je dromen! Vorige week vrijdag beleefden we met de hele school een SUPER dag! Onze Muse- startdag. s Morgens werden onze kinderen verrast

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

INDIVIDUEEL SPORTTRAJECT

INDIVIDUEEL SPORTTRAJECT INDIVIDUEEL SPORTTRAJECT TENNIS Karen Verrydt Sport en bewegen Thomas More Turnhout 2015-2016 1 INDIVIDUEEL SPORTTRAJECT TENNIS INTERESSE Ik heb van kleins af altijd een voorkeur gehad voor balsporten.

Nadere informatie

vzw GORS Herberg het Klokhuis Martinusstraat 34 3840 Borgloon

vzw GORS Herberg het Klokhuis Martinusstraat 34 3840 Borgloon RESERVATIEBEVESTIGING Haspengouwklassen herberg het Klokhuis Naam van de school: Contactpersoon: Adres : Telefoon : Mail adres : Datum verblijf : Aankomst:. Vertrek:. begeleiding: Prijzen De prijs voor

Nadere informatie

Bilzen, april 2015. Beste ouders,

Bilzen, april 2015. Beste ouders, 1 Kor 15: 1-4 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van de Cultuurprijs van de gemeente Sint- Amands

Reglement voor de toekenning van de Cultuurprijs van de gemeente Sint- Amands Reglement voor de toekenning van de Cultuurprijs van de gemeente Sint- Amands 1. Inleiding Om de beoefening en de spreiding van cultuur in de gemeente Sint-Amands aan te moedigen en te bevorderen, besliste

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015. 2. Laatste schooldag, dinsdag 30 juni. Volgnummer: 13. In dit nummer: 29 mei 2015

Nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015. 2. Laatste schooldag, dinsdag 30 juni. Volgnummer: 13. In dit nummer: 29 mei 2015 Schooljaar 2014-2015 Volgnummer: 13 In dit nummer: 1. Nieuwsbrieven lezen blijft belangrijk 2. Laatste schooldag 3. Mogelijke wijziging schooluren 4. Huwelijken 5. Schoolreizen 6. we betuigen ons medelen

Nadere informatie

60 jaar. Januari 2011 27/05

60 jaar. Januari 2011 27/05 60 jaar Januari 2011 27/05 27 ste jaargang. nr 05 korte inhoud Wat voorbij is... KWB mini-voetbal... Opbouw kerststal... Samenaankoop stookolie... KWB kattenbos viert kerst Wat komt... KWB Nieuwjaarsduik...

Nadere informatie

Op school zijn we met de laatste weken bezig. We zitten volop in de toetsen en dit vraagt ook weer het nodige van de kinderen.

Op school zijn we met de laatste weken bezig. We zitten volop in de toetsen en dit vraagt ook weer het nodige van de kinderen. Juli 2016 Algemeen: In de bijlage: Kom jij mixen bij Kibeo Nieuwsbrief teken en Lyme Folder Teken en Lyme Mededelingen directie. Beste ouders/verzorgers, Op school zijn we met de laatste weken bezig. We

Nadere informatie

5.2. Hoe groot is het voordeel?

5.2. Hoe groot is het voordeel? 5.2. Hoe groot is het voordeel? Be ta l i n g e n in 2012 é n ov e r e e n ko m s t a f g e s l ot e n t o t e n m e t 27.11.2011: Pe r c e n tage belastingv e r m i n d e r i n g Ov e r d r a agba a r

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2011

Nieuwsbrief November 2011 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief November 2011 HERFSTVAKANTIE Zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november 2010.

Nadere informatie

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 14 juli Musical, 19.30 uur in Overloon 15 juli Wisselochtend 16 juli Campingdag Picknick en ouderbedankactiviteit, 17.00

Nadere informatie

Verhuurcontract bivak

Verhuurcontract bivak Verhuurcontract bivak Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Tristan Van Geystelen 0493/76.35.99 O Alien Schokkaert 0479/10.54.22 O Christoph Cuylaerts

Nadere informatie

NIEUWS UIT DE SCHOOL 22

NIEUWS UIT DE SCHOOL 22 Vrijdag 24 maart 2017 NIEUWS UIT DE SCHOOL 22 Wijziging facturatie. Aangezien er slechts 8 lesdagen (o.a. door paasvakantie, Paasmaandag en pedagogische werkdag) aangerekend worden in de maand april, wordt

Nadere informatie

Welkom op onze activiteiten

Welkom op onze activiteiten - NIEUWSBRIEF APRIL 2015 - Welkom op onze activiteiten Vrijdag 17 april 2015 om 14.00 uur Geocachetocht Wil je op zoek naar schatten in de natuur? Kom dan zeker naar onze geocachezoektocht. Rond de Katershoeve

Nadere informatie

Kampioenschappen 2012 De Hoop Rummen

Kampioenschappen 2012 De Hoop Rummen Kampioenschappen 2012 De Hoop Rummen Kleine snelheid 1. Driesmans Louis Herk-de-Stad 13 oude 1 of 2 2. Dupont André Rummen 6 108.25 3. Janssens Hugo Donk 6 116.09 4. Lenaerts Patrick Rummen 4 5. Swijsen

Nadere informatie

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee?

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee? Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen Voor het vierde jaar op rij organiseert Jeugd & Vrede vzw weer kampen voor talloze lieve kindjes Jeugd & Vrede is misschien

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

instapdag voor nieuwe kleuters laatste zwemles voor het 1 en het 2 leerjaar start van de week tegen pesten warme truiendag

instapdag voor nieuwe kleuters laatste zwemles voor het 1 en het 2 leerjaar start van de week tegen pesten warme truiendag Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2015-2016 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2016 zit er al weer op. Aan de agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Infobriefje maart 2014

Infobriefje maart 2014 B.S.G.O. Ten Berge Galgenbergstraat 39 9290 BERLARE Tel.: 052/42.35.04 Fax.: 052/42.58.47 E-mail: bs.berlare@g-o.be www.tenberge.be Infobriefje maart 2014 1. JAARTHEMA Ten Berge geeft je kleur Op zondag

Nadere informatie

Nieuwsbrief uit de schatkist van de Taborschool. 1 september 17 oktober 2008

Nieuwsbrief uit de schatkist van de Taborschool. 1 september 17 oktober 2008 Nieuwsbrief uit de schatkist van de Taborschool. 1 september 17 oktober 2008 WELKOM ALLEMAAL! Blind Vertrouwen Evenwaardig Op maandag 1 september begonnen we er weer aan. Van harte welkom aan alle kinderen,

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Hey, ga en doe je mee?

Hey, ga en doe je mee? Week 1: 13 t/m 17 juli 2015 Maandag 13 juli Vandaag genieten we tussen de middag van een zelfbereide high tea wat betekend dat we s ochtends druk bezig zullen zijn in onze keuken met bakken en braden.

Nadere informatie

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal,

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal, Nieuws update eind november 2014 Programma editie 2014: Fietsdagen: Vrijdag 19 december, zaterdag 20 december en zondag 21 december, met maandag 22 december gezamenlijk Serious Breakfast en het aanbieden

Nadere informatie

Verhuurcontract. 737-0319201-17 Chiro SAS Stekene Nieuwstraat 11-13 9190 Stekene. Overeenkomst gesloten tussen,

Verhuurcontract. 737-0319201-17 Chiro SAS Stekene Nieuwstraat 11-13 9190 Stekene. Overeenkomst gesloten tussen, Verhuurcontract Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Nicola Keymeulen 0479/47.25.06 O Maartje Cosemans 0486/22.92.38 O Lode Windey 0486/82.78.12

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 28 januari 2013.

Overzichtslijst gemeenteraad van 28 januari 2013. Overzichtslijst gemeenteraad van 28 januari 2013. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris, Monette Sandy en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS Maandag 1 oktober 13u00: Vrij kaartmoment Dinsdag 2 oktober Woensdag 3 oktober Donderdag 4 oktober Vrijdag 5 oktober

Nadere informatie

Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015

Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015 Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015 De lucht kleurt blauw, de vogels fluiten uit volle borst, de warme lentebries streelt onze gezichten Het is bijna zover, de zomer is in aantocht! Jammer genoeg betekent dit

Nadere informatie

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp.

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. ALGEMENE INFO Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. We kozen opnieuw voor de schitterende accommodatie van BLOSO

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NUMMER 5 - SEIZOEN

NIEUWSBRIEF NUMMER 5 - SEIZOEN NIEUWSBRIEF NUMMER 5 - SEIZOEN 2010-11 Voorwoord De kalender van onze 1ste ploeg heren onderging enkele wijzigingen omwille van diverse uitgestelde en verschoven wedstrijden. Hieronder vindt U het programma

Nadere informatie

Deskundige secretariaat

Deskundige secretariaat Informatiefiche Deskundige secretariaat Juli 2017 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Inhoud 1. De algemene toelatingsvoorwaarden en algemene aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 01/01/17- Cafetaria gesloten 08/01/17 09/01/17 Dorpsrestaurant: verloren maandag Je kan weer lekker komen smullen van onze overheerlijke

Nadere informatie

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top.

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top. NIEUWSBRIEF MEI 2016 Beste ouder(s) Na twee weken meivakantie (de eerste zullen we qua weer snel vergeten) zijn we afgelopen maandag weer fris en fruitig aan de start verschenen. We maken ons op voor het

Nadere informatie

september 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

september 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag september 2015 Start schooljaar 2015- Het nieuwe schooljaar start op maandag 31 augustus. Na een welverdiende vakantie heet ons team de kinderen weer enthousiast welkom. Het kernteam drinkt een bakje koffie

Nadere informatie

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Wat gebeurd is Zomerfeest Afgelopen vrijdag hebben we ons traditionele zomerfeest gehad. Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind en bleef het de hele middag droog.

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Basisschool Bengel Zelebaan 9 9160 Lokeren 09/348.67.18 directie@basisschoolbengel.be www.basisschoolbengel.be Om even bij stil te staan... Woordje van de directie Beste ouders,

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

De Romeinen. Wie waren de Romeinen?

De Romeinen. Wie waren de Romeinen? De Romeinen Wie waren de Romeinen? Lang voor de Romeinen naar ons land kwamen, woonden ze in een kleine staat rond de stad Rome. Vanaf 500 voor Christus begonnen de Romeinen met gebiedsuitbreiding. Als

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar met

Nadere informatie

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be ZATERDAG 21 MEI : SCHOOLFEEST

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be ZATERDAG 21 MEI : SCHOOLFEEST Nieuwsbrief Mei 2011 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be INHOUD Verlof P 1 Schoolfeest P 1 Project Grobbendonk P 2 Medisch schooltoezicht

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders ACTIVITEITENKALENDER voor ouders Einde schooljaar 2014 STEDELIJKE BASISSCHOOL TUILT Zoldersekiezel 86 3511 Hasselt tel. 011 25 17 57 e-mail: sbs.tuilt@hasselt.be www.sbstuilt.be Beste ouders, We zijn alweer

Nadere informatie

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve Vacatures Vacature Sportpromotor (B1-B3) Omschrijving Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve 1. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Om toegelaten te worden tot de vacante functie

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013

PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013 PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013 Wapenen tegen borstkanker... Gezond zijn is belangrijk voor iedereen. Ook voor jou! Draag zorg voor jezelf en geniet van het leven. Maak tijd voor jezelf en let op je gezondheid.

Nadere informatie

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015 Toermalijnnieuws Nummer 1 23 september 2015 Algemene informatie We zitten inmiddels in de vierde week van het nieuwe schooljaar. Als moeder van twee kinderen weet ik dat een nieuw schooljaar opnieuw weer

Nadere informatie

Open Bedrijven Dag. Uitblinkers gespot. GreenVille. 5 oktober 10 17u. Met medewerking van:

Open Bedrijven Dag. Uitblinkers gespot. GreenVille. 5 oktober 10 17u. Met medewerking van: Open Bedrijven Dag 5 oktober 10 17u Uitblinkers gespot GreenVille NAC Met medewerking van: Beste bezoeker, Na het succes van vorig jaar met maar liefst 3000 bezoekers, slaan GreenVille en de gemeente Houthalen-Helchteren

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoud. Maart Paasvakantie

Nieuwsbrief. Inhoud. Maart Paasvakantie Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief Maart 2016 Inhoud P1: Paasvakantie P2: Techno-Trailer P3: Jeugdboekenweek - Bib

Nadere informatie

Aan iedereen alvast een fijne vakantie! De allerlaatste van dit schooljaar!

Aan iedereen alvast een fijne vakantie! De allerlaatste van dit schooljaar! De allerlaatste van dit schooljaar! Wat doen onze kleuters deze week? Instapklas + eerste kleuterklas: juf Nathalie Nog 1 weekje en dan is het zover...de grote vakantie is in zicht! Maar vooraleer het

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

SPORTGALA: Vrijdagavond 11 september vanaf 19u30

SPORTGALA: Vrijdagavond 11 september vanaf 19u30 SPORTGALA: Vrijdagavond 11 september vanaf 19u30 25 jarig bestaan sportcentrum Veldmeers en sportraad Iedereen welkom SPORT-ZAPAVOND VANAF 17u Vrijdagavond 18 september Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen

Nadere informatie