jaargang 22, nummer Zorgbeleid Muziek, films, boeken en games Uitnodigings naar twee adressen Koken en eten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaargang 22, nummer 2-2012 Zorgbeleid Muziek, films, boeken en games Uitnodigingse-mail naar twee e-mailadressen Koken en eten"

Transcriptie

1 CentERpanel jaargang 22, nummer Zorgbeleid Muziek, films, boeken en games Uitnodigings naar twee adressen Koken en eten Instituut voor dataverzameling en onderzoek

2 Zorgbeleid (deel 1) Het lijkt duidelijk. De overheidskosten voor de gezondheidszorg moeten omlaag. De vraag is hoe dat doel kan worden bereikt. Eén van de mogelijkheden is om meer verantwoordelijkheid bij de zorggebruiker te leggen. Dat betekent extra bijdragen in de kosten, bewuster gebruik maken van de gezondheidszorg en meer hulp verlenen aan familieleden, vrienden of buren (mantelzorg). Een andere mogelijkheid is om ziekenhuizen meer te specialiseren. Ze kunnen zich dan concentreren op bepaalde behandelingen en niet elk ziekenhuis hoeft alle apparatuur in huis te hebben. Dat brengt wel met zich mee dat een behandeling niet altijd in het dichtstbijzijnde ziekenhuis kan plaatsvinden. Wat vinden we daar eigenlijk van? Begin september van dit jaar deden 1607 panelleden van 16 jaar en ouder mee aan een vragenlijst over zorgbeleid. Genoemde aspecten kwamen aan de orde, maar ook het vertrouwen in behandelend en verzorgend personeel en zorginstellingen. Vertrouwen In onderstaande grafiek is te zien welk percentage mensen vertrouwen heeft in (een deel van) de gezondheidszorg. Specialisten en huisartsen genieten het meeste vertrouwen, direct gevolgd door verpleegkundigen, tandartsen, ziekenhuizen, apothekers en fysiotherapeuten (94% 85%). De thuiszorg behoort tot de middenmoot, 67% heeft vertrouwen in de thuiszorg en 20% niet. Een veel lager percentage mensen heeft vertrouwen in alternatieve genezers die ook arts zijn, verpleeghuizen en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (54% - 41%). Het percentage mensen dat geen vertrouwen heeft in de drie laatstgenoemde is bij alle drie 38%, de overigen hebben geen mening. Acht op de tien mensen hebben geen vertrouwen in alternatieve genezers die geen arts zijn, één op de tien heeft dat wel vertrouwen geen vertrouwen specialisten huisartsen verpleegkundigen tandartsen ziekenhuizen apothekers fysiotherapeuten thuiszorg alternatieve genezers die ook arts zijn verpleeghuizen (bv. RIAGG) geestelijke gezondheidszorg alternatieve genezers die geen arts zijn Vertrouwen in de gezondheidszorg (bron: CentERdata) 2 3

3 Eigen verantwoordelijkheid Twaalf uitspraken in de vragenlijst gaan over meer eigen verantwoordelijkheid van de zorggebruiker, bijvoorbeeld: zelf financieel bijdragen aan de gezondheidszorg; mensen die meer gebruik maken van de zorg meer laten betalen en om het verhogen van het eigen risico te gebruiken als een goede manier om onnodig gebruik van de gezondheidszorg terug te dringen. De antwoorden op de twaalf uitspraken zijn gecombineerd tot een totaalscore op meer eigen verantwoordelijkheid van de zorggebruiker. De meningen blijken verdeeld te zijn. Iets meer dan de helft van de panelleden is het (tamelijk) oneens met meer eigen verantwoordelijkheid en iets minder dan de helft is het er wel (tamelijk) mee eens dat de zorggebruiker meer verantwoordelijkheid moet dragen. Mensen met een hoger inkomen zijn meer geneigd om verantwoordelijkheid bij de zorggebruiker zelf te leggen dan mensen met een lager inkomen. Dat ligt ook wel in de lijn der verwachtingen, omdat meer verantwoordelijkheid ook samen lijkt te gaan met meer financiële bijdragen aan de zorg. Er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen en jong en oud aangetoond. Wat wel een rol speelt bij mensen tot 55 jaar is of hun beeld van de gezondheidszorg is gebaseerd op persoonlijke ervaring of op andere bronnen, zoals ervaringen van anderen of berichten uit de media. Mensen die in die leeftijdsgroep uit persoonlijke ervaring putten, zijn vaker geneigd om minder verantwoordelijkheid te leggen bij de zorggebruiker dan mensen die niet op hun persoonlijke ervaring kunnen afgaan. Bij mensen van 55 jaar en ouder zien we dat verschil niet geen persoonlijke ervaring wel persoonlijke ervaring totaal helemaal mee oneens tamelijk mee oneens tamelijk mee eens helemaal mee eens Meer eigen verantwoordelijkheid van de zorggebruiker mensen onder 55 jaar (bron: CentERdata) Eisen aan de zorg Vijf uitspraken in de vragenlijst gaan over eisen stellen aan de zorg, bijvoorbeeld: ik wil binnen een week terecht kunnen bij een specialist ; als een behandeling alleen in het buitenland kan plaatsvinden, moet dat door de zorgverzekering worden vergoed ; en ik wil optimale informatie over de kwaliteit van behandelingen. De vijf uitspraken zijn gecombineerd tot een totaalscore op het onderwerp hoge eisen aan de zorg. Het is verrassend om te zien dat meer dan de helft van de panelleden (zes op de tien) het (tamelijk) oneens is met deze uitspraken en iets minder dan de helft (vier op de tien) (tamelijk) eens. Dit verschil hangt niet samen met geslacht of inkomen, maar wel met leeftijd. Mensen tot 55 jaar stellen lagere eisen aan de zorg en mensen van 55 jaar en ouder stellen hogere eisen. Men zou kunnen verwachten dat eisen aan de zorg samenhangt met de mate van gebruik van de zorg en dat mensen van 55 jaar en ouder vaker gebruik maken van de zorg dan jongere mensen. Er blijkt echter geen verband te bestaan tussen leeftijd en of het beeld van de gezondheidszorg is gebaseerd op persoonlijke ervaring of op andere bronnen, zoals ervaringen van anderen of mediaberichten jonger dan 55 jaar 55 jaar en ouder totaal helemaal mee oneens tamelijk mee oneens tamelijk mee eens helemaal mee eens Hoge eisen aan de zorg (bron: CentERdata) Uitnodigings naar twee adressen Regelmatig ontvangen wij het verzoek of er niet een uitnodigings gestuurd kan worden naar twee verschillende adressen binnen uw huishouden. Dit kan vanaf nu. Als u graag de uitnodigings en de herinnerings wilt ontvangen op twee adressen, dan kunt u het tweede adres vermelden in de vragenlijst over het huishouden. Deze vragenlijst wordt regelmatig aan u voorgelegd. U kunt het tweede adres toevoegen met een ; achter het eerste adres. ; 4 5

4 Muziek, films, boeken en games In juni 2012 is in het CentERpanel een vragenlijst afgenomen over de digitale markt voor muziek, films, boeken en games. Hierover is het rapport Digitale drempels geschreven. CentERdata voerde dit onderzoek uit in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek en IViR (Instituut voor Informatierecht) in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). In totaal hebben 2031 panelleden de vragenlijst ingevuld. Één van de belangrijkste doelen van het onderzoek was om er achter te komen of er voldoende goed legaal (digitaal) aanbod van muziek, films, boeken en games beschikbaar is; het consumentenonderzoek was daarbij een van de uitgevoerde deelonderzoeken. Enkele punten uit het rapport zijn hieronder weergegeven. Muziek Het verkrijgen van muziek uit verschillende bronnen Muziek is op verschillende manieren te verkrijgen: Cd s, Lp s, streamen of downloaden, al dan niet uit legale of illegale bron. Ongeveer de helft van de ondervraagde muziekliefhebbers downloadt of streamt weleens muziek. De andere helft bestaat uit respondenten die wel geïnteresseerd zijn in het kopen en verkrijgen van muziek, maar nog nooit muziek hebben gedownload of gestreamd. Deze groep koopt bv. Cd s of Lp s of luistert naar de radio of de eigen, bestaande muziekcollectie. Van de consumenten die weleens downloaden of streamen, geeft 79% aan dit wel eens of (vrijwel) altijd uit legale bron te doen. Het gaat daarbij bv. om bronnen als Spotify en itunes. De overige 21% valt uiteen in 15% die alleen uit illegale bron downloadt, zoals The Pirate Bay en andere torrent sites, en 6% die niet weet wanneer iets legaal is of niet. Muziekliefhebbers zijn daarmee in te delen in drie groepen: 1. Legale downloaders: mensen die muziek downloaden of streamen, wel eens of (vrijwel) altijd uit legale bron; 2. Niet-legale downloaders: mensen die muziek downloaden of streamen, altijd uit illegale bron(of niet weten of een bron legaal of illegaal is); en 3. Niet-downloaders: muziekliefhebbers die niet downloaden. Aan de groep legale downloaders is gevraagd hoe vaak zij legaal downloaden of streamen. Het blijkt dat ongeveer één op de drie downloaders dit ten minste wekelijks doet (33%), één op de drie (33%) enkele keren per maand en de resterende groep (34%) doet dit enkele keren per jaar. Van alle downloaders en streamers downloadt ruim de helft (56%) het merendeel uit legale bron, bijna een kwart downloadt of streamt zelfs alles uit legale bron. Daar staat tegenover dat een even grote groep niets uit legale bron downloadt. Er bestaan verschillen tussen downloaders en nietdownloaders voor wat betreft hun geslacht en leeftijd. Downloaders zijn vaker man en zijn jonger dan nietdownloaders, die gemiddeld tien jaar ouder zijn dan de legale en niet-legale downloaders. Vooral 65-plussers en in mindere mate personen van jaar zijn binnen de groep nietdownloaders veel ruimer vertegenwoordigd dan in de twee groepen downloaders. Beslisfactoren bij de keuze voor (digitale) muziek Aan de panelleden is gevraagd welke factoren een rol spelen bij hun keuze voor de manier waarop zij aan muziek willen komen (aankoopkanaal). Bij muziek blijkt dat beschikbaarheid van de gewenste titel, prijs en geluidskwaliteit de drie belangrijkste beslissingsfactoren zijn voor consumenten (zie Tabel 1). Daarbij bestaan er weinig verschillen tussen de drie groepen muziekliefhebbers. Wel blijken illegale downloaders verkrijgingsgemak relatief belangrijk te vinden. Tabel 1: Het belang van twaalf beslisfactoren voor het kiezen van een aankoopkanaal voor muziek Beslisfactor Nietdownloaders Niet-legale downloaders Legale downloaders Totaal Beschikbaarheid Prijs Betalingsmogelijkheden Betalingsveiligheid Verkrijgingsgemak Geluidskwaliteit Interoperabiliteit Privacy en veiligheid Duidelijkheid legaliteit Virus- en malwarevrij Toekomstige beschikbaarheid Overige N * Hoe belangrijker consumenten de factor vinden, hoe hoger de score Bron: SEO Economisch Onderzoek/IViR/CentERdata Video Het verkrijgen van films en tv-series uit verschillende bronnen Er zijn 346 consumenten bevraagd die weleens videobestanden (films, tv-series) downloaden of streamen en 325 consumenten die wel geïnteresseerd zijn in het kopen of verkrijgen van films en tv-series, maar nog nooit videobestanden hebben gedownload of gestreamd. Van degenen die digitale audiovisuele content consumeren, doet de helft dit enkel via internet (over-the-top-videodiensten). Hiertoe behoren downloadwebsites en streams zoals via YouTube, maar ook catch-up-tvdiensten zoals Uitzendinggemist. Ongeveer 21 procent maakt gebruik van zowel internetgebaseerde videodiensten als van Video-on-Demand-diensten van hun tv-aanbieder. De resterende 29 procent kijkt alleen naar Video-on-Demand-diensten (zie Figuur 1). Van welke digitale videodiensten maakt u gebruik? Alleen on-demanddiensten tv-aanbieder 29% Internet en ondemanddiensten tv-aanbieder 21% Alleen internet 50% Figuur1: Digitale video wordt vooral via internet bekeken (N=346) Bron: SEO Economisch Onderzoek/IViR/CentERdata 6 7

5 Van de 246 consumenten die weleens videobestanden via internet downloaden of streamen, geeft 72% aan dit wel eens of (vrijwel) altijd uit legale bron te doen. Zij worden, tezamen met de mensen die alleen gebruikmaken van Videoon-Demand-diensten van hun tv-aanbieder, aangeduid als de legale downloaders. 64 respondenten gebruiken enkel niet-legale internetdiensten om videobestanden te streamen of downloaden en worden verder de niet-legale downloaders genoemd. Net als bij muziekliefhebbers verschillen de drie groepen videoconsumenten van elkaar qua leeftijd en geslacht. De groep die geen gebruik maakt van digitale videodiensten is significant ouder. Dit is met name het gevolg van de 30% 65-plussers. Verder springt het hoge aandeel mannen in de groep niet-legale downloaders in het oog. Liefst driekwart van hen is man, terwijl dit aandeel in de andere groepen rond 50% ligt. Downloadgedrag videoconsumenten Aan de groep legale downloaders is gevraagd hoe vaak zij legaal video s downloaden of streamen via internet of on demand via hun tv-abonnement kijken (zie ook tabel). Beide vormen van digitale videodiensten worden in ongeveer gelijke mate geconsumeerd: 15 tot 20 procent doet dit ten minste wekelijks, de meerderheid van respondenten kijkt enkele keren per jaar legale digitale videocontent. De frequentie van gebruik van legale digitale videodiensten is daarmee duidelijk lager dan van legale muziekdiensten. Tabel 2: Frequentie van legaal downloaden of streamen van audiovisuele content Internetvideodiensten Video on Demand Enkele keren per jaar 51% 57% Enkele keren per maand 26% 27% Wekelijks 15% 12% Dagelijks 7% 4% N Bron: SEO Economisch Onderzoek/IViR/CentERdata Aan de consumenten die weleens videobestanden via internet downloaden of streamen, is gevraagd welk percentage daarvan uit legale bron afkomstig is. Meer dan bij muziek lijkt er een tweedeling: zowel de groep die alles uit legale bron downloadt of streamt als de groep die niets uit legale bron betrekt is groter dan bij muziekdiensten. Beide groepen zijn ongeveer even groot. Een krappe meerderheid (53%) downloadt of streamt het merendeel van zijn video s uit legale bron. Beslisfactoren bij consumptie van (digitale) video De relevante beslisfactoren bij de keuze voor audiovisuele content is zeer vergelijkbaar met dat bij muziek en, zoals later zal blijken, bij consumptie van games en boeken. Beschikbaarheid, prijs en de technische kwaliteit gelden wederom als belangrijkste beslisfactoren bij de kanaalkeuze. Verkrijgingsgemak en vrijwaring van virussen en malware komen daarna. Games Het verkrijgen van games uit verschillende bronnen In totaal zijn 74 consumenten ondervraagd die weleens games downloaden of streamen en 83 consumenten die wel geïnteresseerd zijn in het kopen/verkrijgen van games, maar nog nooit games hebben gedownload of gestreamd. Van de 74 consumenten die weleens games downloaden of streamen, geeft 88% aan dit wel eens of (vrijwel) altijd (onder andere) uit legale bron te doen. Dit is dus de overgrote meerderheid. De overige 12% valt uiteen in 11% die nooit downloadt uit legale bron (en altijd uit illegale bron) en 1% die niet weet wanneer iets legaal is of niet. Downloadgedrag gamers Aan de groep legale downloaders is gevraagd hoe vaak zij games uit legale bron downloaden of streamen. Een kwart van hen doet dit dagelijks en een zesde downloadt of streamt wekelijks legale games. Daarmee hebben gamers een hoge consumptiefrequentie. Ruim 70% van de gamers betrekt de meerderheid van zijn games uit legale bron. De 13% die niets uit legale bron downloadt of streamt, is aanmerkelijk kleiner dan bij muziek en audiovisuele content. Beslisfactoren bij consumptie van (digitale) games Beschikbaarheid, prijs en kwaliteit zijn wederom belangrijke beslisfactoren bij de keuze voor (legale of niet-legale) digitale consumptie of voor een game op een fysieke drager. Voor de legale downloader is zekerheid over het niet-schadelijk zijn van de software gemiddeld genomen bijna even belangrijk als de prijs van de game. Boeken Het verkrijgen van boeken en e-boeken Van de 149 ondervraagde consumenten die weleens e-boeken via internet downloaden of streamen, geeft 85% aan dit wel eens of (vrijwel) altijd uit legale bron te doen. Zij vormen de legale downloaders. De overige 15% downloadt/streamt alleen uit illegale bron of weet niet zeker wanneer de bron voor een e-boek legaal of niet-legaal is. Maar liefst 85% van de boekliefhebbers leest alleen papieren boeken. De groep nietdownloaders is daarmee vijfenhalf keer groter dan de downloaders, de e-boeklezers. Niet-downloaders zijn iets ouder dan legale downloaders. Downloadgedrag e-boeklezers Aan de groep respondenten die weleens legale e-boeken downloaden of streamen is gevraagd hoe vaak zij dit doen. Uit de cijfers blijkt dat driekwart slechts enkele keren per jaar een e-boek aanschaft (of een legaal e-boek gratis verkrijgt). De helft van de consumenten die weleens e-boeken downloaden of streamen, doet dat uitsluitend uit legale bron. Dit aandeel is vergelijkbaar met dat bij games maar hoger dan bij muziek en video. Beslisfactoren bij consumptie van (e-)boeken Beschikbaarheid en prijs van het boek zijn dominante aankoopcriteria, op afstand gevolgd door het gemak van verkrijgen. Het valt op dat prijs duidelijk ondergeschikt is aan beschikbaarheid. Tenslotte Downloaden uit illegale bron is op dit moment in Nederland niet strafbaar, maar het wordt wel als onwenselijk beschouwd door de overheid. Om downloaden uit illegale bron te kunnen terugdringen is het in ieder geval belangrijk dat er ook voldoende goede, legale mogelijkheden bestaan. Dit lijkt in 8 toenemende mate op orde. 9

6 Koken en eten In de derde week van oktober hebben 2099 panelleden van 16 jaar. en ouder meegedaan aan een vragenlijst over koken en eten. We vroegen onder andere naar uw voorkeur voor de Nederlandse en buitenlandse keukens. Mensen gaan verder weg op vakantie en maken kennis met andere eetculturen. Kookboeken uit alle windstreken en kookprogramma s van sterrenkoks zijn populair. Onze verwachting was dat de Nederlandse keuken in een ranglijst ergens tussen andere buitenlandse keukens zou staan. Niets is minder waar. De Nederlandse keuken prijkt bovenaan de ranglijst. In het onderstaande plaatje ziet u de top voor de verschillende keukens; 1 betekent daar houd ik helemaal niet van en 5 betekent daar houd ik heel veel van. Nederlandse keuken Italiaanse keuken Indonesische keuken Chinese keuken Franse keuken Griekse keuken Thaise keuken Spaanse keuken Japanse keuken We zien wel verschillen tussen groepen. De jongste leeftijdsgroep (16 tot 24 jaar) en de ouderen (65+) hebben vaker een voorkeur voor de Nederlandse keuken dan de andere leeftijdsgroepen. Vrouwen houden vaker van de Italiaanse keuken dan mannen en ook mensen onder de 55 jaar en hoger opgeleiden houden daar vaker van dan ouderen en lager en midden opgeleiden. Mannen houden meer van de Indonesische en de Chinese keuken dan vrouwen. Hoger opgeleiden hebben vaker een voorkeur voor de Franse keuken en de Thaise keuken dan lager en midden opgeleiden. De jarigen houden meer van de Griekse en de Japanse keuken dan de andere leeftijdsgroepen. Mensen onder de 45 jaar en hoger opgeleiden hebben vaker een voorkeur voor de Spaanse keuken dan mensen van 45 jaar en ouder en lager en midden opgeleiden. In de vragenlijst waren ook vragen opgenomen over onderwerpen als gezond eten, op het gewicht letten, graag snoepen, graag koken, voorkeur voor bepaalde gerechten of ingrediënten en het liefst thuis eten of in een restaurant. We zijn benieuwd of deze voorkeuren samenhangen met geslacht, leeftijd of opleidingsniveau. Mensen die gezond eten meestal het lekkerst vinden, nooit in een snackbar komen, niet van hartige snacks en tussendoortjes houden, dol zijn op rauwkost en fruit, en letten op wat ze eten om niet aan te komen noemen we de gezonde eters. Vrouwen hebben bijna drie keer zoveel kans als mannen om tot deze gezonde eters te behoren. Leeftijd speelt ook een rol. Naarmate we ouder worden hebben we meer kans om een gezonde eter te zijn. De oudste leeftijdsgroep (65+) heeft acht keer zoveel kans om gezond te eten als de jongste leeftijdsgroep van 16 tot 24 jaar. Mensen die graag zoete dingen lusten (snoep, zoet broodbeleg, chocola), vaak iets lekkers (niet per se gezond) tussendoor eten en zich weleens te buiten gaan aan veel snoepen noemen we hier zoetliefhebbers. We zouden verwachten dat vrouwen meer van zoet houden dan mannen, maar dat bleek niet uit de resultaten. Wel neemt de voorliefde voor zoet af naarmate de leeftijd vordert. De jongste leeftijdsgroep van 16 tot 24 jaar heeft vijf keer zo veel kans om een zoetliefhebber te zijn als de ouderen van 65+. Traditionele eters zijn dol op gekookte aardappels, gekookte groenten, jus, en gehakt of biefstuk. Ze eten het liefste thuis. Mannen hebben bijna twee keer zo veel kans als vrouwen om tot de traditionele eters te behoren en de lager en midden opgeleiden hebben twee en een half keer zo veel kans als de hoger opgeleiden om voor traditioneel eten te kiezen. Degenen die van eten houden met een buitenlands tintje, zoals pasta, rijstgerechten, alternatieve graanproducten, paddenstoelen, wokgroenten en scherpe kruiden (pepers, sambal), eten ook graag in een restaurant. Vrouwen hebben iets meer kans dan mannen om tot deze avontuurlijke eters te behoren. Mensen tussen de 35 en 55 jaar hebben twee en een half keer zoveel kans om tot deze groep te behoren als mensen die jonger of ouder zijn. De hoger opgeleiden hebben twee en een half tot drie keer zoveel kans als de andere opleidingsniveaus om avontuurlijk te eten. Tot slot hebben we nog de kookliefhebbers: dat zijn mensen die het leuk vinden om zelf te koken en te bakken, om hapjes te maken, regelmatig naar kookprogramma s kijken en zelf het liefst kleine hoeveelheden eten in plaats van een forse maaltijd, en soms helemaal niet op kunnen wat ze op hun bord hebben. Hoewel degenen die koken als beroep hebben meestal man zijn, hebben vrouwen zeven keer zo veel kans als mannen om tot de kookliefhebbers te behoren. De middelste leeftijdsgroep van 25 tot 55 jaar heeft ongeveer anderhalf keer zoveel kans als de jongeren en de ouderen om kookliefhebber te zijn. Het niveau van de opleiding heeft geen effect. Ruim 50% eet meestal samen met andere mensen; 20% eet vaker met anderen dan alleen; 15% eet vaker alleen dan met andere mensen en 13% eet meestal alleen. De meeste mensen (94%) eten meestal een verse maaltijd die door henzelf of huisgenoten is bereid. Als mensen alleen eten maken ze vaker gebruik van diepvriesmaaltijden, een kant-en-klare maaltijd uit de supermarkt of een afhaalmaaltijd van een restaurant. 11

7 Antwoordnummer 60685, 5000 WB Tilburg T: , E: 12

Filesharing 2 12. Downloaden in Nederland

Filesharing 2 12. Downloaden in Nederland Instituut voor Informatierecht Kloveniersburgwal 48 1012 CX Amsterdam www.ivir.nl CentERdata Postbus 90153 5000 LE TILBURG www.centerdata.nl Downloaden in Nederland Datum 16 oktober 2012 Opgemaakt door

Nadere informatie

Downloadverbod zal industrie niet helpen

Downloadverbod zal industrie niet helpen Downloadverbod zal industrie niet helpen Een wettelijk downloadverbod zal geen invloed hebben op het koopgedrag van internetgebruikers. Zo n verbod, voorgesteld door het kabinet, kan zelfs een averechts

Nadere informatie

Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm

Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm INHOUD: - Inleiding - Een gemiddelde dag - Tijd verdeeld over media - De mannen versus de vrouwen - De jongeren versus de ouderen - Multi versus single tasking

Nadere informatie

Opinieonderzoek. Inleiding

Opinieonderzoek. Inleiding Opinieonderzoek Inleiding Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van twee opinieonderzoeken. Prominent in dit deel is het Onderzoek consumentenzorgen, Residuen bestrijdingsmiddelen van het Voedingscentrum

Nadere informatie

Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video

Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video 9 van de 10 Nederlanders tussen 14 en 65 jaar die online video kijken doet dit tijdens primetime, zowel doordeweeks als in het weekend. Ouderen

Nadere informatie

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Sinds de opkomst van breedband internet en mobiele devices als de smartphone en tablet hebben Nederlanders meer mogelijkheden om naar audiovisuele

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Zwart werken in en om huis Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Klaartje Lee-Stemerdink Versie 1 Augustus 2015 1 Dit rapport geeft de resultaten weer van het zomeronderzoek over zwart werken.

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen Belangrijkste conclusies De meeste mensen (73) wenden zich met zorgvragen tot de huisarts. Internet is inmiddels ook een populaire vraagbaak geworden; 60 zoekt het antwoorden op zorgvragen op internet.

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

de Bibliotheek Aan den IJssel

de Bibliotheek Aan den IJssel Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Samenvatting - onepager Positief: BiebPanel leden in Aan

Nadere informatie

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door:

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door: Onderzoek het gebruik van internet en social media in Nederland Opgesteld door: Thomas van Manen, Marketingfacts @ThomasvanManen 29 juni 2017 Het actieve gebruik van Facebook loopt terug, Nederlanders

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ouderschapsverlof Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ruim een kwart van de werknemers in Nederland die in 24 recht hadden op ouderschapsverlof, hebben daarvan gebruik gemaakt. nemen veel vaker ouderschapsverlof

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT 22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT In dit hoofdstuk staan twee aspecten centraal die met jeugd en gezin verband houden: in het eerste deel wordt ingegaan op de bekendheid met

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda

Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda Inleiding: In het kader van het project economische barometer is in 2012 gekozen voor het onderwerp zorgverlening en vooral het gebruik van de zorgverleners,

Nadere informatie

Meerderheid van de Nederlanders is bekend met directe toegang fysiotherapie

Meerderheid van de Nederlanders is bekend met directe toegang fysiotherapie Deze factsheet is geschreven door C. Leemrijse, I.C.S. Swinkels, en D. de Bakker van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt, NIVEL, februari 2007. Meerderheid van de Nederlanders

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van de mobiele telefoon. P-4042, versie D1 December In opdracht van Samsung en WPK The Agency

Onderzoek naar het gebruik van de mobiele telefoon. P-4042, versie D1 December In opdracht van Samsung en WPK The Agency Onderzoek naar het gebruik van de mobiele telefoon P-4042, versie D1 December 2016 In opdracht van Samsung en WPK The Agency > Onderzoek Inhoud naar het gebruik van de mobiele telefoon Pagina Het onderzoek

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Enquête resultaten uitgebreid website

Enquête resultaten uitgebreid website Enquête resultaten uitgebreid website Vanaf mei tot en met september 2013 hebben 4000 mensen de Lumière enquête ingevuld. Uit alle respons kwam erg waardevolle informatie die we u niet willen onthouden.

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen

Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen www.edusom.nl Opstartlessen Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen Wat leert u in deze les? Wat u kunt zeggen als u iets lekker vindt of ergens van houdt. Praten over eten en drinken. Praten over boodschappen

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân januari 2017 PANEL FRYSLÂN Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau 1.342 Panel Fryslân over dit onderzoek ouder worden in Fryslân RESPONDENTEN

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Kun je gezond genieten?

Kun je gezond genieten? Grote Bickersstraat 74 101 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 5 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Kun je gezond genieten? Petra Kramer E5782 maart 2007 Alle

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

FACTS & FIGURES Bioscoopbezoek Mathijs De Baere

FACTS & FIGURES Bioscoopbezoek Mathijs De Baere Inleiding Al begin 20ste eeuw opende de eerste bioscopen hun deuren in België en midden de jaren twintig van de 20 e eeuw telde België al meer dan 1000 bioscopen (Convents, 2007; Biltereyst & Meers, 2007)

Nadere informatie

Themarapport. Voeding en bewegen

Themarapport. Voeding en bewegen Themarapport Voeding en bewegen Inleiding In het najaar van 2011 heeft de GGD Hollands Noorden de Kindermonitor 0-12 jaar uitgevoerd. Het doel van de Kindermonitor is om de gemeente, de GGD en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

De consument van champignon in 17 landen

De consument van champignon in 17 landen De consument van champignon in 17 landen 2007 / 72 Zoetermeer, september 2007 - Wilco van den Berg Productschap Tuinbouw, Afdeling Marktinformatie & Marktonderzoek Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Margreth Egelkamp Marina Horseling Andrea Donker Contactgegevens:

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

ONDERZOEK. Kent de Nederlander zijn rechten in de zorg?

ONDERZOEK. Kent de Nederlander zijn rechten in de zorg? ONDERZOEK In dit onderzoeksverslag treft u een samenvatting aan van het onderzoek Clientenrechten.nl; voor uw recht in de zorg. Vijf samenwerkende partijen hebben de opdracht voor dit onderzoek gegeven

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

Media:tijd is een tijdsbestedingsonderzoek dat sinds 2013 tweejaarlijks wordt uitgevoerd. De tweede meting is in de herfst

Media:tijd is een tijdsbestedingsonderzoek dat sinds 2013 tweejaarlijks wordt uitgevoerd. De tweede meting is in de herfst MEDIA:TIJD 2015, EEN NADERE BLIK OP HET SCHERM INHOUD Inleiding Samenvatting Een gemiddelde dag Tijd verdeeld over media Gebruik media naar platform Mediagebruik naar leeftijd Media doordeweeks en in het

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Basisschool De Tovercirkel

Basisschool De Tovercirkel Resultaten leefstijlonderzoek onder basisschoolleerlingen Overbos nulmeting (2014) en 1-meting (2015) Basisschool De Tovercirkel Uw school werkt mee aan de JOGG-aanpak in Haarlemmermeer. De JOGG-aanpak

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015 Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta Inhoudsopgave Management Summary Resultaten Achtergrond 2 3 Management summary Management summary (1/3) De zomerperiode

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

6PDUW (OHFWURQLFV 0RQLWRU 2QGHU]RHN QDDU VOLPPH HOHNWURQLFD HQ PHGLDGLHQVWHQ 2NWREHU

6PDUW (OHFWURQLFV 0RQLWRU 2QGHU]RHN QDDU VOLPPH HOHNWURQLFD HQ PHGLDGLHQVWHQ 2NWREHU 6PDUW (OHFWURQLFV 0RQLWRU 2QGHU]RHN QDDU VOLPPH HOHNWURQLFD HQ PHGLDGLHQVWHQ 2NWREHU Inhoud Inhoud Inleiding Management Summary 1. Smart Electronics: bekendheid, bezit, gebruik en profiel 3 5 7 9 1.1 Computers,

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Overgewicht is een snel groeiend wereldwijd probleem en is geassocieerd

Nadere informatie

VERLEIDINGEN IN DE OMGEVING

VERLEIDINGEN IN DE OMGEVING VERLEIDINGEN IN DE OMGEVING Marcel Temminghoff en Niek Damen September 0 GfK 0 Verleidingen in de omgeving September 0 Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstelling. Onderzoeksresultaten. Samenvatting. Onderzoeksverantwoording.

Nadere informatie

Alleen maar nette mensen

Alleen maar nette mensen Alleen maar nette mensen Consumentenonderzoek Downloadgedrag Films datum 14-6-2014 versie 2.2 auteur(s) Jorna Leenheer, Joost Poort Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 1.1 Onderzoeksvraag... 2 1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

Dagelijks eten Een consumentenonderzoek tbv het Project Goede Voeding van het Voedingscentrum

Dagelijks eten Een consumentenonderzoek tbv het Project Goede Voeding van het Voedingscentrum // GfK Consumer Tracking november Dagelijks eten Een consumentenonderzoek tbv het Project Goede Voeding van het Voedingscentrum Eindmeting Evaluatie campagne November Kim Paulussen Marcel Temminghoff GfK

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

ONDERZOEK FEITEN & FABELS

ONDERZOEK FEITEN & FABELS ONDERZOEK FEITEN & FABELS Wat weten consumenten over voeding en gezondheid? Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Project 16822 December 2012 GfK 2012 Onderzoek Feiten en Fabels December 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

Gezonde appels, sappige sinaasappelen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Gezonde appels, sappige sinaasappelen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Gezonde appels, sappige sinaasappelen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-13 April 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Gezonde

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

VOEDSELVERSPILLING METING 2015

VOEDSELVERSPILLING METING 2015 VOEDSELVERSPILLING METING 2015 Marcel Temminghoff en Gerben van Helden Oktober 2015 GfK 2015 Rapportage Voedselverspilling 2-meting Oktober 2015 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond, doelstelling en leeswijzer

Nadere informatie

De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden waar niet iedereen in dezelfde mate over beschikt

De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden waar niet iedereen in dezelfde mate over beschikt Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Verleun, A., Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden

Nadere informatie

Deskresearch Filmthuis

Deskresearch Filmthuis Deskresearch Filmthuis Stichting Filmonderzoek Stichting Filmonderzoek, 2016. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzingen zijn voorbehouden. De in dit document vermelde gegevens zijn

Nadere informatie

ONDERZOEK FEITEN & FABELS

ONDERZOEK FEITEN & FABELS ONDERZOEK FEITEN & FABELS Wat weten consumenten over voeding en gewicht? Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Project 16822 December 2012 GfK 2012 Onderzoek Feiten en Fabels December 2012 1 Inhoud 1.

Nadere informatie

De voedingsconsumptie van de Belg in kaart gebracht

De voedingsconsumptie van de Belg in kaart gebracht De voedingsconsumptie van de Belg in kaart gebracht In 2007, 2009 en 2011 onderzocht InSites Consulting in opdracht van VLAM wie wat waar en wanneer consumeert. Hieruit blijkt dat thuis de meest frequente

Nadere informatie

OUDEREN IN DE TOEKOMST

OUDEREN IN DE TOEKOMST OUDEREN IN DE TOEKOMST Antwoorden van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) op vragen van de Directie Verpleging, Verzorging en Ouderen van het Ministerie van VWS LASA, Vrije Universiteit, februari

Nadere informatie

Doe het maar rustig aan!?

Doe het maar rustig aan!? Doe het maar rustig aan!? Een onderzoek naar de ervaringen en competenties van trainers en beweegleiders ouderen over adviezen rondom pijnklachten en beperkingen Agnes Elling Mulier Instituut, Utrecht

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Feitenkaart Collectieve zorgverzekering

Feitenkaart Collectieve zorgverzekering Feitenkaart Collectieve zorgverzekering Peiling onder het Digitaal Stadspanel Achtergrond De gemeente heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraar VGZ over een collectieve zorgverzekering ( het Rotterdampakket

Nadere informatie

Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden LNV Consumentenplatform Consumentenonderzoek Natuurlijkheid, waarde voor beleid

Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden LNV Consumentenplatform Consumentenonderzoek Natuurlijkheid, waarde voor beleid Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden LNV Consumentenplatform Consumentenonderzoek Natuurlijkheid, waarde voor beleid 11 juni 2004 I Opinie-onderzoek 1. Inleiding 1 2. Associaties met natuurlijkheid

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., en Jong, J.D. de. Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars.

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

VOEDSELVERSPILLING 1-METING

VOEDSELVERSPILLING 1-METING VOEDSELVERSPILLING -METING Marcel Temminghoff en Niek Damen November GfK Voedselverspilling -meting November Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstelling. Resultaten. Samenvatting en conclusies. Onderzoeksverantwoording.

Nadere informatie

HOUDING, GEDRAG & KENNIS OVER HET ETIKET OP VOEDINGSMIDDELEN

HOUDING, GEDRAG & KENNIS OVER HET ETIKET OP VOEDINGSMIDDELEN HOUDING, GEDRAG & KENNIS OVER HET ETIKET OP VOEDINGSMIDDELEN Marcel Temminghoff en Anne van Vlerken Juni 2013 GfK 2013 Houding, Gedrag en Kennis over het Etiket op Voedingsmiddelen Juni 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Spreekoefeningen. Oefenen voor het eerste deel van het examen spreken: Vragen beantwoorden. 1 enkele vragen. (voor het inburgeringsexamen - spreken)

Spreekoefeningen. Oefenen voor het eerste deel van het examen spreken: Vragen beantwoorden. 1 enkele vragen. (voor het inburgeringsexamen - spreken) Spreekoefeningen (voor het inburgeringsexamen - spreken) Oefenen voor het eerste deel van het examen spreken: Vragen beantwoorden. 1 enkele vragen Eet u vaak brood? Wat voor groente eet u vaak? Wat vindt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies

HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies 6 pagina 97 HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies 6.1 Nieuws 6.1.1 Content: Zijn jongeren in nieuws geïnteresseerd? 6.1.2 Waarde: Is nieuws volgen belangrijk? 6.1.3 Oordeel: Hoe beoordelen jongeren nieuws?

Nadere informatie

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Uitkomsten DNB onderzoek naar hoe Nederlanders betalen in en naar het buitenland 1 Nederlanders gebruiken in het buitenland vaker contant geld

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

ONGEZONDER ETEN DOOR DE CRISIS?

ONGEZONDER ETEN DOOR DE CRISIS? ONGEZONDER ETEN DOOR DE CRISIS? Marcel Temminghoff en Niek Damen April 2013 GfK 2013 Ongezonder eten door de crisis? April 2013 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doelstelling 2. Onderzoeksresultaten 3.

Nadere informatie

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel 5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel Er komen steeds meer ouderen in Nederland. Volgens de CBS-prognoses zal het aandeel 65-plussers stijgen van 14% in 2005 tot 22% in 2030. Meer ouderen betekent een groter

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Monitor Direct Marketing

Monitor Direct Marketing Monitor Direct Marketing Consumentenonderzoek naar telemarketing en colportage Tilburg, 29 juni 2010 Jorna Leenheer (j.leenheer@uvt.nl) m.m.v. Tom de Groot Hoofdpunten Colportage wordt samen met telemarketing

Nadere informatie